S-au gasit 361 rezultate in 0.1961 secunde.
Inapoi

1473391. H. G 700/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 777 - 10.IX.2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Managementul regional al deseurilor urbane si ecologizarea rampelor de deseuri din judetul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 - „Sistem integrat de management al deseurilor în Iasi, Satu Mare si Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

1463272. OUG. G 74/17 iulie 2018 - M. Of. nr. 630 - 19.VII.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

1457003. O. CNCAN 129/05 iunie 2018 - M. Of. nr. 517 - 25.VI.2018
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat

1452704. H. CD 28/23 mai 2018 - M. Of. nr. 445 - 29.V.2018
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: optiuni pentru abordarea interfetei dintre legile privind substantele chimice, produsele si deseurile - COM(2018) 32

1448595. O. MMED 415/03 mai 2018 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2018
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

1444466. L. P 87/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

1444477. D. PRES 334/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 311 - 10.IV.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

1438978. H. S 32/05 martie 2018 - M. Of. nr. 214 - 09.III.2018
privind propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului - Instalatiile portuare de preluare pentru descărcarea deseurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE si de modificare a Directivei 2009/16/CE si a Directivei 2010/65/UE - COM (2018) 33 final

1425889. H. G 942/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2018
privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor

14244610. L. P 271/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

14244711. D. PRES 1303/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1036 - 28.XII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

13970912. O. CNCAN 148/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 629 - 02.VIII.2017
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerintele de securitate pentru activitătile de predepozitare a deseurilor radioactive, surselor închise uzate si a combustibilului nuclear uzat

13916313. L. P 166/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 554 - 13.VII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

13916414. D. PRES 627/11 iulie 2017 - M. Of. nr. 554 - 13.VII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

13845515. O. MADR 171/22 mai 2017 - M. Of. nr. 444 - 14.VI.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii 1.17 „ Protectia si refacerea biodiversitătii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

13828916. H. CD 47/30 mai 2017 - M. Of. nr. 416 - 06.VI.2017
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor - Rolul valorificãrii energetice a deseurilor în economia circularã COM (2017) 34

13801917. O. MMED 739/11 mai 2017 - M. Of. nr. 377 - 19.V.2017
al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

13722918. L. P 55/10 aprilie 2017 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2017
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

13723019. D. PRES 369/10 aprilie 2017 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

13723420. H. S 36/11 aprilie 2017 - M. Of. nr. 256 - 12.IV.2017
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării energetice a deseurilor în economia circulară - COM(2017) 34 final

13614421. DEC. PM 169/08 februarie 2017 - M. Of. nr. 109 - 08.II.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de cãtre doamna Cornelia Paraschiv a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

13579222. DEC. PM 89/16 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 46 - 17.I.2017
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dan Popescu din functia publică de secretar general la Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive în functia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării si Inovării

13569323. O. MECRMA 1422/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 35 - 12.I.2017
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăsoară operatiuni de valorificare a deseurilor

13394824. O. MMAP 1877/30 septembrie 2016 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor si al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuală si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

13394925. O. MECRMA 1155/12 octombrie 2016 - M. Of. nr. 842 - 24.X.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor si al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuală si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

13380226. OUG. G 68/12 octombrie 2016 - M. Of. nr. 823 - 18.X.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

13292027. O. MMAP 1494/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 682 - 02.IX.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuală si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

13292128. O. MECRMA 846/28 iulie 2016 - M. Of. nr. 682 - 02.IX.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuală si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

13281629. OG. G 24/24 august 2016 - M. Of. nr. 664 - 30.VIII.2016
privind organizarea si desfăsurarea activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

13238330. H. G 540/27 iulie 2016 - M. Of. nr. 591 - 03.VIII.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

13174731. OUG. G 38/28 iunie 2016 - M. Of. nr. 489 - 30.VI.2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

13123732. O. MMAP 932/18 mai 2016 - M. Of. nr. 409 - 31.V.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitătii gestionării deseurilor de ambalaje

13123833. O. MECRMA 481/24 mai 2016 - M. Of. nr. 409 - 31.V.2016
al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilitătii gestionării deseurilor de ambalaje

13079634. O. MMAP 647/31 martie 2016 - M. Of. nr. 349 - 06.V.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

13037235. H. S 53/04 aprilie 2016 - M. Of. nr. 290 - 18.IV.2016
referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European si Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri Generarea, tratarea si transferul transfrontalier de deseuri periculoase si de alte deseuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final

13026036. H. CD 32/06 aprilie 2016 - M. Of. nr. 274 - 12.IV.2016
privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile COM (2015) 595

13006137. H. CD 25/30 martie 2016 - M. Of. nr. 243 - 01.IV.2016
privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si a Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice COM (2015) 593

13006238. H. CD 26/30 martie 2016 - M. Of. nr. 243 - 01.IV.2016
privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor COM (2015) 594

13006339. H. CD 27/30 martie 2016 - M. Of. nr. 243 - 01.IV.2016
privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje COM (2015) 596

12898740. H. S 3/02 februarie 2016 - M. Of. nr. 92 - 08.II.2016
cu privire la Pachetul privind Economia Circulară: COM (2015) 614 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor „închiderea buclei - un plan de actiune ai UE pentru economia circulară, COM (2015) 593 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si a Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice, COM (2015) 594 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, COM (2015) 595 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile, COM (2015) 596 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

12692541. L. P 249/28 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Rectificare - M. Of. nr. 869 - 20.XI.2015

12692642. D. PRES 783/29 octombrie 2015 - M. Of. nr. 809 - 30.X.2015
pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

12343543. OUG. G 5/02 aprilie 2015 - M. Of. nr. 253 - 16.IV.2015
privind deseurile de echipamente electrice si electronice

12232944. H. CD 4/03 februarie 2015 - M. Of. nr. 92 - 04.II.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program “deseuri zero” pentru Europa COM (2014) 398

11968145. O. MMSC 1095/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

11968246. O. ME 945/29 iulie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
al ministrului economiei privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

11968347. O. MDRAP 1601/04 septembrie 2014 - M. Of. nr. 666 - 10.IX.2014
ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.74273.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

11866248. H. G 525/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 501 - 04.VII.2014
pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul gestionării deseurilor radioactive dintre Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive din România si Agentia Natională pentru Gestionarea Deseurilor Radioactive din Franta, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2013
Acord de cooperare în domeniul gestionării deseurilor radioactive

11838649. O. MMSC 824/27 mai 2014 - M. Of. nr. 460 - 24.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deseurilor

11838750. O. ME 2272/18 iunie 2014 - M. Of. nr. 460 - 24.VI.2014
al ministrului economiei pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deseurilor

11821651. O. MMSC 825/27 mai 2014 - M. Of. nr. 434 - 13.VI.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deseurilor

11686852. L. P 211/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 220 - 28.III.2014
privind regimul deseurilor - republicare

11690653. O. CNCAN 56/25 martie 2004 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014
presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat - republicare

11539854. H. G 1168/23 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri

11540055. O. CNCAN 217/24 decembrie 2013 - M. Of. nr. 19 - 11.I.2014
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive

11528656. O. ANRM 202/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

11528757. O. MMSC 2881/03 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

11528858. O. ME 2348/05 decembrie 2013 - M. Of. nr. 01 - 06.I.2014
al ministrului economiei pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deseurilor extractive si în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

11513859. L. P 378/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 827 - 23.XII.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, precum si a Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

11514060. D. PRES 1125/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 827 - 23.XII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, precum si a Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare

11454461. H. G 870/06 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 750 - 04.XII.2013
privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor

11356562. H. G 775/09 octombrie 2013 - M. Of. nr. 633 - 14.X.2013
privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului Judetean Ilfov pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Ilfov“

11261763. H. G 579/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 506 - 12.VIII.2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

11261964. H. G 582/30 iulie 2013 - M. Of. nr. 506 - 12.VIII.2013
pentru aprobarea plătii, din bugetul Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 „Suport pentru ANDRAD pentru obtinerea autorizatiei de amplasare pentru depozitul de deseuri radioactive slab si mediu active Saligny” si al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 „Proiect tehnic si evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deseuri slab si mediu active Saligny”

11183365. L. P 210/27 iunie 2013 - M. Of. nr. 397 - 02.VII.2013
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

11183466. D. PRES 638/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 397 - 02.VII.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

10997167. H. G 90/13 martie 2013 - M. Of. nr. 146 - 19.III.2013
privind modificarea anexei nr. 11/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deseurilor în iasi, Satu Mare si Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000 000 euro în perioada 2006-2009 pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

10870968. O. MS 1279/14 decembrie 2012 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2013
al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a conditiilor de functionare si monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deseurilor medicale periculoase

10872369. O. MS 1288/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
al ministrului sănătătii pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

10872470. O. MMP 4050/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 04 - 03.I.2013
al ministrului mediului si pădurilor pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

10838971. O. MS 1226/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 855 - 18.XII.2012
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activităti medicale

10785372. O. MMP 3838/09 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 795 - 27.XI.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deseuri

10664873. O. MMP 2366/15 iunie 2012 - M. Of. nr. 632 - 04.IX.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

10664974. O. MECMA 1548/13 august 2012 - M. Of. nr. 632 - 04.IX.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

10659775. OG. G 20/23 august 2012 - M. Of. nr. 623 - 30.VIII.2012
privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

10652076. O. MMP 3240/14 august 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10652177. O. ANRMAP 373/14 august 2012 - M. Of. nr. 610 - 24.VIII.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10517278. O. MMP 2266/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 410 - 20.VI.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10517379. O. ANRMAP 335/06 iunie 2012 - M. Of. nr. 410 - 20.VI.2012
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrări publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apă”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologică a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”

10290080. O. MMP 794/06 februarie 2012 - M. Of. nr. 130 - 23.II.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

10280081. O. MMP 2854/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 115 - 14.II.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deseurilor Regiunea 7 Centru, revizuit

10226682. O. MMP 2742/21 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

10226783. O. MECMA 3190/12 decembrie 2011 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

10226884. O. MAI 305/29 decembrie 2011 - M. Of. nr. 48 - 20.I.2012
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluării obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare

10210685. O. MMP 2743/21 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

10210786. O. MECMA 3189/12 decembrie 2011 - M. Of. nr. 24 - 12.I.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producătorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare

10176487. H. G 1222/14 decembrie 2011 - L. P 211/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 837 - 25.XI.2011
privind regimul deseurilor
Republicare:
-L. P 211/15 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 220 - 28.III.2014

10104089. D. PRES 810/14 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 837 - 25.XI.2011
pentru promulgarea Legii privind regimul deseurilor

10062590. H. G 1079/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 780 - 03.XI.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

10045791. O. MMP 2406/04 octombrie 2011 - M. Of. nr. 750 - 25.X.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

10022192. O. MMP 2264/14 septembrie 2011 - M. Of. nr. 715 - 11.X.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectivă a deseurilor de echipamente electrice si electronice

9857393. H. G 660/29 iunie 2011 - M. Of. nr. 488 - 08.VII.2011
privind aprobarea Listei cuprinzând 18 obiective de investitii - platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora

9761594. H. G 459/11 mai 2011 - M. Of. nr. 349 - 19.V.2011
pentru aprobarea plătii contributiei României către Grupul European la Nivel înalt privind Securitatea Nucleară si Managementul Deseurilor Radioactive (ENSREG) pentru organizarea în anul 2011 a Conferintei Europene privind Securitatea Nucleară

9704295. H. G 247/17 martie 2011 - M. Of. nr. 265 - 14.IV.2011
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

9648596. H. S 20/11 martie 2011 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2011
cu privire la propunerea de directivã a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive COM (2010) 618 final

9639497. O. ANSVSA 12/07 martie 2011 - M. Of. nr. 188 - 17.III.2011
al presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea art. 10 din Norma sanitarã veterinarã si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitãtii de neutralizare a deseurilor de origine animalã, aprobatã prin Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005

9538298. O. MMP 2042/22 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 67 - 26.I.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia

9538399. O. MECMA 2934/28 decembrie 2011 - M. Of. nr. 67 - 26.I.2011
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia

95384100. O. ANRM 180/07 decembrie 2010 - M. Of. nr. 67 - 26.I.2011
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia

94992101. L. P 282/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2011
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judetul Neamt, în domeniul public al judetului Neamt si în administrarea Consiliului Judetean Neamt, în vederea realizării unor statii de transfer si sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Neamt”

94993102. D. PRES 1272/27 decembrie 2010 - M. Of. nr. 11 - 05.I.2011
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judetul Neamt, în domeniul public al judetului Neamt si în administrarea Consiliului Judetean Neamt, în vederea realizării unor statii de transfer si sortare în cadrul proiectului “Sistem integrat de gestionare a deseurilor în judetul Neamt”

94648103. H. G 1292/15 decembrie 2010 - M. Of. nr. 862 - 22.XII.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

93558104. H. G 1037/13 octombrie 2010 - M. Of. nr. 728 - 02.XI.2010
privind deseurile de echipamente electrice si electronice

93559105. O. MMP 1761/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 728 - 02.XI.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

92707106. H. G 902/25 august 2010 - M. Of. nr. 622 - 03.IX.2010
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor PHARE RO 2006/018-411.03.04 „Dezafectarea în sigurantă a reactorului nuclear de cercetare (VVR-S)" si PHARE RO 2006/018-411.03.05 „Modernizarea Statiei de tratare a deseurilor radioactive (STDR) din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară - «Horia Hulubei» (IFIN-HH)"

92659107. DEC. PM 218/30 august 2010 - M. Of. nr. 617 - 01.IX.2010
privind numirea domnului Dan Popescu în functia publică de secretar general al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

91491108. O. MMP 1027/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 480 - 13.VII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

91342109. L. P 132/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 461 - 06.VII.2010
privind colectarea selectivă a deseurilor în institutiile publice

91344110. D. PRES 619/29 iunie 2010 - M. Of. nr. 461 - 06.VII.2010
pentru promulgarea Legii privind colectarea selectivă a deseurilor în institutiile publice

91100111. H. G 567/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 429 - 25.VI.2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 11 obiective de investitii - platforme de depozitare si gospodărire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere

90090112. H. G 427/21 aprilie 2010 - M. Of. nr. 299 - 07.V.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

87125113. H. G 1437/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 865 - 11.XII.2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

87132114. H. G 1518/02 decembrie 2009 - M. Of. nr. 866 - 11.XII.2009
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

86554115. O. MMED 1399/26 octombrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului mediului, interimar pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidentă si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori

86555116. O. ME 2032/16 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 797 - 23.XI.2009
al ministrului economiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidentă si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori

84503117. H. G 898/05 august 2009 - M. Of. nr. 581 - 20.VIII.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Dezafectarea reactorului nuclear WR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK -10 si modernizarea instalatiilor Statiei de Tratare a Deseurilor Radioactive" din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" - FIN-HH

83906118. O. MMED 978/10 iulie 2009 - M. Of. nr. 502 - 21.VII.2009
al ministrului mediului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

83885119. H. G 800/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 500 - 20.VII.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei

83609120. O. MAN 70/26 iunie 2009 - M. Of. nr. 466 - 07.VII.2009
al ministrului apărării nationale privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice în Armata României

83586121. O. MTI 767/29 iunie 2009 - M. Of. nr. 464 - 06.VII.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.241(83) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 octombrie 2007

82384122. O. MS 613/15 mai 2009 - M. Of. nr. 343 - 22.V.2009
al ministrului sănătătii privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

82322123. O. MMED 369/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al ministrului mediului privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1 .229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

82323124. O. ME 731/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1 .229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

82324125. O. MAI 74/30 aprilie 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1 .229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

82325126. O. ME 918/12 mai 2009 - M. Of. nr. 337 - 20.V.2009
al ministrului economiei pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje si deseuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 128/2004

79393127. O. ANSVSA 5/16 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 73 - 06.II.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Sigurana Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

77489128. O. CNCAN 443/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 797 - 27.XI.2008
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României

77325129. H. G 1453/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 783 - 24.XI.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri

76954130. H. G 1375/28 octombrie 2008 - M. Of. nr. 754 - 07.XI.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 rectificat al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

76914131. O. MT 1312/22 octombrie 2008 - M. Of. nr. 749 - 06.XI.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

76016132. O. MT 1223/26 septembrie 2008 - M. Of. nr. 680 - 03.X.2008
al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

75918133. H. G 1061/10 septembrie 2008 - M. Of. nr. 672 - 30.IX.2008
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

75869134. H. G 1132/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 667 - 25.IX.2008
privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

75362135. H. G 856/13 august 2008 - M. Of. nr. 624 - 27.VIII.2008
privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

73609136. O. MMDD 636/28 mai 2008 - M. Of. nr. 425 - 06.VI.2008
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activitătilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare

72812137. H. G 411/16 aprilie 2008 - M. Of. nr. 323 - 24.IV.2008
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

72362138. DEC. CC 237/04 martie 2008 - M. Of. nr. 260 - 02.IV.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

71640139. O. MT 235/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 165 - 04.III.2008
al ministrului transporturilor privind acceptarea Codului international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.88(71) a Comitetului Securitătii Maritime din 27 mai 1999, precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.118(74), MSC.135(76) si MSC.178(79) ale Comitetului Securitătii Maritime din anii 2001, 2002 si, respectiv, 2004

69818140. DEC. CC 1101/22 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 847 - 10.XII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor  

69710141. O. MMDD 1823/21 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 838 - 07.XII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

69462142. O. MEF 2014/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 804 - 26.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

68913143. O. MMDD 1207/25 iulie 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

68914144. O. MIRA 306/24 septembrie 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

68915145. O. MEF 1765/20 august 2007 - M. Of. nr. 740 - 01.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

68034146. H. G 1080/05 septembrie 2007 - M. Of. nr. 636 - 17.IX.2007
privind modul de constituire si gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive si dezafectării instalatiilor nucleare si radiologice

67992147. O. MMDD 1349/03 septembrie 2007 - M. Of. nr. 629 - 13.IX.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind abrogarea art. 2^1-2^3 din Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului pentru compusi desemnati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.018/2005 privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

67102148. H. G 788/17 iulie 2007 - M. Of. nr. 522 - 02.VIII.2007
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri

66917149. O. MMDD 951/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 497 - 25.VII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor

66425150. O. MMDD 910/31 mai 2007 - M. Of. nr. 428 - 27.VI.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

66426151. O. MEF 1704/14 iunie 2007 - M. Of. nr. 428 - 27.VI.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

66227152. DEC. CC 511/29 mai 2007 - M. Of. nr. 410 - 19.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) pct. 1 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

65506153. DEC. CC 368/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 321 - 14.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. b) si art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

65336154. O. MMDD 706/18 aprilie 2007 - M. Of. nr. 307 - 09.V.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

65337155. O. MEF 1667/04 mai 2007 - M. Of. nr. 307 - 09.V.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

65140156. DEC. CC 262/20 martie 2007 - M. Of. nr. 287 - 02.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 13 lit. a) si ale anexei nr. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

65160157. OG. G 11/30 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 289 - 02.V.2007
privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive - republicare

65002158. H. G 358/11 aprilie 2007 - M. Of. nr. 271 - 24.IV.2007
pentru modificarea anexei nr. 2 „Planul national de gestionare a deseurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor

64657159. O. MMGA 1364/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

64658160. O. MIE 1499/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 232 - 04.IV.2007
al ministrului integrării europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor

64237161. DEC. CC 91/13 februarie 2007 - M. Of. nr. 190 - 20.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) si (5) si art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

64145162. DEC. CC 132/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 180 - 15.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (5) si ale art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

63787163. O. MECO 1543/06 februarie 2007 - M. Of. nr. 133 - 23.II.2007
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

63583164. H. G 123/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 107 - 13.II.2007
privind stabilirea cuantumului contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2007, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

63257165. O. MMGA 986/19 septembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

63258166. O. MTCT 2188/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

63259167. O. MECO 821/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

63260168. O. MMGA 1385/29 decembrie 2006 - M. Of. nr. 66 - 29.I.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national, regional si judetean

63043169. L. P 26/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 38 - 18.I.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

63044170. D. PRES 50/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 38 - 18.I.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

63045171. L. P 27/15 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 38 - 18.I.2007
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

63046172. D. PRES 51/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 38 - 18.I.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

62845173. O. MMGA 1371/15 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deseurilor periculoase si al eliminării acestora

62846174. O. MFP 2225/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 20 - 12.I.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările si completările ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deseurilor periculoase si al eliminării acestora

62773175. H. G 1872/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2007
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

62283176. O. ANSVSA 273/17 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005

62287177. O. MMGA 1269/21 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

62288178. O. MECO 820/07 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

61856179. O. CNCAN 322/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 970 - 05.XII.2006
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 274/2005 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

61148180. O. MMGA 1140/21 octombrie 2006 - M. Of. nr. 888 - 31.X.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

60765181. O. MMGA 968/14 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

60766182. O. MECO 665/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

60767183. O. MAI 1462/27 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

60435184. OUG. G 61/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

60168185. O. CNCAN 213/23 august 2006 - M. Of. nr. 757 - 06.IX.2006
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Ghidului privind cerinte tehnice pentru proiectarea, amplasarea, constructia, functionarea, închiderea si dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

59603186. O. MMGA 775/28 iulie 2006 - M. Of. nr. 675 - 07.VIII.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Listei localitătilor izolate care pot depozita deseurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

59502187. OG. G 31/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 663 - 02.VIII.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

59338188. H. G 895/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 638 - 25.VII.2006
pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993

58349189. O. MMGA 194/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

58350190. O. MECO 360/22 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

58351191. O. MAI 1325/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

58353192. O. MMGA 456/11 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

58354193. O. MSP 618/13 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
al ministrului sănătătii publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

58026194. H. G 537/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 454 - 25.V.2006
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deseurilor în Iasi, Satu Mare si Sibiu“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

58045195. O. MMGA 493/17 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

57756196. L. P 138/12 mai 2006 - M. Of. nr. 426 - 17.V.2006
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

57757197. D. PRES 658/10 mai 2006 - M. Of. nr. 426 - 17.V.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

57168198. O. MTCT 568/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 357 - 20.IV.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

57089199. O. CNCAN 400/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 345 - 17.IV.2006
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind depozitarea la suprafată a deseurilor radioactive

56664200. L. P 73/23 martie 2006 - M. Of. nr. 285 - 29.III.2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

56665201. D. PRES 362/22 martie 2006 - M. Of. nr. 285 - 29.III.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

56431202. O. MMGA 257/13 martie 2006 - M. Of. nr. 249 - 20.III.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.018/2005 privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

56379203. O. MTCT 322/03 martie 2006 - M. Of. nr. 241 - 17.III.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii
Modificari si completari:
-O. MTCT 568/12 aprilie 2006 - M. Of. nr. 357 - 20.IV.2006

55147204. H. G 1862/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 56 - 20.I.2006
pentru aprobarea proiectului “Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activităti medicale“

54987205. O. MMGA 1229/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Modificari si completari:
-O. MMGA 194/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

54988206. O. MECO 731/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Modificari si completari:
-O. MECO 360/22 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

54989207. O. MAI 1095/10 decembrie 2005 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Modificari si completari:
-O. MAI 1325/02 iunie 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

54949208. O. MMGA 1248/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

54950209. O. MS 1426/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului sănătătii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală

54804210. O. MMGA 1223/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

54805211. O. MECO 715/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2006
al ministrului economiei si comertului privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidentă si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

54600212. O. MMGA 1274/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1180 - 28.XII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind emiterea avizului de mediu la încetarea activitătilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare

54431213. O. MMGA 1225/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1161 - 21.XII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Rectificare - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006

54432214. O. MECO 721/15 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1161 - 21.XII.2005
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Rectificare - M. Of. nr. 44 - 18.I.2006

53856215. O. MMGA 1230/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1101 - 07.XII.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

53675216. H. G 1444/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1075 - 29.XI.2005
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii cuprins în Programul ISPA “Sistem integrat de management al deseurilor solide în municipiul Galati si zonele învecinate“

53448217. O. MMGA 1119/08 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1024 - 18.XI.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind delegarea către Agentia Natională pentru Protectia Mediului a atributiilor ce revin Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deseurilor periculoase si al transportului deseurilor nepericuloase în vederea importului, perfectionării active si a tranzitului

53435218. H. G 1356/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1021 - 17.XI.2005
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea realizării utilitătilor la obiectivul de investitii "Sistem ecologic de sortare, reciclare, tratare a deseurilor menajere si asimilate", orasului Simeria, judetul Hunedoara

53174219. O. MMGA 1027/22 octombrie 2005 - M. Of. nr. 980 - 04.XI.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării“, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004, republicat

53099220. O. MMGA 1018/19 octombrie 2005 - M. Of. nr. 966 - 01.XI.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

53103221. O. CNCAN 274/26 septembrie 2005 - M. Of. nr. 967 - 01.XI.2005
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

52938222. H. G 1210/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 936 - 20.X.2005
privind concesionarea activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

52939223. H. G 1211/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 936 - 20.X.2005
privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animală

52912224. O. MMGA 927/06 octombrie 2005 - M. Of. nr. 929 - 18.X.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

52817225. O. MMGA 901/30 septembrie 2005 - M. Of. nr. 910 - 12.X.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare

52467226. O. MMGA 698/10 august 2005 - M. Of. nr. 858 - 23.IX.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală
Modificari si completari:
-O. MMGA 1248/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
-O. MMGA 456/11 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

52468227. O. MS 940/07 septembrie 2005 - M. Of. nr. 858 - 23.IX.2005
al ministrului sănătătii privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deseurilor rezultate din activitatea medicală
Modificari si completari:
-O. MS 1426/19 decembrie 2005 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2006
-O. MSP 618/13 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006

52235228. O. ANSVSA 80/29 august 2005 - M. Of. nr. 822 - 12.IX.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

52138229. H. G 989/25 august 2005 - M. Of. nr. 801 - 02.IX.2005
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării“

52036230. OG. G 47/11 august 2005 - M. Of. nr. 778 - 26.VIII.2005
privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

51567231. DEC. CC 397/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 694 - 02.VIII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

51213232. H. G 700/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 649 - 22.VII.2005
privind alocarea sumei de 3.700 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005, pentru finantarea activitătilor de conditionare si depozitare în sigurantă a deseurilor radioactive rezultate din procesul de curătare si pregătire a dezafectării Reactorului nuclear tip VVR-S din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei“ - IFIN-HH Bucuresti

51165233. H. G 621/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 639 - 20.VII.2005
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

50740234. O. CNCAN 156/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 571 - 04.VII.2005
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deseurilor radioactive

50471235. DEC. CC 243/10 mai 2005 - M. Of. nr. 516 - 17.VI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

50418236. H. G 514/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 505 - 14.VI.2005
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în tară a deseurilor nepericuloase, în vederea importului, perfectionării active si a tranzitului

50331237. H. G 448/19 mai 2005 - M. Of. nr. 491 - 10.VI.2005
privind deseurile de echipamente electrice si electronice

50097238. O. MTCT 276/23 februarie 2005 - M. Of. nr. 448 - 26.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice“, indicativ GP 107-04

49964239. L. P 143/17 mai 2005 - M. Of. nr. 426 - 19.V.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“

49965240. D. PRES 425/13 mai 2005 - M. Of. nr. 426 - 19.V.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2005 privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt“

49703241. H. G 349/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 394 - 10.V.2005
privind depozitarea deseurilor

49628242. H. G 376/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 387 - 09.V.2005
privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentul complex pentru procesarea deseurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată

49564243. DEC. CC 158/22 martie 2005 - M. Of. nr. 379 - 05.V.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

49452244. H. G 337/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 357 - 27.IV.2005
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.426/2004 pentru aprobarea si implementarea proiectului “Neutralizarea deseurilor periculoase rezultate din activitătile unitătilor sanitare din zona Moldova”

49407245. O. MFP 1574/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 344 bis - 22.IV.2005
al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare si a unui amendament la un memorandum de finantare ISPA
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor solide în judetul Dâmbovita, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Teleorman, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a retelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Pitesti, judetul Arges, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Reabilitarea sectiunii Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucuresti-Brasov, România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Asistentă tehnică pentru întărirea capacitătii institutionale a beneficiarilor finali ai programului ISPA în sectorul de apă si apă uzată din România”
Memorandum de finantare între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura: “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu în România”
Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA: “Reabilitarea retelei de canalizare si facilitătilor de epurare a apelor uzate pentru a proteja fluviul Dunărea în orasul Craiova”

49314246. H. G 268/31 martie 2005 - M. Of. nr. 332 - 20.IV.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

49215247. H. G 281/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 320 - 15.IV.2005
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.428/2004 pentru aprobarea si implementarea proiectului privind “Colectarea, sortarea si reciclarea deseurilor urbane în municipiul Bucuresti”

48769248. DEC. CC 14/20 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 242 - 23.III.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

48771249. OUG. 21/17 martie 2005 - M. Of. nr. 242 - 23.III.2005
privind sustinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 “Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt”

48524250. O. MMGA 95/12 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri

48528251. O. MMGA 95/12 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 bis - 08.III.2005
Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri

48390252. DEC. CC 49/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 174 - 28.II.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

48120253. O. MMGA 117/24 mai 2004 - M. Of. nr. 121 - 08.II.2005
Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării” - republicare
Modificari si completari:
-O. MMGA 1027/22 octombrie 2005 - M. Of. nr. 980 - 04.XI.2005

47967254. O. MMGA 756/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 86 - 26.I.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

47968255. O. MMGA 757/26 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 86 - 26.I.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor
Modificari si completari:
-O. MMGA 1230/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1101 - 07.XII.2005

47970256. DEC. CC 519/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 87 - 26.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

47971257. O. MMGA 614/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 87 - 26.I.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004

47886258. DEC. CC 506/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 68 - 20.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

47839259. O. MMGA 880/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 55 - 17.I.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

47743260. H. G 2426/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
pentru aprobarea si implementarea proiectului “Neutralizarea deseurilor periculoase rezultate din activitătile unitătilor sanitare din zona Moldova”
Abrogat prin:
-H. G 337/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 357 - 27.IV.2005

47744261. H. G 2428/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
pentru aprobarea si implementarea proiectului privind “Colectarea, sortarea si reciclarea deseurilor urbane în municipiul Bucuresti”
Modificari si completari:
-H. G 281/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 320 - 15.IV.2005

47609262. O. MMGA 751/23 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan

47610263. O. MECO 870/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2005
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan

47442264. H. G 2293/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1261 - 28.XII.2004
privind gestionarea deseurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase

47155265. H. G 2255/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1209 - 16.XII.2004
privind stabilirea echipamentelor pentru protectia mediului, achizitionate pentru tratarea deseurilor de lemn, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată

45489266. H. G 1470/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004
privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor

45276267. H. G 1587/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 910 - 06.X.2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitării deseurilor solide în judetul Dâmbovita”

44952268. O. MSF 1029/18 august 2004 - M. Of. nr. 853 - 17.IX.2004
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale

44746269. O. MMGA 367/31 august 2004 - M. Of. nr. 822 - 07.IX.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”

44721270. O. MMGA 338/13 august 2004 - M. Of. nr. 820 - 06.IX.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

44722271. O. MECO 625/31 august 2004 - M. Of. nr. 820 - 06.IX.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

44734272. O. MFP 1255/23 august 2004 - M. Of. nr. 821 - 06.IX.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

44736273. O. MECO 622/26 august 2004 - M. Of. nr. 821 - 06.IX.2004
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară si de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finantează activitatea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

44742274. O. ANU 844/09 august 2004 - M. Of. nr. 818 - 06.IX.2004
al presedintelui Agentiei Nucleare pentru aprobarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice

44655275. H. G 1349/26 august 2004 - M. Of. nr. 806 - 01.IX.2004
privind aprobarea alocării sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004 pentru finantarea activitătilor de gestionare a deseurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” IFIN-HH Bucuresti, pe platforma Bucuresti-Măgurele

44480276. O. MS 997/11 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale

43309277. H. G 899/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 601 - 05.VII.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

42564278. O. MMGA 117/24 mai 2004 - M. Of. nr. 490 - 01.VI.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”
Modificari si completari:
-O. MMGA 367/31 august 2004 - M. Of. nr. 822 - 07.IX.2004
-O. MMGA 614/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 87 - 26.I.2005
-O. MMGA 1027/22 octombrie 2005 - M. Of. nr. 980 - 04.XI.2005

42148279. H. G 676/05 mai 2004 - M. Of. nr. 429 - 13.V.2004
pentru aprobarea si implementarea proiectului “Neutralizarea si eliminarea deseurilor periculoase de acetoncianhidrină existente în depozitul fostei Societăti Comerciale «METADET» - S.A. Fălticeni, judetul Suceava”

41963280. O. CNCAN 56/25 martie 2004 - M. Of. nr. 393 - 04.V.2004
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive
Republicare:
-O. CNCAN 56/25 martie 2004 - M. Of. nr. 223 - 28.III.2014

41520281. O. MAPAM 2/05 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 324 - 15.IV.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

41522282. O. MECO 118/02 martie 2004 - M. Of. nr. 324 - 15.IV.2004
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

41521283. O. MTCT 211/06 februarie 2004 - M. Of. nr. 324 - 15.IV.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României

41359284. DEC. CC 80/02 martie 2004 - M. Of. nr. 300 - 06.IV.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobată si modificată prin Legea nr. 465/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

40560285. O. MECO 128/04 martie 2004 - M. Of. nr. 244 - 19.III.2004
al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje si deseuri de ambalaje

40201286. H. G 228/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 189 - 04.III.2004
privind controlul introducerii în tară a deseurilor nepericuloase, în vederea importului, perfectionării active si a tranzitului
Modificari si completari:
-H. G 228/24 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005
Abrogat prin:
-H. G 895/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 638 - 25.VII.2006

39905287. H. G 166/12 februarie 2004 - M. Of. 148 - 19.II.2004
pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”
Modificari si completari:
-H. G 989/25 august 2005 - M. Of. nr. 801 - 02.IX.2005
-O. MMGA 1027/22 octombrie 2005 - M. Of. nr. 980 - 04.XI.2005

39318288. H. G 1601/23 decembrie 2003 - M. Of. 33 - 15.I.2004
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

37590289. L. P 431/27 octombrie 2003 - M. OF. 773 - 4.XI.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

37591290. D. PRES 663/22 octombrie 2003 - M. OF. 773 - 4.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

37263291. H. G 1161/2 octombrie 2003 - M. OF. 715 - 14.X.2003
privind stabilirea echipamentelor pentru protectia mediului, achizitionate pentru tratarea deseurilor în stare lichidă si a apelor uzate rezultate din diferite procese tehnologice industriale, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată

36932292. H. G 1071/11 septembrie 2003 - M. OF. 664 - 19.IX.2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător

36196293. L. P 320/8 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

36197294. D. PRES 455/7 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

35836295. OUG. 61/25 iunie 2003 - M. OF. 461 - 28.VI.2003
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

34803296. L. P 126/11 aprilie 2003 - M. OF. 284 - 23.IV.2003
pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Sistem integrat de management al deseurilor în Municipiul Râmnicu Vâlcea, România”, semnat la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 11 aprilie 2002
Memorandum de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Sistem integrat de management al deseurilor în Municipiul Râmnicu Vâlcea, România”

34804297. D. PRES 200/10 aprilie 2003 - M. OF. 284 - 23.IV.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Sistem integrat de management al deseurilor în Municipiul Râmnicu Vâlcea, România”, semnat la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 11 aprilie 2002

33892298. O. MAPME 1147/10 decembrie 2002 - M. Of. 150 - 7.III.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri

33893299. O. MAPME 1215/10 decembrie 2002 - M. Of. 150 - 7.III.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

33687300. H. G 123/30 ianuarie 2003 - M. Of. 113 - 24.II.2003
privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapă
Abrogat prin:
-H. G 1470/09 septembrie 2004 - M. Of. nr. 954 - 18.X.2004

33396301. OG. G 11/30 ianuarie 2003 - M. Of. 61 - 1.II.2003
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală
Modificari si completari:
-L. P 320/8 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
-OG. G 31/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 663 - 02.VIII.2006

33087302. O. MAPME 1190/23 decembrie 2002 - M. Of. 2 - 7.I.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
Rectificare - M. Of. 86 - 11.II.2003
Abrogat prin:
-O. MMGA 880/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 55 - 17.I.2005

32518303. O. CNCAN 183/6 septembrie 2002 - M. Of. 913 - 14.XII.2002
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normelor pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României
Abrogat prin:
-O. CNCAN 274/26 septembrie 2005 - M. Of. nr. 967 - 01.XI.2005

32383304. H. G 1357/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
pentru stabilirea autoritătilor publice responsabile de controlul si supravegherea importului, exportului si tranzitului de deseuri
Abrogat prin:
-H. G 895/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 638 - 25.VII.2006

32245305. O. CNCAN 192/26 septembrie 2002 - M. Of. 867 - 2.XII.2002
al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu

32206306. O. MLTL 779/21 mai 2002 - M. Of. 862 - 29.XI.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind instalatiile de receptie portuare pentru deseurile generate de navă si reziduurile mărfii

32114307. O. MAPME 867/30 septembrie 2002 - M. Of. 848 - 25.XI.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deseuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit si pe lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri
Abrogat prin:
-O. MMGA 95/12 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005
-O. MMGA 95/12 februarie 2005 - M. Of. nr. 194 - 08.III.2005

32115308. D. PRES 933/25 noiembrie 2002 - M. Of. 849 - 25.XI.2002
privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan de deseuri

30984309. H. G 856/16 august 2002 - M. Of. 659 - 5.IX.2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

30184310. DEC. CC 157/30 mai 2002 - M. Of. 493 - 9.VII.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

29999311. O. MAPM 279/3 aprilie 2002 - M. Of. 459 - 27.VI.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind înfiintarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnati, în cadrul Directiei de gestiune a deseurilor si substantelor chimice periculoase
Abrogat prin:
-O. MMGA 1018/19 octombrie 2005 - M. Of. nr. 966 - 01.XI.2005

29825312. O. MAPM 116/11 februarie 2002 - M. Of. 427 - 19.VI.2002
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si digurilor care realizează depozite de deseuri industriale-NTLH-023

40825313. O. MLTL 289/06 martie 2002 - M. Of. nr. 427 - 19.VI.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor si digurilor care realizează depozite de deseuri industriale-NTLH-023

29601314. O. MSF 219/1 aprilie 2002 - M. Of. 386 - 6.VI.2002
al Ministrului Sănătătii si Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitătile medicale si a Metodologiei de cuLegere a datelor pentru baza natională de date privind deseurile rezultate din activitătile medicale
Modificari si completari:
-O. MS 997/11 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
-O. MSF 1029/18 august 2004 - M. Of. nr. 853 - 17.IX.2004

29440315. L. P 265/15 mai 2002 - M. Of. 352 - 27.V.2002
pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminării acestora
Amendamente la Conventia de la Basel

29441316. D. PRES 389/14 mai 2002 - M. Of. 352 - 27.V.2002
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminării acestora

29210317. DEC. CC 113/2 aprilie 2002 - M. Of. 308 - 9.V.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

28955318. H. G 349/11 aprilie 2002 - M. Of. 269 - 23.IV.2002
privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje
Rectificare - M. Of. 381 - 5.VI.2002
Modificari si completari:
-H. G 899/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 601 - 05.VII.2004

28709319. DEC. CC 62/26 februarie 2002 - M. Of. 232 - 8.IV.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

28410320. D. PRES 177/7 martie 2002 - M. Of. 177 - 14.III.2002
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminării acestora

28348321. H. G 162/20 februarie 2002 - M. Of. 164 - 7.III.2002
privind depozitarea deseurilor
Abrogat prin:
-H. G 349/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 394 - 10.V.2005

28333322. H. G 128/14 februarie 2002 - M. Of. 160 - 6.III.2002
privind incinerarea deseurilor
Modificari si completari:
-H. G 268/31 martie 2005 - M. Of. nr. 332 - 20.IV.2005

28134323. O. MAAP 498/27 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protectie în ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere

28141324. O. MAAP 495/27 decembrie 2001 - M. Of. 124 - 15.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile care se aplică prelucrării unor deseuri animale în vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibil

27939325. O. MAAP 504/28 decembrie 2001 - M. Of. 78 - 1.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea si prelucrarea deseurilor animale, comercializarea lor si prevenirea agentilor patogeni din furajele care contin produse de origine animală sau peste

27612326. H. G 9/10 ianuarie 2002 - M. Of. 30 - 17.I.2002
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator

27546327. O. MAAP 483/12 decembrie 2001 - M. Of. 22 - 16.I.2002
privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare

26893328. D. PRES 915/16 noiembrie 2001 - M. Of. 763 - 29.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt, Romania", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000
Memorandum de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt"*) din 22 decembrie 2000

26894329. D. PRES 740/3 octombrie 2001 - M. Of. 763 - 29.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

26895330. L. P 648/19 noiembrie 2001 - M. Of. 763 - 29.XI.2001
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt, Romania", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

26896331. L. P 512/4 octombrie 2001 - M. Of. 763 - 29.XI.2001
pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000

26272332. L. P 600/31 octombrie 2001 - M. Of. 711 - 8.XI.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

26273333. D. PRES 853/30 octombrie 2001 - M. Of. 711 - 8.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

26232334. O. MAAP 373/26 septembrie 2001 - M. Of. 703 - 6.XI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare

25519335. O. MIR 265/20 august 2001 - M. Of. 566 - 11.IX.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice si a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile
Modificari si completari:
-O. MECO 786/19 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1211 - 16.XII.2004

40715336. O. MAP 503/30 august 2001 - M. Of. nr. 566 - 11.IX.2001
al Ministrului Administratiei Publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice si a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile
Modificari si completari:
-O. MAI 440/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1211 - 16.XII.2004

25236337. OG. G 14/26 iulie 2001 - M. Of. 474 - 20.VIII.2001
pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 si la Bucuresti la 22 decembrie 2000
Memorandum de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Program pentru managementul deseurilor în Piatra-Neamt, România"

25014338. L. P 465/18 iulie 2001 - M. Of. 422 - 30.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

25015339. D. PRES 618/17 iulie 2001 - M. Of. 422 - 30.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

24941340. L. P 426/18 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

24942341. D. PRES 578/17 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

24112342. H. G 479/17 mai 2001 - M. Of. 274 - 28.V.2001
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului Municipiului Fălticeni, pentru neutralizarea si eliminarea deseurilor periculoase existente pe platforma industrială a Societătii Comerciale „Metadet“ - S.A. Fălticeni

24088343. O. MIR 145/21 mai 2001 - M. Of. 271 - 24.V.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Industriei si Resurselor nr. 64/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

23877344. L. P 217/30 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2000 privind exceptarea exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din Municipiul Oradea”

23878345. D. PRES 284/26 aprilie 2001 - M. Of. 227 - 4.V.2001
pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de ugentă a Guvernuliu nr 65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adăugată pentru obiectivul de investitii “Incinerator - sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din Municipiul Oradea”

23781346. O. MIR 64/7 martie 2001 - M. Of. 203 - 23.IV.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile

23433347. L. P 99/26 martie 2001 - M. Of. 158 - 29.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

23434348. D. PRES 147/23 martie 2001 - M. Of. 158 - 29.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

23092349. H. G 262/22 februarie 2001 - M. Of. 114 - 6.III.2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

22827350. OUG. 11/26 ianuarie 2001 - M. Of. 66 - 07.II.2001
privind unele masuri pentru achizitionare metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

22829351. OUG. 16/26 ianuarie 2001 - M. Of. 66 - 07.II.2001
privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile
Republicare: OUG. 16/26 ianuarie 2001 - M. Of. 104 - 7.II.2002
Modificari si completari:
-L. P 138/12 mai 2006 - M. Of. nr. 426 - 17.V.2006

21887352. OUG. 78/16 iunie 2000 - M. Of. 283 - 22.VI.2000
privind regimul deseurilor
Modificari si completari:
-L. P 426/18 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
-L. P 101/25 aprilie 2006 - M. Of. nr. 393 - 08.V.2006
-OUG. 61/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006

21874353. OUG. 65/2 iunie 2000 - M. Of. 251 - 6.VI.2000
privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei si a taxei pe valoarea adãugatã pentru obiectivul de investitii „Incinerator – sistem de ardere si neutralizare a deseurilor din Municipiul Oradea

7769354. H. G 383/12 mai 2000 - M. Of. 220 - 18.V.2000
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice naturã, precum si al altor mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populatiei si pentru mediul înconjurãtor

22385355. OUG. 173/5 noiembrie 1999 - M. Of. 547 - 9.XI.1999
privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor
plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

7000356. D. PRES 61/19 februarie 1999 - M. Of. 283 - 21.VI.1999
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la Viena la 5 septembrie 1997

7131357. D. PRES 192/12 iunie 1999 - M. Of. 283 - 21.VI.1999
privind promulgarea legii pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la Viena la 5 septembrie 1997

18862358. L. P 105/16 iunie 1999 - M. Of. 283 - 21.VI.1999
pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la Viena la 5 septembrie 1997
Conventie Comuna asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive

15853359. H. G 245/15 aprilie 1998 - M. Of. 162 - 23.IV.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Depozit deseuri menajere in orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna"

16396360. H. G 148/23 martie 1998 - M. Of. 124 - 25.III.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare depozit de deseuri menajere in orasul Ludus, judetul Mures"

20554361. O. MMPS 24/14 ianuarie 1998 - M. Of. 87 - 24.II.1998
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitatea de valorificare a deseurilor proteice


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi