S-au gasit 53 rezultate in 0.1776 secunde.
Inapoi

1470011. D. PRES 737/09 august 2018 - M. Of. nr. 702 - 13.VIII.2018
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu optiune de amânare a tragerii până la aparitia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2018

1340122. H. G 768/19 octombrie 2016 - M. Of. nr. 852 - 26.X.2016
privind organizarea si functionarea Platformei nationale pentru reducerea riscurilor la dezastre

1283173. D. PRES 991/15 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregătire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo

1283164. L. P 323/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 01 - 04.I.2016
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregătire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
Memorandum de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de pregătire si prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013)

1127215. N. ASF 6/14 august 2013 - M. Of. nr. 521 - 20.VIII.2013
privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale

1117926. H. S 44/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 392 - 29.VI.2013
cu privire la documentul european de consultare - Cartea verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale si a celor provocate de om - COM (2013) 213 final

1103177. L. P 65/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 200 - 09.IV.2013
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la lasi la 3 martie 2012
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor

1103188. D. PRES 333/27 martie 2013 - M. Of. nr. 200 - 09.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iasi la 3 martie 2012

1090329. O. CSA 1/11 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 47 - 22.I.2013
pentru modificarea si completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009  

10078210. H. G 1089/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 801 - 11.XI.2011
pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

10007011. H. G 932/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si modernizare sediu Primărie Odobesti, judetul Vrancea”

9931112. H. G 809/10 august 2011 - M. Of. nr. 592 - 22.VIII.2011
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

9657813. H. G 243/16 martie 2011 - M. Of. nr. 212 - 28.III.2011
pentru modificarea anexei nr. 2/27 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

9389914. H. G 1096/03 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 771 - 18.XI.2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Consolidare si refunctionalizare Spital Orăsenesc «Dr. Maria Burghele», orasul Buftea”

9325415. L. P 182/14 octombrie 2010 - M. Of. nr. 696 - 19.X.2010
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor

9325516. D. PRES 947/12 octombrie 2010 - M. Of. nr. 696 - 19.X.2010
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009

8753717. DEC. CSA 780/14 octombrie 2009 - M. Of. nr. 916 - 28.XII.2009
privind acordarea autorizatiei de functionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. pentru desfăsurarea activitătii de asigurare obligatorie a locuintelor

8746918. H. G 1559/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 908 - 23.XII.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

8709119. L. P 353/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
Memorandum de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei

8709220. D. PRES 1669/10 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 860 - 10.XII.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind cadrul institutional al Initiativei de Pregătire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007

8559121. O. CSA 20/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 691 - 14.X.2009
pentru modificarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009

8472422. O. CSA 17/01 septembrie 2009 - M. Of. nr. 610 - 07.IX.2009
pentru punerea în aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale

8018023. L. P 21/27 februarie 2009 - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tn domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor

8018124. D. PRES 379/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării si înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2007

6794025. H. G 873/01 august 2007 - M. Of. nr. 624 - 11.IX.2007
pentru aprobarea Acordului de cofinantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind implementarea proiectului „Întărirea capacitătii Guvernului României de a gestiona situatiile dificile generate de dezastre naturale - Dezvoltarea capacitătii pentru situatii de urgentă (CDES)”, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2007 si la 2 mai 2007
Acord de cofinantare între Ministerul Administratiei si Internelor si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind implementarea proiectului „Întărirea capacitătii Guvernului României de a gestiona situatiile dificile generate de dezastre naturale - Dezvoltarea capacitătii pentru situatii de urgentă (CDES)”

6462126. L. P 64/22 martie 2007 - M. Of. nr. 228 - 03.IV.2007
pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
Protocol aditional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om

6462227. D. PRES 230/21 martie 2007 - M. Of. nr. 228 - 03.IV.2007
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

5801828. O. MMGA 406/28 aprilie 2006 - M. Of. nr. 453 - 25.V.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Centrul pentru Dezvoltare si Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi si restaurării zonelor umede, prevenirii inundatiilor, managementului zonei costiere, evaluării si remedierii mediului si pregătirii în caz de dezastre, semnat la Bucuresti la 13 ianuarie 2006
Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Centrul pentru Dezvoltare si Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi si restaurării zonelor umede, prevenirii inundatiilor, managementului zonei costiere, evaluării si remedierii mediului si pregătirii în caz de dezastre

5572229. H. G 182/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2006
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren

5549430. H. G 105/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 106 - 03.II.2006
pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.669/2005 privind constituirea si functionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre

5487931. H. G 1669/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 7 - 04.I.2006
privind constituirea si functionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre
Modificari si completari:
-H. G 105/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 106 - 03.II.2006

5282332. L. P 268/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 912 - 12.X.2005
pentru ratificarea Conventiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicatii pentru atenuarea efectelor dezastrelor si actiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
Conventia de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicatii pentru atenuarea efectelor dezastrelor si actiuni umanitare

5282433. D. PRES 970/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 912 - 12.X.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicatii pentru atenuarea efectelor dezastrelor si actiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998

4406334. H. G 1075/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 702 - 04.VIII.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren

4256135. O. MS 585/19 mai 2004 - M. Of. nr. 489 - 01.VI.2004
al ministrului sănătătii privind înfiintarea Compartimentului pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si crize
Abrogat prin:
-O. MS 632/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 541 - 27.VI.2005

4177336. L. P 58/24 martie 2004 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2004
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor

4177437. D. PRES 159/23 martie 2004 - M. Of. nr. 362 - 26.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta la 9 aprilie 2003

4167638. H. G 523/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 350 - 21.IV.2004
privind aprobarea “Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului
Modificari si completari:
-H. G 932/21 septembrie 2011 - M. Of. nr. 695 - 30.IX.2011

4064739. L. P 44/17 martie 2004 - M. Of. nr. 258 - 24.III.2004
pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu (FGM), privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 si la Bucuresti la 15 octombrie 2003
Scrisoare de acord

4064840. D. PRES 136/15 martie 2004 - M. Of. nr. 258 - 24.III.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu (FGM), privind asistenta financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 si la Bucuresti la 15 octombrie 2003

3938441. H. G 1603/23 decembrie 2003 - M. Of. 44 - 20.I.2004
privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnate la Budapesta la 9 aprilie 2003
Protocol între Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea si ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor

3673542. H. G 967/22 august 2003 - M. OF. 625 - 1.IX.2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru asistentă medicală de urgentă în caz de dezastre si epidemii

2487143. L. P 431/18 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea împotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta în caz de dezastre

2487244. D. PRES 583/17 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 pri vind apararea împotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta în caz de dezastre

875445. H. G 1311/7 decembrie 2000 - M. Of. 692 - 22.XII.2000
pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungara în domeniul activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor si de limitare si înlaturare a urmarilor unor dezastre, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 1999
Protocol de colaborare între Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungara în domeniul activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor si de limitare si înlaturare a urmarilor unor dezastre

2197946. OUG. 179/26 octombrie 2000 - M. Of. 535 - 31.X.2000
privind trecerea unitătilor militare de protectie civilă de la Ministerul Apărării Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilă pentru interventie de urgentă în caz de dezastre

2182347. OUG. 14/13 martie 2000 - M. Of. 114 - 16.III.2000
privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta in caz de dezastre

736648. D. PRES 431/17 decembrie 1999 - M. Of. 628 - 23.XII.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, incheiata la Bucuresti la 24 decembrie 1998 intre Comisia Europeana si Guvernul României

1895449. L. P 197/17 decembrie 1999 - M. Of. 628 - 23.XII.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, incheiata la Bucuresti la 24 decembrie 1998 intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei

726150. D. PRES 326/7 octombrie 1999 - M. Of. 491 - 13.X.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare în interventia si raspunsul de urgenta la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

1891051. L. P 153/11 octombrie 1999 - M. Of. 491 - 13.X.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare în interventia si raspunsul de urgenta la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

2172452. OG. G 45/16 august 1999 - M. Of. 394 - 19.VIII.1999
pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finantare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundatii, încheiata la Bucuresti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeana si Guvernul României

2168753. OG. G 8/28 ianuarie 1999 - M. Of. 40 - 29.I.1999
pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare in interventia si raspunsul de urgenta la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
Acord intre guvernele statelor participante la Cooperarea Economica a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare in interventia si raspunsul de urgenta la dezastre naturale si provocate de om
Rectificare - M. Of. nr. 450 - 24.V.2006


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi