S-au gasit 84 rezultate in 0.1415 secunde.
Inapoi

1477791. O. MS 1567/20 decembrie 2019 - M. Of. nr. 20 - 09.I.2019
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii

1262912. O. MFP 897/03 august 2015 - M. Of. nr. 711 - 22.IX.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societătilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societătilor
Rectificare - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015

1234243. O. MS 392/01 aprilie 2015 - M. Of. nr. 251 - 15.IV.2015
al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătătii a sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătătii si a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora

1225984. O. MFP 170/17 februarie 2015 - M. Of. nr. 139 - 24.II.2015
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

1164925. O. MFP 295/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 172 - 11.III.2014
al viceprim-ministrului, ministrul interimar al finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

1134556. DEC. PM 419/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 617 - 03.X.2013
privind transferul în interesul serviciului al doamnei Florea Gherghina din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de executie vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Unitatea de plata si contabilitate al Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice“ din structura Ministerului Economiei

1095677. H. CAFR 5/04 februarie 2013 - M. Of. nr. 95 - 15.II.2013
pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil si a testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului stiintific de doctor obtinut în domeniul „contabilitate”

1080538. O. MFP 1543/23 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 818 - 05.XII.2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, specifice unitătilor teritoriale ale Trezoreriei Statului

1002089. O. MFP 2595/30 septembrie 2011 - M. Of. nr. 713 - 10.X.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului

9972510. O. MADR 204/02 septembrie 2011 - M. Of. nr. 656 - 14.IX.2011
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 498/2008

9882311. O. MFP 2239/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 522 - 25.VII.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

9552312. H. CECAR 11/27 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 89 - 03.II.2011
pentru aprobarea elaborării si publicării standardului profesional “Controlul calitătii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate”

8973013. O. MS 281/06 aprilie 2010 - M. Of. nr. 251 - 19.IV.2010
al ministrului sănătătii pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătătii a sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătătii si a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora

8959314. O. MFP 836/19 martie 2010 - M. Of. nr. 232 - 13.IV.2010
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008

8620315. O. MAPDR 648/29 octombrie 2009 - M. Of. nr. 754 - 05.XI.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru modificarea si completarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 498/2008

7832516. DEC. ICCJ 4/21 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 868 - 22.XII.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de efectuare a unor înregistrări inexacte sau de a omite înregistrările în contabilitate, respectiv, la raportul dintre infractiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si aceea de fals intelectual prevăzută la art. 43 din Legea contabilitătii nr. 82/1991

7763317. O. MSP 1842/06 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 816 - 05.XII.2008
al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii

7662418. O. MADR 498/11 august 2008 - M. Of. nr. 730 - 28.X.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Planurilor de conturi si a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

7451019. O. MEF 2005/27 iunie 2008 - M. Of. nr. 536 - 16.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi
Rectificare - M. Of. nr. 583 - 04.VIII.2008

5896720. O. MFP 1079/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 587 - 06.VII.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi

5425221. O. MFP 1826/02 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1140 - 16.XII.2005
al ministrului finantelor publice pentru stabilirea competentelor privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor confiscate, intrate definitiv în proprietatea privată a statului, depozitate la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti

5346022. O. MFP 1739/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1026 - 18.XI.2005
al ministrului finantelor publice privind transferul si înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor finali ISPA - regii autonome, societăti comerciale - a facturilor privind asistenta tehnică, achizitiile de bunuri si lucrări publice

5048623. O. MFP 754/06 iunie 2005 - M. Of. nr. 518 - 17.VI.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/părtilor sociale/unitătilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare

5048724. O. CNVM 29/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 518 - 17.VI.2005
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor/părtilor sociale/unitătilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare

4988725. O. MFP 568/04 mai 2005 - M. Of. nr. 419 - 18.V.2005
al ministrului finantelor publice privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

4988826. O. BNR 3/04 mai 2005 - M. Of. nr. 419 - 18.V.2005
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

4861827. O. BNR 1/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 211 - 14.III.2005
pentru modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

4584828. O. MFP 1376/17 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1012 - 03.XI.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora

4434629. O. MFP 1153/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 748 - 17.VIII.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de România la Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

4386930. O. MFP 1088/16 iulie 2004 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea încontabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

4343331. O. MFP 948/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

4343432. O. BNR 4/11 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

4217633. O. MFP 706/06 mai 2004 - M. Of. nr. 434 - 14.V.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale a unor operatiuni ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004

4208734. O. MFP 650/26 aprilie 2004 - M. Of. nr. 418 - 11.V.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003

4018235. O. BNR 3/13 februarie 2004 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2004
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

3763636. DEC. MFP 9/8 octombrie 2003 - M. OF. 781 - 6.XI.2003
a Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit, coroborate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

3545437. O. MFP 705/3 iunie 2003 - M. OF. 395 - 6.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

3526038. O. MFP 870/27 iunie 2002 - M. OF. 364 - 28.V.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD

3476839. C. BNR 15/17 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudentă bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor finanicare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001

3454240. O. MFP 473/5 aprilie 2003 - M. OF. 246 - 10.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Normelor pentru înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de stingere a obligatiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

3448141. C. BNR 6/20 februarie 2003 - M. OF. 237 - 8.IV.2003
privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, si a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare, si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit

3441642. O. MFP 188/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modificării si completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, precum si a modificării si completării Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

3441943. O. BNR 2/12 februarie 2003 - M. OF. 228 - 4.IV.2003
privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001
Modificari si completari:
-O. BNR 1/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 211 - 14.III.2005

3864744. O. BNR 1/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea modificării si completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, precum si a modificării si completării Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

3380145. O. MAAP 107/11 februarie 2003 - M. Of. 138 - 4.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind extinderea retelei experimentale de informatii contabile agricole si a studiului de contabilitate a fermei în exploatatiile agricole

3326446. O. MFP 1746/17 decembrie 2002 - M. Of. 36 - 23.I.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutii publice si a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni

3277047. O. MFP 1742/17 decembrie 2002 - M. Of. 947 - 23.XII.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

4091548. O. CNVM 106/10 decembrie 2002 - M. Of. nr. 947 - 23.XII.2002
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

3140049. O. MFP 1276/30 septembrie 2002 - M. Of. 728 - 7.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea termenului de depunere a situatiilor financiare retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate

3065750. O. MFP 990/26 iulie 2002 - M. Of. 574 - 2.VIII.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

2832451. O. MFP 298/25 februarie 2002 - M. Of. 157 - 5.III.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 si reflectarea în contabilitate a acestora
Modificari si completari:
-O. MFP 128/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 153 - 21.II.2005
Abrogat prin:
-O. MFP 144/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 158 - 22.II.2005

2818852. C. BNR 4/1 februarie 2002 - M. Of. 135 - 20.II.2002
privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate, întocmirea unor situatii financiar-contabile si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la bănci

2764053. O. MFP 2328/28 decembrie 2001 - M. Of. 34 - 18.I.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate

4077454. O. CSA 2390/28 decembrie 2001 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2002
al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate

2618755. O. MFP 1982/8 octombrie 2001 - M. Of. 694 - 1.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Modificari si completari:
-O. MFP 948/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004

4073956. O. BNR 5/08 octombrie 2001 - M. Of. nr. 694 - 01.XI.2001
al Guvernatorului Bancii Nationale a României pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Modificari si completari:
-O. MFP 948/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004

2585457. O. MFP 1879/27 septembrie 2001 - M. Of. 640 - 12.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

2524858. O. MFP 1469/1 august 2001 - M. Of. 480 - 21.VIII.2001
al Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Bancii Nationale a României pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

2442759. O. MFP 1009/6 iunie 2001 - M. Of. 330 - 20.VI.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate

2381460. O. MFP 6104/9 aprilie 2001 - M. Of. 210 - 25.IV.2001
al Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea Metodolgiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitatii Europene

2332361. O. MFP 186/19 februarie 2001 - M. Of. 143 - 22.III.2001
pentru aprobarea Precizarilor privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

2294062. O. MFP 94/29 ianuarie 2001 - M. Of. 85 - 19.II.2001
pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate
Abrogat prin:
-O. MFP 1752/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1080 - 30.XI.2005

28463. C. BNR 27/8 noiembrie 2000 - M. Of. 602 - 24.XI.2000
privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice

27864. C. BNR 20/2 august 2000 - M. Of. 379 - 15.VIII.2000
privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net, precum si din rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize

2080565. O. MF 875/16 iunie 2000 - M. Of. 377– 14.VIII.2000
privind aprobarea precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a comunitătii europene, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

2085166. O. MF 827/7 iunie 2000 - M. Of. 368 - 8.VIII.2000
pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene

3846567. O. BNR 2/7 iunie 2000M. Of. 368– 8.VIII.2000
pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitătii Europene

27168. C. BNR 10/5 aprilie 2000 - M. Of. 156 - 14.IV.2000
privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci

2077269. O. MF 460/23 martie 2000 - M. Of. 155 - 13.IV.2000
pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitatea consiliilor locale si a institutiilor publice de interes local a unor operatiuni

2077970. O. MF 504/4 aprilie 2000 - M. Of. 151 - 12.IV.2000
privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni

26571. C. BNR 3/10 ianuarie 2000 - M. Of. 23 - 24.I.2000
privind înregistrarea în contabilitatea băncilor a operatiunilor de leasing

2074272. O. MF 1540/13 decembrie 1999 - M. Of. 642 - 28.XII.1999
pentru aprobarea metodologiei de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

3846873. O. BNR 20/13 decembrie 1999 - M. Of. 642 - 28.XII.1999
pentru aprobarea metodologiei de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

1747174. H. G 1031/14 decembrie 1999 - M. Of. 620 - 17.XII.1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

4127275. O. MF 403/22 aprilie 1999 - M. Of. nr. 480 - 04.X.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale

34476. PZ. BNR 2/31august 1999 - M. Of. 462 - 24.IX.1999
pentru reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea bancilor

5538577. O. MFP 686/25 iunie 1999 - M. Of. nr. 333 - 14.VII.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor de leasing

3925578. C. BNR 11/10 iunie 1999 - M. Of. 305 - 30.VI.1999
privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

4161079. O. MF 642/17 iunie 1999 - M. Of. nr. 292 - 24.VI.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformă din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare

6680. N. BNR 7/20 octombrie 1998 - M. Of. 425 - 11.XI.1998
privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobândite ca urmare a executarii silite a creantelor

2047381. O. MF 1223/12 iunie 1998 - M. Of. 237 - 29.VI.1998
privind aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale

4130782. O. BNR 27/23 ianuarie 1998 - M. Of. nr. 102bis - 06.III.1998
al Bancii Nationale a Romaniei pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

4130683. O. MF 15515/23 ianuarie 1998 - M. Of. nr. 102bis - 04.III.1998
al Ministerului Finantelor pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

1628584. H. G 22/23 ianuarie 1998 - M. Of. 34 - 29.I.1998
privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitate a agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare
Modificari si completari:
-L. P 82/24 decembrie 1991 - M. Of. nr. 48 - 14.I.2005


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi