S-au gasit 644 rezultate in 0.0011 secunde.
Inapoi

1480971. H. G 550/31 iulie 2019 - M. Of. nr. 674 - 13.VIII.2019
privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judetul Satu Mare

1470502. H. G 604/02 august 2018 - M. Of. nr. 709 - 14.VIII.2018
privind aprobarea stemei comunei Vama Buzăului, judetul Brasov

1460023. O. ANAF 1627/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016

1450494. H. G 305/03 mai 2018 - M. Of. nr. 411 - 15.V.2018
privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur si Vama, judetul Satu Mare

1448575. H. G 265/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria, semnat la 3 octombrie 2017 la Vama, pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2000
Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor

1445806. O. ANAF 1018/05 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătilor subordonate

1445077. H. G 184/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
pentru deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicatie de pasageri si marfă în regim de bac si pietonal între localitătile Isaccea (România) si Orlivka (Ucraina), precum si a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

1422128. O. ANAF 3533/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1014 - 21.XII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind utilizarea Sistemului de decizii vamale

1418779. DEC. CC 556/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 967 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, în interpretarea datã prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penalã nr. 32/2015

14134410. O. ANAF 3199/03 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 884 - 09.XI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale si a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori si personalul contractorilor

14050811. O. ANAF 2661/11 septembrie 2017 - M. Of. nr. 750 - 19.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016

14049712. O. ANAF 2671/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garantiei globale în legãturã cu douã sau mai multe operatiuni, declaratii sau regimuri vamale, cu exceptia regimului de tranzit unional/comun

14047313. O. ANAF 2670/12 septembrie 2017 - M. Of. nr. 744 - 15.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plãtii taxelor la import datorate în legãturã cu douã sau mai multe operatiuni vamale

13865214. O. ANAF 1669/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 474 - 23.VI.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitãti vamale cu produse strategice

13751415. O. ANAF 1006/23 martie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală

13671216. O. ANAF 866/08 martie 2017 - M. Of. nr. 187 - 16.III.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016

13569617. O. ANAF 94/10 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 35 - 12.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si înscrierea în evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

13541618. O. MMAP 1530/28 iulie 2016 - M. Of. nr. 1061 - 29.XII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

13513619. H. G 918/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1018 - 19.XII.2016
pentru aprobarea amplasamentului si declansării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii „Racordarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Isaccea-Vama si LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în statia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la statia Medgidia Sud”

13429720. O. MFP 2580/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 892 - 08.XI.2016
al ministrului finantelor publice privind blocarea resurselor economice aflate în custodia Biroului Vamal de Frontierã Constanta Sud

13350521. O. ANAF 2759/23 septembrie 2016 - M. Of. nr. 778 - 04.X.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere

13311622. O. ANAF 2554/06 septembrie 2016 - M. Of. nr. 712 - 14.IX.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizatii sau institutii în aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

13303823. O. MFP 2148/31 august 2016 - M. Of. nr. 698 - 08.IX.2016
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

13273624. O. ANAF 2460/22 august 2016 - M. Of. nr. 649 - 24.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii si a Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 si 54 ale declaratiei vamale în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

13221125. O. ANAF 2066/14 iulie 2016 - M. Of. nr. 558 - 25.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalitătilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

13208826. L. P 121/01 iulie 2016 - M. Of. nr. 537 - 18.VII.2016
privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a Conventiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiintarea unei Uniuni Internationale pentru publicarea tarifelor vamale, precum si a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Conventia privind înfiintarea Uniunii Internationale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

13208927. D. PRES 638/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 537 - 18.VII.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea încetării valabilitătii, prin denuntare, a Conventiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiintarea unei Uniuni Internationale pentru publicarea tarifelor vamale, precum si a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Conventia privind înfiintarea Uniunii Internationale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

13186128. O. ANAF 1892/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 507 - 06.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea si completarea formularelor declaratiei vamale si a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaratiei vamale

13181629. O. ANAF 1886/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 500 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane
Rectificare - M. Of. nr. 601 - 08.VIII.2016

13182230. O. ANAF 1887/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 502 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si înscrierea în evidentele declarantului
Rectificare - M. Of. nr. 601 - 08.VIII.2016

13182331. O. ANAF 1890/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 502 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor
Rectificare - M. Of. nr. 604 - 09.VIII.2016

13183632. O. ANAF 1885/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 503 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

13180033. O. ANAF 1882/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 496 - 04.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalitătilor vamale pentru mărfurile introduse si scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

13097934. DEC. CC 138/10 martie 2016 - M. Of. nr. 374 - 16.V.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) si art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

12941535. D. PRES 275/01 martie 2016 - M. Of. nr. 162 - 02.III.2016
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării încetării valabilitătii, prin denuntare, a Conventiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiintarea unei Uniuni Internationale pentru publicarea tarifelor vamale, precum si a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Conventia privind înfiintarea Uniunii Internationale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

12915836. DEC. CC 824/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) si ale art. 274 teza a două din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

12916737. DEC. CC 828/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 124 - 17.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) si ale art. 274 teza a două din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

12894238. O. ANAF 501/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea unor competente în sarcina Directiei Generale a Vămilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de către Directia Generala a Vămilor si structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile

12894339. O. ANAF 501/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 82 - 04.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea unor competente în sarcina Directiei Generale a Vămilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de către Directia Generala a Vămilor si structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile

12892840. O. MFP 124/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 79 - 03.II.2016
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete

12882341. DEC. ICCJ 32/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 62 - 28.I.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, respectiv:Dacă notiunea de „contrabandă” folosită de legiuitor în dispozitiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” se referă la infractiunea de contrabandă în sensul definit de art. 270 alin. (1) si (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sau la notiunea de „contrabandă” în sens larg.
În cazul în care se stabileste că textul prevăzut de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României se referă la infractiunea de contrabandă, care dintre cele două modalităti urmează a fi avută în vedere; aceea prevăzută de art. 270 alin. (1) sau aceea prevăzută de art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

12839442. O. ANAF 3795/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiintarea, functionarea si desfiintarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale

12710343. O. MADR 1692/03 iulie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

12710444. O. MMAP 1285/25 august 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

12710545. O. MAI 112/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

12710646. O. MT 1050/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

12710747. O. ANAF 2837/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
Rectificare - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016

12618648. O. ANAF 2213/21 august 2015 - M. Of. nr. 688 - 10.IX.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru completarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalitătilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.323/2014

12576449. O. MFP 930/11 august 2015 - M. Of. nr. 623 - 17.VIII.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete

12561950. O. MADR 1713/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 603 - 10.VIII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

12562051. O. ANAF 1991/30 iulie 2015 - M. Of. nr. 603 - 10.VIII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

12559152. O. ANAF 1959/24 iulie 2015 - M. Of. nr. 597 - 07.VIII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate în activitatea de supraveghere si control în domeniul produselor accizabile a Directiei generale a vămilor si structurilor vamale subordonate

12429853. O. ANAF 841/02 aprilie 2015 - M. Of. nr. 390 - 04.VI.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală

12424754. DEC. ICCJ 11/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 381 - 02.VI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept “dacă în privinta infractiunii de contrabandă, în căzui în care bunurile care fac obiectul infractiunii au fost identificate si indisponibilizate în vederea confiscării, se va dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât si obligarea autorului/autorilor la plata taxelor vamale, a accizelor si a taxei pe valoare adăugată, calculate prin raportare la valoarea în vamă a bunurilor confiscate ori se va dispune doar confiscarea bunurilor respective”

12320255. O. ANAF 654/11 martie 2015 - M. Of. nr. 218 - 01.IV.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor care reglementează comertul preferential dintre Uniunea Europeană si tările partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

12275756. O. ANAF 612/03 martie 2015 - M. Of. nr. 158 - 06.III.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalitătilor vamale pentru mărfurile introduse în si scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

12277157. O. ANAF 614/04 martie 2015 - M. Of. nr. 160 - 06.III.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative

12118258. O. ANAF 3633/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 882 - 04.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale declaratiei vamale în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

12076859. O. ANAF 3177/27 octombrie 2014 - M. Of. nr. 838 - 18.XI.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind formalitătile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea

12060360. H. G 972/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 808 - 06.XI.2014
privind recunoasterea “Asociatiei Nationale a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din România” ca fiind de utilitate publică

12062361. H. G 986/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 811 - 06.XI.2014
privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei si a punctului vamal Lunga - România si Nakovo - Republica Serbia

12062462. H. G 987/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 811 - 06.XI.2014
privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei si a punctului vamal Vălcani - România si Vrbica - Republica Serbia

12062563. H. G 988/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 811 - 06.XI.2014
privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei si a punctului vamal Foeni - România si Jasa Tomic - Republica Serbia si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

11982964. H. G 790/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 689 - 22.IX.2014
pentru abrogarea alin. (2), (3) si (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

11977065. O. MFP 1239/12 septembrie 2014 - M. Of. nr. 681 - 18.IX.2014
al ministrului finantelor publice privind restituirea unor impozite, taxe vamale si a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor si personalului contractorilor

11972066. O. ANAF 2781/08 septembrie 2014 - M. Of. nr. 672 - 12.IX.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalitătilor vamale pentru mărfurile introduse în si scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

11972167. O. ANAF 2782/08 septembrie 2014 - M. Of. nr. 672 - 12.IX.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

11972268. H. G 781/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 673 - 12.IX.2014
privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei si a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

11917069. O. ANAF 2323/28 iulie 2014 - M. Of. nr. 581 - 04.VIII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalitătilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

11738170. H. G 286/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 302 - 24.IV.2014
privind organizarea la Bucuresti, în perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducătorilor administratiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene si Turcia

11680671. O. MADR 309/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 214 - 26.III.2014
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

11680772. O. ANAF 234/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 214 - 26.III.2014
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

11646773. O. ANAF 301/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

11605674. O. ANAF 94/21 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 101 - 10.II.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

11442675. O. MFP 1916/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 739 - 29.XI.2013
al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitătilor emitente de tichete

11426576. O. MFP 1891/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 724 - 25.XI.2013
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vama a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri

10357577. O. ANAF 615/20 martie 2012 - M. Of. nr. 225 - 04.IV.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

10344178. H. G 188/20 martie 2012 - M. Of. nr. 205 - 28.III.2012
privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 18 VAMA VECHE, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Chevron România Holding B.V

10308779. DEC. CC 1574/08 martie 2012 - M. Of. nr. 157 - 08.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6531 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

10263880. O. MAE 80/23 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 105 - 09.II.2012
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilitătii, în relatiile dintre România si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 1970

10110181. O. ANAF 9129/18 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 846 - 29.XI.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind abilitarea unor birouri vamale si directii judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale de a efectua formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope

10099882. DEC. ICCJ 21/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 830 - 23.XI.2011
privind recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Sesizarea nr. 140/C3/1426/111-5/2010 “privind măsura de sigurantă a confiscării speciale, în cazul infractiunilor prevăzute de Legea nr. 86/2006 - Codul vamal al României, în conditiile existentei datoriei vamale

9919383. H. G 797/03 august 2011 - M. Of. nr. 575 - 12.VIII.2011
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalitătilor vamale la transporturile rutiere internationale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975

9877884. O. MFP 2286/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 515 - 21.VII.2011
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

9836985. O. ANAF 5015/20 iunie 2011 - M. Of. nr. 457 - 30.VI.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

9467186. L. P 215/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 865 - 23.XII.2010
privind aderarea României la Conventia internatională pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
Protocol de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

9467287. D. PRES 1095/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 865 - 23.XII.2010
pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Conventia internatională pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a Conventiei internationale pentru simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

9320888. O. MFP 2400/05 octombrie 2010 - M. Of. nr. 689 - 13.X.2010
al ministrului finantelor publice privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61-65 si ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

9257589. H. G 875/18 august 2010 - M. Of. nr. 609 - 27.VIII.2010
pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

9192190. O. ANAF 6693/27 iulie 2010 - M. Of. nr. 528 - 29.VII.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

9169591. L. P 163/012 iulie 2010 - M. Of. nr. 498 - 19.VII.2010
pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

9169692. D. PRES 803/09 iulie 2010 - M. Of. nr. 498 - 19.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Conventia pentru înfiintarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

9163293. O. ANAF 6504/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 493 - 16.VII.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

9150694. H. G 602/23 iunie 2010 - M. Of. nr. 482 - 14.VII.2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova)

9123795. H. G 544/09 iunie 2010 - M. Of. nr. 451 - 02.VII.2010
pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

9070396. L. P 101/03 iunie 2010 - M. Of. nr. 375 - 07.VI.2010
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiintarea si functionarea Centrului comun de contact de cooperare politienească si vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politienească transfrontalieră în materie penală
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiintarea si functionarea Centrului comun de contact de cooperare politienească si vamală

9070497. D. PRES 543/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 375 - 07.VI.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiintarea si functionarea Centrului comun de contact de cooperare politienească si vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009

9066198. D. PRES 540/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 371 - 04.VI.2010
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia internatională privind simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

9044299. DEC. CC 511/27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 343 - 25.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 43 din Legea contabilitătii nr. 82/1991 si art. 289 din Codul penal

88782100. O. MADR 49/25 februarie 2010 - M. Of. nr. 137 - 02.III.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru si a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

88480101. O. MFP 202/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 99 - 12.II.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete

87917102. O. MADR 6/13 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea programului de lucru si a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

87731103. DEC. CC 1691/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 13 - 08.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

86459104. O. ANAF 2800/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 783 - 17.XI.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007

86348105. O. ANAF 2754/30 octombrie 2009 - M. Of. nr. 772 - 12.XI.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru implementarea Amendamentului nr. 28 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

84995106. L. P 291/28 septembrie 2009 - M. Of. nr. 645 - 01.X.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

84996107. D. PRES 1338/25 septembrie 2009 - M. Of. nr. 645 - 01.X.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

84960108. H. G 1027/09 septembrie 2009 - M. Of. nr. 639 - 28.IX.2009
privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea

83454109. O. ANAF 1785/29 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

83253110. O. ANAF 1554/18 iunie 2009 - M. Of. nr. 429 - 24.VI.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

82913111. DEC. CC 729/07 mai 2009 - M. Of. nr. 401 - 12.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

82813112. DEC. CC 688/05 mai 2009 - M. Of. nr. 392 - 10.VI.2009
referitoare la excepăia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

81093113. OUG. G 33/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 226 - 07.IV.2009
pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

80511114. DEC. ICCJ 36/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 177 - 23.III.2009
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind incidenta legii de gratiere în cazul pedepselor aplicate pentru fapte a căror încadrare juridică în infractiuni a evoluat în timp, respectiv în cazul infractiunilor la regimul vamal, prevăzute în art. 72 si 73 din Legea nr. 30/1978, iar, ulterior, în art. 175-181 din Legea nr. 141/1997

78684115. O. MADR 761/19 decembrie 2008 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2009
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Conditiilor de emitere a certificatului pentru carne de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 433/2007, a certificatului pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte - masculi si a certificatului pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte - masculi, conform Regulamentului (CE) nr. 1.359/2007, precum si a celor de verificare si supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului

77886116. H. G 1587/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 832 - 10.XII.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor - Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj în domeniul public al municipiului Oradea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor

75533117. O. ANAF 6577/26 august 2008 - M. Of. nr. 635 - 03.IX.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă

75263118. O. MEF 6521/14 august 2008 - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

74625119. O. ANAF 5688/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 552 - 22.VII.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

74341120. O. MEF 2007/27 iunie 2008 - M. Of. nr. 516 - 09.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete de masă si a celor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete-cadou si de tichete de cresă

72760121. DEC. CC 395/25 martie 2008 - M. Of. nr. 316 - 22.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) liniuta a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

71407122. O. ANAF 356/11 februarie 2008 - M. Of. nr. 130 - 19.II.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor
Rectificare - M. Of. nr. 173 - 06.III.2008

71337123. O. ANAF 349/08 februarie 2008 - M. Of. nr. 122 - 15.II.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007

69879124. DEC. CC 1034/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 853 - 12.XII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

69328125. O. MADR 903/26 octombrie 2007 - M. Of. nr. 789 - 21.XI.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind lista codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

69329126. O. ANAF 1314/05 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 789 - 21.XI.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind lista codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

69080127. H. G 1339/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 762 - 09.XI.2007
pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente si echipamente militare

69082128. O. MEF 1946/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 762 - 09.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

68540129. O. ANAF 8831/08 octombrie 2007 - M. Of. nr. 699 - 17.X.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Metodologiei de decontare a plătii datoriei vamale si a altor taxe si impozite prin mijloace informatice

68326130. H. G 1136/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 675 - 04.X.2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajă

68239131. O. ANAF 8191/25 septembrie 2007 - M. Of. nr. 665 - 28.IX.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.789/2007

67995132. O. ANAF 7869/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 629 - 13.IX.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6.341/2006

67966133. H. G 946/22 august 2007 - M. Of. nr. 627 - 12.IX.2007
pentru modificarea si completarea unor hotărâri din domeniul vamal

67939134. O. ANAF 7789/30 august 2007 - M. Of. nr. 623 - 10.IX.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice
Modificari si completari:
-O. ANAF 2800/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 783 - 17.XI.2009

67204135. O. ANAF 7394/20 iulie 2007 - M. Of. nr. 532 - 07.VIII.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere si antrepozitele libere

67166136. H. G 849/01 august 2007 - M. Of. nr. 527 - 03.VIII.2007
privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Baia Mare

67030137. H. G 797/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 514 - 31.VII.2007
pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

66890138. L. P 241/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 496 - 24.VII.2007
pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri

66891139. D. PRES 712/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 496 - 24.VII.2007
privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri

66737140. O. ANAF 6665/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 472 - 13.VII.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului nr. 9.207/2006 privind formalitătile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea între porturi din România si Republica Bulgaria

65288141. O. ANAF 4999/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 302 - 07.V.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării

65127142. O. ANAF 4822/13 aprilie 2007 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE- Turcia

64766143. O. MFP 500/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 244 - 11.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri

64677144. O. MFP 492/29 martie 2007 - M. Of. nr. 234 - 04.IV.2007
al ministrului finantelor publice privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 plivind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare

64230145. H. G 256/14 martie 2007 - M. Of. nr. 189 - 19.III.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor - Directia Regională Vamală Craiova în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj

64170146. H. G 228/07 martie 2007 - M. Of. nr. 177 - 14.III.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/1996 privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei „Aeroport Satu Mare” si înfiintarea Unitătii vamale „Aeroport Satu Mare” pentru traficul international de călători si mărfuri

63707147. O. ANAF 637/16 februarie 2007 - M. Of. nr. 123 - 20.II.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru abrogarea unor decizii si ordine din domeniul vamal

63445148. DEC. CC 37/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

63400149. O. MFP 84/17 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 80 - 01.02.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Măsurilor unitare de aplicare a reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată si accizelor datorate în vamă în cazul operatiunilor de leasing aflate în derulare la data aderării

63401150. O. ANAF 410/26 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 80 - 01.II.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope

63140151. O. ANAF 237/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind birourile vamale desemnate pentru introducerea diamantelor brute pe teritoriul României, tranzitul si, respectiv, scoaterea diamantelor brute de pe teritoriul României

62892152. O. ANAF 212/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 23 - 15.I.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

62788153. O. ANAF 9711/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru implementarea Amendamentului nr. 27 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

62819154. H. G 1913/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova)

62769155. H. G 1813/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

62703156. DEC. ICCJ 19/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 6 - 04.I.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia

62601157. O. ANAF 9923/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1054 - 30.XII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autoritătii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în România

62620158. O. ANAF 9710/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1057 - 30.XII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

62584159. H. G 1812/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1052 - 29.XII.2006
privind închiderea birourilor vamale situate la frontiera cu Republica Ungară si a unor birouri vamale situate la frontiera cu Republica Bulgaria

62460160. O. ANRE 9250/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

62411161. O. ANAF 9207/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1030 - 27.XII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind formalitătile vamale care se efectuează pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea între porturi din România si Republica Bulgaria

61526162. O. MFP 1939/15 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 936 - 20.XI.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusă de contribuabilul titular al operatiunii vamale

61178163. DEC. CC 579/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 891 - 01.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 si art. 63 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

60372164. H. G 1212/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 782 - 15.IX.2006
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 200/2006 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2006

60115165. O. ANAF 8060/21 august 2006 - M. Of. nr. 749 - 01.IX.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

59772166. O. ANAF 7982/10 august 2006 - M. Of. nr. 705 - 17.VIII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Documentului pentru regularizarea situatiei operatiunilor vamale deschise în baza prevederilor art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, cu modificările si completările ulterioare

59586167. H. G 973/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 674 - 04.VIII.2006
privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

59546168. O. CNP 301/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

59547169. O. MFP 1268/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

59515170. H. G 945/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 665 - 02.VIII.2006
pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile apartinând călătorilor si altor persoane fizice

59342171. O. ANAF 7521/10 iulie 2006 - M. Of. nr. 638 - 25.VII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior

59279172. L. P 330/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 631 - 21.VII.2006
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

59280173. D. PRES 967/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 631 - 21.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

59221174. ORD. ANAF 7614/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind încetarea aplicabilitătii Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.591/2005 privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov

59222175. O. ANAF 7615/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

58924176. H. G 814/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 582 - 05.VII.2006
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Autoritatea Natională a Vămilor din subordinea Ministerului Finantelor Publice, în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din România si Administratia Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Beijing la 28 martie 2006
Memorandum de întelegere între Autoritatea Natională a Vămilor din subordinea Ministerului Finantelor Publice, în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din România si Administratia Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal

58881177. O. CNP 290/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 575 - 04.VII.2006
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

58882178. O. MFP 1078/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 575 - 04.VII.2006
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

58895179. O. MFP 1076/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 577 - 04.VII.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea valorilor în vamă

58695180. O. MFP 1030/19 iunie 2006 - M. Of. nr. 549 - 26.VI.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004, cu modificările ulterioare

58630181. O. ANAF 6357/15 iunie 2006 - M. Of. nr. 540 - 22.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a regimului vamal de tranzit pe teritoriul României
Abrogat prin:
-O. ANAF 9327/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1055 - 30.XII.2006

58509182. O. ANAF 6312/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 522 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare, declaratiei vamale în detaliu si exemplarelor de control T5R
Abrogat prin:
-O. ANAF 9988/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 7 - 05.I.2007

58531183. O. ANAF 6341/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte

58532184. O. ANAF 6342/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale

58533185. O. ANAF 6343/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international

58491186. H. G 707/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 520 - 15.VI.2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

58165187. O. CNP 280/02 mai 2006 - M. Of. nr. 473 - 01.VI.2006
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

58166188. O. MFP 861/29 mai 2006 - M. Of. nr. 473 - 01.VI.2006
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

58066189. H. G 648/24 mai 2006 - M. Of. nr. 459 - 26.V.2006
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate pentru realizarea Sistemului informationaldecizional hidrologic (DESWAT)

57822190. L. P 144/15 mai 2006 - M. Of. nr. 431 - 18.V.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri

57823191. D. PRES 676/11 mai 2006 - M. Of. nr. 431 - 18.V.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri

57784192. O. ANAF 6123/10 mai 2006 - M. Of. nr. 427 - 17.V.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind completarea Listei birourilor vamale abilitate să efectueze operatiuni de vămuire a produselor strategice

57307193. H. G 558/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2006
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, componenta 2 - Monitorizarea poluării aerului“, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004

57122194. L. P 86/10 aprilie 2006 - M. Of. nr. 350 - 19.IV.2006
privind Codul vamal al României
Modificari si completari:
-OUG. G 33/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 226 - 07.IV.2009

57123195. D. PRES 387/06 aprilie 2006 - M. Of. nr. 350 - 19.IV.2006
pentru promulgarea Legii privind Codul vamal al României

56175196. O. MFP 303/24 februarie 2006 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004

55691197. H. G 200/13 februarie 2006 - M. Of. nr. 137 - 14.II.2006
privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2006
Modificari si completari:
-H. G 1212/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 782 - 15.IX.2006

55584198. O. CNP 243/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 124 - 09.II.2006
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

55585199. O. MFP 150/31 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 124 - 09.II.2006
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

55158200. O. ANAF 32/13 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 55 - 20.I.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire informatică simplificată aplicabilă comisionarilor în vamă care desfăsoară activităti de curierat rapid prin aeroporturile deschise traficului international
Abrogat prin:
-O. ANAF 7628/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 637 - 24.VII.2006

55109201. L. P 4/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 48 - 19.I.2006
pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

55110202. D. PRES 4/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 48 - 19.I.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

55090203. O. CNP 232/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 46 - 18.I.2006
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

55091204. O. MFP 2003/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 46 - 18.I.2006
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

54770205. H. G 1824/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005
pentru prelungirea perioadei de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 2.169/2004 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005
Rectificare - M. Of. nr. 1196 - 30.XII.2005

54598206. OUG. 208/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1179 - 28.XII.2005
privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri

54571207. O. ANAF 7923/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1177 - 27.XII.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.)

53453208. O. ANAF 7591/08 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1025 - 18.XI.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov
Isi Inceteaza Aplicabilitatea prin::
-O. ANAF 7615/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006

53416209. H. G 1393/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1023 - 17.XI.2005
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 16 noiembrie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

51761210. O. CNP 894/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 726 - 10.VIII.2005
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

51762211. O. MFP 1088/01 august 2005 - M. Of. nr. 726 - 10.VIII.2005
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

51595212. O. ANAF 6351/19 iulie 2005 - M. Of. nr. 698 - 03.VIII.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov
Isi Inceteaza Aplicabilitatea prin::
-O. ANAF 7591/08 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1025 - 18.XI.2005

50863213. H. G 578/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 592 - 08.VII.2005
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Oradea

50544214. DEC. CC 236/10 mai 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

50162215. O. ANSVSA 41/23 martie 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si privind colaborarea interinstitutională pentru receptionarea documentelor de transport însotitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale si aeriene, la introducerea mărfurilor în România

50163216. O. ANAF 29664/18 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind colaborarea interinstitutională pentru receptionarea documentelor de transport însotitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale si aeriene, la introducerea mărfurilor în România

50164217. O. CNP 145/16 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

50165218. O. MFP 645/19 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

50183219. L. P 159/27 mai 2005 - M. Of. nr. 462 - 31.V.2005
privind Tariful vamal integrat român

50184220. D. PRES 471/26 mai 2005 - M. Of. nr. 462 - 31.V.2005
pentru promulgarea Legii privind Tariful vamal integrat român

49999221. H. G 415/05 mai 2005 - M. Of. nr. 432 - 23.V.2005
privind închiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si Biroului vamal Giurgiu (România)-Ruse (Bulgaria) km 489+500 (Ostrovul Mocănasul) pentru traficul international de călători si mărfuri

49771222. O. MFP 583/06 mai 2005 - M. Of. nr. 404 - 13.V.2005
al ministrului finantelor publice pentru stabilirea Procedurii de implementare a prevederilor art. 32-38 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată si modificată prin Legea nr. 545/2003, cu modificările si completările ulterioare

49628223. H. G 376/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 387 - 09.V.2005
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentul complex pentru procesarea deseurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată

49566224. O. ANAF 723/20 aprilie 2005 - M. Of. nr. 379 - 05.V.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de efectuare a supravegherii vamale la eliberarea si livrarea marcajelor pentru produse accizabile de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

49150225. O. ANAF 553/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 308 - 13.IV.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor unitare de structură pentru înfiintarea si functionarea punctelor vamale

49105226. H. G 287/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 301 - 11.IV.2005
privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă
Abrogat prin:
-H. G 973/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 674 - 04.VIII.2006

48843227. O. MFP 315/21 martie 2005 - M. Of. nr. 250 - 25.III.2005
al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 354/2004, cu modificările ulterioare

48863228. O. CNP 133/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

48864229. O. MFP 290/15 martie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

48774230. H. G 193/17 martie 2005 - M. Of. nr. 243 - 23.III.2005
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.169/2004 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005

48765231. L. P 49/17 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
privind aprobarea Ordonanti de urgentă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si taxele vamale aferente acestora

48766232. D. PRES 136/16 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si taxele vamale aferente acestora

48719233. O. ANAF 373/15 martie 2005 - M. Of. nr. 229 - 18.III.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile perisabile
Isi Inceteaza Aplicabilitatea prin::
-O. ANAF 6351/19 iulie 2005 - M. Of. nr. 698 - 03.VIII.2005

48585234. O. MFP 169/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 205 - 10.III.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale
Abrogat prin:
-O. MFP 1086/27 iunie 2006 - M. Of. nr. 566 - 30.VI.2006

48090235. O. ANV 51/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 115 - 04.II.2005
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor pentru completarea anexei la Decizia directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operatiuni de vămuire cu produse strategice

47788236. H. G 2402/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 43 - 13.I.2005
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

47723237. H. G 2404/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2005
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 24 mai 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind asistenta reciprocă în domeniul vamal

47472238. O. ANV 1555/08 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1267 - 29.XII.2004
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor pentru implementarea amendamentelor nr. 23 si 24 la Conventia vamală relativă la transportul international la mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979

47385239. O. CNP 115/08 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1250 - 24.XII.2004
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizările si produsele software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, cu modificările ulterioare

47387240. O. MFP 1838/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1250 - 24.XII.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizările si produsele software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, cu modificările ulterioare

47292241. H. G 2169/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004
privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005
Rectificare - M. Of. nr. 1283 - 30.XII.2004
Modificari si completari:
-H. G 193/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 193 - 04.III.2004

47210242. O. MECO 843/08 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1217 - 17.XII.2004
al ministrului economiei si comertului privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova

46535243. OUG. 94/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1115 - 27.XI.2004
pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

46280244. H. G 1980/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome “Aeroportul Suceava”, precum si pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava

45564245. O. CNP 92/04 octombrie 2004 - M. Of. nr. 966 - 21.X.2004
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

45565246. O. MFP 1521/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 966 - 21.X.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

45531247. H. G 1689/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 959 - 19.X.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

45405248. L. P 398/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 940 - 14.X.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

45406249. D. PRES 757/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 940 - 14.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

45259250. H. G 1523/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 907 - 06.X.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive si accesoriile care însotesc portul acesteia, durata normată de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiază de uniformă

45062251. O. CNP 82/25 august 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

45063252. O. MFP 1386/20 septembrie 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

44879253. O. MFP 1330/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 842 - 14.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind modificarea Procedurii de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 354/2004

44860254. H. G 1449/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 839 - 13.IX.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

44753255. H. G 1368/26 august 2004 - M. Of. nr. 823 - 07.IX.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

44724256. O. MFP 1289/31 august 2004 - M. Of. nr. 820 - 06.IX.2004
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977/2000, cu modificările si completările ulterioare

44463257. H. G 1273/13 august 2004 - M. Of. nr. 769 - 23.VIII.2004
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, achizitionate în cadrul proiectului “Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată

44280258. O. MFP 1219/12 august 2004 - M. Of. nr. 737 - 16.VIII.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

43924259. O. CNP 68/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 685 - 30.VII.2004
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizările si produsele software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

43925260. O. MFP 110/22 iulie 2004 - M. Of. nr. 685 - 30.VII.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizările si produsele software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

43968261. H. G 1182/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 690 - 30.VII.2004
privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

43284262. DEC. CC 232/25 mai 2004 - M. Of. nr. 598 - 02.VII.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 132/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, precum si a dispozitiilor art. 3 si art. 8 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 132/2003

43195263. OUG. 52/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 585 - 30.VI.2004
pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

43208264. H. BNR 116/25 mai 2004 - M. Of. nr. 587 - 30.VI.2004
privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI

42939265. H. G 962/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 551 - 21.VI.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.521/2003 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

42793266. L. P 243/09 iunie 2004 - M. Of. nr. 532 - 14.VI.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal

42794267. D. PRES 429/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 532 - 14.VI.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal

42810268. O. MFP 869/08 iunie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
al ministrului finantelor publice privind modificarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002

42677269. H. G 802/27 mai 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001

42093270. H. G 662/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 419 - 11.V.2004
privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat si înfiintarea Biroului vamal de control si vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria)

41566271. DEC. ANV 71/26 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2004
a directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor privind implementarea amendamentelor nr. 20, 21 si 22 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979

41393272. H. G 428/23 martie 2004 - M. Of. nr. 307 - 07.IV.2004
pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile apartinând călătorilor si altor persoane fizice

40626273. OUG. 10/18 martie 2004 - M. Of. nr. 256 - 23.III.2004
privind Statutul personalului vamal
Modificari si completari:
-OUG. 92/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1091 - 23.XI.2004

40455274. L. P 39/11 martie 2004 - M. Of. nr. 238 - 18.III.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

40456275. D. PRES 122/10 martie 2004 - M. Of. nr. 238 - 18.III.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

40433276. O. CNP 31/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 235 - 17.III.2004
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

40434277. O. MFP 378/08 martie 2004 - M. Of. nr. 235 - 17.III.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

40315278. DEC. ANV 173/01 martie 2004 - M. Of. nr. 211 - 10.III.2004
a directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operatiuni de vămuire cu produse strategice
Modificari si completari:
-O. ANAF 6123/10 mai 2006 - M. Of. nr. 427 - 17.V.2006
Abrogat prin:
-O. ANAF 9710/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1057 - 30.XII.2006

40297279. O. MFP 354/01 martie 2004 - M. Of. nr. 205 - 09.III.2004
al ministrului finantelor publice privind Procedura de aprobare a entitătilor care importă bunuri în baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

40263280. O. CNP 24/23 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2004
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

40264281. O. MFP 334/25 februarie 2004 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

40009282. H. G 129/05 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

40010283. H. G 130/05 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea si asistenta administrativă reciprocă în domeniul vamal

39167284. O. MFP 1844/22 decembrie 2003 - M. Of. 9 - 07.I.2004
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

39016285. O. MECO 343/16 decembrie 2003 - M. Of. 935 - 24.XII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova

39036286. H. G 1521/18 decembrie 2003 - M. Of. 937 - 24.XII.2003
privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri
Modificari si completari:
-H. G 962/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 551 - 21.VI.2004
-H. G 1368/26 august 2004 - M. Of. nr. 823 - 07.IX.2004
-H. G 1449/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 839 - 13.IX.2004
-H. G 1689/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 959 - 19.X.2004

38935287. L. P 608/22 decembrie 2003 - M. Of. 928 - 23.XII.2003
pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora
Abrogat prin:
-OUG. 94/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1115 - 27.XI.2004

38936288. D. PRES 927/22 decembrie 2003 - M. Of. 928 - 23.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

38833289. L. P 545/18 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

38834290. D. PRES 858/17 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

38020291. O. CNP 388/3 octombrie 2003 - M. OF. 844 - 26.XI.2003
al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

38339292. O. MFP 1575/12 noiembrie 2003 - M. OF. 844 - 26.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

37826293. L. P 447/12 noiembrie 2003 - M. OF. 812 - 18.XI.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

37925294. L. P 489/18 noiembrie 2003 - M. OF. 830 - 24.XI.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protectie si Pază

37926295. D. PRES 764/17 noiembrie 2003 - M. OF. 830 - 24.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protectie si Pază

37841296. L. P 465/12 noiembrie 2003 - M. OF. 814 - 18.XI.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne

37719297. H. G 1256/24 octombrie 2003 - M. OF. 794 - 11.XI.2003
privind modificarea numărului birourilor vamale prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37827298. D. PRES 707/10 noiembrie 2003 - M. OF. 812 - 18.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

37842299. D. PRES 725/10 noiembrie 2003 - M. OF. 814 - 18.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne

37638300. DEC. ANV 1588/29 octombrie 2003 - M. OF. 781 - 6.XI.2003
a directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor privind modificarea Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 879/2002 privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice

37462301. DEC. CC 383/14 octombrie 2003 - M. OF. 751 - 27.X.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

37344302. H. G 1204/14 octombrie 2003 - M. OF. 730 - 20.X.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor

37326303. H. G 1180/2 octombrie 2003 - M. OF. 727 - 17.X.2003
privind aprobarea metodologiei de scutire a unitătilor protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri

37273304. H. G 1185/9 octombrie 2003 - M. OF. 716 - 14.X.2003
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1146/2003 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc

37247305. OUG. 90/2 octombrie 2003 - M. OF. 712 - 13.X.2003
pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

37175306. H. G 1146/2 octombrie 2003 - M. OF. 699 - 6.X.2003
privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale de import a unor sortimente de carne de porc

36941307. OUG. 79/11 septembrie 2003 - M. OF. 666 - 19.IX.2003
privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protectie si Pază

36682308. OG. G 59/22 august 2003 - M. OF. 615 - 29.VIII.2003
privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
Modificari si completari:
-L. P 545/18 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
-OG. G 94/26 august 2004 - M. Of. nr. 803 - 31.VIII.2004
-L. P 545/18 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
-O. MFP 1330/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 842 - 14.IX.2004
-O. MFP 315/21 martie 2005 - M. Of. nr. 250 - 25.III.2005

36582309. H. G 923/14 august 2003 - M. OF. 594 - 20.VIII.2003
privind preluarea si decontarea lucrărilor realizate în vederea deschiderii Punctului de trecere a frontierei de stat si a Biroului vamal de control si vămuire la frontieră Urziceni, judetul Satu Mare

36385310. O. MFP 962/1 august 2003 - M. OF. 562 - 5.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 731/2002, cu modificările si completările ulterioare

36341311. O. MAPAM 494/29 iulie 2003 - M. OF. 552 - 31.VII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind constituirea Comisiei pentru analizarea si avizarea importurilor de grâu pentru panificatie, de grâu destinat însământării si a importurilor de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor, exceptate de la plata taxelor vamale, precum si pentru avizarea exportului de grâu

36321312. H. G 864/17 iulie 2003 - M. OF. 549 - 30.VII.2003
privind unele măsuri de reglementare a pietei grâului si exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secară, orz si porumb destinate furajării animalelor

36060313. L. P 317/8 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

36061314. D. PRES 452/7 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

35856315. H. G 724/28 iunie 2003 - M. OF. 467 - 30.VI.2003
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

35783316. O. MAAP 240/27 martie 2003 - M. OF. 452 - 25.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

40805317. O. MDP 118/12 mai 2003 - M. Of. nr. 452 - 25.VI.2003
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

40806318. O. MFP 763/12 iunie 2003 - M. Of. nr. 452 - 25.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

35726319. OUG. 49/12 iunie 2003 - M. OF. 441 - 23.VI.2003
privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

35673320. OUG. 47/5 iunie 2003 - M. OF. 433 - 19.VI.2003
pentru suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne

35701321. H. G 680/12 iunie 2003 - M. OF. 435 - 19.VI.2003
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

35303322. H. G 570/21 mai 2003 - M. OF. 370 - 30.V.2003
pentru modificarea anexei la Hatărârea Guvernului nr. 149312002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

35201323. DEC. CC 163/6 mai 2003 - M. OF. 354 - 23.V.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

35142324. O. MDP 68/10 aprilie 2003 - M. OF. 345 - 21.V.2003
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 228/1437/2001

40865325. O. MFP 627/16 mai 2003 - M. Of. nr. 345 - 21.V.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 228/1437/2001

35012326. L. P 168/5 mai 2003 - M. OF. 322 - 13.V.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

35013327. D. PRES 251/24 aprilie 2003 - M. OF. 322 - 13.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2002 pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

34838328. H. G 505/24 aprilie 2003 - M. OF. 289 - 25.IV.2003
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1493/2002 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

34689329. L. P 132/11 aprilie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim Duty-Free
Modificari si completari:
-OUG. 48/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 566 - 30.VI.2006

34690330. D. PRES 206/10 aprilie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim Duty-Free

34672331. OUG. 24/10 aprilie 2003 - M. OF. 266 - 16.IV.2003
privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

34555332. H. G 393/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei de stat si a birourilor vamale de control si vămuire la frontieră Săcuieni (România) - Letaverdes (Republica Ungară) si Urziceni (România) - Vallaj (Republica Ungară)

34557333. O. MDP 49/3 martie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 228/1.437/2001

39272334. O. MF 446/02 aprilie 2003 - M. Of. 247 - 10.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 228/1.437/2001

34433335. H. G 344/27 martie 2003 - M. OF. 231 - 5.IV.2003
privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de porumb destinat furajării animalelor

34411336. DEC. CC 64/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

34282337. H. G 305/20 martie 2003 - M. OF. 204 - 28.III.2003
privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Iasi

34271338. O. MFP 333/14 martie 2003 - M. OF. 202 - 27.III.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

34088339. L. P 65/11 martie 2003 - M. OF. 179 - 21.III.2003
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

34089340. D. PRES 106/7 martie 2003 - M. OF. 179 - 21.III.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

33933341. O. MAAP 18/15 ianuarie 2003 - M. Of. 155 - 11.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 din Norma sanitară veterinară ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din tări terte în România referitoare la transbordarea produselor la un post de inspectie de frontieră unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import în România si care modifică Norma sanitară veterinară stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din tări terte si destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum si pe durata prin România a transportului dintr-o tară tertă către altă tară tertă

33905342. O. MAAP 648/23 decembrie 2002 - M. Of. 152 - 10.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind metodele pentru controalele veterinare pentru produsele provenite din tări terte, destinate introducerii în zonele libere, depozite libere, depozite vamale sau care furnizează mijloace de transport maritim pentru trecerea frontierei

33820343. H. G 202/20 februarie 2003 - M. Of. 142 - 5.III.2003
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Craiova

33666344. DEC. DGV 175/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale în detaliu
Abrogat prin:
-O. ANAF 6312/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 522 - 16.VI.2006

33668345. DEC. DGV 177/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidenta operativă, controlul si supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiază de facilitătile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2002

33669346. DEC. DGV 178/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte
Abrogat prin:
-O. ANAF 6341/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

33670347. DEC. DGV 179/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international
Abrogat prin:
-O. ANAF 6343/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

33671348. DEC. DGV 180/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal

33672349. DEC. DGV 181/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale
Abrogat prin:
-O. ANAF 6342/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

32810350. OUG. 204/18 decembrie 2002 - M. Of. 957 - 27.XII.2002
pentru modificarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora

32812351. H. G 1493/18 decembrie 2002 - M. Of. 957 - 27.XII.2002
privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri

32660352. H. G 1448/12 decembrie 2002 - M. Of. 934 - 19.XII.2002
privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2002 (Vama 2002), semnat la Bucuresti la 8 iulie 2002, si a plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2002 la Programul comunitar Customs 2002 (Vama 2002)
Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană referitor la participarea României la Programul comunitar Customs 2002 (Vama 2002)

32610353. H. G 1408/6 decembrie 2002 - M. Of. 927 - 18.XII.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002
Acord între Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

32417354. O. MAPME 1112/26 noiembrie 2002 - M. Of. 898 - 11.XII.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind nominalizarea birourilor vamale de control si vămuire la frontieră pentru intrarea/iesirea din tară a substantelor care epuizează stratul de ozon

40895355. O. MFP 1610/27 noiembrie 2002 - M. Of. nr. 898 - 11.XII.2002
al ministrului finantelor publice privind nominalizarea birourilor vamale de control si vămuire la frontieră pentru intrarea/iesirea din tară a substantelor care epuizează stratul de ozon

32170356. O. MFP 1577/19 noiembrie 2002 - M. Of. 854 - 26.XI.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru completarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 731/2002 si modificate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1007/2002

32068357. DEC. DGV 1497/11 noiembrie 2002 - M. Of. 839 - 21.XI.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind abilitarea birourilor vamale de control si vămuire la interior si la frontieră de a efectua operatiuni vamale pentru produse strategice

40910358. O. MFP 1499/08 noiembrie 2002 - M. Of. nr. 833 - 19.XI.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

32048359. O. MAAP 462/7 octombrie 2002 - M. Of. 833 - 19.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

40909360. O. MDP 5251/21 octombrie 2002 - M. Of. nr. 833 - 19.XI.2002
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

31864361. DEC. DGV 1296/14 octombrie 2002 - M. Of. 812 - 8.XI.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind avizele de evaluare în vamă elaborate de Comitetul tehnic de evaluare în vamă

31666362. O. MFP 1397/22 octombrie 2002 - M. Of. 777 - 25.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim Duty-Free
Modificari si completari:
-O. MFP 869/08 iunie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
-O. MEF 1946/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 762 - 09.XI.2007

31241363. DEC. DGV 1186/17 septembrie 2002 - M. Of. 703 - 26.IX.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu prin procedee informatice

31075364. OUG. 104/5 septembrie 2002 - M. Of. 676 - 11.IX.2002
privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim Duty-Free
Modificari si completari:
-L. P 330/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 631 - 21.VII.2006
Abrogat prin:
-OUG. 48/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 566 - 30.VI.2006

31077365. H. G 984/10 septembrie 2002 - M. Of. 676 - 11.IX.2002
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului LIFE - MEDIU 00/ENV/RO/000986 RIVER LIFE

30849366. H. G 847/31 iulie 2002 - M. Of. 619 - 21.VIII.2002
privind aprobarea deschiderii punctului de control pentru trecerea frontierei, în regim de trafic international, si a punctului vamal între Sighetu Marmatiei-România si Solotvino-Ucraina, alocarea surselor de finantare în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul “Pod istoric” si realizarea dotărilor necesare Politiei de frontieră la noul punct de control pentru trecerea frontierei de la Sighetu Marmatiei, judetul MaraMures

30761367. O. MFP 1007/30 iulie 2002 - M. Of. 595 - 12.VIII.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 731/2002

30436368. DEC. DGV 879/16 iulie 2002 - M. Of. 528 - 19.VII.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aplicarea procedurii de decontare a datoriei vamale prin mijloace informatice

30264369. L. P 441/27 iunie 2002 - M. Of. 502 - 11.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri si/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare si reparatie generală a 100 vagoane de călători de către firma “Alstom - De Dietrich Feroviaire” din Franta, finantat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca “Paribas” - Franta, contractat cu garantia statului

30265370. D. PRES 600/27 iunie 2002 - M. Of. 502 - 11.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri si/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare si reparatie generală a 100 vagoane de călători de către firma “Alstom - De Dietrich Feroviaire” din Franta, finantat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca “Paribas” - Franta, contractat cu garantia statului

30006371. L. P 393/14 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

30007372. D. PRES 546/13 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

30016373. H. G 633/20 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1305/2001 privind exceptarea si reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import

30017374. H. G 643/20 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 56/2002 privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole

29954375. DEC. DGV 639/14 iunie 2002 - M. Of. 450 - 26.VI.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

29731376. O. MFP 731/7 iunie 2002 - M. Of. 410 - 13.VI.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată

29627377. O. MFP 705/31 mai 2002 - M. Of. 392 - 7.VI.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 977/2000

29466378. H. G 491/16 mai 2002 - M. Of. 356 - 28.V.2002
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si mărfuri pe Aeroportul Bacău

29182379. L. P 250/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

29183380. D. PRES 366/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

29156381. OUG. 52/25 aprilie 2002 - M. Of. 299 - 7.V.2002
privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători” - S.A., precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri si/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare si reparatie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire” din Franta, finantat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca "Paribas” - Franta, contractat cu garantia statului

28946382. H. G 336/4 aprilie 2002 - M. Of. 268 - 22.IV.2002
privind înfiintarea Biroului vamal - Aeroportul Arad pentru traficul aerian international de călători si mărfuri, judetul Arad

28722383. L. P 142/1 aprilie 2002 - M. Of. 235 - 8.IV.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si a taxelor vamale de bază aferente acestora

28723384. D. PRES 230/28 martie 2002 - M. Of. 235 - 8.IV.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si a taxelor vamale de bază aferente acestora

28689385. O. MAAP 114/12 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

38653386. O. MDP 71/18 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

38654387. O. MFP 381/26 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

28651388. H. G 274/21 martie 2002 - M. Of. 221 - 2.IV.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

28276389. L. P 86/26 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

28277390. D. PRES 143/25 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

28168391. O. MDP 39/11 februarie 2002 - M. Of. 129 - 18.II.2002
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru completarea Ordinului Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 228/1437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

38657392. O. MFP 247/11 februarie 2002 - M. Of. 129 - 18.II.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru completarea Ordinului Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 228/1437/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

28131393. DEC. CC 352/19 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

28132394. DEC. CC 352/19 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

28007395. L. P 74/16 ianuarie 2002 - M. Of. 99 - 5.II.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

28008396. D. PRES 82/15 ianuarie 2002 - M. Of. 99 - 5.II.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

27882397. H. G 56/17 ianuarie 2002 - M. Of. 71 - 31.I.2002
privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole

27853398. O. MFP 142/22 ianuarie 2002 - M. Of. 66 - 30.I.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 977/2000

27807399. OUG. 4/24 ianuarie 2002 - M. Of. 60 - 28.I.2002
privind amânarea plătii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum si amânarea exigibilitătii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou

27726400. L. P 14/10 ianuarie 2002 - M. Of. 48 - 24.I.2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru “Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitătii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”

27727401. D. PRES 21/8 ianuarie 2002 - M. Of. 48 - 24.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru “Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitătii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”

27650402. H. G 1335/27 decembrie 2001 - M. Of. 36 - 21.I.2002
privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului unui utilaj de igienizare si ecologizare a plajelor

27563403. O. MFP 95/14 ianuarie 2002 - M. Of. 24 - 17.I.2002
pentru completarea anexei nr. 3 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 566/2000

27501404. L. P 764/29 decembrie 2001 - M. Of. 19 - 15.I.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti

27502405. D. PRES 1107/28 decembrie 2001 - M. Of. 19 - 15.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti

39953406. H. G 1305/27 decembrie 2001 - M. Of. 1 - 04.I.2002
Hotărâre privind exceptarea si reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import

27385407. OUG. 171/13 decembrie 2001 - M. Of. 848 - 29.XII.2001
pentru aprobarea modificării denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si a taxelor vamale de bază aferente acestora

40551408. L. PRES 741/06 decembrie 2001 - M. Of. nr. 807 - 17.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare

40552409. D. PRES 1044/05 decembrie 2001 - M. Of. nr. 807 - 17.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare

27020410. L. P 686/28 noiembrie 2001 - M. Of. 784 - 11.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nrs 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

27021411. D. PRES 980/26 noiembrie 2001 - M. Of. 784 - 11.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nrs 98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

26930412. DEC. DGV 1953/22 noiembrie 2001 - M. Of. 771 - 4.XII.2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000

26916413. L. P 640/16 noiembrie 2001 - M. Of. 768 - 3.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim Duty-Free

26917414. D. PRES 907/14 noiembrie 2001 - M. Of. 768 - 3.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim Duty-Free

26877415. D. PRES 903/14 noiembrie 2001 - M. Of. 760 - 29.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

26881416. L. P 636/16 noiembrie 2001 - M. Of. 760 - 29.XI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2001 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

26492417. L. P 645/16 noiembrie 2001 - M. Of. 758 - 28.XI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

26493418. D. PRES 912/14 noiembrie 2001 - M. Of. 758 - 28.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

26451419. L. P 633/16 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

26452420. D. PRES 900/14 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

26381421. H. G 1114/9 noiembrie 2001 - M. Of. 735 - 19.XI.2001
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
Modificari si completari:
-H. G 802/27 mai 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
-O. MFP 1691/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 542 - 27.VI.2005
Abrogat prin:
-H. G 707/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 520 - 15.VI.2006

26363422. DEC. DGV 1871/7 noiembrie 2001 - M. Of. 730 - 15.XI.2001
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat

26296423. O. MAAP 396/1 noiembrie 2001 - M. Of. 714 - 9.XI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

40742424. O. MDP 3267/05 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 714 - 09.XI.2001
O. MDP 3267/5 noiembrie 2001 - M. Of. 714 - 9.XI.2001 al Ministrului Dezvoltării si Prognozei privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

40743425. O. MFP 2182/05 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 714 - 09.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

26029426. L. P 571/19 octombrie 2001 - M. Of. 669 - 24.X.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2001 pentru prelungirea valabilitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

26030427. D. PRES 817/18 octombrie 2001 - M. Of. 669 - 24.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2001 pentru prelungirea valabilitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

25934428. L. P 530/9 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor cantitati de gaze naturale provenite din import

25935429. D. PRES 758/8 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor cantitati de gaze naturale provenite din import

25872430. L. P 508/4 octombrie 2001 - M. Of. 643 - 15.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

25873431. D. PRES 736/3 octombrie 2001 - M. Of. 643 - 15.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m3

25754432. H. G 921/20 septembrie 2001 - M. Of. 621 - 2.X.2001
privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor produse, materii prime si materiale necesare pentru punerea în circulatie a noilor pasapoarte românesti

25755433. H. G 922/20 septembrie 2001 - M. Of. 621 - 2.X.2001
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, achizitionate în cadrul proiectului "Sistemul meteorologic integrat national"

25558434. OUG. 114/6 septembrie 2001 - M. Of. 578 - 14.IX.2001
pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti

25517435. O. MDP 228/27 iulie 2001 - M. Of. 565 - 11.IX.2001
al Ministrului Dezvoltarii si Prognozei si privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Modificari si completari:
-O. CNP 82/25 august 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
-O. CNP 133/28 martie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005
-O. CNP 145/16 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
-O. CNP 301/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006

40714436. O. MFP 1437/27 iulie 2001 - M. Of. nr. 565 - 11.IX.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
Modificari si completari:
-O. MFP 1386/20 septembrie 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
-O. MFP 290/15 martie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005
-O. MFP 645/19 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
-O. MFP 1268/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006

25496437. H. G 838/28 august 2001 - M. Of. 558 - 7.IX.2001
pentru reducerea temporara a nivelului taxelor vamale la importul de carne de porc

25389438. OG. G 55/30 august 2001 - M. Of. 531 - 31.VIII.2001
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei "Romag-Prod" din cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare

25390439. OG. G 56/30 august 2001 - M. Of. 531 - 31.VIII.2001
pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparatia capitala cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitatii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»"

25338440. DEC. CC 215/3 iulie 2001 - M. Of. 515 - 29.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167-174 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

25319441. H. G 788/21 august 2001 - M. Of. 509 - 28.VIII.2001
privind aprobarea Procedurii de control al valorii în vama a marfurilor importate
Abrogat prin:
-H. G 287/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 301 - 11.IV.2005

24863442. L. P 424/18 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

24864443. D. PRES 576/17 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

24867444. L. P 429/18 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

24868445. D. PRES 581/17 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

24811446. O. MFP 1281/19 iunie 2001 - M. Of. 397 - 19.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

24812447. O. MFP 1350/4 iulie 2001 - M. Of. 397 - 19.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

40709448. O. MIR 46/26 februarie 2001 - M. Of. nr. 397 - 19.VII.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

40710449. O. MIR 217/14 iulie 2001 - M. Of. nr. 397 - 19.VII.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

24664450. L. P 353/10 iulie 2001 - M. Of. 380 - 12.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si parti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societati nationale, institutii publice si societati comerciale

24665451. D. PRES 498/9 iulie 2001 - M. Of. 380 - 12.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si parti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societati nationale, institutii publice si societati comerciale

24684452. O. MFP 1337/2 iulie 2001 - M. Of. 381 - 12.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind scutirea de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

24686453. L. P 358/10 iulie 2001 - M. Of. 382 - 12.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

24687454. D. PRES 503/9 iulie 2001 - M. Of. 382 - 12.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

40708455. O. MAAP 200/25 iunie 2001 - M. Of. nr. 381 - 12.VII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind scutirea de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

24497456. OUG. 98/21 iunie 2001 - M. Of. 345 - 29.VI.2001
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import

24501457. D. PRES 1138/14 iunie 2001 - M. Of. 346 - 29.VI.2001
a directorului general al Directiei Generale a Vamilor privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea formalitatilor vamale, controlul vamal si supravegherea vamala privind marfurile care se introduc sau se scot din porturile libere

24521458. OUG. 103/27 iunie 2001 - M. Of. 350 - 29.VI.2001
pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

24277459. L. P 284/5 iunie 2001 - M. Of. 306 - 11.VI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturior vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în productia proprie a investitiilor străine

24278460. D. PRES 385/1 iunie 2001 - M. Of. 306 - 11.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în productia proprie a investitiilor străine

24237461. L. P 273/4 iunie 2001 - M. Of. 301 - 7.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”

24238462. D. PRES 374/1 iunie 2001 - M. Of. 301 - 7.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca “Steinway & Sons”

24111463. OUG. 73/17 mai 2001 - M. Of. 274 - 28.V.2001
privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

24043464. L. P 249/16 mai 2001 - M. Of. 264 - 23.V.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

24044465. D. PRES 330/15 mai 2001 - M. Of. 264 - 23.V.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană

24045466. L. P 251/16 mai 2001 - M. Of. 264 - 23.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

24046467. D. PRES 332/15 mai 2001 - M. Of. 264 - 23.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

24066468. L. P 256/16 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

24067469. D. PRES 337/15 mai 2001 - M. Of. 266 - 23.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 213/2000 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

23968470. H. G 439/3 mai 2001 - M. Of. 244 - 14.V.2001
privind măsuri în legătură cu taxele vamale la unele produse din import

23907471. L. P 229/3 mai 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgntă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

23908472. D. PRES 303/2 mai 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guverhului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

23918473. OUG. 63/25 aprilie 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
privind scutirea tempo­rară de la plata taxelor vamale a unor cantităti de gaze naturale provenite din import

23919474. L. P 229/3 mai 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgntă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

23920475. D. PRES 303/2 mai 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guverhului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

23930476. OUG. 63/25 aprilie 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
privind scutirea tempo­rară de la plata taxelor vamale a unor cantităti de gaze naturale provenite din import

23877477. L. P 217/30 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din Municipiul Oradea”

23878478. D. PRES 284/26 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de ugentă a Guvernuliu nr 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din Municipiul Oradea”

23741479. L. P 210/20 aprilie 2001 - M. Of. 213 - 26.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea tempo­rară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităti de gaze naturale provenite din import

23742480. D. PRES 273/18 aprilie 2001 - M. Of. 213 - 26.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităti de gaze natu­rale provenite din import

40504481. O. MFP 687/17 aprilie 2001 - M. Of. nr. 207 - 24.IV.2001
pentru aprobarea valorilor în vamă

23687482. H. G 372/4 aprilie 2001 - M. Of. 192 - 17.IV.2001
privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de porumb, orz, secară si seminte de floarea-soarelui, din soiuri nemodificate genetic

23688483. H. G 373/4 aprilie 2001 - M. Of. 192 - 17.IV.2001
privind aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului scutite de la plata taxelor vamale de import, achizitionate în cadrul proiectelor LIFE 99/ENV1R0/006607 MOSYM si LIFE 99/ENV/RO/006746 ASSURE

23675484. L. P 178/11 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
Rectificare - M. Of. nr. 844 - 15.IX.2004

23676485. D. PRES 236/10 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/1999 privind scu­tirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

23663486. DEC. DGV 753/4 aprilie 2001 - M. Of. 188 - 12.IV.2001
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale si evidenta operativă a mărfurilor aflate în zonele libere

23635487. O. MFP 491/6 aprilie 2001 - M. Of. 184 - 11.IV.2001
pentru modificarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim Duty-Free

23523488. L. P 132/3 aprilie 2001 - M. Of. 171 - 4.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/1999 privind finantarea organizării si desfăsurării concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante din învământul preuniversitar de stat în anul scolar 1999-2000

23477489. OUG. 50/29 martie 2001 - M. Of. 163 - 30.III.2001
pentru prelungirea valabilitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

23408490. L. P 105/26 martie 2001 - M. Of. 156 - 29.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

23409491. D. PRES 153/23 martie 2001 - M. Of. 156 - 29.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

23430492. H. G 338/22 martie 2001 - M. Of. 157 - 29.III.2001
pentru aprobarea taxei vamale aplicate în România la importul anumitor sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană, în cadrul contingentelor tarifare pentru anul 2001

23375493. O. MFP 633/14 martie 2001 - M. Of. 150 - 27.III.2001
pentru aprobarea Normelor tehnice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior

23316494. L. P 78/20 martie 2001 - M. Of. 143 - 22.III.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plata a obligatiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import si T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Nationale de Electricitate – S.A. pe perioada iernii 1999-2000

23317495. D. PRES 124/19 martie 2001 - M. Of. 143 - 22.III.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/1999 pentru amânarea de la plata a obligatiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import si T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Nationale de Electricitate – S.A. pe perioada iernii 1999-2000

23223496. O. MFP 362/7 martie 2001 - 26 februarie 2001M. Of. 130 - 15.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 509/1998 prevăzute în Contractul YMP/ROM-A2-559-IS din 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" – S.A. România si firma FORTUM ENGINEERING OY / Finlanda, care beneficiază de scutire de taxe vamale, si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

38547497. O. MIR 49/7 martie 2001 - 26 februarie 2001M. Of. 130 - 15.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 509/1998 prevăzute în Contractul YMP/ROM-A2-559-IS din 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" – S.A. România si firma FORTUM ENGINEERING OY / Finlanda, care beneficiază de scutire de taxe vamale, si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

38546498. O. MIR 47/6 martie 2001 - 26 februarieM. Of. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996 prevăzute în Contractul nr. 18194/2T din 10 iulie 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Power Boilers Franta, care beneticiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

23184499. O. MFP 316/5 martie 2001 - M. Of. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996, prevăzute în Contractul nr. 365/6 din 24 aprilie 1999 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Energie GmbH Germania, care beneficiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

23185500. O. MFP 342/6 martie 2001 - 26 februarieM. Of. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996 prevăzute în Contractul nr. 18194/2T din 10 iulie 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Power Boilers Franta, care beneticiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

40680501. O. MIR 48/26 februarie 2001 - M. Of. nr. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996, prevăzute în Contractul nr. 365/6 din 24 aprilie 1999 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Energie GmbH Germania, care beneficiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

22715502. DEC. DGV 35/11 ianuarie 2001 - M. Of. 43 - 25.I.2001
a directorului general al Directiei Generale a Vamilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

22514503. OUG. 4/11 ianuarie 2001 - M. Of. 20 - 12.I.2001
privind scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import

20836504. O. MF 1671/20 decembrie 2000 - M. Of. 694 - 27.XII.2000
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor

20837505. O. MF 1672/20 decembrie 2000 - M. Of. 694 - 27.XII.2000
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

38466506. O. MIC 413/20 decembrie 2000 - M. Of. 694 - 27.XII.2000
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

38467507. O. MIC 412/20 decembrie 2000 - M. Of. 694 - 27.XII.2000
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor

39136508. H. G 1179/28 noiembrie 2000 - M. Of. 627 - 25.XII.2000
privind aprobarea listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de taxe vamale la import

8748509. H. G 1294/7 decembrie 2000 - M. Of. 675 - 18.XII.2000
privind reducerea sau exceptarea temporara de la plata taxelor vamale la unele produse din import

8698510. H. G 1230/29 noiembrie 2000 - M. Of. 659 - 15.XII.2000
pentru aprobarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al României pentru anul 2001

22040511. OUG. 254/7 decembrie 2000 - M. Of. 641 - 8.XII.2000
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

8688512. H. G 1220/29 noiembrie 2000 - M. Of. 636 - 7.XII.2000
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii în vama a marfurilor importate

22033513. OUG. 247/30 noiembrie 2000 - M. Of. 636 - 7.XII.2000
privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparatia capitala cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitatii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

20843514. DEC. DGV 2671/14 noiembrie 2000 - M.Of. 608 - 27.XI.2000
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale în detaliu

22002515. OUG. 213/15 noiembrie 2000 - M. Of. 603 - 24.XI.2000
privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată si scutirea de la plata taxei vamale si a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutoru­lui nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României

21985516. OUG. 195/9 noiembrie 2000 - M. Of. 580 - 20.XI.2000
privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societăti nationale, institutii publice si societăti comerciale

41041517. DEC. DGV 2640/01 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 569 - 16.XI.2000
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aprobarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

24913518. OUG. 188/6 noiembrie 2000 - M. Of. 561 - 13.XI.2000
pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

8510519. H. G 1007/13 octombrie 2000 - M. Of. 534 - 30.X.2000
privind exceptarea de la plata taxelor vamale a cantitătii de 500 mii tone porumb din import destinat furajării animalelor

8393520. H. G 883/28 septembrie 2000 - M. Of. 500 - 11.X.2000
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 19 iunie 2000
Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind asistenta reciprocă în domeniul vamal

8139521. H. G 775/7 septembrie 2000 - M. Of. 451 - 13.IX.2000
pentru modificarea si completarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997

8109522. H. G 744/31 august 2000 - M. Of. 443 - 6.IX.2000
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea investigarea si combaterea infractiunilor în domeniul vamal

8000523. H. G 631/13 iulie 2000 - M. Of. 383 - 16.VIII.2000
privind exceptarea temporară de la plata taxei vamale a importului unui contingent tarifar de 500.000 pui de găină de o zi

20809524. O. MF 977/4 iulie 2000 - M. Of. 375 - 11.VIII.2000
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale
Modificari si completari:
-O. MFP 1289/31 august 2004 - M. Of. nr. 820 - 06.IX.2004
Abrogat prin:
-O. MFP 169/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 205 - 10.III.2005

4189525. D. PRES 295/14 iulie 2000 - M. Of. 345 - 25.VII.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din OrdonantaGuvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

19169526. L. P 128/21 iulie 2000 - M. Of. 345 - 25.VII.2000
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

41001527. L. P 114/07 iulie 2000 - M. Of. nr. 323 - 11.VII.2000
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import

41002528. D. PRES 267/04 iulie 2000 - M. Of. nr. 323 - 11.VII.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import

21920529. OUG. 114/29 iunie 2000 - M. Of. 308 - 4.VII.2000
privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 m2

21929530. OUG. 124/30 iunie 2000 - M. Of. 306 - 4.VII.2000
pentru aprobarea modifiicãrii taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeanã

20848531. DEC. DGV 777/11 mai 2000 - M. Of. 281 - 21.VI.2000
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale în detaliu, aprobate prin Decizia nr. 946/1997

20849532. DEC. DGV 869/24 mai 2000 - M. Of. 251 - 6.VI.2000
pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, curent electric si mărfuri transportate prin conducte

21874533. OUG. 65/2 iunie 2000 - M. Of. 251 - 6.VI.2000
privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adãugatã pentru obiectivul de investitii „Incinerator – sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din Municipiul Oradea

20660534. O. MAA 80/24 mai 2000 - M. Of. 371 - 2.VI.2000
pentru aprobarea Normei privind conditiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal

21861535. OUG. 52/19 mai 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

4075536. D. PRES 169/8 mai 2000 - M. Of. 217 - 17.V.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale

19141537. L. P 92/10 mai 2000 - M. Of. 217 - 17.V.2000
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale

20777538. O. MF 569/21 aprilie 2000 - M. Of. 216 - 17.V.2000
pentru completarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim Duty-Free

20778539. O. MF 498/3 aprilie 2000 - M. Of. 203 - 11.V.2000
al Ministrului Finantelor pentru aprobarea Regulamentului privind dotarea, păstrarea si utilizarea armamentului de către personalul autoritătii vamale

39246540. O. MI 1109/03 aprilie 2000 - M. Of. 203 - 11.V.2000
al Ministrului Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind dotarea, păstrarea si utilizarea armamentului de către personalul autoritătii vamale

7700541. H. G 311/19 aprilie 2000 - M. Of. 187 - 2.V.2000
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind cooperarea si asistenta reciprocã între administratiile lor vamale, semnat la Atena la 19 octombrie 1999
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind cooperarea si asistenta
reciprocã între administratiile lor vamale

7722542. H. G 333/27 aprilie 2000 - M. Of. 187 - 2.V.2000
pentru prelungirea termenului de aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 87/2000 privind exceptarea temporarã de la plata taxei vamale a hârtiei de ziar provenite din import

20784543. O. MF 566/21 aprilie 2000 - M. Of. 182 - 27.IV.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, conform art. 25 lit. D. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

7654544. H. G 265/17 aprilie 2000 - M. Of. 173 - 24.IV.2000
privind garantarea de cãtre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru Directia Generalã a Vãmilor, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare achizitionãrii de autovehicule pentru supraveghere vamalã si misiuni operative

8248545. H. G 110/11 februarie 2000 - M. Of. 66 - 16.II.2000
pentru completarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 520/1999 privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea unitatii vamale, pentru traficul international de calatori si marfuri pe Aeroportul Târgu Mures

20756546. O. MF 179/3 februarie 2000 - M. Of. 57 - 7.II.2000
pentru completarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim Duty-Free, aprobate prin.Ordinul Ministrului Finantelor nr. 54/2000

8205547. H. G 67/28 ianuarie 2000 - M. Of. 51 - 2.II.2000
pentru aprobarea taxei vamale aplicate în România la importul anumitor sortimente de vinuri originare din Uniunea Europeanã în cadrul contingentului tarifar prevãzut pentru anul 2000

8225548. H. G 87/1 februarie 2000 - M. Of. 52 - 2.II.2000
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar provenite din import

21810549. OUG. G 1/1 februarie 2000 - M. Of. 52 - 2.II.2000
pentru modificarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

20750550. O. MF 54/13 ianuarie 2000 - M. Of. 23 - 24.I.2000
pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim Duty-Free

8152551. H. G 12/13 ianuarie 2000 - M. Of. 13 - 14.I.2000
pentru deschiderea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea unitãtilor vamale pentru traficul international de a cãlãtori si de mãrfuri pe aeroporturile Iasi, Suceava si Bacãu

17507552. H. G 1067/29 decembrie 1999 - M. Of. 1 - 4.I.2000
pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unitătile autoritătii vamale a bunurilor si mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc conditiile de valorificare

17513553. H. G 1074/29 decembrie 1999 - M. Of. 647 - 30.XII.1999
privind reducerea nivelului suprataxei vamale la importul de bunuri in anul 2000 de la 4% la 2%

17514554. H. G 1075/30 decembrie 1999 - M. Of. 646 - 30.XII.1999
privind exceptarea sau reducerea temporara de la plata taxelor vamale la unele produse din import

22420555. OUG. 208/29 decembrie 1999 - M. Of. 647 - 30.XII.1999
privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim Duty-Free

22421556. OUG. 209/29 decembrie 1999 - M. Of. 647 - 30.XII.1999
privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adaugata a unor cantitati de gaze naturale provenite din import

22422557. OUG. 210/29 decembrie 1999 - M. Of. 649 - 30.XII.1999
pentru amânarea de la plata a obligatiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import si T.V.A. in vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Nationale de Electricitate-S.A. pe perioada iernii 1999-2000

17393558. H. G 945/9 noiembrie 1999 - M. Of. 558 - 16.XI.1999
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentantilor ministerelor de interne si ai administratiilor vamale ale statelor semnatare ale Acordului pentru prevenirea si combaterea infractionalitãtii transfrontaliere, consacratã ceremoniei de inaugurare a sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfãsura la Bucuresti în perioada 15-16 noiembrie 1999

17369559. H. G 919/9 noiembrie 1999 - M. Of. 551 - 11.XI.1999
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale pentru unele produse din import

22381560. OUG. 169/1 noiembrie 1999 - M. Of. 536 - 3.XI.1999
privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca "Steinway & Sons"

41285561. O. MF 1046/21 septembrie 1999 - M. Of. nr. 525 - 28.X.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale

17269562. H. G 810/30 septembrie 1999 - M. Of. 490 - 12.X.1999
pentru aprobarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al României pentru anul 2000

21764563. OG. G 85/30 august 1999 - M. Of. 423 - 30.VIII.1999
privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament si instalatii sportive al federatiilor sportive nationale si al Comitetului Olimpic Român

21729564. OG. G 50/19 august 1999 - M. Of. 401 - 24.VIII.1999
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informatiei

17111565. H. G 642/12 august 1999 - M. Of. 384 - 13.VIII.1999
privind exceptarea de la plata taxelor vamale de import a unui contingent de 51.000 tone malt

7187566. D. PRES 248/14 iulie 1999 - M. Of. 344 - 20.VII.1999
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

18886567. L. P 129/19 iulie 1999 - M. Of. 344 - 20.VII.1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

16999568. H. G 520/29 iunie 1999 - M. Of. 321 - 6.VII.1999
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si infiintarea unitatii vamale, pentru traficul international de calatori si marfuri pe Aeroportul Târgu Mures

17007569. H. G 529/30 iunie 1999 - M. Of. 318 - 2.VII.1999
privind trecerea activitatii de prelucrare si raportate statistica a datelor cuprinse in declaratiile vamale de export si de import, de la Centrul Român de Comert Exterior la Directia Generala a Vamilor

22326570. OUG. 97/24 iunie 1999 - M. Of. 298 - 25.VI.1999
pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale

16961571. H. G 480/16 iunie 1999 - M. Of. 286 - 22.VI.1999
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse din import

16917572. H. G 434/2 iunie 1999 - M. Of. 259 - 4.VI.1999
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirea comerciala si codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzatoare bunurilor care se incadreaza in prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1999 privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice

22308573. OUG. 79/4 iunie 1999 - M. Of. 258 - 4.VI.1999
pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

16880574. H. G 392/21 mai 1999 - M. Of. 242 - 31.V.1999
privind controlul valorii in vama a marfurilor importate

16881575. H. G 393/21 mai 1999 - M. Of. 244 - 31.V.1999
pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata in vama, prevazuta in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

22303576. OUG. 74/27 mai 1999 - M. Of. 242 - 31.V.1999
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

16861577. H. G 371/13 mai 1999 - M. Of. 239 - 27.V.1999
pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 935/1998 privind aprobarea taxelor vamale de import, reduse sau exceptate, cu caracter temporar, pentru anul 1999, pentru importul unor produse agricole si agroalimentare

22298578. OUG. 69/24 mai 1999 - M. Of. 232 - 25.V.1999
privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri provenite din import

20743579. DEC. DGV 270/11 februarie 1999 - M. Of. 192 - 3.V.1999
pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal

16790580. H. G 292/14 aprilie 1999 - M. Of. 188 - 30.IV.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea si asistenta reciproca in domeniul vamal

16831581. H. G 334/29 aprilie 1999 - M. Of. 189 - 30.IV.1999
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse din import

16750582. H. G 248/1 aprilie 1999 - M. Of. 153 - 14.IV.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea vamala si asistenta administrativa reciproca pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor vamale, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1997
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea vamala si asistenta administrativa reciproca pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor vamale

22259583. OUG. 30/25 martie 1999 - M. Of. 131 - 31.III.1999
pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

22250584. OUG. 21/22 martie 1999 - M. Of. 119 - 23.III.1999
pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate in productia proprie a investitiilor straine

41240585. H. G 124/01 martie 1999 - M. Of. nr. 94 - 04.III.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind colaborarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea, cercetarea si urmărirea fraudelor vamale, semnat la Belgrad la 14 ianuarie 1998
Acord între Guvernul României si Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind colaborarea vamală si asistenta administrativă reciprocă pentru prevenirea, cercetarea si urmărirea fraudelor vamale

3523586. DEC. CC 182/17 decembrie 1998 - M. Of. 53 - 5.II.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 lit, B din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea si completarea unor reglementari referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si comisionul vamal

41230587. H. G 63/04 februarie 1999 - M. Of. nr. 54 - 05.II.1999
privind modificarea si înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 15/1999 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import

20508588. O. MF 2509/9 decembrie 1998 - M. Of. 32 - 27.I.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale si masinile agricole care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru materiile prime prevazute in anexa la Hotarârea Guvernului nr. 713/1998 pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata in vama, prevazuta in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

41224589. H. G 15/18 ianuarie 1999 - M. Of. nr. 20 - 21.I.1999
privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import

20510590. O. MF 2523/11 decembrie 1998 - M. Of. 7 - 15.I.1999
privind aprobarea Listei de valori unice in vama pe produse si grupe de produse

16723591. H. G 984/29 decembrie 1998 - M. Of. 518 - 30.XII.1998
privind nivelul suprataxei vamale la importul de bunuri in anul 1999

16673592. H. G 933/23 decembrie 1998 - M. Of. 507 - 29.XII.1998
pentru completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 100/1998 privind aprobarea Listei cu denumirea comerciala si codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzatoare bunurilor care se incadreaza in prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe

16675593. H. G 935/23 decembrie 1998 - M. Of. 507 - 29.XII.1998
privind aprobarea taxelor vamale de import, reduse sau exceptate, cu caracter temporar, pentru anul 1999, pentru importul unor produse agricole si agroalimentare
Modificari si completari:
-H. G 67/4 februarie 1999 - M. Of. 57 - 9.II.1999
-H. G 371/13 mai 1999 - M. Of. 239 - 27.V.1999

6916594. D. PRES 464/22 decembrie 1998 - M. Of. 493 - 22.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri

16650595. H. G 910/17 decembrie 1998 - M. Of. 494 - 22.XII.1998
pentru aprobarea modificarii denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al României

20242596. L. P 247/22 decembrie 1998 - M. Of. 493 - 22.XII.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri

16613597. H. G 871/4 decembrie 1998 - M. Of. 484 - 16.XII.1998
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenta reciproca intre administratiile lor vamale, semnat la Washington la 16 iulie 1998
Acord intre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenta reciproca intre administratiile lor vamale

6894598. D. PRES 442/9 decembrie 1998 - M. Of. 480 - 14.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

16620599. H. G 878/9 decembrie 1998 - M. Of. 478 - 14.XII.1998
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

20235600. L. P 240/14 decembrie 1998 - M. Of. 480 - 14.XII.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

16475601. H. G 713/15 octombrie 1998 - M. Of. 403 - 22.X.1998
pentru modificarea Listei cuprinzând materiile prime pentru care se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata in vama, prevazuta in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Modificari si completari:
-O. 2509/9 decembrie 1998 - M. Of. 32 - 27.I.1999

20492602. O. MF 1909/29 septembrie 1998 - M. Of. 392 - 15.X.1998
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

16244603. H. G 666/29 septembrie 1998 - M. Of. 370 - 30.IX.1998
privind organizarea in România, in zilele de 1 si 2 octombrie 1998, a reuniunii directorilor generali ai administratiilor vamale din tarile membre ale CEFTA

22179604. OUG. 22/29 septembrie 1998 - M. Of. 370 - 30.IX.1998
privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
Modificari si completari:
Legea nr. 247/22 decembrie 1998 - M. Of. 493 - 22.XII.1998; prin aceeasi Lege articolul 6 se abroga)

16094605. H. G 507/21 august 1998 - M. Of. 322 - 28.VIII.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului vamal din sistemul institutional al autoritatii vamale
Abrogat prin:
-H. G 1426/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 840 - 14.IX.2004

20529606.
O. MF 1545/24 iulie 1998 - M. Of. 301 - 17.VIII.1998
privind modificarea si completarea Listei Produselor pentru care sunt stabilite valori de comparatie in scopul determinarii garantiei vamale, cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 940/1997

3415607. DEC. CC 73/5 mai 1998 - M. Of. 282 - 31.VII.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 234 alin. 2 din Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea Regulamentului vamal

3435608. DEC. CC 94/25 iunie 1998 - M. Of. 282 - 31.VII.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 756/1994 privind marfurile exceptate de la plata taxelor vamale de import in temeiul prevederilor Legii nr. 83/1993, modificata

20527609. DEC. DGV 403/30 iunie 1998 - M. Of. 262 - 14.VII.1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale aferente combustibililor cu care sunt aprovizionate aeronavele
NORME TEHNICE privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale aferente combustibililor cu care sunt aprovizionate aeronavele

15958610. H. G 359/2 iulie 1998 - M. Of. 244 - 3.VII.1998
privind exceptarea de la plata taxelor vamale a marfurilor importate si comercializate in regim "Duty-Free" si aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "Duty-Free" si al magazinelor pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora

20525611. DEC. DGV 367/16 iunie 1998 - M. Of. 240 - 1.VII.1998
privind tratamentul dobânzilor in vederea determinarii in vama a marfurilor importate

20524612. DEC. DGV 332/4 iunie 1998 - M. Of. 234 - 26.VI.1998
pentru modificarea Normelor tehnice privind procedura de agreare a expertilor vamali autorizati, retragerea atestatului nominal si autorizarea comisionarilor in vama

20464613. O. MF 963/12 mai 1998 - M. Of. 210 - 8.VI.1998
al Ministrului Finantelor pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al României

20523614. DEC. DGV 301/19 mai 1998 - M. Of. 211 - 8.VI.1998
privind completarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

15864615. H. G 258/11 mai 1998 - M. Of. 177 - 13.V.1998
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a marfurilor de import destinate aprovizionarii la bordul aeronavelor care efectueaza curse in traficul extern de pasageri

15845616. H. G 237/15 aprilie 1998 - M. Of. 159 - 22.IV.1998 privind reducerea temporara a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import

15834617. H. G 224/10 aprilie 1998 - M. Of. 153 - 16.IV.1998
privind reducerea temporara a taxei vamale pentru importul de in melitat sau batut

15823618. H. G 212/7 aprilie 1998 - M. Of. 144 - 9.IV.1998 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import

16437619. H. G 193/30 martie 1998 - M. Of. 133 - 2.IV.1998
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import

16438620. H. G 194/30 martie 1998 - M. Of. 133 - 2.IV.1998
privind reducerea temporara a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import

16439621. H. G 195/30 martie 1998 - M. Of. 133 - 2.IV.1998
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a hârtiei de ziar provenita din import

20453622. O. MF 454/6 martie 1998 - M. Of. 118 - 18.III.1998
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale
Abrogat prin:
-O. MF 1909/29 septembrie 1998 - M. Of. 392 - 15.X.1998

3275623. DEC. CC 650/16 decembrie 1997 - M. Of. 103 - 5.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 2 teza a II-a din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României

16357624. H. G 100/24 februarie 1998 - M. Of. 96 - 27.II.1998
privind aprobarea Listei cu denumirea comerciala si codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzatoare bunurilor care se incadreaza in prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe
Modificari si completari:
-H. G 933/23 decembrie 1998 - M. Of. 507 - 29.XII.1998

16351625. H. G 94/21 februarie 1998 - M. Of. 89 - 25.II.1998
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe
Norme Metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE privind aplicarea facilitatilor vamale cuprinse in art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe

16337626. H. G 80/18 februarie 1998 - M. Of. 79 - 19.II.1998 privind exceptarea sau reducerea taxelor vamale aplicate in anul 1998 pentru unele produse de bumbac

16320627. H. G 61/2 februarie 1998 - M. Of. 73 - 17.II.1998
pentru prelungirea, in anul 1998, a aplicarii Hotarârii Guvernului nr. 196/1997 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse din import

3089628. DEC. CC 464/18 noiembrie 1997 - M. Of. 57 - 10.II.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României

20445629. O. MF 165/26 ianuarie 1998 - M. Of. 55 - 9.II.1998
pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11 % T.V.A., pe pozitii tarifare, corespunzatoare Tarifului vamal de import al României
Abrogat prin:
-O. 963/12 mai 1998 - M. Of. 210 - 8.VI.1999

20446630. O. MF 166/26 ianuarie 1998 - M. Of. 55 - 9.II.1998
al minstrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale si masinile agricole care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru materiile prime prevazute in lista-anexa la Ordonanta Guvernului nr. 34/1997
Abrogat prin:
O. MF 2509/9 decembrie 1998 - M. Of. 32 - 27.I.1999

21564631. OG. G 16/29 ianuarie 1998 - M. Of. 39 - 30.I.1998
privind Statutul personalului vamal
Abrogat prin:
OUG. 10/18 martie 2004 - M. Of. nr. 256 - 23.III.2004

21565632. OG. G 17/29 ianuarie 1998 - M. Of. 40 - 30.I.1998
privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale
Modificari si completari:
-OUG. 79/4 iunie 1999 - M. Of. 258 - 4.VI.1999
Legea nr. 240/14 decembrie 1998 - M. Of. 480 - 14.XII.1998

20521633. DEC. MF 7/8 ianuarie 1998 - M. Of. 8 - 13.I.1998
privind modificarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

15812634. H. G 940/29 decembrie 1997 - M. Of. 389 - 31.XII.1997
privind instituirea controlului obligatoriu al valorii in vama pentru unele produse din import
Modificari si completari:
-O. MF 1545/24 iulie 1998 - O. MIC 220795/24 iulie 1998 - M. Of. 301 - 17.VIII.1998

1293635. DEC. DGV 946/26 septembrie 1997 - M. Of. 271 bis - 9.X.1997
pentru aprobarea Normelor tehnice de completari, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu
Modificari si completari:
-DEC. DGV 669/4 septembrie 1998 - M. Of. 354 - 16.IX.1998

15507636. H. G 626/6 octombrie 1997 - M. Of. 271 si 271 bis - 9.X.1997
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

19916637. L. P 141/24 iulie 1997 - M. Of. 180 -1.VIII.1997
privind Codul vamal al României
Modificari si completari:
-ORD. G 16/29 ianuarie 1998 - M.Of. 39 - 30.I.1998
-OUG. 22/29 septembrie 1998 - M. Of. 370 - 30.IX.1998 (referitor la art. 111)
-ORD. G 92/24 decembrie 2003 - M. Of. nr. 560 - 24.VI.2004
-ORD. G 94/26 august 2004 - M. Of. nr. 803 - 31.VIII.2004
-L. P 507/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1080 - 19.XI.2004
Abrogat prin:
-L. P 86/10 aprilie 2006 - M. Of. nr. 350 - 19.IV.2006

38613638. CODVAM. /24 iulie 1997 - M. Of. 180 - 1.VIII.1997
Codul vamal

15454639. H. G 75/15 martie 1997 - M. OF. 48 - 20.III.1997
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1274/1990 privind reducerea unor taxe vamale de import si instituirea regimului de "Drawback"

41761640. H. G 149/12 martie 1996 - M. Of. nr. 61 - 26.III.1996
privind functionarea comisionarilor in vama

41762641. H. G 150/12 martie 1996 - M. Of. nr. 61 - 23.III.1996
privind pastrarea bunurilor sub supraveghere vamala pentru care nu sunt indeplinite conditiile de introducere in tara

19495642. L. P 8/7 martie 1994 - M. Of. 62 - 10.III.1994
privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
Modificari si completari:
-O. 886/7 iulie 1994 - M. Of. 197 - 29.VII.1994
-OUG. 97/24 iunie 1999 - M. Of. 298 - 25.VI.1999
Abrogat prin:
-L. P 312/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 616 - 17.VII.2006

21319643. ORD. G 26/28 august 1993 - M. Of. 213 - 31.VIII.1993
privind tariful vamal de import al României
Rectificare - M. Of. 218 - 6.IX.1993
Modificari si completari:
-ORD. G 14/14 ianuarie 1994 - M. Of. 21 - 25.I.1994
-ORD. G 44/12 august 1994 - M. Of. 241 - 29.VIII.1994
-L. 102/12 noiembrie 1994 - M. Of. 321 - 18.XI.1994
-L. P 105/24 iunie 1997 - M. Of. 136 - 30.VI.1997
L. P 141/24 iulie 1997 - M. Of. 180 -1.VIII.1997
-OUG. 30/25 martie 1999 - M. Of. 131 - 31.III.1999
-L. P 129/19 iulie 1999 - M. Of. 344 - 20.VII.1999

9029644. H. G 685/14 iunie 1990 - M. Of. 83 - 15.VI.1990
privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
Modificari si completari:
-H. G 1046/28 septembrie 1990 - M. Of. 110 - 29.XI.1990
-H. G 311/27 aprilie 1991 - M. Of. 93 - 30.IV.1991
-H. G 269/14 iunie 1994 - M. Of. 154 - 21.VI.1994
-H. G 1185/15 noiembrie 1996 - M. Of. 299 - 21.XI.1996
Republicare:
H. G 685 - M. Of. 25 - 15.II.1997
Abrogat prin:
H. G 626/6 octombrie 1997 - M. Of. 271 - 9.X.1997


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi