S-au gasit 1098 rezultate in 0.0014 secunde.
Inapoi

1480891. H. G 574/08 august 2019 - M. Of. nr. 673 - 13.VIII.2019
privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptătite

1475492. H. G 749/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 820 - 25.IX.2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spatii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

1474713. H. G 736/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 805 - 20.IX.2018
privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului si administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Arhiepiscopiei Bucurestilor

1473434. H. G 708/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinatiei de resedintă oficială pentru aceste imobile si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1465845. L. P 216/27 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic

1465856. D. PRES 627/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 664 - 31.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic

1455197. OUG. G 49/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 492 - 14.VI.2018
privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1452808. OUG. G 42/24 mai 2018 - M. Of. nr. 446 - 29.V.2018
privind eficientizarea activitătii Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

1451939. H. G 332/10 mai 2018 - M. Of. nr. 433 - 22.V.2018
privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

14515010. L. P 114/17 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

14515111. D. PRES 412/16 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

14507312. O. MFP 1951/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale

14415813. H. G 129/21 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2018, precum si pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuintelor în conditiile pietei imobiliare

14417114. H. G 135/21 martie 2018 - M. Of. nr. 265 - 26.III.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

14382415. H. G 60/01 martie 2018 - M. Of. nr. 204 - 06.III.2018
privind modificarea descrierii tehnice si transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie în domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

14321716. O. MCIN 2025/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 117 - 07.II.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

14291817. DEC. CC 650/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

14259118. H. G 952/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
privind trecerea unor părti de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestora în folosinta gratuită a Asociatiei Române pentru Transparentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

14249719. OUG. G 117/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2017
privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor si a resurselor financiare necesare returnării donatiilor colectate pentru achizitionarea unui buh apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

14168820. H. G 842/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 940 - 28.XI.2017
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei În domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

14162521. O. MAN 143/10 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 930 - 27.XI.2017
al ministrului apărării nationale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilităti recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

14145522. H. G 822/15 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 902 - 16.XI.2017
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul privat în domeniul public al statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

14125223. H. G 789/01 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 870 - 03.XI.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomã de interes national aflatã sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

14123624. O. MDFE 6510/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 865 - 02.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finantãrii prioritãtilor de investitii 6/c- Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupãrii fortei de muncã, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sã includã reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitãtii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

14120425. O. MDFE 6509/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităti din cadrul prioritătilor de investitii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, 7/c - Dezvoltarea si îmbunătătirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) si cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne si maritime, porturile, legăturile multimodale si infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilitătii regionale si locale durabile si 8/b - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocupării fortei de muncă, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si sporirea accesibilitătii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

14094326. DEC. ICCJ 42/29 mai 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 159 alin. (5) si a dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a stabili:
1. Dacă, în cazul unei actiuni în instantă prin care se solicită constatarea valabilitătii unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile si pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor imobile care fac obiectul promisiunii bilaterale de schimb (promitentii copermutanti) să prezinte instantei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 sau orice act din care să rezulte că, la data pronuntării hotărârii care tine loc de act autentic de schimb, proprietarul actual al bunului are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.
2. Dacă, în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile în care imobilele nu au aceeasi valoare (iar unul dintre copermutanti are obligatia de a achita o sumă de bani - sultă), trebuie ca ambii promitenti proprietari să aibă achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează sau se poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb si în cazul în care doar proprietarul din patrimoniul căruia va iesi bunul imobil cu valoare mai mare si în al cărui patrimoniu va intra bunul cu valoare mai mică are achitate toate obligatiile de plată datorate bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale si, respectiv, dacă în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile cu aceeasi valoare instanta poate pronunta o hotărâre care să tină loc de contract autentic de schimb chiar si în situatia în care promitentii copermutanti au obligatii fiscale neachitate.
3. Dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronuntarea de către instantă a unei hotărâri judecătoresti care să tină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită în sensul dispozitiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală)”.

14086227. DEC. CC 405/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 802 - 10.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplicã pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

14083028. DEC. ICCJ 62/18 septembrie 2017 - M. Of. nr. 797 - 09.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 10/2001), respectiv dacă prin sintagma „probe contrare urmează a se întelege doar acea ipoteză în care din proba contrară rezultă apartenenta dreptului de proprietate în patrimoniul altei persoane decât cea evidentiată în actul de preluare sau include si situatia în care proba contrară constată dreptul de proprietate al persoanei evidentiate în actul de preluare, însă înscrisul ce reprezintă proba contrară nu îndeplineste conditiile de validitate ale unui titlu de proprietate

14049929. DEC. ANP 500101/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 748 - 18.IX.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru lucrãri de întretinere si reparatii curente la clãdirile si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitãtilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 757/2017

14039330. H. G 645/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 731 - 11.IX.2017
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucuresti

14023131. H. G 613/30 august 2017 - M. Of. nr. 709 - 01.IX.2017
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

14010632. O. MCIN 2526/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 692 - 25.VIII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

14006933. DEC. ANP 500027/02 august 2017 - M. Of. nr. 687 - 24.VIII.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Instructiunilor de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora care se execută la clădirile si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

14004134. OG. G 12/18 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
pentru modificarea art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol si bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

14004635. O. ANAF 2399/10 august 2017 - M. Of. nr. 681 - 22.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind depunerea si solutionarea cererii pentru aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare si restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal si accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare

13930736. DEC. ICCJ 38/29 mai 2017 - M. Of. nr. 578 - 19.VII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: „Dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, care prevăd majorarea în două etape a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor functiei de bază/salariilor functiei de bază/indemnizatiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, fată de statuările din Decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013 pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, trebuie interpretate în sensul că majorările din datele de 1 iunie 2012 si 1 decembrie 2012 (de 8% si 7,4%) se aplică la un cuantum al indemnizatiei de bază/salariilor de bază care include premiul anual sub forma unui procent de 8,33%?
În cazul în care răspunsul este afirmativ, rezultă că prin acordarea majorărilor prevăzute de art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2012 nu s-a realizat pe deplin scopul avut în vedere de legiuitor, respectiv recuperarea totală a diminuării de 25% prevăzute de Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, astfel că în patrimoniul reclamantei există în continuare un drept de creantă, scadent lunar si nerecuperat?”.

13897437. O. ANAF 1886/27 iunie 2017 - M. Of. nr. 518 - 04.VII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016

13826338. H. G 365/25 mai 2017 - M. Of. nr. 414 - 06.VI.2017
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

13827239. L. P 123/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

13827340. D. PRES 506/30 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

13828641. O. MFP 768/24 mai 2017 - M. Of. nr. 415 - 06.VI.2017
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale

13816642. DEC. ANP 757/05 mai 2017 - M. Of. nr. 402 - 29.V.2017
a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întretinere si reparatii curente la clădirile si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

13756643. H. G 260/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 307 - 28.IV.2017
privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinatiei de resedintă oficială pentru acest imobil si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13678644. L. P 19/17 martie 2017 - M. Of. nr. 196 - 21.III.2017
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13678745. D. PRES 306/17 martie 2017 - M. Of. nr. 196 - 21.III.2017
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13677046. L. P 20/17 martie 2017 - M. Of. nr. 194 - 20.III.2017
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13677147. D. PRES 307/17 martie 2017 - M. Of. nr. 194 - 20.III.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13674848. H. G 128/16 martie 2017 - M. Of. nr. 192 - 17.III.2017
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2017

13546749. O. MFP 2908/27 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1070 - 30.XII.2016
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008

13547750. H. G 1016/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1072 - 30.XII.2016
privind stabilirea mãsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurãrii resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13543551. H. G 1011/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1065 - 29.XII.2016
privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

13532352. H. G 905/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1047 - 27.XII.2016
pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural

13515653. O. MFP 2873/16 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1023 - 20.XII.2016
al ministrului finantelor publice privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale

13516854. H. G 908/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1025 - 20.XII.2016
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

13510455. O. MMAP 2227/21 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1013 - 16.XII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru constituirea si functionarea Comisiei Patrimoniului Speologic

13456456. O. MS 1258/07 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 938 - 22.XI.2016
al ministrului sãnãtãtii pentru transparentizarea informatiilor cu privire la achizitiile publice si contractele ce implicã utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulantã si institutiilor cu personalitate juridicã aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sãnãtãtii

13411457. H. S 139/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural - COM (2016) 543 final

13355758. O. MCU 3771/20 septembrie 2016 - M. Of. nr. 787 - 06.X.2016
al ministrului culturii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

13325759. O. MCU 3765/16 septembrie 2016 - M. Of. nr. 743 - 23.IX.2016
al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si derularea Programului national de restaurare a monumentelor istorice, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, si gestionat de Institutul National al Patrimoniului

13306260. DEC. CC 538/12 iulie 2016 - M. Of. nr. 702 - 09.IX.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind unele măsuri în vederea transmiterii imobilului situat în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale „Bucuresti” - S.A. în domeniul privat al statului
Opinie separată

13211361. O. MADR 851/13 iulie 2016 - M. Of. nr. 540 - 19.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservării patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”

13197962. O. MFP 1022/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13198063. O. MJ 2562/07 iulie 2016 - M. Of. nr. 524 - 12.VII.2016
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

13122164. OUG. G 19/27 mai 2016 - M. Of. nr. 407 - 30.V.2016
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

13017265. OUG. G 10/30 martie 2016 - M. Of. nr. 258 - 06.IV.2016
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil

12943766. H. G 127/02 martie 2016 - M. Of. nr. 163 - 03.III.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

12884667. H. G 19/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 65 - 28.I.2016
privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justitiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene
Rectificare - M. Of. nr. 133 - 19.II.2016

12846168. H. G 5/13 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2016
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2016

12837269. O. MAN 120/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2016
al ministrului apărării nationale pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor si a altor facilităti recreative si sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

12827470. O. MFP 4133/29 decembrie 2015 - M. Of. nr. 983 - 30.XII.2015
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale

12819771. O. ANAF 3704/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale, precum si a modelului declaratiei

12696672. O. MADR 2112/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 817 - 03.XI.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservării patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”

12670673. H. G 857/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 778 - 19.X.2015
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

12647374. H. G 798/30 septembrie 2015 - M. Of. nr. 739 - 02.X.2015
privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Politiei Române

12592275. H. G 664/19 august 2015 - M. Of. nr. 647 - 26.VIII.2015
privind scoaterea din baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si darea acestuia în folosinta gratuită a Patriarhiei Române

12584676. DEC. CC 531/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 637 - 21.VIII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 204/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative

12572277. H. G 628/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 617 - 13.VIII.2015
pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 675 - 04.IX.2015

12541778. H. G 600/22 iulie 2015 - M. Of. nr. 567 - 29.VII.2015
pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile si a unui bun imobil si pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

12526879. DEC. CC 348/07 mai 2015 - M. Of. nr. 544 - 22.VII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 183/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

12509080. H. G 520/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 519 - 13.VII.2015
privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptătite

12490581. H. G 491/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 485 - 02.VII.2015
privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si atribuirea pentru un imobil a destinatiei de resedintă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român

12449482. L. P 144/12 iunie 2015 - M. Of. nr. 423 - 15.VI.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situatia juridică a unor bunuri din domeniul public si privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situatiilor de urgentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

12449583. D. PRES 528/12 iunie 2015 - M. Of. nr. 423 - 15.VI.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2014 pentru Stabilirea unor măsuri privind situatia juridică a unor bunuri din domeniul public si privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor masuri privind managementul situatiilor de urgentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

12420984. H. G 372/27 mai 2015 - M. Of. nr. 375 - 29.V.2015
privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si folosinta gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România

12409885. H. G 353/20 mai 2015 - M. Of. nr. 355 - 22.V.2015
pentru stabilirea destinatiei unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

12405286. O. MFP 41/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 346 - 20.V.2015
ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - republicare

12390787. DEC. ICCJ 4/16 februarie 2015 - M. Of. nr. 324 - 13.V.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: 1. "dacă, în interpretarea dispozitiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 privind acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza unor misiuni în cadrul fortelor internationale destinate mentinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare coroborat cu dispozitiile art. 4 si 5 din acelasi act normativ, se poate considera că dreptul la indemnizatia pentru deces, de 100 de solde, se naste direct în patrimoniul urmasilor legali sau este un drept ce apartine patrimoniului succesoral, cules de urmasi în calitatea acestora de succesori;
2. dacă, în interpretarea dispozitiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 privind acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza unor misiuni în cadrul fortelor internationale destinate mentinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, se poate considera că: a) dreptul la despăgubiri, aici reglementat, este unic în sensul că se acordă o singură dată, în raport de starea initială «produsă ca urmare a unor actiuni militare...», fără a avea relevantă trecerea ulterioară într-un alt grad de invaliditate sau eventualul deces; b) în ipoteza unei persoane din categoria celor vizate care parcurge în timp fiecare din cazurile reglementate în acest articol (invaliditate gradul III, trece apoi în invaliditate gradul II, apoi în invaliditate gradul I si în final decedează) se naste cu ocazia fiecărei încadrări într-un nou grad de invaliditate, respectiv a decesului: - câte un drept nou pentru a beneficia de integralitatea despăgubirilor aferente acestuia; sau - dreptul la diferenta dintre indemnizatia acordată initial pentru starea de invaliditate mai usoară si cea reglementată pentru starea de invaliditate mai gravă, respectiv diferenta dintre indemnizatia pentru invaliditate gradul I si cea pentru deces.”

12383288. DEC. CC 123/10 martie 2015 - M. Of. nr. 315 - 08.V.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pot. 51 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative

12365989. H. G 253/15 aprilie 2015 - M. Of. nr. 291 - 29.IV.2015
privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare în domeniul protectiei mediului, ecologiei si dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, precum si pentru actualizarea datelor de patrimoniu

12280390. O. MFP 221/02 martie 2015 - M. Of. nr. 165 - 10.III.2015
al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008

12279691. O. MFP 217/27 februarie 2015 - M. Of. nr. 164 - 09.III.2015
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
Rectificare - M. Of. nr. 215 - 31.III.2015

12255792. H. G 107/18 februarie 2015 - M. Of. nr. 130 - 20.II.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

12251493. H. G 84/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 125 - 18.II.2015
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

12238594. H. G 62/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 102 - 09.II.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile si a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” - S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din functiune si a casării

12237895. H. G 65/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 100 - 06.II.2015
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2015
Rectificare - M. Of. nr. 172 - 12.III.2015

12157096. DEC. PM 325/22 decembrie 2014 - M. Of. nr. 941 - 22.XII.2014
privind transferul, la cerere, al domnului Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului în functia publică de conducere vacantă de director executiv al Directiei economice, patrimoniu, logistică si situatii de urgentă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

12150697. H. G 1124/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 931 - 19.XII.2014
privind atribuirea destinatiei de resedintă oficială unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Presedintele României

12147298. OUG. G 87/17 decembrie 2014 - M. Of. nr. 924 - 18.XII.2014
pentru stabilirea unor măsuri privind situatia juridică a unor bunuri din domeniul public si privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situatiilor de urgentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

12072299. H. G 1015/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 831 - 14.XI.2014
privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protectie si Pază în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

120709100. H. G 1018/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 827 - 12.XI.2014
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

119938101. O. MCU 2624/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 707 - 29.IX.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.066/2011

119622102. H. G 747/26 august 2014 - M. Of. nr. 660 - 08.IX.2014
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, Bucuresti

119542103. H. G 670/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 647 - 02.IX.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părti din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” st pentru transmiterea unei părti din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Justitiei

119256104. O. MCU 2526/28 iulie 2014 - M. Of. nr. 595 - 08.VIII.2014
al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind aprobarea cuantumului remuneratiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul national al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului National al Cinematografiei

118883105. L. P 114/11 iulie 2014 - M. Of. nr. 536 - 18.VII.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

118884106. D. PRES 522/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 536 - 18.VII.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată â statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

118109107. O. MFP 729/26 mai 2014 - M. Of. nr. 417 - 05.VI.2014
al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

117518108. H. G 338/30 aprilie 2014 - M. Of. nr. 320 - 30.IV.2014
privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2014

117441109. H. G 321/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 308 - 25.IV.2014
privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

117412110. OUG. G 18/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 305 - 24.IV.2014
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 402 - 30.V.2014

117137111. L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil - republicare

116252112. O. MAN 12/20 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale si al directorului Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

116253113. O. ANCPI 1198/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 136 - 25.II.2014
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale si al directorului Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Nationale

109602114. O. MCPN 2648/12 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 100 - 20.II.2014
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a imobilului „Casa monahală” (stăretia veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Siretului, judetul Brăila

116139115. H. G 84/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

115499116. O. MFP 41/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2014
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritătile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
Republicare:
-O. MFP 41/14 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 346 - 20.V.2015

115345117. H. G 1084/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

115283118. L. P 382/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative

115284119. D. PRES 1205/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative

115258120. H. G 1159/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 842 - 30.XII.2013
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Rectificare - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014

115016121. H. G 1114/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 812 - 20.XII.2013
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru darea acestuia în folosintă gratuită

114904122. O. ANAF 3763/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 799 - 18.XII.2013
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

114867123. H. G 1026/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 793 - 17.XII.2013
privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

114868124. H. G 1026/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 793 - 17.XII.2013
privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

114807125. H. G 985/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 786 - 16.XII.2013
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

114128126. L. P 298/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 710 - 19.XI.2013
privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic

114129127. D. PRES 881/13 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 710 - 19.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic

114104128. OUG. G 98/18 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 707 - 18.XI.2013
privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil si modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

113148129. O. MFP 1504/04 septembrie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situatiei fiscale personale

112969130. DEC. PM 366/30 august 2013 - M. Of. nr. 553 - 30.VIII.2013
privind transferul în interesul serviciului al domnului Drăgan Gabriel Vasile din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de executie vacantă de consilier, gradul profesional superior, în cadrul Directiei buget, finante, investitii, achizitii, patrimoniu si administrativ - Serviciul buget, finante din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

112483131. O. MCU 2355/01 iulie 2013 - M. Of. nr. 480 - 01.VIII.2013
al ministrului culturii pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordării de finantări nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011

112120132. L. P 231/15 iulie 2013 - M. Of. nr. 434 - 17.VII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

112121133. D. PRES 671/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 434 - 17.VII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată â statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

111981134. O. MCU 2295/27 mai 2013 - M. Of. nr. 414 - 09.VII.2013
al ministrului culturii pentru modificarea Ordinului ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mures, judetul Mures

111847135. L. P 204/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietare privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative

111848136. D. PRES 632/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative

110987137. L. P 160/15 mai 2013 - M. Of. nr. 280 - 17.V.2013
privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

110988138. D. PRES 473/14 mai 2013 - M. Of. nr. 280 - 17.V.2013
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România

110964139. H. G 244/15 mai 2013 - M. Of. nr. 277 - 16.V.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

110393140. OUG. G 24/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. 208 - 12.IV.2013
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

110212141. DEC. ICCJ 3/18 februarie 2013 - M. Of. nr. 188 - 03.IV.2013
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. 1 si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, aflate la data optiunii chiriasului în patrimoniul unei societăti comerciale cu capital integrat privat, ca urmare a procesului de privatizare

110039142. OUG. G 15/20 martie 2013 - M. Of. nr. 154 - 22.III.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 207 - 11.IV.2013
Rectificare - M. Of. nr. 123 - 19.II.2014

109940143. O. MCU 2092/07 februarie 2013 - M. Of. nr. 142 - 18.III.2013
al ministrului culturii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucuresti

109714144. O. MCPN 2655/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 113 - 27.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului „Mormântul magistratului Constantin Crupenschi” din Cimitirul „Eternitatea”, parcela 12/1, municipiul Iasi, judetul Iasi

109656145. O. MCPN 2683/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A, a imobilului „Fostul Palat al Pasei de la Tulcea, azi „Muzeul de Artă”, str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109657146. O. MCPN 2685/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp” din comuna Tibănesti, judetul Iasi

109658147. O. MCPN 2686/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 107 - 22.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului „Casa Avramide”, azi „Muzeul de Stiintele Naturii”, Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, judetul Tulcea

109624148. DEC. CC 20/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 104 - 21.II.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor ari. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

109603149. O. MCPN 2656/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 100 - 20.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Ferma agricolă Perieti”, satul Perieti, comuna Perieti, judetul Ialomita

109604150. O. MCPN 2657/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 100 - 20.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de pâine „Traiul”, str. Maramures nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj

109582151. O. MCPN 2646/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Conacul Jancso” din satul Ghelinta, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinta, judetul Covasna

109583152. O. MCPN 2647/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independentei nr. 74, sectorul 5, Bucuresti

109584153. O. MCPN 2654/16 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta clopotnită”, situat în Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” - Suiei, din satul Suiei, comuna Suiei, judetul Arges

109585154. O. MCPN 2684/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Fosta bolnită” situat în ansamblul Mănăstirii Cozia din Căciulata, orasul Călimănesti, judetul Vâlcea

109586155. O. MCPN 2687/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti

109029156. O. MCPN 2722/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 47 - 22.I.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Colectiei publice universitare cu profil general arheologie din cadrul Universitătii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

109043157. H. G 21/16 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 49 - 22.I.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

109016158. DEC. PM 66/21 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 46 - 21.I.2013
pentru eliberarea domnului Sergiu Nistor din functia de secretar de stat ia Ministerul Culturii si Patrimoniului National

108973159. H. G 16/16 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2013
privind trecerea unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

108907160. O. MCPN 2563/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 30 - 14.I.2013
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Clădirea „Olimpia” din str. G. Cosbuc nr. 2, municipiul Brasov

108846161. DEC. CC 961/20 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 23 - 11.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

108525162. H. G 1237/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 876 - 21.XII.2012
privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

107688163. H. G 1099/14 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 772 - 15.XI.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

107433164. O. MCPN 2435/20 august 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti

107434165. O. MCPN 2454/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Conacul Hagi Theodoraky din str. Biserica Măxineni nr. 10, satul Grădistea, comuna Grădistea, judetul Ilfov

107435166. O. MCPN 2529/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călărasi

107436167. O. MCPN 2537/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 740 - 02.XI.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Câmpulung Muscel

107441168. H. G 1050/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2012
privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului” din subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum si pentru modificarea unor acte normative

107359169. O. MCPN 2478/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a imobilului „Edificiul cu contraforturi", situat în situl arheologic medieval „Orasul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita

107360170. O. MCPN 2479/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 731 - 29.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a imobilului „Biserica nr. 2", situat în situl arheologic medieval „Orasul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita

107326171. O. MCPN 2480/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 726 - 26.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului „Ruine zona hala centrală”, situat la intersectia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iasi, judetul Iasi

107265172. H. G 988/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2012
988. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor institutii publice subordonate Ministerului Culturii si Patrimoniului National si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

107275173. DEC. CC 762/20 septembrie 2012 - M. Of. nr. 719 - 23.X.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea . conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative

107202174. O. MCPN 2455/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de cărămidă, astăzi hală, din Str. Călărasilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societătii Comerciale TMK - SA), municipiul Resita, judetul Caras-Severin

107203175. O. MCPN 2456/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă” din str. Hagi Moscu Maria nr. 28-30, sectorul 1, municipiul Bucuresti

107204176. O. MCPN 2457/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Uzinele Timpuri Noi, birouri - fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul Bucuresti

107205177. O. MCPN 2458/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Corbeanu” din str. Decebal nr. 4, municipiul Curtea de Arges, judetul Arges

107206178. O. MCPN 2462/06 septembrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă” din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucuresti

106991179. O. MCPN 2427/20 august 2012 - M. Of. nr. 683 - 03.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Spitalul vechi” din bd. Bucuresti nr. 82, Giurgiu, judetul Giurgiu

106992180. O. MCPN 2428/20 august 2012 - M. Of. nr. 683 - 03.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Fosta casă Popp si Bunescu” din Calea Mosilor nr. 116-122, sectorul 2, municipiul Bucuresti

106993181. O. MCPN 2430/20 august 2012 - M. Of. nr. 683 - 03.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Dumitru Sovăială” din Str. Teilor nr. 22, Moreni, judetul Dâmbovita

106966182. O. MCPN 2429/20 septembrie 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa Kováts” din Piata Unirii nr. 5, Oradea, judetul Bihor

106967183. O. MCPN 2431/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a imobilului Biserica ortodoxă „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” din satul Chilia Veche, comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

106968184. O. MCPN 2432/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa cu cariatide” din bd. Lascăr Catargiu nr. 30, sectorul 1, municipiul Bucuresti

106969185. O. MCPN 2433/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa Fântâneanu” din str. Mihai Eminescu nr. 17, Slatina, judetul Olt

106970186. O. MCPN 2434/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a ansamblului „Mănăstirea Cocos” din satul Niculitel, comuna Niculitel, judetul Tulcea

106971187. O. MCPN 2436/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei valorice de clasare din „B” în „A” a imobilului Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea

106972188. O. MCPN 2437/20 august 2012 - M. Of. nr. 681 - 02.X.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Spital” din str. Copăcesti nr. 2, Adjud, judetul Vrancea

106930189. O. MAI 231/25 septembrie 2012 - M. Of. nr. 677 - 28.IX.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului în unitătile Ministerului Administratiei si Internelor

106592190. H. G 786/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 622 - 30.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

106593191. H. G 787/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 622 - 30.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale a Imprimeriilor „CORESI" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

106515192. H. G 785/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film”- SA., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

106442193. H. G 784/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 599 - 21.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

106383194. O. MCPN 2382/23 iulie 2012 - M. Of. nr. 587 - 17.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003

106261195. O. MCPN 2285/07 iunie 2012 - M. Of. nr. 567 - 09.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa ofiterilor, azi Casa Armatei, din str. Costache Racovitâ nr. 22, Tecuci, judetul Galati

106262196. O. MCPN 2298/14 iunie 2012 - M. Of. nr. 567 - 09.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casă de locuit” din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mures, judetul Mures

106178197. O. MCPN 2286/08 iunie 2012 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Complexului Muzeal Bistrita-Năsăud

106179198. O. MCPN 2287/08 iunie 2012 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean de Etnografie si Artă Populară din Baia Mare

106180199. O. MCPN 2288/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

106181200. O. MCPN 2289/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului National Secuiesc din Sfântu Gheorghe

106111201. H. G 740/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 541 - 02.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

105851202. O. MCPN 2337/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 502 - 23.VII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean Arges

105852203. O. MCPN 2339/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 502 - 23.VII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului „Anastasie Crimca” al Mănăstirii Dragomirna

105853204. O. MCPN 2340/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 502 - 23.VII.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures

105684205. H. G 671/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 482 - 13.VII.2012
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

105369206. O. ANAF 892/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 430 - 28.VI.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal”

104984207. DEC. PM 350/07 iunie 2012 - M. Of. nr. 385 - 08.VI.2012
pentru numirea domnului Sergiu Nistor în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

104985208. DEC. PM 351/07 iunie 2012 - M. Of. nr. 385 - 08.VI.2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminita Constantin a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National

104918209. H. G 563/30 mai 2012 - M. Of. nr. 378 - 06.VI.2012
privind unele măsuri pentru organizarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a Secretariatului de Stat pentru Culte

104760210. O. MCPN 2204/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Asezare neoeneolitică, punctul Taraschina, comuna Maliuc, judetul Tulcea

104746211. O. MCPN 2222/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valoricã „A", a imobilului Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka") din satul Slava Rusã, comuna Slava Cerchezã, judetul Tulcea

104690212. O. MCPN 2202/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoricã „B”, a imobilului Ansamblul Bisericii ortodoxe grecesti „Sf. Nicolae” din Str. Pãcii nr. 1, orasul Sulina, judetul Tulcea

104691213. O. MCPN 2203/09 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valoricã „A”, a imobilului Ansamblul Institutului de Cercetãri Agronomice al României, azi Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, din bd. Mãrãsti nr. 61, sectorul 1, Bucuresti

104692214. MSJ. MCPN 2243/03 mai 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare

104706215. H. G 538/23 mai 2012 - M. Of. nr. 354 - 24.V.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru finantarea Festivalului International de Teatru de la Sibiu

104727216. O. MCPN 2153/20 martie 2012 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2012
al ministrului culturii sl patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoricã „B", a imobilului din bd. Schitu Mãgureanu nr. 19, sectorul 2, Bucuresti

104462217. DEC. PM 199/16 mai 2012 - M. Of. nr. 333 - 17.V.2012
pentru numirea domnului Victor Opaschi în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

104275218. DEC. PM 163/11 mai 2012 - M. Of. nr. 319 - 11.V.2012
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Iurascu din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

103854219. O. MMP 1044/16 martie 2012 - M. Of. nr. 264 - 23.IV.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

103861220. O. MCPN 2208/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 266 - 23.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Agriculturii din Slobozia

103826221. O. MCPN 2182/03 aprilie 2012 - M. Of. nr. 260 - 20.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

103680222. O. MCPN 2095/05 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.709/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică „B", a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti

103681223. O. MCPN 2097/06 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Pavilionul 1 al Spitalului de Neurologie si Psihiatrie, sectie a Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu", din str. Louis Pasteur nr. 26, Oradea, judetul Bihor

103682224. O. MCPN 2107/06 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Biserica „Sf. Nicolae" si „Sf. Mucenic Miron" din str. Victor Daimaca nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucuresti

103683225. O. MCPN 2144/12 martie 2012 - M. Of. nr. 243 - 10.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa valorică „B", a imobilului Capela funerară Iacob N. Lahovary din cadrul Ansamblului „Cimitirul Serban Vodă-Bellu" din calea Serban Vodă nr. 249, sectorul 4, municipiul Bucuresti

103603226. O. MCPN 2054/07 februarie 2012 - M. Of. nr. 228 - 05.IV.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a monumentelor memoriale/funerare din cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram Iancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, judetul Cluj

103491227. O. MCPN 2771/16 martie 2012 - M. Of. nr. 209 - 29.III.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Casa Boambă-Rahtivanu”, din Str. Batistei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucuresti

103174228. H. G 155/13 martie 2012 - M. Of. nr. 172 - 16.III.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

103022229. DEC. PM 52/05 martie 2012 - M. Of. nr. 148 - 06.III.2012
pentru numirea domnului Marius Cristian Iurascu în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

102926230. DEC. PM 47/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 135 - 27.II.2012
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Timis din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

102919231. O. MCPN 2010/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a imobilului „Fortul 13 Jilava" din satul Jilava, comuna Jilava, judetul Ilfov

102920232. O. MCPN 2011/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călărasilor nr. 149, sectorul 3, municipiul Bucuresti

102921233. O. MCPN 2012/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A", a monumentului de for public „Nimfa adormită" din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul Bucuresti

102922234. O. MCPN 2013/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Constantin Ionescu" din str. Baia Baciului nr. 10, orasul Slănic, judetul Prahova

102923235. O. MCPN 2014/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa" din bd Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul Bucuresti

102924236. O. MCPN 2018/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 134 - 24.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul Bucuresti

102764237. O. MCPN 2770/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică „A”, a imobilului Pestera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, judetul Bihor

102765238. O. MCPN 2772/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Cazarma jandarmilor călare”, situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul Bucuresti

102766239. O. MCPN 2773/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Corp C2 - chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul Bucuresti

102767240. O. MCPN 2787/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului Biserica „Sf. Mie Tesviteanul”, situat în str. Decebal nr. 15, orasul Borsa, judetul Maramures

102768241. O. MCPN 2788/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „A”, a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul Bucuresti

102769242. O. MCPN 2798/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi”, situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt

102770243. O. MCPN 2799/29 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Kompasz”, situat în str. Cuza Vodă nr. 15, orasul Seini, judetul Maramures

102771244. O. MCPN 2801/29 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B”, a imobilului „Casa ing. Panait Pascalis si Vlada Vasiliadis”, situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul Bucuresti

102519245. O. MCPN 2613/29 septembrie 2011 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes national

102528246. H. G 66/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2012
privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti"

102529247. H. G 67/01 februarie 2012 - M. Of. nr. 94 - 06.II.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

101959248. O. MCPN 2709/17 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 08 - 05.I.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Muzeul Aviatiei, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti

101960249. O. MCPN 2710/17 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 08 - 05.I.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Capela Hasas, din Cimitirul Municipal, din Oradea, judetul Bihor

101909250. O. MCPN 2729/05 decembrie 2011 - M. Of. nr. 941 - 30.XII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa Maria Teodorescu”, din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

101910251. O. MCPN 2734/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 941 - 30.XII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice

101875252. M. Of. nr. 936 - 29.XII.2011
privind transmiterea cu plată a unor bunuri, investitii nefinalizate, din patrimoniul Societătii Comerciale “Metrom” - S.A. Brasov, filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

101879253. H. G 1291/27 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 936 - 29.XII.2011
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Europene

101566254. DEC. CC 1370/18 octombrie 2011 - M. Of. nr. 893 - 16.XII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 si art. 17 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

101168255. OUG. G 101/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 851 - 30.XI.2011
privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru modificarea unor acte normative

101050256. H. G 1134/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 839 - 28.XI.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

101011257. O. MCPN 2647/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti

101012258. O. MCPN 2662/28 octombrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galati

101013259. O. MCPN 2663/28 octombrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Colectiei publice obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias

100791260. H. G 1102/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 802 - 14.XI.2011
pentru modificarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010

100756261. H. G 1107/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 798 - 10.XI.2011
privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

100511262. H. G 1063/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 762 - 28.X.2011
privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si în folosinta gratuită a Asociatiei “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989”

100455263. DEC. PM 119/24 octombrie 2011 - M. Of. nr. 750 - 25.X.2011
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National

100345264. L. P 179/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 730 - 17.X.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli

100346265. D. PRES 756/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 730 - 17.X.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli

100151266. DEC. CC 984/12 iulie 2011 - M. Of. nr. 706 - 06.X.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

100107267. H. G 952/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 701 - 04.X.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

99631268. H. G 870/31 august 2011 - M. Of. nr. 643 - 08.IX.2011
privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii si Patrimoniului National din România si Ministerul Culturii din Republica Moldova, semnat laChisinău la 12 aprilie 2011
Acord de colaborare între Ministerul Culturii si Patrimoniului National din România si Ministerul Culturii din Republica Moldova

99125269. O. MCPN 2434/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 565 - 09.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean “Aurelian Sacerdoteanu”

99080270. O. MCPN 2392/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 559 - 05.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului Corpul C4-chilii, din cadrul Ansamblului Mănăstirea Radu Vodă, din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, Bucuresti

99081271. O. MCPN 2393/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 559 - 05.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Fosta uzină de apă din Str. Apeductului, f.n., municipiul Suceava, judetul Suceava

99014272. O. MCPN 2408/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind stabilirea personalului împuternicit să constate contraventii si să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite si a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor

98967273. O. MCPN 2409/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului “Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail si Gavril»“ din satul/comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

98968274. O. MCPN 2454/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a unor imobile din Piata Libertătii si Str. Republicii, municipiul Salonta, judetul Bihor

98969275. O. MCPN 2455/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Terminal pasageri - Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu”, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1, Bucuresti

98970276. O. MCPN 2456/01 iulie 2011 - M. Of. nr. 543 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului “Cinema Doina (Terra)” din Str. Doamnei nr. 9, sectorul 3, Bucuresti

98978277. O. MCPN 2435/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 544 - 01.VIII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului “Vasile Pârvan”

98884278. O. MCPN 2391/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 530 - 27.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “A”, a imobilului Crematoriul “Cenusa” din calea Serban Vodă nr. 183, sectorul 4, Bucuresti

98482279. O. MCPN 2347/26 mai 2011 - M. Of. nr. 475 - 06.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Bicaz nr. 1, Caracal, judetul Olt

98483280. O. MCPN 2352/31 mai 2011 - M. Of. nr. 475 - 06.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa” din str. Baldovin Pârcălabul nr. 18, sectorul 1, Bucuresti

98484281. O. MCPN 2353/31 mai 2011 - M. Of. nr. 475 - 06.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa” din str. Baldovin Pârcălabul nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

98485282. O. MCPN 2362/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 475 - 06.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa” din Str. Cameliei nr. 24, sectorul 1, Bucuresti

98486283. O. MCPN 2370/07 iunie 2011 - M. Of. nr. 475 - 06.VII.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa” din str. Baldovin Pârcălabul nr. 20, sectorul 1, Bucuresti

98404284. H. G 619/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

98371285. H. G 588/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 459 - 30.VI.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “CORESI” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

98172286. H. G 593/08 iunie 2011 - M. Of. nr. 429 - 20.VI.2011
privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

97770287. H. G 485/11 mai 2011 - M. Of. nr. 374 - 30.V.2011
privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

97559288. H. G 473/11 mai 2011 - M. Of. nr. 342 - 17.V.2011
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Academiei Române si Consiliului Judetean Mures din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

97368289. DEC. PM 57/09 mai 2011 - M. Of. nr. 319 - 09.V.2011
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National

97249290. O. MCPN 2231/07 aprilie 2011 - M. Of. nr. 302 - 03.V.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordãrii de finantãri nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor

97266291. O. MCPN 2178/17 martie 2011 - M. Of. nr. 304 - 03.V.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind modificarea si completarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologică, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.562/2010

97118292. O. MCPN 2116/04 martie 2011 - M. Of. nr. 281 - 21.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoricã “B”, a imobilului Clãdire primãrie, din Str. Principalã nr. 206, satul/comuna Aita Mare, judetul Covasna

97061293. H. G 381/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 267 - 15.IV.2011
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

97032294. DEC. CC 190/10 februarie 2011 - M. Of. nr. 264 - 14.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I^1 alin. (1) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

96979295. O. MCPN 2205/29 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96981296. O. MCPN 2206/29 martie 2011 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96986297. O. MCPN 2207/29 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul ruralsi mic urban

96988298. O. MCPN 2208/29 martie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

96951299. H. G 349/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 253 - 11.IV.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

96553300. H. G 271/23 martie 2011 - M. Of. nr. 21023-03-2011 - 25.III.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

96442301. O. MCPN 2132/09 martie 2011 - M. Of. nr. 195 - 21.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

96314302. O. MCPN 2023/18 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 180 - 15.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoricã “B”, a imobilului Biserica “Nasterea Maicii Domnului”, situat în satul Telita, comuna Frecãtei, judetul Tulcea

96315303. O. MCPN 2057/31 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 180 - 15.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa losif Diaconescu, azi Augustin Iosifescu", situat în comuna Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

96316304. O. MCPN 2058/31 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 180 - 15.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casã”, situat în municipiul Bucuresti, Str. Coltei nr. 40, sectorul 3

96288305. O. MCPN 2066/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 176 - 14.III.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vãrsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

96229306. H. G 196/02 martie 2011 - M. Of. nr. 166 - 08.III.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

96019307. H. G 144/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 141 - 24.II.2011
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

95862308. OUG. G 12/09 februarie 2011 - M. Of. nr. 114 - 15.II.2011
pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli

95714309. H. G 66/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 96 - 04.II.2011
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curtii de Conturi a României în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

95415310. O. MCPN 2012/11 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 70 - 27.I.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean Botosani

95217311. H. G 1190/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 44 - 18.I.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National - Muzeul National Peles pentru scoaterea din functiune în vederea valorificării si modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

95184312. O. MJ 3015/20 decembrie 2010 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2011
al ministrului justitiei pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune/declasarea si casarea activelor fixe si a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitătilor subordonate

95162313. H. G 1304/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 36 - 14.I.2011
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural national

94994314. H. G 1268/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2011
privind aprobarea Programului de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

94769315. O. MCPN 2690/26 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 874 - 28.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei ele studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012, si a Listei institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din care provin candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

94632316. O. MCPN 2653/08 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 859 - 21.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Turnul de apă “Cetatea lui Tepes Vodă” din str. Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4, Bucuresti

94580317. H. G 1260/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 852 - 20.XII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

94559318. O. MCPN 2630/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. Naum Râmniceanu nr. 7, sectorul 1, Bucuresti, nr. crt. 1.829, cod B-II-m-B-19526

94560319. O. MCPN 2654/08 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de tricotaje “Moldova” (corp vechi) si sediu Mica Industrie, din str. Păcurari nr. 115, Iasi, judetul Iasi

94436320. O. MCPN 2558/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică “B”, a imobilului Calea ferată forestieră îngustă “Valea Vaserului” din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures

94437321. O. MCPN 2569/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa “B”, a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, judetul Sibiu

94438322. O. MCPN 2570/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa “B”, a imobilului “Casă de locuit” din str. Andrei Saguna nr. 23, Sibiu, judetul Sibiu

94439323. O. MCPN 2571/06 octombrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa “B”, a imobilului “Conacul din Murani”, satul Murani, comuna Pischia, judetul Timis

94351324. H. G 1238/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 825 - 09.XII.2010
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2010, în vederea sustinerii editării publicatiilor culturale

94267325. H. G 1188/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 815 - 07.XII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

94268326. H. G 1189/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 815 - 07.XII.2010
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

94251327. O. MCPN 2561/04 octombrie 2010 - M. Of. nr. 813 - 06.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ,A”, a imobilului “Casa Stefan Z. Ghica Ghiculescu”, cu împrejmuirea dinspre stradă, din Str. Italiană nr. 4, Ploiesti, judetul Prahova

94252328. O. MCPN 2622/26 octombrie 2010 - M. Of. nr. 813 - 06.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa “B”, a imobilului “Ansamblul Piata Libertătii”, din municipiul Salonta, judetul Bihor

94253329. O. MCPN 2624/27 octombrie 2010 - M. Of. nr. 813 - 06.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Hotel Marna, din str. Buzesti nr. 3, sectorul 1, Bucuresti

94254330. O. MCPN 2625/27 octombrie 2010 - M. Of. nr. 813 - 06.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa în care a locuit Mihai Eminescu, din str. Buzesti nr. 5, sectorul 1, Bucuresti

94255331. O. MCPN 2626/27 octombrie 2010 - M. Of. nr. 813 - 06.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa C-tin Rădulescu”, fatadele dinspre Calea Grivitei si str. Buzesti, din Calea Grivitei nr. 80, sectorul 1, Bucuresti

94256332. O. MCPN 2627/27 octombrie 2010 - M. Of. nr. 813 - 06.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa”, din Calea Plevnei nr. 52, sectorul 1, Bucuresti

94195333. O. MCPN 2664/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de constructie avizate

94139334. H. G 1135/10 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 799 - 30.XI.2010
privind reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

93865335. O. MCPN 2562/04 octombrie 2010 - M. Of. nr. 768 - 17.XI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologică

93808336. DEC. PM 253/12 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

93612337. H. G 1072/24 octombrie 2010 - M. Of. nr. 737 - 04.XI.2010
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

93621338. H. G 1088/03 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 738 - 04.XI.2010
privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

93570339. DEC. PM 252/02 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 729 - 02.XI.2010
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

93300340. O. MCPN 2520/14 septembrie 2010 - M. Of. nr. 703 - 21.X.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Biserica “Adormirea Maicii Domnului” - Maica Precista de la Dud (Madona Dudu) din str. Madona Dudu nr. 3, Craiova, judetul Dolj

93301341. O. MCPN 2524/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 703 - 21.X.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae” din satul Gherdeal, comuna Bruiu, judetul Sibiu

93209342. O. MCPN 2557/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 689 - 13.X.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiintării muzeelor si colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.297/2006

93107343. H. G 992/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 674 - 04.X.2010
privind transferul fără plată al unui obiectiv de investitii din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în proprietatea privată a judetului Cluj

93109344. DEC. PM 234/04 octombrie 2010 - M. Of. nr. 674 - 04.X.2010
privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National

93079345. O. MCPN 2361/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 670 - 01.X.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, si a Listei monumentelor istorice dispărute
Rectificare - M. Of. nr. 668 - 11.IX.2014

93035346. O. MCPN 2405/22 iulie 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa B, a imobilului “Casa sculptorului George Apostu” din satul/comuna Stănisesti, judetul Bacău

93036347. O. MCPN 2452/04 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului “Pasajul Generala” din Str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, municipiul Bucuresti

93037348. O. MCPN 2458/05 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului “Casa parohială” din satul/comuna Rosia nr. 247, judetul Sibiu

93038349. O. MCPN 2459/05 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului “Casă de locuit” din str. Andrei Saguna nr. 19, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

93039350. O. MCPN 2460/05 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea de urgentă în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa B, a imobilului “Ansamblul Cazinoul Mamaia” din statiunea Mamaia, municipiul Constanta, judetul Constanta

93040351. O. MCPN 2464/10 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa” nr. 211 din satul/comuna Zăbala, judetul Covasna

93041352. O. MCPN 2480/18 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa A, a imobilului “Ghetărie”, în cadrul “Ansamblului Palatului Brâncovenesc”, din str. Valea Parcului nr. 1, satul/comuna Mogosoaia, judetul Ilfov

93042353. O. MCPN 2489/18 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa” din str. Sandu-Aldea Constantin nr. 37, sectorul 1, municipiul Bucuresti

93043354. O. MCPN 2499/30 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.09.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn “Sf. Voievozi” din satul Plesa, orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

93044355. O. MCPN 2509/02 septembrie 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului “Clădire administrativă” din str. Iuliu Maniu nr. 9, municipiul Zalău, judetul Sălaj

93000356. O. MCPN 2450/04 august 2010 - M. Of. nr. 662 - 27.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului „Casa Dr. Gh. Nanu" din Str. Icoanei nr. 50A, sectorul 2, Bucuresti

93001357. O. MCPN 2451/04 august 2010 - M. Of. nr. 662 - 27.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului „Casa G-ral Jitianu I." din str. Olari nr. 32, sectorul 2, Bucuresti

92852358. H. G 945/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 644 - 15.IX.2010
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

92830359. O. MCPN 2497/26 august 2010 - M. Of. nr. 640 - 13.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru instituirea Programului national de cercetare arheologică „Autostrada"

92832360. O. MCPN 2496/26 august 2010 - M. Of. nr. 640 - 13.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001

92833361. O. MCPN 2498/26 august 2010 - M. Of. nr. 640 - 13.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001

92777362. O. MCPN 2495/26 august 2010 - M. Of. nr. 634 - 09.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

92762363. O. MCPN 2494/26 august 2010 - M. Of. nr. 631 - 08.IX.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice si înscrierea sa în Registrul arheologilor

92478364. H. G 763/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 592 - 20.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia si aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

92051365. O. MCPN 2257/12 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa „B", a imobilului „Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batistei nr. 20, sectorul 2, Bucuresti

92053366. O. MCPN 2258/12 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa arh. Dimitrie Maimarolu" din str. George Vraca nr. 6, sectorul 1, Bucuresti

92054367. O. MCPN 2259/12 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Mihail Sutu" din str. Nicolae lorga nr. 12A, sectorul 1, Bucuresti

92055368. O. MCPN 2264/18 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Stefan Lilovici" din str. Matei Basarab nr. 29, sectorul 3, Bucuresti

92056369. O. MCPN 2269/19 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a corpului A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Saguna, apartinând imobilului din str. Andrei Saguna nr. 25, Sibiu, judetul Sibiu

92057370. O. MCPN 2270/19 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 3, Sibiu, judetul Sibiu

92058371. O. MCPN 2271/19 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 7, Sibiu, judetul Sibiu

92059372. O. MCPN 2274/19 mai 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 5, Sibiu, judetul Sibiu

92060373. O. MCPN 2388/13 iulie 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Ibrăileanu" din Str. Gării nr. 6, Focsani, judetul Vrancea

92061374. O. MCPN 2398/19 iulie 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „B" în „A" pentru imobilul Biserica „Buna Vestire" a fostei mănăstiri Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

92062375. O. MCPN 2399/20 iulie 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului fostei primării din Str. Unirii nr. 15, Zalău, judetul Sălaj

92063376. O. MCPN 2400/20 iulie 2010 - M. Of. nr. 549 - 05.VIII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa D.R. Ioanitescu" din str. Mântuleasa nr. 33, sectorul 2, Bucuresti

91949377. O. MFP 1935/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

91950378. O. MJ 1856/19 iulie 2010 - M. Of. nr. 533 - 30.VII.2010
al ministrului justitiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

91937379. O. MCPN 2351/05 iulie 2010 - M. Of. nr. 531 - 29.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 125A, sectorul 2

91938380. O. MCPN 2352/05 iulie 2010 - M. Of. nr. 531 - 29.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 226, sectorul 1

91939381. O. MCPN 2353/05 iulie 2010 - M. Of. nr. 531 - 29.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Str. Fluviului nr. 12, sectorul 1

91940382. O. MCPN 2354/05 iulie 2010 - M. Of. nr. 531 - 29.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Eugenia Boaru", situat în satul/comuna Balta Albă, judetul Buzău

91941383. O. MCPN 2362/12 iulie 2010 - M. Of. nr. 531 - 29.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, str. Negulescu Stefan nr. 20-22, sectorul 1

91480384. H. G 599/23 iunie 2010 - M. Of. nr. 479 - 13.VII.2010
privind trecerea unor lucrări de artă plastică din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Muzeului de Artă Brasov

91454385. H. G 571/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 475 - 09.VII.2010
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

91370386. O. MCPN 2266/18 mai 2010 - M. Of. nr. 464 - 07.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Moara tărănească", din Str. Florilor nr. 2, orasul Tăndărei, judetul Ialomita

91265387. O. MCPN 2261/18 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa „B", a Monumentului funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard, din satul/comuna Valea Mărului, judetul Galati

91266388. O. MCPN 2262/18 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Horváth", din Str. Arcusului nr. 25, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

91267389. O. MCPN 2263/18 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil", din str. Română nr. 37, Beius, judetul Bihor

91268390. O. MCPN 2265/18 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir", din piata Samuil Vulcan nr. 26, Beius, judetul Bihor

91269391. O. MCPN 2272/19 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa „B", a imobilului Grupul Scolar Independenta, fosta fabrică de pantofi „Herma", din Str. Ocnei nr. 33, Sibiu, judetul Sibiu

91270392. O. MCPN 2273/19 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Fostul cinematograf Arta", din Str. Tribunei nr. 6, Sibiu, judetul Sibiu

91271393. O. MCPN 2282/26 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit", corpurile A, B si C, din str. Andrei Saguna nr. 17, Sibiu, judetul Sibiu

91272394. O. MCPN 2283/26 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Coculescu", din str. Armand Călinescu nr. 32-34, municipiul Pitesti, judetul Arges

91273395. O. MCPN 2284/26 mai 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Memoriale, grupa „B", a imobilului „Izvorul lui Mihai Eminescu", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta

91274396. O. MCPN 2288/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu memorial, grupa „A", a imobilului Pesterile „Sf. Apostol Andrei", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta

91139397. O. MCPN 2255/12 mai 2010 - M. Of. nr. 435 - 29.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Fosta locuintă directorială a Fabricii de Textile Sfântu Gheorghe, din str. Kos Kâroly nr. 19/A, orasul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

91140398. O. MCPN 2256/12 mai 2010 - M. Of. nr. 435 - 29.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica „Sf. Vineri", din str. Neagoe Basarab nr. 12, Ploiesti, judetul Prahova

91121399. O. MCPN 2241/12 mai 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa ,A", a imobilului Circul de Stat - pavilionul central, din Aleea Circului nr. 15, sectorul 2, Bucuresti

91122400. O. MCPN 2242/12 mai 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Nenitescu", din Str. Scoalei nr. 8, sectorul 2, Bucuresti

91123401. O. MCPN 2243/12 mai 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale, grupa „A", a imobilului Cimitirul international de onoare „Mircea cel Bătrân", din satul/comuna Mircea Vodă, Str. Gării nr. 2, judetul Constanta

91124402. O. MCPN 2244/22 iunie 2010 - M. Of. nr. 432 - 28.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biblioteca Orăsenească Sulina, din Str. I nr. 178-179, Sulina, judetul Tulcea

91079403. O. ANAF 2104/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 425 - 24.VI.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

90976404. O. MAN 67/14 iunie 2010 - M. Of. nr. 409 - 18.VI.2010
al ministrului apărării nationale pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului apărării nr. M.121/2008 privind responsabilitătile comandantilor/ sefilor unitătilor militare pentru păstrarea integritătii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Nationale si unele măsuri privind modul de administrare a acestuia

90908405. O. MCPN 2296/03 iunie 2010 - M. Of. nr. 400 - 16.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Aviatiei

90909406. O. MCPN 2297/03 iunie 2010 - M. Of. nr. 400 - 16.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei

90645407. H. G 482/19 mai 2010 - M. Of. nr. 369 - 04.VI.2010
pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură

90596408. H. G 374/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 363 - 02.VI.2010
pentru transmiterea unui bun imobil, monument de for public, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

90599409. O. MCPN 2227/07 mai 2010 - M. Of. nr. 363 - 02.VI.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea acreditării Complexului Muzeal Bucovina
Rectificare - M. Of. nr. 489 - 15.VII.2010

90496410. DEC. CC 422/15 aprilie 2010 - M. Of. nr. 349 - 27.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 99 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

90515411. L. P 97/21 mai 2010 - M. Of. nr. 351 - 27.V.2010
pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

90516412. D. PRES 528/20 mai 2010 - M. Of. nr. 351 - 27.V.2010
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

90302413. H. G 378/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 323 - 17.V.2010
pentru modificarea suprafetelor de teren ale unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

90113414. H. G 260/24 martie 2010 - M. Of. nr. 303 - 10.V.2010
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publică în proprietatea privată a statului si pentru modificarea unor acte normative

89898415. H. G 367/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 277 - 28.IV.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

89877416. H. G 366/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2010
pentru stabilirea unor măsuri referitoare la un imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuit cu destinatie de resedintă în temeiul Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român

89850417. H. G 286/31 martie 2010 - M. Of. nr. 269 - 26.IV.2010
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

89732418. O. MCPN 2112/29 martie 2010 - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B”, a imobilului Ansamblul Parohiei Evanghelice Lutherane din satul Butin, comuna Gătaia, judetul Timis

89445419. H. G 264/31 martie 2010 - M. Of. nr. 211 - 02.IV.2010
privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

89449420. DEC. PM 140/01 aprilie 2010 - M. Of. nr. 211 - 02.IV.2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

89450421. DEC. PM 140/01 aprilie 2010 - M. Of. nr. 211 - 02.IV.2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

89275422. O. MCPN 2089/10 martie 2010 - M. Of. nr. 189 - 25.III.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru aprobarea Conditiilor, criteriilor si procedurii de aplicare a prevederilor pct. VII lit. B din anexa nr. II/4.7 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

89300423. H. G 215/17 martie 2010 - M. Of. nr. 191 - 25.III.2010
privind transmiterea imobilului „Depozitul de tutun", aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, pentru Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi

89118424. H. G 178/03 martie 2010 - M. Of. nr. 174 - 17.III.2010
pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

88786425. O. MCPN 2069/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 137 - 02.III.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, si a listei institutiilor de învătământ universitar din care provin candidatii

88788426. O. MCPN 2068/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 137 - 02.III.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice

88575427. H. G 90/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 116 - 22.II.2010
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

88577428. DEC. PM 99/22 februarie 2010 - M. Of. nr. 116 - 22.II.2010
privind numirea doamnei Irina Sanda Cajal-Marin în functia de subsecretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National

88216429. DEC. CC 1549/17 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 85 - 09.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si art. 10 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

88201430. O. MCPN 2010/15 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 81 - 05.II.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Militar National „Regele Ferdinand I”

88202431. O. MCPN 2011/15 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 81 - 05.II.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Brăilei

88157432. O. MCCPN 2500/10 decembrie 2009 - M. Of. nr. 76 - 03.II.2010
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Hausschild" din str. Stefan cel Mare nr. 64, Piatra-Neamt, judetul Neamt

87931433. DEC. PM 21/20 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2010
privind eliberarea domnului Nicolae Adrian Lemeni din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National

87812434. O. MCCPN 2478/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 26 - 13.I.2010
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „B" în „A" a imobilului „Casa cu blazoane", din satul Chiojdu, comuna Chiojdu, judetul Buzău

87592435. O. MCCPN 2463/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Pod de piatră", situat între Str. Cibinului si Str. Râului, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

87593436. O. MCCPN 2467/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Universitatea „Lucian Blaga", corpurile Asi B, din str. Ion Ratiu nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

87594437. O. MCCPN 2468/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Demostene M. Cuculi", din str. Jules Michelet nr. 8, sectorul 1, municipiul Bucuresti

87595438. O. MCCPN 2469/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului Fosta Manutantă, corpurile A si B, din str. Dobrun nr. 1, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

87596439. O. MCCPN 2479/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 922 - 30..
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului „Casa Bobancu", din str. I.C. Brătianu nr. 51, municipiul Pitesti, judetul Arges

87600440. O. MCCPN 2520/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 923 - 30.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

87205441. H. G 1548/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 876 - 16.XII.2009
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru asigurarea plătii contributiilor la salarizarea personalului neclerical

87131442. H. G 1511/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 866 - 11.XII.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Editura Scrisul Românesc" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

87096443. H. G 1471/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public si privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

87104444. H. G 1489/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 862 - 10.XII.2009
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National  

87075445. H. G 1504/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 857 - 09.XII.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

87011446. OG. CNAS 969/20 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 847 - 08.XII.2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în patrimoniu a cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate

86952447. H. G 1410/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 839 - 04.XII.2009
privind reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

86889448. O. MCCPN 2461/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006

86895449. O. MCCPN 2480/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 834 - 03.XII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

86682450. O. MCCPN 2462/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 812 - 27.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Literaturii Române Iasi

86724451. H. G 1455/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 819 - 27.XI.2009
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

86613452. O. MCCPN 2465/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 802 - 25.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului lanca din judetul Brăila

86596453. DEC. PM 767/23 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 800 - 24.XI.2009
pentru numirea domnului Staicu Mircea Cristian în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

86557454. O. MCCPN 2398/21 septembrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Eremia Grigorescu nr. 3, sectorul 1, Bucuresti

86558455. O. MCCPN 2399/21 septembrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Vila Ivanovici” din Str. Sfatului nr. 10, orasul Băile Govora, judetul Vâlcea

86559456. O. MCCPN 2403/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica „Sf. Gheorghe” din satul Portari, comuna Zăpodeni, judetul Vaslui

86082457. O. MCCPN 2405/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa C-tin Rădulescu” din Calea Grivitei nr. 80, sectorul 1, Bucuresti

86083458. O. MCCPN 2406/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Uzinele Timpuri Noi” din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, Bucuresti

86055459. O. MCCPN 2359/25 august 2009 - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „A" în "B" a Bisericii de lemn „Sf. Martiri C-tin Brâncoveanu si fiii săi/„Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din Str. Universitătii nr. 1 (fostă Armata Română nr. 5), municipiul Oradea, judetul Bihor

86056460. O. MCCPN 2404/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa" din Str. Cameliei nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

85935461. DEC. CC 1160/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 727 - 27.X.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

85946462. H. G 1086/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 728 - 27.X.2009
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

85176463. O. MCCPN 2249/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 653 - 02.X.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

85079464. DEC. PM 644/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 649 - 01.X.2009
pentru eliberarea domnului Octavian Stireanu din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

84955465. O. MCCPN 2360/25 august 2009 - M. Of. nr. 638 - 28.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Scoala Generală ci. I-IV, fost hotel grăniceresc, Str. Principală nr. 513, satul/comuna Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud

84956466. O. MCCPN 2361/25 august 2009 - M. Of. nr. 638 - 28.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Profesor I.S. Floru" din str. Aurel Vlaicu nr. 115, sectorul 2, Bucuresti

84935467. O. MCCPN 2266/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 636 - 25.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Rectoratul Universitătii „Lucian Blaga" din Bd. Victoriei nr. 8-10, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

84936468. O. MCCPN 2267/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 636 - 25.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B", a imobilului Fosta mănăstire a călugăritelor franciscane din Str. Dealului nr. 4-6, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

84937469. O. MCCPN 2294/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 636 - 25.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 27, sectorul 1, Bucuresti

84938470. O. MCCPN 2295/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 636 - 25.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Casa „Constantin (Dinu) I.C. Brătianu" din Calea Dorobantilor nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

84939471. O. MCCPN 2353/12 august 2009 - M. Of. nr. 636 - 25.IX.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind acreditarea Muzeului Judetean de Istorie Brasov

84612472. O. MCCPN 2351/10 august 2009 - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind stabilirea personalului tmputemicit să constate contraventii si să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintării de plată

84498473. O. MCCPN 2338/05 august 2009 - M. Of. nr. 580 - 20.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult

84491474. O. MCCPN 2323/22 iulie 2009 - M. Of. nr. 578 - 19.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului artelor spectacolului

84455475. O. MCCPN 2268/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 573 - 18.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului Casa „Partenie Cosma" din Bd. Victoriei nr. 25, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

84456476. O. MCCPN 2270/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 573 - 18.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului Fostul spital I. O Brătianu din bd. Nicolae Bălcescu nr. 40, municipiul Buzău, judetul Buzău

84457477. O. MCCPN 2271/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 573 - 18.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a imobilului din str. Hegel nr. 7, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

84458478. O. MCCPN 2298/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 573 - 18.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista Monumentelor Istorice a imobilului Fabrica de bere „Luther" din Sos. Orhideelor nr. 46, sectorul 1, Bucuresti, clasată în Lista Monumentelor Istorice cu adresa în Sos. Orhideelor nr. 64, sectorul 6, Bucuresti

84459479. O. MCCPN 2328/28 iulie 2009 - M. Of. nr. 573 - 18.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista Monumentelor Istorice, grupa „B", a corpurilor Asi B - partea dinspre str. Dionisie Lupu, apartinând imobilului din str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sectorul 1, Bucuresti

84365480. O. MCCPN 2269/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 560 - 12.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „A", a imobilului Biserica „Sf. Apostoli Petru si Pavel" - Cazaclii din str. Cazaclii nr. 33, orasul Odobesti, judetul Vrancea

84366481. O. MCCPN 2274/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 560 - 12.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Sos. Orhideelor nr. 26 bis, sectorul 1, Bucuresti

84367482. O. MCCPN 2275/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 560 - 12.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Conacul „Golescu-Grant" din aleea Tibles nr. 64, sectorul 6, Bucuresti

84368483. O. MCCPN 2296/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 560 - 12.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă" din str. Ion Voinescu nr. 20, sectorul 3, Bucuresti

84369484. O. MCCPN 2297/13 iulie 2009 - M. Of. nr. 560 - 12.VIII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă" din Str. Fetitelor nr. 6, sectorul 3, Bucuresti

83967485. H. G 829/22 iulie 2009 - M. Of. nr. 509 - 24.VII.2009
privind trecerea cu titlu gratuit a unor bunuri aflate în dotarea Ministerului Administratiei si Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări din patrimoniul Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a statului si în administrarea Oficiului Român pentru Imigrări

83945486. DEC. CC 839/02 iunie 2009 - M. Of. nr. 506 - 22.VII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

83832487. O. MCCPN 2261/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 492 - 15.VII.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului de Etnografie Brasov

83395488. O. MCCPN 2244/04 iunie 2009 - M. Of. nr. 446 - 29.VI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „A", în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Oradea din Piata Independentei nr. 41 (fostă str. Iancu de Hunedoara nr. 10), municipiul Oradea, judetul Bihor, a corpurilor de constructii F, H, O si P

83338489. H. G 728/17 iunie 2009 - M. Of. nr. 440 - 26.VI.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

83349490. O. MCCPN 2259/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 441 - 26.VI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006

83350491. O. MCCPN 2260/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 441 - 26.VI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.382/2007 pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

82911492. DEC. CC 524/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 401 - 12.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilorcu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

82787493. O. MCCPN 2201/20 mai 2009 - M. Of. nr. 389 - 09.VI.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria „ansamblu memorial", grupa A, a imobilului Penitenciarul Pitesti - Fosta închisoare a detinutilor politici din municipiul Pitesti, str. Negru Vodă nr. 30, judetul Arges

82629494. DEC. CC 574/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 369 - 02.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16-19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

82594495. H. G 625/20 mai 2009 - M. Of. nr. 365 - 01.VI.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea unor acte normative

82429496. O. MCCPN 2186/06 mai 2009 - M. Of. nr. 349 - 26.V.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea imobilului „Casa Butcă”, satul Viforâta, comuna Aninoasa, judetul Dâmbovita

82443497. O. MCCPN 2049/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 350 - 26.V.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea de urgentă în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Muzeul Zambaccian nr. 1, sectorul 1, Bucuresti

81973498. H. G 526/06 mai 2009 - M. Of. nr. 305 - 08.V.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

81882499. O. MAN 42/02 aprilie 2009 - M. Of. nr. 297 - 06.V.2009
al ministrului apărării nationale privind modificarea Normelor tehnice pentru lucrări de întretinere si reparatii curente la clădirile si constructiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.44/2008

81802500. O. MCCPN 2084/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea sitului arheologic „Institutul Pasteur”, calea Giulesti nr. 333, sectorul 6, Bucuresti

81803501. O. MCCPN 2144/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Biserica „Sf. Voievozi”, satul/comuna Scorteni, judetul Bacău

81804502. O. MCCPN 2145/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 29, sectorul 1, Bucuresti

81519503. O. MCCPN 2076/23 februarie 2009 - M. Of. nr. 267 - 24.IV.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordării de finantări nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor

81306504. O. MCCPN 2115/13 martie 2009 - M. Of. nr. 249 - 14.IV.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national nr. 2.029/2009

81273505. O. MCCPN 2128/18 martie 2009 - M. Of. nr. 244 - 13.IV.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

80703506. DEC. CC 127/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

80531507. O. MCCPN 2050/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 180 - 23.III.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare a imobilului Biserica „Sf. Paraschiva" din satul Valea Stejarului, comuna Vadu Izei, judetul Maramures

80415508. O. MCCPN 2094/27 februarie 2009 - M. Of. nr. 169 - 18.III.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind acreditarea Muzeului National de Artă Contemporană al României

80333509. H. G 278/11 martie 2009 - M. Of. nr. 162 - 16.III.2009
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si în folosinta Clubului Sportiv „Universitatea" din Cluj-Napoca

80030510. DEC. PM 280/04 martie 2009 - M. Of. nr. 138 - 05.III.2009
privind promovarea temporară a domnului Mircea Cristian Staicu în functia publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

79872511. DEC. PM 276/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 123 - 27.II.2009
privind numirea prin mobilitate a domnului Virgil Stefan Nitulescu din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în functia publică de inspector guvernamental

79856512. O. MDRL 40/28 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79857513. O. MFP 323/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 119 - 26.II.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

79833514. O. MCCPN 2048/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 117 - 25.II.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

79550515. O. MCCPN 2029/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 93 - 17.II.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

79554516. DEC. PM 215/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 95 - 17.II.2009
privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

79346517. DEC. PM 180/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 66 - 04.II.2009
pentru eliberarea domnului Demeter András István din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

79347518. DEC. PM 181/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 66 - 04.II.2009
pentru numirea domnului Octavian Stireanu în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

79348519. DEC. PM 182/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 66 - 04.II.2009
pentru numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

79349520. DEC. PM 183/03 februarie 2009 - M. Of. nr. 66 - 04.II.2009
pentru numirea domnului Vasile Timis în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

78905521. H. G 9/16 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 38 - 21.I.2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Rectificare - M. Of. nr. 143 - 09.III.2009

78490522. DEC. CC 1311/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 884 - 29.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009

78088523. O. MA 121/05 decembrie 2008 - M. Of. nr. 847 - 16.XII.2008
al ministrului apărării privind responsabilitătile comandantilor/sefilor unitătilor militare pentru păstrarea integritătii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării si unele măsuri privind modul de administrare a acestuia

77909524. O. MEF 3471/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 835 - 11.XII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice

77922525. H. G 1586/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 836 - 11.XII.2008
pentru modificarea unui act normativ si pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

77851526. L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 828 - 09.XII.2008
privind protejarea patrimoniului cultural national mobil - republicare
Republicare:
-L. P 182/25 octombrie 2000 - M. Of. nr. 259 - 09.IV.2014

77310527. O. MEF 3384/17 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 782 - 24.XI.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

76865528. L. P 229/31 octombrie 2008 - M. Of. nr. 748 - 05.XI.2008
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

76866529. D. PRES 1037/30 octombrie 2008 - M. Of. nr. 748 - 05.XI.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

76689530. O. MA 103/15 octombrie 2008 - M. Of. nr. 736 - 30.X.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind investigarea si punerea în sigurantă provizorie a constructiilor din patrimoniul Ministerului Apărării în cazul producerii unui dezastru

76445531. L. P 182/20 octombrie 2008 - M. Of. nr. 718 - 22.X.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

76446532. D. PRES 924/17 octombrie 2008 - M. Of. nr. 718 - 22.X.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

76447533. L. P 183/20 octombrie 2008 - M. Of. nr. 718 - 22.X.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

76448534. D. PRES 925/17 octombrie 2008 - M. Of. nr. 718 - 22.X.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

76410535. DEC. CC 985/30 septembrie 2008 - M. Of. nr. 715 - 21.X.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), art. 13 si art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

76270536. H. G 1297/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 705 - 16.X.2008
pentru desemnarea autoritătii nationale competente în ceea ce priveste certificarea cărnii de bovine adulte - masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită si mânzat si pentru aprobarea atributiilor principale ale acesteia în acest domeniu, precum si pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie

75902537. O. MDLPL 969/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75903538. O. MEF 2722/17 septembrie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

75911539. H. G 1133/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 671 - 29.IX.2008
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, precum si modificarea unor acte normative

75755540. H. G 1026/03 septembrie 2008 - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2008
privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic

75537541. DEC. CC 827/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 636 - 03.IX.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

75502542. H. G 966/27 august 2008 - M. Of. nr. 632 - 01.IX.2008
pentru trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de stat” si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

75349543. H. G 892/20 august 2008 - M. Of. nr. 622 - 26.VIII.2008
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

75304544. H. G 871/20 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

75308545. H. G 880/20 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

74941546. DEC. CC 843/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 578 - 31.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

74621547. H. G 774/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 552 - 22.VII.2008
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Teatrul National de Operetă „Ion Dacian"

74590548. H. G 738/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 545 - 18.VII.2008
privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finantării, elaborării si actualizării documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

74494549. O. MEF 1706/30 mai 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74495550. O. MJ 1889/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului justitiei privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

74344551. DEC. CC 525/13 mai 2008 - M. Of. nr. 518 - 09.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernuluinr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

73881552. H. G 655/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 468 - 24.VI.2008
pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

73789553. H. G 633/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 453 - 18.VI.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

73765554. DEC. CC 544/13 mai 2008 - M. Of. nr. 449 - 16.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

73426555. O. MA 44/09 mai 2008 - M. Of. nr. 402 - 28.V.2008
al ministrului apărării privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întretinere si reparatii curente la clădirile si constructiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării

73334556. H. G 522/21 mai 2008 - M. Of. nr. 390 - 23.V.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

73009557. DEC. CC 444/15 aprilie 2008 - M. Of. nr. 348 - 06.V.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

72944558. DEC. CC 417/10 aprilie 2008 - M. Of. nr. 338 - 01.V.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

72855559. H. G 452/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 330 - 25.IV.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie

72776560. H. G 408/16 aprilie 2008 - M. Of. nr. 319 - 23.IV.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

72802561. OUG. G 47/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 322 - 23.IV.2008
privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

72600562. L. P 79/08 aprilie 2008 - M. Of. nr. 292 - 15.IV.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

72601563. D. PRES 435/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 292 - 15.IV.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

71782564. O. MDLPL 144/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71783565. O. MEF 580/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 184 - 11.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

71748566. H. G 226/05 martie 2008 - M. Of. nr. 182 - 10.III.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor - Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniu Cultural National Cluj

71653567. L. P 26/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 168 - 05.III.2008
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71654568. D. PRES 313/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 168 - 05.III.2008
pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71675569. L. P 25/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 170 - 05.III.2008
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71676570. D. PRES 312/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 170 - 05.III.2008
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

71352571. H. G 146/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 125 - 18.II.2008
pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Gărzii Financiare

71322572. OUG. G 9/13 februarie 2008 - M. Of. nr. 120 - 15.II.2008
pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

71333573. DEC. CC 38/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 122 - 15.II.2008
referitoare la constitutionalitatea art. 13 si a art. 18^1 din Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

70920574. H. G 33/09 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 61 - 25.I.2008
privind iesirea din indiviziune cu suprafetele de teren si constructiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului „Casa Presei Libere” din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si, respectiv, în capitalul social al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

70887575. H. G 66/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 56 - 24.I.2008
privind mandatarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să pună în executare Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntată în Cauza Hirschhorn împotriva României

70497576. L. P 6/09 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 24 - 11.I.2008
privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial

70498577. D. PRES 7/08 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 24 - 11.I.2008
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial

70205578. H. G 1563/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2007
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

70206579. H. G 1564/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2007
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al orasului Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Orasului Măgurele, judetul Ilfov

70027580. H. G 1525/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 867 - 18.XII.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

69912581. H. G 1496/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 855 - 13.XII.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

69002582. H. G 1332/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 752 - 06.XI.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

68445583. OUG. G 103/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 689 - 10.X.2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

68454584. H. G 1191/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 689 - 10.X.2007
privind trecerea unui imobil aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

68401585. H. G 1181/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 684 - 08.X.2007
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

68280586. H. G 1156/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

68281587. H. G 1157/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2007
privind abilitarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obtinut o formă de protectie în România

68176588. H. G 1142/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

67713589. H. G 937/22 august 2007 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2007
privind aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si privind modificarea pozitiei nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile si a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

67702590. H. G 950/22 august 2007 - M. Of. nr. 600 - 30.VIII.2007
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a lucrării de interes national „Constructia Autostrăzii Bucuresti- Brasov, tronson Bucuresti-Ploiesti, km 19+500 - 62+000”

67566591. H. G 936/22 august 2007 - M. Of. nr. 578 - 23.VIII.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 792/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

67519592. O. MCC 2382/03 iulie 2007 - M. Of. nr. 571 - 21.VIII.2007
al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

67236593. H. G 811/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 537 - 08.VIII.2007
privind transmiterea cu plată a pasajului superior km 142+375, situat pe DN 2B Galati - Giurgiulesti, din patrimoniul Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a lucrării de utilitate publică de interes national „Reabilitare DN 2B Galati - Giurgiulesti km 141+700 - km 149+966”

67227594. H. G 858/01 august 2007 - M. Of. nr. 535 - 07.VIII.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

66992595. H. G 737/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 509 - 30.VII.2007
privind organizarea la Sibiu, în perioada 19-22 septembrie 2007, a celei de-a 6-a reuniuni a grupurilor de lucru pentru implementarea Conventiei europene a peisajului, cu tema „Peisajul si patrimoniul rural”

66962596. H. G 792/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 503 - 27.VII.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Star în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

66964597. H. G 793/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 503 - 27.VII.2007
pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile si a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

66806598. H. G 708/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 483 - 19.VII.2007
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul casării acestuia

66713599. H. G 707/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 470 - 12.VII.2007
privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

66665600. L. P 208/02 iulie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

66666601. D. PRES 674/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

66605602. H. G 678/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2007
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

66276603. H. G 574/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 414 - 20.VI.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

66228604. H. G 587/13 iunie 2007 - M. Of. nr. 411 - 19.VI.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.281/2006 privind transmiterea unui imobii din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie

66074605. O. MEF 330/05 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

66075606. O. MJ 1357/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 393 - 11.VI.2007
al ministrului justitiei privind procedura de încasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

65049607. L. P 99/16 aprilie 2007 - M. Of. nr. 276 - 25.IV.2007
privind acceptarea Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
Conventie asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic

65050608. D. PRES 408/16 aprilie 2007 - M. Of. nr. 276 - 25.IV.2007
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

64708609. L. P 88/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2007
privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială „Horticola” - S.A. Bucuresti de la Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

64709610. D. PRES 376/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 239 - 06.IV.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială „Horticola” - S.A. Bucuresti de la Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

64653611. H. G 311/28 martie 2007 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

64124612. O. SGG 20/12 martie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

64125613. O. MFP 386/09 martie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

64126614. O. MMSSF 152/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

63900615. H. G 193/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 151 - 02.III.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.710/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Public

63426616. H. G 36/17 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 89 - 05.II.2007
privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

63395617. OG. G 28/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 86 - 02.II.2007
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

63350618. OG. G 13/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

63354619. OG. G 19/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

63014620. D. PRES 45/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

62732621. L. P 488/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

62733622. D. PRES 1436/27 decembrie 2006 - M. Of. nr. 10 - 08.I.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

62640623. DEC. CC 831/16 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) partea finală din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

62114624. H. G 1710/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 997 - 14.XII.2006
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Public

61931625. H. G 1708/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

61665626. OG. G 43/30 ianuarie 2000 - M. Of. nr. 951 - 24.XI.2006
privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national - republicare
Modificari si completari:
-OG. G 13/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007

61439627. H. G 1547/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 925 - 15.XI.2006
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 397/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

61366628. H. G 1544/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 916 - 10.XI.2006
privind darea în folosintă gratuită Asociatiei Criminalistilor din România a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

61291629. O. AVAS 7719/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

61292630. O. MCTI 453/12 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

61247631. H. G 1519/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 898 - 06.XI.2006
privind aprobarea procesării unei cantităti de uraniu în diuranat de sodiu, aflat în patrimoniul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., cu obtinerea de octoxid de uraniu

61156632. DEC. CC 609/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 889 - 01.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) si ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

61157633. H. G 1496/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 889 - 01.XI.2006
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie

61016634. H. G 1465/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 871 - 24.X.2006
privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru transmiterea cu plată a imobilului "Palatul CEC", cu terenul aferent, din patrimoniul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

60611635. H. G 1344/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 817 - 04.X.2006
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 479/2006 privind transmiterea unor bunuri, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

60507636. H. G 1281/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 800 - 22.IX.2006
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie

60336637. H. G 1186/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 779 - 14.IX.2006
privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

60338638. H. G 1190/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 779 - 14.IX.2006
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, precum si unele măsuri pentru amenajarea Memorialului Eroilor Neamului

60339639. H. G 1191/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 779 - 14.IX.2006
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui activ social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

59861640. H. G 1082/16 august 2006 - M. Of. nr. 716 - 21.VIII.2006
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

59443641. H. G 957/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 652 - 28.VII.2006
privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

59085642. L. P 258/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 603 - 12.VII.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

59086643. D. PRES 871/22 iunie 2006 - M. Of. nr. 603 - 12.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

59003644. H. G 863/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2006
privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la unele societăti comerciale de la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

57291645. H. G 520/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 378 - 03.V.2006
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

57193646. H. G 481/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 362 - 25.IV.2006
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2004 privind transmiterea unei părti a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Agentiei Nationale de Presă “ROMPRES“

57115647. H. G 478/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 348 - 18.IV.2006
privind atribuirea destinatiei de resedintă, pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului român, unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

57120648. H. G 479/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 349 - 18.IV.2006
privind transmiterea unor bunuri, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

56809649. H. G 381/22 martie 2006 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2006
pentru modificarea pct. 3 al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură“, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii“ si “Colonia de baracamente Crivina“ din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin

56593650. DEC. CC 161/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 273 - 27.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

55981651. H. G 185/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ - S.A. în domeniul public al comunei Rosia de Amaradia si, respectiv, al comunei Bustuchin, judetul Gorj, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective

55935652. H. G 253/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 178 - 24.II.2006
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes national, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

55284653. O. ANRE 2/20 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 79 - 27.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind preluarea de către un titular de licentă a unor capacităti energetice de distributie a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic

55261654. Mod si compl. MFP 26951/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 75 - 26.I.2006
Modificări si completări ale Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat

55262655. Mod si compl. MTCT 9560/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 75 - 26.I.2006
Modificări si completări ale Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat

55229656. H. G 77/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 68 - 25.I.2006
privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

55080657. H. G 1851/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

55060658. H. G 30/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2006
pentru modificarea si completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

55000659. H. G 16/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 31 - 13.I.2006
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinti

54960660. H. G 1846/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 23 - 11.I.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activităti finantate integral din venituri proprii

54932661. L. P 410/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2006
privind acceptarea Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
Conventie pentru salvgardarea patrimoniului cultural Imaterial

54933662. D. PRES 1379/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2006
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

54898663. H. G 1830/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie, precum si pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

54906664. H. G 1715/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2006
privind transmiterea instalatiilor de alimentare cu energie electrică din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul privat al statului si din domeniul privat al statului în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. - Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A. Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Galati

54880665. H. G 1705/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006
privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor

54457666. O. MAPDR 1288/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1165 - 22.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 506/2005 privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2005 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pesti, bovine, porcine si palmipede, pe rase si linii

53805667. H. G 1476/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1096 - 06.XII.2005
privind darea în folosintă gratuită a unui spatiu din imobilul, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, Asociatiei Române pentru Transparentă

53412668. H. G 1346/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1018 - 16.XI.2005
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă“ - S.A. Motru în domeniul public al municipiului Motru, judetul Gorj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Motru

52990669. H. G 1228/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 944 - 24.X.2005
pentru modificarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004

52442670. D. PRES 923/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 855 - 22.IX.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

52374671. H. G 963/25 august 2005 - M. Of. nr. 842 - 19.IX.2005
privind atribuirea destinatiei de resedinta oficiala pentru Presedintele României unui imobil, proprietate publica a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", si privind modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol

52398672. H. G 1036/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 846 - 19.IX.2005
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră de Carieră“ Berbesti din cadrul Societătii Nationale a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu în domeniul public al orasului Berbesti si, respectiv, al comunei Copăceni, judetul Vâlcea, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativteritoriale respective

52347673. H. G 1029/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 839 - 16.IX.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

52263674. H. G 995/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 825 - 13.IX.2005
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ si a Senatului României în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

50937675. O. MFP 914/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 603 - 13.VII.2005
al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

50892676. O. MCC 2154/27 mai 2005 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2005
al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al ministrului culturii nr. 589/D/1992-130/1991 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum si protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu

50893677. O. MTCT 994/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al ministrului culturii nr. 589/D/1992-130/1991 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum si protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu

50639678. O. MAPDR 506/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 551 - 28.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2005 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pesti, bovine, porcine si palmipede, pe rase si linii

50596679. L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50597680. D. PRES 521/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50141681. H. G 453/19 mai 2005 - M. Of. nr. 457 - 30.V.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie

50001682. H. G 445/19 mai 2005 - M. Of. nr. 432 - 23.V.2005
privind aprobarea repartizării sumei de 52 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2005, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

49200683. H. G 265/31 martie 2005 - M. Of. nr. 318 - 14.IV.2005
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

49144684. H. G 277/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 307 - 13.IV.2005
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

49153685. L. P 80/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 309 - 13.IV.2005
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

49154686. D. PRES 202/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 309 - 13.IV.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

48967687. O. MEC 3632/17 martie 2005 - M. Of. nr. 276 - 04.IV.2005
al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.847 bis/2004 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare

48980688. H. G 240/31 martie 2005 - M. Of. nr. 278 - 04.IV.2005
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

48839689. H. G 200/17 martie 2005 - M. Of. nr. 250 - 25.III.2005
pentru modificarea pozitiei 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1995 privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

48638690. H. G 160/03 martie 2005 - M. Of. nr. 215 - 14.III.2005
privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

48426691. H. G 108/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 179 - 02.III.2005
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004

48039692. H. G 60/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 105 - 01.II.2005
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Rectificare - M. Of. nr. 161 - 23.II.2005
Modificari si completari:
-H. G 277/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 307 - 13.IV.2005

47903693. OG. G 3/13 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 72 - 21.I.2005
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

47875694. DEC. CONC 328/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 65 - 19.I.2005
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Port Bazinul Nou” - S.A. Galati prin achizitionarea mijloacelor fixe din patrimoniul Societătii Comerciale “Helitube” - S.A. Bucuresti

47646695. H. G 2450/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 16 - 06.I.2005
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
Modificari si completari:
-H. G 240/31 martie 2005 - M. Of. nr. 278 - 04.IV.2005

47627696. H. G 2410/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 13 - 05.I.2005
privind transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

47599697. H. G 2380/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2005
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unui imobil proprietate privată a statului

47554698. H. G 2443/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1280 - 30.XII.2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei si Harghitei

47555699. H. G 2451/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1280 - 30.XII.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Patriarhia Română - Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

47556700. H. G 2456/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1280 - 30.XII.2004
privind transmiterea, cu plată, a Depozitului de zgură si cenusă mal drept râul Trotus, cu mijloacele fixe aferente, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Onesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău

47482701. H. G 2375/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1269 - 29.XII.2004
pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome .Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile

47492702. H. G 2366/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1270 - 29.XII.2004
privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

47498703. H. G 2401/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1270 - 29.XII.2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputatilor

47416704. H. G 2277/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1255 - 27.XII.2004
privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Muzeului Bran din localitatea Bran, judetul Brasov

47379705. H. G 2289/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1249 - 24.XII.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 19 noiembrie 2004 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

47393706. H. G 2276/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1251 - 24.XII.2004
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti

47199707. OUG. 130/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Modificari si completari:
-L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005

47202708. H. G 2257/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social, barajele Loranta, Orvisele si Corbeni, situate în judetul Bihor, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunelor Brusturi si Derna si în administrarea consiliilor locale ale comunelor Brusturi si Derna, judetul Bihor

47151709. H. G 2186/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1209 - 16.XII.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură”, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii” si “Colonia de baracamente Crivina” din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin

47082710. L. P 558/07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1200 - 15.XII.2004
pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

47083711. D. PRES 1044/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1200 - 15.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

47025712. H. G 2160/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1191 - 14.XII.2004
privind transmiterea, cu plată, a retelei de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. Năvodari în domeniul public al orasului Năvodari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Năvodari

46783713. H. G 2130/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1152 - 06.XII.2004
privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

46726714. H. G 2051/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1144 - 03.XII.2004
privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

46735715. H. G 2104/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1146 - 03.XII.2004
pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale
Modificari si completari:
-H. G 108/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 179 - 02.III.2005

46645716. H. G 2050/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1134 - 01.XII.2004
privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

46307717. H. G 1842/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1079 - 19.XI.2004
privind transmiterea fără plată a unor clădiri si a unor terenuri din patrimoniul Societătii Comerciale "Uzina Automecanică Moreni” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

46308718. H. G 1843/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1079 - 19.XI.2004
privind transmiterea fără plată a unor clădiri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. si a unor terenuri aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

46150719. H. G 1830/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1060 - 16.XI.2004
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.573/2003 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

46174720. H. G 1880/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1063 - 16.XI.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

46175721. H. G 1882/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1063 - 16.XI.2004
privind transmiterea, cu plată, a unei părti dintr-un imobil din patrimoniul Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Rectificare - M. Of. nr. 18 - 06.I.2005

46003722. H. G 1803/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1037 - 09.XI.2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

45956723. H. G 1824/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1028 - 08.XI.2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei în patrimoniul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

45960724. H. G 1825/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1029 - 08.XI.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Agentiei Nationale de Presă “ROMPRES”
Modificari si completari:
-H. G 481/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 362 - 25.IV.2006

45911725. O. MFP 1461/29 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1022 - 05.XI.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutiile publice si a instructiunilor de aplicare a acestuia

45766726. O. MAPDR 691/29 septembrie 2004 - M. Of. nr. 998 - 29.X.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

45774727. H. G 1756/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1000 - 29.X.2004
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din proprietatea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

45425728. H. G 1647/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 942 - 14.X.2004
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale la care Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar

45330729. O. MEC 4847bis/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 925 - 11.X.2004
al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea functiei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) si echivalarea acesteia cu functiile de specialitate prevăzute la cap. I lit. a) si c) din anexa nr. V/1 si cu unele functii cuprinse în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, cu modificările si completările ulterioare
Modificari si completari:
-O. MEC 3632/17 martie 2005 - M. Of. nr. 276 - 04.IV.2005

45310730. H. G 1625/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 919 - 08.X.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

45295731. H. G 1589/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 916 - 07.X.2004
privind trecerea, fără plată, a unei clădiri din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Suceava, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, judetul Suceava

45296732. H. G 1590/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 916 - 07.X.2004
privind trecerea, fără plată, a unei clădiri din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Suceava, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, judetul Suceava

45274733. H. G 1585/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 910 - 06.X.2004
privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Oficiul National pentru Cultul Eroilor

44512734. H. G 1284/13 august 2004 - M. Of. nr. 778 - 25.VIII.2004
privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

44471735. H. G 1272/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a statiei de transformare aferente si a clădirilor administrative conexe din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A.

44477736. H. G 1278/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

44311737. H. G 1224/05 august 2004 - M. Of. nr. 743 - 17.VIII.2004
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie

44176738. H. G 1085/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 720 - 10.VIII.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.464/2003 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

44041739. H. G 1184/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 700 - 03.VIII.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

44042740. H. G 1185/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 700 - 03.VIII.2004
privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unui imobil proprietate privată a statului

43909741. H. G 1102/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2004
privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului Român de Informatii

43824742. L. P 336/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

43825743. D. PRES 565/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind mandatarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite atributiile institutiei publice implicate, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

43693744. L. P 331/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

43694745. D. PRES 560/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

43542746. H. G 973/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004
privind aprobarea Conditiilor si a procedurii de vânzare către utilizatori, la cerere, a spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale ori a altor institutii sau autorităti publice ori în patrimoniul regiilor autonome

43515747. H. G 1053/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 633 - 13.VII.2004
pentru transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe si, respectiv, a Ministerului Justitiei si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 961/2004

43148748. L. P 314/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 577 - 29.VI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

43149749. D. PRES 534/26 iunie 2004 - M. Of. nr. 577 - 29.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

42920750. H. G 961/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 546 - 18.VI.2004
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale de Control - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

42845751. H. G 885/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 539 - 16.VI.2004
privind transmiterea fără plată a unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Deva” - S.A. în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

42735752. H. G 866/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 519 - 09.VI.2004
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

42313753. H. G 747/14 mai 2004 - M. Of. nr. 456 - 20.V.2004
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi

42164754. L. P 148/11 mai 2004 - M. Of. nr. 433 - 14.V.2004
pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

42165755. D. PRES 303/10 mai 2004 - M. Of. nr. 433 - 14.V.2004
privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

42072756. H. G 639/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

42015757. H. G 649/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 402 - 05.V.2004
privind trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social “Cresă-Grădinită” si “Stadion” din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti în domeniul public al comunei Doicesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicesti, judetul Dâmbovita

41880758. H. G 493/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 380 - 30.IV.2004
pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial si a Metodologiei privind elaborarea si continutul-cadru al planurilor de protectie si gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

41467759. L. P 105/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 320 - 13.IV.2004
pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

41468760. D. PRES 227/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 320 - 13.IV.2004
privind publicarea Legii pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

41184761. O. MAPDR 203/19 martie 2004 - M. Of. nr. 287 - 01.IV.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2004 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii

41147762. H. G 387/18 martie 2004 - M. Of. nr. 282 - 31.III.2004
privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Zagreb la 22 decembrie 2003 si la Bucuresti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

40630763. DEC. CC 94/04 martie 2004 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

40584764. H. G 294/04 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Vulcan, judetul Hunedoara, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vulcan

40275765. H. G 250/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 202 - 08.III.2004
privind transmiterea unui imobil, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în patrimoniul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

40166766. H. G 217/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 182 - 03.III.2004
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în patrimoniul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

40005767. H. G 116/05 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Hotărâre privind trecerea Statiei electrice de 220kV Paroseni din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

39903768. H. G 161/12 februarie 2004 - M. Of. 148 - 19.II.2004
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2003 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

39868769. H. G 157/12 februarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2004, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

39671770. H. G 61/22 ianuarie 2004 - M. Of. 108 - 05.II.2004
privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Cluj

39225771. H. G 1562/18 decembrie 2003 - M. Of. 22 - 12.I.2004
privind transmiterea unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Turceni” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., în domeniul public al comunei Turceni, judetul Gorj

39189772. H. G 1566/18 decembrie 2003 - M. Of. 16 - 08.I.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 674/2003 privind transferul fără plată al activului „Cazan de apă fierbinte - CAF 100 Gcal/h”, al terenului, instalatiilor si clădirilor aferente din proprietatea privată a statului si din patrimoniul Companiei Nationale „Romarm” - S.A., Filiala Societatea Comercială „Metrom” - S.A. Brasov, în proprietatea publică a municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

39194773. H. G 1573/18 decembrie 2003 - M. Of. 16 - 08.I.2004
privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Modificari si completari:
-H. G 1830/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1060 - 16.XI.2004

38914774. O. MTCT 1009/10 decembrie 2003 - M. Of. 922 - 22.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de umiditate excesivă si existenta biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 030-03

38842775. O. MTCT 1008/10 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuti”, indicativ MP 029-03

38238776. H. G 1355/18 noiembrie 2003 - M. OF. 877 - 10.XII.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social Centrala Electrică de Termoficare pe lignit Târgu Jiu si Magistrala de termoficare, cuprinsă între Centrala Electrică de Termoficare Târgu Jiu si Municipiul Târgu Jiu, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A., în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

38153777. H. G 1388/27 noiembrie 2003 - M. OF. 866 - 5.XII.2003
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Uricani, judetul Hunedoara, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Uricani

38155778. H. G 1390/27 noiembrie 2003 - M. OF. 866 - 5.XII.2003
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Petrila, judetul Hunedoara, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Petrila

37941779. H. G 1329/13 noiembrie 2003 - M. OF. 831 - 24.XI.2003
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor în vederea achizitionării unor bunuri culturale de patrimoniu

37923780. H. G 1317/13 noiembrie 2003 - M. OF. 829 - 22.XI.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

37893781. H. G 1320/13 noiembrie 2003 - M. OF. 823 - 20.XI.2003
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

37872782. L. P 462/12 noiembrie 2003 - M. OF. 820 - 19.XI.2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

37873783. D. PRES 722/10 noiembrie 2003 - M. OF. 820 - 19.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

37908784. L. P 493/18 noiembrie 2003 - M. OF. 827 - 22.XI.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

38098785. H. G 1347/18 noiembrie 2003 - M. OF. 856 - 2.XII.2003
privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură”, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii” si “Colonia de baracamente Crivina” din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin
Modificari si completari:
-H. G 2186/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1209 - 16.XII.2004

38099786. H. G 1348/18 noiembrie 2003 - M. OF. 856 - 2.XII.2003
privind trecerea Statiei de 110 kV CET II Oradea, LEA 110 kV Racord Sistem, LEA 20 kV Oradea Sud - Uzina Crisuri din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord”

37909787. D. PRES 768/17 noiembrie 2003 - M. OF. 827 - 22.XI.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

37684788. O. MFP 1487/30 octombrie 2003 - M. OF. 788 - 7.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fără scop patrimonial

37620789. H. G 1244/24 octombrie 2003 - M. OF. 778 - 5.XI.2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

37809790. H. G 1280/4 noiembrie 2003 - M. OF. 809 - 17.XI.2003
privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autorităti publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de încte cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultură, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite în România si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

37523791. H. G 1216/14 octombrie 2003 - M. OF. 762 - 30.X.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., Filiala Dâmbovita, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori si în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

37236792. H. G 1170/2 octombrie 2003 - M. OF. 710 - 10.X.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2003 si la Bucuresti la 28 iulie 2003 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

37133793. H. G 1132/25 septembrie 2003 - M. OF. 694 - 3.X.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

36850794. H. G 1042/28 august 2003 - M. OF. 644 - 10.IX.2003
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale si transmiterea acestuia cu titlu gratuit în patrimoniul Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A.

36727795. OG. G 81/28 august 2003 - M. OF. 624 - 31.VIII.2003
privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice
Modificari si completari:
-OG. G 3/13 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 72 - 21.I.2005

36711796. H. G 1008/28 august 2003 - M. OF. 619 - 30.VIII.2003
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

36617797. H. G 943/14 august 2003 - M. OF. 603 - 26.VIII.2003
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului privind trecerea, cu plată, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societătii de Constructii CCCF Bucuresti - S.A. în domeniul public al Municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

36620798. H. G 950/14 august 2003 - M. OF. 603 - 26.VIII.2003
privind trecerea, cu plată, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societătii de Constructii CCCF Bucuresti - S.A. în domeniul public al Municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

36644799. DEC. CONC 101/13 martie 2003 - M. OF. 606 - 26.VIII.2003
privind autorizarea concentrării economice realizate prin achizitionarea de către Societatea Comercială “Editura Sportrom” - S.R.L. a unor elemente de patrimoniu ale Societătii Comerciale “Pro Sport” - S.A. si ale Societătii Comerciale “Pro Sport Grup” - S.A.

36410800. H. G 878/29 iulie 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
privind transmiterea fără plată a unei părti dintr-o clădire si a unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Institutului de Cercetări Chimice “ICECHIM” în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A.

36106801. H. G 806/3 iulie 2003 - M. OF. 516 - 17.VII.2003
privind darea în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

36054802. L. P 306/8 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

36055803. D. PRES 441/7 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

35989804. H. G 803/3 iulie 2003 - M. OF. 498 - 10.VII.2003
privind trecerea, fără plată, a unor imobile din proprietatea privată a statului, situate în Municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, în patrimoniul Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din România - Frătia, pentru Institutul de Educatie si Studii Sindicale

35712805. H. G 674/5 iunie 2003 - M. OF. 437 - 19.VI.2003
privind transferul fără plată al activului .Cazan de apă fierbinte - CAF 100 Gcal/h”, al terenului, instalatiilor si clădirilor aferente din proprietatea privată a statului si din patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., Filiala Societatea Comercială “Metrom” - S.A. Brasov, în proprietatea publică a Municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

35476806. H. G 621/29 mai 2003 - M. OF. 401 - 10.VI.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a Statiei de tratare a apei potabile din patrimoniul Filialei de extractie si prelucrare a minereurilor neferoase - Societatea Comercială “Bălan” - S.A., filială a Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, în domeniul public al orasului Bălan si în administrarea Consiliului Local al Orasului Bălan, judetul Harghita

35415807. H. G 609/29 mai 2003 - M. OF. 389 - 5.VI.2003
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

35386808. H. G 575/21 mai 2003 - M. OF. 385 - 4.VI.2003
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov, si trecerea fără plată a obiectivului de investitii “Păstrăvăria Gârcin” din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor în patrimoniul Universitătii “Transilvania” din Brasov

35246809. L. P 225/23 mai 2003 - M. OF. 362 - 28.V.2003
privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în Municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

35247810. D. PRES 323/22 mai 2003 - M. OF. 362 - 28.V.2003
pentru promulgarea Legii privind trecerea cu titlu gratuit a unei părti dintr-un imobil, situat în Municipiul Bucuresti, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

35258811. O. MAAP 218/20 martie 2003 - M. OF. 363 - 28.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

35137812. H. G 533/8 mai 2003 - M. OF. 344 - 20.V.2003
privind transmiterea cu plată a complexului de sere Medias din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Legumicola” - S.A. Medias în domeniul public al Municipiului Medias, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medias

34996813. O. MAAP 319/24 aprilie 2003 - M. OF. 317 - 12.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2003 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii

34909814. H. G 488/18 aprilie 2003 - M. OF. 304 - 6.V.2003
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

34716815. H. G 438/10 aprilie 2003 - M. OF. 271 - 18.IV.2003
pentru aprobarea amendamentului convenit la Bucuresti la 16 decembrie 2002 si la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

34647816. H. G 416/10 aprilie 2003 - M. OF. 260 - 15.IV.2003
privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2003, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

34633817. H. G 414/10 aprilie 2003 - M. OF. 259 - 14.IV.2003
privind transmiterea Stadionului National situat în incinta Complexului Sportiv National “Lia Manoliu”, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

34549818. H. G 387/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
privind înfiintarea pe lângă Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, a unor activităti finantate integral din venituri proprii

34571819. OUG. 21/2 aprilie 2003 - M. OF. 249 - 10.IV.2003
pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

34444820. OUG. 16/27 martie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
Modificari si completari:
-L. P 314/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 577 - 29.VI.2004

34445821. H. G 343/27 martie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

34284822. H. G 307/20 martie 2003 - M. OF. 204 - 28.III.2003
pentru stabilirea cotei-părti care va fi retinută de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare

34286823. H. G 309/20 martie 2003 - M. OF. 204 - 28.III.2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al Municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

34070824. H. G 274/13 martie 2003 - M. OF. 175 - 20.III.2003
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1269/2002 privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite

34033825. H. G 246/4 martie 2003 - M. OF. 168 - 18.III.2003
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1341/2002

33877826. H. G 163/13 februarie 2003 - M. Of. 149 - 7.III.2003
privind trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Gospodăria Comunală” - S.A. Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, în proprietatea publică a statului si în administrarea Muzeului Carpatilor Răsăriteni

33880827. H. G 170/13 februarie 2003 - M. Of. 149 - 7.III.2003
privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin

33777828. H. G 184/20 februarie 2003 - M. Of. 131 - 28.II.2003
privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului de Interne

33606829. H. G 96/23 ianuarie 2003 - M. Of. 99 - 18.II.2003
privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, si în administrarea Grupului Scolar Energetic nr. 1 Târgu Jiu

33292830. L. P 24/13 ianuarie 2003 - M. Of. 41 - 24.I.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor 29. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

33264831. O. MFP 1746/17 decembrie 2002 - M. Of. 36 - 23.I.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutii publice si a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni

33255832. L. P 36/13 ianuarie 2003 - M. Of. 34 - 22.I.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

33256833. D. PRES 41/10 ianuarie 2003 - M. Of. 34 - 22.I.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

33115834. H. G 1550/18 decembrie 2002 - M. Of. 9 - 10.I.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unei conducte din cadrul unei investitii sistate la Centrala Termoelectrică Anina, judetul Caras-Severin, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

33125835. H. G 1531/18 decembrie 2002 - M. Of. 11 - 10.I.2003
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică” si transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică” în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării
Modificari si completari:
-H. G 178/09 martie 2005 - M. Of. nr. 247 - 24.III.2005

32844836. H. G 1526/18 decembrie 2002 - M. Of. 963 - 28.XII.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

32670837. L. P 669/16 decembrie 2002 - M. Of. 935 - 20.XII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

32671838. D. PRES 1040/12 decembrie 2002 - M. Of. 935 - 20.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

32632839. L. P 659/16 decembrie 2002 - M. Of. 930 - 19.XII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Dolj, din patrimoniul Societătii Comerciale “Editura Scrisul Românesc” - S.A.

32633840. D. PRES 1030/12 decembrie 2002 - M. Of. 930 - 19.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în Municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Dolj, din patrimoniul Societătii Comerciale “Editura Scrisul Românesc” - S.A.

32532841. H. G 1341/27 noiembrie 2002 - M. Of. 915 - 16.XII.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

32516842. H. G 1407/6 decembrie 2002 - M. Of. 913 - 14.XII.2002
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie
Modificari si completari:
-O. CNAS 192/21 aprilie 2006 - M. Of. nr. 374 - 02.V.2006

32461843. H. G 1390/6 decembrie 2002 - M. Of. 904 - 12.XII.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru punerea în circulatie a noilor pasapoarte românesti Hotărâre nr. 1391 din 6 decembrie privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru judetul MaraMures

32399844. L. P 640/7 decembrie 2002 - M. Of. 896 - 10.XII.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

32400845. D. PRES 1002/6 decembrie 2002 - M. Of. 896 - 10.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

32343846. H. G 1334/27 noiembrie 2002 - M. Of. 888 - 9.XII.2002
privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Prahova si în patrimoniul Societătii Comerciale “Ploiesti Industrial Parc” - S.A.

32344847. H. G 1335/27 noiembrie 2002 - M. Of. 888 - 9.XII.2002
privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Uzina mecanică Vălenii de Munte” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, în domeniul privat al judetului Prahova si în patrimoniul Societătii Comerciale “Prahova Industrial Parc” - S.A.

32261848. H. G 1311/20 noiembrie 2002 - M. Of. 870 - 3.XII.2002
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

32030849. H. G 1263/7 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
pentru trecerea unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Rocar” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti
Rectificare - M. OF. 239 - 8.IV.2003

32050850. H. G 1269/13 noiembrie 2002 - M. Of. 834 - 19.XI.2002
privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite

31801851. L. P 550/14 octombrie 2002 - M. Of. 803 - 5.XI.2002
privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Modificari si completari:
-L. P 558/07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1200 - 15.XII.2004
-L. P 312/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1008 - 14.XI.2005

31802852. D. PRES 799/10 octombrie 2002 - M. Of. 803 - 5.XI.2002
pentru promulgarea Legii privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

31772853. L. P 588/29 octombrie 2002 - M. Of. 794 - 31.X.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

31773854. D. PRES 851/28 octombrie 2002 - M. Of. 794 - 31.X.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

31707855. OUG. 139/17 octombrie 2002 - M. Of. 786 - 29.X.2002
privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

31715856. H. G 1160/17 octombrie 2002 - M. Of. 786 - 29.X.2002
pentru abrogarea prevederilor unor hotărâri ale Guvernului al căror obiect de reglementare îl reprezintă transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor persoane juridice

31718857. H. G 1166/17 octombrie 2002 - M. Of. 786 - 29.X.2002
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 731/2002 privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

31449858. OUG. 126/2 octombrie 2002 - M. Of. 741 - 10.X.2002
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

31438859. DEC. CONC 314/1 august 2002 - M. Of. 739 - 9.X.2002
a Consiliului Concurentei privind concentrarea economică realizată prin achizitionarea de către Societatea Comercială “Ringier Romania” - S.R.L. a unor elemente specifice de patrimoniu de la Societatea Comercială “Codsat Editura” - S.R.L., Societatea Comercială “MCM Media Editura” - S.R.L. si Societatea Comercială “RIP Impex” - S.R.L.

31403860. H. G 1044/19 septembrie 2002 - M. Of. 730 - 7.X.2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite la Zagreb la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 30 mai 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

31373861. L. P 545/1 octombrie 2002 - M. Of. 726 - 4.X.2002
privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

31374862. D. PRES 777/30 septembrie 2002 - M. Of. 726 - 4.X.2002
pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

31391863. H. G 1072/25 septembrie 2002 - M. Of. 727 - 4.X.2002
privind transmiterea cu plată a complexului de Sere Dumbrăveni din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. în domeniul public al orasului Dumbrăveni, judetul Sibiu, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Dumbrăveni

31304864. H. G 1046/19 septembrie 2002 - M. Of. 716 - 2.X.2002
privind transmiterea unor obiective de investitii si a terenului aferent acestora din patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turt, judetul Satu Mare

31264865. OUG. 116/19 septembrie 2002 - M. Of. 708 - 27.IX.2002
privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

31196866. H. G 1016/10 septembrie 2002 - M. Of. 695 - 23.IX.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 554/2002 privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

31189867. H. G 1017/10 septembrie 2002 - M. Of. 693 - 20.IX.2002
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

30983868. H. G 897/22 august 2002 - M. Of. 658 - 4.IX.2002
privind sistarea definitivă a executiei unor obiective de investitii din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A

30868869. H. G 841/31 iulie 2002 - M. Of. 627 - 23.VIII.2002
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

30872870. H. G 868/16 august 2002 - M. Of. 628 - 23.VIII.2002
privind schimbul unor terenuri între Societatea Comercială “Neptun Olimp” - S.A. si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

30860871. H. G 839/31 iulie 2002 - M. Of. 622 - 22.VIII.2002
privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială “Olimp Estival 2002” - S.A. Mangalia si la Societatea Comercială “Neptun Estival 2002” - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

30758872. H. G 817/31 iulie 2002 - M. Of. 595 - 12.VIII.2002
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

30586873. H. G 784/25 iulie 2002 - M. Of. 557 - 30.VII.2002
privind darea în folosintă gratuită Fundatiei Europene “Titulescu” a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

30567874. O. MAAP 328/25 iulie 2002 - M. Of. 553 - 29.VII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2002 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, pesti, taurine si porcine, pe rase si linii

30513875. H. G 756/18 iulie 2002 - M. Of. 540 - 24.VII.2002
pentru aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2002, destinată finantării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă

30473876. H. G 731/11 iulie 2002 - M. Of. 533 - 22.VII.2002
privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

30426877. DEC. CC 192/26 iunie 2002 - M. Of. 527 - 19.VII.2002
cu privire la constitutionalitatea art. 5 alin. (4) din Legea privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

30343878. H. G 744/11 iulie 2002 - M. Of. 516 - 17.VII.2002
privind trecerea cu plată a unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “ROCAR” - S.A. Bucuresti în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

30014879. H. G 631/20 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
privind transmiterea, fără plată, a Fermei Tunari din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a comunei Voluntari, judetul Ilfov

30043880. H. G 647/20 iunie 2002 - M. Of. 466 - 28.VI.2002
privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Ploiesti din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

29949881. OUG. 85/20 iunie 2002 - M. Of. 450 - 26.VI.2002
privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a imobilului Corp A1-S - Pavilion administrativ, situat în MunicipiulCraiova, str. Mihai Viteazul nr. 4, judetul Dolj, din patrimoniul Societătii Comerciale “Editura Scrisul Românesc” - S.A.

29910882. O. MAPM 185/27 aprilie 2002 - M. Of. 445 - 25.VI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind protejarea patrimoniului pomicol si viticol cu soiuri nobile

40826883. O. MAP 142/13 mai 2002 - M. Of. nr. 445 - 25.VI.2002
al Ministrului Administratiei Publice privind protejarea patrimoniului pomicol si viticol cu soiuri nobile

29868884. L. P 377/11 iunie 2002 - M. Of. 438 - 24.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

29869885. D. PRES 526/10 iunie 2002 - M. Of. 438 - 24.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

29829886. L. P 373/11 iunie 2002 - M. Of. 428 - 19.VI.2002
pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

29830887. D. PRES 522/10 iunie 2002 - M. Of. 428 - 19.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

29756888. H. G 578/13 iunie 2002 - M. Of. 416 - 14.VI.2002
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

29673889. H. G 548/30 mai 2002 - M. Of. 400 - 11.VI.2002
transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clasicor” - S.A. Oradea în proprietatea publică a statului si în administrarea Casei Judetene de Pensii Bihor

29674890. H. G 549/30 mai 2002 - M. Of. 400 - 11.VI.2002
privind transmiterea fără plată a unor imobile din patrimoniul Societătii Comerciale “Tractorul - UTB” - S.A. Brasov în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” Brasov

29678891. H. G 554/30 mai 2002 - M. Of. 400 - 11.VI.2002
privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

29623892. H. G 533/30 mai 2002 - M. Of. 391 - 7.VI.2002
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Modificari si completari:
-H. G 866/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 519 - 09.VI.2004
-H. G 1278/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
-H. G 1625/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 919 - 08.X.2004
-H. G 1882/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1063 - 16.XI.2004
Abrogat prin:
-H. G 60/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 105 - 01.II.2005

29507893. H. G 486/16 mai 2002 - M. Of. 366 - 31.V.2002
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării Patrimoniului Cultural National Mobil

29503894. L. P 304/17 mai 2002 - M. Of. 365 - 30.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii

29504895. D. PRES 429/16 mai 2002 - M. Of. 365 - 30.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea achizitionării de echipamente individuale de protectia muncii

29406896. H. G 458/16 mai 2002 - M. Of. 346 - 24.V.2002
privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

29369897. H. G 449/16 mai 2002 - M. Of. 342 - 23.V.2002
privind sistarea definitivă a lucrărilor la liniile 5 si 6 de la Uzina de preparare nr. 2 Moldova Nouă din cadrul obiectivului "Lucrări pentru eliminarea locurilor înguste si atingerea capacitătii de productie de 9.000.000 t/an minereuri cuprifere sărace la obiectivul Moldova Nouă, judetul Caras-Severin”, lucrări existente în patrimoniul Societătii Comerciale “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

29367898. H. G 457/16 mai 2002 - M. Of. 341 - 22.V.2002
privind transmiterea fără plată a unui teren din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

29279899. H. G 424/25 aprilie 2002 - M. Of. 322 - 15.V.2002
privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Industriei si Resurselor

28948900. H. G 339/4 aprilie 2002 - M. Of. 268 - 22.IV.2002
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

28737901. H. G 284/21 martie 2002 - M. Of. 238 - 9.IV.2002
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome luAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

28598902. OUG. 32/21 martie 2002 - M. Of. 207 - 27.III.2002
privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modificari si completari:
L. P 148/11 mai 2004 - M. Of. nr. 433 - 14.V.2004

28590903. H. G 255/13 martie 2002 - M. Of. 205 - 26.III.2002
pentru finantarea plătii restantelor aferente aplicării Hotărârii Guvernului nr. 585/2001 privind repartizarea sumelor pentru întretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii si hibrizi, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă aceste sume în anul 2001

28447904. H. G 206/28 februarie 2002 - M. Of. 182 - 18.III.2002
privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din patrimoniul Societătii Comerciale “Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

28344905. H. G 169/20 februarie 2002 - M. Of. 163 - 7.III.2002
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2001 privind transmiterea, cu plată, în proprietatea Societătii Comerciale “Romcontrol”, - S.A., a unui imobil proprietate privată a statului, administrat de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

28354906. H. G 172/20 februarie 2002 - M. Of. 165 - 7.III.2002
privind transmiterea unor imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

28288907. L. P 79/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

28289908. D. PRES 136/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

28235909. H. G 144/20 februarie 2002 - M. Of. 145 - 26.II.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

28156910. OUG. 11/7 februarie 2002 - M. Of. 128 - 18.II.2002
privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

28123911. H. G 104/7 februarie 2002 - M. Of. 120 - 14.II.2002
privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al unor unităti administrative-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

28124912. H. G 105/7 februarie 2002 - M. Of. 120 - 14.II.2002
privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al Municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

28105913. H. G 98/7 februarie 2002 - M. Of. 116 - 12.II.2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 709/2001 privind transmiterea fara plata a Centralei Electrice de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul privat al statului si in administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin

28072914. H. G 77/24 ianuarie 2002 - M. Of. 108 - 8.II.2002
privind actualizarea valorii patrimoniului Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

27965915. OG. G 19/24 ianuarie 2002 - M. Of. 87 - 1.II.2002
privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Modificari si completari:
-OG. G 28/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 86 - 02.II.2007

27920916. L. P 50/16 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

27921917. D. PRES 58/14 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

39992918. OUG. 3/24 ianuarie 2002 - M. Of. 55 - 25.I.2002
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistentă a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea în sigurantă a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta în vederea chizitionării de echipamente individuale de protectia muncii

27661919. H. G 6/10 ianuarie 2002 - M. Of. 37 - 21.I.2002
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Apărării Nationale si comasarea prin absorbtie a Complexului Olănesti cu Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

27370920. H. G 1282/20 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

27372921. H. G 1291/20 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială "Biroul de Turism si Tranzactii" - S.A. Bucuresti de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

27343922. H. G 1279/20 decembrie 2001 - M. Of. 840 - 27.XII.2001
privind transmiterea complexului "Palat Cotroceni" din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administratiei Prezidentiale

27240923. H. G 1247/6 decembrie 2001 - M. Of. 818 - 19.XII.2001
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

27101924. O. MFP 2249/26 noiembrie 2001 - M. Of. 793 - 13.XII.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001

27109925. H. G 1159/21 noiembrie 2001 - M. Of. 794 - 13.XII.2001
pentru abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 935/2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în Municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

40768926. O. MMSS 690/26 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 793 - 13.XII.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001

26948927. O. MAAP 453/20 noiembrie 2001 - M. Of. 772 - 4.XII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile de taurine, ovine, porcine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi

26438928. H. G 1123/9 noiembrie 2001 - M. Of. 747 - 22.XI.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si trecerea acestuia din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului

26333929. H. G 1104/25 octombrie 2001 - M. Of. 723 - 13.XI.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public

26188930. L. P 564/19 octombrie 2001 - M. Of. 695 - 1.XI.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

26189931. D. PRES 801/17 octombrie 2001 - M. Of. 695 - 1.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

26124932. D. PRES 792/16 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/1999 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "NAVROM" - S.A. Constanta si "Romline" - S.A. Constanta

26125933. L. P 559/17 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "NAVROM" - S.A. Constanta si "Romline" - S.A. Constanta

26126934. D. PRES 793/16 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "NAVROM" - S.A. Constanta si "Romline" - S.A. Constanta

26096935. H. G 1033/18 octombrie 2001 - M. Of. 680 - 29.X.2001
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Societătii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A.

26000936. H. G 1025/11 octombrie 2001 - M. Of. 662 - 22.X.2001
privind trecerea cu plata a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Agiloq" - S.A. Agigea în proprietatea publica a comunei Cumpana si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cumpana, judetul Constanta

25978937. OUG. 126/11 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale

25930938. L. P 525/9 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2000 privind unele masuri de restructurare a activitatii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

25931939. D. PRES 753/8 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2000 privind unele masuri de restructurare a activitatii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

25812940. H. G 983/4 octombrie 2001 - M. Of. 633 - 9.X.2001
pentru privind transmiterea unui imobil situat în orasul Ocnele Mari, judetul Vâlcea, din patrimoniul Societătii Nationale a Sării - S.A. în domeniul public al orasului Ocnele Mari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocnele Mari, drept compensare pentru daunele provocate prin alunecare de teren în zonă

25709941. OUG. 118/20 septembrie 2001 - M. Of. 612 - 28.IX.2001
pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare

25576942. H. G 891/13 septembrie 2001 - M. Of. 580 - 17.IX.2001
pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 382/2001 privind transmiterea unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale “Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti în omeniul public al Municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

25468943. H. G 843/28 august 2001 - M. Of. 553 - 5.IX.2001
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

25454944. H. G 849/30 august 2001 - M. Of. 550 - 4.IX.2001
privind garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare totala de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru punerea în circulatie a noilor pasapoarte românesti

25341945. H. G 792/21 august 2001 - M. Of. 516 - 29.VIII.2001
privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea unor institutii publice
Rectificare - M. Of. 573 - 2.VIII.2002

25282946. H. G 736/26 iulie 2001 - M. Of. 492 - 23.VIII.2001
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul Bancii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

25227947. O. MAAP 314/10 august 2001 - M. Of. 471 - 17.VIII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea Listei cuprinzând detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru specia taurine, pe rase

25168948. H. G 685/19 iulie 2001 - M. Of. 461 - 13.VIII.2001
privind transmiterea, cu plata, în proprietatea Societatii Comerciale "Romcontrol" -S.A., a unui imobil proprietate privata a statului, administrat de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

25111949. O. MAAP 295/2 august 2001 - M. Of. 443 - 7.VIII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea Listei cuprinzând detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru speciile ovine, porcine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine si pesti, pe rase, linii si hibrizi

24897950. H. G 667/19 iulie 2001 - M. Of. 406 - 23.VII.2001
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 417/1998 privind transmiterea Complexului “Parc” din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Consiliului Judetean Mures

24853951. L. P 417/18 iulie 2001 - M. Of. 402 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în Municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publica a statului si, respectiv, în proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte

24854952. D. PRES 569/17 iulie 2001 - M. Of. 402 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în Municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vamilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publica a statului si, respectiv, în proprietatea privata a Agentiei Nationale pentru Locuinte

24772953. L. P 403/10 iulie 2001 - M. Of. 392 - 18.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea si transmiterea, fara plata, a unor bunuri confiscate si a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privata a statului, aflate în administrarea si, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

24773954. D. PRES 548/9 iulie 2001 - M. Of. 392 - 18.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea si transmiterea, fara plata, a unor bunuri confiscate si a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privata a statului, aflate în administrarea si, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

24791955. L. P 378/10 iulie 2001 - M. Of. 394 - 18.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

24792956. D. PRES 523/9 iulie 2001 - M. Of. 394 - 18.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

24694957. L. P 362/10 iulie 2001 - M. Of. 382 - 12.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

24695958. D. PRES 507/9 iulie 2001 - M. Of. 382 - 12.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

24657959. H. G 615/27 iunie 2001 - M. Of. 378 - 11.VII.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat în Municipiul Bucuresti, din administrarea Ministerului Finantelor Publice în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de stat"

24550960. H. G 585/21 iunie 2001 - M. Of. 355 - 2.VII.2001
privind repartizarea sumelor pentru întretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii si hibrizi, precum si stabilirea numarului de animale pentru care se acorda aceste sume în anul 2001

24444961. O. MCC 2543/6 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 1/2000 pentru aprobarea vânzarii si încheierii contractelor de leasing cu clauza irevocabila de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor "România Film"

24404962. H. G 558/14 iunie 2001 - M. Of. 325 - 18.VI.2001
privind transmiterea fara plata a unui teren arabil din proprietatea privata a statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privata a comunei Voluntari, judetul Ilfov

24385963. H. G 541/7 iunie 2001 - M. Of. 322 - 15.VI.2001
privind trecerea unor imobile din/în proprietatea publica a statului în/din proprietatea privata a statului si transmiterea lor din/în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în/din administrarea Serviciului de Protectie si Paza

24336964. H. G 521/31 mai 2001 - M. Of. 312 - 12.VI.2001
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

24338965. H. G 525/31 mai 2001 - M. Of. 312 - 12.VI.2001
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Neptun Olimp” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

24284966. H. G 509/31 mai 2001 - M. Of. 306 - 11.VI.2001
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1270/2000 privind trecerea unui imobil, din proprietatea privată a statului, în proprietatea publică a statului si transmiterea fără plată, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în administrarea Ministerului Finantelor

24267967. L. P 281/4 iunie 2001 - M. Of. 305 - 8.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

24268968. D. PRES 382/1 iunie 2001 - M. Of. 305 - 8.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

24192969. H. G 501/24 mai 2001 - M. Of. 294 - 5.VI.2001
privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului si transmiterea acestuia din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului Român de Informatii

24091970. H. G 462/9 mai 2001 - M. Of. 272 - 25.V.2001
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în Municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome “Locato” în administrarea Regiei Autonome “Adminstratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

23965971. OUG. 65/3 mai 2001 - M. Of. 242 - 11.V.2001
privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în Municipiul Bucuresti din patrimoniul Directiei Generale a Vămilor si din patrimoniul Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a statului si, respectiv, în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

23846972. H. G 401/19 aprilie 2001 - M. Of. 216 - 26.IV.2001
pentru autorizarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ de a stinge, prin tranzactie, un proces pe care îl are cu Societatea Comerciala „Racot Development“ - S.R.L.

23812973. H. G 397/19 aprilie 2001 - M. Of. 210 - 25.IV.2001
privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

23797974. H. G 382/11 aprilie 2001 - M. Of. 205 - 24.IV.2001
privind transmiterea unui imobil din, patrimoniul Societatii Comerciale “Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti în domeniul public al Municipiului Botosani si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani, judetul Botosani

23515975. L. P 128/3 aprilie 2001 - M. Of. 170 - 4.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societătii Comerciale Parc - Turism S.A., a unui imobil monument istoric

23516976. D. PRES 181/30 martie 2001 - M. Of. 170 - 4.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societătii Comerciale Parc - Turism S.A., a unui imobil monument istoric

22801977. H. G 213/26 ianuarie 2001 - M. Of. 60 - 05.II.2001
privind stabilirea pentru anul 2001 a bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol, aflata in domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, si trecerea unor imobile din domeniul privat al statului in domeniul public al statului

22802978. H. G 214/26 ianuarie 2001 - M. Of. 60 - 05.II.2001
privind transmiterea unor imobile situate in Municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

22456979. H. G 1/4 ianuarie 2001 - M. Of. 03 - 05.I.2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

41119980. H. G 1329/14 decembrie 2000 - M. Of. nr. 685 - 20.XII.2000
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Adminisfratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

41120981. H. G 1331/14 decembrie 2000 - M. Of. nr. 685 - 20.XII.2000
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2000 privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

41083982. H. G 1301/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 677 - 19.XII.2000
privind transmiterea cu plată a imobilului "Extindere clădire administrativă P+3" din patrimoniul Societătii Comerciale "Institutul Naiional al Lemnului" S.A. Bucuresti - Sucursala Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

41085983. H. G 1303/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 677 - 19.XII.2000
privind transmiterea fără plată a unui imobil, împreună cu bunurile si terenul aferent, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Industriei si Comertului

41088984. H. G 1304/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 678 - 19.XII.2000
privind darea în folosintă gratuită pe termen de 49 de ani, Comitetului Olimpic Român, a imobilului "Vila «Pod»", investitie neterminată, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

41089985. H. G 1305/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 678 - 19.XII.2000
privind transmiterea cu plată din patrimoniul Societătii Comerciale "Neptun-Olimp" S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a imobilului Complex "Doina Neptun, judetul Constanta

8706986. H. G 1230/29 noiembrie 2000 - M. Of. 659 - 15.XII.2000
privind transmiterea cu plata a unui imobil, cladire cu anexe si terenul aferent, din patrimoniul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti, filiala Societatea Comerciala "Plopeni" - S.A., în domeniul public al orasului Plopeni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova

8695987. H. G 1227/29 noiembrie 2000 - M. Of. 658 - 14.XII.2000
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului de Interne

8694988. H. G 1226/29 noiembrie 2000 - M. Of. 648 - 12.XII.2000
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Româna

8730989. H. G 1270/7 decembrie 2000 - M. Of. 648 - 12.XII.2000
privind trecerea unui imobil, din proprietatea privata a statului, în proprietatea publica a statului si transmiterea fara plata, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Finantelor

8653990. H. G 1177/28 noiembrie 2000 - M. Of. 615 - 29.XI.2000
pentru aprobarea amendamentelor convenite la Washington la 17 octombrie 2000 si la Bucuresti la 9 noiembrie 2000 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

20648991. O. MAA 218/20 noiembrie 2000 - M. Of. 595 - 22.XI.2000
privind aprobarea Listei cuprinzând detinătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2000, pe specii, rase, linii si hibrizi

41042992. H. G 1037/06 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 570 - 16.XI.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

41043993. H. G 1041/06 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 570 - 16.XI.2000
privind repartizarea sumelor pentru întretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor, pe specii, rase, linii si hibrizi, precum si stabilirea numărului de animale pentru care se acordă aceste sume în anul 2000

41046994. H. G 1072/09 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 570 - 16.XI.2000
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 121/2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

8539995. H. G 1048/6 noiembrie 2000 - M. Of. 566 - 15.XI.2000
privind transmiterea unor imobile, situate în judetul Brasov, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională
Rectificare - M. Of. 656 - 14.XII.2000

24918996. H. G 1040/6 noiembrie 2000 - M. Of. 561 - 13.XI.2000
privind transmiterea fără plată a unor imobile cu destinatia de locuintă din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

8490997. H. G 987/26 octombrie 2000 - M. Of. 535 - 31.X.2000
privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Apărării Nationale si comasarea prin absorbtie a Complexului Olănesti cu Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

4290998. D. PRES 408/23 octombrie 2000 - M. Of. 532 - 30.X.2000
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului

19217999. L. P 183/27 octombrie 2000 - M. Of. 532 -30.X.2000
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societătii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului

383791000. D. PRES 407/23 octombrie 2000 - M. Of. 530 - 27.X.2000
pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

390871001. OUG. 168/19 octombrie 2000 - M. Of. 525 - 25.X.2000
privind unele măsuri de restructurare a activitătii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora

84441002. H. G 935/13 octombrie 2000 - M. Of. 514 - 19.X.2000
privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în murticipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

83641003. H. G 854/28 septembrie 2000 - M. Of. 492 - 9.X.2000
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

80791004. H. G 712/17 august 2000 - M. Of. 416 - 31.VIII.2000
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

80881005. H. G 721/22 august 2000 - M. Of. 402 - 28.VIII.2000
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

206721006. O. MAA 117/30 iunie 2000 - M.Of. 391 - 22.VIII.2000
privind aprobarea formularelor-tip pentru evidenta patrimoniului viticol, a productiei vitivinicole si a băuturilor alcoolice naturale

79401007. H. G 569/3 iulie 2000 - M. Of. 326 - 12.VII.2000
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 565/1999 privind transmiterea unor bunuri, pro­prietate publică a
statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Consiliului Local al Orasului Orsova, judetul Mehedinti

219321008. OUG. 128/30 iunie 2000 - M. Of. 313 - 6.VII.2000
privind revenirea în pro­prietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societãtii Comerciale "Parc-Turism" - S.A., a unui imobil monument istoric

79081009. H. G 532/22 iunie 2000 - M. Of. 306 - 4.VII.2000
pentru completarea si modificarea Hotărării Guvernului nr. 174/2000 privind unele măsuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr.78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

20751010. DEC. CC 50/21 martie 2000 - M. Of. 277 - 20.VI.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 11/1994 si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national

78141011. H. G 430/25 mai 2000 - M. Of. 244 - 2.VI.2000
privind transmiterea cu platã a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale „Mãlina Smârdan“ - S.A. Galati în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului de Interne

218421012. OUG. 33/17 aprilie 2000 - M. Of. 163 - 18.IV.2000
privind finantarea de la bugetul de stat a unor mãsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

82581013. H. G 121/18 februarie 2000 - M. Of. 117 - 16.III.2000
privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

83111014. H. G 174/13 martie 2000 - M. Of. 111 - 14.III.2000
privind unele masuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare

81971015. H. G 59/27 ianuarie 2000 - M. Of. 52 - 2.II.2000
pentru abrogarea unor pozitii din anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", republicatã

211701016. OG. G 43/30 ianuarie 2000 - M. Of. 45 - 31.I.2000
privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
Republicare:
-OG. G 43/30 ianuarie 2000 - M. Of. nr. 352 - 26.IV.2005
Modificari si completari:
-L. P 258/23 iunie 2006 - M. Of. nr. 603 - 12.VII.2006
Republicare:
-OG. G 43/30 ianuarie 2000 - M. Of. nr. 951 - 24.XI.2006
Modificari si completari:
-OG. G 13/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007

211741017. OG. G 47/30 ianuarie 2000 - M. Of. 45 - 31.I.2000
privind stabilirea unor măsuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

81711018. H. G 33/19 ianuarie 2000 - M. Of. 27 - 25.I.2000
privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare si a criteriilor de evidentiere a patrimoniului turistic

17371019. O. ONCIN 1/6 ianuarie 2000 - M. Of. 19 - 20.I.2000
pentru aprobarea vânzării si încheierii co ntractelor de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor "România Film"

207241020. O. MCU 2033/15 iulie 1999 - M. Of. 641 - 29.XII.1999
privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural national
Abrogat prin:
H. G 518/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

174531021. H. G 1013/9 decembrie 1999 - M. Of. 620 - 17.XII.1999
pentru aprobarea incheierii, prin negociere directa, a contractului de administrare la Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

174141022. H. G 968/18 noiembrie 1999 - M. Of. 584 - 30.XI.1999
privind transmiterea, cu plata, a unor imobile din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritima "Petromin" - S.A. in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea "Ovidius" din Constanta

224001023. OUG. 188/26 noiembrie 1999 - M. Of. 579 - 26.XI.1999
privind transferul imobilului situat in Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 Magazinul Junior - din patrimoniul Societatii Comerciale
"Bucuresti" - S.A. in domeniul privat al statului

173211024. H. G 868/21 octombrie 1999 - M. Of. 518 - 25.X.1999
privind transmiterea, cu plata, a unei parti dintr-un imobil, aflat în patrimoniul Societatii Comerciale "Ceprom" - S.A. Satu Mare, în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

172881025. H. G 833/14 octombrie 1999 - M. Of. 505 - 19.X.1999
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

171951026. H. G 733/9 septembrie 1999 - M. Of. 448 - 15.IX.1999
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "ICMRS" - S.A. Galati în domeniul public al Municipiului Galati si în administrarea Consiliului local al Municipiului Galati

172021027. H. G 740/9 septembrie 1999 - M. Of. 448 - 15.IX.1999
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Conbac" - S.A. Bacau în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului de Interne

171671028. H. G 704/1 septembrie 1999 - M. Of. 443 - 13.IX.1999
privind transmiterea Complexului "Hanul dintre Vii", situat în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea

171721029. H. G 709/2 septembrie 1999 - M. Of. 443 - 13.IX.1999
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Semtest" - S.A. Balotesti în proprietatea publica a statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"

223421030. OUG. 125/9 septembrie 1999 - M. Of. 442 - 10.IX.1999
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finantarii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în siguranta a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "NAVROM" - S.A. Constanta si "ROMLINE" - S.A. Constanta

171611031. H. G 696/26 august 1999 - M. Of. 425 - 31.VIII.1999
privind trecerea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Metalotex" - S.A. Deva în proprietate publica a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale

171481032. H. G 683/23 august 1999 - M. Of. 411 - 27.VIII.1999
pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr 88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat în Municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului de Stat" în administrarea Ministerului Finantelor

171331033. H. G 667/19 august 1999 - M. Of. 401 - 24.VIII.1999
privind organizarea în România a Campaniei "Europa, un patrimoniu comun", în perioada 10 - 13 septembrie 1999

171351034. H. G 669/19 august 1999 - M. Of. 402 - 24.VIII.1999
privind stabilirea patrimoniului aferent activitatilor serviciilor publice de protectia plantelor judetene si al Municipiului Bucuresti

171201035. H. G 651/12 august 1999 - M. Of. 391 - 18.VIII.1999
privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Avicola" - S.A. Zalau în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului de Interne

170571036. H. G 585/22 iulie 1999 - M. Of. 373 - 5.VIII.1999
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Transmixt" - S.A. Videle in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

170411037. H. G 565/15 iulie 1999 - M. Of. 341 - 19.VII.1999
privind transmiterea unor bunuri, proprietate publica a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Consiliului Local al Orasului Orsova, judetul Mehedinti

169921038. H. G 513/24 iunie 1999 - M. Of. 317 - 2.VII.1999
privind transmiterea, fara plata, a unui imobil cu bunurile si terenul aferente, proprietate publica a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Apararii Nationale

223301039. OUG. 101/29 iunie 1999 - M. Of. 309 - 30.VI.1999
privind valorificarea si transmiterea fara plata, a unor bunuri confiscate si a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privata a statului aflate in administrarea si, respectiv, in custodia Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

169731040. H. G 492/17 iunie 1999 - M. Of. 286 - 22.VI.1999
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din patrimoniul Societatii Comerciale "Indforest" - S.A. Focsani in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

223221041. OUG. 93/17 iunie 1999 - M. Of. 286 - 22.VI.1999
pentru aprobarea finantarii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea in siguranta a navelor aflate in conservare din patrimoniul companiilor de navigatie maritime "NAVROM" - S.A.

169241042. H. G 441/3 iunie 1999 - M. Of. 279 - 17.VI.1999
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

223201043. OUG. 91/15 iunie 1999 - M. Of. 277 - 17.VI.1999
privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

71251044. D. PRES 186/1 iunie 1999 - M. Of. 255 - 3.VI.1999
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/1995 privind unele masuri pentru conservarea patrimoniului national al cinematografiei

188591045. L. P 102/2 iunie 1999 - M. Of. 255 - 3.VI.1999
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/1995 privind unele masuri pentru conservarea patrimoniului national al cinematografiei

168661046. H. G 378/13 mai 1999 - M. Of. 221 - 19.V.1999
privind transmiterea unui teren din patrimoniul Societatii Comerciale "Saic Bragadiru" - S.A., judetul Ilfov, in domeniul public al statului si in administrarea Serviciului Român de Informatii

168231047. H. G 325/23 aprilie 1999 - M. Of. 197 - 6.V.1999
privind trecerea Complexului "Pacea", situat in localitatea Snagov, judetul Ilfov, aflat in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului in domeniul privat al statului

433241048. H. G 222/26 martie 1999 - M. Of. nr. 145 - 08.IV.1999
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 851/1998 privind transmiterea, cu justă despăgubire, a unui activ din patrimoniul Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti în patrimoniul Societătii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

464161049. H. G 136/04 martie 1999 - M. Of. nr. 103 - 11.III.1999
privind transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii

207471050. CPL. MLPAT 60309/11 februarie 1999 - M. Of. 85 - 1.III.1999
la Criteriile nr. 2665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

392431051. H. G 88/12 februarie 1999 - M. Of. 69 - 18.II.1999
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Finantelor

216831052. OG. G 4/28 ianuarie 1999 - M. Of. 37 - 29.I.1999
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
Acord de Imprumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) intre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

397731053. H. G 35/21 ianuarie 2004 - M. Of. 25 - 22.I.1999
privind transmiterea, cu justă despăgubire, a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale "Rocar" - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului de Interne

166341054. H. G 894/15 decembrie 1998 - M. Of. 489 - 18.XII.1998
privind transmiterea, cu justa despagubire, a unui imobil situat in Municipiul Braila, judetul Braila, din patrimoniul Societatii Comerciale "Promex" - S.A. in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

166351055. H. G 895/15 decembrie 1998 - M. Of. 489 - 18.XII.1998
privind transferul, cu justa despagubire, a unei cote-parti din activul aflat in patrimoniul Societatii Comerciale "Upetrom 1 mai" - S.A. Ploiesti in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

166311056. H. G 891/14 decembrie 1998 - M. Of. 483 - 16.XII.1998
privind aprobarea finantarii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul navei maritime de transport "Opal" din patrimoniul Societatii Comerciale "Navcom" - S.A. Constanta

165931057. H. G 851/26 noiembrie 1998 - M. Of. 461 - 2.XII.1998
privind transmiterea, cu justa despagubire, a unui activ din patrimoniul Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti in patrimoniul Societatii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
Modificari si completari:
-H. G 222/26 martie 1999 - M. Of. 145 - 8.IV.1999

165911058. H. G 849/26 noiembrie 1998 - M. Of. 460 - 30.XI.1998
pentru aprobarea finantarii in vederea functionarii in conditii de siguranta a unor nave maritime de transport aflate sub arest/retinere din patrimoniul unor companii de navigatie cu capital majoritar de stat

165861059. H. G 842/19 noiembrie 1998 - M. Of. 452 - 26.XI.1998
privind transmiterea, fara plata, a cladirii in care functioneaza Gradinita cu program prelungit nr. 11 Comanesti si a terenului aferent din patrimoniul Societatii Comerciale "Comprel" - S.A. Comanesti in proprietatea statului si in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau

165591060. H. G 811/16 noiembrie 1998 - M. Of. 440 - 19.XI.1998
pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 158/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in patrimoniul unor persoane juridice

205321061. CPL. MF 21541/15 octombrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
modificari si completari la Criteriile nr. 2665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat

385721062. CPL. MLPAT 8392/NN/15 octombrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
modificari si completari la Criteriile nr. 2665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat

165471063. H. G 798/13 noiembrie 1998 - M. Of. 435 - 17.XI.1998
privind revocarea Hotarârii Guvernului nr. 99/1998 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 158/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in patrimoniul unor persoane juridice

165011064. H. G 740/22 octombrie 1998 - M. Of. 407 - 27.X.1998
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a racordului de telecomunicatii FilIasi, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestuia, din patrimoniul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL in patrimoniul Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

164741065. H. G 712/15 octombrie 1998 - M. Of. 403 - 22.X.1998
pentru modificarea prevederilor art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

162191066. H. G 640/25 septembrie 1998 - M. Of. 392 - 15.X.1998
pentru modificarea unor prevederi ale Hotarârii Guvernului nr. 74/1997 privind transmiterea unor imobile din si, respectiv, in patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si ale Hotarârii Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile in si din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

162471067. H. G 669/30 septembrie 1998 - M. Of. 375 - 1.X.1998
privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 375/1998 pentru aprobarea finantarii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport din patrimoniul companiilor de navigatie maritima cu capital majoritar de stat

162021068. H. G 621/21 septembrie 1998 - M. Of. 366 - 28.IX.1998
privind transmiterea hangarului pentru intretinere tehnica, situat pe platforma Aeroportului International Bucuresti-Otopeni, din patrimoniul Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" in proprietatea Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

161891069. H. G 608/18 septembrie 1998 - M. Of. 360 - 23.IX.1998
privind transmiterea cu plata a unor imobile din patrimoniul Societatii Comerciale "Institutul National al Lemnului" - S.A. Bucuresti in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

161351070. H. G 548/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil, situat in orasul Tasnad, judetul Satu Mare, din patrimoniul Ministerului Apararii Nationale in patrimoniul orasului Tasnad

160851071. H. G 498/14 august 1998 - M. Of. 306 - 21.VIII.1998
privind transmiterea unor mijloace fixe din patrimoniul Universitatii "Petrol-Gaze" Ploiesti in patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati"

160721072. H. G 485/14 august 1998 - M. Of. 303 - 19.VIII.1998
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

160141073. H. G 417/24 iulie 1998 - M. Of. 279 - 28.VII.1998
privind transmiterea Complexului "Parc" din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Consiliului Judetean Mures

160191074. H. G 422/24 iulie 1998 - M. Of. 278 - 27.VII.1998
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 445/1995 privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

159731075. H. G 375/7 iulie 1998 - M. Of. 256 - 8.VII.1998
pentru aprobarea finantarii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport din patrimoniul companiilor de navigatie maritima cu capital majoritar de stat
Modificari si completari:
-H. G 669/30 septembrie 1998 - M. Of. 375 - 1.X.1998

164321076. H. G 188/30 martie 1998 - M. Of. 139 - 7.IV.1998
privind transmiterea cotei-parti din imobilul situat in Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 6-8, judetul Cluj, din patrimoniul Societatii Comerciale "Sinterom" - S.A. Cluj-Napoca in proprietatea publica a Statului si in administrarea Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

164431077. H. G 199/30 martie 1998 - M. Of. 136 - 3.IV.1998
privind transmiterea lucrarii "Statie de epurare" din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" in proprietatea comunei Berca, judetul Buzau, si in administrarea Consiliului Local al Comunei Berca

163721078. H. G 120/9 martie 1998 - M. Of. 112 - 12.III.1998
privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Vaslui, din patrimoniul Societatii Comerciale "Agromec" - S.A. Moara Grecilor in proprietatea publica a judetului Vaslui si in administrarea Consiliului Judetean Vaslui

65431079. D. PRES 84/3 martie 1998 - M. Of. 107 - 9.III.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995

200521080. L. P 56/4 martie 1998 - M. Of. 107 - 9.III.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995

163621081. H. G 105/25 februarie 1998 - M. Of. 99 - 3.III.1998
privind transmiterea, fara plata, a Centralei termice Târgoviste Sud din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" - Filiala Electrocentrale Doicesti, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste

163561082. H. G 99/24 februarie 1998 - M. Of. 98 - 2.III.1998
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 158/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in patrimoniul unor persoane juridice
Revocarea abrogarii:
-H. G 798/13 noiembrie 1998 - M. Of. 435 - 17.XI.1998

162701083. H. G 6/14 ianuarie 1998 - M. Of. 31 - 28.I.1998
privind transmiterea, fara plata, a unor bunuri din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Culturii
Anularea punctelor nr. 3, 6 si 7: -H. G 136/4 martie 1999 - M. Of. 103 - 11.III.1999

162901084. H. G 27/23 ianuarie 1998 - M. Of. 31 - 28.I.1998
privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome a Huilei din România - Exploatarea miniera Aninoasa in administrarea Consiliului Local al Orasului Aninoasa, judetul Hunedoara

158201085. H. G 950/31 decembrie 1997 - M. Of. 24 - 26.I.1998
privind transmiterea unor mijloace fixe aferente Minei Baita din judetul Bihor in patrimoniul Regiei Autonome a Cuprului

157721086. H. G 900/29 decembrie 1997 - M. Of. 6 - 12.I.1998
pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

157771087. H. G 905/29 decembrie 1997 - M. Of. 7 - 12.I.1998
privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si modificarea Hotarârii Guvernului nr. 940/1996

156411088. H. G 763/21 noiembrie 1997 - M. Of. 338 - 2.12.1997
privind trecerea in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare

156421089. H. G 764/21 noiembrie 1997 - M. Of. 338 - 2.12.1997
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 186/1997 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile - constructii si terenuri - si a altor bunuri din administratia Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

150421090. H. G 236/23 mai 1997 - M. Of. 109 - 2.VI.1997
privind transmiterea, cu plata, a unor imobile in si din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modificari si completari:
-H. G 640/25 septembrie 1998 - M. Of. 392 - 15.X.1998

149671091. H. G 158/2 mai 1997 - M. Of. 83 - 7.V.1997
privind transmiterea cu plata a unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in patrimoniul unor persoane juridice
Rectificare - M. Of. 103 - 28.V.1997
Abrogat prin:
-H. G 99/24 februarie 1998 - M. Of. 98 - 2.III.1998
Revocarea abrogarii:
-H. G 798/13 noiembrie 1998 - M. Of. 435 - 17.XI.1998
Modificari si completari:
-H. G 811/16 noiembrie 1998 - M. Of. 440 - 19.XI.1998

154531092. H. G 74/15 martie 1997 - M. Of. 47 - 19.III.1997
privind transmiterea unor imobile din si, respectiv, in patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modificari si completari:
-H. G 640/25 septembrie 1998 - M. Of. 392 - 15.X.1998

143351093. H. G 940/8 octombrie 1996 - M. Of. 253 - 18.X.1996
privind utilizarea fondului local de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modificari si completari:
-H. G 676/25 octombrie 1997 - M. Of. 294 - 29.X.1997
-H. G 905/29 decembrie 1997 - M. Of. 7 - 12.I.1998

10021094. O. MF 2388/15 decembrie 1995 - M. Of. 292 - 18.XII.1995
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

214331095. ORD. G 43/29 august 1995 - M. Of. 203 - 1.IX.1995
privind unele masuri pentru conservarea patrimoniului national al cinematografiei
Respinsa prin:
L. P 102/2 iunie 1999 - M. Of. 255 - 3.VI.1999

126731096. H. G 445/22 iunie 1995 - M. Of. 152 - 17.VII.1995
privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modificari si completari:
-H. G 422/24 iulie 1998 - M. Of. 278 - 27.VII.1998

113191097. H. G 567/15 octombrie 1993 - M. Of. 259 - 4.XI.1993
privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului de Stat"
Modificari si completari:
-H. G 622/9 septembrie 1993 - M. Of. 280 - 4.X.1993
Republicare: M. Of. 280 - 4.X.1994
Modificari si completari:
-H. G 1362/27 noiembrie 1996 - M. Of. 324 - 4.XII.1996
-H. G 900/29 decembrie 1997 - M. Of. 6 - 12.I.1998
-H. G 712/15 octombrie 1998 - M. Of. 403 - 22.X.1998

8001098. CT. MF 2665/28 februarie 1992 - M. Of. 54 - 31.III.1993
privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat
Modificari si completari:
-MEF 4253/13 iulie 1992 - M. Of. 172 - 22.VII.1992
-MF 21541/15 octombrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
-MLPAT 8392/NN/15 octombrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
-MF 60309/11 februarie 1999 - M. Of. 85 - 1.III.1999
-MLPAT 1273/NN/11 februarie 1999 - M. Of. 85 -1.III.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi