S-au gasit 2428 rezultate in 0.2102 secunde.
Inapoi

1481421. H. G 616/21 august 2019 - M. Of. nr. 702 - 27.VIII.2019
privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocnitei, judetul Dâmbovita, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1481522. H. G 606/21 august 2019 - M. Of. nr. 703 - 27.VIII.2019
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu, si trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajări la terenuri din cadrul imobilului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1481303. H. G 607/21 august 2019 - M. Of. nr. 701 - 26.VIII.2019
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 si 3530, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru trecerea unei părti din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1480884. H. G 573/08 august 2019 - M. Of. nr. 673 - 13.VIII.2019
privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si transmiterea acestuia în administrarea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

1479955. H. G 187/29 martie 2019 - M. Of. nr. 264 - 05.IV.2019
privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1479266. O. MAI 26/27 martie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate

1480577. O. MAI 26/27 martie 2019 - M. Of. nr. 254 - 02.IV.2019
al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate

1478518. H. G 129/05 martie 2019 - M. Of. nr. 186 - 08.III.2019
privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

1478719. H. G 128/05 martie 2019 - M. Of. nr. 188 - 08.III.2019
privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14781510. O. MFE 1540/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului fondurilor europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din Programul operational competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 951/780/2018

14781711. O. MCSI 14/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din Programul operational competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 951/780/2018

14773612. H. G 1018/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare si actualizarea valorii de inventară unui imobil apartinând domeniului public al statului, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judetului Maramures

14773813. H. G 1041/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

14773914. H. G 1042/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Mihail Grigore Sturza” al Judetului lasi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14774015. H. G 1043/28 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Galati în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău

14770116. H. G 1010/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 10 - 04.I.2019
privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor imobile apartinând domeniului public al statului si transmiterea unor părti din acestea din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

14767317. H. G 1011/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil apartinând domeniului public al statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Autoritătii Nationale Fitosanitare în administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu"

14767718. N. ASF 21/14 decembrie 2018 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2019
privind abrogarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele si controalele într-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritătile competente si pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

14759519. H. G 759/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14756820. H. S 114/19 septembrie 2018 - M. Of. nr. 822 - 26.IX.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a programului „Drepturi si valori” - COM (2018) 383

14755421. O. MCIN 2866/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădinită (actualul restaurant „La Prut”) - corp B si Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orasul Agnita, judetul Sibiu, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

14740022. DEC. ICCJ 38/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 790 - 14.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:
„Prevederile art. 76 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, se pot interpreta în sensul că, în măsura în care o creantă fiscală nu a fost valorificată în procedura insolventei din cauza omisiunii organului fiscal în a depune o declaratie de creantă, printre efectele decăderii acestui creditor din dreptul de a-si realiza creanta se regăsesc si acelea că nu va mai putea uza de mijloacele specifice de stabilire, impunere si recuperare reglementate de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală, respectiv nu va mai putea emite o decizie de impunere care să cuprindă creanta împotriva debitorului său, anterioară deschiderii procedurii"

14740223. H. G 711/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Academiei Oamenilor de ătiintă din România

14734724. H. G 685/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Initială si Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

14734925. H. G 689/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 779 - 11.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)

14731526. O. MCIN 2864/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 772 - 07.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Grivita nr. 179, municipiul Călărasi, judetul Călărasi, categoria m - monument, II - arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice

14731627. O. MCIN 2865/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 772 - 07.IX.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judetul Neamt, si a două subcomponente, Conacul si Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judetul Neamt

14728828. H. G 675/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Fitosanitare si transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

14728929. H. G 679/29 august 2018 - M. Of. nr. 768 - 06.IX.2018
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita- Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

14727930. H. G 674/29 august 2018 - M. Of. nr. 766 - 05.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

14724631. O. MJ 3146/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al ministrului justitiei pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

14723732. O. MADR 1343/31 august 2018 - M. Of. nr. 759 - 03.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum si pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

14679933. H. G 645/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Brasov, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

14680134. H. G 647/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judetul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernul nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat, al bunurilor din domeniul public al statului

14680235. H. G 648/23 august 2018 - M. Of. nr. 754 - 31.VIII.2018
privind trecerea unor constructii, aflate i administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiuni casării si valorificării, precum si actualizarea anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14704636. N. ASF 14/02 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
pentru aplicarea Ghidului Autoritătii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) privind cerintele de guvernantă a produselor MiFID II

14700737. H. G 601/02 august 2018 - M. Of. nr. 703 - 13.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, institutie publică din subordinea Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

14693438. H. G 597/02 august 2018 - M. Of. nr. 695 - 09.VIII.2018
privind modificarea denumirii, codului de clasificatie, datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Institutul de Psihiatrie Socola Iasi

14694039. H. G 592/02 august 2018 - M. Of. nr. 696 - 09.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor tehnice si comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui si Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra-Neamt

14694140. O. MDRAP 5396/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 696 - 09.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

14689941. N. ASF 13/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 689 - 08.VIII.2018
pentru aplicarea Ghidului Autoritătii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) privind scenariile de simulare a situatiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piată monetară (Money-market funds)

14691742. H. G 577/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi, ca urmare a reevaluării, si transmiterea unei părti din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

14683843. H. G 575/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 684 - 07.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14684144. H. G 571/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 686 - 07.VIII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea 6uvemului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14684845. H. G 585/02 august 2018 - M. Of. nr. 687 - 07.VIII.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galati, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, si modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14655946. H. G 568/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviatie

14645947. H. G 546/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil apartinând domeniului public al statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Bacău”

14646048. H. G 554/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 649 - 26.VII.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

14637449. H. G 530/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 637 - 23.VII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Jiu, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14638750. H. G 511/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 639 - 23.VII.2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta (U.M. 0406 Constanta)

14635251. H. G 531/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 633 - 20.VII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Mures, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14629752. H. G 525/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 626 - 19.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

14624153. H. G 478/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
privind modificarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

14623754. H. G 503/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 615 - 17.VII.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Siret, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14587155. H. G 445/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 550 - 02.VII.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Galati, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

14582756. H. G 446/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 542 - 29.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14575457. O. MFP 2319/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 526 - 26.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si (41), precum si ale art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

14561058. H. G 426/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 506 - 20.VI.2018
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

14561659. DEC. ICCJ 28/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 506 - 20.VI.2018
privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „prevederile art. 147^3 din Codul fiscal se pot interpreta în sensul că, desi s-a constatat, prin hotărâre definitivă, că o creantă fiscală nu poate fi valorificată în procedura insolventei reglementată de Legea nr. 85/2006, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeasi creantă poate fi valorificată de organul fiscal în procedura solutionării cererii de rambursare a TVA formulată de debitoarea aflată în procedura insolventei”.

14559460. H. G 407/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 501 - 19.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate

14555261. H. G 405/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 496 - 18.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale ale imobilului 3051. aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părti din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Bistrita” al judetului Bistrita-Năsăud si Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si modificarea anexelor nr. 1 si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14555662. H. G 402/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 497 - 18.VI.2018
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea unor constructii administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităti subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

14557163. O. ANRE 93/16 mai 2018 - M. Of. nr. 498 - 18.VI.2018
pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea si transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

14557564. H. G 429/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 499 - 18.VI.2018
pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe

14552565. H. G 400/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 493 - 15.VI.2018
privind actualizarea datelor de identificare si valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Constanta, precum si trecerea acestuia în domeniul public al judetului Constanta

14552666. H. G 401/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 493 - 15.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Decebal” Hunedoara (U.M. 0451 Deva)

14552767. H. G 406/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 493 - 15.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14544468. H. G 392/31 mai 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14543569. H. G 394/31 mai 2018 - M. Of. nr. 474 - 08.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, judetul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si modificarea anexelor nr. 4 si 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14538670. H. G 275/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 466 - 06.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

14536571. H. G 374/24 mai 2018 - M. Of. nr. 463 - 05.VI.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costesti, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14536672. H. G 375/24 mai 2018 - M. Of. nr. 463 - 05.VI.2018
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă ăiret, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, după caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14532073. DEC. ARF 381/23 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorii compensatiei unitare pentru transportul feroviar public de călători si a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care acestia primesc compensatii de la bugetul de stat în anul 2018

14530474. H. G 362/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de politie militară pentru paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii

14516675. H. G 307/10 mai 2018 - M. Of. nr. 428 - 21.V.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

14511076. H. G 282/03 mai 2018 - M. Of. nr. 421 - 17.V.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

14512577. O. ANSVSA 43/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 422 - 17.V.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

14508978. H. G 321/10 mai 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului” aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14506379. O. MMJS 1618/02 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

14506480. O. MMJS 1619/02 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I al anului 2018

14500881. H. G 294/03 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Cotmeana, judetul Arges, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14495582. H. G 240/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 398 - 09.V.2018
privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificatie si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14491383. H. G 268/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 392 - 08.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui

14485884. H. G 266/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 si 3151, aflate în domeniul public al statului, si pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Călărasi

14480385. H. CD 22/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educatiei favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23

14480686. H. G 247/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

14486287. H. G 267/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 26.IV.2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dolj

14486388. H. G 272/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 26.IV.2018
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea codurilor de clasificatie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

14473489. H. G 244/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 360 - 25.IV.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, prin Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

14467090. O. MDRAP 4513/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 3.293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate

14464491. H. G 214/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Arad, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14464692. H. G 216/12 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public a statului si din administrarea Ministerului Apărări Nationale în domeniul public al comunei Oncesti judetul Maramures

14451093. H. G 172/29 martie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14451394. H. G 196/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Ploiesti

14451695. H. G 204/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 321 - 12.IV.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Bucuresti si Craiova, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

14443796. H. G 169/29 martie 2018 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova si Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

14444297. H. G 170/29 martie 2018 - M. Of. nr. 310 - 05.IV.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin unitătile din subordine

14432498. H. G 143/21 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Olt, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, în conditiile legii, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14432599. H. G 146/21 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil si darea acestuia în administrarea Directiei pentru Agricultură Judetene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestora, în conditiile legii

144327100. O. ANRE 66/29 martie 2018 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2018
privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017

144269101. H. G 139/21 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144277102. H. OAMGMAMR 5/16 martie 2018 - M. Of. nr. 278 - 29.III.2018
privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

144149103. H. G 115/15 martie 2018 - M. Of. nr. 261 - 26.III.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

144138104. H. G 116/15 martie 2018 - M. Of. nr. 259 - 23.III.2018
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

144105105. DEC. CC 749/23 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 252 - 22.III.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 teza întâi raportate la dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8, art. 11 teza a doua, ale sintagmei „precum si din devalorizarea bunurilor imobile”, cuprinsă în art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

144116106. H. G 123/15 martie 2018 - M. Of. nr. 254 - 22.III.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Arges, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

144093107. H. G 121/15 martie 2018 - M. Of. nr. 249 - 21.III.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

143983108. H. G 91/07 martie 2018 - M. Of. nr. 229 - 14.III.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

143906109. O. MCIN 2569/11 august 2017 - M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Fostului cazinou al ofiterilor, situat în Str. Principală nr. 117, satul Dealu Frumos, comuna Merghindeal, judetul Sibiu

143907110. O. MCIN 2570/11 august 2017 - M. Of. nr. 215 - 09.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Sălii comunitătii, situată în satul Dealu Frumos nr. 13, comuna Merghindeal, judetul Sibiu

143794111. H. S 21/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
referitoare la documentul de reflectie privind valorificarea oportunitătilor oferite de globalizare - COM (2017) 240 final

143801112. H. G 59/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale de îmbunătătiri Funciare, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru aprobarea retragerii dreptului de folosintă gratuită constituit în favoarea Federatiei Organizatiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigatii Câmpia Covurlui, judetul Galati, asupra unor bunuri din infrastructura de îmbunătătiri funciare din amenajarea de irigatii Câmpia Covurlui, apartinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare

143772113. H. S 23/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 193 - 02.III.2018
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice în Uniune - COM (2()17)476 final

143748114. O. MCIN 2703/26 octombrie 2018 - M. Of. nr. 189 - 01.III.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei Conovici, situată la adresa Calea Călărasilor nr. 14, municipiul Brăila, judetul Brăila

143724115. O. MCIN 2566/11 august 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică A, a Liceului „Stephan Ludwig Roth”, situat în Piata G. Enescu nr. 7, municipiul Medias, judetul Sibiu

143725116. O. MCIN 2567/11 august 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Scolii elementare evanghelice, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, judetul Sibiu

143726117. O. MCIN 2567/11 august 2017 - M. Of. nr. 185 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Scolii elementare evanghelice, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, judetul Sibiu

143727118. O. MCIN 2574/11 august 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Scolii elementare confesionale evanghelice situate în satul Veseud, comuna Chirpăr, judetul Sibiu

143728119. O. MCIN 2575/11 august 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei parohiale evanghelice situate în Str. Principală nr. 42, satul Netus, comuna lacobeni, judetul Sibiu

143729120. O. MCIN 2592/24 august 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică A, a Fostei Judecătorii situate în Piata Republicii nr. 5, municipiul Turda, judetul Cluj

143730121. O. MCIN 2656/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului conacului General loan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu si a două subcomponente Conacul General loan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu si Parcul, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

143481122. H. G 47/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 156 - 20.II.2018
privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului si modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie

143466123. H. S 7/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupationale), a Regulamentului (UE:) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investitii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizati ca indici de referintă în cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a măsura performantele fondurilor de investitii si a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piată reglementată - COM (2017) 536 final

143414124. H. G 46/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2018
privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, casării si înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului - Administratia Natională de Meteorologie

143379125. O. MAP 45/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

143194126. DEC. CC 678/02 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

143215127. R. ASF 1/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agentii pentru servicii de investitii financiare, agentii delegati si pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

143122128. H. G 32/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 100 - 01.II.2018
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, respectiv a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al orasului Alesd, judetul Bihor

142890129. DEC. ICCJ 85/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 60 - 19.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (2) din Codul civil, respectiv dacă echivalentul valoric al diurnei se include în totalul veniturilor nete lunare în raport cu care se stabileste pensia de întretinere datorată de către părinte copilului

142797130. H. G 3/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 43 - 17.I.2018
privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, si pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finantelor Publice

142595131. H. G 935/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia

142530132. H. G 955/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 06 - 04.I.2018
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

147681133. H. G 1002/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 06 - 03.I.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

142207134. H. G 902/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0608 Constanta

142228135. O. ANSVSA 134/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

142230136. DEC. ARF 174/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorilor unitare anuale ale compensatiei pentru serviciul public de călători în anul 2017

142106137. O. MEN 5524/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1000 - 18.XII.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.114/2014

142081138. H. G 878/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141974139. O. MAN 151/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a lucrărilor de constructii, cuprinse în programul de investitii al Ministerului Apărării Nationale

141861140. DEC. ICCJ 76/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 964 - 06.XII.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce decurge din „interpretarea dispozitiilor art. 113 lit. A alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, prin neîndeplinirea formalitãtii publicãrii în Buletinul electronic al Autoritãtii de Supraveghere Financiarã a convocatorului unei adunãri generale a actionarilor societãtii admise la tranzactionare pe Piata Rasdaq, reprezintã o cauzã de nulitate absolutã sau de nulitate relativã a hotãrârii Adunãrii Generale a Actionarilor adoptate în aceste conditii”

141678141. O. INS 1887/16 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 939 - 28.XI.2017
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri în anul 2018

141637142. H. G 839/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 933 - 27.XI.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

141652143. O. MMJS 1851/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2017

141653144. O. MMJS 1852/25 octombrie 2017 - M. Of. nr. 935 - 27.XI.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

141480145. H. G 812/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 904 - 17.XI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea acestuia în folosintă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic si Sportiv Român

141438146. O. MCIN 2336/08 iunie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Casei morarului, satul Răstoci nr. 64, comuna lleanda, judetul Sălaj

141371147. H. G 806/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 889 - 13.XI.2017
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judetul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
Rectificare - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017

141390148. O. ME 1228/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 891 - 13.XI.2017
al ministrului economiei privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas-Smârdan”

141253149. H. G 791/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea imobilelor 1242 si 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor
Rectificare - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018

141235150. H. G 783/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificãrii valorii de inventar si prin schimbarea unitãtii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani

141217151. H. G 782/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 863 - 01.XI.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin unitãtile din subordine, precum si trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolãrii

141166152. O. ANRE 98/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă, aplicabile în anul 2018

141167153. O. ANRE 99/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018

141148154. DEC. ARF 130/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 850 - 27.X.2017
a presedintelui Autoritătii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorilor unitare ale compensatiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 si pentru regularizarea estimărilor aferente lunilor august si septembrie 2017

141086155. H. G 773/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 837 - 23.X.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc si trecerea unor constructii de pe raza teritorială a judetului Buzău, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării

141044156. H. G 770/18 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitãtilor de verificare si control

141001157. H. G 758/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2017
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” prin Administratia Bazinalã de Apã Siret, institutie publicã aflatã în coordonarea Ministerului Apelor si Pãdurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificãrii si casãrii, dupã caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

141007158. H. G 759/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

140940159. H. G 737/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
privind modificarea denumirii, a datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

140928160. H. G 715/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

140884161. O. MCIN 2433/23 iunie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului contilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judetul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al contilor de Roma, Clădirea-anexă, Ghetărie, Incinta cu portile de acces si Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

140847162. H. G 728/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sãnãtãtii, prin Spitalul de Psihiatrie si pentru Mãsuri de Sigurantã Jebel

140815163. H. G 729/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 796 - 09.X.2017
privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judetul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii

140797164. H. CD 71/04 octombrie 2017 - M. Of. nr. 792 - 06.X.2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind valorificarea oportunitătilor oferite de globalizare COM (2017) 240

140750165. H. G 692/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 785 - 04.X.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Identitãtii Nationale în administrarea Academiei Române

140733166. H. 707/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 783 - 03.X.2017
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Cãi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Cãi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova si Timisoara, în vederea reutilizãrii si refolosirii, respectiv a scoaterii din functiune, casãrii si valorificãrii, dupã caz

140695167. H. S 103/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritãtii europene de supraveghere (Autoritatea europeanã pentru valori mobiliare si piete) si a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveste procedurile si autoritãtile implicate în autorizarea contrapãrtilor centrale si cerintele pentru recunoasterea contrapârtilor centrale din tãri terte - COM (2017)331 final

140584168. O. ANAF 2703/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 761 - 25.IX.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

140482169. H. G 667/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Brãila si transmiterea lui din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Brãila în domeniul public al municipiului Brãila

140483170. DEC. PM 613/15 septembrie 2017 - M. Of. nr. 745 - 15.IX.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului

140441171. H. G 659/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 738 - 14.IX.2017
privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, institutii subordonate Ministerului Sănătătii

140418172. H. G 657/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru actualizarea valorilor de inventar si a adreselor postale ale imobilelor 560, 328 si 3156, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

140395173. H. G 651/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casãrii si valorificãrii

140230174. H. G 602/23 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

140129175. H. G 601/23 august 2017 - M. Of. nr. 696 - 29.VIII.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activitătilor de optimizare si dezvoltare a Retelei nationale de monitorizare a calitătii aerului, precum si a lucrărilor de relocare si bransament electric

140068176. H. G 588/18 august 2017 - M. Of. nr. 687 - 24.VIII.2017
privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice si valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, prin Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, si radierea unei părti a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

140053177. H. G 590/18 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti

140059178. H. G 589/18 august 2017 - M. Of. nr. 684 - 23.VIII.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

140036179. O. MCIN 2176/03 aprilie 2017 - M. Of. nr. 679 - 19.VIII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanta, judetul Constanta

139999180. H. G 580/09 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

140000181. H. G 581/09 august 2017 - M. Of. nr. 672 - 17.VIII.2017
pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

139789182. H. G 533/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea codului de clasificatie, a datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Cãi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, si modificarea anexei nr. 16 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

139790183. H. G 534/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului Clinic Cãi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

139792184. H. G 537/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

139794185. H. G 543/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 638 - 04.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

139806186. O. MAI 91/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 640 - 04.VIII.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Metodologiei valorificãrii rezultatelor activitãtilor operationale desfãsurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

139701187. O. MDRAPFE 3776/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 627 - 02.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

139638188. R. CNVM 5/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 619 - 01.VIII.2017
privind modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pentru instituirea unor măsuri

139302189. H. G 498/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 577 - 19.VII.2017
privind trecerea unei părti dintr-un imobil, aflat în administrarea Societătii Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

139159190. H. G 483/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 553 - 13.VII.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unei părti din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuti

139141191. H. G 475/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 549 - 12.VII.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea directiilor de sănătate publică judetene, institutii subordonate Ministerului Sănătătii

139119192. H. G 476/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Căi Ferate Pascani, unitate care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

138962193. H. G 443/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 516 - 04.VII.2017
privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

138828194. H. C. Cont. 205/31 mai 2017 - M. Of. nr. 500 - 30.VI.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfãsurarea activitãtilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitãti, aprobat prin Hotãrârea Plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014

138884195. H. G 437/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 505 - 30.VI.2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

138729196. DEC. PM 486/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 487 - 27.VI.2017
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

138664197. O. MAI 67/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 478 - 26.VI.2017
al ministrului afacerilor interne privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor si transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne

138680198. O. ANRE 51/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă

138590199. H. G 424/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 464 - 21.VI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor - Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeăti, judetul Ilfov, si scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în conditiile legii

138557200. H. G 426/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 459 - 20.VI.2017
privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii si Identitătii Nationale

138577201. O. ANRE 43/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 461 - 20.VI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

138493202. H. G 430/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 449 - 16.VI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanta si pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor

138502203. H. G 399/31 mai 2017 - M. Of. nr. 451 - 16.VI.2017
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Senatului României

138459204. H. G 407/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 445 - 15.VI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Bascov, judetul Arges

138432205. O. MCU 2052/02 februarie 2017 - M. Of. nr. 441 - 14.VI.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul Bucuresti

138389206. H. G 394/31 mai 2017 - M. Of. nr. 432 - 12.VI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 si 2806 si a adresei postale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si pentru transmiterea unor părti din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinta gratuită a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor „Regina Maria”

138333207. H. G 370/25 mai 2017 - M. Of. nr. 423 - 08.VI.2017
privind actualizarea valorii de inventar aferente părtii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

138335208. H. G 372/25 mai 2014 - M. Of. nr. 423 - 08.VI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Mogosesti-Siret, judetul Iasi

138298209. H. G 344/18 mai 2017 - M. Of. nr. 418 - 07.VI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a centrelor judetene din subordinea acesteia

138312210. H. G 346/18 mai 2017 - M. Of. nr. 420 - 07.VI.2017
privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judetul Dâmbovita, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale si pentru trecerea unei pãrti din acesta, constituitã din constructii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casãrii acestora

138316211. O. MADR 178/31 mai 2017 - M. Of. nr. 420 - 07.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru stabilirea elementelor de identificare si a procedurii de distribuire a acestora, precum si tipul cheltuielilor aferente, prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitãtilor de verificare si control„

138321212. H. G 345/18 mai 2017 - M. Of. nr. 421 - 07.VI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale - Autoritatea Nationalã Fitosanitarã, precum si trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casãrii si valorificãrii, în conditiile legii

138322213. H. G 347/18 mai 2017 - M. Of. nr. 421 - 07.VI.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Române

138289214. H. CD 47/30 mai 2017 - M. Of. nr. 416 - 06.VI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor - Rolul valorificãrii energetice a deseurilor în economia circularã COM (2017) 34

138237215. O. MFP 769/24 mai 2017 - M. Of. nr. 410 - 31.V.2017
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

138188216. H. G 354/18 mai 2017 - M. Of. nr. 405 - 30.V.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate 7n administrarea Ministerului Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

138176217. H. G 375/25 mai 2017 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2017
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitătilor de verificare si control

138140218. O. ANAF 1517/11 mai 2017 - M. Of. nr. 398 - 26.V.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de evaluare si valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum si pentru aprobarea modelelor unor formulare

138141219. Ins. ASF 2/15 mai 2017 - M. Of. nr. 398 - 26.V.2017
privind abrogarea Ordinului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni

138151220. H. G 350/18 mai 2017 - M. Of. nr. 400 - 26.V.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Timisoara, precum si trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judetul Timis

138152221. H. G 351/18 mai 2017 - M. Of. nr. 400 - 26.V.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si trecerea unei constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităti subordonate

138109222. H. G 338/18 mai 2017 - M. Of. nr. 392 - 25.V.2017
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române”, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, după caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

138101223. H. G 328/11 mai 2017 - M. Of. nr. 390 - 24.V.2017
privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei, precum si a unitãtilor aflate în subordinea si coordonarea acestuia

137968224. O. MCU 3967/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 370 - 18.V.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei „Alice”, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judetul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B

137971225. O. MCU 4071/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 370 - 18.V.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgsoru Vechi, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B

137972226. O. MCU 4075/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 370 - 18.V.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B

137755227. H. G 276/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 335 - 09.V.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 si transmiterea unei părti din acesta si a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judetul Buzău

137757228. H. G 280/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 335 - 09.V.2017
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea în administrare a unei părti din acest imobil Complexului Sportiv National „Lia Manoliu”, institutie din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

137765229. H. G 273/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 337 - 09.V.2017
pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea institutiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea pozitiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului

137641230. O. MMJS 625/03 mai 2017 - M. Of. nr. 316 - 03.V.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

137642231. O. MMJS 626/03 mai 2017 - M. Of. nr. 316 - 03.V.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I al anului 2017

137602232. R. ASF 2/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 312 - 02.V.2017
privind transferul sau retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale emitentilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzactionare

137488233. H. G 250/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 294 - 26.IV.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinta gratuită a Fundatiei „Maresal Alexandru Averescu”

137499234. H. G 243/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 296 - 26.IV.2017
privind actualizarea valorilor de inventar si transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Botosani, precum si de modificare a denumirii si a codului de clasificatie

137500235. H. G 245/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 296 - 26.IV.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne si trecerii unei părti din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

137460236. H. G 241/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 291 - 25.IV.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitãtii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autoritãtii pentru Administrarea Activelor Statului

137464237. H. G 242/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 292 - 25.IV.2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale si pentru transmiterea unei pãrti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în domeniul public al orasului Hateg, judetul Hunedoara

137465238. H. G 246/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 292 - 25.IV.2017
privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviatie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

137414239. O. MAI 40/18 aprilie 2017 - M. Of. nr. 284 - 24.IV.2017
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate

137415240. O. MAI 40/18 aprilie 2017 - M. Of. nr. 284 - 24.IV.2017
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile confiscate

137431241. O. MCU 4073/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 286 - 24.IV.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, orasul Pecica, judetul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

137434242. O. MCU 4085/30 decembrie 2016 - M. Of. nr. 286 - 24.IV.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetătii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B

137433243. O. MCU 4074/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 286 - 24.IV.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române „Sfintii Trei Ierarhi”, orasul Pecica, judetul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

137402244. R. ASF 1/06 aprilie 2017 - M. Of. nr. 282 - 21.IV.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

137234245. H. S 36/11 aprilie 2017 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării energetice a deseurilor în economia circulară - COM(2017) 34 final

137083246. O. MCIN 2051/01 februarie 2017 - M. Of. nr. 232 - 05.IV.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judetul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

137008247. O. ANRE 26/31 martie 2017 - M. Of. nr. 224 - 31.III.2017
pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor-limitã de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

136916248. L. P 29/24 martie 2017 - M. Of. nr. 213 - 29.III.2017
modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

136917249. D. PRES 323/24 martie 2017 - M. Of. nr. 213 - 29.III.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

136874250. H. G 144/22 martie 2017 - M. Of. nr. 207 - 27.III.2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizatiilor si a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum si a procedurii de acordare, verificare si control pentru organizatiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

136789251. H. G 134/16 martie 2017 - M. Of. nr. 197 - 21.III.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Galati si pentru trecerea unei constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

136791252. H. G 139/16 martie 2017 - M. Of. nr. 197 - 21.III.2017
privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea productiei de lapte

136654253. H. G 109/08 martie 2017 - M. Of. nr. 179 - 13.III.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, institutie subordonată Ministerului Sănătătii

136611254. O. ANAF 846/03 martie 2017 - M. Of. nr. 171 - 09.III.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

136504255. H. G 74/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 159 - 03.III.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman si Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”

136474256. H. G 76/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 156 - 02.III.2017
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

136475257. H. G 77/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 156 - 02.III.2017
privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

136476258. H. G 78/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 156 - 02.III.2017
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judetean Dâmbovita, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

136485259. O. MCU 3936/21 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 157 - 02.III.2017
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetătii cu turnurile de est, de sud si de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăstie, judetul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăstie

136461260. H. G 67/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 154 - 01.III.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviatie Bucuresti, ca urmare a finalizării unor investitii, a diferentelor din măsurători cadastrale si a reevaluării

136462261. H. G 68/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 154 - 01.III.2017
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

136463262. H. G 69/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 154 - 01.III.2017
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botosani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

136420263. H. G 75/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

136257264. O. MCU 3909/11 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 126 - 16.II.2017
al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucuresti, cod LMI B-II-m-B-18440

136194265. O. ANRE 8/08 februarie 2017 - M. Of. nr. 118 - 13.II.2017
privind aprobarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

136116266. O. MCU 3842/17 octombrie 2016 - M. Of. nr. 105 - 07.II.2017
al ministrului culturii privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judetul Dolj

136059267. H. G 39/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 93 - 01.II.2017
pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitătilor de verificare si control
Rectificare - M. Of. nr. 130 - 20.II.2017

136032268. O. MAI 5/25 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 85 - 30.I.2017
al ministrului afacerilor interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si a transporturilor speciale apartinând Ministerului Afacerilor Interne

135938269. O. ANAF 112/11 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 70 - 27.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora

135693270. O. MECRMA 1422/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 35 - 12.I.2017
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăsoară operatiuni de valorificare a deseurilor

135650271. O. MMAP 2416/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

135577272. H. G 1020/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 14 - 06.I.2017
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum si înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Sănătătii prin unităti aflate în subordine

135465273. H. G 1002/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1070 - 30.XII.2016
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum si pentru modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

135478274. O. MDRAP 3293/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1072 - 30.XII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate

135408275. H. G 999/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1059 - 29.XII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii

135353276. O. ANSVSA 146/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1050 - 27.XII.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

135243277. H. G 967/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1035 - 22.XII.2016
privind actualizarea valorilor de inventar si a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta si darea în folosintă cu titlu gratuit Federatiei Române de Canotaj

135251278. O. MCU 3825/10 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1036 - 22.XII.2016
al ministrului culturii privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină si Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucuresti, în LMI si clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, si anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard(C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) si elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari

135266279. O. MJ 4344/05 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1037 - 22.XII.2016
al ministrului justitiei pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sechestrate

135267280. O. MFP 2843/12 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1037 - 22.XII.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sechestrate

135196281. H. G 952/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1029 - 21.XII.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizatiilor si a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum si a procedurii de acordare, verificare si control pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar, precum si pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

135121282. H. G 949/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1016 - 19.XII.2016
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

135095283. H. G 921/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1012 - 16.XII.2016
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si trecerea unor constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, în conditiile legii

135047284. O. MCU 3787/26 septembrie 2016 - M. Of. nr. 1003 - 14.XII.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Zidului de incintă, a Pavilionului de nord si a Pavilionului de sud în cadrul ansamblului monument istoric Mănăstirea Arges, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

135056285. O. INS 1302/11 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1005 - 14.XII.2016
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2017

135030286. O. MCU 3841/17 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1001 - 13.XII.2016
al ministrului culturii privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudesti nr. 147, sectorul 3, Bucuresti, din LMI, categoria II, monument, grupa valorică B

134965287. H. G 911/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 994 - 09.XII.2016
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Teatrului National „I. L. Caragiale” din Bucuresti, precum si stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil

134929288. H. G 893/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 987 - 08.XII.2016
privind actualizarea valorii de inventar si modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări si structurile sale teritoriale

134933289. DEC. ICCJ 40/14 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 987 - 08.XII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: sunt aplicabile dispozitiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare, si persoanelor îndreptătite sau autorilor acestora care au obtinut titluri de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 si nu au urmat procedura administrativă si termenele privind valorificarea acestora prevăzute în capitolul V1 sectiunea 1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare (forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013)

134942290. H. G 891/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 989 - 08.XII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

134951291. H. G 894/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 990 - 08.XII.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanta

134910292. H. G 880/23 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 983 - 07.XII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Podari, judetul Dolj

134911293. H. G 892/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 983 - 07.XII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin

134914294. O. MMFPSPV 2218/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 983 - 07.XII.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016

134656295. O. MCU 3934/21 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, orasul Oradea, judetul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

134581296. H. G 857/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 941 - 23.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii

134600297. O. MMFPSPV 2162/15 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 942 - 23.XI.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2016

134483298. H. G 834/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Hateg, judetul Hunedoara

134485299. H. G 837/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare si Perfectionare a Politistilor „Nicolae Golescu” Slatina

134486300. H. G 838/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

134488301. H. G 840/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea

134489302. H. G 841/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

134490303. H. G 842/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita

134491304. H. G 843/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău

134423305. DEC. PM 355/15 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 918 - 15.XI.2016
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

134380306. O. ANRE 78/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 910 - 11.XI.2016
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

134216307. H. G 772/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 882 - 03.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si darea în folosintă gratuită a unei părti din acesta Fundatiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruintă”

134132308. O. ANRE 69/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 866 - 31.X.2016
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă
Rectificare - M. Of. nr. 978 - 06.XII.2016

134088309. DEC. CC 425/21 iunie 2016 - M. Of. nr. 861 - 28.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

133984310. O. MCU 2593/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2016
al ministrului culturii privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A si privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului directiune si a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău

133985311. O. MCU 2595/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotnită si cimitir, satul Brosteni, comuna Păuca, judetul Sibiu

133986312. O. MCU 2598/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iasi, judetul Iasi

134007313. O. MSI 520/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 851 - 26.X.2016
al ministrului pentru societatea informationalã privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informationalã nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privati, aferent axei prioritare II a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.2.1 - apel 1 „Sprijinirea cresterii valorii adãugate generate de sectorul TIC si a inovãrii în domeniu prin dezvoltarea de clustere"

133861314. O. MCU 3810/03 octombrie 2016 - M. Of. nr. 829 - 20.X.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române „Sf. Ierarh Nicolae”, Piata Unirii nr. 1, orasul Nãsãud, judetul Bistrita-Nãsãud, categoria II - arhitecturã, categoria monument, grupa valoricã B

133867315. H. G 753/12 octombrie 2016 - M. Of. nr. 831 - 20.X.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

133672316. H. G 734/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 806 - 13.X.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Floresti, judetul Cluj

133667317. H. G 731/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 805 - 12.X.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unei părti din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

133642318. H. G 721/28 septembrie 2016 - M. Of. nr. 802 - 11.X.2016
privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor pentru Administratia Natională de Meteorologie

133593319. O. MCU 2563/08 iulie 2016 - M. Of. nr. 793 - 07.X.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spatiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Brasov, judetul Brasov

133540320. H. G 718/28 septembrie 2016 - M. Of. nr. 784 - 06.X.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiesti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

133499321. DEC. PM 310/04 octombrie 2016 - M. Of. nr. 778 - 04.X.2016
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

133506322. O. MJ 3511/26 septembrie 2016 - M. Of. nr. 778 - 04.X.2016
al ministrului justitiei privind stabilirea conditiilor în care poate fi valorificat, pe piata liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice

133395323. H. G 683/19 septembrie 2016 - M. Of. nr. 764 - 30.IX.2016
privind desemnarea infrastructurilor critice europene si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

133411324. H. G 676/19 septembrie 2016 - M. Of. nr. 766 - 30.IX.2016
privind actualizarea valorii de inventar si transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul judetean Constanta

133417325. O. ANRE 48/21 august 2016 - M. Of. nr. 767 - 30.IX.2016
privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referintă armonizate ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică si a factorilor de corectie aplicabili la nivel national

133267326. H. CD 72/20 septembrie 2016 - M. Of. nr. 746 - 26.IX.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pietei unice digitale COM(2016) 180

133232327. H. G 653/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 736 - 22.IX.2016
privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

133159328. H. G 647/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 722 - 19.IX.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu

133160329. H. G 651/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 722 - 19.IX.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Operei Nationale din Bucuresti si pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Nationale din Bucuresti în administrarea Centrului National al Dansului Bucuresti

133134330. H. G 652/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 716 - 16.IX.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Sălaj
Rectificare - M. Of. nr. 769 - 30.IX.2016

133008331. H. G 600/24 august 2016 - M. Of. nr. 694 - 07.IX.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Cãlãrasi

132971332. H. G 623/31 august 2016 - M. Of. nr. 690 - 06.IX.2016
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

132937333. H. G 617/31 august 2016 - M. Of. nr. 684 - 02.IX.2016
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

132851334. O. ME 584/09 iunie 2016 - M. Of. nr. 669 - 31.VIII.2016
al ministrului energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

132852335. O. MFE 1292/09 august 2016 - M. Of. nr. 669 - 31.VIII.2016
al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

132807336. DEC. CC 387/14 iunie 2016 - M. Of. nr. 662 - 29.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) raportat la art. 36 lit. c) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

132727337. O. MCU 2599/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 647 - 24.VIII.2016
al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfintii Apostoli Petru si Pavel, a fostei Stăretii, azi casă parohială, si a Turnului clopotnită si clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iasi, judetul Iasi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul-cismeaua) si Zidul incintei

132598338. H. G 575/10 august 2016 - M. Of. nr. 630 - 17.VIII.2016
pentru modificarea pozitiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

132581339. H. G 573/10 august 2016 - M. Of. nr. 626 - 16.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita

132512340. H. G 558/03 august 2016 - M. Of. nr. 611 - 10.VIII.2016
privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2016-2017

132520341. H. G 559/03 august 2016 - M. Of. nr. 612 - 10.VIII.2016
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Directiei pentru Agricultură a Judetului Vaslui

132391342. N. ASF 32/21 iulie 2016 - M. Of. nr. 593 - 04.VIII.2016
pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele si controalele într-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritătile competente si pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

132405343. O. MDRAP 1077/29 iulie 2016 - M. Of. nr. 595 - 04.VIII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

132381344. H. G 535/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 591 - 03.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna

132359345. H. G 533/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 587 - 02.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Harghita

132365346. H. G 534/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 588 - 02.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

132366347. H. G 537/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 588 - 02.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucuresti

132343348. H. G 509/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 584 - 01.VIII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Nationale a României

132350349. H. G 528/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 581 - 01.VIII.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

132218350. H. G 497/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 561 - 25.VII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si transmiterea acestuia din administrarea Curtii de Conturi în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie

132219351. H. G 498/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 561 - 25.VII.2016
pentru modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curtii de Conturi

132044352. O. MDRAP 979/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 532 - 15.VII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

132022353. H. G 474/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 528 - 14.VII.2016
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

131995354. H. G 492/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 526 - 13.VII.2016
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si transmiterea lor în administrarea Agentiei Zonei Montane

132005355. H. G 484/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 527 - 13.VII.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Vaslui

131959356. O. MCU 2186/17 martie 2016 - M. Of. nr. 520 - 11.VII.2016
al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucuresti

131735357. O. ME 626/27 iunie 2016 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2016
al ministrului energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

131534358. O. MCU 2414/25 mai 2016 - M. Of. nr. 457 - 21.VI.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului Ioan si Tumul incintei fortificate în cadrul ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Mănăstirii nr. 164-164 A, 164 B, sat apartinător Romanii de Jos, orasul Horezu, judetul Vâlcea, în LMI, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică A

131334359. H. G 398/02 iunie 2016 - M. Of. nr. 426 - 07.VI.2016
privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

131302360. R. ASF 6/13 mai 2016 - M. Of. nr. 420 - 03.VI.2016
pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, si pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

131259361. H. G 388/27 mai 2016 - M. Of. nr. 412 - 01.VI.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si transmiterea unei părti a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj

131260362. H. G 389/27 mai 2016 - M. Of. nr. 412 - 01.VI.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparatii Nave Brăila

131195363. H. G 372/18 mai 2016 - M. Of. nr. 405 - 30.V.2016
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române - Administratia Bazinală de Apă Crisuri, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

131145364. H. G 373/18 mai 2016 - M. Of. nr. 396 - 25.V.2016
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

131146365. H. G 374/18 mai 2016 - M. Of. nr. 396 - 25.V.2016
privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al orasului Ulmeni, judetul Maramures

131113366. O. MS 568/19 mai 2016 - M. Of. nr. 393 - 23.V.2016
al ministrului sănătătii pentru aprobarea listei tutorilor de practică ce participă la programul special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar

131039367. O. MENCS 3099/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar, aprobată prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.114/2014

131040368. O. MENCS 3618/07 aprilie 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale, al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică si al ministrului sănătătii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si ai învătământului superior

131041369. O. MS 594/09 mai 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale, al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică si al ministrului sănătătii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si ai învătământului superior

131050370. H. G 359/11 mai 2016 - M. Of. nr. 382 - 19.V.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unor părti de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor

130967371. H. G 353/11 mai 2016 - M. Of. nr. 372 - 16.V.2016
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Senatului României

130976372. O. MMFPSPV 933/11 mai 2016 - M. Of. nr. 373 - 16.V.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I al anului 2016

130977373. O. MMFPSPV 934/11 mai 2016 - M. Of. nr. 373 - 16.V.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016

130982374. H. G 351/11 mai 2016 - M. Of. nr. 374 - 16.V.2016
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R. - S.A. - Sucursala Regionala CF Timisoara, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

130910375. H. G 327/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 366 - 12.V.2016
privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii

130847376. H. G 337/04 mai 2016 - M. Of. nr. 357 - 10.V.2016
privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

130848377. H. G 338/04 mai 2016 - M. Of. nr. 357 - 10.V.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătătii prin unitătile sanitare din subordine

130823378. H. G 318/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 353 - 09.V.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Tribunalul Galati

130824379. H. G 321/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 353 - 09.V.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum si înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău a unui imobil trecut în domeniul public al statului

130676380. DEC. PM 154/28 aprilie 2016 - M. Of. nr. 331 - 29.IV.2016
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

130658381. O. ANRE 18/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 329 - 28.IV.2016
pentru modificarea art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

130612382. O. MJ 1297/08 aprilie 2016 - M. Of. nr. 323 - 27.IV.2016
al ministrului justitiei pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corectiei vizuale pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

130586383. H. G 298/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 319 - 26.IV.2016
pentru actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică si a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Statistică - Directia Regională de Statistică a Municipiului Bucuresti si transmiterea unei părti din acesta în administrarea Directiei Judetene de Statistică Ilfov

130561384. O. MCU 2228/01 aprilie 2016 - M. Of. nr. 315 - 25.IV.2016
al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a si inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, Bucuresti si reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente

130542385. H. G 293/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 313 - 22.IV.2016
privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

130505386. H. G 280/13 aprilie 2016 - M. Of. nr. 307 - 21.IV.2016
privind aprobarea valorii cotizatiilor si a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum si a procedurii de acordare, verificare si control pentru organizatiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar

130446387. H. G 274/13 aprilie 2016 - M. Of. nr. 300 - 20.IV.2016
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botosani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

130447388. H. G 275/13 aprilie 2016 - M. Of. nr. 300 - 20.IV.2016
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

130405389. L. P 63/12 aprilie 2016 - M. Of. nr. 295 - 19.IV.2016
privind sustinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care detin si exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile si pentru încurajarea valorificării productiei de vin

130406390. D. PRES 413/11 aprilie 2016 - M. Of. nr. 295 - 19.IV.2016
pentru promulgarea Legii privind sustinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care detin si exploatează plantatii viticole cu soiuri nobile si pentru încurajarea valorificării productiei de vin

130438391. H. G 283/13 aprilie 2016 - M. Of. nr. 299 - 19.IV.2016
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Camerei Deputatilor

130387392. H. G 279/13 aprilie 2016 - M. Of. nr. 292 - 18.IV.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

130166393. H. G 225/30 martie 2016 - M. Of. nr. 257 - 06.IV.2016
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

129957394. H. G 183/23 martie 2016 - M. Of. nr. 233 - 30.III.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si trecerea unei părti din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Directiei de Sănătate Publică a Judetului lasi, institutii din subordinea Ministerului Sănătătii

129958395. H. G 186/23 martie 2016 - M. Of. nr. 233 - 30.III.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

129815396. H. G 163/16 martie 2016 - M. Of. nr. 213 - 23.III.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor interne

129798397. H. S 32/14 martie 2016 - M. Of. nr. 211 - 22.III.2016
privind Raportul la Comunicarea Comisiei - Investitii în locuri de muncă si în crestere - Valorificarea la maximum a contributiei fondurilor structurale si de investitii europene - COM(2015) 639

129713398. H. G 148/10 martie 2016 - M. Of. nr. 198 - 17.III.2016
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Directiei pentru Agricultură a Judetului Giurgiu în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Giurgiu

129738399. H. G 149/10 martie 2016 - M. Of. nr. 201 - 17.III.2016
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

129515400. H. G 132/02 martie 2016 - M. Of. nr. 173 - 08.III.2016
privind modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

129442401. H. G 106/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 164 - 03.III.2016
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

129443402. H. G 107/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 164 - 03.III.2016
privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

129290403. H. G 102/18 februarie 2016 - M. Of. nr. 142 - 24.II.2016
privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul publicai statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

129296404. O. ANAF 828/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 142 - 24.II.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora si/sau a sumelor confiscate

129241405. O. ANRE 3/16 februarie 2016 - M. Of. nr. 131 - 19.II.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat

129188406. H. S 11/15 februarie 2016 - M. Of. nr. 127 - 18.II.2016
cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare COM (2015) 583 final

129136407. H. G 65/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 117 - 16.II.2016
privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0756 Ploiesti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

129116408. H. G 62/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 113 - 15.II.2016
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

129045409. H. G 33/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 102 - 10.II.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

129024410. DEC. ICCJ 32/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 97 - 09.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la:
„1. aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 285/2010, potrivit cărora în anul 2011, pentru personalul promovat în functii sau în grade/trepte, prin trecerea într-o altă transă de vechime în muncă/functie, salarizarea se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru functiile similare din institutia/autoritatea publică în care personalul este încadrat;
2. dacă, în raport de prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispozitiilor sale si de cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referintă si a coeficientilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, respectiv dacă, în raport de prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010, care instituie, la trecerea într-o altă transă de vechime în functie/muncă, majorarea salariului de bază/indemnizatiei lunare de încadrare corespunzător numărului de clase suplimentare, multiplicat cu procentul de la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, dar fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare, se face distinctie între:
a) reîncadrare, care se face potrivit Legii-cadru de salarizare, dar ale cărei valori din anexe nu se aplică; si
b) plata efectivă a drepturilor salariale;
3. dacă această plată este guvernată de dispozitiile art. 2 din Legea nr. 285/2010, în sensul că se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru functiile similare din punct de vedere al vechimii.”

129038411. O. MMAP 152/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 100 - 09.II.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

128984412. N. ASF 11/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 91 - 08.II.2016
privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezolutie

128999413. H. G 31/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 94 - 08.II.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordine

129006414. H. G 43/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 95 - 08.II.2016
pentru modificarea si completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015

128888415. H. G 25/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judetului Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

128889416. H. G 26/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 72 - 02.II.2016
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

128894417. DEC. ICCJ 35/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 73 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la:
„1. Art. 12 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 523 Cod civil din 1864 si art. 525 Cod civil din 1864, trebuie interpretat si aplicat în sensul că, în cazul dobânzilor moratorii, termenul de prescriptie de 3 ani se calculează în raport cu fiecare zi de întârziere, în fiecare zi născându-se o creantă distinctă supusă unei prescriptii liberatorii de 3 ani, urmând să existe tot atâtea prescriptii câte zile vor curge si dobânzile?
2. Art. 1 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 16 din acelasi act normativ si la principiul de drept accesorium sequitur principale trebuie interpretat si aplicat în sensul că, odată cu întreruperea prescriptiei dreptului la actiune de a pretinde debitul principal, se întrerupe si prescriptia dreptului Sa actiune pentru dobânzi?
3. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, trebuie interpretat si aplicat în sensul că recunoasterea dreptului de către cel în favoarea căruia curge prescriptia poate fi atât expresă, cât si tacită (implicită), putând rezulta din orice act sau din orice fapt care contine sau presupune mărturisirea existentei dreptului altuia?
4. Faptul că nici prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, cu modificările si completările ulterioare realizate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2010, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 si Legea nr. 230/2011 si nici prin hotărârile de guvern emise în executarea acestei ordonante de urgentă (Hotărârea Guvernului nr. 422/2010, Hotărârea Guvernului nr. 257/2012, Hotărârea Guvernului nr. 598/2012, Hotărârea Guvernului nr. 954/2012, Hotărârea Guvernului nr. 1.169/2012, Hotărârea Guvernului nr. 149/2013, Hotărârea Guvernului nr. 355/2013, Hotărârea Guvernului nr. 697/2013, Hotărârea Guvernului nr. 977/2013, Hotărârea Guvernului nr. 248/2014, Hotărârea Guvernului nr. 551/2014 etc.) statul român, prin guvernul său, nu a negat în mod expres dreptul creditorilor la încasarea daunelor moratorii, poate fi prezumat ca o recunoastere tacită a dreptului la actiune pentru dobânzi moratorii? în cazul în care răspunsul este afirmativ, recunoasterea tacită a dreptului la plata daunelor moratorii realizată prin emiterea actelor normative mai sus mentionate poate fi valorizată de instantă ca renuntare tacită a debitorilor la beneficiul prescriptiei dreptului material la actiune?
5. Art. 1838 si 1839 Cod civil din 1864 trebuie interpretate si aplicate în sensul că renuntarea, fie ea expresă sau tacită, la prescriptia extinctivă are ca efect pierderea pentru totdeauna de către renuntătora dreptului sau facultătii de a opune prescriptia în contra reclamatiei judiciare sau extrajudiciare a titularului dreptului la actiune?
6. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 17 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ trebuie interpretat si aplicat în sensul că noua prescriptie, care începe să curgă după întreruperea prin efectul recunoasterii, este de aceeasi natură cu cea înlăturată, adică prescriptia dreptului material la actiune stricto sensu, iar nu a dreptului de a cere executarea silită, chiar dacă recunoasterea datoriei este făcută în cursul termenului de prescriptie al dreptului de a cere executarea silită?
7. Dispozitiile art. 1079 alin. 2 pct. 3 Cod civil 1864 si/sau ale art. 1.523 alin. (2) lit. a Cod civil 2009 îsi găsesc aplicabilitate si în materia drepturilor salariate, în sensul că angajatorul este de drept în întârziere de la momentul scadentei dreptului de creantă care constă în dreptul salarial neacordat? 8. Art. 8 din Decretul nr. 167/1958, republicat, poate fi interpretat si/sau aplicat în sensul că în cazul unei fapte ilicite care are caracter continuu (prejudiciul produs de ea se permanentizează fără discontinuitate în timp), dreptul material la actiune începe să curgă de la data încetării actiunii sau inactiunii ilicite, chiar dacă păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât si pe cel care răspunde de ea de la momentul initial al săvârsirii faptei ilicite?”

128903418. H. G 21/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

128917419. DEC. ICCJ 33/16 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „1) art. 20 alin. (1) si (2) din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, raportat la art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) si art. 158 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, si art. 18 lit. e) din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare, trebuie interpretat si/sau aplicat în sensul că interzice caselor teritoriale de pensii aflate în subordinea Casei Nationale de Pensii Publice să nu valorifice, la emiterea deciziilor de pensionare, acele mentiuni din continutul carnetului de muncă referitor la încadrarea personalului în fostele grupe I si/sau a II-a de muncă pe care le constată că nu au corespondent (acoperire) în normele legale în materie (Ordinul nr. 50/1990 si Ordinul nr. 125/1990, emise de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătătii si Comisia Natională pentru Protectia Muncii, completate cu avizele ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1990, Ordinul Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice nr. 969/1990 etc.), care reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă I si a II-a, sau trebuie interpretat si/sau aplicat în sensul că dau posibilitatea acestora (caselor teritoriale de pensii) să nu valorifice astfel de mentiuni;
2) art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activitătilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se încadrează în grupele I si II de muncă în vederea pensionării, emis de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. Ministerul Sănătătii si Comisia Natională pentru Protectia Muncii, completat cu avizele ulterioare, raportat la pct. 160 din anexa 2 din acelasi act normativ, poate fi interpretat si/sau aplicat în sensul că permite încadrarea în grupa a II-a de muncă si a persoanelor care au lucrat în alt sector de activitate decât industria materialelor de constructii, respectiv în industria de masini-unelte.”

128733420. H. G 2/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2016
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei în domeniul public al orasului Băneasa, judetul Constanta

128393421. O. MCU 2823/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, orasul Petrila, judetul Hunedoara

128276422. H. G 1002/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 984 - 30.XII.2015
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Rectificare - M. Of. nr. 23 - 13.I.2016

128071423. H. G 979/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2015-2016

128075424. O. ANSVSA 188/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 953 - 23.XII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

127964425. DEC. ICCJ 21/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 943 - 21.XII.2015
privind recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la „interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 527 alin. (2) si art. 529 alin. (1) si (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) si art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană. În timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste includerea echivalentului valoric al normei de hrană în totalul veniturilor lunare nete în raport de care se stabileste pensia de întretinere datorată de către părinte copilului”

127986426. H. ANEAR 3/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 946 - 21.XII.2015
pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

127902427. H. G 969/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 935 - 17.XII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu, precum si pentru transmiterea partială din aceste imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

127806428. O. CNAS 1058/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 921 - 11.XII.2015
pentru aprobarea metodologiei si a formatului de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

127500429. O. MCU 2104/12 februarie 2015 - M. Of. nr. 889 - 26.XI.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galati, Str. Domnească nr. 102, judetul Galati

127290430. O. INS 501/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 858 - 18.XI.2015
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2016

127147431. O. MEIMMMA 1277/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

127123432. H. G 924/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 840 - 11.XI.2015
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

127108433. O. MMFPSPV 2184/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015

127109434. O. MMFPSPV 2185/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2015

127012435. L. P 257/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

127013436. D. PRES 795/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 825 - 05.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

127006437. H. G 903/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 823 - 04.XI.2015
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

126965438. H. G 891/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 817 - 03.XI.2015
privind revenirea de drept a unei părti de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

126978439. O. ANRE 156/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă

126951440. H. G 892/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 814 - 02.XI.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea acestuia în domeniul public al judetului Timis

126871441. O. MSI 517/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informatională nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2,1 “Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

126872442. O. MSI 518/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informatională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumită “Schemă de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 “Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si â inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

126883443. H. G 873/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar si schimbarea unitătilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii

126865444. H. G 876/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 798 - 27.X.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si transmiterea unei părti a acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în domeniul public al municipiului Focsani, judetul Vrancea

126793445. O. ANRE 153/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016

126715446. H. G 837/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 779 - 20.X.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Bacău”

126729447. H. G 854/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 781 - 20.X.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CE Craiova, Brasov si Constanta, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

126591448. H. G 774/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 758 - 12.X.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Curtii de Conturi a României - Camera de Conturi Arges

126595449. H. G 818/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 759 - 12.X.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1 486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

126574450. H. G 801/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Nationale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei

126515451. H. G 805/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 747 - 07.X.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale Căi Ferate Craiova si Constanta, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv a scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

126516452. H. G 806/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 747 - 07.X.2015
privind actualizarea valorii de inventar si trecerea din domeniul public în domeniul privat ăl statului a unei constructii aflate în administrarea Directiei de Sănătate Publică a Judetului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătătii, în vederea scoaterii din functiune si demolării

126525453. H. G 817/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 749 - 07.X.2015
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea unor centre judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

126536454. H. G 812/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 750 - 07.X.2015
privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii

126503455. H. G 808/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 745 - 06.X.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Tribunalului Dâmbovita si transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

126512456. O. MSI 437/20 august 2015 - M. Of. nr. 746 - 06.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privati, aferent axei prioritare II a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.2.1 - apel 1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere"

126495457. O. MMAP 1323/31 august 2015 - M. Of. nr. 742 - 05.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării si valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării

126467458. O. MDRAP 776/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 737 - 01.X.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrană acordată personalului politiei locale

126405459. H. G 739/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 726 - 28.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126387460. H. G 753/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 721 - 25.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Olt, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126388461. H. G 754/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 721 - 25.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126370462. H. G 769/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 719 - 24.IX.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne

126264463. H. G 738/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 703 - 18.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Siret, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126265464. H. G 744/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 703 - 18.IX.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

126235465. H. G 747/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 698 - 16.IX.2015
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

126204466. H. G 695/26 august 2015 - M. Of. nr. 692 - 14.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Jiu, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126150467. H. G 723/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 684 - 09.IX.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si transmiterea acestora în administrarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

126138468. H. G 728/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 682 - 08.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală

126139469. O. MSI 435/20 august 2015 - M. Of. nr. 682 - 08.IX.2015
al ministrului pentru societatea informatională privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

126145470. H. G 724/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 683 - 08.IX.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sănătătii, precum si trecerea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Sănătătii prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Constanta

126119471. O. MSI 436/20 august 2015 - M. Of. nr. 677 - 07.IX.2015
al ministrului pentru societatea informatională privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii inovative, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

126109472. H. G 717/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 676 - 04.IX.2015
privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Române, si trecerea unor constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

126080473. H. G 707/26 august 2015 - M. Of. nr. 670 - 03.IX.2015
privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126033474. H. G 696/26 august 2015 - M. Of. nr. 631 - 01.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Somes - Tisa, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126035475. H. G 681/19 august 2015 - M. Of. nr. 662 - 01.IX.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

126041476. H. G 702/26 august 2015 - M. Of. nr. 663 - 31.VIII.2015
privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licentă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în banda de frecvente 3410-3800 MHz, precum si a conditiilor de plată a taxei de licentă

125970477. O. MCU 2562/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 650 - 27.VIII.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independentei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

125980478. H. G 682/19 august 2015 - M. Of. nr. 651 - 27.VIII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costesti si Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

125916479. H. G 660/19 august 2015 - M. Of. nr. 646 - 26.VIII.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iasi

125935480. H. G 641/19 august 2015 - M. Of. nr. 648 - 26.VIII.2015
privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

125939481. H. G 649/19 august 2015 - M. Of. nr. 648 - 26.VIII.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritătilor Nationale

125751482. O. MDRAP 502/14 august 2015 - M. Of. nr. 621 - 14.VIII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrană acordată personalului politiei locale

125616483. O. MCU 2567/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 602 - 10.VIII.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B, a Casei Gheorghe Titeica, Str. Paltinului nr. 7, orasul Busteni, judetul Prahova

125595484. O. MCU 2566/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 598 - 07.VIII.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, Bucuresti

125563485. H. G 618/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 593 - 06.VIII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Banat, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

125528486. H. G 598/22 iulie 2015 - M. Of. nr. 588 - 05.VIII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Tulcea si Clubul Sportiv Municipal “Danubiu” Tulcea, precum si pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al judetului Tulcea

125506487. H. G 617/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 582 - 03.VIII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

125443488. H. G 601/22 iulie 2015 - M. Of. nr. 571 - 30.VII.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în conditiile legii, si transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătătii prin Spitalul de Recuperare Borsa

125405489. H. G 572/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 566 - 29.VII.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii

125423490. O. MDRAP 373/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 568 - 29.VII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri
Rectificare - M. Of. nr. 616 - 13.VIII.2015

125362491. H. G 594/22 iulie 2015 - M. Of. nr. 558 - 27.VII.2015
privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

125331492. H. G 513/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 552 - 24.VII.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea si înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătătii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu”, Institutul Clinic Fundeni si Institutul National de Medicină Sportivă

125301493. O. MDRAP 355/20 iulie 2015 - M. Of. nr. 546 - 22.VII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrană acordată personalului politiei locale

125256494. H. G 553/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 541 - 21.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apa Buzău-Ialomita, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

125260495. H. G 557/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 542 - 21.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar si, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine

125246496. H. G 542/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 539 - 20.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul pubiic al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

125202497. H. G 526/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 533 - 17.VII.2015
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului

125203498. H. G 527/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 533 - 17.VII.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniu! public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitătile militare de jandarmi din subordine
Rectificare - M. Of. nr. 681 - 08.IX.2015

125195499. O. MCU 2487/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 531 - 16.VII.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica “Buna Vestire I”, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-ll-m-B-02076, Str. Călărasilor nr. 3, municipiul Brăila, judetul Brăila

125123500. H. G 510/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 525 - 15.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures si Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum si pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Baia Mare

125131501. H. G 531/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 526 - 15.VII.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei institutii din subordinea Ministerului Culturii

125135502. H. G 533/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 527 - 15.VII.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel si Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie, si înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat

125085503. H. G 493/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 518 - 13.VII.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Directiei de Sănătate Publică a Judetului Botosani din subordinea Ministerului Sănătătii si trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Dorohoi

125070504. H. G 506/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 515 - 10.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Teleorman, precum si pentru transmiterea acestor mobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

125071505. H. G 507/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 515 - 10.VII.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj si Iasi, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

125030506. H. G 474/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 508 - 09.VII.2015
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală Regională a Finantelor Publice Galati a unor imobile, precum si trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării

125038507. H. G 505/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 511 - 09.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii

124970508. H. G 495/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 496 - 07.VII.2015
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping

124974509. H. G 478/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 498 - 07.VII.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării

124892510. H. G 477/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 483 - 02.VII.2015
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - ăcoala Militară de Subofiteri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăsani (UM 0663 Drăgăsani)

124900511. H. G 476/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 484 - 02.VII.2015
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

124815512. H. G 456/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 473 - 30.VI.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătătii prin unităti din subordine

124766513. R. ASF 8/17 iunie 2015 - M. Of. nr. 465 - 29.VI.2015
privind agentii pentru servicii de investitii financiare, agentii delegati si pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006
Rectificare - M. Of. nr. 550 - 24.VII.2015
Rectificare - M. Of. nr. 575 - 31.VII.2015

124649514. H. G 439/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 448 - 23.VI.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R.”- S.A., - sucursalele regionale CF Bucuresti si Craiova, În vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

124605515. H. G 428/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 440 - 19.VI.2015
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Senatului României

124610516. H. G 433/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 441 - 19.VI.2015
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni

124584517. H. G 435/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 436 - 18.VI.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

124595518. DEC. PM 166/18 iunie 2015 - M. Of. nr. 438 - 18.VI.2015
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

124539519. H. G 423/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 429 - 16.VI.2015
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

124507520. O. MFP 668/09 iunie 2015 - M. Of. nr. 424 - 15.VI.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea instructiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispozitia obligatorie, evidenta actiunilor de inspectie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate si rezultatele actiunilor efectuate

124377521. H. G 403/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 403 - 09.VI.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei si a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătătii

124378522. H. G 404/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 403 - 09.VI.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni, Grajduri si Institutului Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din subordinea Ministerului Sănătătii

124361523. H. G 387/27 mai 2015 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine

124362524. H. G 393/27 mai 2015 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2015
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbarea unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj

124321525. O. MCU 2170/17 mai 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Posta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călărasi, str. Bucuresti nr. 193, judetul Călărasi

124322526. O. MCU 2171/17 mai 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-ll-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judetul Cluj

124323527. O. MCU 2225/06 aprilie 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

124294528. H. G 380/27 mai 2015 - M. Of. nr. 388 - 04.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

124312529. O. MCU 2226/06 aprilie 2015 - M. Of. nr. 391 - 04.VI.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

124228530. R. ASF 6/25 mai 2015 - M. Of. nr. 378 - 29.V.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

124229531. DEC. PM 148/29 mai 2015 - M. Of. nr. 379 - 29.V.2015
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

124195532. O. MMFPSPV 1070/22 mai 2015 - M. Of. nr. 373 - 28.V.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul l al anului 2015

124204533. O. MMFPSPV 1069/22 mai 2015 - M. Of. nr. 374 - 28.V.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015

124182534. O. MFP 577/18 mai 2015 - M. Of. nr. 369 - 27.V.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

124121535. H. G 350/20 mai 2015 - M. Of. nr. 359 - 25.V.2015
privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

123981536. DEC. CC 142/12 martie 2015 - M. Of. nr. 335 - 15.V.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002

123889537. H. G 317/06 mai 2015 - M. Of. nr. 322 - 12.V.2015
privind modificarea valorii de inventar si/sau completarea si corectarea datelor de identificare â unor imobile, precum si scăderea acestora sau a unor părti ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unitătii or subordonate Ministerului Sănătătii, ca urmare a retrocedării în conditiile legii

123867538. H. G 308/06 mai 2015 - M. Of. nr. 319 - 11.V.2015
privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spatii, precum si scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului si administrarea Institutului National de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals", unitate din subordinea Ministerului Sănătătii

123804539. H. G 296/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 311 - 07.V.2015
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

123799540. O. MJ 875/03 martie 2015 - M. Of. nr. 310 - 06.V.2015
al ministrului justitiei pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corectiei vizuale pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

123613541. O. MADR 699/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 171/2002 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul României

123425542. O. MECS 3678/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

123297543. H. G 213/25 martie 2015 - M. Of. nr. 231 - 06.IV.2015
privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părti de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucuresti si pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

123216544. H. G 207/25 martie 2015 - M. Of. nr. 221 - 01.IV.2015
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, ca urmare a reevaluării si comasării

123192545. O. MDRAP 496/30 martie 2015 - M. Of. nr. 215 - 31.III.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrană acordată personalului politiei locale

123175546. R. ASF 4/25 martie 2015 - M. Of. nr. 213 - 30.III.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, si pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

123115547. R. ASF 3/25 martie 2015 - M. Of. nr. 206 - 27.III.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale actionarilor societătilor comerciale
Rectificare - M. Of. nr. 265 - 21.IV.2015

123087548. L. P 56/25 martie 2015 - M. Of. nr. 202 - 26.III.2015
pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor st protectia persoanelor

123088549. D. PRES 362/24 martie 2015 - M. Of. nr. 202 - 26.III.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

122941550. H. G 138/04 martie 2015 - M. Of. nr. 182 - 17.III.2015
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, în conditiile legii, si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului si actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

122922551. H. G 148/04 martie 2015 - M. Of. nr. 178 - 16.III.2015
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare, precum si aprobarea închirierii unor imobile sau părti din acestea aflate în domeniul public al statului si în administrarea unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii

122854552. H. G 137/04 martie 2015 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafete de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor si scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în conditiile legii
Rectificare - M. Of. nr. 368 - 27.V.2015

122754553. H. G 108/18 februarie 2015 - M. Of. nr. 158 - 06.III.2015
privind modificarea si completarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, si trecerea unei părti din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

122726554. O. ANRE 9/25 februarie 2015 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2015
privind aprobarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2015

122731555. O. MMAP 172/17 februarie 2015 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune
Rectificare - M. Of. nr. 200 - 25.III.2015

122582556. O. MFP 150/11 februarie 2015 - M. Of. nr. 136 - 23.II.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societătilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012

122548557. O. MMAP 167/13 februarie 2015 - M. Of. nr. 128 - 19.II.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

122513558. H. G 83/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 125 - 18.II.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare

122521559. H. G 85/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2015
privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură Mures, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

122449560. H. G 58/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 113 - 12.II.2015
privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri

122455561. O. MCU 2740/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 114 - 12.II.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn “Sfânta Treime”, Schitul Buluc, comuna Jaristea, judetul Vrancea

122397562. Ins. MAI 10/05 februarie 2015 - M. Of. nr. 105 - 10.II.2015
ale viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Instructiunilor viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Afacerilor Interne

122246563. H. G 28/21 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 78 - 29.I.2015
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

121890564. L. P 10/08 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 22 - 12.I.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

121891565. D. PRES 20/08 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 22 - 12.I.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

121868566. H. G 6/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2015
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

121769567. O. MEN 5114/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 05 - 06.I.2015
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar

121700568. H. G 1147/23 decembrie 2014 - M. Of. nr. 958 - 30.XII.2014
pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si transmiterea unei părti din acesta în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informatii si Protectie Internă

121579569. R. ASF 18/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 942 - 23.XII.2014
pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

121602570. Ins. ASF 4/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 946 - 23.XII.2014
pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

121534571. O. MFP 1682/11 decembrie 2014 - M. Of. nr. 935 - 22.XII.2014
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

121557572. O. ANRE 158/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 939 - 22.XII.2014
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă

121435573. O. ANSVSA 196/11 decembrie 2014 - M. Of. nr. 921 - 18.XII.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

121321574. O. MS 1479/09 decembrie 2014 - M. Of. nr. 903 - 12.XII.2014
al ministrului sănătătii privind stabilirea contravalorii unei unităti de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum si a produselor sanguine obtinute din prelucrarea plasmei

121095575. H. G 1035/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 874 - 02.XII.2014
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si în concesiunea Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

121027576. R. ASF 17/28 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 870 - 28.XI.2014
privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactionează pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

120911577. H. G 952/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 860 - 26.XI.2014
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti, aprobarea Actului aditional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

120900578. O. MCU 2742/19 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 858 - 25.XI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, interimar, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Parparia”, în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Statiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judetul Tulcea

120855579. O. MCU 2547/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 850 - 21.XI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului “Calea ferată îngustă Turda-Abrud”, tronsonul aferent judetului Cluj

120828580. O. MMFPSPV 2207/17 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 845 - 20.XI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014

120829581. O. MMFPSPV 2208/17 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 845 - 20.XI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2014

120845582. H. G 1022/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 848 - 20.XI.2014
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi

120801583. O. INS 567/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 841 - 18.XI.2014
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2015

120578584. O. ANRE 109/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 803 - 04.XI.2014
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termica produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2015

120543585. H. G 954/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 800 - 03.XI.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

120515586. H. G 860/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 794 - 31.X.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apa Crisuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

120435587. O. MCU 2549/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 782 - 28.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vilă pentru subofiteri” din Oradea, Str. Făgărasului nr. 5/F, judetul Bihor

120436588. O. MCU 2550/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 782 - 28.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judetul Bistrita-Năsăud

120437589. O. MCU 2551/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 782 - 28.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Fântână de apă sărată cu casă” din satul Cepari, comuna Dumitra, judetul Bistrita-Năsăud

120424590. O. MCU 2656/01 octombrie 2014 - M. Of. nr. 781 - 27.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Spitalul Orăsenesc Buzias” din Buzias, Str. Spitalului nr. 4-6, judetul Timis

120379591. L. P 151/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 774 - 24.X.2014
privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactionează pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

120380592. D. PRES 649/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 774 - 24.X.2014
pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactionează pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

120281593. H. G 877/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 760 - 20.X.2014
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

120134594. O. MCU 2571/13 august 2014 - M. Of. nr. 736 - 09.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a “Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judetul Buzău

120135595. O. MCU 2572/13 august 2014 - M. Of. nr. 736 - 09.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Ion Bănescu” din municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 110, judetul Constanta

119935596. O. MCU 2530/30 iulie 2014 - M. Of. nr. 707 - 29.IX.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul “Reconcilierii Româno-Maghiare" din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judetul Arad

119936597. O. MCU 2552/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 707 - 29.IX.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Turn Clopotnită” din Ploiesti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judetul Prahova

119937598. O. MCU 2570/13 august 2014 - M. Of. nr. 707 - 29.IX.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vila 1” din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judetul Bistrita-Năsăud

119928599. H. G 817/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 706 - 26.IX.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

119906600. H. G 814/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 703 - 25.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119849601. OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 694 - 23.IX.2014
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - republicare

119828602. H. G 774/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 689 - 22.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119827603. H. G 773/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 689 - 22.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119840604. H. G 801/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 692 - 22.IX.2014
privind actualizarea valorii de inventar si transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului din administrarea Bibliotecii Nationale a României si a Ministerului Culturii în administrarea Muzeului National de Artă Contemporană al României

119798605. H. G 788/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 685 - 19.IX.2014
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2014-2015

119739606. H. G 783/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 675 - 16.IX.2014
pentru modificarea pozitiei nr. 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

119706607. H. G 776/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 670 - 12.IX.2014
privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iasi, si trecerea unor constructii din cadrul acestui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

119681608. O. MMSC 1095/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

119682609. O. ME 945/29 iulie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
al ministrului economiei privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

119683610. O. MDRAP 1601/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

119578611. H. G 736/26 august 2014 - M. Of. nr. 652 - 04.IX.2014
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Bucuresti si Craiova, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

119552612. H. G 733/26 august 2014 - M. Of. nr. 649 - 03.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costesti aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119532613. H. G 721/26 august 2014 - M. Of. nr. 645 - 02.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj, precum si darea acestora în folosinta gratuită a Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca

119462614. H. G 693/19 august 2014 - M. Of. nr. 631 - 28.VIII.2014
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iasi

119420615. R. ASF 13/21 august 2014 - M. Of. nr. 626 - 27.VIII.2014
pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

119421616. R. ASF 14/21 august 2014 - M. Of. nr. 626 - 27.VIII.2014
pentru modificarea si completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

119401617. O. MDISCSDT 4317/11 august 2014 - M. Of. nr. 624 - 26.VIII.2014
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si al învătământului superior

119402618. O. MS 943/19 august 2014 - M. Of. nr. 624 - 26.VIII.2014
al ministrului sănătătii privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si al învătământului superior

119322619. O. ANRE 79/14 august 2014 - M. Of. nr. 610 - 18.VIII.2014
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2013 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

119278620. O. ANSVSA 61/22 aprilie 2014 - M. Of. nr. 600 - 12.VIII.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

119242621. Ins. ASF 3/06 august 2014 - M. Of. nr. 593 - 08.VIII.2014
pentru modificarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

119189622. DEC. ICCJ 7/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 584 - 05.VIII.2014
privind dezlegarea unor chestiuni de drept:
1. - dacă, fată de dispozitiile art. 29 alin. (3) si, în special, alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/2005 - ce vizează, în esentă, faptul că acreditarea acordă dreptul de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (în prezent Ministerul Educatiei Nationale) si de a organiza examenul de licentă - dispozitii în vigoare în perioada în care reclamanta a urmat cursurile Universitătii «Spiru Haret», cererile de obligare a universitătii la eliberarea diplomelor de licentă si de obligare a ministerului să aprobe tipărirea formularelor tipizate pot fi sau nu analizate independent de examinarea împrejurării acreditării/neacreditării programului de studiu organizat de Universitatea «Spiru Haret» si absolvit de reclamant.
2. - dacă, fată de dispozitiile art. 72 din Codul de procedură civilă, este admisibilă cererea Universitătii «Spiru Haret» de chemare în garantie a Ministerului Educatiei Nationale pentru a fi obligat să aprobe tipărirea formularelor tipizate, în conditiile în care această cerere nu are ca obiect valorificarea unui drept de garantie sau despăgubire.

119089623. O. MDRAP 1391/30 iulie 2014 - M. Of. nr. 572 - 31.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

119020624. H. G 587/16 iulie 2014 - M. Of. nr. 560 - 29.VII.2014
pentru aprobarea modificării si completării datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si pentru aprobarea închirierii unor spatii situate în acest imobil

118957625. H. C. Cont. 155/29 mai 2014 - M. Of. nr. 547 - 24.VII.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităti
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 07.XI.2014

118880626. O. MDAPP 621/07 iulie 2014 - M. Of. nr. 535 - 18.VII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

118741627. H. G 548/02 iulie 2014 - M. Of. nr. 514 - 10.VII.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2014 al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

118671628. H. G 541/02 iulie 2014 - M. Of. nr. 502 - 07.VII.2014
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

118660629. DEC. CC 253/06 mai 2014 - M. Of. nr. 501 - 04.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Opinie separată

118609630. H. G 532/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 494 - 03.VII.2014
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

118471631. DEC. ICCJ 8/26 mai 2014 - M. Of. nr. 473 - 27.VI.2014
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: “dacă în aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal se pot lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infractiunea săvârsită circumstantele atenuante sau agravante retinute condamnatului si care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă”

118363632. H. ASF 50/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, si suspendarea Dispunerii de măsuri a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010

118336633. R. ASF 10/16 iunie 2014 - M. Of. nr. 453 - 20.VI.2014
pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

118223634. R. ASF 9/29 mai 2014 - M. Of. nr. 436 - 16.VI.2014
privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

118225635. H. G 474/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 437 - 16.VI.2014
privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părti de imobil apartinând domeniului public al statului si aflat în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

117872636. H. G 417/20 mai 2014 - M. Of. nr. 379 - 22.V.2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

117884637. O. MCU 2303/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 380 - 22.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii “Sf. Arhangheli” din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, judetul Alba

117808638. H. G 398/13 mai 2014 - M. Of. nr. 368 - 20.V.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Concurentei, prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

117797639. DEC. CC 91/27 februarie 2014 - M. Of. nr. 367 - 19.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Opinie separată

117776640. O. MMFPSPV 698/12 mai 2014 - M. Of. nr. 362 - 16.V.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

117777641. O. MMFPSPV 699/12 mai 2014 - M. Of. nr. 362 - 16.V.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I al anului 2014

117720642. L. P 65/12 mai 2014 - M. Of. nr. 355 - 14.V.2014
privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum st pentru stabilirea altor măsuri

117721643. D. PRES 410/08 mai 2014 - M. Of. nr. 355 - 14.V.2014
pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si pentru stabilirea altor măsuri

117687644. DEC. CC 140/13 martie 2014 - M. Of. nr. 350 - 13.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

117648645. H. G 361/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 343 - 09.V.2014
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

117562646. DEC. PM 198/06 mai 2014 - M. Of. nr. 327 - 06.V.2014
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivitlegii, în proprietatea privată a statului

117427647. O. MCU 2199/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 306 - 25.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic “Mănăstirea Bizere” - punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumuseni, judetul Arad

117428648. O. MCU 2200/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 306 - 25.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a “Palatului Postelor" din municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 14, judetul Sibiu

117414649. R. ASF 7/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 305 - 24.IV.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

117176650. H. G 252/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 268 - 11.IV.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr, 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

117040651. O. MCU 2191/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 245 - 07.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Casei rurale" din municipiul Turda, piata 1 Decembrie 1918 nr. 5, judetul Cluj

116801652. H. G 182/12 martie 2014 - M. Of. nr. 213 - 25.III.2014
pentru modificarea si completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului National de Prevenire a Criminalitătii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei, în calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor în domeniul urmăririi si identificării produselor provenite din săvârsirea de infractiuni sau a altor bunuri având legătură cu infractiunile, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

116670653. Ins. ASF 1/11 martie 2014 - M. Of. nr. 195 - 20.III.2014
pentru modificarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

116679654. H. ASF 27/18 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
pentru suspendarea aplicării prevederilor Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

116702655. R. ASF 6/18 martie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum si pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

116654656. H. G 179/12 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

116661657. O. MDE 137/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

116620658. L. P 333/08 iulie 2003 - M. Of. nr. 189 - 18.III.2014
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor - republicare

116623659. O. MCU 2129/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric „Ruinele Bisericii Albe”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16774, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică “A”

116624660. O. MCU 2130/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric “Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Rosie”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16775, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică „A”

116603661. R. ASF 4/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 185 - 14.III.2014
privind agentii delegati si pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

116473662. R. ASF 5/03 martie 2014 - M. Of. nr. 168 - 10.III.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

116483663. O. ANRE 14/05 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
privind actualizarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014

116468664. O. MCU 2030/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a “Casei de locuit cu anexe” din municipiul Sibiu, Str. Constitutiei nr. 22, judetul Sibiu

116469665. O. MCU 2031/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a “Primei fabrici ardeleane de masini agricole si turnătorie de fer Andreas Rieger” din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judetul Sibiu

116453666. O. MCU 2032/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “A”, a “Casei de locuit” din Altâna, Str. Gării nr. 92, judetul Sibiu

116454667. O. MCU 2033/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică “B”, a “Tribunei I” din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, judetul Cluj

116257668. H. G 115/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

116258669. H. G 116/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
privind actualizarea si modificarea parametrilor tehnici si a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, precum si pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

109602670. O. MCPN 2648/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 100 - 20.II.2014
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a imobilului „Casa monahală” (stăretia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judetul Brăila

116181671. O. MDAPP 19/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

116149672. H. G 90/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură si investitii străine

116097673. H. G 72/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutiile publice

116101674. O. MCU 2034/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a Crucii de drum cu troită din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), judetul Alba

116102675. O. MCU 2035/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Piata" din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), judetul Alba

116103676. O. MCU 2036/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Valea lui Stefan" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), judetul Alba

116104677. O. MCU 2037/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Târâu" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), judetul Alba

116105678. O. MCU 2038/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii episcopului Andrei Saguna cu troită" din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), judetul Alba

116106679. O. MCU 2039/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B", a „Crucii de la Tăndrău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), judetul Alba

115994680. R. BNR 1/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

115995681. R. ASF 9/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

115707682. O. MCU 2604/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judetul Ilfov

115674683. H. G 38/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
privind înscrierea unor constructii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si de modificare a denumirii, a datelor de identificare si actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea centrelor judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura

115675684. H. G 40/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

115573685. H. G 21/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomita aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115590686. O. MCU 2568/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Paza Ţării” din satul Ocnita, comuna Ocnita, judetul Dâmbovita

115591687. O. MCU 2569/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 54 - 22.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6-7 Afumati, comuna Dobroesti, judetul Ilfov

115599688. H. G 29/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Bihor, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si demolării, si pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

115540689. O. MCU 2563/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat “Jertfa” din satul Răzvadul de Sus, comuna Răzvad, judetul Dâmbovita

115541690. O. MCU 2567/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului “Resedintă barocă” din Oradea, Str. Republicii nr. 81, judetul Bihor

115543691. O. MCU 2690/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bisericii Sf. Arh. Mihail si Gavril din Săcueni, str. Irinyi Janos nr. 19, judetul Bihor

115563692. O. MCU 2562/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat „Tatăl si Fiul" din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judetul Dâmbovita

115565693. O. MCU 2691/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Fostul Hotel Viktor" din Băile Felix, comuna Sânmartin, judetul Bihor

115566694. O. MCU 2692/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului „Fostul Hotel Melchior" din Băile Felix, comuna Sânmartin, judetul Bihor

115571695. R. ASF 7/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

115517696. H. G 20/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 44 - 20.I.2014
pentru modificarea pozitiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor si pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

115523697. O. MCU 2566/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 4-5 Tunari, comuna Tunari, judetul Ilfov

115524698. O. MCU 2570/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 45 - 20.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectura, grupa valorică B, a imobilului “Casa Slătineanu” din Calea Dorobanti nr. 60, sectorul 1, municipiul Bucuresti

115472699. H. G 1154/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Şiret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115473700. O. MCU 2560/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judetene Astra din Sibiu, str. Baritiu nr. 5, judetul Sibiu

115445701. H. G 1150/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri, Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral si Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

115446702. H. G 1151/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115447703. H. G 1152/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”- Administratia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115407704. H. G 1153/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Arges - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115311705. H. G 1149/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 06 - 07.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115105706. O. ANSVSA 109/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

114999707. H. G 1050/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar

114950708. H. G 1019/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 807 - 19.XII.2013
privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

114987709. O. INS 1042/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 809 - 19.XII.2013
al presedintelui Institutului National de Statistica privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2014

114911710. H. G 1013/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 800 - 18.XII.2013
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

114820711. H. G 984/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 788 - 16.XII.2013
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării

114827712. H. G 1017/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 789 - 16.XII.2013
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 303/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

114648713. O. MCU 2577/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 763 - 09.XII.2013
al ministrului culturii privind schimbarea grupei de clasare a monumentului de arhitectură Biserica Sf. Nicolae din satul Hagiesti, comuna Sinesti, judetul Ialomita, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod IL-II-m-A-14132, în grupa valorică „B”

114539714. O. MFP 1445/29 august 2013 - M. Of. nr. 749 - 03.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

114540715. O. MAE 1293/13 septembrie 2013 - M. Of. nr. 749 - 03.XII.2013
al ministrului afacerilor externe pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

114541716. O. ME 2269/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 749 - 03.XII.2013
al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

114516717. O. MFP 1446/29 august 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

114517718. O. MAE 1294/13 septembrie 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
al ministrului afacerilor externe pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

114518719. O. ME 2268/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.080/M-1/689/481/2005

114427720. O. MCU 2477/21 octombrie 2013 - M. Of. nr. 739 - 29.XI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică „B", a imobilului din Piată Română nr. 7, sectorul 1, Bucuresti

114482721. O. MCU 2478/22 octombrie 2013 - M. Of. nr. 742 - 29.XI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectura, grupa valorica „B”, a imobilului din intr. I.L. Caragiale nr. 1, sectorul 2, Bucuresti

114483722. O. MCU 2479/22 octombrie 2013 - M. Of. nr. 742 - 29.XI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale, grupa valorica „B”, a imobilului „Casa părintească a mamei compozitorului George Enescu” din comuna Mihăileni, judetul Botosani

114113723. O. MS 1359/13 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 708 - 19.XI.2013
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor si a valorii cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, practicate de Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

114133724. H. G 876/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 710 - 19.XI.2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întretinere si reparatii CF Brasov, Iasi si Constanta, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

113800725. O. MFE 1126/18 octombrie 2013 - M. Of. nr. 667 - 31.X.2013
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plata în cadrul contractelor de lucrări finantate prin Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport

113801726. O. MMSC 2487/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 667 - 31.X.2013
al ministrului mediului si schimbărilor Climatice pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plata în cadrul contractelor de lucrări finantate prin Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport

113802727. O. MT 1321/22 octombrie 2013 - M. Of. nr. 667 - 31.X.2013
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plata în cadrul contractelor de lucrări finantate prin Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport

113804728. H. ASF 51/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 667 - 31.X.2013
privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009
Regulamentul nr. 5 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 26/2009

113776729. O. ANRE 78/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 664 - 30.X.2013
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2014

113708730. H. G 804/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 656 - 25.X.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”, precum si pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”
Rectificare - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013

113729731. O. MMFPSPV 2209/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 657 - 25.X.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

113730732. O. MMFPSPV 2210/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 657 - 25.X.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2013

113677733. H. G 798/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 651 - 23.X.2013
privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

113687734. H. G 800/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 652 - 23.X.2013
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2013-2014

113584735. H. G 773/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 635 - 15.X.2013
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Mihail Grigore Sturdza” al Judetului Iasi, precum si transmiterea unei părti din acesta în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

113560736. H. G 765/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 633 - 14.X.2013
privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

113564737. H. G 772/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 633 - 14.X.2013
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

113570738. O. MAN 98/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 633 - 14.X.2013
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.83/2003 pentru aprobarea „L-7, Instructiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la si de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unitătilor militare, precum si a valorii unei ore de functionare“

113102739. O. MJ 1891/06 iunie 2013 - M. Of. nr. 572 - 09.IX.2013
al ministrului justitiei privind aprobarea Instructiunilor pentru scăderea din evidenta contabila a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administratiei penitenciare prin calamităti naturale si boli transmisibile ale animalelor

113013740. O. MAN 79/13 august 2013 - M. Of. nr. 559 - 03.IX.2013
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea, receptionarea si stabilirea valorii definitive a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Nationale

113016741. H. ASF 34/28 august 2013 - M. Of. nr. 559 - 03.IX.2013
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006
Instructiunea nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

112971742. H. G 658/27 august 2013 - M. Of. nr. 554 - 02.IX.2013
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

112845743. H. C. Cont. 135/16 mai 2013 - M. Of. nr. 538 - 26.VIII.2013
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităti, aprobat prin Hotărârea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010

112609744. H. ASF 20/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 503 - 09.VIII.2013
privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006
Regulamentul nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006

112612745. H. G 586/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 505 - 09.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

112571746. DEC. CC 213/09 mai 2013 - M. Of. nr. 496 - 07.VIII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 7 alin. (7) si art. 17 alin. (3) si (4) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002

112535747. H. G 505/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 488 - 02.VIII.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice prin Administratia Natională .Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobragea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

112398748. H. G 516/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 475 - 31.VII.2013
privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului si actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping

112453749. O. MDRAP 2401/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 477 - 31.VII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

112384750. DEC. PM 277/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 472 - 30.VII.2013
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

112337751. O. MCU 2332/17 iunie 2013 - M. Of. nr. 463 - 26.VII.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorica „B”, a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iasi, judetul Iasi

112220752. H. G 485/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 446 - 22.VII.2013
privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finantate din cele două cereri de propuneri de proiecte aferente operatiunii 4.2 „Sprijinirea investitiilor în realizarea si modernizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie” din cadrul axei prioritare 4 a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

112107753. H. G 463/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 432 - 16.VII.2013
privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

111981754. O. MCU 2295/27 mai 2013 - M. Of. nr. 414 - 09.VII.2013
al ministrului culturii pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mures, judetul Mures

111927755. L. P 192/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

111928756. D. PRES 610/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

111804757. H. S 41/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 394 - 01.VII.2013
cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulată „Pregătirea pentru convergenta deplină a lumii audiovizuale: cresterea economica, creatia si valorile” - COM (2013)231 final

111617758. H. G 357/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 366 - 19.VI.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

111567759. O. ASF 3/11 iunie 2013 - M. Of. nr. 361 - 18.VI.2013
privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

111355760. O. MCU 2188/02 aprilie 2013 - M. Of. nr. 328 - 06.VI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Muzeul Curtii Domnesti”, situat în cadrul Ansamblului Curtii Domnesti din str. Stefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamt, judetul Neamt

111331761. O. MCU 2187/02 aprilie 2013 - M. Of. nr. 325 - 05.VI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului ;,Casa Iorgu Antonescu” din str. Tudor Vladimirescu nr. 24, Râmnicu Sărat, judetul Buzău

111332762. O. MCU 2191/04 aprilie 2013 - M. Of. nr. 325 - 05.VI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Corp anexă - Gang”, situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Ţibănesti, judetul Iasi

111333763. O. MCU 2192/04 aprilie 2013 - M. Of. nr. 325 - 05.VI.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Parc”, situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Tibănesti, judetul Iasi

111260764. H. G 276/21 mai 2013 - M. Of. nr. 313 - 30.V.2013
privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

111176765. H. G 264/15 mai 2013 - M. Of. nr. 300 - 27.V.2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, în conditiile legii

111164766. O. ASF 1/15 mai 2013 - M. Of. nr. 297 - 24.V.2013
pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011
Instructiunea nr. 1/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011

111136767. H. G 257/15 mai 2013 - M. Of. nr. 294 - 23.V.2013
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului

111033768. H. G 258/15 mai 2013 - M. Of. nr. 287 - 21.V.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

110994769. DEC. ICCJ 5/15 aprilie 2013 - M. Of. nr. 280 - 17.V.2013
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 31 alin. (1), art. 33 alin. (4) si (5) si art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, raportat la dispozitiile art. 725 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă si art. 6 alin. (1) din noul Cod civil cu privire la efectele modificării pe cale legislativă a valorii-prag prevăzute de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 între data introducerii cererii creditorului pentru deschiderea procedurii insolventei si data pronuntării hotărârii judecătorului-sindic

110956770. H. G 235/08 mai 2013 - M. Of. nr. 276 - 16.V.2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întretinere si Reparatii CF Bucuresti si Timisoara, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

110958771. O. MMFPSPV 882/14 mai 2013 - M. Of. nr. 276 - 16.V.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

110960772. O. MMFPSPV 883/14 mai 2013 - M. Of. nr. 276 - 16.V.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul al anului 2013

110963773. H. G 239/08 mai 2013 - M. Of. nr. 277 - 16.V.2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întretinere si reparatii CF Bucuresti, Craiova si Timisoara, în vederea reutiiizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

110514774. H. G 177/16 aprilie 2013 - M. Of. nr. 224 - 18.IV.2013
privind revocarea si numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

110355775. L. P 79/05 aprilie 2013 - M. Of. nr. 204 - 10.IV.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor asupra Societătii Comerciale AVERSA - S.A. Bucuresti, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

110356776. D. PRES 352/04 aprilie 2013 - M. Of. nr. 204 - 10.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor asupra Societătii Comerciale AVERSA - S.A. Bucuresti, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

110230777. O. MCU 2118/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 192 - 05.IV.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, Bucuresti

110231778. O. MCU 2119/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 192 - 05.IV.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, Bucuresti

110232779. O. MCU 2120/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 192 - 05.IV.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, Bucuresti

110233780. O. MCU 2121/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 192 - 05.IV.2013
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a imobilului Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orasul Turceni, judetul Gorj

110124781. O. ME 622/28 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
al ministrului economiei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

110125782. O. ANRE 14/27 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

110126783. O. ANRM 35/27 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

110127784. O. ANRE 15/27 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

110096785. IL. MAI 9/01 februarie 2013 - M. Of. nr. 164 - 27.III.2013
ale ministrului afacerilor interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unitătilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

110041786. O. CNVM 20/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 154 - 22.III.2013
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007
Instructiunea nr. 2/2013 de modificare a Instructiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operatiuni, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.142/2007

110051787. H. G 92/13 martie 2013 - M. Of. nr. 155 - 22.III.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile si mobile, precum si înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului

110015788. O. ANRE 10/13 martie 2013 - M. Of. nr. 151 - 21.III.2013
privind actualizarea valorilor-limită de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013

109940789. O. MCU 2092/07 februarie 2013 - M. Of. nr. 142 - 18.III.2013
al ministrului culturii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucuresti

109824790. D. PRES 276/01 martie 2013 - M. Of. nr. 125 - 07.III.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iasi

109823791. L. P 32/04 martie 2013 - M. Of. nr. 125 - 07.III.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iasi

109763792. L. P 7/04 martie 2012 - M. Of. nr. 121 - 05.III.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si transferul Societătii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. Arad si actiunilor aferente detinute în numele statului de la Ministerul Sănătătii si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

109764793. D. PRES 251/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 121 - 05.III.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si transferul Societătii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. Arad si actiunilor aferente detinute în numele statului de la Ministerul Sănătătii si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

109714794. O. MCPN 2655/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 113 - 27.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului „Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iasi, judetul Iasi

109656795. O. MCPN 2683/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A, a imobilului „Fostul Palat al Pasei de la Tulcea, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109657796. O. MCPN 2685/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Tibănesti, judetul Iasi

109658797. O. MCPN 2686/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Casa Avramide”, azi „Muzeul de Stiintele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109605798. O. MFP 213/15 februarie 2013 - M. Of. nr. 100 - 20.II.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile societătilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012

109582799. O. MCPN 2646/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Conacul Jancso” din satul Ghelinta, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinta, judetul Covasna

109583800. O. MCPN 2647/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independentei nr. 74, sectorul 5, Bucuresti

109584801. O. MCPN 2654/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta clopotnită”, situat în Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Suiei, din satul Suiei, comuna Suiei, judetul Arges

109585802. O. MCPN 2684/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta bolnită” situat în ansamblul Mănăstirii Cozia din Căciulata, orasul Călimănesti, judetul Vâlcea

109586803. O. MCPN 2687/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti

109471804. O. MMSC 86/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 86 - 08.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

109004805. O. CNVM 3/16 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 43 - 19.I.2013
pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 de modificare si completare a Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationali a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007
Instructiunea nr. 1/2013 de modificare si completare a Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

108914806. DEC. CC 1001/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 lit. e) si art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

108907807. O. MCPN 2563/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 30 - 14.I.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Clădirea „Olimpia” din str. G. Cosbuc nr. 2, municipiul Brasov

108828808. O. MJ 3541/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2013
al ministrului justitiei pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

108755809. O. INS 1940/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 09 - 07.I.2013
al presedintelui Institutului National de Statistica privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2013

108715810. DEC. PM 3/03 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Negrut din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

108682811. H. G 1276/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2012
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

108687812. H. G 1309/27 decembrie 2012 - M. Of. nr. 898 - 28.XII.2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 2013

108559813. O. CNVM 141/20 decembrie 2012 - M. Of. nr. 880 - 22.XII.2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si functionarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A, precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

108510814. H. G 1234/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întretinere si reparatii C.F. Bucuresti si Constanta, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

108511815. H. G 1235/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întretinere si reparatii C.F. Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov si Galati, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

108489816. O. ANSVSA 94/14 decembrie 2012 - M. Of. nr. 873 - 20.XII.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare sl pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare sl comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

108402817. O. ANRE 45/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 857 - 18.XII.2012
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare

108098818. DEC. CC 846/11 octombrie 2012 - M. Of. nr. 826 - 10.XII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

108004819. H. G 1154/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 810 - 03.XII.2012
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2012-2013

107788820. H. G 1107/24 decembrie 2010 - M. Of. nr. 785 - 22.XI.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

107706821. DEC. PM 525/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 776 - 16.XI.2012
privind eliberarea domnului Marius Lucian Obreja din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

107707822. DEC. PM 526/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 776 - 16.XI.2012
privind numirea domnul ui Adrian Constantin Volintiru în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

107708823. DEC. PM 527/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 776 - 16.XI.2012
privind eliberarea domnului Radu Ghidau din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

107709824. DEC. PM 528/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 776 - 16.XI.2012
privind numirea domnului Andrei George Creci în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

107605825. H. G 1060/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 762 - 13.XI.2012
privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile si transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Clubul Sportiv Municipal „Drobeta-Turnu Severin" în domeniul public al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

107609826. H. G 1088/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 763 - 13.XI.2012
privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiesti, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

107566827. O. ANRE 38/31 octombrie 2012 - M. Of. nr. 756 - 09.XI.2012
pentru aprobarea valorilor de referintă armonizate ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică st a factorilor de corectie aplicabili la nivel national
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 28.III.2013

107482828. H. G 1058/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 747 - 06.XI.2012
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

107460829. H. G 1059/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 743 - 05.XI.2012
privind suplimentarea bugetului Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării României, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

107433830. O. MCPN 2435/20 august 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti

107434831. O. MCPN 2454/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Conacul Hagi Theodoraky din str. Biserica Măxineni nr. 10, satul Grădistea, comuna Grădistea, judetul Ilfov

107447832. DEC. PM 507/02 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2012
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

107406833. O. MMFPS 2722/25 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2012

107407834. O. MMFPS 2723/25 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2012

107359835. O. MCPN 2478/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a imobilului „Edificiul cu contraforturi", situat în situl arheologic medieval „Orasul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita

107360836. O. MCPN 2479/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a imobilului „Biserica nr. 2", situat în situl arheologic medieval „Orasul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita

107326837. O. MCPN 2480/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 726 - 26.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Ruine zona hala centrală”, situat la intersectia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iasi, judetul Iasi

107017838. O. MFP 1286/01 octombrie 2012 - M. Of. nr. 687 - 04.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile societătilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată

107011839. O. CNVM 118/01 octombrie 2012 - M. Of. nr. 685 - 03.X.2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 8/2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004
Regulamentul nr. 8/2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004

106966840. O. MCPN 2429/20 septembrie 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa Kováts” din Piata Unirii nr. 5, Oradea, judetul Bihor

106967841. O. MCPN 2431/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a imobilului Biserica ortodoxă „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” din satul Chilia Veche, comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

106968842. O. MCPN 2432/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa cu cariatide” din bd. Lascăr Catargiu nr. 30, sectorul 1, municipiul Bucuresti

106969843. O. MCPN 2433/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa Fântâneanu” din str. Mihai Eminescu nr. 17, Slatina, judetul Olt

106970844. O. MCPN 2434/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a ansamblului „Mănăstirea Cocos” din satul Niculitel, comuna Niculitel, judetul Tulcea

106971845. O. MCPN 2436/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a imobilului Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea

106933846. OUG. G 54/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 678 - 28.IX.2012
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor asupra Societătii Comerciale AVERSA - S.A. Bucuresti, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

106917847. H. G 948/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 674 - 26.IX.2012
privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

106858848. H. G 934/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 667 - 24.IX.2012
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin schimbarea unitătii de administrare si prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

106862849. O. MS 868/07 septembrie 2012 - M. Of. nr. 667 - 24.IX.2012
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor si a valorii cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, practicate de Agentia Natională a Medicamentului

106844850. O. MECTS 5773/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 664 - 20.IX.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei de întocmire, completare si valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicării, precum si a dezvoltării capacitătilor si atitudinilor de învătare, la finalul clasei pregătitoare

106821851. H. G 916/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 661 - 19.IX.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

106670852. OUG. G 48/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 635 - 06.IX.2012
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iasi

106531853. H. G 863/23 august 2012 - M. Of. nr. 611 - 24.VIII.2012
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

106463854. DEC. CC 689/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 602 - 22.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plată ale institutiilorsi autoritătilor publice stabilite prin titluri executorii, fn ansamblul sau, precum si, în mod special, a prevederilor art. IV si art. V din aceasta

106423855. DEC. PM 443/20 august 2012 - M. Of. nr. 597 - 21.VIII.2012
privind numirea doamnei Cornelia Negrut în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

106429856. DEC. CC 668/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 598 - 21.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1)-(4) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

106262857. O. MCPN 2298/14 iunie 2012 - M. Of. nr. 567 - 09.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casă de locuit” din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mures, judetul Mures

106235858. H. G 799/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 562 - 08.VIII.2012
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

106078859. O. CNVM 87/09 iulie 2012 - M. Of. nr. 535 - 01.VIII.2012
pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

106093860. H. G 759/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 537 - 01.VIII.2012
privind suplimentarea bugetului Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012 cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

105958861. L. P 143/23 iulie 2012 - M. Of. nr. 517 - 26.VII.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agentia Natională de Administrare Fiscală a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la înfiintarea unei societăti comerciale

105959862. D. PRES 513/20 iulie 2012 - M. Of. nr. 517 - 26.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agentia Natională de Administrare Fiscală a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la înfiintarea unei societăti comerciale

105981863. H. G 715/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2012
privind modificarea denumirii si a datelor de identificare, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

105929864. H. G 716/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 512 - 25.VII.2012
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Buhusi, judetul Bacău

105769865. H. G 693/11 iulie 2012 - M. Of. nr. 491 - 18.VII.2012
privind revocarea si numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

105707866. DEC. PM 415/13 iulie 2012 - M. Of. nr. 483 - 13.VII.2012
privind numirea domnului Radu Ghidau în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

105468867. O. CNVM 84/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 448 - 05.VII.2012
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2012 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

105484868. H. G 649/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 451 - 05.VII.2012
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Senatului României

105385869. OUG. G 32/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 435 - 30.VI.2012
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societătile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de Capital

105378870. OUG. G 30/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 433 - 29.VI.2012
privind transmiterea dreptului de administrare asupra actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si transferul Societătii Comerciale „Sanevit 2003” - S.A. Arad si actiunilor aferente detinute în numele statului de la Ministerul Sănătătii si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

105310871. O. MFP 881/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 424 - 26.VI.2012
al ministrului finantelor publice privind aplicarea de către societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată a Standardelor Internationale de Raportare Financiară

105186872. H. G 605/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 412 - 20.VI.2012
privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licentă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 790-862 MHz, 880-915 MHz/ 925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz si 2500-2690 MHz

104921873. DEC. PM 331/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 378 - 06.VI.2012
privind eliberarea domnului Mircea Ioan Pavelescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

104922874. DEC. PM 332/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 378 - 06.VI.2012
privind eliberarea doamnei Cristina Chiriac din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

104923875. DEC. PM 333/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 378 - 06.VI.2012
privind eliberarea doamnei Ionela Bruchental-Pop din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

104924876. DEC. PM 334/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 378 - 06.VI.2012
privind numirea doamnei Ruxandra Elena Gîndu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

104760877. O. MCPN 2204/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Asezare neoeneolitică, punctul Taraschina, comuna Maliuc, judetul Tulcea

104738878. DEC. PM 295/25 mai 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
privind eliberarea domnului Aureiian Popa din functia de presedinte al Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Statului

104739879. DEC. PM 296/25 mai 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
privind numirea domnului Marius Lucian Obreja în functia de presedinte al Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Statului

104744880. O. MMFPS 820/15 mai 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul l al anului 2012

104745881. O. MMFPS 821/15 mai 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordã sub formã de tichete de cresă pentru semestrul I al anului 2012

104746882. O. MCPN 2222/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valoricã „A", a imobilului Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka") din satul Slava Rusã, comuna Slava Cerchezã, judetul Tulcea

104690883. O. MCPN 2202/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoricã „B”, a imobilului Ansamblul Bisericii ortodoxe grecesti „Sf. Nicolae” din Str. Pãcii nr. 1, orasul Sulina, judetul Tulcea

104691884. O. MCPN 2203/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoricã „A”, a imobilului Ansamblul Institutului de Cercetãri Agronomice al României, azi Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, din bd. Mãrãsti nr. 61, sectorul 1, Bucuresti

104721885. DEC. PM 287/24 mai 2012 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2012
privind numirea domnului Stan Popa în functia de vicepresedinte al Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Statului

104727886. O. MCPN 2153/20 martie 2012 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2012
al ministrului culturii sl patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoricã „B", a imobilului din bd. Schitu Mãgureanu nr. 19, sectorul 2, Bucuresti

104468887. H. G 301/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 335 - 17.V.2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

104401888. H. G 360/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 327 - 15.V.2012
privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

103972889. H. G 374/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2012
privind revocarea si numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

103752890. O. CNVM 53/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 252 - 13.IV.2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

103680891. O. MCPN 2095/05 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.709/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică „B", a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti

103681892. O. MCPN 2097/06 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Pavilionul 1 al Spitalului de Neurologie si Psihiatrie, sectie a Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu", din str. Louis Pasteur nr. 26, Oradea, judetul Bihor

103682893. O. MCPN 2107/06 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Biserica „Sf. Nicolae" si „Sf. Mucenic Miron" din str. Victor Daimaca nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucuresti

103683894. O. MCPN 2144/12 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa valorică „B", a imobilului Capela funerară Iacob N. Lahovary din cadrul Ansamblului „Cimitirul Serban Vodă-Bellu" din calea Serban Vodă nr. 249, sectorul 4, municipiul Bucuresti

103603895. O. MCPN 2054/07 februarie 2012 - M. Of. nr. 228 - 05.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a monumentelor memoriale/funerare din cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram Iancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, judetul Cluj

103589896. H. G 248/27 martie 2012 - M. Of. nr. 227 - 04.IV.2012
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 75072008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

103510897. DEC. PM 77/29 martie 2012 - M. Of. nr. 213 - 30.III.2012
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

103488898. H. G 209/20 martie 2012 - M. Of. nr. 209 - 29.III.2012
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor prin Administratia Nationala "Apele Române”, înregistrate cu valoarea de î leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

103491899. O. MCPN 2771/16 martie 2012 - M. Of. nr. 209 - 29.III.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Boambă-Rahtivanu”, din Str. Batistei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucuresti

103415900. H. G 163/13 martie 2012 - M. Of. nr. 201 - 27.III.2012
privind aprobarea modificării denumirii, descrierii tehnice, adresei si/sau valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

103428901. H. P 10/27 martie 2012 - M. Of. nr. 203 - 27.III.2012
privind numirea unor membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

103402902. O. MECMA 1370/23 martie 2012 - M. Of. nr. 197 - 26.III.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

103403903. O. ANRE 9/23 martie 2012 - M. Of. nr. 197 - 26.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

103404904. O. ANRM 122/23 martie 2012 - M. Of. nr. 197 - 26.III.2012
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

103323905. O. MAI 75/14 martie 2012 - M. Of. nr. 187 - 22.III.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei privind confectionarea si valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum si aprovizionarea cu acestea în formă brută

103329906. L. P 28/16 martie 2012 - M. Of. nr. 189 - 22.III.2012
pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea îmbunătătirii activitătii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

103330907. D. PRES 278/15 martie 2012 - M. Of. nr. 189 - 22.III.2012
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea îmbunătătirii activitătii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

103245908. L. P 34/19 martie 2012 - M. Of. nr. 181 - 21.III.2012
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

103246909. D. PRES 294/16 martie 2012 - M. Of. nr. 181 - 21.III.2012
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

102919910. O. MCPN 2010/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a imobilului „Fortul 13 Jilava" din satul Jilava, comuna Jilava, judetul Ilfov

102921911. O. MCPN 2012/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a monumentului de for public „Nimfa adormită" din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul Bucuresti

102924912. O. MCPN 2018/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucuresti

102756913. H. G 70/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 110 - 13.II.2012
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Cluj si transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghiresu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghiresu din judetul Cluj

102764914. O. MCPN 2770/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Pestera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judetul Bihor

102765915. O. MCPN 2772/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Cazarma jandarmilor călare”, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucuresti

102766916. O. MCPN 2773/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Corp C2 - chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucuresti

102767917. O. MCPN 2787/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Biserica „Sf. Mie Tesviteanul”, situat în str. Decebal nr. 15, orasul Borsa, judetul Maramures

102768918. O. MCPN 2788/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucuresti

102771919. O. MCPN 2801/29 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa ing. Panait Pascalis si Vlada Vasiliadis”, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucuresti

102651920. O. MMP 785/02 februarie 2012 - M. Of. nr. 106 - 09.II.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

102569921. O. MDRT 165/31 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2012, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

102514922. O. MADR 16/30 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referintă si al valorii nominale a subventiei

102526923. H. G 62/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2012
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

102442924. H. G 43/25 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 80 - 01.II.2012
privind actualizarea valorii de inventar aferente părtii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

102454925. O. CNVM 116/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 82 - 01.II.2012
pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

102438926. O. CNVM 11/26 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 79 - 31.I.2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

102365927. O. CNVM 7/18 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 64 - 26.I.2012
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2012 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

102318928. DEC. CC 1525/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

102309929. DEC. PM 15/23 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 54 - 23.I.2012
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

102266930. O. MMP 2742/21 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

102267931. O. MECMA 3190/12 decembrie 2011 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

102268932. O. MAI 305/29 decembrie 2011 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

102103933. DEC. PM 6/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2012
privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Florea din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

102119934. DEC. PM 8/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 26 - 12.I.2012
pentru modificarea si completarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

101959935. O. MCPN 2709/17 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 08 - 05.I.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti

101960936. O. MCPN 2710/17 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 08 - 05.I.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor

101922937. O. CNVM 112/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2012
pentru aprobarea Regulamentului nr. 18/2011 privind modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

101829938. H. G 1237/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 928 - 28.XII.2011
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum si a valorii sprijinului financiar

101833939. OUG. G 119/22 decembrie 2011 - M. Of. nr. 929 - 28.XII.2011
privind preluarea de către Agentia Natională de Administrare Fiscală a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la înfiintarea unei societăti comerciale

101838940. H. G 1277/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 930 - 28.XII.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor către furnizorii de energie electrică, precum si rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

101693941. O. BNR 24/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 909 - 21.XII.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

101694942. O. CNVM 110/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 909 - 21.XII.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

101631943. O. ANSVSA 111/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 900 - 19.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

101602944. O. CNVM 107/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 896 - 16.XII.2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2011 de completare a reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări si pensii ocupationale) si ale Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete)

101544945. O. INS 1183/12 decembrie 2011 - M. Of. nr. 891 - 15.XII.2011
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2012

101335946. H. G 1186/30 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 868 - 08.XII.2011
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

101225947. H. G 1167/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 855 - 05.XII.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

101098948. H. G 1148/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 846 - 29.XI.2011
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

101034949. H. G 1145/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 836 - 25.XI.2011
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

101011950. O. MCPN 2647/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti

101020951. H. G 1146/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 834 - 24.XI.2011
privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

101021952. H. G 1152/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 834 - 24.XI.2011
privind actualizarea valorii de inventar si darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile - constructii si terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor-Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national "Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Bucuresti- Ploiesti"

100972953. O. BNR 21/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 827 - 22.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparentă si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

100973954. O. CNVM 86/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 827 - 22.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparentă si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

100932955. H. G 1125/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 822 - 21.XI.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

100860956. H. G 1091/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 811 - 16.XI.2011
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru actualizarea valorii de inventar a bunului imobil si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

100774957. O. BNR 18/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

100775958. O. CNVM 82/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

100776959. O. BNR 20/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

100777960. O. CNVM 85/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

100747961. O. BNR 19/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

100748962. O. CNVM 84/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

100704963. O. BNR 17/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 792 - 08.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

100705964. O. CNVM 83/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 792 - 08.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/12/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

100648965. H. G 1073/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 784 - 04.XI.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale GOSTRANS - S.A. Anina, aflatăîn portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

100649966. H. G 1074/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 784 - 04.XI.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

100633967. H. G 1080/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 782 - 03.XI.2011
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

100511968. H. G 1063/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 762 - 28.X.2011
privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si în folosinta gratuită a Asociatiei “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989”

100457969. O. MMP 2406/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 750 - 25.X.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

100273970. H. G 978/05 octombrie 2011 - M. Of. nr. 723 - 13.X.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale ARCADIA 2000 - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

100102971. H. G 950/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 700 - 04.X.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

100081972. O. MMFPS 2204/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 697 - 01.X.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2011

100082973. O. MMFPS 2205/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 697 - 01.X.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011

100065974. O. BNR 11/30 septembrie 2011 - M. Of. nr. 694 - 30.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

100066975. O. CNVM 71/30 septembrie 2011 - M. Of. nr. 694 - 30.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

100020976. O. MADR 205/05 septembrie 2011 - M. Of. nr. 690 - 29.IX.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 190/2009

100000977. H. P 18/27 septembrie 2011 - M. Of. nr. 688 - 28.IX.2011
privind numirea unui membru, cu functia de vicepresedinte, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

99959978. DEC. CC 1064/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 683 - 27.IX.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

99968979. O. MJ 1903/20 septembrie 2011 - M. Of. nr. 684 - 27.IX.2011
al ministrului justitiei privind conditiile de formă necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit

99975980. O. BNR 8/06 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

99976981. O. CNVM 60/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

99977982. O. BNR 9/06 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

99978983. O. CNVM 61/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

99979984. O. BNR 10/06 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

99980985. O. CNVM 62/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

99666986. H. G 889/07 septembrie 2011 - M. Of. nr. 647 - 09.IX.2011
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2011-2012

99489987. H. G 850/24 august 2011 - M. Of. nr. 620 - 01.IX.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale INAR - S.A. Brasov, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

99490988. H. G 851/24 august 2011 - M. Of. nr. 620 - 01.IX.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Orlatex - S.A. Orlat, judetul Sibiu, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

99398989. H. G 837/17 august 2011 - M. Of. nr. 604 - 26.VIII.2011
privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

99381990. H. G 834/17 august 2011 - M. Of. nr. 602 - 25.VIII.2011
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil apartinând domeniului public al statului, înregistrat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

99382991. H. G 839/17 august 2011 - M. Of. nr. 602 - 25.VIII.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale "Comalex" - S.A. Alexandria, aflata în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

99080992. O. MCPN 2392/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 559 - 05.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului Corpul C4-chilii, din cadrul Ansamblului Mănăstirea Radu Vodă, din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, Bucuresti

99081993. O. MCPN 2393/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 559 - 05.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Fosta uzină de apă din Str. Apeductului, f.n., municipiul Suceava, judetul Suceava

99009994. H. G 761/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 548 - 02.VIII.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

98967995. O. MCPN 2409/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului “Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»“ din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

98968996. O. MCPN 2454/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a unor imobile din Piata Libertătii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor

98969997. O. MCPN 2455/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti

98928998. H. G 736/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 536 - 29.VII.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale ICTCM - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

98929999. O. CNVM 48/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 536 - 29.VII.2011
pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2011 de modificare si completare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

988841000. O. MCPN 2391/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 530 - 27.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “A”, a imobilului Crematoriul “Cenusa” din calea Serban Vodă nr. 183, sectorul 4, Bucuresti

986931001. DEC. CC 572/03 mai 2011 - M. Of. nr. 506 - 18.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

986991002. O. CNVM 43/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 506 - 18.VII.2011
pentru aprobarea Instructiunii nr. 4/2011 privind înregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

987061003. H. G 695/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 507 - 18.VII.2011
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

986801004. H. G 686/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 504 - 15.VII.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

986141005. H. G 689/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 495 - 12.VII.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2011 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

983721006. H. G 615/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 459 - 30.VI.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

982721007. O. MECMA 1284/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

982731008. O. ANRE 27/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

982741009. O. ANRM 160/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

981801010. L. P 116/15 iunie 2011 - M. Of. nr. 430 - 20.VI.2011
privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

981811011. D. PRES 575/10 iunie 2011 - M. Of. nr. 430 - 20.VI.2011
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

979561012. L. P 92/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

979571013. D. PRES 549/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

978891014. H. P 12/31 mai 2011 - M. Of. nr. 392 - 03.VI.2011
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010

977681015. H. G 448/04 mai 2011 - M. Of. nr. 374 - 30.V.2011
privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

977261016. H. G 458/04 mai 2011 - M. Of. nr. 366 - 25.V.2011
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Teleorman si transmiterea acestora în domeniul public al comunei Vedea si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea din judetul Teleorman

976701017. H. G 501/18 mai 2011 - M. Of. nr. 357 - 23.V.2011
privind suplimentarea bugetului Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării în unele proceduri judiciare

976721018. H. CSSPP 7/12 mai 2011 - M. Of. nr. 357 - 23.V.2011
privind aprobarea Normei nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

976731019. H. CSSPP 8/12 mai 2011 - M. Of. nr. 357 - 23.V.2011
privind aprobarea Normei nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

974681020. OUG. G 45/11 mai 2011 - M. Of. nr. 331 - 12.V.2011
pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

973151021. O. BNR 15/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 311 - 05.V.2011
al Băncii Nationale a României nr. 15/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii - republicare

973161022. O. CNVM 112/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 311 - 05.V.2011
al Comisiei Nationale a Valorilor Mobilare nr. 112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii - republicare

971181023. O. MCPN 2116/04 martie 2011 - M. Of. nr. 281 - 21.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoricã “B”, a imobilului Clãdire primãrie, din Str. Principalã nr. 206, satul/comuna Aita Mare, judetul Covasna

968871024. H. G 335/30 martie 2011 - M. Of. nr. 244 - 07.IV.2011
pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

965911025. H. G 225/09 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti diritr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

965961026. O. ANRE 18/25 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

965831027. H. G 245/16 martie 2011 - M. Of. nr. 213 - 28.III.2011
privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum si a valorii sprijinului financiar

964791028. DCL. S 1/21 martie 2011 - M. Of. nr. 201 - 23.III.2011
privind reafirmarea apartenentei României la valorile francofoniei

964601029. H. G 226/09 martie 2011 - M. Of. nr. 198 - 22.III.2011
privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

963731030. O. CNVM 13/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 185 - 16.III.2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãtilor Economice Europene aplicabile entitãtilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

963141031. O. MCPN 2023/18 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 180 - 15.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoricã “B”, a imobilului Biserica “Nasterea Maicii Domnului”, situat în satul Telita, comuna Frecãtei, judetul Tulcea

963341032. O. MDRT 906/28 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 182 - 15.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pãtrat, pentru anul 2011, în vederea vânzãrii locuintelor pentru tineri

962311033. H. G 201/02 martie 2011 - M. Of. nr. 166 - 08.III.2011
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

961591034. O. MDRT 2690/29 decembrie 2010 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010”

961011035. H. G 156/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 155 - 03.III.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Cãi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regionala de Cãi Ferate Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune, casãrii si valorificãrii, dupã caz

961061036. O. ANRE 8/18 februarie 2011 - M. Of. nr. 156 - 03.III.2011
al presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limitã de tranzactionare a certificatelor verzi, aplicabile pentru anul 2011

961081037. O. CNVM 12/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 156 - 03.III.2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitãtilor Economice Europene aplicabile entitãtilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

960681038. H. G 139/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 149 - 01.III.2011
privind modificarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

960751039. O. MMP 924/17 februarie 2011 - M. Of. nr. 149 - 01.III.2011
al ministrului mediului si pãdurilor pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bãnesti pentru scoaterea definitivã sau ocuparea temporarã a terenurilor din fondul forestier national

960461040. O. CNVM 11/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 145 - 28.II.2011
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiară de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

960281041. O. MMP 883/10 februarie 2011 - M. Of. nr. 143 - 25.II.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund are la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

958861042. O. CNVM 9/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

958871043. O. CNVM 10/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2011
pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

958461044. O. MMFPS 959/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 111 - 11.II.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011

958141045. H. G 94/02 februarie 2011 - M. Of. nr. 107 - 10.II.2011
privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

957121046. OUG. G 4/02 februarie 2011 - M. Of. nr. 96 - 04.II.2011
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

957131047. H. G 63/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 96 - 04.II.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate ,,C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

955271048. H. G 58/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 90 - 03.II.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR” - S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate “CFR” - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucuresti, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

955151049. O. MMFPS 159/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 88 - 02.II.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I 2011

954161050. O. CNVM 6/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 70 - 27.I.2011
privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

952321051. O. MECMA 11/04 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

952331052. O. ANRE 39/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

952341053. O. ANRM 177/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

952171054. H. G 1190/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 44 - 18.I.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National - Muzeul National Peles pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

951631055. O. INS 1865/17 decembrie 2010 - M. Of. nr. 36 - 14.I.2011
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2011

951701056. H. G 21/05 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 37 - 14.I.2011
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

951511057. O. CNVM 4/06 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 33 - 13.I.2011
pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2011 privind transmiterea pe cale electronică a procedurilor interne elaborate în conformitate cu reglementările incidente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de către intermediarii înscrisi în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

950921058. H. G 1351/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

950561059. DEC. PM 2/06 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2011
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

950401060. H. G 1344/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 17 - 07.I.2011
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Pãdurilor, prin Regia Nationalã a Pãdurilor-Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

947001061. H. G 1325/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 868 - 24.XII.2010
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

946091062. O. ANSVSA 139/17 decembrie 2010 - M. Of. nr. 856 - 21.XII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

946321063. O. MCPN 2653/08 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 859 - 21.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Turnul de apă “Cetatea lui Tepes Vodă” din str. Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4, Bucuresti

945701064. O. CNVM 115/14 decembrie 2010 - M. Of. nr. 851 - 20.XII.2010
privind aprobarea Instructiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

944571065. H. G 1136/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 837 - 14.XII.2010
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

944191066. H. C. Cont. 130/04 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 832 - 13.XII.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităti

944291067. H. G 1213/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
privind necesarul de efective de politie militară pentru paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii

944361068. O. MCPN 2558/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures

943751069. H. G 1208/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 827 - 10.XII.2010
privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine

938971070. H. G 1043/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 771 - 18.XI.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Rectificare - M. Of. nr. 637 - 07.IX.2012

938721071. H. G 1045/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 769 - 17.XI.2010
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

937691072. H. G 1025/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 756 - 12.XI.2010
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

937861073. H. G 1030/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 758 - 12.XI.2010
privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

937351074. H. G 1081/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 752 - 11.XI.2010
pentru modificarea art. 41^1 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvemuluinr. 81/2003

937481075. DEC. CC 1193/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 753 - 11.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, 53 si 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si ale Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

937001076. H. G 1009/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 746 - 09.XI.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorii de inventară unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

935591077. O. MMP 1761/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 728 - 02.XI.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

935221078. O. BNR 11/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

935231079. O. CNVM 76/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

935241080. O. BNR 12/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

935251081. O. CNVM 77/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

935261082. O. BNR 13/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

935271083. O. CNVM 89/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

935281084. O. BNR 14/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

935291085. O. CNVM 75/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

935301086. O. BNR 15/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

935311087. O. CNVM 74/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

935321088. O. BNR 16/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

935331089. O. CNVM 72/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

935341090. O. BNR 17/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

935351091. O. CNVM 73/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

935361092. O. BNR 18/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

935371093. O. CNVM 87/18 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

935381094. O. BNR 19/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

935391095. O. CNVM 90/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

935401096. O. BNR 20/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

935411097. O. CNVM 91/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

935421098. O. BNR 21/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

935431099. O. CNVM 78/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

933001100. O. MCPN 2520/14 septembrie 2010 - M. Of. nr. 703 - 21.X.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Biserica “Adormirea Maicii Domnului” - Maica Precista de la Dud (Madona Dudu) din str. Madona Dudu nr. 3, Craiova, judetul Dolj

933011101. O. MCPN 2524/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 703 - 21.X.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae” din satul Gherdeal, comuna Bruiu, judetul Sibiu

933121102. O. ANAF 2600/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 704 - 21.X.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 225 “Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise”

932131103. O. BNR 10/23 septembrie 2010 - M. Of. nr. 690 - 14.X.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

932141104. O. CNVM 71/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 690 - 14.X.2010
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

931731105. O. MS 1297/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 684 - 08.X.2010
al ministrului sănătătii privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor si aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

931741106. O. MFP 2389/04 octombrie 2010 - M. Of. nr. 684 - 08.X.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgentă, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii si/sau executorii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

930441107. O. MCPN 2509/02 septembrie 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Clădire administrativă” din str. Iuliu Maniu nr. 9, municipiul Zalău, judetul Sălaj

928991108. H. G 957/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 649 - 20.IX.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

928601109. H. G 949/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 645 - 16.IX.2010
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

928631110. H. G 952/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 645 - 16.IX.2010
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

927341111. H. G 905/25 august 2010 - M. Of. nr. 627 - 06.IX.2010
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2010-2011

926291112. H. G 871/18 august 2010 - M. Of. nr. 613 - 30.VIII.2010
privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Rectificare - M. Of. nr. 692 - 15.X.2010

925211113. O. MAN 100/16 august 2010 - M. Of. nr. 603 - 26.VIII.2010
al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.99/2009

925041114. O. MMFPS 1112/13 august 2010 - M. Of. nr. 596 - 23.VIII.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010

923701115. O. CNVM 50/05 august 2010 - M. Of. nr. 580 - 16.VIII.2010
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2010 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

921241116. O. MFP 1987/15 iulie 2010 - M. Of. nr. 560 - 09.VIII.2010
al ministrului finantelor publice pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

920621117. O. MCPN 2399/20 iulie 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului fostei primării din Str. Unirii nr. 15, Zalău, judetul Sălaj

920871118. H. G 744/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 553 - 05.VIII.2010
pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

920481119. O. BNR 8/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 547 - 04.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

920491120. O. CNVM 48/13 iulie 2010 - M. Of. nr. 547 - 04.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

920211121. DEC. CC 1016/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 543 - 03.VIII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

919661122. H. G 722/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 535 - 30.VII.2010
privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

918331123. O. MMFPS 566/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 516 - 23.VII.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2010

917801124. DEC. CC 985/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 509 - 22.VII.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

916831125. L. P 145/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 497 - 19.VII.2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

916841126. D. PRES 785/09 iulie 2010 - M. Of. nr. 497 - 19.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

916381127. H. G 585/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 494 - 16.VII.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

916431128. O. MFP 1975/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 494 - 16.VII.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice

914911129. O. MMP 1027/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 480 - 13.VII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

914961130. O. BNR 6/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 480 - 13.VII.2010
privind raportarea modificării potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
Rectificare - M. Of. nr. 516 - 23.VII.2010

914311131. O. MECMA 1251/25 iunie 2010 - M. Of. nr. 471 - 08.VII.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"

911761132. H. G 569/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 440 - 30.VI.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2010 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

909491133. DEC. CC 660/11 mai 2010 - M. Of. nr. 405 - 17.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

909521134. H. G 518/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 405 - 17.VI.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala de Căi Ferate lasi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A., în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

909031135. H. G 521/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 400 - 16.VI.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, respectiv reutilizării acestora

908731136. H. G 517/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 396 - 15.VI.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CER." - S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

908171137. H. G 504/26 mai 2010 - M. Of. nr. 391 - 14.VI.2010
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

907091138. L. P 109/03 iunie 2010 - M. Of. nr. 375 - 07.VI.2010
privind completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

907101139. D. PRES 551/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 375 - 07.VI.2010
pentru promulgarea Legii privind completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

901861140. H. G 455/05 mai 2010 - M. Of. nr. 307 - 11.V.2010
privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act aditional la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

900031141. O. CNVM 24/27 aprilie 2010 - M. Of. nr. 288 - 03.V.2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2010 privind administrarea specială a entitătilor autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

899141142. H. G 346/07 aprilie 2010 - M. Of. nr. 279 - 29.IV.2010
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

898891143. H. G 368/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 275 - 28.IV.2010
privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

896961144. O. MDRT 1298/16 aprilie 2010 - M. Of. nr. 246 - 16.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

895861145. OUG. G 29/31 martie 2010 - M. Of. nr. 231 - 13.IV.2010
privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

895081146. H. G 248/24 martie 2010 - M. Of. nr. 221 - 08.IV.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

894281147. DEC. CC 83/26 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 209 - 02.IV.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, art. 53 si art. 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si ale Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

893381148. O. MMP 367/17 martie 2010 - M. Of. nr. 196 - 29.III.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

892371149. O. CNVM 14/17 martie 2010 - M. Of. nr. 186 - 24.III.2010
privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

891831150. O. MFP 798/15 martie 2010 - M. Of. nr. 180 - 22.III.2010
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

891341151. O. MFP 768/11 martie 2010 - M. Of. nr. 175 - 18.III.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008

891351152. O. CNVM 68/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 175 - 18.III.2010
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008

891111153. O. CNVM 13/10 martie 2010 - M. Of. nr. 173 - 17.III.2010
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

890681154. O. CNVM 10/04 martie 2010 - M. Of. nr. 169 - 16.III.2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vânzare în lipsă

890161155. O. CNVM 8/03 martie 2010 - M. Of. nr. 161 - 12.III.2010
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si functionarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

890091156. O. MMP 190/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 158 - 11.III.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2010, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase

889481157. L. P 40/09 martie 2010 - M. Of. nr. 153 - 09.III.2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

889491158. D. PRES 357/08 martie 2010 - M. Of. nr. 153 - 09.III.2010
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

888851159. O. CNVM 7/02 martie 2010 - M. Of. nr. 145 - 05.III.2010
pentru abrogarea Instructiunii nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agentiilor de rating, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007

886901160. O. CNVM 5/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 128 - 25.II.2010
privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

887041161. H. G 129/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 130 - 25.II.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

886171162. O. CNVM 4/18 februarie 2010 - M. Of. nr. 122 - 23.II.2010
privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

880691163. O. ANRE 4/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică, a pretului de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

880121164. O. CNVM 1/20 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 54 - 25.I.2010
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

880341165. O. MMFPS 62/20 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 56 - 25.I.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I 2010

879341166. DEC. PM 24/20 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2010
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

878971167. DEC. CC 1495/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 42 - 19.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

878451168. H. P 1/14 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2010
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010

878461169. H. P 2/14 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 33 - 15.I.2010
privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

877431170. O. ME 2201/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 16 - 11.I.2010
al ministrului economiei privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”
Rectificare - M. Of. nr. 222 - 08.IV.2010

876831171. O. ME 2210/18 decembrie 2009 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2010
al ministrului economiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

876841172. O. ANRE 96/10 decembrie 2009 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

876851173. O. ANRM 278/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2010
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

875921174. O. MCCPN 2463/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Pod de piatră", situat între Str. Cibinului si Str. Râului, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

875931175. O. MCCPN 2467/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Universitatea „Lucian Blaga", corpurile Asi B, din str. Ion Ratiu nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

875941176. O. MCCPN 2468/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Demostene M. Cuculi", din str. Jules Michelet nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucuresti

875951177. O. MCCPN 2469/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Fosta Manutantă, corpurile A si B, din str. Dobrun nr. 1, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

875961178. O. MCCPN 2479/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30..
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Bobancu", din str. I.C. Brătianu nr. 51, municipiul Pitesti, judetul Arges

876221179. O. ANSVSA 72/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 925 - 30.XII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

875461180. O. BNR 12/07 decembrie 2009 - M. Of. nr. 917 - 28.XII.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României 22/2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

875471181. O. CNVM 69/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 917 - 28.XII.2009
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 8/2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

875481182. O. BNR 14/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 917 - 28.XII.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 29/2009 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

875491183. O. CNVM 71/18 decembrie 2009 - M. Of. nr. 917 - 28.XII.2009
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2009 pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

874831184. DEC. CC 1561/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 909 - 24.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 45, art. 53 si art. 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si ale Legii nr. 409/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998

874241185. H. G 1582/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 901 - 23.XII.2009
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

874091186. O. INS 670/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 898 - 22.XII.2009
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2010
Abrogat prin:
-O. INS 1865/17 decembrie 2010 - M. Of. nr. 36 - 14.I.2011

873471187. H. G 1524/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 891 - 18.XII.2009
pentru modificarea art. 42 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernuluinr. 81/2003

871751188. R. CNVM 7/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 872 - 15.XII.2009
privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare - republicare

871861189. DEC. CC 1328/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 874 - 15.XII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si aleart. 1 alin. (3), art. 2 alin. (5), art. 11,art. 12 si art. 13 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

870351190. H. G 1436/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 851 - 08.XII.2009
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

870401191. O. ME 2060/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 851 - 08.XII.2009
al ministrului economiei pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Crestere a competitivitătii economice", axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"

866731192. H. G 1349/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 810 - 26.XI.2009
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

865161193. O. ANRE 85/05 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 793 - 20.XI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până la valorificare

864161194. DEC. PM 754/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

861901195. H. CD 52/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 752 - 04.XI.2009
referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008

860291196. O. CNVM 54/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 736 - 29.X.2009
privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Rectificare - M. Of. nr. 861 - 10.XII.2009

860401197. O. CNVM 55/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 737 - 29.X.2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 5/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

857841198. H. G 950/19 august 2009 - M. Of. nr. 711 - 22.X.2009
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale unor societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

856391199. O. ME 1800/09 octombrie 2009 - M. Of. nr. 694 - 15.X.2009
al ministrului economiei pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie"

855491200. O. MAN 99/22 septembrie 2009 - M. Of. nr. 685 - 12.X.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

854551201. DEC. PM 704/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 676 - 08.X.2009
privind numirea domnului Daniel Florea în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

854561202. DEC. PM 705/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 676 - 08.X.2009
privind numirea doamnei Ionela Bruchental-Pop în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

854691203. DEC. PM 718/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 676 - 08.X.2009
pentru numirea domnului Aurelian Popa în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

850721204. DEC. PM 638/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 649 - 01.X.2009
pentru eliberarea domnului Mircea Ursache din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

850731205. DEC. PM 639/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 649 - 01.X.2009
pentru eliberarea domnului Andi-Petrisor Gaiu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

850741206. DEC. PM 640/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 649 - 01.X.2009
pentru eliberarea domnului Ion Mînzînă din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

850771207. DEC. PM 642/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 649 - 01.X.2009
privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

850761208. DEC. PM 641/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 649 - 01.X.2009
pentru eliberarea domnului Bogdan Cristian Georgescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

849051209. H. G 956/19 august 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
Rectificare - M. Of. nr. 199 - 30.III.2010

847681210. H. G 949/19 august 2009 - M. Of. nr. 615 - 11.IX.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Administrare Cazare Cantine" - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

846471211. Ins. MAI 167/30 iulie 2009 - M. Of. nr. 597 - 31.VIII.2009
ale viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor

846691212. O. BNR 6/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

846701213. O. CNVM 43/13 august 2009 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2009
al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

842431214. O. MMFPS 1444/31 iulie 2009 - M. Of. nr. 547 - 06.VIII.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2009

839281215. DEC. CC 896/16 iunie 2009 - M. Of. nr. 504 - 22.VII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) si (3), art. 4, art. 60 lit. a) si art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

839061216. O. MMED 978/10 iulie 2009 - M. Of. nr. 502 - 21.VII.2009
al ministrului mediului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

839211217. O. MMFPS 1432/15 iulie 2009 - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2009

837721218. O. CNVM 39/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 488 - 14.VII.2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 4/2009 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009

836181219. H. G 765/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2009
privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si administrarea Serviciului de Protectie si Pază în proprietatea privată a statului si administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

836251220. H. G 763/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 468 - 07.VII.2009
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

835831221. O. MAPDR 190/30 martie 2009 - M. Of. nr. 464 - 06.VII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile bănesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare

835521222. DEC. CC 739/12 mai 2009 - M. Of. nr. 461 - 03.VII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 1, 7 si 11 din Codul de procedura penală si ale art. 6 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

833271223. H. G 705/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 437 - 26.VI.2009
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

833431224. H. CD 27/23 iunie 2009 - M. Of. nr. 441 - 26.VI.2009
pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008

831971225. O. MS 716/11 iunie 2009 - M. Of. nr. 422 - 19.VI.2009
al ministrului sănătătii privind aprobarea tarifelor si a valorii cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, practicate de Agentia Natională a Medicamentului

831521226. DEC. PM 561/16 iunie 2009 - M. Of. nr. 415 - 17.VI.2009
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 213/2009 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

829551227. L. P 234/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 405 - 15.VI.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

829561228. D. PRES 932/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 405 - 15.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

829701229. H. G 665/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 406 - 15.VI.2009
pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Serviciului de Informatii Externe

828751230. O. CNVM 29/27 mai 2009 - M. Of. nr. 396 - 11.VI.2009
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006

827831231. DEC. CC 505/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 389 - 09.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul ei

826791232. O. ANAF 1129/26 mai 2009 - M. Of. nr. 375 - 03.VI.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vânzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală

826821233. DEC. CC 520/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 376 - 03.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) si(3), art. 4, art. 60 lit. a) si art. 61 lit. b) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

826871234. H. G 640/27 mai 2009 - M. Of. nr. 377 - 03.VI.2009
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Iasi, judetul Iasi

823851235. O. CNVM 26/12 mai 2009 - M. Of. nr. 343 - 22.V.2009
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

823151236. DEC. PM 535/19 mai 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
privind eliberarea domnului Ioan Nani din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

823161237. DEC. PM 536/19 mai 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
privind numirea domnului Mircea Ioan Pavelescu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

823221238. O. MMED 369/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al ministrului mediului privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1 .229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

823231239. O. ME 731/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1 .229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

823241240. O. MAI 74/30 aprilie 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1 .229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

821881241. L. P 173/11 mai 2009 - M. Of. nr. 328 - 18.V.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale

821891242. D. PRES 791/07 mai 2009 - M. Of. nr. 328 - 18.V.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale

821901243. DEC. CC 389/19 martie 2009 - M. Of. nr. 328 - 18.V.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

821141244. O. BNR 3/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

821151245. O. CNVM 24/27 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

819751246. H. G 530/06 mai 2009 - M. Of. nr. 305 - 08.V.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

818401247. H. G 501/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 294 - 06.V.2009
privind organizarea Conferintei regionale UNESCO „Acces, valori, calitate si competitivitate", Bucuresti, România

815111248. H. G 406/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 266 - 23.IV.2009
pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

814631249. L. P 92/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 261 - 22.IV.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

814641250. D. PRES 608/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 261 - 22.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

814611251. H. G 410/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 260 - 21.IV.2009
privind transferul actiunilor detinute în numele statului la Societatea Comercială „Antibiotice” - S.A. Iasi din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Sănătătii

813941252. H. G 731/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 254 - 16.IV.2009
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - republicare

813971253. H. CD 20/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2009
pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina" - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008

810191254. L. P 54/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 223 - 07.IV.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

810201255. D. PRES 475/31 martie 2009 - M. Of. nr. 223 - 07.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

809101256. O. ME 580/25 martie 2009 - M. Of. nr. 214 - 02.IV.2009
al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

809111257. O. ANRE 10663/25 martie 2009 - M. Of. nr. 214 - 02.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

809121258. O. ANRM 59/25 martie 2009 - M. Of. nr. 214 - 02.IV.2009
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

808681259. H. G 373/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

807341260. O. ANRE 46/24 martie 2009 - M. Of. nr. 201 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind determinarea contravalorii serviciului de transport al energiei electrice pe care are dreptul să o recupereze un producător de energie electrică prin fiecare contract reglementat de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între acesta si un furnizor implicit, respectiv un operator de distributie

806791261. OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 195 - 27.III.2009
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
republicare
Republicare:
-OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 694 - 23.IX.2014

806241262. O. CNVM 11/11 martie 2009 - M. Of. nr. 190 - 26.III.2009
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005

805211263. H. G 311/18 martie 2009 - M. Of. nr. 179 - 23.III.2009
pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si fndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

805011264. H. G 281/11 martie 2009 - M. Of. nr. 176 - 20.III.2009
privind unele măsuri pentru continuarea si finalizarea proceselor de privatizare si monitorizare postprivatizare, aflate în desfăsurare, a unora dintre societătile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

804241265. O. MMED 137/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 170 - 18.III.2009
al ministrului mediului privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România

803221266. H. CSSPP 6/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 160 - 16.III.2009
pentru aprobarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

803231267. H. CSSPP 7/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 160 - 16.III.2009
pentru aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

799861268. OUG. G 13/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 134 - 04.III.2009
privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008

799041269. H. CD 5/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 129 - 02.III.2009
privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008
Modificari si completari:
-H. CD 20/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2009
-H. CD 20/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2009

798561270. O. MDRL 40/28 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

798571271. O. MFP 323/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

797151272. DEC. PM 243/23 februarie 2009 - M. Of. nr. 110 - 24.II.2009
pentru numirea domnului Andi-Petrisor Gaiu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

796661273. H. P 8/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 105 - 20.II.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2009

796771274. DEC. PM 235/19 februarie 2009 - M. Of. nr. 106 - 20.II.2009
pentru numirea domnului Bogdan Cristian Georgescu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

796151275. O. MAPDR 25/04 februarie 2009 - M. Of. nr. 100 - 19.II.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor bănesti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national
Rectificare - M. Of. nr. 155 - 12.III.2009

795531276. DEC. PM 213/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

795571277. DEC. PM 218/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
pentru eliberarea domnului Botez C. Constantin din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

795581278. DEC. PM 219/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
pentru eliberarea domnului Emil Bentan din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

795591279. DEC. PM 220/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
pentru numirea domnului Ioan Nani în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

795601280. DEC. PM 221/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
pentru numirea domnului Ion Mînzînă în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

795671281. O. MMFPC 161/12 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2009

794571282. H. C. Cont. 1/04 februarie 2009 - M. Of. nr. 78 - 10.II.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activităti
Rectificare - M. Of. nr. 140 - 06.III.2009

790531283. DEC. PM 158/27 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 49 - 27.I.2009
pentru numirea domnului Mircea Ursache în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

788951284. O. MAPDR 6/15 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 36 - 20.I.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

788991285. O. AVAS 81/13 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 37 - 20.I.2009
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti

789261286. O. MMFPC 23/19 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 39 - 19.I.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I 2009

787921287. O. CNVM 144/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2009
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

785971288. L. P 308/30 decembrie 2008 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

785981289. D. PRES 1369/30 decembrie 2008 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

785181290. O. ASVSA 113/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 886 - 29.XII.2008
113. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

785371291. DEC. PM 304/23 decembrie 2008 - M. Of. nr. 888 - 29.XII.2008
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gyerkó László din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

785381292. O. STS 71/14 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 888 - 29.XII.2008
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

784391293. DEC. PM 296/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 879 - 24.XII.2008
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Atanasiu din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

783231294. H. G 1673/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 868 - 22.XII.2008
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile nationale si societătile comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

782051295. H. G 1674/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 857 - 19.XII.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

782061296. H. G 1675/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 857 - 19.XII.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

782151297. H. G 1669/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 858 - 19.XII.2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

782451298. DEC. ICCJ 2/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 859 - 19.XII.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, referitor la încadrarea juridică a primului act de tăinuire si a celor ulterioare dacă, după primul act, tăinuitorul a lăsat să se înteleagă că va asigura mai departe valorificarea bunurilor sustrase

779301299. O. AVAS 1908/09 decembrie 2008 - M. Of. nr. 837 - 12.XII.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Uzina Mecanică Cugir” - S.A - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.

779441300. DEC. CC 1181/06 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

778681301. OUG. G 206/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 831 - 10.XII.2008
privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale
Modificari si completari:
-L. P 173/11 mai 2009 - M. Of. nr. 328 - 18.V.2009

778241302. O. INS 683/28 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 826 - 09.XII.2008
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2009

776161303. H. G 1555/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

774221304. O. AVAS 1896/20 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 789 - 25.XI.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Filiala UZINA MECANICA CUGIR - S.A.

771791305. DEC. CC 1140/16 octombrie 2008 - M. Of. nr. 775 - 19.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

771961306. DEC. CC 1130/16 octombrie 2008 - M. Of. nr. 776 - 19.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

771141307. DEC. CC 1071/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 769 - 17.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

770111308. DEC. CC 971/30 septembrie 2008 - M. Of. nr. 760 - 11.XI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75-78, art. 81 si art. 89, si ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

769551309. H. G 1380/28 octombrie 2008 - M. Of. nr. 754 - 07.XI.2008
privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în anul 2008, a cuantumului sprijinului si a sumei alocate fiecărei activităti, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, în anii 2006 si 2007, destinată pentru însământare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 si 2007/2008, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar

768521310. H. G 1343/22 octombrie 2008 - M. Of. nr. 747 - 05.XI.2008
privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, destinată însământării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 si primăvara anului 2009

767171311. DEC. CC 981/30 septembrie 2008 - M. Of. nr. 738 - 31.X.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 si ale art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale întregului act normativ

766141312. O. AVAS 1837/21 octombrie 2008 - M. Of. nr. 729 - 28.X.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Fabrica de Pulberi” - S.A. Făgăras - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A

766171313. O. MECT 5702/23 octombrie 2008 - M. Of. nr. 729 - 28.X.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ pentru modificarea valorii de multiplicare a coeficientului 1,000 în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008

762611314. DEC. CC 906/16 septembrie 2008 - M. Of. nr. 705 - 16.X.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

761561315. H. G 1224/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 696 - 13.X.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea serviciului de Telecomunicatii Speciale

761321316. O. AVAS 33/27 martie 2008 - M. Of. nr. 692 - 10.X.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale BĂITA - S.A. Stei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

761331317. O. MEF 976/28 martie 2008 - M. Of. nr. 692 - 10.X.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale BĂITA - S.A. Stei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

761341318. O. MMFES 227/31 martie 2008 - M. Of. nr. 692 - 10.X.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale BĂITA - S.A. Stei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

760781319. OUG. G 117/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 686 - 08.X.2008
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

760281320. H. G 1177/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 683 - 06.X.2008
privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile si actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

760001321. H. G 1192/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 679 - 02.X.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Turceni - S.A.", aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificare Activelor Statului

759021322. O. MDLPL 969/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

759031323. O. MEF 2722/17 septembrie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

756281324. H. G 1034/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 645 - 10.IX.2008
pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului National de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

755751325. O. AVAS 1197/26 august 2008 - M. Of. nr. 640 - 05.IX.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare

755331326. O. ANAF 6577/26 august 2008 - M. Of. nr. 635 - 03.IX.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă

753951327. H. G 913/20 august 2008 - M. Of. nr. 626 - 28.VIII.2008
privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării

753631328. H. G 875/20 august 2008 - M. Of. nr. 624 - 27.VIII.2008
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

753191329. O. BNR 6/15 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

753201330. O. CNVM 99/19 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

752431331. O. CNVM 92/24 iulie 2008 - M. Of. nr. 612 - 19.VIII.2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

751381332. O. MEF 2287/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

748671333. DEC. CC 848/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 570 - 29.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

748711334. DEC. ICCJ 79/05 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 570 - 29.VII.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol

748101335. O. MEF 2231/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 565 - 28.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

747691336. O. MMFES 463/18 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2008

747701337. O. MMFES 464/18 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008  

747751338. O. MEF 2228/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

746791339. DEC. CC 731/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 557 - 23.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 si art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

747051340. H. G 745/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 558 - 23.VII.2008
privind trecerea Regiei Autonome „Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justitiei în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

746101341. O. CNVM 89/17 iulie 2008 - M. Of. nr. 550 - 21.VII.2008
privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat organizată ca piată reglementată

745551342. H. G 750/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 543 - 18.VII.2008
pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

745751343. L. P 156/11 iulie 2008 - M. Of. nr. 544 - 18.VII.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

745761344. D. PRES 764/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 544 - 18.VII.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

744721345. O. MMDD 152/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 531 - 15.VII.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită si a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

744731346. O. MT 558/30 aprilie 2008 - M. Of. nr. 531 - 15.VII.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită si a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

744741347. O. MSP 1119/09 iunie 2008 - M. Of. nr. 531 - 15.VII.2008
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită si a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

744751348. O. MIRA 532/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 531 - 15.VII.2008
al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită si a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale si în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăsoară activităti industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006

744131349. O. MADR 420/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 524 - 11.VII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor

744271350. O. CNVM 83/25 iunie 2008 - M. Of. nr. 525 - 11.VII.2008
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

743011351. H. G 714/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 511 - 08.VII.2008
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

738791352. H. G 650/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 468 - 24.VI.2008
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Sibiu

738551353. H. G 652/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 464 - 23.VI.2008
privind aprobarea listei creantelor comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

738241354. DEC. CC 501/06 mai 2008 - M. Of. nr. 459 - 19.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonantei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006

738101355. DEC. CC 502/06 mai 2008 - M. Of. nr. 455 - 18.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

737761356. DEC. CC 591/20 mai 2008 - M. Of. nr. 451 - 17.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

737281357. O. CNVM 59/22 mai 2008 - M. Of. nr. 440 - 12.VI.2008
privind aprobarea Regulamentului nr. 4/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

737301358. H. G 603/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 441 - 12.VI.2008
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative
Rectificare - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008

736611359. H. G 597/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 433 - 10.VI.2008
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

736171360. O. MT 67/22 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 428 - 06.VI.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

736181361. O. MEF 1645/26 mai 2008 - M. Of. nr. 428 - 06.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

735431362. O. MDLPL 245/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 415 - 03.VI.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitătii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

735441363. O. MEF 1549/16 mai 2008 - M. Of. nr. 415 - 03.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitătii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

735191364. L. P 122/27 mai 2008 - M. Of. nr. 413 - 02.VI.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

735201365. L. P 535/26 mai 2008 - M. Of. nr. 413 - 02. VI.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

734621366. O. AVAS 24/24 martie 2008 - M. Of. nr. 407 - 30.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734631367. O. MEF 980/28 martie 2008 - M. Of. nr. 407 - 30.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734641368. O. AVAS 25/24 martie 2008 - M. Of. nr. 407 - 30.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734661369. O. MEF 978/28 martie 2008 - M. Of. nr. 407 - 30.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734341370. O. AVAS 18/10 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734351371. O. MEF 810/14 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734361372. O. AVAS 21/24 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „MOLDOMIN” - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734371373. O. MEF 977/28 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „MOLDOMIN” - S.A. Moldova Nouă, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734381374. O. AVAS 23/24 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734401375. O. MEF 979/28 martie 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734221376. H. G 537/21 mai 2008 - M. Of. nr. 401 - 28.V.2008
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

733881377. O. AVAS 30/27 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733891378. O. MEF 975/28 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733901379. O. MMFES 228/31 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733911380. O. AVAS 31/27 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733921381. O. MEF 974/28 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733931382. O. MMFES 252/11 aprilie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733941383. O. AVAS 32/27 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comerciala „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733951384. O. MEF 973/28 martie 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comerciala „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

734011385. OUG. G 64/21 mai 2008 - M. Of. nr. 398 - 27.V.2008
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante comerciale restante aflate în administrarea unitătilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

733781386. O. AVAS 19/17 martie 2008 - M. Of. nr. 395 - 26.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733791387. O. MEF 953/28 martie 2008 - M. Of. nr. 395 - 26.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733801388. O. AVAS 20/18 martie 2008 - M. Of. nr. 395 - 26.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

733811389. O. MEF 954/28 martie 2008 - M. Of. nr. 395 - 26.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

730341390. O. AVAS 355/24 aprilie 2008 - M. Of. nr. 351 - 07.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

728221391. DEC. CC 308/13 martie 2008 - M. Of. nr. 324 - 24.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

727851392. O. AVAS 2/18 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 320 - 23.IV.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., Societătii Comerciale „Romaero” - S.A. si Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

728071393. O. CNVM 52/16 aprilie 2008 - M. Of. nr. 322 - 23.IV.2008
privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2008 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

727371394. H. G 418/16 aprilie 2008 - M. Of. nr. 313 - 22.IV.2008
privind transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Statia C.F. Bucuresti Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si, după caz, a casării

725811395. O. AVAS 207/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 290 - 15.IV.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Uzina Mecanică Sadu” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.

725131396. H. G 376/31 martie 2008 - M. Of. nr. 284 - 11.IV.2008
pentru modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

721251397. O. CNVM 37/18 martie 2008 - M. Of. nr. 230 - 25.III.2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2008 pentru modificarea i completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

720631398. L. P 48/19 martie 2008 - M. Of. nr. 225 - 24.III.2008
privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

720641399. D. PRES 382/18 martie 2008 - M. Of. nr. 225 - 24.III.2008
pentru promulgarea Legii privind autorizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finantarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societătilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară

720061400. O. CNVM 36/17 martie 2008 - M. Of. nr. 216 - 20.III.2008
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2008 pentru implementarea Directivei 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveste clarificarea anumitor definitii

717771401. O. CNVM 28/05 martie 2008 - M. Of. nr. 187 - 11.III.2008
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligatiilor de transparentă în ceea ce priveste informatiile referitoare la emitentii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată

717821402. O. MDLPL 144/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

717831403. O. MEF 580/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

717641404. H. G 191/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 183 - 10.III.2008
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2 si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

715471405. H. G 164/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2004 privind declararea Societătii Comerciale „EUROTEST” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic si transferul pachetului de actiuni detinut de stat la această societate comercială din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului

711761406. OUG. G 2/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2008
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

711371407. O. MMFES 64/31 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008

709221408. H. G 68/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 61 - 25.I.2008
pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

708901409. O. MMFES 25/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I 2008

706871410. O. MEF 2495/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

705401411. O. AVAS 45/22 august 2007 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

705431412. O. MEF 4/03 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind arondarea teritorială a detinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de valorificare căruia au obligatia de a-i preda bunurile

705921413. DEC. CC 1137/04 decembrie 2007 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, ale art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale art. II pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

705101414. H. G 1522/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2008
privind aprobarea înregistrării unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aprobarea majorării valorii mijloacelor fixe din domeniul public al statului supuse modernizării, cu valoarea corespunzătoare, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

704641415. O. AVAS 10416/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “INTEC” – S.A. Bucuresti

704651416. O. AVAS 10417/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul National de Sticlă” – S.A. Bucuresti

704661417. O. AVAS 10418/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul National al Lemnului” – S.A. Bucuresti

704671418. O. AVAS 10419/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ICTCM” – S.A. Bucuresti

704681419. O. AVAS 10420/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CEPIEM” – S.A. Bucuresti

704691420. O. AVAS 10421/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CASSTIL” – S.A. Bucuresti

704701421. O. AVAS 10422/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Constructii Aeronautice” – S.A. Ghimbav

704711422. O. AVAS 10423/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “INAR” – S.A. Brasov

704721423. O. AVAS 10424/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centru de Echitatie” – S.A. Poiana Brasov

704731424. O. AVAS 10425/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “MASTER” – S.A. Bucuresti

704741425. O. AVAS 10426/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A. Năvodari

704751426. O. AVAS 10427/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nicolina” – S.A. Iasi

704761427. O. AVAS 10428/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CELROM” – S.A. Drobeta-Turnu Severin

704771428. O. AVAS 10429/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “OLTCHIM” – S.A. Râmnicu Vâlcea

704781429. O. AVAS 10430/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SIMPAS” – S.A. Alexandria

704791430. O. AVAS 10431/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Pensiune Păstrăvărie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel)” – S.A. Făgăras

704801431. O. AVAS 10432/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CIPROM” – S.A. Ploiesti

704811432. O. AVAS 10433/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “PETROTRANS” – S.A. Ploiesti

704821433. O. AVAS 10434/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “PLAFAR” – S.A. Bucuresti

704831434. O. AVAS 10435/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “BĂNEASA” – S.A. Voluntari

704841435. O. AVAS 10436/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la C.N.M. “PETROMIN” – S.A. Constanta

704851436. O. AVAS 10437/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ITEC” – S.A. Brazi

704311437. O. AVAS 1/04 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

704321438. O. MEF 18/04 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

702281439. O. MADR 976/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 893 - 28.XII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

702371440. H. P 95/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2007
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008

702471441. O. ANSVSA 203/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

702101442. O. ANRM 211/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 890 - 27.XII.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004

701221443. OUG. G 147/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 880 - 21.XII.2007
privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

701311444. O. AVAS 10394/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 881 - 21.XII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „I.C.E.RS." - SA Săvinesti

700761445. O. INS 747/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 872 - 20.XII.2007
al presedintelui Institutului National de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri în anul 2008

700901446. H. G 1530/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 874 - 20.XII.2007
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor

701061447. H. G 1557/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 876 - 20.XII.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială „ORLATEX" – S.A. Orlat, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

700451448. O. BNR 17/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

700461449. O. CNVM 146/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

700041450. O. AVAS 10379/05 decembrie 2007 - M. Of. nr. 862 - 17.XII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului ministrului privatizării nr. 288/1998 privind unificarea si reglementarea activitătii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societătile comerciale supuse procesului de privatizare

698481451. DEC. CC 1095/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 850 - 11.XII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. c) si art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

697531452. H. G 1452/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 841 - 08.XII.2007
pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil înscris în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Informatii Externe

697101453. O. MMDD 1823/21 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 838 - 07.XII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

696301454. DEC. CC 1004/08 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 826 - 04.XII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

696461455. O. AVAS 10339/19 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 827 - 04.XII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Electroputere” - S.A. Craiova

693381456. DEC. CC 930/18 octombrie 2007 - M. Of. nr. 790 - 21.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

692451457. O. MADN 10312/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROSERVICE” - S.A. Făgăras

692461458. O. AVAS 10313/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROTRANS” - S.A. Făgăras

692471459. O. AVAS 10314/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROEXPLOSIVES” - S.A. Făgăras

692481460. O. AVAS 10315/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROFERTILIZER” - S.A. Făgăras

692491461. O. AVAS 10316/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „NITROCONTROL” - S.A. Făgăras

691871462. DEC. CC 847/09 octombrie 2007 - M. Of. nr. 774 - 15.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5), art. 45, art. 47, art. 58, art. 60, art. 82 si art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

690611463. O. AVAS 10303/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 759 - 08.XI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Vinalcool Bihor” - S.A. Oradea

690241464. DEC. CC 855/09 octombrie 2007 - M. Of. nr. 756 - 07.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

689701465. H. G 1323/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 749 - 05.XI.2007
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

689131466. O. MMDD 1207/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

689141467. O. MIRA 306/24 septembrie 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

689151468. O. MEF 1765/20 august 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

687231469. DEC. CC 701/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 720 - 24.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale art. II pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex” - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

684961470. H. G 1207/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 695 - 12.X.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1998 privind înfiintarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” si a Societătii Comerciale „Berser” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”

684641471. L. P 274/03 octombrie 2007 - M. Of. nr. 691 - 11.X.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

684651472. D. PRES 881/02 octombrie 2007 - M. Of. nr. 691 - 11.X.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

683951473. O. MSP 1567/14 septembrie 2007 - M. Of. nr. 683 - 08.X.2007
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea valorilor medii nationale ale indicatorilor de performantă ai managementului spitalului

683541474. H. P 71/03 octombrie 2007 - M. Of. nr. 678 - 04.X.2007
privind numirea unor membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

682521475. DEC. CC 687/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 668 - 01.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

682101476. O. BNR 15/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

682111477. O. CNVM 98/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

681821478. O. AVAS 29/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 655 - 26.IX.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., Societătii Comerciale „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., Societătii Comerciale „Romaero” - S.A. si Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

680791479. H. G 1103/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 640 - 19.IX.2007
privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

680441480. O. AVAS 9541/23 august 2007 - M. Of. nr. 637 - 18.IX.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati

680451481. O. AVAS 9545/23 august 2007 - M. Of. nr. 637 - 18.IX.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „RULMENTUL” - S.A. Brasov

679851482. H. G 1090/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 628 - 13.IX.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială ”Nitrofertilizer” - S.A. Făgăras, Societatea Comercială ”Nitrotrans” - S.A. Făgăras, Societatea Comercială ”Nitroexplosives” - S.A. Făgăras, Societatea Comercială ”Nitrocontrol” - S.A. Făgăras si Societatea Comercială ”Nitroservice” - S.A. Făgăras, societăti comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

680041483. H. P 69/12 septembrie 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

679351484. O. CNVM 86/28 august 2007 - M. Of. nr. 622 - 10.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

678871485. O. MJ 2055/08 august 2007 - M. Of. nr. 617 - 06.IX.2007
al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind primirea, păstrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate

677621486. H. G 990/28 august 2007 - M. Of. nr. 606 - 03.IX.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploiesti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

676451487. O. CONC 231/31 iulie 2007 - M. Of. nr. 592 - 28.VIII.2007
privind stabilirea plafonului valoric prevăzut de art. 3 alin. (2) lit. a) si de art. 3 alin. (4) lit. a) din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul întelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor

676121488. H. G 943/22 august 2007 - M. Of. nr. 586 - 27.VIII.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati si de Societatea Comercială „I.C.E.F.S.” - S.A. Săvinesti, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

676131489. H. G 944/22 august 2007 - M. Of. nr. 586 - 27.VIII.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Natională „PLAFAR” - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

675991490. O. CNVM 76/17 iulie 2007 - M. Of. nr. 583 - 24.VIII.2007
pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre

674741491. O. AVAS 9512/06 august 2007 - M. Of. nr. 566 - 17.VIII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „SIMPAS” - S.A. Alexandria, judetul Teleorman

674131492. H. G 806/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 560 - 15.VIII.2007
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar reevaluate ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Satu Mare

674211493. O. CNVM 79/02 august 2007 - M. Of. nr. 560 - 15.VIII.2007
privind aprobarea Instructiunii nr. 6/2007 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

674281494. O. MMDD 985/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 561 - 15.VIII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

674291495. O. MEF 1726/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 561 - 15.VIII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

673021496. O. AVAS 9505/01 august 2007 - M. Of. nr. 547 - 10.VIII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „UZINA DE VALORIFICARE A CENUSILOR DE PIRITĂ” - S.A. Turnu Măgurele

673141497. L. P 312/07 august 2003 - M. Of. nr. 548 - 10.VIII.2007
privind producerea si valorificarea legumelor - republicare

672781498. H. CSSPP 49/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 543 - 09.VIII.2007
privind aprobarea Normei nr. 20/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

672011499. H. G 731/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 532 - 07.VIII.2007
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Republicare:
-H. G 731/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 254 - 16.IV.2009

672271500. H. G 858/01 august 2007 - M. Of. nr. 535 - 07.VIII.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

671161501. DEC. CC 602/19 iunie 2007 - M. Of. nr. 523 - 02.VIII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42-47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

670561502. H. G 757/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 517 - 01.VIII.2007
privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta

669111503. H. G 729/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 497 - 25.VII.2007
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale si din unitătile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare si valorificare a stocurilor devenite disponibile

669401504. O. MMFES 651/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 499 - 25.VII.2007
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al ll-lea 2007

669411505. O. MMFES 652/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 499 - 25.VII.2007
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul al II-lea 2007

668881506. H. G 724/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 495 - 24.VII.2007
pentru modificarea valorii de inventar a unei părti dintr-un imobil, aflată în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Statistică - Directia Judeteană de Statistică Bihor

668711507. O. AVAS 9426/10 iulie 2007 - M. Of. nr. 492 - 23.VII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Ceprohart” - S.A. Brăila

668721508. O. AVAS 9437/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 492 - 23.VII.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Uzina Automecanica Moreni” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm”- S.A

668331509. H. CSSPP 45/03 iulie 2007 - M. Of. nr. 487 - 20.VII.2007
pentru aprobarea Normei nr. 17/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

667561510. H. G 736/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 474 - 16.VII.2007
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

667671511. H. CSSPP 42/12 iunie 2007 - M. Of. nr. 476 - 16.VII.2007
privind aprobarea Normei nr. 16/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

664711512. O. ANRE 13/22 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national

664841513. DEC. CC 479/29 mai 2007 - M. Of. nr. 438 - 28.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 85^1 si art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

664251514. O. MMDD 910/31 mai 2007 - M. Of. nr. 428 - 27.VI.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

664261515. O. MEF 1704/14 iunie 2007 - M. Of. nr. 428 - 27.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

663481516. H. P 51/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 421 - 25.VI.2007
privind prelungirea mandatelor presedintelui si ale unor membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

663651517. O. AVAS 9353/14 iunie 2007 - M. Of. nr. 421 - 25.VI.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „TEROM” - S.A. Iasi

660711518. H. G 531/30 mai 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
privind aprobarea modului de îndeplinire a gradului valoric de integrare în România de către Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A.

659791519. H. G 496/23 mai 2007 - M. Of. nr. 381 - 06.VI.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

659011520. DEC. CC 453/15 mai 2007 - M. Of. nr. 370 - 31.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

658791521. DEC. PM 160/29 mai 2007 - M. Of. nr. 368 - 30.V.2007
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

658311522. H. G 473/23 mai 2007 - M. Of. nr. 363 - 28.V.2007
privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială „Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Motru, judetul Gorj, si în administrarea Consiliului Local Motru

657471523. L. P 142/21 mai 2007 - M. Of. nr. 352 - 23.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

657481524. D. PRES 558/17 mai 2007 - M. Of. nr. 352 - 23.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

656461525. O. AVAS 9188/10 mai 2007 - M. Of. nr. 339 - 18.V.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Tractorul UTB” - S.A. Brasov

656471526. O. AVAS 9191/11 mai 2007 - M. Of. nr. 339 - 18.V.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Top Therm” - S.A. Ghimbav, judetul Brasov

656521527. DEC. CC 384/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 340 - 18.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20, art. 21 si art. 22 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

656161528. DEC. PM 144/16 mai 2007 - M. Of. nr. 334 - 17.V.2007
pentru numirea domnului Emil Bentan în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

655471529. H. G 399/04 mai 2007 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2007
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Cluj a terenului - curti-cbnstructii - aferent clădirii sediu, precum si pentru modificarea valorii de inventar a acesteia

655571530. DEC. CC 221/13 martie 2007 - M. Of. nr. 325 - 15.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 alin. (5) si (6) din Legea nr. 292/2006 pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

654701531. O. AVAS 9141/24 aprilie 2007 - M. Of. nr. 318 - 11.V.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „OLIMP ESTIVAL 2002” - S.A.

655221532. H. G 402/04 mai 2007 - M. Of. nr. 315 - 11.V.2007
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat - unitătile teritoriale subordonate si transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în administrarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515

655391533. H. G 398/04 mai 2007 - M. Of. nr. 317 - 11.V.2007
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Bihor a unui teren, precum si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil - clădire administrativă

653801534. H. G 397/04 mai 2007 - M. Of. nr. 312 - 10.V.2007
privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

653561535. L. P 127/05 mai 2007 - M. Of. nr. 309 - 09.V.2007
pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

653571536. D. PRES 510/04 mai 2007 - M. Of. nr. 309 - 09.V.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

652951537. DEC. CC 231/20 martie 2007 - M. Of. nr. 303 - 07.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

652391538. L. P 112/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp

652401539. D. PRES 495/26 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp

652411540. L. P 113/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

652421541. D. PRES 496/26 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

651131542. H. G 383/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

651311543. O. AVAS 21/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 284 - 27.IV.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

651321544. O. MEF 79/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 284 - 27.IV.2007
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

649581545. O. AVAS 8820/15 februarie 2007 - M. Of. nr. 265 - 19.IV.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Apollo" - S.A. Deva

648941546. DEC. CC 196/13 martie 2007 - M. Of. nr. 256 - 17.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii si ale art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

648301547. DEC. PM 78/12 aprilie 2007 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea Marinescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

648321548. DEC. PM 80/12 aprilie 2007 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Corin Nicolae Lunganu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

647081549. L. P 88/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2007
privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială „Horticola” - S.A. Bucuresti de la Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

647091550. D. PRES 376/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială „Horticola” - S.A. Bucuresti de la Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

647171551. O. ANSVSA 85/23 martie 2007 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor de origine nonanimală

646501552. H. G 307/28 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind înscrierea în domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi a unui imobil, precum si pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil

646551553. H. G 317/28 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Informatii Externe

646731554. H. G 319/28 martie 2007 - M. Of. nr. 234 - 04.IV.2007
pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului National de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

645731555. O. CNVM 30/07 martie 2007 - M. Of. nr. 220 - 30.III.2007
pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

643661556. H. G 284/21 martie 2007 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2007
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Oficiul de Studii Pedotogice si Agrochimice Mures

643331557. O. SPGC 77/14 martie 2007 - M. Of. nr. 201 - 26.III.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitătilor serviciului de iluminat public

642501558. O. AVAS 8912/02 martie 2007 - M. Of. nr. 191 - 20.III.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Institutul de Cercetări Electrotehnice „ICPE” - S.A.

642511559. O. AVAS 8913/02 martie 2007 - M. Of. nr. 191 - 20.III.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM” - S.A. Bucuresti

641151560. DEC. CC 128/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 178 - 14.III.2007
referitoare ia exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46, art. 47 si art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

640341561. H. G 232/07 martie 2007 - M. Of. nr. 166 - 08.III.2007
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

639661562. O. MMSSF 148/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 159 - 06.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2007

638611563. O. AVAS 8692/13 februarie 2007 - M. Of. nr. 146 - 28.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Trocadero" - S.A. Bucuresti

638621564. O. AVAS 8819/15 februarie 2007 - M. Of. nr. 146 - 28.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „COMALEX" - S.A. Alexandria, judetul Teleorman

636921565. O. AVAS 8679/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 120 - 19.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Orlatex" - S.A. Orlat

636931566. O. AVAS 8680/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 120 - 19.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Termoproiect" - S.A. Iasi

636941567. O. AVAS 8681/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 120 - 19.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „ITC - Institutul pentru Tehnică de Calcul" - S.A. Bucuresti

636761568. DEC. CC 17/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ari. 85^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

636791569. DEC. CMR 2/19 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2007
privind stabilirea valori minime asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical

636501570. OUG. G 3/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 116 - 15.II.2007
privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

636231571. O. AVAS 8654/06 februarie 2007 - M. Of. nr. 111 - 14.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Famos” - S.A. Suceava

635661572. H. G 105/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 103 - 12.II.2007
privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
Abrogat prin:
-H. G 276/21 mai 2013 - M. Of. nr. 313 - 30.V.2013

635121573. O. AVAS 8601/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti

635131574. O. AVAS 8602/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti

635141575. O. AVAS 8607/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „DELFINCOM” - S.A. Bucuresti

635151576. O. AVAS 8608/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „UNTIM” - S.A. Timisoara, judetul Timis

635161577. O. AVAS 8609/25 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „CEREALCOM” - SA Tulcea

635171578. O. AVAS 8613/29 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 98 - 08.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Prelucrarea Cărnii SPLAI” - S.A. Bucuresti

634711579. O. AVAS 8620/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Aversa” - S.A. Bucuresti

634201580. DEC. CC 2/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 89 - 05.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă

633571581. OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 82 - 02.II.2007
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Rectificare - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
Rectificare - M. Of. nr. 302 - 07.V.2007
Modificari si completari:
-OUG. G 2/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 101 - 08.II.2008
Republicare:
-OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 195 - 27.III.2009
-OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 694 - 23.IX.2014

633601582. H. CSSPP 2/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 82 - 02.II.2007
pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative

633781583. O. AVAS 11/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2007
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

633791584. O. MFP 169/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 87 - 02.II.2007
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

633141585. O. MMSSF 26/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 71 - 30.I.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I 2007

632661586. O. INS 2/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2007
al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea pragurilor valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice privind comertul intracomunitar de bunuri în anul 2007

631181587. DEC. CC 842/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 46 - 22.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si ale art. 1 si art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

629501588. O. MAPDR 2/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

630541589. L. P 29/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 35 - 18.I.2007
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

630551590. D. PRES 53/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 35 - 18.I.2007
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

629801591. L. P 9/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 30 - 17.I.2007
pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

629811592. D. PRES 10/08 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 30 - 17.I.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

629881593. DEC. CC 853/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 31 - 17.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanta ele urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

627691594. H. G 1813/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

627481595. H. G 1865/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2007
pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi

626881596. O. CNVM 106/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 5 - 04.I.2007
pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene

626441597. H. G 1919/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2007
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

626551598. DEC. PM 229/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
pentru eliberarea domnului Jean-Cătălin Sandu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

626561599. DEC. PM 230/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
pentru numirea domnului Marinescu Mircea în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

624611600. O. BNR 18/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare
Modificari si completari:
-O. BNR 3/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

624641601. O. BNR 19/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

624651602. O. CNVM 116/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

624661603. O. BNR 20/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

624671604. O. CNVM 117/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

624691605. O. CNVM 118/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

624701606. O. BNR 22/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

624711607. O. CNVM 119/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

625201608. H. G 1834/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1042 - 28.XII.2006
pentru aprobarea plătii din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor a contravalorii cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră la Misiunea de asistentă a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâsia Gaza si Egipt

624161609. OUG. G 112/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

624271610. O. BNR 10/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

624281611. O. CNVM 107/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

624471612. O. BNR 14/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

624481613. O. CNVM 111/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

624491614. O. BNR 15/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

624501615. O. CNVM 112/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

624511616. O. BNR 16/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

624521617. O. CNVM 113/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

624531618. O. BNR 17/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

624541619. O. CNVM 114/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

623491620. H. P 46/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007

623631621. H. G 1821/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1025 - 22.XII.2006
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

622871622. O. MMGA 1269/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

622881623. O. MECO 820/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

622991624. OUG. G 101/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1015 - 20.XII.2006
privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

619851625. H. G 1611/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 983 - 08.XII.2006
privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, în anii 2006 si 2007, destinată pentru însământare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 si 2007/2008, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar

618721626. DEC. CC 645/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 972 - 05.XII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si ale art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

617491627. O. AVAS 7838/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 961 - 29.XI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Băneasa” - S.A. Voluntari, judetul Ilfov

616911628. O. CNVM 76/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

616181629. O. ANRE 30/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 946 - 23.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distributie a energiei electrice

616041630. H. P 42/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 944 - 22.XI.2006
privind prelungirea mandatelor presedintelui si unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

615111631. H. G 1514/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 935 - 17.XI.2006
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
Abrogat prin:
-H. G 956/19 august 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009

613741632. O. AVAS 7811/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 916 - 10.XI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Băneasa” - S.A. Voluntari

612911633. O. AVAS 7719/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

612921634. O. MCTI 453/12 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

612411635. O. AVAS 7752/23 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Prestări Servicii“ - S.A. Bucuresti

612091636. O. CNVM 84/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 893 - 02.XI.2006
privind aprobarea Instructiunii nr. 6/2006 pentru modificarea Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

611481637. O. MMGA 1140/21 octombrie 2006 - M. Of. nr. 888 - 31.X.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

610621638. H. G 1477/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

610641639. DEC. PM 190/26 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
pentru eliberarea domnului Răzvan Orăsanu din functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

610651640. DEC. PM 191/26 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
pentru numirea domnului Teodor Atanasiu în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

609641641. O. AVAS 7708/09 octombrie 2006 - M. Of. nr. 864 - 23.X.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „OLIMP ESTIVAL 2002" - S.A. Olimp

609311642. O. AVAS 7721/12 octombrie 2006 - M. Of. nr. 861 - 20.X.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC" - S.A. Bucuresti

609161643. DEC. PM 187/18 octombrie 2001 - M. Of. nr. 859 - 19.X.2006
privind eliberarea doamnei Giliola-Atena Ciorteanu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

609171644. DEC. PM 188/18 octombrie 2001 - M. Of. nr. 859 - 19.X.2006
privind numirea domnului Botez C. Constantin în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

608121645. H. G 1353/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 843 - 12.X.2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

607651646. O. MMGA 968/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

607661647. O. MECO 665/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

607671648. O. MAI 1462/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

607731649. O. AVAS 7155/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru modificarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

606981650. O. MTCT 1727/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 829 - 09.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

606871651. H. G 1356/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 826 - 06.X.2006
privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fată de Societatea de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A.

606881652. O. AVAS 7687/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 826 - 06.X.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „RAMI-DACIA" - S.A. Bucuresti

606891653. O. AVAS 7692/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 826 - 06.X.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.975/2004 de instituire a procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC" - S.A. Bucuresti

606151654. DEC. CNVM 369/31 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 817 - 04.X.2006
privind autorizarea ca operator de piată a Societătii Comerciale „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

605941655. O. MAPDR 591/24 august 2006 - M. Of. nr. 815 - 03.X.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind organizarea si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe si legume proaspete

605331656. O. MMGA 979/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 806 - 26.IX.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

605491657. H. G 1284/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 808 - 26.IX.2006
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore

605121658. O. MMSSF 687/15 septembrie 2006 - M. Of. nr. 801 - 25.IX.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul noptii si de valorificare a acestuia în procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie

605061659. H. P 30/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 800 - 22.IX.2006
privind prelungirea mandatului presedintelui si a mandatului unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

604571660. H. G 1277/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 794 - 20.IX.2006
privind mandatarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru încheierea unor acte aditionale la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni în Banca Comercială Română - S.A. si la documentele contractuale încheiate în cadrul procesului de privatizare a acestei societăti bancare

603701661. OUG. G 66/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 782 - 15.IX.2006
pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

603201662. H. G 1179/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 777 - 13.IX.2006
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Brasov

601361663. O. AVAS 7074/28 august 2006 - M. Of. nr. 752 - 04.IX.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Cesar“ - S.A. Câmpulung

601371664. O. AVAS 7075/28 august 2006 - M. Of. nr. 752 - 04.IX.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ANCONA - S.A. Sângeorgiu de Mures, judetul Mures

600821665. O. CNVM 68/07 august 2006 - M. Of. nr. 743 - 31.VIII.2006
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

600831666. O. BNR 4/07 august 2006 - M. Of. nr. 743 - 31.VIII.2006
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

600411667. DEC. CC 552/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 736 - 29.VIII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1) si art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, art. 70 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 1 si art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

599901668. O. AVAS 7069/24 august 2006 - M. Of. nr. 729 - 25.VIII.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “IMOD“ - S.A. Bucuresti

599621669. O. MMGA 816/15 august 2006 - M. Of. nr. 724 - 24.VIII.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

598331670. H. G 1072/16 august 2006 - M. Of. nr. 714 - 21.VIII.2006
privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

598001671. H. G 1036/09 august 2006 - M. Of. nr. 710 - 18.VIII.2006
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

598011672. H. G 1037/09 august 2006 - M. Of. nr. 710 - 18.VIII.2006
privind modificarea denumirii, datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

598021673. H. G 1038/09 august 2006 - M. Of. nr. 710 - 18.VIII.2006
privind modificarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu“

597101674. O. CNVM 70/03 august 2006 - M. Of. nr. 693 - 14.VIII.2006
pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

596021675. O. MMSSF 586/31 iulie 2006 - M. Of. nr. 675 - 07.VIII.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2006

595801676. O. ANSVSA 174/03 august 2006 - M. Of. nr. 673 - 04.VIII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 100/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului de specialitate, angajat al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală

595861677. H. G 973/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 674 - 04.VIII.2006
privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

595151678. H. G 945/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 665 - 02.VIII.2006
pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile apartinând călătorilor si altor persoane fizice

594801679. DEC. ICCJ 12/20 martie 2006 - M. Of. nr. 656 - 28.VII.2006
privind recursul în interesul legii, formulată de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti, cu privire la dispozitiile legale aplicabile, în materia reorganizării judiciare si a falimentului, în cazul creantelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

593401680. O. AVAS 6915/10 iulie 2006 - M. Of. nr. 638 - 25.VII.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “BICAPA“ - S.A. Târnăveni, judetul Mures

591191681. H. G 887/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 609 - 13.VII.2006
privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

590471682. L. P 292/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2006
pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

590361683. D. PRES 918/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

590291684. O. MECO 452/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 595 - 10.VII.2006
al ministrului economiei si comertului pentru actualizarea valorilor din anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinte generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 184/2000

590031685. H. G 863/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2006
privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la unele societăti comerciale de la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

588951686. O. MFP 1076/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 577 - 04.VII.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea valorilor în vamă

587351687. DEC. CAR 447/30 mai 2006 - M. Of. nr. 555 - 27.VI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) si ale art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

586771688. H. G 799/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 547 - 26.VI.2006
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

585981689. H. P 19/19 iunie 2006 - M. Of. nr. 535 - 21.VI.2006
privind prelungirea mandatului presedintelui si al unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

586181690. H. G 784/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 537 - 21.VI.2006
privind aprobarea încheierii de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor acte aditionale la Contractul de vânzarecumpă rare de actiuni în Banca Comercială Română - S.A. si la Contractul de garantie si asistare la plată si drepturi de coparticipare la apărare

585611691. O. MAPDR 401/09 iunie 2006 - M. Of. nr. 528 - 19.VI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv

584661692. O. CNVM 52/31 mai 2006 - M. Of. nr. 513 - 14.VI.2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare
Rectificare - M. Of. nr. 532 - 20.VI.2006

583491693. O. MMGA 194/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

583501694. O. MECO 360/22 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

583511695. O. MAI 1325/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

582881696. O. MECO 102136/25 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al ministrului economiei si comertului privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

582891697. O. ANRG 530/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

582901698. O. ANRM 97/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

582411699. O. AVAS 6735/22 mai 2006 - M. Of. nr. 481 - 02.VI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Transport Mixt STAMC“ - S.A. Râmnicu Sărat

580281700. O. AVAS 6713/15 mai 2006 - M. Of. nr. 454 - 25.V.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de echitatie“ - S.A. Poiana Brasov

580451701. O. MMGA 493/17 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

580461702. O. AVAS 6721/16 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Trans-Alexandria“ - S.A. Bucuresti

580471703. O. AVAS 6722/16 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Dunasi“ - S.A. Galati, judetul Galati

579371704. L. P 184/16 mai 2006 - M. Of. nr. 443 - 23.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

579381705. D. PRES 730/15 mai 2006 - M. Of. nr. 443 - 23.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

577941706. L. P 133/12 mai 2006 - M. Of. nr. 429 - 18.V. 2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

577951707. D. P 653/10 mai 2006 - M. Of. nr. 429 - 18.V.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

576851708. H. P 15/10 mai 2006 - M. Of. nr. 417 - 15.V.2006
privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

573921709. O. ANSVSA 100/27 aprilie 2006 - M. Of. nr. 390 - 05.V.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului de specialitate, angajat al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală
Modificari si completari:
-O. ANSVSA 174/03 august 2006 - M. Of. nr. 673 - 04.VIII.2006

572851710. O. AVAS 6637/17 aprilie 2006 - M. Of. nr. 377 - 03.V.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM - Broker de asigurare - S.A. Bucuresti

570671711. DEC. CC 205/07 martie 2006 - M. Of. nr. 340 - 14.IV.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005, în ansamblul ei

570201712. O. CNVM 34/06 aprilie 2006 - M. Of. nr. 333 - 13.IV.2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 8/2006 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

568831713. O. MECO 254/31 martie 2006 - M. Of. nr. 314 - 07.IV.2006
al ministrului economiei si comertului privind pretul de valorificare al gazelor naturale noi din productia internă pentru perioada 1 martie 2006 - 31 decembrie 2006

568841714. O. ANRM 69/30 martie 2006 - M. Of. nr. 314 - 07.IV.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind pretul de valorificare al gazelor naturale noi din productia internă pentru perioada 1 martie 2006 - 31 decembrie 2006

568681715. O. CNVM 23/09 martie 2006 - M. Of. nr. 312 - 06.IV.2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Modificari si completari:
-O. CNVM 24/27 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

568281716. O. CNVM 30/27 martie 2006 - M. Of. nr. 306 - 05.IV.2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

567371717. L. P 70/23 martie 2006 - M. Of. nr. 293 - 31.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A.

567381718. D. PRES 359/22 martie 2006 - M. Of. nr. 293 - 31.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A.

567511719. C. BNR 7/28 martie 2006 - M. Of. nr. 294 - 31.III.2006
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unor monede din aur, argint si tombac cuprat, având valorile nominale de 50 lei, 5 lei si 1 leu, emisiunea î140 de ani de la înfiintarea Academiei Române“

566491720. O. CNVM 27/21 martie 2006 - M. Of. nr. 281 - 29.III.2006
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

565361721. DEC. CC 119/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 264 - 23.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Decizia nr. 120 din 16 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

565701722. DEC. CC 120/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 264 - 23.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

564811723. O. AVAS 6515/15 martie 2006 - M. Of. nr. 256 - 22.III.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica“ - S.A. Aiud, judetul Alba

563441724. DEC. CC 85/07 februarie 2006 - M. Of. nr. 236 - 16.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 si ale art. 46 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

560591725. O. MECO 76/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 199 - 02.III.2006
al ministrului economiei si comertului privind pretul mediu ponderat al gazelor naturale achizitionate din import, aplicabil pentru trimestrul I 2006 la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă

560601726. O. MMSSF 145/01 martie 2006 - M. Of. nr. 199 - 02.III.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006

557841727. O. CNVM 14/02 februarie 2006 - M. Of. nr. 157 - 20.II.2006
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Rectificare - M. Of. nr. 222 - 10.III.2006

557411728. H. G 149/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2006
pentru modificarea art. 9 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005

557281729. O. MAPDR 14/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea metodelor de monitorizare a performantelor si metodelor pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproductie de rasă pură si hibrizi din specia porcine

557311730. O. MAPDR 18/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performantelor si metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

557341731. O. MAPDR 21/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 146 - 15.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performantelor si metodele pentru estimarea valorii de ameliorare a animalelor de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine

556831732. DEC. CC 29/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 136 - 14.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

556201733. O. MMSSF 89/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 130 - 10.II.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2006
Abrogat prin:
-O. MMSSF 145/01 martie 2006 - M. Of. nr. 199 - 02.III.2006

556261734. H. G 175/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 131 - 10.II.2006
privind aprobarea revocării ofertei de vânzare a actiunilor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială “Electroputere“ - S.A. Craiova

555701735. H. G 1883/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2006
privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

555711736. O. CNVM 11/31 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2006
pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor

555461737. O. CNVM 9/30 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 115 - 07.II.2006
pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2006 de prelungire a suspendării Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare

552991738. OG. G 9/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2006
privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

552051739. DEC. CC 686/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 65 - 24.I.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) si (6) si ale art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

551821740. H. G 54/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 61 - 23.I.2006
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

550771741. H. G 1835/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

550611742. L. P 1/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2006
pentru modificarea si completarea art. III din Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinând institutiilor publice

550621743. D. PRES 1/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. III din Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinând institutiilor publice

549791744. DEC. PM 6/11 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2006
pentru numirea domnului Răzvan Orăsanu în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

549821745. O. CNVM 78/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 29 - 12.I.2006
privind aprobarea Regulamentului nr. 19/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ

549871746. O. MMGA 1229/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Modificari si completari:
-O. MMGA 194/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

549881747. O. MECO 731/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Modificari si completari:
-O. MECO 360/22 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

549891748. O. MAI 1095/10 decembrie 2005 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Modificari si completari:
-O. MAI 1325/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

549631749. H. G 1486/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2006
privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

549471750. O. ANRE 58/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de recunoastere de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creante si debitori diversi, pentru stabilirea tarifelor de distributie

549481751. O. ANRE 59/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distributie a energiei electrice

549011752. O. CNVM 76/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2006
privind aprobarea Regulamentului nr. 17/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapărtilor centrale

548721753. O. AVAS 6182/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 6 - 04.I.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “I.N.A.R.” - S.A. Brasov

547741754. OUG. 207/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1193 - 30.XII.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

546321755. H. G 1698/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1183 - 28.XII.2005
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

545521756. O. CNVM 74/16 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1175 - 27.XII.2005
privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

545531757. O. CNVM 75/16 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1175 - 27.XII.2005
privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare
Modificari si completari:
-O. CNVM 11/11 martie 2009 - M. Of. nr. 190 - 26.III.2009

545661758. H. P 49/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1177 - 27.XII.2005
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005

545671759. H. P 50/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1177 - 27.XII.2005
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006

545851760. O. MMGA 1224/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1178 - 27.XII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

545861761. O. MECO 722/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1178 - 27.XII.2005
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

545341762. O. CONC 326/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1172 - 22.XII.2005
al presedintelui Consiliului Concurentei privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată

544311763. O. MMGA 1225/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1161 - 21.XII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Rectificare - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006

544321764. O. MECO 721/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1161 - 21.XII.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Rectificare - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006

542521765. O. MFP 1826/02 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1140 - 16.XII.2005
al ministrului finantelor publice pentru stabilirea competentelor privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti

540821766. O. ANRM 175/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1122 - 13.XII.2005
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru al Studiului de fezabilitate pentru valorificarea resurselor minerale si protectia zăcământului

539801767. H. G 1470/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1109 - 08.XII.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

538331768. L. P 334/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1090 - 05.XII.2005
pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională-

538341769. D. PRES 1151/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1090 - 05.XII.2005
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională

536631770. OUG. 164/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1073 - 29.XI.2005
privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A..
Rectificare - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005

535751771. H. G 1412/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1050 - 25.XI.2005
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

532201772. H. G 1315/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 990 - 08.XI.2005
privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

531771773. DEC. ORDA 212/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 981 - 04.XI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

531871774. H. G 1310/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 983 - 04.XI.2005
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Centru administrativ pentru producerea si valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, evidenta vehiculelor, permise de conducere si examinare auto“

530621775. L. P 294/24 octombrie 2005 - M. Of. nr. 959 - 28.X.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

530631776. D. PRES 1006/21 octombrie 2005 - M. Of. nr. 959 - 28.X.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

529151777. O. CNVM 56/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 929 - 18.X.2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

527041778. H. G 1151/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 896 - 06.X.2005
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

526551779. O. CNVM 51/27 septembrie 2005 - M. Of. nr. 888 - 04.X.2005
pentru aprobarea Instructiunii nr. 11/2005 privind înregistrarea grupurilor la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

525641780. O. AVAS 5452/27 septembrie 2005 - M. Of. nr. 875 - 29.IX.2005
al presedintelui interimar al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TEROM“ - S.A. Iasi

525041781. OG. G 128/29 august 1998 - M. Of. nr. 863 - 26.IX.2005
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - republicare
Abrogat prin:
-OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 82 - 02.II.2007

525091782. DEC. PM 445/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 865 - 26.IX.2005
pentru numirea doamnei Giliola Ciorteanu ca presedinte interimar al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

523601783. DEC. PM 429/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 840 - 16.IX.2005
pentru numirea domnului Jean-Cătălin Sandu în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

522831784. H. G 1033/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 831 - 14.IX.2005
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a pachetului de părti sociale, reprezentând 100% din capitalul social al Societătii Comerciale GEMINSERV - S.R.L. Râmnicu Vâlcea - al cărei asociat unic este statul, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

522601785. DEC. PM 426/07 septembrie 2005 - M. Of. nr. 824 - 12.IX.2005
privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Ionel Zbîrcea din calitatea de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

522311786. O. CNVM 44/05 septembrie 2005 - M. Of. nr. 820 - 09.IX.2005
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005 de modificare a Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

520661787. O. MFP 1080/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

520671788. O. MAE 689/24 august 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

520681789. O. MECO 481/12 august 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum si a tehnicilor de analiză si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat

520691790. O. MFP 1081/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

520701791. O. MAE 690/24 august 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

520711792. O. MECO 480/12 august 2005 - M. Of. nr. 785 - 30.VIII.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională

519321793. H. G 926/11 august 2005 - M. Of. nr. 758 - 19.VIII.2005
privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii functionării în România a Filialei Asociatiei “Misiunea Interregională pentru Valorificarea Teritoriilor (MIRVALT)“ din Republica Franceză

518771794. O. CNVM 36/26 iulie 2005 - M. Of. nr. 745 - 16.VIII.2005
pentru aprobarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a entitătilor reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

517541795. H. G 797/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 725 - 10.VIII.2005
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006

516581796. H. G 882/04 august 2005 - M. Of. nr. 710 - 05.VIII.2005
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, precum si pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002

516131797. O. MEC 4626/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 701 - 03.VIII.2005
al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate si de taxare a serviciilor si a nerespectării termenelor de restituire a publicatiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reteaua învătământului, precum si a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente

515161798. O. MMSSF 542/18 iulie 2005 - M. Of. nr. 687 - 01.VIII.2005
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2005

513901799. H. G 761/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 672 - 27.VII.2005
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2004 pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând pretul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială “SIDERURGICA“ - S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara

514041800. H. G 767/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 673 - 27.VII.2005
privind stabilirea continutului mandatului acordat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă“ pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

512021801. H. G 719/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005
privind paza sediilor instantelor judecătoresti, parchetelor si Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii, precum si protectia magistratilor

509421802. H. G 643/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 606 - 13.VII.2005
privind transferul actiunilor detinute în numele statului de Ministerul Sănătătii la Societatea Comercială “Antibiotice“ - S.A. Iasi în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

508251803. H. G 575/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 585 - 06.VII.2005
privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Romplumb“ - S.A. din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 15.IX.2005

507081804. O. AVAS 5120/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CISAM“ - S.A. Sânnicolau Mare, judetul Timis

507091805. O. AVAS 5133/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SIAT - Sisteme Industriale de Automatizări“ - S.A. Bucuresti

507101806. O. AVAS 5134/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CELROM“ - S.A. Drobeta-Turnu Severin

507111807. O. AVAS 5135/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Băneasa“ - S.A. Voluntari, judetul Ilfov

506531808. H. P 37/27 iunie 2005 - M. Of. nr. 555 - 29.VI.2005
privind numirea vicepresedintilor si a unui membru ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

506761809. O. AVAS 5132/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 558 - 29.VI.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “UNTIM“ - S.A. Timisoara

505931810. H. G 542/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 544 - 27.VI.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

505701811. O. CNVM 30/10 iunie 2005 - M. Of. nr. 539 - 24.VI.2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

505001812. H. G 534/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 521 - 20.VI.2005
privind transferul actiunilor detinute în numele statului de Ministerul Administratiei si Internelor la Societatea Comercială “RAMI DACIA“ - S.A. în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

504761813. L. P 188/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 517 - 17.VI.2005
privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

504771814. D. PRES 512/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 517 - 17.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

504861815. O. MFP 754/06 iunie 2005 - M. Of. nr. 518 - 17.VI.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/părtilor sociale/unitătilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare

504871816. O. CNVM 29/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 518 - 17.VI.2005
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/părtilor sociale/unitătilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare

503541817. O. CNVM 26/30 mai 2005 - M. Of. nr. 496 - 13.VI.2005
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2005 privind modificarea a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/1999 privind licitatia electronică pe piata RASDAQ

503551818. O. CNVM 27/02 iunie 2005 - M. Of. nr. 496 - 13.VI.2005
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2005 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea Bursei Electronice RASDAQ, cu modificările si completările ulterioare

503621819. O. MFP 702/30 mai 2005 - M. Of. nr. 498 - 13.VI.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tipărire, livrare, difuzare si păstrare a timbrelor fiscale mobile

502711820. H. G 486/26 mai 2005 - M. Of. nr. 477 - 06.VI.2005
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

502381821. O. AVAS 5023/19 mai 2005 - M. Of. nr. 471 - 03.VI.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 49/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrovest“ - S.A. Bors

502391822. O. CNVM 23/24 mai 2005 - M. Of. nr. 471 - 03.VI.2005
pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare

502431823. H. G 487/26 mai 2005 - M. Of. nr. 473 - 03.VI.2005
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Modificari si completari:
-H. G 799/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 547 - 26.VI.2006

502171824. OUG. 43/26 mai 2005 - M. Of. nr. 469 - 02.VI.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

501701825. O. AVAS 5028/20 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere Brasov“ - S.A. Brasov

501781826. O. MS 407/19 aprilie 2005 - M. Of. nr. 461 - 31.V.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea tarifelor si tarifelor de urgentă pentru activitătile efectuate de Agentia Natională a Medicamentului, precum si a valorii cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată

501301827. O. AVAS 5018/18 mai 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “COMALEX“ - S.A. Alexandria

501311828. O. AVAS 5019/18 mai 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “U.V.C.P.“ - S.A. Turnu Măgurele

501321829. O. AVAS 5020/18 mai 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “DELFINCOM“ - S.A. Bucuresti

501331830. O. AVAS 5021/18 mai 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Prestări Servicii“ - S.A. Bucuresti

501051831. O. AVAS 5015/18 mai 2005 - M. Of. nr. 449 - 26.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Trocadero“ - S.A. Bucuresti

501061832. O. AVAS 5016/18 mai 2005 - M. Of. nr. 449 - 26.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prelucrare a Cărnii “Splai“ - S.A. Bucuresti

501071833. O. AVAS 5017/18 mai 2005 - M. Of. nr. 449 - 26.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane“ - S.A. Bucuresti

501081834. O. AVAS 5034/23 mai 2005 - M. Of. nr. 449 - 26.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nicolina“ - S.A. Iasi

500591835. L. P 151/20 mai 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

500601836. D. PRES 433/19 mai 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

500651837. O. AVAS 5004/16 mai 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Urbis“ - S.A. Oravita, judetul Caras-Severin

500661838. O. AVAS 5010/17 mai 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 231/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “C.C.P.R.“ - S.A. Brasov, judetul Brasov

499471839. H. G 411/05 mai 2005 - M. Of. nr. 424 - 19.V.2005
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice

497661840. O. CNVM 18/05 mai 2005 - M. Of. nr. 403 - 12.V.2005
pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare

496251841. L. P 99/03 mai 2005 - M. Of. nr. 387 - 09.V.2005
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

496261842. D. PRES 341/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 387 - 09.V.2005
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

496411843. L. P 118/05 mai 2005 - M. Of. nr. 389 - 09.V.2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

496421844. D. PRES 363/03 mai 2005 - M. Of. nr. 389 - 09.V.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

495691845. H. G 318/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 380 - 05.V.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei

495401846. O. CNVM 17/26 aprilie 2005 - M. Of. nr. 376 - 04.V.2005
pentru aprobarea Instructiunii nr. 6/2005 privind raportările trimestriale ale societătilor ale căror actiuni sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sau la Bursa Electronică RASDAQ

495211847. H. G 514/24 iunie 1999 - M. Of. nr. 371 - 03.V.2005
Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - republicare
Abrogat prin:
-OG. G 14/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 82 - 02.II.2007

495261848. O. ANRE 19/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 372 - 03.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a valorilor minime si maxime de tranzactionare a certificatelor verzi
Abrogat prin:
-O. ANRE 40/17 octombrie 2005 - M. Of. nr. 938 - 20.X.2005

495271849. O. ANRE 20/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 372 - 03.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor minime si maxime de tranzactionare a certificatelor verzi pentru anul 2005
Abrogat prin:
-O. ANRE 40/17 octombrie 2005 - M. Of. nr. 938 - 20.X.2005

494771850. H. G 314/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 361 - 28.IV.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale aflate în administrarea Serviciului de Informatii Externe

494741851. H. G 344/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 357 - 27.IV.2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

493231852. H. G 288/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 333 - 20.IV.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

492531853. L. P 75/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 324 - 18.IV.2005
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Société Générale

492541854. D. PRES 197/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 324 - 18.IV.2005
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale

492211855. O. AVAS 4594/04 aprilie 2005 - M. Of. nr. 320 - 15.IV.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “BICAPA” - S.A. Târnăveni

492301856. L. P 94/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 322 - 15.IV.2005
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

492311857. D. PRES 257/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 322 - 15.IV.2005
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

491441858. H. G 277/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 307 - 13.IV.2005
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

491051859. H. G 287/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 301 - 11.IV.2005
privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă
Abrogat prin:
-H. G 973/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 674 - 04.VIII.2006

490731860. O. CNVM 13/25 martie 2005 - M. Of. nr. 295 - 08.IV.2005
privind modificarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 64/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare, a Ordinului presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 65/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a Ordinului presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 66/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2004 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare si a Ordinului presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004 pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor

490521861. DEC. ANRG 312/30 martie 2005 - M. Of. nr. 292 - 07.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

490431862. O. AVAS 4544/17 martie 2005 - M. Of. nr. 290 - 06.IV.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.158/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Colorom” - S.A. Codlea, judetul Brasov

488151863. DEC. CC 81/08 februarie 2005 - M. Of. nr. 246 - 24.III.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

488311864. O. CNVM 11/21 martie 2005 - M. Of. nr. 248 - 24.III.2005
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

488061865. O. CNVM 8/16 martie 2005 - M. Of. nr. 244 - 23.III.2005
pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2005 privind închiderea exercitiului financiar 2004 pentru entitătile reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

487631866. L. P 48/16 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante
Modificari si completari:
-OUG. 113/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006

487641867. D. PRES 135/16 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante

487081868. O. AVAS 4513/09 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului nr. 4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăras

485841869. OUG. 16/09 martie 2005 - M. Of. nr. 205 - 10.III.2005
pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Modificari si completari:
-L. P 151/20 mai 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005

485561870. L. P 30/07 martie 2005 - M. Of. nr. 201 - 09.III.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale "RAFO" - S.A. Onesti si "CAROM" - S.A. Onesti

485571871. D. PRES 97/04 martie 2005 - M. Of. nr. 201 - 09.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale "RAFO" - S.A. Onesti si "CAROM" - S.A. Onesti

484141872. H. G 110/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 178 - 01.III.2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

483661873. O. AVAS 4454/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 170 - 28.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitrocontrol” - S.A. Făgăras

483671874. O. AVAS 4455/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 170 - 28.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitrotrans” - S.A. Făgăras

483681875. O. AVAS 4456/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 170 - 28.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitrofertilizer” - S.A. Făgăras

483911876. O. AVAS 4457/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 174 - 28.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitroexplosives” - S.A. Făgăras

483381877. O. AVAS 4450/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 167 - 25.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitramonia” - S.A. Făgăras
Abrogat prin:
-O. AVAS 4513/09 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005

483611878. O. AVAS 4451/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 169 - 25.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Edelweiss Hotel” - S.A. Făgăras

483621879. O. AVAS 4452/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 169 - 25.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitrosere” - S.A. Făgăras

483631880. O. AVAS 4453/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 169 - 25.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Nitroservice” - S.A. Făgăras

482421881. O. MECO 34/09 februarie 2005 - M. Of. nr. 149 - 18.II.2005
al ministrului economiei si comertului privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2005

481621882. O. AVAS 4380/20 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 131 - 11.II.2005
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea si atribuirea de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire

481311883. O. CNVM 4/03 februarie 2005 - M. Of. nr. 123 - 08.II.2005
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2005 pentru modificarea si completarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

481121884. O. MMSSF 33/28 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2005
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pe semestrul I 2005

480221885. OG. G 17/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 101 - 31.I.2005
privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

478291886. H. G 2175/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 52 - 17.I.2005
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999

477381887. DEC. CMR 41/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 31 - 11.I.2005
privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

475341888. H. G 2263/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1277 - 30.XII.2004
pentru completarea art. 3 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2002

475391889. H. G 2298/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1279 - 30.XII.2004
privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

475521890. OUG. 142/29 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1280 - 30.XII.2004
pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti
Modificari si completari:
-L. P 30/07 martie 2005 - M. Of. nr. 201 - 09.III.2005

475081891. O. CNVM 65/23 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1271 - 29.XII.2004
pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Modificari si completari:
-O. CNVM 13/25 martie 2005 - M. Of. nr. 295 - 08.IV.2005

475111892. O. CONC 519/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1271 - 29.XII.2004
privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

473801893. H. G 2363/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1249 - 24.XII.2004
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

473811894. O. AVAS 4329/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1249 - 24.XII.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Montana” - S.A. Piatra-Neamt

473601895. O. ANSVSA 135/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1246 - 23.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 4 din Instructiunile pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animală, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 90/2004

473611896. O. AVAS 4319/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1246 - 23.XII.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice” - S.A. Medias

472201897. H. G 2133/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1220 - 20.XII.2004
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

472041898. DEC. CC 492/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1217 - 17.XII.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

470741899. OUG. 127/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1198 - 15.XII.2004
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Societe Generale
Abrogat prin:
-L. P 75/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 324 - 18.IV.2005

468871900. H. G 2157/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1167 - 09.XII.2004
privind unele măsuri de procesare si valorificare a stocului de uraniu în diuranat de sodiu, produs până în anul 1993

468181901. H. G 2142/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1157 - 07.XII.2004
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

466401902. O. CNVM 55/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1133 - 01.XII.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind executarea contractelor de garantie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate

466451903. H. G 2050/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1134 - 01.XII.2004
privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

466051904. H. G 1999/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1129 - 30.XI.2004
privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “ICEM” - S.A., din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului

465871905. H. G 2073/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1123 - 29.XI.2004
privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

465391906. OUG. 112/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1115 - 27.XI.2004
privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov
Resprins prin:
-L. P 99/03 mai 2005 - M. Of. nr. 387 - 09.V.2005

463601907. H. G 1945/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1089 - 23.XI.2004
privind completarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 592/2004

462341908. OUG. 101/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1070 - 18.XI.2004
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti
Rectificare - M. Of. nr. 1084 - 22.XI.2004
Modificari si completari:
-OUG. 142/29 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1280 - 30.XII.2004
Abrogat prin:
-L. P 94/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 322 - 15.IV.2005

462641909. H. P 22/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005

462861910. O. AVAS 4231/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1076 - 18.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Laminorul” - S.A. Brăila, judetul Brăila

461781911. H. G 1930/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1064 - 17.XI.2004
privind stabilirea continutului mandatului acordat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială “Automobile Dacia” - S.A.

462251912. O. CNVM 52/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2004 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/1996 privind autorizarea Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare, cu modificările si completările ulterioare

462261913. O. CNVM 53/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare
Modificari si completari:
-O. CNVM 84/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 893 - 02.XI.2006

460531914. H. G 1774/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1045 - 11.XI.2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

460151915. O. AVAS 4158/27 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1038 - 10.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Colorom” - S.A. Codlea, judetul Brasov
Abrogat prin:
-O. AVAS 4544/17 martie 2005 - M. Of. nr. 290 - 06.IV.2005

460161916. O. AVAS 4165/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1038 - 10.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Arcadia 2000 (Semnal)” - S.A. Bucuresti

460171917. O. AVAS 4166/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1038 - 10.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Munca Ovidiu” - S.A. Ovidiu, judetul Constanta

459391918. DEC. CC 323/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1026 - 05.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 teza finală, art. 46, 47, art. 48 alin. (3) si (5) si ale art. 82 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată

458991919. O. AVAS 4175/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TRICODAVA” - S.A. Bucuresti

458551920. O. AVAS 4130/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1013 - 03.XI.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CISAM” - S.A. Sânnicolau Mare, judetul Timis
Isi Inceteaza Aplicabilitatea prin::
-O. AVAS 5120/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005

458271921. L. P 439/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1009 - 02.XI.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

458281922. D. PRES 819/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1009 - 02.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

457701923. O. AVSA 90/13 octombrie 2004 - M. Of. nr. 999 - 29.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animală

456941924. O. AVAS 4116/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Urbis” - S.A. Oravita, judetul Caras-Severin
Abrogat prin:
-O. AVAS 5004/16 mai 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005

456951925. O. AVAS 4117/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Termoproiect” - S.A. Iasi

457011926. H. G 1702/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 990 - 27.X.2004
privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei Române

456291927. DEC. CC 385/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 977 - 25.X.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 138 alin. (7) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările si completările ulterioare

455531928. H. P 19/18 octombrie 2004 - M. Of. nr. 964 - 21.X.2004
privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

455611929. O. AVAS 3976/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 965 - 21.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ITEC” - S.A. Brazi, judetul Prahova

455621930. O. AVAS 3977/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 965 - 21.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “IMNR” - S.A. comuna Pantelimon

455631931. O. AVAS 3979/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 965 - 21.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ICPE BISTRITA” - S.A. Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

455771932. O. AVAS 3969/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 967 - 21.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Centrul de Cercetări pentru Antibiotice” - S.A. Iasi, judetul Iasi

455781933. O. AVAS 3970/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 967 - 21.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Ceprohart” - S.A. Brăila, judetul Brăila

455791934. O. AVAS 3971/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 967 - 21.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Ceprom” - S.A. Satu Mare, judetul Satu Mare

455421935. O. AVAS 3972/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 962 - 20.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “STRAERO” - S.A. Bucuresti

455431936. O. AVAS 3973/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 962 - 20.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TEHNOMAG CUG” - S.A. Cluj-Napoca, judetul Cluj

455441937. O. AVAS 3974/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 962 - 20.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “MASTER” - S.A. Bucuresti

455451938. O. AVAS 3975/06 octombrie 2004 -