S-au gasit 1967 rezultate in 0.2013 secunde.
Inapoi

1476591. H. AEP 1013/20 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăsurării activitătilor specifice Autoritătii Electorale Permanente

1475072. O. MTS 607/21 august 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINESTIULUI” – S.A.

1475083. O. MFP 3026/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINESTIULUI” – S.A.

1475094. O. MMJS 2017/14 august 2018 - M. Of. nr. 811 - 21.IX.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) „PERLA COSTINESTIULUI” – S.A.

1475135. H. G 740/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 812 - 21.IX.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

1472566. O. MTU 21383/01 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „NEPTUN-OLIMP” - S.A.

1466817. O. MT 1255/13 august 2018 - M. Of. nr. 737 - 27.VIII.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005

1472068. O. MTU 20146/28 iunie 2018 - M. Of. nr. 735 - 24.VIII.2018
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

1471769. O. MDRAP 5341/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 729 - 23.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.319/2004 pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Investitii

14707810. O. MEN 4217/01 august 2018 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a XII-a, filiera vocatională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios

14702211. O. MFP 2628/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 706 - 14.VIII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

14620312. O. MTU 984/03 iulie 2018 - M. Of. nr. 607 - 16.VII.2018
al ministrului turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 292/2003

14557913. O. MTS 1085/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 499 - 18.VI.2018
al ministrului transporturilor pentru completarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005

14545214. O. MT 963/11 mai 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

14536015. O. MTU 17878/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 460 - 05.VI.2018
al ministrului turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

14537116. DEC. PM 212/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ciprian- Constantin Rusu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

14537217. DEC. PM 213/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 464 - 05.VI.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul George-Bogdan Borună a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

14534618. O. MMED 448/14 mai 2018 - M. Of. nr. 457 - 04.VI.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14534719. O. MFP 2010/09 mai 2018 - M. Of. nr. 457 - 04.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14529620. O. MT 350/20 martie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Instructiunile privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

14529721. O. MFP 1946/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 449 - 30.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Instructiunile privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

14525322. H. G 355/16 mai 2018 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii Centrul National de învătământ Turistic „CNIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

14508223. O. MMED 394/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 415 - 16.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14508324. O. MFP 1937/26 aprilie 2018 - M. Of. nr. 415 - 16.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, si al ministrului finantelor publice nr. 1.144/1.672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14493325. O. MTU 798/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
al ministrului turismului pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 65/2013

14462826. O. MT 401/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL -RNTR-6

14450227. O. MT 402/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 319 - 11.IV.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1

14417628. H. S 42/19 martie 2018 - M. Of. nr. 266 - 27.III.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a standardelor de performantă privind emisiile pentru autoturismele noi si pentru vehiculele utilitare usoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de C02 generate de vehiculele utilitare usoare, si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2017 (reformare) - COM (2017) 676 final/2

14327529. DEC. PM 63/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ciprian-Constantin Rusu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

14327730. O. MFP 1298/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

14305231. H. G 20/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 88 - 30.I.2018
pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

14301132. O. MT 25/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 79 - 26.I.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea lit. a) si b) ale art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

14277033. DEC. PM 17/16 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2018
privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detasare de către doamna Alexandra Cerasela Pană a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

14274434. O. MJ 3928/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 34 - 15.I.2018
al ministrului justitiei privind conditiile de conducere a autoturismelor de serviciu de către personalul din cadrul structurilor teritoriale si din aparatul central al Directiei Nationale de Probatiune

14272635. DEC. PM 11/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Vali Mirela Mihalascu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

14272736. DEC. PM 12/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 31 - 12.I.2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Adrian Stoica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

14266337. H. G 950/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 22 - 10.I.2018
pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3^2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S A. în vederea achizitionării de autoturisme

14247338. O. MMED 1488/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14247439. MFP 3198/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1040 - 29.XII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14215840. O. MFP 3223/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2017
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si de gestiune în cadrul Programului „Prima casa”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

14207441. O. MT 1678/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 996 - 15.XII.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1

14154542. O. MTU 1088/24 octombrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
al ministrului turismului privind legitimatiile de control

14106043. O. MTU 3632/25 iulie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Germisara” - S.A.

14106344. O. MTU 3770/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Litoral” - S.A.

14106645. O. MTU 3771/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

14106746. O. MTU 2421/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 833 - 20.X.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

14040647. H. G 655/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism „CIT” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Turismului

14007648. O. MMED 1144/17 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14007749. O. MFP 1672/22 august 2017 - M. Of. nr. 688 - 24.VIII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

14008150. OG. G 15/23 august 2017 - M. Of. nr. 689 - 24.VIII.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

13988951. H. G 558/04 august 2017 - M. Of. nr. 653 - 08.VIII.2017
privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor în turism - Masterplanul investitiilor în turism - si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii în turism

13984752. OUG. G 52/04 august 2017 - M. Of. nr. 644 - 07.VIII.2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

13929753. O. MT 716/03 iulie 2017 - M. Of. nr. 576 - 19.VII.2017
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

13809754. O. MFP 707/16 mai 2017 - M. Of. nr. 389 - 24.V.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despãgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionãrii de autoturisme

13800155. O. MT 494/05 mai 2017 - M. Of. nr. 375 - 19.V.2017
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

13775156. H. G 292/05 mai 2017 - M. Of. nr. 334 - 08.V.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

13771057. DEC. PM 391/05 mai 2017 - M. Of. nr. 328 - 05.V.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul ătefănită Munteanu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

13771158. DEC. PM 392/05 mai 2017 - M. Of. nr. 328 - 05.V.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Vali Mirela Mihalascu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

13731259. O. MTU 264/14 martie 2017 - M. Of. nr. 266 - 14.IV.2017
al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitãti

13720460. O. MEN 3496/20 martie 2017 - M. Of. nr. 250 - 11.IV.2017
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „profesional”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentatie”, domeniul „constructii, instalatii si lucrări publice”, calificarea profesională „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat ăcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc

13721161. O. MDRAPFE 2641/04 aprilie 2017 - M. Of. nr. 252 - 11.IV.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind modificarea si completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007

13665362. H. G 99/08 martie 2017 - M. Of. nr. 179 - 13.III.2017
privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

13655163. DEC. PM 230/07 martie 2017 - M. Of. nr. 166 - 07.III.2017
privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiaga în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

13642664. DEC. PM 209/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 152 - 28.II.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

13642965. DEC. PM 212/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 152 - 28.II.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Alexandra Cerasela Pană a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

13640066. DEC. PM 203/27 februarie 2017 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2017
pentru eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

13633667. O. MFP 318/20 februarie 2017 - M. Of. nr. 138 - 23.II.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

13633768. O. MFP 319/20 februarie 2017 - M. Of. nr. 138 - 23.II.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

13633869. O. MFP 320/20 februarie 2017 - M. Of. nr. 138 - 23.II.2017
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

13619370. H. G 44/09 februarie 2017 - M. Of. nr. 118 - 13.II.2017
pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

13595671. DEC. PM 138/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 73 - 27.I.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre domnul Stefãnitã Munteanu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

13584372. DEC. PM 113/18 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2017
privind numirea doamnei Cristina Ionela Tărteată în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

13584573. DEC. PM 114/18 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 55 - 18.I.2017
privind numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

13581074. H. G 24/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 49 - 17.I.2017
privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului
Rectificare - M. Of. nr. 86 - 31.I.2017

13582375. DEC. PM 107/17 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 50 - 17.I.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

13551076. O. MFP 2934/30 decembrie 2016 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2017
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si de gestiune în cadrul programului „Prima casă”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

13515477. O. MT 1478/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1022 - 19.XII.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

13500178. O. MFP 2833/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 996 - 12.XII.2016
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii unei persoane fizice care a constituit depozit la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

13477779. H. G 878/23 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 964 - 29.XI.2016
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme, precum si pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoresti

13428080. H. G 816/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 890 - 07.XI.2016
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

13419081. O. MT 1339/25 octombrie 2016 - M. Of. nr. 878 - 02.XI.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea pct. III al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si pentru definirea trenurilor de călători în functie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, cu modificările ulterioare

13410482. H. G 796/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 863 - 28.X.2016
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism „CIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
Rectificare - M. Of. nr. 934 - 21.XI.2016

13406183. O. MT 1319/21 octombrie 2016 - M. Of. nr. 857 - 27.X.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005

13394684. O. MT 1237/07 octombrie 2016 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar

13384285. H. CD 112/18 octombrie 2016 - M. Of. nr. 828 - 19.X.2016
privind cererea de efectuare a urmăririi penale fată de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului si membru al Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 121/P/2015

13319386. O. MENCS 5061/30 august 2016 - M. Of. nr. 728 - 20.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de radiologie”, domeniul „electronică”, calificarea profesională „tehnician electronist telecomunicatii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „asistent manager unităti hoteliere” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Timisoara

13309887. O. ANTU 415/05 septembrie 2016 - M. Of. nr. 708 - 13.IX.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 65/2013

13264488. H. G 578/10 august 2016 - M. Of. nr. 636 - 18.VIII.2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism

13251389. H. G 560/03 august 2016 - M. Of. nr. 611 - 10.VIII.2016
pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educatiei, stiintei, tehnologiei si învătământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-mediei si turismului, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2015

13233890. O. MT 598/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 583 - 01.VIII.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

13229591. O. MT 572/14 iulie 2016 - M. Of. nr. 573 - 28.VII.2016
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005

13219892. H. G 502/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 556 - 22.VII.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism „CIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

13212393. O. MDRAP 996/11 iulie 2016 - M. Of. nr. 542 - 19.VII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea si completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.237/2010

13158394. O. ANTU 199/13 iunie 2016 - M. Of. nr. 467 - 23.VI.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism privind procedura emiterii avizului prealabil de functionare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de agrement din statiunile turistice

13152795. H. G 424/16 iunie 2016 - M. Of. nr. 456 - 17.VI.2016
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucuresti a conferintei „Un management integrat de calitate privind destinatiile turistice garantia competitivitătii" în perioada 22-24 iunie 2016 si a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti în turism din străinătate, în perioada 24-27 iunie 2016, si pentru aprobarea cheltuielilor de transport international ale participantilor

13121596. O. MENCS 3790/17 mai 2016 - M. Of. nr. 406 - 30.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activităti economice”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în turism”, profilul „resurse naturale si protectia mediului”, domeniul „protectia mediului”, calificarea profesională „tehnician ecolog si protectia calitătii mediului”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din municipiul Focsani

13112297. O. MFP 681/13 mai 2016 - M. Of. nr. 394 - 24.V.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului si Sportului

13112398. O. MTS 429/04 mai 2016 - M. Of. nr. 394 - 24.V.2016
al ministrului tineretului si sportului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului si Sportului

13112499. O. MMFPSPV 889/09 mai 2016 - M. Of. nr. 394 - 24.V.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului si Sportului

130526100. O. MENCS 3526/28 martie 2016 - M. Of. nr. 311 - 22.IV.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificările profesionale „tehnician în turism”, „tehnician în gastronomie”, respectiv pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul tehnic „Edmond Nicolau” din municipiul Brăila

130502101. O. MDRAP 386/28 martie 2016 - M. Of. nr. 306 - 21.IV.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea si completarea Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005

130185102. H. G 233/30 martie 2016 - M. Of. nr. 261 - 07.IV.2016
pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

129498103. L. P 19/04 martie 2016 - M. Of. nr. 171 - 07.III.2016
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

129499104. D. PRES 283/03 martie 2016 - M. Of. nr. 171 - 07.III.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

129160105. O. MECT 1387/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2016
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

128460106. H. G 3/06 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

128211107. O. MFP 4114/28 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si de gestiune în cadrul Programului „Prima Casă”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

128087108. O. MT 1688/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 955 - 23.XII.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.482/2006

127785109. DEC. PM 337/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 917 - 10.XII.2015
privind eliberarea domnului Florin Vodită din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

127670110. DEC. PM 324/09 decembrie 2015 - M. Of. nr. 909 - 09.XII.2015
privind eliberarea domnului Măricel Popa din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

127600111. DEC. PM 315/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

127535112. DEC. PM 311/27 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 894 - 27.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Cătălin Olteanu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

127405113. O. MECT 1441/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 876 - 24.XI.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală NML CEE

127413114. O. MT 1235/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoaia Superioara de Aviatie Civila

127264115. H. G 941/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 855 - 17.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale „Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului

127120116. O. MT 1170/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 839 - 10.XI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

127061117. H. G 919/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 831 - 06.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

127039118. DEC. PM 255/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenta Mirela Matichescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Turism

127003119. O. MECS 5547/26 octombrie 2015 - M. Of. nr. 822 - 04.XI.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “maistru mecanic”, domeniul “servicii”, calificarea profesională “bibliotecar studii medii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “asistent manager unităti hoteliere”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Oradea

126986120. DEC. PM 252/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

126988121. DEC. PM 254/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encutescu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

126844122. H. G 874/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea AVIOANE CRAIOVA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

126845123. H. G 875/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 794 - 26.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

126660124. O. MECT 1032/26 august 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

126583125. H. G 819/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 757 - 12.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

126575126. O. MECT 977/14 august 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

127072127. H. G 918/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 833 - 09.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

126526128. DEC. PM 230/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 749 - 07.X.2015
privind numirea doamnei Anca Pavel-Nedea în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

126376129. O. MECT 917/24 iulie 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, detine 99,64% din capitalul social

126377130. O. MFP 1074/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, detine 99,64% din capitalul social

126378131. O. MMFPSPV 1684/10 august 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, detine 99,64% din capitalul social

126379132. O. MECT 971/11 august 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea “OLTCHIM” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, detine 94,4% din capitalul social

126380133. O. MFP 1069/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea “OLTCHIM” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, detine 94,4% din capitalul social

126381134. O. MMFPSPV 1682/10 august 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea “OLTCHIM” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, detine 94,4% din capitalul social

126382135. O. MECT 972/11 august 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea “FORMENERG”- S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA - S.A

126306136. H. G 759/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 714 - 23.IX.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea GERMISAFIA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

126307137. H. G 760/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 714 - 23.IX.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SANEVIT 2003 - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

126000138. O. MECT 847/06 iulie 2015 - M. Of. nr. 655 - 31.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala Companiei Nationale „ROMARM” - S.A. Bucuresti

126003139. O. MECT 862/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 655 - 31.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti - S.A. - filiala Companiei Nationale „ROMARM” - S.A. Bucuresti

125952140. O. MECT 800/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 649 - 27.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucuresti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125924141. O. MECT 807/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 647 - 26.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S A. Brasov - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

125927142. O. MECT 861/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 647 - 26.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A. Bucuresti

125931143. O. MECT 863/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 647 - 26.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

125904144. O. MECT 864/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 644 - 25.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST„ - S.A. Deva

125879145. O. MECT 798/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 642 - 24.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăras - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125882146. O. MECT 801/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 642 - 24.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploiesti - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125885147. O. MECT 804/21 iunie 2015 - M. Of. nr. 642 - 24.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125853148. O. ANTU 258/11 august 2015 - M. Of. nr. 636 - 21.VIII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea Natională pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

125831149. O. MECT 806/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 633 - 20.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125804150. O. MECT 708/11 iunie 2015 - M. Of. nr. 630 - 19.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filiala Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase REMIN - S.A. Baia Mare

125810151. O. MECT 796/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 631 - 19.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A

125813152. O. MECT 797/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 631 - 19.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ARSENAL - RESITA - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A

125816153. O. MECT 799/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 631 - 19.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea U.M. MIJA - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125824154. O. MECT 805/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 632 - 19.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125788155. DEC. PM 188/18 august 2015 - M. Of. nr. 628 - 18.VIII.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului de către doamna Iuliana Marcelica Mihai

125731156. O. MT 924/11 august 2015 - M. Of. nr. 618 - 14.VIII.2015
al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

125549157. O. MECT 817/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

125552158. O. MECT 818/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

125555159. O. MECT 819/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

125526160. H. G 608/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 587 - 05.VIII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea “ICEM” - S.A.. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

125382161. O. ANTU 221/07 iulie 2015 - M. Of. nr. 561 - 28.VII.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 65/2013

125262162. O. MFP 842/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 542 - 21.VII.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

125228163. H. G 554/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 537 - 20.VII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

125219164. O. MECS 4395/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 535 - 17.VII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învătământ liceal, filiera vocatională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a-a Xll-a, învătământul liceal, filiera vocatională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios si a programelor scolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a—a Xll-a, învătământul liceal, filiera vocatională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios

125108165. DEC. PM 171/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 522 - 14.VII.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Toma Alina Mihaela a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

125063166. H. G 498/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 514 - 10.VII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare si închidere a Minelor “Conversmin” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124914167. O. MFP 776/02 iulie 2015 - M. Of. nr. 486 - 02.VII.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

124777168. H. G 452/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 467 - 29.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea „Compania de Investitii pentru Turism” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124778169. H. G 453/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 467 - 29.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea „Cupru Min” - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124793170. H. G 455/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 469 - 29.VI.2015
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme, precum si pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoresti

124741171. O. MECT 509/28 aprilie 2015 - M. Of. nr. 461 - 26.VI.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

124587172. O. MT 723/04 iunie 2015 - M. Of. nr. 436 - 18.VI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si pentru definirea trenurilor de călători în functie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători

124491173. O. MT 682/27 mai 2015 - M. Of. nr. 422 - 15.VI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005

124492174. O. MT 707/02 iunie 2015 - M. Of. nr. 422 - 15.VI.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

124358175. H. G 406/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 401 - 08.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124332176. H. G 377/27 mai 2015 - M. Of. nr. 395 - 05.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „IAR” - S.A. Brasov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124292177. H. G 378/27 mai 2015 - M. Of. nr. 388 - 04.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124283178. H. G 375/27 mai 2015 - M. Of. nr. 387 - 03.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “ROMAERO” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124284179. H. G 376/27 mai 2015 - M. Of. nr. 387 - 03.VI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune “CNCIR” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124238180. DEC. PM 157/29 mai 2015 - M. Of. nr. 379 - 29.V.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Toma Alina Mihaela a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124106181. L. PP 116/21 mai 2015 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2015
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

124107182. D. PRES 478/20 mai 2015 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2015
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

124067183. DEC. PM 143/20 mai 2015 - M. Of. nr. 349 - 20.V.2015
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124068184. DEC. PM 144/20 mai 2015 - M. Of. nr. 349 - 20.V.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

124028185. O. MT 639/11 mai 2015 - M. Of. nr. 342 - 19.V.2015
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

123911186. O. MECT 484/23 aprilie 2015 - M. Of. nr. 325 - 13.V.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015

123875187. DEC. PM 135/11 mai 2015 - M. Of. nr. 320 - 11.V.2015
privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism

123850188. DEC. PM 133/08 mai 2015 - M. Of. nr. 316 - 08.V.2015
privind aplicarea mobilitătii, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din functia publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

123779189. O. MT 621/30 aprilie 2015 - M. Of. nr. 307 - 06.V.2015
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

123749190. H. G 286/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 303 - 04.V.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123667191. H. G 269/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 293 - 29.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “BĂITA” - S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123688192. DEC. PM 127/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 295 - 29.IV.2015
pentru eliberarea doamnei Simona Allice Man din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism  

123610193. L. P 93/23 aprilie 2015 - M. Of. nr. 281 - 27.IV.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

123611194. D. PRES 420/23 aprilie 2015 - M. Of. nr. 281 - 27.IV.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

123617195. L. P 88/23 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

123618196. D. PRES 413/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

123626197. H. G 265/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123627198. H. G 266/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANS ELECTRICA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123628199. H. G 267/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Natională „ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123515200. O. MECT 428/09 aprilie 2015 - M. Of. nr. 264 - 21.IV.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.378/2014 privind desemnarea Directiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale si industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

123519201. H. G 255/15 aprilie 2015 - M. Of. nr. 265 - 21.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Santierul Naval 2 Mai” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123520202. H. G 256/15 aprilie 2015 - M. Of. nr. 265 - 21.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123455203. O. MECS 3520/26 martie 2015 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” din municipiul Slobozia

123457204. O. MECS 3522/26 martie 2015 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, domeniul “industria textilă si pielărie”, calificarea profesională “tehnician în industria textilă” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna

123339205. O. MT 521/31 martie 2015 - M. Of. nr. 238 - 08.IV.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

123342206. H. G 237/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 239 - 08.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123333207. O. MT 498/25 martie 2015 - M. Of. nr. 237 - 07.IV.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

123203208. O. MECT 781/10 martie 2015 - M. Of. nr. 218 - 01.IV.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatării în sigurantă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judetul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judetul Vâlcea

122984209. OG. MT 150/03 martie 2015 - M. Of. nr. 187 - 19.III.2015
al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - 11 “Elaborarea si emiterea reglementărilor aeronautice civile române si a procedurilor de aplicare a acestora”

122943210. O. MECT 271/05 martie 2015 - M. Of. nr. 182 - 17.III.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru “Finantarea proiectelor din Programul Eficientă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014”

122580211. H. CD 15/23 februarie 2015 - M. Of. nr. 136 - 23.II.2015
privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale si turismului, membru al Camerei Deputatilor

122525212. O. MFP 169/17 februarie 2015 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2015
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni CE.O - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

122498213. H. G 81/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 123 - 17.II.2015
pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

122427214. DEC. PM 62/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 110 - 11.II.2015
privind eliberarea domnului Sorin Sergiu Chelmu din functia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

122389215. H. CD 8/09 februarie 2015 - M. Of. nr. 104 - 10.II.2015
privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale si turismului, membru al Camerei Deputatilor

122390216. H. CD 9/09 februarie 2015 - M. Of. nr. 104 - 10.II.2015
privind cererea de urmărire penala a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale si turismului, membru al Camerei Deputatilor

122392217. H. CD 11/09 februarie 2015 - M. Of. nr. 104 - 10.II.2015
privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale si turismului, membru al Camerei Deputatilor

122306218. DEC. PM 52/02 februarie 2015 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2015
privind numirea domnului Aurel-Sorin Encutescu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

122307219. DEC. PM 53/02 februarie 2015 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2015
privind numirea domnului Florin Vodită în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

122250220. O. MFP 98/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 80 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

122259221. O. MFP 99/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 82 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea formei si continutului conventiei, a contractului de garantare si a înscrisului prevăzute la art. 9^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015

122169222. O. MECT 1268/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 67 - 27.I.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI -S.A. - filiala Companiei Nationale ROMARM - S.A.

122172223. O. MECT 1316 /17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 67 - 27.I.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - SA Deva

122176224. O. MECT 1317/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 67 - 27.I.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROSIAMIN S.A. - filiala Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva

122067225. DEC. PM 39/22 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2015
pentru eliberarea domnului George Constantin Brezoi din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

122012226. DEC. PM 19/20 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 47 - 20.I.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

121993227. O. MT 1703/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 43 - 19.I.2015
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

121969228. O. MEN 5121/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2015
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a XII-a, filiera vocatională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, si a programelor scolare din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a XII-a, filiera vocatională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios

121943229. DEC. PM 14/14 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 31 - 14.I.2015
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

121570230. DEC. PM 325/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 941 - 22.XII.2014
privind transferul, la cerere, al domnului Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului în functia publică de conducere vacantă de director executiv al Directiei economice, patrimoniu, logistică si situatii de urgentă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

121455231. OUG. G 84/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 923 - 18.XII.2014
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

121483232. O. MEN 5105/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 925 - 18.XII.2014
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în turism” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic “Gheorghe Bals” din municipiul Adjud

121422233. H. G 1089/10 decembrie 2014 - M. Of. nr. 919 - 17.XII.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale „Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului

121350234. O. MT 1620/04 decembrie 2014 - M. Of. nr. 907 - 15.XII.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

121259235. O. MTI 1606/02 decembrie 2014 - M. Of. nr. 895 - 09.XII.2014
al ministrului transporturilor privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general si de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucuresti si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome “Administratia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general si de servicii meteorologice aeronautice

121229236. H. G 1053/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 891 - 08.XII.2014
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările si completările ulterioare

121190237. H. G 1069/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 884 - 05.XII.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

121191238. H. G 1070/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 884 - 05.XII.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

120867239. O. MT 1546/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

120760240. OUG. G 72/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 837 - 17.XI.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

120675241. O. MIMMMAT 1017/05 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 821 - 11.XI.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 942/2014

120668242. DEC. PM 299/10 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 819 - 10.XI.2014
pentru numirea doamnei Simona Allice Man în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

120644243. O. MB 1531/07 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 815 - 07.XI.2014
al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

120492244. O. MT 1466/20 octombrie 2014 - M. Of. nr. 791 - 30.X.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.482/2006, Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005, Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005, si a Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.229/2006

120500245. O. ANSVSA 43/18 martie 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120501246. O. MADR 1187/21 iulie 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120502247. O. MAI 127/05 august 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120503248. O. MT 1254/14 august 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120504249. O. MADN 2681/27 august 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120505250. O. MMSC 1667/02 octombrie 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120350251. O. MT 1445/16 octombrie 2014 - M. Of. nr. 769 - 23.X.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005

120322252. O. MIMMMAT 980/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 766 - 22.X.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

120331253. OUG. G 66/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 768 - 22.X.2014
privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

120150254. O. MB 1368/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 739 - 10.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

120091255. H. G 839/01 octombrie 2014 - M. Of. nr. 730 - 07.X.2014
pentru modificarea si completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

120106256. DEC. PM 278/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 733 - 07.X.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

120076257. O. MIMMMAT 942/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 728 - 06.X.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

119974258. H. G 812/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 712 - 30.IX.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Compania de Investitii pentru Turism” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

119975259. H. G 813/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 712 - 30.IX.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

119941260. O. MB 1309/26 septembrie 2014 - M. Of. nr. 708 - 29.IX.2014
al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

119815261. DEC. PM 267/19 septembrie 2014 - M. Of. nr. 687 - 19.IX.2014
privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism

119782262. DEC. PM 266/18 septembrie 2014 - M. Of. nr. 683 - 18.IX.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Răzvan Filipescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

119602263. O. MB 1177/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 655 - 05.IX.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

119527264. O. MB 1135/01 septembrie 2014 - M. Of. nr. 643 - 01.IX.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - SA. în vederea achizitionării de autoturisme

119458265. OG. G 19/26 august 2014 - M. Of. nr. 630 - 28.VIII.2014
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

119416266. O. MIMMMAT 782/20 august 2014 - M. Of. nr. 626 - 27.VIII.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri”

119253267. O. MDRAP 1023/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

119254268. O. MFP 993/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al ministrului finantelor publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

119255269. O. MFE 756/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al ministrului fondurilor europene pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

119177270. O. MB 997/01 august 2014 - M. Of. nr. 582 - 04.VIII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme
Rectificare - M. Of. nr. 756 - 17.X.2014

119072271. O. MT 1186/11 iulie 2014 - M. Of. nr. 570 - 31.VII.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006

118806272. O. MIMMMAT 732/08 iulie 2014 - M. Of. nr. 524 - 14.VII.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului româno-elvetian pentru întreprinderi mici si mijlocii (PREIMM) în cadrul Ariei de concentrare 5: “Îmbunătătirea mediului de afaceri si a accesului la finantare a IMM-urilor”, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 440/2014

118717273. H. G 547/02 iulie 2014 - M. Of. nr. 505 - 08.VII.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

118620274. O. MT 1033/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 495 - 03.VII.2014
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta rutieră, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1

118636275. O. MT 1126/02 iulie 2014 - M. Of. nr. 496 - 03.VII.2014
al ministrului transporturilor privind modificarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005

118434276. O. MIMMMAT 717/20 iunie 2014 - M. Of. nr. 469 - 26.VI.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

118257277. O. MIMMMAT 699/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 441 - 17.VI.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici si mijlocii

118234278. O. MIMMMAT 698/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 438 - 16.VI.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM

118163279. H. G 468/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 428 - 11.VI.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială GERMISARA - S.A. Hunedoara, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

118152280. O. MDRAP 835/30 mai 2014 - M. Of. nr. 425 - 10.VI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

118082281. L. P 72/30 mai 2014 - M. Of. nr. 413 - 04.VI.2014
pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Protocol privind turismul durabil la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor

118083282. D. PRES 436/28 mai 2014 - M. Of. nr. 413 - 04.VI.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

118052283. H. G 448/28 mai 2014 - M. Of. nr. 407 - 02.VI.2014
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judetul Arges, în vederea realizării obiectivului “Crearea infrastructurii generale si specifice activitătilor de turism din arealul climatic Ghitu-Molivisu, Pârtia de schi A1 si instalatia de transport pe cablu aferentă”

117836284. O. MT 554/07 mai 2014 - M. Of. nr. 372 - 20.V.2014
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

117782285. H. G 392/13 mai 2014 - M. Of. nr. 363 - 16.V.2014
privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme, precum si pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoresti

117622286. O. MDRAP 391/20 martie 2014 - M. Of. nr. 338 - 08.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 252/489/2012

117623287. O. MFP 633/29 aprilie 2014 - M. Of. nr. 338 - 08.V.2014
al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 252/489/2012

117570288. O. MIMMMAT 585/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 327 - 06.V.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societăti cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

117347289. O. MDRAP 506/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 296 - 23.IV.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor În turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

117207290. O. MIMMMAT 562/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitătii sau falimentului agentiei de turism

117118291. O. MIMMMAT 577/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

116938292. O. MIMMMAT 545/24 martie 2014 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 169/2013
Rectificare - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014

116586293. DEC. PM 107/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
pentru numirea domnului George Constantin Brezoi în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

116402294. L. P 9/28 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

116403295. D. PRES 244/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 156 - 04.III.2014
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

116370296. D. PRES 252/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

116266297. O. MIMMMAT 473/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de finantare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

116154298. O. MIMMMAT 440/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 118 - 18.II.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului româno­elvetian pentru întreprinderi mici si mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: “Îmbunătătirea mediului de afaceri si a accesului la finantare a IMM-urilor”

115943299. DEC. PM 26/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 84 - 03.II.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în functia publică vacanta de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocit, Mediul de Afaceri si Turism

115727300. DEC. PM 22/29 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

115731301. O. MT 35/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

115709302. O. MT 40/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto

115414303. O. MDRAP 3783/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 22 - 13.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea art. 19 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

115405304. O. MIMMMAT 376/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 20 - 11.I.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii

115388305. O. MT 1529/13 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

115289306. O. MIMMMAT 366/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013

115068307. O. MT 1518/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 818 - 21.XII.2013
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

114931308. H. G 1041/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 802 - 19.XII.2013
privind reglementarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice Autoritătii Electorale Permanente si filialelor acesteia

114903309. O. MDRAP 3482/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 799 - 18.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.496/2011

114806310. O. MDRAP 3483/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 785 - 16.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.497/2011

114425311. O. MT 1442/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 739 - 29.XI.2013
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

114127312. O. MIMMMAT 305/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 709 - 19.XI.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind completarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 169/2013

114061313. O. MT 1387/05 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 701 - 15.XI.2013
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

113920314. DEC. CC 446/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 684 - 07.XI.2013
privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism de către doamna Mihaela-Irina Ionescu

113889315. O. MT 1348/28 octombrie 2013 - M. Of. nr. 679 - 05.XI.2013
al ministrului transporturilor pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

113853316. L. P 282/31 octombrie 2013 - M. Of. nr. 677 - 04.XI.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

113854317. D. PRES 847/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 677 - 04.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

113799318. O. ME 269/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 667 - 31.X.2013
al ministrului economiei privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 169/2013

113739319. O. ANTU 234/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 658 - 28.X.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism pentru aprobarea Normelor privind atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare si decorare de pavilioane nationale, standuri specializate sau miniexpozitii si servicii conexe în cadrul manifestărilor expozitionale de turism la care participa Autoritatea Natională pentru Turism, în tară si în străinătate, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regională

113704320. O. ANT 258/08 octombrie 2013 - M. Of. nr. 655 - 24.X.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări de servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Natională pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regională

113633321. O. MT 1282/14 octombrie 2013 - M. Of. nr. 641 - 17.X.2013
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

113620322. O. MDRAP 3117/10 octombrie 2013 - M. Of. nr. 638 - 16.X.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru abrogarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investitii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

113529323. O. MADN 1381/30 septembrie 2013 - M. Of. nr. 628 - 09.X.2013
al minsitrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educatiei, culturii, turismului si mass-media între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2013
Program din 12 septembrie 2013 în domeniile educatiei, culturii, turismului si mass-media între Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018

113414324. O. MEN 5077/17 septembrie 2013 - M. Of. nr. 611 - 01.X.2013
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentayie”, calificarea profesională „tehnician în turism” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din localitatea Rucăr

113280325. O. MIMMMAT 170/06 septembrie 2013 - M. Of. nr. 592 - 20.IX.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013

113271326. O. MIMMMAT 169/06 septembrie 2013 - M. Of. nr. 591 - 19.IX.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

113235327. DEC. PM 399/17 septembrie 2013 - M. Of. nr. 588 - 17.IX.2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu

113215328. H. G 686/04 septembrie 2013 - M. Of. nr. 584 - 16.IX.2013
pentru modificarea si completarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România”

113027329. O. MDRAP 2210/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 561 - 04.IX.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor. constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”

113026330. O. MT 1049/20 august 2013 - M. Of. nr. 561 - 04.IX.2013
al ministrului transporturilor, interimar, pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cârtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, precum si pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005
Rectificare - M. Of. nr. 627 - 09.X.2013

112981331. O. MDRAP 2411/01 august 2013 - M. Of. nr. 555 - 02.IX.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării constructiilor“, indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.530/2012

112983332. O. MDRAP 2413/01 august 2013 - M. Of. nr. 555 - 02.IX.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor“, indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.751/2012

112984333. O. MDRAP 2414/01 august 2013 - M. Of. nr. 555 - 02.IX.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor“, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.655/2012

112877334. O. MT 1022/08 august 2013 - M. Of. nr. 542 - 28.VIII.2013
al ministrului transporturilor, interimar, pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005
Rectificare - M. Of. nr. 600 - 26.IX.2013

112899335. O. MT 1044/19 august 2013 - M. Of. nr. 543 - 28.VIII.2013
al ministrului transporturilor, interimar, pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

112859336. O. MT 1051/20 august 2013 - M. Of. nr. 540 - 27.VIII.2013
al ministrului transporturilor, interimar, pentru modificarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

112860337. O. MAE 1095/08 august 2013 - M. Of. nr. 540 - 27.VIII.2013
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educatiei, mass-mediei, tineretului, sportului si turismului între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse

112615338. H. G 577/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 506 - 12.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

112604339. H. G 583/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 502 - 08.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
Rectificare - M. Of. nr. 526 - 21.VIII.2013

112526340. O. ME 1704/26 iulie 2013 - M. Of. nr. 486 - 02.VIII.2013
al ministrului economiei si al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Conventiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, a Conventiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garantie reală mobiliară, precum si a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2011

112392341. O. MT 980/23 iulie 2013 - M. Of. nr. 473 - 30.VII.2013
al ministrului transporturilor, interimar, privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

112311342. O. ANTU 107/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 460 - 25.VII.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism privind aprobarea modelului si continutului legitimatiilor de control

112312343. O. ANTU 108/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 460 - 25.VII.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism privind aprobarea modelului si continutul formularelor si documentelor utilizate în activitatea de control si autorizare a Directiei generale control si autorizare turism

112298344. DEC. PM 270/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 457 - 24.VII.2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism de către domnul Salvador Petre Ionescu

112168345. O. MIMMMAT 50/02 iulie 2013 - M. Of. nr. 438 - 18.VII.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

112169346. O. MIMMMAT 61/09 iulie 2013 - M. Of. nr. 438 - 18.VII.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind completarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 37/2013

112126347. H. G 481/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 434 - 17.VII.2013
privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” - S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritătii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

112144348. H. G 464/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 436 - 17.VII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

112059349. O. MT 914/02 iulie 2013 - M. Of. nr. 426 - 12.VII.2013
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

112024350. H. G 430/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 420 - 10.VII.2013
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism

111855351. O. MIMMCTP 35/13 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

111856352. O. MIMMCTP 36/13 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

111857353. O. MIMMCTP 37/13 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
al ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START

111556354. H. G 353/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 360 - 18.VI.2013
privind organizarea Conferintei „Identificarea avantajelor competitive ale unei destinatii turistice - oportunităti si provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României" în data de 3 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti în turism din străinătate, cu precădere din tarile membre ale Organizatiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2-8 iulie 2013

111511355. O. ANTU 65/10 iunie 2013 - M. Of. nr. 353 - 14.VI.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism

111242356. O. MDRAP 942/19 martie 2013 - M. Of. nr. 310 - 29.V.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru completarea Ordinului ministrufui dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

111243357. O. MFE 471/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 310 - 29.V.2013
al ministrului fondurilor europene pentru completarea Ordinului ministrufui dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

111244358. O. MFP 653/20 mai 2013 - M. Of. nr. 310 - 29.V.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea Ordinului ministrufui dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

110859359. O. MT 740/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 262 - 10.V.2013
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

110654360. O. MDRAP 1758/18 aprilie 2013 - M. Of. nr. 241 - 26.IV.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, precum si privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011

110641361. DEC. PM 199/25 aprilie 2013 - M. Of. nr. 240 - 25.IV.2013
pentru numirea domnului Răzvan Filipescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

110557362. O. MT 681/11 aprilie 2013 - M. Of. nr. 228 - 20.IV.2013
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

110323363. O. MT 286/04 aprilie 2013 - M. Of. nr. 200 - 09.IV.2013
al ministrului transporturilor privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

110302364. O. MT 266/01 aprilie 2013 - M. Of. nr. 198 - 08.IV.2013
al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitătilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor si aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate

110154365. H. G 121/27 martie 2013 - M. Of. nr. 175 - 29.III.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

110028366. O. MT 207/08 martie 2013 - M. Of. nr. 153 - 22.III.2013
al ministrului transporturilor pentru modificarea lit. A „Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)” de la pct. I „Tarife pentru cursuri de formare a personalului navigant” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

109955367. L. P 52/14 martie 2013 - M. Of. nr. 145 - 19.III.2013
privind vânzarea locuintelor aflate în proprietatea Societătii Feroviare de Turism „S.F.T. - C.F.R.” - S.A. actualilor chiriasi

109956368. D. PRES 303/13 martie 2013 - M. Of. nr. 145 - 19.III.2013
pentru promulgarea Legii privind vânzarea locuintelor aflate în proprietatea Societătii Feroviare de Turism „S.F.T. - C.F.R.” - S.A. actualilor chiriasi

109647369. O. MEN 3203/13 februarie 2013 - M. Of. nr. 106 - 22.II.2013
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „turism si alimentatie”, calificările profesionale „asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie”, „tehnician nutritionist” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul National Economic „Gheorghe Chitu” din municipiul Craiova

109662370. O. MEN 3232/13 februarie 2013 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „agent de turism - ghid” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Economic „Emanuel Gojdu” din municipiul Hunedoara

109596371. DEC. PM 121/19 februarie 2013 - M. Of. nr. 98 - 19.II.2013
pentru numirea doamnei Florenta Mirela Matichescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

108976372. H. G 9/09 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 40 - 18.I.2013
privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

108859373. DEC. PM 30/11 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 24 - 11.I.2013
pentru eliberarea domnului Iulian Matache din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

108678374. O. MDRT 1879/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5,3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

108679375. O. MAE 1126/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2012
al ministrului afacerilor europene pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5,3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

108680376. O. MFP 1722/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2012
ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5,3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

108603377. DEC. PM 563/22 decembrie 2012 - M. Of. nr. 883 - 22.XII.2012
pentru eliberarea domnului Bolos Marcel Ioan din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

108075378. O. MDRT 2571/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 823 - 07.XII.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale AEROQ - S.A. pentru realizarea unor functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, privind desemnarea Societătii Comerciale AEROQ - S.A. În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea unor functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, precum si privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011

107872379. H. G 1120/20 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 798 - 28.XI.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publicĂŁ aflatĂŁ sub autoritatea Ministerului DezvoltĂŁrii Regionale si Turismului

107874380. O. MTI 1692/22 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 798 - 28.XI.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea art. 15 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

107818381. L. P 219/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 789 - 23.XI.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative

107819382. D. PRES 710/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 789 - 23.XI.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative

107796383. O. MDRT 1479/13 august 2012 - M. Of. nr. 786 - 22.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistentă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

107780384. O. MDRT 1749/21 septembrie 2012 - M. Of. nr. 784 - 21.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind evaluarea stării de sigurantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, indicativ NP 131-2011"

107781385. O. MDRT 1752/21 septembrie 2012 - M. Of. nr. 784 - 21.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind stabilirea debitelor si volumelor maxime pentru calculul constructiilor hidrotehnice de retentie, indicativ NP 129-2011”

107744386. H. G 1095/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 781 - 20.XI.2012
pentru aprobarea plătii contributiei financiare de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului la bugetul Grupării europene de cooperare teritorială "Reteaua Europeană de Cunostinte în Urbanism” în perioada 2012-2013

107751387. O. MDRT 2368/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 781 - 20.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea investitiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuinte” din cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” a Programului operational regional 2007-2013

107724388. H. G 1100/14 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 778 - 19.XI.2012
privind aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012

107643389. O. MDRT 1775/25 septembrie 2012 - M. Of. nr. 766 - 14.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind calculul si alcătuirea constructivă a planseelor compuse lemn-beton la clădiri vechi si noi”, indicativ GP 116-2011

107599390. O. MDRT 2429/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 760 - 12.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

107478391. O. MTI 1589/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 745 - 06.XI.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006

107380392. O. MDRT 2326/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 734 - 31.X.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare transnatională „Sud-Estul Europei”

107403393. H. G 1041/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

107282394. H. G 1003/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 720 - 24.X.2012
pentru aprobarea listei cuprinzând 4 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.”- S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

107258395. DEC. PM 499/22 octombrie 2012 - M. Of. nr. 717 - 22.X.2012
privind constituirea Comitetului interministerial pentru elaborarea si implementarea unei strategii de înnoire a parcului auto din România si încurajarea producătorilor autohtoni de autoturisme

107146396. O. MDRT 1655/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 704 - 15.X.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012

107147397. O. MDRT 1751/21 septembrie 2012 - M. Of. nr. 704 - 15.X.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vântului asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012

107071398. O. MDRT 1811/01 octombrie 2012 - M. Of. nr. 694 - 09.X.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. pentru realizarea unor functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011

107054399. O. MDRT 1809/01 octombrie 2012 - M. Of. nr. 691 - 08.X.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

106942400. O. MDRT 1675/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 679 - 01.X.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului 2012-2014, precum si a Listei proiectelor si a bugetului aferent acestora

106903401. O. MTI 1435/17 septembrie 2012 - M. Of. nr. 671 - 25.IX.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

106799402. H. G 828/07 august 2012 - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria privind actiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 12 octombrie 2011
Memorandum de întelegere între Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria privind actiunile pregătitoare pentru amenajări hidroelectrice pe fluviul Dunărea

106812403. O. MDRT 1640/03 septembrie 2012 - M. Of. nr. 659 - 18.IX.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind analiza si evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011”

106759404. H. G 908/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 651 - 13.IX.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si turismului

106769405. H. G 789/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 652 - 13.IX.2012
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

106757406. O. MDRT 1590/24 august 2012 - M. Of. nr. 650 - 12.IX.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Părtii a 3-a - Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005

106729407. O. MDRT 1529/23 august 2012 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în constructii. Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174- 1979, C 55-1974”, indicativ GE 055-2012

106730408. O. MDRT 1530/23 august 2012 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării constructiilor”, indicativ CR 0-2012

106731409. O. MDRT 1656/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011

106732410. O. ANSVSA 60/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

106733411. O. MADR 204/06 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

106734412. O. MADN 221/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

106735413. O. MADN 44724/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

106736414. O. MTI 1407/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

106737415. O. MMP 3413/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

106629416. O. MTI 1350/28 august 2012 - M. Of. nr. 629 - 01.IX.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

106422417. H. G 780/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 597 - 21.VIII.2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale Societătii Comerciale MAMAIA - S.A., Societătii Comerciale LITORAL - S.A. si Societătii Comerciale NEPTUN-OLIMP - S.A. la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni majoritare în numele statului

106385418. O. MDRT 1405/03 august 2012 - M. Of. nr. 588 - 17.VIII.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

106391419. O. MDRT 1461/13 august 2012 - M. Of. nr. 590 - 17.VIII.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

106300420. O. MDRT 929/18 iunie 2012 - M. Of. nr. 573 - 13.VIII.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistentă tehnică” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

106190421. H. G 766/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 554 - 07.VIII.2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale unor societăti comerciale la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

106153422. H. G 763/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 550 - 06.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A. Bucuresti

105849423. H. G 706/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 502 - 23.VII.2012
privind alocarea temporară, pentru trimestrul al III-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stal pe anul 2012 nr. 293/2011

105856424. O. MTI 1107/29 iunie 2012 - M. Of. nr. 503 - 23.VII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1
Rectificare - M. Of. nr. 580 - 14.VIII.2012

105867425. H. G 708/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 505 - 23.VII.2012
pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului a subprogramului multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială”

105695426. H. G 667/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 481 - 13.VII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Feroviare de Turism "S.FT. - C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

105706427. DEC. PM 414/13 iulie 2012 - M. Of. nr. 483 - 13.VII.2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Demirel Spiridon a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

105599428. O. MTI 1120/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 463 - 09.VII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si a Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.482/2006, precum si pentru modificarea si completarea Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.229/2006

105492429. DEC. PM 402/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 451 - 05.VII.2012
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Gheorghe Nastasia din functia publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

105342430. DEC. PM 391/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 426 - 27.VI.2012
pentru numirea domnului Cristian Gheorghe Barhalescu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

105295431. H. G 616/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 423 - 26.VI.2012
pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului al României si Ministerul Dezvoltării Regionale si Constructiilor al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
Acord de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului al României si Ministerul Dezvoltării Regionale si Constructiilor al Republicii Moldova

105248432. O. MDRT 908/15 iunie 2012 - M. Of. nr. 416 - 22.VI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 270/2005

105204433. DEC. PM 376/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2012
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către doamna Mihaela Dincă

105205434. DEC. PM 377/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2012
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către domnul Anton Dady Steiner

105206435. DEC. PM 378/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către domnul Valentin Florin Trifan

105207436. DEC. PM 379/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către doamna Elena Gabriela Eremia

105208437. O. MDRT 909/15 iunie 2012 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitătii produselor pentru constructii

105237438. O. MECTS 4365/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”. domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie, domeniul „constructii, instalatii si lucrări publice”, calificările profesionale „tehnician drumuri si poduri”, „maistru constructii civile, industriale si agricole” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grup Scolar „Dan Mateescu” din municipiul Călărasi

105240439. O. MECTS 4368/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, interimar, privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul "servicii”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret" din municipiul Ploiesti

105071440. O. MDRT 115/31 mai 2012 - M. Of. nr. 397 - 13.VI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind fundarea constructiilor pe pământuri cu umflări si contractii mari, indicativ NP 126:2010"

105003441. O. MDRT 110/30 mai 2012 - M. Of. nr. 387 - 11.VI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.865/2011

104937442. O. MDRT 102/25 mai 2012 - M. Of. nr. 379 - 06.VI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT” - SRL, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

104905443. O. MTI 496/29 mai 2012 - M. Of. nr. 376 - 05.VI.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.473/2006 privind efectuarea formalitătilor de sosire/plecare în/din porturile românesti a navelor de navigatie interioară

104894444. H. G 556/30 mai 2012 - M. Of. nr. 374 - 01.VI.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

104500445. O. MDRT 683/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 337 - 18.V.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă”, indicativ ST 009-2011

104460446. DEC. PM 197/16 mai 2012 - M. Of. nr. 333 - 17.V.2012
pentru numirea domnului Iulian Matache în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

104367447. O. MECTS 3925/03 mai 2012 - M. Of. nr. 323 - 14.V.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, profilul „resurse naturale si protectia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician în industria alimentară” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „loan Bojor” din municipiul Reghin

104277448. DEC. PM 165/11 mai 2012 - M. Of. nr. 319 - 11.V.2012
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dicones Curteanu din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

104174449. DEC. PM 141/09 mai 2012 - M. Of. nr. 311 - 09.V.2012
pentru eliberarea domnului Gheorghe Răzvan Murgeanu din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

104175450. DEC. PM 142/09 mai 2012 - M. Of. nr. 311 - 09.V.2012
pentru numirea domnului Bolos Marcel Ioan în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

104181451. O. MDRT 842/03 mai 2012 - M. Of. nr. 311 - 09.V.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si retragerea desemnării si notificarii Societătii Comerciale SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L.

104182452. O. MDRT 845/03 mai 2012 - M. Of. nr. 311 - 09.V.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

104147453. O. MDRT 843/03 mai 2012 - M. Of. nr. 306 - 08.V.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Laboratorului de cercetare si încercări instalatii, materiale si echipamente - LII, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC”, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea functiei de laborator de încercări pentru produse pentru constructii

104148454. O. MDRT 844/03 mai 2012 - M. Of. nr. 306 - 08.V.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană si la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru constructii

104012455. H. G 338/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 288 - 02.V.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului „Ruta culturală turistică a împăratilor romani" dintre Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croatia, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului din România si Ministerul Economiei si Dezvoltării Regionale din Republica Serbia, semnat la Sremski Karoivci la 24 februarie 2012
Memorandum de întelegere cu privire la cooperarea în cadrul proiectului „Ruta culturală turistică a împăratilor romani" dintre Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, Ministerul Turismului din Republica Croatia, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului din România si Ministerul Economiei si Dezvoltării Regionale din Republica Serbia

103978456. O. MDRT 252/15 martie 2012 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană"

103958457. O. MECTS 3744/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 279 - 26.IV.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „resurse naturale si protectia mediului", domeniul „industrie alimentară", calificarea profesionala „tehnician în industria alimentară", profilul „tehnic", domeniul „industria textilă si pielărie", calificarea profesională „tehnician în industria textilă", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „tehnician în gastronomie" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Tehnic „Petru Rares" din municipiul Bârlad

103902458. H. G 367/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 272 - 24.IV.2012
privind alocarea temporară, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

103846459. O. MDRT 220/12 martie 2012 - M. Of. nr. 263 - 23.IV.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistentă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

103735460. O. MDRT 253/15 martie 2012 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea reglementării tehnice „Procedură privind controlul de stat la producerea si livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al sefului Cancelariei Primului-Ministru nr. 1.392/2.815/D.M./2008

103744461. H. G 282/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 252 - 13.IV.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

103621462. O. MDRT 622/30 martie 2012 - M. Of. nr. 232 - 06.IV.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control si ale stampilei destinate utilizării în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii în constructii

103602463. O. MTI 221/15 martie 2012 - M. Of. nr. 228 - 05.IV.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

103530464. O. MDRT 277/19 martie 2012 - M. Of. nr. 216 - 02.IV.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.496/2011

103541465. H. G 236/27 martie 2012 - M. Of. nr. 219 - 02.IV.2012
pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50 000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

103512466. O. MDRT 296/23 martie 2012 - M. Of. nr. 213 - 30.III.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 1.497/2011

103275467. L. P 37/19 martie 2012 - M. Of. nr. 184 - 21.III.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta” de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii „CN.I.” - S.A.

103276468. D. PRES 297/16 martie 2012 - M. Of. nr. 184 - 21.III.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta” de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

103219469. O. MECTS 3388/29 februarie 2012 - M. Of. nr. 178 - 20.III.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Stefan cel Mare si Sfânt” din localitatea Vorana

103010470. H. G 100/28 februarie 2012 - M. Of. nr. 145 - 05.III.2012
pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si la activitatea de cadastru si publicitate imobiliară

102990471. O. MTI 134/20 februarie 2012 - M. Of. nr. 142 - 02.III.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind înfiintarea regiunii de control terminal Arad, modificarea anexei nr. 1 "Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucuresti" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national sub nivelul de zbor 195 si stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti si reclasificarea spatiului aerian în conformitate cu modificările survenite

102991472. O. MAN 24/25 februarie 2012 - M. Of. nr. 142 - 02.III.2012
al ministrului apărării nationale privind înfiintarea regiunii de control terminal Arad, modificarea anexei nr. 1 "Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucuresti" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national sub nivelul de zbor 195 si stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti si reclasificarea spatiului aerian în conformitate cu modificările survenite

102944473. O. MDRT 119/24 februarie 2012 - M. Of. nr. 136 - 28.II.2012
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetãri în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificãrii la Comisia Europeanã privind realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitãtii produselor pentru constructii

102897474. H. G 86/21 februarie 2012 - M. Of. nr. 130 - 23.II.2012
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012

102815475. O. MTI 42/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005

102803476. O. MDRT 275/08 februarie 2012 - M. Of. nr. 115 - 14.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit

102777477. O. MDRT 208/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetări pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii - ICECON - S.A, în vederea notificării la Comisia Europeană si la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru constructii

102778478. O. MDRT 209/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului I pentru desemnarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană si la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru constructii

102655479. O. MDRT 2704/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială”, domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identităti regionale” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102658480. O. MDRT 2705/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102661481. O. MDRT 2706/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 9l8/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102662482. O. MDRT 17/04 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 9l8/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102664483. O. MDRT 2707/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Îmbunătătirea facilitătilor de transport transfrontalier terestru si fluvial” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102645484. O. MECTS 3138/26 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 105 - 09.II.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „comert”, calificarea profesională „tehnician activităti comerciale”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „organizator de conferinte, congrese, târguri si expozitii”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar „Grigore Moisil” din municipiul Deva

102629485. O. MDRT 2709/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 103 - 08.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială”, domeniul major de interventie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor si a cunostintelor” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007 - 2013

102632486. O. MDRT 2710/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 103 - 08.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situatii de urgentă” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102545487. O. MDRT 2703/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 95 - 07.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economică si Socială, pentru proiecte finantate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalierâ România-Bulgaria 2007-2013

102548488. O. MDRT 2708/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 95 - 07.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială”, domeniul major de interventie „Cooperarea people to people” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalierâ România-Bulgaria 2007-2013

102569489. O. MDRT 165/31 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2012, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

102423490. DEC. PM 17/30 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Anton Dady Steiner a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

102401491. MSJ. MTI 38/18 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 71 - 30.I.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

102232492. H. G 21/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

102088493. O. MDRT 22/06 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 22 - 11.I.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinta proprietate personală

102068494. H. G 3/04 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Consolidare si restaurare Cazino Constanta”, realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

102015495. H. G 1262/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 15 - 09.I.2012
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea în domeniul turismului

102023496. H. G 1271/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011, si a Acordului de cofinantare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot „Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil", semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011
Memorandum de întelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
Acord de cofinantare între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot „Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării si modernizării destinatiilor turistice Borsec, Băile Herculane si Sulina ca suport al activitătilor de turism durabil"

101968497. O. MDRT 2596/11 octombrie 2011 - M. Of. nr. 09 - 05.I.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

101811498. O. MDRT 2794/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 924 - 27.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 833?3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare “Dezvoltare economică si socială” si “Protectia mediului si pregătirea pentru situatii de urgentă” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

101686499. O. MDRT 3031/08 decembrie 2011 - M. Of. nr. 908 - 21.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

101707500. H. G 1248/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 911 - 21.XII.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

101712501. O. MDRT 2793/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 911 - 21.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară “Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

101606502. O. MTI 987/05 decembrie 2011 - M. Of. nr. 898 - 19.XII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

101608503. O. MDRT 3030/08 decembrie 2011 - M. Of. nr. 898 - 19.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC” Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

101588504. O. MDRT 2865/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 894 - 16.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii

101601505. H. G 1220/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 896 - 16.XII.2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism

101530506. O. MTI 974/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 888 - 15.XII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim si maritim-portuar care nu intră sub incidenta Conventiei STCW

101531507. O. MTI 975/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 888 - 15.XII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

101449508. O. MECTS 5635/10 octombrie 2011 - M. Of. nr. 878 - 13.XII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol “Alexandru Borza” din localitatea Geoagiu

101450509. O. MECTS 5636/10 octombrie 2011 - M. Of. nr. 878 - 13.XII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician activităti de agroturism montan” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar Agromontan “Romeo Constantinescu” din localitatea Vălenii de Munte

101007510. O. ANA 160/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăsurării activitătilor în sălile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping

100889511. H. G 1132/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 817 - 18.XI.2011
privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

100846512. O. MECTS 6179/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 810 - 16.XI.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician în agroturism” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol “Nicolae Comăteanu” din municipiul Tulcea

100794513. O. MDRT 2741/01 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 802 - 14.XI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011

100744514. H. G 1090/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2011

100627515. O. MDRT 2692/25 octombrie 2011 - M. Of. nr. 780 - 03.XI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Societătii Comerciale ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

100628516. O. MDRT 2693/25 octombrie 2011 - M. Of. nr. 780 - 03.XI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale HIDROCONSTRUCTIA - S.A. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

100450517. O. MDRT 2656/18 octombrie 2011 - M. Of. nr. 749 - 25.X.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

100451518. H. G 1017/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 750 - 25.X.2011
pentru aprobarea unui obiectiv de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

100363519. L. P 183/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 733 - 19.X.2011
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “LJRBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

100364520. D. PRES 760/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 733 - 19.X.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

100203521. O. MDRT 2529/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 712 - 10.X.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

100204522. O. MDRT 2530/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 712 - 10.X.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

100205523. O. MDRT 2531/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 712 - 10.X.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale QUALITY CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

100206524. O. MDRT 2532/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 712 - 10.X.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale QUALITY CERT - S.A. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

100131525. OUG. G 81/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 704 - 05.X.2011
privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative

99834526. OUG. G 76/14 septembrie 2011 - M. Of. nr. 670 - 20.IX.2011
privind aprobarea realizării obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta” de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

99808527. O. MDRT 2389/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 666 - 19.IX.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii - PC 001

99743528. O. MDRT 2372/07 septembrie 2011 - M. Of. nr. 659 - 15.IX.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

99548529. H. G 872/31 august 2011 - M. Of. nr. 631 - 05.IX.2011
privind preluarea imobilului - teren si constructie - “Cazino Constanta”, apartinând domeniului privat al municipiului Constanta, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

99141530. H. G 780/03 august 2011 - M. Of. nr. 567 - 10.VIII.2011
pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, si a caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

99063531. H. G 760/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 557 - 05.VIII.2011
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere retele canalizare menajeră si pluvială în cartierele Munteni si Podeni din municipiulBârlad, judetul Vaslui” din cadrul proiectului prioritar “Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

99033532. O. MTI 557/22 iulie 2011 - M. Of. nr. 552 - 03.VIII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane, aprobate prin 6rdinul ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 504/501/2005

99034533. O. MFP 2346/22 iulie 2011 - M. Of. nr. 552 - 03.VIII.2011
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane, aprobate prin 6rdinul ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 504/501/2005

98854534. O. MTI 518/14 iulie 2011 - M. Of. nr. 525 - 26.VII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

98761535. H. G 714/13 iulie 2011 - M. Of. nr. 513 - 20.VII.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Compania de Investitii pentru Turism” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

98686536. O. MDRT 1659/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 504 - 15.VII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, indicativ I5-2010

98616537. O. MDRT 1719/04 iulie 2011 - M. Of. nr. 495 - 12.VII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind retragerea desemnării si notificării la Comisia Europeană a Societătii Comerciale CERTROM - S.R.L. pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

98370538. O. MDRT 1496/13 mai 2011 - M. Of. nr. 458 - 30.VI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

98102539. H. G 591/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 421 - 16.VI.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism

98035540. H. G 583/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 411 - 10.VI.2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

97963541. H. G 561/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2011
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

98044542. O. MDRT 1497/13 mai 2011 - M. Of. nr. 400 - 08.VI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în activitatea de constructii în vederea autorizării

97913543. O. MDRT 1535/26 mai 2011 - M. Of. nr. 395 - 06.VI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C

97921544. O. MDRT 1389/27 aprilie 2011 - M. Of. nr. 396 - 06.VI.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

97922545. O. MFP 2036/24 mai 2011 - M. Of. nr. 396 - 06.VI.2011
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

97875546. H. G 535/18 mai 2011 - M. Of. nr. 390 - 03.VI.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
Rectificare - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011

97876547. O. MTI 354/19 mai 2011 - M. Of. nr. 390 - 03.VI.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

97852548. O. MTI 371/26 mai 2011 - M. Of. nr. 386 - 02.VI.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare –ARSVOM

97772549. DEC. PM 64/27 mai 2011 - M. Of. nr. 374 - 30.V.2011
pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România

97561550. O. MDRT 1471/09 mai 2011 - M. Of. nr. 342 - 17.V.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

97562551. O. MDRT 1485/11 mai 2011 - M. Of. nr. 342 - 17.V.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale "Laborator Central Constructii CCF" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si retragerea desemnării si notificării Societătii Comerciale "Societatea de Constructii CCCF - Filiala Laborator Central CCF" - S.A.

97534552. H. G 474/11 mai 2011 - M. Of. nr. 339 - 16.V.2011
pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

97437553. O. MDRT 1360/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 327 - 11.V.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

97327554. O. MDRT 1430/02 mai 2011 - M. Of. nr. 313 - 06.V.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

97328555. O. MDRT 1431/02 mai 2011 - M. Of. nr. 313 - 06.V.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale CERTROM - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

97285556. O. MTI 283/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 306 - 04.V.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

97207557. O. ANSVSA 10/22 februarie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

97208558. O. MADR 52/07 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

97209559. O. MAI 56/22 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

97210560. O. MADN 212/25 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

97211561. O. ANAF 19211/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

97212562. O. MMP 1277/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

97213563. O. MTI 186/18 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

97203564. O. MDRT 1328/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 293 - 27.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

97123565. H. G 386/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 282 - 21.IV.2011
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar “10.000 km drumuri judetene si de interes local” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului

97125566. O. MTI 213/25 martie 2011 - M. Of. nr. 282 - 21.IV.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

97131567. H. G 402/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 283 - 21.IV.2011
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar “10.000 km drumuri judetene si de interes local” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului

97103568. O. MDRT 1330/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 274 - 19.IV.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru desemnarea Societãtii Comerciale RAD CERT - S.R.L. în vederea notificãrii la Comisia Europeanã pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitãtii produselor pentru constructii

97104569. O. MDRT 1331/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 274 - 19.IV.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru desemnarea Societãtii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificãrii la Comisia Europeanã pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitãtii produselor pentru constructii
Rectificare - M. Of. nr. 292 - 27.IV.20

97062570. O. MDRT 1269/01 aprilie 2011 - M. Of. nr. 267 - 15.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

97063571. H. G 368/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 268 - 15.IV.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale "CARMEN SILVA 2000" - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

97064572. H. G 369/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 268 - 15.IV.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “GERMISARA” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

96978573. O. MDRT 1150/11 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96980574. O. MDRT 1151/11 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96985575. O. MDRT 1152/11 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul ruralsi mic urban

96987576. O. MDRT 1153/11 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96935577. H. G 320/23 martie 2011 - M. Of. nr. 250 - 08.IV.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism

96633578. H. G 254/17 martie 2011 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2011
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul proiectului prioritar “10.000 km drumuri judetene si de interes local” din Programul national de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

96599579. H. G 251/17 martie 2011 - M. Of. nr. 216 - 29.III.2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

96584580. H. G 272/23 martie 2011 - M. Of. nr. 213 - 28.III.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

96516581. H. G 249/17 martie 2011 - M. Of. nr. 204 - 24.III.2011
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

96478582. O. MTI 153/03 martie 2011 - M. Of. nr. 200 - 22.III.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si pentru definirea trenurilor de cãlãtori în functie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de cãlãtori

96334583. O. MDRT 906/28 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 182 - 15.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pãtrat, pentru anul 2011, în vederea vânzãrii locuintelor pentru tineri

96335584. O. MDRT 1051/03 martie 2011 - M. Of. nr. 182 - 15.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

96291585. O. MECTS 3641/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 177 - 14.III.2011
al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului privind aprobarea planurilor-cadru de învãtãmânt pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocationalã, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios

96277586. O. MDRT 950/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 173 - 11.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentã tehnicã” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

96187587. H. G 171/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 162 - 07.III.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societãtii Feroviare de Turism “S.F.T - C.F.R.” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

96157588. O. MDRT 2688/29 decembrie 2010 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind fundarea constructiilor pe pãmânturi sensibile la umezire, indicativ NP 125: 2010”

96158589. O. MDRT 2689/29 decembrie 2010 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind proiectarea geotehnicã a lucrãrilor de sustinere, indicativ NP 124: 2010”

96159590. O. MDRT 2690/29 decembrie 2010 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010”

96160591. O. MDRT 2691/28 februarie 2011 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind proiectarea geotehnicã a fundatiilor pe piloti, indicativ NP 123: 2010”

96098592. O. MDRT 1005/21 februarie 2011 - M. Of. nr. 154 - 03.III.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintã ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

96018593. H. G 128/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 141 - 24.II.2011
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Comertului, Industriei si Turismului din Republica Cipru privind cooperarea în sectorul energetic, semnat la Nicosia la 28 septembrie 2010
Memorandum de întelegere între Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Comertului, Industriei si Turismului din Republica Cipru privind cooperarea în sectorul energetic

95993594. H. G 127/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 137 - 23.II.2011
pentru aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010
Memorandum de cooperare între Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria

95779595. O. MTI 77/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 102 - 09.II.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

95780596. O. MDRT 899/28 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 102 - 09.II.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

95791597. H. G 90/02 februarie 2011 - M. Of. nr. 104 - 09.II.2011
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performantă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunitătii de a reduce emisiile de C02 generate de vehiculele usoare

95519598. H. G 75/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si turismului

95266599. O. MDRT 61/18 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 51 - 20.I.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea reglementării tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.237/2010

95231600. O. MDRT 2701/30 decembrie 2010 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

95237601. O. MDRL 25/07 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 48 - 19.I.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea desemnării Societătii Comerciale CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice în vederea atestării conformitătii produselor pentru constructii

95238602. O. MDRT 26/07 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 48 - 19.I.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea desemnării Societătii Comerciale QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice în vederea atestării conformitătii produselor pentru constructii

95110603. O. MECTS 5914/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “turism si alimentatie”, calificările profesionale “asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie”, “organizator de conferinte, congrese, târguri si expozitii”, din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Economic “Andrei Bârseanu” din municipiul Brasov

95113604. O. MTI 1007/13 decembrie 2010 - M. Of. nr. 28 - 12.I.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

95026605. O. MFP 26/04 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 15 - 07.I.2011
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantãrii în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile

95027606. O. MDRT 2676/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 15 - 07.I.2011
al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltãrii regionale si turismului nr. 2.748/2.545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantãrii în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile

94923607. O. MDRT 2654/20 decembrie 2010 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

94924608. O. MDRT 2655/20 decembrie 2010 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale SRAC CERT SERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

94844609. O. MDRT 2637/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 887 - 29.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Societătii Comerciale KONTROL - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

94781610. H. G 1381/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 876 - 28.XII.2010
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

94695611. H. G 1318/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 868 - 24.XII.2010
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

94676612. H. G 1267/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 866 - 23.XII.2010
privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

94591613. O. MDRT 2514/22 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 853 - 20.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton”, indicativ NE 012/2-2010

94555614. H. G 1280/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2010
privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

94488615. O. MDRT 2611/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 842 - 16.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - ÎNCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

94435616. H. G 1247/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

94305617. O. MDRT 2513/22 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 820 - 08.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005

94201618. O. MDRT 2545/30 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 806 - 02.XII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de constructii care fac obiectul finantării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

93833619. L. P 204/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 765 - 16.XI.2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

93834620. D. PRES 1084/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 765 - 16.XI.2010
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

93716621. O. MDRT 2433/04 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 749 - 10.XI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

93718622. O. MDRT 2434/04 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 749 - 10.XI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Societătii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

93663623. O. MDRT 2435/04 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 745 - 08.XI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistentă tehnică” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

93609624. O. MDRT 2414/01 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 736 - 04.XI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

93182625. O. MDRT 2266/07 octombrie 2010 - M. Of. nr. 685 - 11.X.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistentă tehnică a Programului operational comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013

93164626. O. MDRT 2237/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 683 - 08.X.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”

93057627. H. G 985/20 septembrie 2010 - M. Of. nr. 668 - 30.IX.2010
pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010

92974628. O. MDRT 2183/17 septembrie 2010 - M. Of. nr. 658 - 23.IX.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România- Ucraina 2007-2013

92947629. O. MDRT 1294/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 654 - 22.IX.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013"

92932630. O. MECTS 5136/06 septembrie 2010 - M. Of. nr. 652 - 21.IX.2010
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „an de completare", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „bucătar", respectiv pentru nivelul „liceal", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „tehnician în gastronomie", domeniul „estetica si igiena corpului omenesc", calificarea profesională „coafor stilist", din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei" din municipiul Ploiesti

92934631. O. MECTS 5138/06 septembrie 2010 - M. Of. nr. 652 - 21.IX.2010
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „organizator banqueting", din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul „Mihail Cantacuzino" din localitatea Sinaia

92856632. DEC. PM 226/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 644 - 15.IX.2010
pentru eliberarea domnului Ioan Andreica din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

92857633. DEC. PM 227/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 644 - 15.IX.2010
pentru numirea domnului Eugen-Dicones Curteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

92763634. H. G 929/01 septembrie 2010 - M. Of. nr. 632 - 08.IX.2010
pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

92749635. O. MDRT 2042/02 septembrie 2010 - M. Of. nr. 628 - 07.IX.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 9 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microÎntreprinderilor pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltării microÎntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

92750636. O. MDRT 2043/02 septembrie 2010 - M. Of. nr. 628 - 07.IX.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 12 lit. h) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

92751637. O. MDRT 2044/02 septembrie 2010 - M. Of. nr. 628 - 07.IX.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 11 pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

92682638. H. G 896/25 august 2010 - M. Of. nr. 620 - 02.IX.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Feroviare de Turism „S.F.T - CER." - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

92651639. H. G 904/25 august 2010 - M. Of. nr. 616 - 31.VIII.2010
privind restructurarea si reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

92419640. O. MDRT 1953/09 august 2010 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

92376641. O. MDRT 1954/09 august 2010 - M. Of. nr. 581 - 17.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind desemnarea Societătii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

92403642. O. MDRT 1972/17 august 2010 - M. Of. nr. 584 - 17.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot" realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

92315643. O. MDRT 1937/03 august 2010 - M. Of. nr. 572 - 12.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

92263644. H. G 808/04 august 2010 - M. Of. nr. 564 - 10.VIII.2010
pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului

92035645. O. MDRT 1866/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 544 - 04.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentei si brevetului de turism

91987646. OG. G 16/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 538 - 02.VIII.2010
privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin procedura comasării prin absorbtie

91954647. O. MDRT 1867/16 iulie 2010 - M. Of. nr. 534 - 30.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 839/2009

91902648. O. MDRT 1878/20 iulie 2010 - M. Of. nr. 526 - 28.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 2007-2013

91870649. H. G 635/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 521 - 27.VII.2010
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Astana la 2 martie 2010
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului

91855650. O. MTI 570/20 iulie 2010 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

91856651. O. MDRT 1848/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

91857652. O. MFP 2023/23 iulie 2010 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

91835653. O. MDRT 1847/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 516 - 23.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

91577654. DEC. PM 177/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 487 - 15.VII.2010
privind eliberarea domnului Sorin Munteanu din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

91578655. DEC. PM 178/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 487 - 15.VII.2010
privind eliberarea domnului Barna Tanczos din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

91579656. DEC. PM 179/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 487 - 15.VII.2010
privind eliberarea domnului Ion Sterian din functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

91368657. O. MDRT 1739/17 iunie 2010 - M. Of. nr. 464 - 07.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - INCERC" Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

91369658. O. MDRT 1740/17 iunie 2010 - M. Of. nr. 464 - 07.VII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

91147659. O. MDRT 1709/10 iunie 2010 - M. Of. nr. 436 - 29.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităti de alimentatie publică si unităti de agrement

91085660. O. MDRT 1722/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 426 - 25.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea recunoasterii si desemnării Laboratorului de încercări higrotermice pe materiale si elemente de constructii - Sucursala Iasi - din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

91042661. O. MDRT 1723/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 419 - 23.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea recunoasterii si desemnării Laboratorului de cercetare si încercări pe elemente si structuri pentru constructii, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări

91043662. O. MDRT 1724/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 419 - 23.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea recunoasterii si desemnării Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia termică a constructiilor si economia de energie în constructii, din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC", în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări

91044663. O. MDRT 1725/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 419 - 23.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea recunoasterii si desemnării Societătii Comerciale LABORATORUL CENTRAL - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru functia de laborator de încercări

91002664. O. MDRT 1726/15 iunie 2010 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

90883665. H. G 530/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 397 - 15.VI.2010
pentru aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în perioada 2010-2013

90806666. O. MDRT 1372/30 aprilie 2010 - M. Of. nr. 389 - 11.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru completarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006

90740667. O. MDRT 1587/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 379 - 08.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008

90620668. O. MDRT 1466/17 mai 2010 - M. Of. nr. 365 - 03.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

90623669. O. MDRT 1564/27 mai 2010 - M. Of. nr. 366 - 03.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si în unitătile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

90578670. O. MDRT 1524/20 mai 2010 - M. Of. nr. 359 - 01.VI.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

90580671. O. MTI 386/19 mai 2010 - M. Of. nr. 360 - 01.VI.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

90560672. O. MTI 385/19 mai 2010 - M. Of. nr. 356 - 31.V.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005

90423673. O. MTI 382/17 mai 2010 - M. Of. nr. 339 - 21.V.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.288/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ „Licentierea dispecerilor operatiuni zbor", editia 01/2006

90301674. OUG. G 44/12 mai 2010 - M. Of. nr. 323 - 17.V.2010
privind trecerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

90223675. O. MDRT 1296/15 aprilie 2010 - M. Of. nr. 312 - 12.V.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

90174676. H. G 434/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 300 - 10.V.2010
privind restructurarea si reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

90006677. O. MDRT 1203/26 martie 2010 - M. Of. nr. 289 - 03.V.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 163/540/23/2009

89916678. O. MTI 322/22 aprilie 2010 - M. Of. nr. 279 - 29.IV.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005

89886679. O. MDRT 1284/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 274 - 27.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

89803680. O. MTI 276/07 aprilie 2010 - M. Of. nr. 262 - 22.IV.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006

89775681. O. MDRT 1266/13 aprilie 2010 - M. Of. nr. 258 - 21.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

89713682. H. G 310/31 martie 2010 - M. Of. nr. 248 - 19.IV.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Feroviare de Turism „S.F.T-C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

89673683. O. MDRT 1217/31 martie 2010 - M. Of. nr. 243 - 16.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind completarea anexei nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a clădirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor"

89696684. O. MDRT 1298/16 aprilie 2010 - M. Of. nr. 246 - 16.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuintelor pentru tineri

89639685. H. G 303/31 martie 2010 - M. Of. nr. 239 - 15.IV.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism

89617686. O. MDRT 1204/26 martie 2010 - M. Of. nr. 236 - 14.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

89527687. O. MDRT 1218/31 martie 2010 - M. Of. nr. 223 - 09.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investitii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului
Abrogat prin:
-O. MDRAP 3117/10 octombrie 2013 - M. Of. nr. 638 - 16.X.2013

89483688. H. G 240/24 martie 2010 - M. Of. nr. 216 - 07.IV.2010
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010

89490689. O. MTI 245/25 martie 2010 - M. Of. nr. 217 - 07.IV.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

89500690. O. MDRT 1210/26 martie 2010 - M. Of. nr. 218 - 07.IV.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea alin. (6) al art. 11 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II

89442691. OUG. G 25/24 martie 2010 - M. Of. nr. 211 - 02.IV.2010
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

89340692. O. MDRT 1168/19 martie 2010 - M. Of. nr. 197 - 29.III.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului de cooperare transfrontaiieră Ungaria-România

89260693. O. MDRT 1140/12 martie 2010 - M. Of. nr. 188 - 24.III.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 640/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational „Sud-Estul Europei"

89080694. O. ANSVSA 13/09 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89081695. O. MADR 61/16 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89082696. O. MAI 66/11 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89083697. O. MTI 199/12 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89084698. O. ANAF 16261/15 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89085699. O. MMP 355/15 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

89032700. O. MDRT 911/29 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 163 - 15.III.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru constructii

89041701. H. G 189/09 martie 2010 - M. Of. nr. 165 - 15.III.2010
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnicesi a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism

89043702. O. MDRT 965/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 165 - 15.III.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „îmbunătătirea dotării cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgentă" în cadrul axei prioritare „îmbunătătirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

89045703. O. MDRT 1004/12 februarie 2010 - M. Of. nr. 165 - 15.III.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistentă tehnică" a Programului IPAde cooperare transfrontaliefă România-Serbia

88908704. O. MDRT 1083/02 martie 2010 - M. Of. nr. 148 - 08.III.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului privind stabilirea, la nivel national, a categoriilor de cheltuieli eligibile în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului ESPON 2013 - Reteaua europeană de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale

88666705. H. G 120/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 126 - 24.II.2010
privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism

88280706. O. ANSVSA 4/02 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88281707. O. MADR 32/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88282708. O. MAI 29/04 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88283709. O. MMP 130/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88284710. O. ANAF 7403/04 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88285711. O. MTI 91/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88224712. DEC. PM 74/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 87 - 09.II.2010
pentru eliberarea domnului Comeliu Popovici din functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

88225713. DEC. PM 75/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 87 - 09.II.2010
privind eliberarea domnului loan Mihăilă din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

88229714. O. MDRT 910/29 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 87 - 09.II.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

88235715. DEC. PM 84/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 88 - 09.II.2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către doamna Mihaela Dincă

88139716. O. MDRL 1078/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 74 - 02.II.2010
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009

88140717. O. MAI 326/31 decembrie 2009 - M. Of. nr. 74 - 02.II.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009

87993718. DEC. PM 39/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2010
privind numirea domnului Ion Sterian în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

87960719. DEC. PM 30/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2010
privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Elena Petrascu din functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în functia publică de secretar general la Ministerul Mediului si Pădurilor

87968720. DEC. PM 38/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2010
pentru numirea domnului Bárna Tánczos în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

87889721. O. MDRL 1071/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2010
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor"

87865722. O. MTI 1275/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 37 - 18.I.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr 2.132/2005

87793723. DEC. PM 13/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 23 - 12.I.2010
pentru numirea domnului Ioan Andreica în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

87794724. DEC. PM 14/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 23 - 12.I.2010
pentru numirea domnului Gheorghe Răzvan Murgeanu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

87795725. DEC. PM 15/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 23 - 12.I.2010
pentru numirea domnului Sorin Munteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

87740726. O. MTI 1273/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 15 - 11.I.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române si a pct. 1 si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

87754727. DEC. PM 8/11 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2010
privind încetarea promovării temporare a domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

87755728. DEC. PM 10/11 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2010
pentru numirea domnului Gheorghe Nastasia în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

87756729. DEC. PM 11/11 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2010
pentru numirea doamnei Elena Petrascu în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

87781730. DEC. PM 9/11 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 17 - 11.I.2010
privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Dobre Gheorghe din functia publica de secretar general al Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului în functia publica de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

87647731. H. G 1631/29 decembrie 2009 - M. Of. nr. 2 - 04.I.2010
privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

87493732. O. MTU 990/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 910 - 24.XII.2009
al ministrului turismului pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

87076733. O. MTU 949/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 857 - 09.XII.2009
al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti

86979734. H. G 1429/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 843 - 07.XII.2009
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

86578735. O. MTI 1172/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 799 - 24.XI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

86541736. DEC. PM 763/20 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 795 - 20.XI.2009
pentru numirea domnului Nastasia Gheorghe în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Turismului

86175737. O. MTI 1096/26 octombrie 2009 - M. Of. nr. 750 - 04.XI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

86177738. O. MTI 1104/27 octombrie 2009 - M. Of. nr. 750 - 04.XI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română-A.R.R.

85856739. O. MTI 1056/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 721 - 26.X.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

85798740. H. CD 47/20 octombrie 2009 - M. Of. nr. 713 - 22.X.2009
referitoare la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

85560741. H. G 1206/07 octombrie 2009 - M. Of. nr. 688 - 13.X.2009
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

85279742. O. MDRL 750/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 662 - 05.X.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

84951743. DEC. PM 614/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 638 - 28.IX.2009
pentru numirea domnului Ioan Mihăilă în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

84850744. O. MTI 912/04 septembrie 2009 - M. Of. nr. 624 - 17.IX.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilorde aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

84178745. H. G 832/22 iulie 2009 - M. Of. nr. 541 - 04.VIII.2009
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Societătii Feroviare de Turism „S.F.T - C.F.R." - S.A. si Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

84112746. O. MTU 508/02 iunie 2009 - M. Of. nr. 529 - 31.VII.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti

84055747. H. CD 36/27 iulie 2009 - M. Of. nr. 519 - 28.VII.2009
privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si a imaginii României

83719748. L. P 271/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 482 - 13.VII.2009
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România"

83720749. D. PRES 1152/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 482 - 13.VII.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România"

83694750. H. G 713/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 479 - 10.VII.2009
pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2009

83670751. H. G 762/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 473 - 09.VII.2009
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

83616752. H. G 753/24 iunie 2009 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2009
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti
Rectificare - M. Of. nr. 542 - 04.VIII.2009

83581753. H. G 755/24 iunie 2009 - M. Of. nr. 464 - 06.VII.2009
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

83566754. L. P 254/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 462 - 03.VII.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

83567755. D. PRES 1126/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 462 - 03.VII.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

83174756. O. MTI 707/11 iunie 2009 - M. Of. nr. 418 - 18.VI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

83182757. H. G 707/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 419 - 18.VI.2009
privind modificarea anexei „Lista cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

83155758. O. MTI 699/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 415 - 17.VI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

82882759. H. G 677/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 398 - 11.VI.2009
pentru modificarea anexei „Lista cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

82830760. O. MADN 485/27 mai 2009 - M. Of. nr. 393 - 10.VI.2009
al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

82770761. O. MTU 511/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 388 - 09.VI.2009
al ministrului turismului pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de închiriere, a listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, precum si a tarifului de referintă pentru închirierea plajei, pentru sezonul estival 2009

82733762. DEC. CC 472/02 aprilie 2009 - M. Of. nr. 384 - 05.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

82739763. O. MTI 666/29 mai 2009 - M. Of. nr. 384 - 05.VI.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

82178764. O. MDRL 275/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 326 - 15.V.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea Reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă", indicativ ST 009-05, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.944/2005

82036765. H. G 490/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
privind modificarea anexei „Lista cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

81949766. L. P 147/05 mai 2009 - M. Of. nr. 303 - 08.V.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionarii de autoturisme

81950767. D. PRES 753/04 mai 2009 - M. Of. nr. 303 - 08.V.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionarii de autoturisme

81800768. O. MTI 559/27 aprilie 2009 - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

81584769. O. MTI 438/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 271 - 27.IV.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea pct. 9 si 16 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române si a pct. 9 si 16 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

81387770. O. MTI 396/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 253 - 16.IV.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3

81256771. H. G 426/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 242 - 10.IV.2009
pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009
Modificari si completari:
-H. G 762/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 473 - 09.VII.2009

81151772. DEC. ICCJ 29/02 iunie 2008 - M. Of. nr. 230 - 08.IV.2009
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacău si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în legătură cu solutionarea în cadrul procesului penal a actiunii civile exercitate de proprietarul autoturismului avariat de către inculpatul trimis în judecată numai pentru infractiunea de conducere fără permis

81179773. O. MTI 394/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 233 - 08.IV.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea lit. b) a art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2006 pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

81044774. L. P 65/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 225 - 07.IV.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră", la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009

81045775. D. PRES 486/31 martie 2009 - M. Of. nr. 225 - 07.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră", la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor TurismStuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009

81012776. H. G 330/18 martie 2009 - M. Of. nr. 222 - 06.IV.2009
pentru aprobarea Mandatului privind realizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism la care Ministerul Turismului detine actiuni, în numele statului

80833777. O. INS 153/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 208 - 01.IV.2009
al presedintelui Institutului National de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind activitatea agentiilor de turism

80885778. H. G 365/25 martie 2009 - M. Of. nr. 211 - 01.IV.2009
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Turismului prin reprezentantele regionale cu sediul în tară

80888779. O. MTI 333/25 martie 2009 - M. Of. nr. 211 - 01.IV.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.119/2005 privind interzicerea desfăsurării unor activităti de către angajatii Autoritătii Navale Române

80721780. DEC. PM 381/27 martie 2009 - M. Of. nr. 200 - 30.III.2009
privind promovarea temporară a domnului loan Mihăilă în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

80666781. O. MDRL 119/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 193 - 27.III.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005

80610782. H. G 329/18 martie 2009 - M. Of. nr. 189 - 26.III.2009
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2009

80596783. O. MTI 250/10 martie 2009 - M. Of. nr. 187 - 25.III.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

80254784. O. MDRL 60/04 februarie 2009 - M. Of. nr. 155 - 12.III.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

80255785. O. MFP 406/02 martie 2009 - M. Of. nr. 155 - 12.III.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79948786. L. P 25/27 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

79949787. D. PRES 383/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

79840788. H. G 173/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 118 - 26.II.2009
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

79845789. DEC. PM 275/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 118 - 26.II.2009
privind promovarea temporară a domnului Gheorghe Nastasia în functia publică de secretar general al Ministerului Turismului

79856790. O. MDRL 40/28 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79857791. O. MFP 323/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79411792. O. MTI 92/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 75 - 09.II.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 954/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

79252793. DEC. PM 169/29 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 57 - 29.I.2009
pentru numirea domnului Corneliu Popovici în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

78938794. H. G 24/22 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 41 - 23.I.2009
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului
Rectificare - M. Of. nr. 49 - 27.I.2009

78857795. O. MT 1548/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 32 - 16.I.2009
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto si a anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

78760796. DEC. PM 69/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
pentru numirea domnului Sorin Munteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

78673797. O. MT 1534/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2009
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006

78652798. H. G 1719/30 decembrie 2008 - M. Of. nr. 8 - 06.I.2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

78218799. DEC. PM 258/16 decembrie 2008 - M. Of. nr. 858 - 19.XII.2008
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Nora Morariu din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

77877800. O. MT 1465/26 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 831 - 10.XII.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe proprie răspundere activităti specifice transportului feroviar

77826801. O. MT 1463/26 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 826 - 09.XII.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

77604802. H. G 1537/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale din municipiul Petrosani, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectului tehnic de investitii în turism, subprogramul national „Schi în România”

77493803. O. MIMMCTP 1448/24 octombrie 2008 - M. Of. nr. 797 - 27.XI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008

77032804. O. MT 1352/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 761 - 11.XI.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

76914805. O. MT 1312/22 octombrie 2008 - M. Of. nr. 749 - 06.XI.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

76924806. L. P 231/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 750 - 06.XI.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

76925807. D. PRES 1039/30 octombrie 2008 - M. Of. nr. 750 - 06.XI.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

76926808. L. P 232/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 750 - 06.XI.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

76927809. D. PRES 1040/30 octombrie 2008 - M. Of. nr. 750 - 06.XI.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

76736810. O. MT 1313/22 octombrie 2008 - M. Of. nr. 739 - 31.X.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

76204811. O. MIMMCTP 1347/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 699 - 14.X.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea procedurilor de implementare a programelor pentru sustinerea finantării întreprinderilor mici si mijlocii

76145812. O. MIMMCTP 1293/02 octombrie 2008 - M. Of. nr. 695 - 13.X.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2011 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

76160813. O. MIMMCTP 1345/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 696 - 13.X.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist TINCOOP 2008

76161814. O. MIMMCTP 1346/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 696 - 13.X.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind implementarea Programului pentru organizarea Târgului întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2008

76042815. OUG. G 122/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
privind aprobarea participării României, în calitate de „tară parteneră", la manifestarea expozitională internatională cu specific de turism „Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009

76043816. OUG. G 123/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

76016817. O. MT 1223/26 septembrie 2008 - M. Of. nr. 680 - 03.X.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

75960818. O. MDLPL 1037/14 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004

75961819. O. MIRA 617/17 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004

75885820. OUG. G 113/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

75902821. O. MDLPL 969/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75903822. O. MEF 2722/17 septembrie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75914823. DEC. PM 186/25 septembrie 2008 - M. Of. nr. 671 - 29.IX.2008
privind numirea domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

75817824. O. MDLPL 665/15 mai 2008 - M. Of. nr. 663 - 23.IX.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75818825. O. MEF 2604/04 septembrie 2008 - M. Of. nr. 663 - 23.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică” al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75819826. O. MIMMCTP 1137/09 septembrie 2008 - M. Of. nr. 663 - 23.IX.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind implementarea programelor de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii din fonduri de la bugetul de stat

75820827. O. MIMMCTP 1147/09 septembrie 2008 - M. Of. nr. 663 - 23.IX.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea anexei nr. 11 la Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 724/2008, si înscrierea la programele pentru sustinerea finantării fntreprinderilor mici si mijlocii

75773828. O. MT 1053/26 august 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
al ministrului transporturilor privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 2667312/2005

75774829. O. MEF 2633/08 septembrie 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 2667312/2005

75761830. O. MIMMCTP 1096/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică

75716831. O. MIMMCTP 1075/01 septembrie 2008 - M. Of. nr. 653 - 16.IX.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

75255832. DEC. PM 162/18 august 2008 - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008
privind prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile losif Roman în functia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

75212833. O. MT 1002/12 august 2008 - M. Of. nr. 608 - 15.VIII.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR1

75128834. O. MT 955/28 iulie 2008 - M. Of. nr. 597 - 11.VIII.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

74820835. O. MIMMCTP 928/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 566 - 28.VII.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind înlocuirea unor anexe la procedurile de implementare a programelor pentru sustinerea finantării întreprinderilor mici si mijlocii

74558836. O. MT 861/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 543 - 18.VII.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

74587837. H. G 733/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 545 - 18.VII.2008
pentru aprobarea mandatului privind realizarea procesului de privatizare a unor societăti comerciale din turism la care Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale detine actiuni, în numele statului, prin ofertă publică secundară

74492838. O. MT 871/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului transporturilor privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.941/2005 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

74286839. O. MIMMCTP 793/12 iunie 2008 - M. Of. nr. 508 - 07.VII.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START

74269840. O. MIMMCTP 790/12 iunie 2008 - M. Of. nr. 505 - 04.VII.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2011 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

74235841. H. G 679/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 499 - 03.VII.2008
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Deciziei nr. 1.753/2000/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de C02 produse de autoturismele noi

74193842. O. MT 811/25 iunie 2008 - M. Of. nr. 492 - 01.VII.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea lit. c) a art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

73961843. O. MIMMCTP 791/12 iunie 2008 - M. Of. nr. 475 - 27.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2011 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

73962844. O. MIMMCTP 792/12 iunie 2008 - M. Of. nr. 476 - 27.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

73675845. O. MIMMCTP 725/30 mai 2008 - M. Of. nr. 434 - 10.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

73650846. O. MIMMCTP 724/30 mai 2008 - M. Of. nr. 431 - 09.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

73619847. O. MIMMCTP 722/30 mai 2008 - M. Of. nr. 428 - 06.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

73559848. O. MIMMCTP 721/30 mai 2008 - M. Of. nr. 418 - 04.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2008

73560849. O. MIMMCTP 723/30 mai 2008 - M. Of. nr. 418 - 04.VI.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist - TINCOOP 2008

73543850. O. MDLPL 245/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 415 - 03.VI.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitătii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

73544851. O. MEF 1549/16 mai 2008 - M. Of. nr. 415 - 03.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitătii serviciilor turistice” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

73407852. O. MIMMCTP 348/14 martie 2008 - M. Of. nr. 398 - 27.V.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

73328853. O. MIMMCTP 114/28 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 389 - 22.V.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2008

73329854. O. MEF 1042/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 389 - 22.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2008

73242855. O. MIMMCTP 636/12 mai 2008 - M. Of. nr. 379 - 19.V.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

73171856. O. MT 603/09 mai 2008 - M. Of. nr. 370 - 15.V.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

73093857. O. MT 474/15 aprilie 2008 - M. Of. nr. 359 - 09.V.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

73061858. O. MIMMCTP 11/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 356 - 08.V.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea nivelului tarifelor percepute în anul 2008 de către Centrul Român pentru Promovarea Comertului

72740859. O. MDLPL 269/04 martie 2008 - M. Of. nr. 313 - 22.IV.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004

72741860. O. MIRA 431/31 martie 2008 - M. Of. nr. 313 - 22.IV.2008
al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004

72721861. O. MT 343/12 martie 2008 - M. Of. nr. 309 - 21.IV.2008
al ministrului transporturilor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

72722862. O. MEF 1064/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 309 - 21.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

72373863. O. MT 394/25 martie 2008 - M. Of. nr. 262 - 03.IV.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

72188864. O. MIMMCTP 351/17 martie 2008 - M. Of. nr. 237 - 27.III.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind unele măsuri de reorganizare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

72129865. H. G 306/19 martie 2008 - M. Of. nr. 231 - 26.III.2008
pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, Comitetul pentru Turism si Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat din cadrul Comitetului pentru Industrie, Inovatie si Antreprenoriat

72132866. O. MDLPL 345/19 martie 2008 - M. Of. nr. 231 - 26.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005

72142867. OUG. G 33/19 martie 2008 - M. Of. nr. 234 - 26.III.2008
pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

72014868. H. G 309/19 martie 2008 - M. Of. nr. 217 - 21.III.2008
pentru aprobarea fuziunii prin absorbtie a Societătii Comerciale „Turism si Agrement C.F.R.” - S.A. de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

71994869. O. MT 330/11 martie 2008 - M. Of. nr. 215 - 20.III.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

71934870. O. MDLPL 261/03 martie 2008 - M. Of. nr. 207 - 18.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor în turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71782871. O. MDLPL 144/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71783872. O. MEF 580/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71398873. O. MT 61/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 129 - 19.II.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

71399874. O. MEF 370/08 februarie 2008 - M. Of. nr. 129 - 19.II.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

71108875. O. MIMMCTP 100/28 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 88 - 05.II.2008
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

70999876. OG. G 3/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 73 - 31.I.2008
privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România”
Modificari si completari:
-L. P 271/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 482 - 13.VII.2009

70897877. O. MT 32/15 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 57 - 24.I.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

70842878. O. MT 25/11 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2008
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- RA, Regulile aerului, editia 02/2006

70538879. DEC. PM 5/14 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2008
privind promovarea temporară a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

70240880. O. MT 1360/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar

70147881. OUG. G 156/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 883 - 21.XII.2007
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme

70167882. O. MIMMCTP 1460/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 884 - 21.XII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea unor proceduri de implementare a programelor finantate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii

70040883. O. MT 1309/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

70030884. O. MDLPL 1329/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 867 - 18.XII.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea si înlocuirea anexelor nr. 6 si 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005

69875885. O. MIMMCTP 1337/14 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 852 - 12.XII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri

69855886. O. MDLPL 688/10 august 2007 - M. Of. nr. 850 - 11.XII.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea si completarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.711/2006

69755887. O. MIMMCTP 1421/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 841 - 08.XII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru suplimentarea bugetului acordat organizării editiei regionale a Târgului întreprinderilor mici si mijlocii - TIMM 2007 din orasul Constanta

69777888. O. MIMMCTP 1142/09 octombrie 2007 - M. Of. nr. 843 - 08.XII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru modificarea unor proceduri de implementare a programelor finantate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii

69613889. O. MDLPL 1287/21 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 824 - 03.XII.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor ăi turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

69614890. O. MIRA 330/26 octombrie 2007 - M. Of. nr. 824 - 03.XII.2007
al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor ăi turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

69461891. O. MT 1186/15 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 804 - 26.XI.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.230/2005

69404892. O. MT 1173/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 798 - 23.XI.2007
al ministrului transporturilor pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

69225893. O. MT 1147/05 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 778 - 16.XI.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 1.1 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

69112894. O. MIMMCTP 1009/15 septembrie 2007 - M. Of. nr. 766 - 13.XI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comers, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START

69100895. O. MT 1100/26 octombrie 2007 - M. Of. nr. 764 - 12.XI.2007
al ministrului transporturilor pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

69043896. O. MIMMCTP 1134/08 octombrie 2007 - M. Of. nr. 758 - 08.XI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2007

69044897. O. MEF 1748/23 octombrie 2007 - M. Of. nr. 758 - 08.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2007

69035898. O. MIMMCTP 993/14 septembrie 2007 - M. Of. nr. 757 - 07.XI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

68916899. O. MIMMCTP 1250/26 octombrie 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea pct. 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2007, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 49/2007

68716900. DEC. PM 266/23 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007
pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 248/2007 privind promovarea temporară a doamnei Alina Maria Buzan Cioltea în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

68718901. O. MT 982/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea Părtii I „Normele de autorizare a scolilor de conducători auto” din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006

68358902. O. MT 921/20 septembrie 2007 - M. Of. nr. 678 - 04.X.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

68297903. O. MT 791/24 august 2007 - M. Of. nr. 672 - 02.X.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

68283904. O. MADR 340/30 aprilie 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

68284905. O. MMDD 1292/17 august 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

68285906. O. MIRA 302/24 septembrie 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

68286907. O. MT 94/08 mai 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

68146908. O. MT 902/19 septembrie 2007 - M. Of. nr. 650 - 24.IX.2007
al ministrului transporturilor pentru abrogarea punctului 45 din anexa nr. 2 „Tarifele pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate si pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română la navele de navigatie interioară si pentru personalul navigant fluvial” la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

68151909. DEC. PM 248/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 651 - 24.IX.2007
privind promovarea temporară a doamnei Alina Maria Buzan Cioltea în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale
Modificari si completari:
-DEC. PM 266/23 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007

68078910. H. G 1096/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 640 - 19.IX.2007
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară

67990911. O. MTCT 480/15 martie 2007 - M. Of. nr. 628 - 13.IX.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind acceptarea anexei I revizuite si a anexei II revizuite la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

68015912. H. G 1079/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

67927913. H. G 1046/28 august 2007 - M. Of. nr. 622 - 10.IX.2007
privind suplimentarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Economiei si Finantelor

67884914. O. MDLPL 690/10 august 2007 - M. Of. nr. 616 - 06.IX.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului”, indicativ NP-082-04

67595915. O. MT 720/03 august 2007 - M. Of. nr. 583 - 24.VIII.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora

67561916. DEC. PM 227/21 august 2007 - M. Of. nr. 577 - 22.VIII.2007
privind numirea domnului Stefan Imre în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

67434917. O. MDLPL 632/30 iunie 2007 - M. Of. nr. 562 - 16.VIII.2007
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism în municipiul Bucuresti

67395918. O. MT 639/19 iulie 2007 - M. Of. nr. 558 - 15.VIII.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3

67323919. O. MIMMCTP 691/08 august 2007 - M. Of. nr. 550 - 13.VIII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 586/2007

67309920. H. G 808/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 548 - 10.VIII.2007
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

67313921. O. MIMMCTP 587/05 iulie 2007 - M. Of. nr. 548 - 10.VIII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.CD.T. Bucuresti

67272922. O. MIMMCTP 649/24 iulie 2007 - M. Of. nr. 543 - 09.VIII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 586/2007

67230923. O. MT 629/16 iulie 2007 - M. Of. nr. 535 - 07.VIII.2007
al ministrului transporturilor pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare
Rectificare - M. Of. nr. 619 - 07.IX.2007

67043924. DEC. PM 206/31 iulie 2007 - M. Of. nr. 516 - 31.VII.2007
privind eliberarea domnului Iuliu Winkler din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

67007925. O. MT 551/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 510 - 30.VII.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

66837926. H. G 761/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 488 - 20.VII.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

66765927. O. MIMMCTP 575/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 476 - 16.VII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberate privind înfiintarea Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Bucuresti

66766928. O. MIMMCTP 586/05 iulie 2007 - M. Of. nr. 476 - 16.VII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

66716929. O. MT 460/19 iunie 2007 - M. Of. nr. 470 - 12.VII.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

66717930. O. MT 509/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 470 - 12.VII.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

66727931. O. MT 512/21 iunie 2007 - M. Of. nr. 471 - 12.VII.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

66639932. O. MIMMCTP 31/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 460 - 09.VII.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC -România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor micisi mijlocii

66606933. DEC. PM 191/03 iulie 2007 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2007
privind trecerea domnului Ferdinand Nagy din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în functia publică de secretar general al Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

66553934. O. MEF 418/08 iunie 2007 - M. Of. nr. 448 - 02.VII.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii privind calculul taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule

66519935. O. MIMMCTP 28/14 iunie 2007 - M. Of. nr. 443 - 29.VI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind înfiintarea Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Satu Mare

66486936. O. MT 461/19 iunie 2007 - M. Of. nr. 438 - 28.VI.2007
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005

66487937. O. MT 462/19 iunie 2007 - M. Of. nr. 438 - 28.VI.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.817/2005

66311938. O. MIMMCTP 18/30 mai 2007 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2007
al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant privind cooperarea în domeniul resurselor umane

66157939. O. MTCT 386/07 iunie 2007 - M. Of. nr. 402 - 15.VI.2007
al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

66121940. O. MTCT 480/15 martie 2007 - M. Of. nr. 396 - 12.VI.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind acceptarea anexei I revizuite si a anexei II revizuite la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

66073941. O. MIMMCTP 20/01 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

65781942. L. P 146/23 mai 2007 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2007
privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme Dacia

65782943. D. PRES 564/23 mai 2007 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2007
pentru promulgarea Legii privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea achizitionării de autoturisme Dacia

65325944. L. P 122/05 mai 2007 - M. Of. nr. 307 - 09.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

65326945. D. PRES 505/04 mai 2007 - M. Of. nr. 307 - 09.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

65363946. H. G 401/04 mai 2007 - M. Of. nr. 309 - 09.V.2007
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 5-6 iulie 2007, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reteaua de reprezentare externă a Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

65207947. DEC. PM 102/02 mai 2007 - M. Of. nr. 294 - 03.V.2007
privind constatarea încetării efectelor actulur de numire a doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

65208948. DEC. PM 103/02 mai 2007 - M. Of. nr. 294 - 03.V.2007
privind numirea doamnei Lucia Nora Morariu în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

65156949. H. G 387/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 289 - 02.V.2007
privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

64956950. O. MTCT 630/27 martie 2007 - M. Of. nr. 265 - 19.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din România

64903951. O. MTCT 381/02 martie 2007 - M. Of. nr. 257 - 17.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

64904952. O. MFP 536/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 257 - 17.IV.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

64905953. O. MMSSF 172/06 martie 2007 - M. Of. nr. 257 - 17.IV.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

64834954. DEC. PM 82/12 aprilie 2007 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ivan Marius Bogdan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

64785955. DEC. PM 67/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Andreica din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

64786956. DEC. PM 68/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Dascălu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

64791957. O. ANSVSA 288/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64792958. O. MAPDR 817/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64793959. O. MAI 104/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64794960. O. MMGA 53/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64795961. O. ANAF 14128/08 martie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64796962. O. MTCT 675/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64805963. DEC. PM 72/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 247 - 12.IV.2007
privind numirea domnului Iuliu Winkler în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

64765964. O. MTCT 677/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 243 - 11.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Programului „Bazine de înot" realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

64721965. O. MTCT 674/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

64689966. O. MTCT 625/27 martie 2007 - M. Of. nr. 236 - 05.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru scutirea de la plata serviciilor de navigatie aeriană terminală a anumitor categorii de aeronave care operează în spatiul aerian national

64699967. O. MTCT 628/27 martie 2007 - M. Of. nr. 237 - 05.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

64665968. O. MTCT 518/19 martie 2007 - M. Of. nr. 233 - 04.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea formei si continutului Certificatului de tonaj pentru navele de pescuit cu o lungime între perpendiculare mai mică de 24 metri

64666969. O. MTCT 596/23 martie 2007 - M. Of. nr. 233 - 04.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Feroviare Române

64667970. O. MTCT 597/23 martie 2007 - M. Of. nr. 233 - 04.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.
Abrogat prin:
-O. MT 927/25 septembrie 2007 - M. Of. nr. 702 - 18.X.2007

64668971. O. MTCT 598/23 martie 2007 - M. Of. nr. 233 - 04.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară
Abrogat prin:
-O. MT 926/25 septembrie 2007 - M. Of. nr. 702 - 18.X.2007

64669972. O. MTCT 599/23 martie 2007 - M. Of. nr. 233 - 04.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Centrului National de învătământ Turistic

64638973. O. MTCT 521/19 martie 2007 - M. Of. nr. 231 - 03.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule având mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite

64563974. O. MTCT 582/23 martie 2007 - M. Of. nr. 217 - 30.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

64564975. O. MTCT 603/23 martie 2007 - M. Of. nr. 217 - 30.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

64543976. O. MTCT 556/20 martie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

64544977. O. MTCT 557/20 martie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Navale Române

64294978. H. G 260/14 martie 2007 - M. Of. nr. 195 - 21.III.2007
privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al orasului Stei si din administrarea Consiliului Local al Orasului Stei, judetul Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria drumurilor nationale

64233979. O. MTCT 2256/27 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 189 - 19.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Instructiunilor pentru diagnoza căii si liniei de contact efectuată cu automotorul TMC

64184980. H. G 243/07 martie 2007 - M. Of. nr. 184 - 16.III.2007
privind aprobarea conditiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Societatea Comercială „Antrepriza Reparatii si Lucrări A.R.L. Cluj" - S.A., societate comercială de interes strategic

64201981. O. MTCT 216/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 182 - 16.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru acceptarea Codului tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx) si a unor amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa VI la MARPOL 73/78 si la Codul tehnic NOx

64130982. O. MTCT 319/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind unele măsuri pentru avertizarea populatiei din zonele expuse riscului la cutremur

64131983. O. MTCT 346/24 februarie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentului maritim

64094984. O. MTCT 398/05 martie 2007 - M. Of. nr. 175 - 13.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Părtii I „Normele de autorizare a scolilor de conducători auto” din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.856/2006

64045985. O. MTCT 369/01 martie 2007 - M. Of. nr. 168 - 09.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale unitătilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

64026986. O. MTCT 294/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 165 - 08.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

64027987. O. MFP 285/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 165 - 08.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

64028988. O. MMSSF 130/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 165 - 08.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63981989. O. MTCT 128/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007

63982990. O. MFP 529/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007

63961991. O. MTCT 289/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 157 - 06.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63962992. O. MFP 284/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 157 - 06.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63963993. O. MMSSF 125/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 157 - 06.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63946994. O. MTCT 299/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63947995. O. MFP 294/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63948996. O. MMSSF 135/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63949997. O. MTCT 300/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63950998. O. MFP 295/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63951999. O. MMSSF 136/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639031000. O. MTCT 295/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639041001. O. MFP 291/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639051002. O. MMSSF 131/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Fluvială a Dunării de Jos" Galati de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639061003. O. MTCT 296/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639071004. O. MFP 290/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639081005. O. MMSSF 132/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639091006. O. MTCT 297/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639101007. O. MFP 292/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639111008. O. MMSSF 133/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639121009. O. MTCT 298/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiflor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639131010. O. MFP 293/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiflor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639141011. O. MMSSF 134/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiflor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639161012. O. MTCT 290/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639171013. O. MFP 288/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639181014. O. MMSSF 127/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639191015. O. MTCT 291/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639201016. O. MFP 287/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639211017. O. MMSSF 126/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639221018. O. MTCT 292/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639231019. O. MFP 289/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639241020. O. MMSSF 128/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639251021. O. MTCT 293/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă Bucuresti” - SA de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639261022. O. MFP 286/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă Bucuresti” - SA de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

639271023. O. MMSSF 129/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă Bucuresti” - SA de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

638231024. O. MTCT 268/15 februarie 2007 - M. Of. nr. 139 - 26.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

638021025. O. MTCT 285/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 136 - 23.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători

637781026. O. MTCT 288/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 132 - 22.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

637791027. O. MFP 282/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 132 - 22.II.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

637801028. O. MMSSF 123/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 132 - 22.II.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

637311029. O. MTCT 157/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 126 - 21.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”

637061030. O. MTCT 214/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 123 - 20.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim si maritim-portuar român care nu intră sub incidenta Conventiei STCW

636601031. O. MTCT 215/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 117 - 16.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea formei si continutului Registrului de evidentă a personalului navigant român

636781032. O. MTCT 194/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea notei la anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului transporturilor, construcpor st turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

636161033. O. MTCT 219/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 110 - 14.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

636191034. O. MTCT 2508/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 111 - 14.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru preluarea în legislatia internă a unor noi amendamente la prevederile anexei I „Reteaua de drumuri internationale «E»“ si ale anexei II „Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească marile drumuri de circulatie internatională” la Acordul european asupra marilor drumuri de circulatie internatională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975

636211035. O. MTCT 218/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 111 - 14.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

635881036. O. MTCT 53/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 107 - 13.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national sub nivelul de zbor 195 si stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti

636001037. O. MTCT 2417/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind software-ul în sistemele ATM, RACR-ESARR 6, editia 01/2006

635541038. O. MTCT 141/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 102 - 09.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul si tranzitul de vegetale si produse vegetale

635561039. O. MTCT 145/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 102 - 09.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea limitelor admisibile de perisabilitate pentru produsele din unitătile din reteaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

635261040. O. MTCT 155/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 99 - 08.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea art. 6 alin. (10) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.230/2005

634981041. H. G 90/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2007
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A

634991042. H. G 91/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2007
privind transmiterea unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională de Meteorologie în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

635041043. O. MTCT 2374/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 96 - 07.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003

634761044. O. MTCT 2473/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind efectuarea formalitătilor de sosire/plecare în/din porturile românesti a navelor de navigatie interioară

634771045. O. MTCT 2514/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

634811046. O. MTCT 140/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

634341047. H. G 87/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2007
privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

633551048. O. MTCT 2462/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului de aprobare a Normelor privind aprobarea modalitătilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitătilor specializate, medicale si/sau psihologice, în vederea examinării personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei rutiere

634091049. O. MTCT 2479/20 decembrie 2006 - M. Of. nr. 79 - 01.II.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

633041050. O. MTCT 44/18 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 73 - 31.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.902/2002 pentru aprobarea formei si continutului certificatelor eliberate de Autoritatea Navală Română privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care România este parte

633051051. O. MTCT 45/18 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 73 - 31.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

633381052. H. G 59/24 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2007
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

633131053. O. MTCT 21/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 71 - 30.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile Române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006

633171054. O. MTCT 42/18 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 71 - 30.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate romane, republicată, si a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004

632531055. DEC. CC 16/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
referitoare la constitutionalitatea Legii privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Turism, în subordinea Guvernului României

632571056. O. MMGA 986/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

632581057. O. MTCT 2188/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

632591058. O. MECO 821/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

632251059. H. G 7/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.161/2006 privind aprobarea listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (10^1) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

632351060. O. MTCT 20/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea lit. d) a alin. (1) al art 5 din anexa nr. 2 - „Criteriile de autorizare a agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căi navigabile, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin” - la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

630271061. O. MTCT 22/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 34 - 17.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism în municipiul Bucuresti

628911062. O. MTCT 2229/23 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 23 - 15.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Instructiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201

628481063. O. MTCT 2489/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru desemnarea Regiei Autonome „Administratia română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general si de servicii meteorologice aeronautice

628381064. O. MTCT 2510/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

628391065. O. MTCT 2511/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 18 - 11.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea art. 6 alin. (10) si (11) din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.230/2005

627801066. DEC. PM 2/08 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2007
pentru numirea domnului Ivan Marius Bogdan în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

628151067. H. G 1892/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila

627281068. O. MTCT 2058/07 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 9 - 08.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru realizarea si implementarea în sistemul educational a Programului national de educatie antiseismică a elevilor

627431069. H. G 1760/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2007
privind transmiterea unor părti dintr-un imobil situat în municipiul Bucuresti, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

627181070. DEC. CC 741/26 octombrie 2006 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

626771071. O. MTCT 2450/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 4 - 04.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă

627031072. DEC. ICCJ 19/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 6 - 04.I.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia

626511073. DEC. PM 225/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
pentru numirea doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

626121074. O. MTCT 2459/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1056 - 30.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agentilor aeronautici tivii în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA

625351075. O. MTCT 2457/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.947/2006 pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători

625931076. O. MTCT 2458/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1053 - 29.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, editia 02/2006

624861077. H. G 1853/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1038 - 28.XII.2006
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în valoare de 60 milioane euro si 10 milioane USD, destinate asigurării partiale a necesarului de finantat pentru derularea unor proiecte din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

624991078. O. MIE 1476/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1039 - 28.XII.2006
al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului „Investitii în turism”, aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004

624421079. O. MTCT 2365/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1032 - 27.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea unor ordine privind aviatia civilă

623711080. H. G 1829/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1026 - 22.XII.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

622961081. O. MTCT 2027/03 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1014 - 20.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

622971082. O. MFP 1988/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1014 - 20.XII.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

620661083. O. MTCT 2258/27 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 996 - 14.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea unor ordine ale ministrului transporturilor, constructiilor si turismului care transpun prevederile unor regulamente ale Parlamentului European si ale Consiliului

621211084. O. MTCT 1997/30 octombrie 2006 - M. Of. nr. 997 - 14.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - LPAN P/ „Licentierea personalului aeronautic navigant parasutist", editia 1/2006

621411085. H. G 1774/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 999 - 14.XII.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

621021086. H. G 1740/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 995 - 13.XII.2006
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

620591087. O. MTCT 2240/23 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 989 - 12.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normativului feroviar „Infrastructură feroviară. Instalatii fixe. Tractiune electrică. Conductor de protectie principal. Partea 1: Calcul mecanic”

619991088. H. G 1692/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 985 - 11.XII.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

620311089. OUG. G 95/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 987 - 11.XII.2006
privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului „Centrul Dâmbovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia

619661090. DEC. PM 205/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 981 - 08.XII.2006
pentru eliberarea doamnei Sima Livia din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

619891091. H. G 1683/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 983 - 08.XII.2006
privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orsova, judetul Mehedinti, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

618521092. H. G 1635/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 970 - 05.XII.2006
privind preluarea unor sectoare de drum judetean cu investitia „Pasaj denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziasului" din domeniul public al judetului Timis si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria drumurilor nationale

618591093. O. MTCT 2018/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 970 - 05.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru acceptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1979 privind căutarea si salvarea pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.70(69) a Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 1998 si prin Rezolutia MSC.155(78) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2004

617311094. L. P 418/16 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 961 - 29.XI.2006
privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”
Rectificare - M. Of. nr. 964 - 30.XI.2006

617321095. D. PRES 1280/14 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 961 - 29.XI.2006
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”

617301096. O. MTCT 2171/15 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 958 - 28.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

616631097. H. G 1624/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 951 - 24.XI.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

616641098. DEC. PM 193/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 951 - 24.XI.2006
privind numirea domnului Tufă Radian Doru în functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

616351099. H. G 1607/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 947 - 23.XI.2006
privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

616381100. O. MTCT 2066/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 947 - 23.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind delegarea unor competente Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

615951101. O. MTCT 1728/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 942 - 22.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în constructii”, indicativ ST 050-06

615571102. H. G 1604/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 939 - 21.XI.2006
privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

615641103. O. MTCT 2055/07 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 939 - 21.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R

615341104. O. MTCT 1733/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 937 - 20.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea si executia învelitorilor subtiri de beton armat si precomprimat, monolite si prefabricate”, indicativ NP 119-06

615151105. O. MTCT 1996/30 octombrie 2006 - M. Of. nr. 935 - 17.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementării privind acordarea licentei de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, cu modificările si completările ulterioare

614711106. O. MTCT 2017/10 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 929 - 16.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru acceptarea amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codui I.S.M.), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.179(79) a Comitetului Securitătii Maritime la 10 decembrie 2004

614781107. O. MTCT 1934/19 octombrie 2006 - M. Of. nr. 930 - 16.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională si examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.044/2003

614981108. H. G 1596/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 932 - 16.XI.2006
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale unor operatori economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Rectificare - M. Of. nr. 178 - 14.III.2007

614991109. O. MTCT 1731/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 932 - 16.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind protectiile elementelor de constructii din lemn împotriva agentilor agresivi - cerinte si criterii de performantă", indicativ ST 049-06

614371110. H. G 1540/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 925 - 15.XI.2006
privind preluarea unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Breznita-Ocol si din administrarea Consiliului Local al Comunei Breznita-Ocol, judetul Mehedinti, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

614451111. O. MTCT 1950/27 octombrie 2006 - M. Of. nr. 925 - 15.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă
Abrogat prin:
-O. MTCT 2450/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 4 - 04.I.2007

614631112. O. MTCT 1734/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 928 - 15.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS“, indicativ GP 114-06

614091113. H. G 1600/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 921 - 14.XI.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

613961114. O. MTCT 1892/17 octombrie 2006 - M. Of. nr. 919 - 13.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora
Modificari si completari:
-O. MTI 1007/13 decembrie 2010 - M. Of. nr. 28 - 12.I.2011

613781115. H. G 1468/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 917 - 10.XI.2006
privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

613791116. H. G 1517/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 917 - 10.XI.2006
privind transmiterea unui teren apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesiunea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în administrarea Regiei Autonome "Administratia Fluvială a Dunării de Jos" - Galati

613801117. H. G 1539/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 917 - 10.XI.2006
privind preluarea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului DrobetaTurnu Severin si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

613811118. O. MTCT 1627/07 septembrie 2006 - M. Of. nr. 917 - 10.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

613321119. O. MTCT 1730/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 911 - 09.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adânci în zone urbane", indicativ NP 120-06

613201120. O. MTCT 2005/30 octombrie 2006 - M. Of. nr. 908 - 08.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea efectuării probelor de frână la trenurile de călători formate din rame electrice seria Z 6100

613271121. O. MTCT 1732/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 910 - 08.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor clădirilor", indicativ NP 121-06

612771122. O. MTCT 1736/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 903 - 07.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei", indicativ NE 035-06

612501123. H. G 1501/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 899 - 06.XI.2006
privind stabilirea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor aflate în dotarea parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu exceptia Directiei Nationale Anticoruptie

612231124. O. MTCT 1764/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 896 - 03.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice si metalice“, indicativ GP 093-06

612351125. O. ANSVSA 178/09 august 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

612361126. O. MAPDR 645/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

612371127. O. MAI 1457/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

612381128. O. MMGA 1036/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

612391129. O. ANAF 52648/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

612401130. O. MTCT 1121/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

612071131. O. MTCT 1735/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 893 - 02.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel. Măsuri de interventie", indicativ GE 054-06

611811132. O. MTCT 1699/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 891 - 01.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

611351133. O. MTCT 1947/27 octombrie 2006 - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de călători
Modificari si completari:
-O. MTCT 2457/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2006

611391134. O. MTCT 1856/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 887 - 31.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Părtii I "Normele de autorizare a scolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere
Modificari si completari:
-O. MTCT 398/05 martie 2007 - M. Of. nr. 175 - 13.III.2007

611501135. O. MTCT 1729/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 888 - 31.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti Partea a V-a: Prelucrarea nămolurilor", indicativ NP 118-06

609531136. H. G 1453/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 863 - 23.X.2006
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro si maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării partiale a necesarului de finantat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

609631137. O. MTCT 1647/12 septembrie 2006 - M. Of. nr. 864 - 23.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 01/2006

608901138. O. MTCT 1013/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Reconditionarea prin sudare a subansamblurilor si pieselor componente ale vagoanelor de marfă si călători. Prescriptii tehnice pentru executarea operatiilor de sudare"

608911139. O. MTCT 1014/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificată a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP"

608921140. O. MTCT 1015/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice si a automotoarelor"

608931141. O. MTCT 1403/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară. Reutilizarea materialelor de cale recuperate în urma lucrărilor de întretinere si reparatie a căii"

608941142. O. MTCT 1404/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor de boghiuri ce echipează vagoanele de marfă si călători"

608951143. O. MTCT 1405/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Vagoane de marfă. Prescriptii tehnice pentru reparare"

608961144. O. MTCT 1406/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor montate. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare"

608971145. O. MTCT 1407/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară. Aparate de cale. Controlul ultrasonic"

608981146. O. MTCT 1408/27 iulie 2006 - M. Of. nr. 855 - 18.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului de călători. Cerinte pentru proiectare"

606981147. O. MTCT 1727/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 829 - 09.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

606631148. O. MTCT 1724/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 822 - 05.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru desemnarea personalului cu atributii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigatiei tehnice a evenimentelor de aviatie civilă si pentru împuternicirea persoanelor cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor

605791149. O. MTCT 1288/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 812 - 03.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ „Licentierea dispecerilor operatiuni zbor", editia 01/2006

605821150. O. MTCT 1698/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 813 - 03.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea parcului auto normat al Autoritătii Navale Române

605861151. O. MTCT 1482/04 august 2006 - M. Of. nr. 814 - 03.X.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004

605421152. O. MTCT 1712/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 807 - 26.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6-2006

605431153. O. MTCT 1713/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 807 - 26.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.230/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în constructii”, indicativ CR 0-2005

605441154. O. MTCT 1714/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 807 - 26.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005

605281155. O. MTCT 1711/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 803 - 25.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2006
Modificari si completari:
-O. MDLPL 688/10 august 2007 - M. Of. nr. 850 - 11.XII.2007

604191156. H. G 1228/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 788 - 18.IX.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

603071157. O. MTCT 1607/04 septembrie 2006 - M. Of. nr. 775 - 13.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 319/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă ia navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

603181158. O. MTCT 1604/04 septembrie 2006 - M. Of. nr. 776 - 13.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

602781159. H. G 1196/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 771 - 12.IX.2006
privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Alba lulia si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, judetul Alba, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

602791160. H. G 1197/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 771 - 12.IX.2006
privind transmiterea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

602801161. H. G 1199/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 771 - 12.IX.2006
privind preluarea unor sectoare de drum judetean din domeniul public al municipiului Bistrita si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria drumurilor nationale

602391162. H. G 1158/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 767 - 08.IX.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren

602401163. H. G 1159/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 767 - 08.IX.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

602451164. H. G 1137/30 august 2006 - M. Of. nr. 768 - 08.IX.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

602521165. H. G 1161/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 768 - 08.IX.2006
privind aprobarea listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) si (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

601461166. H. G 1119/30 august 2006 - M. Of. nr. 753 - 05.IX.2006
privind transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

601401167. O. MFP 1383/21 august 2006 - M. Of. nr. 751 - 04.IX.2006
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.682/1.820/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

601411168. O. MTCT 1304/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 751 - 04.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.682/1.820/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

601421169. O. MTCT 1538/22 august 2006 - M. Of. nr. 751 - 04.IX.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activitătilor pentru care i-au fost delegate competente de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

600751170. O. MTCT 1536/21 august 2006 - M. Of. nr. 742 - 31.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

600711171. O. MTCT 1289/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 741 - 30.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR-ASMET, editia 3.0/2006

600121172. H. G 1060/09 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
privind finantarea, din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, a unor actiuni ale autoritătilor administratiei publice locale privind reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren

600161173. DEC. PM 132/24 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
pentru eliberarea domnului Septimiu Buzasu din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

600171174. O. MTCT 1532/17 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 43/393/2003 privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia

600181175. O. MMSSF 628/22 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 43/393/2003 privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia

600231176. O. MTCT 1529/14 august 2006 - M. Of. nr. 734 - 28.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si însemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de către inspectorii Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

600011177. DEC. PM 129/23 august 2006 - M. Of. nr. 730 - 25.VIII.2006
privind promovarea temporară a domnului Tufă Radian în functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

600051178. O. MTCT 1344/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 730 - 25.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

600091179. O. MTCT 1373/20 iulie 2006 - M. Of. nr. 730 - 25.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

600331180. O. MMGA 678/30 iunie 2006 - M. Of. nr. 730bis - 25.VIII.2006
Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

600341181. O. MTCT 1344/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 730bis - 25.VIII.2006
Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

600351182. O. MS 915/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 730bis - 25.VIII.2006
Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

600361183. O. MAI 1397/31 iulie 2006 - M. Of. nr. 730bis - 25.VIII.2006
Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitătile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor

599321184. O. MTCT 1484/04 august 2006 - M. Of. nr. 719 - 22.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

597871185. H. G 1047/09 august 2006 - M. Of. nr. 709 - 18.VIII.2006
privind autorizarea Serviciului de Protectie si Pază de a încheia contracte de achizitie de autoturisme prin finantare de tip leasing financiar

597921186. O. MTCT 1394/16 iulie 2006 - M. Of. nr. 709 - 18.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă
Modificari si completari:
-O. MTI 559/27 aprilie 2009 - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009

597701187. O. MTCT 1454/01 august 2006 - M. Of. nr. 705 - 17.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexei nr. 4 la Reglementarea tehnică “Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri si instalatiile aferente“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003

597251188. DEC. PM 109/11 august 2006 - M. Of. nr. 696 - 15.VIII.2006
privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Ispas din functia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

597461189. O. MTCT 1303/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 698 - 15.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

597481190. DEC. PM 110/11 august 2006 - M. Of. nr. 699 - 15.VIII.2006
privind numirea domnului Eugen Ispas în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

596661191. H. G 1005/02 august 2006 - M. Of. nr. 688 - 10.VIII.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

596761192. O. MTCT 1287/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 688 - 10.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, specifice Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX“ - S.A.

596321193. O. MTCT 1395/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 680 - 08.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule“, indicativ NP 004-03

595931194. H. G 999/02 august 2006 - M. Of. nr. 674 - 04.VIII.2006
privind preluarea unui sector de drum judetean din domeniul public al municipiului Făgăras si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăras, judetul Brasov, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

595971195. DEC. PM 104/02 august 2006 - M. Of. nr. 674 - 04.VIII.2006
pentru eliberarea domnului Ovidiu Iuliu Marian din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

595551196. O. MTCT 1365/20 iulie 2006 - M. Of. nr. 669 - 03.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Stard“ Fetesti - S.A..

594191197. O. MTCT 1286/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 649 - 27.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005

591891198. O. MTCT 1192/04 iulie 2006 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare “Infrastructură feroviară. Sudarea aparatelor de cale”

591931199. O. MTCT 1266/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 620 - 18.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare

591071200. H. G 883/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 608 - 13.VII.2006
privind preluarea unor sectoare de drum locale din domeniul public al municipiului Oradea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

590771201. O. MTCT 1095/13 iunie 2006 - M. Of. nr. 602 - 12.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei nr. 11 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

590791202. O. MTCT 1185/03 iulie 2006 - M. Of. nr. 602 - 12.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, la nivel national

590621203. O. MTCT 1151/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 600 - 11.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Modificari si completari:
-O. MT 35/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 74 - 30.I.2014

589951204. O. MTCT 1153/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 589 - 07.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Întretinere si Reparatii Vagoane “C.F.R. IRV“ - S.A. Constanta

589411205. H. G 831/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 584 - 06.VII.2006
privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

588591206. O. MTCT 1115/22 iunie 2006 - M. Of. nr. 571 - 03.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea sigurantei zborului la aeronavele străine, editia 01/2006

588601207. O. MTCT 1116/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 571 - 03.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPN 5 privind licentierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, editia 2/2006

588741208. O. MTCT 1120/22 iunie 2006 - M. Of. nr. 573 - 03.VII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 206/2003 privind înfiintarea Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia

588291209. O. MTCT 1070/12 iunie 2006 - M. Of. nr. 567 - 30.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78
Modificari si completari:
-O. MTI 1056/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 721 - 26.X.2009

587411210. H. G 761/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 555 - 27.VI.2006
pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

587491211. H. G 779/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 556 - 27.VI.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

585891212. O. MTCT 863/29 mai 2006 - M. Of. nr. 532 - 20.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Procedurii de emitere si retragere a autorizatiei turistice pentru plajele de pe litoralul Mării Negre

585391213. O. MTCT 892/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 526 - 19.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind certificarea conformitătii navelor maritime care arborează pavilion român si efectuează voiaje interne cu normele tehnice aplicabile

585591214. H. G 751/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 528 - 19.VI.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

585161215. H. G 725/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 523 - 16.VI.2006
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

584751216. O. MTCT 896/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 517 - 15.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005

584261217. H. G 714/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 510 - 13.VI.2006
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Regiei Autonome “Registrul Auto Român“, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

583921218. H. G 710/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 507 - 12.VI.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

583411219. O. MTCT 716/02 mai 2006 - M. Of. nr. 497 - 08.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Instructiunilor pentru efectuarea încercărilor si măsurătorilor la echipamentele si instalatiile electroenergetice feroviare - nr. 357

582731220. H. G 700/31 mai 2006 - M. Of. nr. 487 - 06.VI.2006
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizati, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

582821221. O. MTCT 729/05 mai 2006 - M. Of. nr. 490 - 06.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

582301222. O. MTCT 717/02 mai 2006 - M. Of. nr. 480 - 02.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind cerinte specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro

582371223. H. G 685/31 mai 2006 - M. Of. nr. 481 - 02.VI.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea derulării actiunilor de prevenire si combatere a gripei aviare asupra infrastructurii rutiere nationale din zonele care au fost declarate în carantină

581951224. O. MTCT 1945/14 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 476 - 01.VI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2005

579271225. H. G 574/03 mai 2006 - M. Of. nr. 442 - 23.V.2006
pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin ofertă publică secundară

577651226. H. G 595/10 mai 2006 - M. Of. nr. 426 - 17.V.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2005

577041227. H. G 601/10 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 604 - 26.VIII.2010

577171228. O. MTCT 715/02 mai 2006 - M. Of. nr. 421 - 16.V.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea datelor la nivel de sectie de circulatie, regulator de circulatie, structură regională si structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului “Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulatie a trenurilor“

576741229. O. MTCT 722/04 mai 2006 - M. Of. nr. 416 - 15.V.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind inspectia, supravegherea tehnică si certificarea navelor maritime care arborează pavilion român

576011230. O. MTCT 577/14 aprilie 2006 - M. Of. nr. 405 - 10.V.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Instructiunilor pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalatiilor de electrificare nr. 356/2005

575381231. O. MTCT 710/02 mai 2006 - M. Of. nr. 401 - 09.V.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Fetesti-Constanta, precum si asigurarea transparentei

574491232. O. MTCT 667/28 aprilie 2006 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2004

571561233. O. MTCT 575/14 aprilie 2006 - M. Of. nr. 355 - 20.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexei nr. 2 la Reglementarea tehnică “Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003

571681234. O. MTCT 568/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 357 - 20.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

570811235. O. MTCT 319/03 martie 2006 - M. Of. nr. 343 - 17.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

570821236. O. MTCT 562/11 aprilie 2006 - M. Of. nr. 343 - 17.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC
Modificari si completari:
-O. MT 1282/14 octombrie 2013 - M. Of. nr. 641 - 17.X.2013

570941237. O. MTCT 426/28 martie 2006 - M. Of. nr. 346 - 17.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

570021238. O. MTCT 534/06 aprilie 2006 - M. Of. nr. 332 - 13.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

569421239. H. G 424/29 martie 2006 - M. Of. nr. 325 - 11.IV.2006
privind transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

569471240. O. MTCT 458/30 martie 2006 - M. Of. nr. 325 - 11.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

569081241. H. G 412/29 martie 2006 - M. Of. nr. 320 - 10.IV.2006
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a pachetului minim necesar pentru serviciul public social în transportul feroviar de călători pentru Compania Natională a Căilor Ferate “C.F.R.“ - S.A., precum si a unor programe ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A.

569291242. O. MTCT 389/17 martie 2006 - M. Of. nr. 322 - 10.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

568851243. O. MTCT 318/03 martie 2006 - M. Of. nr. 315 - 07.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

568161244. H. G 409/29 martie 2006 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2006
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia“ - S.A.

567711245. O. MTCT 255/21 februarie 2006 - M. Of. nr. 296 - 03.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora

567751246. O. MTCT 133/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004

567761247. O. MAI 1234/14 martie 2006 - M. Of. nr. 297 - 03.IV.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004

564861248. O. MTCT 323/03 martie 2006 - M. Of. nr. 257 - 22.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele nationale navigabile ale României
Rectificare - M. Of. nr. 312 - 06.IV.2006

564401249. H. G 343/16 martie 2006 - M. Of. nr. 251 - 21.III.2006
privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Bucuresti, 7-8 aprilie 2006, si a Salonului special pentru turism, Bucuresti, 6-9 aprilie 2006, pentru statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

564231250. H. G 327/16 martie 2006 - M. Of. nr. 249 - 20.III.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

563791251. O. MTCT 322/03 martie 2006 - M. Of. nr. 241 - 17.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii
Modificari si completari:
-O. MTCT 568/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 357 - 20.IV.2006

563191252. O. MTCT 256/21 februarie 2006 - M. Of. nr. 233 - 15.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind standardele internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluării si asigurarea conditiilor de muncă si viată la bordul navelor maritime care arborează pavilion străin (controlul statului portului)

563271253. H. G 314/08 martie 2006 - M. Of. nr. 235 - 15.III.2006
privind transmiterea unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 29.VIII.2006

563411254. O. MTCT 320/03 martie 2006 - M. Of. nr. 234 - 15.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 727/2003 privind aprobarea cerintelor si procedurilor armonizate pentru încărcarea si descărcarea în sigurantă a vrachierelor

562771255. O. MTCT 291/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 225 - 13.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru publicarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România privind participarea României în cadrul Programului Marco Polo, semnat la Bruxelles la 28 octombrie 2005

562841256. O. MTCT 217/14 februarie 2006 - M. Of. nr. 226 - 13.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

561211257. O. MTCT 1995/18 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren

561241258. O. MTCT 135/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice nr. 788/205/2002

560911259. H. G 276/02 martie 2006 - M. Of. nr. 203 - 06.III.2006
pentru modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din credite externe pe anul 2006

559391260. O. MTCT 159/10 februarie 2006 - M. Of. nr. 180 - 24.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviatie civilă - RACR-REAC, editia 01/2005

559451261. O. MTCT 2229/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 179 - 24.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Actiuni“, indicativ CR 1-2.1- 2005

559461262. O. MTCT 2232/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 179 - 24.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip“, indicativ CR 1-2.2-2005

558651263. O. MTCT 219/14 februarie 2006 - M. Of. nr. 168 - 22.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind timpul de lucru si de odihnă al navigatorilor de la bordul navelor care fac escală în porturile românesti

558751264. O. MTCT 3/06 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 172 - 22.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat“, indicativ CR 2-1-1.1-2005

558761265. O. MTCT 218/14 februarie 2006 - M. Of. nr. 172 - 22.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime românesti

557891266. O. MTCT 2218/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 159 - 20.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare

557721267. O. MTCT 132/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 154 - 17.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea Regulamentului privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004, cu modificările si completările ulterioare

557811268. O. MTCT 92/25 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină

557451269. O. MTCT 2228/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor“, indicativ CR 1-1-3-2005

557461270. O. MTCT 2230/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 148 - 16.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în constructii“, indicativ CR 0-2005

557581271. O. MTCT 150/08 februarie 2006 - M. Of. nr. 150 - 16.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

556821272. O. MTCT 116/30 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice

556171273. O. MTCT 2217/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 128 - 10.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2005

555591274. O. MTCT 2260/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 118 - 08.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea de tarife pentru prestatii si servicii specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

555601275. O. MTCT 2261/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 118 - 08.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea metodologiilor de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare si verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar

555631276. O. MTCT 70/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 119 - 08.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.924/2005 privind emiterea permiselor de acces în zonele cu acces limitat si în cele cu acces limitat securizate din cadrul aeroporturilor civile

555551277. O. MTCT 2262/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 113 - 07.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar
Modificari si completari:
-O. MT 1360/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2007

555331278. O. ANSVSA 1790/06 iulie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

555341279. O. MAPDR 959/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

555351280. O. MAI 983/17 octombrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

555361281. O. MMGA 1137/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

555371282. O. ANAF 69973/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

555381283. O. MTCT 20/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

554961284. O. MTCT 96/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 106 - 03.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.654/979/2005 privind introducerea unor restrictii pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

554971285. O. MAI 1159/27 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 106 - 03.II.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.654/979/2005 privind introducerea unor restrictii pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

554781286. O. MTCT 2183/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 100 - 02.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003, cu modificările si completările ulterioare

554791287. O. MEC 5692/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 100 - 02.II.2006
al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003, cu modificările si completările ulterioare

553981288. O. MTCT 2258/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 94 - 01.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

554011289. O. MTCT 2231/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 95 - 01.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 176/2005 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice în zone cu pericol de explozie“, indicativ NP 099-04

554271290. O. MTCT 2134/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 97 - 01.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
Modificari si completari:
-O. MTI 396/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 253 - 16.IV.2009

554331291. H. G 134/29 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

554341292. H. G 135/29 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism

552851293. O. MTCT 42/16 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 79 - 27.I.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind conditiile de pregătire profesională initială si continuă a anumitor categorii de conducători auto

552551294. H. G 1879/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 74 - 26.I.2006
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005, rectificate, ale operatorilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a Programului de investitii al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A.

551701295. H. G 1836/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2006
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli finantate integral din venituri proprii al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2005

551171296. H. G 33/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 50 - 19.I.2006
privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare de 52,2 milioane euro, destinat asigurării partiale a necesarului de finantat pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

550831297. O. MTCT 2190/16 decembrie 2005 - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

550571298. H. G 24/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2006
privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

550151299. O. MTCT 174/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 34 - 13.I.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule, indicativ NP 004-03

548921300. H. G 1721/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2006
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

548941301. H. G 1722/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 8 - 05.I.2006
privind transmiterea unei suprafete de teren, trecută în conditiile legii din domeniul privat al municipiului Galati în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

545701302. O. MTCT 364/08 martie 2005 - M. Of. nr. 1177 - 27.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte cu regim de înăltime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasă în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde“, indicativ GP 110-04

544701303. H. G 1692/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1167 - 22.XII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

544911304. O. MTCT 2135/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1168 - 22.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora - RNTR 4

544951305. O. MTCT 2153/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1169 - 22.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005

545361306. H. G 1742/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1173 - 22.XII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

545401307. DEC. PM 513/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1173 - 22.XII.2005
pentru numirea doamnei Sima Livia în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Turism

543961308. H. G 1574/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2006

544081309. O. MTCT 2119/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1157 - 21.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind interzicerea desfăsurării unor activităti de către angajatii Autoritătii Navale Române

544331310. O. MTCT 2131/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1160 - 21.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz — RNTR 9

544341311. O. MTCT 2132/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1160 - 21.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere — RNTR 7
Modificari si completari:
-O. MTI 1275/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 37 - 18.I.2010

544351312. O. MTCT 2133/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1160 - 21.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică — RNTR 1

544361313. O. MTCT 2156/09 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1160 - 21.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.
Modificari si completari:
-O. MTCT 2171/15 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 958 - 28.XI.2006

543731314. H. G 1482/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1153 - 20.XII.2005
privind transmiterea unor sectoare de drumuri nationale din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în domeniul public al municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

543941315. O. MTCT 2100/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1156 - 20.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întretinerea si repararea străzilor", indicativ NE 033-05

542751316. O. MTCT 2122/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1142 - 16.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099

540931317. O. MTCT 2055/19 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1124 - 13.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clădirilor“, indicativ C 107-2005

537831318. O. MTCT 1987/18 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1092 - 05.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora

538011319. O. MTCT 1993/18 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1095 - 05.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-34 “Emisiile motoarelor de aeronavă“

538021320. O. MTCT 1994/18 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1095 - 05.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-VLR “Aeronave foarte usoare cu aripă rotativă“

537531321. O. MTCT 1944/14 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1086 - 02.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă“, indicativ ST 009-05
Modificari si completari:
-O. MDRL 275/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 326 - 15.V.2009

537691322. H. G 1490/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

536641323. H. G 1446/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1073 - 29.XI.2005
privind preluarea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Cluj si din administrarea Consiliului Judetean Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Cluj în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

536401324. O. MTCT 1816/26 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1064 - 28.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005
Modificari si completari:
-O. MTCT 1286/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 649 - 27.VII.2006

536441325. O. MTCT 2000/21 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1065 - 28.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, cu modificările ulterioare

536131326. O. MTCT 1961/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1058 - 26.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier

535791327. H. G 1440/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1051 - 25.XI.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

535411328. O. MTCT 1815/26 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1043 - 24.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006

535471329. H. G 1411/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1045 - 24.XI.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii asupra infrastructurii rutiere

535211330. O. MTCT 1817/26 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1039 - 23.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Instructiunilor privind revizia tehnică si întretinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

534731331. O. MTCT 1941/11 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1029 - 21.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române referitoare la limitări privind timpul de muncă si de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant/RACR-LTMO, editia 1/2005

534851332. O. MTCT 1924/07 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1032 - 21.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind emiterea permiselor de acces în zonele cu acces limitat si în cele cu acces limitat securizate din cadrul aeroporturilor civile

534151333. O. MTCT 1910/04 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1018 - 16.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

533151334. O. MTCT 954/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 1006 - 14.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

533041335. H. G 1322/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1003 - 11.XI.2005
privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona mijloace de transport din categoria autoturismelor, autospeciale si autoutilitare derivate din autoturisme, prin intermediul unei finantări de tip leasing financiar

532281336. H. G 1345/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 991 - 09.XI.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

532071337. O. MTCT 1366/17 august 2005 - M. Of. nr. 988 - 08.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

531491338. O. MTCT 1746/20 octombrie 2005 - M. Of. nr. 975 - 02.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
Modificari si completari:
-O. MTCT 896/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 517 - 15.VI.2006

531211339. H. G 1250/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 970 - 01.XI.2005
privind cofinantarea, din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, a unor actiuni ale autoritătilor administratiei publice locale privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale în lunile iulie - septembrie 2005 - inundatii si/sau alunecări de teren

530371340. H. G 1216/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 954 - 27.X.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

530131341. O. MTCT 1654/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 951 - 26.X.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind introducerea unor restrictii pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov
Modificari si completari:
-O. MTCT 96/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 106 - 03.II.2006

529631342. O. MTCT 1681/06 octombrie 2005 - M. Of. nr. 941 - 21.X.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement
Modificari si completari:
-O. MTCT 45/18 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 73 - 31.I.2007

529741343. O. MTCT 1702/12 octombrie 2005 - M. Of. nr. 942 - 21.X.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

529831344. H. G 1236/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 943 - 21.X.2005
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Aeroclubul României

529351345. O. MTCT 1700/12 octombrie 2005 - M. Of. nr. 935 - 20.X.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare

529451346. H. G 1226/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 939 - 20.X.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii asupra infrastructurii rutiere si feroviare

528361347. O. MTCT 1506/09 septembrie 2005 - M. Of. nr. 914 - 12.X.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.264/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localitătilor

527921348. O. MTCT 1577/23 septembrie 2005 - M. Of. nr. 906 - 11.X.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică si de sărbătoare legală

527221349. H. G 1149/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 898 - 07.X.2005
privind aprobarea Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

526411350. H. G 1132/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 887 - 04.X.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

525531351. H. G 1109/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 872 - 28.IX.2005
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Autoritatea Natională pentru Turism prin reprezentantele de promovare turistică cu sediul în tară

525141352. DEC. PM 444/21 septembrie 2005 - M. Of. nr. 866 - 26.IX.2005
pentru numirea domnului Ovidiu Iuliu Marian în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

524711353. O. MTCT 1093/07 iulie 2005 - M. Of. nr. 859 - 23.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale, aflate în proprietatea publică a statului, înregistrate în evidenta tehnic-operativă în unităti naturale sau natural conventionale evidentiate în inventarul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

524821354. H. G 1083/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 860 - 23.IX.2005
privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

524251355. DEC. PM 439/16 septembrie 2005 - M. Of. nr. 851 - 21.IX.2005
pentru eliberarea domnului Marius-Sorin Crivtonencu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Turism

524331356. H. G 1080/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 853 - 21.IX.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea consultantei juridice si financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat “Esplanada“, precum si pentru cofinantarea asistentei tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finantelor Publice

523881357. H. G 1065/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 845 - 19.IX.2005
pentru aprobarea localitătilor si a sumelor ce se acordă din fondul constituit la nivelul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în temeiul art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru cofinantarea unor actiuni ale autoritătilor administratiei publice locale privind reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale în lunile iulie-august 2005 - inundatii si/sau alunecări de teren

522671358. O. MTCT 1430/26 august 2005 - M. Of. nr. 825 - 13.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
Modificari si completari:
-O. MDRL 119/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 193 - 27.III.2009

522921359. O. MTCT 1430/26 august 2005 - M. Of. nr. 825bis - 13.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005
Modificari si completari:
-O. MDRL 119/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 193 - 27.III.2009

522591360. H. G 1028/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 824 - 12.IX.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si pentru repararea drumurilor aflate în pericol de pierdere a stabilitătii

522271361. O. MTCT 1315/08 august 2005 - M. Of. nr. 819 - 09.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

521191362. O. MTCT 1358/17 august 2005 - M. Of. nr. 795 - 01.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor

521051363. O. MTCT 1371/17 august 2005 - M. Of. nr. 792 - 31.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind unele măsuri pentru implementarea Programului national de securitate aeronautică

520541364. O. MTCT 1442/17 august 2005 - M. Of. nr. 781 - 29.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003

520641365. O. MTCT 1372/17 august 2005 - M. Of. nr. 784 - 29.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului“, indicativ NP-082-04

519731366. O. MTCT 1258/01 august 2005 - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora
Modificari si completari:
-O. MT 266/01 aprilie 2013 - M. Of. nr. 198 - 08.IV.2013

519741367. O. MTCT 1339/10 august 2005 - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modul de organizare si exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona Faleză

519751368. O. MTCT 1343/10 august 2005 - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, cu completările ulterioare

517491369. O. MTCT 1254/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 723 - 10.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 118/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituti aeronautice civile - RACR - CADT, editia 02/2003

516861370. DEC. PM 404/02 august 2005 - M. Of. nr. 715 - 08.VIII.2005
privind eliberarea la cerere a domnului Tomoială Gheorghe din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

516571371. H. G 872/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 710 - 05.VIII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

516331372. O. MTCT 1230/26 iulie 2005 - M. Of. nr. 706 - 04.VIII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

515141373. H. G 780/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 687 - 01.VIII.2005
privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

515251374. H. G 833/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 689 - 01.VIII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul

514691375. O. MTCT 1192/22 iunie 2005 - M. Of. nr. 681 - 29.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si înlocuirea anexei nr. 5 la Normele metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001

514021376. H. FRD 758/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 673 - 27.VII.2005
privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galati

512801377. H. G 822/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 661 - 25.VII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

510961378. H. G 710/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în semestrul I al anului 2005

508931379. O. MTCT 994/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al ministrului culturii nr. 589/D/1992-130/1991 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum si protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu

508651380. O. MTCT 924/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 592 - 08.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACRASAP, editia 02/2005

507071381. O. MTCT 923/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României si convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

507121382. O. MTCT 216/17 februarie 2005 - M. Of. nr. 566 - 01.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora

507151383. O. MTCT 880/03 iunie 2005 - M. Of. nr. 566 - 01.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ - S.A.

506791384. O. MTCT 952/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 559 - 30.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 907/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide - Revizuire AND 540-98“, indicativ AND 540-2003

506821385. O. MTCT 968/17 iunie 2005 - M. Of. nr. 560 - 30.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
Abrogat prin:
-O. MTCT 729/05 mai 2006 - M. Of. nr. 490 - 06.VI.2006

506481386. O. MTCT 277/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 554 - 29.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferată si pietonale, precomprimate exterior“, indicativ NP 104-04

505481387. O. MLPAT 913/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii

505621388. O. MTCT 896/06 iunie 2005 - M. Of. nr. 536 - 23.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004

504241389. O. MTCT 862/31 mai 2005 - M. Of. nr. 506 - 15.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind pilotajul navelor maritime si fluvio-maritime pe sectorul românesc al Dunării cuprins între rada Sulina si Brăila si în porturile situate pe acest sector

503981390. DEC. PM 362/10 iunie 2005 - M. Of. nr. 503 - 14.VI.2005
privind numirea domnului Constantin Dascălu în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

503401391. O. MTCT 859/31 mai 2005 - M. Of. nr. 494 - 13.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea organismelor de certificare si a laboratoarelor care realizează evaluarea conformitătii ambarcatiunilor de agrement

503721392. O. MTCT 860/31 mai 2005 - M. Of. nr. 499 - 13.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu

502821393. O. MTCT 217/17 februarie 2005 - M. Of. nr. 479 - 07.VI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor“, indicativ NP 086-05

501721394. O. MTCT 195/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 460 - 31.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia măsurilor de izolare fonică si a tratamentelor acustice în clădiri“, indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987)

501871395. O. MTCT 489/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 462 - 31.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2004
Modificari si completari:
-O. MTCT 667/28 aprilie 2006 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2006

501601396. O. MTCT 279/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 458 - 30.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea si receptia peretilor îngropati“, indicativ NP 113-04

501141397. O. MTCT 275/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 451 - 27.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă“, indicativ NP 112-04

501291398. O. MTCT 363/08 martie 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor în teren“, indicativ NP 114-04

500871399. O. MTCT 182/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 446 - 26.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea si executia căptuselilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul“, indicativ NP 105-04 Joi, 26 mai 2005

500971400. O. MTCT 276/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 448 - 26.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice“, indicativ GP 107-04

500641401. O. MTCT 193/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 441 - 25.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de proiectare privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GP 111-04

500701402. O. MFP 504/20 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

500711403. O. MTCT 501/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

500321404. O. MTCT 179/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 437 - 24.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmărirea comportării, repararea sI consolidarea cosurilor industriale din beton armat“, indicativ NP 108-04

500481405. O. MTCT 196/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru străzi“, indicativ NP 116-04

500501406. O. MTCT 198/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru întretinerea si repararea străzilor“, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)

500531407. H. G 427/12 mai 2005 - M. Of. nr. 440 - 24.V.2005
privind transmiterea unor suprafete de teren din proprietatea publică a orasului Otopeni si din administrarea Consiliului Local al Orasului Otopeni în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

499961408. O. MTCT 197/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 431 - 23.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere“, indicativ NP 111-04

500131409. O. MTCT 181/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 434 - 23.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ de proiectare pentru lucrările de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere în exploatare”, indicativ NP 103-04

500151410. O. MTCT 219/17 februarie 2005 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate «in situ»“, indicativ GP 112-04

500161411. O. MTCT 681/10 mai 2005 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial si maritim, salariat al unitătilor armatoare din acest judet

499751412. O. MTCT 178/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 427 - 20.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96)“, indicativ P 133-04

499781413. O. MTCT 194/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 428 - 20.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de executie privind protectia“mpotriva coroziunii a constructiilor din otel“, indicativ GE 053-04

499881414. O. MTCT 172/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 430 - 20.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia minipilotilor forati (revizuirea si completarea Îndrumătorului tehnic C 245-93)“, indicativ GP 113-04

499331415. O. MTCT 619/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 421 - 19.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

499481416. O. MTCT 663/05 mai 2005 - M. Of. nr. 424 - 19.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărtile aeronautice RACR - HA, editia 1.0/2005

499491417. O. MTCT 664/05 mai 2005 - M. Of. nr. 424 - 19.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS, editia 1.0/2005

499511418. O. MTCT 665/05 mai 2005 - M. Of. nr. 424 - 19.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR - ASMET, editia 2.0/2005

499711419. O. MTCT 180/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 426 - 19.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Specificatie tehnică privind produse din otel utilizate ca armături: cerinte si criterii de performantă“, indicativ ST 009-04 (revizuire specificatie tehnică ST 009-96)
Abrogat prin:
-O. MTCT 1944/14 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1086 - 02.XII.2005

498841420. O. MTCT 176/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 418 - 18.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice în zone cu pericol de explozie”, indicativ NP 099-04

498791421. O. MTCT 644/03 mai 2005 - M. Of. nr. 416 - 17.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată

497851422. O. MTCT 177/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 406 - 13.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicatie cu folii din mase plastice“, indicativ NE 031-04

497201423. O. MTCT 907/11 mai 2004 - M. Of. nr. 397 - 11.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide - Revizuire AND 540-98”, indicativ AND 540-2003
Modificari si completari:
-O. MTCT 952/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 559 - 30.VI.2005

497321424. O. MTCT 620/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 399 - 11.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului cu privire la implementarea si utilizarea eurocodurilor pentru constructii

496951425. H. G 369/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 392 - 10.V.2005
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 216/2005 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

495721426. O. MFP 483/18 aprilie 2005 - M. Of. nr. 380 - 05.V.2005
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

495731427. O. MTCT 67/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 380 - 05.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

495321428. O. MTCT 173/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 375 - 04.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghidul criteriilor de performantă a cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii pentru instalatii sanitare din clădiri”, indicativ GT 063-04

495371429. O. MTCT 171/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 374 - 04.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri”, indicativ NP 115-04

495161430. O. MTCT 170/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 369 - 03.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortină pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995”, indicativ NP 102-04

495201431. O. MTCT 169/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 370 - 03.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h”, indicativ NP 109-04

495241432. H. G 371/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 372 - 03.V.2005
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizati, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

495021433. H. G 302/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 366 - 29.IV.2005
privind aprobarea termenilor si conditiilor Acordului de sprijin guvernamental dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Finantelor Publice si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Constanta la 21 septembrie 2004

495001434. O. MTCT 168/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 365 - 28.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale”, indicativ MP 038-04

494351435. O. MTCT 167/15 martie 2005 - M. Of. nr. 352 - 26.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întretinerea si reparatia liniilor de cale ferată pentru circulatia trenurilor cu viteze până la 200 km/h", indicativ NE 032-04

494431436. O. MTCT 524/12 aprilie 2005 - M. Of. nr. 354 - 26.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind serviciile de trafic aerian RACR-ATS, editia 1.0/2005

494111437. O. MTCT 164/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 345 - 25.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile”, indicativ GE 052-04

494201438. O. MTCT 166/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 347 - 25.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri”, indicativ GP 108-04

494241439. O. MTCT 165/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 349 - 25.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului”, indicativ NP-082-04

493521440. O. MTCT 163/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 337 - 21.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate”, indicativ NP 107-04

493541441. O. MTCT 161/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 338 - 21.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă si canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04

493801442. O. MTCT 552/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 341 - 21.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, cu modificările si completările ulterioare

493151443. O. MTCT 160/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 332 - 20.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea porturilor fluviale”, indicativ NP 106-04

493281444. O. MTCT 162/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 334 - 20.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid de proiectare si executie privind realizarea si mentinerea prin înnisipare artificială a plajelor”, indicativ GP 103-04

493301445. O. MTCT 516/12 aprilie 2005 - M. Of. nr. 334 - 20.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

492171446. H. G 285/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 320 - 15.IV.2005
privind transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

490711447. O. MTCT 411/18 martie 2005 - M. Of. nr. 295 - 08.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz

490591448. H. G 258/31 martie 2005 - M. Of. nr. 294 - 07.IV.2005
pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti
Modificari si completari:
-H. G 725/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 523 - 16.VI.2006

490171449. O. MTCT 266/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 287 - 06.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare

490201450. H. G 253/31 martie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005
privind trecerea localitătii turistice Arieseni, judetul Alba, din etapa a II-a în etapa I a Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

490081451. H. G 229/24 martie 2005 - M. Of. nr. 284 - 05.IV.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

489401452. O. MTCT 267/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 270 - 01.IV.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

489411453. O. MEC 3554/11 martie 2005 - M. Of. nr. 270 - 01.IV.2005
al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi

489161454. H. G 216/24 martie 2005 - M. Of. nr. 262 - 30.III.2005
privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Modificari si completari:
-H. G 369/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 392 - 10.V.2005

489091455. O. MTCT 415/22 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 691/2004

486471456. O. MTCT 254/21 februarie 2005 - M. Of. nr. 216 - 15.III.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii
Modificari si completari:
-O. MTCT 619/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 421 - 19.V.2005
-O. MTCT 1343/10 august 2005 - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
Abrogat prin:
-O. MTCT 1746/20 octombrie 2005 - M. Of. nr. 975 - 02.XI.2005

485031457. O. MTCT 271/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 190 - 07.III.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii

484881458. H. G 145/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 188 - 04.III.2005
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Natională a Căilor Ferate “C.F.R.” - S.A., precum si a unor programe ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

484581459. O. MTCT 270/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 183 - 03.III.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii

483251460. O. MIE 117/11 februarie 2005 - M. Of. nr. 165 - 24.II.2005
al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”, aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004

482551461. O. MTCT 41/14 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 152 - 21.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind separarea fluxurilor de pasageri în porturile din România, în conformitate cu recomandările si cele mai bune practici cuprinse în catalogul Schengen

482411462. O. MTCT 2065/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 149 - 18.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

481641463. O. MTCT 1177/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 132 - 11.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton”

481361464. O. MTCT 2316/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 125 - 09.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004
Abrogat prin:
-O. MTCT 717/02 mai 2006 - M. Of. nr. 480 - 02.VI.2006

481181465. O. MTCT 2195/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările si completările ulterioare

481041466. O. MTCT 2045/03 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 118 - 07.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare si decontare a biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată a beneficiarilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

481131467. O. MTCT 87/31 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

480611468. O. MTCT 2059/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 110 - 03.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

480371469. O. MTCT 2194/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 104 - 01.II.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare

480161470. O. MTCT 2315/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 99 - 31.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internationale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003

480171471. O. MTCT 1608/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 100 - 31.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind interventii de urgentă la îmbrăcămintile bituminoase pe timp friguros”, Indicativ NE 025-2003

480061472. O. MTCT 2196/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 97 - 28.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitătii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 36/2003

479781473. O. MTCT 1822/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 90 - 27.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

479801474. O. MTCT 2190/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 90 - 27.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii

479901475. O. MTCT 2319/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 92 - 27.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

479061476. O. MTCT 24/10 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 72 - 21.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

479071477. O. MTCT 43/14 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 72 - 21.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

478541478. O. MTCT 2264/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 60 - 18.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localitătilor

478351479. O. MTCT 16/06 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 54 - 17.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare si decontare a legitimatiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

478121480. O. MTCT 2239/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 49 - 14.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată, pentru navele petroliere, a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu
Modificari si completari:
-O. MTCT 860/31 mai 2005 - M. Of. nr. 499 - 13.VI.2005

478231481. O. MTCT 2269/9 decembrie 2004 - M. Of. nr. 50 - 14.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea modificării si completării Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizării acestora

477901482. O. MTCT 2134/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 43 - 13.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 07.II.2005
Abrogat prin:
-O. MDRT 909/15 iunie 2012 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2012

477931483. O. MTCT 2277/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 44 - 13.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 280/2004 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

477711484. O. MTCT 2342/27 decembrie 2004 - M. Of. nr. 37 - 12.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Antrepriza Lucrări Drumuri si Poduri Bacău” - S.A.

477471485. O. MTCT 2270/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară, cu modificările si completările ulterioare

477481486. O. MTCT 2333/27 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea de tarife pentru prestatii si servicii specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER
Abrogat prin:
-O. MTCT 2260/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 118 - 08.II.2006

475351487. H. G 2264/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1277 - 30.XII.2004
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2004 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004, 2005 si 2006 în cadrul programelor regionale specifice

475051488. O. MIE 470/23 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1271 - 29.XII.2004
al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”, aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004

474441489. H. G 2364/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1262 - 28.XII.2004
pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004

474461490. O. MTCT 2230/03 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1262 - 28.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.433/2002

474231491. H. G 2284/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1256 - 27.XII.2004
privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

474001492. H. G 2352/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1252 - 24.XII.2004
privind modificarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

474021493. H. G 2360/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1252 - 24.XII.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

472741494. H. G 1979/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1230 - 21.XII.2004
privind preluarea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Brasov si din administrarea Consiliului Judetean Brasov, precum si din domeniul public al judetului Covasna si din administrarea Consiliului Judetean Covasna în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale în conditiile legii, precum si încadrarea acestor sectoare de drum în categoria functională a drumurilor nationale

472231495. O. MTCT 782/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 1221 - 20.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare a hărtilor de hazard seismic local pentru localităti urbane”, indicativ MP-026-04

471821496. H. G 2137/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1213 - 17.XII.2004
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar si a agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar
Abrogat prin:
-H. G 384/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005

472001497. OUG. 132/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind atribuirea în concesiune directă Companiei Nationale .Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

472111498. O. MTCT 2275/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1217 - 17.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.843/2001

471601499. H. G 2318/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1210 - 16.XII.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

471781500. O. MTCT 1558/26 august 2004 - M. Of. nr. 1211 - 16.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii
Modificari si completari:
-O. MTCT 896/06 iunie 2005 - M. Of. nr. 536 - 23.VI.2005

470301501. O. MIE 368/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1192 - 14.XII.2004
al ministrului integrării europene privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”

470311502. O. MTCT 2175/23 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1192 - 14.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - SUD/ “Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă”, editia 1/2004

470471503. H. G 2237/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1195 - 14.XII.2004
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2005

470101504. O. MTCT 2224/29 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1189 - 13.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată

469321505. H. G 2238/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1173 - 10.XII.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

468921506. O. MTCT 1889/15 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1167 - 09.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în constructii

468561507. O. MTCT 2177/23 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare

468631508. O. MTCT 2185/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1162 - 08.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea si atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent si efectiv activităti de transport rutier

468091509. H. G 2069/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1155 - 07.XII.2004
privind transmiterea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

466921510. O. MTCT 2146/18 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1140 - 02.XII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea NUT 5 la art. 66.4 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998

465921511. O. MTCT 2132/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1125 - 30.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

465931512. O. MTCT 2133/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1125 - 30.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii
Modificari si completari:
-O. MTCT 87/31 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2005

465261513. H. G 2040/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1113 - 27.XI.2004
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004

464781514. O. MTCT 1820/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1107 - 26.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Modificari si completari:
-O. MTCT 1304/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 751 - 04.IX.2006

463981515. L. P 483/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1096 - 24.XI.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

463991516. D. PRES 907/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1096 - 24.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

463311517. H. G 1938/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1083 - 22.XI.2004
privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

462941518. O. MTCT 2024/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1077 - 19.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind furnizarea fortei de muncă de rezervă, în Portul Constanta, de către Agentia pentru Ocuparea si Formarea Profesională a Muncitorilor Portuari - Port Constanta

462841519. O. MTCT 2068/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1076 - 18.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul

460681520. H. G 1916/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1047 - 11.XI.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

459671521. O. MTCT 2004/26 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1031 - 08.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă

458791522. H. G 1746/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1019 - 04.XI.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

457931523. O. MTCT 738/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 1002 - 01.XI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice”, indicativ MP-036-04

457101524. H. G 1715/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 991 - 28.X.2004
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială Turism “Ariesul” - S.A.

457211525. L. P 422/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 993 - 28.X.2004
privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

457221526. D. PRES 802/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 993 - 28.X.2004
pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

457401527. H. G 1757/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 995 - 28.X.2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

456001528. O. MFP 1491/04 octombrie 2004 - M. Of. nr. 971 - 22.X.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întretinerea, repararea si construirea de drumuri locale
Abrogat prin:
-O. MFP 504/20 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005

456011529. O. MTCT 1627/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 971 - 22.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întretinerea, repararea si construirea de drumuri locale
Abrogat prin:
-O. MTCT 501/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005

456051530. O. MTCT 457/11 martie 2004 - M. Of. nr. 971 - 22.X.2004
a ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind constituirea Comisiei de evaluare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în temeiul art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu completările ulterioare

456201531. H. G 1706/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 974 - 22.X.2004
privind preluarea unor drumuri din proprietatea publică a judetului Neamt si din administrarea Consiliului Judetean Neamt în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

455921532. O. MTCT 650/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 969 - 21.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licentierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET

455271533. H. G 1652/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 958 - 19.X.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în servicii sociale”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice, a Hotărârii Guvernului nr. 322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii” care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în cadrul programelor regionale specifice si a Hotărârii Guvernului nr. 1.307/2004 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului“Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat pe anii 2004 si 2005 prin bugetele Ministerului Integrării Europene în cadrul programelor regionale specifice

454701534. H. G 1631/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

454711535. H. G 1632/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
privind transmiterea unei suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

454941536. H. G 1657/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

454301537. H. G 1651/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 944 - 15.X.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

454521538. H. G 1673/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 947 - 15.X.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

452871539. O. MTCT 1665/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 913 - 07.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Amendamentului nr. 1/2004 la Reglementarea aeronautică civilă română RACR-21/.Reguli de certificare a produselor aeronautice civile”, editia nr. 1/2003

452571540. O. MTCT 1511/26 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MTCT 1121/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

452671541. O. MTCT 1628/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 909 - 06.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

452681542. O. MFP 1428/27 septembrie 2004 - M. Of. nr. 909 - 06.X.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

452191543. H. G 1539/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 900 - 04.X.2004
privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Justitiei si a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

451021544. O. MTCT 803/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 882 - 27.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind adaptarea scării de intensităti seismice europene EMS-98 la conditiile seismice ale României si la necesitătile ingineresti”, indicativ GT-053-04

451031545. O. MTCT 804/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 882 - 27.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice, obtinute pe clădiri instrumentate seismic în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-055-04

451041546. O. MTCT 805/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 882 - 27.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CDROM) cuprinzând înregistrări ale miscărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990, obtinute în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-054-04

450661547. O. MTCT 736/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 874 - 24.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor” indicativ GP-101-04

450191548. H. G 1509/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

450201549. H. G 1510/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 866 - 22.IX.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

450041550. O. MTCT 1502/24 august 2004 - M. Of. nr. 861 - 21.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

450051551. O. MFP 1366/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 861 - 21.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

449691552. O. MTCT 1172/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor si a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

449711553. H. G 1474/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 857 - 20.IX.2004
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Autoritatea Natională pentru Turism din România si Administratia Natională a Turismului din Republica Populară Chineză privind programul de derulare pentru turismul organizat al cetătenilor chinezi în România, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2004
Memorandum de întelegere între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Autoritatea Natională pentru Turism din România si Administratia Natională a Turismului din Republica Populară Chineză privind programul de derulare pentru turismul organizat al cetătenilor chinezi în România

449551554. H. G 1448/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 854 - 17.IX.2004
privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

449331555. O. MTCT 1600/01 septembrie 2004 - M. Of. nr. 850 - 16.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru organizarea unei verificări profesionale a personalului feroviar cu responsabilităti în siguranta circulatiei feroviare si a celui cu atributii de conducere, instruire, îndrumare si control

448771556. H. G 1460/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 842 - 14.IX.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

447881557. H. G 1307/19 august 2004 - M. Of. nr. 829 - 08.IX.2004
privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 si 2005, în cadrul programelor regionale specifice
Modificari si completari:
-H. G 1652/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 958 - 19.X.2004
-H. G 2264/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1277 - 30.XII.2004

447571558. H. G 1395/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 823 - 07.IX.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

446691559. H. G 1332/19 august 2004 - M. Of. nr. 809 - 02.IX.2004
privind preluarea unor suprafete de teren din domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale din judetul Arges în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

446451560. O. MTCT 1439/16 august 2004 - M. Of. nr. 804 - 31.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instituirea procedurii de administrare specială
Abrogat prin:
-O. MTCT 1153/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 589 - 07.VII.2006

445541561. O. MTCT 1132/17 iunie 2004 - M. Of. nr. 784 - 26.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII- ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de interventie ilicită si a evenimentelor care privesc securitatea aviatiei civile

445291562. H. G 1253/05 august 2004 - M. Of. nr. 780 - 25.VIII.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al orasului Cernavodă, judetul Constanta, si din administrarea Consiliului Local al Orasului Cernavodă în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi

445301563. H. G 1310/19 august 2004 - M. Of. nr. 780 - 25.VIII.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

445351564. O. MTCT 737/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 780 - 25.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor din zidărie prin cămăsuiri armate cu grile polimerice”, indicativ GP-100-04

445471565. O. MTCT 1410/10 august 2004 - M. Of. nr. 782 - 25.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

444651566. O. MTCT 1355/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 769 - 23.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

444661567. O. MFP 1230/18 august 2004 - M. Of. nr. 769 - 23.VIII.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

444171568. O. MTCT 1358/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 761 - 19.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4

443511569. O. MTCT 1305/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 750 - 18.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-AUAC - Accesul în unitătile de aviatie civilă, editia 1/2004

443181570. O. MTCT 1359/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 743 - 17.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului turismului nr. 254/85/1996, precum si a Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic national, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 458/2002

443191571. O. MTCT 1356/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 744 - 17.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările ulterioare

442751572. O. MTCT 1360/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 736 - 16.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si conditiile de montare, reparare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) si a limitatoarelor de viteză - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 288/2003

442761573. O. MTCT 1361/28 iulie 2004 - M. Of. nr. 736 - 16.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea părtii a II-a lINorme de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere” din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 2.026/2002

442651574. O. MTCT 1193/30 iunie 2004 - M. Of. nr. 734 - 13.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea si acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul

441771575. H. G 1127/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 720 - 10.VIII.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, prin societăti comerciale, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

439751576. H. G 1122/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 692 - 02.VIII.2004
privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

439761577. H. G 1124/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 692 - 02.VIII.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale din judetele Călărasi si Ialomita în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

439891578. H. G 1160/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 695 - 02.VIII.2004
pentru aprobarea conditiilor principale ale contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni ce urmează a fi încheiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru unele societăti comerciale de interes strategic

439501579. OG. G 52/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 689 - 30.VII.2004
privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

439561580. O. MAI 295/19 iulie 2004 - M. Of. nr. 689 - 30.VII.2004
al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

439571581. O. MTCT 1192/30 iunie 2004 - M. Of. nr. 689 - 30.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

438901582. O. MTCT 1059/02 iunie 2004 - M. Of. nr. 681 - 29.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea derogării de la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003

439071583. H. G 1087/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2004
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

438811584. H. G 1121/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 680 - 28.VII.2004
pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

437331585. H. G 1104/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 663 - 23.VII.2004
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din România si Ministerul Comunicatiilor din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul transporturilor rutiere, maritime si pe căile navigabile interioare si a constructiei de infrastructuri asociate, semnat la Bucuresti la 13 mai 2004
Memorandum de întelegere între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din România si Ministerul Comunicatiilor din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul transporturilor rutiere, maritime si pe căile navigabile interioare si a constructiei de infrastructuri asociate

437511586. H. G 1117/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 665 - 23.VII.2004
privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în domeniul privat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

437011587. O. MTCT 904/11 mai 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003

437021588. O. MTCT 905/11 mai 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece - revizuire AND 523-98, indicativ AND 523-2003

437031589. O. MTCT 906/11 mai 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în statii fixe - revizuire DD 509-89, indicativ DD 509-2003

437041590. O. MTCT 918/12 mai 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri - revizuire AND 537-98, indicativ AND 537-200

437171591. H. G 1101/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 661 - 22.VII.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informatii si a Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

437181592. H. G 1103/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 661 - 22.VII.2004
privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

435441593. O. MTCT 1085/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările ulterioare

434091594. H. G 999/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 618 - 07.VII.2004
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului, semnat la San Marino la 20 mai 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii San Marino privind colaborarea în domeniile învătământului, culturii, turismului si sportului

433221595. O. MTCT 1077/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 603 - 05.VII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea alin. 3 al NUT 6 la art. 62.4.3 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998

433021596. H. G 1008/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 599 - 02.VII.2004
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al comunei Săvădisla si din administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în vederea realizării unor activităti de utilitate publică de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

430571597. O. MTCT 977/19 mai 2004 - M. Of. nr. 565 - 25.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-11 “Elaborarea si emiterea reglementărilor aeronautice civile române si a procedurilor de aplicare a acestora”

430431598. O. MTCT 1116/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 563 - 24.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial, salariat al unitătilor armatoare din acest judet
Abrogat prin:
-O. MTCT 681/10 mai 2005 - M. Of. nr. 435 - 23.V.2005

429461599. H. G 871/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 552 - 22.VI.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

429471600. H. G 872/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 552 - 22.VI.2004
privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Curtici - Arad” din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Arad si trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Curtici - Arad” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sub autoritatea Consiliului Judetean Arad

428981601. H. G 944/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 544 - 17.VI.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

428121602. O. MTCT 1044/31 mai 2004 - M. Of. nr. 534 - 15.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Codului de conduită pentru activitătile de recreere din zona costieră

428151603. O. MTCT 637/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 534 - 15.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism

427451604. O. MTCT 877/06 mai 2004 - M. Of. nr. 521 - 09.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont
Modificari si completari:
-O. MAI 295/19 iulie 2004 - M. Of. nr. 689 - 30.VII.2004

426791605. H. G 844/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

426841606. H. G 851/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 509 - 07.VI.2004
privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orasului Săcueni si din administrarea Consiliului Local al Orasului Săcueni, judetul Bihor, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national, precum si încadrarea functională a acestora ca drum national

426901607. O. MTCT 1031/26 mai 2004 - M. Of. nr. 511 - 07.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a materialelor antiderapante si a fondantilor chimici, utilizate pentru întretinerea drumurilor pe timp de iarnă”, indicativ NE-030-2004

426911608. O. MTCT 1032/26 mai 2004 - M. Of. nr. 511 - 07.VI.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere”, indicativ NE-029-2004

424911609. H. G 787/19 mai 2004 - M. Of. nr. 477 - 27.V.2004
privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii judetene în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

424921610. H. G 788/19 mai 2004 - M. Of. nr. 477 - 27.V.2004
privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unităti administrativ-teritoriale si din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

423391611. H. G 733/14 mai 2004 - M. Of. nr. 457 - 21.V.2004
privind transmiterea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

423141612. O. MTCT 570/24 martie 2004 - M. Of. nr. 456 - 20.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protectiei împotriva înghetului”, indicativ NP-095-04

423151613. O. MTCT 571/24 martie 2004 - M. Of. nr. 456 - 20.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată”, indicativ CD-27-04

423161614. O. MTCT 572/24 martie 2004 - M. Of. nr. 456 - 20.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate - revizuire ID-28-76”, indicativ ID-28-04

422571615. O. MTCT 885/06 mai 2004 - M. Of. nr. 448 - 19.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor maritime care arborează pavilionul român si nu efectuează voiaje internationale, cod MTCT.ANR-TNM-2004

422151616. O. MTCT 879/06 mai 2004 - M. Of. nr. 442 - 18.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, editia 1/2004

421491617. H. G 677/05 mai 2004 - M. Of. nr. 429 - 13.V.2004
privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si în folosinta Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în vederea realizării activitătilor de interes public national în domeniul administrării drumurilor nationale si autostrăzilor

421191618. H. G 692/05 mai 2004 - M. Of. nr. 423 - 12.V.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

421311619. H. G 679/05 mai 2004 - M. Of. nr. 427 - 12.V.2004
privind transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională “Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

420621620. O. MTCT 781/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 414 - 10.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002

420741621. O. MTCT 471/05 martie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare”, indicativ NP-085-2004

420431622. O. MTCT 693/13 aprilie 2004 - M. Of. nr. 409 - 07.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, cu modificările si completările ulterioare

420231623. O. MTCT 712/13 aprilie 2004 - M. Of. nr. 403 - 06.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind organizarea si functionarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit si marcarea navelor si ambarcatiunilor de pescuit

420261624. O. MTCT 711/13 aprilie 2004 - M. Of. nr. 405 - 06.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind determinările termografice în constructii”, indicativ MP-037-04

419901625. H. G 632/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 396 - 04.V.2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

419151626. O. MTCT 217/09 februarie 2004 - M. Of. nr. 389 - 03.V.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comandamentului operativ pentru Depoluare Marină

419311627. H. G 623/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 391 - 03.V.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

417701628. H. G 570/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2004
privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

417561629. O. MTCT 691/08 aprilie 2004 - M. Of. nr. 360 - 23.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.
Modificari si completari:
-O. MTCT 415/22 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005
Abrogat prin:
-O. MT 101/29 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 102 - 08.II.2008

415451630. O. MTCT 538/22 martie 2004 - M. Of. nr. 328 - 16.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitatiilor, precum si procedura de solutionare a contestatiilor pentru licitatiile având ca obiect închirierea sectiilor de circulatie apartinând infrastructurii feroviare neinteroperabile

415401631. O. MTCT 573/24 martie 2004 - M. Of. nr. 327 - 15.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instituirea procedurii de administrare specială

415211632. O. MTCT 211/06 februarie 2004 - M. Of. nr. 324 - 15.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

415171633. O. MTCT 507/16 martie 2004 - M. Of. nr. 323 - 14.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcămintilor rutiere bituminoase”, indicativ NE-026-2004

414641634. O. MTCT 296/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 318 - 13.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

414651635. O. MTCT 618/29 martie 2004 - M. Of. nr. 319 - 13.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare si semiremorci specializate basculante

414391636. O. MTCT 583/25 martie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind evidenta navelor care arborează pavilionul român si evidenta navelor în constructie în santierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidentă a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor în constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidentă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor-tip

414521637. O. MTCT 617/29 martie 2004 - M. Of. nr. 316 - 09.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea si reducerea riscului în managementul traficului aerian - RACR ESARR 4

413111638. H. G 343/18 martie 2004 - M. Of. nr. 293 - 05.IV.2004
privind furnizarea informatiilor referitoare la consumul de carburant si emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumpărătorilor la comercializare

410621639. H. G 412/23 martie 2004 - M. Of. nr. 276 - 30.III.2004
privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Modificari si completari:
-H. G 1121/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 680 - 28.VII.2004
-H. G 1179/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 690 - 30.VII.2004
-OG. G 58/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 715 - 06.VIII.2004
-H. G 1460/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 842 - 14.IX.2004
-H. G 229/24 martie 2005 - M. Of. nr. 284 - 05.IV.2005
-H. G 1216/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 954 - 27.X.2005
-H. G 134/29 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006

409681640. H. G 413/23 martie 2004 - M. Of. nr. 273 - 29.III.2004
privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism
Modificari si completari:
-H. G 135/29 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006

404851641. O. MTCT 455/11 martie 2004 - M. Of. nr. 242 - 18.III.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea si controlul activitătilor de turism în zona costieră

404221642. H. G 312/11 martie 2004 - M. Of. nr. 232 - 17.III.2004
privind organizarea si functionarea Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

403381643. H. G 260/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 215 - 11.III.2004
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială si Turism “Crisul” - S.A.

402691644. O. MTCT 295/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aplicarea în România a Cerintei EUROCONTROL “ESARR 2”, editia 2.0/2000, referitoare la raportarea si evaluarea evenimentelor privind siguranta în managementul traficului aerian (ATM)

402101645. O. MTCT 280/18 februarie 2004 - M. Of. nr. 191 - 04.III.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Modificari si completari:
-O. MTCT 2277/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 44 - 13.I.2005
Abrogat prin:
-O. MTCT 1151/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 600 - 11.VII.2006

401721646. O. MTCT 278/18 februarie 2004 - M. Of. nr. 182 - 03.III.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 937/2003 privind împuternicirea organelor de executare ale Autoritătii Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii si de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003

400691647. O. MTCT 276/18 februarie 2004 - M. Of. 171 - 27.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti
Modificari si completari:
-O. MTCT 1085/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004

400191648. H. G 210/20 februarie 2004 - M. Of. 164 - 25.II.2004
Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004

400201649. O. MTCT 481/08 octombrie 2003 - M. Of. 165 - 25.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare accidentală la autostrăzi”, indicativ NE-024-2003

400211650. O. MTCT 482/08 octombrie 2003 - M. Of. 165 - 25.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind determinarea adezivitătii liantilor bituminosi la agregate”, indicativ NE-022-2003

400221651. O. MTCT 483/08 octombrie 2003 - M. Of. 165 - 25.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Contructiilor si Turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi”, indicativ NE-023-2003

400231652. O. MTCT 693/27 octombrie 2003 - M. Of. 165 - 25.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national peste nivelul de zbor 195

399811653. O. MTCT 478/08 octombrie 2003 - M. Of. 160 - 24.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast” (revizuire CD 148-1985), indicativ CD 148-2003

399821654. O. MTCT 479/08 octombrie 2003 - M. Of. 160 - 24.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă” (revizuire CD 170-1988), indicativ CD 170-2003

399831655. O. MTCT 480/08 octombrie 2003 - M. Of. 160 - 24.II.2004
Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE-021-2003

399281656. O. MTCT 266/16 februarie 2004 - M. Of. 153 - 20.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind unele derogări de la prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin::
-O. MTCT 1085/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004

398981657. O. MTCT 92/26 ianuarie 2004 - M. Of. 147 - 19.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru abrogarea ordinelor ministrului industriei si comertului si ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 1.513/11/N/1998 si nr. 126/33/N/2000

398321658. H. G 124/05 februarie 2004 - M. Of. 136 - 16.II.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

398491659. O. MTCT 215/09 februarie 2004 - M. Of. 138 - 16.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

397691660. O. MTCT 562/20 octombrie 2003 - M. Of. 125 - 11.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”

396101661. O. MTCT 89/26 ianuarie 2004 - M. Of. 95 - 02.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule”, indicativ NP 004-03
Abrogat prin:
-O. MTCT 174/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 34 - 13.I.2006

394671662. O. MT 39/14 ianuarie 2004 - M. Of. 61 - 23.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrărilor de constructii si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare”, indicativ GP-090-03

394141663. O. MTCT 1061/22 decembrie 2003 - M. Of. 51 - 21.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere

393641664. O. MTCT 1022/10 decembrie 2003 - M. Of. 35 - 16.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea si utilizarea terenurilor temporare de aeronautică civilă - RACR-AD-AUTT, editia 1/2003

393651665. O. MTCT 1044/18 decembrie 2003 - M. Of. 35 - 16.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională si examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase

393131666. O. MTCT 1043/15 decembrie 2003 - M. Of. 32 - 15.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2

393221667. O. MTCT 7/07 ianuarie 2004 - M. Of. 33 - 15.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea art. 20 din Instructiunile privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003

393311668. O. MTCT 1064/22 decembrie 2003 - M. Of. 34 - 15.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea componentei Comitetului consultativ si a regulamentului de organizare si functionare a acestuia

393321669. O. MTCT 1065/22 decembrie 2003 - M. Of. 34 - 15.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire si perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

392831670. H. G 1596/23 decembrie 2003 - M. Of. 26 - 13.I.2004
privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

392861671. O. MTCT 2/06 ianuarie 2004 - M. Of. 26 - 13.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani

392931672. H. G 1597/23 decembrie 2003 - M. Of. 28 - 13.I.2004
privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Brăila si din administrarea Consiliului Judetean Brăila, respectiv din domeniul public a judetului Galati si din administrarea Consiliului Judetean Galati, în domeniul public al statului si transmiterea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

392181673. O. MTCT 1027/11 decembrie 2003 - M. Of. 21 - 12.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

392191674. O. MTCT 1/05 ianuarie 2004 - M. Of. 21 - 12.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea procedurilor privind restrictionarea sau interzicerea temporară a circulatiei autovehiculelor categoria N3, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheată sau polei

392221675. H. G 1557/18 decembrie 2003 - M. Of. 22 - 12.I.2004
pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

391661676. O. MTCT 1018/10 decembrie 2003 - M. Of. 8 - 07.I.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 “Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă”, editia 01/2003

391541677. H. G 1548/18 decembrie 2003 - M. Of. 6 - 06.I.2004
privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

388911678. O. MTCT 1010/10 decembrie 2003 - M. Of. 920 - 22.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind Programul de urmărire în timp a comportării constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale”, indicativ MP-031-03

389141679. O. MTCT 1009/10 decembrie 2003 - M. Of. 922 - 22.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 030-03

388421680. O. MTCT 1008/10 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 029-03

388671681. O. MTCT 1002/10 decembrie 2003 - M. Of. 917 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind investigarea si diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel, situate în medii agresive”, indicativ GM-018-03

388681682. O. MTCT 1003/10 decembrie 2003 - M. Of. 917 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor situate în medii agresive”, indicativ GM-017-03

388691683. O. MTCT 1004/10 decembrie 2003 - M. Of. 917 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea scărilor si rampelor la clădiri”, indicativ GP-089-03

388701684. O. MTCT 1005/10 decembrie 2003 - M. Of. 917 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind identificarea si clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicatie”, indicativ GT-061-03

387431685. L. P 526/11 decembrie 2003 - M. Of. 901 - 16.XII.2003
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”
Modificari si completari:
-L. P 422/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 993 - 28.X.2004
-H. G 2352/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1252 - 24.XII.2004
-L. P 418/16 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 961 - 29.XI.2006
-OG. G 3/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 73 - 31.I.2008

387441686. D. PRES 830/09 decembrie 2003 - M. Of. 901 - 16.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

385641687. H. G 1453/11 decembrie 2003 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

385651688. H. G 1454/11 decembrie 2003 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

383111689. O. MTCT 972/4 decembrie 2003 - M. OF. 890 - 13.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevii si studentii din învătământul universitar de stat si particular acreditat, cursuri de zi
Modificari si completari:
-O. MTCT 267/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 270 - 01.IV.2005
-O. MTCT 2183/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 100 - 02.II.2006

383241690. H. G 1455/11 decembrie 2003 - M. OF. 892 - 13.XII.2003
pentru scutirea la plată a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003 ale unor agenti economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

382741691. O. MTCT 920/27 noiembrie 2003 - M. OF. 885 - 12.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

383001692. O. MTCT 965/2 decembrie 2003 - M. OF. 887 - 12.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor în exploatare”, indicativ GT 052-02

382641693. O. MTCT 919/27 noiembrie 2003 - M. OF. 882 - 11.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003

382391694. O. MTCT 900/25 noiembrie 2003 - M. OF. 877 - 10.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor de instalatii aferente constructiilor”, indicativ C 56-02

382401695. O. MTCT 901/25 noiembrie 2003 - M. OF. 877 - 10.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile de încălzire centrală”, indicativ GT-060-03

382411696. O. MTCT 902/25 noiembrie 2003 - M. OF. 877 - 10.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare”, indicativ GT-058-03

382521697. O. MTCT 958/28 noiembrie 2003 - M. OF. 880 - 10.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea si completarea Reglementării privind acordarea licentei de transport aerian

381991698. H. G 1409/4 decembrie 2003 - M. OF. 871 - 8.XII.2003
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

380501699. O. MAPAM 565/1 septembrie 2003 - M. OF. 848 - 27.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Ministrului Economiei si Comertului, al Ministrului Apărării Nationale si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Protocolului privind activitătile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului si influentării factorilor de mediu în folosul agriculturii

383461700. O. MTCT 137/M/10 octombrie 2003 - M. OF. 848 - 27.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Protocolului privind activitătile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului si influentării factorilor de mediu în folosul agriculturii

383471701. O. MECO 92/25 august 2003 - M. OF. 848 - 27.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Ministrului Economiei si Comertului, al Ministrului Apărării Nationale si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Protocolului privind activitătile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului si influentării factorilor de mediu în folosul agriculturii

383481702. O. MTCT 290/12 septembrie 2003 - M. OF. 848 - 27.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Ministrului Economiei si Comertului, al Ministrului Apărării Nationale si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Protocolului privind activitătile de lansare a rachetelor antigrindină (RAG) în vederea controlului si influentării factorilor de mediu în folosul agriculturii

380191703. H. G 1325/13 noiembrie 2003 - M. OF. 844 - 26.XI.2003
privind transmiterea unui sector de drum judetean din domeniul public al judetului Brasov si din administrarea Consiliului Judetean Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale în conditiile legii, precum si încadrarea acestui sector de drum în categoria functională a drumurilor nationale

381671704. O. MTCT 914/26 noiembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice”, indicativ GP-088-03

379741705. O. MTCT 830/12 noiembrie 2003 - M. OF. 836 - 25.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară

379771706. H. G 1316/13 noiembrie 2003 - M. OF. 837 - 25.XI.2003
privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

381641707. O. MTCT 903/25 noiembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind criteriile de performantă ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din clădiri”, indicativ GT-059-03

381651708. O. MTCT 904/25 noiembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind echilibrarea hidraulică a retelelor termice cu apă caldă si apă fierbinte”, indicativ MP-028-03

381661709. O. MTCT 905/25 noiembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, utilizând conducte din mase plastice”, indicativ NP-084-03 .XII.2003

380891710. O. MTCT 871/19 noiembrie 2003 - M. OF. 852 - 29.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si a conectorilor pentru lucrări de cămăsuieli si suprabetonări”, indicativ NP-093-03

380691711. H. G 1362/18 noiembrie 2003 - M. OF. 851 - 29.XI.2003
privind aprobarea contractării de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finantelor Publice, destinate realizării Autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

377251712. H. G 1270/4 noiembrie 2003 - M. OF. 795 - 11.XI.2003
pentru aprobarea cheltuielilor aferente Seminarului international privind Contul Satelit în Turism, organizat sub egida Organizatiei Mondiale a Turismului, la Bucuresti în perioada 17-19 noiembrie 2003

380401713. O. MTCT 808/10 noiembrie 2003 - M. OF. 847 - 27.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiintarea si functionarea asociatiilor/fundatiilor/federatiilor si filialelor acestora si de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică

376701714. O. MTCT 622/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane” (revizuire PD 162-1983), indicativ PD 162-2002

376711715. O. MTCT 623/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă” (revizuire CD 151-1985), indicativ CD 151-2002

376721716. O. MTCT 624/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două directii la podurile din beton armat” (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001

376731717. O. MTCT 625/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne” (revizuire CD 155-1985), indicativ CD 155-2001

376741718. O. MTCT 641/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea căilor navigabile”, indicativ GP-085-03

376751719. O. MTCT 642/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă”, indicativ GP-084-03

376761720. O. MTCT 643/23 octombrie 2003 - M. OF. 786 - 7.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si fluviale”, indicativ GP-086-03

376231721. O. MTCT 614/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate”, indicativ AND 581 - 2002

376241722. O. MTCT 615/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de circulatie, origine destinatie. Pregătirea datelor în ederea prelucrării” (revizuire DD 506 - 1988), indicativ DD 506 - 2001

376251723. O. MTCT 616/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind efectuarea receptiei lucrărilor de întretinere si reparare curentă drumuri poduri” (revizuire AND 514 - 1992), indicativ AND 514 - 2000

376261724. O. MTCT 617/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitătii portante si al capacitătii de circulatie”, indicativ AND 584 - 2002

376271725. O. MTCT 618/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusă de termocentrală” (revizuire CD 147 - 1985), indicativ CD 147 - 2002

376281726. O. MTCT 619/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide” (revizuire CD 31 - 1994), indicativ CD 31 - 2002

376291727. O. MTCT 620/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia terasamentelor rutiere din cenusă de termocentrală” (revizuire CD 129 - 1979), indicativ CD 129 - 2002

376301728. O. MTCT 621/23 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă” (revizuire DD 502 - 1987), indicativ DD 502 - 2001

376431729. O. MTCT 603/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pământ. Conditii tehnice de calitate”, indicativ AND 582-2002

376441730. O. MTCT 604/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind activitatea districtului de drumuri” (revizuire DD 505-1988), indicativ DD 505-2001

376451731. O. MTCT 605/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrărilor de îmbrăcăminti asfaltice” (revizuire CD 16-1978), indicativ CD

376461732. O. MTCT 606/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminti cu lianti hidraulici” (revizuire PD 216-1982), indicativ PD 216-2001

376471733. O. MTCT 607/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecusului si a înzăpezirii” (revizuire AND 525-1995), indicativ AND 525-2000

376481734. O. MTCT 608/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind repararea si întretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatră” (revizuire CD 99-1977), indicativ CD 99-2001

376491735. O. MTCT 609/23 octombrie 2003 - M. OF. 782 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, constructiilorsi turismului privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitică)”(revizuire PD 177-1976), indicativ PD 177-2001

376521736. O. MTCT 549/14 octombrie 2003 - M. OF. 783 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române
Abrogat prin:
-O. MTCT 2065/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 149 - 18.II.2005

376531737. O. MTCT 610/23 octombrie 2003 - M. OF. 783 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru determinarea capacitătii de circulatie a drumurilor publice” (revizuire PD 189 - 1978), indicativ PD 189 - 2000

376541738. O. MTCT 611/23 octombrie 2003 - M. OF. 783 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind alcătuirea si calculul structurilor de poduri si de podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate” (revizuire PD 165 - 1983), indicativ PD 165 - 2000

376551739. O. MTCT 612/23 octombrie 2003 - M. OF. 783 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată si sosea” (revizuire CD 63 - 1984), indicativ CD 63 - 2000

376561740. O. MTCT 613/23 octombrie 2003 - M. OF. 783 - 6.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind executarea la cald a îmbrăcămintilor bituminoase pentru calea pe pod” (revizuire AND 546 - 1999), indicativ AND 546 - 2002

376021741. H. G 1227/14 octombrie 2003 - M. OF. 775 - 5.XI.2003
privind înfiintarea Societătii Feroviare de Turism “S.F.T. - C.F.R.” - S.A. prin divizarea partială a Societătii de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” - S.A.

406881742. O. MTCT 491/08 octombrie 2003 - M. Of. nr. 777 - 05.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al secretarului de stat coordonator al Departamentului de Comert Exterior, al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, al Ministrului pentru întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 192/217/902/62/61/2002 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România

375791743. O. MTCT 644/23 octombrie 2003 - M. OF. 771 - 4.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor”, indicativ NP-090-03 4 645Ordin al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru urmărirea comportării constructiilor hidrotehnice”, indicativ NP-087-03

375801744. O. MTCT 646/23 octombrie 2003 - M. OF. 771 - 4.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătătii oamenilor si protectiei mediului”, indicativ NP-091-03

375811745. O. MTCT 647/23 octombrie 2003 - M. OF. 771 - 4.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării”, indicativ GP-087-03

375961746. O. MTCT 639/23 octombrie 2003 - M. OF. 773 - 4.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a II-a: Treapta biologică”, indicativ NP-088-03

375971747. O. MTCT 640/23 octombrie 2003 - M. OF. 773 - 4.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mică (5 < Q = 50 l/s) si foarte mică (Q = 5 l/s)”, indicativ NP-089-03

379621748. H. G 1293/4 noiembrie 2003 - M. OF. 835 - 25.XI.2003
pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societătilor nationale si a societătilor comerciale care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Modificari si completari:
-OUG. 34/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 418 - 15.V.2006

374741749. H. G 1221/14 octombrie 2003 - M. OF. 753 - 28.X.2003
privind trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Giurgiu” din domeniul public al statului în domeniul public al judetului Giurgiu si trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Giurgiu” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sub autoritatea Consiliului Judetean Giurgiu

373741750. O. MTCT 525/13 octombrie 2003 - M. OF. 737 - 22.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

392681751. O. MTCT 275/10 septembrie 2003 - M. Of. 732 - 20.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea Normelor tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului

373051752. O. MTCT 288/12 septembrie 2003 - M. OF. 723 - 16.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si conditiile de montare, reparare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) si a limitatoarelor de viteză - RNTR 8

372881753. O. MAI 510/3 septembrie 2003 - M. OF. 720 - 15.X.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România

385751754. O. MTCT 365/19 septembrie 2003 - M. OF. 720 - 15.X.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România

372101755. DEC. CONC 269/10 iulie 2003 - M. OF. 707 - 9.X.2003
privind Asociatia Natională a Agentiilor de Turism din România

370821756. O. MTCT 343/19 septembrie 2003 - M. OF. 688 - 1.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară
Modificari si completari:
-O. MTCT 2270/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005

369631757. O. MTCT 305/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereti turnati in situ”, indicativ G.P. 079-03

369641758. O. MTCT 306/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale”, indicativ G.P. 081-03

369651759. O. MTCT 307/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea si executia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat si a structurilor din zidărie”, indicativ G.P. 080-03

369661760. O. MTCT 308/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii”, indicativ M.P. 027-03

369671761. O. MTCT 309/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind realizarea si urmărirea în timp a protectiei structurilor subterane ale metroului împotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou”, indicativ N.E. 017-03

369681762. O. MTCT 310/16 septembrie 2003 - M. OF. 670 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podete pentru drumuri” (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03

369761763. O. MTCT 302/16 septembrie 2003 - M. OF. 671 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-93)”, indicativ N.E. 020-03

369771764. O. MTCT 303/16 septembrie 2003 - M. OF. 671 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)”, indicativ N.E. 018-03

369781765. O. MTCT 304/16 septembrie 2003 - M. OF. 671 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul si alcătuirea structurilor de rezistentă din lemn amplasate în zone seismice (completari P 100)”, indicativ N.E. 019-03

369351766. O. MTCT 292/12 septembrie 2003 - M. OF. 664 - 19.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic

369441767. O. MTCT 300/16 septembrie 2003 - M. OF. 666 - 19.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structură metalică”, indicativ G.P. 078-03

369451768. O. MTCT 301/16 septembrie 2003 - M. OF. 666 - 19.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice”, indicativ G.P. 082-03

369131769. O. MTCT 229/8 septembrie 2003 - M. OF. 659 - 17.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

368991770. O. MTCT 193/2 septembrie 2003 - M. OF. 654 - 16.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003

368951771. O. MTCT 228/8 septembrie 2003 - M. OF. 652 - 15.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cod MTCT.ANR-TNPESC-2003

368851772. H. G 1068/11 septembrie 2003 - M. OF. 651 - 12.IX.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, modificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

368291773. O. MTCT 118/20 august 2003 - M. OF. 641 - 9.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituti aeronautice civile - RACR - CADT, editia 02/2003
Modificari si completari:
-O. MTCT 1254/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 723 - 10.VIII.2005

367751774. O. MTCT 43/7 august 2003 - M. OF. 632 - 3.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind limitarea timpului de muncă pentru personalul aeronautic civil navigant si stabilirea unor drepturi ale acestuia
Modificari si completari:
-O. MTCT 1532/17 august 2006 - M. Of. nr. 731 - 28.VIII.2006

367121775. O. MTCT 156/26 august 2003 - M. OF. 619 - 30.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru instituirea unor măsuri speciale privind navigatia pe sectorul românesc al Dunării

366711776. O. MTCT 137/21 august 2003 - M. OF. 611 - 29.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

407951777. O. MTCT 1203/30 iulie 2003 - M. Of. nr. 611 - 29.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

366691778. O. MTCT 119/20 august 2003 - M. OF. 610 - 28.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servitutilor aeronautice civile si a zonelor cu servituti aeronautice civile RACR-SACZ, editia 02/2003

366321779. H. G 937/14 august 2003 - M. OF. 605 - 26.VIII.2003
privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului

366371780. O. MTCT 1041/7 iulie 2003 - M. OF. 605 - 26.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internationale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003
Modificari si completari:
-O. MTCT 2315/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 99 - 31.I.2005

365851781. O. MTCT 61/12 august 2003 - M. OF. 596 - 21.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, cu modificările si completările ulterioare

365861782. O. MTCT 84/13 august 2003 - M. OF. 596 - 21.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 1842/2001

365691783. O. MTCT 77/13 august 2003 - M. OF. 591 - 20.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru completarea Părtii a II-a - “Norme de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere” - din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 2026/2002

365731784. O. MTCT 62/12 august 2003 - M. OF. 592 - 20.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitătii tehnice si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările si completările ulterioare

365261785. O. MTCT 1145/18 iulie 2003 - M. OF. 583 - 15.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind instituirea procedurii de administrare specială

365011786. O. MTCT 45/7 august 2003 - M. OF. 578 - 13.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Regulamentului privind portul uniformei de serviciu cu însemnele specifice, forma si modul de acordare a acesteia, pentru personalul Autoritătii Navale Române

365081787. O. MTCT 1024/1 iulie 2003 - M. OF. 579 - 13.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aero-nautice civile române RACR-APAN ULM/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare motorizate

365091788. O. MTCT 1038/3 iulie 2003 - M. OF. 579 - 13.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aero-nautice civile române RACR-LPAN2/ Licentierea personalului aeronautic navigant (piloti planoare/ piloti baloane libere), editia 2/2003
Abrogat prin:
-O. MT 208/08 martie 2013 - M. Of. nr. 134 - 14.III.2013

364981789. O. MTCT 1170/24 iulie 2003 - M. OF. 577 - 12.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor

364761790. O. MTCT 1023/1 iulie 2003 - M. OF. 574 - 11.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate

364811791. O. MTCT 36/5 august 2003 - M. OF. 575 - 11.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitătii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7
Modificari si completari:
-O. MTCT 2196/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 97 - 28.I.2005

364571792. O. MTCT 1067/8 iulie 2003 - M. OF. 572 - 8.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003
Abrogat prin:
-O. MTCT 2065/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 149 - 18.II.2005

364181793. O. MTCT 1212/30 iulie 2003 - M. OF. 567 - 6.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile

362971794. O. MTCT 1139/18 iulie 2003 - M. OF. 543 - 29.VII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 827/2003 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România si în alte state, care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulatie pe drumurile nationale din România

362441795. H. G 849/17 iulie 2003 - M. OF. 534 - 24.VII.2003
privind trecerea unor imobile, situate în Municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în proprietatea privată a statului si în administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

361981796. H. G 835/10 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
privind contractarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unor credite externe si/sau interne, garantate de Ministerul Finantelor Publice, necesare pentru continuarea finantării implementării sistemelor de centralizare electronică în statiile de cale ferată

359751797. H. G 740/3 iulie 2003 - M. OF. 496 - 9.VII.2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

355411798. O. MTU 359/19 mai 2003 - M. OF. 411 - 12.VI.2003
al Ministrului Turismului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

355111799. H. G 631/29 mai 2003 - M. OF. 407 - 11.VI.2003
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism

352691800. L. P 229/23 mai 2003 - M. OF. 365 - 29.V.2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

352701801. D. PRES 327/22 mai 2003 - M. OF. 365 - 29.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2003 pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

347761802. L. P 143/14 aprilie 2003 - M. OF. 280 - 22.IV.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

347771803. D. PRES 217/11 aprilie 2003 - M. OF. 280 - 22.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

343421804. O. MTU 69/28 ianuarie 2003 - M. OF. 214 - 1.IV.2003
al Ministrului Turismului pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

342931805. O. MTU 214/6 martie 2003 - M. OF. 206 - 31.III.2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

341091806. O. MTU 188/28 februarie 2003 - M. OF. 181 - 24.III.2003
al Ministrului Turismului privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, aprobate prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 510/2002

341171807. L. P 61/11 martie 2003 - M. OF. 183 - 24.III.2003
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

341181808. D. PRES 102/7 martie 2003 - M. OF. 183 - 24.III.2003
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

340821809. H. G 272/13 martie 2003 - M. OF. 178 - 21.III.2003
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti a Galei turismului românesc

335151810. H. G 43/16 ianuarie 2003 - M. Of. 82 - 10.II.2003
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2003

334711811. H. G 68/23 ianuarie 2003 - M. Of. 76 - 6.II.2003
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Turism Pucioasa” - S.A.

333701812. OG. G 85/16 ianuarie 2003 - M. Of. 54 - 30.I.2003
pentru modificarea art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

324151813. O. MTU 910/26 noiembrie 2002 - M. Of. 898 - 11.XII.2002
al Ministrului Turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 170/2001

324161814. O. MTU 911/26 noiembrie 2002 - M. Of. 898 - 11.XII.2002
al Ministrului Turismului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

323791815. H. G 1347/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Agentia Teritorială a Taberelor si Turismului Scolar Prahova în domeniul public al orasului Sinaia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sinaia

319701816. OUG. 152/7 noiembrie 2002 - M. Of. 826 - 15.XI.2002
privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

319451817. H. G 1229/7 noiembrie 2002 - M. Of. 822 - 13.XI.2002
pentru aprobarea achizitionării si utilizării de către Ministerul Turismului a unui microbuz pentru activitătile specifice

314321818. O. MTU 691/26 septembrie 2002 - M. Of. 737 - 9.X.2002
al Ministrului Turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 170/2001

310961819. H. G 986/10 septembrie 2002 - M. Of. 681 - 16.IX.2002
privind organizarea celei de-a XI-a editii a Bursei Dunărene de Turism la Bucuresti în perioada 27 septembrie-3 octombrie 2002

308761820. H. G 876/16 august 2002 - M. Of. 629 - 26.VIII.2002
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

308601821. H. G 839/31 iulie 2002 - M. Of. 622 - 22.VIII.2002
privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială “Olimp Estival 2002” - S.A. Mangalia si la Societatea Comercială “Neptun Estival 2002” - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

307141822. O. MTU 510/28 iunie 2002 - M. Of. 582bis - 6.VIII.2002
al Ministrului Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

303251823. H. G 729/11 iulie 2002 - M. Of. 509 - 15.VII.2002
privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2001

300111824. H. G 627/20 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Modificari si completari:
-H. G 837/27 mai 2004 - M. Of. nr. 503 - 03.VI.2004

293641825. H. G 450/16 mai 2002 - M. Of. 341 - 22.V.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Turismului

291201826. H. G 385/18 aprilie 2002 - M. Of. 294 - 30.IV.2002
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

289591827. O. MTU 330/15 aprilie 2002 - M. Of. 270 - 23.IV.2002
al Ministrului Turismului privind dezinsectia si deratizarea structurilor de primire turistice în statiunile de pe litoral

385251828. O. MAPM 327/15 aprilie 2002 - M. Of. 270 - 23.IV.2002
al Ministrului Turismului, al Ministrului Sănătătii si Familiei, al Ministrului Administratiei Publice si al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind dezinsectia si deratizarea structurilor de primire turistice în statiunile de pe litoral

289211829. H. G 355/15 aprilie 2002 - M. Of. 266 - 19.IV.2002
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Industriei si Resurselor si de unitătile din subordinea sa

288431830. H. G 316/4 aprilie 2002 - M. Of. 255 - 16.IV.2002
privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Parc-Turism” - S.A. Craiova în domeniul privat al judetului Dolj

286211831. O. MTU 202/10 martie 2002 - M. Of. 214 - 28.III.2002
al Ministrului Turismului privind constituirea Compartimentului pentru relatii cu publicul în cadrul Ministerului Turismului

286221832. O. MTU 203/10 martie 2002 - M. Of. 214 - 28.III.2002
al Ministrului Turismului privind preschimbarea certificatelor de clasificare si/sau a licentelor de turism

283461833. H. G 173/20 februarie 2002 - M. Of. 163 - 7.III.2002
privind închiderea temporară a Punctului de trecere a frontierei de stat Vărsand, judetul Arad, pentru traficul de persoane care se deplasează pe jos, cu autoturismul, motocicleta sau bicicleta

283491834. H. G 165/20 februarie 2002 - M. Of. 164 - 7.III.2002
pentru modificarea si completarea Strategiei privind privatizarea societătilor comerciale din turism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2001

282901835. L. P 80/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

282911836. D. PRES 137/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

279671837. H. G 60/24 ianuarie 2002 - M. Of. 87 - 1.II.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

278501838. H. G 46/17 ianuarie 2002 - M. Of. 66 - 30.I.2002
privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului

276531839. H. G 1363/27 decembrie 2001 - M. Of. 36 - 21.I.2002
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Turismului prin birourile de promovare si informare turistică din străinătate

275971840. H. G 1325/27 decembrie 2001 - M. Of. 28 - 17.I.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

274391841. L. P 755/27 decembrie 2001 - M. Of. 7 - 9.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

274401842. D. PRES 1083/21 decembrie 2001 - M. Of. 7 - 9.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România
Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

273721843. H. G 1291/20 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială "Biroul de Turism si Tranzactii" - S.A. Bucuresti de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

271311844. H. G 1195/27 noiembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din România ca fiind de utilitate publică

271381845. H. G 1210/27 noiembrie 2001 - M. Of. 796 - 13.XII.2001
pentru reglementarea parcului auto, precum si a consumului de carburanti al autoturismelor Ministerului Justitiei, ale unor institutii subordonate acestuia si ale instantelor judecătoresti

269881846. H. G 1185/27 noiembrie 2001 - M. Of. 778 - 6.XII.2001
privind majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului

263841847. O. MTU 491/5 octombrie 2001 - M. Of. 736 - 19.XI.2001
al Ministrului Turismului pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement

263441848. O. MTU 641/13 noiembrie 2001 - M. Of. 724 - 13.XI.2001
al Ministrului Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de monitorizare a implementării Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara

258651849. H. G 993/4 octombrie 2001 - M. Of. 642 - 15.X.2001
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului

257471850. H. G 928/20 septembrie 2001 - M. Of. 619 - 1.X.2001
privind aprobarea structurii, a indicatorilor si a fondurilor alocate din bugetul Ministerului Turismului pe anul 2001, aferente Programului de marketing si promovare turistica, precum si Programului de dezvoltare a produselor turistice

253511851. H. G 805/23 august 2001 - M. Of. 519 - 30.VIII.2001
privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat

253201852. H. G 789/21 august 2001 - M. Of. 509 - 28.VIII.2001
privind transferul pachetelor de actiuni detinute de stat la unele societati comerciale din turism de la Ministerul Turismului la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

252531853. O. MTU 354/31 iulie 2001 - M. Of. 481 - 21.VIII.2001
al Ministrului Turismului, Ministrului Apelor si Protectiei Mediului, Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Administratiei Publice privind unele masuri de reducere a poluarii fonice în statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si în celelalte statiuni balneoclimatice

385081854. O. MAPM 725/1 august 2001 - M. Of. 481 - 21.VIII.2001
al Ministrului Turismului, Ministrului Apelor si Protectiei Mediului, Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Administratiei Publice privind unele masuri de reducere a poluarii fonice în statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si în celelalte statiuni balneoclimatice

385091855. O. MSF 545/13 august 2001 - M. Of. 481 - 21.VIII.2001
al Ministrului Turismului, Ministrului Apelor si Protectiei Mediului, Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Administratiei Publice privind unele masuri de reducere a poluarii fonice în statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si în celelalte statiuni balneoclimatice

385101856. O. MAP 500/15 august 2001 - M. Of. 481 - 21.VIII.2001
al Ministrului Turismului, Ministrului Apelor si Protectiei Mediului, Ministrului Sanatatii si Familiei si al Ministrului Administratiei Publice privind unele masuri de reducere a poluarii fonice în statiunile turistice din zona litoralului Marii Negre si în celelalte statiuni balneoclimatice

250831857. O. MTU 263/20 iunie 2001 - M. Of. 437 - 6.VIII.2001
al Ministrului Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, precum si atributiile acestora
Abrogat prin:
-O. MTCT 637/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 534 - 15.VI.2004

250671858. O. MTU 235/6 iunie 2001 - M. Of. 433 - 2.VIII.2001
al Ministrului Turismului privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitătii sau falimentului agentiei de turism

250691859. O. MTU 320/10 iulie 2001 - M. Of. 433 - 2.VIII.2001
al Ministrului Turismului privind instituirea premiilor de excelentă în turism

244551860. H. G 564/14 iunie 2001 - M. Of. 333 - 21.VI.2001
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a V-a Reuniuni a Comitetului pentru Sprijinul Calitatii al Organizatiei Mondiale a Turismului (Bucuresti, 16-20 iunie 2001) si a Seminarului international privind calitatea serviciilor pe litoral (Mamaia, 20-22 iunie 2001)

243371861. H. G 522/31 mai 2001 - M. Of. 312 - 12.VI.2001
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti în luna mai 2001 a celei de-a 60-a Adunări generale a Comisiei Europene pentru Turism (CET).

242431862. L. P 276/4 iunie 2001 - M. Of. 301 - 7.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

242441863. D. PRES 377/1 iunie 2001 - M. Of. 301 - 7.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

241731864. H. G 493/24 mai 2001 - M. Of. 290 - 1.VI.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tripartită în domeniul turismului, semnat la Sinaia la 11 martie 1999
Acord între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tripartită în domeniul turismului

405161865. H. G 454/09 mai 2001 - M. Of. nr. 254 - 17.V.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Brasilia la 25 iulie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în dome­niul turismului

239741866. H. G 441/3 mai 2001 - M. Of. 245 - 15.V.2001
pentru aprobarea Normelor metodolo­gice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora

239381867. H. G 436/3 mai 2001 - M. Of. 233 - 9.V.2001
pentru aprobarea Strategiei privind privatizarea societatilor comerciale din turism

238261868. H. G 423/25 aprilie 2001 - M. Of. 228 - 3.V.2001
pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din normele metodologice privind constituirea si dezvoltarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 511/1998

238691869. O. MTU 170/3 aprilie 2001 - M. Of. 225 - 3.V.2001
al Ministrului Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism
Modificari si completari:
-O. MTCT 1192/22 iunie 2005 - M. Of. nr. 681 - 29.VII.2005

237901870. O. MTU 113/22 februarie 2001 - M. Of. 211 - 26.IV.2001
al Ministrului Turismului privind renovarea exterioarelor constructiilor din statiunile turistice de pe litoral

238511871. H. G 407/19 aprilie 2001 - M. Of. 216 - 26.IV.2001
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2001

236121872. L. P 155/6 aprilie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

236131873. D. PRES 212/4 aprilie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

236141874. L. P 156/6 aprilie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

236151875. D. PRES 213/4 aprilie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

235931876. O. MTU 146/2 martie 2001 - M. Of. 178 - 9.IV.2001
privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice si a anexei la Ordinul Ministrului Turismului nr. 125/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

235681877. OUG. 52/29 martie 2001 - M. Of. 175 - 6.IV.2001
privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism

235151878. L. P 128/3 aprilie 2001 - M. Of. 170 - 4.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societătii Comerciale Parc - Turism S.A., a unui imobil monument istoric

235161879. D. PRES 181/30 martie 2001 - M. Of. 170 - 4.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societătii Comerciale Parc - Turism S.A., a unui imobil monument istoric

234871880. L. P 96/26 martie 2001 - M. Of. 165 - 2.IV.2001
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicarii sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997
Acord între România si Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicarii sociale

234881881. D. PRES 144/23 martie 2001 - M. Of. 165 - 2.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si comunicarii sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997

233111882. H. G 306/8 martie 2001 - M. Of. 142 - 22.III.2001
privind practicarea de catre agentii economici din turism si de catre institutiile de cultura de tarife si taxe nediscriminatorii pentru turistii si vizitatorii români si straini

233121883. H. G 307/8 martie 2001 - M. Of. 142 - 22.III.2001
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 169/2001 privind participarea Ministerului Turismului la manifestari expozitionale internationale de turism în semestrul I al anului 2001

233041884. H. G 305/8 martie 2001 - M. Of. 140 - 21.III.2001
privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism

232161885. O. MTU 100/14 februarie 2001 - M. Of. 128 - 14.III.2001
pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 141/1999 privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestările de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare si Control în Turism (O.A.C.T.)

231341886. H. G 276/22 februarie 2001 - M. Of. 119 - 8.III.2001
pentru completarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 511/1998

230211887. H. G 246/15 februarie 2001 - M. Of. 100 - 27.II.2001
privind aprobarea realizarii de catre Ministerul Turismului în anul 2001, a unor materiale promotionale cu oferta turistica a Romaniei

229611888. H. G 238/8 februarie 2001 - M. Of. 88 - 21.II.2001
privind conditiile de acordare a licetiei si brevetului de turism

229371889. O. MTU 1/11 ianuarie 2000 - M. Of. 84 - 19.II.2001
al Ministrului Turismului privind posibilitatea acordarii unor facilitati pentru ziaristi si reporteri de radio si televiziune

227101890. H. G 169/18 ianuarie 2001 - M. Of. 42 - 24.I.2001
privind participarea Ministerului Turismului la manifestarile expozitionale internationale de turism in semestrul I al anului 2001

226671891. H. G 1357/20 decembrie 2000 - M. Of. 30 - 17.I.2001
pentru aprobarea suplimentarii dotarii Ministerului Justitiei cu un autoturism

226751892. OUG. 6/11 ianuarie 2001 - M. Of. 31 - 17.I.2001
privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism

225051893. H. G 24/4 ianuarie 2001 - M. Of. 16 - 10.I.2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

410901894. H. G 1309/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 678 - 19.XII.2000
privind aprobarea dotării Centrului National de Formare a Managerilor din Învătământul Preuniversitar (C.N.F.M.I.P.) cu un autoturism si un microbuz pentru activităti specifice

86841895. H. G 1216/29 noiembrie 2000 - M. Of. 635 - 7.XII.2000
privind aprobarea dotarii Serviciului National de Evaluare si Examinare cu un autoturism si un micro­buz pentru activitatile specifice

83761896. H. G 866/28 septembrie 2000 - M. Of. 504 - 13.X.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Turism

83651897. H. G 855/21 septembrie 2000 - M. Of. 491 - 9.X.2000
pentru aprobarea dotării Ministerului Justitiei cu un autoturism pentru activitătile specifice

21621898. DEC. CC 142/13 iulie 2000 - M. Of. 441 - 3.IX.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

80141899. H. G 646/4 august 2000 - M. Of. 373 - 10.VIII.2000
privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Nationalătru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Turism Felix" - S.A.

20771900. DEC. CC 52/21 martie 2000 - M. Of. 332 - 17.VII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvenului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

219321901. OUG. 128/30 iunie 2000 - M. Of. 313 - 6.VII.2000
privind revenirea în pro­prietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societãtii Comerciale "Parc-Turism" - S.A., a unui imobil monument istoric

41581902. D. PRES 254/26 iunie 2000 - M. Of. 296 - 29.VI.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - „Die Donau“

191601903. L. P 111/27 iunie 2000 - M. Of. 296 - 29.VI.2000
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism si la Asociatia de Promovare Turistică Internatională - „Die Donau“

20291904. DEC. CC 4/18 ianuarie 2000 - M. Of. 232 - 26.V.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism

78091905. H. G 423/19 mai 2000 - M. Of. 231 - 26.V.2000
pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat privind privatizarea societãtilor comerciale de turism cu profil balneoclimateric

19211906. O. MTU 52/11 aprilie 2000 - M. Of. 221 - 19.V.2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul Ministrului Turismului nr.125 din 11 septembrie 1998

77701907. H. G 384/12 mai 2000 - M. Of. 220 - 18.V.2000
privind aprobarea dotãrii Ministerului Finantelor cu un autoturism pentru activitãtile specifice

218481908. OUG. 39/20 aprilie 2000 - M. Of. 178 - 25.IV.2000
pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societãtilor comerciale din turism

39851909. D. PRES 75/24 martie 2000 - M. Of. 135 - 30.III.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

190731910. L. P 23/27 martie 2000 - M. Of. 135 - 30.III.2000
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

83301911. H. G 198/17 martie 2000 - M. Of. 128 - 27.III.2000
pentru aprobarea ÎnteLegerii dintre Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã privind cooperarea in domeniul educatiei fizice si sportului, semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999
Întelegere între Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din
Federatia Rusã privind cooperarea in domeniul educatiei fizice si sportului

83091912. H. G 172/13 martie 2000 - M. Of. 120 - 20.III.2000
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul turismului

174811913. H. G 1041/17 decembrie 1999 - M. Of. 631 - 24.XII.1999
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism

19201914. O. ANTU 141/14 decembrie 1999 - M. Of. 628 - 23.XII.1999
privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestarile de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.)

174541915. H. G 1014/9 decembrie 1999 - M. Of. 613 - 15.XII.1999
privind aprobarea unui consum suplimentar de carburanti pentru autoturismele din dotarea Secretariatului General al Guvernului

174551916. H. G 1015/9 decembrie 1999 - M. Of. 613 - 15.XII.1999
privind aprobarea achizitionarii dintr-o singura sursa a unui numar de 12 autoturisme Ford Mondeo 1,8 GLX

174151917. H. G 969/18 noiembrie 1999 - M. Of. 568 - 22.XI.1999
privind aprobarea dotãrii Ministerului Educatiei Nationale cu douã autoturisme pentru Comisia de Evaluare si Acreditare a Invãtãmântului Preuniversitar

36381918. DEC. CC 109/6 iulie 1999 - M. Of. 506 - 19.X.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism

172241919. H. G 766/16 septembrie 1999 - M. Of. 460 - 22.IX.1999
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 348/1999 privind înfiintarea Societatii Comerciale "Parc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunitati din Regia Autonoma "Rasirom"

172261920. H. G 768/20 septembrie 1999 - M. Of. 460 - 22.IX.1999
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

171961921. H. G 734/9 septembrie 1999 - M. Of. 448 - 15.IX.1999
pentru aprobarea suplimentarii dotarii Ministerului Justitiei cu un autoturism

171751922. H. G 712/2 septembrie 1999 - M. Of. 442 - 10.IX.1999
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 511/1998

170951923. H. G 626/5 august 1999 - M. Of. 379 - 9.VIII.1999
privind detinerea si utilizarea de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a unui autoturism pentru activitatile specifice

170851924. H. G 616/29 iulie 1999 - M. Of. 373 - 5.VIII.1999
privind aprobarea detinerii si folosirii de autoturisme de catre unitatile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

170901925. H. G 621/30 iulie 1999 - M. Of. 374 - 5.VIII.1999
pentru suplimentarea parcului comun de autoturisme al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

170621926. H. G 590/22 iulie 1999 - M. Of. 358 - 28.VII.1999
privind aprobarea dotarii Ministerului Educatiei Nationale cu doua autoturisme

168391927. H. G 348/30 aprilie 1999 - M. Of. 218 - 18.V.1999
privind infiintarea Societatii Comerciale "Parc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunitati din Regia Autonoma "Rasirom"

168081928. H. G 310/15 aprilie 1999 - M. Of. 204 - 11.V.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Peru privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1999
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Peru privind colaborarea in domeniul turismului

168071929. H. G 309/15 aprilie 1999 - M. Of. 200 - 10.V.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998
Acord Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea in domeniul turismului

167481930. H. G 246/1 aprilie 1999 - M. Of. 152 - 14.IV.1999
privind aprobarea dotarii Ministerului Educatiei Nationale cu autoturisme pentru activitatile specifice

19181931. O. ANTU 22/4 martie 1999 - M. Of. 141 - 7.IV.1999
pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 7/1999 privind aprobarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.)

392421932. H. G 86/11 februarie 1999 - M. Of. 69 - 18.II.1999
privind înfiintarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar din România

526091933. O. ANTU 7/20 ianuarie 1999 - M. Of. nr. 30 - 27.I.1999
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism privind aprobarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de către Oficiul de Autorizare si Control în Turism (O.A.C.T.)

167111934. H. G 972/23 decembrie 1998 - M. Of. 527 - 31.XII.1998
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

166081935. H. G 866/3 decembrie 1998 - M. Of. 481 - 15.XII.1998
privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti
Abrogat prin:
-H. G 1122/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 692 - 02.VIII.2004

166241936. H. G 882/9 decembrie 1998 - M. Of. 478 - 14.XII.1998
pentru completarea art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 689/1995 privind normarea parcului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitati specifice desfasurate de unitatile bugetare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

165981937. H. G 856/26 noiembrie 1998 - M. Of. 465 - 4.XII.1998
pentru aprobarea dotarii Ministerului Justitiei cu 6 autoturisme si un microbuz si a consumului normat de carburant pentru acestea, necesare realizarii Proiectului cadastrului general si publicitatii imobiliare

166071938. H. G 865/3 decembrie 1998 - M. Of. 464 - 4.XII.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale de turism

206221939. O. MTU 125/11 septembrie 1998 - M. Of. 462 - 2.XII.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile si metodologia de acordare a licentelor si brevetelor de turism

164991940. H. G 738/22 octombrie 1998 - M. Of. 445 - 23.XI.1998
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificarile ulterioare

221891941. OUG. 32/10 noiembrie 1998 - M. Of. 436 - 17.XI.1998
privind privatizarea societatilor comerciale din turism

67931942. D. PRES 341/12 octombrie 1998 - M. Of. 394 - 16.X.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural

201821943. L. P 187/14 octombrie 1998 - M. Of. 394 - 16.X.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural

161001944. H. G 513/21 august 1998 - M. Of. 312 - 27.VIII.1998
privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice si de acordare a licentelor si brevetelor de turism

160981945. H. G 511/21 august 1998 - M. Of. 311 - 26.VIII.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

216051946. OG. G 57/21 august 1998 - M. Of. 309 - 26.VIII.1998
privind aprobarea participarii Ministerului Turismului la Comisia Europeana de Turism si la Asociatia de Promovare Turistica Internationala - "Die Donau"

216061947. OG. G 58/21 august 1998 - M. Of. 309 - 26.VIII.1998
privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in România

215911948. OG. G 43/24 iulie 1998 - M. Of. 278 - 27.VII.1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

159801949. H. G 382/14 iulie 1998 - M. Of. 270 - 20.VII.1998
privind stabilirea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice, desfasurate de unele institutii publice din subordinea Ministerului Turismului

159381950. H. G 339/29 iunie 1998 - M. Of. 239 - 30.VI.1998
pentru aprobarea acordarii Ministerului Turismului a unui imprumut din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului

206211951. O. MTU 40/23 aprilie 1998 - M. Of. 211 - 8.VI.1998
privind completarea nivelului tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism, aprobate prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 119/1997

164101952. H. G 165/25 martie 1998 - M. Of. 129 - 30.III.1998
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

164111953. H. G 166/25 martie 1998 - M. Of. 130 - 30.III.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului
Abrogat prin:
-H. G 511/21 august 1998 - M. Of. 311 - 26.VIII.1998

163691954. H. G 114/4 martie 1998 - M. Of. 112 - 12.III.1998
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 1997
Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea in domeniul turismului

206201955. O. MTU 10/23 februarie 1998 - M. Of. 112 - 12.III.1998
pentru aprobarea NORMELOR metodologice privind selectionarea, scolarizarea, atestarea, utilizarea si atributiile ghizilor de turism</