S-au gasit 232 rezultate in 0.1858 secunde.
Inapoi

1472491. O. MDRAP 5506/24 august 2018 - M. Of. nr. 761 - 04.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratie publice, pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

1469062. O. ANRE 159/01 august 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligatiei producătorilor si furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din România si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clientii casnici si clientii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

1466143. H. G 527/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 669 - 01.VIII.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare termică si modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

1448704. O. MDRAP 4579/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

1445215. H. G 189/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 322 - 12.IV.2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări functionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion Ci - bloc alimentar, spălătorie si retele de utilităti din Cazarma 1715 Focsani”

1429006. O. ANRE 19/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) si art. 27 din Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, si a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

1411667. O. ANRE 98/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă, aplicabile în anul 2018

1411678. O. ANRE 99/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018

1403249. O. ANRE 81/29 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind modificarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

13987410. OUG. G 61/04 august 2017 - M. Of. nr. 648 - 07.VIII.2017
pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de către statul român la societătile producătoare de agent termic la unitătile administratiei publice locale în vederea înfiintării si organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

13873711. O. MDRAPFE 3423/23 iunie 2017 - M. Of. nr. 489 - 28.VI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

13868012. O. ANRE 51/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă

13750513. L. P 73/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

13750614. D. PRES 399/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 297 - 26.IV.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

13734015. O. ANRE 28/05 aprilie 2017 - M. Of. nr. 271 - 19.IV.2017
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică

13674916. H. G 129/16 martie 2017 - M. Of. nr. 192 - 17.III.2017
pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă

13503917. H. G 925/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1003 - 14.XII.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă

13486318. H. G 887/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 973 - 05.XII.2016
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităti administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populatiei

13438019. O. ANRE 78/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 910 - 11.XI.2016
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

13413220. O. ANRE 69/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 866 - 31.X.2016
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă
Rectificare - M. Of. nr. 978 - 06.XII.2016

13406521. O. ANRE 74/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 858 - 27.X.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea modului de alocare a cantitătilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului clientilor casnici si producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice, destinată consumului populatiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017

13366422. OUG. G 67/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 805 - 12.X.2016
pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

13347123. O. ANRE 49/21 septembrie 2016 - M. Of. nr. 772 - 03.X.2016
privind modificarea si completarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

13225624. O. MDRAP 1014/13 iulie 2016 - M. Of. nr. 565 - 26.VII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratie publice, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură si confort”

13173125. H. G 461/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2016
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru clientii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitătile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

12897526. DEC. CC 685/20 octombrie 2016 - M. Of. nr. 89 - 05.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 35 si art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

12679227. O. ANRE 152/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea pretului de referintă si a preturilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

12679328. O. ANRE 153/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016

12659829. H. G 839/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 759 - 12.X.2015
privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava

12656030. O. ANRE 148/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 754 - 09.X.2015
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

12502031. O. MDRAP 252/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 505 - 08.VII.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort"

12225032. O. MFP 98/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 80 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

12184233. H. G 5/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2015
privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru clientii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitătile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei, până la data de 30 iunie 2015

12154534. O. ANRE 160/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 937 - 22.XII.2014
privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clientii casnici si clientii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

12155735. O. ANRE 158/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 939 - 22.XII.2014
privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă

12057836. O. ANRE 109/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 803 - 04.XI.2014
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termica produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2015

11895637. O. MDRAP 1210/07 iulie 2014 - M. Of. nr. 547 - 24.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform Programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

11893538. DEC. CC 361/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 542 - 22.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

11856939. H. G 494/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 489 - 01.VII.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înalta eficientă pe baza cererii de energie termică utilă

11726040. O. ANRE 28/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si plătitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si a Contractul ui-cadru dintre producătorul de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării si restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

11610041. O. MB 194/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

11538242. H. G 3/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

11509043. O. ANRE 114/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă

11386344. H. G 837/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 677 - 04.XI.2013
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

11284845. H. G 642/21 august 2013 - M. Of. nr. 539 - 26.VIII.2013
privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA- S.A. Suceava

11072946. L. P 130/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 250 - 30.IV.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

11073047. D. PRES 427/25 aprilie 2013 - M. Of. nr. 250 - 30.IV.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

11056348. D. PRES 401/18 aprilie 2013 - M. Of. nr. 230 - 22.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici

10910949. O. ANRE 2/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 57 - 25.I.2013
privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică, produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

10870950. O. MS 1279/14 decembrie 2012 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2013
al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deseurilor medicale periculoase

10872351. O. MS 1288/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
al ministrului sănătătii pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

10872452. O. MMP 4050/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
al ministrului mediului si pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

10840253. O. ANRE 45/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 857 - 18.XII.2012
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare

10782054. DEC. CC 740/20 septembrie 2012 - M. Of. nr. 789 - 23.XI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

10765455. O. MAI 255/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 768 - 15.XI.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 232/2012 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, precum si pentru aprobarea alocării unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

10756656. O. ANRE 38/31 octombrie 2012 - M. Of. nr. 756 - 09.XI.2012
pentru aprobarea valorilor de referintă armonizate ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică st a factorilor de corectie aplicabili la nivel national
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 28.III.2013

10724657. OUG. G 60/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 715 - 22.X.2012
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termică, precum si/sau energie termică pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici

10710458. OUG. G 56/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 697 - 10.X.2012
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

10697759. O. MAI 232/01 octombrie 2012 - M. Of. nr. 682 - 02.X.2012
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”
Modificari si completari:
-O. MAI 255/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 768 - 15.XI.2012

10672760. O. MA 209/24 august 2012 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2012
al ministrului delegat pentru administratie pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judetul Constanta, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

10672861. O. MFP 1173/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 647 - 11.IX.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judetul Constanta, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

10620762. O. MAI 193/02 august 2012 - M. Of. nr. 557 - 07.VIII.2012
al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

10574263. O. MFP 983/12 iulie 2012 - M. Of. nr. 488 - 17.VII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului înscrisului prevăzut ia art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN în numele si în contul statului român în cadrul masurilor de sprijin

10574364. O. MECMA 1250/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 488 - 17.VII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului înscrisului prevăzut ia art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN în numele si în contul statului român în cadrul masurilor de sprijin

10558365. O. MFP 965/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 461 - 09.VII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea nivelului unor comisioane de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

10549466. L. P 88/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 452 - 05.VII.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

10549567. D. PRES 436/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 452 - 05.VII.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

10535868. O. MA 131/07 iunie 2012 - M. Of. nr. 428 - 28.VI.2012
al ministrului delegat pentru administratie privind aplicarea la nivelul municipiului Pascani, judetul Iasi, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

10535969. O. MFP 701/17 iunie 2012 - M. Of. nr. 428 - 28.VI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aplicarea la nivelul municipiului Pascani, judetul Iasi, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populatiei

10506570. O. MAI 124/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 396 - 13.VI.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

10337971. H. G 169/13 martie 2012 - M. Of. nr. 195 - 26.III.2012
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

10250072. DEC. CC 1605/15 decembrie 2011 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

9898373. O. ANRE 33/08 iulie 2011 - M. Of. nr. 545 - 02.VIII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare si raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

9896574. O. MAI 157/29 iulie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

9659575. O. ANRE 17/25 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

9659676. O. ANRE 18/25 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

9487177. O. MFP 2872/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 889 - 30.XII.2010
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

9250378. O. ANRE 23/29 iulie 2010 - M. Of. nr. 596 - 23.VIII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă

9172679. O. ANRSC 343/13 iunie 2010 - M. Of. nr. 501 - 20.VII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum
Rectificare - M. Of. nr. 528 - 29.VII.2010

8976580. H. G 357/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 256 - 20.IV.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

8957481. O. ANRE 8/25 martie 2010 - M. Of. nr. 229 - 12.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008

8851682. O. MAI 34/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 105 - 16.II.2010
al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

8615383. H. G 1215/07 octombrie 2009 - M. Of. nr. 748 - 03.XI.2009
privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă

8616284. O. MAI 261/29 octombrie 2009 - M. Of. nr. 748 - 03.XI.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

8544285. H. G 1095/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigură energia termică pentru populatie
Rectificare - M. Of. nr. 713 - 22.X.2009

8491686. O. MAI 229/16 septembrie 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintăpentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

8463687. OG. G 13/26 august 2009 - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

8216988. O. MAI 86/12 mai 2009 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort"

8200889. O. MAI 79/06 mai 2009 - M. Of. nr. 309 - 11.V.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

8000190. DEC. CC 132/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 135 - 04.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006

7536791. O. MIRA 592/18 august 2008 - M. Of. nr. 624 - 27.VIII.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind alocarea unor sume pentru lucrări de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului „Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”

7476892. O. BRML 125/16 iunie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea si completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 „Contoare de energie termică”

7392593. O. ANRE 57/03 iunie 2008 - M. Of. nr. 472 - 26.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

6832994. O. MIRA 312/01 octombrie 2007 - M. Of. nr. 675 - 04.X.2007
al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

6647195. O. ANRE 13/22 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national

6640796. H. G 609/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

6573997. O. SPGC 91/20 martie 2007 - M. Of. nr. 350 - 23.V.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

6574098. O. SPGC 92/20 martie 2007 - M. Of. nr. 350 - 23.V.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

6574399. ANX. SPGC 91/20 martie 2007 - M. Of. nr. 350bis - 23.V.2007
Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

65744100. ANX. SPGC 92/20 martie 2007 - M. Of. nr. 350bis - 23.V.2007
Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

65293101. L. P 119/02 mai 2007 - M. Of. nr. 303 - 07.V.2007
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

65294102. D. PRES 502/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 303 - 07.V.2007
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

64603103. O. SPGC 66/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 225 - 02.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

64316104. H. G 219/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 200 - 23.III.2007
privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă
Rectificare - M. Of. nr. 502 - 26.VII.2007

63449105. O. MAI 125/19 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2007
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

62508106. H. G 1833/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1041 - 28.XII.2006
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Termica Vaslui” - S.A.

62386107. L. P 483/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

62387108. D. PRES 1409/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României

62263109. H. G 1735/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1008 - 19.XII.2006
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

60951110. H. G 1450/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 863 - 23.X.2006
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Uzina Termica Comănesti" - S.A., judetul Bacău

60592111. O. ANRE 21/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 815 - 03.X.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

60593112. O. SPGC 514/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 815 - 03.X.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

60246113. H. G 1138/30 august 2006 - M. Of. nr. 768 - 08.IX.2006
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „TERMICA" - S.A. Botosani, judetul Botosani

59703114. OG. G 36/02 august 2006 - M. Of. nr. 692 - 14.VIII.2006
privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate
Modificari si completari:
-OUG. G 69/31 august 2011 - M. Of. nr. 625 - 02.IX.2011

59407115. L. P 325/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 651 - 27.VII.2006
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

59408116. D. PRES 962/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 651 - 27.VII.2006
pentru promulgarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică

58878117. L. P 260/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 575 - 04.VII.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

58879118. D. PRES 873/22 iunie 2006 - M. Of. nr. 575 - 04.VII.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

58574119. L. P 228/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 530 - 20.VI.2006
privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

58575120. D. PRES 810/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 530 - 20.VI.2006
pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

58353121. O. MMGA 456/11 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

58354122. O. MSP 618/13 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului sănătătii publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

58302123. O. ANRE 13/26 mai 2006 - M. Of. nr. 492 - 07.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005

57343124. O. SPGC 255/14 aprilie 2006 - M. Of. nr. 385 - 04.V.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

56101125. O. ANRE 3/14 februarie 2006 - M. Of. nr. 205 - 06.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea obligativitătii titularilor de licente aflati în competenta de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de a se conforma Contractului-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban (asociatii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate acestora, societăti comerciale, institutii publice), prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

55021126. H. FPS 17/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2006
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială "Termica" - S.A. Târgoviste

54966127. H. G 1868/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 26 - 11.I.2006
privind aprobarea si finantarea Programului pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu functiunea de asistentă socială si/sau ocrotirea sănătătii, aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale

54949128. O. MMGA 1248/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

54950129. O. MS 1426/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

54798130. H. G 1813/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termica“ Vaslui - S.A.

54733131. OUG. 187/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1188 - 29.XII.2005
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Modificari si completari:
-L. P 260/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 575 - 04.VII.2006

54620132. H. G 1700/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1182 - 28.XII.2005
privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de facturare si plată a energiei termice în sistem binom

54570133. O. MTCT 364/08 martie 2005 - M. Of. nr. 1177 - 27.XII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte cu regim de înăltime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasă în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde“, indicativ GP 110-04

54021134. O. BRML 318/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1115 - 09.XII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 "Contoare de energie termică"
Modificari si completari:
-O. BRML 103/05 iunie 2006 - M. Of. nr. 494 - 07.VI.2006

53006135. O. ANRE 41/19 octombrie 2005 - M. Of. nr. 948 - 25.X.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de către furnizorii de energie termică

52955136. H. G 1254/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 938 - 20.X.2005
privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

52467137. O. MMGA 698/10 august 2005 - M. Of. nr. 858 - 23.IX.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală
Modificari si completari:
-O. MMGA 1248/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
-O. MMGA 456/11 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

52468138. O. MS 940/07 septembrie 2005 - M. Of. nr. 858 - 23.IX.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală
Modificari si completari:
-O. MS 1426/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
-O. MSP 618/13 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

51589139. H. G 805/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 697 - 03.VIII.2005
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

50545140. O. ARCE 24/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1

48463141. L. P 11/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

48464142. D. PRES 68/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

47926143. DEC. CC 565/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 76 - 24.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

47122144. O. MAPDR 921/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1204 - 16.XII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii ce se achită de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, precum si de alti utilizatori de apă pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005
Modificari si completari:
-O. MAPDR 159/22 martie 2005 - M. Of. nr. 251 - 25.III.2005

45924145. OUG. 83/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1024 - 05.XI.2004
pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

45842146. O. ANRE 26/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1011 - 02.XI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

45815147. H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005

45725148. L. P 430/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 994 - 28.X.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

45726149. D. PRES 810/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 994 - 28.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

45006150. O. SPGC 233/30 august 2004 - M. Of. nr. 862 - 21.IX.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
Modificari si completari:
-O. SPGC 255/14 aprilie 2006 - M. Of. nr. 385 - 04.V.2006

44752151. H. G 1367/26 august 2004 - M. Of. nr. 823 - 07.IX.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005
Modificari si completari:
-H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004
-H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004

44162152. O. MECO 457/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 717 - 09.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT A22003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003

43955153. H. G 1155/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 689 - 30.VII.2004
privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde
Abrogat prin:
-H. G 1254/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 938 - 20.X.2005

43418154. H. G 882/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 619 - 08.VII.2004
pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termică a localitătilor prin sisteme de producere si distributie centralizate

43403155. H. G 933/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 616 - 07.VII.2004
privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

43041156. OUG. 48/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 563 - 24.VI.2004
pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
Modificari si completari:
-L. P 430/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 994 - 28.X.2004
-L. P 228/07 iunie 2006 - M. Of. nr. 530 - 20.VI.2006

38810157. O. MFP 1816/16 decembrie 2003 - M. Of. 912 - 19.XII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Economiei si Comertului nr. 1236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică

38811158. O. MECO 331/12 decembrie 2003 - M. Of. 912 - 19.XII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Economiei si Comertului nr. 1236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică

37900159. H. G 1337/18 noiembrie 2003 - M. OF. 825 - 21.XI.2003
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale pe luna noiembrie 2003, precum si pentru plata unor drepturi stabilite prin legi speciale, cuvenite pe luna decembrie 2003, pentru unele categorii sociale

37176160. O. MFP 1236/19 septembrie 2003 - M. OF. 699 - 6.X.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

40700161. O. MECO 154/22 septembrie 2003 - M. Of. nr. 699 - 06.X.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

37118162. L. P 380/30 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

37119163. D. PRES 575/26 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

36922164. H. G 1070/11 septembrie 2003 - M. OF. 661 - 18.IX.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

35825165. O. MIR 367/19 iunie 2003 - M. OF. 459 - 27.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT A 2-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW”
Modificari si completari:
-O. MECO 362/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 554 - 22.VI.2004

35181166. L. P 211/16 mai 2003 - M. OF. 351 - 22.V.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

35182167. D. PRES 305/15 mai 2003 - M. OF. 351 - 22.V.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

32357168. OUG. 174/27 noiembrie 2002 - M. Of. 890 - 9.XII.2002
privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Modificari si completari:
-L. P 211/16 mai 2003 - M. OF. 351 - 22.V.2003
-OUG. 187/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1188 - 29.XII.2005
-L. P 260/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 575 - 04.VII.2006

31581169. O. ANRE 27/7 octombrie 2002 - M. Of. 763 - 17.X.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali

30962170. OG. G 73/29 august 2002 - M. Of. 650 - 31.VIII.2002
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
Abrogat prin:
-L. P 325/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 651 - 27.VII.2006

30210171. L. P 427/27 iunie 2002 - M. Of. 497 - 10.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

30211172. D. PRES 586/27 iunie 2002 - M. Of. 497 - 10.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

30186173. H. G 686/3 iulie 2002 - M. Of. 493 - 9.VII.2002
privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde
Abrogat prin:
-H. G 1155/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 689 - 30.VII.2004

29956174. O. ANRE 16/19 iunie 2002 - M. Of. 451 - 26.VI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

29788175. L. P 325/27 mai 2002 - M. Of. 422 - 18.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

29789176. D. PRES 460/24 mai 2002 - M. Of. 422 - 18.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

29681177. L. P 328/27 mai 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

29682178. D. PRES 463/24 mai 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

28949179. H. G 340/4 aprilie 2002 - M. Of. 268 - 22.IV.2002
privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

28599180. O. ANRE 6/22 martie 2002 - M. Of. 207 - 27.III.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

28376181. H. G 183/28 februarie 2002 - M. Of. 170 - 11.III.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. în proprietatea privată a Municipiului Calafat, judetul Dolj

28377182. H. G 184/28 februarie 2002 - M. Of. 170 - 11.III.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. în proprietatea privată a Municipiului Vaslui, judetul Vaslui

28378183. H. G 185/28 februarie 2002 - M. Of. 170 - 11.III.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. în proprietatea privată a orasului Comănesti, judetul Bacău

28135184. O. ANRE 2/1 februarie 2002 - M. Of. 123 - 15.II.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de fundamentare a pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

27957185. H. G 66/24 ianuarie 2002 - M. Of. 84 - 1.II.2002
privind modificarea si completarea art. 2 din hotărârile Guvernului nr. 1088/2001, nr. 1089/2001, nr. 1090/2001, nr. 1091/2001, nr. 1092/2001, nr. 1093/2001 si nr. 1094/2001 privind înfiintarea societătilor comerciale “Uzina Termică Calafat”, “Uzina Termică Vaslui”, “Uzina Termoelectrică Midia”, “Uzina Electrică Zalău”, “Uzina Termoelectrică Giurgiu”, “Uzina Termică Comănesti” si “Uzina Electrică Gura Barza”

27406186. H. G 1303/27 decembrie 2001 - M. Of. 849 - 29.XII.2001
privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde

27349187. O. ANRE 35/21 decembrie 2001 - M. Of. 840 - 27.XII.2001
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - SA

26889188. DEC. CC 263/25 septembrie 2001 - M. Of. 762 - 29.XI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica

26380189. O. ANRE 17/25 iulie 2001 - M. Of. 734 - 19.XI.2001
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului pentru apa de adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică

26348190. O. ANRE 26/29 octombrie 2001 - M. Of. 725 - 14.XI.2001
pentru aprobarea Procedurii de ajustare operativă a preturilor pentru energia termică

26349191. O. ANRE 27/29 octombrie 2001 - M. Of. 725 - 14.XI.2001
pentru aprobarea Metodologiei de repartizare a cheltuielilor între serviciile si produsele de bază si secundare în centralele care produc energie termică în regim de cogenerare
Abrogat prin:
-O. ANRE 26/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1011 - 02.XI.2004

26318192. H. G 1093/25 octombrie 2001 - M. Of. 717 - 12.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

26235193. H. G 1088/25 octombrie 2001 - M. Of. 706 - 6.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale "Uzina Termică Calafat" - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

26236194. H. G 1089/25 octombrie 2001 - M. Of. 706 - 6.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale "Uzina Termică Vaslui" - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

26215195. H. G 1080/25 octombrie 2001 - M. Of. 701 - 5.XI.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, pentru realizarea lucrării "Reabilitarea retelei de încălzire termică a Municipiului"

26111196. H. G 1047/18 octombrie 2001 - M. Of. 682 - 29.X.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finantarea obiectivului de investitii "Extindere centrală termică comuna Măgurele, judetul Ilfov"

25786197. O. ANRE 22/20 septembrie 2001 - M. Of. 629 - 8.X.2001
privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

25129198. H. G 724/26 iulie 2001 - M. Of. 451 - 9.VIII.2001
privind stabilirea nivelului pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încalzirii locuintelor si prepararii apei calde

24685199. O. ANRM 13/3 iulie 2001 - M. Of. 381 - 12.VII.2001
privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.

23784200. L. P 201/20 aprilie 2001 - M. Of. 211 - 26.IV.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a ÎnteLegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

23785201. D. PRES 264/18 aprilie 2001 - M. Of. 211 - 26.IV.2001
pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României si Guvernul Elvetiei si a ÎnteLegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termică (Buzău, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999

22977202. OUG. 19/1 februarie 2001 - M. Of. 93 - 23.II.2001
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei si a ÎnteLegerii asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termica (Buzau, Pascani), semnate la Bucuresti la 8 ianuarie 1999
Memorandum de întelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Elvetiei
Întelegere asupra proiectului - Proiect elvetian privind energia termica (Buzau, Pascani)

22968203. DEC. ANRE 195/13 februarie 2001 - M. Of. 91 - 22.II.2001
privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea capacitatii noi de producere a energiei electrice si termice "Grup turbogenerator cogenerativ gte-2000" Societatii Comerciale "Termica" S.A.

8743204. H. G 1289/7 decembrie 2000 - M. Of. 675 - 18.XII.2000
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Contorizarea vânzarii de energie termica"

8749205. H. G 1297/7 decembrie 2000 - M. Of. 675 - 18.XII.2000
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii agentilor economici care platesc în valuta energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A

8121206. H. G 756/31 august 2000 - M. Of. 427 - 2.IX.2000
privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde

1813207. DEC. ANRE 126/7 aprilie 2000 - M. Of. 390 - 22.VIII.2000
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică

1814208. DEC. ANRE 127/19 iunie 2000 - M. Of. 390 - 22.VIII.2000
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii finali de energie termică

1810209. DEC. ANRE 100/6 iunie 2000 - M. Of. 263 - 13.VI.2000
pentru aprobarea tarifelor la energia termică livrată de Societatea Comercială Termoelectrica" - S.A.

1800210. DEC. ANRE 13/27 ianuarie 2000 - M. Of. 57 - 7.II.2000
pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului pentru energia electrică si termică livrate de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodă, sucursală a Societătii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A.

21156211. OG. G 29/30 ianuarie 2000 - M. Of. 41 - 31.I.2000
privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice

1789212. DEC. ANRE 52/30 septembrie 1999 - M. Of. 572 - 24.XI.1999
pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor intre energia electrica si termica la centralele electrice de cogenerare existente

1793213. DEC. ANRE 66/9 noiembrie 1999 - M. Of. 572 - 24.XI.1999
privind aprobarea pretului pentru energia termica destinata populatiei orasului Cernavoda, produsa si livrata de catre CNE PROD Cernavoda, sucursala a Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A.

17332214. H. G 879/28 octombrie 1999 - M. Of. 529 - 29.X.1999
privind stabilirea nivelului pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate în scopul încalzirii locuintelor si prepararii apei calde

22375215. OUG. 162/28 octombrie 1999 - M. Of. 529 - 29.X.1999
privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei
Modificari si completari:
-L. P 382/13 iunie 2002 - M. Of. 448 - 26.VI.2002
-OUG. 83/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1024 - 05.XI.2004
Abrogat prin:
-L. P 325/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 651 - 27.VII.2006
-OG. G 36/02 august 2006 - M. Of. nr. 692 - 14.VIII.2006

1787216. DEC. ANRE 44/20 septembrie 1999 - M. Of. 470 - 30.IX.1999
pentru aprobarea tarifelor la energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A.

17241217. H. G 784/23 septembrie 1999 - M. Of. 470 - 30.IX.1999
privind alocarea unei sume de bani din bugetul de stat pe anul 1999 pentru înlaturarea efectelor exploziei de la Centrala termica a Spitalului Municipal Dej, judetul Cluj, produsa la data de 8 noiembrie 1998

1775218. DEC. ANRE 12/18 mai 1999 - M. Of. 227 - 21.V.1999
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate -S.A. consumatorilor finali
Rectificare - M. Of. 242 - 31.V.1999

16874219. H. G 386/18 mai 1999 - M. Of. 222 - 20.V.1999
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei

46418220. H. G 149/05 martie 1999 - M. Of. nr. 103 - 11.III.1999
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termică poate fi livrată populatiei

22220221. OUG. 63/28 decembrie 1998 - M. Of. 519 - 30.XII.1998
privind energia electrica si termica

16657222. H. G 917/18 decembrie 1998 - M. Of. 494 - 22.XII.1998
privind majorarea transferurilor din bugetul de stat catre bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energie termica si transportul urban, in comun, de calatori, pentru Municipiul Bucuresti pe anul 1998

16473223. H. G 711/15 octombrie 1998 - M. Of. 398 - 20.X.1998
pentru modificarea alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei

16184224. H. G 603/18 septembrie 1998 - M. Of. 359 - 22.IX.1998
pentru modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Hotarârea Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei

16146225. H. G 561/3 septembrie 1998 - M. Of. 342 - 10.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Transformarea punctului termic in centrala termica si reabilitarea retelelor termice in comuna Galautas, judetul Harghita"

6683226. D. PRES 231/23 iunie 1998 - M. Of. 232 - 25.VI.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece si de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum si modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997

20123227. L. P 128/25 iunie 1998 - M. Of. 232 - 25.VI.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece si de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum si modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997

15899228. H. G 295/29 mai 1998 - M. Of. 202 - 29.V.1998
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei

16404229. H. G 156/23 martie 1998 - M. Of. 123 - 24.III.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Imbunatatirea alimentarii cu energie termica a orasului Cugir, judetul Alba"

16329230. H. G 72/16 februarie 1998 - M. Of. 93 - 27.II.1998
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice cu privire la acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare pentru energia termica in perioada 1 noiembrie 1997 - 31 martie 1998, pentru unele categorii ale populatiei, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 747/1997

16349231. H. G 92/18 februarie 1998 - M. Of. 88 - 25.II.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea alimentarii cu energie termica a Municipiului Tulcea - etapa a II-a, judetul Tulcea"

15045232. H. G 239/29 mai 1997 - M. Of. 108 - 30.V.1997
privind stabilirea nivelului maxim al pretului la care energia termica poate fi livrata populatiei
Modificari si completari:
-H. G 295/29 mai 1998 - M. Of. 202 - 29.V.1998
-H. G 603/18 septembrie 1998 - M. Of. 359 - 22.IX.1998
-H. G 711/15 octombrie 1998 - M. Of. 398 - 20.X.1998
-H. G 149/5 martie 1999 - M. Of. 103 - 11.III.1999
-H. G 386/18 mai 1999 - M. Of. 222 - 20.V.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi