S-au gasit 13 rezultate in 0.1737 secunde.
Inapoi

1356381. O. MMAP 1228/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea si Valea Canaraua Fetii-lortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina si al rezervatiilor naturale 2.363 Rezervatia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervatia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervatia Naturală Lacul Oltina

1353402. O. MMAP 1208/29 iunie 2016 - M. Of. nr. 1048 - 27.XII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importantă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est si ale Rezervatiilor Naturale VII.6. Fânatele Clujului „La Copârsale” si VII.7. Fânatele Clujului „La Craiu”

1347023. O. MMAP 965/23 mai 2016 - M. Of. nr. 956 - 28.XI.2016
al ministrului mediului, apelor si pãdurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarãu-Giumalãu, ROSPA0083 Muntii Rarãu-Giumalãu si ale rezervatiilor incluse

1345834. O. MMAP 1057/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 941 - 23.XI.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului de importantă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca si al rezervatiilor naturale Pădurea Bălteni si Pădurea Hârboanca

1342995. O. MMAP 1353/07 iulie 2016 - M. Of. nr. 893 - 08.XI.2016
al ministrului mediului, apelor si pãdurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroiosi de la Pâclele Mari si Pâclele Mici si ale Rezervatiilor Naturale Vulcanii Noroiosi Pâclele Mari, cod 2.261, si Vulcanii Noroiosi Pâclele Mici, cod 2.262

1336336. O. MMAP 1645/12 august 2016 - M. Of. nr. 799 - 11.X.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistret si Rezervatiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 si Pădurea Zăval - IV.33

938987. H. G 1066/20 octombrie 2010 - M. Of. nr. 771 - 18.XI.2010
privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării” si încadrarea acestora în categoria rezervatiilor stiintifice

614518. H. G 1529/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 926 - 15.XI.2006
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

341829. H. G 230/4 martie 2003 - M. OF. 190 - 26.III.2003
privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

3104910. C. BNR 26/31 iulie 2002 - M. Of. 669 - 9.IX.2002
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a trei monede din argint, cu valoarea nominală de 50 lei, reprezentând emisiunea monetară “Rezervatii si parcuri nationale ale României”

2490611. O. MAPM 1656/1 noiembrie 2000 - M. Of. 553 - 8.XI.2000
al Ministrului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului nr. 999/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii de fonduri de vânătoare

2070112. O. MAPM 999/8 noiembrie 1999 - M. Of. 651 - 30.XII.1999
pentru aprobarea Regulamantului privind gestionarea fondurilor de vânatoare atribuite unitatilor de invatamânt si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecarei categorii de fonduri de vânatoare

2069713. O. MAPM 949/19 octombrie 1999 - M. Of. 573 - 24.XI.1999
privind aprobarea fondurilor de vanatoare ce urmeaza sa fie atribuite unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica in domeniul cinegetic, precum si a celor care sunt constituite ca rezervatii de genofond


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi