S-au gasit 206 rezultate in 0.2174 secunde.
Inapoi

1478861. O. MADR 244/28 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 25C Canal Vest Breaza si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 11 Posta Câlnău din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

1478892. O. MFP 1922/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

1480163. O. MADR 244/28 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigatii apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agentiei Nationale de Îmbunătătiri Funciare si situată pe teritoriul Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 25C Canal Vest Breaza si al Organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii SPP 11 Posta Câlnău din judetul Buzău, în proprietatea acestor organizatii

1480194. O. MFP 1922/29 martie 2019 - M. Of. nr. 247 - 01.IV.2019
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019

1478275. O. MCIN 2857/12 noiembrie 2018 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2019
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea „Casă", situat la adresa postală str. Buzesti nr. 44, sectorul 1, Bucuresti, având codul LMI B-II-m-B-18262

1475956. H. G 759/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 828 - 27.IX.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a unui imobil situat în municipiul Bucuresti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1467737. O. MCIN 2528/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 749 - 30.VIII.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind declasarea partială a monumentului istoric Bucurestii Noi - Strand, cod LMI B-I-s-B-17865 si a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucurestii Noi, între malul sud-vestic al lacului Grivita si str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: T-0; NM si LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa postală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucuresti

1466028. O. MFP 2626/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur

1466049. O. MCSI 618/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur

14660510. O. MFP 2631/31 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, aferent lunii august 2018

14555211. H. G 405/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 496 - 18.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale ale imobilului 3051. aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părti din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Bistrita” al judetului Bistrita-Năsăud si Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si modificarea anexelor nr. 1 si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14556112. O. MCSI 381/08 mai 2018 - M. Of. nr. 497 - 18.VI.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

14556213. O. MFP 2187/08 iunie 2018 - M. Of. nr. 497 - 18.VI.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

14556314. O. MMJS 1689/21 mai 2018 - M. Of. nr. 497 - 18.VI.2018
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

14552315. O. MFP 2330/14 iunie 2018 - M. Of. nr. 492 - 14.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului si prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, aferent lunii iunie 2018

14549416. O. MFP 2311/12 iunie 2018 - M. Of. nr. 488 - 13.VI.2018
al ministrului finantelor publice privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur

14549517. O. MCSI 452/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 488 - 13.VI.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur

14544418. H. G 392/31 mai 2018 - M. Of. nr. 477 - 11.VI.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14508919. H. G 321/10 mai 2018 - M. Of. nr. 416 - 16.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului” aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14500820. H. G 294/03 mai 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Cotmeana, judetul Arges, si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14466521. H. G 229/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14401622. O. MCSI 286/12 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea anexei nr. 1 la Instructiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., aprobate prin Ordinul ministruluicomunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 235/2008

14327123. H. G 38/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, la majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

14269124. DEC. ANARC 1098/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2018
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale
Rectificare - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018

14041825. H. G 657/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Nationale si pentru actualizarea valorilor de inventar si a adreselor postale ale imobilelor 560, 328 si 3156, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

14005326. H. G 590/18 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti

13922927. O. MCSI 444/30 mai 2017 - M. Of. nr. 564 - 17.VII.2017
al ministrului comunicatiilor si societãtii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societãtii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filialã a Companiei Nationale „Posta Românã” - S.A.

13923028. O. MFP 932/26 iunie 2017 - M. Of. nr. 564 - 17.VII.2017
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societãtii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filialã a Companiei Nationale „Posta Românã” - S.A.

13923129. O. MMJS 801/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 564 - 17.VII.2017
al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

13838930. H. G 394/31 mai 2017 - M. Of. nr. 432 - 12.VI.2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 si 2806 si a adresei postale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si pentru transmiterea unor părti din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinta gratuită a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor „Regina Maria”

13790231. H. G 321/11 mai 2017 - M. Of. nr. 359 - 16.V.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13737432. DEC. ANARC 313/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 275 - 20.IV.2017
privind regimul de autorizare generalã pentru furnizarea serviciilor postale

13739433. DEC. ANARC 314/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 279 - 20.IV.2017
privind raportarea unor date statistice de cãtre furnizorii de servicii postale

13560434. DEC. ICCJ 34/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: "În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii si art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin postă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanseze curgerea termenului de contestare jurisdictională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă?

13504835. DEC. ICCJ 23/25 octombrie 2016 - M. Of. nr. 1003 - 14.XII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă în aplicarea dispozitiilor art. 264 din Codul de procedură penală cu referire la art. 269 alin. (4) din Codul de procedură penală este obligatoriu ca factorul postal să efectueze comunicarea actelor de procedură în termen de 24 de ore de la momentul în care primeste actele spre comunicare”.

13478636. L. P 238/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 967 - 29.XI.2016
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale

13478737. D. PRES 1037/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 967 - 29.XI.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale

13465238. O. MCSI 766/29 septembrie 2016 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

13465339. O. MFP 2623/08 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2016
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

13465440. O. MMFPSPV 2058/18 octombrie 2016 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

13458141. H. G 857/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 941 - 23.XI.2016
privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si pentru transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Sănătătii

13393142. DEC. CC 558/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 841 - 24.X.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (2), art. 32, art. 42 alin. (1) si art. 43 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

13286643. OG. G 27/29 august 2016 - M. Of. nr. 672 - 31.VIII.2016
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale

13199244. H. G 483/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 526 - 13.VII.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

12751145. DEC. ANARC 1079/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 891 - 27.XI.2015
pentru modificarea si completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informatii de către furnizorii de servicii postale prin mijloace electronice, precum si pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situatii

12669346. O. MSI 460/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

12669447. O. MMFPSPV 1855/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

12669548. O. MFP 1207/02 octombrie 2015 - M. Of. nr. 777 - 19.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

12623449. H. G 746/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 698 - 16.IX.2015
privind schimbarea unitătilor de administrare ale unor imobile si a unei adrese postale, aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării Stiintifice

12613650. H. G 726/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 682 - 08.IX.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

12452551. H. G 422/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 426 - 15.VI.2015
privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Natională Posta Română - S.A.

12434752. DEC. ANARC 451/29 mai 2015 - M. Of. nr. 399 - 08.VI.2015
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

12432153. O. MCU 2170/17 mai 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Posta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călărasi, str. Bucuresti nr. 193, judetul Călărasi

12416154. H. G 340/13 mai 2015 - M. Of. nr. 366 - 27.V.2015
privind aprobarea stemelor comunelor Odăile si Posta Câlnău, judetul Buzău

12041955. H. G 918/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 781 - 27.X.2014
privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptătite si de modificare a numărului postal al unui imobil

12028356. H. G 886/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 760 - 20.X.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Natională POSTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

11977957. DEC. ASF 1202/09 septembrie 2014 - M. Of. nr. 682 - 18.IX.2014
privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii POSTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

11827258. O. MSI 181/25 martie 2014 - M. Of. nr. 443 - 17.VI.2014
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

11827359. O. MMFPSPV 515/02 aprilie 2014 - M. Of. nr. 443 - 17.VI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

11827460. O. MB 781/06 iunie 2014 - M. Of. nr. 443 - 17.VI.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

11758461. O. MSI 190/31 martie 2014 - M. Of. nr. 329 - 07.V.2014
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Posta Română Broker de Asigurare” - S.R.L., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

11758562. O. MMFPSPV 528/04 aprilie 2014 - M. Of. nr. 329 - 07.V.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Posta Română Broker de Asigurare” - S.R.L., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

11758663. O. MB 598/22 aprilie 2014 - M. Of. nr. 329 - 07.V.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Posta Română Broker de Asigurare” - S.R.L., filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

11729864. DEC. ANARC 668/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 285 - 17.IV.2014
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

11703265. DEC. ANARC 582/24 martie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

11625666. H. G 113/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 137 - 25.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Natională “Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

11611167. H. G 69/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 109 - 13.II.2014
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa postală a unor bunuri imobile aflate în administrarea institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

11318368. H. G 696/11 septembrie 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

11297369. DEC. ANARC 541/19 august 2013 - M. Of. nr. 554 - 02.IX.2013
privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

11286670. H. G 639/21 august 2013 - M. Of. nr. 541 - 27.VIII.2013
privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Natională Posta Română - S.A.

11265371. DEC. ANARC 513/01 august 2013 - M. Of. nr. 514 - 14.VIII.2013
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

11180172. L. P 187/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 394 - 01.VII.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale

11180273. D. PRES 603/21 iunie 2013 - M. Of. nr. 394 - 01.VII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale

11123374. O. MSI 197/25 martie 2013 - M. Of. nr. 309 - 29.V.2013
al ministrului pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

11123475. O. MADN 677/22 mai 2013 - M. Of. nr. 309 - 29.V.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

11123576. O. MMFPSPV 600/04 aprilie 2013 - M. Of. nr. 309 - 29.V.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

11104777. H. G 253/15 mai 2013 - M. Of. nr. 289 - 22.V.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala „Posta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

10993278. OUG. G 13/06 martie 2013 - M. Of. nr. 139 - 15.III.2013
privind serviciile postale

10870879. O. ORA 617/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2013
al presedintelui Oficiului Roman pentru Adoptii privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparentei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adoptie si coordonarea interventiei Compartimentului adoptii si postadoptii în relatia cu managerul de caz

10807780. DEC. ANARC 975/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 823 - 07.XII.2012
pentru modificarea si completarea unor reglementari privind conditiile si procedura de desemnare, precum si desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

10652081. O. MMP 3240/14 august 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10652182. O. ANRMAP 373/14 august 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10607183. H. G 738/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 533 - 01.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Natională „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

10606684. H. G 761/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 532 - 31.VII.2012
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

10602285. O. MCSI 501/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 527 - 30.VII.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

10602386. O. MFP 1011/23 iulie 2012 - M. Of. nr. 527 - 30.VII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

10602487. O. MMFPS 952/08 iunie 2012 - M. Of. nr. 527 - 30.VII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

10517288. O. MMP 2266/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 410 - 20.VI.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10517389. O. ANRMAP 335/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 410 - 20.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10358790. O. 546/27 martie 2012 - M. Of. nr. 226 - 04.IV.2012
al secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adoptii privind aprobarea modelului-cadru al conventiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adoptie si cabinete individuale, cabinete asociate si societăti civile profesionale de asistentă socială si/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obtinerii atestatului si, respectiv, pentru realizarea activitătilor postadoptie prevăzute de legislatia în vigoare

10336491. H. G 185/20 martie 2012 - M. Of. nr. 192 - 23.III.2012
pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul serviciilor postale dintre Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la Bucuresti la 9 iunie 2011
Acord de cooperare în domeniul serviciilor postale între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta

9687692. O. MCSI 404/17 februarie 2011 - M. Of. nr. 243 - 07.IV.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului deveniturisi cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale "Posta Română" - S.A

9687793. O. MFP 1793/22 martie 2011 - M. Of. nr. 243 - 07.IV.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului deveniturisi cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale "Posta Română" - S.A

9687894. O. MMFPS 1030/22 februarie 2011 - M. Of. nr. 243 - 07.IV.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului deveniturisi cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale "Posta Română" - S.A

9674395. H. G 281/23 martie 2011 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

9626596. DEC. ANARC 968/04 martie 2011 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2011
privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipãrire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale
Rectificare - M. Of. nr. 190 - 18.III.2011

9263997. H. G 878/18 august 2010 - M. Of. nr. 615 - 31.VIII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

9162898. H. G 572/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 491 - 16.VII.2010
privind aprobarea Strategiei de restructurare si modernizare a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

8921999. O. MCSI 259/24 februarie 2010 - M. Of. nr. 185 - 23.III.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

89220100. O. MFP 778/11 martie 2010 - M. Of. nr. 185 - 23.III.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

89221101. O. MMFPS 203/01 martie 2010 - M. Of. nr. 185 - 23.III.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

88938102. H. G 163/03 martie 2010 - M. Of. nr. 151 - 09.III.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

86326103. L. P 328/27 octombrie 2009 - M. Of. nr. 770 - 11.XI.2009
privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Postale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)

86327104. D. PRES 1587/26 octombrie 2009 - M. Of. nr. 770 - 11.XI.2009
pentru promulgarea Legii privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Postale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)

86345105. DEC. ANARC 891/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 771 - 11.XI.2009
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

84133106. O. ANAF 1366/24 iulie 2009 - M. Of. nr. 534 - 31.VII.2009
privind aprobarea utilizării plicurilor speciale cu confirmare postală de primire (AR) detasabilă, pentru trimiterea de acte administrative si procedurale

83321107. O. MCSI 420/25 mai 2009 - M. Of. nr. 436 - 25.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

83322108. O. MFP 2031/04 iunie 2009 - M. Of. nr. 436 - 25.VI.2009
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

83323109. O. MMFPS 1325/26 mai 2009 - M. Of. nr. 436 - 25.VI.2009
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

83220110. H. G 701/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 425 - 22.VI.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

82516111. D. PRES 810/25 mai 2009 - M. Of. nr. 360 - 28.V.2009
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a actelor adoptate la Congresul Uniunii Postale Universale de la Geneva (23 iulie-12 august 2008)

81531112. DEC. ANARC 293/17 aprilie 2009 - M. Of. nr. 268 - 24.IV.2009
privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

81293113. O. MCSI 268/31 martie 2009 - M. Of. nr. 245 - 13.IV.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

80779114. O. MCSI 134/11 martie 2009 - M. Of. nr. 205 - 31.III.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

80186115. DEC. ANC 127/20 februarie 2009 - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale
Rectificare - M. Of. nr. 360 - 28.V.2009

78424116. DEC. ANC 1228/18 decembrie 2008 - M. Of. nr. 877 - 24.XII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

76104117. H. G 1134/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 689 - 09.X.2008
privind aprobarea Strategiei de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea declansării procesului de privatizare a acesteia

73590118. O. MCTI 235/20 mai 2008 - M. Of. nr. 423 - 05.VI.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

73218119. O. MCTI 151/28 martie 2008 - M. Of. nr. 375 - 16.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

73219120. O. MEF 1006/28 martie 2008 - M. Of. nr. 375 - 16.V.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

73036121. Circ. BNR 11/22 aprilie 2008 - M. Of. nr. 351 - 07.V.2008
privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci postale românesti, numite ,,Cap de bour”

71804122. O. MEF 588/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 189 - 12.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii de venit

70457123. O. MCTI 768/17 decembrie 2007 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale “Posta Română” – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

70458124. O. MEF 3/03 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale “Posta Română” – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

70231125. DEC. ANRCTI 3442/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 893 - 28.XII.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

67801126. DEC. ANRCTI 2858/07 august 2007 - M. Of. nr. 608 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

67802127. DEC. ANRCTI 2892/14 august 2007 - M. Of. nr. 608 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de determinare a anumitor obligatii financiare ale furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii postale către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

65774128. L. P 133/11 mai 2007 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

65775129. D. PRES 544/10 mai 2007 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

65108130. H. G 377/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 281 - 26.IV.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

64688131. O. MFP 469/23 martie 2007 - M. Of. nr. 236 - 05.IV.2007
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii de venit

64044132. O. MCTI 109/01 martie 2007 - M. Of. nr. 168 - 09.III.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

63667133. DEC. PM 26/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru stabilirea unor măsuri în vederea definitivării Strategiei postaderare a României

63344134. O. MCTI 21/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

62806135. H. G 1658/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1013 - 20.XII.2006
privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare pentru restructurarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea privatizării

62015136. H. G 1724/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 986 - 11.XII.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

60581137. O. MCTI 395/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 813 - 03.X.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

60564138. OUG. G 70/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 810 - 02.X.2006
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale
Rectificare - M. Of. nr. 899 - 06.XI.2006

58532139. O. ANAF 6342/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale

58287140. O. MCTI 220/16 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005
Modificari si completari:
-O. MCTI 21/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2007
-O. MCSI 134/11 martie 2009 - M. Of. nr. 205 - 31.III.2009

58157141. H. G 533/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 472 - 31.V.2006
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A.

56840142. DEC. ANRC 113/22 martie 2006 - M. Of. nr. 305 - 05.IV.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale

56709143. H. G 364/22 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

56625144. L. P 24/23 februarie 2006 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2006
privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004

56626145. D. PRES 201/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2006
pentru promulgarea Legii privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004

56604146. O. MFP 421/17 martie 2006 - M. Of. nr. 275 - 27.III.2006
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

54768147. H. G 1819/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A.

53202148. O. MCTI 401/31 octombrie 2005 - M. Of. nr. 987 - 08.XI.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si stingerea incendiilor în cadrul Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A.

51217149. H. G 728/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 650 - 22.VII.2005
privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
Modificari si completari:
-H. G 533/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 472 - 31.V.2006

50796150. H. G 613/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 579 - 05.VII.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.059/2004 privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT)

48816151. O. MFP 261/10 martie 2005 - M. Of. nr. 246 - 24.III.2005
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

48492152. H. G 148/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 189 - 07.III.2005
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

46647153. H. G 2059/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1134 - 01.XII.2004
privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT)
Modificari si completari:
-H. G 613/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 579 - 05.VII.2005

46591154. DEC. ANRC 1301/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1125 - 30.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

44849155. H. G 1446/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 838 - 10.IX.2004
privind exceptarea participantilor la Congresul Uniunii Postale Universale de la obligativitatea vizelor pentru perioada 14 septembrie - 6 octombrie 2004

44692156. O. MFP 1266/26 august 2004 - M. Of. nr. 813 - 03.IX.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor si serviciilor destinate desfăsurării la Bucuresti, în perioada 15 septembrie-5 octombrie 2004, a celui de-al 23-lea Congres postal universal

43655157. DEC. ANRC 153/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 653 - 20.VII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

41707158. DEC. ANRC 88/08 aprilie 2004 - M. Of. nr. 355 - 22.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale
Modificari si completari:
-DEC. ANRC 153/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 653 - 20.VII.2004

41069159. O. MCTI 118/22 martie 2004 - M. Of. nr. 278 - 30.III.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

40609160. O. MFP 376/08 martie 2004 - M. Of. nr. 250 - 22.III.2004
al ministrului finantelor publice privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii

39559161. H. G 42/22 ianuarie 2004 - M. Of. 83 - 30.I.2004
privind înfiintarea Societătii Comerciale “ROMFILATELIA” - S.A., ca filială a Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

38877162. H. G 1504/18 decembrie 2003 - M. Of. 918 - 20.XII.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. si Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

38275163. DEC. ANRC 1351/EN/27 noiembrie 2003 - M. OF. 885 - 12.XII.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

38052164. L. P 495/20 noiembrie 2003 - M. OF. 849 - 28.XI.2003
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003
Acord între Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal

38053165. D. PRES 772/18 noiembrie 2003 - M. OF. 849 - 28.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Postală Universală privind organizarea la Bucuresti a celui de-al 23-lea Congres postal universal, semnat la Bucuresti la 20 iunie 2003

37621166. DEC. CC 398/21 octombrie 2003 - M. OF. 779 - 6.XI.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5.1.1 si 5.1.3 din Instructiunile privind rezolvarea reclamatiilor externe emise de R.A. “Posta Română” - Directia de postă internatională

36830167. O. MCTI 225/18 iulie 2003 - M. OF. 641 - 9.IX.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale

36278168. O. MSF 680/16 iulie 2003 - M. OF. 540 - 28.VII.2003
al Ministrului Sănătătii privind aprobarea procedurii de admitere în România a medicamentelor primite prin intermediul coletelor postale din străinătate

34332169. DEC. ANRC 118/19 martie 2003 - M. OF. 212 - 1.IV.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale
Modificari si completari:
-DEC. ANRC 153/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 653 - 20.VII.2004

33672170. DEC. DGV 181/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale
Abrogat prin:
-O. ANAF 6342/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

33227171. H. G 1577/18 decembrie 2002 - M. Of. 31 - 21.I.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. si Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

32615172. L. P 642/7 decembrie 2002 - M. Of. 928 - 18.XII.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

32616173. D. PRES 1004/7 decembrie 2002 - M. Of. 928 - 18.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

32251174. H. G 1330/27 noiembrie 2002 - M. Of. 869 - 2.XII.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

31425175. O. MCTI 253/16 septembrie 2002 - M. Of. 736 - 8.X.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind desemnarea Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

30784176. O. MCTI 173/13 iunie 2002 - M. Of. 601 - 14.VIII.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

30386177. L. P 516/12 iulie 2002 - M. Of. 522 - 18.VII.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor

30387178. D. PRES 693/11 iulie 2002 - M. Of. 522 - 18.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socială la domiciliul beneficiarilor

28818179. L. P 162/10 aprilie 2002 - M. Of. 252 - 15.IV.2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

28819180. D. PRES 258/8 aprilie 2002 - M. Of. 252 - 15.IV.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

28514181. H. G 235/13 martie 2002 - M. Of. 190 - 20.III.2002
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”, Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale “Posta Română’ - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

27966182. OG. G 31/30 ianuarie 2002 - M. Of. 87 - 1.II.2002
privind serviciile postale
Modificari si completari:
L. P 642/7 decembrie 2002 - M. Of. 928 - 18.XII.2002
-L. P 239/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 663 - 26.VII.2005

27814183. H. G 40/17 ianuarie 2002 - M. Of. 60 - 28.I.2002
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

26979184. L. P 670/20 noiembrie 2001 - M. Of. 778 - 6.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

26980185. D. PRES 939/19 noiembrie 2001 - M. Of. 778 - 6.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

26097186. H. G 1034/18 octombrie 2001 - M. Of. 680 - 29.X.2001
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în Municipiul Bucuresti, în administrarea Regiei Autonome "Posta Română"

25819187. H. G 966/27 septembrie 2001 - M. Of. 634 - 10.X.2001
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale "Posta Română" - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

25398188. OG. G 70/30 august 2001 - M. Of. 534 - 31.VIII.2001
pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

23669189. L. P 175/11 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/1999 privind unele facilităti care se acordă Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati în evidenta Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

23670190. D. PRES 233/10 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 197/2000 privind unele facilităti care se acorda Companiei Nationale „Posta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensie cuvenite pensionarilor militari aflati în evidenta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii

8082191. H. G 715/17 august 2000 - M. Of. 417 - 31.VIII.2000
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale "Radiocomunicatii - S A si Companiei Nationale "Posta Română" - S.A aflate sub autoritatea sau în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

41011192. L. P 119/07 iulie 2000 - M. Of. nr. 323 - 11.VII.2000
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la ptata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice

41012193. D. PRES 272/05 iulie 2000 - M. Of. nr. 323 - 11.VII.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si în regim de curierat rapid de către persoanele juridice

17482194. H. G 1042/17 decembrie 1999 - M. Of. 631 - 24.XII.1999
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate, ale Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

22409195. OUG. 197/9 decembrie 1999 - M. Of. 612 - 15.XII.1999
privind unele facilitati care se acorda Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflati in evidenta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii

21794196. OG. G 116/31 august 1999 - M. Of. 426 - 31.VIII.1999
pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996

16969197. H. G 488/17 iunie 1999 - M. Of. 326 - 9.VII.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

22317198. OUG. 88/11 iunie 1999 - M. Of. 273 - 16.VI.1999
privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii postale si in regim de curierat rapid de catre persoanele juridice

22255199. OUG. 26/25 martie 1999 - M. Of. 130 - 31.III.1999
privind unele facilitati care se acorda Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A. pentru plata drepturilor de protectie sociala la domiciliul beneficiarilor

16011200. H. G 414/23 iulie 1998 - M. Of. 277 - 24.VII.1998
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A. Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" si Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor

20417201. O. MCOM 158/29 iunie 1998 - M. Of. 271 - 21.VII.1998
privind aprobarea Programului activitatilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998 - 2000 in sectorul de posta si telecomunicatii

15970202. H. G 371/3 iulie 1998 - M. Of. 250 - 6.VII.1998
privind infiintarea Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Posta Româna"

5650203. D. PRES 283/11 iulie 1996 - M. Of. 156 - 22.VII.1996
pentru promulgarea Legii serviciilor postale

19715204. L. P 83/12 iulie 1996 - M. Of. 156 - 22.VII.1996
Legea serviciilor postale
Modificări si completari:
ORD. G 116/31 august 1999 - M. Of. 426 - 31.VIII.1999

13778205. H. G 550/10 iulie 1996 - M. Of. 150 - 17.VII.1996
privind transmiterea unui imobil situat in Municipiul Bucuresti, in administrarea Regiei Autonome "Posta Româna"

718206. R. UPU 01/14 septembrie 1994
Regulamentul General al Uniunii Postale Universale


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi