S-au gasit 201 rezultate in 0.2459 secunde.
Inapoi

1471801. O. MAP 767/23 iulie 2018 - M. Of. nr. 730 - 23.VIII.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier national si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national si a Procedurii privind punerea în valoare si recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national

1433792. O. MAP 45/29 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

1414533. DEC. ICCJ 72/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul silvic), prin raportare la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol, respectiv dacă în transformarea daunelor cominatorii în daune-interese instanta este tinută exclusiv de dispozitiile art. 62 alin. (3) din Codul silvic, de cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată de o persoană fizică într-un an, ori poate avea în vedere si dispozitiile art. 62 alin. (1) si (2) din Codul silvic, respectiv cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi exploatată ca urmare a unui contract de exploatare, si dacă poate avea în vedere si materialele nelemnoase ori produsele cinegetice

1410054. H. G 741/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 822 - 18.X.2017
privind prorogarea termenului prevãzut la art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor mãsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piatã lemn si produse din lemn

1409285. H. G 715/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 812 - 13.X.2017
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

1408486. H. G 730/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 800 - 10.X.2017
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligatii si sanctiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima datã pe piatã produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piatã lemn si produse din lemn

1404297. O. MAP 1146/01 septembrie 2017 - M. Of. nr. 736 - 13.IX.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru completarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.540/2011

1401398. O. MAP 1114/24 august 2017 - M. Of. nr. 698 - 29.VIII.2017
al ministrului apelor si pãdurilor pentru modificarea si completarea Metodologiei de aprobare a depãsirii posibilitãtii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici, aprobatã prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pãdurilor nr. 884/2016

1400399. O. MAP 1094/17 august 2017 - M. Of. nr. 680 - 21.VIII.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăsirii posibilitătii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 884/2016

13901810. H. G 447/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 526 - 06.VII.2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al compensatiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determină restrictii în recoltarea de masă lemnoasă

13789111. O. ANCPI 459/02 mai 2017 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2017
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judetul Covasna

13730812. H. G 219/12 aprilie 2017 - M. Of. nr. 266 - 14.IV.2017
privind prorogarea termenului prevãzut la art. 3 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor mãsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piatã lemn si produse din lemn

13704913. O. MAP 208/24 martie 2017 - M. Of. nr. 228 - 03.IV.2017
al ministrului apelor si pãdurilor pentru completarea art. 5 din Instructiunile privind termenele, modalitãtile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pãdurilor nr. 1.540/2011

13565014. O. MMAP 2416/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 28 - 10.I.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

13532215. H. G 1004/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1046 - 23.XII.2016
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

13409116. O. ANCPI 1302/06 octombrie 2016 - M. Of. nr. 861 - 28.X.2016
al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din judetul Covasna

13398517. O. MCU 2595/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 849 - 26.X.2016
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotnită si cimitir, satul Brosteni, comuna Păuca, judetul Sibiu

13376818. O. MMAP 1997/13 octombrie 2016 - M. Of. nr. 817 - 17.X.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea si completarea Metodologiei de aprobare a depăsirii posibilitătii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 884/2016

13293719. H. G 617/31 august 2016 - M. Of. nr. 684 - 02.IX.2016
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

13278920. O. MMAP 1507/25 iulie 2016 - M. Of. nr. 657 - 26.VIII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier national si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

13125821. H. G 387/27 mai 2016 - M. Of. nr. 412 - 01.VI.2016
privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014

13127322. O. MMAP 884/12 mai 2016 - M. Of. nr. 414 - 01.VI.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăsirii posibilitătii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici

13059923. H. S 58/11 aprilie 2016 - M. Of. nr. 321 - 27.IV.2016
privind Raportul Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 74 final

13063024. H. S 59/11 aprilie 2016 - M. Of. nr. 326 - 27.IV.2016
referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind exercitarea delegării conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 60 final

12903825. O. MMAP 152/28 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 100 - 09.II.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

12900626. H. G 43/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 95 - 08.II.2016
pentru modificarea si completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015

12712327. H. G 924/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 840 - 11.XI.2015
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

12688428. H. G 878/20 octombrie 2015 - M. Of. nr. 800 - 28.X.2015
privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

12665929. H. G 845/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
privind stabilirea unor obligatii si sanctiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piată produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si ai Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

12649530. O. MMAP 1323/31 august 2015 - M. Of. nr. 742 - 05.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării si valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării

12421031. O. MMAP 819/14 mai 2015 - M. Of. nr. 376 - 29.V.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autoritătii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

12386432. O. MDRAP 713/03 aprilie 2015 - M. Of. nr. 318 - 11.V.2015
al ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind protectia elementelor de constructii din lemn împotriva agentilor agresivi. Cerinte, criterii de performantă si măsuri de prevenire si combatere - Indicativ ST 049-2014"

12346733. DEC. ICCJ 6/20 martie 2015 - M. Of. nr. 257 - 17.IV.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 76/2014 si Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui pret în prezent, cu consecinta dezincriminării în concreta a infractiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier national, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, si de furt de arbori din fondul forestier national, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008.

12345634. O. MECS 3521/26 martie 2015 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2015
al ministrului educatiei si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul “Simion Mehedinti” din comuna Vidra

12254835. O. MMAP 167/13 februarie 2015 - M. Of. nr. 128 - 19.II.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

12245536. O. MCU 2740/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 114 - 12.II.2015
al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn “Sfânta Treime”, Schitul Buluc, comuna Jaristea, judetul Vrancea

12186237. L. P 4/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2015
pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

12186338. D. PRES 5/05 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

12027439. O. MDAPP 856/14 octombrie 2014 - M. Of. nr. 759 - 20.X.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind prelucrarea apelurilor de urgentă primite de la Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

12015940. O. MDAPP 815/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 740 - 10.X.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.540/2011

11976441. H. G 787/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 680 - 17.IX.2014
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

11969142. O. MDAPP 728/01 septembrie 2014 - M. Of. nr. 668 - 11.IX.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea si completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 596/2014

11858143. O. MDAPP 596/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 491 - 02.VII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase

11815444. H. G 470/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 426 - 10.VI.2014
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

11654245. O. MDRAP 223/20 februarie 2014 - M. Of. nr. 180 - 13.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală si artificială” - indicativ GE 030-2014

11639246. O. MDAPP 118/24 februarie 2014 - M. Of. nr. 154 - 04.III.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura nr. 76/2014 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

11618147. O. MDAPP 19/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea Listei preturilor de referintă, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

11617048. O. MDAPP 76/06 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

11417449. O. BRML 485/13 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 714 - 20.XI.2013
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 082-13 „Echipamente electronice pentru măsurarea lemnului rotund”

11357150. O. MT 1132/10 septembrie 2013 - M. Of. nr. 633 - 14.X.2013
al ministrului transporturilor privind aplicarea Codului de reguli practice de sigurantă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

10987951. O. MEN 3306/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 130 - 12.III.2013
al ministrului educatiei nationale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „tehnic", domeniul „constructii, instalatii si lucrări", calificarea profesională „tehnician în constructii si lucrări publice", domeniul „mecanică", calificarea profesională „tehnician mecatronist", domeniul „fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională „tehnician designer mobilă si amenajări interioare", domeniul „electric", calificarea profesională „tehnician electrotehnist", profilul „resurse naturale si protectia mediului", domeniul „agricultură", calificarea profesională „tehnician în agricultură" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu" din localitatea întorsura Buzăului

10957252. Circ. BNR 2/08 februarie 2013 - M. Of. nr. 96 - 15.II.2013
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 350 de ani de la înăltarea bisericii de lemn Sfintii Arhangheli din Rogoz, Maramures

10947153. O. MMSC 86/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 86 - 08.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

10764354. O. MDRT 1775/25 septembrie 2012 - M. Of. nr. 766 - 14.XI.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind calculul si alcătuirea constructivă a planseelor compuse lemn-beton la clădiri vechi si noi”, indicativ GP 116-2011

10686355. O. MMP 3283/23 august 2012 - M. Of. nr. 667 - 24.IX.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

10276956. O. MCPN 2798/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn „Sf. Trei Ierarhi”, situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt

10265157. O. MMP 785/02 februarie 2012 - M. Of. nr. 106 - 09.II.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

10084858. O. MECTS 6181/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 810 - 16.XI.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician în prelucrarea lemnului”, respectiv pentru nivelul “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu” din localitatea Borca

10048359. O. MMP 2353/26 septembrie 2011 - M. Of. nr. 756 - 27.X.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

9970960. H. G 876/31 august 2011 - M. Of. nr. 654 - 14.IX.2011
privind desemnarea autoritătii competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licente FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

9858561. H. G 668/29 iunie 2011 - M. Of. nr. 490 - 11.VII.2011
privind desemnarea autoritătii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piată lemn si produse din lemn

9818462. O. MMP 1540/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 430 - 20.VI.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

9777363. O. MMP 1460/24 mai 2011 - M. Of. nr. 374 - 30.V.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.898/2010

9734164. O. MMP 1073/17 martie 2011 - M. Of. nr. 316 - 09.V.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

9734265. O. MAI 79/19 aprilie 2011 - M. Of. nr. 316 - 09.V.2011
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pietelor, târgurilor, oboarelor si a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

9602866. O. MMP 883/10 februarie 2011 - M. Of. nr. 143 - 25.II.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund are la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

9531667. O. MMP 89/17 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 57 - 24.I.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 14 alin. (5) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.898/2010

9418468. O. MMP 1898/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 804 - 02.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Natională a Pădurilor-Romsilva

9328669. H. CD 28/19 octombrie 2010 - M. Of. nr. 702 - 21.X.2010
privind organizarea sedintei solemne a Camerei Deputatilor consacrate celebrării a 150 de ani de la înfiintarea Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

9304370. O. MCPN 2499/30 august 2010 - M. Of. nr. 666 - 29.09.2010
al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn “Sf. Voievozi” din satul Plesa, orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj

9266371. O. MMP 1343/24 august 2010 - M. Of. nr. 617 - 01.IX.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

8900972. O. MMP 190/17 februarie 2010 - M. Of. nr. 158 - 11.III.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Listei preturilor de referintă pentru anul 2010, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase

8645173. L. P 352/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 782 - 17.XI.2009
pentru ratificarea Acordului international privind esentele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 si deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
Acord international privind esentele de lemn tropical din 2006

8645274. D. PRES 1668/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 782 - 17.XI.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului international privind esentele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 si deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008

8605575. O. MCCPN 2359/25 august 2009 - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „A" în "B" a Bisericii de lemn „Sf. Martiri C-tin Brâncoveanu si fiii săi/„Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" din Str. Universitătii nr. 1 (fostă Armata Română nr. 5), municipiul Oradea, judetul Bihor

8470476. O. MFP 2572/31 august 2009 - M. Of. nr. 608 - 03.IX.2009
al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă

8118177. DCL. P 1/31 martie 2009 - M. Of. nr. 234 - 09.IV.2009
solemnă a Parlamentului României cu ocazia aniversării a 60 de ani de existentă a Aliantei Nord-Atlantice si marcării a 5 ani de la aderarea României la NATO

7889578. O. MAPDR 6/15 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 36 - 20.I.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

7831679. DEC. ICCJ 12/18 februarie 2008 - M. Of. nr. 866 - 22.XII.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind consecintele modificării (în sensul majorării) pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infractiunilor ce aduc atingere fondului forestier

7799880. O. MCC 2659/18 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 840 - 15.XII.2008
al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului Biserica de lemn „Sf. Ioan”, satul Brad, comuna Negri, judetul Bacău

7760681. O. MADR 715/27 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

7645982. O. MADR 606/30 septembrie 2008 - M. Of. nr. 718 - 22.X.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea nstructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

7604783. H. G 1227/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
privind completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

7581284. O. MADR 583/15 septembrie 2008 - M. Of. nr. 662 - 23.IX.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea sistemului informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiile operatorilor economici legate de acesta

7570185. H. G 1049/10 septembrie 2008 - M. Of. nr. 653 - 16.IX.2008
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare si marcare a lemnului în stare brută

7560986. H. G 996/27 august 2008 - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

7240287. O. MADR 211/25 martie 2008 - M. Of. nr. 267 - 04.IV.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea schemelor de ajutor de stat „Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfăsoară activităti de procesare a produselor agricole în vederea obtinerii si utilizării surselor de energie regenerabilă si a biocombustibililor” si „Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase”

7046688. O. AVAS 10418/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul National al Lemnului” – S.A. Bucuresti

7030489. DEC. CC 951/30 octombrie 2007 - M. Of. nr. 02 - 03.I.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) lit. b) si art. 22 alin. (1) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427 din 23 martie 2004

7022890. O. MADR 976/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 893 - 28.XII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

6984591. O. MADR 933/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 849 - 11.XII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru functiile de protectie asigurate de păduri, precum si pentru calculul obligaiilor bănesti aferente scoaterii de terenuri din Fondul forestier national

6944092. O. MADR 914/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 803 - 26.XI.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

6895593. O. MADR 901/25 octombrie 2007 - M. Of. nr. 748 - 05.XI.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 pe categorii de resurse si pe destinatii si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

6872694. H. G 1262/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 720 - 24.X.2007
pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008

6853995. O. MEF 1579/11 octombrie 2007 - M. Of. nr. 699 - 17.X.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxarea inversă

6847596. H. G 1205/04 octombrie 2007 - M. Of. nr. 692 - 11.X.2007
pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007

6517497. H. G 380/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 291 - 03.V.2007
privind aprobarea stemei comunei Lemnia, judetul Covasna

6468698. DEC. CC 230/14 martie 2007 - M. Of. nr. 236 - 05.IV.2007
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea si prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt si de alte calamităti naturale

6295099. O. MAPDR 2/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

63031100. L. P 25/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 36 - 18.I.2007
privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii

63032101. D. PRES 49/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 36 - 18.I.2007
pentru promulgarea Legii privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii

62878102. O. MAPDR 805/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 21 - 12.I.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriate, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

62503103. O. MAPDR 802/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1040 - 28.XII.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 689/2006 privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

61499104. O. MTCT 1731/21 septembrie 2006 - M. Of. nr. 932 - 16.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind protectiile elementelor de constructii din lemn împotriva agentilor agresivi - cerinte si criterii de performantă", indicativ ST 049-06

61337105. H. G 1548/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 912 - 09.XI.2006
privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007

60919106. O. MAPDR 689/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 860 - 20.X.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national
Modificari si completari:
-O. MAPDR 802/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1040 - 28.XII.2006

60295107. H. G 1174/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 773 - 12.IX.2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004

58588108. O. MAPDR 416/13 iunie 2006 - M. Of. nr. 532 - 20.VI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru functiile de protectie asigurate de păduri, precum si pentru calculul obligatiilor bănesti aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier national
Rectificare - M. Of. nr. 606 - 13.VII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 660 - 01.VIII.2006
Modificari si completari:
-O. MADR 933/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 849 - 11.XII.2007

57473109. O. MAPDR 279/21 aprilie 2006 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

57275110. O. MAAP 264/18 aprilie 2006 - M. Of. nr. 376 - 02.V.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru prelungirea perioadei de recoltare si colectare a masei lemnoase

56687111. H. G 363/22 martie 2006 - M. Of. nr. 286 - 30.III.2006
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

55708112. O. MFP 172/06 februarie 2006 - M. Of. nr. 142 - 15.II.2006
al ministrului finantelor publice privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă
Modificari si completari:
-O. MEF 1579/11 octombrie 2007 - M. Of. nr. 699 - 17.X.2007

55004113. O. MAPDR 1306/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 32 - 13.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier

54941114. O. MAPDR 1363/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2006, pe baza cărora se stabileste contravaloarea materialelor lemnoase ce nu se găsesc, la a cărei plată este obligat contravenientul în cazurile de aplicare a sanctiunilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 privind aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

53430115. O. MAPDR 1198/08 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1019 - 17.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national
Abrogat prin:
-O. MAPDR 279/21 aprilie 2006 - M. Of. nr. 397 - 09.V.2006

52794116. L. P 272/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 907 - 11.X.2005
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

52795117. D. PRES 974/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 907 - 11.X.2005
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

52659118. H. G 1134/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 889 - 05.X.2005
privind aprobarea finantării proiectului “Bisericile de lemn din Maramures - album de artă“ din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2005

52469119. O. MAPDR 960/20 septembrie 2005 - M. Of. nr. 858 - 23.IX.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2005, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

51599120. H. G 789/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 699 - 03.VIII.2005
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006

51209121. O. MAPDR 606/11 iulie 2005 - M. Of. nr. 648 - 21.VII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2005, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

50349122. O. MAPDR 392/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 495 - 13.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor, cu modificările ulterioare

49997123. O. MAPDR 344/12 mai 2005 - M. Of. nr. 431 - 23.V.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru prelungirea perioadei de recoltare si colectare a masei lemnoase

49329124. O. MAPDR 203/11 aprilie 2005 - M. Of. nr. 334 - 20.IV.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2005, pe baza cărora se stabileste contravaloarea materialelor lemnoase care nu se găsesc, la a cărei plată este obligat contravenientul în cazurile de aplicare a sanctiunilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 privind aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

48860125. O. MAPDR 155/16 martie 2005 - M. Of. nr. 252 - 25.III.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2005, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national
Abrogat prin:
-O. MAPDR 606/11 iulie 2005 - M. Of. nr. 648 - 21.VII.2005

47604126. O. MAPDR 943/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 8 - 04.I.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

47442127. H. G 2293/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1261 - 28.XII.2004
privind gestionarea deseurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase

47315128. H. G 2183/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1237 - 22.XII.2004
pentru modificarea si completarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004

47155129. H. G 2255/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1209 - 16.XII.2004
privind stabilirea echipamentelor pentru protectia mediului, achizitionate pentru tratarea deseurilor de lemn, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată

46631130. H. G 2098/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1131 - 30.XI.2004
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.063/2003 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004

45667131. O. MAPDR 545/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 985 - 26.X.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase

45669132. O. MAI 367/27 septembrie 2004 - M. Of. nr. 985 - 26.X.2004
al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administratiei pietelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri si a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase

45645133. O. MAPDR 758/18 octombrie 2004 - M. Of. nr. 980 - 25.X.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind confectionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat si folosirea acestor dispozitive

45460134. O. AVAS 3980/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 948 - 15.X.2004
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti

44790135. O. MAPDR 629/01 septembrie 2004 - M. Of. nr. 829 - 08.IX.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativteritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national
Abrogat prin:
-O. MAPDR 155/16 martie 2005 - M. Of. nr. 252 - 25.III.2005

44717136. O. MAPDR 624/25 august 2004 - M. Of. nr. 819 - 06.IX.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea pe categorii de resurse a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 si pe destinatii pentru pădurile proprietate publică a statului administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si pentru aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă provenind din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national
Abrogat prin:
-O. MAPDR 943/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 8 - 04.I.2005

44574137. H. G 1325/19 august 2004 - M. Of. nr. 787 - 26.VIII.2004
pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005

42600138. O. MAPDR 363/20 mai 2004 - M. Of. nr. 499 - 03.VI.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national
Abrogat prin:
-O. MAPDR 624/25 august 2004 - M. Of. nr. 819 - 06.IX.2004

42073139. O. MAE 280/26 aprilie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului si continutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase

41872140. O. MCC 2081/04 martie 2004 - M. Of. nr. 377 - 29.IV.2004
al ministrului culturii si cultelor privind clasarea Bisericii de lemn “Cuvioasa Paraschiva”, situată în satul Vetel, comuna Vetel, judetul Hunedoara

41544141. H. G 427/23 martie 2004 - M. Of. nr. 328 - 16.IV.2004
pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund
Modificari si completari:
-H. G 2183/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1237 - 22.XII.2004
-L. P 343/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 662 - 01.VIII.2006

40155142. L. P 10/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 179 - 02.III.2004
pentru înfiintarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, judetul Covasna

40156143. D. PRES 61/19 februarie 2004 - M. Of. nr. 179 - 02.III.2004
privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, judetul Covasna

39737144. H. G 85/29 ianuarie 2004 - M. Of. 121 - 10.II.2004
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici
Rectificare - M. Of. 164 - 25.II.2004

38990145. L. P 570/22 decembrie 2003 - M. Of. 932 - 23.XII.2003
privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

38991146. D. PRES 887/19 decembrie 2003 - M. Of. 932 - 23.XII.2003
pentru promulgarea Legii privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier national si din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judetele Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Tulcea si Teleorman

38312147. O. MAPAM 1013/8 decembrie 2003 - M. OF. 890 - 13.XII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru modificarea art. 1 din Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor

37405148. O. MAPAM 797/8 octombrie 2003 - M. OF. 743 - 23.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

37406149. O. MAPAM 812/15 octombrie 2003 - M. OF. 743 - 23.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

37164150. H. G 1136/25 septembrie 2003 - M. OF. 698 - 6.X.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1168/2002 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003

36977151. O. MTCT 303/16 septembrie 2003 - M. OF. 671 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96)”, indicativ N.E. 018-03

36978152. O. MTCT 304/16 septembrie 2003 - M. OF. 671 - 23.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind calculul si alcătuirea structurilor de rezistentă din lemn amplasate în zone seismice (completari P 100)”, indicativ N.E. 019-03

36907153. H. G 1063/4 septembrie 2003 - M. OF. 657 - 17.IX.2003
pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004
Modificari si completari:
-H. G 2098/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1131 - 30.XI.2004

35661154. O. MAAP 391/10 iunie 2003 - M. OF. 430 - 19.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor
Modificari si completari:
-O. MAPDR 392/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 495 - 13.VI.2005

34959155. O. MAAP 229/26 martie 2003 - M. OF. 310 - 8.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de către Regia Natională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte în scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani

40873156. O. MLTL 535/07 aprilie 2003 - M. Of. nr. 310 - 08.V.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de către Regia Natională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte în scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani

34445157. H. G 343/27 martie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

33627158. O. MIR 45/27 ianuarie 2003 - M. Of. 103 - 19.II.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitătilor din sectoarele industriei lemnului, editia 2002

33592159. O. MIR 46/27 ianuarie 2003 - M. Of. 97 - 17.II.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si dotărilor tehnologice industriale din punct de vedere al sigurantei la foc specific sectoarelor din industria lemnului, editia 2002

33560160. O. MAAP 635/23 decembrie 2002 - M. Of. 91 - 13.II.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalitătilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri si din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national

32682161. L. P 654/7 decembrie 2002 - M. Of. 937 - 20.XII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Natională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

32683162. D. PRES 1016/6 decembrie 2002 - M. Of. 937 - 20.XII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Natională a Pădurilor a contractelor de vânzarecumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

32169163. O. MAAP 537/18 noiembrie 2002 - M. Of. 854 - 26.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, precum si pentru calculul obligatiilor bănesti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier national
Abrogat prin:
-O. MAPDR 416/13 iunie 2006 - M. Of. nr. 532 - 20.VI.2006

32083164. O. MAAP 516/5 noiembrie 2002 - M. Of. 841 - 21.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

31930165. H. G 1081/2 octombrie 2002 - M. Of. 821 - 13.XI.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru dobândirea de către agentii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Natională a Pădurilor

31785166. H. G 1168/24 octombrie 2002 - M. Of. 796 - 1.XI.2002
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003

31689167. O. MAAP 461/7 octombrie 2002 - M. Of. 782 - 28.X.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării pe destinatii a volumului de masă lemnoasă aprobat pentru recoltare în anul 2002 din pădurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

39270168. O. MIR 103400/18 octombrie 2002 - M. Of. 782 - 28.X.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea repartizării pe destinatii a volumului de masă lemnoasă aprobat pentru recoltare în anul 2002 din pădurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

30775169. O. MAAP 319/19 iulie 2002 - M. Of. 599 - 13.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii
Abrogat prin:
-O. MAPDR 1306/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 32 - 13.I.2006

30093170. O. MAAP 224/28 mai 2002 - M. Of. 476 - 3.VII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor pentru transportul materialului lemnos
Abrogat prin:
H. G 427/23 martie 2004 - M. Of. nr. 328 - 16.IV.2004

29855171. OUG. 71/13 iunie 2002 - M. Of. 435 - 21.VI.2002
pentru încheierea de către Regia Natională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă

28943172. H. G 332/4 aprilie 2002 - M. Of. 268 - 22.IV.2002
privind aprobarea unor măsuri pentru recoltarea masei lemnoase afectate de doborâturi si rupturi de vânt în perioada 6-8 martie 2002

27259173. O. MAAP 459/23 noiembrie 2001 - M. Of. 823 - 20.XII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002

26911174. O. MAAP 413/25 octombrie 2001 - M. Of. 766 - 30.XI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea de către Regia Natională a Pădurilor a masei lemnoase destinate populatiei

26184175. O. MAAP 388/15 octombrie 2001 - M. Of. 693 - 31.X.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării volumului de masă lemnoasă pe picior, care se va recolta în anul 2001, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si din păsunile împădurite si pădurile aflate în administrarea persoanelor juridice, altele decât Regia Natională a Pădurilor

26134176. H. G 1052/18 octombrie 2001 - M. Of. 685 - 30.X.2001
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2002

25637177. H. G 911/13 septembrie 2001 - M. Of. 596 - 21.IX.2001
pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotarârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta în anul 2001

25487178. O. MMSS 462/12 iulie 2001 - M. Of. 557 - 7.IX.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritatii sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate

25233179. O. MAAP 279/24 iulie 2001 - M. Of. 473 - 17.VIII.2001
privind împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a elibera autorizatia pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure

24534180. H. G 580/21 iunie 2001 - M. Of. 354 - 30.VI.2001
privind unele masuri pentru asigurarea lemnului de mina în anul 2001 si gospodarirea durabila a padurilor

24187181. O. MAE 113C/19 aprilie 2001 - M. Of. 293 - 4.VI.2001
al Ministrului Afacerilor Externe privind anularea unor licente de export pentru lemn brut

23971182. H. G 444/3 mai 2001 - M. Of. 244 - 14.V.2001
pentru modificarea si completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 295/2001 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001

23222183. H. G 295/8 martie 2001 - M. Of. 129 - 15.III.2001
privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se va recolta în anul 2001

41083184. H. G 1301/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 677 - 19.XII.2000
privind transmiterea cu plată a imobilului "Extindere clădire administrativă P+3" din patrimoniul Societătii Comerciale "Institutul Naiional al Lemnului" S.A. Bucuresti - Sucursala Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

8571185. H. G 1090/9 noiembrie 2000 - M. Of. 622 - 30.XI.2000
pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare si marcare a lemnului în stare brută

8506186. H. G 1003/26 octombrie 2000 - M. Of. 540 - 1.XI.2000
privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2001

8107187. H. G 742/31 august 2000 - M. Of. 443 - 6.IX.2000
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 50011999 privind transmiterea, cu plată, a unui activ din proprietatea Societătii Comerciale "Sortilemn" - S.A. în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Mănăstirii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" – Nicula

20707188. O. MAPM 261/29 februarie 2000 - M. Of. 221 - 19.V.2000
privind aprobarea repartizării volumului de masă lemnoasă pe picior, aprobat pentru recoltare în anul 2000, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, din păsunile împădurite, aliniamentele de arbori si din pădurile sau terenurile cu vegetatie forestieră, administrate de persoane juridice, altele decât Regia Natională a Pădurilor

20709189. O. MAPM 323/RT/16 martie 2000 - M. Of. 191 - 4.V.2000
pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

17181190. H. G 718/2 septembrie 1999 - M. Of. 443 - 13.IX.1999
privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta în anul 2000

16979191. H. G 500/18 iunie 1999 - M. Of. 292 - 24.VI.1999
privind transmiterea, cu plata, a unui activ din proprietatea Societatii Comerciale "Sortilemn" - S.A. in proprietatea publica a statului, in administrarea Secretariatului de stat pentru culte si in folosinta gratuita a Manastitii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" - Nicula

20690192. O. MAPM 440/11 mai 1999 - M. Of. 233 - 25.V.1999
pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior

20685193. O. MAPM 71/1 februarie 1999 - M. Of. 104 - 11.III.1999
pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata
Abrogat prin:
-O. MAPDR 758/18 octombrie 2004 - M. Of. nr. 980 - 25.X.2004

20684194. O. MAPM 70/1 februarie 1999 - M. Of. 95 - 5.III.1999
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, in vederea participarii acestora la licitatiile si negocierile directe de vânzare a masei lemnoase pe picior
Abrogat prin:
O. MAPDR 257/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 392 - 04.V.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

16496195. H. G 735/21 octombrie 1998 - M. Of. 413 - 30.X.1998
pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund
Abrogat prin:
H. G 427/23 martie 2004 - M. Of. nr. 328 - 16.IV.2004

16458196. H. G 695/8 octombrie 1998 - M. Of. 395 - 19.X.1998
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

16189197. H. G 608/18 septembrie 1998 - M. Of. 360 - 23.IX.1998
privind transmiterea cu plata a unor imobile din patrimoniul Societatii Comerciale "Institutul National al Lemnului" - S.A. Bucuresti in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne

16001198. H. G 404/20 iulie 1998 - M. Of. 272 - 22.VII.1998
privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1999

15902199. H. G 298/1 iunie 1998 - M. Of. 209 - 3.VI.1998
privind acordarea gratuita de material lemnos provenit din zonele afectate de doborâturi de vânat si de zapada

16268200. H. G 3/14 ianuarie 1998 - M. Of. 14 - 16.I.1998
privind prelungirea termenului de valabilitate a licentelor de export pentru produse lemnoase contingentate in anul 1997, eliberate potrivit Hotarârii Guvernului nr. 1282/1996
Modificari si completari:
-H. G 164/25 martie 1998 - M. Of. 127 - 26.III.1998

14644201. H. G 1282/22 noiembrie 1996 - M. Of. 323 - 4.XII.1996
privind stabilirea cantitatilor contingentate la exportul de produse lemnoase si a produselor lemnoase neadmise la export in anul 1997
Modificari si completari:
-H. G 757/21 noiembrie 1997 - M.Of. 330 - 26.XI.1997
-H. G 3/14 ianuarie 1998 - M. Of. 14 - 14.I.1998


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi