S-au gasit 332 rezultate in 0.1762 secunde.
Inapoi

1470741. H. G 529/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 712 - 16.VIII.2018
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

1469922. O. MAE 1298/18 august 2018 - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum si de păstrare si prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenti în zona de frontieră a Ucrainei

1469933. O. MAE 1299/1808 VIII - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum si de păstrare si prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenti în zona de frontieră a Republicii Moldova

1445074. H. G 184/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
pentru deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicatie de pasageri si marfă în regim de bac si pietonal între localitătile Isaccea (România) si Orlivka (Ucraina), precum si a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

1444155. H. G 179/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 305 - 04.IV.2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea achizitionării de autovehicule de către Inspectoratul General al Politiei Române si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

1428396. L. P 20/15 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

1428407. D. PRES 37/12 octombrie 2018 - M. Of. nr. 51 - 18.I.2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

1422038. L. P 256/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1422049. D. PRES 1179/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

14084210. OUG. G 71/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 799 - 10.X.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte

14064911. O. MAP 1250/20 septembrie 2017 - M. Of. nr. 771 - 28.IX.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

14040312. H. G 630/30 august 2017 - M. Of. nr. 732 - 12.IX.2017
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

13905313. H. G 455/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 531 - 07.VII.2017
privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes national, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitătile administrativ-teritoriale: Petris, Săvârsin, Vărădia de Mures, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păulis, Ghioroc - judetul Arad

13905814. H. G 456/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 532 - 07.VII.2017
privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes national, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada - Simeria” pentru unitătile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Mia, Brănisca, Vetel, ăoimus, Deva si Simeria - judetul Hunedoara

13802815. H. S 65/16 V - M. Of. nr. 378 - 22.V.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu-Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Politia de frontieră si garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final

13738116. L. P 71/14 aprilie 2017 - M. Of. nr. 278 - 20.IV.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comunã la frontiera de stat româno-ucraineanã, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucuresti
Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comunã la frontiera de stat româno-ucraineanã

13738217. D. PRES 396/14 aprilie 2017 - M. Of. nr. 278 - 20.IV.2017
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comunã la frontiera de stat româno-ucraineanã, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucuresti

13677818. O. MAPME 177/17 martie 2017 - M. Of. nr. 194 - 20.III.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistret pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova si Republica Ucraina

13662619. OUG. G 20/08 martie 2017 - M. Of. nr. 175 - 10.III.2017
pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13647420. H. G 76/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 156 - 02.III.2017
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13494121. H. G 890/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 989 - 08.XII.2016
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

13436422. H. G 825/02 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 908 - 11.XI.2016
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Sucevita, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016
Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

13313323. H. G 620/31 august 2016 - M. Of. nr. 716 - 16.IX.2016
pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mures la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

13202224. H. G 474/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 528 - 14.VII.2016
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13135325. O. MMAP 969/23 mai 2016 - M. Of. nr. 427 - 07.VI.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

13124126. O. MAI 84/19 mai 2016 - M. Of. nr. 410 - 31.V.2016
al ministrului afacerilor interne privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare si asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activitătilor din centrele integrate mentionate la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

13124727. L. P 115/27 mai 2016 - M. Of. nr. 411 - 31.V.2016
pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

13124828. D. PRES 564/26 mai 2016 - M. Of. nr. 411 - 31.V.2016
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

12974529. H. S 31/14 martie 2016 - M. Of. nr. 202 - 18.III.2016
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu - Paza europeană de frontieră si de coastă si gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM (2015) 673 final

12974630. H. S 35/14 martie 2016 - M. Of. nr. 202 - 18.III.2016
privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Paza europeană de frontieră si de coastă si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 si a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM (2015)671 final

12903031. O. MMAP 137/25 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 98 - 09.II.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

12843532. L. P 5/12 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

12843633. D. PRES 7/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

12706534. OUG. G 53/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul aparitiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranti

12506635. H. G 503/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 514 - 10.VII.2015
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de retea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015
Acord între Guvernul României si Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de retea optică

12501936. H. G 516/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 505 - 08.VII.2015
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

12390637. H. G 299/29 aprilie 2015 - M. Of. nr. 324 - 13.V.2015
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontieră

12371238. O. MMAP 723/21 aprilie 2015 - M. Of. nr. 299 - 30.IV.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

12337239. O. MAE 583/23 martie 2015 - M. Of. nr. 244 - 09.IV.2015
al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum si de păstrare si prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenti în zona de frontieră a Ucrainei

12066640. H. G 997/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 819 - 10.XI.2014
privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara si înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11968641. H. G 763/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 667 - 11.IX.2014
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiintarea si functionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Bucuresti la 31 mai 2013
Protocol între Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiintarea si functionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă

11924542. H. G 642/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 594 - 08.VIII.2014
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2014
Acord între Guvernul României si Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară

11870143. H. G 501/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 506 - 08.VII.2014
pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

11863344. DEC. CC 233/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 496 - 03.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si ale prevederilor art. I alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat ai Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontiera, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11815045. DEC. CC 137/13 martie 2014 - M. Of. nr. 425 - 10.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar m urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11807346. DEC. CC 226/15 aprilie 2014 - M. Of. nr. 410 - 03.VI.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin, (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11791847. O. MAI 76/20 mai 2014 - M. Of. nr. 385 - 23.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalitătii juridice de către scoala de Pregătire a Agentilor Politiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea

11791948. O. MAI 77/20 mai 2014 - M. Of. nr. 385 - 23.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalitătii juridice de către scoala de Formare Initială si Continuă a Personalului Politiei de Frontieră Iasi

11788349. O. MAI 78/20 mai 2014 - M. Of. nr. 380 - 22.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalitătii juridice de către Scoala de Perfectionare a Pregătirii Personalului Politiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

11775350. DEC. CC 120/06 martie 2014 - M. Of. nr. 358 - 15.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11765451. DEC. CC 152/18 martie 2014 - M. Of. nr. 344 - 09.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, st a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, în ansamblul său, precum si, în special, a prevederilor art. IV din ordonanta de urgentă

11728952. DEC. CC 50/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor fa câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11714953. DEC. CC 76/11 februarie 2014 - M. Of. nr. 261 - 10.IV.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11634854. DEC. CC 533/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 147 - 27.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11624555. M. Of. nr. 135 - 25.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11616356. DEC. CC 532/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 120 - 18.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor st Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11608857. DEC. CC 531/12 decembrie 2013 - M. Of. nr. 107 - 12.II.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea rostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11475658. H. G 961/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 778 - 12.XII.2013
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

11429359. L. P 314/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 728 - 26.XI.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

11429460. D. PRES 907/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 728 - 26.XI.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

11409261. H. G 878/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 706 - 18.XI.2013
privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

11406062. O. MAI 155/11 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 701 - 15.XI.2013
al ministrului afacerilor interne privind procedurile de primire a suporterilor fată de care s-a dispus măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitii si jocuri sportive care se prezintă la sediul politiei, jandarmeriei sau politiei de frontieră

11398763. L. P 287/07 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 693 - 13.XI.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, că urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urmă aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11398864. D. PRES 856/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 693 - 13.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urmă aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, că urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urmă aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

11059765. O. ANAF 1534/11 aprilie 2013 - M. Of. nr. 235 - 24.IV.2013
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

10994166. M. Of. nr. 143 - 18.III.2013
privind aprobarea Protocolului Sesiunii a VIII-a a împuternicitilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997
Protocolul Sesiunii a VIII-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

10980667. H. G 67/27 februarie 2013 - M. Of. nr. 123 - 06.III.2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontieră

10972268. OUG. G 10/27 februarie 2013 - M. Of. nr. 114 - 28.II.2013
pentru plata esalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia. Încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006

10861969. H. G 1220/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 887 - 27.XII.2012
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontieră

10805070. H. G 1158/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 818 - 05.XII.2012
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central si teritorial, semnat la Iasi la 29 noiembrie 2011
Protocol între Ministerul Administratiei si Internelor din România prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central si teritorial

10708471. H. G 939/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 695 - 10.X.2012
pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Oradea la 26 aprilie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

10706372. O. ANAF 2028/19 septembrie 2012 - M. Of. nr. 693 - 09.X.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară

10697473. H. G 953/26 septembrie 2012 - M. Of. nr. 682 - 02.X.2012
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Timis în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10673274. O. ANSVSA 60/05 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

10673375. O. MADR 204/06 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

10673476. O. MADN 221/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

10673577. O. MADN 44724/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

10673678. O. MTI 1407/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

10673779. O. MMP 3413/11 septembrie 2012 - M. Of. nr. 648 - 11.IX.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

10660080. O. MMP 3241/14 august 2012 - M. Of. nr. 623 - 30.VIII.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

10638681. H. G 832/07 august 2012 - M. Of. nr. 589 - 17.VIII.2012
privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Curtici- Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - sectiunea: Frontieră - Curtici- Arad - km 614 (tronsonul 1)

10602882. O. MTI 995/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul rutier si pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului internelor nr. 29/206/2002 pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România” si „Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră
Rectificare - M. Of. nr. 579 - 14.VIII.2012

10602983. O. MAI 171/13 iulie 2012 - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul rutier si pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului internelor nr. 29/206/2002 pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România” si „Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră
Rectificare - M. Of. nr. 579 - 14.VIII.2012

10337184. O. ANSVSA 23/12 martie 2012 - M. Of. nr. 194 - 26.III.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind implementarea de către autoritătile sanitare veterinare de la posturile de inspectie la frontiera a măsurilor ce trebuie aplicate în cazul activitătilor de import si tranzit de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar, găsite necorespunzătoare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2005

10157485. L. P 242/05 decembrie 2011 - M. Of. nr. 894 - 16.XII.2011
privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008
Acord multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră

10157586. D. PRES 907/02 decembrie 2011 - M. Of. nr. 894 - 16.XII.2011
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

10143287. L. P 280/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 877 - 12.XII.2011
privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

10143388. D. PRES 955/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 877 - 12.XII.2011
pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

10013589. H. G 960/28 septembrie 2011 - M. Of. nr. 704 - 05.X.2011
privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9865290. H. G 680/29 iunie 2011 - M. Of. nr. 501 - 14.VII.2011
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati

9720791. O. ANSVSA 10/22 februarie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

9720892. O. MADR 52/07 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

9720993. O. MAI 56/22 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

9721094. O. MADN 212/25 martie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

9721195. O. ANAF 19211/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

9721296. O. MMP 1277/20 aprilie 2011 - M. Of. nr. 294 - 28.IV.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

9653197. H. G 261/20 martie 2011 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2011
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Arad în domeniul public al judetului Arad si în administrarea Consiliului Judetean Arad

9605898. DEC. CC 24/18 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 148 - 01.III.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, art. 75 si art. 76 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

9474699. L. P 265/22 decembrie 2010 - M. Of. nr. 872 - 28.XII.2010
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

94747100. D. PRES 1230/20 decembrie 2010 - M. Of. nr. 872 - 28.XII.2010
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

94662101. O. MMP 2228/13 decembrie 2010 - M. Of. nr. 863 - 23.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru numirea reprezentantilor părtii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

93734102. H. G 1079/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 752 - 11.XI.2010
pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

93501103. DEC. CC 1186/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 723 - 29.X.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

93502104. DEC. CC 1189/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 723 - 29.X.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

91868105. H. G 609/23 iunie 2010 - M. Of. nr. 521 - 27.VII.2010
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea între autoritătile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Mării Negre, deschis spre semnare la Istanbul, Republica Turcia, la 8 noiembrie 2006 si semnat de către partea română la Burgas, Republica Bulgaria, la 23 octombrie 2007
Acord privind cooperarea între autoritătile de frontieră/gardă de coastă din statele riverane Marii Negre

91722106. H. G 584/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 501 - 20.VII.2010
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră romano-ucraineană

91210107. H. G 565/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 446 - 01.VII.2010
pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mures la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

90781108. H. G 503/26 mai 2010 - M. Of. nr. 385 - 10.VI.2010
privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

90026109. DEC. CC 309/23 martie 2010 - M. Of. nr. 293 - 05.V.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

89905110. H. G 362/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 278 - 28.IV.2010
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

89558111. H. G 249/24 martie 2010 - M. Of. nr. 227 - 12.IV.2010
privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

89116112. H. G 152/03 martie 2010 - M. Of. nr. 174 - 17.III.2010
privind atribuirea calitătii de împuternicit de frontieră la frontiera româno-sârbă, pentru desemnarea componentei delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru fntretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei româno-bulgare si privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

89117113. H. G 176/03 martie 2010 - M. Of. nr. 174 - 17.III.2010
privind transmiterea unor imobile situate în localitatea Hiliseu-Crisan, comuna Hiliseu-Horia, si localitatea Crasnaleuca, comuna Cotusca, judetul Botosani, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani în domeniul public al comunelor Hiliseu-Horia si Cotusca si în administrarea consiliilor locale respective

88898114. OUG. G 16/03 martie 2010 - M. Of. nr. 147 - 05.III.2010
privind unele măsuri de eficientizare a activitătii de întretinere a culoarului de frontieră, fâsiei de protectie si a semnelor de frontieră

88511115. DEC. CC 35/14 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 105 - 16.II.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

88280116. O. ANSVSA 4/02 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88281117. O. MADR 32/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88282118. O. MAI 29/04 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88283119. O. MMP 130/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88284120. O. ANAF 7403/04 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

88285121. O. MTI 91/08 februarie 2010 - M. Of. nr. 93 - 10.II.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

87982122. D. PRES 19/18 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 52 - 22.I.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009

84620123. H. G 914/12 august 2009 - M. Of. nr. 592 - 27.VIII.2009
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

84527124. H. G 912/12 august 2008 - M. Of. nr. 582 - 21.VIII.2009
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin în domeniul public al comunei Vrani si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judetul Caras-Severin

84237125. DEC. CC 1013/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 547 - 06.VIII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, art. 71 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si art. 64 alin. 1 lit. c) din Codul penal

83379126. L. P 245/23 iunie 2009 - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

83380127. D. PRES 1069/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

82159128. L. P 125/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
Rectificare - M. Of. nr. 359 - 28.V.2009

82160129. D. PRES 731/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

81933130. L. P 124/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 302 - 07.V.2009
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontiera la frontiera de stat comună, semnată la Bucuresti la 4 septembrie 2007
Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună

81934131. D. PRES 730/28 aprilie 2009 - M. Of. nr. 302 - 07.V.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea si întretinerea liniei de frontieră si a semnelor de frontiera la frontiera de stat comuna, semnată la Bucuresti la 4 septembrie 2007

81364132. H. G 401/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2009
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2004 privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal, responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat româno-ucrainene, precum si a loctiitorilor acestuia

80549133. OUG. G 26/18 martie 2009 - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

80566134. H. G 324/18 martie 2009 - M. Of. nr. 183 - 24.III.2009
pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

77612135. H. G 1523/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
pentru aprobarea plătii contributiei voluntare anuale a României la Fondul de Finantare pentru Cooperare Tehnică al Natiunilor Unite pe anii 2008 si 2009, pentru susinerea activitătilor Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

76351136. OUG. G 130/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, precum si pentru abrogarea cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
Modificari si completari:
-L. P 125/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2009

75580137. H. G 912/20 august 2008 - M. Of. nr. 641 - 08.IX.2008
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006
Acord între Guvernul României, Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului si Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersectie a frontierelor de stat ale României, Serbiei si Muntenegrului si Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum si întretinerea acestuia

75569138. H. G 924/20 august 2008 - M. Of. nr. 640 - 05.IX.2008
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VII-a a împuternicitilor, semnat la Bucuresti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997
Protocolul Sesiunii a VII-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

75413139. H. G 896/20 august 2008 - M. Of. nr. 627 - 28.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

74616140. H. G 759/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 552 - 22.VII.2008
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

74618141. H. G 764/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 552 - 22.VII.2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul privat al comunei Burila Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare

74624142. H. G 777/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 552 - 22.VII.2008
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

73260143. H. G 479/07 mai 2008 - M. Of. nr. 381 - 20.V.2008
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare la 19 februarie 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

73269144. H. G 502/14 mai 2008 - M. Of. nr. 382 - 20.V.2008
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al statului, si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective

70965145. H. G 81/23 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2008
privind organizarea la Bucuresti, în perioada 19-21 mai 2008, a celei de-a patra reuniuni a părtilor la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Conventia Espoo)

70298146. H. G 1568/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 900 - 28.XII.2007
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocănesti, judetul Călărasi

70124147. H. G 1526/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 880 - 21.XII.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti in domeniul public al statului si In administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Federatia Română de Canotaj

68920148. O. ANSVSA 183/25 octombrie 2007 - M. Of. nr. 741 - 01.XI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Sigurana Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/CE, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

68171149. H. G 1130/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

67180150. H. G 483/23 mai 2007 - M. Of. nr. 529 - 06.VIII.2007
pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyíregyháza la 30 martie 2007, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

66136151. H. G 497/23 mai 2007 - M. Of. nr. 398 - 13.VI.2007
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

66097152. L. P 158/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 395 - 12.VI.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

66098153. D. PRES 589/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 395 - 12.VI.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

65235154. H. G 329/28 martie 2007 - M. Of. nr. 296 - 04.V.2007
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a Vl-a a împuternicitilor, semnat la Kiev la 7 decembrie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997
Protocolul Sesiunii a VI-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

64791155. O. ANSVSA 288/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64792156. O. MAPDR 817/28 decembrie 2006 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64793157. O. MAI 104/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64794158. O. MMGA 53/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64795159. O. ANAF 14128/08 martie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64796160. O. MTCT 675/03 aprilie 2007 - M. Of. nr. 246 - 12.IV.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare

64179161. L. P 39/02 martie 2007 - M. Of. nr. 184 - 16.III.2007
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră

64180162. D. PRES 141/01 martie 2007 - M. Of. nr. 184 - 16.III.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006

63753163. O. ANSVSA 19/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 130 - 22.II.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale produselor introduse în Comunitatea Europeană, provenind din tări terte

63457164. H. G 86/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2007
privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

63478165. O. ANSVSA 16/30 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală si al animalelor vii, introduse din tări terte

63432166. H. G 83/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2007
privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

63434167. H. G 87/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2007
privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

63435168. H. G 88/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2007
privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

62842169. O. ANSVSA 295/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Norma sanitară veterinară care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/CE, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005, cu modificările si completările ulterioare

62845170. O. MMGA 1371/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deseurilor periculoase si al eliminării acestora

62846171. O. MFP 2225/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deseurilor periculoase si al eliminării acestora

62815172. H. G 1892/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila

62819173. H. G 1913/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova)

62752174. H. G 1888/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2007
privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

62584175. H. G 1812/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1052 - 29.XII.2006
privind închiderea birourilor vamale situate la frontiera cu Republica Ungară si a unor birouri vamale situate la frontiera cu Republica Bulgaria

62595176. O. CSA 113141/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1053 - 29.XII.2006
pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor

62520177. H. G 1834/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1042 - 28.XII.2006
pentru aprobarea plătii din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor a contravalorii cheltuielilor legate de participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră la Misiunea de asistentă a Uniunii Europene la punctul de trecere a frontierei de la Rafah, dintre Fâsia Gaza si Egipt

62394178. OUG. G 108/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1028 - 27.XII.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

62105179. H. G 1743/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 995 - 13.XII.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate în statia C.F. Giurgiu - Grupa Frontieră, date în concesiune Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

61998180. H. G 1687/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 985 - 11.XII.2006
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

61893181. H. G 1663/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 973 - 05.XII.2006
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

61536182. L. P 393/30 octombrie 2006 - M. Of. nr. 938 - 20.XI.2006
privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924

61537183. D. PRES 1203/27 octombrie 2006 - M. Of. nr. 938 - 20.XI.2006
pentru promulgarea Legii privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre si la un schimb de comune între România si Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre România si Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor, relativă la regimul proprietătilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924

61235184. O. ANSVSA 178/09 august 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61236185. O. MAPDR 645/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61237186. O. MAI 1457/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61238187. O. MMGA 1036/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61239188. O. ANAF 52648/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

61240189. O. MTCT 1121/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările si completările ulterioare

60805190. H. G 1276/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 842 - 12.X.2006
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

59399191. H. G 932/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 647 - 26.VII.2006
privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani, a unui imobil trecut în domeniul public al statului

59348192. H. G 914/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 639 - 25.VII.2006
pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înfiintarea si functionarea Punctului de contact “Porubne“, semnat la Bucuresti si la Kiev la 7 februarie 2006
Protocol între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor din România si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind înfiintarea si functionarea Punctului de contact “Porubne“

57159193. H. G 263/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 356 - 20.IV.2006
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a V-a a împuternicitilor, semnat la Baia Mare la 23 decembrie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

56941194. L. P 83/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 326 - 11.IV.2006
pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
Acord între România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră

56948195. D. PRES 378/03 aprilie 2006 - M. Of. nr. 326 - 11.IV.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

56631196. H. G 352/16 martie 2006 - M. Of. nr. 278 - 28.III.2006
pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la Chisinău la 22 noiembrie 2005
Protocol între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din Ministerul Administratiei si Internelor al României si Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind schimbul de informatii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice

56436197. H. G 337/16 martie 2006 - M. Of. nr. 251 - 21.III.2006
privind aprobarea contributiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

56077198. O. ANSVSA 35/20 februarie 2006 - M. Of. nr. 202 - 03.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală

55898199. DEC. CC 106/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 174 - 23.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si a celor ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

55553200. H. G 28/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 113 - 07.II.2006
privind transportul transfrontieră al organismelor modificate genetic

55508201. O. ANSVSA 13/24 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 109 - 06.II.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

55533202. O. ANSVSA 1790/06 iulie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55534203. O. MAPDR 959/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55535204. O. MAI 983/17 octombrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55536205. O. MMGA 1137/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55537206. O. ANAF 69973/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55538207. O. MTCT 20/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 112 - 06.II.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

55057208. H. G 24/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2006
privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

55063209. L. P 2/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

55064210. D. PRES 2/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 41 - 17.I.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

54951211. O. ANSVSA 1/04 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală
Modificari si completari:
-O. ANSVSA 35/20 februarie 2006 - M. Of. nr. 202 - 03.III.2006

54806212. D. PRES 1385/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2006
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

54543213. O. ANSVSA 138/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1174 - 27.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum si animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar si furajelor cuprinse în anexele la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

54513214. O. ANSVSA 142/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1171 - 22.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

53843215. O. ANSVSA 122/23 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1090 - 05.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

53704216. O. ANSVSA 123/23 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1081 - 30.XI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

53508217. H. G 1408/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1036 - 22.XI.2005
privind desemnarea delegatiei părtii române în Comisia mixtă româno-bulgară, pentru cooperarea dintre autoritătile de frontieră în scopul combaterii criminalitătii transfrontaliere în zona de frontieră si pentru a asigura supravegherea si controlul frontierei de stat comune

52236218. O. ANSVSA 81/29 august 2005 - M. Of. nr. 822 - 12.IX.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste lista posturilor de inspectie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii si produselor de origine animală provenind din tări terte si actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către expertii Comisiei Europene

52038219. DEC. CC 347/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 779 - 26.VIII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar, precum si a celor ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

51911220. H. G 922/11 august 2005 - M. Of. nr. 753 - 18.VIII.2005
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii “Post de inspectie la frontiera Otopeni“, “Post de inspectie la frontiera Constanta Nord“ si “Post de inspectie la frontiera Constanta Sud“, cuprinse în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

51265221. OG. G 38/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 660 - 25.VII.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

51204222. H. G 721/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005
privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră românoucraineană, semnat la Iasi la 25 februarie 2004

50737223. L. P 191/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 571 - 04.VII.2005
pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004
Conventie între România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar

50738224. D. PRES 523/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 571 - 04.VII.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004

50452225. L. P 172/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autoritătile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autoritătile de frontieră

50453226. D. PRES 494/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 511 - 16.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autoritătile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembri 2004

50351227. DEC. CC 220/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 496 - 13.VI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

50162228. O. ANSVSA 41/23 martie 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si privind colaborarea interinstitutională pentru receptionarea documentelor de transport însotitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale si aeriene, la introducerea mărfurilor în România

50163229. O. ANAF 29664/18 mai 2005 - M. Of. nr. 459 - 31.V.2005
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind colaborarea interinstitutională pentru receptionarea documentelor de transport însotitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale si aeriene, la introducerea mărfurilor în România

49859230. H. G 404/05 mai 2005 - M. Of. nr. 412 - 16.V.2005
pentru aprobarea contributiei financiare a României la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

49744231. H. G 380/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 401 - 12.V.2005
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2004
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar

49692232. H. G 366/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 392 - 10.V.2005
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

49643233. D. PRES 368/03 mai 2005 - M. Of. nr. 389 - 09.V.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004

49451234. H. G 332/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 357 - 27.IV.2005
privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale si a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspectie veterinară la frontieră

48723235. O. ANSVSA 21/02 februarie 2005 - M. Of. nr. 230 - 18.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspectie si controale veterinare de frontieră ale României, pentru produse importate din tări terte

48410236. O. ANSVSA 35/22 februarie 2005 - M. Of. nr. 177 - 01.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind implementarea de către autoritătile sanitare veterinare de la posturile de inspectie la frontieră a măsurilor ce trebuie aplicate în cazul activitătilor de import si tranzit de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar, găsite necorespunzătoare

48173237. H. G 92/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 133 - 14.II.2005
privind aprobarea hotărârilor adoptate prin Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuternicitilor, semnat la Cernăuti la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

46280238. H. G 1980/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome “Aeroportul Suceava”, precum si pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava

45738239. H. G 1744/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 995 - 28.X.2004
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

45254240. O. ANSVSA 30/09 iulie 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. ANSVSA 178/09 august 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45255241. O. MAI 366/21 septembrie 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MAI 1457/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45256242. O. MMGA 337/12 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MMGA 1036/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45257243. O. MTCT 1511/26 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MTCT 1121/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45258244. O. MAPDR 577/09 august 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
Modificari si completari:
-O. MAPDR 645/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 897 - 03.XI.2006

45252245. H. G 1577/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 905 - 05.X.2004
privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
Modificari si completari:
-H. G 366/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 392 - 10.V.2005

44236246. H. G 1221/05 august 2004 - M. Of. nr. 731 - 13.VIII.2004
privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat româno-ucrainene, precum si a loctiitorilor acestuia

42838247. O. MAE 874/31 mai 2004 - M. Of. nr. 538 - 16.VI.2004
al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

42538248. L. P 196/25 mai 2004 - M. Of. nr. 486 - 31.V.2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

42539249. D. PRES 361/24 mai 2004 - M. Of. nr. 486 - 31.V.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

42093250. H. G 662/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 419 - 11.V.2004
privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat si înfiintarea Biroului vamal de control si vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria)

42004251. H. G 577/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 400 - 05.V.2004
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră

41657252. L. P 93/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 348 - 21.IV.2004
pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003
Tratat între România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră

41658253. D. PRES 204/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 348 - 21.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

40295254. H. G 262/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 205 - 09.III.2004
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a III-a a Împuternicitilor, semnat la Piatra-Neamt la 7 noiembrie 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

40178255. L. P 11/24 februarie 2004 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2004
Lege pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

40179256. D. PRES 69/23 februarie 2004 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2004
privind promulgarea Legii pentru formularea unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente

39483257. O. MAPAM 48/13 ianuarie 2004 - M. Of. 64 - 26.I.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind aprobarea listei posturilor de inspectie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a conditiilor de agreere a posturilor de inspectie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tări terte, precum si stabilirea atributiilor personalului posturilor de inspectie de frontieră

38947258. O. MAPAM 1009/05 decembrie 2003 - M. Of. 929 - 23.XII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind înlocuirea anexei la Norma sanitară veterinară referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră

38704259. L. P 524/11 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

38705260. D. PRES PRES 828/09 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte

37774261. D. PRES 744/12 noiembrie 2003 - M. OF. 804 - 14.XI.2003
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei rezerve la Conventia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si a desemnării, în conformitate cu prevederile acestei conventii, a autoritătilor competente iulie 2003

37701262. H. G 1259/24 octombrie 2003 - M. OF. 791 - 10.XI.2003
pentru aprobarea Declaratiei comune dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea si asistenta logistică pentru modernizarea Politiei de Frontieră Române
Declaratie comună între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania privind cooperarea si asistenta logistică pentru modernizarea Politiei de Frontieră Române

37664263. O. MAPAM 779/7 octombrie 2003 - M. OF. 785 - 7.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte

37819264. O. MAPAM 869/6 noiembrie 2003 - M. OF. 811 - 18.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului nr. 506/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspectie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a conditiilor de agreere a posturilor de inspectie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tări terte, precum si stabilirea atributiilor personalului posturilor de inspectie de frontieră

37817265. H. G 1289/4 noiembrie 2003 - M. OF. 810 - 17.XI.2003
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea de noi puncte de trecere a frontierei de stat la frontiera de stat comună, semnat la Budapesta la 5 iunie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea de noi puncte de trecere a frontierei de stat la frontiera de stat comună

37514266. O. MAPAM 847/27 octombrie 2003 - M. OF. 760 - 29.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea numărului de personal necesar desfăsurării activitătii de control sanitar veterinar de frontieră si a programului de lucru al posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare

37288267. O. MAI 510/3 septembrie 2003 - M. OF. 720 - 15.X.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România

38575268. O. MTCT 365/19 septembrie 2003 - M. OF. 720 - 15.X.2003
al Ministrului Administratiei si Internelor si al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru introducerea regimului de frontieră internă pe aeroporturile din România

37259269. O. MAPAM 506/5 august 2003 - M. OF. 714 - 13.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspectie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a conditiilor de agreere a posturilor de inspectie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tări terte, precum si stabilirea atributiilor personalului posturilor de inspectie de frontieră
Modificari si completari:
-O. ANSVSA 30/09 iulie 2004 - M. Of. nr. 906 - 06.X.2004

37188270. O. MAPAM 530/13 august 2003 - M. OF. 702 - 7.X.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste derogări de la conditiile de aprobare a posturilor de inspectie de frontieră localizate în porturile în care se debarcă peste

36853271. D. PRES 534/5 septembrie 2003 - M. OF. 645 - 10.IX.2003
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003

36722272. OG. G 83/28 august 2003 - M. OF. 622 - 30.VIII.2003
privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte
Modificari si completari:
-L. P 524/11 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
-OG. G 38/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 660 - 25.VII.2005

36582273. H. G 923/14 august 2003 - M. OF. 594 - 20.VIII.2003
privind preluarea si decontarea lucrărilor realizate în vederea deschiderii Punctului de trecere a frontierei de stat si a Biroului vamal de control si vămuire la frontieră Urziceni, judetul Satu Mare

36404274. O. MAPAM 485/24 iulie 2003 - M. OF. 565 - 6.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte

36156275. H. G 826/10 iulie 2003 - M. OF. 522 - 21.VII.2003
privind aprobarea ÎnteLegerii dintre Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din Ministerul de Interne al României si Serviciul Federal de Frontieră al Federatiei Ruse privind colaborarea în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la data de 27 martie 2003
Întelegere între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră din Ministerul de Interne al României si Serviciul Federal de Frontieră al Federatiei Ruse privind colaborarea în probleme de frontieră

35458276. O. MAPME 864/26 septembrie 2002 - M. OF. 397 - 9.VI.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră si de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

34555277. H. G 393/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei de stat si a birourilor vamale de control si vămuire la frontieră Săcuieni (România) - Letaverdes (Republica Ungară) si Urziceni (România) - Vallaj (Republica Ungară)

34427278. O. MAAP 216/19 martie 2003 - M. OF. 230 - 4.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare în punctele de inspectie la frontieră

34282279. H. G 305/20 martie 2003 - M. OF. 204 - 28.III.2003
privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Iasi

34009280. L. P 56/13 februarie 2003 - M. Of. 163 - 14.III.2003
pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998 Conventia europeană privind televiziunea transfrontieră Protocolul de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră

34010281. D. PRES 81/12 februarie 2003 - M. Of. 163 - 14.III.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, si acceptarea Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

33933282. O. MAAP 18/15 ianuarie 2003 - M. Of. 155 - 11.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor art. 9 din Norma sanitară veterinară ce reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din tări terte în România referitoare la transbordarea produselor la un post de inspectie de frontieră unde transporturile sunt destinate pentru un eventual import în România si care modifică Norma sanitară veterinară stabilind metodele de control veterinar pentru produsele provenite din tări terte si destinate pentru zone libere, depozite libere sau depozite vamale, precum si pe durata prin România a transportului dintr-o tară tertă către altă tară tertă

33910283. O. MAAP 8/7 ianuarie 2003 - M. Of. 152 - 10.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista posturilor de inspectie veterinară de frontieră aprobate pentru controale veterinare ale produselor de origine animală si animalelor provenite din tări terte

33820284. H. G 202/20 februarie 2003 - M. Of. 142 - 5.III.2003
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Craiova

32417285. O. MAPME 1112/26 noiembrie 2002 - M. Of. 898 - 11.XII.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind nominalizarea birourilor vamale de control si vămuire la frontieră pentru intrarea/iesirea din tară a substantelor care epuizează stratul de ozon

40895286. O. MFP 1610/27 noiembrie 2002 - M. Of. nr. 898 - 11.XII.2002
al ministrului finantelor publice privind nominalizarea birourilor vamale de control si vămuire la frontieră pentru intrarea/iesirea din tară a substantelor care epuizează stratul de ozon

32102287. O. MAAP 343/1 august 2002 - M. Of. 845 - 22.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte

32068288. DEC. DGV 1497/11 noiembrie 2002 - M. Of. 839 - 21.XI.2002
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind abilitarea birourilor vamale de control si vămuire la interior si la frontieră de a efectua operatiuni vamale pentru produse strategice

30880289. O. MAAP 259/20 iunie 2002 - M. Of. 630 - 26.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră

30849290. H. G 847/31 iulie 2002 - M. Of. 619 - 21.VIII.2002
privind aprobarea deschiderii punctului de control pentru trecerea frontierei, în regim de trafic international, si a punctului vamal între Sighetu Marmatiei-România si Solotvino-Ucraina, alocarea surselor de finantare în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul “Pod istoric” si realizarea dotărilor necesare Politiei de frontieră la noul punct de control pentru trecerea frontierei de la Sighetu Marmatiei, judetul MaraMures

30796291. I. MAE 10617/B5/27 iunie 2002 - M. Of. 605 - 15.VIII.2002
privind acordarea vizelor de intrare în România de către Politia de Frontieră în situatii de exceptie, emise de ministrul afacerilor externe si ministrul de interne

38358292. I. MI 63722/26 iunie 2002 - M. Of. 605 - 15.VIII.2002
privind acordarea vizelor de intrare în România de către Politia de Frontieră în situatii de exceptie, emise de ministrul afacerilor externe si ministrul de interne

29466293. H. G 491/16 mai 2002 - M. Of. 356 - 28.V.2002
privind deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si mărfuri pe Aeroportul Bacău

29404294. H. G 445/9 mai 2002 - M. Of. 346 - 24.V.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
Modificari si completari:
-H. G 324/18 martie 2009 - M. Of. nr. 183 - 24.III.2009

29165295. L. P 243/29 aprilie 2002 - M. Of. 302 - 8.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

29166296. D. PRES 359/29 aprilie 2002 - M. Of. 302 - 8.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

28292297. L. P 81/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

28293298. D. PRES 138/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române

27998299. O. MAAP 376/27 septembrie 2001 - M. Of. 96 - 4.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si structura organizatorică a inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră

27927300. O. MLTL 29/11 ianuarie 2002 - M. Of. 76 - 31.I.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si “Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră

38360301. O. MI 206/16 ianuarie 2002 - M. Of. 76 - 31.I.2002
al Ministrului de Interne pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si “Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră

25335302. D. PRES 673/27 august 2001 - M. Of. 515 - 29.VIII.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene privind televiziunea transfrontiera a Consiliului Europei, adoptata la Strasbourg la 5 mai 1989, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene privind televiziunea transfrontiera a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998

25007303. H. G 654/12 iulie 2001 - M. Of. 420 - 30.VII.2001
pentru numirea membrilor delegatiei părtii române în Comisia mixtă permanentă româno-iugoslavă pentru micul trafic de călători în zona de frontieră

24523304. OUG. 105/27 iunie 2001 - M. Of. 352 - 30.VI.2001
privind frontiera de stat a României
Rectificare - M. Of. 599 - 13.VIII.2002
Modificari si completari:
-L. P 125/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2009
-L. P 125/29 aprilie 2009 - M. Of. nr. 324 - 15.V.2009
-OUG. G 16/03 martie 2010 - M. Of. nr. 147 - 05.III.2010

24522305. OUG. 104/27 iunie 2001 - M. Of. 351 - 29.VI.2001
privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Române
Modificari si completari:
L. P 196/25 mai 2004 - M. Of. nr. 486 - 31.V.2004
-OUG. G 130/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 711 - 20.X.2008

23988306. H. G 357/4 aprilie 2001 - M. Of. 249 - 15.V.2001
pentru aprobarea deciziilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a II-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Ucrainei privin cooperarea în domeniul gospodăriilor apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 200 Odesa, Ucraina)
Protocolul Sesiunii a II-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Ucrainei privin cooperarea în domeniul gospodării apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 200 Odesa, Ucraina)

23396307. L. P 91/26 martie 2001 - M. Of. 155 - 29.III.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, finan­ciare, juridice si organizatorice referitoare la con­struirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

23397308. D. PRES 139/23 martie 2001 - M. Of. 155 - 29.III.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

23049309. D. PRES 136/24 aprilie 2000 - M. Of. 105 - 1.III.2001
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991

23050310. L. P 22/22 februarie 2001 - M. Of. 105 - 1.III.2001
pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991
Conventie privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera
Rectificare - M. Of. nr. 638 - 25.VII.2006

23051311. D. PRES 56/21 februarie 2001 - M. Of. 105 - 1.III.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenitiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991

4358312. D. PRES 492/28 noiembrie 2000 - M. Of. 629 - 5.XII.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sanatatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992

19255313. L. P 228/30 noiembrie 2000 - M. Of. 629 - 5.XII.2000
privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17 martie 1992

21950314. OUG. 149/28 septembrie 2000 - M. Of. 491 - 9.X.2000
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră între cele două tări, peste fluviul Dunărea

21222315. OG. G 95/29 august 2000 - M. Of. 433– 2.IX.2000
pentru ratificarea Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
Protocol privind apa si sănătatea la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale

4124316. D. PRES 218/2 iunie 2000 - M. Of. 256 - 8.VI.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României

19147317. L. P 98/2 iunie 2000 - M. Of. 256 - 8.VI.2000
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României

4051318. D. PRES 144/27 aprilie 2000 - M. Of. 197 - 5.V.2000
privind trecerea direct in retragere a unui general din Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

8165319. H. G 25/13 ianuarie 2000 - M. Of. 17 - 18.I.2000
pentru aprobarea ÎnteLegerii dintre Ministerul Transporturilor din România si Ministerul Transporturilor din Republica Bulgaria privind transportul de vehicule si de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării, semnată la Bucuresti la 10 noiembrie 1998
ÎNTELEGERE între Ministerul Transporturilor din România si Ministerul Transporturilor din Republica Bulgaria privind transportul de vehicule si de pasageri cu nave între punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar al Dunării

17267320. H. G 808/30 septembrie 1999 - M. Of. 485 - 7.X.1999
pentru modificarea si completarea componentei delegatiilor partii române în comisiile mixte privind asigurarea micului trafic de calatori în zona de frontiera si a regimului frontierei de stat între România si Republica Federala Iugoslavia
Modificari si completari:
-H. G 1453/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 849 - 16.IX.2004

22309321. OUG. 80/4 iunie 1999 - M. Of. 275 - 16.VI.1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României

16894322. H. G 406/24 mai 1999 - M. Of. 249 - 2.VI.1999
privind numirea presedintelui partii române in Comisia hidrotehnica româno-iugoslava, a reprezentantului imputernicit al partii române si a supleantului acestuia in Comisia hidrotehnica româno-ungara, precum si a imputernicitului partii române si a loctiitorului acestuia in problemele cooperarii româno-ucrainene in domeniul gospodaririi apelor de frontiera

55612323. H. G 227/26 martie 1999 - M. Of. nr. 133 - 31.III.1999
pentru aprobarea Procesului-verbal al celei de-a XXV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de călători în zona de frontieră, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998

6955324. D. PRES 16/7 ianuarie 1999 - M. Of. 13 - 19.I.1999
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

18773325. L. P 16/11 ianuarie 1999 - M. Of. 13 - 19.I.1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

16605326. H. G 863/2 decembrie 1998 - M. Of. 476 - 10.XII.1998
pentru modificarea art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 342/1997 privind modificarea componentei Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de calatori in zona de frontiera

15896327. H. G 290/28 mai 1998 - M. Of. 202 - 29.V.1998
privind aprobarea Procesului-verbal al celei de-a XXIV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru micul trafic de calatori in zona de frontiera, semnat la Vrnjacka Banja la 21 ianuarie 1998

6547328. D. PRES 88/4 martie 1998 - M. Of. 109 - 10.III.1998
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat international si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfasurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997

20056329. L. P 60/5 martie 1998 - M. Of. 109 - 10.III.1998
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat international si a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfasurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997
Acordintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat international
Acordintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind desfasurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat

16267330. H. G 2/14 ianuarie 1998 - M. Of. 14 -16.I.1998
pentru modificarea articolului 1 din Hotarârea Guvernului nr. 342/1997 privind modificarea componentei Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de calatori in zona de frontiera

15140331. H. G 342/8 iulie 1997 - M. Of. 160 - 17.VII.1997
privind modificarea componentei Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de calatori in zona de frontiera
Modificari si completari:
-H. G 2/14 ianuarie 1998 - M. Of. 14 - 16.I.1998
-H. G 863/2 decembrie 1998 - M. Of. 476 - 10.XII.1998

138027332. 65/16 - M. Of. nr. 378 - ..
65. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European si Consiliu-Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Politia de frontieră si garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi