S-au gasit 138 rezultate in 0.6527 secunde.
Inapoi

1438311. O. MFP 1523/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar, precum si pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componentei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

1414392. O. MFP 2780/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr, 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

1380323. O. MFP 730/19 mai 2017 - M. Of. nr. 378 - 22.V.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

1371904. DEC. ICCJ 1/30 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 247 - 10.IV.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept:
1) dacã prevederile art. 45 si art. 48 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor si art. 6 lit. b) din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, se circumscriu obligatiei legale a bãncii în faza precontractualã de informare privind riscul ratei de schimb valutar;
2) dacã dispozitiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacrã principiul nominalismului monetar, sunt aplicabile într-o cauzã în care se sustine cã, desi creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a trage creditul contractat în moneda acordatã, deoarece moneda nu exista la momentul tragerii creditului decât scriptic;
3) dacã dispozitiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori impun obligativitatea pentru o institutie bancarã de a insera într-un contract de credit în valutã a unei clauze clare si inteligibile privind riscul valutar.

1275735. O. CSB 182/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

1240276. O. MFP 564/12 mai 2015 - M. Of. nr. 342 - 19.V.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

1156827. O. MFP 86/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

1128278. O. CSB 130/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

1126789. DEC. CC 286/23 mai 2013 - M. Of. nr. 518 - 19.VIII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, precum si ale art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

11067910. O. MFP 521/19 aprilie 2013 - M. Of. nr. 244 - 29.IV.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

10827511. O. MFP 1659/07 decembrie 2012 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2012
al viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

10715912. O. MFP 1330/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 706 - 16.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

10591813. DEC. CC 422/03 mai 2012 - M. Of. nr. 511 - 24.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

10475714. O. MFP 663/14 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

10475815. O. MAI 110/23 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

10475916. O. CSB 76/23 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

10453817. O. MFP 664/14 mai 2012 - M. Of. nr. 341 - 19.V.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

10453918. R. BNR 6/09 mai 2012 - M. Of. nr. 341 - 19.V.2012
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

10233819. DEC. CC 1392/20 octombrie 2011 - M. Of. nr. 59 - 25.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

10109120. DEC. CC 1231/22 septembrie 2011 - M. Of. nr. 845 - 29.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 lit. k) si art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si ale art. 5 alin. 2 Iit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

9990521. N. BNR 1/06 septembrie 2011 - M. Of. nr. 677 - 23.IX.2011
pentru abrogarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor

9636322. L. P 26/11 martie 2011 - M. Of. nr. 184 - 16.III.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

9636423. D. PRES 267/10 martie 2011 - M. Of. nr. 184 - 16.III.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

9327824. OUG. G 91/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 701 - 20.X.2010
privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României

9039025. DEC. CC 394/13 aprilie 2010 - M. Of. nr. 334 - 20.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

8728826. O. ANPC 632/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 886 - 17.XII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind uneie măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

8410027. N. BNR 8/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
privind modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

8362128. O. ANPC 448/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

7760729. H. CIFGA 369/21 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
pentru aprobarea Normei privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0)

7659930. DEC. CC 1066/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 728 - 28.X.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

7662131. DEC. CC 1067/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 730 - 28.X.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

7614232. H. CIFGA 277/01 august 2008 - M. Of. nr. 694 - 13.X.2008
pentru aprobarea Normei privind asigurarea cursului de schimb valutar (NI-CST-11-1/0)

7308833. N. BNR 3/06 mai 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

6818034. N. BNR 13/14 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

6788535. R. BNR 4/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 616 - 06.IX.2007
Regulamentul Băncii Nationale a României privind regimul valutar republicare

6667336. N. BNR 9/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si a Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

6667437. N. BNR 10/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare

6628838. N. BNR 6/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 414 - 20.VI.2007
pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară, cu modificările ulterioare

6606439. DEC. CC 415/03 mai 2007 - M. Of. nr. 391 - 11.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

6571240. DEC. CC 413/03 mai 2007 - M. Of. nr. 346 - 22.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 151/1996 pentru sanctionarea unor încălcări ale regimului valutar

6474841. O. ANPC 205/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 242 - 11.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

6187442. DEC. CC 687/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 972 - 05.XII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

6132443. N. BNR 22/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 909 - 08.XI.2006
privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

6051044. R. BNR 5/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 800 - 22.IX.2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu)

5972045. R. BNR 4/01 august 2006 - M. Of. nr. 695 - 15.VIII.2006
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

5553946. DEC. CC 682/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 114 - 07.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) fraza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

5288947. O. ANPC 484/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 923 - 17.X.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

5114548. R. BNR 6/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar si a Normei Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

5030849. C. BNR 17/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005
pentru modificarea limitei pozitiei nete totale a tranzactiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară

4908150. R. BNR 4/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
Regulament privind regimul valutar
Modificari si completari:
-R. BNR 5/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005

4908251. N. BNR 3/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
privind functionarea pietei valutare interbancare

4908352. N. BNR 4/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

4908453. N. BNR 5/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
privind autorizarea operatiunilor valutare
Modificari si completari:
-R. BNR 5/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005

4853554. C. BNR 9/01 martie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu completările ulterioare

4743255. N. BNR 14/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1259 - 27.XII.2004
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor

4724756. H. G 2185/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1224 - 20.XII.2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

4657157. N. BNR 13/19 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1120 - 29.XI.2004
privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

4223058. O. BNR 163/03 mai 2004 - M. Of. nr. 444 - 18.V.2004
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “De Marco Exchange” - S.R.L.

4143059. C. BNR 7/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 313 - 08.IV.2004
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare

4132560. O. BNR 27/27 februarie 2004 - M. Of. nr. 295 - 05.IV.2004
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Minerva” - S.A.

3978561. N. BNR 2/30 ianuarie 2004 - M. Of. 127 - 12.II.2004
privind raportarea statistică la Banca Natională a României a unor operatiuni valutare termen mediu si lung
Rectificare - M. Of. nr. 225 - 15.III.2004
Abrogat prin:
-N. BNR 26/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006

3978662. N. BNR 3/30 ianuarie 2004 - M. Of. 127 - 12.II.2004
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

3971963. R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Abrogat prin:
-R. BNR 4/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
Modificari si completari:
-C. BNR 9/01 martie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005

3894464. C. BNR 39/18 decembrie 2003 - M. Of. 928 - 23.XII.2003
privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

3870065. N. BNR 10/09 decembrie 2003 - M. Of. 896 - 15.XII.2003
privind perioada maximă de întrerupere a functionării sistemului de plăti si decontări si a pietelor monetară si valutară

3763966. C. BNR 31/31 octombrie 2003 - M. OF. 781 - 6.XI.2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

3734967. O. BNR 217/3 octombrie 2003 - M. OF. 730 - 20.X.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “Euro Finance Exchange” - S.R.L.

3664368. O. BNR 184/15 august 2003 - M. OF. 606 - 26.VIII.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Terra Exchange” - S.R.L.

3548869. L. P 237/2 iunie 2003 - M. OF. 403 - 10.VI.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

3548970. D. PRES 343/29 mai 2003 - M. OF. 403 - 10.VI.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

3514471. O. BNR 67/8 mai 2003 - M. OF. 345 - 21.V.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Spot Exchange” - S.R.L.

3459272. C. BNR 11/4 aprilie 2003 - M. OF. 252 - 11.IV.2003
privind raportările în echivalent euro ale operatiunilor valutare efectuate de institutiile de credit

3431673. O. BNR 51/19 martie 2003 - M. OF. 209 - 31.III.2003
al viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L.

3419474. O. BNR 40/28 februarie 2003 - M. OF. 192 - 26.III.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “Mistic Impex“ - S.R.L. Bucuresti

3390075. O. ANPC 12/14 februarie 2003 - M. Of. 151 - 10.III.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

3367376. C. BNR 5/13 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

3341377. OG. G 34/30 ianuarie 2003 - M. Of. 62 - 1.II.2003
privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

3122778. N. BNR 17/17 septembrie 2002 - M. Of. 700 - 25.IX.2002
privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

3122879. C. BNR 37/17 septembrie 2002 - M. Of. 700 - 25.IX.2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 22/1999
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

2978380. DEC. CC 127/16 aprilie 2002 - M. Of. 421 - 17.VI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările si completările ulterioare

2692681. C. BNR 26/20 noiembrie 2001 - M. Of. 769 - 3.XII.2001
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

2645382. L. P 634/16 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

2645483. D. PRES 901/14 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

2579384. N. BNR 4/25 septembrie 2001 - M. Of. 631 - 8.X.2001
privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor

2549085. O. BNR 38/3 iulie 2001 - M. Of. 557 - 7.IX.2001
privind sanctionarea Societatii Comerciale Casa de Schimb Valutar "Severin" - S.R.L.

2407986. L. P 262/22 mai 2001 - M. Of. 271 - 24.V.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

2408087. D. PRES 350/21 mai 2001 - M. Of. 271 - 24.V.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

28688. C. BNR 33/21 decembrie 2000 - M. Of. 699 - 28.XII.2000
privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

4105489. C. BNR 29/08 decembrie 2000 - M. Of. nr. 674 - 18.XII.2000
privind modificarea metodologiei de stabilire a diferentelor de curs valutar aferente disponibilitătilor în euro si/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social/capitalul de dotare

25190. O. BNR 734/30 noiembrie 2000 - M. Of. 652 - 13.XII.2000
privind sanctionarea Casei de schimb valutar Societatea Comerciala "Bani Money Exchange House" S.R.L. Bucuresti cu retragerea autorizatiei de functionare

864591. H. G 1169/28 noiembrie 2000 - M. Of. 628 - 5.XII.2000
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996

864692. H. G 1170/28 noiembrie 2000 - M. Of. 628 - 5.XII.2000
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996

434693. D. PRES 480/24 noiembrie 2000 - M. Of. 618 - 30.XI.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

1924394. L. P 216/28 noiembrie 2000 - M. Of. 618 - 30.XI.2000
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2000 privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno­iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

25095. O. BNR 356/21 iulie 2000 - M. Of. 381 - 15.VIII.2000
privind sanctionarea Casei de schimb valutar "Societatea Comercială "Delta Exchange" S.R.L. Bucuresti" cu retragerea autorizatiei acordate de Banca Natională a României

27896. C. BNR 20/2 august 2000 - M. Of. 379 - 15.VIII.2000
privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net, precum si din rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize

202697. DEC. CC 1/18 ianuarie 2000 - M. Of. 104 - 9.III.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 si alin. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 131/1996 si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 88/1998

2075998. O. MF 279/18 februarie 2000 - M. Of. 81 - 23.II.2000
pentru aprobarea Precizarilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar la sumele în valuta detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999

2114899. OG. G 21/27 ianuarie 2000 - M. Of. 36 - 29.I.2000
privind aprobarea reglementării obligatiilor reciproce dintre România si Republica Islamică Iran, rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian si din aplicarea clauzei valutare în baza Acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974, conform Minutei semnate la Teheran la 22 octombrie 1999

291100. O. BNR 473/10 noiembrie 1999 - M. Of. 641 - 29.XII.1999
privind sanctionarea Casei de schimb valutar "Miravia Exchange Office" - S.R.L.

337101. C. BNR 34/24 octombrie 1999 - M. Of. 631 - 24.XII.1999
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

329102. C. BNR 26/27 septembrie 1999 - M. Of. 487 - 8.X.1999
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

325103. C. BNR 22/10 septembrie 1999 - M. Of. 449 - 15.IX.1999
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a României nr. 7/1998 si nr. 25/1998
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

17046104. H. G 572/19 iulie 1999 - M. Of. 354 - 27.VII.1999
pentru stabilirea destinatiei soldului contului "Fondul valutar pentru programul energetic", constituit in baza Hotarârii Guvernului nr. 469/1996

22311105. OUG. 82/7 iunie 1999 - M. Of. 262 - 9.VI.1999
pentru modificarea art. 3 al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3561106. DEC. CC 32/2 martie 1999 - M. Of. 178 - 26.IV.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 131/1996, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 88/1998

43327107. H. G 232/30 martie 1999 - M. Of. nr. 145 - 08.IV.1999
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 420/1995 privind îmbunătătirea activitătii unitătilor de schimb valutar care functionează în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române

55609108. H. G 213/25 martie 1999 - M. Of. nr. 133 - 31.III.1999
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996

3476109. DEC. CC 135/20 octombrie 1998 - M. Of. 51 - 4.II.1999
privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile ulterioare

228110. C. BNR 25/29 decembrie 1998 - M. Of. 514 - 30.XII.1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

3501111. DEC. CC 160/10 noiembrie 1998 - M. Of. 472 - 9.XII.1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (aprobata si modificata prin Legea nr. 131/1996) si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Modificari si completari:
Legea nr. 88/1998

21639112. OG. G 91/26 august 1998 - M. Of. 316 - 27.VIII.1998
privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele in valuta depuse de cetatenii români in contul Bancii Române de Comert Exterior - S.A., portrivit legislatiei in vigoare, pâna la data de 31 decembrie 1989

16067113. H. G 479/12 august 1998 - M. Of. 302 - 18.VIII.1998
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 92/1996

3454114. DEC. CC 113/22 iulie 1998 - M. Of. 287 - 5.VIII.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3432115. DEC. CC 91/25 iunie 1998 - M. Of. 258 - 10.VII.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 2 lit. c) si ale art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3390116. DEC. CC 47/10 martie 1998 - M. Of. 230 - 24.VI.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15 din 23 ianuarie 1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata si modificata prin Legea nr. 131 din 28 octombrie 1996

3413117. DEC. CC 71/28 aprilie 1998 - M. Of. 209 - 3.VI.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 37 lit. b) din Legea nr. 12/1980 privind intarirea autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si valutare in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala

3389118. DEC. CC 46/10 martie 1998 - M. Of. 203 - 1.VI.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

211119. C. BNR 7/25 mai 1998 - M. Of. 201 - 29.V.1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

6595120. D. PRES 140/28 aprilie 1998 - M. Of. 169 - 29.IV.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

20084121. L. P 88/28 aprilie 1998 - M. Of. 169 - 29.IV.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3375122. DEC. CC 32/10 februarie 1998 - M. Of. 146 - 10.IV.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3223123. DEC. CC 598/9 decembrie 1997 - M. Of. 105 - 6.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata prin Legea nr. 131/1996

3224124. DEC. CC 599/9 decembrie 1997 - M. Of. 105 - 6.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata prin Legea nr. 131/1996

3217125. DEC. CC 592/9 decembrie 1997 - M. Of. 103 - 5.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3220126. DEC. CC 595/9 decembrie 1997 - M. Of. 103 - 5.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3221127. DEC. CC 596/9 decembrie 1997 - M. Of. 103 - 5.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

3222128. DEC. CC 597/9 decembrie 1997 - M. Of. 103 - 5.III.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

2904129. DEC. CC 270/19 iunie 1997 - M. Of. 83 - 20.II.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
-Definitiva prin nerecurare numai fata de Societatea Comerciala "Agropicoti" - S.R.L. Cluj

87130. R. BNR 3/23 decembrie 1997 - M. Of. 395 - 31.XII.1997
privind efectuarea operatiunilor valutare

2905131. DEC. CC 271/19 iunie 1997 - M. Of. 340 - 4.XII.1997
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
- Definitiva prin nerecurare.

49587132. C. BNR 16/15 aprilie 1997 - M. Of. nr. 71 - 21.IV.1997
pentru modificarea Normelor privind sumele în valută si în lei care pot fi introduse si scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat)

57133. N. BNR 10/24 iunie 1996 - M. Of. 139 - 4.VII.1996
privind lichiditatea valutara
Modificari si completari:
-C. BNR 20/1 august 1996 - M. Of. 196 - 22.VIII.1996
Abrogat prin:
R. BNR 4/16 iulie 1998 - M. Of. 272 - 22.VII.1998

13502134. H. G 252/10 aprilie 1996 - M. Of. 75 - 11.04.1996
privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996
Modificari si completari:
-H. G 213/25 martie 1999 - M. Of. 133 - 31.III.1999

41763135. H. G 151/12 martie 1996 - M. Of. nr. 61 - 26.III.1996
pentru sanctionarea unor incalcari ale regimului valutar

14172136. H. G 92/15 februarie 1996 - M. Of. 34 - 16.II.1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Modificari si completari:
-H. G 479/12 august 1998 - M. Of. 302 - 18.VIII.1998

21450137. ORD. G 15/23 ianuarie 1996 - M. Of. 22 - 30.I.1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Modificari si completari:
-DEC. CC 6/16 ianuarie 1997 - M. Of. 42 - 14.III.1997
-ORD. G 26/22 august 1997 - M. Of. 208 - 26.VIII.1997
-DEC. CC 47/10 martie 1998 - M. Of. 230 - 24.VI.1998
-OUG. 82/7 iunie 1999 - M. Of. 262 - 9.VI.1999

12649138. H. G 420/15 iunie 1995 - M. Of. 134 - 3.VII.1995
privind imbunatatirea activitatii unitatilor de schimb valutar care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române
Modificari si completari:
-H. G 686/30 august 1995 - M. Of. 205 - 4.IX.1995
-H. G 232/30 martie 1999 - M. Of. 145 - 8.IV.1999


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi