S-au gasit 242 rezultate in 0.1478 secunde.
Inapoi

1475221. DEC. CNA 441/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 813 - 21.IX.2018
privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

1450782. DEC. ORDA 50/03 mai 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea si utilizarea prin modalitatea „Catch-up TV” a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

1442103. OUG. G 23/21 martie 2018 - M. Of. nr. 273 - 28.III.2018
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucuresti

1442524. H. P 14/28 martie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

1442535. H. P 16/28 martie 2018 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2018
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

1434086. DEC. CC 733/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 143 - 15.II.2018
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 73/2017 pentru numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

1427837. L. P 22/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

1427848. D. PRES 39/12 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

1427609. DEC. ANARC 1100/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 36 - 16.I.2018
privind identificarea pietelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

14087010. H. G 733/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
pentru modificarea pct. 3.1.3 si 3.2.1 din Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogicã terestrã la cea digitalã terestrã si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 403/2013

14065111. H. P 65/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2016

14065612. H. P 73/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

13949613. DEC. CC 534/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 593 - 25.VII.2017
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

13930214. H. G 498/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 577 - 19.VII.2017
privind trecerea unei părti dintr-un imobil, aflat în administrarea Societătii Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

13717915. DEC. ORDA 27/20 martie 2017 - M. Of. nr. 246 - 10.IV.2017
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum si a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

13564016. O. ANAF 3737/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 si art. 315 din Codul fiscal, în situatia în care România este stat membru de înregistrare

13422617. H. S 151/01 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 883 - 03.XI.2016
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune si anumitor retransmisii ale programelor de televiziune si radio COM (2016) 594 final

13367918. DEC. ANARC 1040/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 806 - 13.X.2016
pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 562/2014 privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

13279219. OG. G 21/24 august 2016 - M. Of. nr. 658 - 29.VIII.2016
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

13132820. DEC. CC 293/11 mai 2016 - M. Of. nr. 425 - 06.VI.2016
asupra sesizării de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Parlamentului nr. 5/2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune, a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si alin. (7) teza întâi din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si a Societătii Române de Televiziune, precum si asupra sesizării privind încălcarea principiului colaborării loiale între Parlament si Curtea Constitutională, consacrat de dispozitiile art. 1 alin. (4) si (5), art. 142 si art. 147 alin. (4) din Constitutie, prin refuzul Parlamentului de a redacta hotărârile privind respingerea numirii în functie a domnului George Orbean în functia de director general al Societătii Române de Televiziune, la data de 29 martie 2016, si de numire/respingere a numirii doamnei Monica Simona Ghiurco în functia de director general al Societătii Române de Televiziune, la data de 11 aprilie 2016

13093621. DEC. CC 75/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 370 - 13.V.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

13085322. H. P 13/10 mai 2016 - M. Of. nr. 358 - 10.V.2016
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

13034923. DEC. CNA 223/05 aprilie 2016 - M. Of. nr. 285 - 14.IV.2016
pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

12980824. H. P 5/22 martie 2016 - M. Of. nr. 212 - 22.III.2016
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

12908325. DEC. CC 780/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 108 - 11.II.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

12818526. L. P 345/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.XII.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

12818627. D. PRES 1059/21 decembrie 2015 - M. Of. nr. 971 - 29.X.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

12634728. H. P 41/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 717 - 23.IX.2015
pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune si a Contului de executie bugetară pe anul 2013 al Societătii Române de Televiziune

12634829. H. P 42/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 717 - 23.IX.2015
pentru respingerea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2014

12634930. H. P 43/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 717 - 23.IX.2015
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

12450231. OUG. G 18/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 423 - 15.VI.2015
privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

12437132. L. P 134/08 iunie 2015 - M. Of. nr. 403 - 09.VI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

12437233. D. PRES 518/05 iunie 2015 - M. Of. nr. 403 - 09.VI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

12173334. O. ANAF 4023/23 decembrie 2014 - M. Of. nr. 963 - 30.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152” si art. 1525 din Codul fiscal, în situatia în care România este stat membru de înregistrare

12096335. DEC. ANARC 1405/21 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 562/2014 privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

12058836. H. G 955/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 806 - 05.XI.2014
privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor si limitelor în care se pot efectua plăti în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea si difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, precum si pentru amenajarea spatiilor de productie si emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune

12051437. DEC. CC 486/25 septembrie 2014 - M. Of. nr. 794 - 31.X.2014
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

12021138. DEC. ORDA 100/09 octombrie 2014 - M. Of. nr. 748 - 13.X.2014
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti reprezentati de CREDIDAM pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

12021239. DEC. ORDA 101/09 octombrie 2014 - M. Of. nr. 748 - 13.X.2014
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Natională a Artistilor din România - UNART drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti reprezentati de UNART pentru radiodifuza rea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

11826740. H. P 25/16 iunie 2014 - M. Of. nr. 443 - 17.VI.2014
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

11800041. L. P 71/28 mai 2014 - M. Of. nr. 398 - 29.V.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11800142. D. PRES 428/26 mai 2014 - M. Of. nr. 398 - 29.V.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11788743. DEC. CC 183/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 381 - 22.V.2014
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11694844. H. P 16/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 232 - 01.IV.2014
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

11667845. DEC. ANARC 562/17 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

11639846. DEC. CC 7/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 155 - 04.III.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11626247. DEC. CC 537/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 138 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11623148. H. G 86/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 133 - 24.II.2014
privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

11610949. DEC. CC 13/16 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11530750. DEC. CC 448/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 05 - 07.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11502551. H. P 76/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 815 - 20.XII.2013
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

11495952. OUG. G 110/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 808 - 19.XII.2013
pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

11472553. H. P 73/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 775 - 12.XII.2013
pentru respingerea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2012

11474754. H. P 72/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 777 - 12.XII.2013
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2010 si a Contului de executie bugetară pe anul 2010 al Societătii Române de Televiziune

11187055. H. G 403/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 400 - 03.VII.2013
pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national

11025756. L. P 68/28 martie 2013 - M. Of. nr. 183 - 02.IV.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

11025857. D. PRES 336/27 martie 2013 - M. Of. nr. 183 - 02.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

11009758. DEC. ORDA 29/11 martie 2013 - M. Of. nr. 164 - 27.III.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronuntată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

10781659. DEC. ORDA 206/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 788 - 23.XI.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentati de către DACIN SARA, pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si altor opere audiovizuale de către organismele de televiziune

10781760. DEC. ORDA 207/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 788 - 23.XI.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentati de către PERGAM, pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise de către organismele de televiziune

10730461. DEC. ORDA 192/18 octombrie 2012 - M. Of. nr. 723 - 24.X.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă

10718162. H. P 40/16 octombrie 2012 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2012
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

10710263. H. P 37/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 697 - 10.X.2012
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

10699564. DEC. CC 783/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 684 - 03.X.2012
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

10694365. DEC. ORDA 151/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 679 - 01.X.2012
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice – PERGAM

10688966. DEC. ORDA 149/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 670 - 25.IX.2012
privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

10689067. DEC. ORDA 152/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 670 - 25.IX.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

10689168. DEC. ORDA 154/21 septembrie 2012 - M. Of. nr. 670 - 25.IX.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor datorate producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

10598669. DEC. ORDA 133/12 iulie 2012 - M. Of. nr. 520 - 26.VII.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 8 din data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

10566570. DEC. CNA 586/10 iulie 2012 - M. Of. nr. 476 - 12.VII.2012
pentru reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui României

10544171. H. P 31/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 443 - 03.VII.2012
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

10539772. OUG. G 33/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 436 - 30.VI.2012
privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune

10532773. H. P 28/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 426 - 27.VI.2012
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

10522574. H. G 617/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 414 - 21.VI.2012
privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscală fată de Societatea Română de Televiziune

10503275. H. P 16/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 392 - 12.VI.2012
pentru respingerea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2011

10503376. H. P 17/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 392 - 12.VI.2012
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

10501877. DEC. ORDA 68/29 mai 2012 - M. Of. nr. 389 - 11.VI.2012
privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor COPYRO drept colector al remuneratiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise

10501978. DEC. ORDA 69/29 mai 2012 - M. Of. nr. 389 - 11.VI.2012
privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA drept colector al remuneratiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor de artă vizuală de către organismele de televiziune

10398079. DEC. CNA 195/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2012
privind principii si reguli de desfăsurare, prin intermediul posturilor de radio si de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

10364480. DEC. ORDA 45/04 aprilie 2012 - M. Of. nr. 236 - 09.IV.2012
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

10361481. DEC. ORDA 40/26 martie 2012 - M. Of. nr. 231 - 06.IV.2012
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 4, pronuntată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuza rea operelor scrise si operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA

10353882. DEC. ORDA 36/20 martie 2012 - M. Of. nr. 218 - 02.IV.2012
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitra le nr. 3 pronuntate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

10104183. DEC. ORDA 286/21 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 837 - 25.XI.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

10042384. DEC. ORDA 267/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 744 - 24.X.2011
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalitătii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR si UPFR, a remuneratiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum si a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme

10011085. DEC. ORDA 255/23 septembrie 2011 - M. Of. nr. 701 - 04.X.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, operelor scrise si operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora

9933286. DEC. ORDA 239/16 august 2011 - M. Of. nr. 595 - 23.VIII.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune si remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

9823287. DEC. ORDA 211/07 iunie 2011 - M. Of. nr. 438 - 22.VI.2011
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

9792488. DEC. CNA 399/02 iunie 2011 - M. Of. nr. 396 - 06.VI.2011
privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la data de 26 iunie 2011

9469289. H. G 1315/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 868 - 24.XII.2010
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

9257490. H. G 833/11 august 2010 - M. Of. nr. 609 - 27.VIII.2010
pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009

9116291. H. P 34/29 iunie 2010 - M. Of. nr. 438 - 30.VI.2010
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

9116392. H. P 35/29 iunie 2010 - M. Of. nr. 438 - 30.VI.2010
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

9112593. DEC. ANARC 447/22 iunie 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
privind procedura de acordare a două licente de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

9056794. H. G 464/12 mai 2010 - M. Of. nr. 357 - 31.V.2010
privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune si pentru modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009

8940195. H. P 14/30 martie 2010 - M. Of. nr. 205 - 01.IV.2010
pentru respingerea Raportului de activitate si a contului de executie bugetară ale Societătii Române de Televiziune pe anul 2008

8624996. H. CAR 27/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 760 - 09.XI.2009
privind contestatia formulată de domnul Constantin Ninel Potîrcă referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antenă conform legii de către birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României si de către postul public de televiziune - Societatea Română de Televiziune

8604197. DEC. CNA 911/27 octombrie 2009 - M. Of. nr. 737 - 29.X.2009
privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului national din data de 22 noiembrie 2009

8585498. H. G 1213/07 octombrie 2009 - M. Of. nr. 721 - 26.X.2009
pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national

8417799. H. G 810/15 iulie 2009 - M. Of. nr. 541 - 04.VIII.2009
privind conditiile referitoare la sistemele de acces conditionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio si televiziune

80166100. DEC. ANC 154/03 martie 2009 - M. Of. nr. 149 - 10.III.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

77391101. L. P 302/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 788 - 25.XI.2008
pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

77392102. D. PRES 1154/18 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 788 - 25.XI.2008
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

76392103. H. G 1234/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 714 - 21.X.2008
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.112/2004 privind asimilarea personalului Societătii Române de Televiziune care desfăsoară activitate în cadrul proiectului „Corespondentii Televiziunii Române în străinătate" cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

75825104. H. G 1093/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 664 - 24.IX.2008
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Societătii Române de Televiziune 

72053105. H. P 3/19 martie 2008 - M. Of. nr. 224 - 24.III.2008
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societătii Române de Televiziune

69353106. DEC. ORDA 354/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 791 - 21.XI.2007
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de adoptare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

69117107. H. P 81/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 767 - 13.XI.2007
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societătii Române de Televiziune

68780108. DEC. CNA 897/25 octombrie 2007 - M. Of. nr. 728 - 26.X.2007
privind reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare

68477109. H. G 1208/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 692 - 11.X.2007
privind conditiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum si a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor

68018110. H. P 64/12 septembrie 2007 - M. Of. nr. 633 - 14.IX.2007
pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societătii Române de Televiziune

68000111. H. P 65/12 septembrie 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

67973112. H. G 1087/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 627 - 12.IX.2007
privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea retransmisiei emisiunilor canalului TVR1 pe teritoriul Republicii Moldova

66555113. H. P 60/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 449 - 03.VII.2007
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

66352114. H. P 55/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 421 - 25.VI.2007
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

65935115. H. P 43/30 mai 2007 - M. Of. nr. 374 - 01.VI.2007
privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

65919116. H. P 36/23 mai 2007 - M. Of. nr. 372 - 31.V.2007
privind demisia din functia de presedinte-director general al Societătii Române de Televiziune

65816117. H. P 31/23 mai 2007 - M. Of. nr. 362 - 28.V.2007
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2005 si a Contului de executie bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Televiziune

65817118. H. P 32/23 mai 2007 - M. Of. nr. 362 - 28.V.2007
pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2006 si a Contului de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Televiziune

65631119. DEC. CNA 412/10 mai 2007 - M. Of. nr. 335 - 17.V.2007
privind obligatiile ce revin radiodifuzoritor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

65076120. DEC. ORDA 170/13 aprilie 2007 - M. Of. nr. 278 - 26.IV.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

65104121. DEC. ORDA 168/10 aprilie 2007 - M. Of. nr. 280 - 26.IV.2007
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line

65005122. DEC. CNA 369/23 aprilie 2007 - M. Of. nr. 271 - 24.IV.2007
pentru reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui României

63299123. DEC. ORDA 31/19 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 70 - 30.I.2007
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

60866124. DEC. ORDA 317/11 septembrie 2006 - M. Of. nr. 848 - 16.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

60801125. DEC. ORDA 301/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 841 - 12.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

60802126. DEC. ORDA 303/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 841 - 12.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune

60803127. DEC. ORDA 305/07 septembrie 2006 - M. Of. nr. 841 - 12.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

60690128. DEC. ORDA 275/31 august 2006 - M. Of. nr. 826 - 06.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

60650129. DEC. ORDA 299/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 820 - 05.X.2006
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

57965130. DEC. ORDA 112/09 mai 2006 - M. Of. nr. 445 - 23.V.2006
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

57967131. DEC. ORDA 114/09 mai 2006 - M. Of. nr. 445 - 23.V.2006
privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune si a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

57646132. DEC. CC 331/18 aprilie 2006 - M. Of. nr. 412 - 12.V.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

57625133. DEC. ORDA 85/17 aprilie 2006 - M. Of. nr. 408 - 11.V.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

57311134. DEC. ORDA 75/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 382 - 04.V.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

56137135. H. G 277/02 martie 2006 - M. Of. nr. 209 - 07.III.2006
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Române de Televiziune în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

55574136. DEC. CC 4/10 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 122 - 08.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1), coroborate cu anexa nr. 1 pct. B si anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

53177137. DEC. ORDA 212/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 981 - 04.XI.2005
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

50651138. H. P 35/27 iunie 2005 - M. Of. nr. 555 - 29.VI.2005
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

50654139. H. P 38/27 iunie 2005 - M. Of. nr. 555 - 29.VI.2005
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

50442140. H. P 27/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 510 - 15.VI.2005
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2002 si a contului de executie bugetară pe anul 2002 al Societătii Române de Televiziune

50443141. H. P 28/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 510 - 15.VI.2005
pentru respingerea rapoartelor de activitate ale Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anii 2003 si 2004 si a conturilor de executie bugetară pe anii 2003 si 2004 ale Societătii Române de Televiziune

50332142. O. CONC 93/25 mai 2005 - M. Of. nr. 491 - 10.VI.2005
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru productia cinematografică si de televiziune

49650143. DEC. ORDA 97/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 390 - 09.V.2005
pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune si a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor

49621144. DEC. ORDA 104/3 mai 2005 - M. Of. nr. - 06.V.2005
pentru publicarea Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

48907145. O. MCTI 99/22 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

48911146. DEC. CNA 213/17 martie 2005 - M. Of. nr. 261 - 29.III.2005
privind aprobarea procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune
Abrogat prin:
-DEC. CNA 403/30 iunie 2005 - M. Of. nr. 595 - 11.VII.2005

48631147. H. P 19/09 martie 2005 - M. Of. nr. 214 - 14.III.2005
pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activitătii Societătii Române de Televiziune si a Societătii Române de Radiodifuziune
Modificari si completari:
-H. P 24/27 aprilie 2005 - M. Of. nr. 364 - 28.IV.2005

48214148. DEC. ORDA 62/09 februarie 2005 - M. Of. nr. 141 - 16.II.2005
privind constituirea comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor literare de către organismele de televiziune

48139149. DEC. ORDA 58/03 februarie 2005 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2005
privind constituirea comisiilor pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor muzicale de către organismele de televiziune

46148150. L. P 469/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1060 - 16.XI.2004
pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

46149151. D. PRES 888/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1060 - 16.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

44390152. DEC. CC 297/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 756 - 19.VIII.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările si completările ulterioare

44046153. H. G 1189/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 700 - 03.VIII.2004
privind finantarea proiectului “Campania media de promovare a imaginii României prin difuzarea unui spot pe canalele de televiziune Euronews si Discovery” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

43722154. H. G 1112/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 662 - 22.VII.2004
privind asimilarea personalului Societătii Române de Televiziune care desfăsoară activitate în cadrul proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate” cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

42577155. H. G 804/19 mai 2004 - M. Of. nr. 494 - 01.VI.2004
privind scutirea unitătilor sanitare de stat de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

42123156. DEC. CC 159/30 martie 2004 - M. Of. nr. 426 - 12.V.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, aprobată cu modificări prin Legea nr. 533/2003

41568157. D. PRES 217/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 333 - 16.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

41567158. L. P 95/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 333 - 16.IV.2004
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

40446159. H. G 316/11 martie 2004 - M. Of. nr. 236 - 17.III.2004
privind modul de restituire a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune

40178160. L. P 11/24 februarie 2004 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2004
Lege pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

40179161. D. PRES 69/23 februarie 2004 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2004
privind promulgarea Legii pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

38484162. L. P 533/11 decembrie 2003 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

38557163. L. P 533/11 decembrie 2002 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

38558164. D. PRES 837/09 decembrie 2003 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

37774165. D. PRES 744/12 noiembrie 2003 - M. OF. 804 - 14.XI.2003
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si a desemnării, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente iulie 2003

36906166. H. G 1061/4 septembrie 2003 - M. OF. 657 - 17.IX.2003
privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în proprietatea publică a statului si în administrarea Societătii Române de Televiziune

36651167. H. G 978/22 august 2003 - M. OF. 607 - 27.VIII.2003
privind taxa pentru serviciul public de televiziune

36639168. OUG. 71/22 august 2003 - M. OF. 606 - 26.VIII.2003
pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

36519169. DEC. CNA 245/5 august 2003 - M. OF. 580 - 14.VIII.2003
privind scoaterea la concurs a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune si televiziune

36411170. H. G 882/29 iulie 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2003 privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

36147171. DEC. CC 300/9 iulie 2003 - M. OF. 520 - 18.VII.2003
asupra sesizării de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

36124172. DEC. CNA 234/4 iulie 2003 - M. OF. 517 - 17.VII.2003
privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

35251173. H. G 563/21 mai 2003 - M. OF. 362 - 28.V.2003
pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune si a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radio-difuziune

34377174. DEC. CC 37/30 ianuarie 2003 - M. OF. 222 - 3.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată

34168175. H. G 266/13 martie 2003 - M. OF. 188 - 25.III.2003
privind alocarea sumei de 119,978 miliarde lei din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 2003, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 89,978 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova

34009176. L. P 56/13 februarie 2003 - M. Of. 163 - 14.III.2003
pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998 Conventia europeană privind televiziunea transfrontieră Protocolul de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră

34010177. D. PRES 81/12 februarie 2003 - M. Of. 163 - 14.III.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

33782178. H. G 185/20 februarie 2003 - M. Of. 133 - 28.II.2003
privind taxa pentru serviciul public de televiziune

33519179. H. G 47/16 ianuarie 2003 - M. Of. 82 - 10.II.2003
privind stabilirea evenimentelor de importantă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune

33398180. OG. G 18/30 ianuarie 2003 - M. Of. 61 - 1.II.2003
pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune
Respinsa prin:
L. P 95/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 333 - 16.IV.2004
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

32588181. O. MCTI 366/30 noiembrie 2002 - M. Of. 923 - 17.XII.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune
Modificari si completari:
-O. MCTI 99/22 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005

31111182. DEC. CNA 94/12 septembrie 2002 - M. Of. 682 - 16.IX.2002
privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 31 din 27 martie 2001, acordată Societătii Comerciale “First Media Advertising” - S.R.L., pentru postul de televiziune prin satelit Omega TV din Bucuresti

29970183. H. P 24/25 iunie 2002 - M. Of. 453 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pentru perioada 10 iulie - 31 decembrie 1998 si a contului de executie bugetară la 31 decembrie 1998 al Societătii Române de Televiziune

29971184. H. P 25/25 iunie 2002 - M. Of. 453 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 1999 si a contului de executie bugetară la 31 decembrie 1999 al Societătii Române de Televiziune

29972185. H. P 26/25 iunie 2002 - M. Of. 453 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2000 si a contului de executie bugetară pe anul 2000 al Societătii Române de Televiziune

29973186. H. P 27/25 iunie 2002 - M. Of. 453 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2001 si a contului de executie bugetară pe anul 2001 al Societătii Române de Televiziune

29974187. H. P 28/25 iunie 2002 - M. Of. 453 - 27.VI.2002
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

29873188. H. P 20/20 iunie 2002 - M. Of. 438 - 24.VI.2002
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

29704189. DEC. CNA 49/23 mai 2002 - M. Of. 404 - 12.VI.2002
privind scoaterea la concurs a unui canal de televiziune locală de putere mică

29053190. H. G 375/18 aprilie 2002 - M. Of. 285 - 29.IV.2002
privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru facilitarea transferului de informatii si a comunicării între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si ministerele similare din Republica Albania, Republica Cipru, Republica Elenă, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001
Memorandum de întelegere Decizie nr. 32 din 2 aprilie privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

27902191. DEC. CNA 7/21 ianuarie 2002 - M. Of. 74 - 31.I.2002
privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 002 din 7 ianuarie 1993, acordată Societătii Comerciale “Dacia R.T.V. Europa Nova” - S.R.L. pentru postul de televiziune Tele Europa Nova din Iasi

27903192. DEC. CNA 9/24 ianuarie 2002 - M. Of. 74 - 31.I.2002
privind obligatiile ce revin titularilor de licentă de emisie referitor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune

27283193. DEC. CNA 145/6 decembrie 2001 - M. Of. 830 - 21.XII.2001
privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 100 din 24 octombrie 1995, acordată Societătii Comerciale "ROMSAT CARDINAL NETWORK" - S.A. pentru postul de televiziune TELE 7 BACĂU

26375194. H. G 1107/25 octombrie 2001 - M. Of. 732 - 19.XI.2001
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

26091195. DEC. CNA 121/4 octombrie 2001 - M. Of. 678 - 26.X.2001
privind scoaterea la concurs a unui canal de televiziune locala de putere mica

26038196. DEC. CNA 127/18 octombrie 2001 - M. Of. 670 - 24.X.2001
privind anularea deciziilor Consiliului National al Audiovizualului nr. 122, 123 si 124 din 5 octombrie 2001 cu privire la amendarea societatilor comerciale "PRO TV" - S.R.L., "Corporatia pentru Cultura si Arta Intact" - S.A. si a Societatii Române de Televiziune

25898197. DEC. CNA 122/5 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind amendarea cu 3% a Societatii Comerciale "PRO TV" - S.R.L. pentru postul de televiziune PRO TV Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 018 din 29 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 084.0 din 13 octombrie 1994

25899198. DEC. CNA 123/5 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind amendarea cu 2% a Societatii Comerciale "Corporatia pentru Cultura si Arta Intact" - S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 din Bucuresti, având Licenta de emisie nr. TV 012 din 25 ianuarie 1993 si Decizia de autorizare nr. 025 din 14 iunie 1994

25900199. DEC. CNA 124/5 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind amendarea cu 2% a Societatii Române de Televiziune pentru postul de televiziune România 1, având Licenta de emisie nr. TV 180 din 11 martie 1999

25840200. H. G 977/4 octombrie 2001 - M. Of. 639 - 12.X.2001
privind suplimentarea bugetului Societătii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

25646201. O. MCTI 318/21 august 2001 - M. Of. 600 - 25.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind avizarea realizarii si autorizarea functionarii retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune

25630202. O. MCTI 315/16 august 2001 - M. Of. 594 - 21.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

25561203. O. MCTI 173/20 aprilie 2001 - M. Of. 574 - 14.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind modificarea caracteristicilor tehnice de emisie ale statiilor de radiodifuziune si televiziune

25335204. D. PRES 673/27 august 2001 - M. Of. 515 - 29.VIII.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene privind televiziunea transfrontiera a Consiliului Europei, adoptata la Strasbourg la 5 mai 1989, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontiera a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

23686205. DEC. CNA 38/13 aprilie 2001 - M. Of. 191 - 13.IV.2001
privind retragerea licentei de emisie nr. S-TV 20 din 18 martie 1919, acordată Societătii Comerciale „Logic Mileniul 3" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit MILENIUL 3 din Bucuresti

23643206. DEC. CNA 32/29 martie 2001 - M. Of. 185 - 11.IV.2001
privind scoaterea la concurs, în sesiu­nea din anul 2001, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canale­lor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

23188207. DEC. CNA 18/5 martie 2001 - M. Of. 125 - 13.III.2001
privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 01/1995, acordata Societatii Comerciale "Curierul National" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TL3 din Bucuresti

23189208. DEC. CNA 19/5 martie 2001 - M. Of. 125 - 13.III.2001
privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 17/1998, acordata Societatii Comerciale "R" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TV FLUX din Bucuresti

23190209. DEC. CNA 20/5 martie 2001 - M. Of. 125 - 13.III.2001
privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 18/1998, acordata Societatii Comerciale "Editura Omega" - S.R.L. pentru postul de televiziune prin satelit OMEGA TV din Bucuresti

23191210. DEC. CNA 21/5 martie 2001 - M. Of. 125 - 13.III.2001
privind retragerea Licentei de emisie nr. S-TV 23/1999, acordata Societatii Comerciale "Imola" - S.A. pentru postul de televiziune prin satelit STAR TV din Bucuresti

23063211. DEC. CNA 10/19 februarie 2001 - M. Of. 107 - 1.III.2001
privind reducerea cu un an a duratei Licentei de emisie nr. TV 058/1993, acordata Societatii Comerciale "Cinemar" - S.R.L. pentru postul de televiziune TV-CINEMAR din Cluj Napoca

23010212. DEC. CNA 11/21 februarie 2001 - M. Of. 98 - 26.II.2001
privind retragerea licentei de emisie nr. TV 036/1993, acordata Societatii Comerciale 3 TV - S.A. pentru postul de televiziune „Studio de televiziune Deva“

22937213. O. MTU 1/11 ianuarie 2000 - M. Of. 84 - 19.II.2001
al Ministrului Turismului privind posibilitatea acordarii unor facilitati pentru ziaristi si reporteri de radio si televiziune

22681214. DEC. CNA 277/12 decembrie 2000 - M. Of. 32 - 17.I.2001
privind solicitarea comunitatii, necesara pentru eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisa prin cablu

486215. DEC. CNA 251/7 noiembrie 2000 - M. Of. 633 - 6.XII.2000
privind reducerea cu 2 ani a duratei Licentei de emisie nr. TV 100 din 24 octombrie 1995, acordata Societatii Comerciale ROMSAT CARDINAL NETWORK - S.A. pentru postul de televiziune TELE 7 BACAU

487216. DEC. CNA 252/7 noiembrie 2000 - M. Of. 633 - 6.XII.2000
privind reducerea cu 2 ani a duratei Licentei de emisie nr. TV 026 din 25 februarie 1993, acordata Societatii Comerciale CINEMAR ­S.R.L. SIBIU pentru postul de televiziune CINEMAR SIBIU

8542217. H. G 1051/6 noiembrie 2000 - M. Of. 564 - 14.XI.2000
privind transmiterea unei centrale termice si a spatiului aferent acesteia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Societătii Române de Televiziune

477218. DEC. CNA 58/9 mai 2000 - M. Of. 247 - 2.VI.2000
privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 072 din 9 decembrie 1993, acordată Societătii Comerciale „Radioteleviziunea Brasov“ - S.R.L.

2004219. DEC. CNA 151/20 martie 2000 - M. Of. 247 - 2.VI.2000
privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 072 din 9 decembrie 1993, acordată Societătii Comerciale „Radioteleviziunea Brasov“ - S.R.L.

470220. DEC. CNA 35/30 martie 2000 - M. Of. 221 - 19.V.2000
privind frecventele pentru statiile locale de radio si canalele pentru statiile locale de televiziune (putere mică) ce vor fi scoase la concursul pentru obtinerea de licente de emisie în sesiunea de primăvară-vară 2000

467221. DEC. CNA 17/29 februarie 2000 - M. Of. 211 - 15.V.2000
privind eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisă prin cablu

7605222. H. G 213/30 martie 2000 - M. Of. 141 - 3.IV.2000
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

459223. DEC. CNA 115/2 august 1999 - M. Of. 372 - 5.VIII.1999
privind frecventele pentru statiile locale de radio si canalele pentru statiile locale de televiziune (putere mica), care vor fi scoase la concurs pentru obtinerea de licente de emisie in sesiunea de toamna-iarna 1999

17020224. H. G 542/8 iulie 1999 - M. Of. 328 - 9.VII.1999
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de inscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

1656225. H. CD 22/7 iunie 1999 - M. Of. 262 - 9.VI.1999
pentru constituirea Comisiei de ancheta a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Româna de Televiziune si Societatea Româna de Radiodifuziune prin sistarea de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. a alimentarii cu energie electrica a unor statii de emisie

449226. DEC. CNA 46/3 mai 1999 -M. Of. 234 - 26.V.1999
privind retragerea Licentei de emisie nr. TV 070 din 20 octombrie 1993, acordata Societatii Comerciale "Radio Televiziunea" Oradea - S.R.L.

450227. DEC. CNA 47/3 mai 1999 - M. Of. 234 - 26.V.1999
privind frecventele pentru statiile locale de radiodifuziune si de televiziune (putere mica), ce vor fi scoase la concursul pentru obtinerea de licente de emisie in sesiunea de toamna 1999

445228. DEC. CNA 23/11 martie 1999 - M. Of. 118 - 23.III.1999
privind traducerea in limba româna a unor programe de televiziune difuzate in alte limbi

438229. DEC. CNA 150/27 noiembrie 1998 - M. Of. 495 - 22.XII.1998
privind unele precizari referitoare la eliberarea deciziei de autorizare pentru titularii de licente de emisie pentru radiodifuziune si televiziune

16618230. H. G 876/8 decembrie 1998 - M. Of. 477 - 11.XII.1998
pentru completarea si modificarea Hotarârii Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de inscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune

18566231. H. P 41/14 octombrie 1998 - M. Of. 397 - 20.X.1998
privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Române de Televiziune

16186232. H. G 605/18 septembrie 1998 - M. Of. 363 - 24.IX.1998
privind reglementarea soldului nerambursat al creditului tehnic acordat de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova in anii 1991 si 1992 si asigurarea resurselor financiare necesare Societatii Române de Televiziune pentru difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a emisiunilor Programului 1
Protocol de colaborare intre Ministerul Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Moldova, icheiat la Bucuresti la 29 august 1997

18557233. H. P 32/8 iulie 1998 - M. Of. 257 - 9.VII.1998
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Române de Televiziune

6678234. D. PRES 226/20 iunie 1998 - M. Of. 227 - 22.VI.1998
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune

20119235. L. P 124/22 iunie 1998 - M. Of. 227 - 22.VI.1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune

18537236. H. P 12/26 mai 1998 - M. Of. 200 - 29.V.1998
pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind evaluarea situatiei Societatii Române de Televiziune, constituita in baza Hotarârii Parlamentului României nr. 13/1997

18535237. H. P 10/12 mai 1998 - M. Of. 178 - 13.V.1998
privind modificarea componentei nominale a Comisiei parlamentare de ancheta privind evaluarea situatiei Societatii Române de Televiziune, precum si a componentei nominale a biroului acestei comisii parlamentare constituite prin Hotarârea Parlamentului României nr. 13 din 24 noiembrie 1997

6567238. D. PRES 112/1 aprilie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune

20065239. L. P 69/2 aprilie 1998 - M. Of. 140 - 7.IV.1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune

18515240. H. P 13/24 noiembrie 1997 - M. Of. 339 - 3.XII.1997
pentru constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind evaluarea situatiei Societatii Române de Televiziune
Modificari si completari:
-H. P 10/12 mai 1998 - M. Of. 178 - 13.V.1998
-H. P 12/26 mai 1998 - M. Of. 200 - 29.V.1998

11877241. H. G 517/5 august 1994 - M. Of. 271 - 27.IX.1994
privind taxa de inscriere si de abonament pentru serviciul public de televiziune
Modificari si completari:
-H. G 33/29 ianuarie 1996 - M. Of. 24 - 31.I.1996
-H. G 876/8 decembrie 1998 - M. Of. 477 - 11.XII.1998
-H. G 542/8 iulie 1999 - M. Of. 328 - 9.VII.1999

19528242. L. P 41/17 iunie 1994 republicare - M. Of. 636 - 27.XII.1999
privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune
A fost publicata pentru prima data in M. Of. 153 - 18.VI.1994
Modificari si completari:
DEC. CC 48/17 mai 1994 - M. Of. 125 - 21.V.1994
-Metodologia privind audierea - M. Of. 206 - 9.VIII.1994
-OUG. 89/24 decembrie 1997 - M. Of. 378 - 29.XII.1997
-L. P 124/22 iunie 1998 - M. Of. 227 - 22.VI.1998
-L. P 469/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1060 - 16.XI.2004


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi