S-au gasit 1771 rezultate in 0.0031 secunde.
Inapoi

1480041. O. ANRE 44/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIESTI - S.R.L.

1480052. O. ANRE 45/29 martie 2019 - M. Of. nr. 246 - 29.III.2019
privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea „Depomures” Târgu Mures - S.A.

1478133. O. ANRE 210/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în bomeniul Energiei nr. 98/2015

1477674. O. ANRE 209/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2019
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

1474515. O. ANRE 167/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 801 - 19.IX.2018
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

1474596. OUG. G 80/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 803 - 19.IX.2018
pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră si de stabilire a metodelor de calcul si de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră si pentru modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

1474337. H. G 727/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 797 - 18.IX.2018
privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier national, de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, a terenului în suprafată de 42,1315 ha, pentru proiectul de importantă natională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria”

1474078. O. MMED 964/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

1473939. O. ANRE 166/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 788 - 13.IX.2018
pentru modificarea si completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distributie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distributie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

14729810. O. ANRE 165/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 769 - 06.IX.2018
pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distributie din sectorul gazelor naturale

14675911. O. ANRE 162/29 august 2018 - M. Of. nr. 748 - 29.VIII.2018
pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

14672612. H. G 638/23 august 2018 - M. Of. nr. 743 - 28.VIII.2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România, între Onesti-Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea” - etapa 1

14690613. O. ANRE 159/01 august 2018 - M. Of. nr. 690 - 08.VIII.2018
privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligatiei producătorilor si furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din România si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clientii casnici si clientii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

14682314. O. ANRE 160/01 august 2018 - M. Of. nr. 680 - 06.VIII.2018
privind desemnarea părtii responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului national de transport al gazelor naturale si a modelului de furnizare de informatii privind iesirile contorizate cu o frecventă care nu este zilnică

14682615. O. ANRE 161/01 august 2018 - M. Of. nr. 681 - 06.VIII.2018
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

14660816. O. MMED 760/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 668 - 01.VIII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile resedinte de judet

14657617. O. MMED 741/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 663 - 31.VII.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind îmbunătătirea calitătii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul public local de persoane

14648218. O. ANRE 122/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AM ARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

14648319. O. ANRE 123/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

14648420. O. ANRE 124/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare ă gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

14648521. O. ANRE 126/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

14648622. O. ANRE 125/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

14648723. O. ANRE 127/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

14648824. O. ANRE 129/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A.

14648925. O. ANRE 128/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

14649026. O. ANRE 130/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 653 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ VEST - S.A.

14649727. O. ANRE 131/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

14649828. O. ANRE 132/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IASI - S.R.L.

14649929. O. ANRE 133/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

14650030. O. ANRE 134/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

14650131. O. ANRE 135/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

14650232. O. ANRE 136/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

14650333. O. ANRE 137/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

14650434. O. ANRE 138/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEHEDINTI GAZ - S.A.

14650535. O. ANRE 139/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

14650636. O. ANRE 140/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

14650737. O. ANRE 141/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

14650838. O. ANRE 142/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

14650939. O. ANRE 143/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

14651040. O. ANRE 144/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

14651141. O. ANRE 145/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 655 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

14651242. O. ANRE 146/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

14651343. O. ANRE 147/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

14651444. O. ANRE 148/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.

14651545. O. ANRE 149/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A.

14651646. O. ANRE 150/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

14651747. O. ANRE 151/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

14651848. O. ANRE 152/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.

14651949. O. ANRE 153/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

14652050. O. ANRE 154/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

14652151. O. ANRE 155/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA – S.A.

14652252. O. ANRE 156/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 656 - 27.VII.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

14643953. L. P 202/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

14644054. D. PRES 594/20 iulie 2018 - M. Of. nr. 647 - 25.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

14620855. O. ANRE 115/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 610 - 17.VII.2018
privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

14621156. L. P 171/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

14621257. D. PRES 538/13 iulie 2018 - M. Of. nr. 611 - 17.VII.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

14617458. L. P 167/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

14617559. D. PRES 534/10 iulie 2018 - M. Of. nr. 604 - 16.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

14601260. O. ANRE 109/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru desfăsurarea activitătii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

14601461. O. ANRE 110/27 iunie 2018 - M. Of. nr. 577 - 09.VII.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate autorizatiei de înfiintare a unui nou sistem de distributie a gazelor naturale

14575562. O. ANRE 107/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 526 - 26.VI.2018
privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

14565863. O. ANRE 96/25 mai 2018 - M. Of. nr. 512 - 21.VI.2018
privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distributie/transport a/al gazelor naturale

14553064. O. ANRE 105/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 493 - 15.VI.2018
pentru aprobarea Regulilor generale privind pietele centralizate de gaze naturale

14547365. O. MCIN 2351/07 mai 2018 - M. Of. nr. 482 - 12.VI.2018
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru reacreditarea Colectiei publice de obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias/S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. din Medias, judetul Sibiu

14536466. O. ANRE 89/10 mai 2018 - M. Of. nr. 462 - 05.VI.2018
privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

14532167. O. ANRE 92/16 mai 2018 - M. Of. nr. 452 - 31.V.2018
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România

14530768. O. ANRE 98/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

14530869. O. ANRE 99/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

14530970. O. ANRE 100/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

14531071. O. ANRE 101/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate de distributie pentru operarea sistemului de distributie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

14531272. O. ANRE 103/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 si aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

14531373. O. ANRE 104/29 mai 2018 - M. Of. nr. 451 - 30.V.2018
privind aprobarea preturilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

14528874. O. ANRE 97/25 mai 2018 - M. Of. nr. 447 - 29.V.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

14513775. O. MMED 444/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

14505876. H. G 326/10 mai 2018 - M. Of. nr. 412 - 15.V.2018
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

14502477. OUG. G 37/10 mai 2018 - M. Of. nr. 407 - 14.V.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

14488578. O. ANRE 71/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 386 - 04.V.2018
privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 132/2017

14474679. O. ANRE 88/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

14476080. O. ANRE 85/25 aprilie 2018 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

14462881. O. MT 401/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL -RNTR-6

14459382. O. ANRE 64/29 martie 2018 - M. Of. nr. 334 - 17.IV.2018
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate asociate licentei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale

14460083. O. ANRE 63/29 martie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

14447684. O. ANRE 69/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

14439585. O. ANRE 42/21 martie 2018 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2018
pentru modificarea si completarea Standardului de performantă pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015

14431686. O. ANRE 58/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de crestere a eficientei economice si a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEăTI - S.R.L.

14431787. O. ANRE 59/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea venitului total, a venitului reglementat, a ratei anuale de crestere a eficientei economice si a tarifelor de înmagazinare subterană aferente activitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăsurate de către Societatea „Depomures” Târgu Mures - S.A.

14431888. O. ANRE 60/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

14431989. O. ANRE 61/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

14432090. O. ANRE 62/29 martie 2018 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

14434391. O. ANRE 41/21 martie 2018 - M. Of. nr. 291 - 30.III.2018
privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013

14428792. O. MMED 169/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 282 - 29.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

14416693. O. ANRE 43/23 martie 2018 - M. Of. nr. 264 - 26.III.2018
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

14412694. O. MMED 161/13 februarie 2018 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitătile de aviatie, pentru anul 2012 si perioada 2013-2020

14412995. L. P 73/22 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

14413096. D. PRES 302/21 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

14409897. O. MMED 278/21 martie 2018 - M. Of. nr. 250 - 21.III.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

14405998. DEC. CC 46/01 februarie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

14406099. H. G 110/15 martie 2018 - M. Of. nr. 242 - 19.III.2018
pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului national de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria - gazoduct Podisor-Horia GMS si trei noi statii de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor) (etapa 1)”

143982100. O. ANRE 40/06 martie 2018 - M. Of. nr. 228 - 14.III.2018
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

143703101. O. ANRE 36/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

143705102. O. ANRE 37/23 februarie 2018 - M. Of. nr. 181 - 27.II.2018
privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017

143593103. O. ANRE 35/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 167 - 22.II.2018
de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distributie în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, si de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

143469104. H. S 10/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE: privind normele comune pentru piata internă în sectorul gazelor naturale - COM (2017) 660 final

143295105. O. ANRM 32/09 februarie 2018 - M. Of. nr. 132 - 12.II.2018
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Metodologiei de stabilire a pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România

143181106. O. ANRE 22/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 109 - 05.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

143190107. O. ANRE 21/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 111 - 05.II.2018
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

143107108. O. ANRE 20/23 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2018
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

142637109. O. ANRE 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea pretunlor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

142638110. O. ANRE 2/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E ON GAZ FURNIZARE - S.A.

142639111. O. ANRE 3/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

142640112. O. ANRE 4/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

142641113. O. ANRE 5/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IASI - S.R.L.

142642114. O. ANRE 6/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distnbutie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD - S.A.

142643115. O. ANRE 7/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate de distributie pentru operarea sistemului de distributie preluat si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea. judetul Teleorman

142644116. O. ANRE 8/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distnbutie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

142645117. O. ANRE 9/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINTI GAZ - S.A.

142646118. O. ANRE 10/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

142647119. O. ANRE 11/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

142648120. O. ANRE 12/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

142649121. O. ANRE 13/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

142650122. O. ANRE 14/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

142651123. O. ANRE 15/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

142652124. O. ANRE 16/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

142653125. O. ANRE 17/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. si pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S C. MIHOC OIL - S.R.L.

142654126. O. ANRE 18/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2018
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie realizat de Societatea CONI - S.R.L. si pentru modificarea anexei nr. 3 si abrogarea anexelor nr. 1a si nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare Tn Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

142529127. DEC. CC 659/17 octombrie 2017 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

142475128. H. G 947/29 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1041 - 29.XII.2017
privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

142476129. H. G 948/28 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1041 - 29.XII.2017
privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si AMROMCO ENERGY - S.R.L.

142427130. H. G 931/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1032 - 28.XII.2017
pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

142244131. H. G 925/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
privind stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^6) si (3^7) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

141850132. DEC. CC 509/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 963 - 06.XII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

141633133. O. ANRE 107/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 931 - 27.XI.2017
privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

141491134. O. MT 1575/27 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

141492135. PZ. MMED 1358/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 906 - 20.XI.2017
al ministrului mediului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului mediului si pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

141397136. O. MMED 1364/31 octombrie 2017 - M. Of. nr. 893 - 14.XI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

141158137. O. ANRE 102/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 851 - 27.X.2017
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

141129138. O. ANRE 93/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfãsoarã activitãti în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

141130139. O. ANRE 101/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 847 - 26.X.2017
privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Românã de Mãrfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

140979140. DEC. CC 382/06 iunie 2017 - M. Of. nr. 820 - 17.X.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

140672141. O. ANRE 87/28 septembrie 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

140673142. O. ANRE 88/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea MACIN GAZ - S.R.L.

140674143. O. ANRE 89/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea Nationalã de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A.

140675144. O. ANRE 90/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

140676145. O. ANRE 91/28 august 2017 - M. Of. nr. 775 - 29.IX.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

140682146. H. G 709/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. si „AMROMCO ENERGY” - S.R.L.

140684147. H. G 711/27 septembrie 2017 - M. Of. nr. 776 - 29.IX.2017
privind aprobarea unor acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si a unor acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A.

140633148. O. ANRE 85/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 769 - 28.IX.2017
pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor retelei de transport al gazelor naturale

140552149. DEC. CC 414/15 iunie 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

140445150. O. ANRE 82/06 septembrie 2017 - M. Of. nr. 739 - 14.IX.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

139924151. O. MMED 1116/08 august 2017 - M. Of. nr. 658 - 10.VIII.2017
al viceprim-ministrului, ministrului mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

139896152. H. G 562/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
privind declararea proiectului „Dezvoltarea capacitătii Sistemului National de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe directia România - Republica Moldova” ca proiect de importantă natională în domeniul gazelor naturale

139897153. H. G 563/04 august 2017 - M. Of. nr. 654 - 09.VIII.2017
privind declararea proiectului „Noi dezvoltări ale Sistemului National de Transport în scopul preluării gazelor de la tărmul Mării Negre - Extindere Sistem National de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina” ca proiect de importantă natională în domeniul gazelor naturale

139884154. DEC. CC 316/09 mai 2017 - M. Of. nr. 651 - 08.VIII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

139799155. O. ANRE 73/02 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

139800156. O. ANRE 74/02 august 2017 - M. Of. nr. 639 - 04.VIII.2017
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

139693157. O. MCIN 2469/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 626 - 02.VIII.2017
al ministrului culturii si identitătii nationale pentru aprobarea Procedurii simplificate de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizatiilor necesare acesteia, precum si de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importantă natională în domeniul gazelor naturale

139590158. O. ANRE 65/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

139591159. O. ANRE 66/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A.

139592160. O. ANRE 67/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

139593161. O. ANRE 68/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

139594162. O. ANRE 69/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

139595163. O. ANRE 70/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

139596164. O. ANRE 71/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 611 - 28.VII.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

139529165. DEC. ANRE 1054/19 iulie 2017 - M. Of. nr. 599 - 26.VII.2017
pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societătii Comerciale GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. în vederea operării sistemului de distributie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

139340166. L. P 183/18 iulie 2017 - M. Of. nr. 582 - 20.VII.2017
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

139341167. D. PRES 648/17 iulie 2017 - M. Of. nr. 582 - 20.VII.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

138863168. O. ANRE 54/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 503 - 30.VI.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizatã de gaze naturale administratã de Operatorul Pietei de Energie Electricã si Gaze Naturale OPCOM - S.A.

138682169. O. ANRE 55/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 32/2014

138683170. O. ANRE 56/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUTIE – S.R.L.

138684171. O. ANRE 57/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A.

138685172. O. ANRE 58/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

138686173. O. ANRE 59/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A.

138687174. O. ANRE 60/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

138688175. O. ANRE 61/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 481 - 26.VI.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

138644176. O. MMED 857/09 iunie 2017 - M. Of. nr. 473 - 22.VI.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reîncãrcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pãdurilor nr. 1.559/2016

138445177. L. P 138/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 444 - 14.VI.2017
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

138446178. D. PRES 537/12 iunie 2017 - M. Of. nr. 444 - 14.VI.2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

138243179. O. ANRE 40/29 mai 2017 - M. Of. nr. 410 - 31.V.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 -S.R.L.

138217180. O. ANRE 41/29 mai 2017 - M. Of. nr. 408 - 30.V.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

138117181. O. ANRE 36/17 mai 2017 - M. Of. nr. 393 - 25.V.2017
privind completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

138021182. O. MMED 758/18 mai 2017 - M. Of. nr. 377 - 19.V.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalitătii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

137954183. O. ANRM 87/31 martie 2017 - M. Of. nr. 367 - 17.V.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

137888184. O. ME 390/03 mai 2017 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2017
al ministrului energiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale

137893185. O. MDRAPFE 2940/09 mai 2017 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea si operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importantă natională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale

137803186. O. ANRE 32/25 aprilie 2017 - M. Of. nr. 344 - 10.V.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

137472187. O. MMED 660/24 aprilie 2017 - M. Of. nr. 293 - 25.IV.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019

137004188. OUG. G 25/30 martie 2017 - M. Of. nr. 224 - 31.III.2017
pentru modificarea continutului anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementãrii preturilor din sectorul gazelor naturale

136983189. O. ANRE 19/30 martie 2017 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2017
pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

136984190. O. ANRE 20/30 martie 2017 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2017
privind stabilirea tarifului reglementat, a venitului total si a venitului reglementat total pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor naturale de cãtre Societatea „Depomures” - S.A. Târgu Mures

136986191. O. ANRE 21/30 martie 2017 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2017
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD RETELE – SRL

136987192. O. ANRE 22/30 martie 2017 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2017
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizatã de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

136988193. O. ANRE 23/30 martie 2017 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2017
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizatã de Societatea E ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

136989194. O. ANRE 24/30 martie 2017 - M. Of. nr. 221 - 31.III.2017
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale

136967195. O. ANRE 18/29 martie 2017 - M. Of. nr. 217 - 30.III.2017
privind modificarea si completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

136980196. O. ANRE 9/08 februarie 2017 - M. Of. nr. 219 - 30.III.2017
privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului national de transport al gazelor naturale

136628197. O. ANRE 14/09 martie 2017 - M. Of. nr. 175 - 10.III.2017
pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

136629198. DEC. ANRE 284/09 martie 2017 - M. Of. nr. 175 - 10.III.2017
pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

136306199. O. ANRE 10/15 februarie 2017 - M. Of. nr. 135 - 22.II.2017
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 32/2014

136087200. O. ANRE 4/18 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 98 - 03.II.2017
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale

135888201. O. ANRE 2/18 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 62 - 25.I.2017
pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distributie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distributie a gazelor naturale

135889202. O. ANRE 3/18 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 62 - 25.I.2017
privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

135732203. O. MMAP 2378/14 decembrie 2016 - M. Of. nr. 40 - 13.I.2017
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

135682204. DEC. CC 470/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 34 - 12.I.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

135571205. H. G 1022/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, si a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

135545206. H. G 963/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 09 - 05.I.2017
privind aprobarea unor acte aditionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz”- S.A.

135420207. H. G 971/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1063 - 29.XII.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

135229208. O. ANRE 103/07 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1033 - 22.XII.2016
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

135091209. O. ANRE 104/07 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1011 - 16.XII.2016
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

135092210. O. ANRE 105/07 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1011 - 16.XII.2016
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014
Rectificare - M. Of. nr. 67 - 26.I.2017

135018211. O. MMAP 2315/05 decembrie 2016 - M. Of. nr. 998 - 12.XII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru completarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reîncarnare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 1.559/2016

134995212. O. MMAP 2337/08 decembrie 2016 - M. Of. nr. 995 - 09.XII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 955/2016

134672213. O. ANRE 89/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

134673214. O. ANRE 90/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

134674215. O. ANRE 91/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

134675216. O. ANRE 92/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

134676217. O. ANRE 93/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

134677218. O. ANRE 94/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

134678219. O. ANRE 95/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

134679220. O. ANRE 96/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 953 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

134696221. O. ANRE 97/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

134697222. O. ANRE 98/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

134698223. O. ANRE 99/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

134699224. O. ANRE 100/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINTI GAZ - S.A.

134700225. O. ANRE 101/25 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 955 - 25.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

134650226. O. ANRE 88/22 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 948 - 24.XI.2016
privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacitătii de transport în punctele de interconectare a Sistemului national de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

134607227. O. ANRE 80/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 942 - 23.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

134608228. O. ANRE 81/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 942 - 23.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

134609229. O. ANRE 82/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 942 - 23.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

134610230. O. ANRE 83/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 942 - 23.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IASI - S.R.L.

134611231. O. ANRE 84/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 942 - 23.XI.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

134526232. O. ANRE 86/16 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 933 - 21.XI.2016
privind aprobarea Conventiei-cadru încheiate între operatorul de transport si de sistem si participantii la tranzactionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul national de transport al gazelor naturale

134290233. L. P 203/07 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 892 - 08.XI.2016
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

134291234. D. PRES 918/04 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 892 - 08.XI.2016
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

134195235. H. G 778/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 879 - 02.XI.2016
pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^4) si (3^5) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

134109236. H. S 134/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră si a absorbtiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultură în cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 479 final

134110237. H. S 135/24 octombrie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizăm unei uniuni energetice reziliente si a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a altor informatii relevante pentru schimbările climatice - COM (2016) 482 final

134133238. O. ANRE 75/28 octombrie 2016 - M. Of. nr. 866 - 31.X.2016
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

134083239. O. ANRE 70/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 860 - 28.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A.

134084240. O. ANRE 71/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 860 - 28.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

134085241. O. ANRE 72/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 860 - 28.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION -S.R.L.

134086242. O. ANRE 73/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 860 - 28.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea MACIN GAZ - S.R.L.

134065243. O. ANRE 74/26 octombrie 2016 - M. Of. nr. 858 - 27.X.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea modului de alocare a cantitătilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului clientilor casnici si producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice, destinată consumului populatiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017

133994244. O. ANRE 62/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

133995245. O. ANRE 63/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

133996246. O. ANRE 64/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

133997247. O. ANRE 65/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

133998248. O. ANRE 65/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

133999249. O. ANRE 66/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A.

134000250. O. ANRE 67/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

133976251. L. P 185/20 octombrie 2016 - M. Of. nr. 848 - 25.X.2016
privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importantă natională în domeniul gazelor naturale

133977252. D. PRES 869/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 848 - 25.X.2016
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importantă natională în domeniul gazelor naturale

133896253. H. CD 108/18 octombrie 2016 - M. Of. nr. 835 - 21.X.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranzitiei Europei cãtre o economie cu emisii scãzute de dioxid de carbon - Comunicare de însotire a mãsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energeticã: propunere legislativã privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de serã de cãtre statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativã privind includerea emisiilor de gaze cu efect de serã si a absorbtiilor rezultate din activitãti legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silviculturã în cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si comunicare privind o strategie europeanã pentru mobilitatea cu emisii scãzute COM (2016) 500

133903254. O. ANRE 60/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 835 - 21.X.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si a Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

133639255. OUG. G 64/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 801 - 11.X.2016
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

133591256. H. G 726/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 793 - 07.X.2016
privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

133352257. O. ANRE 59/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 759 - 29.IX.2016
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

133373258. O. ANRE 54/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 762 - 29.IX.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

133374259. O. ANRE 55/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 762 - 29.IX.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A.

133375260. O. ANRE 56/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 762 - 29.IX.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

133376261. O. ANRE 57/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 762 - 29.IX.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

133377262. O. ANRE 58/27 septembrie 2016 - M. Of. nr. 762 - 29.IX.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

133099263. O. MT 707/18 august 2016 - M. Of. nr. 708 - 13.IX.2016
al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării Codului international privind siguranta navelor care utilizează gaze sau alti combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.391(95) a Comitetului de sigurantă maritimă din 11 iunie 2015

133070264. O. ANRE 47/07 septembrie 2016 - M. Of. nr. 704 - 09.IX.2016
privind stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultimă instantă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. pentru clientii finali de gaze naturale ai Societătii INTERGAZ-EST - S.R.L.

133071265. DEC. ANRE 1471/07 septembrie 2016 - M. Of. nr. 704 - 09.IX.2016
privind desemnarea Societătii GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. ca furnizor de ultimă instantă pentru clientii finali de gaze naturale ai Societătii INTERGAZ-EST - S.R.L.

132841266. DEC. ANRE 1423/26 august 2016 - M. Of. nr. 667 - 30.VIII.2016
privind desemnarea Societătii Comerciale GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. în vederea operării sistemului de distributie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, apartinătoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

132810267. O. ANRE 44/26 august 2016 - M. Of. nr. 662 - 29.VIII.2016
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1-4, art. 10 si 11 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

132771268. O. ANRE 43/24 august 2016 - M. Of. nr. 654 - 25.VIII.2016
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

132551269. O. ANRE 39/10 august 2016 - M. Of. nr. 617 - 11.VIII.2016
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

132552270. O. ANRE 40/10 august 2016 - M. Of. nr. 617 - 11.VIII.2016
privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1

132424271. H. G 550/207 iulie 2016 - M. Of. nr. 600 - 08.VIII.2016
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

132416272. O. MMAP 1559/29 iulie 2016 - M. Of. nr. 597 - 05.VIII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reîncarnare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in

132423273. O. ANRE 38/03 august 2016 - M. Of. nr. 599 - 05.VIII.2016
privind stabilirea calendarului de desfăsurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/iesire în/din Sistemul national de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017

132215274. O. ANRE 34/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 560 - 25.VII.2016
privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacitătii de transport si de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă

132169275. O. ANRE 36/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 551 - 21.VII.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea modalitătii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

132173276. O. ANRE 35/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 552 - 21.VII.2016
pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale

131878277. O. ANRG 29/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 510 - 07.VII.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

131889278. O. ANRE 31/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 511 - 07.VII.2016
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

131804279. O. MFP 864/09 iunie 2016 - M. Of. nr. 497 - 04.VII.2016
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităti în lei si în valută si alocarea prin bugetul de stat a sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finantarea proiectelor de investitii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

131729280. OUG. G 28/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2016
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

131731281. H. G 461/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2016
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 488/2015 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru clientii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitătile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

131753282. O. ANRE 30/30 iunie 2016 - M. Of. nr. 491 - 30.VI.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

131514283. H. CD 53/15 iunie 2016 - M. Of. nr. 454 - 17.VI.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind măsurile de garantare a securitătii aprovizionării cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52

131512284. H. CD 51/15 iunie 2016 - M. Of. nr. 454 - 17.VI.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat si pentru stocarea gazelor COM (2016)49

131154285. O. MMAP 955/20 mai 2016 - M. Of. nr. 397 - 25.V.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

131121286. O. ANRM 116/20 mai 2016 - M. Of. nr. 394 - 24.V.2016
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

130659287. O. ANRE 19/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 329 - 28.IV.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

130660288. O. ANRE 20/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 329 - 28.IV.2016
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

130661289. O. ANRE 21/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 329 - 28.IV.2016
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUTIE ROMÂNIA - S.A.

130662290. O. ANRE 22/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 329 - 28.IV.2016
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

130604291. O. ANRE 15/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 322 - 27.IV.2016
privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacitătii de transport în punctul de interconectare a Sistemului national de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanádpalota

130621292. H. S 63/25 aprilie 2016 - M. Of. nr. 325 - 27.IV.2016
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind măsurile de garantare a securitătii aprovizionării cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 - COM (2016) 52 final

130623293. H. S 65/25 aprilie 2016 - M. Of. nr. 325 - 27.IV.2016
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat si pentru stocarea gazelor - COM (2016) 49 final

130021294. O. ANRE 13/30 martie 2016 - M. Of. nr. 239 - 31.III.2016
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea „Depomures” - S.A. Târgu Mures

130022295. O. ANRE 14/30 martie 2016 - M. Of. nr. 239 - 31.III.2016
privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

129933296. O. ANRE 9/23 martie 2016 - M. Of. nr. 229 - 29.III.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

129734297. O. ANRE 7/09 martie 2016 - M. Of. nr. 199 - 17.III.2016
privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

129345298. H. G 99/18 februarie 2016 - M. Of. nr. 152 - 29.II.2016
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiintarea vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Biskek la 16 iunie 2015
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiintarea vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu

128720299. O. ANRE 1/18 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 43 - 20.I.2016
privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

128336300. O. ANRE 182/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 04 - 05.I.2016
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitătii de furnizare reglementată, desfăsurată într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016

128204301. O. ANRE 181/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 972 - 29.XII.2015
privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitătile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015

128156302. O. MMAP 2001/17 decembrie 2015 - M. Of. nr. 966 - 28.XII.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pentru fiecare instalatie din sectorul stationar în care se desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

128167303. O. ANRE 179/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 969 - 28.XII.2015
pentru aprobarea Procedurii privind verificările si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

127793304. O. ANRE 161/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 919 - 11.XII.2015
privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport si de sistem al gazelor naturale

127794305. O. ANRE 162/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 919 - 11.XII.2015
privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale

127516306. O. ANRE 159/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 892 - 27.XI.2015
privind aprobarea Metodologiei de alocare a capacitătii si de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II

127525307. DEC. CC 605/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

127527308. O. ANRE 160/26 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 893 - 27.XI.2015
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

127266309. H. G 936/11 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 856 - 18.XI.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A, Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

127147310. O. MEIMMMA 1277/30 octombrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al ministrului energiei, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

127046311. O. ANRE 157/04 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015
privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

126905312. O. ANRE 155/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 806 - 29.X.2015
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

126850313. O. ANRE 154/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 795 - 27.X.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L

126607314. O. MMAP 1558/06 octombrie 2015 - M. Of. nr. 761 - 13.X.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

126561315. DEC. ANRE 2080/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 754 - 09.X.2015
pentru aprobarea modalitătii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun initiate de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias din România si Földgázszállító Zártkörăen Măködă Részvénytársaság (FGSZ) din Ungaria

126575316. O. MECT 977/14 august 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

126576317. O. MFP 1174/25 septembrie 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

126577318. O. MMFPSPV 1801/01 septembrie 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

126480319. O. ANRE 149/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 739 - 02.X.2015
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

126453320. H. G 770/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 735 - 01.X.2015
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

126461321. O. ANRE 140/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 736 - 01.X.2015
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitătile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale si pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

126444322. O. ANRE 147/29 septembrie 2015 - M. Of. nr. 733 - 30.IX.2015
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

126425323. O. ANRE 146/23 septembrie 2015 - M. Of. nr. 730 - 29.IX.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

126315324. O. ANRC 141/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 715 - 23.IX.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L.

126316325. O. ANRE 142/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 715 - 23.IX.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEHEDINTYI GAZ - S.A.

126317326. O. ANRE 143/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 715 - 23.IX.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

126318327. O. ANRE 144/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 715 - 23.IX.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

126271328. H. G 756/16 septembrie 2015 - M. Of. nr. 704 - 18.IX.2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni"

126208329. O. MT 937/13 august 2015 - M. Of. nr. 692 - 14.IX.2015
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.370(93) a Comitetului de sigurantă maritimă din 22 mai 2014

126200330. H. G 712/26 august 2015 - M. Of. nr. 691 - 11.IX.2015
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării retelelor de gaze naturale si energie electrică din România si Republica Moldova, semnat la Chisinâu la 21 mai 2015
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării retelelor de gaze naturale si energie electrică din România si Republica Moldova

125875331. H. G 644/19 august 2015 - M. Of. nr. 642 - 24.VIII.2015
pentru completarea mentiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

125856332. DEC. ICCJ 25/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 638 - 21.VIII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept: „Din interpretarea art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 238/2004), rezultă că gazele de sist cad sub incidenta acestei legi?”

125799333. O. ANRE 137/14 august 2015 - M. Of. nr. 629 - 19.VIII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

125827334. O. ANRE 136/14 august 2015 - M. Of. nr. 632 - 19.VIII.2015
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

125768335. O. ANRE 132/12 august 2015 - M. Of. nr. 624 - 17.VIII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L.

125769336. O. ANRE 133/12 august 2015 - M. Of. nr. 624 - 17.VIII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ" - S.A. Medias

125770337. O. ANRE 134/12 august 2015 - M. Of. nr. 624 - 17.VIII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.

125726338. O. ANRE 131/12 august 2015 - M. Of. nr. 617 - 13.VIII.2015
privind stabilirea calendarului de desfăsurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/iesire în/din Sistemul national de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2015-2016

125436339. O. ANRE 123/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 570 - 30.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

125437340. O. ANRE 124/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 570 - 30.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

125438341. O. ANRE 125/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 570 - 30.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

125439342. O. ANRE 126/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 570 - 30.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L.

125442343. H. G 578/15 iulie 2015 - M. Of. nr. 571 - 30.VII.2015
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum si a unor dispozitii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

125450344. ANX. ANRE 122/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 572 - 30.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A.

125462345. O. ANRE 127/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 574 - 30.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

125463346. O. ANRE 128/29 iulie 2015 - M. Of. nr. 574 - 30.VII.2015
pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IASI - S.R.L.

125431347. H. G 611/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 569 - 29.VII.2015
pentru modificarea pct. 8.2 nr. 149 din Planul national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008

125365348. O. ANRE 110/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

125366349. O. ANRE 111/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IASI - S.R.L.

125367350. O. ANRE 112/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala CONI - S.R.L.

125368351. O. ANRE 113/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L.

125369352. O. ANRE 114/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

125370353. O. ANRE 115/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

125371354. O. ANRE 116/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

125372355. ANX. ANRE 117/17 iulie 2015 - M. Of. nr. 559 - 28.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

125029356. O. ANRE 104/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 507 - 09.VII.2015
pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

124932357. L. P 188/02 iulie 2015 - M. Of. nr. 492 - 06.VII.2015
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

124933358. D. PRES 612/02 iulie 2015 - M. Of. nr. 492 - 06.VII.2015
privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

124939359. O. ANRE 96/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 492 - 06.VII.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrică si gaze naturale

124941360. O. ANRE 98/25 iunie 2015 - M. Of. nr. 493 - 06.VII.2015
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti în domeniul gazelor naturale si a conditiilor-cadru de valabilitate aferente autorizatiilor

124882361. H. G 488/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 481 - 01.VII.2015
privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru clientii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitătile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei în perioada 1 iulie 2015- 30 iunie 2021

124886362. O. ANRE 105/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 482 - 01.VII.2015
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea fantelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

124887363. O. ANRE 106/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 482 - 01.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

124888364. O. ANRE 107/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 482 - 01.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

124889365. O. ANRE 108/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 482 - 01.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

124890366. O. ANRE 109/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 482 - 01.VII.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

124822367. OUG. G 30/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 474 - 30.VI.2015
privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

124787368. O. ANRE 97/25 iunie 2015 - M. Of. nr. 468 - 29.VI.2015
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici în perspectiva eliminării preturilor finale reglementate

124788369. O. ANRE 99/25 iunie 2015 - M. Of. nr. 468 - 29.VI.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOCOIL - S.R.L.

124509370. O. ANRE 86/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 424 - 15.VI.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pietei de Energie Electrică si Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013

124224371. O. ANRE 79/28 mai 2015 - M. Of. nr. 378 - 29.V.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L

124225372. O. ANRE 80/28 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 378 - 29.V.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A.

124226373. O. ANRE 81/28 mai 2015 - M. Of. nr. 378 - 29.V.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A.

124227374. O. ANRE 82/28 mai 2015 - M. Of. nr. 378 - 29.V.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A.

124115375. O. ANRE 76/20 mai 2015 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

124116376. O. ANRE 77/20 mai 2015 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizata de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

124042377. H. G 329/13 mai 2015 - M. Of. nr. 345 - 20.V.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

123693378. O. ANRE 71/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 296 - 30.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

123694379. O. ANRE 72/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 296 - 30.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

123695380. O. ANRE 73/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 296 - 30.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A.

123697381. O. ANRE 74/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 296 - 30.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A.

123646382. O. ANRE 70/21 aprilie 2015 - M. Of. nr. 288 - 28.IV.2015
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

123552383. O. ANRE 63/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 271 - 22.IV.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

123420384. O. ANRE 62/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 250 - 14.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUTIE ROMÂNIA - S.A.

123421385. O. ANRE 64/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 250 - 14.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

123422386. O. ANRE 65/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 250 - 14.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.

123423387. O. ANRE 66/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 250 - 14.IV.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala GAZ NORD EST- S.A.

123342388. H. G 237/07 aprilie 2015 - M. Of. nr. 239 - 08.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

123357389. O. ANRE 67/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 241 - 08.IV.2015
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

123126390. O. ANRE 19/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala DISTREGAZ sud RETELE – S.R.L.

123127391. O. ANRE 20/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comerciala GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – S.A.

123128392. O. ANRE 21/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizata de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

123129393. O. ANRE 22/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.

123130394. O. ANRE 23/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

123131395. O. ANRE 24/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2014 privind aprobarea preturilor pentru Furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comerciala GAZ SUD - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

123132396. O. ANRE 25/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE – S.A.

123133397. O. ANRE 26/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L.

123134398. O. ANRE 27/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru Furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

123135399. O. ANRE 28/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comerciala OLIGOPOL - S.R.L si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie st aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

123136400. O. ANRE 29/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 138/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizata de Societatea Comerciala TIMGAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului da distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate da S.C TIMGAZ - S.A.

123137401. O. ANRE 30/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 – S.R.L.

123138402. O. ANRE 31/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE – S.R.L.

123139403. O. ANRE 32/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru Furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.ER.G SISTEM GAZ – S.A.

123140404. O. ANRE 33/27 martie 2015 - M. Of. nr. 210 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A.

123141405. O. ANRE 34/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. si pentru abrogarea lit. o) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritari Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementele pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CON5TRUCT 2000 - S.R.L.

123142406. O. ANRE 35/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

123143407. O. ANRE 36/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2014 privind aprobarea: preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizata de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. si pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

123144408. O. ANRE 37/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST- S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ord în ut presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru Furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

123145409. O. ANRE 38/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 125/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comerciala EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturala realizate ba S.C. EURO SEVEN INDUSTRY-S.R.L.

123147410. O. ANRE 39/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

123148411. O. ANRE 40/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST- S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

123149412. O. ANRE 41/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IASI - S.R.L.

123150413. O. ANRE 42/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. si pentru abrogarea Ut. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

123151414. O. ANRE 43/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY- S.A.

123152415. O. ANRE 44/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comerciala MIHOC OIL - S.R.L si pentru abrogarea Ut. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 ta Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. e/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru Furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

123153416. O. ANRE 45/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturala realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. si pentru abrogarea lit. c) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MM. DATA - S.R.L.

123154417. O. ANRE 46/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13-2/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comerciala NORD GAZ - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b)din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

123155418. O. ANRE 47/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 133/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L.

123156419. O. ANRE 48/27 martie 2015 - M. Of. nr. 211 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 134/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L.

123163420. O. ANRE 49/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

123164421. O. ANRE 50/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PRO GAZ P&D - SA. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

123165422. O. ANRE 51/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

123166423. O. ANRE 52/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A.

123167424. O. ANRE 53/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea preturilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C WIROM GAS - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

123168425. O. ANRE 54/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13672014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizata de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - SRL. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION -S.R.L.

123169426. O. ANRE 55/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L

123170427. O. ANRE 56/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINTI GAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINTI GAZ - S.A.

123171428. O. ANRE 57/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Medias

123172429. O. ANRE 58/27 martie 2015 - M. Of. nr. 212 - 30.III.2015
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinară subterană a gazelor naturale de către Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Medias

123105430. O. ANRE 18/18 martie 2015 - M. Of. nr. 204 - 27.III.2015
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013

123106431. L. P 58/26 martie 2015 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2015
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

123107432. D. PRES 364/25 martie 2015 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2015
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

123025433. O. ANRE 16/18 martie 2015 - M. Of. nr. 193 - 23.III.2015
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrică si gaze naturale de solutionare a plângerilor clientilor finali

122938434. O. ANRE 14/11 martie 2015 - M. Of. nr. 181 - 17.III.2015
pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare de gaze naturale si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

122857435. H. G 151/04 martie 2015 - M. Of. nr. 171 - 12.III.2015
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

122484436. M. Of. nr. 121 - 17.II.2015
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitătii de furnizare reglementată si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015

122416437. O. ANRE 6/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 108 - 11.II.2015
pentru modificarea Regulilor generale privind piata centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013

122423438. O. ANRE 3/30 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 109 - 11.II.2015
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

121979439. O. ANRE 162/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 39 - 16.I.2015
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului national de transport al gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 97 - 06.II.2015

121957440. DEC. CC 609/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 35 - 15.I.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 si ale art. 28 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

121842441. H. G 5/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 15 - 08.I.2015
privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru clientii casnici si producătorii de energie termică, numai pentru cantitătile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinate consumului populatiei, până la data de 30 iunie 2015

121545442. O. ANRE 160/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 937 - 22.XII.2014
privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clientii casnici si clientii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice destinată consumului populatiei

121573443. O. ANRE 161/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 941 - 22.XII.2014
pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitătilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului clientilor casnici si producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare si în centralele termice, destinată consumului populatiei

121515444. O. MFE 1141/13 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

121516445. O. MFP 1652/05 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

121414446. L. P 174/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 919 - 17.XII.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

121415447. D. PRES 904/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 919 - 17.XII.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

121312448. O. ANRE 148/10 decembrie 2014 - M. Of. nr. 901 - 11.XII.2014
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IASI - S.R.L.

121277449. L. P 160/04 decembrie 2014 - M. Of. nr. 898 - 10.XII.2014
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

121278450. D. PRES 824/03 decembrie 2014 - M. Of. nr. 898 - 10.XII.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

121168451. O. ANRE 143/03 decembrie 2014 - M. Of. nr. 881 - 04.XII.2014
privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al retelei privind mecanismele de alocare a capacitătii în sistemele de transport al gazelor si de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului

120940452. O. ANRE 119/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 864 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.

120941453. O. ANRE 120/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 864 - 27.XI.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias”

120942454. O. ANRE 124/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 864 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. si pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

120943455. O. ANRE 125/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 864 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY -S.R.L.

120944456. O. ANRE 126/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 864 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

120945457. O. ANRE 121/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 865 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A.

120946458. O. ANRE 122/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 865 - 27.XI.2014
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

120947459. O. ANRE 123/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 865 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei hr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

120948460. O. ANRE 127/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 865 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A, si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

120949461. O. ANRE 128/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 865 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

120950462. O. ANRE 129/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 865 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

120953463. O. ANRE 130/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

120954464. O. ANRE 131/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

120955465. O. ANRE 132/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare tn Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

120956466. O. ANRE 133/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L.

120958467. O. ANRE 134/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L.

120959468. O. ANRE 135/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

120960469. O. ANRE 136/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind a probarea preturilor pentru furniza rea reglementa la a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L

120961470. O. ANRE 137/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furniza rea reglementata a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L.

120962471. O. ANRE 138/26 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TIMGAZ- S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A.

120901472. O. ANRE 118/19 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 858 - 25.XI.2014
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligatiei producătorilor si furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din România

120882473. O. ANRE 113/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 854 - 24.XI.2014
pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013

120862474. O. SGG 624/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120863475. O. MMFPSPV 2117/03 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120864476. O. MB 1574/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120690477. O. MFP 1481/30 octombrie 2014 - M. Of. nr. 824 - 12.XI.2014
al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităti în lei si în valută si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

120411478. O. ANRE 108/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 778 - 27.X.2014
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

120417479. O. ANRE 107/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 780 - 27.X.2014
pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici în perspectiva eliminării preturilor finale reglementate

120426480. O. ANRE 106/22 octombrie 2014 - M. Of. nr. 781 - 27.X.2014
privind modalitătile de informare a clientilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

120382481. O. ANRE 103/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 774 - 24.X.2014
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2013

120270482. O. ANRE 98/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 758 - 20.X.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată â gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

120271483. O. ANRE 100/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 758 - 20.X.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MM. DATA - S.R.L.

120272484. O. ANRE 101/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 758 - 20.X.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

120273485. O. ANRE 102/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 758 - 20.X.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea I tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

120258486. O. ANRE 99/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 756 - 17.X.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L.

120249487. O. MMSC 1602/19 septembrie 2014 - M. Of. nr. 755 - 16.X.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea si controlul calitătii (QA/QC) Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de seră

120228488. O. ANRE 96/06 octombrie 2014 - M. Of. nr. 750 - 15.X.2014
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

120229489. DEC. ANRE 2222/06 octombrie 2014 - M. Of. nr. 750 - 15.X.2014
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

120205490. O. ANRE 89/25 septembrie 2014 - M. Of. nr. 747 - 13.X.2014
pentru modificarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013

120063491. H. G 811/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 726 - 03.X.2014
pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalatiilor stationare

120014492. L. P 127/30 septembrie 2014 - M. Of. nr. 720 - 01.X.2014
pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004

120015493. D. PRES 594/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 720 - 01.X.2014
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004

119983494. O. ANRE 90/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 713 - 30.IX.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

119984495. O. ANRE 91/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 713 - 30.IX.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A.

119994496. O. ANRE 93/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 714 - 30.IX.2014
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

119947497. H. G 749/26 august 2014 - M. Of. nr. 709 - 29.IX.2014
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale

119948498. O. ANRE 88/24 septembrie 2014 - M. Of. nr. 709 - 29.IX.2014
privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

119971499. O. ANRE 92/29 septembrie 2014 - M. Of. nr. 711 - 29.IX.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L.

119907500. H. G 816/22 septembrie 2014 - M. Of. nr. 703 - 25.IX.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru piata reglementată de gaze naturale

119884501. O. ANRE 84/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 699 - 24.IX.2014
privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale

119841502. O. ANRE 83/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 692 - 22.IX.2014
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti în sectorul gazelor naturale

119714503. H. G 778/10 septembrie 2014 - M. Of. nr. 671 - 12.IX.2014
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflata în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, aprobarea actului aditional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum si actualizarea inventarului centralizat ai bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

119701504. O. MMSC 1442/28 august 2014 - M. Of. nr. 669 - 11.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră

119473505. O. MMSC 1444/20 august 2014 - M. Of. nr. 631 - 28.VIII.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitătile de aviatie, pentru anul 2012 si perioada 2013-2020

119379506. H. G 695/19 august 2014 - M. Of. nr. 618 - 22.VIII.2014
privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

119340507. O. ANRE 72/06 august 2014 - M. Of. nr. 613 - 19.VIII.2014
privind aprobarea certificării Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. ca operator de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale

119322508. O. ANRE 79/14 august 2014 - M. Of. nr. 610 - 18.VIII.2014
pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2013 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

119323509. O. ANRE 80/14 august 2014 - M. Of. nr. 610 - 18.VIII.2014
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2014 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

119285510. O. ANRE 75/06 august 2014 - M. Of. nr. 601 - 12.VIII.2014
privind modificarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013

119017511. O. ANRE 67/22 iulie 2014 - M. Of. nr. 559 - 29.VII.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013

119018512. O. ANRE 68/22 iulie 2014 - M. Of. nr. 559 - 29.VII.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pietei de Energie Electrică si Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013

118998513. O. ANRE 66/22 iulie 2014 - M. Of. nr. 555 - 28.VII.2014
pentru modificarea Regulilor generale privind piata centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013

119002514. O. ANRE 70/22 iulie 2014 - M. Of. nr. 556 - 28.VII.2014
privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

118988515. O. ANRE 69/22 iulie 2014 - M. Of. nr. 551 - 25.VII.2014
pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

118825516. L. P 117/11 iulie 2014 - M. Of. nr. 527 - 16.VII.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

118826517. D. PRES 525/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 527 - 16.VII.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

118804518. H. G 570/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 524 - 14.VII.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

118768519. O. ANRE 62/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 518 - 11.VII.2014
privind stabilirea obligatiei producătorilor si furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzactii pe pietele centralizate din România

118491520. O. ANRE 53/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 478 - 28.VI.2014
privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

118492521. O. ANRE 54/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 478 - 28.VI.2014
privind unele măsuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale

118496522. O. ANRE 58/27 iunie 2014 - M. Of. nr. 479 - 28.VI.2014
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

118482523. H. G 511/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 475 - 27.VI.2014
privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru piata reglementată de gaze naturale

118486524. O. ANRE 55/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 475 - 27.VI.2014
pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor între rupti bile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

118487525. O. ANRE 56/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 475 - 27.VI.2014
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

118443526. L. P 80/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 470 - 26.VI.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

118444527. D. PRES 458/23 iunie 2014 - M. Of. nr. 470 - 26.VI.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

118374528. OUG. G 35/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 459 - 24.VI.2014
pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

118318529. O. ANRE 47/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 450 - 19.VI.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

118244530. O. ANRE 37/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

118245531. O. ANRE 38/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

118246532. O. ANRE 39/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

118247533. O. ANRE 40/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr.1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

118248534. O. ANRE 41/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

118249535. O. ANRE 43/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

118250536. O. ANRE 44/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie st aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L.

118251537. O. ANRE 45/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

118252538. O. ANRE 46/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 440 - 17.VI.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. si pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată â gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

118135539. H. G 462/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 422 - 06.VI.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Medias

118113540. O. MDE 344/25 aprilie 2014 - M. Of. nr. 418 - 05.VI.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie”

118117541. O. ANRE 34/04 iunie 2014 - M. Of. nr. 418 - 05.VI.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.

117983542. DEC. PM 206/28 mai 2014 - M. Of. nr. 394 - 28.V.2014
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

117921543. O. ANRE 32/21 mai 2014 - M. Of. nr. 386 - 26.V.2014
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

117898544. O. MMSC 738/13 mai 2014 - M. Of. nr. 382 - 23.V.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

117637545. DEC. CC 53/05 februarie 2014 - M. Of. nr. 341 - 09.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

117614546. O. ME 557/28 aprilie 2014 - M. Of. nr. 336 - 08.V.2014
al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C1-2010 “Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare si economizoare independente”, PT C4-2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C6-2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C7-2010 “Dispozitive de sigurantă”, PT C8-2010 “Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate”, PT C9-2010 “Cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune”, PT C10-2010 “Conducte de abur si conducte de apă fierbinte sub presiune”

117474547. H. G 297/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 313 - 29.IV.2014
pentru aprobarea Acordului dintre EUROCONTROL si Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele si informatiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF), semnat la Bruxelles la 29 iulie 2013 si la 14 octombrie 2013
Acord între EUROCONTROL si Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice din România referitor la accesul la datele si informatiile cuprinse în Instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

117308548. OUG. G 17/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 288 - 18.IV.2014
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

117202549. O. ANRE 30/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

117246550. O. ANRE 29/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 272 - 14.IV.2014
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş

117042551. O. MDE 265/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 246 - 07.IV.2014
al ministrului delegat pentru energie pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 156/2011

117046552. O. ANRE 23/28 martie 2014 - M. Of. nr. 247 - 07.IV.2014
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015

116929553. O. ANRE 20/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

116930554. O. ANRE 21/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

116931555. O. ANRE 22/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A.

116932556. O. ANRE 26/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

116933557. O. ANRE 27/28 martie 2014 - M. Of. nr. 229 - 01.IV.2014
privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

116910558. O. ANRE 19/28 martie 2014 - M. Of. nr. 225 - 31.III.2014
privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitătii de furnizare reglementată si de aprobare a preturilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014

116911559. O. ANRE 18/28 martie 2014 - M. Of. nr. 226 - 31.III.2014
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distributie a gazelor naturale

116923560. OUG. G 13/26 martie 2014 - M. Of. nr. 227 - 31.III.2014
pentru modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

116707561. O. ANRE 17/19 martie 2014 - M. Of. nr. 200 - 21.III.2014
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

116661562. O. MDE 137/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 193 - 19.III.2014
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

116489563. O. ANRE 118/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 171 - 10.III.2014
privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale
Rectificare - M. Of. nr. 392 - 28.V.2014

116379564. H. G 120/19 februarie 2014 - M. Of. nr. 152 - 03.III.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbările climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

116316565. O. ANRE 13/26 februarie 2014 - M. Of. nr. 144 - 27.II.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

116172566. O. ANRE 10/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 121 - 18.II.2014
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare si a veniturilor totale unitare aferente activitătii de furnizare reglementata si de aprobare a preturilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare

116135567. OUG. G 6/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014

115626568. O. ANRE 3/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 60 - 23.I.2014
privind aprobarea certificării Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias ca operator de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014

115556569. DEC. CC 430/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art, 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

115500570. O. ANRE 1/15 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2014
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014

115488571. H. G 1096/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii
Rectificare - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014

115464572. O. ANRE 120/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

115348573. O. ANRE 121/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 12 - 09.I.2014
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

115293574. H. G 1121/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 03 - 06.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

115246575. O. ANRE 109/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 840 - 30.XII.2013
pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate

115227576. O. MMSC 2970/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012

115095577. L. P 354/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfăsurarea procedurii de achizitie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România)-Ungheni (Republica Moldova)“, semnat la Chisinău la 11 iunie 2013

115096578. D. PRES 1098/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfăsurarea procedurii de achizitie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România)-Ungheni (Republica Moldova)“, semnat la Chisinău la 11 iunie 2013

115124579. L. P 379/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

115125580. D. PRES 1126/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

115148581. O. ANRE 93/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitătilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului pe piata reglementată

115149582. O. ANRE 110/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006

115150583. O. ANRE 111/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 828 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

115059584. O. ANRE 106/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 816 - 21.XII.2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

115065585. O. ANRE 107/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 817 - 21.XII.2013
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor natural

114998586. OUG. G 112/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud“ - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord“ - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. si „Electrica Oltenia“ - S.A.

114905587. H. S 74/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 800 - 18.XII.2013
cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord international privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piată pentru emisiile generate de aviatia internatională - COM (2013) 722 final

114751588. O. ANRE 92/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 777 - 12.XII.2013
pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, si privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

114487589. H. G 924/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 743 - 02.XII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz“ - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

114428590. O. ANRE 85/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 739 - 29.XI.2013
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

114258591. O. ANRE 81/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 723 - 25.XI.2013
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala GAZMIR IASI – S.R.L.

114109592. O. ANRE 79/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 707 - 18.XI.2013
pentru aprobarea Conventiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenti punctelor fizice de intrare în/iesire din Sistemul national de transport al gazelor naturale

113903593. O. MFP 1766/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 682 - 06.XI.2013
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale „OPCOM” – S.A. , filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113904594. O. MMFPSPV 2254/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 682 - 06.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale „OPCOM” – S.A. , filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113742595. O. ANRE 76/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 658 - 28.X.2013
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

113728596. O. ME 2004/02 octombrie 2013 - M. Of. nr. 657 - 25.X.2013
al ministrului economiei pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

113640597. H. G 811/18 octombrie 2013 - M. Of. nr. 643 - 18.X.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publică a Societătii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate în derularea acestui proces

113468598. L. P 261/02 octombrie 2013 - M. Of. nr. 621 - 07.X.2013
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

113469599. D. PRES 784/01 octombrie 2013 - M. Of. nr. 621 - 07.X.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

113353600. OUG. G 89/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 602 - 27.IX.2013
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfăsurarea procedurii de achizitie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”, semnat la Chisinău la 11 iunie 2013
Memorandum de Întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfăsurarea procedurii de achizitie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”

113354601. O. ANRE 70/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 602 - 27.IX.2013
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor Naturale

113372602. O. ANRE 71/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 604 - 27.IX.2013
pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licentiat al pietei centralizate din sectorul gazelor naturale - Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale "OPCOM” - S.A.

113373603. DEC. ANRE 2783/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 604 - 27.IX.2013
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

113180604. O. ANRE 69/11 septembrie 2013 - M. Of. nr. 581 - 12.IX.2013
pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licentiat al pietei centralizate din sectorul gazelor naturale - Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

112972605. O. ANRE 65/22 august 2013 - M. Of. nr. 554 - 02.IX.2013
privind aprobarea conditiilor-cadru de valabilitate a licentei de administrare a pietei centralizate a gazelor naturale

112917606. O. ANRE 61/02 august 2013 - M. Of. nr. 546 - 29.VIII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amănuntul apărute între participantii la piata de energie electrică si gaze naturale

112867607. O. ANRE 66/22 august 2013 - M. Of. nr. 541 - 27.VIII.2013
pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului national de transport al gazelor naturale

112832608. O. ANRE 64/14 august 2013 - M. Of. nr. 536 - 26.VIII.2013
privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

112844609. DEC. ANRE 2340/13 august 2013 - M. Of. nr. 538 - 26.VIII.2013
privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

112540610. H. G 504/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 489 - 02.VIII.2013
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe directia Iasi (România)-Ungheni (Republica Moldova)”

112357611. O. ANRE 51/19 iulie 2013 - M. Of. nr. 468 - 29.VII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.

112358612. O. ANRE 52/19 iulie 2013 - M. Of. nr. 468 - 29.VII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pietei de Energie Electrică si Gaze Naturale OPCOM - S.A.

112146613. O. ANRE 50/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 436 - 17.VII.2013
pentru aprobarea Regulilor generale privind piata centralizată de gaze naturale

112061614. H. G 446/04 iulie 2013 - M. Of. nr. 427 - 15.VII.2013
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale

112063615. O. ANRE 34/31 mai 2013 - M. Of. nr. 427 - 15.VII.2013
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor în sectorul gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 09.IX.2013

112095616. H. G 474/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 430 - 15.VII.2013
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe directia Iasi (România) - Ungheni (Republica Moldova)”
Rectificare - M. Of. nr. 653 - 23.X.2013

111959617. O. ANRE 44/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 412 - 08.VII.2013
pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

111960618. O. ANRE 45/28 iunie 2013 - M. Of. nr. 412 - 08.VII.2013
pentru aprobarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale

111812619. L. P 207/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 395 - 01.VII.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

111813620. D. PRES 635/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 395 - 01.VII.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

111789621. O. ANRE 39/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 391 - 29.VI.2013
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014

111790622. O. ANRE 46/28 iunie 2013 - M. Of. nr. 391 - 29.VI.2013
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

111755623. OUG. G 70/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 387 - 28.VI.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

111711624. H. G 395/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 380 - 27.VI.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

111718625. O. ANRE 42/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 382 - 27.VI.2013
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, si privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

111492626. DEC. PM 238/12 iunie 2013 - M. Of. nr. 350 - 13.VI.2013
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

111415627. O. ANRE 36/07 iunie 2013 - M. Of. nr. 336 - 10.VI.2013
pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A

111423628. O. ANRE 37/07 iunie 2013 - M. Of. nr. 338 - 10.VI.2013
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate si solicitarea avizului Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea initierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale

111328629. L. P 169/31 mai 2013 - M. Of. nr. 325 - 05.VI.2013
privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

111329630. D. PRES 576/31 mai 2013 - M. Of. nr. 326 - 05.VI.2013
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

111343631. H. G 302/29 mai 2013 - M. Of. nr. 327 - 05.VI.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - SA. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

111316632. O. ANRE 33/22 mai 2013 - M. Of. nr. 322 - 04.VI.2013
privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrică

111000633. DEC. ANRE 1224/17 mai 2013 - M. Of. nr. 282 - 20.V.2013
privind retragerea Licentei nr. 675 de distributie a gazelor naturale în localitatea Motru, apartinătoare municipiului Motru, judetul Gorj

111001634. DEC. ANRE 1225/17 mai 2013 - M. Of. nr. 282 - 20.V.2013
privind desemnarea Societătii Comerciale DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L. pentru operarea sistemului de distributie a gazelor naturale în localitatea Motru, apartinătoare municipiului Motru, judetul Gorj

110995635. DEC. ANRE 1226/17 mai 2013 - M. Of. nr. 280 - 17.V.2013
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

110830636. O. ANRE 28/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 259 - 09.V.2013
privind modificarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

110715637. H. G 204/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 248 - 30.IV.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

110742638. O. MMSC 654/16 aprilie 2013 - M. Of. nr. 251 - 30.IV.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatie nou-intrate, pentru Instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru Instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 89/2013

110743639. O. MMSC 659/16 aprilie 2013 - M. Of. nr. 251 - 30.IV.2013
al ministrului medului al schimbărilor climatice pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012

110682640. O. ANRE 25/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 244 - 29.IV.2013
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială "Depomures" - S.A. Târgu Mures

110683641. O. ANRE 26/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 244 - 29.IV.2013
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias

110645642. O. ANRE 24/24 aprilie 2013 - M. Of. nr. 240 - 25.IV.2013
pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitătilor de gaze naturale rezultate din activitatea de productie necesare acoperirii consumului pe piata reglementată

110586643. O. ANRE 22/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. 233 - 23.IV.2013
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

110497644. DEC. CC 123/05 martie 2013 - M. Of. nr. 214 - 16.IV.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova - S.A. si „Electrica Oltenia”- SA., a Legii nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 143/2007, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin, (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, a art. II din Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, a Legii nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica - S.A, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, a art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene si a Legii nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011

110410645. O. ANRE 19/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. 210 - 13.IV.2013
pentru aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2013-2014

110209646. H. G 132/03 aprilie 2013 - M. Of. nr. 188 - 03.IV.2013
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias prin metode specifice pietei de capital

110165647. OUG. G 17/27 martie 2013 - M. Of. nr. 176 - 01.IV.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

110166648. OUG. G 18/27 martie 2013 - M. Of. nr. 176 - 01.IV.2013
pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

110124649. O. ME 622/28 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
al ministrului economiei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

110125650. O. ANRE 14/27 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

110126651. O. ANRM 35/27 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

110127652. O. ANRE 15/27 martie 2013 - M. Of. nr. 169 - 29.III.2013
privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

110139653. O. ANRE 16/27 martie 2013 - M. Of. nr. 171 - 29.III.2013
privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

109949654. O. ANRE 9/13 martie 2013 - M. Of. nr. 144 - 19.III.2013
privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distributie a gazelor naturale si de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

109934655. O. ME 349/21 februarie 2013 - M. Of. nr. 141 - 18.III.2013
al ministrului economiei privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT C3-2012 „Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate”

109930656. O. ANRE 12/13 martie 2013 - M. Of. nr. 138 - 15.III.2013
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul

109931657. O. ANRE 13/13 martie 2013 - M. Of. nr. 138 - 15.III.2013
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport în perioada 1 aprilie 2013-30 iunie 2013

109805658. H. G 66/27 februarie 2013 - M. Of. nr. 123 - 06.III.2013
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră si a rapoartelor privind datele tonă-kilometru si acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului

109717659. O. ANRE 7/20 februarie 2013 - M. Of. nr. 113 - 27.II.2013
privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012

109625660. O. MMSC 89/28 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 104 - 21.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile nou-intrate, pentru instalatiile cu modificări semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi încetează partial sau total functionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

109628661. O. ANRE 5/13 februarie 2013 - M. Of. nr. 104 - 21.II.2013
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

109565662. O. ANRE 4/13 februarie 2013 - M. Of. nr. 95 - 15.II.2013
pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale

109553663. O. ANRE 6/14 februarie 2013 - M. Of. nr. 94 - 14.II.2013
privind stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultimă instantă a gazelor naturale în orasul Motru, judetul Gorj, realizată de furnizorul de ultimă instantă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A.

109555664. DEC. ANRE 398/14 februarie 2013 - M. Of. nr. 94 - 14.II.2013
privind retragerea Licentei nr. 676/2006 de furnizare a gazelor naturale în localitatea Motru apartinătoare municipiului Motru, judetul Gorj, acordată Societătii Comerciale BEN & BEN - SA

109176665. O. ANRE 3/29 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 66 - 31.I.2013
pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

109160666. O. ANRE 2/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 64 - 30.I.2013
privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrică si gaze naturale în vederea accesului la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comuna, conform Regulamentului (UE) nr. 1,031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European st a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii

109066667. OG. G 6/22 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 52 - 23.I.2013
privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

109067668. H. G 22/22 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 52 - 23.I.2013
privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia internă pentru piata reglementată de gaze naturale

109082669. OG. G 7/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmarea dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale

108764670. O. MMP 4048/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2013
al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
Rectificare - M. Of. nr. 110 - 25.II.2013

108670671. H. G 1308/27 decembrie 2012 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

108671672. O. CNVM 142/20 decembrie 2012 - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii
Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii

108612673. H. G 1240/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 885 - 27.XII.2012
pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si temenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinata cuantumului indemnizatiilor si a despăgubirilor si a modului de plată a acestora

108631674. H. G 1267/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 890 - 27.XII.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108514675. O. ANRE 42/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

108515676. O. ANRE 47/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

108516677. O. ANRE 48/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala „Depomures” - S.A. Târgu Mures

108517678. O. ANRE 49/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 875 - 21.XII.2012
pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

108470679. H. G 1251/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 869 - 20.XII.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri sl cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108424680. O. MECMA 2717/13 decembrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 222/2012 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

108029681. DEC. PM 534/04 decembrie 2012 - M. Of. nr. 813 - 04.XI.2012
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

107367682. H. S 41/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 733 - 30.X.2012
cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispozitiilor privind calendarul licitatiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră - COM (2012) 416 final

107348683. H. G 1033/24 octombrie 2012 - M. Of. nr. 729 - 29.X.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni"

107216684. L. P 176/18 octombrie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

107217685. D. PRES 643/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

107045686. L. P 163/04 octombrie 2012 - M. Of. nr. 691 - 08.X.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

107046687. D. PRES 618/03 octombrie 2012 - M. Of. nr. 691 - 08.X.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

107013688. H. G 919/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 686 - 04.X.2012
privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

107004689. L. P 160/02 octombrie 2012 - M. Of. nr. 685 - 03.X.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

107005690. D. PRES 612/02 octombrie 2012 - M. Of. nr. 685 - 03.X.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

106939691. H. G 928/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 679 - 01.X.2012
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

106958692. O. MMP 3420/12 septembrie 2012 - M. Of. nr. 680 - 01.X.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

106923693. O. ANRE 35/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 675 - 27.IX.2012
pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala ”Depomures” - S.A. Targu Mures

106924694. O. ANRE 36/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 675 - 27.IX.2012
pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale ”Romgaz” - S.A. Medias

106859695. O. ANRE 34/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 667 - 24.IX.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

106716696. O. ANRE 31/30 august 2012 - M. Of. nr. 646 - 11.IX.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

106671697. O. ANRE 32/30 august 2012 - M. Of. nr. 635 - 06.IX.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

106652698. H. G 870/23 august 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
pentru stabilirea unei exceptii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

106564699. H. G 829/07 august 2012 - M. Of. nr. 617 - 28.VIII.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

106298700. DEC. CC 725/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 573 - 13.VIII.2012
cu privire la exceptia de neconstitutionalitate, ridicată direct de Avocatul Poporului, referitoare la prevederile art. 90, art. 91 si art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004

106246701. H. G 774/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 565 - 09.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A, Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

106247702. H. G 775/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 565 - 09.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

106205703. DEC. PM 437/07 august 2012 - M. Of. nr. 557 - 07.VIII.2012
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

105721704. L. P 123/10 iulie 2012 - M. Of. nr. 485 - 16.VII.2012
Legea energiei electrice si a gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 665 - 21.IX.2012

105722705. D. PRES 477/09 iulie 2012 - M. Of. nr. 485 - 16.VII.2012
pentru promulgarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale

105620706. H. G 668/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 468 - 10.VII.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

105501707. L. P 91/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 453 - 06.VII.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

105502708. D. PRES 439/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 453 - 06.VII.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

105474709. H. G 566/30 mai 2012 - M. Of. nr. 449 - 05.VII.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Conductă de interconectare a Sistemului national de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni”

105141710. O. ANRE 23/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilitătii capitalului pentru categoriile de imobilizări corporale si necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activitătilor de transport si înmagazinare subterană a gazelor naturale

105072711. O. MFP 809/08 iunie 2012 - M. Of. nr. 397 - 13.VI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităti în lei si în valută si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

104936712. O. ANRE 22/25 mai 2012 - M. Of. nr. 379 - 06.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

104793713. O. ANRE 20/18 mai 2012 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea cap. VII din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifeior reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

104465714. O. ANRE 17/11 mai 2012 - M. Of. nr. 334 - 17.V.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

104466715. O. ANRE 18/11 mai 2012 - M. Of. nr. 334 - 17.V.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

103763716. O. MMP 1129/27 martie 2012 - M. Of. nr. 254 - 17.IV.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea Societătii Comerciale "Rosoos Frigotermic" - S.R.L. ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

103732717. DEC. PM 83/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2012
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

103586718. O. ANRE 11/23 martie 2012 - M. Of. nr. 226 - 04.IV.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

103486719. O. MECMA 222/06 februarie 2012 - M. Of. nr. 208 - 29.III.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gâzelor naturale cu retelele europene” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

103496720. O. ANRE 7/24 februarie 2012 - M. Of. nr. 210 - 29.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, executia, operarea, întretinerea si repararea statiilor de depozitare si distributie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule

103466721. O. ANRE 10/23 martie 2012 - M. Of. nr. 206 - 28.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

103402722. O. MECMA 1370/23 martie 2012 - M. Of. nr. 197 - 26.III.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

103403723. O. ANRE 9/23 martie 2012 - M. Of. nr. 197 - 26.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

103404724. O. ANRM 122/23 martie 2012 - M. Of. nr. 197 - 26.III.2012
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

103317725. O. MECTS 3395/29 februarie 2012 - M. Of. nr. 186 - 22.III.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal” (scoală de maistri), domeniul „minier, petrol si gaze”, calificările profesionale „maistru miner” si „maistru electromecanic minier” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul tehnic „Dimitrie Leonida” din municipiul Petrosani

103100726. O. ANRE 3/10 februarie 2012 - M. Of. nr. 158 - 09.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2012 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2012-2013

102394727. DEC. ANRE 127/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 70 - 27.I.2012
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea Societătii Comerciale „Distrigaz Sud Retele" - S.R.L. ca operator al sistemului de distributie a gazelor naturale în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov, pentru o perioadă determinată de 3 luni

102281728. O. ANRE 2/13 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 50 - 20.I.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012
Rectificare - M. Of. nr. 142 - 02.III.2012

102123729. L. P 19/11 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2012
pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

102124730. D. PRES 22/10 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2012
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004

102045731. L. P 5/06 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

102046732. D. PRES 8/05 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 19 - 10.I.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

102001733. O. MECMA 2875/04 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 “Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea “Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”

102002734. O. MFP 3006/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 “Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea “Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”

102003735. O. MAE 1047/18 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 “Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea “Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”

101843736. OUG. G 116/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 931 - 29.XII.2011
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice
Rectificare - M. Of. nr. 369 - 31.V.2012

101853737. O. ANRE 52/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 932 - 29.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale

101862738. H. G 1278/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 933 - 29.XII.2011
pentru denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste România al gazelor naturale din URSS către Turcia, Grecia si alte tări, încheiată la Moscova la 29 decembrie 1986, si a Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996

101820739. OUG. G 115/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 926 - 28.XII.2011
privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

101826740. O. ANRE 54/22 decembrie 2011 - M. Of. nr. 927 - 28.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 22^1, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

101827741. O. ANRE 55/22 decembrie 2011 - M. Of. nr. 927 - 28.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

101607742. O. MMP 2851/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 898 - 19.XII.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitătile de aviatie, pentru anul 2012 si perioada 2013-2020

101556743. O. MECTS 5367/10 octombrie 2011 - M. Of. nr. 892 - 16.XII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “minier, petrol si gaze”, calificarea profesională “maistru la extractia, transportul, tratarea si distributia gazelor” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Grupul Scolar “Astra” din municipiul Pitesti

101540744. O. ANRE 50/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 890 - 15.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2011 privind stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultimă instantă a gazelor naturale în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov, realizată de furnizorul de ultimă instantă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A.

101276745. O. ANRE 48/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 863 - 07.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 84 - 02.II.2012

101218746. DEC. PM 129/30 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 854 - 02.XII.2011
privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

101036747. O. MMP 2682/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 836 - 25.XI.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciprocă în vederea certificării societătilor comerciale si a personalului în ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de căldură care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăsoară activitătile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE)nr. 303/2008

101013748. O. MCPN 2663/28 octombrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Colectiei publice obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias

101020749. H. G 1146/16 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 834 - 24.XI.2011
privind modificarea denumirii si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aprobarea Actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, precum si actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

100988750. O. ANRE 47/11 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 829 - 23.XI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

100463751. Rap. 3/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 752 - 26.X.2011
al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale în perioada octombrie 2010-martie 2011

100349752. O. ANRE 41/11 octombrie 2011 - M. Of. nr. 731 - 18.X.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultimă instantă a gazelor naturale în satul Crizbav, apartinător comunei Crizbav, judetul Brasov, realizată de furnizorul de ultimă instantă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA-S.A.

100181753. H. G 968/05 octombrie 2011 - M. Of. nr. 710 - 07.X.2011
pentru aprobarea actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - SA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000

100029754. O. ANRE 38/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 691 - 29.IX.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

100030755. O. ANRE 39/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 691 - 29.IX.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 22^1, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 54/2007

99897756. O. ANRE 37/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 676 - 22.IX.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

99641757. O. ANRE 36/26 august 2011 - M. Of. nr. 645 - 09.IX.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei gazelor naturale

99384758. O. ANRE 35/19 august 2011 - M. Of. nr. 602 - 25.VIII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L.

99031759. H. G 684/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 552 - 03.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor peritru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

98954760. O. MTI 169/11 martie 2011 - M. Of. nr. 541 - 01.VIII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

98955761. O. MMP 1801/29 iunie 2011 - M. Of. nr. 541 - 01.VIII.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Planului national de actiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviatiei civile pentru perioada 2011-2020

98853762. O. ANRE 30/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 525 - 26.VII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

98401763. O. ANRE 29/24 iunie 2011 - M. Of. nr. 463 - 01.VII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

98305764. H. G 631/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 447 - 27.VI.2011
privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E VIII - 8 Est Depresiunea Panonică, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A.

98261765. O. ANRE 24/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 440 - 23.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

98262766. O. ANRE 25/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 440 - 23.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 221, art. 25 pct. A “cerinte financiare” pct. (v), art. 26 alin. (2), art. 36, art. 38 alin. (11), art. 39, 41, 42 si 44 din Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 54/2007

98263767. O. ANRE 26/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 440 - 23.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

98272768. O. MECMA 1284/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

98273769. O. ANRE 27/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

98274770. O. ANRM 160/22 iunie 2011 - M. Of. nr. 441 - 23.VI.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

98138771. OUG. G 53/16 iunie 2011 - M. Of. nr. 426 - 17.VI.2011
pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale

97771772. H. G 526/18 mai 2011 - M. Of. nr. 374 - 30.V.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

97626773. O. MECMA 625/22 martie 2011 - M. Of. nr. 350 - 19.V.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

97627774. O. MFP 1947/02 mai 2011 - M. Of. nr. 350 - 19.V.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retelele de transport al energiei electrice si gazelor naturale din cadrul operatiunii “Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” - partea de transport - a axei prioritare 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice 2007-2013”

97365775. H. G 417/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 319 - 09.V.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

97171776. O. ANRE 21/21 aprilie 2011 - M. Of. nr. 289 - 26.IV.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

97172777. O. ANRE 22/21 aprilie 2011 - M. Of. nr. 289 - 26.IV.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

96469778. O. ANRE 16/04 martie 2011 - M. Of. nr. 199 - 22.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ -S.R.L

96234779. O. MMP 1004/03 martie 2011 - M. Of. nr. 166 - 08.III.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decizie de impunere privind aplicarea penalitătii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”

95950780. O. MECMA 156/25 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 129 - 21.II.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale

95816781. O. MMP 756/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 107 - 10.II.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din România ca organism de evaluare si certificare provizorie a personalului care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 si a personalului care desfăsoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentuf (CE) nr. 307/2008 si de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

95520782. O. MMP 2210/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

95521783. O. MFP 62/12 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de seră si modalitătile de colaborare dintre autoritătile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

95530784. O. ANRE 3/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 90 - 03.II.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUTIE - S.R.L.

95395785. O. ANRE 2/20 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 68 - 26.I.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012
Rectificare - M. Of. nr. 195 - 21.III.2011

95232786. O. MECMA 11/04 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

95233787. O. ANRE 39/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

95234788. O. ANRM 177/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 47 - 19.I.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

95152789. O. MECMA 2842/20 decembrie 2010 - M. Of. nr. 34 - 14.I.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităti de aviatie si, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie
Rectificare - M. Of. nr. 214 - 28.III.2011

95171790. O. ANRE 40/22 decembrie 2010 - M. Of. nr. 37 - 14.I.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale si pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

94963791. O. MECMA 2926/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 07 - 04.I.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) “Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

94750792. O. MMP 2069/26 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 872 - 28.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

94765793. H. G 1300/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 874 - 28.XII.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

94295794. O. ANRE 31/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 819 - 08.XII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport

94075795. O. ANRE 30/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 791 - 26.XI.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

93989796. O. ANRE 32/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 782 - 23.XI.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005

93990797. O. ANRE 33/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 782 - 23.XI.2010
33. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea anexei nr. 2 “Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale” la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

93991798. O. ANRE 34/11 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 782 - 23.XI.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea anexei nr. 2A “Conditii-standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici” la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

93108799. DEC. PM 233/04 octombrie 2010 - M. Of. nr. 674 - 04.X.2010
privind modificarea pct. 5 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

92997800. O. ANRE 27/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 662 - 27.IX.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANTCONSTRUCTCOMPANY - S.A

92965801. H. G 939/08 septembrie 2010 - M. Of. nr. 657 - 23.IX.2010
privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

92855802. DEC. PM 225/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 644 - 15.IX.2010
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

92816803. H. G 924/01 septembrie 2010 - M. Of. nr. 638 - 10.IX.2010
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita româno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita româno-ungară

92572804. H. G 827/04 august 2010 - M. Of. nr. 609 - 27.VIII.2010
pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias prin metode specifice pietei de capital

92543805. O. MMP 1294/19 august 2010 - M. Of. nr. 606 - 26.VIII.2010
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea si aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităti de aviatie

92500806. H. G 831/04 august 2010 - M. Of. nr. 596 - 23.VIII.2010
privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societătii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate în derularea acestui proces
Modificari si completari:
-H. G 811/18 octombrie 2013 - M. Of. nr. 643 - 18.X.2013

91933807. O. ANRE 19/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 531 - 29.VII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

91901808. O. MECMA 1370/20 iulie 2010 - M. Of. nr. 526 - 28.VII.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare, prevăzut în Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie"- partea de distributie

91878809. Rap. MECMA 2/06 iulie 2010 - M. Of. nr. 523 - 27.VII.2010
al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2009-iulie 2010

91367810. O. MECMA 1215/22 iunie 2010 - M. Of. nr. 464 - 07.VII.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale

91144811. O. ANRE 18/24 iunie 2010 - M. Of. nr. 436 - 29.VI.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei hr. 76/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

90784812. O. MECMA 663/12 aprilie 2010 - M. Of. nr. 385 - 10.VI.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare si economizoare independente", PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 „Dispozitive de sigurantă", PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune", PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apă fierbinte sub presiune"

89974813. H. G 399/21 aprilie 2010 - M. Of. nr. 286 - 30.IV.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

89897814. O. ANRE 9/25 martie 2010 - M. Of. nr. 276 - 28.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea punctelor virtuale aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale

89830815. O. ANRE 10/25 martie 2010 - M. Of. nr. 266 - 23.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului national de transport al gazelor naturale

89817816. O. ANRE 12/15 aprilie 2010 - M. Of. nr. 264 - 22.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias

89818817. O. ANRE 13/15 aprilie 2010 - M. Of. nr. 264 - 22.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures" - S.A. Târgu Mures

89822818. O. MECMA 393/04 martie 2010 - M. Of. nr. 264 - 22.IV.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor fn retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie" - partea de distributie

89693819. O. MECMA 392/04 martie 2010 - M. Of. nr. 246 - 16.IV.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

89694820. O. MFP 876/30 martie 2010 - M. Of. nr. 246 - 16.IV.2010
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", domeniul major de interventie 1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului)", operatiunea „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si al petrolului, precum si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie" - partea de distributie

89495821. H. G 103/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 218 - 07.IV.2010
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei, semnat la Tbilisi la 7 octombrie 2009
Protocol între Ministerul Economiei din România si Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor si rutelor de transport al energiei

89067822. O. MECMA 333/25 februarie 2010 - M. Of. nr. 169 - 16.III.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei nr. 2 „Ghidul solicitantului" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE)

88980823. H. G 133/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 155 - 10.III.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

88590824. DEC. PM 108/22 februarie 2010 - M. Of. nr. 117 - 22.II.2010
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

88156825. DEC. PM 62/01 februarie 2010 - M. Of. nr. 76 - 03.II.2010
privind constatarea încetării situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale

88068826. O. ANRE 2/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 64 - 28.I.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea modalitătii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

88029827. DEC. CC 1539/17 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 56 - 25.I.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 lit. d) si f) din Legea gazelor nr. 351/2004

87933828. DEC. PM 23/20 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2010
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

87890829. O. ME 2243/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2010
al ministrului economiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale

87725830. O. ANRE 98/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 11 - 08.I.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

87695831. O. ANRE 99/23 decembrie 2009 - M. Of. nr. 9 - 07.I.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

87683832. O. ME 2210/18 decembrie 2009 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2010
al ministrului economiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

87684833. O. ANRE 96/10 decembrie 2009 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

87685834. O. ANRM 278/17 decembrie 2009 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2010
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

87577835. O. ME 2240/22 decembrie 2009 - M. Of. nr. 920 - 29.XII.2009
al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"(POS CCE)

86681836. O. ANRE 91/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 812 - 27.XI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale

86624837. O. ANRE 89/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 804 - 25.XI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 30 - 14.I.2010

86556838. O. ME 2031/13 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale

86517839. O. ANRE 86/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 793 - 20.XI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică si gaze naturale

86504840. O. ME 1969/02 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 791 - 19.XI.2009
al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
Rectificare - M. Of. nr. 214 - 28.III.2011

86398841. L. P 332/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale

86399842. D. PRES 1648/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale

86206843. DEC. CC 1188/17 septembrie 2009 - M. Of. nr. 755 - 05.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86-90 din Legea gazelor nr. 351/2004

85824844. O. ANRE 83/15 octombrie 2009 - M. Of. nr. 715 - 23.X.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ -S.R.L.

85742845. O. ME 1825/14 octombrie 2009 - M. Of. nr. 707 - 21.X.2009
al ministrului economiei privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.652/2007

85584846. O. ANRE 81/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 691 - 14.X.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures" - S.A. Târgu Mures

85476847. O. ISCIR 349/26 august 2009 - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule

85318848. DEC. ANRE 2246/03 octombrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

84901849. O. ANRE 77/10 septembrie 2009 - M. Of. nr. 632 - 24.IX.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

84894850. O. ANRE 78/10 septembrie 2009 - M. Of. nr. 631 - 23.IX.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

84875851. O. ANRE 74/14 august 2009 - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori si consumatorii de gaze naturale

84658852. O. ANRE 76/27 august 2009 - M. Of. nr. 599 - 31.VIII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

84496853. Rap. ME 1/05 august 2009 - M. Of. nr. 580 - 20.VIII.2009
Raport al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2008 - iulie 2009

84514854. O. ANRE 75/14 august 2009 - M. Of. nr. 581 - 20.VIII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea art. IX din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2009 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

84240855. O. ANRE 70/16 iulie 2009 - M. Of. nr. 547 - 06.VIII.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

84215856. DEC. PM 595/04 august 2009 - M. Of. nr. 545 - 05.VIII.2009
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

83497857. H. G 748/24 iunie 2009 - M. Of. nr. 457 - 01.VII.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

83428858. O. ANRE 68/25 iunie 2009 - M. Of. nr. 449 - 30.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007

83328859. O. ANRE 65/16 iunie 2009 - M. Of. nr. 437 - 26.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

83266860. O. ANRE 63/16 iunie 2009 - M. Of. nr. 431 - 24.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

83268861. O. ANRE 66/16 iunie 2009 - M. Of. nr. 431 - 24.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

82900862. OUG. G 54/27 mai 2009 - M. Of. nr. 400 - 12.VI.2009
privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 411 - 16.VI.2009
Modificari si completari:
-L. P 332/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 778 - 13.XI.2009

82911863. DEC. CC 524/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 401 - 12.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilorcu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

82922864. DEC. CC 692/05 mai 2009 - M. Of. nr. 402 - 12.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea gazelor nr.351/2004

82112865. H. G 549/06 mai 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii „Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroseni

81903866. L. P 131/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 299 - 07.V.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

81904867. D. PRES 737/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 299 - 07.V.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

81686868. O. ANRE 57/23 aprilie 2009 - M. Of. nr. 278 - 28.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale

81687869. O. ANRE 58/23 aprilie 2009 - M. Of. nr. 278 - 28.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A.

81590870. O. ANRE 53/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2009
al presedintelui Autorittii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea preturilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

81591871. O. ANRE 54/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribute a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

81592872. O. ANRE 55/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribute a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTE - S.A.

81593873. O. ANRE 56/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 273 - 27.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea preturilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ ROMANIA - S.A..

81388874. O. ME 490/13 martie 2009 - M. Of. nr. 253 - 16.IV.2009
al ministrului economiei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

81400875. O. ANRE 5/05 februarie 2009 - M. Of. nr. 255 - 16.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

81272876. O. ANRE 7/05 martie 2009 - M. Of. nr. 244 - 13.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

80910877. O. ME 580/25 martie 2009 - M. Of. nr. 214 - 02.IV.2009
al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

80911878. O. ANRE 10663/25 martie 2009 - M. Of. nr. 214 - 02.IV.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

80912879. O. ANRM 59/25 martie 2009 - M. Of. nr. 214 - 02.IV.2009
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

80754880. O. ANRE 35/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

80755881. O. ANRE 36/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

80756882. O. ANRE 37/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

80757883. O. ANRE 38/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

80758884. O. ANRE 39/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

80759885. O. ANRE 40/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A.

80760886. O. ANRE 41/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEAGAZ - S.A.

80761887. O. ANRE 42/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L.

80762888. O. ANRE 43/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

80763889. O. ANRE 44/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

80764890. O. ANRE 45/24 martie 2009 - M. Of. nr. 204 - 31.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

80683891. O. ANRE 15/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

80684892. O. ANRE 16/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

80685893. O. ANRE 17/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

80687894. O. ANRE 18/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

80688895. O. ANRE 19/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

80689896. O. ANRE 20/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST -S.A.

80690897. O. ANRE 21/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

80691898. O. ANRE 22/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A.

80692899. O. ANRE 23/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY- S.R.L.

80693900. O. ANRE 24/24 martie 2009 - M. Of. nr. 197 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ EST - S.A.

80696901. O. ANRE 10/24 martie 2009 - M. Of. nr. 198 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C.APOPI&BLUMEN -S.R.L.

80697902. O. ANRE 11/24 martie 2009 - M. Of. nr. 198 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN &BEN -S.A.

80698903. O. ANRE 12/24 martie 2009 - M. Of. nr. 198 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ - S.A.

80699904. O. ANRE 13/24 martie 2009 - M. Of. nr. 198 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONSTRUCT P&G - S.R.L.

80700905. O. ANRE 14/24 martie 2009 - M. Of. nr. 198 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ -S.A.

80704906. O. ANRE 25/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

80705907. O. ANRE 26/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

80706908. O. ANRE 27/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

80707909. O. ANRE 28/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A.

80708910. O. ANRE 29/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

80709911. O. ANRE 30/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

80710912. O. ANRE 31/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

80711913. O. ANRE 32/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINTI GAZ - S.A.

80712914. O. ANRE 33/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA-S.R.L.

80713915. O. ANRE 34/24 martie 2009 - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

80658916. O. ANRE 9/24 martie 2009 - M. Of. nr. 192 - 27.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

80665917. O. ANRE 8/19 martie 2009 - M. Of. nr. 193 - 27.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOCOIL - S.R.L.

80587918. O. MMED 254/12 martie 2009 - M. Of. nr. 186 - 25.III.2009
al ministrului mediului pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012

80163919. O. ANRE 6/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 149 - 10.III.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007

79576920. O. ANRE 4/05 februarie 2009 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a cerintelor tehnice minime de realizare si exploatare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

79321921. DEC. PM 171/02 februarie 2009 - M. Of. nr. 63 - 03.II.2009
privind constatarea încetării situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale

79275922. DEC. ANRE 145/21 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 58 - 30.I.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

78842923. O. ANRE 3/13 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 30 - 15.I.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea stocului de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2009

78762924. DEC. PM 71/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
privind modificarea pct.1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

78721925. DEC. PM 38/08 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2009
privind declararea situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale

78490926. DEC. CC 1311/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 884 - 29.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009

78426927. O. MDLPL 1583/15 decembrie 2008 - M. Of. nr. 877 - 24.XII.2008
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

78109928. O. MT 1509/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 848 - 17.XII.2008
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.177(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004

77690929. O. MMDD 1376/29 octombrie 2008 - M. Of. nr. 818 - 05.XII.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Procedurii de raportare a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum si modalitatea de răspuns la observatiile si întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES

77454930. O. MMDD 1474/18 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 793 - 26.XI.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea si stocarea datelor specifice Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)

77129931. O. ANRE 125/04 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 770 - 17.XI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

77003932. H. G 1389/04 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 757 - 10.XI.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

76486933. O. ANRE 122/09 octombrie 2008 - M. Of. nr. 719 - 23.X.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică si gaze naturale

76313934. O. ANRE 123/09 octombrie 2008 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati  

76314935. O. MEF 2971/09 octombrie 2008 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati 

76249936. H. G 1279/08 octombrie 2008 - M. Of. nr. 702 - 15.X.2008
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

76098937. DEC. PM 200/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 688 - 09.X.2008
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

75718938. O. ANRE 118/02 septembrie 2008 - M. Of. nr. 654 - 16.IX.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

75620939. O. ANRE 117/14 august 2008 - M. Of. nr. 644 - 09.IX.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrică
Modificari si completari:
-O. ANRE 33/22 mai 2013 - M. Of. nr. 322 - 04.VI.2013

75537940. DEC. CC 827/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 636 - 03.IX.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

75250941. H. G 847/13 august 2008 - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatii de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 si 6 de 210 MW de la CTE Mintia”

75273942. O. MT 987/11 august 2008 - M. Of. nr. 614 - 20.VIII.2008
al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.220(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

75145943. DEC. ANRG 183/10 martie 2005 - M. Of. nr. 600 - 12.VIII.2008
presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale - republicare

75133944. DEC. ANRG 309/30 martie 2008 - M. Of. nr. 598 - 11.VIII.2008
presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale - republicare

75136945. O. MEF 2285/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport”- partea de transport

75137946. O. MEF 2286/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

75139947. O. MEF 2288/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 599 - 11.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 „Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea 4.3 „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” din cadrul axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

75062948. O. ANRE 115/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 589 - 06.VIII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei hr. 62/2008

74955949. O. ANRE 114/21 iulie 2008 - M. Of. nr. 578 - 31.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2007

74777950. O. MEF 2242/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

74490951. O. ANRE 113/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru numirea Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

74491952. O. MEF 2125/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru numirea Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

74412953. O. ANRE 112/03 iulie 2008 - M. Of. nr. 524 - 11.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINTI GAZ -S.A.

74053954. O. ANRE 108/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEAGAZ - S.A.

74054955. O. ANRE 109/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA93 - S.R.L.

74055956. O. ANRE 110/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

74056957. O. ANRE 111/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

74057958. DEC. ANRE 1228/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

74058959. O. ANRE 62/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 489 - 01.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România

74194960. O. MT 813/25 iunie 2008 - M. Of. nr. 492 - 01.VII.2008
al ministrului transporturilor privind procedurile de inspectie si supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate si substante lichide nocive în terminalele din porturile românesti

74000961. O. ANRE 76/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ -S.A.

74001962. O. ANRE 77/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONSTRUCT P&G - S.R.L.

74002963. O. ANRE 78/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A.

74003964. O. ANRE 79/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

74004965. O. ANRE 80/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L

74006966. O. ANRE 81/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L

74007967. O. ANRE 84/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZVEST - S.A.

74008968. O. ANRE 85/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A.

74009969. O. ANRE 86/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

74010970. O. ANRE 87/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EUROSEVENINDUSTRY - S.R.L

74011971. O. ANRE 88/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ EST - S.A.

74012972. O. ANRE 89/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

74013973. O. ANRE 90/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

74014974. O. ANRE 91/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

74015975. O. ANRE 92/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A.

74034976. O. ANRE 82/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

74035977. O. ANRE 83/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

74036978. O. ANRE 93/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A

74037979. O. ANRE 94/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

74038980. O. ANRE 95/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

74039981. O. ANRE 96/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L.

74040982. O. ANRE 97/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

74041983. O. ANRE 98/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

74042984. O. ANRE 99/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 486 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AURAPLAST - S.R.L.

74043985. O. ANRE 100/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

74044986. O. ANRE 101/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTOGAZ - S.R.L.

74045987. O. ANRE 102/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias

74046988. O. ANRE 103/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

74047989. O. ANRE 104/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L

74048990. O. ANRE 105/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

74049991. O. ANRE 106/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

74050992. O. ANRE 107/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 487 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A.

73960993. H. G 636/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 475 - 27.VI.2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a măsurilor pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

73978994. O. ANRE 68/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

73980995. O. ANRE 69/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 si pentru intrarea în vigoare a prevederilor Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, în regim de testare, în perioada 1 octombrie 2008-30 iunie 2009

73981996. O. ANRE 70/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures" - S.A. Târgu Mures

73982997. O. ANRE 71/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz" - S.A. Medias

73983998. O. ANRE 72/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

73984999. O. ANRE 73/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

739851000. O. ANRE 74/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

739861001. O. ANRE 75/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN - S.A.

737951002. O. ANRE 51/22 mai 2008 - M. Of. nr. 453 - 18.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale

737321003. O. ANRE 56/03 iunie 2008 - M. Of. nr. 441 - 12.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitătilor de gaze naturale în unităti volumetrice la facturarea în unităti de energie

737331004. O. ANRM 98/03 iunie 2008 - M. Of. nr. 441 - 12.VI.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

735671005. O. MEF 1548/16 mai 2008 - M. Of. nr. 419 - 04.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” - Domeniul major de interventie 3 - Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei, Axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

735331006. DEC. PM 115/02 iunie 2008 - M. Of. nr. 414 - 03.VI.2008
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

734421007. O. ANRM 87/20 mai 2008 - M. Of. nr. 403 - 29.V.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/ rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile

733211008. O. ANRE 49/15 mai 2008 - M. Of. nr. 388 - 22.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

733011009. O. ANRE 47/08 mai 2008 - M. Of. nr. 385 - 21.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

733071010. O. ANRE 46/08 mai 2008 - M. Of. nr. 386 - 21.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale si modificarea si completarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale

732711011. O. ANRE 50/15 mai 2008 - M. Of. nr. 382 - 20.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2007

731061012. H. G 468/07 mai 2008 - M. Of. nr. 362 - 12.V.2008
pentru aprobarea plătii contributiei financiare voluntare a României către Organizatia Maritimă Internatională în vederea finantării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime

730331013. O. ANRE 45/24 aprilie 2008 - M. Of. nr. 351 - 07.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006

729871014. O. ANRE 42/11 aprilie 2008 - M. Of. nr. 345 - 05.V.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Amgaz” - S.A. Medias

728821015. O. ANRE 43/24 aprilie 2008 - M. Of. nr. 333 - 30.IV.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

728831016. O. ANRE 44/24 aprilie 2008 - M. Of. nr. 333 - 30.IV.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.

729041017. O. ANRE 41/11 aprilie 2008 - M. Of. nr. 336 - 30.IV.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea nivelurilor minime ale stocului de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană, la încheierea activitătii de injectie din anul 2008  

726691018. O. MEF 967/28 martie 2008 - M. Of. nr. 302 - 17.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Natională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

726701019. O. MEF 968/28 martie 2008 - M. Of. nr. 302 - 17.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

725641020. DEC. CC 304/11 martie 2008 - M. Of. nr. 288 - 14.IV.2008
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 din Legea gazelor nr. 351/2004 si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

724601021. O. MMFES 209/25 martie 2008 - M. Of. nr. 276 - 08.IV.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

724611022. O. MEF 920/25 martie 2008 - M. Of. nr. 276 - 08.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

722881023. O. ANRE 39/27 martie 2008 - M. Of. nr. 249 - 31.III.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

722891024. O. ANRE 40/27 martie 2008 - M. Of. nr. 249 - 31.III.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

719171025. H. G 288/12 martie 2008 - M. Of. nr. 205 - 17.III.2008
privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nades-Prod- Seleus-Sarmatian VII, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „AMGAZ” - S.A.

719181026. H. G 289/12 martie 2008 - M. Of. nr. 205 - 17.III.2008
privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Târgu Mures Sm IV + Va, judetul Mures, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „DEPOMURES” - S.A.

716251027. DEC. PM 40/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 163 - 03.III.2008
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

715251028. OUG. G 14/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2008
pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei

714221029. O. MADR 90/11 februarie 2008 - M. Of. nr. 132 - 20.II.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine 13 169. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat

714271030. O. MEF 169/18 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 132 - 20.II.2008
al ministrului economiei si finantelor privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat

713611031. H. G 60/16 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2008
pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012

712421032. O. MEF 210/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 109 - 12.II.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport din cadrul operatiunii 4.1.b „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

711661033. O. ANRM 21/31 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 99 - 08.II.2008
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România

710071034. O. ANRE 2/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2007, precum si a unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

710081035. O. ANRE 3/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AMARAD - S.A.

710091036. O. ANRE 4/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

710101037. O. ANRE 5/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN - S.A.

710111038. O. ANRE 6/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ - S.A.

710121039. O. ANRE 7/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONSTRUCT P&G - S.R.L.

710131040. O. ANRE 8/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A.

710141041. O. ANRE 9/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 74 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

710151042. O. ANRE 10/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

710161043. O. ANRE 12/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.

710171044. O. ANRE 13/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

710181045. O. ANRE 14/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A.

710191046. O. ANRE 15/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

710201047. O. ANRE 16/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ EST - S.A.

710211048. O. ANRE 17/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

710221049. O. ANRE 18/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

710231050. O. ANRE 19/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

710241051. O. ANRE 20/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

710251052. O. ANRE 21/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

710261053. O. ANRE 22/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

710271054. O. ANRE 23/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L.

710281055. O. ANRE 24/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

710291056. O. ANRE 25/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

710301057. O. ANRE 26/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

710311058. O. ANRE 27/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ DISTRIBUTION - S.A.

710331059. O. ANRE 28/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

710351060. O. ANRE 29/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A.

710361061. O. ANRE 30/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A.

710371062. O. ANRE 31/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L.

710381063. O. ANRE 32/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

710391064. O. ANRE 33/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

710401065. O. ANRE 34/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE - S.A.

710411066. O. ANRE 11/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 75 - 31.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

709861067. O. ANRE 54/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 71 - 30.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

708461068. DEC. PM 21/18 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 50 - 22.I.2008
pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

705061069. H. G 1570/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 26 - 14.I.2008
privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

704181070. O. ANRE 55/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 15 - 09.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

704231071. O. ANRE 62/18 decembrie 2007 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

704291072. O. MEF 2496/28 decembrie 2007 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

703001073. O. ANRE 56/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 900 - 28.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale

701151074. O. ANRE 52/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 878 - 21.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

701291075. H. G 1523/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 881 - 21.XII.2007
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias

701531076. O. ANRE 57/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 883 - 21.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

701541077. O. ANRE 58/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 883 - 21.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

700751078. O. ANRE 51/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 872 - 20.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

701131079. O. ANRE 59/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 877 - 20.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

700371080. O. ANRE 50/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro/aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, cu modificările ulterioare, precum si a Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 665/2005

700281081. O. ANRE 53/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 867 - 18.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

699921082. H. G 1499/06 decembrie 2007 - M. Of. nr. 860 - 17.XII.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale „Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si „Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

697691083. O. MMDD 1897/29 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 842 - 08.XII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012
Rectificare - M. Of. nr. 886 - 27.XII.2007

697021084. L. P 346/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 838 - 07.XII.2007
privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale  

697031085. D. PRES 1042/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 838 - 07.XII.2007
pentru promulgarea Legii privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

693921086. O. ANRE 47/08 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 796 - 22.XI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale

690271087. OUG. G 122/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 756 - 07.XI.2007
pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

690051088. O. MEF 1652/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 753 - 06.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale

687131089. H. G 1279/17 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007
privind organizarea activitătilor NATO - EAPC/IPC Seminarul GAS - CIP/Protectia infrastructurii critice în sectorul gaze si Plenara de toamnă a Comitetului de Planificare Industrială (IPC)

684881090. O. ANRE 30/30 august 2007 - M. Of. nr. 694 - 12.X.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei de modificare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

684621091. O. ANRE 37/01 octombrie 2007 - M. Of. nr. 690 - 11.X.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de performantă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

684031092. O. ANRE 36/01 octombrie 2007 - M. Of. nr. 684 - 08.X.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind unele măsuri în domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru Societatea Comercială „PETROM DISTRIBUTIE GAZE” - S.R.L.

683691093. O. MMDD 1474/25 septembrie 2007 - M. Of. nr. 680 - 05.X.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră

681861094. O. ANRE 34/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 656 - 26.IX.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Rectificare - M. Of. nr. 695 - 12.X.2007

682011095. O. ANRE 33/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 659 - 26.IX.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

680311096. O. MEF 1768/21 august 2007 - M. Of. nr. 635 - 17.IX.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră

680051097. H. G 1050/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
privind aprobarea acordurilor petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrele Urziceni, Simnic- Ghercesti-Cârcea-Malu Mare, Bălăceanca, Sărmăsel, Bilciuresti si Cetatea de Baltă, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.

679211098. O. ANRE 29/30 august 2007 - M. Of. nr. 621 - 10.IX.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială „AURAPLAST” - S.R.L.

677241099. O. ANRM 135/23 august 2007 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România

672021100. O. ANRE 23/13 iulie 2007 - M. Of. nr. 532 - 07.VIII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, aprobatprin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002, si a Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004

669131101. O. ANRE 22/13 iulie 2007 - M. Of. nr. 497 - 25.VII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială "APOPI&BLUMEN" - S.R.L.

667151102. O. ANRE 16/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 470 - 12.VII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind unele măsuri în domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale care au obligatia separării legale a activitătii de distributie de activitatea de furnizare

664111103. H. G 638/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
privind deschiderea integrală a pietei de energie electrică si de gaze naturale

664151104. O. ANRE 10/18 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 635/2006

662921105. O. MEF 1637/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 408 - 19.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

662931106. O. MMFES 391/02 mai 2007 - M. Of. nr. 408 - 19.VI.2007
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea Normativului privind organizarea activitătii de interventie si salvare la unităti industriale cu pericol potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive

656621107. OUG. G 33/04 mai 2007 - M. Of. nr. 337 - 18.V.2007
privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004

649651108. O. MECO 1610/28 martie 2007 - M. Of. nr. 266 - 20.IV.2007
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL

649461109. O. ANRM 57/10 aprilie 2007 - M. Of. nr. 264 - 19.IV.2007
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România

648871110. O. ANRG 221/29 martie 2007 - M. Of. nr. 255 - 17.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială „Design Proiect" - S.R.L

648551111. DEC. ANRG 186/12 martie 2007 - M. Of. nr. 251 - 16.IV.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea prevederilor art. 7.32 din Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

645971112. DEC. ANRG 183/12 martie 2007 - M. Of. nr. 224 - 02.IV.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

642851113. DEC. ANRG 184/12 martie 2007 - M. Of. nr. 194 - 21.III.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

642861114. O. ANRG 185/12 martie 2007 - M. Of. nr. 194 - 21.III.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006, nr. 275/2006 si nr. 284/2006

641981115. DEC. PM 44/13 martie 2007 - M. Of. nr. 182 - 16.III.2007
pentru eliberarea domnului Stefan Cosmeanu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

641991116. DEC. PM 45/13 martie 2007 - M. Of. nr. 182 - 16.III.2007
pentru numirea domnului Gergely Olosz în functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

638741117. DEC. CC 98/13 februarie 2007 - M. Of. nr. 148 - 01.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86, 87, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

638191118. H. G 173/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 139 - 26.II.2007
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

632611119. O. MFP 79/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 „Decont privind accizele” si 130 „Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

632051120. DEC. PM 16/23 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 58 - 24.I.2007
pentru numirea domnului Gheorghe Buliga în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

629911121. DEC. CC 856/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 31 - 17.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004

629031122. DEC. ANRG 1360/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 26 - 16.I.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea unor acte normative

629171123. DEC. ANRG 1361/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 27 - 16.I.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

629181124. DEC. ANRG 1362/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 27 - 16.I.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor de valabilitate a licentei pentru transportul gazelor naturale

624381125. DEC. ANRE 1368/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1032 - 27.XII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind deschiderea integrală a pietei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici
Rectificare - M. Of. nr. 83 - 02.II.2007

622951126. DEC. ANRG 1304/30 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1014 - 20.XII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

621531127. O. ANRG 1327/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială AMARAD - S.A.

621541128. O. ANRG 1328/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială BEN & BEN - S.A.

621551129. O. ANRG 1329/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată agazelor naturale, realizate de Societatea Comercială B.ER.G. SISTEM GAZ - S.A.

621561130. O. ANRG 1330/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A.

621571131. O. ANRG 1331/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.

621581132. O. ANRG 1332/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CONSTRUCT P&G - S.R.L.

621591133. O. ANRG 1333/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L

621601134. O. ANRG 1334/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială C.P.L. CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

621611135. O. ANRG 1335/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD - S.A.

621621136. O. ANRG 1336/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A.

621631137. O. ANRG 1337/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A.

621641138. O. ANRG 1338/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

621651139. O. ANRG 1339/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A.

621661140. O. ANRG 1340/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

621671141. O. ANRG 1341/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1001 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A.

621681142. O. ANRG 1342/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZ VEST - S.A.

621691143. O. ANRG 1343/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A.

621701144. O. ANRG 1344/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială HARGITA GAZ - S.A.

621711145. O. ANRG 1345/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială INTERGAZ - S.R.L.

621721146. O. ANRG 1346/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A.

621731147. O. ANRG 1347/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

621741148. O. ANRG 1348/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L.

621751149. O. ANRG 1349/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L.

621761150. O. ANRG 1350/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială OTTOGAZ - S.R.L.

621771151. O. ANRG 1351/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială PETROM - S.A.

621781152. O. ANRG 1352/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială PROGAZ DISTRIBUTION - S.A.

621791153. O. ANRG 1353/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Gazelor Naturale ROMGAZ - S.A.

621801154. O. ANRG 1354/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

621811155. O. ANRG 1355/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A.

621821156. O. ANRG 1356/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1002 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

622021157. O. ANRG 1357/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1003 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L.

622031158. O. ANRG 1358/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1003 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A.

622041159. O. ANRG 1359/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1003 - 15.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A.

620471160. DEC. ANRG 1306/30 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 990 - 12.XII.2006
a vicepresedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea anexei nr. 3a la Normele tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006

617161161. DEC. ANRG 1220/07 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 960 - 29.XI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale

615241162. DEC. ANRG 1250/13 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 936 - 20.XI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

614931163. DEC. ANRG 1189/02 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 931 - 16.XI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

614941164. DEC. ANRG 1190/02 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 931 - 16.XI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale

614951165. DEC. ANRG 1191/02 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 931 - 16.XI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

614961166. DEC. ANRG 1192/02 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 931 - 16.XI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

614541167. O. MECO 771/06 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 926 - 15.XI.2006
al ministrului economiei si comertului privind utilizarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză

614551168. O. MMGA 1175/31 octombrie 2006 - M. Of. nr. - 15.XI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Ghidului privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

610671169. O. ANRG 1137/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială „OLIGOPOL" - S.R.L Brasov

610681170. O. ANRG 1138/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială „BEN & BEN" - S.A. Cluj-Napoca

610691171. DEC. ANRG 1139/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale

610881172. O. ANRG 1172/26 octombrie 2006 - M. Of. nr. 881 - 27.X.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

608231173. O. MMGA 1008/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 845 - 13.X.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea competentelor si procedurii de emitere si revizuire a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

607521174. DEC. PM 185/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 835 - 10.X.2006
privind constatarea încetării mandatului vicepresedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, domnul Mircea Lupu

603791175. O. ANRG 1031/12 septembrie 2006 - M. Of. nr. 783 - 15.IX.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.068/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Gazelor Naturale „Romgaz" - S.A. Medias, si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.072/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială „Petrom" - SA Bucuresti

601601176. DEC. ANRG 1001/24 august 2006 - M. Of. nr. 754 - 05.IX.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru prorogarea termenului prevăzut la pct. 7.17 din Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 664/2005

601581177. DEC. ANRG 1000/24 august 2006 - M. Of. nr. 754 - 05.IX.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă
Rectificare - M. Of. nr. 103 - 12.II.2007

600841178. DEC. ANRG 968/21 august 2006 - M. Of. nr. 744 - 31.VIII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Codului tehnic al gazelor petroliere lichefiate (GPL)

600651179. DEC. ANRG 967/21 august 2006 - M. Of. nr. 740 - 30.VIII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Regulamentului de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004

597821180. O. MECO 533/04 august 2006 - M. Of. nr. 707 - 17.VIII.2006
al ministrului economiei si comertului privind utilizarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Urziceni în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză

592881181. DEC. ANRG 849/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 632 - 21.VII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

592681182. DEC. ANRG 848/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 629 - 20.VII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004

588581183. O. ANRG 774/27 iunie 2006 - M. Of. nr. 571 - 03.VII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “B.E.R.G. Sistem Gaz“ - S.A. Bucuresti

587321184. H. G 780/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 554 - 27.VI.2006
privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

586371185. O. MECO 404/05 iunie 2006 - M. Of. nr. 541 - 22.VI.2006
al ministrului economiei si comertului privind concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale în unele zone delimitate

585241186. O. ANRG 602/31 mai 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Garant Service“ - S.R.L.

585251187. O. ANRG 603/31 mai 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Euro Seven Industry“ - S.R.L. Bucuresti

585261188. O. ANRG 635/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

585281189. O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

585301190. DEC. ANRG 637/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.086/2005

582771191. DEC. ANRG 460/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 488 - 06.VI.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport

582881192. O. MECO 102136/25 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al ministrului economiei si comertului privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

582891193. O. ANRG 530/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

582901194. O. ANRM 97/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

581161195. DEC. ANRG 528/16 mai 2006 - M. Of. nr. 466 - 30.V.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport al gazelor naturale

580791196. DEC. ANRG 461/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul concurential

580681197. DEC. ANRG 531/18 mai 2006 - M. Of. nr. 459 - 26.V.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

579131198. L. P 188/16 mai 2006 - M. Of. nr. 441 - 22.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

579141199. D. PRES 734/15 mai 2006 - M. Of. nr. 441 - 22.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

578801200. O. ANRG 529/16 mai 2006 - M. Of. nr. 437 - 19.V.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială INTERGAZ - S.R.L.
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

573581201. DEC. PM 48/02 mai 2006 - M. Of. nr. 388 - 05.V.2006
privind numirea domnului Mircea Lupu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

570251202. DEC. CC 230/09 martie 2006 - M. Of. nr. 334 - 13.IV.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 si 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

568831203. O. MECO 254/31 martie 2006 - M. Of. nr. 314 - 07.IV.2006
al ministrului economiei si comertului privind pretul de valorificare al gazelor naturale noi din productia internă pentru perioada 1 martie 2006 - 31 decembrie 2006

568841204. O. ANRM 69/30 martie 2006 - M. Of. nr. 314 - 07.IV.2006
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind pretul de valorificare al gazelor naturale noi din productia internă pentru perioada 1 martie 2006 - 31 decembrie 2006

567041205. L. P 75/23 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

567051206. D. PRES 364/22 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

566271207. DEC. ANRG 277/14 martie 2006 - M. Of. nr. 277 - 28.III.2006
privind aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule

565891208. O. ANRG 284/14 martie 2006 - M. Of. nr. 272 - 27.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ - S.A. Medias

565131209. DEC. ANRG 276/14 martie 2006 - M. Of. nr. 261 - 23.III.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 387/2004

564321210. O. MECO 186/06 martie 2006 - M. Of. nr. 250 - 20.III.2006
al ministrului economiei si comertului privind concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale în unele zone delimitate

563921211. O. ANRG 273/14 martie 2006 - M. Of. nr. 245 - 17.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

563931212. O. ANRG 274/14 martie 2006 - M. Of. nr. 245 - 17.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures“ - S.A. Târgu Mures

563941213. O. ANRG 275/14 martie 2006 - M. Of. nr. 245 - 17.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Medias

561271214. DEC. ANRG 252/01 martie 2006 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea criteriilor si metodelor privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

561281215. DEC. ANRG 253/01 martie 2006 - M. Of. nr. 207 - 07.III.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

560591216. O. MECO 76/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 199 - 02.III.2006
al ministrului economiei si comertului privind pretul mediu ponderat al gazelor naturale achizitionate din import, aplicabil pentru trimestrul I 2006 la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă

560121217. O. ANRG 197/13 februarie 2006 - M. Of. nr. 191 - 28.II.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ - S.R.L.
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

553941218. H. G 112/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 93 - 01.II.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

551151219. O. MFP 2016/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 49 - 19.I.2006
al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" si 130 "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă"

550721220. DEC. ANRG 7/09 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 42 - 17.I.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Contractuluicadru de distributie a gazelor naturale

547851221. DEC. ANRG 1144/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1194 - 30.XII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

547151222. H. G 1666/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1187 - 29.XII.2005
privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei cu gaze naturale

545071223. OUG. 184/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1171 - 22.XII.2005
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii
Modificari si completari:
-L. P 188/16 mai 2006 - M. Of. nr. 441 - 22.V.2006

542281224. O. ANRG 1067/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Megaconstruct“ - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542301225. O. ANRG 1068/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Gazelor Naturale “Romgaz“ - S.A. Medias

542311226. O. ANRG 1069/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Est“ - S.A. Vaslui
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542321227. O. ANRG 1070/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Hargita Gaz“ - S.A. Odorheiu Secuiesc
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542331228. O. ANRG 1071/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Salgaz“ - S.A. Salonta
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542341229. O. ANRG 1072/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Petrom“ - S.A. Bucuresti

542351230. O. ANRG 1073/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Otto Gaz“ - S.R.L. Otopeni
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542361231. O. ANRG 1074/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord“-S.A. Târgu Mures
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542371232. O. ANRG 1075/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Sud“ - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542381233. O. ANRG 1076/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Amarad“ - S.A. Simleu Silvaniei
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542391234. O. ANRG 1077/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ - S.A.
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542401235. O. ANRG 1078/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Vest“ - S.A. Oradea
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542411236. O. ANRG 1079/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “CPL Concordia Filiala Cluj România“ - S.R.L. Cluj-Napoca
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542421237. DEC. ANRG 1086/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili de gaze naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 637/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542551238. O. ANRG 1052/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Tulcea Gaz“ - S.A. Tulcea
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542561239. O. ANRG 1053/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Sud“ - S.A. Snagov
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542571240. O. ANRG 1054/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Vest“ - S.A. Arad
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542581241. O. ANRG 1055/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Timgaz“ - S.A. Buzias
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542591242. O. ANRG 1056/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Vega 93“ - S.R.L. Galati
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542601243. O. ANRG 1057/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Wirom Gas“ - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542611244. O. ANRG 1058/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “VITAL GAZ“ - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542621245. O. ANRG 1059/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Nord Gaz“ - S.R.L. Rădăuti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542631246. O. ANRG 1060/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Covi Construct 2000“ - S.R.L. Voluntari
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542641247. O. ANRG 1061/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Congaz“ - S.A. Constanta
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542651248. O. ANRG 1062/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Grup dezvoltare retele“ - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542661249. O. ANRG 1063/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Garant Service“ - S.R.L. Bistrita

542671250. O. ANRG 1064/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Progaz Distribution“ - S.A. Câmpina
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542681251. O. ANRG 1065/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizareareglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542691252. O. ANRG 1066/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Nord Est“ - S.A. Hârlău
Modificari si completari:
-O. ANRG 636/08 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

542701253. O. ANRG 1085/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1141 - 16.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ - S.A. Medias, aferent depozitului Cetatea de Baltă

541391254. H. G 1531/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1131 - 14.XII.2005
pentru aprobarea Memorandumului de cooperare în domeniul petrolului si gazelor naturale dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2005
Memorandum de cooperare în domeniul petrolului si gazelor naturale între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Petrolului si Gazelor Naturale din India

541021255. OUG. 169/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1126 - 13.XII.2005
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

538321256. O. MECO 667/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1100 - 06.XII.2005
al ministrului economiei si comertului privind concesionarea serviciului public de distributie a gazelor naturale în unele zone delimitate

539591257. O. ANRG 987/28 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1097 - 06.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 131/2005 privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

535071258. H. G 1397/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1036 - 22.XI.2005
privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

533301259. DEC. CC 486/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1005 - 14.XI.2005
privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

531711260. DEC. ANRG 895/31 octombrie 2005 - M. Of. nr. 979 - 03.XI.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind suspendarea aplicabilitătii prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

530251261. L. P 291/24 octombrie 2005 - M. Of. nr. 953 - 27.X.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

530261262. D. PRES 1003/21 octombrie 2005 - M. Of. nr. 953 - 27.X.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

529981263. H. G 1249/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 947 - 25.X.2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

528901264. L. P 288/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 922 - 17.X.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

528911265. D. PRES 995/10 octombrie 2005 - M. Of. nr. 922 - 17.X.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

527611266. O. ANRG 769/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 902 - 10.X.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “Vega 93“ - S.R.L.

527621267. DEC. ANRG 770/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 902 - 10.X.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licentă din sectorul gazelor naturale

527251268. DEC. ANRG 757/26 septembrie 2005 - M. Of. nr. 898 - 07.X.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul national de transport al gazelor naturale

525581269. DEC. ANRG 665/23 septembrie 2005 - M. Of. nr. 873 - 29.IX.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi

525711270. O. MECO 539/23 septembrie 2005 - M. Of. nr. 877 - 29.IX.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea concesionării serviciului public de distributie a gazelor naturale, a caietelor de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului public de distributie a gazelor naturale

525291271. DEC. ANRG 664/23 august 2005 - M. Of. nr. 868 - 27.IX.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

523431272. O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

523611273. O. ANRG 681/06 septembrie 2005 - M. Of. nr. 840 - 16.IX.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ - S.A.

522271274. O. MTCT 1315/08 august 2005 - M. Of. nr. 819 - 09.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

518721275. O. ANRG 626/04 august 2005 - M. Of. nr. 743 - 16.VIII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “AMARAD“ - S.A.

518501276. DEC. ANRG 625/04 august 2005 - M. Of. nr. 739 - 15.VIII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind procedurile de întocmire a raportului financiar si a evidentei contabile reglementate de către titularul de licentă din sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 1139/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006

516541277. O. ANRG 602/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 709 - 05.VIII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.169/2004

516691278. O. MECO 438/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 711 - 05.VIII.2005
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea concesionării serviciului public de distributie a gazelor naturale în unele localităti, a caietului de sarcini al concesiunii, a contractuluicadru de concesiune si a instructiunilor-cadru privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare, aferente serviciului public de distributie a gazelor naturale

513131279. O. BRML 115/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 664 - 26.VII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 033-05 “Analizoare de gaze, altele decât cele de esapament”

513201280. O. BRML 121/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 664 - 26.VII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 013-05 “Analizoare de gaze de esapament“

512661281. OUG. 116/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 660 - 25.VII.2005
pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004

511771282. OUG. 91/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 643 - 20.VII.2005
privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale
Rectificare - M. Of. nr. 848 - 20.IX.2005

510351283. DEC. ANRG 551/11 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

508751284. H. G 623/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 594 - 08.VII.2005
privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz“ - S.A.

505961285. L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

505971286. D. PRES 521/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

504551287. O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

504631288. O. ANRG 462/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 873/141/2004 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

504641289. O. ANRM 67/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 873/141/2004 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

504651290. O. ANRG 463/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

503251291. DEC. ANRG 457/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

503261292. DEC. ANRG 458/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

503271293. DEC. ANRG 459/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

503281294. DEC. ANRG 460/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale

503051295. DEC. ANRG 448/06 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005
presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

502791296. DEC. CC 193/31 martie 2005 - M. Of. nr. 479 - 07.VI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, precum si a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003

502221297. H. G 484/26 mai 2005 - M. Of. nr. 469 - 02.VI.2005
privind reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ - S.A. Târgu Mures

502071298. O. MECO 281/18 mai 2005 - M. Of. nr. 467 - 01.VI.2005
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale si pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune

501341299. DEC. ANRG 429/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea unor acte normative emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

501351300. O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

500461301. H. G 441/12 mai 2005 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz“ - S.A.

499891302. O. MECO 250/12 mai 2005 - M. Of. nr. 430 - 20.V.2005
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale si pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune

498531303. O. MECO 200/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 411 - 16.V.2005
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unui contract de concesiune a unui serviciu public de distributie a gazelor naturale

498251304. DEC. ANRG 400/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat

498261305. DEC. ANRG 401/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.346/2004 si pentru organizarea unei sesiuni suplimentare pentru acreditarea consumatorilor eligibili pentru anul 2005

498271306. DEC. ANRG 402/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractuluicadru de transport al gazelor naturale

498281307. O. ANRG 403/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Salgaz“ - S.A. Salonta
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

498291308. O. ANRG 404/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Hargita Gaz“ - S.A.
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

497391309. DEC. ANRG 391/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 400 - 12.V.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

497401310. DEC. ANRG 392/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 400 - 12.V.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind abrogarea unor acte normative

497641311. DEC. CC 200/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 403 - 12.V.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004

495031312. O. MECO 185/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 366 - 29.IV.2005
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale si pentru aprobarea unui contract de concesiune

493851313. O. MECO 102094/15 aprilie 2005 - M. Of. nr. 340 - 21.IV.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2005

493861314. O. ANRM 34/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 340 - 21.IV.2005
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2005

492601315. DEC. ANRG 313/10 martie 2005 - M. Of. nr. 324 - 18.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili

492021316. DEC. ANRG 311/30 martie 2005 - M. Of. nr. 317 - 14.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 429/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005

490721317. DEC. ANRG 309/30 martie 2005 - M. Of. nr. 295 - 08.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 460/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005

490491318. DEC. ANRG 307/30 martie 2005 - M. Of. nr. 292 - 07.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

490501319. DEC. ANRG 308/30 martie 2005 - M. Of. nr. 292 - 07.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 458/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005

490511320. DEC. ANRG 310/30 martie 2005 - M. Of. nr. 292 - 07.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

490521321. DEC. ANRG 312/30 martie 2005 - M. Of. nr. 292 - 07.IV.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea valorii activelor reglementate la data de 31 decembrie 2004 pentru Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

487441322. L. P 50/17 martie 2005 - M. Of. nr. 235 - 21.III.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

487451323. D. PRES 137/16 martie 2005 - M. Of. nr. 235 - 21.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

486761324. O. ANRG 193/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486771325. O. ANRG 194/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Progaz Distribution" - S.A. Câmpina
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486781326. O. ANRG 195/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias - Sucursala Ploiesti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486791327. O. ANRG 196/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486801328. O. ANRG 197/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Wirom Gas" - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486811329. O. ANRG 198/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Nord Gaz" - S.A. Rădăuti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486821330. O. ANRG 199/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486831331. O. ANRG 200/10 martie 2005] - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "CPL Concordia Filiala Cluj România" - S.R.L.
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486841332. O. ANRG 201/10 martie 2005 - M. Of. nr. 223 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Timgaz" - S.A. Buzias
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486851333. O. ANRG 186/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Vest" - S.A. Arad
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
-O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005

486861334. O. ANRG 187/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Megaconstruct" - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
-O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005

486871335. O. ANRG 188/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială MM DATA - S.R.L. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
-O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005

486881336. O. ANRG 189/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Sud" - S.A. Snagov
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486891337. O. ANRG 190/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Nord Est" - S.A. Hârlău
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486901338. O. ANRG 191/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Gaz Est" - S.A. Vaslui
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486911339. O. ANRG 192/10 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Garant Service" - S.A. Bistrita-Năsăud
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

486921340. O. ANRG 226/15 martie 2005 - M. Of. nr. 224 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea pretului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Hargita Gaz" - S.A. Odorheiu Secuiesc

486931341. DEC. ANRG 164/04 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
pentru modificarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

486941342. DEC. ANRG 182/10 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 457/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005
-DEC. ANRG 1360/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 26 - 16.I.2007

486951343. DEC. ANRG 183/10 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 459/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 490 - 10.VI.2005

486961344. O. ANRG 184/10 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială VITAL GAZ - S.A. Bucuresti
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
-O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005

486971345. O. ANRG 185/10 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Grup dezvoltare retele" - S.A.
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
-O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005
-O. ANRG 721/14 septembrie 2005 - M. Of. nr. 838 - 16.IX.2005

486981346. O. ANRG 227/15 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea pretului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Salgaz" - S.A. Salonta

486991347. O. ANRG 202/10 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Tulcea Gaz" - S.A. Tulcea
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

487001348. O. ANRG 203/10 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Covi Construct 2000" - S.R.L. Voluntari
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

487011349. O. ANRG 204/10 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Otto Gaz" - S.R.L. Otopeni
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

487021350. O. ANRG 205/10 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Congaz" - S.A. Constanta
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

487031351. O. ANRG 206/10 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială "Distrigaz Vest" - S.A. Oradea
Modificari si completari:
-O. ANRG 430/25 mai 2005 - M. Of. nr. 454 - 27.V.2005
-O. ANRG 464/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005

487041352. O. ANRG 218/11 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind abrogarea unor acte normative

487051353. O. ANRG 223/15 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias

487061354. O. ANRG 224/15 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Depomures" - S.A. Târgu Mures

487071355. O. ANRG 225/15 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "Amgaz" - S.A. Medias

485251356. O. ANRG 131/25 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Modificari si completari:
-O. ANRG 987/28 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1097 - 06.XII.2005

482421357. O. MECO 34/09 februarie 2005 - M. Of. nr. 149 - 18.II.2005
al ministrului economiei si comertului privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2005

480871358. O. MECO 14/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 115 - 04.II.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2005
Isi Inceteaza Aplicabilitatea:
-O. MECO 102094/15 aprilie 2005 - M. Of. nr. 340 - 21.IV.2005

480881359. O. ANRM 2/05 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 115 - 04.II.2005
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2005
Isi Inceteaza Aplicabilitatea:
-O. ANRM 34/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 340 - 21.IV.2005

480911360. DEC. ANRG 75/26 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 115 - 04.II.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.412/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

479271361. O. MFP 35/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 76 - 24.I.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, 120 “Decont privind accizele” si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

476221362. H. G 2390/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 12 - 05.I.2005
privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

475651363. H. G 2199/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2005
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

474741364. OUG. 137/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1268 - 29.XII.2004
referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. pentru finantarea unor obiective majore de investitii

475021365. H. G 2367/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1271 - 29.XII.2004
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

472951366. O. ANRG 1452/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 218/11 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005

472961367. O. ANRG 1453/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 218/11 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005

472391368. L. P 584/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1224 - 20.XII.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
Memorandum de întelegere între Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

472401369. D. PRES 1131/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1224 - 20.XII.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apelor si Protectiei Mediului din România si Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu si Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002

471991370. OUG. 130/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Modificari si completari:
-L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005

470931371. H. G 2180/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1201 - 15.XII.2004
privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, referitor la perimetrul RG 03 Transilvania Sud, încheiat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale cu Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. si Compania WINTERSHALL AKTIENGELLSCHAFT

470941372. H. G 2181/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1201 - 15.XII.2004
privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A.

470501373. O. MECO 746/08 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1195 - 14.XII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale

470511374. O. MECO 747/08 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1195 - 14.XII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind concesionarea unui serviciu public de distributie a gazelor naturale
Modificari si completari:
-O. MECO 185/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 366 - 29.IV.2005
-O. MECO 250/12 mai 2005 - M. Of. nr. 430 - 20.V.2005
-O. MECO 281/18 mai 2005 - M. Of. nr. 467 - 01.VI.2005

470521375. L. P 563/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1196 - 14.XII.2004
privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

470531376. D. PRES 1057/07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1196 - 14.XII.2004
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

468731377. O. ANRG 1271/06 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1165 - 09.XII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

468751378. DEC. ANRG 1353/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1165 - 09.XII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

468771379. DEC. ANRG 1354/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1165 - 09.XII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi racordati direct în Sistemul national de transport si/sau la conductele din amonte si a consumatorilor eligibili

466111380. DEC. ANRG 1412/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1129 - 30.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 164/04 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005
-DEC. ANRG 391/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 400 - 12.V.2005

458751381. H. G 1720/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1018 - 04.XI.2004
pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia gazelor naturale si a contractuluicadru de concesiune a serviciului public privind distributia gazelor naturale

459011382. DEC. ANRG 1342/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1017 - 04.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale
Modificari si completari:
-L. P 236/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005
-DEC. ANRG 849/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 632 - 21.VII.2006

458451383. O. MECO 713/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1012 - 03.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 “Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

458601384. O. MECO 711/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1014 - 03.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

458701385. DEC. ANRG 1345/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1016 - 03.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte

458711386. DEC. ANRG 1346/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1016 - 03.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 401/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005

458721387. DEC. ANRG 1347/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1016 - 03.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea cantitătilor de gaze naturale alocate consumatorilor eligibili în anul 2005

458731388. DEC. ANRG 1348/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1016 - 03.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004

458151389. H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005

457191390. L. P 421/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 993 - 28.X.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

457201391. D. PRES 801/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 993 - 28.X.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

456381392. H. G 1734/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 978 - 25.X.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în limita sumei de 22 milioane dolari S.U.A., contractat de Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2004-2005 - păcură si gaze naturale

454631393. H. G 1597/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 949 - 18.X.2004
privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

454751394. H. G 1637/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Montare instalatii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3, 4, 5 si 6 din Societatea Comercială «Complexul Energetic Turceni» - S.A.”, judetul Gorj

454291395. H. G 1649/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 944 - 15.X.2004
privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

453831396. H. G 1644/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 935 - 13.X.2004
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

453871397. O. MECO 698/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 935 - 13.X.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004
Abrogat prin:
-O. MECO 14/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 115 - 04.II.2005

453881398. O. ANRM 211/21 septembrie 2004 - M. Of. nr. 935 - 13.X.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004
Abrogat prin:
-O. ANRM 2/05 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 115 - 04.II.2005

451551399. DEC. ANRG 1231/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 892 - 30.IX.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 307/30 martie 2005 - M. Of. nr. 292 - 07.IV.2005

451561400. DEC. ANRG 1232/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 892 - 30.IX.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004

449471401. O. ANRG 1202/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 852 - 17.IX.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 1453/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004

449481402. O. ANRG 1203/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 852 - 17.IX.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 1452/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1233 - 21.XII.2004

448501403. O. ANRG 1169/30 august 2004 - M. Of. nr. 838 - 10.IX.2004
Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind utilizarea standardelor

447521404. H. G 1367/26 august 2004 - M. Of. nr. 823 - 07.IX.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005
Modificari si completari:
-H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004
-H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004

446661405. H. G 1209/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 809 - 02.IX.2004
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei
Modificari si completari:
-H. G 2176/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1236 - 22.XII.2004

444321406. OG. G 65/13 august 2004 - M. Of. nr. 766 - 20.VIII.2004
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

442321407. O. MECO 472/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 730 - 12.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind modificarea Prescriptiei tehnice PT C 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere si recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 337/2003

440921408. O. MECO 464/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 708 - 05.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 5-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 306/2003

440791409. O. MECO 467/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 705 - 04.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003

439771410. H. G 1043/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 693 - 02.VIII.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

439961411. O. ANRG 1083/22 iulie 2004 - M. Of. nr. 695 - 02.VIII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială AMGAZ - S.A. Medias

439371412. O. MECO 513/26 iulie 2004 - M. Of. nr. 686 - 30.VII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2004

439381413. O. ANRM 150/30 iunie 2004 - M. Of. nr. 686 - 30.VII.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2004

438661414. L. P 351/14 iulie 2004 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2004
Legea gazelor
Modificari si completari:
-OUG. 116/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 660 - 25.VII.2005

438671415. D. PRES 600/13 iulie 2004 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2004
pentru promulgarea Legii gazelor

435241416. L. P 322/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 635 - 13.VII.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

435251417. D. PRES 551/05 iulie 2004 - M. Of. nr. 635 - 13.VII.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

434991418. DEC. ANRG 895/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 631 - 12.VII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

432151419. DEC. ANRG 887/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 588 - 01.VII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

432161420. DEC. ANRG 888/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 588 - 01.VII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 402/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005
-DEC. ANRG 460/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 488 - 06.VI.2006

432171421. DEC. ANRG 889/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 588 - 01.VII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

430351422. DEC. ANRG 824/09 iunie 2004 - M. Of. nr. 562 - 24.VI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale

430361423. DEC. ANRG 825/09 iunie 2004 - M. Of. nr. 562 - 24.VI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate

429951424. DEC. ANRG 884/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004

428841425. O. ANRG 871/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 543 - 17.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 1202/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 852 - 17.IX.2004

428851426. O. ANRG 872/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 543 - 17.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 1203/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 852 - 17.IX.2004

428861427. O. ANRG 873/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 543 - 17.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 462/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005

428871428. O. ANRM 141/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 543 - 17.VI.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRM 67/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005

424691429. OUG. 33/19 mai 2004 - M. Of. nr. 474 - 26.V.2004
privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
Modificari si completari:
-OUG. 169/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1126 - 13.XII.2005

423481430. H. G 764/14 mai 2004 - M. Of. nr. 459 - 21.V.2004
privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari

422931431. D. PRES 330/13 martie 2004 - M. Of. nr. 455 - 20.V.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

422921432. L. P 169/14 mai 2004 - M. Of. nr. 455 - 20.V.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

421891433. O. MECO 268/07 mai 2004 - M. Of. nr. 436 - 17.V.2004
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2004

421901434. O. ANRM 82/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 436 - 17.V.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2004

420751435. DEC. ANRG 620/30 aprilie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale

418701436. D. PRES 575/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 377 - 29.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “CAROM” - S.A. Onesti si modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004

416611437. H. G 481/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 348 - 21.IV.2004
privind acordarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a unui împrumut din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru reconversia si modernizarea cazanului de apă fierbinte pe gaze naturale

416151438. DEC. ANRG 552/09 aprilie 2004 - M. Of. nr. 337 - 19.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004

415391439. DEC. ANRG 480/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 327 - 15.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Modificari si completari:
-DEC. ANRG 1360/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 26 - 16.I.2007

413701440. H. G 429/23 martie 2004 - M. Of. nr. 303 - 06.IV.2004
pentru aprobarea utilizării de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias a unei diferente din creditul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2003, în scopul constituirii stocului de gaze naturale necesare în perioada iernii 2004-2005

408551441. DEC. ANRG 386/22 martie 2004 - M. Of. nr. 269 - 26.III.2004
privind abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 51/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind regimul eliberării documentelor

408561442. DEC. ANRG 387/22 martie 2004 - M. Of. nr. 269 - 26.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale

405891443. DEC. ANRG 332/10 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Prescon B.V.” - S.A.

405901444. DEC. ANRG 333/10 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “AZOMURES” - S.A.

405911445. DEC. ANRG 334/10 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A.

405921446. DEC. ANRG 339/11 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea duratelor reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

404711447. O. ANRG 340/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare

404721448. O. ANRM 68/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare

404731449. O. ANRG 341/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

404741450. O. ANRM 69/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

404751451. O. ANRG 342/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale

404761452. O. ANRG 343/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale

404771453. O. ANRG 354/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

404781454. O. ANRG 355/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

403891455. DEC. ANRG 331/10 martie 2004 - M. Of. nr. 225 - 15.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004
Modificari si completari:
DEC. ANRG 552/09 aprilie 2004 - M. Of. nr. 337 - 19.IV.2004
-DEC. ANRG 884/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 557 - 23.VI.2004
-DEC. ANRG 1232/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 892 - 30.IX.2004
-DEC. ANRG 1348/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1016 - 03.XI.2004

403051456. O. MECO 103/23 februarie 2004 - M. Of. nr. 207 - 09.III.2004
al ministrului economiei si comertului privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2003, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2004

402671457. O. MECO 104/23 februarie 2004 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2004
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

402681458. O. ANRM 55/18 februarie 2004 - M. Of. nr. 200 - 05.III.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

401661459. H. G 217/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 182 - 03.III.2004
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestuia, cu titlu gratuit, în patrimoniul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

400691460. O. MTCT 276/18 februarie 2004 - M. Of. 171 - 27.II.2004
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti
Modificari si completari:
-O. MTCT 1085/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004

400801461. O. MECO 58/4 februarie 2004 - M. Of. 173 - 27.II.2004
Ordin al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Modificari si completari:
-O. MECO 713/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1012 - 03.XI.2004
-O. ME 490/13 martie 2009 - M. Of. nr. 253 - 16.IV.2009

400161462. H. G 198/20 februarie 2004 - M. Of. 164 - 25.II.2004
Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

396171463. O. MECO 337/15 decembrie 2003 - M. Of. 97 - 02.II.2004
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere si recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

395921464. OG. G 31/29 ianuarie 2004 - M. Of. 91 - 31.I.2004
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

393701465. DEC. ANRG 1078/18 decembrie 2003 - M. Of. 40 - 19.I.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
Modificari si completari:
-O. ANRE 40/22 decembrie 2010 - M. Of. nr. 37 - 14.I.2011

393541466. DEC. ANRG 1077/18 decembrie 2003 - M. Of. 38 - 16.I.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

393551467. O. MECO 6/07 ianuarie 2004 - M. Of. 38 - 16.I.2004
al Ministrului Economiei si Comertului privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2004 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2004-2005

393561468. O. ANRG 20/13 ianuarie 2004 - M. Of. 38 - 16.I.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

393571469. O. ANRM 8/13 ianuarie 2004 - M. Of. 38 - 16.I.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

393621470. H. G 9/08 ianuarie 2004 - M. Of. 39 - 16.I.2004
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

392791471. O. MECO 389/22 decembrie 2003 - M. Of. 24 - 13.I.2004
al Ministrului Economiei si Comertului privind nivelul productiei interne a gazelor naturale

392141472. DEC. ANRG 3/07 ianuarie 2004 - M. Of. 12 - 12.I.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale de modificare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

390621473. O. MECO 386/22 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2004

390631474. O. ANRM 194/10 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul I al anului 2004

390131475. H. G 1575/23 decembrie 2003 - M. Of. 935 - 24.XII.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1564/2002 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judetean Harghita pentru finantarea proiectului “Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor de pe directia de consum Tusnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplita si Brădesti-Zetea, judetul Harghita”

388441476. O. ANRM 216/18 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

388431477. O. ANRG 1075/18 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

388451478. DEC. ANRG 1076/18 decembrie 2003 - M. Of. 915 - 20.XII.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

387921479. O. MECO 309/05 decembrie 2003 - M. Of. 910 - 19.XII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”
Modificari si completari:
-O. MECO 467/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 705 - 04.VIII.2004

388041480. H. G 1507/18 decembrie 2003 - M. Of. 912 - 19.XII.2003
privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

387651481. O. MECO 306/05 decembrie 2003 - M. Of. 905 - 18.XII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 5-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”
Modificari si completari:
-O. MECO 464/21 iulie 2004 - M. Of. nr. 708 - 05.VIII.2004

387061482. L. P 525/11 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

387071483. D. PRES PRES 829/09 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

379001484. H. G 1337/18 noiembrie 2003 - M. OF. 825 - 21.XI.2003
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei cu energie termică furnizată în sistem centralizat si cu gaze naturale pe luna noiembrie 2003, precum si pentru plata unor drepturi stabilite prin legi speciale, cuvenite pe luna decembrie 2003, pentru unele categorii sociale

377771485. H. G 1283/4 noiembrie 2003 - M. OF. 804 - 14.XI.2003
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

374711486. O. MECO 204/10 octombrie 2003 - M. OF. 752 - 27.X.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru abrogarea prevederilor art. 4 din Ordinul Ministrului Industriei si Resurselor nr. 224/2003 privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004

373711487. H. G 1206/14 octombrie 2003 - M. OF. 736 - 21.X.2003
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
Abrogat prin:
-H. G 1285/13 august 2004 - M. Of. nr. 769 - 23.VIII.2004

372271488. O. ANRG 768/9 octombrie 2003 - M. OF. 709 - 10.X.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

406991489. O. ANRM 169/09 octombrie 2003 - M. Of. nr. 709 - 10.X.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

372071490. H. G 1152/2 octombrie 2003 - M. OF. 707 - 9.X.2003
privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport gaze naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport gaze naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

370671491. OUG. 81/18 septembrie 2003 - M. OF. 685 - 29.IX.2003
pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
Rectificare - M. OF. 743 - 23.X.2003

369131492. O. MTCT 229/8 septembrie 2003 - M. OF. 659 - 17.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

369211493. O. ANRG 666/15 septembrie 2003 - M. OF. 660 - 17.IX.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

407631494. O. ANRM 155/15 septembrie 2003 - M. Of. nr. 660 - 17.IX.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

367591495. H. G 1002/22 august 2003 - M. OF. 630 - 3.IX.2003
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

366701496. O. MECO 47/21 iulie 2003 - M. OF. 611 - 29.VIII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

407951497. O. MTCT 1203/30 iulie 2003 - M. Of. nr. 611 - 29.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

407961498. O. MAI 509/13 august 2003 - M. Of. nr. 611 - 29.VIII.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

365581499. H. G 905/14 august 2003 - M. OF. 588 - 19.VIII.2003
pentru aprobarea prevederilor contractului privind componenta variabilă a onorariului, încheiat între Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, si Credit Suisse First Boston International, în vederea privatizării Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

365421500. O. ANRG 594/7 august 2003 - M. OF. 586 - 18.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
O. ANRG 340/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004

385881501. O. ANRM 141/7 august 2003 - M. OF. 586 - 18.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
O. ANRG 340/11 martie 2004 - M. Of. nr. 241 - 18.III.2004

365111502. L. P 345/10 iulie 2003 - M. OF. 580 - 14.VIII.2003
pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
Protocol la Acordul-cadru INOGATE, privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia)

365121503. D. PRES 488/9 iulie 2003 - M. OF. 580 - 14.VIII.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

364081504. H. G 876/29 iulie 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe, în valoare totală de maximum 130 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale

361351505. O. ANRM 92/7 iulie 2003 - M. OF. 519 - 18.VII.2003
privind modificarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului Ministrului Industriei si Resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003

356281506. O. ANRG 498/16 iunie 2003 - M. OF. 424 - 17.VI.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

408111507. O. ANRM 76/16 iunie 2003 - M. Of. nr. 424 - 17.VI.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

356081508. O. ANRM 75/12 iunie 2003 - M. OF. 421 - 16.VI.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului Ministrului Industriei si Resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

353311509. H. G 559/21 mai 2003 - M. OF. 375 - 2.VI.2003
privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la acordurile de concesiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000, a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

353501510. O. MIR 317/26 mai 2003 - M. OF. 376 - 2.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2002, aplicabil la valorificarea gazelor naturale din productia internă în anul 2003

353511511. O. MIR 317/26 mai 2003 - M. OF. 377 - 2.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2002, aplicabil la valorificarea gazelor naturale din productia internă în anul 2003

351161512. D. PRES 293/15 mai 2003 - M. OF. 341 - 20.V.2003
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind înfiintarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanta (România) la Omisalj (Croatia), dintre România, Republica Federală Iugoslavia si Republica Croatia, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

351091513. O. MIR 226/8 mai 2003 - M. OF. 339 - 19.V.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate de aparatele consumatoare de combustibili gazosi

351101514. O. MIR 292/9 mai 2003 - M. OF. 339 - 19.V.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă
Abrogat prin:
-O. ANRG 530/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006

345931515. L. P 116/8 aprilie 2003 - M. OF. 253 - 12.IV.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

345941516. D. PRES 189/4 aprilie 2003 - M. OF. 253 - 12.IV.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

346131517. O. MIR 224/4 aprilie 2003 - M. OF. 255 - 12.IV.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004

345211518. DEC. CC 84/25 februarie 2003 - M. OF. 243 - 9.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

345221519. DEC. CC 85/25 februarie 2003 - M. OF. 243 - 9.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

341951520. L. P 71/11 martie 2003 - M. OF. 193 - 26.III.2003
pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

341961521. D. PRES 112/7 martie 2003 - M. OF. 193 - 26.III.2003
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

340151522. DEC. ANRG 180/4 martie 2003 - M. Of. 164 - 14.III.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2003

339841523. DEC. ANRG 184/4 martie 2003 - M. Of. 159 - 12.III.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Macon” - S.A. Deva

339851524. DEC. ANRG 208/6 martie 2003 - M. Of. 159 - 12.III.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale de abrogare a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea corpului auditorilor de tertă parte din sectorul gazelor naturale

339291525. DEC. ANRG 181/4 martie 2003 - M. Of. 154 - 11.III.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Amonil” - S.A. Slobozia

339301526. DEC. ANRG 182/4 martie 2003 - M. Of. 154 - 11.III.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Compa” - S.A. Sibiu

339311527. DEC. ANRG 183/4 martie 2003 - M. Of. 154 - 11.III.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Geromed” - S.A. Medias

338151528. DEC. ANRG 176/27 februarie 2003 - M. Of. 141 - 5.III.2003
pentru anularea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 493/2002 privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale a Societătii Comerciale “Amonil” - S.A. Slobozia

338161529. DEC. ANRG 177/27 februarie 2003 - M. Of. 141 - 5.III.2003
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 491/2002 privind aprobarea Listei centralizate la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale

337931530. O. MFP 181/6 februarie 2003 - M. Of. 135 - 3.III.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Decont privind accizele” si “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă”

337341531. O. MIR 49/28 ianuarie 2003 - M. Of. 122 - 26.II.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă
Abrogat prin:
-O. ANRG 530/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006

392711532. O. ANRM 14/28 ianuarie 2003 - M. Of. 122 - 26.II.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

336551533. H. G 127/30 ianuarie 2003 - M. Of. 109 - 20.II.2003
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Industriei si Resurselor din România si Ministerul Petrolului din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniile petrol, gaze si petrochimie, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002
Memorandum de întelegere între Ministerul Industriei si Resurselor din România si Ministerul Petrolului din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniile petrol, gaze si petrochimie

335721534. O. ANRG 121/12 februarie 2003 - M. Of. 93 - 14.II.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

409351535. O. ANRM 20/12 februarie 2003 - M. Of. nr. 93 - 14.II.2003
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

333451536. DEC. ANRG 3/8 ianuarie 2003 - M. Of. 50 - 29.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

333071537. DEC. ANRG 11/22 ianuarie 2003 - M. Of. 42 - 27.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

331941538. H. G 1553/18 decembrie 2002 - M. Of. 27 - 20.I.2003
privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000
Modificari si completari:
H. G 764/14 mai 2004 - M. Of. nr. 459 - 21.V.2004

331961539. H. G 1564/18 decembrie 2002 - M. Of. 27 - 20.I.2003
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judetean Harghita pentru finantarea proiectului “Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor de pe directia de consum Tusnad-Miercurea-Ciuc-Gheorgheni-Toplita si Brădesti-Zetea, judetul Harghita

331991540. H. G 1567/18 decembrie 2002 - M. Of. 27 - 20.I.2003
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judetean Sălaj pentru finantarea proiectului “Conductă de transport gaze naturale de presiune înaltă Zalău-Simleu Silvaniei, judetul Sălaj”

332131541. DEC. ANRG 6/10 ianuarie 2003 - M. Of. 28 - 20.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea contractelorcadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

328311542. OUG. 205/18 decembrie 2002 - M. Of. 962 - 28.XII.2002
pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

328521543. H. G 1483/18 decembrie 2002 - M. Of. 964 - 28.XII.2002
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective, precum si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2003

328071544. H. G 1490/18 decembrie 2002 - M. Of. 956 - 27.XII.2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea conditiilor si criteriilor de amânare la plată a unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând Penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

327691545. DEC. ANRG 997/20 decembrie 2002 - M. Of. 947 - 23.XII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

326491546. DEC. CC 336/3 decembrie 2002 - M. Of. 932 - 19.XII.2002
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 187/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale “Romgaz” Medias si a Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucuresti, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 si a Hotărârii Guvernului nr. 127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998

325961547. DEC. ANRG 974/3 decembrie 2002 - M. Of. 924 - 18.XII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

324311548. L. P 644/7 decembrie 2002 - M. Of. 900 - 11.XII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând Penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

324321549. D. PRES 1006/6 decembrie 2002 - M. Of. 900 - 11.XII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând Penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

321781550. H. G 1274/13 noiembrie 2002 - M. Of. 857 - 27.XI.2002
privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrele E III 1 Brodina si E III - 3 Cuejdiu, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Ramco România” S.R.L., Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., Europa Oil & Gas Limited si Millennium International Resources Corporation Limited

321831551. DEC. ANRG 939/12 noiembrie 2002 - M. Of. 857 - 27.XI.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 1231/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 892 - 30.IX.2004

321071552. DEC. ANRG 938/12 noiembrie 2002 - M. Of. 847 - 25.XI.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie

320751553. H. G 1248/7 noiembrie 2002 - M. Of. 840 - 21.XI.2002
privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000

318721554. D. PRES 898/4 noiembrie 2002 - M. Of. 814 - 8.XI.2002
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Codului international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.5(48) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum si pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 si 2000 referitoare la acesta

317691555. DEC. ANRG 891/25 octombrie 2002 - M. Of. 793 - 31.X.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Normelor tehnice - de timp si de personal - pentru exploatarea în sigurantă a Sistemului national de transport al gazelor naturale

316901556. DEC. ANRG 871/18 octombrie 2002 - M. Of. 782 - 28.X.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licentă din sectorul gazelor naturale

315801557. H. G 1116/10 octombrie 2002 - M. Of. 763 - 17.X.2002
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere

314781558. DEC. CC 249/17 septembrie 2002 - M. Of. 745 - 11.X.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată si modificată prin Legea nr. 84/2002

314811559. O. MIR 440/23 septembrie 2002 - M. Of. 745 - 11.X.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. MECO 711/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1014 - 03.XI.2004

309331560. DEC. ANRG 800/21 august 2002 - M. Of. 641 - 29.VIII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

309051561. O. MIR 361/7 august 2002 - M. Of. 636 - 28.VIII.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distributiei energiei electrice si gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor

308611562. H. G 743/11 iulie 2002 - M. Of. 623 - 22.VIII.2002
privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei
Modificari si completari:
-H. G 1209/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 809 - 02.IX.2004

302921563. DEC. ANRG 636/19 iunie 2002 - M. Of. 506 - 12.VII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale de aprobare a Regulilor comerciale privind piata gazelor naturale

302931564. DEC. ANRG 637/19 iunie 2002 - M. Of. 506 - 12.VII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale

302941565. DEC. ANRG 638/19 iunie 2002 - M. Of. 506 - 12.VII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

302951566. DEC. ANRG 654/21 iunie 2002 - M. Of. 506 - 12.VII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru calculul preturilor si al tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

302961567. DEC. ANRG 656/1 iulie 2002 - M. Of. 506 - 12.VII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro

302971568. DEC. ANRG 657/1 iulie 2002 - M. Of. 506 - 12.VII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi

301421569. H. G 668/20 iunie 2002 - M. Of. 486 - 8.VII.2002
privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias
Modificari si completari:
-H. G 1644/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 935 - 13.IX.2004

301491570. O. MIR 153/14 mai 2002 - M. Of. 487 - 8.VII.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind adoptarea măsurilor ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2002 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2002-2003

299971571. OUG. 89/20 iunie 2002 - M. Of. 459 - 27.VI.2002
privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând Penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

298761572. DEC. ANRG 616/10 iunie 2002 - M. Of. 438 - 24.VI.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale

298221573. O. ANRG 615/10 iunie 2002 - M. Of. 426 - 19.VI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

408231574. O. ANRM 118/12 iunie 2002 - M. Of. nr. 426 - 19.VI.2002
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

296911575. H. G 564/5 iunie 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

296921576. H. G 565/5 iunie 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

294161577. O. ANRG 531/10 mai 2002 - M. Of. 348 - 24.V.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

294171578. DEC. ANRG 540/14 mai 2002 - M. Of. 348 - 24.V.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil Societătii Comerciale “Sofert” - S.A. Bacău pentru locul de consum Sofert Bacău

386501579. O. ANRM 97/13 mai 2002 - M. Of. 348 - 24.V.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

292891580. O. MMSS 187/15 aprilie 2002 - M. Of. 323 - 16.V.2002
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

290411581. DEC. ANRG 506/23 aprilie 2002 - M. Of. 282 - 25.IV.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Rectificare - M. Of. 537 - 23.VII.2002

290101582. DEC. ANRG 491/18 aprilie 2002 - M. Of. 276 - 24.IV.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale
Rectificare - M. Of. 386 - 6.VI.2002

290111583. DEC. ANRG 493/18 aprilie 2002 - M. Of. 276 - 24.IV.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale a Societătii Comerciale ”Amonil” - S.A. Slobozia

285811584. H. G 251/13 martie 2002 - M. Of. 204 - 26.III.2002
privind aprobarea Actului aditional la acordurile de concesiune pentru 51, 47, 32, respectiv 10 perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias
Modificari si completari:
H. G 764/14 mai 2004 - M. Of. nr. 459 - 21.V.2004

283181585. L. P 95/26 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 si 10 iulie 2001 între Ministerul Finantelor Publicedin România si Ministerul Finantelor din Federatia Rusă la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2000

283191586. D. PRES 152/25 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 si 10 iulie 2001 între Ministerul Finantelor Publice din România si Ministerul Finantelor din Federatia Rusă la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2000

282711587. O. ANRG 325/19 februarie 2002 - M. Of. 152 - 1.III.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea pretului social al gazelor naturale Rectificare la Legea nr. 26/2002
Abrogat prin:
-O. ANRG 218/11 martie 2005 - M. Of. nr. 226 - 17.III.2005

282721588. L. P 84/26 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

282731589. D. PRES 141/25 februarie 2002 - M. Of. 153 - 1.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/200 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie

282521590. DEC. ANRG 247/6 februarie 2002 - M. Of. 149 - 28.II.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Abrogat prin:
DEC. ANRG 480/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 327 - 15.IV.2004

282531591. DEC. ANRG 248/6 februarie 2002 - M. Of. 149 - 28.II.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de solutionare a neînteLegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 400/09 mai 2005 - M. Of. nr. 408 - 13.V.2005

282541592. DEC. ANRG 249/6 februarie 2002 - M. Of. 149 - 28.II.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

282581593. O. MIR 50/19 februarie 2002 - M. Of. 150 - 28.II.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând tipurile de gaze si presiunile de alimentare utilizate la aparatele consumatoare de combustibili gazosi

406461594. DEC. ANRG 246/06 februarie 2002 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili

276541595. L. P 791/29 decembrie 2001 - M. Of. 37 - 21.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

276551596. D. PRES 1134/28 decembrie 2001 - M. Of. 37 - 21.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

276691597. L. P 789/29 decembrie 2001 - M. Of. 39 - 21.I.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

276701598. D. PRES 1132/28 decembrie 2001 - M. Of. 39 - 21.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

276771599. DEC. ANRG 1/8 ianuarie 2002 - M. Of. 40 - 21.I.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

274961600. H. G 1332/27 decembrie 2001 - M. Of. 17 - 15.I.2002
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza de la bugetul de stat in anul 2002

274401601. D. PRES 1083/21 decembrie 2001 - M. Of. 7 - 9.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România
Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

274411602. DEC. ANRG 946/18 decembrie 2001 - M. Of. 7 - 9.I.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

274421603. DEC. ANRG 947/18 decembrie 2001 - M. Of. 7 - 9.I.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Standardului de performantă pentru furnizarea gazelor naturale pe piata angro

272121604. O. ANRG 865/10 decembrie 2001 - M. Of. 815 - 18.XII.2001
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

407691605. O. ANRM 195/10 decembrie 2001 - M. Of. nr. 815 - 18.XII.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

269341606. H. G 1155/21 noiembrie 2001 - M. Of. 771 - 4.XII.2001
pentru modificarea alin. (5) al articolului unic din Hotararea Guvernului nr. 398/2001 privind unele masuri de redresare financiara a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

263741607. O. ANRG 645/8 noiembrie 2001 - M. Of. 731 - 16.XI.2001
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz”-S.A. Medias

407441608. O. ANRM 184/09 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 731 - 16.XI.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz”-S.A. Medias

262741609. L. P 601/31 octombrie 2001 - M. Of. 711 - 8.XI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

262751610. D. PRES 854/30 octombrie 2001 - M. Of. 711 - 8.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

261971611. DEC. ANRG 533/15 octombrie 2001 - M. Of. 698 - 2.XI.2001
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de distributie a gazelor naturale
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 183/10 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005

261981612. O. ANRG 538/15 octombrie 2001 - M. Of. 698 - 2.XI.2001
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377

261821613. O. MIR 313/16 octombrie 2001 - M. Of. 693 - 31.X.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind măsurile ce se impun pentru derularea în conditii de sigurantă a livrărilor de gaze naturale necesare sectorului rezidential în perioada de sezon rece octombrie 2001 - martie 2002

259341614. L. P 530/9 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor cantitati de gaze naturale provenite din import

259351615. D. PRES 758/8 octombrie 2001 - M. Of. 654 - 18.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2001 privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a unor cantitati de gaze naturale provenite din import

257081616. OUG. 115/20 septembrie 2001 - M. Of. 612 - 28.IX.2001
privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie
Modificari si completari:
-OG. G 36/02 august 2006 - M. Of. nr. 692 - 14.VIII.2006

256831617. O. ANRG 438/25 septembrie 2001 - M. Of. 607 - 27.IX.2001
al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

407241618. O. ANRM 148/19 septembrie 2001 - M. Of. nr. 607 - 27.IX.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

256311619. DEC. ANRG 187/10 septembrie 2001 - M. Of. 595 - 21.IX.2001
a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de transport al gazelor naturale
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 887/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 588 - 01.VII.2004

255821620. O. ANRG 379/10 septembrie 2001 - M. Of. 581 - 17.IX.2001
al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 285/127/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

407201621. O. ANRM 141/12 septembrie 2001 - M. Of. nr. 581 - 17.IX.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 285/127/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

255631622. DEC. ANRG 377/5 septembrie 2001 - M. Of. 574 - 14.IX.2001
pentru completarea Deciziei nr. 312/2001 privind licenta provizorie în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
DEC. ANRG 387/22 martie 2004 - M. Of. nr. 269 - 26.III.2004

253291623. DEC. ANRG 186/20 iulie 2001 - M. Of. 512 - 28.VIII.2001
a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de achizitie a gazelor naturale
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 392/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 400 - 12.V.2005

252931624. DEC. ANRG 312/20 august 2001 - M. Of. 499 - 24.VIII.2001
a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind licenta provizorie în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
DEC. ANRG 387/22 martie 2004 - M. Of. nr. 269 - 26.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale

252731625. O. ANRG 285/15 august 2001 - M. Of. 490 - 23.VIII.2001
al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

252781626. DEC. ANRG 260/3 august 2001 - M. Of. 491 - 23.VIII.2001
a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comerciala a gazelor naturale

383681627. O. ANRM 127/15 august 2001 - M. Of. 490 - 23.VIII.2001
al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

252231628. H. G 754/26 iulie 2001 - M. Of. 471 - 17.VIII.2001
privind aprobarea garantarii în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totala de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societatii Comerciale "Distrigaz Sud" - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionarii Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

252241629. H. G 755/26 iulie 2001 - M. Of. 471 - 17.VIII.2001
privind aprobarea garantarii în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totala de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societatii Comerciale "Distrigaz Nord" - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionarii Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

251551630. O. ANRG 216/25 iulie 2001 - M. Of. 457 - 10.VIII.2001
privind aprobarea pretului reglementat unic pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

250741631. H. G 656/12 iulie 2001 - M. Of. 436 - 3.VIII.2001
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1369/1996 pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România, semnată la Moscova la 25 octombrie 1996

250631632. L. P 463/18 iulie 2001 - M. Of. 432 - 2.VIII.2001
Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

250641633. D. PRES 616/17 iulie 2001 - M. Of. 432 - 2.VIII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

249891634. O. ANRM 103/20 iunie 2001 - M. Of. 417 - 27.VII.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, începând cu luna mai 2001

250041635. H. G 688 /19 iulie 2001 - M. Of. 419 - 27.VII.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul de investitii “Alimentarea cu gaze naturale a localitătilor din Valea Jiului - conductă repartitie Paroseni-Uricani si SRM Lupeni, SRM Bărbăteni, SRM Uricani - etapa a III-a, judetul Hunedoara”

249621636. DEC. ANRG 147/4 iulie 2001 - M. Of. 412 - 25.VII.2001
privind aprobarea Listei centralizate cuprinzând consumatorii eligibili de gaze naturale

246631637. O. MIR 199/19 iunie 2001 - M. Of. 379 - 11.VII.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind unele masuri pentru întarirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. ANRG 530/18 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006

244961638. H. G 575/14 iunie 2001 - M. Of. 343 - 27.VI.2001
privind înfiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz” - S.A. prin fuziunea Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz” - S.A. cu Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz” - S.A.

244451639. O. ANRG 133/4 iunie 2001 - M. Of. 332 - 21.VI.2001
privind stabilirea gradului initial de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

243061640. O. ANRG 124/4 iunie 2001 - M. Of. 308 - 11.VI.2001
privind aprobarea preturilor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

243291641. DEC. ANRG 114/4 iunie 2001 - M. Of. 310 - 11.VI.2001
privind stabilirea conditiilor de acordare a licentei provizorii în sectorul gazelor naturale

242171642. L. P 280/4 iunie 2001 - M. Of. 297 - 6.VI.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

242181643. D. PRES 381/1 iunie 2001 - M. Of. 297 - 6.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale

241171644. DEC. ANRG 100/16 mai 2001 - M. Of. 276 - 29.V.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea corpului auditorilor de tertă parte din sectorul de gaze naturale

241031645. L. P 259/22 mai 2001 - M. Of. 273 - 25.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000

241041646. D. PRES 347/21 mai 2001 - M. Of. 273 - 25.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietătii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000

239181647. OUG. 63/25 aprilie 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
privind scutirea tempo­rară de la plata taxelor vamale a unor cantităti de gaze naturale provenite din import

239301648. OUG. 63/25 aprilie 2001 - M. Of. 231 - 7.V.2001
privind scutirea tempo­rară de la plata taxelor vamale a unor cantităti de gaze naturale provenite din import

237411649. L. P 210/20 aprilie 2001 - M. Of. 213 - 26.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea tempo­rară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităti de gaze naturale provenite din import

237421650. D. PRES 273/18 aprilie 2001 - M. Of. 213 - 26.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităti de gaze natu­rale provenite din import

238131651. H. G 398/19 aprilie 2001 - M. Of. 210 - 25.IV.2001
privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

237771652. H. G 378/11 aprilie 2001 - M. Of. 203 - 23.IV.2001
privind alocarea sumei de 3.800 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii „Conductă racord gaze naturale din magistrala ROMGAZ si Statie - Reglare-Măsurare pentru alimentarea cu gaze naturale a localitătilor Popesti, Roesti, Sirineasa, judetul Vâlcea"

237211653. DEC. ANRG 79/15 martie 2001 - M. Of. 199 - 20.IV.2001
privind aprobarea Criteriilor si metode­lor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor regle­mentate în sectorul gazelor naturale

237061654. L. P 187/17 aprilie 2001 - M. Of. 196 - 19.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom“ Bucuresti

237071655. D. PRES 247/12 aprilie 2001 - M. Of. 196 - 19.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz“ Medias si a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom“ Bucuresti

237131656. DEC. ANRG 78/15 martie 2001 - M. Of. 197 - 19.IV.2001
privind aprobarea Standardului de per­formantă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie

233831657. O. ANRG 75/15 martie 2001 - M. Of. 151 - 28.III.2001
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consuma­torii captivi din sectorul gazelor naturale

406821658. O. ANRM 37/15 martie 2001 - M. Of. nr. 151 - 28.III.2001
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consuma­torii captivi din sectorul gazelor naturale

232561659. H. G 303/8 martie 2001 - M. Of. 134b - 19.III.2001
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 942/1995 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea gazelor naturale

230851660. O. MIR 15/26 ianuarie 2001 - M. Of. 112 - 6.III.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare si executie în sectorul gazelor naturale

229391661. DEC. ANRG 54/23 ianuarie 2001 - M. Of. 84 - 19.II.2001
pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în sectorul gazelor naturale

228111662. L. P 8/2 februarie 2001 - M. Of. 61 - 05.II.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

228121663. D. PRES 21/31 ianuarie 2001 - M. Of. 61 - 05.II.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

227901664. O. MT 924/5 decembrie 2000 - M. Of. 55 - 01.II.2001
al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementarilor si normelor tehnice privind modificarea instalatiilor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR 6

227351665. L. P 1/29 ianuarie 2001 - M. Of. 48 - 29.I.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze semnat la Kiev la 22 iulie 1999

227361666. DECRET 14/25 ianuarie 2001 - M. Of. 48 - 29.I.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonaniei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sisteme or interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

227211667. DEC. ANRG 1/3 noiembrie 2000 - M. Of. 45bis - 26.I.2001
pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 182/10 martie 2005 - M. Of. nr. 225 - 17.III.2005

227221668. DEC. ANRG 2/16 noiembrie 2000 - M. Of. 45bis - 26.I.2001
privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

227231669. DEC. ANRG 3/16 noiembrie 2000 - M. Of. 45bis - 26.I.2001
pentru aprobarea Contractului-cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili
Abrogat prin:
-DEC. ANRG 392/29 aprilie 2005 - M. Of. nr. 400 - 12.V.2005

227241670. DEC. ANRG 52/23 ianuarie 2001 - M. Of. 45bis - 26.I.2001
pentru aprobarea Contractului-cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili

225201671. H. G 161/11 ianuarie 2001 - M. Of. 21 - 15.I.2001
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2001

220651672. OUG. 300/30 decembrie 2000 - M. Of. 707 - 30.XII.2000
pentru modificarea Ordonantei Guvemului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

19111673. O. ANRM 333/20 noiembrie 2000 - M. Of. 660 - 15.XII.2000
privind suspendarea aplicarii dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referinta pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului IV al anului 2000

87361674. H. G 1276/7 decembrie 2000 - M. Of. 659 - 15.XII.2000
privind aprobarea Actului aditional la Acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. Medias, cu referire la Perimetrul Transilvania Sud, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala de Explorare, Productie si Înmagazinare a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias

86161675. H. G 1136/15 noiembrie 2000 - M. Of. 591 - 22.XI.2000
privind unele măsuri pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de gaze naturale, păcură si titei, necesare pentru realizarea Programului energetic 2000-2001

42571676. D. PRES 373/3 octombrie 2000 - M. Of. 497 - 10.X.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999

192001677. L. P 164/5 octombrie 2000 - M. Of. 497 -10.X.2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984, si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999

381781678. H. G 784/7 septembrie 2000 - M. Of. 466 - 25.IX.2000
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale
Republicare: H. G 784/7 septembrie 2000 - M. Of. 160 - 13.III.2003
Modificari si completari:
-H. G 2176/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1236 - 22.XII.2004

81341679. H. G 769/7 septembrie 2000 - M. Of. 454 - 14.IX.2000
privind contractarea de către Ministerul Finantelor a unui împrumut de până la 200 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerea stocurilor pentru iarna 2000-2001

81321680. H. G 767/7 septembrie 2000 - M. Of. 451 - 13.IX.2000
privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A, pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., în vederea asigurării finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001

81331681. H. G 768/7 septembrie 2000 - M. Of. 451 - 13.IX.2000
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere

19051682. O. ANRM 240/25 august 2000 - M. Of. 443 - 6.IX.2000
privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului III al anului 2000

211941683. OG. G 67/17 august 2000 - M. Of. 398– 25.VIII.2000
pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
Acord-cadruasupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze

218971684. OUG. 88/29 iunie 2000 - M. Of. 313 - 6.VII.2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

78611685. H. G 479/9 iunie 2000 - M. Of. 269 - 15.VI.2000
pentru aprobarea continuãrii colaborãrii prevãzute in cadrul Conventiei privind construirea unei conducte pe teritoriul Republicii Socialiste România pentru tranzitarea de gaze din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice în Republica Bulgaria, semnatã la Giurgiu la 29 noiembrie 1970

18971686. O. ANRM 154/11 mai 2000 - M. Of. 250 - 6.VI.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului II al anului 2000

209111687. O. MIC 120/3 mai 2000 - M. Of. 246 - 2.VI.2000
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor-container pentru stocare si alimentare în instalatii cu gaze petroliere lichefiate, C9-1999

77231688. H. G 334/28 aprilie 2000 - M. Of. 194 - 4.V.2000
privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
STATUTUL Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.
STATUTUL Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Exprogaz" - S.A.
STATUTUL Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Distrigaz Nord" - S.A.
STATUTUL Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
STATUTUL Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "Depogaz" - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 441/12 mai 2005 - M. Of. nr. 438 - 24.V.2005

218531689. OUG. 44/28 aprilie 2000 - M. Of. 188 - 3.V.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

76771690. H. G 288/17 aprilie 2000 - M. Of. 176 - 24.IV.2000
privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.
Modificari si completari:
H. G 764/14 mai 2004 - M. Of. nr. 459 - 21.V.2004
Abrogat prin:
-H. G 1597/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 949 - 18.X.2004

76041691. H. G 212/30 martie 2000 - M. Of. 142 - 5.IV.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internã

18941692. O. ANRM 36/16 martie 2000 - M. Of. 130 - 28.III.2000
pentru suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru trimestrul I 2000

83071693. H. G 170/13 martie 2000 - M. Of. 115 - 16.III.2000
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective

218121694. OUG. 3/14 februarie 2000 - M. Of. 68 - 16.II.2000
privind acordarea unui credit Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de catre Fondul Proprietatii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finantãrii partiale a importurilor de pãcurã, gaze naturale si cãrbune energetic, necesare realizãrii Programului energetic 1999-2000

82141695. H. G 76/31 ianuarie 2000 - M. Of. 50 - 1.II.2000
privind masuri pentru asigurarea finantarii partiale a importurilor de pacura, gaze naturale si carbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999–2000

211681696. OG. G 41/30 ianuarie 2000 - M. Of. 45 - 31.I.2000
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Abrogat prin:
-L. P 351/14 iulie 2004 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2004

211871697. OG. G 60/30 ianuarie 2000 - M. Of. 46 - 31.I.2000
privind privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-L. P 351/14 iulie 2004 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2004

211331698. OG. G 6/21 ianuarie 2000 - M. Of. 31 - 27.I.2000
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind reglementarea reciprocă a creantelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul si Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 si din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999

81631699. H. G 23/13 ianuarie 2000 - M. Of. 16 - 18.I.2000
privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A

224211700. OUG. 209/29 decembrie 1999 - M. Of. 647 - 30.XII.1999
privind scutirea temporara de la plata taxelor vamale a suprataxei vamale si a taxei pe valoarea adaugata a unor cantitati de gaze naturale provenite din import

209791701. O. MMPS 697/16 noiembrie 1999 - M. Of. 634 - 27.XII.1999
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

173521702. H. G 900/4 noiembrie 1999 - M. Of. 547 - 9.XI.1999
privind extinderea capacitatii conductelor de tranzit al gazelor pe teritoriul Romaniei

173431703. H. G 890/28 octombrie 1999 - M. Of. 544 - 5.XI.1999
privind unele masuri pentru asigurarea finantarii partiale a importurilor de pacura, gaze naturale si carbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999-2000

412661704. H. G 748/13 septembrie 1999 - M. Of. nr. 457 - 21.IX.1999
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valută la importul de gaze naturale si păcură livrate de Compania Natională de Electricitate - S.A. în anul 1999

170611705. H. G 589/22 iulie 1999 - M. Of. 356 - 27.VII.1999
pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in construirea si exploatarea conductei de gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România), semnata la Bucuresti la 19 februarie 1999
Conventie intre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in construirea si exploatarea conductei de gaze Hust (Ucraina) - Satu Mare (România)

170161706. H. G 538/7 iulie 1999 - M. Of. 328 - 9.VII.1999
privind conditiile de emitere a acordului de utilizare si consum al gazelor naturale
Abrogat prin:
-H. G 1043/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 693 - 02.VIII.2004

36021707. DEC. CC 73/11 mai 1999 - M. Of. 307 - 30.VI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale

412931708. OUG. 104/30 iunie 1999 - M. Of. nr. 313 - 30.VI.1999
pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999

167631709. H. G 264/8 aprilie 1999 - M. Of. 148 - 8.IV.1999
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Bucsani, judetul Giurgiu"

433281710. H. G 233/30 martie 1999 - M. Of. nr. 145 - 08.IV.1999
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999 ca ajutor financiar pentru familiile afectate de accidentul tehnic produs la obiectivul de investitii "Instalatia de utilizare a gazelor naturale la blocul A1 din str. Carpati nr. 2, municipiul Bârlad, judetul Vaslui"

412371711. H. G 127/01 martie 1999 - M. Of. nr. 93 - 04.III.1999
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protectie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

35201712. DEC. CC 179/17 decembrie 1998 - M. Of. 51 - 4.II.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale

167261713. H. G 987/29 decembrie 1998 - M. Of. 518 - 30.XII.1998
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru inlaturarea efectelor accidentului tehnic produs la obiectivul de investitii "Instalatia de utilizare a gazelor naturale la blocul a1 din str. Carpati nr. 2, Municipiul bârlad, judetul Vaslui"
Abrogat prin:
-H. G 233/30 martie 1999 - M. Of. 145 - 8.IV.1999

166371714. H. G 897/16 decembrie 1997 - M. Of. 498 - 18.XII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in orasul Întorsura Buzaului, judetul Covasna"

18421715. O. ANRM 146/12 noiembrie 1998 - M. Of. 484 - 16.XII.1998
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de ape subterane, de caldura din sistemele geotermale si de gaze necombustibile

166121716. H. G 870/3 decembrie 1998 - M. Of. 476 - 10.XII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Glodeanu-Silistea, judetul Buzau"

165801717. H. G 836/19 noiembrie 1998 - M. Of. 451 - 25.XI.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Zatreni, judetul Vâlcea"

165831718. H. G 839/19 noiembrie 1998 - M. Of. 451 - 25.XI.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Tisau, judetul Buzau"

165841719. H. G 840/19 noiembrie 1998 - M. Of. 451 - 25.XI.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in orasul Pogoanele, judetul Buzau"

221931720. OUG. 36/12 noiembrie 1998 - M. Of. 437 - 18.XI.1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti

165571721. H. G 809/13 noiembrie 1998 - M. Of. 435 - 17.XI.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Simonesti, judetul Harghita"

165221722. H. G 767/29 octombrie 1998 - M. Of. 416 - 3.XI.1998
privind infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Petru Rares, judetul Bistrita-Nasaud

165231723. H. G 768/29 octombrie 1998 - M. Of. 415 - 2.XI.1998
privind infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Pausesti-Maglasi, judetul Vâcea

164661724. H. G 703/8 octombrie 1998 - M. Of. 392 - 15.X.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Gorgota, judetul Prahova"

204931725. O. MF 1925/2 octombrie 1998 - M. Of. 386 - 12.X.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice de modificare si completari a Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscala
Modificari si completari:
-O. MF 2048/30 octombrie 1998 - M. Of. 443 - 20.XI.1998
Abrogat prin:
-O. 2577/17 decembrie 1998 - M. Of. 510 - 29.XII.1998

162401726. H. G 661/28 septembrie 1998 - M. Of. 374 - 1.X.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Scortoasa, judetul Buzau"

161761727. H. G 593/14 septembrie 1998 - M. Of. 355 - 17.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Adâncata, judetul Suceava"

18321728. O. ANRM 98/17 august 1998 - M. Of. 343 - 10.IX.1998
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referinta pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras din România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

161291729. H. G 542/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Ciacova, judetul Timis"

161311730. H. G 544/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Vidra, judetul Ilfov"

161321731. H. G 545/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea retelei de distributie de gaze naturale in comuna Mugeni, judetul Harghita"

161451732. H. G 560/3 septembrie 1998 - M. Of. 342 - 10.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintare distributie gaze naturale in comuna Snagov, judetul Ilfov"

161481733. H. G 563/3 septembrie 1998 - M. Of. 338 - 8.IX.1998
privind unele masuri pentru asigurarea finantarii unor importuri de pacura si gaze naturale necesare consumului curent si completarii stocurilor

161151734. H. G 528/25 august 1998 - M. Of. 333 - 4.IX.1998
privind modul de acordare a imprumuturilor prevazute in bugetul de stat pe anul 1998 unor agenti economici pentru acoperirea arieratelor catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. si catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 801/13 noiembrie 1998 - M. Of. 440 - 19.XI.1998

160781735. H. G 491/14 august 1998 - M. Of. 305 - 21.VIII.1998
privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.

160791736. H. G 492/14 august 1998 - M. Of. 306 - 21.VIII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintare distributie de gaze naturale in comuna Lapusata, judetul Vâlcea"

160841737. H. G 497/14 august 1998 - M. Of. 306 - 21.VIII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintare distributie de gaze naturale in comuna Barbatesti, judetul Vâlcea"

160851738. H. G 498/14 august 1998 - M. Of. 306 - 21.VIII.1998
privind transmiterea unor mijloace fixe din patrimoniul Universitatii "Petrol-Gaze" Ploiesti in patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati"

160501739. H. G 460/7 august 1998 - M. Of. 295 - 11.VIII.1998
pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotarârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective

160261740. H. G 432/27 iulie 1998 - M. Of. 281 - 29.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Juncu, judetul Cluj"

160271741. H. G 433/27 iulie 1998 - M. Of. 281 - 29.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Bosanci, judetul Suceava"

205371742. O. MIC 1613/7 iulie 1998 - M. Of. 280 - 29.VII.1998
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, transportul, depozitarea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

160181743. H. G 421/24 iulie 1998 - M. Of. 278 - 27.VII.1998
privind infiintarea distributiilor de gaze naturale in unele localitati din tara, precum si extinderea consumului de gaze naturale la gospodariile populatiei
Rectificare - M. Of. 291 - 7.VIII.1998

159961744. H. G 398/14 iulie 1998 - M. Of. 270 - 20.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in satele Giarmata si Cerneteaz, comuna Giarmata, judetul Timis"

159941745. H. G 396/14 iulie 1998 - M. Of. 267 - 17.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintare distributie gaze naturale in orasul Mizil, judetul Prahova"

159851746. H. G 387/14 iulie 1998 - M. Of. 264 - 15.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in satele Ortisoara, Calacea, Cornesti si Seceani, comuna Ortisoara, judetul Timis"

159501747. H. G 351/30 iunie 1998 - M. Of. 256 - 8.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin"

159511748. H. G 352/30 iunie 1998 - M. Of. 256 - 8.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Potlogi, judetul Dâmbovita"

159491749. H. G 350/30 iunie 1998 - M. Of. 249 - 6.VII.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Balotesti, judetul Ilfov"

158491750. H. G 241/15 aprilie 1998 - M. Of. 162 - 23.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie de gaze naturale in satele Ruginoasa, Dumbravita si Rediu, comuna Ruginoasa, judetul Iasi"

158521751. H. G 244/15 aprilie 1998 - M. Of. 162 - 23.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in satele Rusetu si Sergent Ionel Stefan, comuna Rusetu, judetul Buzau"

158561752. H. G 248/15 aprilie 1998 - M. Of. 162 - 23.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Introducere gaze naturale in comuna Cornetu, judetul Ilfov"

158571753. H. G 249/15 aprilie 1998 - M. Of. 162 - 23.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in satele Cicârlau, Bârgau, Ilba, Handalu Ilbei, comuna Cicârlau, judetul MaraMures"

164511754. H. G 207/31 martie 1997 - M. Of. 157 - 21.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in orasul Faget, judetul Timis"

158401755. H. G 232/15 aprilie 1998 - M. Of. 155 - 17.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in orasul Ineu, judetul Arad"

158361756. H. G 226/10 aprilie 1998 - M. Of. 153 - 16.IV.1998 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru anul 1998

158381757. H. G 230/15 aprilie 1998 - M. Of. 152 - 16.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in satele Sarmizegetusa, Hobita-Gradiste, Breazova, Paucinesti si Zeicani din comuna Sarmizegetuza, judetul Hunedoara"

205401758. N. MIC 135514/31 martie 1998 - M. Of. 145 - 9.IV.1998
de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru anul 1998

164401759. H. G 196/30 martie 1998 - M. Of. 139 - 7.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in orasul Slanic Prahova, judetul Prahova"

164441760. H. G 200/30 martie 1998 - M. Of. 136 - 3.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in orasul Negresti, judetul Vaslui"

164221761. H. G 177/27 martie 1997 - M. Of. 131 - 31.III.1998
privind infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Vânatori, judetul Neamt

164131762. H. G 168/25 martie 1998 - M. Of. 128 - 27.III.1998
privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere

163441763. H. G 87/18 februarie 1998 - M. Of. 85 - 23.II.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Pomi, judetul Satu Mare"

391241764. O. MF 95/20 ianuarie 1998 - M. Of. 62 - 11.II.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si alte taxe indirecte, pentru impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna si taxa pentru jocurile de noroc, precum si modul de realizare a regimului de supraveghere fiscala
Modificari si completari:
-O. MF 1925/2 octombrie 1998 - M. Of. 386 - 12.X.1998
-O. MF 2206/27 noiembrie 1998 - M. Of. 506 - 29.XII.1998
Abrogat prin:
-O. MF 2577/17 decembrie 1998 - M. Of. 510 - 29.XII.1998

162991765. H. G 37/27 ianuarie 1998 - M. Of. 40 - 30.I.1998
cu privire la impozitul pe gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru anul 1998
Modificari si completari: H. G 226/10 aprilie 1998 - M. Of. 153 - 16.IV.1998
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru anul 1998
N. MIC 135514/31 martie 1998 - M. Of. 145 - 9.IV.1998

162811766. H. G 18/23 ianuarie 1998 - M. Of. 34 - 29.I.1998
pentru modificarea art. 1 alin (2) din Hotarârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective

162911767. H. G 28/23 ianuarie 1998 - M. Of. 28 - 27.I.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Petresti, judetul Dâmbovita"

156511768. H. G 774/24 noiembrie 1997 - M. Of. 339 - 3.XII.1997
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Dâmbovicioara, judetul Arges"

150461769. H. G 240/29 mai 1997 - M. Of. 108 - 30.V.1997
privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective
Modificari si completari
-H. G 18/23 ianuarie 1998 - M. Of. 34 - 29.I.1998
-H. G 460/7 august 1998 - M. Of. 295 - 11.VIII.1998
-H. G 42/29 ianuarie 1999 - M. Of. 52 - 5.II.1999

194341770. L. P 42/29 iunie 1993 - M. Of. 144 - 1.VII.1993
privind accizele la produsele din impost si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale
Modificari si completari:
-DEC. CC 34 - 24.VI.1993
-H. G 564/15 octombrie 1992 - M. Of. 249 - 19.X.1992
-H. G 392/10 august 1993 - M. Of. 193 - 11.VIII.1993
-ORD. G 5/14 ianuarie 1994 - M. Of. 19 - 25.I.1994
-L. 22/15 aprilie 1994 - M. Of. 102 - 21.IV.1994
-H. G 169/18 aprilie 1994 - M. Of. 107 - 27.IV.1994
-H. G 776/11 noiembrie 1994 - M. Of. 322 - 18.XI.1994
-ORD. G 20/24 iulie 1996 - M. Of. 170 - 30.VII.1996
-N.M. 5188/19 iulie 1993 - M. Of. 181 - 29.VI.1993
Republicare: M. Of. 286 - 11.XII.1995
Modificari si completari:
-H. G 92/31 martie 1997 - M. Of. 57 - 4.IV.1997
-L. P 105/24 iunie 1997 - M. Of. 136 - 30.VI.1997

193261771. L. P 66/8 iulie 1992 - M. Of. 166 - 17.VII.1992
privind acordarea unor facilitati pentru atragerea de capital strain in domeniul explorarii si exploatarii zacamintelor de petrol si gaze
Abrogat prin:
-L. P 134/29 decembrie 1995 - M. Of. 301 - 29.XII.1995


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi