S-au gasit 1104 rezultate in 0.2185 secunde.
Inapoi

1474791. Circ. BNR 23/17 septembrie 2018 - M. Of. nr. 807 - 20.IX.2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018

1466772. O. MEN 4441/21 august 2018 - M. Of. nr. 736 - 27.VIII.2018
al ministrului educatiei nationale privind metodologia de calcul si efectuare a plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unitătile/institutiile de învătământ de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unităti din subordinea/coordonarea acestuia

1470753. Circ. BNR 21/10 august 2018 - M. Of. nr. 711 - 16.VIII.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2018

1465584. O. MFP 2610/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 660 - 30.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea componentei comisiei de selectie pentru derularea de către Ministerul Finantelor Publice a procesului de selectie a beneficiarilor bonusului de dobândă acordat în cadrul emisiunii destinate populatiei lansate în anul 2016 în cadrul Programului Fidelis, editia CENTENAR

1461405. Circ. BNR 19/09 iulie 2018 - M. Of. nr. 595 - 12.VII.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018

1456536. Circ. BNR 17/19 iunie 2018 - M. Of. nr. 511 - 21.VI.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

1454137. O. MJ 1942/23 mai 2018 - M. Of. nr. 471 - 07.VI.2018
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2018

1452048. Circ. BNR 13/10 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018

1452059. Circ. BNR 14/10 mai 2018 - M. Of. nr. 434 - 22.V.2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

14491110. Circ. BNR 12/07 mai 2018 - M. Of. nr. 391 - 07.V.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

14408111. Circ. BNR 8/13 martie 2018 - M. Of. nr. 247 - 21.III.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

14389612. DEC. ICCJ 4/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 213 - 09.III.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoresti pentru esalonarea plătii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoresti cu titlu de drepturi salariale reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. (2) lit. j^1) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare [art. 76 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare], supuse impozitării si plătii celorlalte contributii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [ari:. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părtilor, conform dispozitiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; intimatii-pârâti Tribunalul Arges, Tribunalul Vâlcea si Ministerul Justitiei au depus puncte de vedere asupra chestiunii de drept

14373313. DEC. ICCJ 5/22 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 186 - 28.II.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Dacă în aplicarea art. 329 din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 103 din Codul civil, într-o actiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, în care se stabileste ca fapt cunoscut că pârâtul ar fi trebuit să aibă la data înregistrării cererii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, instanta poate retine pe baza unei prezumtii judiciare că acesta este decedat (că este Imposibil din punct de vedere biologic ca acesta să fie în viată);
Dacă în interpretarea art. 53 din Codul civil coroborat cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, într-o astfel de actiune instanta poate înlătura, pe baza faptului probat, că pârâtul avea la data înregistrării actiunii o vârstă cuprinsă între 110 si 130 de ani, prezumtia legală conform căreia cel dispărut este socotit a fi în viată dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte [neexistând înscrisuri cu privire la deces si neputând fi retinute ipotezele enumerate de art. 103 Ut. a)-d) din Codul civil];
Dacă între cele două prezumtii - cea judiciară dedusă de instantă în sensul că este imposibil biologic ca pârâtul să fie în viată si cea legală prevăzută de art. 53 din Codul civil - instanta poate acorda întâietate celei dintâi;
Dacă, in concluzie, instanta poate retine capacitatea procesuală de folosintă a pârâtului strict pe considerentul că nu există o hotărâre declarativă de moarte, neacordând nicio relevantă juridică faptului că din probe (înscrierile de carte funciară) rezultă că acesta ar trebui să aibă o vârstă ce nu poate fi atinsă din punct de vedere biologic."

14361414. Circ. BNR 5/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

14361515. Circ. BNR 6/15 februarie 2018 - M. Of. nr. 171 - 23.II.2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

14323416. Circ. BNR 4/07 februarie 2018 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

14304017. O. MFP 1150/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 86 - 30.I.2018
al ministrului finantelor publice privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populatie transformate în depozite la Trezoreria Statului

14291318. Circ. BNR 2/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2017-23 ianuarie 2018

14291419. Circ. BNR 3/17 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 62 - 22.I.2018
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2018

14285620. DEC. ICCJ 87/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: din coroborarea dispozitiilor art. 1.489 alin. (2) din Codul civil, art. 8 alin. (3) si art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 13/2011), rezultă că pot fi acordate de instantă doar dobânzi la dobânzile remuneratorii prevăzute într-un contract sau, dimpotrivă, că pot fi acordate si dobânzi la dobânzile penalizatoare prevăzute de lege (dobânda legală)

14263621. Circ. BNR 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

14223222. Circ. BNR 27/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1015 - 21.XII.2017
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

14210623. O. MEN 5524/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1000 - 18.XII.2017
al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.114/2014

14150824. Circ. BNR 21/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

14150925. Circ. BNR 22/13 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 908 - 20.XI.2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

14120326. O. MJ 2792/19 octombrie 2017 - M. Of. nr. 861 - 01.XI.2017
al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfăsurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calitătii de notar stagiar

14104927. Circ. BNR 18/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
privind rata dobânzii plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

14105028. Circ. BNR 19/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 830 - 19.X.2017
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedã nationalã începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2017

14056429. Circ. BNR 16/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 758 - 22.IX.2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017

14043430. O. SSC 118/04 septembrie 2017 - M. Of. nr. 737 - 13.IX.2017
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiintarea asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile existente

13972831. O. ANRM 282/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Câmpeni, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13972932. O. ANRM 283/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Cerdac, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973033. O. ANRM 284/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Câmpuri Vizantea, judetul Vrancea, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973134. O. ANRM 285/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Slănic Băi, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973235. O. ANRM 286/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Buesti, judetul Ialomita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S A, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973336. O. ANRM 287/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Folesti, judetul Vâlcea, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973437. O. ANRM 288/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Ghelinta, judetul Covasna, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973538. O. ANRM 289/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Glodeni, judetul Dâmbovita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973639. O. ANRM 290/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Ileana - Artari, judetul Călărasi, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13973740. O. ANRM 291/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 631 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Nineasa Sud, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13974841. O. ANRM 292/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Nineasa, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13974942. O. ANRM 293/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Opăriti, judetul Prahova, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13975043. O. ANRM 294/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Pasărea, judetul Ilfov, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13975144. O. ANRM 295/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Posesti, judetul Prahova, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13975245. O. ANRM 296/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Slănic-Ferăstrău, judetul Bacău, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13975346. O. ANRM 297/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Valea Resca, judetul Dâmbovita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - SA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004

13975447. O. ANRM 298/31 mai 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bălăceanca, judetul Ilfov, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004

13975548. O. ANRM 299/31 mai 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Căldăraru, judetul Ilfov, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004

13975649. O. ANRM 300/31 iulie 2017 - M. Of. nr. 632 - 03.VIII.2017
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul drepturilor dobândite si obligatiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolierã în perimetrul Vâlcãnesti, judetul Prahova, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului „Petrom” - S.A., aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.599/2004

13911550. L. P 165/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispozitia acestora după închiderea schemelor de garantare finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si încheierea conventiilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13911651. D. PRES 626/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice] sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispozitia acestora după închiderea schemelor de garantare finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, respectiv Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si încheierea conventiilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13863352. Circ. BNR 10/16 iunie 2017 - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017

13785553. Circ. BNR 8/11 mai 2017 - M. Of. nr. 355 - 12.V.2017
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017

13684954. OUG. G 22/16 martie 2017 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispozitia acestora după închiderea schemelor de garantare finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si încheierea conventiilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13685655. DEC. ICCJ 8/20 februarie 2017 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:
„Dispozitiile art. 5 alin. (1^1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014), se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările si completările ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010)?”

13678856. Circ. BNR 2/16 martie 2017 - M. Of. nr. 196 - 21.III.2017
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2017

13637657. DEC. ICCJ 3/30 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 142 - 24.II.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "există un drept de creantă al dobânditorului constructiei cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească si dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei si care este temeiul legal".

13618858. H. CAFR 117/20 decembrie 2016 - M. Of. nr. 117 - 10.II.2017
privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizati în alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori în Confederatia Elvetiană si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România

13579459. Circ. BNR 1/12 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 46 - 17.I.2017
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016 - 23 ianuarie 2017

13451760. C. BNR 21/11 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 931 - 18.XI.2016
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016

13381661. O. MJ 3561/03 octombrie 2016 - M. Of. nr. 825 - 19.X.2016
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie si a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2016

13378762. Circ. BNR 20/10 octombrie 2016 - M. Of. nr. 821 - 18.X.2016
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2016

13320763. Circ. BNR 18/14 septembrie 2016 - M. Of. nr. 729 - 21.IX.2016
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016

13277364. DEC. ICCJ 16/08 iunie 2016 - M. Of. nr. 654 - 25.VIII.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
1. Actiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea si, respectiv, dobândirea, detinerea sau folosirea) reprezintă modalităti normative distincte de săvârsire a infractiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infractiunii de spălare a banilor
2. Subiectul activ al infractiunii de spălare a banilor poate fi acelasi cu subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta
3. Infractiunea de spălare a banilor este o infractiune autonomă sau este o infractiune subsecventă aceleia din care provin bunurile

13271365. Circ. BNR 16/16 august 2016 - M. Of. nr. 645 - 23.VIII.2016
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2016

13271466. Circ. BNR 17/16 august 2016 - M. Of. nr. 645 - 23.VIII.2016
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016

13226867. O. MADR 864/21 iulie 2016 - M. Of. nr. 567 - 27.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de verificare a documentatiei pentru înregistrarea unei indicatii geografice si dobândirea protectiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicatiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene

13211568. Circ. BNR 15/11 iulie 2016 - M. Of. nr. 540 - 19.VII.2016
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016

13198469. DEC. ICCJ 11/23 mai 2016 - M. Of. nr. 525 - 13.VII.2016
privind recursurile în interesul legii declarate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie referitor la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, în sensul de a se stabili întelesul unitar al sintagmei „finalitate diferită”, respectiv a se determina modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru în cadrul actiunilor având ca obiect pretentii bănesti, constând atât în contravaloarea debitului principal, cât si a dobânzilor sau penalitătilor de întârziere aferente, după caz, acestui debit

13187770. O. MJ 2385/23 iunie 2016 - M. Of. nr. 509 - 06.VII.2016
al ministrului justitiei pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în conditiile legii, către Agentia Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situatia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanta procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instantei de judecată, precum si a dobânzilor acumulate

13142571. Circ. BNR 14/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 438 - 13.VI.2016
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2016

13111372. O. MS 568/19 mai 2016 - M. Of. nr. 393 - 23.V.2016
al ministrului sănătătii pentru aprobarea listei tutorilor de practică ce participă la programul special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar

13103973. O. MENCS 3099/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar, aprobată prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.114/2014

13104074. O. MENCS 3618/07 aprilie 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale, al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică si al ministrului sănătătii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si ai învătământului superior

13104175. O. MS 594/09 mai 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale, al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică si al ministrului sănătătii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si ai învătământului superior

13053076. Circ. BNR 9/12 aprilie 2016 - M. Of. nr. 311 - 22.IV.2016
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016

12979777. H. G 153/10 martie 2016 - M. Of. nr. 210 - 22.III.2016
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist si de moasă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, dobândite în afara granitelor României

12968178. Circ. BNR 6/10 martie 2016 - M. Of. nr. 194 - 16.III.2016
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2016

12925179. Circ. BNR 4/17 februarie 2016 - M. Of. nr. 134 - 22.II.2016
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016

12897380. O. MMFPSPV 134/27 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 88 - 05.II.2016
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii si experientei profesionale în scopul recunoasterii experientei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederatiei Elvetiene activitătile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificărilor profesionale

12889481. DEC. ICCJ 35/23 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 73 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la:
„1. Art. 12 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 523 Cod civil din 1864 si art. 525 Cod civil din 1864, trebuie interpretat si aplicat în sensul că, în cazul dobânzilor moratorii, termenul de prescriptie de 3 ani se calculează în raport cu fiecare zi de întârziere, în fiecare zi născându-se o creantă distinctă supusă unei prescriptii liberatorii de 3 ani, urmând să existe tot atâtea prescriptii câte zile vor curge si dobânzile?
2. Art. 1 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 16 din acelasi act normativ si la principiul de drept accesorium sequitur principale trebuie interpretat si aplicat în sensul că, odată cu întreruperea prescriptiei dreptului la actiune de a pretinde debitul principal, se întrerupe si prescriptia dreptului Sa actiune pentru dobânzi?
3. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, trebuie interpretat si aplicat în sensul că recunoasterea dreptului de către cel în favoarea căruia curge prescriptia poate fi atât expresă, cât si tacită (implicită), putând rezulta din orice act sau din orice fapt care contine sau presupune mărturisirea existentei dreptului altuia?
4. Faptul că nici prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, cu modificările si completările ulterioare realizate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2010, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 si Legea nr. 230/2011 si nici prin hotărârile de guvern emise în executarea acestei ordonante de urgentă (Hotărârea Guvernului nr. 422/2010, Hotărârea Guvernului nr. 257/2012, Hotărârea Guvernului nr. 598/2012, Hotărârea Guvernului nr. 954/2012, Hotărârea Guvernului nr. 1.169/2012, Hotărârea Guvernului nr. 149/2013, Hotărârea Guvernului nr. 355/2013, Hotărârea Guvernului nr. 697/2013, Hotărârea Guvernului nr. 977/2013, Hotărârea Guvernului nr. 248/2014, Hotărârea Guvernului nr. 551/2014 etc.) statul român, prin guvernul său, nu a negat în mod expres dreptul creditorilor la încasarea daunelor moratorii, poate fi prezumat ca o recunoastere tacită a dreptului la actiune pentru dobânzi moratorii? în cazul în care răspunsul este afirmativ, recunoasterea tacită a dreptului la plata daunelor moratorii realizată prin emiterea actelor normative mai sus mentionate poate fi valorizată de instantă ca renuntare tacită a debitorilor la beneficiul prescriptiei dreptului material la actiune?
5. Art. 1838 si 1839 Cod civil din 1864 trebuie interpretate si aplicate în sensul că renuntarea, fie ea expresă sau tacită, la prescriptia extinctivă are ca efect pierderea pentru totdeauna de către renuntătora dreptului sau facultătii de a opune prescriptia în contra reclamatiei judiciare sau extrajudiciare a titularului dreptului la actiune?
6. Art. 16 alin. 1 lit. a) din Decretul nr. 167/1958, republicat, raportat la art. 17 alin. 1 si 2 din acelasi act normativ trebuie interpretat si aplicat în sensul că noua prescriptie, care începe să curgă după întreruperea prin efectul recunoasterii, este de aceeasi natură cu cea înlăturată, adică prescriptia dreptului material la actiune stricto sensu, iar nu a dreptului de a cere executarea silită, chiar dacă recunoasterea datoriei este făcută în cursul termenului de prescriptie al dreptului de a cere executarea silită?
7. Dispozitiile art. 1079 alin. 2 pct. 3 Cod civil 1864 si/sau ale art. 1.523 alin. (2) lit. a Cod civil 2009 îsi găsesc aplicabilitate si în materia drepturilor salariate, în sensul că angajatorul este de drept în întârziere de la momentul scadentei dreptului de creantă care constă în dreptul salarial neacordat? 8. Art. 8 din Decretul nr. 167/1958, republicat, poate fi interpretat si/sau aplicat în sensul că în cazul unei fapte ilicite care are caracter continuu (prejudiciul produs de ea se permanentizează fără discontinuitate în timp), dreptul material la actiune începe să curgă de la data încetării actiunii sau inactiunii ilicite, chiar dacă păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât si pe cel care răspunde de ea de la momentul initial al săvârsirii faptei ilicite?”

12891682. DEC. ICCJ 26/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 77 - 02.II.2016
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă poate fi retinută infractiunea de cămătărie prevăzută în cuprinsul dispozitiilor art. 3 alin, (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activitătii de cămătărie sau art. 351 din Codul penal în situatia în care actiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor a avut loc după intrarea în vigoare a Legii nr. 216/2011 privind interzicerea activitătii de cămătărie.”

12847783. Circ. BNR 1/11 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 31 - 15.I.2016
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2015-23 ianuarie 2016

12837584. DEC. ICCJ 19/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2016
privind recursul în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 si 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, în cazul prescriptiilor achizitive începute si eventual împlinite înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil

12801785. Circ. BNR 39/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 948 - 22.XII.2015
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015

12739386. Circ. BNR 35/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 874 - 23.XI.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2015

12739987. DEC. ICCJ 17/05 octombrie 2015 - M. Of. nr. 875 - 23.XI.2015
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind modul de solutionare a laturii civile în cazul condamnarii inculpatilor pentru infractiuni de evaziune fiscala prevazute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, în sensul de a lamuri daca, dezlegând actiunea civila, instanta urmeaza a dispune obligarea inculpatului condamnat pentru savârsirea acestor infractiuni fie la plata sumelor reprezentând obligatia fiscala principala datorata si la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate, în conditiile Codului de procedura fiscala, fie la plata sumelor constând în creanta principala datorata si la plata dobânzii legale aferente, potrivit art. 1.088 din Codul civil

12706888. O. MFE 3062/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 832 - 06.XI.2015
al ministrului fondurilor europene privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subventie partială de dobândă”, aferentă domeniului major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare” - initiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

12650089. DEC. ICCJ 21/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 743 - 05.X.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: «Interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct 3 din Codul civil din 1864 si art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) si (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) si (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] si art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 si art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. „a" din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării), în sensul de a stabili:
1. data de la care se datorează dobânda legală pentru drepturile salariale, respectiv: - data scadentei obligatiei de plată; sau - data de la care hotărârea judecătorească prin care pârâtul a fost obligat la plata drepturilor salariale a devenit executorie, cu consecinta plătii dobânzii de la aceste date până la data plătii fiecărei sume achitate, inclusiv pentru sumele plătite până la data formulării actiunii pentru plata dobânzii; ori - data cererii de chemare în judecată pentru acordarea dobânzii legale, cu consecinta plătii numai pentru sumele rămase neachitate la această dată;
2. dacă plata partială de către debitor a unor sume stabilite prin titluri executorii întrerupe prescriptia extinctivă în conditiile în care aceste plăti se fac în aplicarea unui act normativ cu putere de lege prin care în favoarea debitorului se instituie termene de plată esalonată a debitului (cum ar fi O.U.G. nr. 71/2009)»

12641690. DEC. ICCJ 14/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 728 - 29.IX.2015
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de Avocatul Poporului si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind:
I. interpretarea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatiile bănesti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările si completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanta Guvernului nr. 9/2000), ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile bănesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanta Guvernului nr. 13/2011), ale art. 994 din Codul civil de la 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 si ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
II. interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, ale dispozitiilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, ale dispozitiilor art. 120 alin. (7) si art. 124 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în referire la dobânda ce se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare si taxă pe emisiile poluante, restituite prin hotărâri judecătoresti.
III. interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 994 din Codul civil din anul 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 alin. (1) si ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată si completată, în referire la momentul de la care curge dobânda pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare si taxă pe emisiile poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătoresti.

12622591. O. MJ 2877/04 septembrie 2015 - M. Of. nr. 696 - 15.IX.2015
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie si a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2015
Rectificare - M. Of. nr. 132 - 19.II.2016

12577692. Circ. BNR 29/06 august 2015 - M. Of. nr. 625 - 18.VIII.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015

12577793. Circ. BNR 30/06 august 2015 - M. Of. nr. 625 - 18.VIII.2015
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015

12578394. O. MADR 1762/16 iulie 2015 - M. Of. nr. 627 - 18.VIII.2015
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unui sistem de calitate a unui produs agricol si/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole si/sau alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

12558895. H. CAFR 34/19 iunie 2015 - M. Of. nr. 596 - 07.VIII.2015
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015

12511196. Circ. BNR 26/09 iulie 2015 - M. Of. nr. 523 - 14.VII.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2015

12491997. L. P 169/29 iunie 2015 - M. Of. nr. 489 - 03.VII.2015
privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013
Acord între Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare

12492098. D. PRES 574/26 iunie 2015 - M. Of. nr. 489 - 03.VII.2015
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013

12458999. Circ. BNR 23/15 iunie 2015 - M. Of. nr. 436 - 18.VI.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015

124443100. O. MFP 676/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 414 - 11.VI.2015
al ministrului finantelor publice privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populatie transformate în depozite la Trezoreria Statului

124260101. O. ISCIR 100/18 mai 2015 - M. Of. nr. 383 - 02.VI.2015
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calitătii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

123922102. Circ. BNR 19/12 mai 2015 - M. Of. nr. 328 - 14.V.2015
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015

123923103. Circ. BNR 20/12 mai 2015 - M. Of. nr. 328 - 14.V.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015

123853104. Circ. BNR 17/06 mai 2015 - M. Of. nr. 316 - 08.V.2015
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

123411105. Circ. BNR 14/06 aprilie 2015 - M. Of. nr. 248 - 10.IV.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie - 23 aprilie 2015

123208106. Circ. BNR 12/31 martie 2015 - M. Of. nr. 219 - 01.IV.2015
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

122951107. Circ. BNR 10/13 martie 2015 - M. Of. nr. 183 - 18.III.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2015

122808108. L. P 25/09 martie 2015 - M. Of. nr. 166 - 10.III.2015
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2011 pentru proiectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinta pe o perioadă determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

122809109. D. PRES 311/06 martie 2015 - M. Of. nr. 166 - 10.III.2015
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

122493110. Circ. BNR 6/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

122494111. Circ. BNR 7/10 februarie 2015 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2015
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015

122356112. Circ. BNR 5/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 95 - 05.II.2015
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

122071113. Circ. BNR 2/15 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2015
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015

122072114. Circ. BNR 3/15 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2015
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

122073115. Circ. BNR 4/15 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 53 - 22.I.2015
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2015

122079116. H. CIFGA 1/14 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 55 - 22.I.2015
pentru aprobarea modificării Normei “Finantarea cu dobândă subventionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 75/200

122014117. O. MFP 47/19 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 47 - 20.I.2015
al ministrului finantelor publice privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populatie transformate în depozite la Trezoreria Statului

121839118. Circ. BNR 1/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2015
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

121769119. O. MEN 5114/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 05 - 06.I.2015
al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăsurare si finalizare a programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal sanitar

121518120. Circ. BNR 44/15 decembrie 2014 - M. Of. nr. 933 - 21.XII.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014

120805121. H. CIFGA 189/11 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 842 - 19.XI.2014
pentru aprobarea modificării si completării Normei “Finantarea cu dobândă subventionată (NI-FIN-06-IX/0) aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 75/2014

120734122. Circ. BNR 38/10 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 832 - 14.XI.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

120735123. Circ. BNR 39/10 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 832 - 14.XI.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014

120586124. Circ. BNR 36/04 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 805 - 05.XI.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

120416125. O. MJ 3756/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 780 - 27.X.2014
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2014

120259126. Circ. BNR 35/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 756 - 17.X.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2014

120240127. L. P 137/15 octombrie 2014 - M. Of. nr. 753 - 16.X.2014
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România si a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

120241128. D. PRES 632/14 octombrie 2014 - M. Of. nr. 753 - 16.X.2014
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România si a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

120200129. Circ. BNR 34/03 octombrie 2014 - M. Of. nr. 746 - 13.X.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

119995130. Circ. BNR 32/30 septembrie 2014 - M. Of. nr. 714 - 30.IX.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

119939131. O. MFE 981/25 septembrie 2014 - M. Of. nr. 708 - 29.IX.2014
al ministrului fondurilor europene privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis. denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subventie partială de dobândă”, aferentă domeniului major de interventie 1.2 “Accesul IMM la finantare” - initiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

119830132. Circ. BNR 30/15 septembrie 2014 - M. Of. nr. 689 - 22.IX.2014
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dotări SUA începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014

119800133. O. CNAS 581/08 septembrie 2014 - M. Of. nr. 685 - 19.IX.2014
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calitătii de asigurat

119601134. O. MB 1168/03 septembrie 2014 - M. Of. nr. 655 - 05.IX.2014
al ministrului delegat pentru buget privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populatie transformate în depozite la Trezoreria Statului

119401135. O. MDISCSDT 4317/11 august 2014 - M. Of. nr. 624 - 26.VIII.2014
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si al învătământului superior

119402136. O. MS 943/19 august 2014 - M. Of. nr. 624 - 26.VIII.2014
al ministrului sănătătii privind aprobarea programului special de revalorizare a formării initiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învătământului postliceal si al învătământului superior

119412137. O. MB 1083/22 august 2014 - M. Of. nr. 625 - 26.VIII.2014
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

119300138. Circ. BNR 26/11 august 2014 - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2014
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2014

119301139. Circ. BNR 27/11 august 2014 - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014

119302140. Circ. BNR 28/11 august 2014 - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2014
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014

119198141. Circ. BNR 25/04 august 2014 - M. Of. nr. 585 - 05.VIII.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

119003142. H. UNNP 79/18 iulie 2014 - M. Of. nr. 556 - 28.VII.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfăsurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calitătii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013
Rectificare - M. Of. nr. 601 - 12.VIII.2014

118896143. Circ. BNR 23/14 iulie 2014 - M. Of. nr. 536 - 18.VII.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2014

118783144. O. MFE 635/23 iunie 2014 - M. Of. nr. 521 - 14.VII.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subventie partială de dobândă”, aferentă domeniului major de interventie 1.2 “Accesul IMM la finantare” - initiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

118676145. H. CIFGA 73/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 502 - 07.VII.2014
pentru aprobarea Normei privind compensarea partială a dobânzii (NI-CST-15-1 V/0)

118649146. H. CIFGA 75/24 iunie 2014 - M. Of. nr. 499 - 04.VII.2014
pentru aprobarea Normei “Finantarea cu dobândă subventionată (NI-FIN-06-IX/0)”

118278147. Circ. BNR 19/12 iunie 2014 - M. Of. nr. 444 - 18.VI.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2014

118078148. DEC. CC 2/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 411 - 03.VI.2014
privind recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil din 2009), cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009)

117918149. O. MAI 76/20 mai 2014 - M. Of. nr. 385 - 23.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalitătii juridice de către scoala de Pregătire a Agentilor Politiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea

117919150. O. MAI 77/20 mai 2014 - M. Of. nr. 385 - 23.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalitătii juridice de către scoala de Formare Initială si Continuă a Personalului Politiei de Frontieră Iasi

117883151. O. MAI 78/20 mai 2014 - M. Of. nr. 380 - 22.V.2014
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru dobândirea personalitătii juridice de către Scoala de Perfectionare a Pregătirii Personalului Politiei de Frontieră Drobeta-Turnu Severin

117853152. Circ. BNR 16/13 mai 2014 - M. Of. nr. 375 - 21.V.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2014

117267153. Circ. BNR 13/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 279 - 16.IV.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014

116966154. O. MFP 496/31 martie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

116677155. Circ. BNR 11/17 martie 2014 - M. Of. nr. 196 - 20.III.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2014

116681156. O. MJ 930/05 martie 2014 - M. Of. nr. 197 - 20.III.2014
al ministrului justitiei de modificare a Ordinului ministrului justitiei nr. 3.691 /C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2013

116622157. O. MB 415/14 martie 2014 - M. Of. nr. 190 - 18.III.2014
al ministrului delegat pentru buget privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului

116207158. Circ. BNR 8/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2014

116208159. Circ. BNR 9/10 februarie 2014 - M. Of. nr. 127 - 21.II.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2014

116196160. O. MB 247/17 februarie 2014 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2014
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

115980161. Circ. BNR 7/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

115634162. OG. G 1/22 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 63 - 24.I.2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România si a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

115529163. O. ME 2499/30 decembrie 2013 - M. Of. nr. 46 - 20.I.2014
al ministrului economiei pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subventie partială de dobândă, ca parte integrantă a implementării initiativei JEREMIE în România” aferentă domeniului major de interventie 1.2 “Accesul IMM la finantare”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

115461164. Circ. BNR 3/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014

115462165. Circ. BNR 4/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

115463166. Circ. BNR 5/10 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 32 - 15.I.2014
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014

115370167. Circ. BNR 1/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

115159168. H. CAFR 48/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 830 - 23.XII.2013
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013

115019169. Circ. BNR 39/16 decembrie 2013 - M. Of. nr. 813 - 20.XII.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2013

114686170. H. CIFGA 186/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 769 - 10.XII.2013
pentru aprobarea Normei „Finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VIII/0)"

114660171. O. MJ 3691/27 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 765 - 09.XII.2013
al ministrului justitiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel putin 6 ani vechime în functii de specialitate juridică si care vor promova concursul de dobândire a calitătii de notar public în anul 2013

114510172. L. P 315/25 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013
Acord între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

114511173. D. PRES 908/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 746 - 02.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 15 iulie 2013

114079174. Circ. BNR 35/11 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 704 - 18.XI.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013

114080175. Circ. BNR 36/11 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 704 - 18.XI.2013
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2013

114062176. L. P 292/13 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 702 - 15.XI.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru bună functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012
Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru bună functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare

114063177. D. PRES 862/11 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 702 - 15.XI.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre 862. - Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru bună functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012

113910178. Circ. BNR 33/05 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 683 - 06.XI.2013
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

113735179. O. MB 1743/21 octombrie 2013 - M. Of. nr. 658 - 25.X.2013
ministrului delegat pentru buget privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

113667180. Circ. BNR 31/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 648 - 22.X.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013

113552181. Circ. BNR 30/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 631 - 11.X.2013
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013

113398182. Circ. BNR 29/30 septembrie 2013 - M. Of. nr. 609 - 01.X.2013
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

113279183. Circ. BNR 28/16 septembrie 2013 - M. Of. nr. 591 - 19.IX.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013

112711184. Circ. BNR 24/09 august 2013 - M. Of. nr. 520 - 20.VIII.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013

112714185. Circ. BNR 26/09 august 2013 - M. Of. nr. 520 - 20.VIII.2013
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013

112713186. Circ. BNR 25/09 august 2013 - M. Of. nr. 520 - 20.VIII.2013
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2013

112622187. H. UNNP 72/06 august 2013 - M. Of. nr. 506 - 12.VIII.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfăsurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calitătii de notar stagiar

112567188. O. MFP 970/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului delegat pentru buget privind completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

112568189. O. MFE 648/22 iulie 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
al ministrului fondurilor europene privind completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

112570190. Circ. BNR 22/05 august 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

112505191. H. CAFR 29/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 482 - 01.VIII.2013
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2013

112234192. Circ. BNR 20/16 iulie 2013 - M. Of. nr. 448 - 22.VII.2013
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2013

112040193. Circ. BNR 18/04 iulie 2013 - M. Of. nr. 422 - 11.VII.2013
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2013

111840194. Circ. BNR 17/01 iulie 2013 - M. Of. nr. 397 - 02.VII.2013
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

111604195. Circ. BNR 15/11 iunie 2013 - M. Of. nr. 364 - 19.VI.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2013

111432196. H. CAFR 22/23 mai 2013 - M. Of. nr. 341 - 11.VI.2013
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013

111044197. Circ. BNR 11/10 mai 2013 - M. Of. nr. 288 - 22.V.2013
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2013

111045198. Circ. BNR 12/14 mai 2013 - M. Of. nr. 288 - 22.V.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2013

110558199. Circ. BNR 8/15 aprilie 2013 - M. Of. nr. 228 - 20.IV.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2013

109946200. Circ. BNR 6/12 martie 2013 - M. Of. nr. 143 - 18.III.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2013

109607201. Circ. BNR 3/13 februarie 2013 - M. Of. nr. 100 - 20.II.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2013

109038202. Circ. BNR 1/17 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2013
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2012-23 ianuarie 2013

109027203. O. MADR 8/12 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 46 - 21.I.2013
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare si de supraveghere a activitătii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protectia indicatiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) si a specialitătilor traditionale garantate (S.T.G.)

108725204. H. CAFR 52/22 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012

108666205. H. CCF 15/20 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 894 - 28.XII.2012
pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea si redobândirea calitătii de membru al Camerei Consultantilor Fiscali

108485206. O. MECTS 6521/19 decembrie 2012 - M. Of. nr. 871 - 20.XII.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului, sportului privind echivalarea competentelor profesionale si transversale dobândite în cadrul calificărilor academice de Teologie socială si Teologie asistentă socială

108427207. Circ. BNR 35/11 decembrie 2012 - M. Of. nr. 861 - 19.XII.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2012

107736208. H. CIFGA 180/08 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 779 - 20.XI.2012
pentru aprobarea Normei „Finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici” (NI-FIN-06-VH/0)

107689209. Circ. BNR 32/08 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 772 - 15.XI.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2012

107164210. L. P 173/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2011
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

107165211. D. PRES 636/08 octombrie 2012 - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2011

107167212. L. P 174/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2011
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

107168213. D. PRES 637/08 octombrie 2012 - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2011

107179214. Circ. BNR 31/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2012

106846215. Circ. BNR 28/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 664 - 20.IX.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012

106449216. Circ. BNR 25/07 august 2012 - M. Of. nr. 599 - 21.VIII.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2012

106450217. Circ. BNR 26/07 august 2012 - M. Of. nr. 599 - 21.VIII.2012
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2012

105835218. Circ. BNR 23/16 iulie 2012 - M. Of. nr. 499 - 20.VII.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2012

105826219. H. CAFR 20/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 498 - 19.VII.2012
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 7 iunie 2012

105570220. DEC. CONC 17/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 460 - 09.VII.2012
privind operatiunea de concentrare economică prin care Societatea Comercială „Sensiblu”- S.R.L. a dobândit controlul unic asupra fondului de comert aferent unui număr de 90 de farmacii apartinând Societătii Comerciale „News Quality Pharma” - S.R.L.

105174221. Circ. BNR 19/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 410 - 20.VI.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2012

105021222. DEC. CC 496/10 mai 2012 - M. Of. nr. 390 - 12.VI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. 3 din Codul familiei si art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

104558223. Circ. BNR 17/14 mai 2012 - M. Of. nr. 343 - 21.V.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2012

103850224. H. CIFGA 45/12 aprilie 2012 - M. Of. nr. 263 - 23.IV.2012
pentru aprobarea Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0)

103842225. Circ. BNR 13/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 262 - 20.IV.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2012

103843226. Circ. BNR 14/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 262 - 20.IV.2012
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012

103555227. O. SSC 15/12 martie 2012 - M. Of. nr. 222 - 03.IV.2012
al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiintarea asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile existente

103513228. Circ. BNR 12/29 martie 2012 - M. Of. nr. 213 - 30.III.2012
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

103386229. Circ. BNR 9/13 martie 2012 - M. Of. nr. 195 - 26.III.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2012

103266230. L. P 43/19 martie 2012 - M. Of. nr. 183 - 21.III.2012
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar

103267231. D. PRES 303/16 martie 2012 - M. Of. nr. 183 - 21.III.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

102837232. H. CIFGA 8/06 februarie 2012 - M. Of. nr. 121 - 17.II.2012
pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0)

102803233. O. MDRT 275/08 februarie 2012 - M. Of. nr. 115 - 14.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit

102779234. Circ. BNR 6/07 februarie 2012 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012

102780235. Circ. BNR 7/07 februarie 2012 - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2012

102514236. O. MADR 16/30 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referintă si al valorii nominale a subventiei

102494237. Circ. BNR 5/02 februarie 2012 - M. Of. nr. 88 - 03.II.2012
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

102195238. Circ. BNR 2/10 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 37 - 17.I.2012
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2012

102196239. Circ. BNR 3/10 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 37 - 17.I.2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2011 - 23 ianuarie 2012

102004240. Circ. BNR 1/05 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 13 - 06.I.2012
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

101974241. H. CAFR 264/15 decembrie 2011 - M. Of. nr. 09 - 05.I.2012
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 25 noiembrie 2011

101938242. O. MECTS 6575/15 decembrie 2011 - M. Of. nr. 05 - 04.I.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul p re universitar, si a Procedurii privind gestionarea si eliberarea atestatelor de recunoastere si echivalare a competentelor dobândite formal, nonformal si informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/ învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

101836243. O. MECTS 6563/13 decembrie 2011 - M. Of. nr. 929 - 28.XII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, si a Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/ învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

101750244. Circ. BNR 44/16 decembrie 2011 - M. Of. nr. 915 - 22.XII.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2011

101244245. H. CIFGA 165/24 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 857 - 05.XII.2011
pentru aprobarea Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0)

101207246. D. PRES 867/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 854 - 02.XII.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010

101214247. L. P 227/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 854 - 02.XII.2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

101067248. L. P 219/24 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 842 - 28.XI.2011
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011
Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

101068249. D. PRES 827/23 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 842 - 28.XI.2011
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 17 februarie 2011

100960250. DEC. CC 1097/08 septembrie 2011 - M. Of. nr. 827 - 22.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1586 din Codul civil si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

100909251. DEC. CC 1183/15 septembrie 2011 - M. Of. nr. 819 - 21.XI.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată si ale Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

100863252. Circ. BNR 38/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 811 - 16.XI.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2011

100864253. Circ. BNR 39/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 811 - 16.XI.2011
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2011

100629254. Circ. BNR 37/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 780 - 03.XI.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

100458255. O. MECTS 5690/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 750 - 25.X.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calitătii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obtinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiană

100371256. Circ. BNR 35/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 734 - 19.X.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2011

100374257. O. MECTS 5484/29 septembrie 2011 - M. Of. nr. 735 - 19.X.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informai de către cadrele didactice care ocupă functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învătători/ învătătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării functiei didactice de profesor pentru învătământul prescolar, profesor pentru învătământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

100324258. H. CAFR 234/15 iunie 2011 - M. Of. nr. 729 - 17.X.2011
privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alt stat membru al Uniunii Europene si au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 iunie 2011

100074259. Circ. BNR 32/30 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

99900260. Circ. BNR 30/14 septembrie 2011 - M. Of. nr. 676 - 22.IX.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2011

99503261. Circ. BNR 28/01 septembrie 2011 - M. Of. nr. 622 - 01.IX.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2011

99421262. OG. G 13/24 august 2011 - M. Of. nr. 607 - 29.VIII.2011
privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Rectificare - M. Of. nr. 694 - 30.IX.2011

99211263. Circ. BNR 26/05 august 2011 - M. Of. nr. 577 - 16.VIII.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2011

98980264. Circ. BNR 25/01 august 2011 - M. Of. nr. 544 - 01.VIII.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2011

98825265. O. MFP 2317/18 iulie 2011 - M. Of. nr. 522 - 25.VII.2011
al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului

98711266. O. MECTS 3646/04 februarie 2011 - M. Of. nr. 508 - 18.VII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor scolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2

98676267. Circ. BNR 23/08 iulie 2011 - M. Of. nr. 503 - 14.VII.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2011

98410268. Circ. BNR 22/01 iulie 2011 - M. Of. nr. 464 - 01.VII.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2011

98224269. Circ. BNR 20/14 iunie 2011 - M. Of. nr. 436 - 22.VI.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2011

97825270. Circ. BNR 18/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 383 - 01.VI.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2011

97622271. Circ. BNR 17/13 mai 2011 - M. Of. nr. 349 - 19.V.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2011

97243272. Circ. BNR 15/02 mai 2011 - M. Of. nr. 300 - 02.V.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2011

97127273. Circ. BNR 14/19 aprilie 2011 - M. Of. nr. 282 - 21.IV.2011
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2011

96795274. DEC. CC 153/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si ale art. 5 din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

96739275. Circ. BNR 12/01 aprilie 2011 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2011

96484276. Circ. BNR 11/15 martie 2011 - M. Of. nr. 201 - 23.III.2011
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2011

96076277. Circ. BNR 9/01 martie 2011 - M. Of. nr. 149 - 01.III.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintã a Bãncii Nationale a României valabil în luna martie 2011

95982278. OUG. G 14/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 134 - 22.II.2011
pentru protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, a contractelor de revânzare, precum si a contractelor de schimb

95922279. Circ. BNR 7/08 februarie 2011 - M. Of. nr. 124 - 18.II.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2011

95495280. Circ. BNR 5/01 februarie 2011 - M. Of. nr. 84 - 01.II.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2011

95288281. H. CIFGA 167/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 53 - 21.I.2011
pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0)

95299282. O. CNAS 29/20 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 54 - 21.I.2011
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

95179283. Circ. BNR 2/10 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2011
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010-23 ianuarie 2011

95180284. Circ. BNR 3/10 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2011
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2011

94932285. Circ. BNR 1/03 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2011

94668286. Circ. BNR 42/16 decembrie 2010 - M. Of. nr. 864 - 23.XII.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2010

94298287. O. MECTS 5730/26 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 819 - 08.XII.2010
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2

94202288. Circ. BNR 40/02 decembrie 2010 - M. Of. nr. 806 - 02.XII.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2010

93949289. Circ. BNR 37/08 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 777 - 19.XI.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2010

93554290. Circ. BNR 36/01 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 727 - 01.XI.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2010

93292291. Circ. BNR 34/14 octombrie 2010 - M. Of. nr. 702 - 21.X.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2010

93090292. Circ. BNR 32/01 octombrie 2010 - M. Of. nr. 671 - 01.X.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2010

92880293. Circ. EXIMBANK 31/13 septembrie 2010 - M. Of. nr. 646 - 16.IX.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2010

92678294. Circ. BNR 30/01 septembrie 2010 - M. Of. nr. 618 - 01.IX.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2010

92420295. O. MFP 2057/02 august 2010 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2010
al ministrului finantelor publice privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

92378296. Circ. BNR 28/09 august 2010 - M. Of. nr. 581 - 17.VIII.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2010

92379297. Circ. BNR 29/09 august 2010 - M. Of. nr. 581 - 17.VIII.2010
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2010

92347298. H. CSRUR 101/29 iulie 2010 - M. Of. nr. 577 - 13.VIII.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

92315299. O. MDRT 1937/03 august 2010 - M. Of. nr. 572 - 12.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

91993300. Circ. BNR 25/02 august 2010 - M. Of. nr. 538 - 02.VIII.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2010

91699301. Circ. BNR 23/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 498 - 19.VII.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2010

91496302. O. BNR 6/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 480 - 13.VII.2010
privind raportarea modificării potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
Rectificare - M. Of. nr. 516 - 23.VII.2010

91218303. Circ. BNR 22/01 iulie 2010 - M. Of. nr. 447 - 01.VII.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2010

90809304. Circ. BNR 19/09 iunie 2010 - M. Of. nr. 389 - 11.VI.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010

90584305. Circ. BNR 18/01 iunie 2010 - M. Of. nr. 360 - 01.VI.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2010

90337306. Circ. BNR 16/10 mai 2010 - M. Of. nr. 327 - 18.V.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2010

90338307. Circ. BNR 17/10 mai 2010 - M. Of. nr. 327 - 18.V.2010
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2010

90077308. O. MFP 1072/06 mai 2010 - M. Of. nr. 297 - 07.V.2010
al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului

90019309. O. MFP 1032/30 aprilie 2010 - M. Of. nr. 291 - 04.V.2010
al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului
Abrogat prin:
-O. MFP 2317/18 iulie 2011 - M. Of. nr. 522 - 25.VII.2011

90004310. Circ. BNR 15/03 mai 2010 - M. Of. nr. 288 - 03.V.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2010

89744311. Circ. BNR 13/13 aprilie 2010 - M. Of. nr. 252 - 20.IV.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2010

89707312. H. CIFGA 47/08 aprilie 2010 - M. Of. nr. 247 - 19.IV.2010
pentru modificarea Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-1/0)

89591313. Circ. BNR 11/02 aprilie 2010 - M. Of. nr. 231 - 13.IV.2010
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2010

89407314. Circ. BNR 10/01 aprilie 2010 - M. Of. nr. 205 - 01.IV.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2010

89180315. Circ. BNR 9/17 martie 2010 - M. Of. nr. 179 - 19.III.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010

88992316. O. MFP 225/12 februarie 2010 - M. Of. nr. 156 - 11.III.2010
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

88907317. O. ISCIR 210/22 februarie 2010 - M. Of. nr. 148 - 08.III.2010
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI

88812318. O. MJ 606/23 februarie 2010 - M. Of. nr. 140 - 03.III.2010
al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obtinut în România, si a experientei în profesie dobândite în România de către cetătenii români sau cetătenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, în vederea admiterii si practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European

88777319. Circ. BNR 8/01 martie 2010 - M. Of. nr. 136 - 01.III.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2010

88506320. Circ. BNR 6/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 103 - 15.II.2010
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2010

88507321. Circ. BNR 7/09 februarie 2010 - M. Of. nr. 103 - 15.II.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010

88129322. Circ. BNR 4/01 februarie 2010 - M. Of. nr. 73 - 01.II.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2010

87873323. Circ. BNR 2/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 38 - 18.I.2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2009-23 ianuarie 2010

87874324. Circ. BNR 3/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 38 - 18.I.2010
privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2010

87651325. Circ. BNR 1/04 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 2 - 04.I.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2010

87557326. H. CIFGA 202/26 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 918 - 29.XII.2009
pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-IV/0)

87307327. Circ. BNR 47/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 888 - 18.XII.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2009

87519328. O. CNAS 1000/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 891 - 18.XII.2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

87115329. O. MECI 5925/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 863 - 10.XII.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfăsurarea cursului de initiere în limba română si scolarizarea copiilor străinilor si a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

87056330. N. BNR 11/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 854 - 09.XII.2009
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăti nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18)

87083331. O. MECI 5924/12 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 858 - 09.XII.2009
al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfăsurarea cursului de initiere în limba română, a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere în limba română si a procedurilor privind evaluarea participantilor la cursul de initiere în limba română, pentru străinii adulti care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

86919332. O. MJLC 3135/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 837 - 04.XII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

86890333. O. MJLC 3130/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfăsurare a examinării pentru dobândirea calitătii de functionar public cu statut special de către personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare

86909334. O. MJLC 3133/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 835 - 03.XII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201
Rectificare - M. Of. nr. 784 - 21.XI.2012

86853335. Circ. BNR 45/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 829 - 02.XII.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2009

86694336. O. MJLC 3136/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 24.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010

86560337. O. MJLC 3064/09 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010

86545338. O. MFP 3203/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 795 - 20.XI.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009

86484339. DEC. CC 1290/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 788 - 19.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 3 si art. 62 din Codul familiei si art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

86476340. O. MJLC 3061/09 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 24.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201
Rectificare - M. Of. nr. 262 - 05.IV.2019

86481341. O. ISCIR 528/09 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 787 - 18.XI.2009
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor – RSVTI
Rectificare - M. Of. nr. 168 - 16.III.2010

86432342. O. ANPH 517/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind efectuarea plătii dobânzii suportate din bugetul de stat de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

86433343. O. MJLC 3060/09 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 24.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010

86434344. O. MJLC 3063/09 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 780 - 16.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 24.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010

86356345. O. MJLC 3062/09 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 773 - 12.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 959 - 28.XI.2016

86316346. O. MJLC 3014/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 768 - 11.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către o persoană

86337347. Circ. BNR 41/06 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 770 - 11.XI.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2009

86223348. O. MJLC 2935/27 octombrie 2009 - M. Of. nr. 756 - 05.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

86226349. O. MFP 3091/04 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 757 - 05.XI.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009

86179350. O. MJLC 2936/27 octombrie 2009 - M. Of. nr. 750 - 04.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 436 - 29.VI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

86182351. O. MJLC 2968/29 octombrie 2009 - M. Of. nr. 751 - 04.XI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010

86085352. Circ. BNR 40/02 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2009

85971353. O. MJLC 2857/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 730 - 28.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

85868354. O. MJLC 2856/21 octombrie 2009 - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 24.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 436 - 29.VI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 632 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 320 - 03.VI.2013
Rectificare - M. Of. nr. 163 - 03.III.2016

85862355. O. MJLC 2782/15 octombrie 2009 - M. Of. nr. 722 - 26.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 539 - 03.VIII.2010

85863356. O. MJLC 2893/22 octombrie 2009 - M. Of. nr. 722 - 26.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010

85841357. O. MJLC 2780/15 octombrie 2009 - M. Of. nr. 717 - 23.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011

85645358. Circ. BNR 38/09 octombrie 2009 - M. Of. nr. 694 - 15.X.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009

85337359. O. MJLC 2634/02 octombrie 2009 - M. Of. nr. 670 - 07.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010

85338360. H. CIFGA 169/24 septembrie 2009 - M. Of. nr. 670 - 07.X.2009
pentru modificarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 385/2008

85345361. O. MJLC 2429/08 septembrie 2009 - M. Of. nr. 671 - 07.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010

85322362. Circ. BNR 37/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

85009363. O. MJLC 2286/25 august 2009 - M. Of. nr. 645 - 01.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 539 - 03.VIII.2010

85010364. O. MJLC 2450/10 septembrie 2009 - M. Of. nr. 645 - 01.X.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009

Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 621 - 12.VIII.2016

85041365. Circ. BNR 36/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 648 - 01.X.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2009

84984366. O. MJLC 2457/11 septembrie 2009 - M. Of. nr. 642 - 30.IX.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010

84988367. O. MJLC 2455/11 septembrie 2009 - M. Of. nr. 643 - 30.IX.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 305 - 28.V.2013

84994368. O. MJLC 2530/18 septembrie 2009 - M. Of. nr. 644 - 30.IX.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010

84978369. O. MJLC 2456/11 septembrie 2009 - M. Of. nr. 641 - 29.IX.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010

84899370. Circ. BNR 34/16 septembrie 2009 - M. Of. nr. 631 - 23.IX.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009

84675371. Circ. BNR 32/01 septembrie 2009 - M. Of. nr. 603 - 01.IX.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2009

84474372. O. MJLC 2199/06 august 2009 - M. Of. nr. 576 - 19.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010

84460373. O. MJLC 2196/06 august 2009 - M. Of. nr. 574 - 18.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 539 - 03.VIII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 292 - 27.IV.20
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
Rectificare - M. Of. nr. 911 - 15.XII.2014

84451374. O. MJLC 2197/06 august 2009 - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010

84430375. O. MJLC 2195/06 august 2009 - M. Of. nr. 568 - 14.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010

84343376. Circ. BNR 28/06 august 2009 - M. Of. nr. 557 - 11.VIII.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2009

84345377. Circ. BNR 30/06 august 2009 - M. Of. nr. 557 - 11.VIII.2009
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

84288378. O. MFP 2435/04 august 2009 - M. Of. nr. 550 - 07.VIII.2009
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009

84302379. O. MJLC 1995/20 iulie 2009 - M. Of. nr. 553 - 07.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010

84166380. O. MJLC 1981/16 iulie 2009 - M. Of. nr. 539 - 04.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 472 - 05.VII.2011

84182381. O. MJLC 1978/16 iulie 2009 - M. Of. nr. 541 - 04.VIII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010

84161382. Circ. BNR 27/03 august 2009 - M. Of. nr. 537 - 03.VIII.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2009

84075383. O. MJLC 1979/16 iulie 2009 - M. Of. nr. 521 - 29.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009

Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 436 - 29.VI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 271 - 14.V.2013

83957384. O. MJLC 1825/03 iulie 2009 - M. Of. nr. 507 - 23.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.2011
Rectificare - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2011
Rectificare - M. Of. nr. 374 - 01.VI.2012
Rectificare - M. Of. nr. 142 - 18.III.2013
Rectificare - M. Of. nr. 435 - 10.VI.2016

83942385. O. MJLC 1782/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 505 - 22.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 292 - 27.IV.2011
Rectificare - M. Of. nr. 441 - 03.VII.2012
Rectificare - M. Of. nr. 271 - 14.V.2013

Rectificare - M. Of. nr. 471 - 22.VI.2017

83862386. O. MJLC 1786/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 497 - 17.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

83838387. O. MJLC 1789/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 494 - 16.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009

83841388. O. MJLC 1785/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 495 - 16.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201
Rectificare - M. Of. nr. 544 - 28.VIII.2013
Rectificare - M. Of. nr. 621 - 12.VIII.2016

83819389. O. MJLC 1783/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 491 - 15.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

83778390. Circ. BNR 25/10 iulie 2009 - M. Of. nr. 489 - 14.VII.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2009

83814391. H. CIFGA 116/02 iulie 2009 - M. Of. nr. 485 - 14.VII.2009
pentru aprobarea Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-1/0)

83815392. H. CIFGA 117/02 iulie 2009 - M. Of. nr. 485 - 14.VII.2009
pentru abrogarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

83692393. O. MJLC 1788/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 478 - 10.VII.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

83629394. Circ. BNR 22/03 iulie 2009 - M. Of. nr. 468 - 07.VII.2009
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

83523395. DEC. CC 775/12 mai 2009 - M. Of. nr. 459 - 02.VII.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3) lit. e) si alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) si (4), art. 257 alin.(1), art. 258 alin. (1) si (4) si art. 259 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, ale art. 2, 3, 5, 6, 7, 9 si 17 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617 din 13 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua si art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate si ale art. 2, 6 si 7 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate

83457396. Circ. BNR 21/01 iulie 2009 - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2009

83438397. O. ANPH 277/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 451 - 30.VI.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Metodologiei de preluare de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare

83358398. O. ISCIR 83/05 mai 2009 - M. Of. nr. 443 - 29.VI.2009
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI

83375399. L. P 243/23 iunie 2009 - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Rectificare - M. Of. nr. 542 - 04.VIII.2009

83376400. D. PRES 1067/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

83391401. H. G 744/24 iunie 2009 - M. Of. nr. 446 - 29.VI.2009
privind redobândirea cetăteniei române de către o persoană

83339402. O. MJLC 1711/19 iunie 2009 - M. Of. nr. 440 - 26.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 441 - 03.VII.2012

83340403. O. MJLC 1712/19 iunie 2009 - M. Of. nr. 440 - 26.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 804 - 29.XI.2012

83280404. O. MJLC 1637/12 iunie 2009 - M. Of. nr. 433 - 25.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 539 - 03.VIII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010

83237405. O. MJLC 1635/12 iunie 2009 - M. Of. nr. 427 - 23.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 163 - 03.III.2016

83204406. O. MJLC 1636/12 iunie 2009 - M. Of. nr. 423 - 22.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 219 - 08.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010

82976407. Circ. BNR 19/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 406 - 15.VI.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009

82664408. O. MJLC 1409/12 mai 2009 - M. Of. nr. 373 - 03.VI.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010

82607409. Circ. BNR 18/01 iunie 2009 - M. Of. nr. 367 - 01.VI.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2009

82341410. O. MJLC 1406/12 mai 2009 - M. Of. nr. 338 - 21.V.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010

82378411. H. CIFGA 57/07 mai 2009 - M. Of. nr. 341 - 21.V.2009
pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

82296412. O. MJLC 1405/12 mai 2009 - M. Of. nr. 335 - 20.V.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

82297413. O. MJLC 1408/12 mai 2009 - M. Of. nr. 336 - 20.V.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009

82157414. Circ. BNR 15/11 mai 2009 - M. Of. nr. 323 - 14.V.2009
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

82158415. Circ. BNR 16/11 mai 2009 - M. Of. nr. 323 - 14.V.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009

81805416. Circ. BNR 14/04 mai 2009 - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2009

81693417. O. MJLC 1239/16 aprilie 2009 - M. Of. nr. 279 - 29.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 432 - 24.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010

81699418. O. MJLC 1236/16 aprilie 2009 - M. Of. nr. 280 - 29.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 824 - 23.XII.2013

81604419. O. MJLC 1214/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 274 - 28.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 432 - 24.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010

81605420. O. MJLC 1237/16 aprilie 2009 - M. Of. nr. 274 - 28.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 432 - 24.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010

81541421. O. CNAS 491/06 aprilie 2009 - M. Of. nr. 269 - 24.IV.2009
pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

81502422. Circ. BNR 13/17 aprilie 2009 - M. Of. nr. 264 - 22.IV.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2009

81369423. O. MJLC 1116/03 aprilie 2009 - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009

81379424. O. MJLC 1134/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 252 - 15.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 347 - 25.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 363 - 29.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

81345425. O. MJLC 1115/03 aprilie 2009 - M. Of. nr. 247 - 14.IV.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 361 - 29.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 432 - 24.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 160 - 12.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010

80876426. Circ. BNR 10/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2009

80659427. O. MJLC 865/12 martie 2009 - M. Of. nr. 192 - 27.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 350 - 26.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 360 - 28.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009

80660428. O. MJLC 907/16 martie 2009 - M. Of. nr. 192 - 27.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009

80569429. O. MJLC 741/02 martie 2009 - M. Of. nr. 184 - 25.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 291 - 05.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 379 - 04.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 498 - 29.VI.2017

80485430. O. MFP 513/17 martie 2009 - M. Of. nr. 174 - 19.III.2009
al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului

80486431. Circ. BNR 9/17 martie 2009 - M. Of. nr. 174 - 19.III.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009

80406432. O. MJLC 783/06 martie 2009 - M. Of. nr. 168 - 18.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

80425433. O. MJLC 908/16 martie 2009 - M. Of. nr. 170 - 18.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane  

80363434. O. CSA 4/26 februarie 2009 - M. Of. nr. 164 - 17.III.2009
pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasiguratori persoane juridice române

80151435. O. MJLC 649/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 148 - 10.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 290 - 04.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 355 - 27.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 358 - 28.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 723 - 27.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 801 - 24.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 833 - 03.XII.2009

80020436. O. MJLC 648/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 136 - 05.III.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 295 - 06.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 355 - 27.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 03.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010
Rectificare - M. Of. nr. 823 - 26.IX.2018

79901437. Circ. BNR 8/01 martie 2009 - M. Of. nr. 127 - 02.III.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2009

79577438. O. MJLC 498/09 februarie 2009 - M. Of. nr. 97 - 18.II.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009

79512439. Circ. BNR 6/09 februarie 2009 - M. Of. nr. 86 - 12.II.2009
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2009

79513440. Circ. BNR 7/09 februarie 2009 - M. Of. nr. 86 - 12.II.2009
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională

79462441. O. MJLC 408/30 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 79 - 11.II.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 143 - 09.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 279 - 29.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010

79412442. Circ. BNR 5/04 februarie 2009 - M. Of. nr. 75 - 09.II.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2009

79378443. O. MJLC 407/30 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 70 - 05.II.2009
al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010

78833444. O. MJ 3241/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 29 - 15.I.2009
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 27.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 279 - 29.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 677 - 09.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 775 - 12.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010

78820445. O. MJ 3243/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2009
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 115 - 19.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 881 - 13.XII.2011

78821446. Circ. BNR 1/05 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2009

78822447. Circ. BNR 2/12 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2009
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2008-23 ianuarie 2009

78806448. H. CIFGA 268/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 26 - 13.I.2009
pentru aprobarea Normei privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0)

78790449. O. MJ 3242/22 decembrie 2008 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2009
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 347 - 25.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 590 - 25.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009

78452450. H. CIFGA 385/11 decembrie 2008 - M. Of. nr. 880 - 24.XII.2008
pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-III/0)

78401451. O. MJ 3168/12 decembrie 2008 - M. Of. nr. 874 - 23.XII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 190 - 26.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010
Rectificare - M. Of. nr. 111 - 13.II.2012

78292452. O. MEF 3689/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 864 - 22.XII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

78076453. Circ. BNR 42/11 decembrie 2008 - M. Of. nr. 846 - 16.XII.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2008

77863454. O. MJ 3038/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 830 - 10.XII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 17 - 20.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 347 - 25.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 432 - 24.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 03.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009

77691455. Circ. BNR 41/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 818 - 05.XII.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2008

77552456. H. G 1526/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2008
privind redobândirea cetăteniei române de către o persoană

77524457. O. MJ 2967/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 801 - 28.XI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 17 - 20.III.2009

77149458. H. CIFGA 350/11 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 772 - 18.XI.2008
pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

77151459. H. CIFGA 352/11 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 772 - 18.XI.2008
privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007

77097460. Circ. BNR 36/10 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 767 - 14.XI.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2008

77045461. O. MJ 2862/07 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 763 - 12.XI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 16 - 09.I.2009
Rectificare - M. Of. nr. 36 - 20.I.2009
Rectificare - M. Of. nr. 66 - 04.II.2009
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 708 - 21.X.2009

77014462. O. MJ 2815/05 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 760 - 11.XI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 166 - 08.III.201

76941463. Circ. BNR 35/03 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 751 - 06.XI.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2008

76666464. H. CIFGA 328/09 octombrie 2008 - M. Of. nr. 734 - 30.X.2008
pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

76579465. O. MJ 2607/13 octombrie 2008 - M. Of. nr. 726 - 27.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 809 - 03.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 895 - 30.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 110 - 24.II.2009
Rectificare - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 205 - 31.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 27.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010

76443466. Circ. BNR 31/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 717 - 22.X.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2008

76347467. O. MJ 2573/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 710 - 20.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 143 - 09.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 628 - 22.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 472 - 05.VII.2011
Rectificare - M. Of. nr. 142 - 18.III.2013
Rectificare - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018

76300468. O. MJ 2572/07 octombrie 2008 - M. Of. nr. 706 - 17.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 17 - 20.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 192 - 26.III.2010
Rectificare - M. Of. nr. 823 - 26.IX.2018

76302469. O. CNAS 754/02 octombrie 2008 - M. Of. nr. 706 - 17.X.2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelorjustificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

76184470. DEC. ICCJ 86/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 697 - 14.X.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la dispozitiile legale aplicabile în cazul actiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, în materia prescriptiilor achizitive împlinite după intrarea în vigoare a Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

76128471. O. MJ 2491/26 septembrie 2008 - M. Of. nr. 691 - 10.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 809 - 03.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 811 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 16 - 09.I.2009
Rectificare - M. Of. nr. 87 - 13.II.2009
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 572 - 17.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009
Rectificare - M. Of. nr. 630 - 08.IX.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010

76129472. DEC. ICCJ 7/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 691 - 10.X.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în legătură cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. c) si ale art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la conditiile necesare pentru dobândirea reprezentativitătii de către organizatiile sindicale constituite la nivel de unitate

76100473. O. MJ 2449/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 688 - 09.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 738 - 30.X.2009

76101474. O. MJ 2519/30 septembrie 2008 - M. Of. nr. 688 - 09.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

76088475. O. MJ 2453/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 686 - 08.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 16 - 09.I.2009
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 279 - 29.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009
Rectificare - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 354 - 27.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 342 - 21.V.2010
Rectificare - M. Of. nr. 760 - 15.XI.2010
Rectificare - M. Of. nr. 390 - 29.VI.2013
Rectificare - M. Of. nr. 823 - 26.IX.2018

76049476. O. MJ 2455/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 809 - 03.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2009
Rectificare - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 201 - 30.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 358 - 28.V.2009

76050477. O. MECT 4931/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 684 - 07.X.2008
al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor învătării dobândite de elevii din învătământul profesional si tehnic prin stagiile de pregătire practică

76074478. Circ. BNR 30/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 685 - 07.X.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2008

76035479. O. MJ 2452/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 683 - 06.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 899 - 31.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 143 - 09.III.2009

75974480. O. MJ 2451/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 678 - 02.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 749 - 06.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 8 - 06.I.2009
Rectificare - M. Of. nr. 180 - 23.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 181 - 24.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 312 - 12.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010
Rectificare - M. Of. nr. 491 - 06.VII.2015

75975481. O. MJ 2454/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 678 - 02.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 813 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 354 - 27.V.2009

75976482. O. MJ 2456/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 678 - 02.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008

75963483. O. MJ 2450/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 816 - 05.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 535 - 03.VIII.2009

75905484. O. MJ 2457/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 670 - 29.IX.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 143 - 09.III.2009

75750485. O. MJ 2356/12 septembrie 2008 - M. Of. nr. 657 - 18.IX.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 768 - 14.XI.20
Rectificare - M. Of. nr. 816 - 05.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 285 - 30.IV.2009

75764486. Circ. BNR 28/12 septembrie 2008 - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008

75567487. Circ. BNR 27/01 septembrie 2008 - M. Of. nr. 639 - 05.IX.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2008

75477488. H. CIFGA 279/01 august 2008 - M. Of. nr. 631 - 01.IX.2008
pentru aprobarea modificării Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

75335489. H. G 887/20 august 2008 - M. Of. nr. 619 - 25.VIII.2008
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

75190490. Circ. BNR 25/11 august 2008 - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2008

75191491. Circ. BNR 26/11 august 2008 - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

75067492. Circ. BNR 23/01 august 2008 - M. Of. nr. 589 - 06.VIII.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2008

75089493. O. MEF 2246/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 591 - 06.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

75023494. O. MJ 2038/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 586 - 05.VIII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009

75038495. O. CNAS 509/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 587 - 05.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

75054496. O. MJ 2037/29 iulie 2008 - M. Of. nr. 588 - 05.VIII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008

74858497. O. MJ 1961/17 iulie 2008 - M. Of. nr. 569 - 29.VII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 297 - 06.V.2009

74871498. DEC. ICCJ 79/05 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 570 - 29.VII.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol

74554499. Circ. BNR 21/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 542 - 17.VII.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2008

74519500. O. MJ 1891/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 537 - 16.VII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane Rectificare - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
Rectificare - M. Of. nr. 749 - 06.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 816 - 05.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 354 - 27.V.2009
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 16.X.2009

74496501. O. MJ 1860/07 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2008 Rectificare - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
Rectificare - M. Of. nr. 703 - 16.X.2008
Rectificare - M. Of. nr. 816 - 05.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009

74428502. DEC. CC 530/13 mai 2008 - M. Of. nr. 526 - 11.VII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 lit. i) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă si ale art. 4 alin. (2) lit. I) din Ordonanta Guvernului hr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

74284503. Circ. BNR 19/01 iulie 2008 - M. Of. nr. 507 - 07.VII.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2008

74259504. Circ. BNR 18/27 iunie 2008 - M. Of. nr. 503 - 03.VII.2008
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională
Rectificare - M. Of. nr. 511 - 08.VII.2008

73972505. O. MJ 1752/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 478 - 27.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008 Rectificare - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
Rectificare - M. Of. nr. 812 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 899 - 31.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 87 - 13.II.2009
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
Rectificare - M. Of. nr. 118 - 23.II.2010

73893506. O. MJ 1731/18 iunie 2008 - M. Of. nr. 469 - 25.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane Rectificare - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 199 - 30.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 297 - 06.V.2009

73843507. H. G 615/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 461 - 20.VI.2008
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 18.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
Rectificare - M. Of. nr. 5 - 05.I.2010

73779508. H. G 616/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 451 - 17.VI.2008
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 107 - 23.II.2009
Rectificare - M. Of. nr. 186 - 25.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 870 - 27.XII.2010

73787509. Circ. BNR 17/09 iunie 2008 - M. Of. nr. 452 - 17.VI.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008

73749510. O. MJ 1589/06 iunie 2008 - M. Of. nr. 445 - 13.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 768 - 14.XI.20
Rectificare - M. Of. nr. 201 - 30.III.2009
Rectificare - M. Of. nr. 503 - 21.VII.2009

73741511. O. MJ 1587/06 iunie 2008 - M. Of. nr. 443 - 12.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 703 - 16.X.2008
Rectificare - M. Of. nr. 749 - 06.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2008

73613512. Circ. BNR 16/02 iunie 2008 - M. Of. nr. 427 - 06.VI.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iunie 2008

73581513. O. MJ 1355/20 mai 2008 - M. Of. nr. 422 - 05.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 701 - 15.X.2008
Rectificare - M. Of. nr. 895 - 30.XII.2008

73596514. O. MJ 1489/28 mai 2008 - M. Of. nr. 424 - 05.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 768 - 14.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 812 - 04.XII.2008

73561515. O. MJ 1398/23 mai 2008 - M. Of. nr. 418 - 04.VI.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

73254516. H. CIFGA 231/08 mai 2008 - M. Of. nr. 380 - 20.V.2008
privind aprobarea modificării Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

73172517. Circ. BNR 13/09 mai 2008 - M. Of. nr. 370 - 15.V.2008
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională

73173518. Circ. BNR 14/09 mai 2008 - M. Of. nr. 370 - 15.V.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008

73037519. Circ. BNR 12/02 mai 2008 - M. Of. nr. 351 - 07.V.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna mai 2008

72877520. DEC. CC 273/11 martie 2008 - M. Of. nr. 332 - 25.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, aprobată prin Legea nr. 356/2002, si a art. 1 din Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte si pentru adaosul unui alineat la articolul 1.089 din Codul civil

72751521. O. MJ 1112/11 aprilie 2008 - M. Of. nr. 314 - 22.IV.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

72727522. O. MJ 1011/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 310 - 21.IV.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008
Rectificare - M. Of. nr. 201 - 30.III.2009

72712523. Circ. BNR 10/14 aprilie 2008 - M. Of. nr. 307 - 18.IV.2008
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2008

72640524. O. MJ 746/13 martie 2008 - M. Of. nr. 297 - 16.IV.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 707 - 17.X.2008
Rectificare - M. Of. nr. 768 - 14.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 812 - 04.XII.2008

72614525. H. G 392/09 aprilie 2008 - M. Of. nr. 292 - 15.IV.2008
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

72472526. Circ. BNR 9/01 aprilie 2008 - M. Of. nr. 278 - 09.IV.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2008

72089527. O. MADR 160/14 martie 2008 - M. Of. nr. 227 - 25.III.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei specialităti traditionale garantate, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialitătii traditionale garantate, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

72050528. O. MJ 788/17 martie 2008 - M. Of. nr. 223 - 24.III.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 621 - 26.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 811 - 04.XII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2009
Rectificare - M. Of. nr. 786 - 18.XI.2009

71997529. Circ. BNR 7/14 martie 2008 - M. Of. nr. 215 - 20.III.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2008

71801530. Rap. AEP 188/12 martie 2008 - M. Of. nr. 188 - 12.III.2008
Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizatii si dobânzi bancare în anul 2007 ale Partidului Conservator - Filiala Municipiului Bucuresti

71743531. Circ. BNR 6/03 martie 2008 - M. Of. nr. 180 - 10.III.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2008

71606532. O. MJ 456/19 februarie 2008 - M. Of. nr. 158 - 29.II.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane Rectificare - M. Of. nr. 643 - 09.IX.2008

71367533. H. CIFGA 173/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 126 - 18.II.2008
privind modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor

71331534. H. G 174/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 121 - 15.II.2008
privind completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

71263535. H. G 129/06 februarie 2008 - M. Of. nr. 113 - 13.II.2008
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 229 - 25.III.2008

71233536. Circ. BNR 4/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 105 - 11.II.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2008

71138537. O. MJ 171/31 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2008
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române unor persoane
Rectificare - M. Of. nr. 282 - 10.IV.2008
Rectificare - M. Of. nr. 606 - 14.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 749 - 06.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008

71114538. Circ. BNR 3/01 februarie 2008 - M. Of. nr. 89 - 05.II.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2008

71071539. H. CIFGA 161/17 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2008
privind completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

70590540. Circ. BNR 2/10 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 30 - 15.I.2008
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro, începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2007-23 ianuarie 2008

70449541. Circ. BNR 1/03 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2008

70176542. O. MJ 3529/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 885 - 27.XII.2007
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 452 - 01.VII.2009

70043543. O. MJ 3422/12 decembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 685 - 07.X.2008

70062544. Circ. BNR 32/13 decembrie 2007 - M. Of. nr. 870 - 19.XII.2007
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2007

69815545. O. MJ 3181/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 846 - 10.XII.2007
al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 162 - 03.III.2008
Rectificare - M. Of. nr. 207 - 18.III.2008
Rectificare - M. Of. nr. 282 - 10.IV.2008
Rectitifcare - M. Of. nr. 608 - 15.VIII.2008
Rectificare - M. Of. nr. 703 - 16.X.2008
Rectificare - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008

69756546. Circ. BNR 31/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 841 - 08.XII.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2007

69662547. H. G 1428/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 830 - 05.XII.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 139 - 22.II.2008
Rectificare - M. Of. nr. 227 - 25.III.2008
Rectificare - M. Of. nr. 265 - 03.IV.2008
Rectificare - M. Of. nr. 388 - 22.V.2008

69642548. H. G 1429/28 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 827 - 04.XII.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

69647549. O. CNAS 903/19 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 827 - 04.XII.2007
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

69611550. H. CIFGA 128/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 823 - 03.XII.2007
pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

69317551. H. CIFGA 113/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 787 - 20.XI.2007
privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) si a Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

69166552. DEC. ICCJ 27/16 aprilie 2007 - M. Of. nr. 772 - 14.XI.2007
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la efectele asistării sau reprezentării părtilor în cadrul procesului penal de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în conditiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificată si completată prin Legea nr. 255/2004

69083553. Circ. BNR 28/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 762 - 09.XI.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2007

69084554. Circ. BNR 29/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 762 - 09.XI.2007
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2007

69012555. O. MADR 906/30 octombrie 2007 - M. Of. nr. 754 - 06.XI.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii de înregistrare si verificare a documentatiei pentru dobândirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, a Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

68969556. H. G 1322/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 749 - 05.XI.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

68904557. O. ISCIR 526/06 septembrie 2007 - M. Of. nr. 739 - 31.X.2007
al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind dobândirea calitătii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI

68674558. Circ. BNR 26/15 octombrie 2007 - M. Of. nr. 716 - 23.X.2007
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2007

68342559. Circ. BNR 25/01 octombrie 2007 - M. Of. nr. 677 - 04.X.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2007

68241560. H. CIFGA 72/06 septembrie 2007 - M. Of. nr. 665 - 28.IX.2007
privind aprobarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

68246561. H. G 1146/26 septembrie 2007 - M. Of. nr. 667 - 28.IX.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 751 - 06.XI.2008
Rectificare - M. Of. nr. 63 - 03.II.2009
Rectificare - M. Of. nr. 442 - 29.VI.2009
Rectificare - M. Of. nr. 561 - 12.VIII.2009

68142562. O. CNAS 617/13 august 2007 - M. Of. nr. 649 - 24.IX.2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

68122563. H. CIFGA 73/06 septembrie 2007 - M. Of. nr. 645 - 21.IX.2007
pentru aprobarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

68041564. Circ. BNR 23/13 septembrie 2007 - M. Of. nr. 636 - 17.IX.2007
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în euro începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007

67920565. Circ. BNR 21/03 septembrie 2007 - M. Of. nr. 620 - 07.IX.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2007

67753566. H. G 973/22 august 2007 - M. Of. nr. 605 - 03.IX.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 670 - 01.X.2007
Rectificare - M. Of. nr. 695 - 12.X.2007
Rectificare - M. Of. nr. 854 - 12.XII.2007

67475567. Circ. BNR 18/08 august 2007 - M. Of. nr. 566 - 17.VIII.2007
privind modificarea ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

67458568. H. G 868/01 august 2007 - M. Of. nr. 565 - 16.VIII.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 895 - 28.XII.2007

67303569. Circ. BNR 17/01 august 2007 - M. Of. nr. 547 - 10.VIII.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2007

67262570. H. CIGCCE 29/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 541 - 08.VIII.2007
privind aprobarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0)

67263571. H. CIGCCE 31/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 541 - 08.VIII.2007
privind aprobarea nivelului ratei de subventie si a plafonului initial alocat pentru finantările cu dobândă subventionată

67122572. O. MEF 762/18 iulie 2007 - M. Of. nr. 524 - 02.VIII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

67080573. H. G 703/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 520 - 01.VIII.2007
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 823 - 03.XII.2007

66801574. Circ. BNR 16/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 480 - 18.VII.2007
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2007

66676575. Circ. BNR 15/02 iulie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2007

66548576. H. G 631/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 448 - 02.VII.2007
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 580 - 23.VIII.2007

66118577. H. G 543/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 396 - 12.VI.2007
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

66008578. L. P 134/11 mai 2007 - M. Of. nr. 385 - 07.VI.2007
pentru ratificarea unor conventii si acorduri privind impunerea veniturilor din economii si schimbul automat de informatii referitoare la astfel de venituri
Conventie între România si Anguilla privind schimbul automat de informatii referitoare la veniturile din economii sub forma plătilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Anguilla la 2 noiembrie 2006
Acord între România si Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la St. Heiler la 27 octombrie 2006
Acord între România si Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la St. Peter Port la 17 octombrie 2006
Acord între România si Insula Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Douglas la 4 decembrie 2006
Acord între România si Insulele Turks si Caicos privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Grand Turk la 7 decembrie 2006
Acord între România si Teritoriul de peste mări Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Brades la 1 decembrie 2006
Acord între România si Insulele Cayman privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la George Town la 19 decembrie 2006
Acord între România si Insulele Virgine Britanice privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Tortola la 7 decembrie 2006
Conventie între România si Regatul Tărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informatii referitoare la veniturile din economii sub forma plătilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Willemstad la 20 octombrie 2006
Conventie între România si Regatul Tărilor de Jos pentru Aruba privind schimbul automat de informatii referitoare la veniturile din economii sub forma plătilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 octombrie 2006 si la Den Haag la 1 noiembrie 2006

65982579. C. BNR 12/01 iunie 2007 - M. Of. nr. 381 - 06.VI.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2007

65825580. O. MCC 2274/17 mai 2007 - M. Of. nr. 362 - 28.V.2007
al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea, procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii si Cultelor pentru înfiintarea asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile existente

65528581. H. G 424/09 mai 2007 - M. Of. nr. 315 - 11.V.2007
privind plata justei despăgubiri si a dobânzii legale aferente acesteia Societătii Comerciale „Ata Odorhei" - S.R.L

65320582. C. BNR 10/02 mai 2007 - M. Of. nr. 305 - 08.V.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2007

64816583. C. BNR 9/06 aprilie 2007 - M. Of. nr. 248 - 13.IV.2007
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2007

64729584. C. BNR 8/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2007

64311585. O. MFP 296/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 199 - 22.III.2007
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA
Modificari si completari:
-O. MFP 225/12 februarie 2010 - M. Of. nr. 156 - 11.III.2010

64132586. H. CIGCCE 15641/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 179 - 14.III.2007
pentru aprobarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la credite în lei (NI-CST-09-II/0)

64037587. C. BNR 5/01 martie 2007 - M. Of. nr. 165 - 08.III.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2007

63720588. H. G 150/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

63575589. O. MMSSF 51/17 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 105 - 12.II.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire si experientă profesională - dobândite în România, în afara sistemului national de învătământ, de către cetătenii români care doresc să desfăsoare activităti, în mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene

63485590. C. BNR 4/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2007

62822591. C. BNR 1/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2007

62807592. H. G 1818/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2007
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 248 - 13.IV.2007
Rectificare - M. Of. nr. 551 - 13.VIII.2007
Rectificare - M. Of. nr. 670 - 01.X.2007

62344593. C. BNR 27/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1020 - 21.XII.2006
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în valută începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie 23 decembrie 2006

62107594. C. BNR 25/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 995 - 13.XII.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2006

61449595. H. G 1470/18 octombrie 2006 - M. Of. nr. 926 - 15.XI.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 324 - 15.V.2007
Rectificare - M. Of. nr. 378 - 04.VI.2007
Rectificare - M. Of. nr. 445 - 29.VI.2007

61321596. C. BNR 21/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 908 - 08.XI.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2006

61323597. N. BNR 21/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 909 - 08.XI.2006
privind raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii

61324598. N. BNR 22/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 909 - 08.XI.2006
privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

61287599. H. G 1528/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

61291600. O. AVAS 7719/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

61292601. O. MCTI 453/12 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

60876602. H. CSRUR 26/26 septembrie 2006 - M. Of. nr. 853 - 18.X.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

60756603. C. BNR 19/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 835 - 10.X.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2006

60633604. H. G 1351/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 819 - 04.X.2006
privind nivelul dobânzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis

60212605. C. BNR 18/01 septembrie 2006 - M. Of. nr. 763 - 07.IX.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2006

59795606. O. CSA 113124/08 august 2006 - M. Of. nr. 709 - 18.VIII.2006
pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calitătii sau renuntarea la calitatea de actionar semnificativ la asigurători/reasigurători persoane juridice române

59774607. H. CIGCCE 15301/03 august 2006 - M. Of. nr. 705 - 17.VIII.2006
privind aprobarea Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile, în numele si în contul statului, de compensare partială a dobânzii plătite de agentii economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/1)

59721608. C. BNR 15/01 august 2006 - M. Of. nr. 695 - 15.VIII.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2006

59642609. H. G 996/02 august 2006 - M. Of. nr. 682 - 09.VIII.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

59624610. N. BNR 14/20 iulie 2006 - M. Of. nr. 679 - 08.VIII.2006
privind statistica ratelor dobânzii practicate de institutiile de credit

59601611. H. G 997/02 august 2006 - M. Of. nr. 675 - 07.VIII.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

59444612. H. G 958/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 652 - 28.VII.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

59445613. H. G 959/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 652 - 28.VII.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

59186614. H. G 906/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 619 - 18.VII.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

59151615. C. BNR 13/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 612 - 14.VII.2006
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei, începând cu perioada de aplicare 24 iunie - 23 iulie 2006

59007616. C. BNR 12/03 iulie 2006 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2006

58678617. H. G 800/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 547 - 26.VI.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

58591618. H. CIGCCE 15273/30 mai 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006
pentru aprobarea Normelor privind operatiunile, în numele si în contul statului, de compensare partială a dobânzii plătite de agentii economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/0)

58540619. O. MEC 4106/29 mai 2006 - M. Of. nr. 526 - 19.VI.2006
al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetaredezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu functiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003

58309620. C. BNR 10/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 492 - 07.VI.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iunie 2006

57578621. C. BNR 9/02 mai 2006 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2006

57249622. H. G 552/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 370 - 28.IV.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

56922623. H. G 441/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 321 - 10.IV.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către o persoană

56838624. C. BNR 8/03 aprilie 2006 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2006

56815625. H. G 408/29 martie 2006 - M. Of. nr. 302 - 04.IV.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

56710626. DEC. ICCJ 4/16 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune în cazul posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitătilor urbane si rurale si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar

56499627. C. BNR 6/14 martie 2006 - M. Of. nr. 259 - 22.III.2006
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2006

56380628. H. G 315/08 martie 2006 - M. Of. nr. 242 - 17.III.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

56381629. H. G 316/08 martie 2006 - M. Of. nr. 242 - 17.III.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 15.VIII.2006

56264630. H. G 282/02 martie 2006 - M. Of. nr. 223 - 10.III.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

56199631. C. BNR 5/01 martie 2006 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2006

55582632. DEC. ICCJ 11/24 octombrie 2005 - M. Of. nr. 123 - 09.II.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 1, 2 si ale art. 3 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, referitoare la clauza penală prin care se instituie obligatia restituirii la scadentă a sumei împrumutate sub sanctiunea penalitătilor de întârziere, pe lângă dobânda contractuală convenită de părti sau pe lângă dobânda legală.

55594633. H. G 139/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 125 - 09.II.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

55595634. H. G 140/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 125 - 09.II.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

55484635. C. BNR 2/01 februarie 2006 - M. Of. nr. 104 - 03.II.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2006

55237636. H. G 5/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 70 - 25.I.2006
pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 571 - 01.VII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 214 - 28.III.2011

55059637. H. G 29/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 40 - 17.I.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

54986638. H. G 4/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 353 - 19.IV.2006
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 15.VIII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 996 - 14.XII.2006

54942639. C. BNR 1/03 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2006

54437640. DEC. CONC 207/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1160 - 21.XII.2005
privind concentrarea economică realizată de către Grupul „Bain Capital Investors LLC“ prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale „Framatome Connectors International“ prin intermediul Societătii Comerciale „Fidji France“

53858641. C. BNR 39/02 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1101 - 07.XII.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2005

53522642. C. BNR 37/11 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1039 - 23.XI.2005
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2005

53470643. H. G 1371/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1029 - 21.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 07.II.2006
Rectificare - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
Rectificare - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
Rectificare - M. Of. nr. 953 - 27.XI.2006
Rectificare - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009

53436644. H. G 1370/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1021 - 17.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
Rectificare - M. Of. nr. 571 - 01.VII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 714 - 21.VIII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
Rectificare - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007

53414645. O. MS 1187/07 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1018 - 16.XI.2005
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Listei bolilor profesionale care pot fi dobândite ca urmare a desfăsurării activitătilor artisticinterpretative de artistii interpreti sau executanti, cetăteni români

53317646. L. P 312/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1008 - 14.XI.2005
privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

53318647. D. PRES 1065/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1008 - 14.XI.2005
pentru promulgarea Legii privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, precum si de către persoanele juridice străine

53176648. C. BNR 36/01 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 981 - 04.XI.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2005

53161649. H. G 1291/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 977 - 03.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 07.II.2006
Rectificare - M. Of. nr. 152 - 02.III.2007

53140650. H. G 1288/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 973 - 02.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

53141651. H. G 1290/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 973 - 02.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 353 - 19.IV.2006
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
Rectificare - M. Of. nr. 571 - 01.VII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 597 - 11.VII.2006
Rectificare - M. Of. nr. 697 - 15.VIII.2006

53142652. H. G 1292/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 973 - 02.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 38 - 16.I.2006
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006
Rectificare - M. Of. nr. 680 - 05.X.2007

53145653. H. G 1289/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 974 - 02.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 07.II.2006

53147654. H. G 1287/27 octombrie 2005 - M. Of. nr. 975 - 02.XI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 353 - 19.IV.2006
Rectificare - M. Of. nr. 886 - 31.X.2006
Rectificare - M. Of. nr. 658 - 18.IX.2008

52839655. O. MFP 1407/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 915 - 13.X.2005
al ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

52733656. DEC. CONC 178/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 899 - 07.X.2005
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Actaris Metering Systems II“ prin dobândirea controlului asupra Grupului Actaris Metering Systems

52752657. C. BNR 35/03 octombrie 2005 - M. Of. nr. 901 - 07.X.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2005

52668658. H. G 1104/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 890 - 05.X.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 38 - 16.I.2006
Rectificare - M. Of. nr. 571 - 01.VII.2006

52644659. H. G 1105/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 888 - 04.X.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 353 - 19.IV.2006
Rectificare - M. Of. nr. 390 - 29.VI.2013

52624660. DEC. CONC 158/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 884 - 03.X.2005
privind concentrarea economică realizată de societătile comerciale Rautaruukki Oyi (Finlanda), Aktiebolaget SKF (Suedia) si Wärtsilä Corporation (Finlanda) prin dobândirea controlului în comun asupra unei societăti pe actiuni - Noua Societate - care urmează a fi înmatriculată în Finlanda

52580661. H. G 1103/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 880 - 30.IX.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
Rectificare - M. Of. nr. 461 - 29.V.2006

52492662. O. MFP 1376/19 septembrie 2005 - M. Of. nr. 861 - 23.IX.2005
al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului

52493663. C. BNR 32/21 septembrie 2005 - M. Of. nr. 861 - 23.IX.2005
privind modificarea ratei dobânzii plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă natională si a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

52242664. H. G 1005/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 821 - 12.IX.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006

52178665. C. BNR 30/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 807 - 06.IX.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2005

52008666. H. G 948/18 august 2005 - M. Of. nr. 774 - 25.VIII.2005
pentru modificarea art. 27 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004

51985667. H. G 938/18 august 2005 - M. Of. nr. 769 - 24.VIII.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

51986668. H. G 939/18 august 2005 - M. Of. nr. 769 - 24.VIII.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 877 - 29.IX.2005
Rectificare - M. Of. nr. 1163 - 22.XII.2005
Rectificare - M. Of. nr. 353 - 19.IV.2006

51904669. H. G 909/11 august 2005 - M. Of. nr. 751 - 18.VIII.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

51821670. DEC. CONC 106/03 iunie 2005 - M. Of. nr. 735 - 12.VIII.2005
cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părti sociale reprezentând 79,9864% din capitalul social al Societătii Comerciale “CASA AUTO“ - S.R.L. Brasov

51692671. DEC. CONC 107/03 iunie 2005 - M. Of. nr. 715 - 08.VIII.2005
cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale "RMB INTER AUTO“ - S.R.L. Cluj-Napoca

51699672. C. BNR 29/01 august 2005 - M. Of. nr. 716 - 08.VIII.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2005

51670673. DEC. CONC 108/03 iunie 2005 - M. Of. nr. 711 - 05.VIII.2005
cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părti sociale reprezentând 84,9913% din capitalul social al Societătii Comerciale “RMB CASA AUTO“ - S.R.L. Timisoara

51543674. H. G 784/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 691 - 01.VIII.2005
privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale

51258675. H. G 635/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 657 - 25.VII.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 946 - 25.X.2005
Rectificare - M. Of. nr. 116 - 07.II.2006
Rectificare - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006

51146676. C. BNR 25/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2005
privind adresele paginilor Reuters si Bloomberg în care se comunică ratele de dobândă BUBID, EURIBOR si LIBOR

51116677. O. MAI 724/09 iulie 2005 - M. Of. nr. 631 - 19.VII.2005
al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calitătii de detectiv particular

51045678. O. MFP 977/08 iulie 2005 - M. Of. nr. 622 - 18.VII.2005
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului III al anului 2005

51058679. DEC. CONC 75/22 aprilie 2005 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2005
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GRUP ENERGETIC TENDER - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială COVER ME DESIGN - S.R.L. Bucuresti si domnul Cozar Constantin prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale FEPA - S.A. Bârlad

50998680. O. MEC 4399/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 614 - 15.VII.2005
al ministrului educatiei si cercetării pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetaredezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu functiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
Modificari si completari:
-O. MEC 4106/29 mai 2006 - M. Of. nr. 526 - 19.VI.2006

50976681. H. G 633/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 611 - 14.VII.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 876 - 29.IX.2005
Rectificare - M. Of. nr. 1014 - 16.XI.2005
Rectificare - M. Of. nr. 811 - 04.XII.2008

50944682. H. G 655/07 iulie 2005 - M. Of. nr. 606 - 13.VII.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

50911683. C. BNR 23/01 iulie 2005 - M. Of. nr. 597 - 11.VII.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2005

50643684. O. MMSSF 410/13 iunie 2005 - M. Of. nr. 553 - 29.VI.2005
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învătământ, de cetătenii români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European

50613685. DEC. CONC 33/25 februarie 2005 - M. Of. nr. 546 - 28.VI.2005
privind propusa concentrare economică realizată de Societatea Comercială SAGEM - S.A. Franta prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale SNECMA - S.A. Franta

50510686. H. G 555/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 523 - 20.VI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

50429687. H. G 509/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 507 - 15.VI.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

50307688. C. BNR 16/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iunie 2005

49746689. C. BNR 15/03 mai 2005 - M. Of. nr. 401 - 12.V.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2005

49713690. DEC. CNAS 140/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 396 - 11.V.2005
pentru aprobarea modalitătilor unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contributii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăsirea termenului legal

49369691. DEC. CONC 44/15 martie 2005 - M. Of. nr. 339 - 21.IV.2005
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “METALEUROEST” - S.R.L. Câmpina, Societatea Comercială “ELSID” - S.A. Titu si domnul Burchiu Nicolae prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale “SOCERAM” - S.A. Bucuresti

49224692. C. BNR 13/11 aprilie 2005 - M. Of. nr. 321 - 15.IV.2005
privind modificarea ratelor dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă natională si în euro si a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

49203693. O. MFP 406/04 aprilie 2005 - M. Of. nr. 317 - 14.IV.2005
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului II 2005

49149694. H. G 248/31 martie 2005 - M. Of. nr. 308 - 13.IV.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 163 - 07.III.2011
Rectificare - M. Of. nr. 522 - 25.VII.2011

49047695. H. G 247/31 martie 2005 - M. Of. nr. 291 - 07.IV.2005
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

49027696. C. BNR 10/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2005

49012697. O. MFP 384/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 285 - 05.IV.2005
al ministrului finantelor publice privind reglementarea dobânzilor la termen practicată de Trezoreria Statului

48867698. O. CONC 51/21 martie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005
al presedintelui Consiliului Concurentei pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis

48534699. C. BNR 8/01 martie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2005

48470700. O. MFP 200/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 185 - 03.III.2005
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2005

48237701. O. MFP 149/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 148 - 18.II.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

48213702. C. BNR 6/11 februarie 2005 - M. Of. nr. 141 - 16.II.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum si pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.
Modificari si completari:
-C. BNR 24/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005

48114703. O. MFP 89/31 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 119 - 07.II.2005
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005

48096704. C. BNR 5/01 februarie 2005 - M. Of. nr. 116 - 04.II.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2005

48038705. O. MMSSF 27/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 104 - 01.II.2005
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învătământ, de cetăteni români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European

47908706. C. BNR 4/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 72 - 21.I.2005
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii si rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare, 24 ianuarie-23 februarie 2005

47870707. H. CIGCCE 14692/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 64 - 19.I.2005
pentru aprobarea Normelor privind activitatea de acordare de bonificatii de dobândă, în numele si contul statului, nr. NI-CST-02-I/0

47786708. O. MFP 21/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 42 - 13.I.2005
al ministrului finantelor publice privind suspendarea temporară a emisiunilor de certificate de trezorerie vândute prin reteaua Trezoreriei Statului si reglementarea ratelor dobânzilor la termen si la vedere practicate de Trezoreria Statului

47628709. O. MFP 1899/22 decembrie 2004 - M. Of. nr. 13 - 05.I.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal

47637710. C. BNR 1/03 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 14 - 05.I.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2005

46825711. C. BNR 27/02 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1157 - 07.XII.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2004

46666712. O. MFP 1771/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1137 - 01.XII.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii decembrie 2004

46667713. DEC. CONC 291/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1137 - 01.XII.2004
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială VAILLANT GmbH prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale HERMANN - S.R.L.

46421714. O. MJ 2791/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1098 - 25.XI.2004
al ministrului justitiei privind stabilirea conditiilor pentru dobândirea calitătii de functionar public în sistemul administratiei penitenciare de către salariatii civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor

46221715. H. G 1920/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

46158716. L. P 474/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1061 - 16.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

46159717. D. PRES 893/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1061 - 16.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

46086718. H. G 1866/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1050 - 12.XI.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 398 - 11.V.2005

46028719. H. G 1867/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1040 - 10.XI.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

45912720. O. MFP 1612/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1022 - 05.XI.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1086
Modificari si completari:
-O. MFP 1766/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1142 - 02.XII.2004

45913721. O. MFP 1613/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1022 - 05.XI.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1087
Modificari si completari:
-O. MFP 1766/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1142 - 02.XII.2004

45914722. O. MFP 1624/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1022 - 05.XI.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii noiembrie 2004

45900723. C. BNR 25/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2004

45729724. L. P 436/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 994 - 28.X.2004
privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

45730725. D. PRES 816/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 994 - 28.X.2004
pentru promulgarea Legii privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

45611726. H. G 1687/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 972 - 22.X.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

45539727. H. G 1519/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 961 - 20.X.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România

45469728. H. G 1630/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 951 - 18.X.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006

45370729. O. MFP 1471/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 930 - 12.X.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii octombrie 2004

45279730. C. BNR 24/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 911 - 06.X.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2004

45010731. H. G 1483/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 863 - 22.IX.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România
Modificari si completari:
-H. G 948/18 august 2005 - M. Of. nr. 774 - 25.VIII.2005

44973732. O. MFP 1358/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 857 - 20.IX.2004
al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.265/2004 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2004

44949733. H. G 1452/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 853 - 17.IX.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

44951734. O. MAPDR 635/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 853 - 17.IX.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare

44776735. H. G 1393/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 827 - 08.IX.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 398 - 11.V.2005

44777736. H. G 1394/02 septembrie 2004 - M. Of. nr. 827 - 08.IX.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

44787737. O. CNVM 37/27 august 2004 - M. Of. nr. 828 - 08.IX.2004
pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2004 privind preluarea si executarea ordinelor de vânzare a actiunilor dobândite în cadrul Programului de privatizare în masă

44793738. C. BNR 22/01 septembrie 2004 - M. Of. nr. 829 - 08.IX.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2004

44661739. O. MFP 1262/25 august 2004 - M. Of. nr. 807 - 01.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1084
Modificari si completari:
-O. MFP 1470/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 930 - 12.X.2004

44662740. O. MFP 1263/25 august 2004 - M. Of. nr. 807 - 01.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1085
Modificari si completari:
-O. MFP 1470/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 930 - 12.X.2004

44663741. O. MFP 1265/26 august 2004 - M. Of. nr. 807 - 01.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2004
Modificari si completari:
-O. MFP 1358/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 857 - 20.IX.2004

44664742. H. G 1340/26 august 2004 - M. Of. nr. 808 - 01.IX.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 476 - 06.VI.2005

44571743. OG. G 73/19 august 2004 - M. Of. nr. 787 - 26.VIII.2004
pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

44542744. H. G 1302/19 august 2004 - M. Of. nr. 781 - 25.VIII.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

44423745. H. G 1246/05 august 2004 - M. Of. nr. 763 - 20.VIII.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane
Rectificare - M. Of. nr. 476 - 06.VI.2005
Rectificare - M. Of. nr. 831 - 14.IX.2005
Rectificare - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014

44189746. O. MFP 1154/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 721 - 10.VIII.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2004

44155747. C. BNR 18/02 august 2004 - M. Of. nr. 716 - 09.VIII.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2004

44105748. H. G 970/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 710 - 05.VIII.2004
privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, dobândite în afara granitelor României

44037749. H. G 1173/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 699 - 03.VIII.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

43467750. O. MFP 992/30 iunie 2004 - M. Of. nr. 625 - 09.VII.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iulie 2004

43440751. C. BNR 14/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 621 - 08.VII.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2004

43168752. L. P 282/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

43169753. D. PRES 491/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 580 - 30.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

42829754. H. G 900/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 536 - 15.VI.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

42763755. DEC. CONC 142/30 aprilie 2004 - M. Of. nr. 525 - 10.VI.2004
privind concentrarea economică realizată de către S.B.I. INTERNATIONAL HOLDINGS NV din Antilele Olandeze, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale SOLAR BONEH - S.A. Bucuresti

42743756. H. G 857/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 521 - 09.VI.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

42721757. O. MEC 3893/24 mai 2004 - M. Of. nr. 516 - 08.VI.2004
al ministrului educatiei si cercetării privind Instructiunile pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu functiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
Abrogat prin:
-O. MEC 4399/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 614 - 15.VII.2005

42613758. C. BNR 11/01 iunie 2004 - M. Of. nr. 501 - 03.VI.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2004

42586759. O. MFP 826/28 mai 2004 - M. Of. nr. 495 - 02.VI.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iunie 2004

42332760. L. P 185/17 mai 2004 - M. Of. nr. 457 - 21.V.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

42333761. D. PRES 346/14 mai 2004 - M. Of. nr. 457 - 21.V.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

42279762. H. G 716/14 mai 2004 - M. Of. nr. 453 - 20.V.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

42088763. C. BNR 10/03 mai 2004 - M. Of. nr. 418 - 11.V.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2004

42049764. O. MFP 669/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 410 - 07.V.2004
al ministrului finantelor publice privind unele precizări referitoare la rata dobânzii aferentă obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

41991765. O. MFP 666/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 396 - 04.V.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2004
Anulat prin:
O. MFP 700/4 mai 2004 - M. Of. nr. 410 - 07.V.2004
al ministrului finantelor publice privind anularea emisiunii certificatelor de trezorerie cu discont seria RO0404CTN0T8, lansate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2004

41894766. DEC. CONC 113/05 aprilie 2004 - M. Of. nr. 383 - 30.IV.2004
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “METALTRADE INTERNATIONAL” - S.R.L. Galati prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “HELITUBE” - S.A. Bucuresti

41787767. H. G 596/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

41788768. H. G 597/21 aprilie 2004 - M. Of. nr. 364 - 26.IV.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

41637769. DEC. CONC 78/25 februarie 2004 - M. Of. nr. 342 - 20.IV.2004
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “TIMCO” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “MULTIM” - S.A. Timisoara

41533770. H. G 483/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 325 - 15.IV.2004
privind reglementarea surselor de rambursare a creditelor externe si interne, a plătilor de dobânzi, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestora pentru creditele contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic

41406771. O. MFP 497/31 martie 2004 - M. Of. nr. 309 - 07.IV.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1080
Modificari si completari:
O. MFP 668/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 410 - 07.V.2004
al ministrului finantelor publice pentru prelungirea aplicabilitătii ordinelor ministrului finantelor publice nr. 497 si 498/2004

41407772. O. MFP 498/31 martie 2004 - M. Of. nr. 309 - 07.IV.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1081
Modificari si completari:
O. MFP 668/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 410 - 07.V.2004
al ministrului finantelor publice pentru prelungirea aplicabilitătii ordinelor ministrului finantelor publice nr. 497 si 498/2004

41408773. DEC. CONC 85/09 martie 2004 - M. Of. nr. 309 - 07.IV.2004
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni

41374774. C. BNR 6/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 303 - 06.IV.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2004

41070775. O. MFP 459/25 martie 2004 - M. Of. nr. 278 - 30.III.2004
al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004

40260776. C. BNR 4/01 martie 2004 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2004

40163777. O. MFP 336/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 181 - 02.III.2004
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2004

39863778. O. MFP 264/09 februarie 2004 - M. Of. 140 - 17.II.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale

39878779. DEC. CONC 543/18 decembrie 2003 - M. Of. 142 - 17.II.2004
a Consiliului Concurentei privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale TALC DOLOMITA - S.A. Hunedoara

39817780. DEC. CONC 389/13 septembrie 2003 - M. Of. 132 - 13.II.2004
a Consiliului Concurentei privind analiza concentrării economice realizată de către Societatea DUTCH SHIPPARTS BV Olanda prin dobândirea controlului direct asupra Societătii Comerciale MENAROM - S.A. Galati

39791781. O. MMSSF 59/04 februarie 2004 - M. Of. 128 - 12.II.2004
al Ministrului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competente în ocupatiile pentru care nu există standarde ocupationale

39792782. O. MECT 3175/05 februarie 2004 - M. Of. 128 - 12.II.2004
al Ministrului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competente în ocupatiile pentru care nu există standarde ocupationale

39799783. DEC. CONC 379/02 septembrie 2003 - M. Of. 129 - 12.II.2004
a Consiliului Concurentei privind concentrarea economică realizată de către Dusu Niculae si Dusu Ion prin dobândirea controlului în comun indirect asupra Societătii Comerciale CELCO - S.A. Constanta

39800784. DEC. CONC 450/27 octombrie 2003 - M. Of. 129 - 12.II.2004
a Consiliului Concurentei privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială METAL-EXPORTIMPORT - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iasi

39801785. DEC. CONC 477/22 noiembrie 2003 - M. Of. 129 - 12.II.2004
a Consiliului Concurentei privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială SIMCOR MANAGEMENT - S.A. Oradea prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale LAFARGE VAR - S.A. Bucuresti

39736786. DEC. CONC 24/16 ianuarie 2004 - M. Of. 120 - 10.II.2004
a Consiliului Concurentei privind operatiunea realizată de către Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului legal, unic si direct la Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. Bucuresti

39700787. H. G 78/29 ianuarie 2004 - M. Of. 114 - 06.II.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

39690788. H. G 72/29 ianuarie 2004 - M. Of. 111 - 05.II.2004
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

39692789. C. BNR 2/02 februarie 2004 - M. Of. 111 - 05.II.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2004

39649790. H. G 67/29 ianuarie 2004 - M. Of. 104 - 04.II.2004
privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadentă a obligatiilor de plată si pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plată

39624791. O. MFP 198/30 ianuarie 2004 - M. Of. 98 - 02.II.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2004

39602792. OG. G 44/29 ianuarie 2004 - M. Of. 93 - 31.I.2004
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România
Modificari si completari:
-OG. G 73/19 august 2004 - M. Of. nr. 787 - 26.VIII.2004
-OG. G 41/16 august 2006 - M. Of. nr. 714 - 21.VIII.2006

39452793. DEC. CONC 514/11 decembrie 2003 - M. Of. 58 - 23.I.2004
a Consiliului Concurentei privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “CONSPROIECT“ - S.A. Resita prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “RECONS“ - S.A. Resita

39307794. DEC. CONC 498/03 decembrie 2003 - M. Of. 30 - 14.I.2004
al presedintelui Consiliului Concurentei, privind concentrarea economică realizată de Asociatia Salariatilor Timpuri Noi prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Timpuri Noi” - S.A. Bucuresti

39221795. C. BNR 1/05 ianuarie 2004 - M. Of. 21 - 12.I.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2004

39210796. O. MMSSF 701/17 decembrie 2003 - M. Of. 19 - 09.I.2004
al Ministrului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru desemnarea institutiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învătământ, de cetăteni români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European
Modificari si completari:
-O. MMSSF 27/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 104 - 01.II.2005

39114797. O. MFP 1862/24 decembrie 2003 - M. Of. 05 - 06.I.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii ianuarie 2004

39064798. O. MFP 1824/23 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1078

39065799. O. MFP 1825/23 decembrie 2003 - M. Of. 940 - 29.XII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1079

38796800. L. P 537/15 decembrie 2003 - M. Of. 911 - 19.XII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

38797801. D. PRES 845/12 decembrie 2003 - M. Of. 911 - 19.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

38170802. C. BNR 36/2 decembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2003

38112803. O. MFP 1659/26 noiembrie 2003 - M. OF. 857 - 3.XII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii decembrie 2003

37716804. H. G 1236/24 octombrie 2003 - M. OF. 794 - 11.XI.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

37640805. C. BNR 32/3 noiembrie 2003 - M. OF. 781 - 6.XI.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2003

37582806. O. MFP 1491/30 octombrie 2003 - M. OF. 771 - 4.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1076

37583807. O. MFP 1492/30 octombrie 2003 - M. OF. 771 - 4.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1077

37560808. O. MFP 1479/29 octombrie 2003 - M. OF. 768 - 3.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii noiembrie 2003

37561809. O. MFP 1480/29 octombrie 2003 - M. OF. 768 - 3.XI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum, aprobat prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1429/2003

37574810. DEC. CONC 427/1 octombrie 2003 - M. OF. 770 - 3.XI.2003
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Grupul Industrial ALCA” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "CONSIRD” - S.A. Târgoviste

37330811. O. MFP 1429/14 octombrie 2003 - M. OF. 727 - 17.X.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum
Rectificare - M. Of. nr. 686 - 08.X.2008

37193812. DEC. CONC 399/18 septembrie 2003 - M. OF. 704 - 8.X.2003
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timisoara, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale CAROM - S.A. Onesti

37171813. C. BNR 29/1 octombrie 2003 - M. OF. 698 - 6.X.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2003

37137814. DEC. CONC 91/6 martie 2003 - M. OF. 695 - 3.X.2003
privind concentrarea economică realizată de către LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A. prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “LAFARGE ARCOM GIPS” - S.A. Bucuresti

37101815. O. MFP 1302/29 septembrie 2003 - M. OF. 690 - 2.X.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 2.600 miliarde lei si ale obligatiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.400 miliarde lei

36857816. H. G 1049/28 august 2003 - M. OF. 645 - 10.IX.2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2003 privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Abrogat prin:
-OUG. 105/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005

36832817. DEC. CONC 344/30 iulie 2003 - M. OF. 641 - 9.IX.2003
privind autorizarea operatiunii de concentrare economică realizată de către CEREOL HOLDING BV Olanda prin dobândirea controlului direct asupra Societătii Comerciale “Muntenia” - S.A. Bucuresti

36801818. DEC. CONC 346/31 iulie 2003 - M. OF. 636 - 5.IX.2003
privind autorizarea operatiunii de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială “Microsoft Corporation” - S.U.A. prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societătii Comerciale “GeCAD Software” - S.R.L. - România

36747819. C. BNR 25/1 septembrie 2003 - M. OF. 628 - 2.IX.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2003

36737820. H. G 970/22 august 2003 - M. OF. 625 - 1.IX.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

36690821. O. MFP 1155/28 august 2003 - M. OF. 617 - 30.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută

36691822. O. MFP 1157/28 august 2003 - M. OF. 617 - 30.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2003

36588823. H. G 921/14 august 2003 - M. OF. 597 - 22.VIII.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

36415824. C. BNR 24/1 august 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2003

36300825. O. MFP 935/25 iulie 2003 - M. OF. 544 - 29.VII.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 3.600,0 miliarde lei si ale obligatiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.800,0 miliarde lei

36266826. O. MMSSF 237/7 iulie 2003 - M. OF. 538 - 25.VII.2003
al Ministrului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru desemnarea institutiei care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobândită în străinătate de cetătenii români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului economic european

36233827. C. BNR 23/11 iulie 2003 - M. OF. 532 - 24.VII.2003
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2003

36136828. DEC. CONC 414/11 noiembrie 2002 - M. OF. 519 - 18.VII.2003
privind concentrarea economică realizată de către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH prin dobândirea controlului unic direct la VAE HOLDING GmbH

36137829. DEC. CONC 46/26 februarie 2003 - M. OF. 519 - 18.VII.2003
privind concentrarea economică realizată de consortiul format din societătile “Marco Acquisitions” Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti si “Marco International” Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

36064830. L. P 323/8 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

36065831. D. PRES 458/7 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

35896832. C. BNR 20/1 iulie 2003 - M. OF. 476 - 3.VII.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2003

35781833. OUG. 53/12 iunie 2003 - M. OF. 452 - 25.VI.2003
privind subventionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Modificari si completari:
-L. P 537/15 decembrie 2003 - M. Of. 911 - 19.XII.2003
Abrogat prin:
-OUG. 105/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 647 - 21.VII.2005

35719834. O. MEC 7148/16 iunie 2003 - M. OF. 440 - 20.VI.2003
al Ministrului Delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru activitatea de cercetare pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de echivalare a functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite de către personalul de cercetare-dezvoltare anterior intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 65/2002 cu functiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 65/2002
Abrogat prin:
-O. MEC 3893/24 mai 2004 - M. Of. nr. 516 - 08.VI.2004

35585835. O. MFP 753/11 iunie 2003 - M. OF. 417 - 13.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006

35537836. DEC. CONC 110/24 martie 2003 - M. OF. 410 - 11.VI.2003
privind concentrarea economică realizată de către societatea belgiană Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului asupra Bohemian Lime BV

35447837. H. G 616/29 mai 2003 - M. OF. 394 - 6.VI.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

35448838. H. G 622/29 mai 2003 - M. OF. 394 - 6.VI.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

35449839. H. G 623/29 mai 2003 - M. OF. 394 - 6.VI.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

35421840. C. BNR 18/2 iunie 2003 - M. OF. 390 - 5.VI.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2003

35382841. DEC. CONC 193/5 mai 2003 - M. OF. 384 - 4.VI.2003
privind concentrarea economică realizată de către societatea germană RAG AG prin dobândirea controlului asupra DEGUSSA AG

35372842. DEC. CONC 197/9 mai 2003 - M. OF. 382 - 3.VI.2003
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “TENDER” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “VULCAN” - S.A. Bucuresti

35364843. O. MFP 675/29 mai 2003 - M. OF. 380 - 2.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iunie 2003

35365844. O. MFP 676/29 mai 2003 - M. OF. 380 - 2.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru prelungirea aplicabilitătii Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 557/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1075

35366845. O. MFP 677/29 mai 2003 - M. OF. 380 - 2.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru prelungirea aplicabilitătii Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 558/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1074

35239846. DEC. CONC 154/17 aprilie 2003 - M. OF. 361 - 27.V.2003
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Uzinsider“ - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "Promex“ - S.A. Brăila

35083847. DEC. CONC 170/24 aprilie 2003 - M. OF. 335 - 19.V.2003
privind concentrarea economică realizată de către doamna Mihaela Giuca, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Construct 104 Băile Herculane” - S.A.

35103848. H. G 519/8 mai 2003 - M. OF. 339 - 19.V.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

34969849. O. MFP 557/25 aprilie 2003 - M. OF. 312 - 9.V.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1075

34973850. O. MFP 558/25 martie 2003 - M. OF. 313 - 9.V.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1074
Rectificare - M. OF. 359 - 27.V.2003

34890851. C. BNR 17/2 mai 2003 - M. OF. 298 - 6.V.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2003

34872852. O. MFP 556/25 aprilie 2003 - M. OF. 295 - 5.V.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorezie cu discont în sumă totală de 5.700,0 miliarde lei si obligatiunilor de stat cu dobândă în sumă totală de 3.400,0 miliarde lei

34794853. O. MFP 547/21 aprilie 2003 - M. OF. 281 - 22.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 2 USD 2006

34540854. O. MFP 450/3 aprilie 2003 - M. OF. 246 - 10.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006

34541855. O. MFP 454/4 aprilie 2003 - M. OF. 246 - 10.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la trezoreria statului

34543856. DEC. CONC 430/21 noiembrie 2002 - M. OF. 246 - 10.IV.2003
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Bega Reparatii Vagoane” - S.A.Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Mecanica” - S.A. Negresti-Oas

34383857. O. MFP 387/27 martie 2003 - M. OF. 222 - 3.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind nivelul dobânzii la depozitele la termen constituite la Trezoreria statului

34384858. C. BNR 8/26 martie 2003 - M. OF. 222 - 3.IV.2003
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

34385859. C. BNR 9/26 martie 2003 - M. OF. 222 - 3.IV.2003
privind ratele dobânzii Penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii

34407860. C. BNR 10/1 aprilie 2003 - M. OF. 226 - 3.IV.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2003

34369861. O. MEC 4864/1 noiembrie 2002 - M. OF. 221 - 2.IV.2003
al Ministrului Educatiei si Cercetării privind unitătile de competentă care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu - filiera tehnologică si scoala postliceală

34325862. DEC. CONC 181/22 mai 2002 - M. OF. 210 - 31.III.2003
privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Bega” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Romtensid” - S.A. Timisoara

34272863. O. MFP 382/26 martie 2003 - M. OF. 202 - 27.III.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii aprilie 2003

34187864. DEC. CONC 91/6 martie 2003 - M. OF. 191 - 26.III.2003
privind concentrarea economică realizată de LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL - S.A prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale LAFARGE ARCOM GIPS - S.A. Bucuresti

33988865. N. BNR 2/21 februarie 2003 - M. Of. 160 - 13.III.2003
privind determinarea si raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar

33817866. O. MFP 220/28 februarie 2003 - M. Of. 141 - 5.III.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1073

33809867. DEC. CONC 46/26 februarie 2003 - M. Of. 139 - 4.III.2003
privind concentrarea economică realizată de consortiul format din societătile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, Societatea Comercială “Conef” - S.A. Bucuresti si MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

33810868. C. BNR 7/3 martie 2003 - M. Of. 139 - 4.III.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2003

33781869. O. MFP 213/25 februarie 2003 - M. Of. 132 - 28.II.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2003

33540870. O. MFP 116/28 ianuarie 2003 - M. Of. 87 - 12.II.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2003

33525871. C. BNR 3/3 februarie 2003 - M. Of. 83 - 11.II.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2003

33442872. H. G 20/16 decembrie 2002 - M. Of. 70 - 3.II.2003
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

33429873. OG. G 41/30 ianuarie 2003 - M. Of. 68 - 2.II.2003
privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
Modificari si completari:
-OUG. 50/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 595 - 01.VII.2004

33323874. C. BNR 2/13 ianuarie 2003 - M. Of. 45 - 28.I.2003
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2003

33117875. C. BNR 1/7 ianuarie 2003 - M. Of. 9 - 10.I.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2003

33096876. H. FRD 15/XI/25 noiembrie 2002 - M. Of. 4 - 8.I.2003
fondului român de dezvoltare socială privind aprobarea modificării Procedurii de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace si grupurile productive provenite din comunitătile sărace

32823877. H. G 1513/18 decembrie 2002 - M. Of. 959 - 28.XII.2002
pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si pe perioada amânării sau esalonării la plată a obligatiilor bugetare

32847878. C. BNR 51/20 decembrie 2002 - M. Of. 963 - 28.XII.2002
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003

32784879. O. MFP 1756/18 decembrie 2002 - M. Of. 950 - 24.XII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii ianuarie 2003

32680880. DEC. CONC 387/23 octombrie 2002 - M. Of. 936 - 20.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria si Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale “INTER ECO” - S.A. Bucuresti

32681881. DEC. CONC 388/23 octombrie 2002 - M. Of. 936 - 20.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria si Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale “E.B.C.” - S.A. Bucuresti

32646882. DEC. CC 389/23 octombrie 2002 - M. Of. 930 - 19.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria si Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale “E.B.M.” - S.A. Bucuresti

32604883. DEC. CONC 260/2 iulie 2002 - M. Of. 925 - 18.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii

32606884. DEC. CONC 378/8 octombrie 2002 - M. Of. 925 - 18.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Cesal” - S.A. Oradea

32607885. DEC. CONC 386/23 octombrie 2002 - M. Of. 925 - 18.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria si Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti

40123886. DEC. CONC 413/07 noiembrie 2002 - M. Of. nr. 908 - 13.XII.2002
privind concentrarea economică realizată de către HeidelbergCement AG prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni

32387887. H. G 1363/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

32272888. C. BNR 44/2 decembrie 2002 - M. Of. 872 - 3.XII.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2002

32214889. O. MFP 1608/27 noiembrie 2002 - M. Of. 864 - 29.XI.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii decembrie 2002

32189890. DEC. CONC 380/16 octombrie 2002 - M. Of. 858 - 27.XI.2002
privind concentrarea economică realizată de Asociatia Salariatilor Nicolina Iasi, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Nicolina” - S.A. Iasi

32152891. H. G 1277/13 noiembrie 2002 - M. Of. 852 - 26.XI.2002
privind aprobarea alocării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 a sumei necesare plătii dobânzilor si comisioanelor aferente creditelor externe angajate în vederea retehnologizării echipamentelor de radiocomunicatii puse la dispozitia Societătii Române de Radiodifuziune de către Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

31958892. O. MAAP 488/21 octombrie 2002 - M. Of. 824 - 14.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru dobândirea calitătii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea “vânătoare”, precum si privind activitatea expertilor tehnici extrajudiciari în specialitatea “vânătoare”

31916893. C. BNR 41/1 noiembrie 2002 - M. Of. 819 - 13.XI.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2002

31930894. H. G 1081/2 octombrie 2002 - M. Of. 821 - 13.XI.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru dobândirea de către agentii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Natională a Pădurilor

31932895. H. G 1217/7 noiembrie 2002 - M. Of. 821 - 13.XI.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

31770896. O. MFP 1410/25 octombrie 2002 - M. Of. 793 - 31.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind nivelul dobânzii la vedere la disponibilitătile păstrate în conturi la Trezoreria statului

31777897. O. MFP 1465/30 octombrie 2002 - M. Of. 794 - 31.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1065

31778898. O. MFP 1466/30 octombrie 2002 - M. Of. 794 - 31.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1066

31736899. H. G 1142/17 octombrie 2002 - M. Of. 787 - 30.X.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

31756900. O. MFP 1411/25 octombrie 2002 - M. Of. 792 - 30.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna noiembrie 2002

31659901. DEC. CONC 361/24 septembrie 2002 - M. Of. 774 - 24.X.2002
privind concentrarea economică realizată de către consortiul format din societătile comerciale “Marco Acquisitions” Ltd. Anglia, “Conef” - S.A. Bucuresti si “Marco International” Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun la Societatea Comercială “Alro” - S.A. Slatina

31660902. C. BNR 39/14 octombrie 2002 - M. Of. 774 - 24.X.2002
privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2002

31591903. DEC. CONC 6/18 ianuarie 2002 - M. Of. 765 - 21.X.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Cimus” - S.A. Câmpulung, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Carpati Cimus Betoane” - S.A. Bucuresti

31556904. O. MFP 1350/15 octombrie 2002 - M. Of. 757 - 16.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1064

31337905. C. BNR 38/1 octombrie 2002 - M. Of. 721 - 3.X.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2002

31271906. O. MFP 1252/26 septembrie 2002 - M. Of. 709 - 30.IX.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna octombrie 2002

31281907. H. G 1024/19 septembrie 2002 - M. Of. 711 - 30.IX.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

31129908. C. BNR 36/10 septembrie 2002 - M. Of. 685 - 17.IX.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002

31064909. H. G 959/5 septembrie 2002 - M. Of. 673 - 11.IX.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

31011910. C. BNR 34/2 septembrie 2002 - M. Of. 663 - 6.IX.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2002

31016911. H. G 979/5 septembrie 2002 - M. Of. 664 - 6.IX.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

30972912. O. MFP 1101/29 august 2002 - M. Of. 656 - 4.IX.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna septembrie 2002

30973913. O. MFP 1103/29 august 2002 - M. Of. 656 - 4.IX.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prelungirea aplicabilitatii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.003/2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1063, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002

30926914. H. G 864/16 august 2002 - M. Of. 641 - 29.VIII.2002
privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

30805915. H. G 833/31 iulie 2002 - M. Of. 606 - 15.VIII.2002
privind aprobarea unui împrumut fără dobândă din disponibilitătile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea de goluri temporare de casă ale bugetelor unor consilii locale

30812916. C. BNR 28/12 august 2002 - M. Of. 607 - 15.VIII.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente perioadelor de aplicare 1-15 august 2002 si 16-23 august 2002

30813917. C. BNR 29/12 august 2002 - M. Of. 607 - 15.VIII.2002
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

30814918. C. BNR 30/12 august 2002 - M. Of. 607 - 15.VIII.2002
privind ratele dobânzii Penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii

30729919. C. BNR 27/1 august 2002 - M. Of. 586 - 7.VIII.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2002

30643920. O. MFP 1018/31 iulie 2002 - M. Of. 570 - 1.VIII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2002

30644921. DEC. CONC 280/28 iulie 2002 - M. Of. 570 - 1.VIII.2002
privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială “Mol Invest” - S.A. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Mecanica Fină” - S.A. Bucuresti

30611922. O. MFP 1003/26 iulie 2002 - M. Of. 561 - 31.VII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1063

30557923. DEC. CONC 97/1 aprilie 2002 - M. Of. 551 - 29.VII.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Petrobanat Holding” - S.R.L. prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Prefatim” - S.A. Timisoara

30515924. DEC. CONC 69/22 februarie 2002 - M. Of. 541 - 24.VII.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Metaleuroest” - S.R.L. Câmpina prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Elsid” - S.A. Titu

30518925. DEC. CONC 100/4 aprilie 2002 - M. Of. 541 - 24.VII.2002
privind concentrarea economică realizată de către EP-COMMERCE OOD prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Cord” - S.A. Buzău

30519926. DEC. CONC 106/10 aprilie 2002 - M. Of. 541 - 24.VII.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Gastrotim” - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Bentocalcar” - S.A. Gurasada

30451927. C. BNR 24/11 iulie 2002 - M. Of. 530 - 19.VII.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2002 (perioade de aplicare)

30202928. L. P 422/27 iunie 2002 - M. Of. 497 - 10.VII.2002
privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României

30203929. D. PRES 581/27 iunie 2002 - M. Of. 497 - 10.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României

30231930. O. MFP 911/8 iulie 2002 - M. Of. 498 - 10.VII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1062

30125931. C. BNR 20/1 iulie 2002 - M. Of. 482 - 5.VII.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2002

30050932. O. MFP 876/28 iunie 2002 - M. Of. 467 - 1.VII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă aferente lunii iulie 2002

29946933. DEC. CONC 173/20 mai 2002 - M. Of. 449 - 26.VI.2002
privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială ”Metalo Chimice” - S.A. Cluj-Napoca prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Tehnofrig” - S.A. Cluj-Napoca

29859934. O. MFP 808/18 iunie 2002 - M. Of. 435 - 21.VI.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind autorizarea Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte detinute de persoanele fizice subscriitoare

29813935. L. P 356/6 iunie 2002 - M. Of. 425 - 18.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

29814936. D. PRES 501/4 iunie 2002 - M. Of. 425 - 18.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

29750937. C. BNR 19/12 iunie 2002 - M. Of. 415 - 14.VI.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2002 (perioade de aplicare)

29618938. O. MAAP 211/20 mai 2002 - M. Of. 389 - 7.VI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare

29609939. C. BNR 18/3 iunie 2002 - M. Of. 387 - 6.VI.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2002

29532940. O. MFP 701/28 mai 2002 - M. Of. 370 - 31.V.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă lansate în luna iunie 2002

29275941. C. BNR 17/10 mai 2002 - M. Of. 321 - 15.V.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2002 (perioade de aplicare)

29252942. C. BNR 16/7 mai 2002 - M. Of. 317 - 14.V.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna mai 2002

29186943. L. P 255/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

29187944. D. PRES 371/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A.

29150945. O. MFP 558/29 aprilie 2002 - M. Of. 298 - 7.V.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 2 USD 2003

29151946. O. MFP 559/29 aprilie 2002 - M. Of. 298 - 7.V.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003

29023947. O. MFP 454/22 aprilie 2002 - M. Of. 277 - 24.IV.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2002

28840948. C. BNR 13/11 aprilie 2002 - M. Of. 254 - 16.IV.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002 (perioade de aplicare)

28684949. C. BNR 10/1 aprilie 2002 - M. Of. 225 - 3.IV.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2002

28616950. DEC. CONC 77/26 februarie 2002 - M. Of. 213 - 28.III.2002
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Begatrans" - S.A. Timisoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "Real" - S.A. Pleasa

28600951. O. MI 213/11 februarie 2002 - M. Of. 207 - 27.III.2002
al Ministrului de Interne si al Ministrului Afacerilor Externe privind stabilirea procedurii comune de solutionare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România

38651952. O. MAE 2918/A/14 martie 2002 - M. Of. 207 - 27.III.2002
al Ministrului de Interne si al Ministrului Afacerilor Externe privind stabilirea procedurii comune de solutionare a unei cereri pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei persoanei care a dobândit statutul de refugiat în România

28417953. C. BNR 8/11 martie 2002 - M. Of. 177 - 14.III.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2002 (perioade de aplicare)

28371954. C. BNR 7/1 martie 2002 - M. Of. 169 - 11.III.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2002

28336955. O. MFP 314/4 martie 2002 - M. Of. 161 - 6.III.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1057

28337956. O. MFP 315/4 martie 2002 - M. Of. 161 - 6.III.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1058

28242957. DEC. CC 9/22 ianuarie 2002 - M. Of. 146 - 26.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

28152958. C. BNR 5/11 februarie 2002 - M. Of. 127 - 18.II.2002
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2002 (perioade de aplicare)

28012959. C. BNR 3/1 februarie 2002 - M. Of. 100 - 5.II.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2002

27525960. C. BNR 1/10 ianuarie 2002 - M. Of. 20 - 15.I.2002
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2002 (perioade de aplicare)

27276961. D. PRES 518/3 decembrie 2001 - M. Of. 828 - 21.XII.2001
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Petrobanat Holding” - S.R.L. Timisoara prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale “Extraceram” - S.A. Timisoara

27208962. H. G 1191/27 noiembrie 2001 - M. Of. 815 - 18.XII.2001
privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România

27140963. C. BNR 228/10 decembrie 2001 - M. Of. 796 - 13.XII.2001
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 2001 (perioade de aplicare)

26489964. O. MFP 2243/21 noiembrie 2001 - M. Of. 756 - 28.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1054

26358965. C. BNR 125/14 noiembrie 2001 - M. Of. 727 - 15.XI.2001
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 2001 (perioade de aplicare)

26242966. L. P 588/31 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

26243967. D. PRES 841/30 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

26246968. L. P 590/31 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

26247969. D. PRES 843/30 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

26052970. O. MFP 2066/16 octombrie 2001 - M. Of. 673 - 25.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea calitatii de auditor financiar persoanelor fizice care au dobândit calificarea în strainatate

25843971. C. BNR 22/10 octombrie 2001 - M. Of. 639 - 12.X.2001
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2001 (perioade de aplicare)

25764972. O. MFP 1876/27 septembrie 2001 - M. Of. 622 - 3.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobânda denominate în valuta, seria VAL 6 USD 2003

25772973. O. MFP 1924/1 octombrie 2001 - M. Of. 624 - 3.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1053

25773974. O. MFP 1925/1 octombrie 2001 - M. Of. 624 - 3.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1052

25757975. C. BNR 20/25 septembrie 2001 - M. Of. 621 - 2.X.2001
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Nationala a României la facilitatile permanente acordate bancilor

25541976. C. BNR 18/12 septembrie 2001 - M. Of. 572 - 13.IX.2001
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2001 (perioade de aplicare)

25251977. C. BNR 16/8 august 2001 - M. Of. 480 - 21.VIII.2001
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2001 (perioade de aplicare)

25176978. O. MFP 1470/1 august 2001 - M. Of. 462 - 13.VIII.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea calitatii de auditor financiar persoanelor fizice care au dobândit calificarea în strainatate

25177979. O. MFP 1507/10 august 2001 - M. Of. 462 - 13.VIII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1051

24949980. L. P 447/18 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societătii Comerciale “.C.P.P.A.M.”- S.A. Balotesti

24950981. D. PRES 599/17 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societătii Comerciale “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti

24795982. O. MFP 1388/16 iulie 2001 - M. Of. 391 - 17.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1049

24796983. O. MFP 1389/16 iulie 2001 - M. Of. 391 - 17.VII.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1050

24721984. C. BNR 14/11 iulie 2001 - M. Of. 385 - 13.VII.2001
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iulie 2001 (perioade de aplicare)

24642985. D. PRES 237/11 iulie 2001 - M. Of. 375 - 11.VII.2001
privind analiza concentrarii economice realizate de GOODISON HOLDINGS BV prin dobândirea controlului asupra Societatii Comerciale “Sanex”-S.A. Cluj-Napoca

24541986. O. MFP 1325/28 iunie 2001 - M. Of. 354 - 30.VI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1048

24390987. C. BNR 13/13 iunie 2001 - M. Of. 323 - 15.VI.2001
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001 (perioade de aplicare)

40983988. C. BNR 13/13 iunie 2001 - M. Of. nr. 323 - 15.VI.2001
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2001 (perioade de aplicare)

24327989. O. MFP 1023/8 iunie 2001 - M. Of. 310 - 11.VI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1047

23979990. O. MFP 820/11 mai 2001 - M. Of. 246 - 14.V.2001
Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1046

23980991. C. BNR 10/9 mai 2001 - M. Of. 246 - 14.V.2001
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2001 (perioadele de aplicare )

23959992. O. MFP 803/9 mai 2001 - M. Of. 239 - 10.V.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă, denominate în valută, seria VAL 5 USD 2002

23833993. O. MFP 748/27 aprilie 2001 - M. Of. 219 - 27.IV.2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1045

23664994. C. BNR 8/11 aprilie 2001 - M. Of. 188 - 12.IV.2001
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2001 (perioade de aplicare)

23497995. O. MFP 444/30 martie 2001 - M. Of. 167 - 2.IV.2001
publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezore­rie cu dobândă pentru populatie cod 1044

23295996. O. MFP 395/19 martie 2001 - M. Of. 139 - 20.III.2001
pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice 23 nr. 203/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1043

23221997. OUG. 39/8 martie 2001 - M. Of. 129 - 15.III.2001
privind garantarea de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit fara dobânda acordat Societatii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Balotesti

23182998. C. BNR 4/7 martie 2001 - M. Of. 124 - 13.III.2001
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2001 (perioade de aplicare)

23084999. O. MFP 300/2 martie 2001 - M. Of. 111 - 5.III.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobanda denominate în valuta, seriile VAL 1 USD 2002, VAL 2 USD 2002, VAL 3 USD 2002, VAL 4 USD 2002, VAL 1 DM 2002, VAL 2 DM 2002, VAL 3 DM 2002 si VAL 4 DM 2002

230081000. O. MFP 203/21 februarie 2001 - M. Of. 98 - 26.II.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1043

229711001. DEC. CC 200/17 octombrie 2000 - M. Of. 92 - 22.II.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate în categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 166/1998

229361002. DEC. CSJ 8/21 decembrie 2000 - M. Of. 84 - 19.II.2001
privind aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de Procedura Civila in cazul solutionarii cererilor avand ca obiect partajarea bunurilor comune dobandite de soti in timpul casatoriei, in cazul in care valoarea masei partajabile depaseste suma prevazuta in acest text de Lege

228911003. C. BNR 3/7 februarie 2001 - M. Of. 78 - 15.II.2001
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2001 (perioade de aplicare)

227831004. O. MFP 88/29 ianuarie 2001 - M. Of. 52 - 31.I.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 30/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1042

226941005. DEC. CONC 521/20 noiembrie 2000 - M. Of. 36 - 19.I.2001
privind concentrarea economica realizata de Societatea Comercială "Cimus" - S.A. Campulung prin dobandirea controlului la Societatea Comerciala "Premeco" - S.A. Pitesti

226631006. O. MFP 30/15 ianuarie 2001 - M. Of. 28 - 16.I.2001
al Ministrului Finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1042

225211007. C. BNR 1/10 ianuarie 2001 - M. Of. 21 - 15.I.2001
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2001 (perioade de aplicare)

208381008. O. MF 1673/20 decembrie 2000 - M. Of. 696 - 27.XII.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod

391341009. H. G 1168/28 noiembrie 2000 - M. Of. 627 - 25.XII.2000
privind aprobarea nivelului dobânzilor practicate de trezoreria statului din Ministerul Finantelor în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2000

208311010. O. MF 1567/28 noiembrie 2000 - M. Of. 620 - 30.XI.2000
privind prospectul de emisiune al certificateIor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1040

220261011. OUG. 238/24 noiembrie 2000 - M. Of. 614 - 29.XI.2000
privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-parti

2841012. C. BNR 27/8 noiembrie 2000 - M. Of. 602 - 24.XI.2000
privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice

85651013. H. G 1084/9 noiembrie 2000 - M. Of. 591 - 22.XI.2000
privind aprobarea nivelului dobânzilor aferente împrumuturilor de stat interne, contractate de Ministerul Finantelor în perioada 1 octombrie 1999 - 30 iunie 2000

410471014. C. BNR 28/10 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 570 - 16.XI.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 2000 (perioade de aplicare)

219701015. OUG. 170/19 octombrie 2000 - M. Of. 531 - 27.X.2000
privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială

2831016. C. BNR 26/11 octombrie 2000 - M. Of. 507 - 16.X.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 2000 (perioade de aplicare)

381791017. O. MF 1277/22 septembrie 2000 - M. Of. 466 - 25.IX.2000
al Ministrului Finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1035

410201018. C. BNR 23/14 septembrie 2000 - M. Of. nr. 456 - 15.IX.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii septembrie 2000 (perioade de aplicare)

208271019. O. MF 1228/8 septembrie 2000 - M. Of. 448 - 11.IX.2000
pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1189/2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie si obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seriile VAL 17 2001 USD, VAL 18 2001 USD, VAL 19 2002 USD, VAL 20 2001 USD, VAL 21 2001 USD, VAL 22 2002 USD, VAL 17 2001 DEM, VAL 18 2001 DEM, VAL 19 2002 DEM, VAL 20 2001 DEM, VAL 21 2001 DEM si VAL22 2002 DEM

21291020. DEC. CC 109/13 iunie 2000 - M. Of. 444 - 8.IX.2000
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/1998

208251021. O. MF 1226/7 septembrie 2000 - M. Of. 446 - 8.IX.2000
pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1190/2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1.033

208261022. O. MF 1227/7 septembrie 2000 - M. Of. 446 - 8.IX.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1034

208231023. O. MF 1189/30 august 2000 - M. Of. 420– 1.IX.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie si obligatiunilor de stat cu dobândă denominate în valută, seriile VALl7 2001 USD, VALl8 2001 USD, VALl9 2002 USD, VAL2O 2001 USD, VAL21 2001 USD, VAL22 2002 USD, VALl7 2001 DEM, VALl8 2001 DEM, VALl9 2002 DEM, VAL2O 2001 DEM, VAL21 2001 DEM si VAL22 2002 DEM

208241024. O. MF 1190/30 august 2000 - M. Of. 420– 1.IX.2000
finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1033

80931025. H. G 726/22 august 2000 - M. Of. 410 - 30.VIII.2000
pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrărilor si serviciilor, a căror dobândire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificările statistice oficiale

20071026. DEC. CONC 374/26 iulie 2000 - M. Of. 385 - 17.VIII.2000
privind concentrarea economică realizată prin dobândirea de către AKER BRATTVAAG AS Norvegia a controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "Santierul naval Tulcea" - S.A. (S.N.T.)

2791027. C. BNR 21/9 august 2000 - M. Of. 376 - 14.VIII.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii august 2000 (perioade de aplicare)

20061028. DEC. CONC 250/18 mai 2000 - M. Of. 364 - 4.VIII.2000
privind concentrarea economicărealizată prin dobândirea de către Societatea Comercială "Lafarge Ramcim" - S.A. Bucuresti a controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "Romet" - S.A. Baia Sprie

208191029. O. MF 1121/31 iulie 2000 - M. Of. 358 - 1.VIII.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1032

208171030. O. MF 1091/24 iulie 2000 - M. Of. 351 - 27.VII.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie si obligatiunilor de stat cu dobândă, denominate în valută, seriile VAL 11 2001 USD, VAL 12 2001 USD, VAL 13 2002 USD, VAL 14 2001 USD, VAL 15 2001 USD, VAL 16 2002 USD, VAL 11 2001 DEM, VAL 12 2001 DEM, VAL 13 2002 DEM,VAL 14 2001 DEM, VAL 15 2001 DEM si VAL 16 2002 DEM

208081031. O. MF 950/29 iunie 2000 - M. Of. 302 - 3.VII.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1031

208031032. O. MF 770/2 iunie 2000 - M. Of. 251 - 6.VI.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1030

208011033. O. MF 754/30 mai 2000 - M. Of. 241 - 31.V.2000
privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de tezaur cu dobândă denominate în valută ale statului, seriile VAL 2000 PF4-USD1/DEM1, VAL 2001 PF4-USD2/DEM2, VAL 2001 PF5-USD3/DEM3 si VAL 2001 PF5-USD4/DEM4

20011034. DEC. CONC 1/7 ianuarie 2000 - M. Of. 225 - 23.V.2000
privind concentrarea economică realizată prin dobândirea de către HUSSAR HOLDING-AG Austria (apartinând grupului maghiar ZALAKERAMIA), a controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "CESAROM" - S.A. Bucuresti

2761035. C. BNR 16/11 mai 2000 - M. Of. 265 - 13.V.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2000 perioade de aplicare)

2741036. C. BNR 13/11 mai 2000 - M. Of. 210 - 12.V.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii mai 2000 (perioade de aplicare)

2751037. C. BNR 14/11 mai 2000 - M. Of. 210 - 12.V.2000
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

207881038. O. MF 627/5 mai 2000 - M. Of. 199 - 8.V.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1029

207851039. O. MF 579/21 aprilie 2000 - M. Of. 180 - 26.IV.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1028

2721040. C. BNR 11/12 aprilie 2000 - M. Of. 160 - 18.IV.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2000 (perioade de aplicare)

207811041. O. MF 529/10 aprilie 2000 - M. Of. 151 - 12.IV.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie la purtător cu dobânda pentru populatie, cod 1027

207801042. O. MF 522/7 aprlie 2000 - M. Of. 150 - 11.IV.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1026

207681043. O. MF 410/14 martie 2000 - M. Of. 120 - 20.III.2000
pentru completarea formulei de calcul al dobanzii aferente obligatiunilor de stat cu dobanda

207691044. O. MF 411/14 martie 2000 - M. Of. 120 - 20.III.2000
pentru completarea formulei de calcul al dobânzii aferente obligatiunilor de tezaur cu dobânda

207701045. O. MF 420/15 martie 2000 - M. Of. 118 - 16.III.2000
privind prospectul de emisiune al titlurilor de stat cu dobândă, denominate în valută, seriile VAL US1 2000, VAL US2 2001, VAL US3 2001, VAL US4 2002, VAL DM1 2000 si VAL DM2 2001

2701046. C. BNR 9/9 martie 2000 - M. Of. 110 - 13.III.2000
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii martie 2000 (perioade de aplicare)

207661047. O. MF 373/3 martie 2000 - M. Of. 98 - 6.III.2000
pentru modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 287/2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1023

20271048. DEC. CC 2/18 ianuarie 2000 - M. Of. 90 - 29.II.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 166/1998

207601049. O. MF 287/18 februarie 2000 - M. Of. 77 - 21.II.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie , cod 1023

2681050. C. BNR 7/9 februarie 2000 - M. Of. 62 - 11.II.2000
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2000 (perioade de aplicare)

207541051. O. MF 117/24 ianuarie 2000 - M. Of. 27 - 25.I.2000
privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de tezaur cu dobândă, denominate în valută, ale statului, seriile VAL 2000 PF1, VAL 2000 PF2 si VAL 2001 PF3

211361052. OG. G 9/21 ianuarie 2000 - M. Of. 26 - 25.I.2000
privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

207521053. O. MF 98/21 ianuarie 2000 - M. Of. 24 - 24.I.2000
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1022

2661054. C. BNR 4/12 ianuarie 2000 - M. Of. 12 - 14.I.2000
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare)

7061055. DEC. CSJ 8/27 septembrie 1999 - M. Of. 636 - 27.XII.1999
privind examinarea recursului in interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu privire la aplicarea unor dispozitii din Codul Civil referitoare la posibilitatea locatarului de a dobandi, prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul locatiunii

3351056. C. BNR 32/13 decembrie 1999 - M. Of. 615 - 16.XII.1999
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii decembrie 1999 (perioade de aplicare)

36631057. DEC. CC 134/5 octombrie 1999 - M. Of. 624 - 21.XI.1999
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 166/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21 din 28 septembrie 1998

3331058. C. BNR 30/9 noiembrie 1999 - M. Of. 557 - 15.XI.1999
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii noiembrie 1999 (perioade de aplicare)

3301059. C. BNR 27/13 octombrie 1999 - M. Of. 510 - 21.X.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii octombrie 1999 (perioade de aplicare)

412711060. O. MF 1134/30 septembrie 1999 - M. Of. nr. 479 - 04.X.1999
al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobânda pentru populatie cod 1017

3261061. C. BNR 23/13 septembrie 1999 -M. Of. 453 - 17.IX.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente perioadei de aplicare septembrie 1999

3231062. C. BNR 20/12 august 1999 - M. Of. 384 - 13.VIII.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii august 1999 (perioade de aplicare)

412641063. O. MF 814/29 iulie 1999 - M. Of. nr. 366 - 30.VII.1999
al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1015

3201064. C. BNR 17/14 iulie 1999 - M. Of. 341 - 19.VII.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente perioadei de aplicare 1-15 iulie 1999

188821065. L. P 125/14 iulie 1999 - M. Of. 340 - 16.VII.1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola

169971066. H. G 518/29 iunie 1999 - M. Of. 320 - 5.VII.1999
privind acordarea cetateniei române unor persoane
Lista cuprinzând persoanele carora li s-a aprobat redobândirea cetateniei române in temeiul art. 11 din Legea nr. 321/1991

188691067. L. P 112/23 iunie 1999 - M. Of. 297 - 25.VI.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiara a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998 aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor inregistrate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, si anularea unei datorii in grâu a Republicii Moldova

3161068. C. BNR 13/11 iunie 1999 - M. Of. 289 - 23.VI.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii iunie 1999 (perioade de aplicare)

3131069. C. BNR 10/13 mai 1999 - M. Of. 225 - 20.V.1999
privind ratele dobânzilor platite de Banca Nationala a României la rezervele minime obligatorii, aferente lunii mai 1999 (perioade de aplicare)

74291070. H. FRD 2/VII/5 mai 1999 - M. Of. 225 - 20.V.1999
pentru aprobarea Manualului de operare si a Procedurii de dobândire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenite din comunitatile sarace

35861071. DEC. CC 57/13 aprilie 1999 - M. Of. 216 - 17.V.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 coroborat cu art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.

3091072. C. BNR 6/8 martie 1999 - M. Of. 175 - 26.IV.1999
privind constituirea de catre banci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neincasate la scadenta, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte banci

3111073. C. BNR 8/13 aprilie 1999 - M. Of. 169 - 22.IV.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii aprilie 1999 (perioade de aplicare)

3101074. C. BNR 7/11 martie 1999 - M. Of. 115 - 19.III.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii martie 1999 (perioade de aplicare)

3081075. C. BNR 4/25 februarie 1999 - M. Of. 99 - 9.III.1999
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii februarie 1999

35211076. DEC. CC 180/17 decembrie 1998 - M. Of. 99 - 9.III.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola" - S.A. cu modificarile ulterioare

35221077. DEC. CC 181/17 decembrie 1998 - M. Of. 65 - 16.II.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola" - S.A.

3051078. C. BNR 1/27 ianuarie 1999 - M. Of. 52 - 5.II.1999
referitoare la ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii in luna ianuarie 1999

2271079. C. BNR 24/28 decembrie 1998 - M. Of. 514 - 30.XII.1998
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii in luna decembrie 1998

222231080. OUG. 66/29 decembrie 1998 - M. Of. 515 - 30.XII.1998
privind regularizarea unor credite acordate Bancii Agricole - S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

222041081. OUG. 47/8 decembrie 1998 - M. Of. 471 - 8.XII.1998
privind reglementarea financiara a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor inregistrate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1997 - 1996, si anularea unei datorii in grâu a Republicii Moldova

2231082. C. BNR 19/26 noiembrie 1998 - M. Of. 456 - 27.XI.1998
privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii in luna noiembrie 1998

68511083. D. PRES 399/14 noiembrie 1998 - M. Of. 446 - 23.XI.1998
pentru promulgarea Legii privind autorizarea regularizarii diferentelor de dobânda aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sanatatii, cu garantia Statului, pe relatia Germania

202091084. L. P 214/17 noiembrie 1998 - M. Of. 446 - 23.XI.1998
privind autorizarea regularizarii diferentelor de dobânda aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sanatatii, cu garantia statului, pe relatia Germania

661085. N. BNR 7/20 octombrie 1998 - M. Of. 425 - 11.XI.1998
privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobândite ca urmare a executarii silite a creantelor

2211086. C. BNR 17/27 octombrie 1998 - M. Of. 413 - 30.X.1998
privind ratele dobânzilor platite de Banca Nationala a României la rezervele minime obligatorii in luna octombrie 1998

2201087. C. BNR 16/25 septembrie 1998 - M. Of. 379 - 5.X.1998
privind ratele dobânzilor platite de Banca Nationala a României la rezervele minime obligatorii in luna septembrie 1998

221781088. OUG. 21/28 septembrie 1998 - M. Of. 368 - 29.IX.1998
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Modificari si completari:
Legea nr. 125/14 iulie 1999 - M. Of. 340 - 16.VII.1999

34421089. DEC. CC 101/9 iulie 1998 - M. Of. 340 - 9.IX.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/1997

2191090. C. BNR 15/28 august 1998 - M. Of. 333 - 4.IX.1998
privind ratele dobânzilor platite de Banca Nationala a României la rezervele minime obligatorii in luna august 1998

204871091. O. MF 1731/27 august 1998 - M. Of. 330 - 1.IX.1998
privind prospectul de emisiune al certificatelor de depozit cu dobânda ale statului seria 1999 PF5

67491092. D. PRES 297/1 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "perdere" la Banca Agricola - S.A., precum si pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997

201611093. L. P 166/17 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., precum si pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997

2151094. C. BNR 11/21 iulie 1998 - M. Of. 280 - 29.VII.1998
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Nationala a României incepând cu 1 august 1998

205251095. DEC. DGV 367/16 iunie 1998 - M. Of. 240 - 1.VII.1998
privind tratamentul dobânzilor in vederea determinarii in vama a marfurilor importate

204661096. O. MF 967/12 mai 1998 - M. Of. 179 - 14.V.1998
privind prospectul de emisiune al certificatelor de depozit cu dobânda ale statului, seria 1998 PF4

204281097. O. MEN 3292/19 februarie 1998 - M. Of. 164 - 27.IV.1998
privind completarea catedrelor cu alte discipline decât specializarea dobândita prin studii

33981098. DEC. CC 55/19 martie 1998 - M. Of. 160 - 22.IV.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Decretului nr. 311/1954 privind stabilirea dobânzilor legale

204581099. O. MF 521/12 martie 1998 - M. Of. 118 - 18.III.1998
privind Prospectul de emisiune al certificatelor de depozit cu dobânda ale statului, seria 1998 PF3

204471100. O. MF 276/10 februarie 1998 - M. Of. 63 - 11.II.1998
privind prospectul de emisiune a certificatelor de depozit cu dobânda ale statului, seria 1998 PF2

204441101. O. MF 127/23 ianuarie 1998 - M. Of. 24 - 26.I.1998
al Ministrului Finantelor privind prospectul de emisiune a certificatelor de depozit cu dobânda ale statului, seria 1998PF1

221121102. OUG. 48/10 septembrie 1997 - M. Of. 239 - 12.IX.1997
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Abrogat prin:
Legea nr. 166/17 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998

221071103. OUG. 43/10 iulie 1997 - M. Of. 153 - 14.VII.1997
pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Modificari si completari:
-OUG. 48/10 septembrie 1997 - M. Of. 239 - 12.IX.1997
Legea nr. 166/17 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
-DEC. CC 101/9 iulie 1998 - M. Of. 340 - 9.IX.1998
-OUG. 21/28 septembrie 1998 - M. Of. 368 - 29.IX.1998

1471211104. O. ASPAAS 721/21 iunie 2018 - M. Of. nr. 10-08-2018 - ..
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari si a firmelor de audit în România, recunoasterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea si redobândirea autorizării


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi