S-au gasit 548 rezultate in 0.2395 secunde.
Inapoi

1476161. DEC. ICCJ 51/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 832 - 28.IX.2018
privind interpretarea dispozitiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic [anterior republicării - art. 127 alin. (5)], respectiv dacă acordarea sporului de risc este sau nu subordonată emiterii normelor, regulamentelor, instructiunilor si ghidurilor de bune practici prevăzute de dispozitiile art. 115 alin. (1) din acelasi act normativ [anterior republicării - art. 122 alin. (1)]

1473652. O. MADR 1353/03 septembrie 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală”

1467853. H. G 599/02 august 2018 - M. Of. nr. 751 - 30.VIII.2018
pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilitătii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului în situatia materializării riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

1470884. H. G 584/02 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

1470015. D. PRES 737/09 august 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu optiune de amânare a tragerii până la aparitia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2018

1466446. L. P 223/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

1466457. D. PRES 634/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 676 - 03.VIII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

1463488. H. G 522/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 632 - 20.VII.2018
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2018 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

1460889. H. S 97/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 589 - 11.VII.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveste perioada de aplicare a mecanismului optional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri si servicii care prezintă risc de fraudă si a mecanismului de reactie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA-COM (2018) 298 final

14573910. O. MAI 61/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 523 - 26.VI.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului nuclear sau radiologie

14574011. O. CNCAN 113/21 mai 2018 - M. Of. nr. 523 - 26.VI.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului nuclear sau radiologie

14563812. L. P 137/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 508 - 20.VI.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

14563913. D. PRES 478/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 508 - 20.VI.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

14559114. H. S 79/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 500 - 19.VI.2018
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind transparenta si durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lantului alimentar si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislatia alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare si furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] si a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018; 179 final)

14537915. H. S 71/29 mai 2018 - M. Of. nr. 465 - 06.VI.2018
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018)171 final

14531916. O. MAI 52/24 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel national

14530217. OUG. G 43/24 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

14519718. O. BNR 4/09 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

14413419. O. BNR 1/13 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

14400520. N. ASF 4/28 februarie 2018 - M. Of. nr. 233 - 16.III.2018
privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitătile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate si/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

14363821. OUG. G 7/22 februarie 2018 - M. Of. nr. 177 - 26.II.2018
privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

14346622. H. S 7/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupationale), a Regulamentului (UE:) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investitii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizati ca indici de referintă în cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a măsura performantele fondurilor de investitii si a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piată reglementată - COM (2017) 536 final

14345623. R. FGDB 1/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

14329024. O. MDFE 194/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 131 - 12.II.2018
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutoare de stat si de minimis sub formă de investitii de capital de risc pentru întreprinderi mici si mijlocii în cadrul Programului operational Competitivitate

14321325. O. MFP 1242/02 februarie 2018 - M. Of. nr. 116 - 06.II.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

14304126. H. CIFGA 1/19 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
pentru aprobarea modificării si completării Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată” (NI - ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 39/2017

14284127. O. MT 1576/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgentă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă si riscurile asociate acestora

14284228. O. MAI 161/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgentă specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă si riscurile asociate acestora

14278029. O. MS 1533/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 40 - 16.I.2018
al ministrului sănătătii privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infectios pentru persoanele decedate cu boli infectioase

14224630. R. BNR 3/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

14212331. H. S 130/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudentială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de înfiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017) 538 final

14202932. H. CD 96/11 decembrie 2017 - M. Of. nr. 990 - 13.XII.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudentială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de înfiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017)538

14148833. H. G 821/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
privind desfiintarea Centrului de Monitorizare a Unitătilor cu Risc Profesional

14147434. H. G 814/08 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 903 - 17.XI.2017
privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

14070635. O. ANAF 2856/02 octombrie 2017 - M. Of. nr. 780 - 03.X.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscaiã privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrãrii si anulãrii înregistrãrii în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrãrii în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã a persoanelor impozabile care prezintã risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

14054236. O. MDRAPFE 3710/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

14054337. O. MMED 1212/08 septembrie 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

14054438. O. MAI 99/22 august 2017 - M. Of. nr. 755 - 21.IX.2017
al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fată de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism

14050339. O. MFP 2426/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 749 - 19.IX.2017
al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

14014140. DEC. PM 597/30 august 2017 - M. Of. nr. 699 - 30.VIII.2017
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rares Triscă din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

13882141. H. S 80/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 500 - 30.VI.2017
propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveste obligatia de compensare, suspendarea obligatiei de compensare, cerintele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centralã, înregistrarea si supravegherea registrelor centrale de tranzactii si cerintele aplicabile registrelor centrale de tranzactii - COM (2017) 208 final

13876842. O. MS 604/26 mai 2017 - M. Of. nr. 493 - 29.VI.2017
al ministrului sãnãtãtii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sãnãtãtii, al ministrului mediului si pãdurilor si al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pientru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piatã pe teritoriul României, precum si pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curãtarea, dezinfectia si sterilizarea în unitãtile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curãtenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmeazã sã fie tratat si a metodelor de evaluare a derulãrii si eficientei procesului de sterilizare

13876943. O. MMED 880/14 iunie 2017 - M. Of. nr. 493 - 29.VI.2017
al ministrului mediului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pientru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României, precum si pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curătenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmează să fie tratat si a metodelor de evaluare a derulării si eficientei procesului de sterilizare

13877044. O. ASVSA 78/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 493 - 29.VI.2017
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii, al ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pientru Siguranta Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piată pe teritoriul României, precum si pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curătenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmează să fie tratat si a metodelor de evaluare a derulării si eficientei procesului de sterilizare

13866445. O. MAI 67/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 478 - 26.VI.2017
al ministrului afacerilor interne privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor si transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne

13857846. DEC. CSINPPC 32/25 mai 2017 - M. Of. nr. 461 - 20.VI.2017
pentru modificarea si completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari si firmelor de audit în functie de riscul de afectare a credibilitătii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014

13823247. DEC. CC 127/09 martie 2017 - M. Of. nr. 409 - 31.V.2017
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate ale dispozitiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală si art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicată, cu referire la sintagma „ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc”

13796548. DEC. ICCJ 15/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 369 - 18.V.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept „dacă actiunea unică continuă de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat si ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infractiunilor prevăzute de art. 2 si 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, în concurs ideal, sau infractiunea unică prevăzută de art. 3 din aceeasi lege”.

13734549. L. P 64/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 273 - 19.IV.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

13734650. D. PRES 389/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 273 - 19.IV.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

13725151. DEC. ICCJ 3/28 februarie 2017 - M. Of. nr. 259 - 13.IV.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmãtoarei probleme de drept: „atunci când o persoanã comite, în aceeasi împrejurare, una sau mai multe actiuni care pot constitui elementul material conform enumerãrii din art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevãzute în tabele diferite (de risc si de mare risc), ne aflãm în prezenta unui concurs de infractiuni prevãzut de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 si art. 2 alin. (2) din aceeasi lege cu aplicarea art. 38 din Codul penal sau a unei unitãti legale de infractiuni sub forma infractiunii continuate, prevãzute de art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ori a infractiunii complexe prevãzute de art. 2 alin. (1) si (2)din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (2) din Codul penal”.

13719052. DEC. ICCJ 1/30 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 247 - 10.IV.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept:
1) dacã prevederile art. 45 si art. 48 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor si art. 6 lit. b) din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, se circumscriu obligatiei legale a bãncii în faza precontractualã de informare privind riscul ratei de schimb valutar;
2) dacã dispozitiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacrã principiul nominalismului monetar, sunt aplicabile într-o cauzã în care se sustine cã, desi creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a trage creditul contractat în moneda acordatã, deoarece moneda nu exista la momentul tragerii creditului decât scriptic;
3) dacã dispozitiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori impun obligativitatea pentru o institutie bancarã de a insera într-un contract de credit în valutã a unei clauze clare si inteligibile privind riscul valutar.

13690653. H. CIFGA 39/16 martie 2017 - M. Of. nr. 211 - 28.III.2017
pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată" (NI-ASR-07-VII/0)

13671654. H. S 25/14 martie 2017 - M. Of. nr. 188 - 16.III.2017
referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures)
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveste indicatorul efectului de levier, indicatorul de finantare stabilă netă, cerintele privind fondurile proprii si pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărtii, riscul de piată, expunerile fată de contrapărti centrale, expunerile fată de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea si cerintele de publicare a informatiilor si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - COM(2016) 850 final
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveste capacitatea de absorbtie a pierderilor si de recapitalizare a institutiilor de credit si a firmelor de investitii - COM(2016) 851 final
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveste capacitatea de absorbtie a pierderilor si de recapitaiizare a institutiilor de credit si a firmelor de investitii si de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE si a Directivei 2007/36/CE - COM(2016) 852 final
4. Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveste entitătile exceptate, societătile financiare holding, societătile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile si competentele de supraveghere si măsurile de conservare a capitalului - COM(2016) 854 final

13663255. H. S 15/07 martie 2017 - M. Of. nr. 176 - 10.III.2017
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice si de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016)862 final

13663756. H. S 20/07 martie 2017 - M. Of. nr. 176 - 10.III.2017
referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final

13647057. R. FGDB 1/22 februarie 2017 - M. Of. nr. 155 - 02.III.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

13628058. O. BNR 2/13 februarie 2017 - M. Of. nr. 130 - 20.II.2017
privind abrogarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

13626959. O. MS 146/17 februarie 2017 - M. Of. nr. 129 - 17.II.2017
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

13612360. H. G 972/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 106 - 07.II.2017
pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundatii aferent celor 11 administratii bazinale de apă si fluviului Dunărea de pe teritoriul României

13587761. O. MFP 107/17 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 60 - 20.I.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de Institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

13570762. DEC. PM 52/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 37 - 12.I.2017
pentru numirea domnului Rares Triscă în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

13529063. N. ASF 40/16 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1040 - 23.XII.2016
pentru modificarea si completarea Normei Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitătile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

13531764. O. BNR 8/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1043 - 23.XII.2016
privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

13411365. H. S 138/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce priveste schimbul de informatii, sistemul de alertă timpurie si procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substante psihoactive - COM (2016) 547 final

13401266. H. G 768/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 852 - 26.X.2016
privind organizarea si functionarea Platformei nationale pentru reducerea riscurilor la dezastre

13397367. H. G 770/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 847 - 25.X.2016
privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezintă risc

13368568. H. S 132/11 octombrie 2016 - M. Of. nr. 807 - 13.X.2016
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc si a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social - COM (2016) 461 final

13308469. R. BNR 4/31 august 2016 - M. Of. nr. 706 - 12.IX.2016
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

13291270. O. MS 961/19 august 2016 - M. Of. nr. 681 - 02.IX.2016
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curătenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în functie de suportul care urmează să fie tratat si a metodelor de evaluare a derulării si eficientei procesului de sterilizare

13269771. H. G 583/10 august 2016 - M. Of. nr. 644 - 23.VIII.2016
privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performantă, a riscurilor asociate obiectivelor si măsurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparentă institutională si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public

13256172. OG. G 16/10 august 2016 - M. Of. nr. 622 - 12.VIII.2016
pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

13253573. H. G 557/03 august 2016 - M. Of. nr. 615 - 11.VIII.2016
privind managementul tipurilor de risc

13231074. H. G 520/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 576 - 28.VII.2016
privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

13135175. DEC. ANP 443/24 mai 2016 - M. Of. nr. 427 - 07.VI.2016
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor, pe baza Sistemului de creditare a participării la activităti si programe educative, de asistentă psihologică si asistentă socială, activităti lucrative, precum si la prevenirea situatiilor de risc

13132276. O. BNR 4/27 mai 2016 - M. Of. nr. 424 - 06.VI.2016
privind suspendarea aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

13060377. O. MFE 534/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 322 - 27.IV.2016
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitătile marginalizate”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială si combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitătile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”

13059778. O. MFE 533/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 320 - 26.IV.2016
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitătile marginalizate în care există populatie apartinând minoritătii rome”, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială si combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitătile marginalizate în care există populatie apartinând minoritătii rome, prin implementarea de măsuri integrate”

13010879. H. G 217/30 martie 2016 - M. Of. nr. 252 - 05.IV.2016
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2016 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

13011680. L. P 54/30 martie 2016 - M. Of. nr. 253 - 05.IV.2016
pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

13011781. D. PRES 360/30 martie 2016 - M. Of. nr. 253 - 05.IV.2016
privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, a sumelor necesare acoperirii plătii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

12966882. O. BNR 1/07 martie 2016 - M. Of. nr. 193 - 15.III.2016
privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

12915583. R. FGDB 2/05 februarie 2016 - M. Of. nr. 120 - 16.II.2016
privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

12733184. L. P 282/18 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

12733285. D. PRES 847/17 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 863 - 19.XI.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

12719386. L. P 276/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vânzarea în lipsă si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

12719587. D. PRES 830/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vânzarea în lipsă si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

12704688. O. ANRE 157/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

12697789. H. G 889/27 octombrie 2015 - M. Of. nr. 818 - 03.XI.2015
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

12670490. O. BNR 9/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

12627391. O. ANRE 139/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 704 - 18.IX.2015
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora

12606292. H. G 690/19 august 2015 - M. Of. nr. 666 - 02.IX.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Criscior si Orăstioara de Sus, judetul Hunedoara

12480693. O. MS 811/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 472 - 30.VI.2015
al ministrului sănătătii privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

12465094. O. MAI 53/16 mai 2015 - M. Of. nr. 448 - 23.VI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilitătilor pentru implementarea părtii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă

12426895. O. MS 677/28 mai 2015 - M. Of. nr. 384 - 02.VI.2015
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

12357196. R. BNR 4/17 aprilie 2015 - M. Of. nr. 275 - 23.IV.2015
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

12353797. O. MECS 3542/27 martie 2015 - M. Of. nr. 269 - 22.IV.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind aprobarea programelor scolare pentru disciplinele optionale “Joc si miscare”, curriculum la decizia scolii pentru clasa pregătitoare, clasa I si clasa a II-a, “Educatie pentru prevenirea riscului rutier”, curriculum la decizia scolii pentru învătământul primar, “Educatie pentru dezvoltare”, curriculum la decizia scolii pentru liceu, “Educatie pentru drepturile de proprietate intelectuală”, curriculum la decizia scolii pentru liceu

12354198. L. P 84/21 aprilie 2015 - M. Of. nr. 270 - 22.IV.2015
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

12354299. D. PRES 409/20 aprilie 2015 - M. Of. nr. 270 - 22.IV.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

123312100. H. G 227/02 aprilie 2015 - M. Of. nr. 233 - 06.IV.2015
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2015 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

123278101. N. ASF 6/23 martie 2015 - M. Of. nr. 227 - 03.IV.2015
privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitătile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

122967102. O. MFP 271/17 martie 2015 - M. Of. nr. 185 - 18.III.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

122843103. N. ASF 5/03 martie 2015 - M. Of. nr. 169 - 11.III.2015
privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

122259104. O. MFP 99/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 82 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea formei si continutului conventiei, a contractului de garantare si a înscrisului prevăzute la art. 9^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de risc pentru anul 2015

121967105. H. G 1103/10 decembrie 2014 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2015
pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati în prevenirea si interventia în cazurile de copii aflati în situatie de risc de părăsire sau părăsiti în unităti sanitare

121793106. O. MEN 5113/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2015
al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie în cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitătilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învătământul preuniversitar

121601107. O. MS 1575/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 946 - 23.XII.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

120753108. N. ASF 25/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 835 - 17.XI.2014
pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

120566109. O. MT 1501/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 801 - 04.XI.2014
al ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de sigurantă pentru evaluarea riscurilor si de modificarea Regulamentului (CE) nr. 352/2009

120178110. L. P 128/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 744 - 13.X.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, precum si pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

120179111. D. PRES 612/07 octombrie 2014 - M. Of. nr. 744 - 13.X.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, precum si pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

120062112. O. MB 1341/01 octombrie 2014 - M. Of. nr. 725 - 03.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

120072113. H. CIFGA 166/26 septembrie 2014 - M. Of. nr. 727 - 03.X.2014
pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată (NI-ASR-07-W0)"

119359114. O. MS 930/14 august 2014 - M. Of. nr. 615 - 20.VIII.2014
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusetare corporală si pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

119156115. DEC. CSIPPC 27/07 iulie 2014 - M. Of. nr. 579 - 04.VIII.2014
pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari si firmelor de audit în functie de riscul de afectare a credibilitătii raportărilor financiare

119053116. O. MB 981/29 iulie 2014 - M. Of. nr. 566 - 30.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

118591117. O. MS 772/30 iunie 2014 - M. Of. nr. 492 - 02.VII.2014
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

118326118. O. MB 811/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 451 - 20.VI.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

118222119. H. G 465/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 436 - 16.VI.2014
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001

117990120. O. MB 720/22 mai 2014 - M. Of. nr. 396 - 29.V.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitătilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora

117641121. H. G 353/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 341 - 09.V.2014
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2014 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatie de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

117131122. N. ASF 3/17 martie 2014 - M. Of. nr. 258 - 09.IV.2014
privind controlul intern, auditul intern si administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

116742123. O. MAI 32/12 martie 2014 - M. Of. nr. 207 - 24.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

116726124. DEC. ANP 377/14 martie 2014 - M. Of. nr. 203 - 21.III.2014
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării detinutilor la activităti si programe de educatie, asistentă psihologică si socială, la activităti lucrative, precum si în situatii de risc, aprobată prin Decizia directorului general ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 438/2013

116492125. O. MFP 295/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

115994126. R. BNR 1/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

115995127. R. ASF 9/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

115410128. H. CIFGA 208/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 21 - 13.I.2014
pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplata la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată (NI-ASR-07-V/0)”

115371129. L. P 2/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

115372130. D. PRES 2/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

115367131. O. ME 2496/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării initiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

115181132. O. MS 1554/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 834 - 24.XII.2013
al ministrului sănătătii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

114947133. OG. G 20/27 ianuarie 1994 - M. Of. nr. 806 - 19.XII.2013
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente - republicare

114699134. O. MADN 170/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 771 - 10.XII.2013
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura, privind aprobarea continutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administratia Natională „Apele Române" si consiliile judetene în vederea elaborării hărtilor de risc la inundatii

114701135. O. MDRAP 3423/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 771 - 10.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind aprobarea continutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administratia Natională „Apele Române" si consiliile judetene în vederea elaborării hărtilor de risc la inundatii

114661136. O. ANAF 3751/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 765 - 09.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind competenta de efectuare a activitătilor de analiză de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

114549137. O. MS 1443/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 750 - 04.XII.2013
al ministrului sănătătii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

113218138. H. G 683/04 septembrie 2013 - M. Of. nr. 585 - 16.IX.2013
pentru aprobarea Planului national de actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protectie a plantelor

113051139. H. G 663/27 august 2013 - M. Of. nr. 565 - 05.IX.2013
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hărtilor de risc natural la alunecări de teren si inundatii

112625140. O. MADR 785/09 august 2013 - M. Of. nr. 508 - 12.VIII.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea normelor-cadru tehnice si financiare, precum si a documentatiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

112583141. H. G 570/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 497 - 07.VIII.2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

112492142. O. MFE 543/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112493143. O. MDRAP 2366/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112494144. O. MADN 1446/05 iunie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112495145. O. ME 1489/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al ministrului economiei pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112496146. O. MMFPSPV 1441/01 iulie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112497147. O. MT 879/17 iunie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritătile de management si organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

112279148. L. P 247/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 456 - 24.VII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă. Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de slat, privind gestionarea fondurilor nerambursabife alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

112280149. D. PRES 690/16 iulie 2013 - M. Of. nr. 456 - 24.VII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă. Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat. privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondunlor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

111683150. OUG. G 64/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 377 - 26.VI.2013
privind înfiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor În agricultură si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

111512151. DEC. ANP 438/30 aprilie 2013 - M. Of. nr. 353 - 14.VI.2013
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării detinutilor la activităti si programe de educatie, asistentă psihologică si socială, la activităti lucrative, precum si în situatii de risc

111424152. H. CIFGA 72/27 mai 2013 - M. Of. nr. 338 - 10.VI.2013
pentru aprobarea modificării si completării Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonplată si riscuri temporar nonplată (NI- ASR-07-1V/0)”

110800153. OUG. G 37/30 aprilie 2013 - M. Of. nr. 256 - 08.V.2013
pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de ia Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

110655154. H. CIFGA 53/19 aprilie 2013 - M. Of. nr. 241 - 26.IV.2013
pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată si riscuri temporar nonpiată (NI- ASR-07-IV/0)”

110556155. H. G 171/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. 228 - 20.IV.2013
privind aprobarea Programului de actiuni pentru anul 2013 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

110294156. O. MS 456/02 aprilie 2013 - M. Of. nr. 197 - 08.IV.2013
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguratii în sistemul de asigurări sociale de sănătate si a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piata din România

110096157. IL. MAI 9/01 februarie 2013 - M. Of. nr. 164 - 27.III.2013
ale ministrului afacerilor interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unitătilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

109039158. O. CSA 2/15 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2013
pentru modificarea notei anexei nr. 4 la Normele privind autorizarea si desfăsurarea activitătii de subscriere si cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2012

108509159. H. G 1232/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

108526160. H. G 1254/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 876 - 21.XII.2012
pentru modificarea si completarea Listei substantelor dopante cu grad de mare risc

108114161. O. MMP 3968/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 828 - 10.XII.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

107988162. R. BNR 15/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 808 - 03.XII.2012
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

107851163. O. MS 1185/20 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 795 - 27.XI.2012
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

107663164. L. P 217/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 770 - 15.XI.2012
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

107664165. D. PRES 706/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 770 - 15.XI.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

107343166. H. CIFGA 164/19 octombrie 2012 - M. Of. nr. 728 - 29.X.2012
pentru aprobarea Normei privind asigurarea pe termen scurt, în numele si în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiată (NI-ASR-07-III/0)

107209167. H. G 999/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 711 - 18.X.2012
pentru aprobarea unei plăti din fondul de risc constituit în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

106812168. O. MDRT 1640/03 septembrie 2012 - M. Of. nr. 659 - 18.IX.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind analiza si evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011”

106683169. O. CNVM 99/03 septembrie 2012 - M. Of. nr. 637 - 07.IX.2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
Regulamentul nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă si anumite aspecte ale swapuriior pe riscul de credit

106333170. H. G 801/31 iulie 2012 - M. Of. nr. 580 - 14.VIII.2012
privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Bucuresti la 26 ianuarie 2012 si 21 martie 2012 si la Bruxelles la 15 martie 2012, 16 aprilie 2012 si 10 mai 2012, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

106114171. H. G 674/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 542 - 03.VIII.2012
pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 17 iunie 2011, 7 decembrie 2011, 16 decembrie 2011, 28 decembrie 2011 si 1 februarie 2012 si la Washington la 19 decembrie 2011 si la 31 ianuarie 2012 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

106115172. H. G 762/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 542 - 03.VIII.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru decontarea cheltuielilor necesare înlăturării stării de risc cauzate de situatia hidrologică critică actuală prin executarea în regim de urgentă a unor operatiuni de dragare a fluviului Dunărea si a altor lucrări specifice

105644173. R. BNR 10/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 471 - 11.VII.2012
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

105476174. O. CSA 12/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 449 - 05.VII.2012
pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea si desfăsurarea activitătii de subscriere si cedare în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală

104794175. O. ANA 42/17 mai 2012 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2012
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc si a formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

103546176. H. G 206/20 martie 2012 - M. Of. nr. 220 - 03.IV.2012
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001

103552177. H. G 249/27 martie 2012 - M. Of. nr. 222 - 03.IV.2012
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2012 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnica în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

103394178. O. MS 251/16 martie 2012 - M. Of. nr. 196 - 26.III.2012
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

103227179. O. BNR 4/08 martie 2012 - M. Of. nr. 179 - 20.III.2012
referitor la raportarea situatiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entitătilor supravegheate de Banca Natională a României, altele decât institutiile de credit

103228180. R. BNR 5/08 martie 2012 - M. Of. nr. 179 - 20.III.2012
privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitătilor supravegheate de Banca Natională a României, altele decât institutiile de credit

102275181. R. BNR 2/09 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 49 - 20.I.2012
privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

102230182. H. G 1/04 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă si a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor

102234183. O. ANA 1/12 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 44 - 19.I.2012
al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea conditiilor tehnice ale camerei pentru produse cu substante interzise, a procedurii de depozitare si păstrare a substantelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării si a formularelor proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011

101749184. PZ. CSA 15/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 915 - 22.XII.2011
pentru modificarea si completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

101687185. R. BNR 29/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 908 - 21.XII.2011
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de extemalizare a activitătilor acestora si pentru abrogarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 25/2010 privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de extemalizare a activitătilor acestora

101337186. H. G 1195/30 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 868 - 08.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 17 iunie 2011 si 13 octombrie 2011 si la Bruxelles la 7 noiembrie 2011, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

100919187. O. BNR 22/08 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 820 - 21.XI.2011
privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

100774188. O. BNR 18/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

100775189. O. CNVM 82/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

100782190. H. G 1089/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 801 - 11.XI.2011
pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

100747191. O. BNR 19/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

100748192. O. CNVM 84/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

100680193. O. MS 1483/24 octombrie 2011 - M. Of. nr. 788 - 07.XI.2011
al ministrului sănătătii privind aprobarea Planului de actiune pentru asigurarea securitătii transfuzionale fată de riscul de transmitere posttransfuzională a infectiei cu virusul West Nile la om

100621194. R. BNR 16/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 779 - 03.XI.2011
privind procedura de administrare a riscului de decontare si facilitătile acordate de Banca Natională a României tn scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

100550195. DEC. CSA 738/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 768 - 01.XI.2011
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale RISC TOTAL ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

100208196. O. MFP 2595/30 septembrie 2011 - M. Of. nr. 713 - 10.X.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

100133197. H. G 954/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 704 - 05.X.2011
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

100134198. H. G 956/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 704 - 05.X.2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

100070199. H. G 932/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea”

99975200. O. BNR 8/06 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

99976201. O. CNVM 60/12 septembrie 2011 - M. Of. nr. 685 - 27.IX.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

99428202. OG. G 16/24 august 2011 - M. Of. nr. 608 - 29.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Modificari si completari:
-L. P 217/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 770 - 15.XI.2012

99311203. H. G 809/10 august 2011 - M. Of. nr. 592 - 22.VIII.2011
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

99016204. R. BNR 9/21 iulie 2011 - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011
privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor emitente de monedă electronică

99017205. R. BNR 10/22 iulie 2011 - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

98698206. O. CSA 12/05 iulie 2011 - M. Of. nr. 506 - 18.VII.2011
pentru modificarea si completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr 18/2009

98342207. H. G 607/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 454 - 29.VI.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 1 octombrie 2010 si la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediii, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

98330208. L. P 104/09 mai 2008 - M. Of. nr. 452 - 28.VI.2011
privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc - republicare

98231209. R. BNR 6/10 iunie 2011 - M. Of. nr. 438 - 22.VI.2011
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare si aprobarea utilizării acestei abordări de către institutiile de credit, pentru riscul operational

97985210. L. P 95/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 404 - 09.VI.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

97986211. D. PRES 552/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 404 - 09.VI.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

98045212. R. BNR 5/26 mai 2011 - M. Of. nr. 400 - 08.VI.2011
privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor de plată

97793213. DEC. ICCJ 4/17 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 379 - 31.V.2011
privind recursul în interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probatiune de a beneficia de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 50%

97404214. O. CSA 7/29 aprilie 2011 - M. Of. nr. 325 - 11.V.2011
pentru modificarea si completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

97344215. R. BNR 2/05 mai 2011 - M. Of. nr. 316 - 09.V.2011
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

97345216. R. BNR 3/05 mai 2011 - M. Of. nr. 316 - 09.V.2011
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

96578217. H. G 243/16 martie 2011 - M. Of. nr. 212 - 28.III.2011
pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

96424218. O. MADR 11/14 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 193 - 21.III.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 16/2010

96033219. H. G 102/09 februarie 2011 - M. Of. nr. 144 - 25.II.2011
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2011 privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

95877220. H. G 49/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 117 - 16.II.2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia în echipă multidisciplinară si în retea în situatiile de violentă asupra copilului si de violentă în familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinară si interinstitutională privind copiii exploatati si aflati în situatii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii români migranti victime ale altor forme de violentă pe teritoriul altor state

94639221. O. BNR 25/10 decembrie 2010 - M. Of. nr. 860 - 22.XII.2010
privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

94610222. R. BNR 25/10 decembrie 2010 - M. Of. nr. 856 - 21.XII.2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

94567223. OUG. G 114/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 851 - 20.XII.2010
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

94420224. H. G 1206/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 833 - 13.XII.2010
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 148/2010 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

93899225. H. G 1096/03 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 771 - 18.XI.2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”

93522226. O. BNR 11/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

93523227. O. CNVM 76/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

93524228. O. BNR 12/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

93525229. O. CNVM 77/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

93530230. O. BNR 15/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

93531231. O. CNVM 74/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

93532232. O. BNR 16/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

93533233. O. CNVM 72/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

93534234. O. BNR 17/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

93535235. O. CNVM 73/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

93538236. O. BNR 19/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

93539237. O. CNVM 90/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

93479238. O. MAI 234/18 octombrie 2010 - M. Of. nr. 719 - 28.X.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

93215239. R. BNR 22/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 690 - 14.X.2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

92754240. O. MECMA 1545/31 august 2010 - M. Of. nr. 629 - 07.IX.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru recunoasterea Societătii Comerciale „Eurotraining Solution" - S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securitătii si calitătii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale

92728241. H. G 846/11 august 2010 - M. Of. nr. 626 - 06.IX.2010
pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung

92511242. O. MAI 181/12 august 2010 - M. Of. nr. 598 - 24.VIII.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor

92048243. O. BNR 8/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 547 - 04.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

92049244. O. CNVM 48/13 iulie 2010 - M. Of. nr. 547 - 04.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

91617245. L. P 149/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 490 - 16.VII.2010
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

91618246. D. PRES 789/09 iulie 2010 - M. Of. nr. 490 - 16.VII.2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

91086247. H. G 510/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 427 - 25.VI.2010
privind cerintele minime de securitate si sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

90894248. O. MADR 113/12 mai 2010 - M. Of. nr. 399 - 16.VI.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 16/2010

89852249. O. MECMA 625/07 aprilie 2010 - M. Of. nr. 269 - 26.IV.2010
pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării initiativei JEREMIE în România“, aferentă domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare“, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient“, din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

89593250. O. MFP 836/19 martie 2010 - M. Of. nr. 232 - 13.IV.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008

89074251. OUG. G 19/09 martie 2010 - M. Of. nr. 170 - 16.III.2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

88883252. H. G 148/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 145 - 05.III.2010
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

88211253. O. MADR 16/26 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 84 - 08.II.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

87878254. R. BNR 1/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 39 - 18.I.2010
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de extemalizare a activitătilor acestora

87497255. R. BNR 25/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 911 - 24.XII.2009
privind utilizarea abordării avansate de evaluare si aprobarea utilizării acestei abordări de către institutiile de credit, pentru riscul operational

87469256. H. G 1559/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 908 - 23.XII.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

87405257. O. BNR 13/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 897 - 22.XII.2009
privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate
Rectificare - M. Of. nr. 38 - 18.I.2010

87357258. H. G 1515/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 892 - 21.XII.2009
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 martie 2009, 31 martie 2009, 22 iunie 2009, 7 iulie 2009 si 15 iulie 2009 si la Washington la 6 aprilie 2009 si 22 iulie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

87130259. H. G 1510/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 866 - 11.XII.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad"

86742260. L. P 371/26 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 821 - 30.XI.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

86743261. D. PRES 1733/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 821 - 30.XI.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

86427262. O. MAI 274/13 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 779 - 13.XI.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind desemnarea responsabilitătilor pentru implementarea părtii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă

86061263. O. MS 1281/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 740 - 30.X.2009
al ministrului sănătătii, interimar privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

86062264. O. CNAS 893/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 740 - 30.X.2009
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

84886265. R. BNR 18/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 630 - 23.IX.2009
privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora
Modificari si completari:
-R. BNR 1/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 39 - 18.I.2010

84832266. O. CSA 18/07 septembrie 2009 - M. Of. nr. 621 - 16.IX.2009
pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern la asigurători/ reasiguratori

84673267. O. MS 1030/20 august 2009 - M. Of. nr. 603 - 01.IX.2009
al ministrului sănătătii privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei

84669268. O. BNR 6/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

84670269. O. CNVM 43/13 august 2009 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2009
al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

84159270. R. BNR 13/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 537 - 03.VIII.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

84160271. R. BNR 14/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 537 - 03.VIII.2009
privind modificarea Normei metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

83634272. O. MAI 129/29 iunie 2009 - M. Of. nr. 469 - 07.VII.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucratorilor la locul de munca in Ministerul Administratiei si Internelor

83533273. R. BNR 11/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 459 - 02.VII.2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

83281274. OUG. G 74/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 434 - 25.VI.2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentrumodificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

82387275. R. BNR 8/12 mai 2009 - M. Of. nr. 343 - 22.V.2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

82037276. H. G 491/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

81732277. O. BNR 5/23 aprilie 2009 - M. Of. nr. 284 - 30.IV.2009
privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora

81733278. R. BNR 7/23 aprilie 2009 - M. Of. nr. 284 - 30.IV.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

80726279. R. BNR 3/19 martie 2009 - M. Of. nr. 200 - 30.III.2009
privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

80256280. DEC. ANSPDCP 11/05 martie 2009 - M. Of. nr. 155 - 12.III.2009
privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor

80192281. O. MFP 405/02 martie 2009 - M. Of. nr. 152 - 11.III.2009
al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.603/2008

78935282. R. BNR 2/20 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 40 - 22.I.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

77768283. O. MIRA 663/27 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 822 - 08.XII.2008
al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea si completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 210/2007

77586284. H. G 1492/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 812 - 04.XII.2008
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 si 20 iunie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

76529285. L. P 185/21 octombrie 2008 - M. Of. nr. 722 - 24.X.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernulu nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori si creditori ai fondului de risc

76530286. D. PRES 966/20 octombrie 2008 - M. Of. nr. 722 - 24.X.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori si creditori ai fondului de risc

75617287. H. G 187/17 martie 2000 - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor - republicare

75322288. R. BNR 11/19 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

75227289. H. G 826/13 august 2008 - M. Of. nr. 609 - 18.VIII.2008
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

75182290. O. MADR 490/06 august 2008 - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 581/2007 privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

74540291. O. MCC 2379/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 539 - 17.VII.2008
al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a „Liniei ferate industriale cu ecartament îngust Brad-Criscior”, judetul Hunedoara

74510292. O. MEF 2005/27 iunie 2008 - M. Of. nr. 536 - 16.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi
Rectificare - M. Of. nr. 583 - 04.VIII.2008

74206293. H. G 688/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 493 - 02.VII.2008
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

73745294. DEC. ICCJ 21/10 martie 2008 - M. Of. nr. 444 - 13.VI.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, în raport cu prevederile art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996, aprobată prin Legea nr. 334/2001, referitor la sporul de risc si suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar, pentru judecători, procurori si personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor

73639295. O. MIRA 498/28 mai 2008 - M. Of. nr. 429 - 09.VI.2008
al ministrului internelor si reformei administrative privind organizarea, coordonarea si controlul activitătilor de inspectie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale si de protectie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

73528296. O. MEF 1603/22 mai 2008 - M. Of. nr. 413 - 02.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

73371297. O. ANPC 161/19 mai 2008 - M. Of. nr. 394 - 26.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că jucăriile magnetice puse pe piată sau puse la dispozitie pe piată include avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate si sigurantă

71930298. H. G 286/12 martie 2008 - M. Of. nr. 206 - 18.III.2008
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

71711299. R. BNR 5/18 februarie 2008 - M. Of. nr. 173 - 06.III.2008
privind aprobarea utilizării abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operational

71524300. R. BNR 4/18 februarie 2008 - M. Of. nr. 146 - 26.II.2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

71431301. O. ANSVSA 215/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 135 - 21.II.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite tări terte din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

71432302. O. MADR 12/17 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 135 - 21.II.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite tări terte din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

71433303. O. MSP 110/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 135 - 21.II.2008
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite tări terte din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

71434304. O. ANPC 34/12 februarie 2008 - M. Of. nr. 135 - 21.II.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite tări terte din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

71436305. OUG. G 11/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 136 - 21.II.2008
privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori si creditori ai fondului de risc

71423306. L. P 218/05 iulie 2005 - M. Of. nr. 132 - 20.II.2008
privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare - republicare
Modificari si completari:
-OUG. G 28/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2012

69919307. O. MMDD 1829/21 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 856 - 13.XII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Îndrumarului privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sănătătii umane, datorate introducerii deliberate în mediu si pe piată a organismelor modificate genetic

69804308. L. P 341/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 846 - 10.XII.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, si pentru modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

69805309. D. PRES 1037/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 846 - 10.XII.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, si pentru modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucureti la 26 mai 2004

68824310. L. P 283/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 733 - 30.X.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre Romania si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

68825311. D. PRES 925/24 octombrie 2007 - M. Of. nr. 733 - 30.X.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre Romania si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

68210312. O. BNR 15/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

68211313. O. CNVM 98/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

67925314. OUG. G 85/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 622 - 10.IX.2007
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 si la Bucuresti la 20 iunie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004, si pentru modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

67664315. H. G 932/07 august 2007 - M. Of. nr. 596 - 29.VIII.2007
pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea de la bugetul de stat a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

67306316. H. G 803/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 548 - 10.VIII.2007
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93

66937317. O. MAPDR 581/13 iulie 2007 - M. Of. nr. 499 - 25.VII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

66938318. O. MAPDR 582/13 iulie 2007 - M. Of. nr. 499 - 25.VII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din tări terte si care prezintă un risc fitosanitar iminent

66581319. L. P 195/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 453 - 04.VII.2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

66582320. D. PRES 656/26 iunie 2007 - M. Of. nr. 453 - 04.VII.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

66560321. H. G 653/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 449 - 03.VII.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în .Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România"

66476322. R. BNR 5/25 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

66477323. N. BNR 8/25 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

66249324. OUG. G 52/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 412 - 20.VI.2007
privind modificarea si completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

66181325. H. G 558/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 405 - 18.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 7 martie 2007 si la Bucuresti la 3 aprilie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

66182326. H. G 559/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 405 - 18.VI.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 3 august 2006 si la Zagreb la 12 septembrie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

66116327. L. P 155/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 396 - 12.VI.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

66117328. D. PRES 586/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 396 - 12.VI.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

65798329. O. MIRA 210/21 mai 2007 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2007
al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

64985330. H. CIGCCE 15649/08 martie 2007 - M. Of. nr. 268 - 20.IV.2007
pentru aprobarea Normelor privind derularea, în numele si în contul statului, a activitătii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0)

64728331. R. BNR 2/09 martie 2007 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2007
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

64320332. O. CSA 3/15 martie 2007 - M. Of. nr. 200 - 23.III.2007
pentru punerea în aplicare a Normelor privind legea aplicabilă contractelor de asigurare care reglementează riscuri situate în statele membre ale Uniunii Europene sau în cele apartinând Spatiului Economic European

64252333. N. BNR 5/12 martie 2007 - M. Of. nr. 191 - 20.III.2007
privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

64236334. R. BNR 4/12 martie 2007 - M. Of. nr. 189 - 19.III.2007
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

64129335. O. MAI 171/08 martie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului administratiei si internelor privind unele măsuri pentru avertizarea populatiei din zonele expuse riscului la cutremur

64130336. O. MTCT 319/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind unele măsuri pentru avertizarea populatiei din zonele expuse riscului la cutremur

64174337. R. BNR 3/12 martie 2007 - M. Of. nr. 177 - 14.III.2007
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

64103338. H. G 226/07 martie 2007 - M. Of. nr. 176 - 13.III.2007
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

63754339. O. ANSVSA 28/13 februarie 2007 - M. Of. nr. 130 - 22.II.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste măsurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influentei aviare înalt patogene provocate de virusul A al influentei aviare subtipul H5N1 de la păsările vii care trăiesc în sălbăticie la păsările domestice si alte păsări captive si care prevede un sistem de detectare rapidă în zonele expuse unui risc deosebit

63411340. O. MAI 132/29 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 79 - 01.II.2007
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză si acoperire a riscurilor

62801341. H. G 1751/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2007
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea comună semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

62659342. O. MAPDR 551/08 august 2006 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de dăunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

62660343. O. MAI 1475/13 octombrie 2006 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de dăunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

62538344. R. BNR 12/11 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2006
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

62461345. O. BNR 18/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare
Modificari si completari:
-O. BNR 3/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

62462346. O. CNVM 115/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare

62466347. O. BNR 20/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

62467348. O. CNVM 117/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

62468349. O. BNR 21/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

62469350. O. CNVM 118/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

62476351. OUG. G 126/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

62422352. O. BNR 23/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

62423353. O. CNVM 120/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

62424354. O. CSA 113136/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

62429355. O. BNR 11/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

62430356. O. CNVM 108/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

62431357. O. BNR 12/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

62432358. O. CNVM 109/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

62451359. O. BNR 16/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

62452360. O. CNVM 113/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

62453361. O. BNR 17/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

62454362. O. CNVM 114/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

61558363. H. G 1605/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 939 - 21.XI.2006
privind aprobarea dotării parcului auto propriu pentru activităti specifice al Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic, prin donatie

61387364. H. G 1580/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 918 - 13.XI.2006
pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

61360365. O. MMSSF 706/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 915 - 10.XI.2006
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale

60822366. H. G 1218/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 845 - 13.X.2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

60754367. DEC. MSP 1201/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 835 - 10.X.2006
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Ghidului privind reducerea riscului de transmitere a encefalopatiilor spongiforme animale prin medicamentele de uz uman

60511368. N. BNR 20/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 800 - 22.IX.2006
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

60262369. H. G 1136/30 august 2006 - M. Of. nr. 769 - 11.IX.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

60272370. N. BNR 18/05 septembrie 2006 - M. Of. nr. 770 - 11.IX.2006
privind organizarea si controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor financiare nebancare

60200371. H. G 1092/16 august 2006 - M. Of. nr. 762 - 07.IX.2006
privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în muncă

60166372. H. G 1093/16 august 2006 - M. Of. nr. 757 - 06.IX.2006
privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

60046373. H. G 1058/09 august 2006 - M. Of. nr. 737 - 29.VIII.2006
privind cerintele minime pentru “mbunătătirea securitătii si protectia sănătătii lucrătorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

59820374. H. G 1051/09 august 2006 - M. Of. nr. 713 - 21.VIII.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afectiuni dorsolombare

59461375. DEC. ANSPD 89/18 iulie 2006 - M. Of. nr. 654 - 28.VII.2006
privind stabilirea categoriilor de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor

59214376. L. P 326/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

59215377. D. PRES 963/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

58962378. N. BNR 11/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 586 - 06.VII.2006
privind modificarea si completarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

58967379. O. MFP 1079/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 587 - 06.VII.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi

58866380. O. CSA 113117/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 572 - 03.VII.2006
pentru punerea în aplicare a Normelor privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern si management al riscului la asigurători

58040381. H. G 618/10 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 25 ianuarie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 9 februarie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat“ - S.A. si “Electrica Dobrogea“ - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

57789382. L. P 128/12 mai 2006 - M. Of. nr. 429 - 18.V.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

57790383. D. PRES 648/10 mai 2006 - M. Of. nr. 429 - 18.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

57304384. H. G 493/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 380 - 03.V.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

56417385. H. G 318/08 martie 2006 - M. Of. nr. 249 - 20.III.2006
pentru modificarea pct. 8 lit. a) si b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

56121386. O. MTCT 1995/18 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren

56122387. O. MAI 1160/30 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren

56100388. H. G 225/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 205 - 06.III.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 si, respectiv, la Bucuresti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004
Rectificare - M. Of. nr. 318 - 10.IV.2006

55778389. O. MCTI 470/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55779390. O. MAI 1149/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55591391. H. G 125/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 125 - 09.II.2006
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2006 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare cuprinzând clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

55288392. OG. G 14/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 80 - 30.I.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

55300393. OG. G 10/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Modificari si completari:
-L. P 326/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006

55331394. H. G 1876/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 81 - 30.I.2006
privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii

55246395. H. G 1854/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 72 - 26.I.2006
pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii

55214396. H. G 1875/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 64 - 24.I.2006
privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest

54800397. R. BNR 13/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

53546398. H. G 1398/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1045 - 24.XI.2005
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

52817399. O. MMGA 901/30 septembrie 2005 - M. Of. nr. 910 - 12.X.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare

52809400. H. G 1206/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 909 - 11.X.2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finantarea unor măsuri de prevenire a riscului epidemiologic si a îmbolnăvirilor în rândul populatiei afectate de calamitătile naturale produse de inundatii

52362401. R. BNR 8/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 840 - 16.IX.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

52222402. O. CSA 3120/30 august 2005 - M. Of. nr. 818 - 09.IX.2005
al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii de riscuri de credite
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 15.IX.2005

51992403. O. MAPDR 421/02 iunie 2005 - M. Of. nr. 771 - 24.VIII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc si frazelor-tip pentru măsurile de sigurantă specifice produselor de protectie a plantelor

51993404. O. MS 809/25 iulie 2005 - M. Of. nr. 771 - 24.VIII.2005
al ministrului sănătătii pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc si frazelor-tip pentru măsurile de sigurantă specifice produselor de protectie a plantelor

51994405. O. MMGA 687/01 august 2005 - M. Of. nr. 771 - 24.VIII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc si frazelor-tip pentru măsurile de sigurantă specifice produselor de protectie a plantelor

51847406. H. G 876/28 iulie 2005 - M. Of. nr. 739 - 15.VIII.2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

51482407. N. BNR 10/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2005
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

51399408. O. MAI 736/22 iulie 2005 - M. Of. nr. 671 - 27.VII.2005
al ministrului administratiei si internelor privind instituirea serviciului de permanentă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminentă a producerii unor situatii de urgentă

50963409. L. P 218/05 iulie 2005 - M. Of. nr. 610 - 14.VII.2005
privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
Modificari si completari:
-OG. G 10/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2006
-OUG. G 126/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2006
Republicare:
-L. P 218/05 iulie 2005 - M. Of. nr. 132 - 20.II.2008
Modificari si completari:
-OUG. G 28/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 415 - 21.VI.2012

50964410. D. PRES 593/04 iulie 2005 - M. Of. nr. 610 - 14.VII.2005
pentru promulgarea Legii privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

50936411. H. G 642/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 603 - 13.VII.2005
pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

50926412. O. MFP 820/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 601 - 12.VII.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali

50705413. O. MMGA 245/26 martie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, pesti

50706414. O. MAI 708/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al ministrului administratiei si internelor privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României si convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

50707415. O. MTCT 923/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 565 - 01.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României si convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure

50600416. L. P 193/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat“ - S.A. si “Electrica Dobrogea“ - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

50601417. D. PRES 525/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat“ - S.A. si “Electrica Dobrogea“ - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

49708418. OUG. 32/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005
pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

49370419. H. CAFR 45/23 martie 2005 - M. Of. nr. 339 - 21.IV.2005
pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

49090420. O. MMGA 251/26 martie 2005 - M. Of. nr. 298 - 11.IV.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

49078421. O. MMGA 230/18 martie 2005 - M. Of. nr. 296 - 08.IV.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente
Modificari si completari:
-O. MECO 552/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 978 - 03.XI.2005

49058422. H. G 254/15 martie 2005 - M. Of. nr. 294 - 07.IV.2005
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2005 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public
Modificari si completari:
-H. G 1398/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1045 - 24.XI.2005

47975423. O. MS 1688/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 89 - 26.I.2005
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor nationale în cadrul subprogramului 1.4 “Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc”

47868424. H. G 2427/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 64 - 19.I.2005
privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente

47872425. H. CIGCCE 14726/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 64 - 19.I.2005
pentru aprobarea Normei privind derularea, în numele si contul statului, a activitătii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-I/0)

47625426. H. G 2167/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 13 - 05.I.2005
privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu ale substantelor notificate

46318427. O. ORNISS 389/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1081 - 19.XI.2004
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate - DS 3

45509428. L. P 407/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

45510429. D. PRES 768/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

45380430. L. P 389/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 934 - 13.X.2004
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004
Acord de împrumut (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare
Acord de asistentă financiară nerambursabilă din Fondul Facilitătii Globale de Mediu (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu
Modificari si completari:
-OG. G 28/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 89 - 31.I.2006

45381431. D. PRES 734/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 934 - 13.X.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

44936432. O. CONC 223/10 septembrie 2004 - M. Of. nr. 850 - 16.IX.2004
privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc

44475433. H. G 1276/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
privind recunoasterea “Fundatiei pentru sprijinul familiilor de vârstnici si a vârstnicilor aflati în situatie de risc social” ca fiind de utilitate publică

44291434. R. BNR 4/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 739 - 16.VIII.2004
privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

43712435. D. PRES 602/14 iulie 2004 - M. Of. nr. 661 - 22.VII.2004
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare actionând în calitate de Agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004

42082436. H. G 643/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 417 - 11.V.2004
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2004 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

41676437. H. G 523/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 350 - 21.IV.2004
privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului
Modificari si completari:
-H. G 932/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011

41462438. H. G 442/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 318 - 13.IV.2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul “Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă” - Componenta C - “Reducerea riscurilor în caz de inundatii si alunecări de teren”, finantat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială si cofinantat de la bugetul de stat

41452439. O. MTCT 617/29 martie 2004 - M. Of. nr. 316 - 09.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea si reducerea riscului în managementul traficului aerian - RACR ESARR 4

41142440. H. G 372/18 martie 2004 - M. Of. nr. 281 - 31.III.2004
pentru aprobarea Programului National de Management al Riscului Seismic

40647441. L. P 44/17 martie 2004 - M. Of. nr. 258 - 24.III.2004
pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu (FGM), privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 si la Bucuresti la 15 octombrie 2003
Scrisoare de acord

40648442. D. PRES 136/15 martie 2004 - M. Of. nr. 258 - 24.III.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu (FGM), privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 si la Bucuresti la 15 octombrie 2003

40192443. O. CSA 3106/27 februarie 2004 - M. Of. nr. 185 - 03.III.2004
pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare

39395444. N. BNR 17/18 decembrie 2003 - M. Of. 47 - 20.I.2004
privind organizarea si controlul intern al activitătii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor de credit
Rectificare - M. Of. nr. 432 - 13.V.2004
Rectificare - M. Of. nr. 566 - 28.VI.2004

38892445. N. BNR 15/18 decembrie 2003 - M. Of. 920 - 22.XII.2003
privind limitarea riscului de credit la creditul de consum
Abrogat prin:
-N. BNR 10/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2005

38147446. L. P 504/26 noiembrie 2003 - M. OF. 865 - 5.XII.2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

38148447. D. PRES 790/25 noiembrie 2003 - M. OF. 865 - 5.XII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

37944448. O. MFP 1435/15 octombrie 2003 - M. OF. 832 - 24.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unor persoane juridice
Abrogat prin:
-O. MFP 1079/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 587 - 06.VII.2006

37760449. O. MFP 1426/14 octombrie 2003 - M. OF. 802 - 14.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne si externe
Abrogat prin:
-O. MFP 1079/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 587 - 06.VII.2006

37095450. O. MS 727/28 iulie 2003 - M. OF. 689 - 1.X.2003
al Ministrului Sănătătii privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situatie de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati în centrele de plasament

39262451. O. ANPCA 6843/10 aprilie 2003 - M. Of. 689 - 01.X.2003
al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situatie de risc si ameliorarea situatiei medicale a copiilor protejati în centrele de plasament

36685452. OG. G 62/22 august 2003 - M. OF. 616 - 29.VIII.2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

36434453. N. BNR 8/1 august 2003 - M. OF. 568 - 7.VIII.2003
privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

36359454. O. MSF 598/17 iunie 2003 - M. OF. 557 - 4.VIII.2003
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind elaborarea sintezelor nationale în cadrul subprogramului 1.4 “Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc”
Modificari si completari:
-O. MS 1688/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 89 - 26.I.2005

36230455. O. APAPS 118/17 iulie 2003 - M. OF. 532 - 24.VII.2003
al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Atelierele Centrale” - S.A. Criscior, judetul Hunedoara

36021456. H. G 811/3 iulie 2003 - M. OF. 506 - 14.VII.2003
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului NATO/EAPC cu tema “Abordări regionale ale noilor riscuri de securitate”, Bucuresti, 29-30 iunie 2003

35799457. O. MIR 364/19 iunie 2003 - M. OF. 455 - 26.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002

40804458. O. MSF 619/20 iunie 2003 - M. Of. nr. 455 - 26.VI.2003
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002

35414459. H. G 608/29 mai 2003 - M. OF. 389 - 5.VI.2003
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren si a potentialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, judetul Prahova

34919460. H. G 447/10 aprilie 2003 - M. OF. 305 - 7.V.2003
pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hărtilor de risc natural la alunecări de teren si inundatii

34882461. H. G 483/18 aprilie 2003 - M. OF. 298 - 6.V.2003
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2003 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

34659462. H. G 382/2 aprilie 2003 - M. OF. 263 - 16.IV.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale

34336463. O. MAPME 1406/3 martie 2003 - M. OF. 213 - 1.IV.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu si sănătatea umană

39085464. O. MSF 191/7 martie 2003 - M. Of. 213 - 1.IV.2003
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu si sănătatea umană

34245465. O. MAPME 1441/12 martie 2003 - M. OF. 196 - 26.III.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind înfiintarea Secretariatului de risc pentru controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

33953466. O. CONC 16/28 ianuarie 2003 - M. Of. 156 - 11.III.2003
pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind ajutorul de stat si capitalul de risc, elaborate de Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
Modificari si completari:
-O. CONC 223/10 septembrie 2004 - M. Of. nr. 850 - 16.IX.2004

33728467. DEC. CC 351/10 decembrie 2002 - M. Of. 121 - 26.II.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 5 alin. (2) lit. b), art. 8, art. 10 alin. (1) lit. b) si alin. (2), precum si ale art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată

33657468. O. MAAP 651/23 decembrie 2002 - M. Of. 109 - 20.II.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea clasificării teritoriului national în functie de gradul riscului producerii incendiilor de pădure

33145469. N. BNR 20/27 decembrie 2002 - M. Of. 17 - 13.I.2003
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare

32748470. O. MLTL 2002/16 decembrie 2002 - M. Of. 945 - 23.XII.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cămine de bătrâni si persoane cu handicap”, indicativ GT-050-02

32749471. O. MLTL 2003/16 decembrie 2002 - M. Of. 945 - 23.XII.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru clădiri din domeniul sănătătii”, indicativ GT-049-02

32485472. R. BNR 7/3 decembrie 2002 - M. Of. 906 - 13.XII.2002
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia

32414473. O. MAAP 540/20 noiembrie 2002 - M. Of. 898 - 11.XII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de tratare a laptelui si produselor lactate destinate consumului uman, provenite din tări sau regiuni unde există riscul de aparitie a febrei aftoase

32017474. L. P 614/13 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

32018475. D. PRES 910/12 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

31943476. H. G 1224/7 noiembrie 2002 - M. Of. 822 - 13.XI.2002
privind dotarea cu parc auto propriu pentru activităti specifice a Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

31791477. L. P 575/23 octombrie 2002 - M. Of. 799 - 4.XI.2002
privind participarea României la grupul de cooperare înfiintat prin acordul partial deschis pentru prevenirea, protectia si organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale si tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezolutia (87) 2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei

31792478. D. PRES 836/22 octombrie 2002 - M. Of. 799 - 4.XI.2002
pentru promulgarea Legii privind participarea României la grupul de cooperare înfiintat prin acordul partial deschis pentru prevenirea, protectia si organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale si tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezolutia (87) 2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei

31783479. H. G 1162/17 octombrie 2002 - M. Of. 796 - 1.XI.2002
privind preluarea fără plată de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti a unei părti din imobilul “Clădire administrativă pentru birouri”, cu terenul aferent, de către Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic

31496480. O. MAAP 444/1 octombrie 2002 - M. Of. 748 - 14.X.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru stabilirea culturilor agricole si speciilor de animale, păsări, familii de albine si pesti pentru care se subventionează primele de asigurare pentru factorii de risc asigurati

30977481. H. G 927/22 august 2002 - M. Of. 657 - 4.IX.2002
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2002 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare, cuprinzând nominalizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

30889482. OG. G 54/16 august 2002 - M. Of. 633 - 27.VIII.2002
privind înfiintarea Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic

30866483. R. BNR 5/22 iulie 2002 - M. Of. 626 - 23.VIII.2002
privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

30867484. N. BNR 12/22 iulie 2002 - M. Of. 626 - 23.VIII.2002
pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Modificari si completari:
-R. BNR 13/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
-N. BNR 5/12 martie 2007 - M. Of. nr. 191 - 20.III.2007

30831485. N. BNR 11/1 iulie 2002 - M. Of. 610 - 16.VIII.2002
pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor

30725486. O. MI 290/17 iulie 2002 - M. Of. 586 - 7.VIII.2002
al Ministrului de Interne pentru modificarea Ordinului Ministrului de Interne nr. 159/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

30706487. H. G 807/31 iulie 2002 - M. Of. 581 - 6.VIII.2002
privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a plăti taxele si cheltuielile aferente serviciilor de evaluare a riscului de tară acordate României de către agentiile specializate de rating Standard & Poor’s, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd si Moody’s Investors Service

30376488. C. BNR 22/1 iulie 2002 - M. Of. 521 - 18.VII.2002
privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

30271489. L. P 449/8 iulie 2002 - M. Of. 504 - 12.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

30272490. D. PRES 618/4 iulie 2002 - M. Of. 504 - 12.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

29909491. O. MAPM 147/21 februarie 2002 - M. Of. 445 - 25.VI.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importantă si a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036

29726492. H. CAFR 14/17 aprilie 2002 - M. Of. 408 - 12.VI.2002
pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional
Modificari si completari:
-H. CAFR 45/23 martie 2005 - M. Of. nr. 339 - 21.IV.2005

29116493. H. G 404/25 aprilie 2002 - M. Of. 292 - 30.IV.2002
pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

29083494. OUG. 51/18 aprilie 2002 - M. Of. 289 - 29.IV.2002
privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

28518495. O. MAAP 496/27 decembrie 2001 - M. Of. 191 - 21.III.2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc27 decembrie 2001

28274496. L. P 85/26 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

28275497. D. PRES 142/25 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

28011498. H. G 1364/27 decembrie 2001 - M. Of. 100 - 5.II.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată

27546499. O. MAAP 483/12 decembrie 2001 - M. Of. 22 - 16.I.2002
privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare

27187500. O. MSF 803/12 noiembrie 2001 - M. Of. 811 - 17.XII.2001
al Ministrului Sănătătii si Familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională

26437501. O. SRI 4640/23 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

38670502. O. SIE 827/16 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

38671503. O. SPP 762/24 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

38672504. O. MFP 1512/10 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

38673505. O. STS 46/24 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

26362506. O. MI 159/29 octombrie 2001 - M. Of. 730 - 15.XI.2001
al Ministrului de Interne privind aprobarea Listei cuprinzând tările în care în general nu există risc serios de persecutie

26350507. L. P 575/22 octombrie 2001 - M. Of. 726 - 14.XI.2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a – Zone de risc natural

26351508. D. PRES 816/18 octombrie 2001 - M. Of. 726 - 14.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural

26232509. O. MAAP 373/26 septembrie 2001 - M. Of. 703 - 6.XI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare

25639510. O. MI 108/1 august 2001 - M. Of. 597 - 21.IX.2001
al Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004
Modificari si completari:
-O. MAI 349/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004

25535511. O. MI 87/14 iunie 2001 - M. Of. 571 - 13.IX.2001
al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

25374512. H. G 791/21 august 2001 - M. Of. 527 - 31.VIII.2001
privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 200 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzând cladiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

25046513. L. P 460/17 iulie 2001 - M. Of. 428 - 31.VII.2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

25047514. D. PRES 613/17 iulie 2001 - M. Of. 428 - 31.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

24005515. O. BNR 241/8 mai 2001 - M. Of. 258 - 18.V.2001
privind modificarea Ordinului Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

23225516. C. BNR 5/12 martie 2001 - M. Of. 130 - 15.III.2001
pentru modificarea Normelor Bancii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor

7988517. H. G 618/13 iulie 2000 - M. Of. 371 - 10.VIII.2000
pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agentilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum si a Normelor metodologice de programare, de calcul, de raportare si de control referitoare la acest fond special

20922518. O. MIC 102000/5 iulie 2000 - M. Of. 336 - 19.VII.2000
al Ministrului Industriei si Comertului privind aprobarea Programului de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

39144519. O. MMPS 3972/26 iunie 2000 - M. Of. 336 - 19.VII.2000
al Ministrul Muncii si Protectiei Sociale privind aprobarea Programului de asistentă medicală si de asigurări pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de muncă si boli profesionale în activitatea minieră

253520. N. BNR 2/7 aprilie 2000 - M. Of. 316 - 7.VII.2000
pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

263521. R. BNR 2/7 aprilie 2000 - M. Of. 316 - 7.VII.2000
Regulament nr. 2 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

38402522. O. MFCP 1/3350/VR/27 martie 2000 - M. Of. 244 - 2.VI.2000
pentru aplicarea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999

20952523. O. MLPAT 3675/NN/14 martie 2000 - M. Of. 244 - 2.VI.2000
pentru aplicarea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999

38403524. O. MF 494/3 aprilie 2000 - M. Of. 244 - 2.VI.2000
pentru aplicarea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999

8319525. H. G 187/17 martie 2000 - M. Of. 121 - 21.III.2000
privind imitatiile de produse alimentare care prezintã riscul de a pune în pericol sãnãtatea sau securitatea consumatorilor
Republicare:
-H. G 187/17 martie 2000 - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008

3960526. D. PRES 50/3 martie 2000 - M. Of. 101 - 8.III.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

19062527. L. P 12/6 martie 2000 - M. Of. 101 - 8.III.2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

248528. O. BNR 27/18 ianuarie 2000 - M. Of. 19 - 20.I.2000
Ordin BNR pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

304529. R. BNR 1/21 mai 1999 - M. Of. 614 - 16.XII.1999
privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare

689530. DEC. CNVM 1094/18 mai 1999 - M. Of. 534 - 2.XI.1999
privind autorizarea Fondului Oamenilor de Afaceri, administrat de Societatea Comerciala SAFI INVEST - S.A., ca fond închis de investitii cu capital de risc

17298531. H. G 844/14 octombrie 1999 - M. Of. 516 - 25.X.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

17180532. H. G 717/2 septembrie 1999 - M. Of. 443 - 13.IX.1999
pentru aprobarea atestarii zonei Fântânele, comuna Risca, judetul Cluj, si a zonei Muntele Baisorii, comuna Baisoara, judetul Cluj, ca statiuni turistice de interes local

21775533. OG. G 96/30 august 1999 - M. Of. 426 - 31.VIII.1999
privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale

300534. N. BNR 8/26 aprilie 1999 - M. Of. 245 - 1.VI.1999
privind limitarea riscului de credit al bancilor

663535. O. CNVM 8/2 aprilie 1999 - M. Of. 213 - 14.V.1999
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1999 privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc

682536. R. CNVM 5/2 aprilie 1999 - M. Of. 213 - 14.V.1999
privind transformarea fondurilor deschise de investitii in fonduri cu capital de risc

309537. C. BNR 6/8 martie 1999 - M. Of. 175 - 26.IV.1999
privind constituirea de catre banci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neincasate la scadenta, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte banci

21691538. OG. G 12/28 ianuarie 1999 - M. Of. 36 - 29.I.1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

16487539. H. G 725/16 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
privind infiintarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional si transmiterea fara plata a unui imobil si a dotarilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva in administrarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu risc profesional

16162540. H. G 579/10 septembrie 1998 - M. Of. 355 - 17.IX.1998
privind aprobarea Programului de actiuni pentru reducerea riscului seismic al cladirilor de locuit expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic si finantarea lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit inalte, cu mai mult de P + 4 etaje, construite inainte de anul 1940

38423541. O. MAPM 1955/31 iulie 1998 - M. Of. 354 - 16.IX.1998
privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

38422542. O. MLPAT 62/N/31 iulie 1998 - M. Of. 354 - 16.IX.1998
privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

20549543. O. MLPAT 62/N/31 iulie 1998 - M. Of. 354 - 16.IX.1998
privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

560544. O. CNVM 10/27 aprilie 1998 - M. Of. 175 - 7.V.1998
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/1998 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

624545. R. CNVM 5/27 aprilie 1998 - M. Of. 175 - 7.V.1998
Regulament nr. 5 privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc

21568546. OG. G 20/30 ianuarie 1998 - M. Of. 41 - 30.I.1998
privind constituirea si functionarea fondurilor cu capital de risc
Abrogat prin:
-L. P 407/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004

39547. N. BNR 3/24 februarie 1994 - M. Of. 72 - 22.III.1994
privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc
Modificari si completari:
C. BNR 6/8 martie 1999 - M. Of. 175 - 26.IV.1999

138123548. H. G 356/18 mai 2017 - M. Of. nr. 394 - 25..
pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrărilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuintă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi