S-au gasit 1020 rezultate in 0.0015 secunde.
Inapoi

1477831. O. ANRE 218/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
privind modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clientii casnici si noncasnici ai furnizorilor de ultimă instantă, a conditiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultimă instantă, a modelului facturii de energie electrică si a modelului conventiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instantă

1463912. L. P 193/19 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei nationale a României referitoare la mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionării unitătilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

1463923. D. PRES 560/18 iulie 2018 - M. Of. nr. 640 - 23.VII.2018
privind promulgarea Legii pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei nationale a României referitoare la mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionării unitătilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

1462434. O. ME 848/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 616 - 18.VII.2018
al ministrului economiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Suceava-Bălti pentru portiunea din proiect de pe teritoriul României”

1457185. O. ANRE 108/20 iunie 2018 - M. Of. nr. 519 - 25.VI.2018
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în retea (Tg) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

1455716. O. ANRE 93/16 mai 2018 - M. Of. nr. 498 - 18.VI.2018
pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea si transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

1452497. O. ANRE 94/22 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu tările perimetrice, perceput de operatorul de transport si de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrică programate cu tările perimetrice

1447838. H. G 255/24 aprilie 2018 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

1446319. O. ANRE 67/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 342 - 19.IV.2018
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică

14461810. H. G 220/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 340 - 18.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

14447111. OUG. G 26/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 314 - 10.IV.2018
privind adoptarea unor măsuri pentru siguranta alimentării cu energie electrică

14290012. O. ANRE 19/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 61 - 19.I.2018
privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) si art. 27 din Regulamentul de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, si a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

14223413. O. ANRE 125/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1016 - 21.XII.2017
pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

14217114. H. G 897/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1009 - 20.XII.2017
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

14218915. O. ANRE 122/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1011 - 20.XII.2017
pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 1023 - 22.XII.2017

14209116. O. ANRE 117/12 decembrie 2017 - M. Of. nr. 997 - 15.XII.2017
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distributie Energie Oltenia - S.A.

14169717. H. G 840/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 942 - 29.XI.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinas - Smârdan”

14161418. O. MDFE 6783/14 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 926 - 24.XI.2017
al ministrului delegat pentru fonduri europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în conditii de sigurantă a SEN, precum si implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operational Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distributie” si obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuintelor”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017

14118719. H. G 775/26 octombrie 2017 - M. Of. nr. 857 - 31.X.2017
pentru aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET”

14116720. O. ANRE 99/20 octombrie 2017 - M. Of. nr. 853 - 30.X.2017
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018

14032421. O. ANRE 81/29 august 2017 - M. Of. nr. 721 - 06.IX.2017
privind modificarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

13901922. H. G 451/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 526 - 06.VII.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

13873823. O. ANRE 48/22 iunie 2017 - M. Of. nr. 489 - 28.VI.2017
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în retea (Tg) si de extragere a energiei electrice din retea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

13827024. O. ANRE 37/25 mai 2017 - M. Of. nr. 414 - 06.VI.2017
privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantitătilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficientă în vederea certificării prin garantii de origine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015

13752025. O. MDRAPFE 2586/29 martie 2017 - M. Of. nr. 298 - 26.IV.2017
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în conditii de sigurantă a SEN, precum si implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operational Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distributie si obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuintelor”

13573126. H. G 10/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 40 - 13.I.2017
privind adoptarea unor măsuri de sigurantă pe piata de energie electrică

13522527. O. MECRMA 1444/06 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1032 - 21.XII.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă - Stâlpu si racord în statia Gura Ialomitei”

13512828. O. ANRE 112/14 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1016 - 19.XII.2016
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distributie a Energiei Electrice „Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

13512929. O. ANRE 113/14 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1016 - 19.XII.2016
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A.

13513030. O. ANRE 114/14 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1016 - 19.XII.2016
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

13438031. O. ANRE 78/09 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 910 - 11.XI.2016
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017

13389232. DEC. ANRE 1626/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 834 - 21.X.2016
pentru aprobarea modalitãtii de alocare transfrontalierã a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 3.8.4. - „Linie internã între Cernavodã si Stâlpu”, parte a grupului de proiecte 3.8 Bulgaria—România - Crestere de capacitate, initiat de Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

13347133. O. ANRE 49/21 septembrie 2016 - M. Of. nr. 772 - 03.X.2016
privind modificarea si completarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

13313534. O. ANRE 46/07 septembrie 2016 - M. Of. nr. 716 - 16.IX.2016
pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrică programate cu tările perimetrice, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si beneficiar

13249535. O. MMAP 1534/28 iulie 2016 - M. Of. nr. 608 - 09.VIII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură si industriile conexe si utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

13242436. H. G 550/207 iulie 2016 - M. Of. nr. 600 - 08.VIII.2016
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

13231337. O. ANRE 37/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 576 - 28.VII.2016
privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

13221238. O. ANRE 33/19 iulie 2016 - M. Of. nr. 558 - 25.VII.2016
pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

13166639. O. ANRE 27/22 iunie 2016 - M. Of. nr. 477 - 27.VI.2016
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

13017940. H. G 227/30 martie 2016 - M. Of. nr. 259 - 06.IV.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

12830541. H. G 1015/30 decembrie 2015 - M. Of. nr. 987 - 31.XII.2015
pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016

12794942. O. ANRE 167/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

12795043. O. ANRE 168/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distributie Banat” - S.A.

12795144. O. ANRE 169/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distributie Dobrogea” - S.A.

12795245. O. ANRE 170/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Enel Distributie Muntenia” - S.A.

12795346. O. ANRE 171/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

12795447. O. ANRE 172/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

12795548. O. ANRE 173/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A.

12795649. O. ANRE 174/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distributie România” - S.A.

12795750. O. ANRE 175/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 940 - 18.XII.2015
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „CEZ Distributie” - S.A.

12766651. O. ANRE 164/07 decembrie 2015 - M. Of. nr. 908 - 08.XII.2015
privind aprobarea certificării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national, conform modelului de separare a proprietătii

12719852. H. G 922/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 847 - 15.XI.2015
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bucuresti, Sucursala de Transport Constanta, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara

12679253. O. ANRE 152/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea pretului de referintă si a preturilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

12679354. O. ANRE 153/14 octombrie 2015 - M. Of. nr. 787 - 22.X.2015
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016

12666055. O. MECT 1032/26 august 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

12666156. O. MFP 1228/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

12666257. O. MMFPSPV 1856/15 septembrie 2015 - M. Of. nr. 771 - 15.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEMENERG SERVICE - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

12661758. H. G 841/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 763 - 13.X.2015
pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier national în suprafată de 51,6499 ha de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea realizării obiectivului “LEA400 kV Resita (România) - Pancevo (Serbia), tronson I”, beneficiar statul român

12656059. O. ANRE 148/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 754 - 09.X.2015
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015

12657560. O. MECT 977/14 august 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

12657661. O. MFP 1174/25 septembrie 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

12657762. O. MMFPSPV 1801/01 septembrie 2015 - M. Of. nr. 755 - 09.X.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANS ELECTRICA - S.A.

12638263. O. MECT 972/11 august 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea “FORMENERG”- S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA - S.A

12638364. O. MFP 1075/08 septembrie 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea “FORMENERG”- S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA - S.A

12638465. O. MMFPSPV 1683/10 august 2015 - M. Of. nr. 720 - 24.IX.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea “FORMENERG”- S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “TRANSELECTRICA - S.A

12579366. O. ANRE 130/12 august 2015 - M. Of. nr. 628 - 18.VIII.2015
pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum apartinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de retea, altele decât consumul propriu tehnologic al retelelor electrice

12555267. O. MECT 818/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12555368. O. MFP 867/23 iulie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
mal ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12555469. O. MMFPSPV 1344/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12555570. O. MECT 819/30 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului economiei, comertului si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12555671. O. MFP 868/23 iulie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12555772. O. MMFPSPV 1346/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 592 - 06.VIII.2015
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12552773. H. G 622/28 iulie 2015 - M. Of. nr. 587 - 05.VIII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

12484474. H. G 468/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 478 - 01.VII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

12478475. O. ANRE 93/25 iunie 2015 - M. Of. nr. 468 - 29.VI.2015
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din retea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din retea si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

12478576. O. ANRC 94/25 iunie 2015 - M. Of. nr. 468 - 29.VI.2015
privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

12472177. O. ANRE 91/17 iunie 2015 - M. Of. nr. 458 - 25.VI.2015
privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pietele de energie electrica din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru ai Uniunii Europene

12362778. H. G 266/22 aprilie 2015 - M. Of. nr. 283 - 27.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANS ELECTRICA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

12348279. O. ANRE 68/08 aprilie 2015 - M. Of. nr. 259 - 17.IV.2015
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piata de echilibrare si a Regulamentului de organizare si functionare a pietei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin pret a pietelor, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014

12310680. L. P 58/26 martie 2015 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2015
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

12310781. D. PRES 364/25 martie 2015 - M. Of. nr. 205 - 27.III.2015
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

12284282. O. ANRE 13/04 martie 2015 - M. Of. nr. 169 - 11.III.2015
privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea traderului de energie electrică

12151983. O. ANRE 155/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A.

12152084. O. ANRE 156/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

12149085. O. ANRE 157/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 927 - 19.XII.2014
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instantă clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

12150086. O. ANRE 152/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 929 - 19.XII.2014
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distributie Dobrogea - S.A.

12150187. O. ANRE 153/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 929 - 19.XII.2014
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distributie Muntenia - S.A.

12150588. H. G 1110/12 decembrie 2014 - M. Of. nr. 931 - 19.XII.2014
pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015

12145289. O. ANRE 154/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 922 - 18.XII.2014
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

12086290. O. SGG 624/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12086391. O. MMFPSPV 2117/03 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12086492. O. MB 1574/18 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale “OPCOM” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12065393. O. SGG 601/09 octombrie 2014 - M. Of. nr. 817 - 10.XI.2014
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12065494. O. MMFPSPV 1994/10 octombrie 2014 - M. Of. nr. 817 - 10.XI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12065595. O. MB 1511/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 817 - 10.XI.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

12060696. O. MDE 590/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 808 - 06.XI.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv" - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014

12060797. O. MB 1465/28 octombrie 2014 - M. Of. nr. 808 - 06.XI.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv" - S.A.

Rectificare - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014

12060898. O. MMFPSPV 1567/28 iulie 2014 - M. Of. nr. 808 - 06.XI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv" - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 852 - 21.XI.2014

12058399. O. ANRE 110/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 805 - 05.XI.2014
privind aprobarea pretului de referintă si a preturilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2015 producătorilor de energie electrica si termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

120288100. O. SGG 590/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120315101. O. MMFPSPV 1847/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120290102. O. MB 1371/09 octombrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

119544103. O. SGG 454/01 august 2014 - M. Of. nr. 647 - 02.IX.2014
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

119545104. O. MB 1087/26 august 2014 - M. Of. nr. 647 - 02.IX.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

119546105. O. MMFPSPV 1649/12 august 2014 - M. Of. nr. 647 - 02.IX.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

119339106. O. ANRE 71/06 august 2014 - M. Of. nr. 612 - 19.VIII.2014
privind aprobarea certificării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national

118859107. O. MDE 402/15 mai 2014 - M. Of. nr. 532 - 17.VII.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “FISE Electrica Serv” - S.A.

118860108. O. MB 913/08 iulie 2014 - M. Of. nr. 532 - 17.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “FISE Electrica Serv” - S.A.

118861109. O. MMFPSPV 794/22 mai 2014 - M. Of. nr. 532 - 17.VII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “FISE Electrica Serv” - S.A.

118862110. O. MDE 411/21 mai 2014 - M. Of. nr. 532 - 17.VII.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

118863111. O. MB 916/08 iulie 2014 - M. Of. nr. 532 - 17.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

118864112. O. MMFPSPV 1082/29 mai 2014 - M. Of. nr. 532 - 17.VII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

118825113. L. P 117/11 iulie 2014 - M. Of. nr. 527 - 16.VII.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

118826114. D. PRES 525/10 iulie 2014 - M. Of. nr. 527 - 16.VII.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative

118686115. O. MDE 401/15 mai 2014 - M. Of. nr. 504 - 07.VII.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord" - S.A.

118687116. O. MB 841/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 504 - 07.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord" - S.A.

118688117. O. MMFPSPV 792/22 mai 2014 - M. Of. nr. 504 - 07.VII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord" - S.A.

118689118. O. MDE 403/15 mai 2014 - M. Of. nr. 504 - 07.VII.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

118690119. O. MB 840/25 iunie 2014 - M. Of. nr. 504 - 07.VII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

118691120. O. MMFPSPV 795/22 mai 2014 - M. Of. nr. 504 - 07.VII.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

118566121. O. ANRE 57/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 488 - 01.VII.2014
pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instantă clientilor casnici si asimilati clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

118488122. O. ANRE 48/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 477 - 28.VI.2014
privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

118499123. O. MDE 404/15 mai 2014 - M. Of. nr. 480 - 28.VI.2014
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

118500124. O. MB 814/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 480 - 28.VI.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

118501125. O. MMFPSPV 793/22 mai 2014 - M. Of. nr. 480 - 28.VI.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

118470126. O. ANRE 52/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 473 - 27.VI.2014
privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

118474127. O. ANRE 49/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi si a celor de achizitie de certificate verzi

118475128. O. ANRE 51/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 474 - 27.VI.2014
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

118443129. L. P 80/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 470 - 26.VI.2014
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

118444130. D. PRES 458/23 iunie 2014 - M. Of. nr. 470 - 26.VI.2014
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

118263131. O. ANRE 36/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 442 - 17.VI.2014
privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate si a cantitătilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instantă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013

118161132. H. G 477/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 427 - 11.VI.2014
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti

118064133. O. ANRE 33/28 mai 2014 - M. Of. nr. 408 - 02.VI.2014
pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plată a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrică reactivă

117881134. H. G 413/20 mai 2014 - M. Of. nr. 380 - 22.V.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - SA., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

117851135. H. G 397/13 mai 2014 - M. Of. nr. 375 - 21.V.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

117387136. H. G 294/16 aprilie 2014 - M. Of. nr. 302 - 24.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

117260137. O. ANRE 28/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 278 - 16.IV.2014
privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si plătitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si a Contractul ui-cadru dintre producătorul de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării si restituirea bonusului necuvenit/supracompensării

117214138. H. G 279/09 aprilie 2014 - M. Of. nr. 274 - 15.IV.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

116902139. H. G 224/26 martie 2014 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

116779140. H. G 203/19 martie 2014 - M. Of. nr. 209 - 24.III.2014
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti

116162141. O. ANRE 9/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 119 - 18.II.2014
pentru aprobarea Procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egală cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013

116135142. OUG. G 6/12 februarie 2014 - M. Of. nr. 113 - 14.II.2014
privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 17.II.2014

115679143. O. MDE 52/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare speciala la Societatea Comercială “Servicii Energetice Moldova” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

115680144. O. MDE 53/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

115681145. O. MDE 54/23 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 69 - 28.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Servicii Energetice Dobrogea” - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. “Electrica” - S.A.

115488146. H. G 1096/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2014
pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii
Rectificare - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014

115302147. O. MDE 539/21 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea „Hidroelectrica - Serv” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

115303148. O. MB 2048/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea „Hidroelectrica - Serv” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

115304149. MSJ. MMFPSPV 2502/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 04 - 06.I.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea „Hidroelectrica - Serv” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

115106150. O. ANRE 98/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord“ - S.A.

115107151. O. ANRE 100/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială Enel Distributie Muntenia - S.A.

115108152. O. ANRE 101/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială Enel Distributie Banat - S.A.

115109153. O. ANRE 102/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială Enel Distributie Dobrogea - S.A.

115110154. O. ANRE 103/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială E.ON Moldova Distributie - S.A.

115111155. O. ANRE 104/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord“ - S.A.

115112156. O. ANRE 105/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 822 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud“ - S.A.

115121157. O. ANRE 96/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

115130158. O. ANRE 116/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înaltă eficientă si de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă

115158159. O. ANRE 99/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a preturilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar Societatea Comerciala CEZ Distributie - S.A.

115090160. O. ANRE 114/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficientă

114998161. OUG. G 112/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 811 - 20.XII.2013
privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud“ - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord“ - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ - S.A. si „Electrica Oltenia“ - S.A.

115022162. H. G 1066/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 814 - 20.XII.2013
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. Bucuresti

114896163. O. ANRE 89/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 797 - 18.XII.2013
privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si beneficiar

114842164. O. MDE 452/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 791 - 17.XII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica Furnizare" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

114843165. O. MB 1966/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 791 - 17.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica Furnizare" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

114844166. O. MMFPSPV 2271/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 791 - 17.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica Furnizare" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

114845167. O. MDE 537/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 791 - 17.XII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

114846168. O. MB 1976/09 decembrie 2013 - M. Of. nr. 791 - 17.XII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

114847169. O. MMFPSPV 2504/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 791 - 17.XII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

114877170. O. ANRE 90/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 793 - 17.XII.2013
privind aprobarea certificării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A, ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national

114824171. O. ANRE 88/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 788 - 16.XII.2013
pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrică

114327172. O. ANRE 83/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 732 - 28.XI.2013
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate si a cantitătilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instantă

114307173. L. P 316/26 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 730 - 27.XI.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. prin alocatii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

114341174. D. PRES 909/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 730 - 27.XI.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. prin alocatii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

114221175. H. G 895/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 719 - 22.XI.2013
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 528/2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A.

114020176. O. MDE 360/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 696 - 14.XI.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova” – S.A., filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrică” – S.A.

114021177. O. MB 1825/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 696 - 14.XI.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova” – S.A., filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrică” – S.A.

114022178. O. MMFPSPV 2080/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 696 - 14.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova” – S.A., filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrică” – S.A.

114023179. O. MDE 361/27 septembrie 2013 - M. Of. nr. 696 - 14.XI.2013
al ministrului delegat pentru energie aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FISE ELECTRICĂ SERV – S.A., filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrică” – S.A.

114024180. O. MB 1833/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 696 - 14.XI.2013
al ministrului delegat pentru buget aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FISE ELECTRICĂ SERV – S.A., filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrică” – S.A.

114025181. O. MMFPSPV 2081/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 696 - 14.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FISE ELECTRICĂ SERV – S.A., filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrică” – S.A.

113901182. O. MFP 1765/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 682 - 06.XI.2013
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TELETRANS – S.A. , filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113902183. O. MMFPSPV 2255/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 682 - 06.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TELETRANS – S.A. , filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113903184. O. MFP 1766/24 octombrie 2013 - M. Of. nr. 682 - 06.XI.2013
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale „OPCOM” – S.A. , filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113904185. O. MMFPSPV 2254/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 682 - 06.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică si de Gaze Naturale „OPCOM” – S.A. , filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113836186. O. MFP 1730/17 octombrie 2013 - M. Of. nr. 672 - 01.XI.2013
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113837187. O. MMFPSPV 2213/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 672 - 01.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113838188. O. MFP 1731/17 octombrie 2013 - M. Of. nr. 672 - 01.XI.2013
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport ”Smart” – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113839189. O. MMFPSPV 2212/23 octombrie 2013 - M. Of. nr. 672 - 01.XI.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport ”Smart” – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

113811190. H. G 826/25 octombrie 2013 - M. Of. nr. 668 - 31.X.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala „Hidroelectrica” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

113812191. H. G 827/25 octombrie 2013 - M. Of. nr. 668 - 31.X.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala „Electrica” – S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

113187192. O. MDE 1573/08 iulie 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

113188193. O. MB 1468/30 august 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

113189194. O. MMFPSPV 1542/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

113193195. O. MDE 1616/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - SA, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A.

113194196. O. MB 1469/30 august 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - SA, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A.

113195197. O. MMFPSPV 1574/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 582 - 13.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - SA, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A.

113138198. O. MDE 1398/14 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBES - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113139199. O. MDE 1398/14 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBES - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113140200. O. MB 1240/02 august 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBES - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113141201. O. MMFPSPV 1263/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBES - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113142202. O. MDE 1399/14 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALATI - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113143203. O. MB 1234/02 august 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALATI - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113144204. O. MMFPSPV 1264/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALATI - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113145205. O. MDE 1400/14 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HATEG - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113146206. O. MB 1238/02 august 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HATEG - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113147207. O. MMFPSPV 1265/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 578 - 11.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HATEG - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113121208. O. MDE 1048/09 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113122209. O. MB 1236/02 august 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113123210. O. MMFPSPV 957/20 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113124211. O. MDE 1062/10 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113125212. O. MB 1235/02 august 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113126213. O. MMFPSPV 959/20 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113127214. O. MDE 1074/10 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113128215. O. MB 1237/02 august 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113129216. O. MMFPSPV 907/15 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113130217. O. MDE 1075/10 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A. - filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113131218. O. MB 1246/05 august 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A. - filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

113132219. O. MMFPSPV 958/20 mai 2013 - M. Of. nr. 576 - 10.IX.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A. - filiala a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

112917220. O. ANRE 61/02 august 2013 - M. Of. nr. 546 - 29.VIII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amănuntul apărute între participantii la piata de energie electrică si gaze naturale

112791221. O. MDE 1474/20 iunie 2013 - M. Of. nr. 532 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Cluj - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A, Bucuresti

112792222. O. MB 1245/02 august 2013 - M. Of. nr. 532 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Cluj - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A, Bucuresti

112793223. O. MMFPSPV 1395/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 532 - 23.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Cluj - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A, Bucuresti

112794224. O. MDE 1475/20 iunie 2013 - M. Of. nr. 532 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Curtea de Arges - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112795225. O. MB 1239/02 august 2013 - M. Of. nr. 532 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Curtea de Arges - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112796226. O. MMFPSPV 1394/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 532 - 23.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Curtea de Arges - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112800227. O. MDE 1411/17 iunie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

112807228. O. MMFPSPV 1296/20 iunie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Slatina - S.A,, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112808229. O. MDE 1419/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Bistrita - S.A., filială a Societătii Comerciale „Hidroelectrica” - S.A, Bucuresti

112802230. O. MB 1243/02 august 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

112803231. O. MMFPSPV 1266/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

112804232. O. MDE 1418/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Slatina - S.A,, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112806233. O. MB 1247/05 august 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Slatina - S.A,, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112809234. O. MB 1244/02 august 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Bistrita - S.A., filială a Societătii Comerciale „Hidroelectrica” - S.A, Bucuresti

112810235. O. MMFPSPV 1297/20 iunie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Bistrita - S.A., filială a Societătii Comerciale „Hidroelectrica” - S.A, Bucuresti

112811236. O. MDE 1566/08 iulie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea” - SA, filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

112812237. O. MB 1252/05 august 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea” - SA, filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

112813238. O. MMFPSPV 1500/08 iulie 2013 - M. Of. nr. 534 - 23.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea” - SA, filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

112755239. O. MDE 1473/20 iunie 2013 - M. Of. nr. 528 - 22.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Portile de Fier - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112756240. O. MB 1248/05 august 2013 - M. Of. nr. 528 - 22.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Portile de Fier - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112757241. O. MMFPSPV 1396/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 528 - 22.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Portile de Fier - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

112781242. O. MDE 1574/08 iulie 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A., filială a Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.

112782243. O. MB 1347/14 august 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A., filială a Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.

112783244. O. MMFPSPV 1541/11 iulie 2013 - M. Of. nr. 531 - 22.VIII.2013
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A., filială a Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.

112368245. O. ANRE 54/19 iulie 2013 - M. Of. nr. 470 - 29.VII.2013
privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si a serviciilor prestate de operatorul pietei de energie electrică participantilor la piata angro de energie electrică, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. si beneficiar

112324246. H. G 501/17 iulie 2013 - M. Of. nr. 462 - 26.VII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

111841247. L. P 199/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
pentru a probarea Ordonantei Guvernului n r. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării optiunii de vânzare de actiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

111842248. D. PRES 627/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 398 - 02.VII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării optiunii de vânzare de actiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud" - S.A.

111691249. O. ANRE 40/21 iunie 2013 - M. Of. nr. 378 - 26.VI.2013
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instantă consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

111692250. O. ANRE 41/21 iunie 2013 - M. Of. nr. 378 - 26.VI.2013
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instantă consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactiva

111663251. H. G 380/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 374 - 25.VI.2013
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Nationale „Nuclearelectrica” - S.A. Bucuresti

111381252. OUG. G 56/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 334 - 07.VI.2013
privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. prin alocatii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011

111382253. H. G 330/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 334 - 07.VI.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

111040254. H. G 250/15 mai 2013 - M. Of. nr. 288 - 22.V.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

111092255. O. ME 1058/09 mai 2013 - M. Of. nr. 292 - 22.V.2013
al ministrului economiei privind încetarea procedurii de administrare specială si supraveghere financiară la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A.

110873256. H. G 214/30 aprilie 2013 - M. Of. nr. 264 - 10.V.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

110709257. L. P 135/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 248 - 30.IV.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A.

110710258. D. PRES 432/25 aprilie 2013 - M. Of. nr. 248 - 30.IV.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A.

110497259. DEC. CC 123/05 martie 2013 - M. Of. nr. 214 - 16.IV.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova - S.A. si „Electrica Oltenia”- SA., a Legii nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 143/2007, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin, (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, a art. II din Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, a Legii nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica - S.A, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, a art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene si a Legii nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011

110166260. OUG. G 18/27 martie 2013 - M. Of. nr. 176 - 01.IV.2013
pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

109977261. H. G 85/06 martie 2013 - M. Of. nr. 147 - 19.III.2013
pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti

109109262. O. ANRE 2/23 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 57 - 25.I.2013
privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică, produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

108650263. O. ANRE 54/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 892 - 28.XII.2012
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instantă consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactivă

108622264. O. MECMA 2605/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si proiectiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108623265. O. MFP 1714/17 decembrie 2012 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si proiectiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108624266. O. MMFPS 2986/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si proiectiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108629267. O. ANRE 52/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 889 - 27.XII.2012
privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pietei de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

108639268. OUG. G 95/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 891 - 27.XII.2012
pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

108565269. O. MECMA 2545/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala F.D.E.E „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SA - filiala a Societătii Comerciale „ELECTRICA” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108566270. O. MFP 1667/10 decembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala F.D.E.E „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SA - filiala a Societătii Comerciale „ELECTRICA” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108567271. O. MMFPS 2916/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala F.D.E.E „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD - SA - filiala a Societătii Comerciale „ELECTRICA” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108568272. O. MECMA 2546/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.204/1 410/1 925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filiala a Societăti Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108569273. O. MFP 1668/10 decembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.204/1 410/1 925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filiala a Societăti Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108570274. O. MMFPS 2917/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 881 - 22.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.204/1 410/1 925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filiala a Societăti Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108607275. O. MECMA 2544/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 883 - 22.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108608276. O. MFP 1669/10 decembrie 2012 - M. Of. nr. 883 - 22.XII.2012
al viceprim-ministrului. ministrul finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108609277. O. MMFPS 2918/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 883 - 22.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108496278. O. MECMA 2463/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108497279. O. MFP 1685/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108498280. O. MMFPS 2879/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108499281. O. MECMA 2464/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108500282. O. MFP 1687/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108501283. O. MMFPS 2877/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108502284. O. MECMA 2465/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108503285. O. MFP 1670/10 decembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108504286. O. MMFPS 2876/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108505287. O. MECMA 2466/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“- S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108506288. O. MFP 1648/05 decembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“- S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108507289. O. MMFPS 2875/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 874 - 21.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“- S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108547290. O. ANRE 53/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 879 - 21.XII.2012
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instantă consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

108468291. H. G 1239/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 869 - 20.XII.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 16072012 privind aprobarea bugetului de venituri sl cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA Bucuresti

108405292. O. MECMA 2542/21 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 858 - 19.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

108406293. O. MFP 1679/10 decembrie 2012 - M. Of. nr. 858 - 19.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

108407294. O. MMFPS 2903/26 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 858 - 19.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

108418295. O. MADN 2091/19 octombrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de întretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108419296. O. MFP 1688/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de întretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108420297. O. MMFPS 2738/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de întretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108421298. O. MECMA 2462/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108422299. O. MFP 1696/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108423300. O. MMFPS 2878/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 860 - 19.XII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108428301. H. G 1215/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 862 - 19.XII.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A.

108431302. H. G 1218/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 862 - 19.XII.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională „Uzina Termoelectrica Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108398303. H. G 1219/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 857 - 18.XII.2012
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

108402304. O. ANRE 45/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 857 - 18.XII.2012
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă în cogenerare

108083305. H. G 1162/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 824 - 07.XII.2012
pentru modificarea art.14 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti si a art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - SA.

108084306. H. G 1163/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 824 - 07.XII.2012
pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni, a numărului actiunilor si a pretului unitar al actiunii în cadrul procesului de exercitare, de către Societatea Comercială de Distributie al Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucuresti, a optiunii de vânzare de actiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comerciala dala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

107804307. O. MECMA 2483/15 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 787 - 22.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea" - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA" - S.A.

107805308. O. MECMA 2484/15 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 787 - 22.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova" - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA" - S.A.

107806309. O. MECMA 2485/15 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 787 - 22.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat" - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA" - S.A.

107653310. H. G 984/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 768 - 15.XI.2012
privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei „Transelectrica” - S.A., ca urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce apartin domeniului public al statului

107657311. O. MECMA 1181/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 769 - 15.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala HIDROSERV SLATINA - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107658312. O. MFP 1413/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 769 - 15.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala HIDROSERV SLATINA - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107659313. O. MMFPS 1806/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 769 - 15.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala HIDROSERV SLATINA - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107660314. O. MECMA 1183/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 769 - 15.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebes - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107661315. O. MFP 1415/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 769 - 15.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebes - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107662316. O. MMFPS 1808/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 769 - 15.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Sebes - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S. A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107640317. O. MECMA 1179/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 766 - 14.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107641318. O. MFP 1457/05 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 766 - 14.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107642319. O. MMFPS 1684/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 766 - 14.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107625320. O. MECMA 1725/06 septembrie 2012 - M. Of. nr. 764 - 13.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107628321. O. MMFPS 2373/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 764 - 13.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107627322. O. MFP 1458/05 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 764 - 13.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ICEMENERG SERVICE - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107572323. O. MECMA 1499/08 august 2012 - M. Of. nr. 757 - 12.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107573324. O. MFP 1418/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 757 - 12.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107574325. O. MMFPS 2250/14 august 2012 - M. Of. nr. 757 - 12.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107549326. O. MECMA 1220/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 754 - 09.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRITA - S.A. Piatra-Neamt - filiala a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „HIDROELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri

107550327. O. MFP 1419/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 754 - 09.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRITA - S.A. Piatra-Neamt - filiala a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „HIDROELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Comertului si Mediului de Afaceric

107551328. O. MMFPS 1921/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 754 - 09.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” BISTRITA - S.A. Piatra-Neamt - filiala a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „HIDROELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Comertului si Mediului de Afaceric

107553329. H. G 1009/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 755 - 09.XI.2012
privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei „Transelectrica” - SA, ca urmare a inventarierii anuale

107559330. O. MECMA 1203/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 755 - 09.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - SA - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107560331. O. MFP 1412/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 755 - 09.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - SA - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107561332. O. MMFPS 1924/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 755 - 09.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - SA - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107566333. O. ANRE 38/31 octombrie 2012 - M. Of. nr. 756 - 09.XI.2012
pentru aprobarea valorilor de referintă armonizate ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică st a factorilor de corectie aplicabili la nivel national
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 28.III.2013

107527334. O. MECMA 1391/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 752 - 08.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107528335. O. MFP 1416/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 752 - 08.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107529336. O. MMFPS 2075/02 august 2012 - M. Of. nr. 752 - 08.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Cluj - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107492337. O. MECMA 1180/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 748 - 07.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Hateg - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107493338. O. MFP 1414/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 748 - 07.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Hateg - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107494339. O. MMFPS 1807/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 748 - 07.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV” Hateg - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107495340. O. MECMA 1205/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 748 - 07.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV Curtea de Arges - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107496341. O. MFP 1411/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 748 - 07.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV Curtea de Arges - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107497342. O. MMFPS 1928/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 748 - 07.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „HIDROSERV Curtea de Arges - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107502343. O. MECMA 1204/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 749 - 07.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107503344. O. MFP 1410/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 749 - 07.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107504345. O. MMFPS 1925/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 749 - 07.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107461346. O. MECMA 1185/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 743 - 05.XI.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - Icemenerg” - SA,, filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107462347. O. MFP 1417/29 octombrie 2012 - M. Of. nr. 743 - 05.XI.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - Icemenerg” - SA,, filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107463348. O. MMFPS 1922/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 743 - 05.XI.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Filiala „Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - Icemenerg” - SA,, filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107400349. L. P 194/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A în scopul achitării obligatiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

107401350. D. PRES 662/26 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. în scopul achitării obligatiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

107309351. O. MECMA 1202/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 724 - 25.X.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale „ELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107310352. O. MFP 1351/15 octombrie 2012 - M. Of. nr. 724 - 25.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale „ELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107312353. O. MMFPS 1927/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 724 - 25.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A. - filială a Societătii Comerciale „ELECTRICA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107246354. OUG. G 60/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 715 - 22.X.2012
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic national si de energie termică, precum si/sau energie termică pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unii operatori economici

107211355. O. MECMA 1184/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 711 - 18.X.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică „Opcom” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107212356. O. MFP 1333/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 711 - 18.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică „Opcom” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107213357. O. MMFPS 1929/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 711 - 18.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică „Opcom” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

107222358. O. MECMA 1206/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107223359. O. MFP 1321/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107224360. O. MMFPS 1926/06 iulie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107225361. O. MECMA 1390/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Portile de Fier - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107226362. O. MFP 1320/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Portile de Fier - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107227363. O. MMFPS 2077/01 august 2012 - M. Of. nr. 712 - 18.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Portile de Fier - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107188364. O. MECMA 1389/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107189365. O. MFP 1319/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107190366. O. MMFPS 2076/01 august 2012 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107199367. O. ANRE 37/04 octombrie 2012 - M. Of. nr. 710 - 17.X.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

107156368. O. MECMA 1182/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 706 - 16.X.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107157369. O. MFP 1293/02 octombrie 2012 - M. Of. nr. 706 - 16.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

107158370. O. MMFPS 1805/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 706 - 16.X.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

106662371. O. ANRE 33/30 august 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrică ce beneficiază de sisteme de promovare

106602372. OG. G 25/23 august 2012 - M. Of. nr. 624 - 30.VIII.2012
privind unele măsuri pentru derularea exercitării optiunii de vânzare de actiuni conform prevederilor Contractului de privatizare privind achizitionarea si subscrierea de actiuni la Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.

106290373. O. MECMA 1065/07 iunie 2012 - M. Of. nr. 572 - 10.VIII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

106291374. O. MFP 1019/24 iulie 2012 - M. Of. nr. 572 - 10.VIII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

106292375. O. MMFPS 1169/14 iunie 2012 - M. Of. nr. 572 - 10.VIII.2012
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

106152376. H. G 746/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 550 - 06.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

106106377. H. G 731/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 540 - 02.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri ţi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice ţi Termice „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului ţi Mediului de Afaceri

106048378. L. P 121/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 530 - 31.VII.2012
privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnal la Bucuresti la 16 decembrie 2011, pentru finantarea Proiectului „Centrala Electrică Paroseni”
Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii (Centrala Electrică Paroseni)

106049379. D. PRES 470/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 530 - 31.VII.2012
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 2011, pentru finantarea Proiectului „Centrala Electrică Paroseni”

105637380. O. ANRE 28/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 470 - 11.VII.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică

105501381. L. P 91/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 453 - 06.VII.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

105502382. D. PRES 439/02 iulie 2012 - M. Of. nr. 453 - 06.VII.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

105435383. O. MAE 883/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 441 - 03.VII.2012
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a unui strung carusel SC 60/70-Y-CNC-MS-01 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. - Ramachandrapuram, Hyderabad, 502 032, A.P., India

105355384. O. ANRE 25/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 428 - 28.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

105356385. O. ANRE 26/25 iunie 2012 - M. Of. nr. 428 - 28.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactivă
Rectificare - M. Of. nr. 591 - 20.VIII.2012

105116386. H. G 592/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2012
privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în anul 2012

105082387. D. PRES 412/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 398 - 14.VI.2012
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 2011, pentru finantarea Proiectului „Centrala electrică Paroseni”

104982388. OUG. G 25/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 385 - 08.VI.2012
privind acordarea unui împrumut Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. în scopul achitării obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrică

104981389. DEC. PM 349/07 iunie 2012 - M. Of. nr. 384 - 07.VI.2012
pentru constituirea Comitetului interministerial privind situatia economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti

104101390. O. ANRE 14/03 mai 2012 - M. Of. nr. 300 - 07.V.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem", aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010

103971391. H. G 358/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Natională „Nuclearelectrica" - S.A.

103922392. H. G 354/18 aprilie 2012 - M. Of. nr. 274 - 25.IV.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

103672393. H. G 277/03 aprilie 2012 - M. Of. nr. 242 - 10.IV.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

103590394. H. G 252/27 martie 2012 - M. Of. nr. 227 - 04.IV.2012
pentru aprobarea strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie a energiei electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud” - SA, „Electrica Distributie Transilvania Nord” - S.A. si "Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A. prin metode specifice pietei de capital

103489395. H. G 211/20 martie 2012 - M. Of. nr. 209 - 29.III.2012
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA., Sucursala de Transport Craiova
Rectificare - M. Of. nr. 347 - 22.V.2012

103185396. H. G 160/13 martie 2012 - M. Of. nr. 173 - 16.III.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucuresti

103152397. H. G 139/13 martie 2012 - M. Of. nr. 167 - 14.III.2012
privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. prin metode specifice pietei de capital

103126398. O. MADR 46/05 martie 2012 - M. Of. nr. 162 - 12.III.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură si industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru productia de energie electrică

102446399. DEC. PM 18/31 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 80 - 01.II.2012
privind numirea doamnei Andreea Maria Paul, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de membru al Comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica" — S.A. Bucuresti

102352400. H. G 38/18 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 62 - 25.I.2012
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. Bucuresti

102353401. H. G 39/18 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 62 - 25.I.2012
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti

102207402. O. MAE 41/12 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2012
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al componentelor special concepute pentru masina de alezat si frezat BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, India

101843403. OUG. G 116/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 931 - 29.XII.2011
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice
Rectificare - M. Of. nr. 369 - 31.V.2012

101723404. H. G 1226/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 912 - 22.XII.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

101731405. H. G 1184/30 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 913 - 22.XII.2011
privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. drept urmare a inventarierii anuale

100707406. H. G 1061/19 octombrie 2011 - M. Of. nr. 793 - 09.XI.2011
privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti

100556407. O. ANRE 42/20 octombrie 2011 - M. Of. nr. 770 - 01.XI.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi
Rectificare - M. Of. nr. 38 - 17.I.2012

100481408. H. G 1041/19 octombrie 2011 - M. Of. nr. 756 - 27.X.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99950409. O. MAE 1164/15 septembrie 2011 - M. Of. nr. 682 - 26.IX.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export al unei masini de alezat si frezat orizontală tip BMK 130 CNC către firma Bharat Heavy Electricals Ltd., Ramachandrapuram, Hyderabad, 502032, INDIA

99915410. O. MECMA 2152/03 iulie 2011 - M. Of. nr. 679 - 23.IX.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăti comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99916411. O. MFP 2500/05 septembrie 2011 - M. Of. nr. 679 - 23.IX.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăti comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99917412. O. MMFPS 1985/16 august 2011 - M. Of. nr. 679 - 23.IX.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru unele societăti comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99283413. O. MECMA 2000/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 587 - 19.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99284414. O. MFP 2406/10 august 2011 - M. Of. nr. 587 - 19.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99285415. O. MMFPS 1856/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 587 - 19.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99290416. O. MECMA 1297/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 589 - 19.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99291417. O. MFP 2394/08 august 2011 - M. Of. nr. 589 - 19.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99292418. O. MMFPS 1857/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 589 - 19.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99262419. O. MECMA 1296/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99263420. O. MFP 2404/10 august 2011 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99264421. O. MMFPS 1858/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99235422. O. MECMA 1999/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 581 - 17.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice “Electrica Serv” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99236423. O. MFP 2405/10 august 2011 - M. Of. nr. 581 - 17.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice “Electrica Serv” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99237424. O. MMFPS 1854/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 581 - 17.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice “Electrica Serv” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99241425. O. MECMA 2001/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 582 - 17.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A., filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99242426. O. MFP 2395/08 august 2011 - M. Of. nr. 582 - 17.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A., filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99243427. O. MMFPS 1852/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 582 - 17.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A., filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99201428. O. MECMA 1144/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 576 - 16.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale - filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99202429. O. MFP 2374/01 august 2011 - M. Of. nr. 576 - 16.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale - filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99203430. O. MMFPS 1853/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 576 - 16.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale - filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99168431. O. MECMA 1151/02 iunie 2011 - M. Of. nr. 571 - 11.VIII.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99169432. O. MFP 2373/01 august 2011 - M. Of. nr. 571 - 11.VIII.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99170433. O. MMFPS 1855/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 571 - 11.VIII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

99023434. O. MAE 804/27 iulie 2011 - M. Of. nr. 550 - 03.VIII.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar- 249403, din India

98958435. O. MAE 753/21 iulie 2011 - M. Of. nr. 542 - 01.VIII.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical cu comandă numerică tip SC30-CNC-1S-1MS-3H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, din India

98776436. O. MAE 703/15 iulie 2011 - M. Of. nr. 515 - 21.VII.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a produsului masa deplasabilă si rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA

98636437. O. ANRE 31/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 498 - 13.VII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea anexei la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2011

98615438. O. ANRE 32/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 495 - 12.VII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrică

98283439. O. MAE 559/17 iunie 2011 - M. Of. nr. 443 - 24.VI.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung carusel tip SC53-DRO-8H cu accesorii denumit în comandă “Vertical Boring Machine 4.5M” către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FABRICATION PLANT, Industrial Area, Jagdishpur, Distt.Sultanpur (UP) 227817 din India

98049440. L. P 79/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 413 - 14.VI.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

98050441. D. PRES 536/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 413 - 14.VI.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

97870442. H. G 551/25 mai 2011 - M. Of. nr. 388 - 02.VI.2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti, Sucursala de Transport Cluj si Sucursala de Transport Craiova

97409443. H. G 441/04 mai 2011 - M. Of. nr. 326 - 11.V.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

97382444. H. G 401/13 aprilie 2011 - M. Of. nr. 322 - 10.V.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

97386445. O. MAE 422/05 mai 2011 - M. Of. nr. 322 - 10.V.2011
al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unei masini de alezat si frezat orizontală model BMT 150 CNC către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, India

97008446. H. G 354/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 260 - 13.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

96982447. H. G 356/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 257 - 12.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

96916448. H. G 326/30 martie 2011 - M. Of. nr. 247 - 08.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Electrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

96738449. H. G 322/30 martie 2011 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

96637450. O. ANRE 20/25 martie 2011 - M. Of. nr. 222 - 31.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin si plătitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de înaltă eficientă si a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensării/bonusului necuvenit

96595451. O. ANRE 17/25 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

96596452. O. ANRE 18/25 martie 2011 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

96222453. O. ANRE 13/25 februarie 2011 - M. Of. nr. 165 - 08.III.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind ajustarea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010

95802454. DEC. CC 1594/09 decembrie 2010 - M. Of. nr. 106 - 10.II.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială “Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

94859455. OUG. G 126/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010
pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

94269456. O. ANRE 35/25 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 815 - 07.XII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare de energie electrică

94187457. H. G 1080/28 octombrie 2010 - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

92764458. H. G 930/01 septembrie 2010 - M. Of. nr. 632 - 08.IX.2010
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Societătii Comerciale „Electrica Furnizare" - S.A

92571459. H. G 826/04 august 2010 - M. Of. nr. 609 - 27.VIII.2010
pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor actiuni emise de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. prin metode specifice pietei de capital

92573460. H. G 828/04 august 2010 - M. Of. nr. 609 - 27.VIII.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale a unor suprafete de teren concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanta si Sucursala de Transport Pitesti

92503461. O. ANRE 23/29 iulie 2010 - M. Of. nr. 596 - 23.VIII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrică si energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficientă

92122462. H. G 761/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 560 - 09.VIII.2010
privind înfiintarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti
Rectificare - M. Of. nr. 651 - 20.IX.2010

92108463. H. G 760/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 557 - 06.VIII.2010
privind înfiintarea societătilor comerciale „Servicii Energetice Banat" - SA, „Servicii Energetice Dobrogea" - SA, „Servicii Energetice Moldova" - SA, „Servicii Energetice Oltenia" - S.A. si „Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

91952464. O. ANRE 21/15 iulie 2010 - M. Of. nr. 534 - 30.VII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 35/2006

91953465. O. ANRE 22/15 iulie 2010 - M. Of. nr. 534 - 30.VII.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008

91915466. H. G 534/02 iunie 2010 - M. Of. nr. 528 - 29.VII.2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău si Sucursala de Transport Constanta

90447467. H. G 473/12 mai 2010 - M. Of. nr. 344 - 25.V.2010
privind aprobarea sistării definitive a lucrărilor ce nu mai este necesar a se efectua în cadrul obiectivului de investitii „Mentinerea capacitătii de productie la CET Paroseni" din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Paroseni

89765468. H. G 357/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 256 - 20.IV.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

89574469. O. ANRE 8/25 martie 2010 - M. Of. nr. 229 - 12.IV.2010
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008

88824470. L. P 13/02 martie 2010 - M. Of. nr. 142 - 04.III.2010
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

88825471. D. PRES 317/01 martie 2010 - M. Of. nr. 142 - 04.III.2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unelemăsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" -S.A.

88826472. L. P 14/02 martie 2010 - M. Of. nr. 142 - 04.III.2010
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

88827473. D. PRES 318/01 martie 2010 - M. Of. nr. 142 - 04.III.2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - SA si „Electrica Oltenia" - S.A

86365474. H. G 1321/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 775 - 12.XI.2009
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara

85721475. H. G 1224/14 octombrie 2009 - M. Of. nr. 705 - 20.X.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Termoelectrica" - S.A.

85220476. DEC. CC 1073/08 septembrie 2009 - M. Of. nr. 659 - 03.X.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. a unor pachete de actiuni

85031477. OUG. G 102/30 septembrie 2009 - M. Of. nr. 648 - 01.X.2009
pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

84303478. OG. G 9/05 august 2009 - M. Of. nr. 554 - 10.VIII.2009
pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societătii Comerciale „Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. si „Electrica Oltenia" - S.A.

83733479. L. P 255/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 484 - 13.VII.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

83734480. D. PRES 1136/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 484 - 13.VII.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

83140481. O. ANRE 62/04 iunie 2009 - M. Of. nr. 413 - 17.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de alocare a sumei bănesti rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

82236482. L. P 166/08 mai 2009 - M. Of. nr. 331 - 19.V.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

82237483. D. PRES 784/07 mai 2009 - M. Of. nr. 331 - 19.V.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

82112484. H. G 549/06 mai 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii „Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din cadrul Societătii Comerciale „Termoelectrica” - S.A. – Sucursala Electrocentrale Paroseni

81985485. L. P 143/05 mai 2009 - M. Of. nr. 307 - 11.V.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la „Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la „Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

81986486. D. PRES 749/04 mai 2009 - M. Of. nr. 307 - 11.V.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la „Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la „Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

81994487. L. P 150/05 mai 2009 - M. Of. nr. 308 - 11.V.2009
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

81995488. D. PRES 756/04 mai 2009 - M. Of. nr. 308 - 11.V.2009
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

81951489. L. P 148/05 mai 2009 - M. Of. nr. 303 - 08.V.2009
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comerciala „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Nationala „Nuclearelectrica" - S.A.

81952490. D. PRES 754/04 mai 2009 - M. Of. nr. 303 - 08.V.2009
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comerciala „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Nationala „Nuclearelectrica” - S.A.

81019491. L. P 54/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 223 - 07.IV.2009
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

81020492. D. PRES 475/31 martie 2009 - M. Of. nr. 223 - 07.IV.2009
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

80926493. OUG. G 30/25 martie 2009 - M. Of. nr. 215 - 03.IV.2009
pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

80605494. H. G 282/11 martie 2009 - M. Of. nr. 188 - 26.III.2009
pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti

78649495. H. G 1515/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 7 - 06.I.2009
privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala CNE - Unitatea nr. 1 si Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă

78587496. O. ANRE 134/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 896 - 30.XII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a preturilor pentru energia reactivă

77596497. H. G 1461/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

77599498. H. G 1511/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrărilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie electrică si de racordare a locuintelor reconstruite/strămutate din unele localităti afectate de calamitătile naturale produse în judetul Neamt

77261499. H. G 1374/28 octombrie 2008 - M. Of. nr. 780 - 21.XI.2008
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale Companiei Nationale „Transelectrica” - S.A. si Societătii Comerciale „Hidroelectrica” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

76622500. OUG. G 128/08 octombrie 2008 - M. Of. nr. 730 - 28.X.2008
privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

76486501. O. ANRE 122/09 octombrie 2008 - M. Of. nr. 719 - 23.X.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică si gaze naturale

76363502. H. G 1299/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 712 - 20.X.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

76178503. H. G 1247/08 octombrie 2008 - M. Of. nr. 697 - 14.X.2008
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Timisoara, Sucursala de Transport Bucuresti si Sucursala de Transport Bacău

76078504. OUG. G 117/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 686 - 08.X.2008
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru unele centrale electrice si termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

75932505. OUG. G 116/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 673 - 30.IX.2008
pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A

75620506. O. ANRE 117/14 august 2008 - M. Of. nr. 644 - 09.IX.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii de energie electrică
Modificari si completari:
-O. ANRE 33/22 mai 2013 - M. Of. nr. 322 - 04.VI.2013

75539507. O. MT 1007/12 august 2008 - M. Of. nr. 636 - 03.IX.2008
al ministrului transporturilor privind aprobarea Normativului feroviar „Infrastructură feroviară - Instalatii fixe - Tractiune electrică - Conductor de protectie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinte”

75461508. O. MADR 503/25 august 2008 - M. Of. nr. 630 - 29.VIII.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2009

74613509. O. ANRE 60/12 iunie 2008 - M. Of. nr. 551 - 22.VII.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei cu amănuntul de energie electrică

74607510. O. BRML 127/16 iunie 2008 - M. Of. nr. 550 - 21.VII.2008
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea si completarea Normei de metrologie legală NML 005-05 „Contoare de energie electrică activă", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 288/2005

74485511. L. P 147/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

74486512. D. PRES 753/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

74251513. H. G 690/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 503 - 03.VII.2008
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului

73999514. O. ANRE 65/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 482 - 30.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, si a tarifelor pentru energia reactivă

73977515. O. ANRE 66/24 iunie 2008 - M. Of. nr. 479 - 27.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

73913516. O. ANRE 58/12 iunie 2008 - M. Of. nr. 471 - 26.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 iunie 2009

73925517. O. ANRE 57/03 iunie 2008 - M. Of. nr. 472 - 26.VI.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

73570518. OUG. G 69/04 iunie 2008 - M. Of. nr. 420 - 04.VI.2008
privind actualizarea participatiei la capitalul social detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A. la Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A.

73378519. O. AVAS 19/17 martie 2008 - M. Of. nr. 395 - 26.V.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

73379520. O. MEF 953/28 martie 2008 - M. Of. nr. 395 - 26.V.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

73357521. H. G 511/14 mai 2008 - M. Of. nr. 392 - 23.V.2008
pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. si pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

72690522. O. MEF 957/28 martie 2008 - M. Of. nr. 304 - 18.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

72691523. O. MMFES 223/31 martie 2008 - M. Of. nr. 304 - 18.IV.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

72595524. O. MT 363/18 martie 2008 - M. Of. nr. 291 - 15.IV.2008
al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electrică 060 DA de 2.100 CP. Prescriptii tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în unitătile de tractiune, prescriptii pentru alimentare si echipare, precum si pentru curătarea si spălarea locomotivei”

72181525. L. P 66/21 martie 2008 - M. Of. nr. 237 - 27.III.2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

72182526. D. PRES 409/20 martie 2008 - M. Of. nr. 237 - 27.III.2008
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

72195527. O. ANRE 37/13 martie 2008 - M. Of. nr. 238 - 27.III.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2000 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea pe categorii a consumatorilor captivi de energie electrică

72219528. H. G 323/19 martie 2008 - M. Of. nr. 240 - 27.III.2008
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. si pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A.

71520529. H. G 185/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 146 - 26.II.2008
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău

70474530. O. AVAS 10426/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 21 - 11.I.2008
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A. Năvodari

70424531. O. ANRE 63/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 16 - 09.I.2008
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2007

70254532. O. ANRE 70/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor captivi, altii decât cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, si a tarifelor pentru energia reactivă
Rectificare - M. Of. nr. 236 - 27.III.2008

70255533. O. ANRE 71/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

70120534. OUG. G 143/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 880 - 21.XII.2007
pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si "Electrica Oltenia” - S.A.

69580535. OUG. G 136/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 817 - 30.XI.2007
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Bucuresti - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Galati - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” - S.A., Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A. si pentru centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

69011536. O. ANRE 42/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 754 - 06.XI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aplicarea de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport si de sistem”

67575537. O. MADR 690/10 august 2007 - M. Of. nr. 580 - 23.VIII.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2008
Rectificare - M. Of. nr. 694 - 12.X.2007

66652538. H. G 675/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 462 - 09.VII.2007
privind reorganizarea prin divizare partială a societătilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societătii Comerciale „Electrica” - S.A.

66467539. O. ANRE 11/18 iunie 2007 - M. Of. nr. 433 - 28.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizorul consumatorilor captivi], precum si pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al retelelor electrice de distributie, încheiat între [producător de energie] si [operator de distributie]

66471540. O. ANRE 13/22 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor de referintă armonizate aplicabile la nivel national ale eficientei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică, si pentru aprobarea factorilor de corectie aplicabili la nivel national

66473541. O. ANRE 15/22 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2007 - 30 iunie 2008

66411542. H. G 638/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
privind deschiderea integrală a pietei de energie electrică si de gaze naturale

66050543. H. G 521/30 mai 2007 - M. Of. nr. 390 - 08.VI.2007
privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat si a conditiilor de livrare a unor cantităti de cărbune energetic pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. si Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A.

66020544. H. G 528/30 mai 2007 - M. Of. nr. 387 - 07.VI.2007
privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud" - S.A.

65723545. L. P 138/17 mai 2007 - M. Of. nr. 348 - 22.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO" si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

65724546. D. PRES 554/16 mai 2007 - M. Of. nr. 348 - 22.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO" si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

65532547. H. G 407/04 mai 2007 - M. Of. nr. 319 - 14.V.2007
privind înscrierea unor date tehnice cuprinse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

65378548. H. G 395/04 mai 2007 - M. Of. nr. 312 - 10.V.2007
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Pitesti

65334549. H. G 328/28 martie 2007 - M. Of. nr. 307 - 09.V.2007
pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului

65356550. L. P 127/05 mai 2007 - M. Of. nr. 309 - 09.V.2007
pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

65357551. D. PRES 510/04 mai 2007 - M. Of. nr. 309 - 09.V.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

65321552. H. G 394/04 mai 2007 - M. Of. nr. 306 - 08.V.2007
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - SA, Sucursala de Transport Craiova

65112553. H. G 382/25 aprilie 2007 - M. Of. nr. 282 - 27.IV.2007
pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud" - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti

64588554. L. P 78/26 martie 2007 - M. Of. nr. 223 - 02.IV.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

64589555. D. PRES 248/23 martie 2007 - M. Of. nr. 223 - 02.IV.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

64590556. D. PRES 248/23 martie 2007 - M. Of. nr. 223 - 02.IV.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apă grea în vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

64568557. O. ANRE 6/21 martie 2007 - M. Of. nr. 218 - 30.III.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, cu modificările si completările ulterioare

64569558. O. ANRE 7/21 martie 2007 - M. Of. nr. 218 - 30.III.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

62947559. O. MSP 1805/29 decembrie 2006 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2007
al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

62948560. O. ANSVSA 286/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2007
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

62949561. O. CNCAN 314/06 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 41 - 19.I.2007
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

63006562. L. P 18/09 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

63007563. D. PRES 19/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

62696564. H. G 1855/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 6 - 04.I.2007
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice, în proportie de 80%, a unui împrumut intern contractat de Societatea Comercială „Electrocentrale Deva” - S.A. în vederea asigurării partiale a resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

62529565. O. ANRE 41/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrică în conformitate cu Directiva CE 90/377

62458566. O. ANRE 43/20 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

62459567. O. ANRE 44/20 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrică, între Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si [client]

62512568. O. ANRE 39/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1041 - 28.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru calificarea productiei prioritare de energie electrică din surse regenerabile de energie

62414569. OUG. G 109/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

62346570. O. ANRE 35/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1022 - 22.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă

62219571. O. ANRE 37/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2006

62059572. O. MTCT 2240/23 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 989 - 12.XII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normativului feroviar „Infrastructură feroviară. Instalatii fixe. Tractiune electrică. Conductor de protectie principal. Partea 1: Calcul mecanic”

61851573. H. G 1630/22 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 970 - 05.XII.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

61670574. O. ANRE 29/10 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 952 - 27.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si Compania Natională „Transelectrica” - S.A.

61619575. O. ANRE 31/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 946 - 23.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2005 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

61620576. O. ANRE 32/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 946 - 23.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi

61059577. OUG. G 80/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 878 - 27.X.2006
privind asigurarea productiei de apă grea fn vederea punerii în functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viată a unitătilor 3 si 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

60921578. O. MECO 691/12 octombrie 2006 - M. Of. nr. 860 - 20.X.2006
al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A.
Abrogat prin:
-O. ME 1058/09 mai 2013 - M. Of. nr. 292 - 22.V.2013

60687579. H. G 1356/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 826 - 06.X.2006
privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fată de Societatea de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A.

60659580. O. MAPDR 665/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 822 - 05.X.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2007

60339581. H. G 1191/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 779 - 14.IX.2006
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui activ social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

60153582. H. G 1122/30 august 2006 - M. Of. nr. 754 - 05.IX.2006
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Centrala Electrică de Termoficare” - S.A. Brasov, judetul Brasov

60095583. OG. G 54/30 august 2006 - M. Of. nr. 746 - 31.VIII.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

59607584. H. G 943/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 677 - 07.VIII.2006
privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii de acte aditionale la Contractul pentru servicii de consultantă încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ - S.A. si firma PricewaterhouseCoopers LLP

59545585. H. G 969/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A. - Sucursala de Transport Bucuresti

59210586. L. P 318/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

59211587. D. PRES 955/13 iulie 2006 - M. Of. nr. 624 - 19.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

59037588. L. P 297/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2006
pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă

59038589. D. PRES 923/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea preluării de către Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. de la rezerva de stat a cantitătii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în functiune a Unitătii 2 CNE Cernavodă

58887590. H. G 848/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 576 - 04.VII.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Pitesti

58864591. H. G 767/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 572 - 03.VII.2006
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 februarie 2006 si la Bucuresti la 24 si, respectiv, 27 februarie 2006, dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

58818592. O. ANRE 15/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 565 - 29.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi

58649593. H. G 789/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 542 - 23.VI.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară evacuării apei de pe suprafetele agricole inundate

58531594. O. ANAF 6341/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de îndeplinire a formalitătilor vamale prevăzute pentru punerea în liberă circulatie si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte

58302595. O. ANRE 13/26 mai 2006 - M. Of. nr. 492 - 07.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005

58040596. H. G 618/10 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 25 ianuarie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 9 februarie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat“ - S.A. si “Electrica Dobrogea“ - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

57872597. O. ANRE 11/12 mai 2006 - M. Of. nr. 436 - 19.V.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din tările perimetrice prin Sistemul Electroenergetic al României, între Compania Natională “Transelectrica“ - S.A. si [Client]

57736598. L. P 140/12 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

57737599. D. PRES 660/10 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

57688600. H. G 569/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 417 - 15.V.2006
privind aprobarea Conditiilor de închiriere a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice

57201601. H. G 514/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2006
privind unele măsuri financiare în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica“ - S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investitii la Unitatea 2 CNE Cernavodă

57202602. H. G 517/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 365 - 26.IV.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Bacău

56952603. H. G 431/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 326 - 11.IV.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

56953604. H. G 432/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 326 - 11.IV.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Timisoara

56809605. H. G 381/22 martie 2006 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2006
pentru modificarea pct. 3 al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură“, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii“ si “Colonia de baracamente Crivina“ din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin

56759606. O. ANRE 6/21 martie 2006 - M. Of. nr. 295 - 03.IV.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică

56737607. L. P 70/23 martie 2006 - M. Of. nr. 293 - 31.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A.

56738608. D. PRES 359/22 martie 2006 - M. Of. nr. 293 - 31.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A.

56706609. L. P 76/23 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

56707610. D. PRES 365/22 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

56478611. O. ANRE 5/17 martie 2006 - M. Of. nr. 256 - 22.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

56494612. O. ANRE 4/14 martie 2006 - M. Of. nr. 259 - 22.III.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

56318613. H. G 296/02 martie 2006 - M. Of. nr. 232 - 15.III.2006
pentru aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unor cantităti de cărbune energetic pentru societătile comerciale “Termoelectrica“ - S.A. Bucuresti, “Complexul Energetic Craiova“ - S.A., “Complexul Energetic Turceni“ - S.A., “Complexul Energetic Rovinari“ - S.A., “Colterm“ - S.A. Timisoara si “Electrocentrale Oradea“ - S.A.

55997614. OUG. 15/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-L. P 140/12 mai 2006 - M. Of. nr. 424 - 17.V.2006

55982615. H. G 190/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW“, în anul 2006

55466616. DEC. CC 698/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 102 - 02.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie si ale art. 11 din Legea nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea“ - S.A. si “Electrica Banat“ - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

55124617. O. ANRE 53/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 51 - 19.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

55076618. O. ANRE 61/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 43 - 18.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind cadrul de functionare a pietei angro de energie electrică

55037619. H. G 1866/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 37 - 16.I.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti

54914620. H. G 1821/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 12 - 06.I.2006
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Timisoara

54906621. H. G 1715/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2006
privind transmiterea instalatiilor de alimentare cu energie electrică din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în domeniul privat al statului si din domeniul privat al statului în patrimoniul Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. - Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A. Sucursala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Galati

54883622. O. ANRE 56/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea aplicării Procedurii operationale de implementare a mecanismului privind comertul transfrontalier cu energie electrică (CBT) în regiunea din sud-estul Europei

54884623. O. ANRE 57/23 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurentă pe piată si prevenirea abuzului de pozitie dominantă

54789624. L. P 405/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005
Acord de garantie (Componenta României-Proiectul Lotru) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

54790625. D. PRES 1374/28 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005

54615626. O. BRML 354/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1181 - 28.XII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 027-05 “Contoare de energie electrică reactivă“

54616627. O. BRML 355/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1181 - 28.XII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 069-05 “Totalizatoare pentru energie electrică si putere medie maximă“

54580628. O. ANRE 52/16 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1178 - 27.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea preturilor la energia electrică vândută de producătorii hidroelectrici care nu detin contracte de portofoliu si la cea vândută de producătorii care beneficiază, potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie

54445629. O. ANRE 48/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1163 - 22.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

54446630. O. ANRE 49/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1163 - 22.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi
Abrogat prin:
-O. ANRE 70/20 decembrie 2007 - M. Of. nr. 897 - 28.XII.2007

54410631. O. ANRE 45/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1158 - 21.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

54411632. O. ANRE 46/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1158 - 21.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2005

53983633. OUG. 168/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1110 - 08.XII.2005
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-OUG. 15/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 189 - 28.II.2006

53861634. DEC. BRML 288/23 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1102 - 07.XII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 “Contoare de energie electrică activă“

53882635. O. BRML 308/23 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1102 - 07.XII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 020-05 “Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică“

53820636. DEC. CC 577/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1099 - 06.XII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 570/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea“ - S.A. si “Electrica Banat“ - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătilor societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

53756637. L. P 348/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

53757638. D. PRES 1165/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

53663639. OUG. 164/24 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1073 - 29.XI.2005
privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A..
Rectificare - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005

53506640. H. G 1395/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1036 - 22.XI.2005
privind aprobarea Programului de măsuri existente si planificate pentru promovarea producerii si consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie

53484641. O. ANRE 43/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1032 - 21.XI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Regulamentului de calificare a productiei prioritare de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004

53447642. O. ANRE 42/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1024 - 18.XI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare a contractelor bilaterale de energie electrică

53288643. D. PRES 1090/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1001 - 11.XI.2005
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005

52971644. H. G 1238/13 octombrie 2005 - M. Of. nr. 942 - 21.X.2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Cluj

52710645. L. P 277/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ - S.A. si “Electrica Oltenia“ - S.A.

52711646. D. PRES 979/05 iulie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ - S.A. si “Electrica Oltenia“ - S.A.

52459647. O. ANRE 38/09 septembrie 2005 - M. Of. nr. 857 - 22.IX.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică
Rectificare - M. Of. nr. 930 - 19.X.2005

52239648. H. G 1008/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 823 - 12.IX.2005
privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica“ Bucuresti - S.A. - Sucursala CNE - PROD Cernavodă - Unitatea nr. 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă

52244649. O. ANRE 36/31 august 2005 - M. Of. nr. 821 - 12.IX.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind cadrul de functionare a pietei angro de energie electrică
Modificari si completari:
-O. ANRE 44/16 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1037 - 22.XI.2005

52169650. H. G 958/18 august 2005 - M. Of. nr. 809 - 06.IX.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

52129651. H. G 980/25 august 2005 - M. Of. nr. 798 - 02.IX.2005
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Giurgiu“ - S.A.

52130652. H. G 981/25 august 2005 - M. Of. nr. 798 - 02.IX.2005
pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Centrala Electrică de Termoficare Arad“ - S.A.

51490653. H. G 644/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 684 - 29.VII.2005
privind majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică

51359654. OUG. 114/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 668 - 27.VII.2005
privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova“ - S.A. si “Electrica Oltenia“ - S.A.
Modificari si completari:
-L. P 277/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 897 - 07.X.2005
-OUG. G 126/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 888 - 30.XII.2010

51393655. O. ANRE 33/18 iulie 2005 - M. Of. nr. 671 - 27.VII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum apartinând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor si Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A.

50907656. H. G 620/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 597 - 11.VII.2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Bucuresti

50838657. H. G 546/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 587 - 07.VII.2005
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ - S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti
Modificari si completari:
-H. G 282/11 martie 2009 - M. Of. nr. 188 - 26.III.2009

50855658. H. G 619/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale de natura mijloacelor fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

50743659. OUG. 70/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 572 - 04.VII.2005
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-L. P 348/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005

50641660. O. ANRE 30/24 iunie 2005 - M. Of. nr. 552 - 28.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind cadrul de functionare al pietei angro de energie electrică

50589661. O. ANRE 26/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 543 - 27.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei electrice, precum si pentru decontare pe piata angro de energie electrică, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

50590662. O. ANRE 28/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 543 - 27.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi

50600663. L. P 193/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat“ - S.A. si “Electrica Dobrogea“ - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

50601664. D. PRES 525/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat“ - S.A. si “Electrica Dobrogea“ - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

50545665. O. ARCE 24/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1

50554666. O. ANRE 27/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 533 - 23.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A. si [Client]

50557667. H. G 548/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 534 - 23.VI.2005
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg“ - S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg“ - S.A.

50461668. O. ANRE 22/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător de energie electrică] si [furnizorul consumatorilor captivi]

50352669. O. ANRE 21/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 496 - 13.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

49946670. H. G 405/05 mai 2005 - M. Of. nr. 424 - 19.V.2005
privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear“ Pitesti

49968671. L. P 145/17 mai 2005 - M. Of. nr. 426 - 19.V.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A. în urma procesului de restructurare

49969672. D. PRES 427/13 mai 2005 - M. Of. nr. 426 - 19.V.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ - S.A. în urma procesului de restructurare

49708673. OUG. 32/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 395 - 10.V.2005
pentru ratificarea Acordului de compensare dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Banat” - S.A. si “Electrica Dobrogea” - S.A., semnat la Bucuresti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garantia partială de risc acordată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si aprobarea acordurilor care compun garantia partială de risc

49194674. O. ANRE 16/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 316 - 14.IV.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul său de energie electrică

49195675. O. ANRE 17/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 316 - 14.IV.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici

49102676. H. G 264/31 martie 2005 - M. Of. nr. 301 - 11.IV.2005
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.301/2004 pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

48911677. DEC. CNA 213/17 martie 2005 - M. Of. nr. 261 - 29.III.2005
privind aprobarea procedurii si a conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau de televiziune
Abrogat prin:
-DEC. CNA 403/30 iunie 2005 - M. Of. nr. 595 - 11.VII.2005

48853678. O. MAPDR 159/22 martie 2005 - M. Of. nr. 251 - 25.III.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005

48772679. O. ANRE 13/16 martie 2005 - M. Of. nr. 242 - 23.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind participarea producătorilor de energie electrică la piata concurentială

48773680. O. ANRE 14/16 martie 2005 - M. Of. nr. 242 - 23.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind perioada de testare a noii platforme de tranzactionare din piata angro de energie electrică

48625681. O. ANRE 9/08 martie 2005 - M. Of. nr. 213 - 14.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică

48627682. O. ANRE 11/10 martie 2005 - M. Of. nr. 213 - 14.III.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică - Revizia 2

48431683. L. P 16/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

48432684. D. PRES 73/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

48442685. L. P 17/28 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

48443686. D. PRES 74/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

48218687. O. ANRE 5/08 februarie 2005 - M. Of. nr. 142 - 17.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si cantitătilor din contractele cu optiune încheiate de Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

48219688. O. ANRE 6/08 februarie 2005 - M. Of. nr. 142 - 17.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru cu optiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] si Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

48207689. H. G 85/03 februarie 2005 - M. Of. nr. 140 - 16.II.2005
privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării, precum si modificarea si completarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A.

48068690. H. G 74/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 111 - 03.II.2005
privind înfiintarea Societătii Comerciale Filiala de Întretinere si Servicii Energetice “Electrica Serv” - S.A. prin reorganizarea activitătii din cadrul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

48050691. O. ANRE 3/21 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 107 - 02.II.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru cu optiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] si Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

47926692. DEC. CC 565/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 76 - 24.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

47943693. H. G 57/20 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 80 - 24.I.2005
privind acordarea unui ajutor Republicii Moldova prin furnizarea de energie electrică si compensarea diferentei de pret pentru importul de energie electrică din România

47739694. H. G 2294/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 32 - 11.I.2005
privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

47665695. H. G 2296/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 23 - 07.I.2005
privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg” - S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg” - S.A.
Abrogat prin:
-H. G 548/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 534 - 23.VI.2005

47556696. H. G 2456/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1280 - 30.XII.2004
privind transmiterea, cu plată, a Depozitului de zgură si cenusă mal drept râul Trotus, cu mijloacele fixe aferente, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în domeniul public al municipiului Onesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onesti, judetul Bacău

47500697. H. G 2301/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1271 - 29.XII.2004
pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 264/31 martie 2005 - M. Of. nr. 301 - 11.IV.2005

47503698. O. ANRE 40/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1271 - 29.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si client

47425699. O. ANRE 37/16 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1256 - 27.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali captivi de energie electrică si la consumatorii eligibili care nu îsi exercită dreptul de a alege furnizorul
Modificari si completari:
-O. ANRE 11/10 martie 2005 - M. Of. nr. 213 - 14.III.2005

47365700. O. ANRE 38/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1247 - 23.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifului de decontare pe piata angro de energie electrică, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Rectificare - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005

47366701. O. ANRE 39/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1247 - 23.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi
Modificari si completari:
-O. ANRE 42/29 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1283 - 30.XII.2004
-O. ANRE 12/16 martie 2005 - M. Of. nr. 252 - 25.III.2005
Abrogat prin:
-O. ANRE 28/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 543 - 27.VI.2005

47202702. H. G 2257/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social, barajele Loranta, Orvisele si Corbeni, situate în judetul Bihor, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al comunelor Brusturi si Derna si în administrarea consiliilor locale ale comunelor Brusturi si Derna, judetul Bihor

47122703. O. MAPDR 921/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1204 - 16.XII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea procentului minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii ce se achită de organizatiile de îmbunătătiri funciare si de federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare, precum si de alti utilizatori de apă pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2005
Modificari si completari:
-O. MAPDR 159/22 martie 2005 - M. Of. nr. 251 - 25.III.2005

47151704. H. G 2186/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1209 - 16.XII.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură”, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii” si “Colonia de baracamente Crivina” din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin

47068705. L. P 570/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1198 - 15.XII.2004
privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

47069706. D. PRES 1111/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1198 - 15.XII.2004
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru privatizarea societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., precum si unele măsuri pentru reglementarea activitătii societătilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrică

47025707. H. G 2160/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1191 - 14.XII.2004
privind transmiterea, cu plată, a retelei de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. Năvodari în domeniul public al orasului Năvodari si în administrarea Consiliului Local al Orasului Năvodari

47029708. O. ANRE 33/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1192 - 14.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de calificare a productiei prioritare de energie electrică
Modificari si completari:
-O. ANRE 43/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1032 - 21.XI.2005
-O. ANRE 39/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1041 - 28.XII.2006

46833709. H. G 2077/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1159 - 08.XII.2004
pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

46523710. OUG. 114/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1113 - 27.XI.2004
pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW”
Modificari si completari:
-L. P 17/28 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005

46380711. O. ANRE 32/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1092 - 24.XI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului pentru constructia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V

46327712. OUG. 97/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1083 - 22.XI.2004
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
-L. P 16/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2005
-L. P 348/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1087 - 02.XII.2005

46167713. H. G 1823/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1062 - 16.XI.2004
pentru majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică

46169714. O. ANRE 27/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1062 - 16.XI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare

46171715. O. ANRE 29/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1062 - 16.XI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societătii Comerciale “ERDEMIR- ROMANIA” - S.R.L. Târgoviste drept consumator eligibil de energie electrică

46173716. OUG. 91/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1063 - 16.XI.2004
pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în urma procesului de restructurare

45956717. H. G 1824/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1028 - 08.XI.2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei în patrimoniul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

45842718. O. ANRE 26/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1011 - 02.XI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

45803719. H. G 1755/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1004 - 01.XI.2004
pentru aprobarea încheierii contractului privind componenta variabilă a onorariului încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si Banc of America Securities Limited din Marea Britanie în vederea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A.

45693720. O. ANRE 25/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrică

45638721. H. G 1734/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 978 - 25.X.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în limita sumei de 22 milioane dolari S.U.A., contractat de Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A. - filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2004-2005 - păcură si gaze naturale

45472722. H. G 1633/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Retehnologizarea echipamentelor de la Centrala Hidroelectrică Lotru-Ciunget”, judetul Vâlcea

45473723. H. G 1634/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
privind încheierea Actului aditional la Contractul pentru servicii de consultantă încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si firma PricewaterhouseCoopers LLP
Abrogat prin:
-H. G 943/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 677 - 07.VIII.2006

45499724. H. G 1662/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004
privind asigurarea surselor de finantare necesare alimentării cu energie electrică a obiectivului de investitii “Capacitate de productie 180 mii t/an geamuri float” în România

45355725. O. ARCE 22/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 928 - 12.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică

45356726. O. ARCE 23/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 928 - 12.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

45164727. L. P 384/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 895 - 01.X.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe”, semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004

45165728. D. PRES 728/24 septembrie 2004 - M. Of. nr. 895 - 01.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2004 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe”, semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004

44966729. O. ANRE 21/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind adaptarea cadrului de reglementare a pietei angro de energie electrică în vederea cresterii competitivitătii si functionalitătii acesteia

44653730. H. G 1336/19 august 2004 - M. Of. nr. 806 - 01.IX.2004
pentru abrogarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic

44500731. H. G 1282/13 august 2004 - M. Of. nr. 775 - 24.VIII.2004
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucuresti

44471732. H. G 1272/13 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a statiei de transformare aferente si a clădirilor administrative conexe din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Sadu” - S.A.

44099733. H. G 1197/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 709 - 05.VIII.2004
privind trecerea Statiei electrice 220 kV Stejaru si a liniei electrice aeriene de interconexiune “L.E.A. 110 kV Ostrovul Mare-Kusjak” de la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

44053734. H. G 1190/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 701 - 04.VIII.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

43841735. H. G 1109/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 675 - 27.VII.2004
privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 X 700 MW”, în anul 2005

43700736. O. ANRE 16/09 iulie 2004 - M. Of. nr. 659 - 22.VII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

43724737. O. ANRE 17/16 iulie 2004 - M. Of. nr. 662 - 22.VII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societătii Comerciale “ROMENERGO” - S.A. Bucuresti drept consumator eligibil de energie electrică

43487738. L. P 321/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 630 - 12.VII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

43488739. D. PRES 550/05 iulie 2004 - M. Of. nr. 630 - 12.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

43481740. H. G 1000/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 629 - 09.VII.2004
privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării si modificarea si completarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

43348741. H. G 964/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 608 - 06.VII.2004
privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea si punerea în functiune a Unitătii din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)”

43197742. OUG. 54/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 585 - 30.VI.2004
pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700MWe”, semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
Acord de garantie

43111743. O. ANRE 10/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru revocarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2003 privind aprobarea preturilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si filialele sale

43114744. O. ANRE 12/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi
Rectificare - M. Of. nr. 665 - 23.VII.2004
Modificari si completari:
-O. ANRE 28/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1062 - 16.XI.2004
-O. ANRE 39/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1247 - 23.XII.2004

43115745. O. ANRE 13/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică

43116746. O. ANRE 14/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind functionarea pietei de energie electrică din România si alte prevederi specifice pentru anul 2004, cu modificările ulterioare

42827747. H. G 886/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 536 - 15.VI.2004
privind aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie direct Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

42504748. OUG. 39/27 mai 2004 - M. Of. nr. 480 - 28.V.2004
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

42129749. H. G 675/05 mai 2004 - M. Of. nr. 427 - 12.V.2004
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente

42015750. H. G 649/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 402 - 05.V.2004
privind trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social “Cresă-Grădinită” si “Stadion” din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti în domeniul public al comunei Doicesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicesti, judetul Dâmbovita

41933751. DEC. ANRE 127/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 391 - 03.V.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/10 kV Cluj Stadion” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord” - S.A.

41885752. O. ANRE 8/23 aprilie 2004 - M. Of. nr. 382 - 30.IV.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2003 privind functionarea pietei de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind functionarea pietei de energie electrică din România si alte prevederi specifice pentru anul 2004

41830753. O. ANRE 7/14 aprilie 2004 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică

41772754. H. G 576/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2004
privind finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie cord metalic pentru anvelope auto” la Zalău, judetul Sălaj

41677755. H. G 531/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 350 - 21.IV.2004
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., precum si a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei

41513756. DEC. ANRE 87/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 323 - 14.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “LES 110 kV Baba Novac-Centru 1” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.

41321757. DEC. ANRE 64/19 martie 2004 - M. Of. nr. 295 - 05.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea Autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Tecuci Est” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Nord” - S.A.

41196758. O. ANRE 6/26 martie 2004 - M. Of. nr. 286 - 01.IV.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind functionarea pietei de energie electrică din România si alte prevederi specifice pentru anul 2004
Modificari si completari:
-O. ANRE 21/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004

40963759. O. ANRE 5/17 martie 2004 - M. Of. nr. 272 - 29.III.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică

40632760. H. G 341/18 martie 2004 - M. Of. nr. 257 - 23.III.2004
privind refinantarea împrumutului contractat de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti în baza Hotărârii Guvernului nr. 250/2001 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externă de capital

40591761. DEC. ANRG 334/10 martie 2004 - M. Of. nr. 248 - 22.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A.

40387762. DEC. ANRE 54/10 martie 2004 - M. Of. nr. 224 - 15.III.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20/6 kV Comănesti” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A.

40076763. H. G 211/20 februarie 2004 - M. Of. 173 - 27.II.2004
Hotărârea Guvernului privind aprobarea finantării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unor proiecte majore de investitii în judetul Sibiu

40077764. H. G 212/20 februarie 2004 - M. Of. 173 - 27.II.2004
Hotărârea Guvernului privind finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie ghidaje lineare si subansambluri auto”

40005765. H. G 116/05 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Hotărâre privind trecerea Statiei electrice de 220kV Paroseni din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

39867766. H. G 154/12 februarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea retehnologizării statiei electrice 400/220 kV Brazi-Vest, judetul Prahova

39782767. DEC. ANRE 23/02 februarie 2004 - M. Of. 127 - 12.II.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20 kV Port IV” Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

39783768. DEC. ANRE 24/02 februarie 2004 - M. Of. 127 - 12.II.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/20/10 kV Eforie Nord” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A.

39671769. H. G 61/22 ianuarie 2004 - M. Of. 108 - 05.II.2004
privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Cluj

39672770. H. G 62/22 ianuarie 2004 - M. Of. 108 - 05.II.2004
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

39289771. H. G 1560/18 decembrie 2003 - M. Of. 27 - 13.I.2004
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A.

39225772. H. G 1562/18 decembrie 2003 - M. Of. 22 - 12.I.2004
privind transmiterea unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Turceni” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., în domeniul public al comunei Turceni, judetul Gorj

39187773. O. ANRE 34/23 decembrie 2003 - M. Of. 15 - 08.I.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului de încercări si măsurători pentru sistemele de protectii, comandă-control si automatizări din partea electrică a centralelor si statiilor

39196774. DEC. ANRE 494/22 decembrie 2003 - M. Of. 16 - 08.I.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic „Statia electrică 110/20 kV Noua” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” - S.A.

39097775. H. G 1580/23 decembrie 2003 - M. Of. 01 - 05.I.2004
privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. - Sucursala „Electrocentrale Galati” si înfiintarea Societătii Comerciale „Electrocentrale Galati” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A.

39004776. O. ANRE 37/19 decembrie 2003 - M. Of. 934 - 24.XII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi
Abrogat prin:
-O. ANRE 12/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004

39005777. O. ANRE 39/19 decembrie 2003 - M. Of. 934 - 24.XII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si filialele sale
Abrogat prin:
-O. ANRE 10/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004

39040778. L. P 579/22 decembrie 2003 - M. Of. 938 - 24.XII.2003
Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “Romag-Termo” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

39041779. D. PRES 896/19 decembrie 2003 - M. Of. 938 - 24.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “Romag-Termo” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

38810780. O. MFP 1816/16 decembrie 2003 - M. Of. 912 - 19.XII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Economiei si Comertului nr. 1236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică

38811781. O. MECO 331/12 decembrie 2003 - M. Of. 912 - 19.XII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Economiei si Comertului nr. 1236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică

38773782. DEC. ANRE 486/15 decembrie 2003 - M. Of. 907 - 18.XII.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivelor energetice “LEA 400 kV Vulcănesti-Isaccea” si “LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

38762783. O. ANRE 33/10 decembrie 2003 - M. Of. 904 - 17.XII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind functionarea pietei de energie electrică din România si alte prevederi specifice pentru anul 2004
Modificari si completari:
O. ANRE 8/23 aprilie 2004 - M. Of. nr. 382 - 30.IV.2004
-O. ANRE 14/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
-O. ANRE 21/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004

38719784. H. G 1427/04 decembrie 2003 - M. Of. 897 - 15.XII.2003
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea blocului nr. 7 de 315 MW din Centrala Termoelectrică Isalnita”, judetul Dolj, din cadrul Societătii Comerciale “Electrocentrale” Bucuresti - S.A.

38238785. H. G 1355/18 noiembrie 2003 - M. OF. 877 - 10.XII.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social Centrala Electrică de Termoficare pe lignit Târgu Jiu si Magistrala de termoficare, cuprinsă între Centrala Electrică de Termoficare Târgu Jiu si Municipiul Târgu Jiu, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A., în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj

38249786. O. ANRE 27/28 noiembrie 2003 - M. OF. 880 - 10.XII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare, practicate de filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.
Abrogat prin:
-O. ANRE 32/06 iulie 2005 - M. Of. nr. 622 - 18.VII.2005

37923787. H. G 1317/13 noiembrie 2003 - M. OF. 829 - 22.XI.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

38098788. H. G 1347/18 noiembrie 2003 - M. OF. 856 - 2.XII.2003
privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură”, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii” si “Colonia de baracamente Crivina” din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin
Modificari si completari:
-H. G 2186/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1209 - 16.XII.2004

38099789. H. G 1348/18 noiembrie 2003 - M. OF. 856 - 2.XII.2003
privind trecerea Statiei de 110 kV CET II Oradea, LEA 110 kV Racord Sistem, LEA 20 kV Oradea Sud - Uzina Crisuri din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord”

37743790. H. G 1261/24 octombrie 2003 - M. OF. 797 - 12.XI.2003
privind modificarea Contractului de onorariu de succes încheiat de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. cu BNP Paribas

37745791. O. ANRE 26/3 noiembrie 2003 - M. OF. 797 - 12.XI.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Industria Sârmei” - S.A. Câmpia Turzii

37437792. OUG. 104/24 octombrie 2003 - M. OF. 747 - 26.X.2003
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale
Modificari si completari:
OUG. 39/27 mai 2004 - M. Of. nr. 480 - 28.V.2004

37416793. L. P 427/20 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

37417794. D. PRES 652/17 octombrie 2003 - M. OF. 744 - 23.X.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

37154795. L. P 389/30 septembrie 2003 - M. OF. 697 - 6.X.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

37155796. D. PRES 584/26 septembrie 2003 - M. OF. 697 - 6.X.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

37176797. O. MFP 1236/19 septembrie 2003 - M. OF. 699 - 6.X.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

40700798. O. MECO 154/22 septembrie 2003 - M. Of. nr. 699 - 06.X.2003
al Ministrului Economiei si Comertului pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică si termică

37118799. L. P 380/30 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

37119800. D. PRES 575/26 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică

37133801. H. G 1132/25 septembrie 2003 - M. OF. 694 - 3.X.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

37107802. DEC. ANRE 409/26 septembrie 2003 - M. OF. 691 - 2.X.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea Autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/220/110 kV Slatina” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

37069803. H. G 1111/25 septembrie 2003 - M. OF. 685 - 29.IX.2003
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Constanta

36994804. DEC. CNA 257/16 septembrie 2003 - M. OF. 675 - 24.IX.2003
pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 146/2002 privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe

36952805. H. G 1081/19 septembrie 2003 - M. OF. 668 - 22.IX.2003
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 454/1991 privind îmbunătătirea conditiilor sociale si de viată în orasul Cernavodă, modificarea si completarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 750/1990 de aprobare a studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii “Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 5 X 700 MW”

36901806. H. G 1065/4 septembrie 2003 - M. OF. 655 - 16.IX.2003
privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si a Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti pe calea fuziunii prin absorbtie, precum si înfiintarea Societătii Comerciale Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti, ca filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

36754807. H. G 996/22 august 2003 - M. OF. 630 - 3.IX.2003
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

36756808. H. G 998/22 august 2003 - M. OF. 630 - 3.IX.2003
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

36738809. H. G 1009/22 august 2003 - M. OF. 626 - 2.IX.2003
privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, în anul 2004

36679810. O. ANRE 24/26 august 2003 - M. OF. 614 - 29.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea preturilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A. si filialele sale

36680811. O. ANRE 25/26 august 2003 - M. OF. 614 - 29.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind functionarea pietei de energie electrică în anul 2003

36622812. O. ANRE 21/18 iulie 2003 - M. OF. 604 - 26.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urgentă pentru disfunctionalitatea pietei interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate si/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor

36615813. O. ANRE 22/20 august 2003 - M. OF. 602 - 25.VIII.2003
privind aprobarea tarifelor pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi

36579814. H. G 917/14 august 2003 - M. OF. 593 - 20.VIII.2003
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea realizării obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin modernizarea Statiei 400/220/110 kV Gutinas, judetul Bacău”

36527815. OG. G 49/29 iulie 2003 - M. OF. 584 - 15.VIII.2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

36485816. DEC. ANRE 370/8 august 2003 - M. OF. 576 - 12.VIII.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 220/110 kV Oradea Sud” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

36486817. DEC. ANRE 371/8 august 2003 - M. OF. 576 - 12.VIII.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/110 kV Constanta Nord” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

36428818. O. MECO 61/30 iulie 2003 - M. OF. 568 - 7.VIII.2003
al Ministrului Economiei si Comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Midia” - S.A.

36436819. O. ANRE 20/30 iulie 2003 - M. OF. 569 - 7.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societătii Comerciale “Feral” - S.R.L. Tulcea drept consumator eligibil de energie electrică

36409820. H. G 877/29 iulie 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente
Modificari si completari:
H. G 675/05 mai 2004 - M. Of. nr. 427 - 12.V.2004

35787821. O. ANRE 18/23 iunie 2003 - M. OF. 453 - 25.VI.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil temporar de energie electrică a Societătii Comerciale “COST” - S.A. Târgoviste

35460822. O. ANRE 17/30 mai 2003 - M. OF. 398 - 9.VI.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind apro­barea Regulamentului pentru acreditarea consuma­torilor eligibili de energie electrică

35404823. O. MMSS 182/27 mai 2003 - M. OF. 387 - 5.VI.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere

35309824. OUG. 37/29 mai 2003 - M. OF. 372 - 30.V.2003
pentru prorogarea ter­menului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aproba­rea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială „Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele ter­mice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

35184825. O. ANRE 15/16 mai 2003 - M. OF. 351 - 22.V.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “KOYO” - S.A. Alexandria si a Companiei Nationale a Lignitului Oltenia pentru locul de consum Exploatarea minieră Mehedinti

34830826. H. G 443/10 aprilie 2003 - M. OF. 288 - 24.IV.2003
privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie
Rectificare - M. OF. 383 - 3.VI.2003

34805827. L. P 137/14 aprilie 2003 - M. OF. 284 - 23.IV.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

34806828. D. PRES 211/11 aprilie 2003 - M. OF. 284 - 23.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

34693829. DEC. ANRE 158/28 martie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

34694830. DEC. ANRE 182/10 aprilie 2003 - M. OF. 269 - 17.IV.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei de înfiintare pentru modificarea obiectivului energetic “Statia electrică 400/220/110 kV Portile de Fier” Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

34631831. H. G 410/2 aprilie 2003 - M. OF. 259 - 14.IV.2003
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în vederea retehnologizării Statiei electrice de 400/220 kV Rosiori, judetul Satu Mare

34595832. L. P 117/8 aprilie 2003 - M. OF. 253 - 12.IV.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

34596833. D. PRES 190/4 aprilie 2003 - M. OF. 253 - 12.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

34610834. O. ANRE 11/7 aprilie 2003 - M. OF. 255 - 12.IV.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare

34611835. DEC. ANRE 71/20 februarie 2003 - M. OF. 255 - 12.IV.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea Autorizatiei de înfiintare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Electrocentrale Deva” - S.A.

34550836. H. G 388/2 aprilie 2003 - M. OF. 247 - 10.IV.2003
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

34487837. O. ANRE 10/31 martie 2003 - M. OF. 239 - 8.IV.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

34315838. O. ANRE 8/28 martie 2003 - M. OF. 209 - 31.III.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Electrocarbon” - S.A. Slatina

34322839. O. ANRE 7/24 martie 2003 - M. OF. 210 - 31.III.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind functionarea pietei de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1524/2002
Modificari si completari:
-O. ANRE 21/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004

34281840. H. G 273/13 martie 2003 - M. OF. 204 - 28.III.2003
privind înfiintarea unor filiale, societăti comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.
Modificari si completari:
-OUG. 34/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 418 - 15.V.2006

34286841. H. G 309/20 martie 2003 - M. OF. 204 - 28.III.2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al Municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

33669842. DEC. DGV 178/3 februarie 2003 - M. Of. 111 - 20.II.2003
a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte
Abrogat prin:
-O. ANAF 6341/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 524 - 16.VI.2006

33606843. H. G 96/23 ianuarie 2003 - M. Of. 99 - 18.II.2003
privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, si în administrarea Grupului Scolar Energetic nr. 1 Târgu Jiu

33445844. O. ANRE 41/23 decembrie 2002 - M. Of. 70 - 3.II.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2000 si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

33115845. H. G 1550/18 decembrie 2002 - M. Of. 9 - 10.I.2003
privind transmiterea cu titlu gratuit a unei conducte din cadrul unei investitii sistate la Centrala Termoelectrică Anina, judetul Caras-Severin, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al orasului Oravita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

33102846. H. G 1524/18 decembrie 2002 - M. Of. 6 - 8.I.2003
privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S. A. si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic
Rectificare - M. Of. 36 - 23.I.2003
Modificari si completari:
-H. G 1336/19 august 2004 - M. Of. nr. 806 - 01.IX.2004

32830847. OUG. 203/18 decembrie 2002 - M. Of. 962 - 28.XII.2002
privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor actiuni detinute de Societatea Comercială “Electrica”-S.A.

32703848. O. ANRE 38/14 decembrie 2002 - M. Of. 940 - 23.XII.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

32662849. O. ANRE 40/14 decembrie 2002 - M. Of. 934 - 19.XII.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si beneficiar

32477850. H. G 1377/6 decembrie 2002 - M. Of. 905 - 12.XII.2002
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

32408851. O. ANRE 34/5 decembrie 2002 - M. Of. 897 - 11.XII.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind functionarea pietei angro de energie electrică în conditiile reorganizării Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.
Modificari si completari:
-O. ANRE 21/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 856 - 20.IX.2004

32419852. DEC. CNA 146/2 decembrie 2002 - M. Of. 899 - 11.XII.2002
privind acordarea licentei audiovizuale si eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe
Abrogat prin:
-DEC. CNA 213/17 martie 2005 - M. Of. nr. 261 - 29.III.2005

32375853. H. G 1339/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

32376854. H. G 1340/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. în vedera retehnologizării statiei 400/220 kV Slatina

32384855. H. G 1359/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003

32168856. O. ANRE 33/20 noiembrie 2002 - M. Of. 854 - 26.XI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001

32044857. O. ANRE 30/6 noiembrie 2002 - M. Of. 833 - 19.XI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Alum” - S.A. Tulcea

31982858. H. G 1187/24 octombrie 2002 - M. Of. 827 - 18.XI.2002
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

31973859. OUG. 155/7 noiembrie 2002 - M. Of. 826 - 15.XI.2002
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

31794860. O. ANRE 28/23 octombrie 2002 - M. Of. 799 - 4.XI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Rectificare - M. Of. 826 - 15.XI.2002

31527861. O. ANRE 25/4 octombrie 2002 - M. Of. 753 - 15.X.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a activitătilor de comert exterior cu energie electrică

31528862. O. ANRE 26/7 octombrie 2002 - M. Of. 753 - 15.X.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Codului de conduită a participantilor la piata angro de energie electrică

31277863. H. G 1040/19 septembrie 2002 - M. Of. 710 - 30.IX.2002
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

31196864. H. G 1016/10 septembrie 2002 - M. Of. 695 - 23.IX.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 554/2002 privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

30983865. H. G 897/22 august 2002 - M. Of. 658 - 4.IX.2002
privind sistarea definitivă a executiei unor obiective de investitii din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A

30918866. H. G 875/16 august 2002 - M. Of. 640 - 29.VIII.2002
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003

30887867. H. G 857/16 august 2002 - M. Of. 632 - 27.VIII.2002
privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” - S.A.

30868868. H. G 841/31 iulie 2002 - M. Of. 627 - 23.VIII.2002
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

30824869. DEC. CNA 79/8 august 2002 - M. Of. 609 - 16.VIII.2002
privind cedarea licentei de emisie pentru comunicatie audiovizuală pe cale radioelectrică

30797870. O. MFP 301402/7 august 2002 - M. Of. 605 - 15.VIII.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea unor prevederi din Normele metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Industriei si Resurselor nr. 2285/106.118/2001

40890871. O. MIR 362/07 august 2002 - M. Of. nr. 605 - 15.VIII.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru modificarea unor prevederi din Normele metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Industriei si Resurselor nr. 2285/106.118/2001

30720872. O. ANRE 20/10 iulie 2002 - M. Of. 584 - 7.VIII.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

30684873. H. G 795/25 iulie 2002 - M. Of. 579 - 5.VIII.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1192/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

30210874. L. P 427/27 iunie 2002 - M. Of. 497 - 10.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

30211875. D. PRES 586/27 iunie 2002 - M. Of. 497 - 10.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

30053876. H. G 638/20 iunie 2002 - M. Of. 468 - 1.VII.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “UzinaTermoelectrică Giurgiu” - S.A. în proprietatea privată a judetului Giurgiu

30068877. H. G 612/13 iunie 2002 - M. Of. 469 - 1.VII.2002
privind trecerea din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Bucuresti - în proprietatea publică a Municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chiscani până în Municipiul Brăila

30043878. H. G 647/20 iunie 2002 - M. Of. 466 - 28.VI.2002
privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Ploiesti din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al judetului Prahova si în administrarea Consiliului Judetean Prahova

29955879. O. ANRE 14/19 iunie 2002 - M. Of. 451 - 26.VI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

29956880. O. ANRE 16/19 iunie 2002 - M. Of. 451 - 26.VI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

29678881. H. G 554/30 mai 2002 - M. Of. 400 - 11.VI.2002
privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

29693882. H. G 566/5 iunie 2002 - M. Of. 402 - 11.VI.2002
privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearelectrica Cernavodă (CNE) - 5 x 700 MW, în anul 2003

29657883. O. MAAP 214/21 mai 2002 - M. Of. 397 - 10.VI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind statiile de pompare din sistemele de irigatii si desecări, cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor de irigatii din administrarea Societătii Nationale "Îmbunătătiri Funciare” - S.A., precum si cele din administrarea altor agenti economici si institutii publice si cele preluate prin protocol de la Societatea Natională "Îmbunătătiri Funciare” - S.A. de către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii

29436884. H. G 498/16 mai 2002 - M. Of. 351 - 27.V.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. în proprietatea privată a Municipiului Brad, judetul Hunedoara

29247885. O. ANRE 11/18 aprilie 2002 - M. Of. 317 - 14.V.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

29236886. O. MFP 318/5 martie 2002 - M. Of. 314 - 13.V.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea unor prevederi din Normele metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Industriei si Resurselor nr. 2285/106118/2001

38686887. O. MIR 69/5 martie 2002 - M. Of. 314 - 13.V.2002
al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Industriei si Resurselor pentru modificarea unor prevederi din Normele metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si Ministrului Industriei si Resurselor nr. 2285/106118/2001

29186888. L. P 255/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

29187889. D. PRES 371/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

29134890. L. P 232/23 aprilie 2002 - M. Of. 296 - 30.IV.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

29135891. D. PRES 339/19 aprilie 2002 - M. Of. 296 - 30.IV.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

28905892. O. ANRE 10/8 aprilie 2002 - M. Of. 263 - 18.IV.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2002 privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

28877893. H. G 322/4 aprilie 2002 - M. Of. 258 - 17.IV.2002
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale laNuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

28774894. L. P 157/10 aprilie 2002 - M. Of. 247 - 12.IV.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

28775895. D. PRES 253/8 aprilie 2002 - M. Of. 247 - 12.IV.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”

28695896. O. ANRM 8/1 aprilie 2002 - M. Of. 228 - 4.IV.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

28599897. O. ANRE 6/22 martie 2002 - M. Of. 207 - 27.III.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

28528898. L. P 119/15 martie 2002 - M. Of. 193 - 21.III.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva

28529899. D. PRES 198/13 martie 2002 - M. Of. 193 - 21.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva

28403900. O. MIR 427/13 decembrie 2001 - M. Of. 175 - 13.III.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrică” Ordin nr. 428 din 13 decembrie al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-73/362 - Măsuri de lungime” Rectificare la Regulamentul nr. 1/2002 al Băncii Nationale a României

28379901. H. G 186/28 februarie 2002 - M. Of. 170 - 11.III.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. în proprietatea privată a Municipiului Zalău, judetul Sălaj

28380902. H. G 187/28 februarie 2002 - M. Of. 170 - 11.III.2002
privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. în proprietatea privată a Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

28381903. O. ANRE 4/28 februarie 2002 - M. Of. 170 - 11.III.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

28268904. O. ANRE 3/20 februarie 2002 - M. Of. 151 - 28.II.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic Ordin nr. 52 din 22 februarie al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru modificarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării si Prognozei nr. 305/2001

28232905. H. G 143/14 februarie 2002 - M. Of. 144 - 25.II.2002
pentru modificarea lit. d) a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001 privind aprobararea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili necesari în vederea functionării Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

28140906. O. ANRE 33/3 decembrie 2001 - M. Of. 124 - 15.II.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de tarifare a tranzitului de energie electrică
Abrogat prin:
-O. ANRE 56/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006

28123907. H. G 104/7 februarie 2002 - M. Of. 120 - 14.II.2002
privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al unor unităti administrative-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora

28124908. H. G 105/7 februarie 2002 - M. Of. 120 - 14.II.2002
privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al Municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

28105909. H. G 98/7 februarie 2002 - M. Of. 116 - 12.II.2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 709/2001 privind transmiterea fara plata a Centralei Electrice de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. in domeniul privat al statului si in administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin

27957910. H. G 66/24 ianuarie 2002 - M. Of. 84 - 1.II.2002
privind modificarea si completarea art. 2 din hotărârile Guvernului nr. 1088/2001, nr. 1089/2001, nr. 1090/2001, nr. 1091/2001, nr. 1092/2001, nr. 1093/2001 si nr. 1094/2001 privind înfiintarea societătilor comerciale “Uzina Termică Calafat”, “Uzina Termică Vaslui”, “Uzina Termoelectrică Midia”, “Uzina Electrică Zalău”, “Uzina Termoelectrică Giurgiu”, “Uzina Termică Comănesti” si “Uzina Electrică Gura Barza”

27857911. O. ANRE 34/11 decembrie 2001 - M. Of. 67 - 30.I.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind completarea si modificarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, cu modificările ulterioare

27808912. H. G 1365/27 decembrie 2001 - M. Of. 60 - 28.I.2002
privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă în anul 2002

27816913. H. G 50/17 ianuarie 2002 - M. Of. 60 - 28.I.2002
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili necesari în vederea functionării Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice
Abrogat prin:
-H. G 1226/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 716 - 23.X.2007

27725914. H. G 1342/27 decembrie 2001 - M. Of. 47 - 23.I.2002
privind reorganizarea Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.
Rectificare - M. Of. 381 - 5.VI.2002
Modificari si completari:
-H. G 74/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 111 - 03.II.2005
-H. G 675/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 462 - 09.VII.2007

27396915. OUG. 191/27 decembrie 2001 - M. Of. 849 - 29.XII.2001
pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"

27349916. O. ANRE 35/21 decembrie 2001 - M. Of. 840 - 27.XII.2001
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - SA

27249917. H. G 1253/13 decembrie 2001 - M. Of. 820 - 19.XII.2001
privind restituirea sumelor retinute cu titlu de garantie de bună executie de 5% pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala Termoelectrică de 2x330 MW Pucheng - Republica Populară Chineză

40555918. O. MFP 2285/06 decembrie 2001 - M. Of. nr. 808 - 17.XII.2001
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001

40556919. O. MIR 106118/10 decembrie 2001 - M. Of. nr. 808 - 17.XII.2001
al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001

26963920. H. G 1182/27 noiembrie 2001 - M. Of. 774 - 4.XII.2001
privind infiintarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Electrocentrale Deva" - S.A. - Filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., prin divizarea partiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva

26900921. H. G 1166/21 noiembrie 2001 - M. Of. 764 - 30.XI.2001
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili necesari în vederea functionării Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

26889922. DEC. CC 263/25 septembrie 2001 - M. Of. 762 - 29.XI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica

26496923. OUG. 152/21 noiembrie 2001 - M. Of. 758 - 28.XI.2001
privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

26444924. O. ANRE 28/2 noiembrie 2001 - M. Of. 748 - 23.XI.2001
privind aprobarea Ghidului de stabilire a tarifului pentru energia electrică livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal
Abrogat prin:
-O. ANRE 16/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 316 - 14.IV.2005

26445925. O. ANRE 29/5 noiembrie 2001 - M. Of. 748 - 23.XI.2001
privind aprobarea Procedurii de alocare a cantitătilor de energie electrică din contractele de portofoliu, în cazul divizării producătorului sau în cazul în care acesta transferă către alte societăti o parte dintre capacitătile prevăzute în contract

26329926. H. G 1090/25 octombrie 2001 - M. Of. 722 - 13.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

26330927. H. G 1091/25 octombrie 2001 - M. Of. 722 - 13.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

26317928. H. G 1092/25 octombrie 2001 - M. Of. 717 - 12.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

26318929. H. G 1093/25 octombrie 2001 - M. Of. 717 - 12.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

26235930. H. G 1088/25 octombrie 2001 - M. Of. 706 - 6.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale "Uzina Termică Calafat" - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

26236931. H. G 1089/25 octombrie 2001 - M. Of. 706 - 6.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale "Uzina Termică Vaslui" - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

26231932. H. G 1094/25 octombrie 2001 - M. Of. 702 - 5.XI.2001
privind înfiintarea Societătii Comerciale "Uzina Electrică Gura Barza" - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

25977933. OUG. 125/11 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
privind unele masuri pentru executia lucrarilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva

25786934. O. ANRE 22/20 septembrie 2001 - M. Of. 629 - 8.X.2001
privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

25787935. O. ANRE 23/21 septembrie 2001 - M. Of. 629 - 8.X.2001
pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

25497936. H. G 848/28 august 2001 - M. Of. 558 - 7.IX.2001
privind unele masuri pentru cresterea gradului de siguranta în functionare si a puterii instalate la Centrala Hidroelectrica "Portile de Fier II"

25462937. O. ANRE 15/11 iulie 2001 - M. Of. 552 - 4.IX.2001
privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrica în conformitate cu Directiva CE 90/377
Modificari si completari:
-O. ANRE 41/18 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1043 - 29.XII.2006

25368938. O. ANRE 16/11 iulie 2001 - M. Of. 523 - 31.VIII.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrica cu alte sisteme electroenergetice

25225939. H. G 756/26 iulie 2001 - M. Of. 471 - 17.VIII.2001
privind aprobarea garantarii în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totala de maximum 400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. pentru plata achizitiilor de combustibili necesari în vederea functionarii Sistemului energetic national, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

25119940. H. G 710/19 iulie 2001 - M. Of. 448 - 8.VIII.2001
privind înfiintarea filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport “Smart” - S.A. prin reorganizarea unor activitati din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

25055941. H. G 709/19 iulie 2001 - M. Of. 430 - 31.VII.2001
privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimonial Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin

24951942. L. P 449/18 iulie 2001 - M. Of. 412 - 25.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

24952943. D. PRES 601/17 iulie 2001 - M. Of. 412 - 25.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

24787944. L. P 404/10 iulie 2001 - M. Of. 393 - 18.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de Penalizari de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza

24788945. D. PRES 549/9 iulie 2001 - M. Of. 393 - 18.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor retinute cu titlu de Penalizari de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza

24685946. O. ANRM 13/3 iulie 2001 - M. Of. 381 - 12.VII.2001
privind aprobarea tarifelor pentru energia termica livrata de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.

24660947. L. P 335/6 iulie 2001 - M. Of. 379 - 11.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe"

24661948. D. PRES 473/4 iulie 2001 - M. Of. 379 - 11.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe"

24616949. L. P 342/6 iulie 2001 - M. Of. 370 - 9.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2000

24617950. D. PRES 480/4 iulie 2001 - M. Of. 370 - 9.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2000

24584951. O. ANRE 11/28 iunie 2001 - M. Of. 364 - 6.VII.2001
privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

24551952. L. P 325/27 iunie 2001 - M. Of. 356 - 3.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

24552953. D. PRES 462/28 iunie 2001 - M. Of. 356 - 3.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

24339954. H. G 526/31 mai 2001 - M. Of. 312 - 12.VI.2001
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Modernizarea si retehnologizarea exploatărilor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti” si “Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni”

24261955. O. MAAP 145/30 aprilie 2001 - M. Of. 303 - 8.VI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind statiile de pompare din sistemele de irigatii si desecări, cu consumurile specifice de energie electrică si randamentul sistemelor, aflate în administrarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., precum si cele din administrarea altor agenti economici si institutii publice pentru care cheltuielile cu energia electrică se suportă din subventii de la bugetul de stat

24239956. L. P 274/4 iunie 2001 - M. Of. 301 - 7.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

24240957. D. PRES 375/1 iunie 2001 - M. Of. 301 - 7.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

23783958. O. ANRE 5/28 noiembrie 2000 - M. Of. 203 - 23.IV.2001
pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea pe categorii a consumatorilor de energie electrică

23681959. OUG. 54/4 aprilie 2001 - M. Of. 190 - 13.IV.2001
pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pri­vind Proiectul pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" ­S.A., semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2000
Acord de garantie (Proiectul pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" ­S.A.) încheiat între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

23655960. O. ANRE 6/9 aprilie 2001 - M. Of. 187 - 12.IV.2001
privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

23605961. OUG. 53/29 martie 2001 - M. Of. 181 - 10.IV.2001
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000
Acord de împrumut între România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

23318962. L. P 79/20 martie 2001 - M. Of. 143 - 22.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru Societatea Comerciala „Termoelectrica“ – S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

23319963. D. PRES 125/19 martie 2001 - M. Of. 143 - 22.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru Societatea Comerciala „Termoelectrica“ – S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

23223964. O. MFP 362/7 martie 2001 - 26 februarie 2001M. Of. 130 - 15.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 509/1998 prevăzute în Contractul YMP/ROM-A2-559-IS din 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" – S.A. România si firma FORTUM ENGINEERING OY / Finlanda, care beneficiază de scutire de taxe vamale, si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

38547965. O. MIR 49/7 martie 2001 - 26 februarie 2001M. Of. 130 - 15.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 509/1998 prevăzute în Contractul YMP/ROM-A2-559-IS din 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" – S.A. România si firma FORTUM ENGINEERING OY / Finlanda, care beneficiază de scutire de taxe vamale, si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

38546966. O. MIR 47/6 martie 2001 - 26 februarieM. Of. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996 prevăzute în Contractul nr. 18194/2T din 10 iulie 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Power Boilers Franta, care beneticiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

23184967. O. MFP 316/5 martie 2001 - M. Of. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996, prevăzute în Contractul nr. 365/6 din 24 aprilie 1999 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Energie GmbH Germania, care beneficiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

23185968. O. MFP 342/6 martie 2001 - 26 februarieM. Of. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996 prevăzute în Contractul nr. 18194/2T din 10 iulie 1998 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Power Boilers Franta, care beneticiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

40680969. O. MIR 48/26 februarie 2001 - M. Of. nr. 125 - 13.III.2001
privind aprobarea listei pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalatii, echipamente, utilaje si părti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1996, prevăzute în Contractul nr. 365/6 din 24 aprilie 1999 dintre Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de ALSTOM Energie GmbH Germania, care beneficiază de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2000

23043970. H. G 250/22 februarie 2001 - M. Of. 104 - 28.II.2001
privind garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern contractat de Societatea Comerciala „Termoelectrica“ - S.A. sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata externa de capital

22879971. DEC. MFP 157/13 februarie 2001 - M. Of. 76 - 14.II.2001
privind procedura de anuntare a întreruperii temporare a emisiei programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit

22811972. L. P 8/2 februarie 2001 - M. Of. 61 - 05.II.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

22812973. D. PRES 21/31 ianuarie 2001 - M. Of. 61 - 05.II.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale în vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

22755974. H. G 188/26 ianuarie 2001 - M. Of. 49 - 30.I.2001
pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 999/2000 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub forma de energie electrica

22732975. O. ANRE 9/14 decembrie 2000 - M. Of. 47 - 29.I.2001
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2000 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrica

41086976. OUG. 276/13 decembrie 2000 - M. Of. nr. 678 - 19.XII.2000
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

8749977. H. G 1297/7 decembrie 2000 - M. Of. 675 - 18.XII.2000
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii agentilor economici care platesc în valuta energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A

8715978. H. G 1255/7 decembrie 2000 - M. Of. 649 - 12.XII.2000
pentru acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub forma de energie electrica

8668979. H. G 1200/29 noiembrie 2000 - M. Of. 635 - 7.XII.2000
privind garantarea de catre Ministerul Finantelor a unor credite externe în valoare totala de 185 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. în vederea completarii finantarii importurilor de resurse energetice pentru iarna 2000-2001

8661980. H. G 1192/28 noiembrie 2000 - M. Of. 620 - 30.XI.2000
privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroseni, de modernizare si retehnologizare a exploatăriIor miniere Vulcan si Paroseni si a Uzinei de preparatie Coroiesti

22003981. OUG. 214/21 noiembrie 2000 - M. Of. 610 - 28.XI.2000
privind unele masuri pen­tru executia lucrarilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
Modificari si completari:
-OG. G 54/30 august 2006 - M. Of. nr. 746 - 31.VIII.2006

37795982. OUG. 193/9 noiembrie 2000 - M. Of. 567 - 15.XI.2000
privind restituirea sumelor retinute cu titlu de Penalizari de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza

1821983. O. ANRE 4/12 octombrie 2000 - M. Of. 538 - 31.X.2000
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică

20678984. O. MAA 148/25 august 2000 - M. Of. 454 - 14.IX.2000
privind statiile de pompare de irigatii si de desecări, din administrarea Societătii Nationale "Îmbunătătiri Funciare" S.A., cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor, si statiile de pompare din sistemele de irigatii si sistemele de desecare, ale agentilor economici si institutiilor publice care au sisteme de irigatii si de desecări în afara celor administrate de Societatea Natională "Îmbunătătiri Funciare" - S.A., cu consumurile specifice de energie electrică

8132985. H. G 767/7 septembrie 2000 - M. Of. 451 - 13.IX.2000
privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A, pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., în vederea asigurării finantării importurilor de titei, păcură, gaze naturale si cărbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 si refacerii stocurilor pentru iarna 2000-2001

21253986. OG. G 126/31 august 2000 - M. Of. 430 - 2.IX.2000
privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MWe"
Modificari si completari:
-L. P 335/6 iulie 2001 - M. Of. 379 - 11.VII.2001
-CODFIS. P/22 decembrie 2003 - M. Of. 927 - 23.XII.2003
-OUG. 114/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1113 - 27.XI.2004

1807987. DEC. ANRE 53/7 aprilie 2000 - M. Of. 390 - 22.VIII.2000
privind acreditarea drept consumatori eligibili a consumatorilor finali de energie electrică

1815988. DEC. ANRE 128/20 iunie 2000 - M. Of. 390 - 22.VIII.2000
pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice pentru consumul tehnologic al producătorilor de energie electrică

1816989. DEC. ANRE 157/30 iunie 2000 - M. Of. 390 - 22.VIII.2000
pentru aprobarea contractului-cadru pentru serviciul de administrare a pietei angro de energie electrică asigurat de operatorul comercial

1820990. O. ANRE 3/4 august 2000 - M. Of. 390 - 22.VIII.2000
pentru aprobarea contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică între Compania Natională deTransport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si beneficiar

1818991. O. ANRE 1/4 august 2000 - M. Of. 369 - 9.VIII.2000
pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, altii decât cei eligibili, si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

1812992. DEC. ANRE 103/8 iunie 2000 - M. Of. 276 - 19.VI.2000
pentru aprobarea Procedurii (interimare) de repartizare a încasarilor rezultate din vânzarea de energie electrică la consumatori

1809993. DEC. ANRE 99/6 iunie 2000 - M. Of. 263 - 13.VI.2000
pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor si subconsumatorilor finali, altii decât cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

1810994. DEC. ANRE 100/6 iunie 2000 - M. Of. 263 - 13.VI.2000
pentru aprobarea tarifelor la energia termică livrată de Societatea Comercială Termoelectrica" - S.A.

3977995. D. PRES 67/20 martie 2000 - M. Of. 131 - 28.III.2000
pentru promulgarea Legii privind restituirea sumelor cu titlu de Penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bună executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng - Republica Populară Chineză

19070996. L. P 20/21 martie 2000 - M. Of. 131 - 28.III.2000
privind restituirea sumelor cu titlu de Penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bună executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng - Republica Populară Chineză

1800997. DEC. ANRE 13/27 ianuarie 2000 - M. Of. 57 - 7.II.2000
pentru aprobarea Metodologiei de determinare a tarifului pentru energia electrică si termică livrate de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodă, sucursală a Societătii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A.

22418998. OUG. 206/29 decembrie 1999 - M. Of. 647 - 30.XII.1999
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

1795999. DEC. ANRE 71/12 noiembrie 1999 - M. Of. 633 - 24.XII.1999
pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea tarifului pentru serviciile de sistem functionale ale S.E.N. si a Metodologiei pentru stabilirea tarifului perceput de operatorul comercial al pietei angro de energie electrica
Abrogat prin:
-O. ANRE 34/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1195 - 14.XII.2004

17881000. DEC. ANRE 46/20 septembrie 1999 - M. Of. 572 - 24.XI.1999
privind acordarea Licentei pentru furnizarea de energie electrica Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.

17891001. DEC. ANRE 52/30 septembrie 1999 - M. Of. 572 - 24.XI.1999
pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor intre energia electrica si termica la centralele electrice de cogenerare existente

17931002. DEC. ANRE 66/9 noiembrie 1999 - M. Of. 572 - 24.XI.1999
privind aprobarea pretului pentru energia termica destinata populatiei orasului Cernavoda, produsa si livrata de catre CNE PROD Cernavoda, sucursala a Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A.

17861003. DEC. ANRE 36/27 august 1999 - M. Of. 504 - 19.X.1999
pentru aprobarea Contractului-cadru de achizitie a energiei electrice de la un producator independent de energie electrica

17871004. DEC. ANRE 44/20 septembrie 1999 - M. Of. 470 - 30.IX.1999
pentru aprobarea tarifelor la energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A.

172111005. H. G 750/16 septembrie 1999 - M. Of. 451 - 16.IX.1999
privind unele masuri pentru asigurarea fondului necesar continuarii executiei obiectivului de investitii "Unitatea 2 de la centrala nuclearo-electrica Cernavoda" din cadrul Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A.

17811006. DEC. ANRE 28/23 iulie 1999 - M. Of. 397 - 20.VIII.1999
pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumparare pe termen lung a energiei electrice, încheiat între Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. si Societatea Comerciala "Electrica" - S.A.
Abrogat prin:
-O. ANRE 22/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 513 - 16.VI.2005

171191007. H. G 650/12 august 1999 - M. Of. 396 - 19.VIII.1999
cu privire la acordarea de bonificatii la decontarea unor cantitati de energie electrica livrate de Compania Nationala de Electricitate - S.A. si Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. societatilor comerciale care participa la realizarea sau la asigurarea finantarii Unitatii nr. 2 a Centralei Nuclearo-Electrice Cernavoda

17761008. DEC. ANRE 15/4 iunie 1999 - M. Of. 350 - 23.VII.1999
pentru aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe piata angro

17781009. DEC. ANRE 17/7 iunie 1999 - M. Of. 350 - 23.VII.1999
pentru aprobarea procedurii pentru determinarea preturilor si cantitatilor de energie electrica din contractele-cadru de portofoliu (interimare) de vânzare/cumparare
Abrogat prin:
-O. ANRE 26/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1011 - 02.XI.2004

17801010. DEC. ANRE 22/5 iulie 1999 - M. Of. 350 - 23.VII.1999
pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrica
Abrogat prin:
-O. ANRE 25/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004

412931011. OUG. 104/30 iunie 1999 - M. Of. nr. 313 - 30.VI.1999
pentru acordarea unor facilităti pentru plata consumului de energie electrică, motorină si gaze naturale în vederea stimulării productiei agricole aferente anului 1999

16571012. H. CD 23/21 iunie 1999 - M. Of. 288 - 22.VI.1999
referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea raportului de catre Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Româna de Radiodifuziune prin sistarea de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. a alimentarii cu energie electrica a unor statii de emisie

16561013. H. CD 22/7 iunie 1999 - M. Of. 262 - 9.VI.1999
pentru constituirea Comisiei de ancheta a Camerei Deputatilor pentru analiza situatiei create la Societatea Româna de Televiziune si Societatea Româna de Radiodifuziune prin sistarea de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. a alimentarii cu energie electrica a unor statii de emisie

17741014. DEC. ANRE 11/12 mai 1999 - M. Of. 227 - 21.V.1999
privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrica

17751015. DEC. ANRE 12/18 mai 1999 - M. Of. 227 - 21.V.1999
pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate -S.A. consumatorilor finali
Rectificare - M. Of. 242 - 31.V.1999

168721016. H. G 384/18 mai 1999 - M. Of. 222 - 20.V.1999
pentru stabilirea tarifului mediu pentru energia electrica

208671017. O. MIC 81/5 aprilie 1999 - M. Of. 156 - 15.IV.1999
pentru aprobarea unor disponibilizari colective pe anul 1999 la Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.

222201018. OUG. 63/28 decembrie 1998 - M. Of. 519 - 30.XII.1998
privind energia electrica si termica

159641019. H. G 365/2 iulie 1998 - M. Of. 246 - 3.VII.1998
privind infiintarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., a Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. si a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel"

157621020. H. G 889/24 decembrie 1997 - M. Of. 3 - 7.I.1998
de declarare a utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Linie electrica aeriana 220 kv dublu circuit cetate - Craiova nord si extinderea statiei 220 kv Cetate"


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi