S-au gasit 1444 rezultate in 0.1933 secunde.
Inapoi

1477371. H. G 1021/21 decembrie 2018 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2019
privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timisoara al Academiei Române

1475982. DEC. ICCJ 48/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea si aplicarea dispozitiilor capitolului III din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările si completările ulterioare, si art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 4 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, schimbarea pozitiei în clasificarea legală din „muzeu de importantă regională” în „muzeu de importantă natională” în anul 2015 determină la nivel salariat drepturile corespunzătoare noilor conditii de încadrare si, în această ipoteză, care este elementul referential de raportare al noilor drepturi salariale în conditiile în care la nivelul autoritătii administratiei publice locale tutelare nu există o functie similară în plată."
Modificarea drepturilor salariale, în ipoteza ridicată la prima întrebare, vizează toti salariatii care îsi desfăsoară activitatea într-un „muzeu de importantă natională” sau aceasta se aplică exclusiv functiilor prevăzute în capitolul III din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010.”

1475643. H. G 755/04 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 iunie 2018 si la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 locuitori”

1474704. H. G 734/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 13 iunie 2018 si la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007

1474545. H. G 718/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 802 - 19.IX.2018
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 iulie 2018 si la Paris la 27 iulie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

1473376. H. G 695/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 iunie 2018 si la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

1471797. O. MAP 766/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 730 - 23.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind aprobarea depăsirii posibilitătii/posibilitătii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

1471608. O. MAE 1496/09 august 2018 - M. Of. nr. 725 - 22.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale

1462319. O. MAN 107/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 614 - 17.VII.2018
al ministrului apărării nationale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii

14562410. H. G 387/31 mai 2018 - M. Of. nr. 507 - 20.VI.2018
pentru aprobarea Acordului multilateral al autoritătilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare tară în parte, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2017
Acord multilateral al autoritătilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare tară în parte

14552811. H. G 413/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 493 - 15.VI.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2017 si la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

14547812. O. MMED 487/25 mai 2018 - M. Of. nr. 484 - 12.VI.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr, 1,601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiază de derogare de la restrictia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

14543413. H. G 386/31 mai 2018 - M. Of. nr. 474 - 08.VI.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 11 octombrie 2017, la 20 octombrie 2017 si la 25 octombrie 2017, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

14543714. O. MAP 428/19 aprilie 2018 - M. Of. nr. 475 - 08.VI.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului national al materialelor de bază si a modelului filei Catalogului national al materialelor de bază

14540115. O. MFP 2180/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 469 - 07.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a operatiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de obligatiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, si de preschimbare a acesteia sau a unei părti din aceasta cu obligatiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe pietele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

14541416. O. MJ 1943/23 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018

14524917. O. ANRE 94/22 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu tările perimetrice, perceput de operatorul de transport si de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrică programate cu tările perimetrice

14518318. H. G 344/16 mai 2018 - M. Of. nr. 431 - 22.V.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 si, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006

14513719. O. MMED 444/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

14510220. DEC. PM 207/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind eliberarea domnului Răzvan-Horatiu Radu din functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

14510321. DEC. PM 208/16 mai 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
privind numirea domnului Costin-Radu Cantăr în functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

14510422. O. MAE 650/20 aprilie 2018 - M. Of. nr. 419 - 16.V.2018
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale

14482323. H. G 234/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii semnate la Bucuresti la 24 iulie 2017 si la Luxemburg la 27 noiembrie 2017 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 2011

14478924. H. G 233/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2018
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2016 si la 5 decembrie 2017 si la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

14473225. O. MAP 404/13 aprilie 2018 - M. Of. nr. 359 - 25.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor bănesti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 694/2016

14457626. O. MAP 379/11 aprilie 2018 - M. Of. nr. 332 - 16.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre si a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

14450627. H. G 174/29 martie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii „Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiză si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurentei”

14438328. H. G 155/29 martie 2018 - M. Of. nr. 300 - 03.IV.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 6 noiembrie 2017 si la Paris la 15 noiembrie 2017, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, precum si pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

14428729. O. MMED 169/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

14383030. O. MFP 1489/19 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice privind Procedura de stabilire a schimbului de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală, Uniunea Natională a Notarilor Publici din România si Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

14383131. O. MFP 1523/26 februarie 2018 - M. Of. nr. 205 - 07.III.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar, precum si pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componentei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

14303632. H. G 21/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 noiembrie 2017 si la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

14304933. O. ANAF 146/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

14258234. H. G 928/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2018
privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 si 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistentă socială) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

14254735. O. ANAF 4142/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritătilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

14242436. L. P 258/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăti, schimbarea conturilor de plăti si accesul la conturile de plăti cu servicii de bază

14242537. D. PRES 1181/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăti, schimbarea conturilor de plăti si accesul la conturile de plăti cu servicii de bază

14244438. O. MAE 2095/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Skopje la 8 august 2017 si, respectiv, la Skopje la 17 august 2017, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în versiunea în limba română a textului Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 4 august 2016

14220739. H. G 902/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0608 Constanta

14208240. H. G 879/06 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

14202441. H. CD 91/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pietelor de capital si integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare - COM (2017)542

14197142. L. P 248/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

14197243. D. PRES 1163/08 decembrie 2017 - M. Of. nr. 979 - 11.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

14184444. O. MADR 387/29 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 961 - 05.XII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosintã a terenurilor agricole situate în extravilanul localitãtilor

14180645. L. P 226/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădesti, judetul Dolj, în Răcari

14180746. D. PRES 1034/28 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 956 - 04.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădesti, judetul Dolj, în Răcari

14153747. L. P 220/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

14153848. D. PRES 1009/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 915 - 22.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

14149449. L. P 215/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate

14149550. D. PRES 986/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 907 - 20.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2017

14146051. L. P 214/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

14146152. D. PRES 985/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

14142253. H. G 801/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 897 - 15.XI.2017
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si atribuirea destinatiei acestuia de resedintă pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român

14143954. O. MFP 2780/13 octombrie 2017 - M. Of. nr. 898 - 15.XI.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr, 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

14127355. H. G 790/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinte si a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului

14123556. H. G 783/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificãrii valorii de inventar si prin schimbarea unitãtii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Nicolae Iorga” al Judetului Botosani

14096657. H. G 755/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 819 - 17.X.2017
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantã nationalã Muzeului Marinei Române si pentru aprobarea schimbãrii denumirii acestuia

14094358. DEC. ICCJ 42/29 mai 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si a dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a stabili:
1. Dacă, în cazul unei actiuni în instantă prin care se solicită constatarea valabilitătii unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile si pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor imobile care fac obiectul promisiunii bilaterale de schimb (promitentii copermutanti) să prezinte instantei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 sau orice act din care să rezulte că, la data pronuntării hotărârii care tine loc de act autentic de schimb, proprietarul actual al bunului are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.
2. Dacă, în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile în care imobilele nu au aceeasi valoare (iar unul dintre copermutanti are obligatia de a achita o sumă de bani - sultă), trebuie ca ambii promitenti proprietari să aibă achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează sau se poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb si în cazul în care doar proprietarul din patrimoniul căruia va iesi bunul imobil cu valoare mai mare si în al cărui patrimoniu va intra bunul cu valoare mai mică are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale si, respectiv, dacă în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile cu aceeasi valoare instanta poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb chiar si în situatia în care promitentii copermutanti au obligatii fiscale neachitate.
3. Dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronuntarea de către instantă a unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită în sensul dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală)”.

14086959. H. G 732/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 803 - 11.X.2017
pentru completarea art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto si a modului de utilizare a acestuia, precum si pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si pentru schimbarea sediului Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

14084660. H. G 716/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 iunie 2017 si la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 locuitori"

14085561. O. MS 870/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piatã a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piatã a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice, al ministrului mediului si gospodãririi apelor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

14085662. O. MMED 1170/30 august 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piatã a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piatã a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice, al ministrului mediului si gospodãririi apelor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

14085763. O. ANSVSA 98/16 august 2017 - M. Of. nr. 801 - 10.X.2017
al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piatã a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piatã a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãtii publice, al ministrului mediului si gospodãririi apelor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

14069664. H. S 104/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 778 - 02.X.2017
privind Propunerea de Directivã a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal în legãturã cu modalitãtile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

14056765. H. S 97/19 septembrie 2017 - M. Of. nr. 759 - 22.IX.2017
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică si facilitarea schimbului transfrontalier de informatii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) - COM (2017) 280 final

14054966. H. G 674/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 756 - 21.IX.2017
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei, semnate la Chisinău la 6 aprilie si 9 august 2017 si la Bucuresti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenta financiară rambursabilă dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinău la 7 octombrie 2015

14002067. O. MDFE 5591/07 august 2017 - M. Of. nr. 676 - 18.VIII.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

13978068. O. ANAF 2152/14 iulie 2017 - M. Of. nr. 635 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informatii dintre Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti

13978169. O. ANAF 2309/01 august 2017 - M. Of. nr. 635 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritãtilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevãzute în Instrumentele juridice de drept International la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

13971870. O. MMED 1078/01 august 2017 - M. Of. nr. 630 - 02.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.052/2014

13967171. O. MAE 1150/14 iulie 2017 - M. Of. nr. 623 - 01.VIII.2017
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

13957072. H. G 504/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 608 - 27.VII.2017
pentru aprobarea întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul securitătii nucleare, semnată la Bucuresti la 2 martie 2017 si la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017
Întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul securitătii nucleare

13954773. H. G 513/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 604 - 26.VII.2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 iunie 2017 si la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

13924174. O. MADR 32/17 februarie 2017 - M. Of. nr. 566 - 17.VII.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea Listei produselor de protectie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si schimbărilor climatice si al ministrului sănătătii nr. 566/1.445/725/2014

13924275. O. MAP 363/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 566 - 17.VII.2017
al ministrului apelor si pãdurilor pentru completarea Listei produselor de protectie a plantelor autorizate în vederea aplicãrii prin pulverizare aerianã, aprobatã prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltãrii rurale, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al ministrului sãnãtãtii nr. 566/1.445/725/2014

13924376. O. MMED 753/16 mai 2017 - M. Of. nr. 566 - 17.VII.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului pentru completarea Listei produselor de protectie a plantelor autorizate în vederea aplicãrii prin pulverizare aerianã, aprobatã prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltãrii rurale, al ministrului mediului si schimbãrilor climatice si al ministrului sãnãtãtii nr. 566/1.445/725/2014

13924477. O. MS 667/14 iunie 2017 - M. Of. nr. 566 - 17.VII.2017
al ministrului sănătătii pentru completarea Listei produselor de protectie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si schimbărilor climatice si al ministrului sănătătii nr. 566/1.445/725/2014

13905978. O. MAE 944/21 iunie 2017 - M. Of. nr. 532 - 07.VII.2017
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului încheiat prin schimbul de note verbale semnate la Bucuresti la 9 aprilie 2013 dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru â facilita desfăsurarea de activităti lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice si posturilor consulare

13861079. O. MADR 165/18 mai 2017 - M. Of. nr. 468 - 22.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent mãsurii 1.21 „Eficientã energeticã si atenuarea schimbãrilor climatice - înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

13858980. H. G 421/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 464 - 21.VI.2017
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 si la Bucuresti la 9 februarie 2017 si la 13 februarie 2017 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

13835481. H. G 397/31 mai 2017 - M. Of. nr. 426 - 08.VI.2017
privind unele mãsuri de utilizare a Fondului de contrapartidã provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza întelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cãrora Guvernul Japoniei oferã Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si a Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor

13830282. H. G 366/25 mai 2017 - M. Of. nr. 419 - 07.VI.2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului regional privind schimbul de informatii în contextul angajamentelor asumate de jurisdictiile participante la Forumul Global al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în trimestrul IV 2017, la Bucuresti

13803283. O. MFP 730/19 mai 2017 - M. Of. nr. 378 - 22.V.2017
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

13804484. H. UNNP 32/09 mai 2017 - M. Of. nr. 380 - 22.V.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

13799685. OUG. G 37/11 mai 2017 - M. Of. nr. 374 - 19.V.2017
privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără constructii aflate în proprietatea publică a statului

13787686. H. S 56/09 mai 2017 - M. Of. nr. 357 - 15.V.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal si protectia acestora într-o lume globalizată - COM 7 (2017) final

13776887. O. MT 459/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 337 - 09.V.2017
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea si retragerea cardurilor de tahograf

13773788. H. G 269/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 333 - 08.V.2017
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucuresti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main si la 28 decembrie 2016 la Bucuresti, la Acordul de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice al României (împrumutat) si municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

13750089. H. G 245/20 aprilie 2017 - M. Of. nr. 296 - 26.IV.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne si trecerii unei părti din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

13719090. DEC. ICCJ 1/30 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 247 - 10.IV.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept:
1) dacã prevederile art. 45 si art. 48 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor si art. 6 lit. b) din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, se circumscriu obligatiei legale a bãncii în faza precontractualã de informare privind riscul ratei de schimb valutar;
2) dacã dispozitiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacrã principiul nominalismului monetar, sunt aplicabile într-o cauzã în care se sustine cã, desi creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a trage creditul contractat în moneda acordatã, deoarece moneda nu exista la momentul tragerii creditului decât scriptic;
3) dacã dispozitiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori impun obligativitatea pentru o institutie bancarã de a insera într-un contract de credit în valutã a unei clauze clare si inteligibile privind riscul valutar.

13713691. H. G 186/30 martie 2017 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2017
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 iunie 2016 si la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

13681492. O. MMED 459/09 martie 2017 - M. Of. nr. 199 - 22.III.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiază de derogare de la restrictia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

13665693. H. G 112/08 martie 2017 - M. Of. nr. 179 - 13.III.2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 septembrie 2016 si la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea proiectului „Reforma educatiei timpurii în România”

13647194. H. G 71/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 156 - 02.III.2017
pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Directiei pentru Agricultură a Judetului Mures, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13643895. D. PRES 266/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 153 - 01.III.2017
privind schimbarea rangului Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei, în Consulat

13642096. H. G 75/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 151 - 28.II.2017
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

13628597. H. G 57/16 februarie 2017 - M. Of. nr. 131 - 21.II.2017
privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor, semnate la Chisinău la 18 si 20 ianuarie 2017 si la Bucuresti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenta financiară rambursabilă dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinău la 7 octombrie 2015

13627598. O. MMAP 1812/20 septembrie 2016 - M. Of. nr. 130 - 20.II.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO07 - Adaptarea la schimbările climatice finantat prin granturile SEE 2009-2014

13625799. O. MCU 3909/11 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 126 - 16.II.2017
al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucuresti, cod LMI B-II-m-B-18440

136015100. OUG. G 11/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 84 - 30.I.2017
privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de justitie a Uniunii Europene, precum si pentru Curtea de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb

135598101. O. ANAF 3731/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si institutiile financiare nebancare

135571102. H. G 1022/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, si a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

135465103. H. G 1002/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1070 - 30.XII.2016
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum si pentru modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

135386104. H. G 981/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1057 - 28.XII.2016
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 octombrie 2016 si la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

135339105. H. G 982/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1048 - 27.XII.2016
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 octombrie 2016 si la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

135251106. O. MCU 3825/10 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1036 - 22.XII.2016
al ministrului culturii privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină si Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucuresti, în LMI si clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, si anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard(C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) si elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari

135181107. O. MAE 2269/19 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1027 - 21.XII.2016
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 6 decembrie 2016 si la Chisinău la 15 decembrie 2016, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016 între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova în baza articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară Tn baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci protocoale aditionale, precum si în baza articolelor 1, 2 si 3 din cel de-al doilea Protocol aditional

135177108. O. ANAF 3626/19 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1026 - 20.XII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autoritătilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

135024109. O. MENCS 5819/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1000 - 13.XII.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordării acestuia

134951110. H. G 894/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 990 - 08.XII.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanta

134614111. H. G 851/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 943 - 23.XI.2016
pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informatii statistice si analitice referitoare la situatia frontierelor de stat ale României si Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Sucevita
Protocol între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informatii statistice si analitice referitoare la situatia frontierelor de stat ale României si Ucrainei

134489112. H. G 841/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 929 - 18.XI.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

134388113. H. S 160/07 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 912 - 14.XI.2016
privind Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune si tările terte de exemplare în format accesibil ale anumitor opere si altor obiecte ale protectiei prin drepturi de autor si drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiente de vedere sau cu dificultăti de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final

134344114. O. MAE 1915/28 octombrie 2016 - M. Of. nr. 904 - 10.XI.2016
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 11 octombrie 2016 si la Chisinău la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 septembrie 2016 si la Chisinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

134313115. H. G 820/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 896 - 08.XI.2016
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 iunie 2016 si la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clãdirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

134314116. H. G 821/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 896 - 08.XI.2016
pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 iulie 2016 si la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 locuitori

134232117. H. G 803/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 883 - 03.XI.2016
pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 si la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României si Banca Europeană de Investiti si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

134109118. H. S 134/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră si a absorbtiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultură în cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 479 final

134110119. H. S 135/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizăm unei uniuni energetice reziliente si a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a altor informatii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 482 final

134113120. H. S 138/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce priveste schimbul de informatii, sistemul de alertă timpurie si procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substante psihoactive - COM (2016) 547 final

134137121. H. CD 118/25 octombrie 2016 - M. Of. nr. 867 - 31.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Cresterea nivelului de securitate într-o lume a mobilitătii: îmbunătătirea schimbului de informatii în cadrul combaterii terorismului si consolidarea frontierelor externe COM (2016) 602

133984122. O. MCU 2593/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2016
al ministrului culturii privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A si privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului directiune si a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău

133896123. H. CD 108/18 octombrie 2016 - M. Of. nr. 835 - 21.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranzitiei Europei cãtre o economie cu emisii scãzute de dioxid de carbon - Comunicare de însotire a mãsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energeticã: propunere legislativã privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de serã de cãtre statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativã privind includerea emisiilor de gaze cu efect de serã si a absorbtiilor rezultate din activitãti legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silviculturã în cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si comunicare privind o strategie europeanã pentru mobilitatea cu emisii scãzute COM (2016) 500

133862124. O. MJ 3562/03 octombrie 2016 - M. Of. nr. 830 - 20.X.2016
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016

133866125. H. G 739/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 831 - 20.X.2016
pentru aprobarea Strategiei nationale privind schimbãrile climatice si cresterea economicã bazatã pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale privind schimbãrile climatice si cresterea economicã bazatã pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020

133665126. H. G 729/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 805 - 12.X.2016
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 17 mai 2016 si la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

133514127. O. MAE 1705/29 septembrie 2016 - M. Of. nr. 779 - 05.X.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unei întelegeri, încheiată prin schimb de note verbale

133463128. O. MAE 1704/28 septembrie 2016 - M. Of. nr. 771 - 03.X.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 septembrie 2016 si la Chisinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

133418129. O. ANRE 50/21 septembrie 2016 - M. Of. nr. 767 - 30.IX.2016
privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu tările perimetrice perceput de operatorul de transport si de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrică programate cu tările perimetrice

133135130. O. ANRE 46/07 septembrie 2016 - M. Of. nr. 716 - 16.IX.2016
pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrică programate cu tările perimetrice, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si beneficiar

133014131. O. MENCS 4971/19 august 2016 - M. Of. nr. 694 - 07.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice privind schimbarea sediului unitãtii de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita „Tãndãricã 2” din municipiul Cluj-Napoca

133015132. O. MENCS 4973/19 august 2016 - M. Of. nr. 694 - 07.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice privind schimbarea sediului unitãtii de învãtãmânt preuniversitar particular Grãdinita „Tãndãricã 4” din municipiul Cluj-Napoca

133016133. O. MENCS 4974/19 august 2016 - M. Of. nr. 694 - 07.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice privind schimbarea sediului unitãtii de învãtãmânt preuniversitar particular Scoala Gimnazialã „Elf" din municipiul Cluj-Napoca

132837134. H. G 592/24 august 2016 - M. Of. nr. 667 - 30.VIII.2016
pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 si la 3 mai 2016 si la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006

132773135. DEC. ICCJ 16/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 654 - 25.VIII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
1. Actiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea si, respectiv, dobândirea, detinerea sau folosirea) reprezintă modalităti normative distincte de săvârsire a infractiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infractiunii de spălare a banilor
2. Subiectul activ al infractiunii de spălare a banilor poate fi acelasi cu subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta
3. Infractiunea de spălare a banilor este o infractiune autonomă sau este o infractiune subsecventă aceleia din care provin bunurile

132727136. O. MCU 2599/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 647 - 24.VIII.2016
al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfintii Apostoli Petru si Pavel, a fostei Stăretii, azi casă parohială, si a Turnului clopotnită si clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iasi, judetul Iasi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul-cismeaua) si Zidul incintei

132407137. H. G 554/03 august 2016 - M. Of. nr. 596 - 05.VIII.2016
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor, semnate la Chisinău la 19 iulie 2016 si la Bucuresti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenta financiară rambursabilă dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinău la 7 octombrie 2015, si a schimbului de scrisori dintre prim-ministrii României si Republicii Moldova, semnate la Chisinău la 18 iulie 2016 si la 29 iulie 2016 si la Bucuresti la 21 iulie 2016

132377138. H. G 551/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 590 - 03.VIII.2016
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum si pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

132298139. L. P 161/21 iulie 2016 - M. Of. nr. 575 - 28.VII.2016
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Insulei Man privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
Acord între Guvernul României si Guvernul Insulei Man privind schimbul de informatii în domeniul fiscal

132299140. D. PRES 705/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 575 - 28.VII.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Insulei Man privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015

132249141. H. G 508/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 564 - 26.VII.2016
pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 si la Bucuresti la 15 martie 2016 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

132065142. O. MAE 875/29 iunie 2016 - M. Of. nr. 535 - 15.VII.2016
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Programului de schimburi în domeniile stiintei si tehnologiei, educatiei, culturii si sportului între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016
Program de schimburi în domeniile stiintei si tehnologiei, educatiei, culturii si sportului între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021

131533143. H. G 420/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 457 - 21.VI.2016
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si actualizarea anexelor nr. 4 si 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

131483144. H. G 422/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 449 - 16.VI.2016
pentru aprobarea întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Administratia Natională în domeniul Securitătii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea si schimbul de informatii tehnice în domeniul securitătii nucleare, semnată la Bucuresti la 27 noiembrie 2015 si la Beijing la 13 ianuarie 2016
Întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Administratia Natională în domeniul Securitătii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea si schimbul de informatii tehnice în domeniul securitătii nucleare

131451145. H. S 81/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 445 - 15.VI.2016
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicatiilor Acordului de la Paris - document care însoteste propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final

131424146. O. MAE 809/02 iunie 2016 - M. Of. nr. 438 - 13.VI.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unui Acord încheiat prin schimb de note verbale

131431147. L. P 5/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2016
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări - republicare

131392148. H. G 401/02 iunie 2016 - M. Of. nr. 433 - 09.VI.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

131339149. O. MENCS 3879/30 mai 2016 - M. Of. nr. 426 - 07.VI.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit „Piticot” din municipiul Constanta

131342150. O. MENCS 3881/30 mai 2016 - M. Of. nr. 426 - 07.VI.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Carol Davila” din municipiul Tecuci

131341151. O. MENCS 3880/30 mai 2016 - M. Of. nr. 426 - 07.VI.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit „Trei Ursuleti” din municipiul Oradea

131216152. O. MENCS 3791/17 mai 2016 - M. Of. nr. 406 - 30.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic International de Informatică din municipiul Bucuresti

131217153. O. MENCS 3792/17 mai 2016 - M. Of. nr. 406 - 30.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară „Spectrum” din municipiul Bucuresti

131218154. O. MENCS 3793/17 mai 2016 - M. Of. nr. 406 - 30.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti

131180155. O. MMAP 694/08 aprilie 2016 - M. Of. nr. 402 - 27.V.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară si schimbul de terenuri si decalcul al obligatiilor bănesti

131022156. H. G 343/11 mai 2016 - M. Of. nr. 379 - 18.V.2016
privind aprobarea întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Agentia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul reglementării si controlului securitătii nucleare si al protectiei radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016
Întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Agentia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul reglementării si controlului securitătii nucleare si al protectiei radiologice

130858157. L. P 84/29 aprilie 2016 - M. Of. nr. 359 - 11.V.2016
pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles si de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles
Acorduri sub forma unor schimburi de scrisori referitoare la aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European si la aplicarea provizorie a Protocolului aditional la Acordul dintre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

130832158. H. G 331/04 mai 2016 - M. Of. nr. 354 - 09.V.2016
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Banatului Timisoara si pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

130642159. L. P 70/25 aprilie 2016 - M. Of. nr. 328 - 28.IV.2016
pentru ratificarea Acordului multilateral al autoritătilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014
Acord multilateral al autoritătilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare

130643160. D. PRES 433/22 aprilie 2016 - M. Of. nr. 328 - 28.IV.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral al autoritătilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014

130629161. H. S 57/11 aprilie 2016 - M. Of. nr. 326 - 27.IV.2016
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveste schimbul de informatii privind resortisantii tărilor terte si în ceea ce priveste Sistemul european de informatii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) si de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului - COM (2016) 7 final

130561162. O. MCU 2228/01 aprilie 2016 - M. Of. nr. 315 - 25.IV.2016
al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a si inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, Bucuresti si reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente

130493163. H. S 62/19 aprilie 2016 - M. Of. nr. 305 - 21.IV.2016
referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informatii cu privire la acordurile interguvernamentale si la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre si tări terte în domeniul energiei si de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE - COM (2016) 53 final

130324164. L. P 55/11 aprilie 2016 - M. Of. nr. 282 - 14.IV.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări

130325165. D. PRES 401/08 aprilie 2016 - M. Of. nr. 282 - 14.IV.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări

130344166. O. CSB 46/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 285 - 14.IV.2016
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitătii, privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

130267167. O. MMAP 226/12 februarie 2016 - M. Of. nr. 274 - 12.IV.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

130268168. O. MFP 4051/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 274 - 12.IV.2016
al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

130229169. O. MAE 467/15 martie 2016 - M. Of. nr. 270 - 08.IV.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale

130231170. O. MMAP 614/25 martie 2016 - M. Of. nr. 270 - 08.IV.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiază de derogare de la restrictia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

130177171. H. G 219/30 martie 2016 - M. Of. nr. 259 - 06.IV.2016
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 septembrie 2015 si la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

130012172. O. MAE 397/03 martie 2016 - M. Of. nr. 238 - 31.III.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori

129958173. H. G 186/23 martie 2016 - M. Of. nr. 233 - 30.III.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

129913174. O. MAE 405/10 martie 2016 - M. Of. nr. 226 - 28.III.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti si la Chisinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agentilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat

129886175. H. S 43/21 martie 2016 - M. Of. nr. 222 - 25.III.2016
la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final

129527176. O. MAE 274/11 februarie 2016 - M. Of. nr. 174 - 08.III.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

129473177. O. MAE 308/18 februarie 2016 - M. Of. nr. 168 - 04.III.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale

129443178. H. G 107/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 164 - 03.III.2016
privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

129431179. O. MMAP 225/12 februarie 2016 - M. Of. nr. 162 - 02.III.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice si al ministrului finantelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum st a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

129432180. O. MFP 4052/17 februarie 2016 - M. Of. nr. 162 - 02.III.2016
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice si al ministrului finantelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum st a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

129161181. O. MFP 94/20 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

129162182. O. MDRAP 137/08 februarie 2016 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2016
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

129142183. O. MAI 15/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 118 - 16.II.2016
al ministrului afacerilor interne privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnat la Varsovia la data de 30 septembrie 2015 si la Bucuresti la data de 29 decembrie 2015, pentru prelungirea valabilitătii Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012

129147184. H. G 63/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2016
pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii semnate la Bucuresti la 9 decembrie 2014 si 3 august 2015 si la Luxemburg la 22 iulie 2015, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

129148185. H. G 64/10 februarie 2016 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2016
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2015 si la Paris la 7 septembrie 2015 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007

129126186. O. MAE 169/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 114 - 15.II.2016
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Belgrad la 9 iulie 2015, respectiv 14 iulie 2015, între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind activitătile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare

128903187. H. G 21/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

128904188. H. G 22/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 76 - 02.II.2016
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca

128537189. DEC. ICCJ 33/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 36 - 19.I.2016
privind pronuntarea unei decizii prin care problema de drept supusă dezlegării să primească următoarea rezolvare: „Judecătorul de cameră preliminară, învestit cu solutionarea unei plângeri formulate împotriva solutiei de renuntare la urmărirea penală, are posibilitatea ca, în urma admiterii plângerii, să schimbe solutia din renuntare la urmărirea penală în clasare, atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca si consecintă imediată pronuntarea unei solutii de clasare, cu conditia de a nu se crea o situatie mai grea pentru persoana care a formulat plângerea."

128214190. O. MFP 4032/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit si contributii sociale aferente veniturilor din activităti agricole, de către organele fiscale locale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale centrale si organele fiscale locale

128215191. O. MDRAP 2066/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 974 - 29.XII.2015
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit si contributii sociale aferente veniturilor din activităti agricole, de către organele fiscale locale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale centrale si organele fiscale locale

127939192. O. ANAF 3635/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 938 - 18.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Camera Consultantilor Fiscali

127771193. DEC. CSINPPC 53/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 916 - 10.XII.2015
privind adoptarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea si schimbul de informatii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea si Supravegherea Auditului din Republica Macedonia si Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România

127609194. O. MECS 5780/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 900 - 03.XII.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind schimbarea sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Carol Davilla” din municipiul Onesti

127573195. O. CSB 182/24 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 897 - 02.XII.2015
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

127439196. L. P 290/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014
Acord între Guvernul României si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal

127440197. D. PRES 864/20 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 882 - 25.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014

127222198. H. G 902/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 850 - 16.XI.2015
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2015 si 30 iulie 2015 si la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

127180199. L. P 251/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
Amendamentul de la Doha referitor la Protocolul de la Kyoto

127181200. D. PRES 785/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 846 - 13.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

127097201. L. P 264/06 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015
Acord între Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

127098202. D. PRES 812/05 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 837 - 10.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

126883203. H. G 873/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar si schimbarea unitătilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, precum si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii

126804204. H. G 863/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 789 - 23.X.2015
privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea in Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea

126768205. H. G 862/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 785 - 21.X.2015
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Literaturii Române Iasi, precum si pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

126666206. DEC. ICCJ 28/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 772 - 16.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. în interpretarea si aplicarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă se poate ajunge la schimbarea cadrului procesual, sub aspectul obiectului, în care a solutionat prima instantă, contrar art. 478 alin. (1) si (3) din Codul de procedură civilă;
2. în situatia în care în apel, fie din interpretarea art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, fie în limitele efectului devolutiv, prevăzut de art. 477 din Codul de procedură civilă, se poate invoca exceptia necompetentei materiale, urmând ca astfel să fie interpretate prevederile art. 130 alin. (2) si art. 131 din Codul de procedură civilă prin prisma celor anterioare

126568207. O. MMAP 1419/21 septembrie 2015 - M. Of. nr. 756 - 09.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

126309208. H. G 765/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 714 - 23.IX.2015
privind schimbarea denumirii Muzeului Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” - Tecuci

126290209. O. MJ 2878/04 septembrie 2015 - M. Of. nr. 710 - 22.IX.2015
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015
Rectificare - M. Of. nr. 132 - 19.II.2016

126268210. H. G 752/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 703 - 18.IX.2015
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

126234211. H. G 746/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 698 - 16.IX.2015
privind schimbarea unitătilor de administrare ale unor imobile si a unei adrese postale, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării Stiintifice

126215212. H. CD 67/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 694 - 15.IX.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul “Uniunea Energiei” - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de actiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 COM (2015)81 final

126216213. H. CD 70/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 694 - 15.IX.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal COM (2015)135

126226214. H. CD 66/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 697 - 15.IX.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii - O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă In domeniul schimbărilor climatice COM (2015) 80

126158215. D. PRES 723/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 685 - 09.IX.2015
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de a două perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

126131216. H. G 713/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 681 - 08.IX.2015
privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 si 5 februarie 2015, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006

126132217. H. G 714/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 681 - 08.IX.2015
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 mai 2015 si la Paris la 22 mai 2015, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 locuitori”

125682218. D. PRES 692/11 august 2015 - M. Of. nr. 613 - 13.VIII.2015
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

125534219. O. MEIMMMA 995/30 iulie 2015 - M. Of. nr. 588 - 05.VIII.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 675/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în cadrul operatiunii 4.1.a) “Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

126065220. H. G 699/26 august 2015 - M. Of. nr. 667 - 02.VIII.2015
privind schimbarea regimului juridic al unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Bucuresti si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

125306221. H. G 552/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 548 - 23.VII.2015
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 18 noiembrie 2014 si la 5 decembrie 2014, respectiv la Paris la 27 noiembrie 2014, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, precum si pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

125199222. H. G 484/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 533 - 17.VII.2015
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2014 si la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

125195223. O. MCU 2487/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 531 - 16.VII.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica “Buna Vestire I”, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-ll-m-B-02076, Str. Călărasilor nr. 3, municipiul Brăila, judetul Brăila

125037224. H. G 500/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 511 - 09.VII.2015
pentru schimbarea finantării reparatiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosintă gratuită a unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale

124759225. H. G 451/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 463 - 26.VI.2015
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2015 si la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Pans la 9 februarie 2007

124612226. H. G 436/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 441 - 19.VI.2015
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 si respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

124379227. H. G 408/03 iunie 2015 - M. Of. nr. 403 - 09.VI.2015
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

124385228. H. G 397/27 mai 2015 - M. Of. nr. 405 - 09.VI.2015
privind schimbarea denumirii Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Române

124362229. H. G 393/27 mai 2015 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2015
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbarea unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj

124321230. O. MCU 2170/17 mai 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Posta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călărasi, str. Bucuresti nr. 193, judetul Călărasi

124322231. O. MCU 2171/17 mai 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-ll-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judetul Cluj

124313232. H. S 41/27 mai 2015 - M. Of. nr. 392 - 04.VI.2015
referitoare la comunicările Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor - Pachetul privind Uniunea Energetică: COM (2015) 80 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii privind O strateg ie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectiva în domeniul schimbărilor climatice, COM (2015) 81 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European si Consiliu, Protocolul de la Paris privind - Un plan de actiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020, COM (2015) 82 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea retelei de energie electrică a Europei pentru 2020

124027233. O. MFP 564/12 mai 2015 - M. Of. nr. 342 - 19.V.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

123947234. H. S 37/11 mai 2015 - M. Of. nr. 333 - 15.V.2015
cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final

123806235. H. G 297/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 311 - 07.V.2015
privind schimbarea regimului juridic al unei părti dintr-un imobil, constituită din constructii si amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

123766236. L. P 94/30 aprilie 2015 - M. Of. nr. 305 - 05.V.2015
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia Internatională de Politie Criminală - INTERPOL privind privilegiile si imunitătile participantilor la cea de-a 43-a Conferintă Regională Europeană a Organizatiei Internationale de Politie Criminală - INTERPOL de la Bucuresti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucuresti si la 25 februarie 2015 la Lyon

123767237. D. PRES 434/30 aprilie 2015 - M. Of. nr. 305 - 05.V.2015
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia Internatională de Politie Criminală - INTERPOL privind privilegiile si imunitătile participantilor la cea de-a 43-a Conferintă Regională Europeană a Organizatiei Internationale de Politie Criminală - INTERPOL de la Bucuresti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucuresti si la 25 februarie 2015 la Lyon

123413238. H. G 242/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 249 - 14.IV.2015
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2014 si la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

123348239. H. G 229/02 aprilie 2015 - M. Of. nr. 240 - 08.IV.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 25 septembrie 2014 si la Astana la 29 octombrie 2014
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

123320240. H. G 191/18 martie 2015 - M. Of. nr. 235 - 07.IV.2015
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 si 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

123297241. H. G 213/25 martie 2015 - M. Of. nr. 231 - 06.IV.2015
privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părti de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucuresti si pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

123303242. O. MAE 516/18 martie 2015 - M. Of. nr. 231 - 06.IV.2015
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Administratiei si Internelor din România si Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinsertia familiilor de cetăteni români apartinând minoritătilor romilor, revenite din Franta, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigratie si Integrare, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 2012

123215243. O. MAE 519/19 martie 2015 - M. Of. nr. 220 - 01.IV.2015
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chisinău la 28 ianuarie 2015 si la Bucuresti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea întelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispozitia Ambasadei României în Republica Moldova si Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor si apartamentelor cu suprafete locative echivalente pe care le au în folosintă, semnată la Chisinău la 21 aprilie 1995

123042244. H. G 185/18 martie 2015 - M. Of. nr. 195 - 24.III.2015
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2014 si la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

122952245. L. P 44/17 martie 2015 - M. Of. nr. 184 - 18.III.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

122953246. D. PRES 336/16 martie 2015 - M. Of. nr. 184 - 18.III.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

122855247. H. G 141/04 martie 2015 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2015
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 si la Bucuresti la 8 iulie 2014 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

122877248. H. G 149/04 martie 2015 - M. Of. nr. 172 - 12.III.2015
privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei “Carol I”

122808249. L. P 25/09 martie 2015 - M. Of. nr. 166 - 10.III.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2011 pentru proiectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinta pe o perioadă determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

122809250. D. PRES 311/06 martie 2015 - M. Of. nr. 166 - 10.III.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

122421251. H. G 70/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 109 - 11.II.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din România si Administratia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede si protectiei vietii sălbatice, semnat la Bucuresti la 14 aprilie 2014
Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din România si Administratia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede si protectiei vietii sălbatice

122350252. H. G 60/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 94 - 05.II.2015
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru atribuirea destinatiei acestuia ca resedintă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului Român

122303253. H. G 53/28 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2015
privind schimbarea unitătilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

122117254. H. G 31/21 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 58 - 23.I.2015
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative

121922255. H. G 2/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 30 mâi 2014si la Lima la 3 iunie 2014
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Bucuresti la 30 mai 2014 si la Lima la 3 iunie 2014

121870256. O. MMSC 1992/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 19 - 12.I.2015
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea planurilor nationale de actiune pentru cormoranul mic (Phaiacrocorax pygmeus) si pentru rata rosie (Aythya nyroca)

121596257. L. P 177/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 946 - 23.XII.2014
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind schimbul si protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
Acord între Guvernul României si Guvernul Georgiei privind schimbul si protectia reciprocă a informatiilor clasificate

121597258. D. PRES 907/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 946 - 23.XII.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind schimbul si protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014

121612259. H. G 1135/23 decembrie 2014 - M. Of. nr. 948 - 23.XII.2014
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru modificarea unor acte normative

121515260. O. MFE 1141/13 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

121516261. O. MFP 1652/05 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

121311262. O. MMSC 2095/02 decembrie 2014 - M. Of. nr. 901 - 11.XII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de constientizare a tinerilor privind protectia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

121238263. H. G 1061/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 892 - 09.XII.2014
privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si/sau a adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea, Administratia Bazinală de Apă Buzău-Ialomita, Administratia Bazinală de Apă Jiu si Administratia Bazinală de Apă Olt, institutie publică în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

121249264. H. G 1084/03 decembrie 2014 - M. Of. nr. 894 - 09.XII.2014
privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie Galati în Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galati

121187265. H. G 1060/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 884 - 05.XII.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administratia Natională „Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

121204266. H. G 1072/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 887 - 05.XII.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

121165267. O. MFP 1620/27 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 881 - 04.XII.2014
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si Camera Consultantilor Fiscali

121180268. H. CD 63/03 decembrie 2014 - M. Of. nr. 882 - 04.XII.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu: Eficienta energetică si contributia sa la securitatea energetică si cadrul pentru politica privind schimbările climatice si energia pentru 2030 COM(2014) 520 final

121098269. H. G 1034/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 875 - 02.XII.2014
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice - Administratia Natională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului

120935270. O. MDAPP 931/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 863 - 27.XI.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului national al materialelor de bază si a modelului filei Catalogului national al materialelor de bază

120952271. O. MMSC 2051/25 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finantare a Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.450/2010

120918272. H. G 1039/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 861 - 26.XI.2014
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

120845273. H. G 1022/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 848 - 20.XI.2014
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi

120846274. H. G 1026/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 848 - 20.XI.2014
pentru reorganizarea Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

120821275. O. MMSC 1970/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 844 - 19.XI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunii privind plata sumelor retinute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finantate prin Programul operational sectorial Mediu

120747276. O. MEN 4909/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 834 - 17.XI.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii si sediului unitătii de învătământ preuniversitar particular Grup Scolar Postliceal “Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” din municipiul Botosani

120721277. H. G 1012/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 831 - 14.XI.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul „Cheltuieli de personal" pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului si cercetării, precum si în ceea ce priveste plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoresti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

120715278. O. MAI 162/06 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 829 - 13.XI.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate la Varsovia la data de 1 aprilie 2014 si la Bucuresti la data de 23 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012

120699279. O. MMSC 1313/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 825 - 12.XI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negrasi

120617280. H. G 975/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 810 - 06.XI.2014
privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat ai acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

120590281. O. MJ 3933/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 806 - 05.XI.2014
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014

120515282. H. G 860/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 794 - 31.X.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apa Crisuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

120505283. O. MMSC 1667/02 octombrie 2014 - M. Of. nr. 792 - 30.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

120507284. H. G 932/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 793 - 30.X.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în anul 2014 în judetul Arges

120440285. O. CNCAN 176/16 octombrie 2014 - M. Of. nr. 783 - 28.X.2014
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si presedintele Agentiei Nationale pentru Energie Atomică din Republica Polonă privind cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la 25 septembrie 2014

120441286. O. MMSC 1612/23 septembrie 2014 - M. Of. nr. 783 - 28.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013

120423287. O. MMSC 1866/27 octombrie 2014 - M. Of. nr. 781 - 27.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 364/2014

120425288. O. ANRE 105/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 781 - 27.X.2014
pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice

120371289. H. G 916/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 773 - 23.X.2014
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administratia Natională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

120292290. O. MMSC 1732/10 octombrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

120295291. H. G 882/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 762 - 21.X.2014
privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare, precum si a denumirii unor bunuri imobile

120282292. H. G 881/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 760 - 20.X.2014
privind transmiterea imobilului - teren - situat în orasul Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura în domeniul public al orasului Năsăud

120249293. O. MMSC 1602/19 septembrie 2014 - M. Of. nr. 755 - 16.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea si controlul calitătii (QA/QC) Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de seră

120195294. H. G 857/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 746 - 13.X.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2014 si la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

120167295. O. 1530/09 septembrie 2014 - M. Of. nr. 741 - 10.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Planului national de implementare a Regulamentului sanitar international 2005 (RSI 2005) în România

120145296. H. G 856/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 738 - 09.X.2014
pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale

120122297. O. MEN 4694/01 octombrie 2014 - M. Of. nr. 734 - 08.X.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu

120094298. O. MMSC 1624/24 septembrie 2014 - M. Of. nr. 730 - 07.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de pesti

120061299. O. MAI 149/02 octombrie 2014 - M. Of. nr. 725 - 03.X.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritătile competente ale altor state cu documente similare românesti

119928300. H. G 817/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 706 - 26.IX.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

119906301. H. G 814/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 703 - 25.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119865302. O. MMSC 1571/16 septembrie 2014 - M. Of. nr. 696 - 23.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind abrogarea art. 35 alin, (6) din Metodologia de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.052/2014

119828303. H. G 774/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 689 - 22.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119827304. H. G 773/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 689 - 22.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Somes-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119780305. OUG. G 56/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 683 - 18.IX.2014
privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

119790306. O. MMSC 1547/11 septembrie 2014 - M. Of. nr. 684 - 18.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop stiintific în cazul unor specii de faună sălbatică

119791307. O. MMSC 1553/12 septembrie 2014 - M. Of. nr. 684 - 18.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop stiintific pentru specia popândău “Spermophilus citellus”

119752308. O. MMSC 1575/16 septembrie 2014 - M. Of. nr. 677 - 17.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup si pisică sălbatică

119757309. O. MMSC 1467/26 august 2014 - M. Of. nr. 679 - 17.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiază de derogare de la restrictia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

119738310. H. G 772/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 675 - 16.IX.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 si la Bucuresti la 14 aprilie 2014 între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrăzii Cernavodă-Constanta

119747311. O. MMSC 1521/08 septembrie 2014 - M. Of. nr. 675 - 16.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop stiintific în cazul unor specii de faună sălbatică

119735312. O. MAE 1740/05 septembrie 2014 - M. Of. nr. 674 - 15.IX.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, stiintei si educatiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran la 18 august 2014
Program de schimburi în domeniile culturii, artei, stiintei si educatiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran

119717313. O. MMSC 1550/12 septembrie 2014 - M. Of. nr. 671 - 12.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 364/2014

119718314. H. G 770/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 672 - 12.IX.2014
pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 încheiat între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 si la Bucuresti la 6 februarie 2014, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003

119701315. O. MMSC 1442/28 august 2014 - M. Of. nr. 669 - 11.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră

119681316. O. MMSC 1095/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

119577317. H. G 734/26 august 2014 - M. Of. nr. 652 - 04.IX.2014
privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

119583318. O. MMSC 1445/20 august 2014 - M. Of. nr. 653 - 04.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Listei produselor de protectie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană

119551319. H. G 732/26 august 2014 - M. Of. nr. 649 - 03.IX.2014
privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” prin Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor si Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, institutie publică în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

119552320. H. G 733/26 august 2014 - M. Of. nr. 649 - 03.IX.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Exploatarea Complexă Stânca-Costesti aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

119473321. O. MMSC 1444/20 august 2014 - M. Of. nr. 631 - 28.VIII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitătile de aviatie, pentru anul 2012 si perioada 2013-2020

119391322. O. MMSC 1436/13 august 2014 - M. Of. nr. 620 - 25.VIII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru completarea anexei la Normele de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

119386323. H. G 697/19 august 2014 - M. Of. nr. 619 - 22.VIII.2014
privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri culturale mobile

119372324. H. G 681/19 august 2014 - M. Of. nr. 617 - 21.VIII.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri si piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2014 în judetul Harghita

119351325. O. MDAPP 670/01 august 2014 - M. Of. nr. 614 - 20.VIII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.814/2012

119317326. O. MMSC 1410/06 august 2014 - M. Of. nr. 609 - 14.VIII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 364/2014

119226327. O. MMSC 964/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 590 - 07.VIII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

119202328. H. G 649/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 586 - 06.VIII.2014
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 noiembrie 2013 si la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

119184329. H. G 640/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 583 - 05.VIII.2014
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 si la 14 noiembrie 2013 si la Bucuresti la 13 septembrie 2013 si la 25 noiembrie 2013 dintre Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

119140330. H. G 635/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 578 - 01.VIII.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în lunile aprilie si mai 2014

119141331. H. G 636/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 578 - 01.VIII.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2014

119057332. H. G 608/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 567 - 30.VII.2014
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 18 noiembrie 2013 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2013 si la 9 decembrie 2013 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

119006333. O. MMSC 1327/23 iulie 2014 - M. Of. nr. 557 - 28.VII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului national de actiune pentru conservarea acvilei tipătoare mici (Aquila pomarina) si a Ghidului pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei tipătoare mici

118983334. O. CSB 178/02 iunie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial ai României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Autoritatea de Informatii Financiare - Unitatea de Informatii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetătii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

118987335. O. MEN 3855/16 iulie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational “Copilăria” din municipiul Constanta

118908336. O. MMSC 919/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 539 - 21.VII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei Naturale Muzeul Trovantilor

118799337. O. MMSC 1052/03 iulie 2014 - M. Of. nr. 523 - 14.VII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate

118779338. O. MAE 1225/20 iunie 2014 - M. Of. nr. 520 - 11.VII.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 10 iunie 2014 si, respectiv, la Bucuresti la 12 iunie 2014, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligativitătii vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la Bucuresti la 12 februarie 2014

118744339. H. G 549/02 iulie 2014 - M. Of. nr. 515 - 10.VII.2014
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2014 si la 26 mai 2014 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

118733340. O. MMSC 1042/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 513 - 09.VII.2014
al ministrului mediului si schimbări climatice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României

118680341. O. MFP 872/01 iulie 2014 - M. Of. nr. 503 - 07.VII.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

118681342. O. MDRAP 1025/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 503 - 07.VII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obtinerii informatiilor necesare realizării schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

118633343. DEC. CC 233/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 496 - 03.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si ale prevederilor art. I alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat ai Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontiera, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

118573344. O. MMSC 912/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 489 - 01.VII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop stiintific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului National Muntii Rodnei

118505345. H. G 515/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 481 - 28.VI.2014
privind aprobarea Amendamentului nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 noiembrie 2013 si la Londra la 10 decembrie 2013, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005
Rectificare - M. Of. nr. 586 - 06.VIII.2014

118509346. O. MMSC 947/19 iunie 2014 - M. Of. nr. 481 - 28.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 141/2014

118406347. O. MMSC 948/19 iunie 2014 - M. Of. nr. 464 - 25.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.274/2011

118407348. O. MMSC 949/19 iunie 2014 - M. Of. nr. 464 - 25.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 364/2014

118386349. O. MMSC 824/27 mai 2014 - M. Of. nr. 460 - 24.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deseurilor

118361350. O. MMSC 863/03 iunie 2014 - M. Of. nr. 457 - 23.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop stiintific în cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu

118339351. O. MMSC 365/19 martie 2014 - M. Of. nr. 454 - 20.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

118340352. O. MFP 741/29 mai 2014 - M. Of. nr. 454 - 20.VI.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plătilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

118317353. O. MMSC 938/19 iunie 2014 - M. Of. nr. 450 - 19.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea pct. 2 al sectiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor si serviciilor care se prestează de către autoritătile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

118241354. O. MMSC 865/03 iunie 2014 - M. Of. nr. 439 - 17.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe si tarife în domeniul protectiei mediului

118243355. O. MMSC 656/28 aprilie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului regional de actiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastetla barbasteiius”, “Miniopterus schreibersii”

118253356. H. G 482/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 441 - 17.VI.2014
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 iulie 2013 si la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

118216357. O. MMSC 825/27 mai 2014 - M. Of. nr. 434 - 13.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deseurilor

118150358. DEC. CC 137/13 martie 2014 - M. Of. nr. 425 - 10.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar m urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

118114359. O. MAE 991/25 aprilie 2014 - M. Of. nr. 418 - 05.VI.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 9 decembrie 2013 si, respectiv, la Bucuresti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale si interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americi privind achizitiile si serviciile reciproce, semnat la Bucuresti la 28 noiembrie 2012 si, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012

118104360. O. MS 613/29 mai 2014 - M. Of. nr. 416 - 04.VI.2014
al ministrului sănătătii pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România si celelalte state membre ale Uniunii Europene

118073361. DEC. CC 226/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 410 - 03.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin, (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

117898362. O. MMSC 738/13 mai 2014 - M. Of. nr. 382 - 23.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

117878363. H. G 406/20 mai 2014 - M. Of. nr. 380 - 22.V.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

117888364. O. MMSC 704/08 mai 2014 - M. Of. nr. 381 - 22.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de pesti

117889365. O. MMSC 797/22 mai 2014 - M. Of. nr. 381 - 22.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Metodologiei de atribuire a administrării si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

117862366. H. G 410/20 mai 2014 - M. Of. nr. 377 - 21.V.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

117789367. O. MMSC 692/07 mai 2014 - M. Of. nr. 364 - 16.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de pesti

117753368. DEC. CC 120/06 martie 2014 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

117765369. H. G 390/13 mai 2014 - M. Of. nr. 360 - 15.V.2014
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în lunile aprilie si mai 2014

117729370. O. MMSC 719/12 mai 2014 - M. Of. nr. 355 - 14.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central

117654371. DEC. CC 152/18 martie 2014 - M. Of. nr. 344 - 09.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, st a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, în ansamblul său, precum si, în special, a prevederilor art. IV din ordonanta de urgentă

117591372. H. G 342/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 330 - 07.V.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

117474373. H. G 297/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 313 - 29.IV.2014
pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL si Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele si informatiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 si la 14 octombrie 2013
Acord între EUROCONTROL si Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele si informatiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

117461374. H. G 323/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 312 - 28.IV.2014
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului si darea în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

117431375. L. P 50/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 307 - 25.IV.2014
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
Acord între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană

117432376. D. PRES 384/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 307 - 25.IV.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013

117412377. OUG. G 18/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 305 - 24.IV.2014
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 402 - 30.V.2014

117404378. O. MMSC 614/17 aprilie 2014 - M. Of. nr. 303 - 24.IV.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru specia Spermophilus citellus

117355379. DEC. PM 178/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 298 - 23.IV.2014
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

117310380. H. G 291/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

117289381. DEC. CC 50/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor fa câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

117275382. O. MMSC 362/19 martie 2014 - M. Of. nr. 280 - 16.IV.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

117249383. H. G 274/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2013
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate militare schimbate

117254384. DEC. PM 172/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 277 - 15.IV.2014
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dragos Ionut Bănescu din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

117209385. O. MAE 913/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 273 - 14.IV.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti si la Chisinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentă tehnică si financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

117149386. DEC. CC 76/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 261 - 10.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

117164387. H. G 267/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 266 - 10.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

117126388. O. MEN 3235/26 martie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Complexul Educational "Copilăria” din municipiul Constanta

117127389. O. MEN 3239/26 martie 2014 - M. Of. nr. 257 - 09.IV.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti

117058390. O. MMSC 447/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 248 - 07.IV.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 364/2014

116897391. H. G 219/26 martie 2014 - M. Of. nr. 222 - 28.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Administratia Natională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116785392. O. MMSC 361/19 martie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu în România

116787393. O. MJ 931/05 martie 2014 - M. Of. nr. 210 - 25.III.2014
al ministrului justitiei de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

116729394. L. P 24/19 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor măsuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

116730395. D. PRES 282/18 martie 2014 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor masuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

116759396. DEC. PM 126/24 martie 2014 - M. Of. nr. 208 - 24.III.2014
privind aplicarea mobilitătii domnului Gyozo-István Barezi din functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Economiei în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116778397. H. G 201/19 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
pentru desemnarea autoritătilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră

116727398. O. MMSC 364/19 martie 2014 - M. Of. nr. 204 - 21.III.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national
Rectificare - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014

116653399. H. G 178/12 martie 2014 - M. Of. nr. 192 - 19.III.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2013 si la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

116662400. O. MMSC 256/05 martie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de control si inspectie în domeniul protectiei mediului

116619401. H. G 145/06 martie 2014 - M. Of. nr. 189 - 18.III.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Serbia privind protectia informatiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 6 iunie 2013 si la Belgrad la 27 iulie 2013
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protectia informatiilor clasificate schimbate din domeniul apărării

116623402. O. MCU 2129/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric „Ruinele Bisericii Albe”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16774, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică “A”

116624403. O. MCU 2130/11 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric “Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Rosie”, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16775, din Târgsoru Vechi, judetul Prahova, în grupa valorică „A”

116585404. DEC. PM 106/13 martie 2014 - M. Of. nr. 182 - 13.III.2014
privind numirea domnului Cătălin Diaconescu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultura din cadrul Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116503405. DEC. PM 86/11 martie 2014 - M. Of. nr. 174 - 11.III.2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Nica a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116467406. O. ANAF 301/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferentială în cadrul acordurilor ce reglementează comertul preferential dintre Comunitate si tările partenere si a certificatelor A TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulatie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia si a emiterii dovezilor de origine preferentială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

116447407. H. G 135/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 163 - 06.III.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 septembrie 2013 si la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007

116379408. H. G 120/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

116380409. H. G 129/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului si darea în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116348410. DEC. CC 533/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

116282411. O. MDAPP 87/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vă narea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

116283412. O. MMSC 141/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

116245413. M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

116269414. H. G 114/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

116242415. H. G 99/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2014
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 iunie 2013 si la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea proiectului "Reforma educatiei timpurii în România"

116215416. O. MMSC 192/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

116179417. H. G 85/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie st Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 si, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

116163418. DEC. CC 532/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 120 - 18.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor st Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

116113419. O. MFE 31/03 februarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
al ministrului fondurilor europene privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 decembrie 2013 si, respectiv, la Luxemburg ia 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii pentru modificarea Memorandumului de întelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 26 ianuarie 2012

116088420. DEC. CC 531/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea rostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

116032421. O. MEN 3032/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2014
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Europeană Bucuresti

116036422. O. MMSC 35/17 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 99 - 07.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

116006423. O. MMSC 80/24 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru speciile Castor fiber si Mustela Iutreola

115986424. O. MAE 74/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 91 - 05.II.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucuresti la 19 noiembrie 2013 si, respectiv, la Bucuresti la 16 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

115788425. O. MMSC 45/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

115675426. H. G 40/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

115682427. O. MFP 86/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

115633428. DEC. CC 528/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
referitoare la exceptia de necortstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006
Opinie separată

115573429. H. G 21/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Buzău - Ialomita aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115542430. O. MCU 2571/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 48 - 21.I.2014
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Curtii Johannes Honterus si schimbarea din categoria “monument” a Bisericii evanghelice “Biserica Neagră” din municipiul Brasov, cod BV-II-m- A-11412, în categoria “ansamblu”, cu denumirea Ansamblul “Biserica Neagră”

115472431. H. G 1154/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Şiret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115445432. H. G 1150/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Crisuri, Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral si Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării

115446433. H. G 1151/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115447434. H. G 1152/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”- Administratia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115450435. L. P 5/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări
Republicare:
-L. P 5/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2016

115451436. D. PRES 5/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2014
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încălcările normelor de circulatie care afectează siguranta rutieră si pentru facilitarea executării sanctiunilor aplicate acestor încălcări

115407437. H. G 1153/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" - Administratia Bazinală de Apă Arges - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115403438. O. MAE 1952/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 11 noiembrie 2013 si la Bucuresti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care contine Gazoductul Iasi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finantare sau cofinantare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol aditional la Acord, în limita unei contributii maxime de 5.290.000 euro

115311439. H. G 1149/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 06 - 07.I.2014
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

115320440. O. MMSC 2947/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului national de date meteorologice al Administratiei Nationale de Meteorologie

115287441. O. MMSC 2881/03 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

115227442. O. MMSC 2970/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012

115077443. L. P 363/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prin Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării“, în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

115078444. D. PRES 1108/17 decembrie 2013 - M. Of. nr. 819 - 21.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prin Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

114938445. H. G 1021/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 804 - 19.XII.2013
privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 si 23 septembrie 2013 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordai de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

114950446. H. G 1019/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 807 - 19.XII.2013
privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

114810447. H. G 998/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 786 - 16.XII.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 191/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

114729448. O. MEN 5601/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 775 - 12.XII.2013
al ministrului educatiei nationale privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială „Little London” din municipiul Bucuresti

114705449. O. MJ 3692/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 773 - 11.XII.2013
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013

114637450. L. P 328/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 762 - 09.XII.2013
pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenta si schimbul de informatii în scopuri fiscale

114638451. D. PRES 1061/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 762 - 09.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenta si schimbul de informatii în scopuri fiscale

114648452. O. MCU 2577/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 763 - 09.XII.2013
al ministrului culturii privind schimbarea grupei de clasare a monumentului de arhitectură Biserica Sf. Nicolae din satul Hagiesti, comuna Sinesti, judetul Ialomita, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod IL-II-m-A-14132, în grupa valorică „B”

114532453. H. G 919/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 749 - 03.XII.2013
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

114338454. O. MMSC 2818/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 734 - 28.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

114280455. L. P 312/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 726 - 26.XI.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 martie 2012 si la Paris la 1 august 2011 si la 26 martie 2012,la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, precum si pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

114281456. D. PRES 905/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 726 - 26.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 martie 2012 si la Paris la 1 august 2011 si la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, precum si pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

114248457. O. MADN 2421/10 octombrie 2013 - M. Of. nr. 722 - 25.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea componentei, organizării si functionarii Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

114229458. H. UNNP 95/08 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 720 - 22.XI.2013
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

114206459. O. MMSC 2488/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 711 - 19.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunii privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de către beneficiar pe santier, în cadrul contractelor de lucrări finantate în Programul operational regional, Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport

114072460. O. MMSC 2532/01 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 703 - 15.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes national B1 „Rezervatia de orbeti de la Apahida”

114073461. O. MMSC 2631/08 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 703 - 15.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 714/2010

113980462. H. G 858/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 692 - 13.XI.2013
privind modificarea si completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului si aflate în administrarea Administratiei Nationale ”Apele Române” prin Administratia Bazinală de Apă Arges-Vedea, Administratia Bazinală de Apă Buzău- Ialomita si Administratia Bazinală de Apă Olt, institutie publică în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexă nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, că urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

113987463. L. P 287/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 693 - 13.XI.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, că urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urmă aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

113988464. D. PRES 856/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 693 - 13.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, că urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urmă aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

114002465. O. MMSC 2533/01 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 694 - 13.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

113971466. DEC. PM 452/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 691 - 12.XI.2013
privind numirea domnului Mihail Facă în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

113940467. O. MMSC 2633/08 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 687 - 08.XI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1. 239/2013

113851468. H. G 843/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 676 - 04.XI.2013
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judetul Bihor, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

113801469. O. MMSC 2487/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 667 - 31.X.2013
al ministrului mediului si schimbărilor Climatice pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plata în cadrul contractelor de lucrări finantate prin Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport

113789470. O. MMSC 2513/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 666 - 30.X.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

113766471. H. G 819/25 octombrie 2013 - M. Of. nr. 663 - 29.X.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Administratia Natională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

113768472. O. MMSC 2480/22 octombrie 2013 - M. Of. nr. 663 - 29.X.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Metodologiei de atribuire a administrării si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

113708473. H. G 804/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 656 - 25.X.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”, precum si pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv National „Lia Manoliu”
Rectificare - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013

113701474. H. G 813/18 octombrie 2013 - M. Of. nr. 655 - 24.X.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2013 si la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

113677475. H. G 798/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 651 - 23.X.2013
privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

113691476. H. G 793/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 653 - 23.X.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 iunie 2013 si la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

113665477. O. MFP 1714/14 octombrie 2013 - M. Of. nr. 648 - 22.X.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si organele fiscale din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale

113666478. O. MDRAP 3246/21 octombrie 2013 - M. Of. nr. 648 - 22.X.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea Procedurii de încasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si organele fiscale din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale

113587479. H. G 783/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 635 - 15.X.2013
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

113588480. O. MMSC 2181/20 septembrie 2013 - M. Of. nr. 635 - 15.X.2013
al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

113611481. O. MFP 2438/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 637 - 15.X.2013
al ministerului finantelor publice pentru modificarea metodologiei de atribuire a administrării si a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.470/2013

113532482. O. MMSC 2366/02 octombrie 2013 - M. Of. nr. 629 - 10.X.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

113512483. H. G 746/02 octombrie 2013 - M. Of. nr. 625 - 08.X.2013
privind modificarea si completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice prin Administratia Natională Apele Române - administratiile bazinale de apă Banat, Crisuri, Dobrogea-Litoral si Somes-Tisa, prevăzute în anexă nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, că urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

113430484. H. G 724/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 613 - 02.X.2013
privind aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 28 mai 2013 si la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

113437485. H. G 739/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 614 - 02.X.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

113407486. H. G 729/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 611 - 01.X.2013
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din functiune si casării si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării si schimbării denumirii unitătii de administrare

113412487. O. MMSC 2230/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 611 - 01.X.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

113342488. DEC. PM 403/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 600 - 26.IX.2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice de către doamna Elena Gabriela Eremia

113331489. O. MMSC 2187/20 septembrie 2013 - M. Of. nr. 599 - 25.IX.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup si pisică sălbatică

113307490. H. G 703/18 septembrie 2013 - M. Of. nr. 596 - 24.IX.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 iunie 2013 si la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

113292491. H. G 710/18 septembrie 2013 - M. Of. nr. 594 - 23.IX.2013
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare

113293492. O. MMSC 2112/10 septembrie 2013 - M. Of. nr. 594 - 23.IX.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013

113286493. OUG. G 87/18 septembrie 2013 - M. Of. nr. 593 - 20.IX.2013
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 martie 2012 si la Paris la 1 august 2011 si la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006, precum si pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

113226494. H. G 692/11 septembrie 2013 - M. Of. nr. 587 - 17.IX.2013
privind modificarea si completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului si aflate în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, prin Administratia Natională „Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Mures, Administratia Bazinală de Apă Prut - Bârlad si Administratia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară

113172495. O. MAE 1266/06 septembrie 2013 - M. Of. nr. 580 - 12.IX.2013
al ministrului afacerilor externe privind publica rea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 23 iunie 2010 si la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la data de 2 iunie 2010

113153496. DEC. PM 390/11 septembrie 2013 - M. Of. nr. 579 - 11.IX.2013
privind eliberarea domnului Ionut-Ciprian Iuga din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

113156497. DEC. PM 392/11 septembrie 2013 - M. Of. nr. 579 - 11.IX.2013
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Dumitru din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

113155498. DEC. PM 391/11 septembrie 2013 - M. Of. nr. 579 - 11.IX.2013
pentru eliberarea domnului Puiu Gelu din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

112824499. H. G 529/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
pentru aprobarea Strategiei nationale a Roma n iei privind schimbări le climatice, 2013-2020

112825500. O. CSB 125/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiză a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

112827501. O. CSB 130/13 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

112854502. O. MMSC 1645/02 iulie 2013 - M. Of. nr. 539 - 26.VIII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Catalogului national al materialelor de bază si a modelului filei Catalogului national al materialelor de bază

112778503. O. CSB 124/13 august 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare între unitătile de informatii financiare din România si Republica Panama privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

112587504. H. G 566/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 498 - 07.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice si a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

112566505. O. MAI 123/05 august 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
al ministrului afacerilor interne privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

112535506. H. G 505/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 488 - 02.VIII.2013
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice prin Administratia Natională .Apele Române” - Administratia Bazinală de Apă Dobragea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

112545507. O. MMSC 1882/31 iulie 2013 - M. Of. nr. 490 - 02.VIII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea art. 1^1 din Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările si serviciile prestate de către Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice si juridice

112494508. O. MADN 1446/05 iunie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112393509. O. MMSC 1770/16 iulie 2013 - M. Of. nr. 474 - 31.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

112371510. O. MMSC 1311/24 mai 2013 - M. Of. nr. 471 - 30.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind înfiintarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune si analizarea acestora, precum si pentru aprobarea componentei si a regulamentului de organizare si functionare ale acestora

112363511. O. MMSC 1808/19 iulie 2013 - M. Of. nr. 470 - 29.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea anexelor nr. 1 si 6 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

112343512. O. MMSC 1601/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 465 - 26.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiază de derogare de la restrictia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

112288513. DEC. PM 268/23 iulie 2013 - M. Of. nr. 456 - 24.VII.2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar generai al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

112289514. O. MMSC 330/01 martie 2013 - M. Of. nr. 456 - 24.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgentă în caz de inundatii si secetă hidrologică si a Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgentă în caz de inundatii si secetă hidrologică

112305515. H. G 428/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 458 - 24.VII.2013
privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, păduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

112265516. O. MMSC 1596/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 452 - 23.VII.2013
ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

112222517. O. MMSC 1632/02 iulie 2013 - M. Of. nr. 446 - 22.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

112189518. O. MMSC 1470/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 441 - 19.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării si a custodiei ariilor naturale protejate

112196519. O. MMSC 1778/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 442 - 19.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

112202520. O. MMSC 1696/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 443 - 19.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale

112142521. H. G 460/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 436 - 17.VII.2013
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

112117522. O. MMSC 1613/28 iunie 2013 - M. Of. nr. 433 - 16.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

112022523. O. MMSC 1644/02 iulie 2013 - M. Of. nr. 419 - 10.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor si beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere

111902524. O. MMSC 1595/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 406 - 05.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind constituirea Evidentei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intra sub incidenta timbrului de mediu pentru autovehicule

111933525. H. G 422/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 25 martie 2013 si la 27 martie 2013, precum si la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

111881526. O. MMSC 1445/05 iunie 2013 - M. Of. nr. 401 - 03.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistentă tehnica pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finantate în cadrul programelor operationale 2007-2013

111884527. O. MMSC 1549/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 401 - 03.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunii privind modificarea conditiilor de plată stabilite în cadrul documentatiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finantate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - „Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată"

111708528. H. G 382/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 380 - 27.VI.2013
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Toplita, judetul Harghita, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

111713529. H. G 399/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 380 - 27.VI.2013
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 februarie 2013 si la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

111669530. H. G 356/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 375 - 25.VI.2013
privind modificarea si completarea denumirilor, descrierilor tehnice si adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice prin Administratia Natională "Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare

111640531. O. MMSC 1554/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 370 - 21.VI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

111616532. H. S 36/17 iunie 2013 - M. Of. nr. 366 - 19.VI.2013
cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final

111574533. H. G 374/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 362 - 18.VI.2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în primăvara anului 2013 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului

111576534. O. MMSC 1471/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 362 - 18.VI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific

111472535. H. G 337/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 348 - 13.VI.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Administratia Natională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

111462536. O. MMSC 1258/15 mai 2013 - M. Of. nr. 346 - 12.VI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor si aprobarea Procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a celei de a două denumiri comerciale pentru un produs de protectie a plantelor omologat pe teritoriul României

111463537. O. MMSC 1356/29 mai 2013 - M. Of. nr. 346 - 12.VI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate în activitatea de inspectie fiscală

111436538. H. G 334/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 342 - 11.VI.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2013 si la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 locuitori”

111418539. O. MMSC 855/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 337 - 10.VI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comertul cu specii sălbatice de faună si floră

111334540. H. S 29/03 iunie 2013 - M. Of. nr. 326 - 05.VI.2013
cu privire la comunicarea consultativă a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Acordul international din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internationale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final

111313541. H. G 300/29 mai 2013 - M. Of. nr. 322 - 04.VI.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2012 si la 19 octombrie 2012 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultura, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

111263542. O. MMSC 1231/13 mai 2013 - M. Of. nr. 313 - 30.V.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop stiintific în cazul unor specii de faună sălbatică

111269543. O. MMSC 1318/24 mai 2013 - M. Of. nr. 314 - 30.V.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2013

111232544. H. G 294/21 mai 2013 - M. Of. nr. 309 - 29.V.2013
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 si la Bucuresti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 martie 2013 si 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului „Economia bazată pe cunoastere", semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

111178545. H. G 287/21 mai 2013 - M. Of. nr. 300 - 27.V.2013
pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 octombrie 2012 si la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005
Rectificare - M. Of. nr. 405 - 05.VII.2013

110928546. O. MMSC 1225/13 mai 2013 - M. Of. nr. 272 - 15.V.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

110932547. H. G 240/08 mai 2013 - M. Of. nr. 273 - 15.V.2013
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2012 si la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris ia 10 ianuarie 2006

110945548. O. MMSC 1239/14 mai 2013 - M. Of. nr. 274 - 15.V.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

110823549. O. MMSC 702/24 aprilie 2013 - M. Of. nr. 258 - 09.V.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind nominalizarea punctelor de debarcare si centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2013

110789550. H. G 210/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 254 - 08.V.2013
privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, precum si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

110804551. H. G 211/30 aprilie 2013 - M. Of. nr. 256 - 08.V.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

110742552. O. MMSC 654/16 aprilie 2013 - M. Of. nr. 251 - 30.IV.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatie nou-intrate, pentru Instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru Instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013

110743553. O. MMSC 659/16 aprilie 2013 - M. Of. nr. 251 - 30.IV.2013
al ministrului medului al schimbărilor climatice pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012

110679554. O. MFP 521/19 aprilie 2013 - M. Of. nr. 244 - 29.IV.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

110623555. DEC. ORDA 48/17 aprilie 2013 - M. Of. nr. 238 - 25.IV.2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 136A din 28 septembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă si asigurări sociale privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

110628556. H. G 191/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 239 - 25.IV.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

110285557. O. MMSC 486/28 martie 2013 - M. Of. nr. 196 - 08.IV.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

110304558. O. MMSC 578/08 aprilie 2013 - M. Of. nr. 198 - 08.IV.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2013

110185559. O. MMSC 437/19 martie 2013 - M. Of. nr. 181 - 01.IV.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

110142560. DEC. PM 173/29 martie 2013 - M. Of. nr. 173 - 29.III.2013
pentru numirea domnului Puiu Gelu în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

110155561. O. MMSC 490/29 martie 2013 - M. Of. nr. 175 - 29.III.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

110084562. O. MMSC 338/04 martie 2013 - M. Of. nr. 160 - 26.III.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importantă comunitară si/sau arii naturale protejate de interes national

110087563. L. P 64/21 martie 2013 - M. Of. nr. 163 - 26.III.2013
pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011
Acord între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene

110088564. D. PRES 320/20 martie 2013 - M. Of. nr. 163 - 26.III.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

110092565. O. MFP 353/19 martie 2013 - M. Of. nr. 163 - 26.III.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene

110078566. O. MMSC 454/21 martie 2013 - M. Of. nr. 159 - 25.III.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre si a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

109963567. O. MMSC 400/15 martie 2013 - M. Of. nr. 145 - 19.III.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2013
Modificari si completari:
-O. MMSC 578/08 aprilie 2013 - M. Of. nr. 198 - 08.IV.2013

109919568. DEC. PM 162/13 martie 2013 - M. Of. nr. 133 - 13.III.2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice de către doamna Eremia Elena Gabriela

109896569. O. MMSC 205/07 februarie 2013 - M. Of. nr. 131 - 12.III.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind tarifele pentru plasarea pe piată a produselor biocide si pentru solicitarea privind înscrierea substantelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

109854570. O. MMSC 249/15 februarie 2013 - M. Of. nr. 127 - 08.III.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni

109788571. DEC. PM 149/05 martie 2013 - M. Of. nr. 122 - 05.III.2013
pentru numirea domnului Ionut-Ciprian Iuga în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

109742572. DEC. PM 140/01 martie 2013 - M. Of. nr. 118 - 01.III.2013
privind numirea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

109722573. OUG. G 10/27 februarie 2013 - M. Of. nr. 114 - 28.II.2013
pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia. Încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

109656574. O. MCPN 2683/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A, a imobilului „Fostul Palat al Pasei de la Tulcea, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109657575. O. MCPN 2685/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Tibănesti, judetul Iasi

109658576. O. MCPN 2686/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Casa Avramide”, azi „Muzeul de Stiintele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109625577. O. MMSC 89/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 104 - 21.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

109637578. DEC. PM 123/21 februarie 2013 - M. Of. nr. 105 - 21.II.2013
privind numirea domnului Dragos Ionut Bănescu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

109623579. H. G 48/19 februarie 2013 - M. Of. nr. 103 - 20.II.2013
privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice

109552580. H. G 45/14 februarie 2013 - M. Of. nr. 94 - 14.II.2013
privind aprobare3 amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 octombrie 2012 si la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

109531581. O. MMSC 195/05 februarie 2013 - M. Of. nr. 90 - 12.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

109495582. H. G 39/06 februarie 2013 - M. Of. nr. 88 - 11.II.2013
privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea în domeniul reglementării activitătilor nucleare desfăsurate în scopuri pasnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012
Memorandum de întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea în domeniul reglementării activitătilor nucleare desfăsurate în scopuri pasnice

109471583. O. MMSC 86/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 86 - 08.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

109173584. O. MMSC 85/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 65 - 30.I.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea st completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultură si industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.341/2012

109140585. H. G 26/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 61 - 29.I.2013
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

109147586. DEC. PM 93/29 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 62 - 29.I.2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mircea Popa a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

109148587. DEC. PM 94/29 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 62 - 29.I.2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Marius Nica a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

109055588. O. MAE 27/12 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 50 - 23.I.2013
al ministrului afacerilor externe privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 17 decembrie 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

108911589. O. MADI 279/17 decembrie 2012 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2013
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si autoritătile administratiei publice locale

108912590. O. MFP 1736/20 decembrie 2012 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si autoritătile administratiei publice locale

108888591. O. MMSC 44/11 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor si capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

108701592. H. G 1281/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2013
pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum si trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării, a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Spiridon” Iasi

108722593. DEC. PM 9/03 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
pentru numirea doamnei Elena Dumitru în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

108682594. H. G 1276/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2012
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

108523595. H. G 1231/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 876 - 21.XII.2012
privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2012 si la Londra la 24 iulie 2012 între GUVERNUL ROMÂNIEI si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

108409596. H. G 1199/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 859 - 19.XII.2012
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil
Rectificare - M. Of. nr. 84 - 07.II.2013

108424597. O. MECMA 2717/13 decembrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 222/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

108275598. O. MFP 1659/07 decembrie 2012 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2012
al viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

107824599. H. G 1074/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 789 - 23.XI.2012
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles si la 6 decembrie 2011 si 15 decembrie 2011 la Bucuresti, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

107828600. O. MMP 3814/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 790 - 23.XI.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor din fondul forestier

107713601. L. P 214/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 777 - 19.XI.2012
privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judetul Bihor, precum si a resedintei de comună

107714602. D. PRES 703/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 777 - 19.XI.2012
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judetul Bihor, precum si a resedintei de comună

107587603. D. PRES 690/07 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 759 - 12.XI.2012
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protectia informatiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

107539604. H. G 1073/06 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 753 - 08.XI.2012
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 si la Bucuresti la 8 februarie 2012, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protectiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 si la Bucuresti la 28 decembrie 2006

107355605. H. G 968/03 octombrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgăsarîi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării si schimbării denumirii unitătii de administrare

107329606. H. G 981/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 727 - 26.X.2012
pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 si 10 februarie 2012 si la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timisoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucuresti la 24 decembrie 2003 si la Luxemburg la 17 decembrie 2003

107320607. H. G 982/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 725 - 25.X.2012
pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 8 noiembrie 2011 si 7 decembrie 2011 si la Luxemburg la 8 martie 2012, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

107291608. H. G 983/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 722 - 24.X.2012
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 iulie 2012 si la 26 septembrie 2012 si la Bruxelles la 25 septembrie 2012, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

107196609. H. G 980/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 martie 2012 si la Paris la 26 martie 2012, la Acord ui-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

107159610. O. MFP 1330/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 706 - 16.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

107055611. H. G 951/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 692 - 09.X.2012
privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la Frankfurt pe Main la 10 noiembrie 2011 si la 24 februarie 2012, precum si la Bucuresti la 23 decembrie 2011, la Contractul de împrumut dintre România si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Germania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2004 si, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finantării programului de creditare pentru întreprinderi mici si mijlocii - proiectul „Promovarea întreprinderilor mici si mijlocii” (etapa a 3-a), si, respectiv, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei si Finantelor (împrumutat), si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Frankfurt pe Main (KfW) (împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2008 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finantarea proiectului „Promovarea întreprinderilor mici si mijlocii (etapa a 4-a)”

106967612. O. MCPN 2431/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a imobilului Biserica ortodoxă „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” din satul Chilia Veche, comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

106970613. O. MCPN 2434/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a ansamblului „Mănăstirea Cocos” din satul Niculitel, comuna Niculitel, judetul Tulcea

106971614. O. MCPN 2436/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a imobilului Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea

106917615. H. G 948/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 674 - 26.IX.2012
privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

106858616. H. G 934/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 667 - 24.IX.2012
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin schimbarea unitătii de administrare si prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

106356617. H. G 835/07 august 2012 - M. Of. nr. 583 - 16.VIII.2012
privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Iasi, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 28A

106343618. O. CSB 232/06 august 2012 - M. Of. nr. 581 - 14.VIII.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare si Actiune împotriva Retelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

106248619. H. G 800/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 565 - 09.VIII.2012
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 12 aprilie 2012 si la Washington la 29 mai 2012, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

106214620. H. G 802/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 558 - 08.VIII.2012
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2011 si la Paris la 9 ianuarie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, pentru finantarea Proiectului de reabilitare a portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005 în România

106177621. H. G 711/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2012
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucuresti la 1 aprilie 2011 si 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetătenilor, semnat la Bucuresti la 26 august 2002

106198622. O. MJ 2398/10 iulie 2012 - M. Of. nr. 556 - 07.VIII.2012
al ministrului justitiei pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile în care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute

106082623. H. G 709/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 536 - 01.VIII.2012
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 februarie 2012 si la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ll-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004

106046624. L. P 100/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 530 - 31.VII.2012
pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

106047625. D. PRES 448/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 530 - 31.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

105466626. H. G 650/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 447 - 04.VII.2012
privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări pentru Inteligentă Artificială din subordinea Academiei Române

105294627. H. G 615/20 iunie 2012 - M. Of. nr. 423 - 26.VI.2012
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 decembrie 2011 si la Paris la 6 decembrie 2011, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

105066628. H. G 564/30 mai 2012 - M. Of. nr. 397 - 13.VI.2012
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti ia 5 aprilie 2012 si la Paris la 26 aprilie 2012, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea proiectului „Reforma educatiei timpurii în România”

105021629. DEC. CC 496/10 mai 2012 - M. Of. nr. 390 - 12.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. 3 din Codul familiei si art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

105000630. H. G 565/30 mai 2012 - M. Of. nr. 386 - 08.VI.2012
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2011 si la Paris la 9 ianuarie 2012, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea proiectului „Reforma educatiei timpurii în România”

104888631. O. MECMA 899/18 mai 2012 - M. Of. nr. 373 - 01.VI.2012
al ministrului economiei, comertului si aI mediului de afaceri privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în cadrul operatiunii 4.1.a) „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru Întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

104757632. O. MFP 663/14 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

104758633. O. MAI 110/23 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

104759634. O. CSB 76/23 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitătii de schimb valutar

104538635. O. MFP 664/14 mai 2012 - M. Of. nr. 341 - 19.V.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

104539636. R. BNR 6/09 mai 2012 - M. Of. nr. 341 - 19.V.2012
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

104402637. H. G 385/02 mai 2012 - M. Of. nr. 327 - 15.V.2012
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

103831638. H. G 303/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 261 - 20.IV.2012
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voinesti, judetul Dâmbovita, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

103484639. H. G 223/27 martie 2012 - M. Of. nr. 208 - 29.III.2012
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 noiembrie 2011 si la Bruxelles la 8 februarie 2012, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

103486640. O. MECMA 222/06 februarie 2012 - M. Of. nr. 208 - 29.III.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gâzelor naturale cu retelele europene” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

103187641. O. MAN 26/09 martie 2012 - M. Of. nr. 173 - 16.III.2012
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinte

103064642. O. MAE 202/27 februarie 2012 - M. Of. nr. 154 - 08.III.2012
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucuresti la 27 septembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2011, care constituie Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2012 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

103089643. H. G 109/06 martie 2012 - M. Of. nr. 157 - 08.III.2012
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 si la Bucuresti la 8 decembrie 2011, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

102638644. O. MAE 80/23 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 105 - 09.II.2012
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 5 decembrie 2011 si la Skopje la 28 decembrie 2011, pentru confirmarea încetării valabilitătii, în relatiile dintre România si Republica Macedonia, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea vamală, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 1970

102528645. H. G 66/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2012
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti"

102470646. H. G 47/25 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 85 - 02.II.2012
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti de imobil aflat în proprietatea publică a statului

102390647. O. MAE 61/18 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 69 - 27.I.2012
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 4 ianuarie 201 2, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la programele de asistentă economică, tehnică si în domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995

102042648. O. MAE 1943/22 decembrie 2011 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2012
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 27 iunie 2011 si la 12 decembrie 2011, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

102013649. H. G 1273/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2012
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Maramures

102001650. O. MECMA 2875/04 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 “Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea “Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”

102002651. O. MFP 3006/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 “Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea “Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”

102003652. O. MAE 1047/18 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 “Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea “Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”

101720653. D. PRES 982/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 912 - 22.XII.2011
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010

101736654. H. G 1217/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 914 - 22.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 9 septembrie 2011 si la Paris la 15 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

101738655. H. G 1219/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 914 - 22.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 mai 2011, 19 mai 2011 si 8 iunie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006

101712656. O. MDRT 2793/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 911 - 21.XII.2011
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară “Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

101713657. O. MAE 886/11 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 911 - 21.XII.2011
al ministrului afacerilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară “Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

101714658. O. MFP 2975/13 decembrie 2011 - M. Of. nr. 911 - 21.XII.2011
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară “Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)” din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

101478659. L. P 262/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 883 - 14.XII.2011
pentru ratificarea Acordului dintre România si Agentia Spatială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părti la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatială Europeană privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
Acord între România si Agentia Spatială Europeană privind aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente
Conventie pentru înfiintarea unei Agentii Spatiale Europene
Acord între statele părti la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatiala Europeană privind protectia si schimbul de informatii clasificate

101479660. D. PRES 937/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 883 - 14.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Agentia Spatială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părti la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatială Europeană privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002

101514661. L. P 265/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 887 - 14.XII.2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Guemsey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si în Guemsey la 17 ianuarie 2011
Acord între Guvernul României si Guvernul Guemsey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal

101515662. D. PRES 940/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 887 - 14.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Guemsey privind schimbul de informatii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 si în Guemsey la 17 ianuarie 2011

101255663. H. G 1166/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 859 - 06.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 si 14 iunie 2011 si la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

101225664. H. G 1167/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 855 - 05.XII.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

100932665. H. G 1125/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 822 - 21.XI.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

100394666. H. G 1029/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 741 - 21.X.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

100242667. H. G 970/05 octombrie 2011 - M. Of. nr. 718 - 12.X.2011
pentru aprobarea Întelegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România (CNCAN) si Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul securitătii nucleare, semnată la Viena la 4 aprilie 2011

100069668. H. G 923/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011
pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti ia 11 martie 2011 si la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrăzii Cernavodă-Constanta

99921669. D. PRES 718/20 septembrie 2011 - M. Of. nr. 680 - 26.IX.2011
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Agentia Spatială Europeană (ESA) privind aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si termenii si conditiile aferente, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, si pentru aderarea României la Acordul dintre statele părti la Conventia pentru înfiintarea Agentiei Spatiale Europene si Agentia Spatială Europeană privind protectia si schimbul de informatii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002

99605670. O. CSB 174/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99606671. O. CSB 175/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino mi domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

99607672. O. CSB 176/30 august 2011 - M. Of. nr. 640 - 07.IX.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia
Acord privind modificarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Republica Polonă privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia

99301673. H. G 747/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 591 - 22.VIII.2011
pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 si 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

99200674. O. MAE 814/29 iulie 2011 - M. Of. nr. 576 - 16.VIII.2011
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucuresti la 7 iulie 2010 si la 2 noiembrie 2010, pentru prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

99214675. O. MAI 163/10 august 2011 - M. Of. nr. 578 - 16.VIII.2011
al ministrului administratiei si internelor privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritătile competente ale altor state cu documente similare românesti

99062676. H. G 759/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 557 - 05.VIII.2011
privind aprobarea amendamentului nr. 4 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 martie 2011 si la Londra la 1 aprilie 2011, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

98941677. H. G 734/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 538 - 29.VII.2011
pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, semnate la Bucuresti la 28 ianuarie 2011 si la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

98907678. H. G 733/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 534 - 28.VII.2011
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

98729679. L. P 164/11 iulie 2011 - M. Of. nr. 510 - 19.VII.2011
privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenta comunei Racu, judetul Harghita, în Gârciu

98730680. D. PRES 648/08 iulie 2011 - M. Of. nr. 510 - 19.VII.2011
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenta comunei Racu, judetul Harghita, în Gârciu

98515681. L. P 113/15 iunie 2011 - M. Of. nr. 481 - 07.VII.2011
privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, laContractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

98516682. D. PRES 572/10 iunie 2011 - M. Of. nr. 481 - 07.VII.2011
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentrufinantarea Proiectului privind infrastructura urbană în bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii rir. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

98538683. L. P 150/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 482 - 07.VII.2011
privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judetul Ialomita, în Rădulesti

98539684. D. PRES 628/04 iulie 2011 - M. Of. nr. 482 - 07.VII.2011
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judetul Ialomita, în Rădulesti

98552685. O. MAE 568/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 484 - 07.VII.2011
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 12 aprilie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2011, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 8 mai 2009

98421686. H. G 669/29 iunie 2011 - M. Of. nr. 467 - 04.VII.2011
privind accesul autoritătilor publice române la programul informatic aferent instrumentelor Prum în scopul realizării schimbului automat de date privind înmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene

98406687. O. CSB 154/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

98298688. L. P 86/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 447 - 27.VI.2011
privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

98299689. D. PRES 543/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 447 - 27.VI.2011
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006

98011690. L. P 85/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 408 - 10.VI.2011
pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007
Protocol de modificare a Conventiei dintre Republica San Marino si România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

98012691. D. PRES 542/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 408 - 10.VI.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

97965692. O. MAE 460/13 mai 2011 - M. Of. nr. 402 - 08.VI.2011
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Astana la 9 martie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 3 mai 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010

97920693. O. MAE 433/29 aprilie 2011 - M. Of. nr. 396 - 06.VI.2011
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 3 februarie 2011, 2 martie 2011, 21 martie 2011 si12 aprilie 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010

97769694. H. G 453/04 mai 2011 - M. Of. nr. 374 - 30.V.2011
privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUSIII)

97754695. H. G 539/25 mai 2011 - M. Of. nr. 372 - 27.V.2011
privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protectiei mediului si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale si directive europene si studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

97699696. H. G 468/11 mai 2011 - M. Of. nr. 363 - 25.V.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 27 decembrie 2010 si la Paris la 13 ianuarie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

97727697. H. G 493/11 mai 2011 - M. Of. nr. 366 - 25.V.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 3 martie 2011 si la Paris la 5 aprilie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 locuitori”

97647698. H. G 435/27 aprilie 2011 - M. Of. nr. 353 - 20.V.2011
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

97626699. O. MECMA 625/22 martie 2011 - M. Of. nr. 350 - 19.V.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

97627700. O. MFP 1947/02 mai 2011 - M. Of. nr. 350 - 19.V.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

97599701. H. G 467/11 mai 2011 - M. Of. nr. 346 - 18.V.2011
pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 24 decembrie 2010 si la Paris la 7 ianuarie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului “Initiativa copiii străzii”, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

97550702. H. G 449/04 mai 2011 - M. Of. nr. 341 - 17.V.2011
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

97231703. O. MECMA 675/29 martie 2011 - M. Of. nr. 298 - 29.IV.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în cadrul operatiunii 4.1.a) “Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

97214704. L. P 42/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 295 - 28.IV.2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

97215705. D. PRES 412/01 aprilie 2011 - M. Of. nr. 295 - 28.IV.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru constructii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009

96984706. H. G 360/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională si schimbarea denumirii Muzeului Aviatiei

96859707. H. G 310/23 martie 2011 - M. Of. nr. 241 - 06.IV.2011
privind aprobarea Acordului dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritatea deReglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleara, semnat la Viena la 17 septembrie 2009
Acord între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) din România si Autoritateade Reglementare Nucleară (ARN) din Republica Argentina privind cooperarea tehnică si schimbul de informatii referitoare la problematica de reglementare nucleara

96650708. H. G 291/23 martie 2011 - M. Of. nr. 224 - 31.III.2011
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului

96591709. H. G 225/09 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti diritr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

96577710. H. G 240/16 martie 2011 - M. Of. nr. 212 - 28.III.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

96582711. H. G 236/16 martie 2011 - M. Of. nr. 213 - 28.III.2011
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 aprilie 2009 si la Paris la 11 august 2010, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

96495712. O. ANRE 14/25 februarie 2011 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2011
al presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electricã, aprobatã prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009

96497713. DEC. CSA 202/14 martie 2011 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2011
privind aprobarea modificãrilor aduse actului constitutiv al Societãtii Comerciale VOX ASIGURÃRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societãtii, schimbarea sediului social, cesiunea de pãrti sociale, noul asociat unic, revocarea/numirea unui administrator, revocarea/ numirea unui director general si reluarea activitãtii

96459714. H. G 195/02 martie 2011 - M. Of. nr. 198 - 22.III.2011
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010, 19 februarie 2010, 3 martie 2010, 15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 si la Washington la 7 octombrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

96227715. H. G 193/02 martie 2011 - M. Of. nr. 166 - 08.III.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

96107716. O. MJ 329/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 156 - 03.III.2011
al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.842/C/2010 privind actualizarea numãrului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari si solutionãrii cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010

96010717. O. MAN 18/15 februarie 2011 - M. Of. nr. 139 - 24.II.2011
al ministrului apărării nationale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte

95982718. OUG. G 14/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 134 - 22.II.2011
pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

95756719. D. PRES 199/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 100 - 08.II.2011
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România si Republica San Marino de modificare a Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privirela impozitele pe venit si pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

95757720. D. PRES 200/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 100 - 08.II.2011
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 si 2 martie 2010 la Bucuresti si la 3 februarie 2010 la Washington, dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006, si pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea acestui acord

95759721. D. PRES 201/03 februarie 2011 - M. Of. nr. 100 - 08.II.2011
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului nr. 5 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 24 martie 2010 si 19 aprilie 2010 si la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract, cu modificările ulterioare

95314722. H. G 27/12 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 57 - 24.I.2011
privind aprobarea amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 11 iunie 2010 si la Londra la 4 octombrie 2010, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

95262723. H. G 1366/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 51 - 20.I.2011
pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil înscris în domeniul public al statului si a schimbării titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Botosani, judetul Botosani

95156724. H. G 1386/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 35 - 14.I.2011
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focsani, judetul Vrancea

95105725. H. G 1363/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 1 iunie 2010 si la Bucuresti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare aflate în implementare

95051726. L. P 292/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2011
pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010
Acord privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)

95052727. D. PRES 1287/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

94978728. L. P 272/22 decembrie 2010 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate

94979729. D. PRES 1255/21 decembrie 2010 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 31 martie 2010

94963730. O. MECMA 2926/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) “Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

94734731. H. G 1214/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2010 si la 31 mai 2010, între Guvernul României si Bancă Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru tinantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

94645732. H. G 1282/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 862 - 22.XII.2010
privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

94646733. H. G 1283/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 862 - 22.XII.2010
privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2010 si la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre Rortiânia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

94647734. H. G 1284/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 862 - 22.XII.2010
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnate la Bucuresti la 5 martie 2010 si la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a Vl-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006

94578735. H. G 1255/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 852 - 20.XII.2010
privind aprobarea amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 august 2010 si la Londra la 25 august 2010 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

94478736. H. G 1226/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 842 - 16.XII.2010
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în judetul Dolj

94296737. O. CNCAN 327/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 819 - 08.XII.2010
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii în problematica reglementărilor nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Comisia de Securitate Nucleară a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010

94144738. O. MAE 2159/15 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 800 - 30.XI.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la deschiderea si functionarea Institutului Cultural Român “Minai Eminescu” de la Chisinău, încheiat în formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate la Chisinău la 23 septembrie 2010 si 12 octombrie 2010

94178739. O. MAE 2055/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 802 - 30.XI.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 8 octombrie 2010 si 2 noiembrie 2010, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat si interguvemamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002

94134740. L. P 226/25 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 798 - 29.XI.2010
pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

94135741. D. PRES 1130/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 798 - 29.XI.2010
privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

94074742. H. G 1099/03 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 791 - 26.XI.2010
privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic ale unui sector de drum din judetul Arad, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 79

93943743. D. PRES 1104/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 777 - 19.XI.2010
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (“CEEPUS IM”), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010

93897744. H. G 1043/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 771 - 18.XI.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Rectificare - M. Of. nr. 637 - 07.IX.2012

93873745. H. G 1046/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 769 - 17.XI.2010
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în judetul Tulcea

93739746. O. MAE 1229/30 iulie 2010 - M. Of. nr. 752 - 11.XI.2010
al ministrului afacerilor externe privinc publicarea întelegerii de modificare prin schimb de note verbale a Acordului dintre Guvernul Republici Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la scutirea reciprocă de vize si taxe de vize, semnat la Beijing la 25 aprilie 1981

93700747. H. G 1009/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 746 - 09.XI.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorii de inventară unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

93644748. DEC. ICCJ 34/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 742 - 05.XI.2010
privind recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si sesizările Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti (nr. 924/III-5/2009 si nr. 566/III-5/2009) cu privire la stabilirea instantei competente să solutioneze procedura de schimbare a condamnării, procedură care are loc după transferarea persoanei condamnate, conform art. 146 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, precum si în legătură cu stabilirea instantei competente să solutioneze cererile de contopire a pedepselor aplicate de către instantele nationale cu pedepse aplicate de către instante străine prin hotărâri recunoscute de Curtea de Apel Bucuresti în cadrul procedurii de transfer al persoanei condamnate, conform art. 149 alin. (4) si art. 150 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare

93464749. H. G 1018/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 717 - 27.X.2010
pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2009, respectiv 3 februarie 2010, si la Londra la 9 februarie 2010, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

93234750. H. G 1002/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 694 - 18.X.2010
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului

93153751. O. MAN 111/01 octombrie 2010 - M. Of. nr. 681 - 07.X.2010
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Militar de Urgentă “Dr. Victor Popescu” în Spitalul Clinic Militar de Urgentă “Dr. Victor Popescu”

93034752. O. MJ 2305/21 septembrie 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului justitiei pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.842/C/2010 privind actualizarea numărului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari si solutionării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010

93015753. H. G 983/20 septembrie 2010 - M. Of. nr. 665 - 28.IX.2010
pentru aprobarea schimbării din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, în clasa de secretizare secret de serviciu a informatiilor cuprinse în “Fisa de evidentă” a cadrelor militare si “Fisa matricolă” din memoriile originale ale acestora, elaborate de Ministerul Apărării Nationale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002

92900754. H. G 959/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 649 - 20.IX.2010
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile

92901755. H. G 961/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 649 - 20.IX.2010
privind schimbarea denumirii „Complexul Muzeal Bucovina" în „Muzeul Bucovinei"

92775756. H. G 906/25 august 2010 - M. Of. nr. 634 - 09.IX.2010
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 31 martie 2009, 30 septembrie 2009, 6 noiembrie 2009 si la Washington la 3 aprilie 2009, 12 mai 2009 si 9 noiembrie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006

92629757. H. G 871/18 august 2010 - M. Of. nr. 613 - 30.VIII.2010
privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
Rectificare - M. Of. nr. 692 - 15.X.2010

92392758. O. MJ 1977/06 august 2010 - M. Of. nr. 582 - 17.VIII.2010
al ministrului justitiei privind aprobarea schimbării sediului Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

92354759. H. G 810/04 august 2010 - M. Of. nr. 579 - 16.VIII.2010
privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic ale unui sector de drum din judetul Hunedoara, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 74

92318760. H. G 779/28 iulie 2010 - M. Of. nr. 573 - 12.VIII.2010
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 noiembrie 2008 si la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

92121761. O. MJ 1842/15 iulie 2010 - M. Of. nr. 559 - 09.VIII.2010
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari si solutionării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010

92061762. O. MCPN 2398/19 iulie 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „B" în „A" pentru imobilul Biserica „Buna Vestire" a fostei mănăstiri Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

92077763. H. G 739/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 552 - 05.VIII.2010
privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Sibiu, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 1

91813764. H. G 658/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 514 - 23.VII.2010
privind schimbarea temporară a destinatiei unor constructii usoare din elemente modulate în vederea operationalizării Punctului de trecere a frontierei feroviar Iasi – Ungheni

91820765. H. G 651/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 515 - 23.VII.2010
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Techirghiol, judetul Constanta

91830766. H. G 714/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 516 - 23.VII.2010
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului

91778767. L. P 162/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 509 - 22.VII.2010
pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, fncheiat la Paris la 4 iunie 1998

91779768. D. PRES 802/09 iulie 2010 - M. Of. nr. 509 - 22.VII.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si la Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

91783769. H. G 642/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 509 - 22.VII.2010
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 si 11 decembrie 2009 si la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră

91725770. H. G 627/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 501 - 20.VII.2010
privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Nationale a unui program pentru construirea de locuinte

91638771. H. G 585/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 494 - 16.VII.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

91479772. H. G 598/23 iunie 2010 - M. Of. nr. 479 - 13.VII.2010
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părti dintr-un imobil

91496773. O. BNR 6/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 480 - 13.VII.2010
privind raportarea modificării potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
Rectificare - M. Of. nr. 516 - 23.VII.2010

91430774. O. MAI 151/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 471 - 08.VII.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti

91393775. O. SSPR 114/01 iulie 2010 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2010
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind certificarea listei finale cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform prevederilor Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

91088776. H. G 481/12 mai 2010 - M. Of. nr. 428 - 25.VI.2010
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si la Paris la 14 ianuarie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

90989777. O. MAE 912/08 iunie 2010 - M. Of. nr. 411 - 21.VI.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de schimburi în domeniile stiintei si tehnologiei, educatiei, culturii si sportului între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, pentru anii 2010-2014, semnat la Luxemburg la 5 mai 2010
Program de schimburi în domeniile stiintei si tehnologiei, educatiei, culturii si sportului între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2010-2014

90992778. H. G 522/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 412 - 21.VI.2010
privind schimbarea încadrării în categorii functionale si a regimului juridic al unor sectoare de drum din judetul Timis, precum si pentru modificarea traseelor drumurilor nationale DN 59 si DN 59B

90940779. DEC. CSA 464/10 iunie 2010 - M. Of. nr. 404 - 17.VI.2010
privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societătii, revocarea/numirea unor administratori, cesiunea de părti sociale, noi asociati semnificativi si reluarea activitătii

90872780. H. G 492/19 mai 2010 - M. Of. nr. 396 - 15.VI.2010
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 si la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003

90817781. H. G 504/26 mai 2010 - M. Of. nr. 391 - 14.VI.2010
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, precum si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

90662782. D. PRES 541/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 371 - 04.VI.2010
pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a denuntării Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

90475783. H. G 441/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 347 - 26.V.2010
privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate laBucuresti la 14 mai 2009, 26 mai 2009, 15 octombrie 2009 si 20 octombrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnatla Bucuresti la 6 iulie 2001

90072784. D. PRES 460/04 mai 2010 - M. Of. nr. 297 - 07.V.2010
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

89678785. DEC. CSA 289/08 aprilie 2010 - M. Of. nr. 244 - 16.IV.2010
privind autorizarea functionării ca societate de asigurări de viată a Societătii Comerciale „AGRAS ASIGURĂRI" - S.A., retragerea autorizatiei de functionare ca societate de asigurări generale a Societătii Comerciale „AGRAS ASIGURĂRI" - S.A. si schimbarea denumirii societătii comerciale din „AGRAS ASIGURĂRI" - S.A. în „UNIQA ASIGURĂRI DE VIATĂ" - S.A.

89693786. O. MECMA 392/04 martie 2010 - M. Of. nr. 246 - 16.IV.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

89694787. O. MFP 876/30 martie 2010 - M. Of. nr. 246 - 16.IV.2010
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

89635788. H. G 297/31 martie 2010 - M. Of. nr. 239 - 15.IV.2010
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind promovarea schimburilor si colaborării în domeniul IMM dintre Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Comertului din Republica Populară Chineză, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009
Memorandum de întelegere privind promovarea schimburilor si colaborării în domeniul IMM între Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Comertului din Republica Populară Chineză

89641789. H. G 268/31 martie 2010 - M. Of. nr. 240 - 15.IV.2010
pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 24 iunie 2009 si la 20 octombrie 2009 între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru prelungirea valabilitătii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

89479790. H. G 238/24 martie 2010 - M. Of. nr. 215 - 06.IV.2010
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

89444791. H. G 225/24 martie 2010 - M. Of. nr. 211 - 02.IV.2010
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 iunie 2009 si 10 iunie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

89393792. H. G 224/24 martie 2010 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2010
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2009 si la 13 octombrie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

89395793. H. G 226/24 martie 2010 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2010
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 23 noiembrie 2009 si la Paris la 9 decembrie 2009 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

89119794. H. G 190/09 martie 2010 - M. Of. nr. 174 - 17.III.2010
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 ianuarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

89120795. H. G 192/09 martie 2010 - M. Of. nr. 174 - 17.III.2010
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în comuna Crisan, judetul Tulcea

89067796. O. MECMA 333/25 februarie 2010 - M. Of. nr. 169 - 16.III.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei nr. 2 „Ghidul solicitantului" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE)

88768797. H. G 118/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 135 - 01.III.2010
pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumpărare, schimb sau donatie de către stat, prin Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului

88701798. H. G 126/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 130 - 25.II.2010
privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascăr" Câmpina, aunui program pentru construirea de locuinte

88704799. H. G 129/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 130 - 25.II.2010
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

88150800. O. MAE 37/20 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 75 - 02.II.2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, la 27 septembrie 2008 si 22 iunie 2009, pentru modificarea Programului de cooperare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, comunicării, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008

87882801. H. G 24/06 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 40 - 19.I.2010
privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum comunal, încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, modificarea lungimii unor drumuri judetene si a unui drum comunal, precum si schimbarea indicativului unui drum comunal, situate în judetul Arges

87798802. L. P 388/23 decembrie 2009 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2010
privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia
Acord între Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II)

87799803. D. PRES 1898/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 25 - 13.I.2010
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

87812804. O. MCCPN 2478/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 26 - 13.I.2010
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „B" în „A" a imobilului „Casa cu blazoane", din satul Chiojdu, comuna Chiojdu, judetul Buzău

87736805. O. ME 2200/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 14 - 11.I.2010
al ministrului economiei privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în cadrul operatiunii 4.1. a) „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)
Rectificare - M. Of. nr. 216 - 07.IV.2010

87585806. H. G 1501/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009 si la Washington la 29 iunie 2009 si 10 septembrie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor

87577807. O. ME 2240/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 920 - 29.XII.2009
al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"(POS CCE)

87506808. Circ. BNR 48/21 decembrie 2009 - M. Of. nr. 912 - 24.XII.2009
privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG

87509809. H. G 1600/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 913 - 24.XII.2009
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

87424810. H. G 1582/16 decembrie 2009 - M. Of. nr. 901 - 23.XII.2009
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

87357811. H. G 1515/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 892 - 21.XII.2009
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 si 15 iulie 2009 si la Washington la 6 aprilie 2009 si 22 iulie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

87280812. H. G 1540/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 885 - 17.XII.2009
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Baia Mare, judetul Maramures

87288813. O. ANPC 632/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 886 - 17.XII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind uneie măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

87221814. H. G 1544/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 878 - 16.XII.2009
pentru schimbarea titularului dreptului de administrare si modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. i .379/2009 privind înfiintarea Institutului Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni si modificarea unor acte normative

87096815. H. G 1471/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

87068816. O. ANRE 88/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 856 - 09.XII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

86642817. L. P 357/20 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 806 - 25.XI.2009
privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 si la Bucuresti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

86643818. D. PRES 1708/17 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 806 - 25.XI.2009
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 si la Bucuresti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

86601819. O. MDRL 830/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară „Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

86602820. O. MFP 3158/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară „Promovarea schimburilor între comunităti («people to people»)" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

86528821. H. G 1346/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 794 - 20.XI.2009
privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil situat în municipiul Pitesti si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în localitătile Oltenita, Sinaia si Bacău

86484822. DEC. CC 1290/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 788 - 19.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

86479823. L. P 350/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 787 - 18.XI.2009
pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

86480824. D. PRES 1666/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 787 - 18.XI.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

86055825. O. MCCPN 2359/25 august 2009 - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „A" în "B" a Bisericii de lemn „Sf. Martiri C-tin Brâncoveanu si fiii săi/„Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din Str. Universitătii nr. 1 (fostă Armata Română nr. 5), municipiul Oradea, judetul Bihor

85958826. O. MJLC 2911/23 octombrie 2009 - M. Of. nr. 729 - 28.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

85866827. H. G 1248/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
privind schimbarea titularului dreptului de administrare si modificarea unor acte normative

85628828. H. G 1040/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 693 - 15.X.2009
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti si Washington la 31 martie 2009 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2009 si la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

85630829. O. MAE 6930/04 august 2009 - M. Of. nr. 693 - 15.X.2009
al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, încheiat în forma simplificată a schimbului de scrisori la Bucuresti la 22 ianuarie 2009

85495830. O. MAN 107/05 octombrie 2009 - M. Of. nr. 679 - 09.X.2009
al ministrului apărării nationale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosintă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinte

85440831. D. PRES 1371/02 octombrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Ministrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croatia

85443832. O. MAN 101/29 septembrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila" în Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila"

85312833. H. G 1059/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (România) si Unitatea de Analiză a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

85313834. H. G 1060/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

84926835. H. G 1025/09 septembrie 2009 - M. Of. nr. 634 - 25.IX.2009
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Soveja, judetul Vrancea

84264836. D. PRES 1240/03 august 2009 - M. Of. nr. 550 - 07.VIII.2009
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului încheiat prin schimb de note verbale, efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare la25 septembrie 2008 si 10 aprilie 2009, privind modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă Româniasi Republica Populară Ungaria, semnată la Bucuresti la 28 noiembrie 1973

84139837. H. G 811/15 iulie 2009 - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă judeteană si schimbarea denumirii Muzeului Judetean Vâlcea

84100838. N. BNR 8/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
privind modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

83977839. O. ME 958/13 mai 2009 - M. Of. nr. 510 - 24.VII.2009
al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

83978840. O. MCSI 469/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 510 - 24.VII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

83979841. O. DAE 1531/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 510 - 24.VII.2009
al sefului Departamentului pentru Afaceri Europene privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

83621842. O. ANPC 448/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 467 - 07.VII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

83453843. O. CSB 70/26 iunie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

83375844. L. P 243/23 iunie 2009 - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Rectificare - M. Of. nr. 542 - 04.VIII.2009

83376845. D. PRES 1067/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

83208846. DEC. ICCJ 44/13 octombrie 2008 - M. Of. nr. 423 - 22.VI.2009
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind admisibilitatea plângerii formulate, în temeiul art. 278^1 din Codul de procedură penală, de persoana fată de care s-a dispus netrimiterea în judecată, dacă aceasta solicită schimbarea temeiului de drept al solutiei dispuse prin rezolutie sau ordonantă ori prin dispozitia cuprinsă în rechizitoriu

82892847. H. G 663/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 399 - 12.VI.2009
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare „Carol I" si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

82510848. H. G 590/13 mai 2009 - M. Of. nr. 359 - 28.V.2009
privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 12 decembrie 2008 si la Bucuresti la 22 decembrie 2008 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 9 februarie 2009 si la 16 februarie 2009, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

82391849. H. G 556/06 mai 2009 - M. Of. nr. 344 - 22.V.2009
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 iulie 2008 si 29 octombrie 2008 si la Paris la 11 decembrie 2008 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii", semnat la Bucuresti ia 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

82332850. H. G 557/06 mai 2009 - M. Of. nr. 338 - 21.V.2009
privind schimbarea destinatiei unui imobil

82112851. H. G 549/06 mai 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii „Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroseni

82134852. O. MAPDR 277/04 mai 2009 - M. Of. nr. 321 - 14.V.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Olt - Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare R.A.

81453853. H. G 400/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 259 - 21.IV.2009
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti ia 12 decembrie 2008 si la Luxemburg la 22 decembrie 2008, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

81245854. H. G 384/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 239 - 10.IV.2009
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2008 si la Washington la 11 noiembrie 2008 si, respectiv, la Bucuresti la 20 noiembrie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

81039855. O. MAE 960/10 martie 2009 - M. Of. nr. 224 - 07.IV.2009
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Acordului sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, dintre Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009
Acord sub forma schimbului de scrisori, semnat la Viena la 21 ianuarie 2009, respectiv 10 februarie 2009, între Natiunile Unite si Guvernul României, cu privire la organizarea unui seminar subregional pe tema implicatiilor juridice la nivel national ale implementării rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în materie de terorism la Bucuresti, în perioada 1-2 aprilie 2009

80867856. H. G 364/25 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 17 decembrie 2008 si la Asuncion la 30 decembrie 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

80884857. H. G 363/25 martie 2009 - M. Of. nr. 211 - 01.IV.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Beirut la 1 septembrie 2008 si la Bucuresti la 17 decembrie 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

80531858. O. MCCPN 2050/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 180 - 23.III.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare a imobilului Biserica „Sf. Paraschiva" din satul Valea Stejarului, comuna Vadu Izei, judetul Maramures

79965859. H. G 114/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 131 - 03.III.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 26 septembrie 2008 si la Ankara la 10 octombrie 2008Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism
Rectificare - M. Of. nr. 364 - 29.V.2009

79740860. H. G 106/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 114 - 25.II.2009
privind organizarea Conferintei regionale „Promovarea si dezvoltarea capitalului uman pentru dezvoltare durabilă în sud-estul Europei” si a reuniunii Comitetului mixt al ministrilor din tările participante la programul CEEPUS (Programul de schimburi universitare în tările din Europa Centrală), Bucuresti, România, 6-7 martie 2009

79693861. H. G 99/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 108 - 23.II.2009
privind schimbarea denumirii Institutului National de Cercetări Economice din subordinea Academiei Române

79473862. H. P 1/11 februarie 2009 - M. Of. nr. 83 - 11.II.2009
privind schimbarea structurii Guvernului

78601863. H. G 1690/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 si 7 aprilie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

78605864. Circ. BNR 44/24 decembrie 2008 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008
privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG

78262865. H. G 1219/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 862 - 20.XII.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 octombrie 2007 si 12 iunie 2008 si la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2003

78268866. H. G 1651/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 862 - 20.XII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Bucuresti la 9 octombrie 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor si Finantării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

77586867. H. G 1492/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 812 - 04.XII.2008
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 si 20 iunie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

77607868. H. CIFGA 369/21 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
pentru aprobarea Normei privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0)

77361869. H. G 1481/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 785 - 24.XI.2008
privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinte

77268870. DEC. ICCJ 83/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 780 - 21.XI.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 494 fraza I din Codul de procedură penală, referitoare la instanta competentă să se pronunte asupra reabilitării judecătoresti în situatia în care, prin schimbarea normelor legale de competentă, instanta care a judecat cauza în primă instantă nu mai are această competentă în momentul introducerii cererii

76353871. H. G 1233/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008
privind schimbarea unitătii de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si pentru trecerea unor constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

76354872. H. G 1302/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

76360873. O. MMDD 1170/29 septembrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice – GASC

76142874. H. CIFGA 277/01 august 2008 - M. Of. nr. 694 - 13.X.2008
pentru aprobarea Normei privind asigurarea cursului de schimb valutar (NI-CST-11-1/0)

76046875. H. G 1220/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

76028876. H. G 1177/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 683 - 06.X.2008
privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile si actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare pentru două imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

75997877. H. G 1180/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 679 - 02.X.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

75908878. H. G 1064/10 septembrie 2008 - M. Of. nr. 671 - 29.IX.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 noiembrie 2007 si 15 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

75846879. H. G 1100/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 666 - 25.IX.2008
privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

75827880. H. G 1110/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 664 - 24.IX.2008
privind schimbarea regimului juridic al unei părti dintr-un teren situat în municipiul Bucuresti  

75435881. H. G 906/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) din România si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare (NFIU) din Republica Federală Nigeria privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

75436882. H. G 907/20 august 2008 - M. Of. nr. 629 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Norvegia în domeniul schimbului de informatii financiare ce au legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

75458883. H. G 905/20 august 2008 - M. Of. nr. 630 - 29.VIII.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si cu finantarea actelor de terorism

75392884. H. G 849/13 august 2008 - M. Of. nr. 626 - 28.VIII.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si 12 februarie 2008 si ia Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură", semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

75280885. H. G 848/13 august 2008 - M. Of. nr. 615 - 21.VIII.2008
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 15 ianuarie 2008 si la Bucuresti la 23 mai 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Transport Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucuresti - B, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

75134886. O. CSB 70/31 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Irationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

75135887. O. MEF 2284/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii 4.1a) „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

75137888. O. MEF 2286/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

75139889. O. MEF 2288/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 „Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea 4.3 „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” din cadrul axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

74837890. D. PRES 810/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 569 - 29.VII.2008
privind schimbarea rangului Agentiei Consulare a României la Trieste, Republica Italiană, în Consulat General

74775891. O. MEF 2228/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

74777892. O. MEF 2242/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

74469893. H. G 739/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 531 - 15.VII.2008
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 20 februarie 2008 si la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

74428894. DEC. CC 530/13 mai 2008 - M. Of. nr. 526 - 11.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 lit. i) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă si ale art. 4 alin. (2) lit. I) din Ordonanta Guvernului hr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

73923895. H. G 646/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 472 - 26.VI.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington DC la 11 ianuarie 2008 si la Bucuresti la 17 ianuarie 2008 si 23 ianuarie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

73688896. H. G 600/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 436 - 11.VI.2008
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Cluj

73567897. O. MEF 1548/16 mai 2008 - M. Of. nr. 419 - 04.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” - Domeniul major de interventie 3 - Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei, Axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

73540898. H. G 559/28 mai 2008 - M. Of. nr. 415 - 03.VI.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în municipiul Ploiesti, judetul Prahova

73402899. H. G 536/21 mai 2008 - M. Of. nr. 398 - 27.V.2008
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 decembrie 2007 si la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

73299900. H. G 495/14 mai 2008 - M. Of. nr. 385 - 21.V.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 decembrie 2007 si la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordulcadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

73301901. O. ANRE 47/08 mai 2008 - M. Of. nr. 385 - 21.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

73306902. H. G 507/14 mai 2008 - M. Of. nr. 386 - 21.V.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 decembrie 2007 si la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordulcadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului „Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

73066903. H. G 467/07 mai 2008 - M. Of. nr. 357 - 08.V.2008
privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti
Rectificare - M. Of. nr. 514 - 08.VII.2008

72838904. O. MCC 2173/25 martie 2008 - M. Of. nr. 327 - 25.IV.2008
al ministrului culturii si cultelor privind schimbarea grupei de clasare a imobilului „Casă” din municipiul Botosani, Str. Teatrului nr. 6 (actuală Cuza Vodă nr. 23), judetul Botosani

72703905. L. P 82/08 aprilie 2008 - M. Of. nr. 307 - 18.IV.2008
pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Otelului din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE)

72704906. D. PRES 438/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 307 - 18.IV.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Otelului din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE)

72513907. H. G 376/31 martie 2008 - M. Of. nr. 284 - 11.IV.2008
pentru modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului si pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

72515908. H. G 378/31 martie 2008 - M. Of. nr. 284 - 11.IV.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui teren situat în municipiul Vaslui, judetul Vaslui

72214909. H. G 315/19 martie 2008 - M. Of. nr. 240 - 27.III.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate în comuna Foltesti, judetul Galati

72120910. H. G 311/19 martie 2008 - M. Of. nr. 230 - 25.III.2008
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării

71925911. H. G 256/05 martie 2008 - M. Of. nr. 206 - 18.III.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

71857912. L. P 31/05 martie 2008 - M. Of. nr. 197 - 14.III.2008
pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 si, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1994

71858913. D. PRES 323/04 martie 2008 - M. Of. nr. 197 - 14.III.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 si, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 1994

71679914. H. G 206/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 170 - 05.III.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

71595915. OUG. G 17/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 158 - 29.II.2008
pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor măsuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

71495916. H. G 174/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 141 - 25.II.2008
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Târgu Mures, judetul Mures

71362917. H. G 138/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2007 si la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

71242918. O. MEF 210/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 109 - 12.II.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport din cadrul operatiunii 4.1.b „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

71091919. H. G 104/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 87 - 04.II.2008
pentru aprobarea schimbării solutiilor tehnice si reactualizarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Linie nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea”

70671920. H. G 16/11 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 septembrie 2007 si la Washington la 9 octombrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

70511921. H. G 1585/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2008
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

70513922. H. G 13/09 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2008
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Washington la 18 septembrie si 20 septembrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

70375923. L. P 377/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

70376924. D. PRES 1153/27 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun si comercializarea internatională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006

70377925. L. P 380/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

70378926. D. PRES 1156/27 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea întelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

70253927. Circ. BNR 34/24 decembrie 2007 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2007
privind preschimbarea vechilor însemne monetare

70268928. L. P 370/21 decembrie 2007 - M. Of. nr. 898 - 28.XII.2007
privind schimbarea denumirii orasului Basarabi, judetul Constanta, în Murfatlar

70269929. D. PRES 1140/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 898 - 28.XII.2007
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii orasului Basarabi, judetul Constanta, în Murfatlar

70299930. H. G 1569/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 900 - 28.XII.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Pogonesti, judetul Vaslui

69793931. H. G 1455/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 844 - 10.XII.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Italiană privind schimbul magistratilor de legătură, semnat la Benevento la 17 noiembrie 2007
Acord între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Italiană privind schimbul magistratilor de legătură

69687932. H. G 1445/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 835 - 06.XII.2007
privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

69643933. H. G 1436/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 827 - 04.XII.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Obrejita, judetul Vrancea

69645934. H. G 1446/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 827 - 04.XII.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Vârtescoiu, judetul Vrancea

69402935. H. G 1401/19 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 798 - 23.XI.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în orasul Panciu, judetul Vrancea

69392936. O. ANRE 47/08 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 796 - 22.XI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale

69058937. H. G 1341/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 759 - 08.XI.2007
privind schimbarea clasificării Muzeului de Istorie Natională si Arheologie din municipiul Constanta

68926938. H. G 1244/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 742 - 01.XI.2007
pentru aprobarea Întelegerii tehnice dintre Ministerul Apărării din România si ministrul apărării din Regatul Tărilor de Jos privind schimbul de materiale si date geografice si cooperarea în domeniul geografiei militare, semnată la Bruxelles la 26 iunie 2007
Întelegere tehnică între Ministerul Apărării din România si ministrul apărării din Regatul Tărilor de Jos privind schimbul de materiale si date geografice si cooperarea în domeniul geografiei militare

68851939. D. PRES 923/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 734 - 30.X.2007
supunerea spre ratificare Parlamentului a Întelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 si la 2 iulie 2007, pentru modificarea si completarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972  

68767940. H. G 1240/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 726 - 26.X.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 11 decembrie 2006
Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului, Teritoriului si Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice

68710941. H. G 1269/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării

68694942. L. P 279/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007
pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

68695943. D. PRES 904/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

68529944. H. G 1234/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 698 - 16.X.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Craiova, judetul Dolj

68530945. H. G 1235/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 698 - 16.X.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în orasul Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud

68180946. N. BNR 13/14 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

67969947. H. G 1072/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 627 - 12.IX.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafete de teren situate în comuna Ciocani, judetul Vaslui

67891948. H. G 978/22 august 2007 - M. Of. nr. 618 - 06.IX.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai si 6 iunie 2007 si la Bucuresti la 28 mai 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

67810949. O. MJ 2159/24 august 2007 - M. Of. nr. 610 - 04.IX.2007
al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

67456950. H. G 820/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 565 - 16.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

67393951. H. G 821/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 558 - 15.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 30 mai 2007
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Combatere a Criminalitătii Organizate Grave/Unitate de Informatii Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

67226952. H. G 790/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 535 - 07.VIII.2007
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2006 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

67107953. H. G 818/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente din România si Israel privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007
Memorandum de întelegere între autoritătile competente din România si Israel privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului

67108954. H. G 819/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusă privind schimbul de informatii în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007
Acord între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusă privind schimbul de informatii în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism

66742955. O. MEF 419/08 iunie 2007 - M. Of. nr. 473 - 13.VII.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal"

66512956. H. G 627/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 441 - 29.VI.2007
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea destinatiei si denumirii unor imobile aflate în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

66437957. H. G 622/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 430 - 28.VI.2007
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 15 februarie 2007 si la Washington la 16 februarie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

66446958. H. G 561/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 431 - 28.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2007 si la Washington la 21 si 28 februarie 2007, intre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând In calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

66338959. H. G 576/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 419 - 22.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 ianuarie 2007 si la Washington la 26 februarie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

66289960. H. G 556/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 408 - 19.VI.2007
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2007 si la Washington la 28 martie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

66182961. H. G 559/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 405 - 18.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 3 august 2006 si la Zagreb la 12 septembrie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

66108962. H. G 526/30 mai 2007 - M. Of. nr. 395 - 12.VI.2007
privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 decembrie 2006 si la Washington D.C. la 23 aprilie 2007 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sustinut de împrumutul de ajustare programatică

66008963. L. P 134/11 mai 2007 - M. Of. nr. 385 - 07.VI.2007
pentru ratificarea unor conventii si acorduri privind impunerea veniturilor din economii si schimbul automat de informatii referitoare la astfel de venituri
Conventie între România si Anguilla privind schimbul automat de informatii referitoare la veniturile din economii sub forma plătilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Anguilla la 2 noiembrie 2006
Acord între România si Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la St. Heiler la 27 octombrie 2006
Acord între România si Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la St. Peter Port la 17 octombrie 2006
Acord între România si Insula Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Douglas la 4 decembrie 2006
Acord între România si Insulele Turks si Caicos privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Grand Turk la 7 decembrie 2006
Acord între România si Teritoriul de peste mări Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Brades la 1 decembrie 2006
Acord între România si Insulele Cayman privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la George Town la 19 decembrie 2006
Acord între România si Insulele Virgine Britanice privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Tortola la 7 decembrie 2006
Conventie între România si Regatul Tărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informatii referitoare la veniturile din economii sub forma plătilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Willemstad la 20 octombrie 2006
Conventie între România si Regatul Tărilor de Jos pentru Aruba privind schimbul automat de informatii referitoare la veniturile din economii sub forma plătilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Den Haag la 1 noiembrie 2006

66009964. D. PRES 545/10 mai 2007 - M. Of. nr. 385 - 07.VI.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea unor conventii si acorduri privind impunerea veniturilor din economii si schimbul automat de informatii referitoare la astfel de venituri

65841965. H. G 485/23 mai 2007 - M. Of. nr. 364 - 29.V.2007
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului

65298966. H. EXIMBANK 357/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 303 - 07.V.2007
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999, si a Acordului convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti, la 28 iunie 2000 si, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului
Program de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei

64748967. O. ANPC 205/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 242 - 11.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

64525968. L. P 76/26 martie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

64526969. D. PRES 246/23 martie 2007 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

64038970. H. G 190/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 167 - 09.III.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 iunie 2006 si la Bucuresti la 5 octombrie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

63991971. H. G 196/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 162 - 07.III.2007
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din „Muzeul National de Istorie" în „Centrul Dâmbovita" si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

63998972. H. G 189/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 octombrie 2006 si 10 noiembrie 2006 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000
Rectificare - M. Of. nr. 293 - 03.V.2007

63999973. H. G 199/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 3 august 2006 si la Zagreb la 12 septembrie 2006 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

63878974. D. PRES 133/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 149 - 01.III.2007
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a unor conventii si acorduri privind impunerea veniturilor din economii si schimbul automat de informatii referitoare la astfel de venituri

63638975. H. G 107/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 114 - 15.II.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2006 si la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

63594976. H. G 131/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 108 - 13.II.2007
privind schimbul de informatii dintre Autoritatea Electorală Permanentă si institutiile din statele membre ale Uniunii Europene, care au responsabilităti similare, necesar organizării si desfăsurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007

63454977. H. G 52/17 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 martie 2006 si la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului „Săli de sport", semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

63467978. O. MAPDR 56/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea schimbării denumirii unor soiuri înregistrate anterior în Catalogul oficial al plantelor de cultură din România, pentru a corespunde reglementărilor Comunitătii Europene

63484979. C. BNR 3/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
privind modificarea unor prevederi din Circulara Băncii Nationale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii si preschimbarea vechilor însemne monetare

63226980. H. G 8/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2006 si la Zagreb la 16 noiembrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiara nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme sustinut de împrumutul de ajustare programatică

63167981. H. G 1759/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 ianuarie 2006 si 19 iunie 2006 si la Zagreb la 7 iunie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

62870982. H. G 1809/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 21 - 12.I.2007
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Casei Judetene de Pensii Dolj, în vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate în proprietatea Societătii Comerciale „Macptast” - S.R.L Craiova
Rectificare - M. Of. nr. 215 - 29.III.2007

62598983. H. G 1752/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1054 - 30.XII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iulie 2006 si la Zagreb la 2 august 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

62282984. H. G 1748/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si administrare asupra unor imobile situate în comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi

62062985. C. BNR 24/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 989 - 12.XII.2006
privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare

61879986. O. MMGA 1190/02 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 972 - 05.XII.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

61778987. H. G 1661/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 964 - 30.XI.2006
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

61700988. L. P 410/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 956 - 28.XI.2006
pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
Acord sub formă de schimb de scrisori între România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor

61701989. D. PRES 1261/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 956 - 28.XI.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

61614990. H. G 1555/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 946 - 23.XI.2006
pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2006 si la Zagreb la 21 august 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

61530991. H. G 1556/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 937 - 20.XI.2006
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 27 februarie 2006 si la Zagreb la 25 mai 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

61536992. L. P 393/30 octombrie 2006 - M. Of. nr. 938 - 20.XI.2006
privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924

61537993. D. PRES 1203/27 octombrie 2006 - M. Of. nr. 938 - 20.XI.2006
pentru promulgarea Legii privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924

61322994. H. G 1467/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 909 - 08.XI.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 14 iunie 2006 si la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

61324995. N. BNR 22/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 909 - 08.XI.2006
privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

61045996. O. MAI 1480/19 octombrie 2006 - M. Of. nr. 874 - 25.X.2006
al ministrului administratiei si internelor privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti

60695997. H. G 1315/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 827 - 09.X.2006
pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniile geografiei militare, hidrografiei si a schimbului de date si materiale, semnat la Bucuresti la 12 iulie 2006
Acord tehnic între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniile geografiei militare, hidrografiei si a schimbului de date si materiale

60575998. H. G 1270/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 812 - 03.X.2006
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 26 iunie 2006 si la Zagreb la 7 iulie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

60436999. H. G 1180/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului, Memorandumului de întelegere dintre autoritătile competente ale României si Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului si Acordului de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare în domeniul combaterii spălării banilor si a finantării terorismului, semnate la Limassol - Republica Cipru la 15 iunie 2006
Memorandum de întelegere între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Memorandum de întelegere între autoritătile competente ale României si Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea terorismului
Acord de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare în domeniul combaterii spălării banilor si a finantării terorismului

602761000. H. G 1181/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 771 - 12.IX.2006
privind schimbarea denumirii Muzeului Militar National în Muzeul Militar National „Regele Ferdinand I”
Rectificare - M. Of. nr. 863 - 23.X.2006

600421001. H. G 1053/09 august 2006 - M. Of. nr. 736 - 29.VIII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 31 martie 2006 si la Zagreb la 11 aprilie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură“, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

598401002. D. PRES 1039/17 august 2006 - M. Of. nr. 716 - 21.VIII.2006
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferentiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

593431003. L. P 304/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 639 - 25.VII.2006
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 decembrie 2005 si la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

593441004. D. PRES 929/10 iulie 2006 - M. Of. nr. 639 - 25.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 decembrie 2005 si la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

591411005. H. G 864/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 611 - 14.VII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti, la 20 februarie 2006, si la Zagreb, la 15 martie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

590251006. L. P 267/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 595 - 10.VII.2006
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Tărilor de Jos privind acordarea de privilegii si imunităti ofiterilor de legătură români la Oficiul European de Politie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006

590261007. D. PRES 889/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 595 - 10.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Tărilor de Jos privind acordarea de privilegii si imunităti ofiterilor de legătură români la Oficiul European de Politie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006

589701008. H. G 813/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 588 - 07.VII.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 12 ianuarie 2006 si la Zagreb la 21 februarie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

589781009. O. MAPDR 438/27 iunie 2006 - M. Of. nr. 588 - 07.VII.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Mures-Olt a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

585431010. H. G 753/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 527 - 19.VI.2006
privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Juridice din subordinea Academiei Române

584891011. O. MFP 905/05 iunie 2006 - M. Of. nr. 519 - 15.VI.2006
al ministrului finantelor publice privind instituirea măsurilor necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă si schimb de informatii în domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene

582861012. H. G 673/24 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Baku la 14 martie 2006
Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

581011013. H. G 640/18 mai 2006 - M. Of. nr. 465 - 30.V.2006
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în comuna Vadu Pasii, judetul Buzău

581061014. H. G 658/24 mai 2006 - M. Of. nr. 465 - 30.V.2006
privind reorganizarea Comisiei Nationale privind Schimbările Climatice

579571015. D. PRES 754/19 mai 2006 - M. Of. nr. 445 - 23.V.2006
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 decembrie 2005 si la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

575761016. H. G 583/03 mai 2006 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2006
privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare din subordinea Universitătii Nationale de Apărare “Carol I” în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

571571017. L. P 94/10 aprilie 2006 - M. Of. nr. 356 - 20.IV.2006
pentru ratificarea Protocolului aditional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României si al Consiliului de Ministri al Republicii Albania, transmise la Bucuresti la 26 mai 2005 si, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 11 mai 1994

571581018. D. PRES 395/06 aprilie 2006 - M. Of. nr. 356 - 20.IV.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României si al Consiliului de Ministri al Republicii Albania, transmise la Bucuresti la 26 mai 2005 si, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 11 mai 1994

569471019. O. MTCT 458/30 martie 2006 - M. Of. nr. 325 - 11.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

567281020. DEC. ICCJ 1/16 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 291 - 31.III.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 47 alin. 2 din Codul de procedură penală referitoare la compatibilitatea judecătorului de a participa la judecarea cauzei în care a dispus prin încheiere, pronuntată înainte de solutionarea acesteia în fond, schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a instantei

566971021. H. G 334/16 martie 2006 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2005 si la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003

566311022. H. G 352/16 martie 2006 - M. Of. nr. 278 - 28.III.2006
pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chisinău la 22 noiembrie 2005
Protocol între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice

564941023. O. ANRE 4/14 martie 2006 - M. Of. nr. 259 - 22.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

565031024. O. MAPDR 194/16 martie 2006 - M. Of. nr. 260 - 22.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului Sucursalei Teritoriale Olt - Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

563221025. H. G 298/02 martie 2006 - M. Of. nr. 235 - 15.III.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 17 noiembrie 2005 si la 22 noiembrie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

559831026. O. MECO 732/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

559841027. O. MCTI 2/06 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

559851028. O. MIE 72/24 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
al ministrului integrării europene pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

559421029. H. G 235/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 181 - 24.II.2006
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Neamt

558601030. H. G 166/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 iulie 2005 si la Roma la 17 octombrie 2005, între Guvernul României si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muntilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

557741031. H. G 179/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 156 - 17.II.2006
pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Apărării din Republica Italiană privind schimburile în domeniul formării de personal, semnat la Roma la 5 decembrie 2005 si la Bucuresti la 6 decembrie 2005
Acord tehnic între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Apărării din Republica Italiană privind schimburile în domeniul formării de personal

557141032. H. G 165/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 144 - 15.II.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 octombrie 2005 si la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii“, semnat la Washington la 17 iunie 1999

556821033. O. MTCT 116/30 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 140 - 14.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice

555131034. H. G 1877/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 110 - 06.II.2006
pentru aprobarea Planului national de actiune privind schimbările climatice (PNASC)

551241035. O. ANRE 53/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 51 - 19.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

550891036. H. G 1857/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 46 - 18.I.2006
pentru aprobarea întelegerii privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul securitătii nucleare dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România (C.N.C.A.N.) si Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.), semnată la Viena la 28 septembrie 2005

550121037. H. G 10/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 34 - 13.I.2006
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Craiova, judetul Dolj

549021038. L. P 396/27 decembrie 2005 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2005 privind achizitionarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 si a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanta

549031039. D. PRES 1344/23 decembrie 2005 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2005 privind achizitionarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 si a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanta

542781040. L. P 375/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1143 - 19.XII.2005
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora

542791041. D. PRES 1292/12 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1143 - 19.XII.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora

539741042. H. G 1451/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1107 - 08.XII.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 21 iunie 2004 si la Bucuresti la 13 iulie 2004, 11 iulie 2005 si 14 iulie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă si protectia socială, semnat la Washington la 23 august 1995

534961043. H. G 1390/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1034 - 22.XI.2005
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si/sau de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

534271044. H. G 1353/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1019 - 17.XI.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 20 si 28 iulie 2005, precum si la Washington la 2 si 4 august 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

532291045. H. G 1349/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 991 - 09.XI.2005
privind schimbul de imobile, compuse din teren si clădire, dintre Administratia Natională de Meteorologie si Societatea Comercială “HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ - S.R.L.

531691046. H. G 1261/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 979 - 03.XI.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 martie 2005 si la Zagreb la 16 iunie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

530111047. H. G 1245/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 951 - 26.X.2005
privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti

529071048. H. G 1167/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 928 - 18.X.2005
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 21 februarie 2005 si 22 iunie 2005 si la Zagreb la 27 iunie 2005 si 25 august 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

528891049. O. ANPC 484/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 923 - 17.X.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

527651050. L. P 267/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 903 - 10.X.2005
pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
Acord între România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate

527661051. D. PRES 969/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 903 - 10.X.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005

527191052. O. MAPDR 1023/04 octombrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 501/2005 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Dunăre - Olt a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

526831053. OUG. 133/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 892 - 05.X.2005
privind achizitionarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 si a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanta

524271054. H. G 1061/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 852 - 21.IX.2005
privind schimbarea temporară a regimului juridic al unui teren apartinând domeniului public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, în vederea finantării si realizării unui obiectiv militar afectat de constructia noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin

524321055. H. G 1079/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 853 - 21.IX.2005
privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură - Cântarea României“ în “Esplanada“ si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente

523871056. H. G 1051/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 845 - 19.IX.2005
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

522981057. H. G 1041/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 833 - 15.IX.2005
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Constanta

521861058. H. G 1011/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 811 - 07.IX.2005
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si administrare asupra unor imobile situate în municipiul Iasi

521961059. H. G 990/25 august 2005 - M. Of. nr. 813 - 07.IX.2005
pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

521121060. H. G 969/25 august 2005 - M. Of. nr. 793 - 31.VIII.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviatiei si Apărării Antiaeriene “Henri Coandă“ din Brasov si a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

518181061. H. G 798/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 735 - 12.VIII.2005
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 4 ianuarie 2005 si la Luxemburg la 11 mai 2005, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii (BEI) si Administratia Natională a Drumurilor (AND) pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

518201062. H. G 852/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 735 - 12.VIII.2005
privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

516791063. H. G 843/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 714 - 08.VIII.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 ianuarie 2005, la Washington la 22 februarie 2005 si la Bucuresti la 13 aprilie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finantarea Proiectului "Facilitarea comertului si transportului în Sud-Estul Europei“, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

515121064. H. G 695/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 686 - 01.VIII.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 24 februarie 2005 si la Zagreb la 12 aprilie 2005, dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

513761065. H. G 714/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 669 - 27.VII.2005
privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor terenuri situate pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, necesare realizării infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferente obiectivului de investitie “Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin“

513811066. H. G 645/07 iulie 2005 - M. Of. nr. 670 - 27.VII.2005
pentru aprobarea Strategiei nationale a României privind schimbările climatice - 2005-2007

512901067. OG. G 34/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 662 - 26.VII.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora

512031068. H. G 720/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Arad, judetul Arad

508361069. D. PRES 535/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 587 - 07.VII.2005
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informatii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005

507891070. O. MAPDR 500/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 578 - 05.VII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 822/2004 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

507901071. O. MAPDR 501/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 578 - 05.VII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Dunăre-Olt a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare
Modificari si completari:
-O. MAPDR 1023/04 octombrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005

507721072. H. G 607/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 574 - 04.VII.2005
privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) si de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

506241073. H. G 585/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 549 - 28.VI.2005
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare a unor imobile situate în municipiul Bucuresti

506251074. H. G 586/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 549 - 28.VI.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 mai 2005 si la Zagreb la 30 mai 2005 si, respectiv, la Bucuresti la 15 iunie 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Scrisoarea de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere“, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

506331075. L. P 197/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 550 - 28.VI.2005
privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti

506341076. D. PRES 529/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 550 - 28.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Valea Izvorului din componenta comunei Livezile, judetul Mehedinti

505781077. H. G 561/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 541 - 27.VI.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 28 februarie 2005 si la Paris la 1 martie 2005 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordulcadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

503521078. O. ANRE 21/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 496 - 13.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

502981079. L. P 165/02 iunie 2005 - M. Of. nr. 485 - 08.VI.2005
privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004
Acord între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE)

502991080. D. PRES 480/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 485 - 08.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

498811081. H. G 414/05 mai 2005 - M. Of. nr. 417 - 18.V.2005
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2002 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului

497101082. H. G 407/05 mai 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

496351083. L. P 104/03 mai 2005 - M. Of. nr. 389 - 09.V.2005
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu simplementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventiacadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

496361084. D. PRES 346/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 389 - 09.V.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu “implementare în comun” pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004

495511085. D. PRES 354/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 377 - 05.V.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informatii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 25 octombrie 2004

495351086. H. G 328/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 374 - 04.V.2005
privind aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimb de scrisori semnate la Luxemburg la 20 decembrie 2004 si la Bucuresti la 6 august 2004 si 24/25 ianuarie 2005 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. si Banca Europeană de Investitii, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. pentru finantarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

495361087. H. G 329/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 374 - 04.V.2005
pentru aprobarea amendamentelor, convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 17 decembrie 2004 si 3 februarie 2005 si la Bucuresti la 21 februarie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

494051088. H. G 304/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 343 - 22.IV.2005
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 4 decembrie 2002 si la 20 august 2004 si, respectiv, la Luxemburg la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Natională a Drumurilor din România pentru finantarea Proiectului de constructie si reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 si la Bucuresti la 19 noiembrie 1999

491881089. H. G 250/31 martie 2005 - M. Of. nr. 314 - 14.IV.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 24 noiembrie 2004 si la Zagreb la 29 decembrie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

492001090. H. G 265/31 martie 2005 - M. Of. nr. 318 - 14.IV.2005
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

490831091. N. BNR 4/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

490541092. H. G 260/31 martie 2005 - M. Of. nr. 293 - 07.IV.2005
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 septembrie 2004 si la Zagreb la 5 octombrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

490561093. O. MAI 570/30 martie 2005 - M. Of. nr. 293 - 07.IV.2005
al ministrului administratiei si internelor privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti
Abrogat prin::
-O. MAI 1480/19 octombrie 2006 - M. Of. nr. 874 - 25.X.2006

488191094. H. G 179/09 martie 2005 - M. Of. nr. 247 - 24.III.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 8 octombrie 2004 si la Zagreb la 3 noiembrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, semnat la Washington la 17 iunie 1999

487421095. H. G 190/17 martie 2005 - M. Of. nr. 234 - 21.III.2005
privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii

485261096. O. MJ 276/21 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005
al ministrului justitiei privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind schimbul de informatii

485271097. O. ANIMMC 93/16 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind schimbul de informatii

485481098. H. G 137/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 197 - 08.III.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 si la Zagreb la 5 ianuarie 2005 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

484521099. L. P 5/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 183 - 03.III.2005
privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad

484531100. D. PRES 62/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 183 - 03.III.2005
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad

484291101. L. P 8/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004
Acord între România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării

484301102. D. PRES 65/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

478781103. H. G 2409/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 66 - 19.I.2005
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si administrare asupra unor imobile situate în municipiul Craiova, judetul Dolj

477411104. H. G 2421/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 29 iunie 2004 si la Zagreb la 17 septembrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

476581105. H. G 2189/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 20 - 06.I.2005
pentru aprobarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004, de aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
Protocol de aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

474711106. H. G 2188/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1267 - 29.XII.2004
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare si schimbul de informatii în domeniul securitătii nucleare si radiologice, semnat la Viena la 22 septembrie 2004
Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare si schimbul de informatii în domeniul securitătii nucleare si radiologice

473951107. H. G 2279/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1251 - 24.XII.2004
privind schimbarea denumirii Teatrului “Radu Stanca” Sibiu

473231108. L. P 587/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1240 - 22.XII.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucuresti la 9 aprilie 2003
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice

473241109. D. PRES 1134/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1240 - 22.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucuresti la 9 aprilie 2003

472931110. H. G 2252/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004
pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

471021111. H. G 2247/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1202 - 15.XII.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile

469141112. H. G 2116/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1171 - 10.XII.2004
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile, proprietate a statului, situate în municipiul Călărasi

468961113. H. G 2106/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1168 - 09.XII.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 20 octombrie 2004 si, respectiv, la Zagreb la 26 octombrie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Scrisoarea de întelegere dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans, în valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru pregătirea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, care urmează să fie finantat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnată la Bucuresti la 30 iunie 2004

468221114. H. G 2146/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1157 - 07.XII.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

466701115. L. P 532/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1138 - 02.XII.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC)
Acord între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”

466711116. D. PRES 990/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1138 - 02.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, si a Acordului dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip implementare în comun “Rumegus 2000”, semnat la Bucuresti la 7 martie 2003

466751117. O. MAPDR 822/08 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1138 - 02.XII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Olt-Arges a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare
Abrogat prin:
-O. MAPDR 500/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 578 - 05.VII.2005

466291118. H. G 2079/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1131 - 30.XI.2004
privind schimbarea destinatiei unui imobil

462971119. L. P 487/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1078 - 19.XI.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

462981120. D. PRES 911/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1078 - 19.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

463011121. H. G 1893/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1078 - 19.XI.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 august 2004 si la Zagreb la 28 septembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

463031122. H. G 1925/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1078 - 19.XI.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Pecica, judetul Arad

462271123. L. P 429/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1070 - 18.XI.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil

462281124. D. PRES 809/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1070 - 18.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004

462511125. L. P 424/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1072 - 18.XI.2004
privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, activitătilor si personalului Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 si la Bucuresti la 13 noiembrie 2003

462521126. D. PRES 804/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1072 - 18.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, activitătilor si personalului Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 si la Bucuresti la 13 noiembrie 2003

462801127. H. G 1980/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome “Aeroportul Suceava”, precum si pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava

461471128. H. G 1831/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1059 - 16.XI.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 22 decembrie 2003 si la Bucuresti la 31 martie 2004, precum si prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 10 iunie si 8 iulie si la 3 august 2004, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997

460461129. D. PRES 856/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1045 - 11.XI.2004
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

459951130. L. P 460/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1035 - 09.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

459961131. D. PRES 869/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1035 - 09.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

459021132. L. P 447/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1021 - 05.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

459031133. D. PRES 849/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1021 - 05.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

458811134. H. G 1750/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1019 - 04.XI.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Calafat, judetul Dolj

458671135. H. G 1770/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1015 - 03.XI.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Pitesti, judetul Arges

457681136. H. G 1738/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 999 - 29.X.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 19 decembrie 2003 si la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si, respectiv, la Zagreb la 4 iunie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

456771137. H. G 1668/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 987 - 27.X.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si la Zagreb la 19 decembrie 2003 si 5 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

456121138. H. G 1688/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 972 - 22.X.2004
pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2004 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti

453661139. H. G 1548/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 930 - 12.X.2004
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2002 privind schimbarea destinatiei unei părti dintr-un obiectiv de investitii situat în municipiul Pascani, judetul Iasi, si trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Pascani

451971140. L. P 374/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 898 - 04.X.2004
pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

451981141. D. PRES 718/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 898 - 04.X.2004
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

452051142. L. P 380/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 898 - 04.X.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

452061143. D. PRES 724/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 898 - 04.X.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

452131144. H. G 1543/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 899 - 04.X.2004
pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002

451481145. H. G 1532/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 891 - 30.IX.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 31 mai 2004 si la Zagreb la 9 iunie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

451271146. H. G 1531/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 886 - 29.IX.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 25 iunie 2004 si la 2 august 2004 si la Zagreb la 16 iulie 2004, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

450421147. OUG. 66/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 870 - 23.IX.2004
privind schimbarea destinatiei unor părti din imobilele situate în municipiul Bucuresti, precum si trecerea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. în administrarea Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.
Modificari si completari:
-L. P 487/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1078 - 19.XI.2004

449391148. H. G 1431/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 851 - 16.IX.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 ianuarie 2004 si la Zagreb la 19 decembrie 2003 si 14 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

448161149. H. G 1403/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 833 - 09.IX.2004
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil proprietate publică a statului

445631150. H. G 1319/19 august 2004 - M. Of. nr. 785 - 26.VIII.2004
privind efectuarea unui schimb de imobile

444171151. O. MTCT 1358/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 761 - 19.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4

443411152. H. G 1237/05 august 2004 - M. Of. nr. 748 - 17.VIII.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 5 noiembrie 2002, respectiv la Bucuresti la 5 decembrie 2002 si 13 ianuarie 2003, precum si a amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 12 ianuarie 2004, respectiv la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si 10 februarie 2004, între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti luMetrorex” - S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex” - S.A. privind finantarea Proiectului de modernizare a metroului Bucuresti, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

438521153. H. G 1020/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 677 - 28.VII.2004
privind schimbarea claselor de secretizare si declasificarea unor informatii secrete de stat emise de Institutul National de Statistică

437401154. H. G 1016/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 664 - 23.VII.2004
privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

436251155. H. G 1057/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 650 - 19.VII.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 martie 2004 si la Zagreb la 26 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

435431156. H. G 1001/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 septembrie 2003 si la Londra la 17 octombrie 2003 si 4 noiembrie 2003, între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997

435101157. H. G 1002/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 633 - 13.VII.2004
privind aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 iulie si 29 septembrie 2003 si la Zagreb la 31 iulie si 14 octombrie 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea Proiectului “Facilitarea comertului si transportului în sud-estul Europei”, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

432991158. D. PRES 511/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 599 - 02.VII.2004
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România-AELS nr. 3/2004, prin procedură scrisă, la 1 aprilie 2004

432671159. OUG. 58/25 mai 2004 - M. Of. nr. 596 - 01.VII.2004
pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

431961160. OUG. 53/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 585 - 30.VI.2004
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 6 mai 2004 si la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 si la Bucuresti la 20 august 2001

430901161. OUG. 51/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 570 - 29.VI.2004
privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală de către comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

429831162. H. G 869/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 556 - 23.VI.2004
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 ianuarie 2004 si la Paris la 22 martie 2004 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

429381163. H. G 923/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 551 - 21.VI.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 martie 2002, 12 iulie 2002 si 5 ianuarie 2004 si la Zagreb la 2 mai 2002, 30 mai 2002, 24 martie 2003 si 14 ianuarie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

429121164. H. G 854/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 545 - 18.VI.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 26 aprilie 2004 si la Bucuresti la 10 mai 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

428821165. H. G 912/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 543 - 17.VI.2004
pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 25 septembrie 2003 si, respectiv la Londra la 18 decembrie 2003 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

428341166. L. P 247/09 iunie 2004 - M. Of. nr. 538 - 16.VI.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administratii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, si pentru aprobarea plătii contributiei financiare aferente participării la acest program în anul 2004
Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administratii (IDA)

428351167. D. PRES 436/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 538 - 16.VI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date dintre administratii (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, si pentru aprobarea plătii contributiei financiare aferente participării la acest program în anul 2004

428551168. H. G 905/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 540 - 16.VI.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 februarie 2004 si la Zagreb la 8 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservării biodiversitătii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

428611169. H. G 908/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 541 - 16.VI.2004
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Bibliotecii Academiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si schimbul acestuia cu un imobil, proprietate privată a Societătii Comerciale "Foisor" - S.A

427361170. H. G 867/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 519 - 09.VI.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti
Modificari si completari:
-H. G 1688/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 972 - 22.X.2004

427071171. DEC. CC 211/04 mai 2004 - M. Of. nr. 515 - 08.VI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002

425651172. H. G 812/27 mai 2004 - M. Of. nr. 491 - 01.VI.2004
privind schimbarea destinatiei sumei de 10 miliarde lei, aprobată Agentiei Nationale pentru Sport prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

425781173. H. G 820/27 mai 2004 - M. Of. nr. 494 - 01.VI.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bacău

425341174. L. P 192/25 mai 2004 - M. Of. nr. 486 - 31.V.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari

425351175. D. PRES 356/24 mai 2004 - M. Of. nr. 486 - 31.V.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003

424251176. H. G 735/14 mai 2004 - M. Of. nr. 466 - 25.V.2004
privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării proiectului-pilot de construire de locuinte

424391177. H. G 734/14 mai 2004 - M. Of. nr. 468 - 25.V.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 30 martie 2004 si la Bucuresti la 5 aprilie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

422601178. H. G 674/05 mai 2004 - M. Of. nr. 449 - 19.V.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 10 decembrie 2003 si 18 februarie 2004 si la Roma la 11 februarie 2004, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finantelor, si Fondul International pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Muntilor Apuseni, semnat la Roma la 10 mai 1999

422111179. H. G 673/05 mai 2004 - M. Of. nr. 442 - 18.V.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 si la 6 februarie 2004 si la Bucuresti la 9 iulie 2003 si la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

422301180. O. BNR 163/03 mai 2004 - M. Of. nr. 444 - 18.V.2004
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “De Marco Exchange” - S.R.L.

421201181. O. MCTI 168/05 mai 2004 - M. Of. nr. 423 - 12.V.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de preschimbare a actelor administrative prin care s-au acordat drepturi de utilizare a spectrului

419751182. H. G 608/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 394 - 04.V.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 decembrie 2003 si la Paris la 23 ianuarie 2004 la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997

418231183. L. P 115/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, judetul Alba, în Limba

418241184. D. PRES 241/13 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, judetul Alba, în Limba

417981185. H. G 575/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 366 - 27.IV.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 3 decembrie 2003 si la Paris la 17 decembrie 2003, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 si la Bucuresti la 14 august 2000

418021186. H. G 581/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 366 - 27.IV.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Bârlad, judetul Vaslui

418061187. L. P 59/24 martie 2004 - M. Of. nr. 367 - 27.IV.2004
privind ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003
Acord între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II)

418071188. D. PRES 160/23 martie 2004 - M. Of. nr. 367 - 27.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003

417051189. H. G 562/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 354 - 22.IV.2004
pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 559/2002 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

417091190. L. P 57/24 martie 2004 - M. Of. nr. 356 - 22.IV.2004
pentru ratificarea Acordului-cadru dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 12 mai 2003 si la Washington la 11 iunie 2003
Acord-cadru între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon

417101191. D. PRES 158/23 martie 2004 - M. Of. nr. 356 - 22.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 12 mai 2003 si la Washington la 11 iunie 2003

416661192. H. G 516/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 349 - 21.IV.2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Biserica Ortodoxă Română “Schimbarea la Fată” din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului si Clujului

416221193. H. G 495/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Nouă “Schimbarea la Fată” - Buhusi, judetul Bacău

415801194. H. G 489/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 334 - 16.IV.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 25 martie 2004 si la Bucuresti la 29 martie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington la 30 aprilie 2001

413101195. H. G 342/18 martie 2004 - M. Of. nr. 293 - 05.IV.2004
pentru aprobarea Acordului de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1999, modificat prin schimb de note verbale transmise de Ministerul Afacerilor Externe al României la 5 iulie 2002 si, respectiv, de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti la 17 iulie 2002
Acord de cooperare stiintifică, tehnologică si mediu între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

413251196. O. BNR 27/27 februarie 2004 - M. Of. nr. 295 - 05.IV.2004
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Minerva” - S.A.

410721197. H. G 359/18 martie 2004 - M. Of. nr. 279 - 30.III.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 aprilie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 24 septembrie 2003, între Guvernul României si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

410741198. H. G 373/18 martie 2004 - M. Of. nr. 279 - 30.III.2004
pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură - Cântarea României” în “Esplanada” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente
Rectificare - M. Of. nr. 969 - 21.X.2004

410771199. H. G 388/18 martie 2004 - M. Of. nr. 279 - 30.III.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 9 decembrie 2003 si la Paris la 10 decembrie 2003, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

405871200. H. G 300/04 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Săveni, judetul Botosani

404201201. H. G 309/11 martie 2004 - M. Of. nr. 232 - 17.III.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în municipiul Tulcea, judetul Tulcea

401411202. H. G 229/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 177 - 02.III.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 23 aprilie 2003 si la 10 iulie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 1 mai 2003 si 16 septembrie 2003 între Guvernul României si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

401431203. H. G 232/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 177 - 02.III.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003 si la Paris la 6 noiembrie 2003 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

401571204. L. P 6/18 februarie 2004 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2004
pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si a Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice si financiare si prin Memorandumul tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea părtii române din 3 octombrie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 15 octombrie 2003

401581205. D. PRES 54/16 februarie 2004 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si a Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice si financiare si prin Memorandumul tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si la Washington, prin scrisoarea părtii române din 3 octombrie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 15 octombrie 2003

398031206. H. G 110/05 februarie 2004 - M. Of. 130 - 13.II.2004
privind schimbarea destinatiei unui imobil

397331207. H. G 92/29 ianuarie 2004 - M. Of. 120 - 10.II.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 9 octombrie 2003 si la Bucuresti la 20 noiembrie 2003, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

397381208. H. G 97/29 ianuarie 2004 - M. Of. 121 - 10.II.2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 22 iunie 2003, respectiv la Zagreb la 24 iunie si 1 august 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

396471209. H. G 65/22 ianuarie 2004 - M. Of. 104 - 04.II.2004
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Negru Vodă, judetul Constanta

396341210. D. PRES 31/27 ianuarie 2004 - M. Of. 102 - 03.II.2004
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în nume propriu si ca împuternicit al Fondului Special de Carbon ("Umbrella Agreement”), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 12 mai 2003 si la Washington la 11 iunie 2003

394761211. D. PRES 25/19 ianuarie 2004 - M. Of. 63 - 26.I.2004
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învătământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003

389391212. H. G 1482/11 decembrie 2003 - M. Of. 928 - 23.XII.2003
pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2002, 29 august 2002, 30 septembrie 2002 si 16 octombrie 2002 si, respectiv, la Londra la 12 iulie 2002, 2 septembrie 2002, 17 octombrie 2002 si 16 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

387851213. H. G 1468/11 decembrie 2003 - M. Of. 909 - 19.XII.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 august 2003 si la Zagreb la 3 septembrie 2003 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

382931214. H. G 1410/4 decembrie 2003 - M. OF. 887 - 12.XII.2003
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate publică a statului

381431215. L. P 499/26 noiembrie 2003 - M. OF. 865 - 5.XII.2003
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

381441216. D. PRES 785/25 noiembrie 2003 - M. OF. 865 - 5.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003 2003

378891217. H. G 1313/13 noiembrie 2003 - M. OF. 823 - 20.XI.2003
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor categorii de munitie, armament, piese de schimb, accesorii si ambalaje aferente acestora din administrarea Ministerului Apărării Nationale unor filiale ale Companiei Nationale "Romarm” - S.A. în vederea distrugerii

375401218. L. P 412/20 octombrie 2003 - M. OF. 765 - 31.X.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

375411219. D. PRES 635/17 octombrie 2003 - M. OF. 765 - 31.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Oradea, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

375421220. L. P 414/20 octombrie 2003 - M. OF. 765 - 31.X.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europeane în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în Municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

375431221. D. PRES 638/17 octombrie 2003 - M. OF. 765 - 31.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calitătii apei si protectiei mediului în Municipiul Iasi, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

375441222. L. P 416/20 octombrie 2003 - M. OF. 765 - 31.X.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

375451223. D. PRES 640/17 octombrie 2003 - M. OF. 765 - 31.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România”, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

375181224. L. P 411/20 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului , România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

375191225. D. PRES 634/17 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 aprilie 2002 si la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului , România”, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001

375201226. L. P 415/20 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabil ă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

375211227. D. PRES 639/17 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României si Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 august 2002 si la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitătilor de epurare a apelor uzate în Constanta, România”, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

380801228. H. G 1376/27 octombrie 2003 - M. OF. 851 - 29.XI.2003
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Parohia Ortodoxă “Schimbarea la fată” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

373741229. O. MTCT 525/13 octombrie 2003 - M. OF. 737 - 22.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

373491230. O. BNR 217/3 octombrie 2003 - M. OF. 730 - 20.X.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “Euro Finance Exchange” - S.R.L.

373191231. H. G 1194/9 octombrie 2003 - M. OF. 725 - 17.X.2003
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori efectuat la 5 martie 2003 si, respectiv, la 21 martie 2003 si 21 aprilie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncă si protectia socială, semnat la Washington la 23 august 1995

372761232. L. P 395/7 octombrie 2003 - M. OF. 718 - 15.X.2003
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 28 martie 2003, dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 si încă nefinalizate

372771233. D. PRES 597/6 octombrie 2003 - M. OF. 718 - 15.X.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 28 martie 2003, dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 si încă nefinalizate

368901234. H. G 1056/4 septembrie 2003 - M. OF. 652 - 15.IX.2003
privind schimbul de terenuri între Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. si Agentia Natională pentru Locuinte, precum si transmiterea dreptului de folosintă a unei suprafete de teren de la Agentia Natională pentru Locuinte către Scoala Superioară de Aviatie Civilă

368961235. DEC. CONC 204/14 mai 2003 - M. OF. 652 - 15.IX.2003
privind concentrarea economică realizată prin schimbarea naturii controlului la Societatea Comercială “Poliprod” - S.A. Târgu Secuiesc, de la controlul unic exercitat de către Societatea Comercială “Tool Exim” - S.A. Târgu Secuiesc la controlul în comun exercitat de către Societatea Comercială “Tool Exim” - S.A. Târgu Secuiesc si CHAMPRENAUT SAS din Franta

368581236. H. G 1027/28 august 2003 - M. OF. 646 - 11.IX.2003
privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

367451237. H. G 994/22 august 2003 - M. OF. 628 - 2.IX.2003
pentru aprobarea ÎnteLegerii generale de securitate dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă privind protectia informatiilor clasificate schimbate, semnată la Bucuresti la 13 iunie 2003
Întelegere generală de securitate între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă privind protectia informatiilor clasificate schimbate

366411238. H. G 947/14 august 2003 - M. OF. 606 - 26.VIII.2003
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004, semnat la Bucuresti la 27 martie 2003
Protocol între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă privind colaborarea si schimburile în domeniul învătământului pentru anii de învătământ 2002-2003 si 2003-2004

366421239. H. G 949/14 august 2003 - M. OF. 606 - 26.VIII.2003
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 aprilie 2003 si la Zagreb la 21 aprilie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

366431240. O. BNR 184/15 august 2003 - M. OF. 606 - 26.VIII.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar S.C. “Terra Exchange” - S.R.L.

365731241. O. MTCT 62/12 august 2003 - M. OF. 592 - 20.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitătii tehnice si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările si completările ulterioare

361931242. H. G 837/10 iulie 2003 - M. OF. 526 - 22.VII.2003
privind organizarea în România, în luna iulie 2003, a ceremonialului de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), de schimbare a comandantului Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) si de inaugurare a Comandamentului SEEBRIG de la Constanta

360641243. L. P 323/8 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

360651244. D. PRES 458/7 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

358101245. H. G 689/12 iunie 2003 - M. OF. 457 - 27.VI.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 17 decembrie 2002 si la Washington D.C. la 20 ianuarie 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

354311246. H. G 584/21 mai 2003 - M. OF. 391 - 6.VI.2003
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile proprietate publică a statului

353901247. H. G 581/21 mai 2003 - M. OF. 385 - 4.VI.2003
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în Municipiul Botosani, judetul Botosani

352441248. L. P 224/23 mai 2003 - M. OF. 362 - 28.V.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

352451249. D. PRES 322/22 mai 2003 - M. OF. 362 - 28.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

351441250. O. BNR 67/8 mai 2003 - M. OF. 345 - 21.V.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Spot Exchange” - S.R.L.

351521251. O. MLTL 657/8 mai 2003 - M. OF. 347 - 21.V.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitătii tehnice si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4

351061252. H. G 523/8 mai 2003 - M. OF. 339 - 19.V.2003
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului Mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată prin procedură scrisă la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

348171253. DEC. CNVM 1148/10 aprilie 2003 - M. OF. 286 - 24.IV.2003
privind autorizarea schimbării sediului Bursei de Valori Bucuresti

348231254. L. P 155/16 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

348241255. D. PRES 232/14 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5 ale autostrăzii Bucuresti-Cernavodă, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

348251256. L. P 157/16 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002

348261257. D. PRES 234/14 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002

348271258. L. P 160/16 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

348281259. D. PRES 237/14 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României si Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 14 august 2001 si la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Lărgirea la 4 benzi a drumului national DN 5 Bucuresti-Giurgiu, România”, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000 si la Bruxelles la 23 octombrie 2000

346011260. H. G 395/2 aprilie 2003 - M. OF. 253 - 12.IV.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 12 februarie 2003 si la Bucuresti la 26 februarie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002
Rectificare - M. OF. 338 - 19.V.2003

345291261. H. G 351/27 martie 2003 - M. OF. 244 - 9.IV.2003
pentru aprobarea Programului de schimburi în domeniile stiintei, tehnologiei, educatiei, culturii, sănătătii si tineretului dintre Guvernul României si Guvernul Luxemburgului pentru anii 2002-2005, semnat la Bucuresti la 18 septembrie 2002

344741262. L. P 113/2 aprilie 2003 - M. OF. 236 - 7.IV.2003
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind protectia reciprocă a schimbului de informatii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
Acord privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind protectia reciprocă a schimbului de informatii militare secrete de stat

344751263. D. PRES 178/1 aprilie 2003 - M. OF. 236 - 7.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind protectia reciprocă a schimbului de informatii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997

343161264. O. BNR 51/19 martie 2003 - M. OF. 209 - 31.III.2003
al viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L.

341941265. O. BNR 40/28 februarie 2003 - M. OF. 192 - 26.III.2003
privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială “Mistic Impex“ - S.R.L. Bucuresti

340691266. OUG. 13/13 martie 2003 - M. OF. 175 - 20.III.2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Muncipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

340721267. H. G 220/27 februarie 2003 - M. OF. 176 - 20.III.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Zagreb la 20 august 2002 si la Bucuresti la 25 octombrie 2002, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finantarea Proiectului “Facilitarea comertului si transportului în Sud-Estul Europei”, semnat la Bucuresti la 7 iulie 2000

339001268. O. ANPC 12/14 februarie 2003 - M. Of. 151 - 10.III.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

338501269. H. G 195/20 februarie 2003 - M. Of. 146 - 6.III.2003
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Apahida, judetul Cluj

338511270. H. G 197/20 februarie 2003 - M. Of. 146 - 6.III.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2002 si la Washington la 23 decembrie 2002, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

336471271. H. G 151/6 februarie 2003 - M. Of. 107 - 20.II.2003
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 septembrie 2002 si la Zagreb la 15 octombrie 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a Municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

336041272. H. G 67/23 ianuarie 2003 - M. Of. 99 - 18.II.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 septembrie 2002 si la Zagreb la 11 octombrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

334331273. L. P 48/21 ianuarie 2003 - M. Of. 69 - 3.II.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

334341274. D. PRES 62/20 ianuarie 2003 - M. Of. 69 - 3.II.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

334291275. OG. G 41/30 ianuarie 2003 - M. Of. 68 - 2.II.2003
privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Modificari si completari:
-OUG. 50/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 595 - 01.VII.2004

333581276. H. G 1587/18 decembrie 2002 - M. Of. 52 - 30.I.2003
privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană

332371277. H. G 1584/18 decembrie 2002 - M. Of. 32 - 22.I.2003
privind schimbarea destinatiei unei părti dintr-un obiectiv de investitii situat în Municipiul Pascani, judetul Iasi, si trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Pascani
Modificari si completari:
-H. G 1548/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 930 - 12.X.2004

331361278. L. P 671/19 decembrie 2002 - M. Of. 14 - 10.I.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

331371279. D. PRES 1049/18 decembrie 2002 - M. Of. 14 - 10.I.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

330951280. H. G 1519/18 decembrie 2002 - M. Of. 4 - 8.I.2003
privind schimbul de imobile - clădiri si terenul aferent - situate în Municipiul Dej, judetul Cluj, între Ministerul Finantelor Publice si Societatea Comercială “Alpa” - S.A.

327251281. C. BNR 48/18 decembrie 2002 - M. Of. 943 - 23.XII.2002
privind prelungirea termenului limită de preschimbare a bancnotelor cu valoarea nominală de 10.000 lei - emisiunea 1999 si de 50.000 lei - emisiunea 1996

323881282. H. G 1367/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului
Modificari si completari:
-H. G 414/05 mai 2005 - M. Of. nr. 417 - 18.V.2005

321681283. O. ANRE 33/20 noiembrie 2002 - M. Of. 854 - 26.XI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001

321251284. H. G 1290/13 noiembrie 2002 - M. Of. 850 - 25.XI.2002
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în comuna Limanu, judetul Constanta

317621285. H. G 1176/24 octombrie 2002 - M. Of. 793 - 31.X.2002
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 mai 2002 si la Zagreb la 3 iunie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1996

315021286. H. G 1093/2 octombrie 2002 - M. Of. 749 - 14.X.2002
pentru acceptarea Deciziei nr. 2/2002 a Comitetului mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptată la Geneva la 19 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Decizia Comitetului mixt România - Asociatia Europeană a Liberului Schimb nr. 2/2002

314651287. O. MAAP 342/31 iulie 2002 - M. Of. 743 - 11.X.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman

313711288. L. P 544/1 octombrie 2002 - M. Of. 726 - 4.X.2002
privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun

313721289. D. PRES 774/30 septembrie 2002 - M. Of. 726 - 4.X.2002
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun

309501290. OG. G 63/29 august 2002 - M. Of. 646 - 30.VIII.2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Modificari si completari:
-L. P 48/21 ianuarie 2003 - M. Of. 69 - 3.II.2003
-L. P 279/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2007

308721291. H. G 868/16 august 2002 - M. Of. 628 - 23.VIII.2002
privind schimbul unor terenuri între Societatea Comercială “Neptun Olimp” - S.A. si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

307911292. H. G 796/25 iulie 2002 - M. Of. 603 - 15.VIII.2002
pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
Modificari si completari:
-H. G 1543/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 899 - 04.X.2004

303001293. H. G 689/3 iulie 2002 - M. Of. 507 - 15.VII.2002
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 august 2001 si la Washington D.C. la 21 septembrie 2001, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

300961294. L. P 367/11 iunie 2002 - M. Of. 478 - 4.VII.2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate

300971295. D. PRES 516/10 iunie 2002 - M. Of. 478 - 4.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001

297021296. H. G 559/30 mai 2002 - M. Of. 404 - 12.VI.2002
privind schimbarea titularilor dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a statului

295081297. H. G 492/16 mai 2002 - M. Of. 366 - 31.V.2002
pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în Municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, din “Muzeul National de Istorie” în “Centrul Dâmbovita” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente
Modificari si completari:
-H. G 2252/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004

295311298. H. G 514/23 mai 2002 - M. Of. 370 - 31.V.2002
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 11 martie 2002 si la Zagreb la 22 martie 2002, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

294481299. H. G 499/16 mai 2002 - M. Of. 354 - 28.V.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii, semnat la Bucuresti la 25 februarie 2002
Acord între Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii

294681300. H. G 504/16 mai 2002 - M. Of. 356 - 28.V.2002
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 19 februarie 2002 si la Zagreb la 21 februarie 2002, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

292781301. H. G 423/25 aprilie 2002 - M. Of. 322 - 15.V.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Moscova la 21 februarie 2002 Acord între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare

292601302. H. G 422/25 aprilie 2002 - M. Of. 319 - 14.V.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2002
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidă a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare

289661303. H. G 227/7 martie 2002 - M. Of. 272 - 23.IV.2002
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2001 a Comitetului mixt România-A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

287901304. L. P 153/8 aprilie 2002 - M. Of. 249 - 15.IV.2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

287911305. D. PRES 246/4 aprilie 2002 - M. Of. 249 - 15.IV.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

286221306. O. MTU 203/10 martie 2002 - M. Of. 214 - 28.III.2002
al Ministrului Turismului privind preschimbarea certificatelor de clasificare si/sau a licentelor de turism

284711307. L. P 105/8 martie 2002 - M. Of. 185 - 18.III.2002
privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad

284721308. D. PRES 169/6 martie 2002 - M. Of. 185 - 18.III.2002
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad

283931309. L. P 102/5 martie 2002 - M. Of. 173 - 13.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

283941310. D. PRES 163/4 martie 2002 - M. Of. 173 - 13.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

283161311. L. P 94/26 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafată de 5.000 m2, situat în Sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România,cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania

283171312. D. PRES 151/25 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafată de 5.000 m2, situat în Sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate înDorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania

283181313. L. P 95/26 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 si 10 iulie 2001 între Ministerul Finantelor Publicedin România si Ministerul Finantelor din Federatia Rusă la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2000

283191314. D. PRES 152/25 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 si 10 iulie 2001 între Ministerul Finantelor Publice din România si Ministerul Finantelor din Federatia Rusă la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2000

282661315. H. G 156/20 februarie 2002 - M. Of. 151 - 28.II.2002
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 21 noiembrie 2001 si la Washington la 21 decembrie 2001, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

282671316. H. G 157/20 februarie 2002 - M. Of. 151 - 28.II.2002
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 iulie 2001 si la Paris la 11 septembrie 2001 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

281311317. DEC. CC 352/19 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

281321318. DEC. CC 352/19 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

279771319. H. G 73/24 ianuarie 2002 - M. Of. 89 - 2.II.2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 octombrie 2000 si 24 aprilie 2001, respectiv la Washington la 12 iulie si 24 octombrie 2001, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995

279541320. OG. G 26/30 ianuarie 2002 - M. Of. 84 - 1.II.2002
pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

277891321. O. MLTL 1939/18 decembrie 2001 - M. Of. 57 - 28.I.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

399931322. H. G 1366/27 decembrie 2001 - M. Of. 155 - 25.I.2002
Hotărâre privind reorganizarea si schimbarea denumirilor unor unităti de cercetare din subordinea Academiei Române

277531323. L. P 24/10 ianuarie 2002 - M. Of. 50 - 24.I.2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001

277541324. D. PRES 31/8 ianuarie 2002 - M. Of. 50 - 24.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001

276561325. H. G 1333/27 decembrie 2001 - M. Of. 37 - 21.I.2002
privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri

275211326. L. P 796/29 decembrie 2001 - M. Of. 20 - 15.I.2002
privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman, în Deparati

275221327. D. PRES 1139/28 decembrie 2001 - M. Of. 20 - 15.I.2002
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman, în Deparati

273921328. H. G 1292/20 decembrie 2001 - M. Of. 848 - 29.XII.2001
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învătământului si stiintei

273601329. L. P 749/13 decembrie 2001 - M. Of. 843 - 28.XII.2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si stiintifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si stiintifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană

273611330. D. PRES 1062/12 decembrie 2001 - M. Of. 843 - 28.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si stiintifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2000

273421331. H. G 1273/20 decembrie 2001 - M. Of. 840 - 27.XII.2001
privind schimbul unui teren situat în Municipiul Bucuresti

401251332. H. G 1236/06 decembrie 2001 - M. Of. nr. 810 - 17.XII.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 si la Bucuresti la 3 august 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de reformă a învătământului superior si cercetării stiintifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996

271291333. H. G 1178/21 noiembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
pentru aprobarea ÎnteLegerii dintre Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitătii nucleare, semnată la Paris la 8 august 2001
Întelegere între Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România si Directia pentru Securitatea Instalatiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitătii nucleare

270801334. O. MAP 5120/10 noiembrie 2001 - M. Of. 789 - 12.XII.2001
al Ministrului Administratiei Publice pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasării obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosintă a terenurilor agricole

270911335. H. G 1209/27 noiembrie 2001 - M. Of. 792 - 12.XII.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 iulie 2001 si la Washington la 28 august 2001, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

523701336. O. MAAP 441/09 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 789 - 12.XII.2001
al ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasării obiectivelor de investitii, si a Regulamentului privind continutul documentatiei pentru schimbarea categoriilor de folosintă a terenurilor agricole

270061337. H. G 1173/21 noiembrie 2001 - M. Of. 782 - 7.XII.2001
pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului si pentru schimbarea administratorului unor imobile

269811338. L. P 671/20 noiembrie 2001 - M. Of. 778 - 6.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

269821339. D. PRES 940/19 noiembrie 2001 - M. Of. 778 - 6.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitătii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

268761340. L. P 683/16 noiembrie 2001 - M. Of. 760 - 29.XI.2001
pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori intre Romania si Comunitatea Europeana privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si bauturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001

268791341. D. PRES 905/14 noiembrie 2001 - M. Of. 760 - 29.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori intre Romania si Comunitatea Europeana privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si bauturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
Acord din 22 martie 2001 sub forma de schimb de scrisori intre Romania si Comunitatea Europeana privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si bauturi alcoolice

264431342. OUG. 147/9 noiembrie 2001 - M. Of. 748 - 23.XI.2001
pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

264071343. L. P 625/7 noiembrie 2001 - M. Of. 740 - 20.XI.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999

264081344. D. PRES 880/6 noiembrie 2001 - M. Of. 740 - 20.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999

263151345. L. P 514/31 octombrie 2001 - M. Of. 716 - 9.XI.2001
privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

263161346. D. PRES 868/30 octombrie 2001 - M. Of. 716 - 9.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judetul Hunedoara

260191347. H. G 970/27 septembrie 2001 - M. Of. 667 - 24.X.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Washington la 20 aprilie 2001 si la Bucuresti la 21 mai 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea scolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997

260201348. H. G 997/4 octombrie 2001 - M. Of. 667 - 24.X.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 26 martie 2001 si la Washington la 26 iulie 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de munca si protectia sociala, semnat la Washington la data de 23 august 1995

258901349. H. G 998/4 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind schimbarea dreptului de administrare asupra unor terenuri situate în comuna Golesti, judetul Vrancea

258921350. H. G 1000/4 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind schimbarea dreptului de administrare asupra unor terenuri situate în Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj

258931351. H. G 1001/4 octombrie 2001 - M. Of. 647 - 16.X.2001
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri, proprietate publica a statului, situate în Municipiul Constanta, judetul Constanta

256881352. H. G 919/13 septembrie 2001 - M. Of. 608 - 27.IX.2001
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1024/2000 privind aprobarea schimbului unor imobile între Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii

256261353. H. G 894/13 septembrie 2001 - M. Of. 593 - 20.IX.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la 30 martie 2001 si la Washington la 23 mai 2001, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apa a Municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

254901354. O. BNR 38/3 iulie 2001 - M. Of. 557 - 7.IX.2001
privind sanctionarea Societatii Comerciale Casa de Schimb Valutar "Severin" - S.R.L.

254061355. OG. G 66/30 august 2001 - M. Of. 538 - 1.IX.2001
pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în numele Agentiei de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnata la Washington la 9 februarie 2001 si la Bucuresti la 23 februarie 2001

253681356. O. ANRE 16/11 iulie 2001 - M. Of. 523 - 31.VIII.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrica cu alte sisteme electroenergetice

253401357. OG. G 39/16 august 2001 - M. Of. 516 - 29.VIII.2001
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenta financiara nerambursabila dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului "Managementul conservarii biodiversitatii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999

253261358. OG. G 36/16 august 2001 - M. Of. 511 - 28.VIII.2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
- Acord între Guvernul României si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari

252971359. H. G 768/26 iulie 2001 - M. Of. 501 - 24.VIII.2001
pentru aprobarea ÎnteLegerii privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitatii nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România (C.N.C.A.N.) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.), semnata la Viena la 20 septembrie 2000
Întelegere privind schimbul de informatii si cooperarea în domeniul securitatii nucleare între Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România (C.N.C.A.N.) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.)

252591360. H. G 765/26 iulie 2001 - M. Of. 483 - 21.VIII.2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2001 si la Washington la 12 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 ianuarie 1999

251101361. O. MLTL 1006/10 iulie 2001 - M. Of. 442 - 7.VIII.2001
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4

251001362. H. G 698/19 iulie 2001 - M. Of. 441 - 6.VIII.2001
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Washington la 4 aprilie 2001 si la Bucuresti la 27 aprilie 2001 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învatamântului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

249721363. D. PRES 637/20 iulie 2001 - M. Of. 415 - 26.VII.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri si băuturi alcoolice

247421364. L. P 370/10 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a schimbarii destinatiei sau desfiintarii unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

247431365. D. PRES 515/9 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a schimbarii destinatiei sau desfiintarii unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

243681366. H. G 534/7 iunie 2001 - M. Of. 318 - 14.VI.2001
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate publica a statului

239041367. H. G 412/19 aprilie 2001 - M. Of. 230 - 7.V.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat la Budapesta, la 9 mai 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind schimbul de stagiari

235861368. H. G 355/4 aprilie 2001 - M. Of. 178 - 9.IV.2001
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori la 14 decembrie 2000 si la 9 ianuarie 2001 la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999

234461369. L. P 95/26 martie 2001 - M. Of. 159 - 29.III.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 – 31 decembrie 2004

234471370. D. PRES 143/23 martie 2001 - M. Of. 159 - 29.III.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, România, Republica Slovaca si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000–31 decembrie 2004

234511371. H. G 324/15 martie 2001 - M. Of. 159 - 29.III.2001
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2000 a Comitetului mixt România–A.E.L.S., adoptata la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexa la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

233371372. L. P 88/20 martie 2001 - M. Of. 145 - 23.III.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

233381373. D. PRES 134/19 martie 2001 - M. Of. 145 - 23.III.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

232901374. L. P 51/14 martie 2001 - M. Of. 138 - 20.III.2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia informatiilor militare secrete schimbate

232911375. D. PRES 95/13 martie 2001 - M. Of. 138 - 20.III.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 9 martie 2000

229001376. D. PRES 360/20 septembrie 2000 - M. Of. 81 - 16.II.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

229011377. L. P 3/2 februarie 2001 - M. Of. 81 - 16.II.2001
pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

229021378. D. PRES 16/31 ianuarie 2001 - M. Of. 81 - 16.II.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

87651379. H. G 1345/20 decembrie 2000 - M. Of. 710 - 30.XII.2000
privind schimbarea destinatiei blocului de locuinte L2, în curs de executie, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, în bloc de locuinie de necesitate pentru fâmiliile sinistrate din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, precum si alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozixia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, pentru finalizarea lucrărilor la acest bloc de locuinte

410841380. H. G 1302/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 677 - 19.XII.2000
privind efectuarea unui schimb de drept de administrare a unor imobile între Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

2511381. O. BNR 734/30 noiembrie 2000 - M. Of. 652 - 13.XII.2000
privind sanctionarea Casei de schimb valutar Societatea Comerciala "Bani Money Exchange House" S.R.L. Bucuresti cu retragerea autorizatiei de functionare

86871382. H. G 1219/29 noiembrie 2000 - M. Of. 644 - 11.XII.2000
privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia mediului

87111383. H. G 1250/29 noiembrie 2000 - M. Of. 644 - 11.XII.2000
pentru schimbarea administratorului unor imobile, proprietate publica a statului, precum si pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si administrarea Serviciului de Protectie si Paza

249141384. H. G 1024/26 octombrie 2000 - M. Of. 561 - 13.XI.2000
privind aprobarea schimbului unor imobile între Ministerul de Interne si Ministerul Sănătătii

84481385. H. G 939/19 octombrie 2000 - M. Of. 531 - 27.X.2000
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la 15 august 2000 si la Washington la 15 septembrie 2000, cu privire la Acordul de împrumut (Proiectul privind alimentarea cu apă a Municipiului Bucuresti) dintre România si Banca Internationată pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996

84571386. H. G 948/13 octombrie 2000 - M. Of. 521 - 23.X.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învătământului si stiintei

83491387. H. G 837/21 septembrie 2000 - M. Of. 486 - 5.X.2000
privind transmiterea imobilului, monument istoric, Palatul de la Potlogi în administrarea Centrului National de Cultură Mogosoaia si schimbarea denumirii acestui centru în "Palatele Brâncovenesti de la Portile Bucurestiului"

2551388. N. BNR 4/4 septembrie 2000M. Of. 448 - 11.IX.2000
privind autorizarea societătilor pe actiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca bancă în conditiile Legii Bancare nr. 58/1998

211081389. O. MT 538/26 iulie 2000 - M. Of. 419 - 1.IX.2000
privind modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatii sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

212071390. OG. G 80/24 august 2000 - M. Of. 413– 30.VIII.2000
privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
Modificari si completari:
-L. P 671/19 decembrie 2002 - M. Of. 14 - 10.I.2003
-OG. G 34/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 662 - 26.VII.2005

80561391. H. G 689/17 august 2000 - M. Of. 398 - 25.VIII.2000
privind schimbul unui teren situat în orasul Predeal, judetul Brasov

80301392. H. G 663/10 august 2000 - M. Of. 384 - 17.VIII.2000
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 7 octombrie 1991

2501393. O. BNR 356/21 iulie 2000 - M. Of. 381 - 15.VIII.2000
privind sanctionarea Casei de schimb valutar "Societatea Comercială "Delta Exchange" S.R.L. Bucuresti" cu retragerea autorizatiei acordate de Banca Natională a României

79501394. H. G 579/3 iulie 2000 - M. Of. 319 - 10.VII.2000
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cuprivire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25 noiembrie 1999
Acord între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian cu privire la schimbul de stagiari

39261395. D. PRES 14/21 ianuarie 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

41371396. D. PRES 232/15 iunie 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
privind promulgarea Legii pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)

41381397. D. PRES 233/15 iunie 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeana, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

72921398. D. PRES 357/10 noiembrie 1999 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeana, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

191501399. L. P 101/19 iunie 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
Deciziile nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si A.E.L.S.

191511400. L. P 102/19 iunie 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Guvernul României si Comunitatea Europeana, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993
Acord sub forma de schimb de scrisori între Guvernul României si Comunitatea Europeana, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993

208531401. Ins. MI 1120/18 aprilie 2000 - M. Of. 282 - 22.06.2000
privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românesti
Modificari si completari:
-O. MAI 570/30 martie 2005 - M. Of. nr. 293 - 07.IV.2005

218851402. OUG. 76/16 iunie 2000 - M. Of. 283 - 22.VI.2000
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafatã de 5.000 m2, situat în sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federalã Germania

76971403. H. G 308/19 aprilie 2000 - M. Of. 206 - 11.V.2000
pentru aprobarea ÎnteLegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cãrora Guvernul Japoniei oferã Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si a Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor
Schimb de note diplomaticeîntre ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei în România si ministru de stat, ministrul afacerilor externe al României
Acord între Guvernul României si Japan International Cooperation System (JICS)Guvernul României

76591404. H. G 270/17 aprilie 2000 - M. Of. 191 - 4.V.2000
pentru aprobarea schimbului de note verbale intervenit între Ministerul Afacerilor Externe din România si Ambasada Japoniei la Bucuresti la 16 noiembrie 1999

218521405. OUG. 43/27 aprilie 2000 - M. Of. 184 - 27.IV.2000
pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

218401406. OUG. 31/17 aprilie 2000 - M. Of. 163 - 18.IV.2000
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centralã (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000- 31 decembrie 2004

76401407. H. G 248/10 aprilie 2000 - M. Of. 151 - 12.IV.2000
pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea si schimbul de informatii in domeniul combaterii incalcarii legislatiei fiscale, semnata la Moscova la 25 noiembrie 1999
Conventieîntre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea si schimbul de informatii în domeniul combaterii încalcarii legislatiei fiscale

83261408. H. G 194/17 martie 2000 - M. Of. 121 - 21.III.2000
pentru aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învãtãmântului si stiintei

83231409. H. G 191/17 martie 2000 - M. Of. 120 - 20.III.2000
privind scoaterea definitivã din circuitul agricol si schimbarea destinatiei în teren pentru constructii a unui teren arabil aflat în proprietatea Universitãtii de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca

82491410. H. G 111/11 februarie 2000 - M. Of. 73 - 18.II.2000
pentru aprobarea Deciziei nr. 1/1999 a Comitetului mixt România - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

73741411. D. PRES 439/24 decembrie 1999 - M. Of. 646 - 30.XII.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului in suprafata de 5.000 m2, situat in soseaua Kiseleff zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti România, cu constructia si terenul aferent, situate in Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania

189591412. L. P 202/28 decembrie 1999 - M. Of. 646 - 30.XII.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului in suprafata de 5.000 m2 situat in soseaua Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate in Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania

2911413. O. BNR 473/10 noiembrie 1999 - M. Of. 641 - 29.XII.1999
privind sanctionarea Casei de schimb valutar "Miravia Exchange Office" - S.R.L.

174101414. H. G 964/18 noiembrie 1999 - M. Of. 569 - 23.XI.1999
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri, proprietate publicã a statului.

171251415. H. G 656/12 august 1999 - M. Of. 440 - 10.IX.1999
privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt România-A.E.L.S. din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, care modificã Protocolul A si tabelele IV, VI, VII si VIII, anexe la acord

217361416. OG. G 57/24 august 1999 - M. Of. 405 - 26.VIII.1999
privind obligativitatea avizarii de catre Ministerul Tineretului si Sportului a schimbarii destinatiei sau desfiintarii unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

170581417. H. G 586/22 iulie 1999 - M. Of. 358 - 28.VII.1999
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Biroului de schimburi româno-americane in domeniile invatamântului si stiintei

169431418. H. G 461/10 iunie 1999 - M. Of. 289 - 23.VI.1999
pentru aprobarea Intelegerii realizate prin schimb de scrisori asupra prelungirii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

210341419. O. MT 170/25 martie 1999 - M. Of. 224 - 20.V.1999
pentru completarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatii sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 536/1997

167491420. H. G 247/1 aprilie 1999 - M. Of. 152 - 14.IV.1999
privind schimbul de terenuri dintre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

433271421. H. G 232/30 martie 1999 - M. Of. nr. 145 - 08.IV.1999
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 420/1995 privind îmbunătătirea activitătii unitătilor de schimb valutar care functionează în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române

412541422. H. G 179/18 martie 1999 - M. Of. nr. 121 - 24.III.1999
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Tărilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998
Memorandum de întelegere între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Tărilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

222411423. OUG. 12/1 martie 1999 - M. Of. 89 - 2.III.1999
privind schimbul terenului in suprafata de 5.000 m2, situat in soseaua Kiseleff, zona Pietei Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate in Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania

69471424. D. PRES 8/6 ianuarie 1999 - M. Of. 6 - 14.I.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998

187651425. L. P 8/8 ianuarie 1999 - M. Of. 6 - 14.I.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998

167041426. H. G 965/23 decembrie 1998 - M. Of. 526 - 31.XII.1998
privind aprobarea deciziilor nr. 2, 3, 4, 6 si 7 din 18 decembrie 1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), care modifica anexele I, II, III, VI si VIII la acord
DECIZIA Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 2/1997
DECIZIA Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 3/1997
DECIZIA Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 4/1997
DECIZIA Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 6/1997
DECIZIA Comitetului mixt România - A.E.L.S. nr. 7/1997

167291427. H. G 990/29 decembrie 1998 - M. Of. 527 - 31.XII.1998
pentru acceptarea Deciziei Comitetului mixt România - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 si ratificat prin Legea nr. 19/1993, precum si pentru rectificarea versiunii in limba româna a paragrafului 6 al art. 15 din protocol

166661428. H. G 926/23 decembrie 1998 - M. Of. 501 - 28.XII.1998
pentru aprobarea bugetului Biroului de schimburi româno-americane in domeniile invatamântului si stiintei pe anul 1998

205911429. O. MS 805/2 octombrie 1998 - M. Of. 400 - 21.X.1998
privind reglementarea situatiei asistentilor medicali si a altor categorii de personal cu pregatire postliceala si medie, incadrati cu nerespectarea Normelor privind schimbarea specialitatii personalului mediu si auxiliar, aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 108/1971

205921430. O. MS 806/2 octombrie 1998 - M. Of. 400 - 21.X.1998
pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialitatii si obtinerea altei specialitati pentru asistentii medicali si pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregatire postliceala si medie

201681431. L. P 173/2 octombrie 1998 - M. Of. 384 - 9.X.1998
pentru acceptarea Protocolului aditional nr. 6 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Varsovia la 19 decembrie 1997
Protocol Aditional 6 la Acordul central european de comert liber
Protocol 21 (mentional la art. 12) - Schimb de concesii la produsele agricole intre România, pe de o parte, si Republica Slovenia, pe de alta parte

216671432. OG. G 119/28 august 1998 - M. Of. 327 - 29.VIII.1998
pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori modificând acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998
Acord SUB FORMA DE SCHIMB DE SCRISORI modificând acordul sub forma de schimb de scrisori dintre România si Comunitatea Europeana privind stabilirea reciproca de contingente tarifare pentru anumite vinuri

185391433. H. P 14/3 iunie 1998 - M. Of. 214 - 10.VI.1998
pentru modificarea Hotarârii Parlamentului României nr. 2/1997 privind unele schimbari in conducerea unor grupuri parlamentare de prietenie, cu modificarile ulterioare

158771434. H. G 271/19 mai 1998 - M. Of. 192 - 25.V.1998
pentru aprobarea Acordului dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Comisia Elena pentru Energie Atomica a Republicii Elene privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 1997
Acord intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Comisia Elena pentru Energie Atomica a Republicii Elene privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare

158781435. H. G 272/19 mai 1998 - M. Of. 192 - 25.V.1998
pentru aprobarea Protocolului de intelegere privind cooperarea si schimbul de informatii in domeniul reglementarilor nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Comisia pentru Controlul Energiei Atomice a Canadei, semnat la Ottawa la 23 iunie 1997
Protocol de intelegere privind cooperarea si schimbul de informatii in domeniul reglementarilor nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Comisia pentru Controlul Energiei Atomice a Canadei

158791436. H. G 273/19 mai 1998 - M. Of. 192 - 25.V.1998
pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea si schimbul de informatii in domeniul securitatii nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Autoritatea Ungara pentru Energie Atomica, semnat la Budapesta la 12 iunie 1997
Protocol privind privind cooperarea si schimbul de informatii in domeniul securitatii nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din România si Autoritatea Ungara pentru Energie Atomica

64781437. D. PRES 19/6 ianuarie 1998 - M. Of. 12 - 16.I.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru produsele de tehnica militara, materiale, piesele de schimb, componentele, echipamentele si aparatura, importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale

200151438. L. P 19/8 ianuarie 1998 - M. Of. 12 - 16.I.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru produsele de tehnica militara, materiale, piesele de schimb, componentele, echipamentele si aparatura, importate pentru Ministerul Apararii Nationale

14991439. O. MT 536/2 decembrie 1997 - M. Of. 348 - 9.XII.1997
pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii si reparatii sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere
Anexa: Reglementari si norme tehnice in transporturile rutiere
Completare:
- O. MT 170/25 martie 1999 - M. Of. 224 - 20.V.1999

221141440. OUG. 50/17 septembrie 1997 - M. Of. 245 - 19.IX.1997
privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru produsele de tehnica militara, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele si aparatura, importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale

495781441. H. G 112/14 aprilie 1997 - M. Of. nr. 71 - 21.IV.1997
privind organizarea activitătii de eliberare a cărtilor de identitate, procedura de preschimbare esalonată a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora

495871442. C. BNR 16/15 aprilie 1997 - M. Of. nr. 71 - 21.IV.1997
pentru modificarea Normelor privind sumele în valută si în lei care pot fi introduse si scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat)

126491443. H. G 420/15 iunie 1995 - M. Of. 134 - 3.VII.1995
privind imbunatatirea activitatii unitatilor de schimb valutar care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române
Modificari si completari:
-H. G 686/30 august 1995 - M. Of. 205 - 4.IX.1995
-H. G 232/30 martie 1999 - M. Of. 145 - 8.IV.1999

1345501444. H. G 850/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 936 - 22..
pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 si a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 februarie 2016 si la 11 februarie 2016 si la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 si, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeanã de Investitii si Administratia Nationalã a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi