S-au gasit 5 rezultate in 0.1499 secunde.
Inapoi

1153891. MSJ. ANRE 108/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 16 - 10.I.2014
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilitătii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activitătile de distributie si furnizare reglementată si de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilitătii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale si necorporale aferente activitătii de distributie

1051412. O. ANRE 23/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilitătii capitalului pentru categoriile de imobilizări corporale si necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activitătilor de transport si înmagazinare subterană a gazelor naturale

405923. DEC. ANRG 339/11 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea duratelor reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

392174. H. G 1553/18 decembrie 2003 - M. Of. 21 - 12.I.2004
privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

2615. N. BNR 11/11 octombrie 2000 - M. Of. 542 - 1.XI.2000
privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi