S-au gasit 1220 rezultate in 0.1631 secunde.
Inapoi

1481891. OG. G 23/27 august 2019 - M. Of. nr. 709 - 29.VIII.2019
pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice

1478152. O. MFE 1540/19 decembrie 2018 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului fondurilor europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din Programul operational competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 951/780/2018

1478173. O. MCSI 14/04 ianuarie 2019 - M. Of. nr. 27 - 10.I.2019
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse si servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b - Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din Programul operational competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 951/780/2018

1476934. H. G 993/13 decembrie 2018 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2019
privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informatii si comasarea unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Serviciului Român de Informatii

1476515. L. P 356/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
privind unele măsuri sanctionatorii în domeniul radiocomunicatiilor

1476526. D. PRES 1305/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 03 - 03.I.2019
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sanctionatorii în domeniul radiocomunicatiilor

1475637. H. G 757/20 septembrie 2018 - M. Of. nr. 821 - 25.IX.2018
privind aprobarea desfăsurării activitătilor de sustinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, si a normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol si cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activitătilor de sustinere a candidaturii României

1472598. DEC. ANARC 718/29 august 2018 - M. Of. nr. 762 - 04.IX.2018
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti

1467379. H. G 622/23 august 2018 - M. Of. nr. 746 - 29.VIII.2018
privind transmiterea unei părti din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale si modificarea anexelor nr. 4 si 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14669910. O. STS 151/14 martie 2018 - M. Of. nr. 738 - 27.VIII.2018
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de constructii cu caracter special

14708911. O. MFE 775/06 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
al ministrului fondurilor europene privind modificarea anexei nr. 5 „Grile de verificare si evaluare” la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 568/3.090/2018

14709012. O. MCSI 3939/08 august 2018 - M. Of. nr. 714 - 17.VIII.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea anexei nr. 5 „Grile de verificare si evaluare” la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 568/3.090/2018

14691713. H. G 577/24 iulie 2018 - M. Of. nr. 693 - 08.VIII.2018
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Curtii de Conturi, ca urmare a reevaluării, si transmiterea unei părti din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

14660214. O. MFP 2626/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur

14660415. O. MCSI 618/30 iulie 2018 - M. Of. nr. 667 - 31.VII.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur

14632116. DEC. CC 452/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 3 [cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii] si ale articolului unic pct. 5 [cu referire la art. 11 alin. (5^1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii] din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

14582617. O. MCSI 3090/20 iunie 2018 - M. Of. nr. 541 - 29.VI.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru îmbunătătirea infrastructurii în bandă largă (NGA) si a accesului la internet în cadrul Programului operational Competitivitate

14575218. H. G 434/ VI - M. Of. nr. 526 - 21.VI.2018
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea core-ului Retelei de comunicatii integrate voce-date a MAI la nivel national”

14556119. O. MCSI 381/08 mai 2018 - M. Of. nr. 497 - 18.VI.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

14549520. O. MCSI 452/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 488 - 13.VI.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor si efectuării plătilor aferente titlurilor de stat destinate populatiei prin subunitătile postale din reteaua Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur

14524621. O. MCSI 406/21 mai 2018 - M. Of. nr. 439 - 24.V.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14513622. H. G 330/10 mai 2018 - M. Of. nr. 424 - 18.V.2018
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum si aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăsurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes national „LEA400 kv Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba”

14508023. DEC. ANARC 381/23 aprilie 2018 - M. Of. nr. 414 - 15.V.2018
pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitătii numerelor

14503724. H. G 310/10 mai 2018 - M. Of. nr. 409 - 14.V.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

14499125. DEC. ANARC 395/27 aprilie 2018 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2018
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.113/2017 privind înfiintarea punctului de informare unic, precum si pentru stabilirea conditiilor si modalitătilor de transmitere a unor informatii privind infrastructura fizică a operatorilor de retea

14479426. DEC. CC 64/14 februarie 2018 - M. Of. nr. 366 - 26.IV.2018
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

14466527. H. G 229/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 349 - 20.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14450728. H. G 184/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 320 - 11.IV.2018
pentru deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicatie de pasageri si marfă în regim de bac si pietonal între localitătile Isaccea (România) si Orlivka (Ucraina), precum si a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

14448429. H. G 186/04 aprilie 2018 - M. Of. nr. 315 - 10.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14439330. H. G 165/29 martie 2018 - M. Of. nr. 301 - 04.IV.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societătii „Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

14439831. H. G 166/29 martie 2018 - M. Of. nr. 303 - 04.IV.2018
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14413332. DEC. ANARC 274/20 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
privind stabilirea formatului si a modalitătii de transmitere de către furnizorii de retele de comunicatii electronice a unor documente si informatii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăti, precum si pentru stabilirea conditiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea si completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente si informatii

14401633. O. MCSI 286/12 martie 2018 - M. Of. nr. 235 - 16.III.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea anexei nr. 1 la Instructiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., aprobate prin Ordinul ministruluicomunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 235/2008

14327134. H. G 38/08 februarie 2018 - M. Of. nr. 128 - 09.II.2018
privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, la majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

14307335. H. G 24/25 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 93 - 31.I.2018
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

14305536. DEC. CC 589/21 septembrie 2017 - M. Of. nr. 89 - 30.I.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

14284737. O. MCSI 1168/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

14277738. DEC. ANARC 1108/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 39 - 16.I.2018
pentru stabilirea formatului si a modalitătii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografică a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora

14272139. O. MCSI 1179/21 decembrie 2017 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2018
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

14269140. DEC. ANARC 1098/15 decembrie 2017 - M. Of. nr. 25 - 11.I.2018
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale
Rectificare - M. Of. nr. 56 - 18.I.2018

14248741. O. STS 703/05 octombrie 2017 - M. Of. nr. 1042 - 29.XII.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

14243042. H. P 97/22 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1033 - 28.XII.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2018

14244543. DEC. ANARC 1085/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2017
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

14212144. H. S 130/13 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1003 - 18.XII.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind ENISA, "Agentia UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 si privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor (Actul privind securitatea cibernetică) - COM (Ł017) 477 final

14205645. DEC. PM 717/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 994 - 14.XII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14169446. H. G 841/22 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 941 - 28.XI.2017
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

14353747. D. PRES 1124/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 27.XI.2017
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

14353848. D. PRES 1125/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 27.XI.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

14353949. D. PRES 1126/27 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 949 - 27.XI.2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Special

14155650. O. STS 1044/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

14155751. O. STS 1045/09 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 916 - 22.XI.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

14129152. H. ANARC 88/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 876 - 07.XI.2017
privind declararea vacantă a functiei de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

14129953. H. P 93/07 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
privind numirea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

14118254. DEC. PM 665/30 octombrie 2017 - M. Of. nr. 856 - 30.X.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

14088055. H. P 79/11 octombrie 2017 - M. Of. nr. 805 - 11.X.2017
privind numirea vicepresedintilor Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

13994156. DEC. PCSJ 583/10 august 2017 - M. Of. nr. 661 - 10.VIII.2017
pentru numirea domnului Ionut-Valeriu Andrei în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

13958457. D. PRES 781/27 iulie 2017 - M. Of. nr. 610 - 27.VII.2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele si trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

13955558. D. PRES 776/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 605 - 26.VII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

13955659. D. PRES 777/26 iulie 2017 - M. Of. nr. 605 - 26.VII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

13943560. DEC. PM 566/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 590 - 24.VII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Adriana Kalapis a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13930961. D. PRES 651/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 579 - 20.VII.2017
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

13930162. H. G 492/13 iulie 2017 - M. Of. nr. 577 - 19.VII.2017
privind înfiintarea unui post de ofiter de legătură al Ministerului Apărării Nationale la Agentia NATO pentru comunicatii si informatică - NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia

13922963. O. MCSI 444/30 mai 2017 - M. Of. nr. 564 - 17.VII.2017
al ministrului comunicatiilor si societãtii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societãtii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filialã a Companiei Nationale „Posta Românã” - S.A.

13918064. DEC. PM 538/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 556 - 13.VII.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de cãtre domnul Adrian-Daniel Gãvruta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societãtii Informationale

13910865. DEC. ANARC 543/04 iulie 2017 - M. Of. nr. 543 - 11.VII.2017
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind certificarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii

13904966. DEC. PM 531/06 iulie 2017 - M. Of. nr. 530 - 06.VII.2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13898667. O. MCSI 514/26 iunie 2017 - M. Of. nr. 520 - 05.VII.2017
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare si retragerea statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014

13861168. O. MCSI 409/11 mai 2017 - M. Of. nr. 468 - 22.VI.2017
al ministrului comunicatiilor si societãtii informationale privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

13856269. O. MCSI 449/30 mai 2017 - M. Of. nr. 459 - 20.VI.2017
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind procedura de acordare, suspendare si retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014

13841670. O. MCSI 433/24 mai 2017 - M. Of. nr. 439 - 13.VI.2017
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13789871. H. G 317/11 mai 2017 - M. Of. nr. 359 - 16.V.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13790172. H. G 320/11 mai 2017 - M. Of. nr. 359 - 16.V.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13790273. H. G 321/11 mai 2017 - M. Of. nr. 359 - 16.V.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13783974. O. MAI 48/04 mai 2017 - M. Of. nr. 352 - 12.V.2017
al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei

13782575. H. P 37/11 mai 2017 - M. Of. nr. 349 - 11.V.2017
privind numirea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

13778076. H. G 296/05 mai 2017 - M. Of. nr. 339 - 09.V.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societătii „Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13770077. O. STS 148/09 martie 2017 - M. Of. nr. 327 - 05.V.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

13759778. OUG. G 33/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 312 - 02.V.2017
pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritãtii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

13745679. H. S 39/19 aprilie 2017 - M. Of. nr. 291 - 25.IV.2017
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter personal în comunicatiile electronice si de abrogare a Directivei 2002/5&/CE (Regulamentul privind viata privatã si comunicatiile electronice) - COM (2017) 10 final

13727380. D. PRES 383/13 aprilie 2017 - M. Of. nr. 263 - 13.IV.2017
privind eliberarea din functie a presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

13688781. H. P 22/22 martie 2017 - M. Of. nr. 209 - 27.III.2017
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2017

13685282. DEC. PM 296/23 martie 2017 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13635583. DEC. PM 190/23 februarie 2017 - M. Of. nr. 140 - 23.II.2017
privind eliberarea domnului Radu Horia Dorcioman, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

13618584. DEC. PM 172/10 februarie 2017 - M. Of. nr. 117 - 10.II.2017
privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

13604585. H. G 36/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 88 - 31.I.2017
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

13605186. O. STS 33/22 decembrie 2016 - M. Of. nr. 89 - 31.I.2017
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Procedurii operationale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru servicii de comunicatii electronice

13564087. O. ANAF 3737/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 25 - 10.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 si art. 315 din Codul fiscal, în situatia în care România este stat membru de înregistrare

13561688. O. MCSI 872/01 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 22 - 09.I.2017
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

13562889. DEC. PM 32/09 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 23 - 09.I.2017
privind eliberarea domnului Horatiu Silviu Anghelescu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

13553190. DEC. PM 3/04 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 08 - 04.I.2017
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Frantz Kalapis, secretar general al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

13544691. DEC. PM 392/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1067 - 30.XII.2016
privind încetarea exercitãrii, cu caracter temporar, de cãtre domnul Eugen-Stefan-Dorel Cojoacã a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationalã

13526492. H. G 962/15 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1037 - 22.XII.2016
privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

13489893. L. P 245/05 decembrie 2016 - M. Of. nr. 983 - 07.XII.2016
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plătii contributiei la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

13490094. D. PRES 1098/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 983 - 07.XII.2016
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plătii contributiei la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

13486295. DEC. CC 621/13 octombrie 2016 - M. Of. nr. 973 - 05.XII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. b^1), art. 5 alin. (1) si (2^1), precum si ale art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

13486796. DEC. ANARC 1170/18 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 973 - 05.XII.2016
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă

13467097. DEC. ANARC 1171/21 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 952 - 25.XI.2016
pentru stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice

13465298. O. MCSI 766/29 septembrie 2016 - M. Of. nr. 949 - 24.XI.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

13448099. O. STS 776/10 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 928 - 17.XI.2016
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

134481100. O. STS 777/10 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 928 - 17.XI.2016
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

134436101. H. S 161/07 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 921 - 16.XI.2016
privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicatiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final

134298102. DEC. ICCJ 15/26 septembrie 2016 - M. Of. nr. 892 - 08.XI.2016
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitarã a dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 506/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în materia obtinerii datelor prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

134120103. O. MCOM 318/29 iunie 2016 - M. Of. nr. 864 - 31.X.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent operatiunii „Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”

134066104. D. PRES 895/27 octombrie 2016 - M. Of. nr. 859 - 28.X.2016
privind trecerea în rezervã a unui general de brigadã cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

134068105. D. PRES 896/27 octombrie 2016 - M. Of. nr. 859 - 28.X.2016
privind trecerea în rezervã a unui general de brigadã cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

133755106. H. G 747/12 octombrie 2016 - M. Of. nr. 815 - 14.X.2016
privind aplicarea corectiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finantate din axa prioritară 3 „Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectorul privat si public”, domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice” al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

133679107. DEC. ANARC 1040/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 806 - 13.X.2016
pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 562/2014 privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

133193108. O. MENCS 5061/30 august 2016 - M. Of. nr. 728 - 20.IX.2016
al ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de radiologie”, domeniul „electronică”, calificarea profesională „tehnician electronist telecomunicatii”, domeniul „turism si alimentatie”, calificarea profesională „asistent manager unităti hoteliere” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Timisoara

133130109. D. PRES 806/14 septembrie 2016 - M. Of. nr. 716 - 16.IX.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

132881110. O. MCOM 455/05 august 2016 - M. Of. nr. 676 - 01.IX.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operatiunii „Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - apel 2

132829111. D. PRES 777/29 august 2016 - M. Of. nr. 667 - 30.VIII.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

132786112. OG. G 20/24 august 2016 - M. Of. nr. 657 - 26.VIII.2016
privind efectuarea plătii contributiei la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

132686113. O. MCOM 351/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 642 - 22.VIII.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 - apel 1 „Consolidarea si asigurarea interoperabilitătii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetătenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data - Sectiunea Big Data”, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională nr. 282/2016

132332114. H. G 518/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 581 - 01.VIII.2016
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
Rectificare - M. Of. nr. 621 - 12.VIII.2016

132269115. O. MCSI 282/07 iunie 2016 - M. Of. nr. 568 - 27.VII.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 - apel 1 „Consolidarea si asigurarea interoperabilitătii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetătenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data - Sectiunea Big Data”

132213116. L. P 159/1907 VII - M. Of. nr. 559 - 25.VII.2016
privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării retelelor de comunicatii electronice

132214117. D. PRES 702/18 iulie 2016 - M. Of. nr. 559 - 25.VII.2016
pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării retelelor de comunicatii electronice

132204118. H. G 505/20 iulie 2016 - M. Of. nr. 557 - 22.VII.2016
pentru completarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

131992119. H. G 483/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 526 - 13.VII.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Natională „Posta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

131699120. H. G 445/22 iunie 2016 - M. Of. nr. 484 - 29.VI.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

131289121. O. MT 372/09 mai 2016 - M. Of. nr. 418 - 02.VI.2016
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere”, vol. II „Proceduri de comunicatii”, editia 2/2016

131177122. DEC. ANARC 497/24 mai 2016 - M. Of. nr. 401 - 26.V.2016
privind modificarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor nationale scurte interne si a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 1.131/2014

130834123. H. G 340/04 mai 2016 - M. Of. nr. 354 - 09.V.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

130611124. H. G 310/20 aprilie 2016 - M. Of. nr. 323 - 27.IV.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societătii „Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

130483125. H. P 8/11 aprilie 2016 - M. Of. nr. 304 - 20.IV.2016
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2016

130111126. O. MT 162/09 martie 2016 - M. Of. nr. 252 - 05.IV.2016
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS, „Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere" - volumul IV „Sisteme de supraveghere si de evitare a coliziunii”, editia 2/2016

129824127. O. STS 259/10 martie 2016 - M. Of. nr. 214 - 23.III.2016
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat

129495128. O. MCSI 129/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 170 - 07.III.2016
al ministrului comunicatiilor si pentru societatea informatională privind desemnarea reprezentantilor Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

129469129. DEC. PM 90/04 martie 2016 - M. Of. nr. 168 - 04.III.2016
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Laura Monica Ion a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

129420130. D. PRES 280/01 martie 2016 - M. Of. nr. 162 - 02.III.2016
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

129035131. H. G 46/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 100 - 09.II.2016
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128993132. D. PRES 241/05 februarie 2016 - M. Of. nr. 93 - 08.II.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

128960133. D. PRES 239/03 februarie 2016 - M. Of. nr. 86 - 05.II.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

128483134. D. PRES 14/15 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 34 - 18.I.2016
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

128383135. DEC. ORDA 170/14 decembrie 2015 - M. Of. nr. 12 - 07.I.2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate si suporturi pentru care se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale, încheiat în data de 8 decembrie 2015, între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si Asociatia Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC)

128213136. DEC. ANARC 1145/22 decembrie 2015 - M. Of. nr. 973 - 29.XII.2015
privind identificarea pietei relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură

128147137. DEC. PM 386/24 decembrie 2015 - M. Of. nr. 964 - 24.XII.2015
privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128116138. DEC. PM 381/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind eliberarea doamnei Ionela Viorela Dobrică din functia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128117139. DEC. PM 382/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind eliberarea domnului Florin Silviu Hurduzeu din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128118140. DEC. PRES 383/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128119141. DEC. PM 384/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea domnului Horatiu Silviu Anghelescu în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

128120142. DEC. PM 385/23 decembrie 2015 - M. Of. nr. 958 - 23.XII.2015
privind numirea doamnei Carmen Elian în functia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională

127145143. O. STS 371/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

127146144. O. STS 372/02 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 842 - 12.XI.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

127048145. O. MAN 52/08 iunie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al ministrului apărării nationale, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

127049146. O. MAI 71/08 iulie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

127050147. O. MJ 2750/18 august 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al ministrului justitiei, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

127051148. O. SRI 8209/18 septembrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului Român de Informatii, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

127052149. O. SIE 229/01 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului de Informatii Externe, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

127053150. O. STS 803/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

127054151. O. SPP 1070/21 octombrie 2015 - M. Of. nr. 830 - 06.XI.2015
al directorului Serviciului de Protectie si Pază, privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

126872152. O. MSI 518/19 octombrie 2015 - M. Of. nr. 799 - 28.X.2015
al ministrului pentru societatea informatională pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informatională nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumită “Schemă de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 “Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si â inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

126625153. H. G 828/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 765 - 14.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

126635154. L. P 235/12 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

126636155. D. PRES 754/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 767 - 14.X.2015
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

126596156. H. G 831/07 octombrie 2015 - M. Of. nr. 759 - 12.X.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

126139157. O. MSI 435/20 august 2015 - M. Of. nr. 682 - 08.IX.2015
al ministrului pentru societatea informatională privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, care este o componentă aferentă axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

126126158. DEC. ANARC 687/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 678 - 07.IX.2015
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

125657159. O. STS 470/18 mai 2015 - M. Of. nr. 608 - 11.VIII.2015
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările si completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

125420160. O. MFE 2318/06 iulie 2015 - M. Of. nr. 567 - 29.VII.2015
al ministrului fondurilor europene privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor” si în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

125421161. O. MFP 673/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 567 - 29.VII.2015
al ministrului finantelor publice privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor” si în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

124843162. H. G 448/24 iunie 2015 - M. Of. nr. 478 - 01.VII.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

124648163. H. G 432/10 iunie 2015 - M. Of. nr. 448 - 23.VI.2015
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014
Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

124347164. DEC. ANARC 451/29 mai 2015 - M. Of. nr. 399 - 08.VI.2015
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

124252165. H. G 361/20 mai 2015 - M. Of. nr. 382 - 02.VI.2015
privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

124058166. H. G 321/06 mai 2015 - M. Of. nr. 348 - 20.V.2015
privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, semnat la Ruse la 7 martie 2014
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

123944167. DEC. ANARC 390/06 mai 2015 - M. Of. nr. 332 - 15.V.2015
pentru adoptarea Strategiei si a planului de actiune privind implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicatii de bandă largă la nivel national în banda de frecvente 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025

123607168. DEC. ANARC 344/21 aprilie 2015 - M. Of. nr. 280 - 27.IV.2015
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale

123505169. H. G 247/15 aprilie 2015 - M. Of. nr. 263 - 20.IV.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - SA., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

123229170. O. MFE 730/30 martie 2015 - M. Of. nr. 222 - 01.IV.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III “Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie 2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul cresterii interoperabilitătii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” si la cererea de propuneri de proiecte aferente

123091171. H. G 130/25 februarie 2015 - M. Of. nr. 202 - 26.III.2015
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

123061172. O. MFE 700/23 martie 2015 - M. Of. nr. 197 - 25.III.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa IM “Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie 2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul cresterii interoperabilitătii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” si a cererii de propuneri de proiecte aferente

123044173. H. G 187/18 martie 2015 - M. Of. nr. 195 - 24.III.2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

122937174. O. MFE 671/13 martie 2015 - M. Of. nr. 181 - 17.III.2015
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III “Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie 2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 4 “Sustinerea implementării de solutii de e-sănătate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” si a cererii de propuneri de proiecte aferente

122489175. O. MT 1414/06 octombrie 2014 - M. Of. nr. 122 - 17.II.2015
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere”, volumul I “Mijloace de radionavigatie”, editia 2/2014

122247176. H. G 40/21 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 78 - 29.I.2015
privind aprobarea realizării de către Ministerul Finantelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de date de arie extinsă, pentru unităti aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, care desfăsoară activităti de interes public national

121733177. O. ANAF 4023/23 decembrie 2014 - M. Of. nr. 963 - 30.XII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152” si art. 1525 din Codul fiscal, în situatia în care România este stat membru de înregistrare

121738178. DEC. ANSPDCP 184/18 decembrie 2014 - M. Of. nr. 964 - 30.XII.2014
privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securitătii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de retele sau servicii de comunicatii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securitătii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind confidentialitatea si comunicatiile electronice

121525179. O. STS 29/16 decembrie 2014 - M. Of. nr. 935 - 22.XII.2014
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Procedurii de obtinere de către beneficiari a licentei de utilizare a algoritmului criptografic TEA2, în vederea utilizării aplicatiilor mobile radio pe suportul de radiocomunicatii al Platformei Comune TETRA

121531180. O. MADN 539/24 septembrie 2014 - M. Of. nr. 935 - 22.XII.2014
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

121552181. H. P 48/21 decembrie 2014 - M. Of. nr. 939 - 22.XII.2014
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2015

121380182. H. G 1099/10 decembrie 2014 - M. Of. nr. 913 - 16.XII.2014
privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

121282183. DEC. ANARC 1644/04 decembrie 2014 - M. Of. nr. 898 - 10.XII.2014
pentru stabilirea formatului si a modalitătii de transmitere a informatiilor privind dezvoltarea si localizarea geografică a retelelor publice de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructură asociate acestora

121019184. D. PRES 733/28 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 870 - 28.XI.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

121020185. D. PRES 734/28 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 870 - 28.XI.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

121021186. D. PRES 735/28 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 870 - 28.XI.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

121022187. D. PRES 736/28 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 870 - 28.XI.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

120963188. DEC. ANARC 1405/21 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 866 - 27.XI.2014
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 562/2014 privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

120875189. O. STS 381/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 854 - 24.XI.2014
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

120876190. O. STS 382/14 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 854 - 24.XI.2014
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

120657191. O. MFE 1129/07 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 817 - 10.XI.2014
al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III “Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie 2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul cresterii interoperabilitătii sistemelor informatice”, apel 6 din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” si a cererii de propuneri de proiecte aferente

120600192. H. G 961/29 octombrie 2014 - M. Of. nr. 808 - 06.XI.2014
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală

120530193. O. MT 1437/14 octombrie 2014 - M. Of. nr. 798 - 03.XI.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere", volumul V „Utilizarea spectrului de radiofrecvente aeronautice", editia 2/2014

120542194. O. MT 1447/16 octombrie 2014 - M. Of. nr. 799 - 03.XI.2014
al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere, volumul III “Sisteme de comunicatii”, partea I - Sisteme digitale pentru comunicatii de date, partea II - Sisteme de comunicatii de voce, editia 2/2014

120420195. H. G 919/21 octombrie 2014 - M. Of. nr. 781 - 27.X.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

120383196. DEC. CC 461/16 septembrie 2014 - M. Of. nr. 775 - 24.X.2014
asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice
- Opinie separată

120288197. O. SGG 590/08 octombrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al secretarului general al Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120315198. O. MMFPSPV 1847/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120290199. O. MB 1371/09 octombrie 2014 - M. Of. nr. 761 - 21.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

120194200. H. CD 52/13 octombrie 2014 - M. Of. nr. 746 - 13.X.2014
privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicatiilor si societătii informationale, membru al Camerei Deputatilor

119808201. O. STS 496/25 august 2014 - M. Of. nr. 686 - 19.IX.2014
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pe perioada scolarizării elevilor si studentilor în unitătile/institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si de securitate natională, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmează a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Rectificare - M. Of. nr. 745 - 13.X.2014

119649202. D. PRES 569/08 septembrie 2014 - M. Of. nr. 664 - 10.IX.2014
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

119581203. DEC. CC 440/08 iulie 2014 - M. Of. nr. 653 - 04.IX.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice si ale art. 152 din Codul de procedură penala

118968204. O. MAN 73/07 iulie 2014 - M. Of. nr. 549 - 24.VII.2014
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind miscarea si transporturile militare pe căile de comunicatie feroviare

118835205. H. G 572/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 528 - 16.VII.2014
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ministerul Economiei si Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2012
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ministerul Economiei si Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

118311206. DEC. ANARC 852/05 iunie 2014 - M. Of. nr. 448 - 19.VI.2014
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

118070207. O. MFE 518/13 mai 2014 - M. Of. nr. 409 - 03.VI.2014
al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finantat în cadrul operatiunii 3.1,2-3.1.3 “Sprijin pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de esec ale pietei” a axei prioritare 3 “Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial Cresterea competitivitătii economice (POS CCE) 2007-2013

118071208. O. MFP 731/26 mai 2014 - M. Of. nr. 409 - 03.VI.2014
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finantat în cadrul operatiunii 3.1,2-3.1.3 “Sprijin pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de esec ale pietei” a axei prioritare 3 “Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial Cresterea competitivitătii economice (POS CCE) 2007-2013

117972209. D. PRES 430/26 mai 2014 - M. Of. nr. 394 - 28.V.2014
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea sa în rezerva cu noul grad

117539210. H. G 326/23 aprilie 2014 - M. Of. nr. 324 - 05.V.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii C.F.R.” - SA, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

117470211. O. STS 292/22 aprilie 2014 - M. Of. nr. 312 - 28.IV.2014
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării si al stării de război

117298212. DEC. ANARC 668/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 285 - 17.IV.2014
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 541/2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

117008213. O. ORNISS 18/21 martie 2014 - M. Of. nr. 242 - 04.IV.2014
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului privind structura si continutul Procedurilor Operationale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice si de comunicatii - DS 2

117032214. DEC. ANARC 582/24 martie 2014 - M. Of. nr. 244 - 04.IV.2014
privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

116961215. H. P 4/01 aprilie 2014 - M. Of. nr. 236 - 02.IV.2014
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2014

116909216. O. ORNISS 17/21 martie 2014 - M. Of. nr. 225 - 31.III.2014
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate pentru sisteme informatice si de comunicatii - DS – 1

116799217. L. P 82/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 211 - 25.III.2014
privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice - republicare

116719218. H. G 198/19 martie 2014 - M. Of. nr. 202 - 21.III.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informatională

115710219. DEC. ANARC 64/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 73 - 29.I.2014
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

115224220. O. MADN 540/08 octombrie 2013 - M. Of. nr. 838 - 27.XII.2013
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

115122221. L. P 374/19 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
privind utilizarea sistemelor destinate blocării si întreruperii radiocomunicatiilor în perimetrele unitătilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

115123222. D. PRES 1121/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 825 - 23.XII.2013
pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării si întreruperii radiocomunicatiilor în perimetrele unitătilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

114755223. H. G 960/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 778 - 12.XII.2013
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul National SIS

114756224. H. G 961/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 778 - 12.XII.2013
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

114607225. H. P 61/04 decembrie 2013 - M. Of. nr. 757 - 05.XII.2013
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2013

114083226. L. P 299/14 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 705 - 18.XI.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

114084227. D. PRES 882/13 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 705 - 18.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

114093228. O. STS 251/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 706 - 18.XI.2013
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

114094229. O. STS 252/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 706 - 18.XI.2013
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

113907230. H. S 63/04 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 683 - 06.XI.2013
cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piată unică europeană a comunicatiilor electronice si de realizare a unui continent conectat si de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE si 2002/22/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 si (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final

113350231. DEC. ANARC 639/23 septembrie 2013 - M. Of. nr. 601 - 26.IX.2013
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

112676232. DEC. ANARC 512/01 august 2013 - M. Of. nr. 517 - 19.VIII.2013
privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra fumizării retelelor si serviciilor de comunicatii electronice
Rectificare - M. Of. nr. 549 - 29.VIII.2013

112688233. O. MDRAP 2283/05 iulie 2013 - M. Of. nr. 519 - 19.VIII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

112689234. O. MFE 649/22 iulie 2013 - M. Of. nr. 519 - 19.VIII.2013
al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

112691235. O. MFP 1265/05 august 2013 - M. Of. nr. 519 - 19.VIII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră”, pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

112653236. DEC. ANARC 513/01 august 2013 - M. Of. nr. 514 - 14.VIII.2013
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

112013237. Circ. BNR 16/21 iunie 2013 - M. Of. nr. 417 - 10.VII.2013
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de monede dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicatii militare

111411238. H. G 327/04 iunie 2013 - M. Of. nr. 336 - 10.VI.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

111369239. DEC. ANARC 378/29 mai 2013 - M. Of. nr. 331 - 06.VI.2013
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

111342240. OUG. G 53/29 mai 2013 - M. Of. nr. 327 - 05.VI.2013
pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

111293241. DEC. ANARC 333/14 mai 2013 - M. Of. nr. 319 - 03.VI.2013
privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

111259242. H. S 28/28 mai 2013 - M. Of. nr. 313 - 30.V.2013
cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării retelelor de comunicatii electronice de mare viteză COM (2013) final

111046243. H. G 252/15 mai 2013 - M. Of. nr. 289 - 22.V.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala

111037244. DEC. ANARC 336/15 mai 2013 - M. Of. nr. 287 - 21.V.2013
privind mijloacele si modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informatii către Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii si privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 77/2009 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

110794245. O. MSI 261/22 aprilie 2013 - M. Of. nr. 255 - 08.V.2013
al ministrului pentru societatea informatională pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

110491246. H. G 162/10 aprilie 2013 - M. Of. nr. - 17.IV.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R.” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

110158247. L. P 67/28 martie 2013 - M. Of. nr. 176 - 01.IV.2013
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice
Rectificare - M. Of. nr. 214 - 16.IV.2013

110161248. D. PRES 335/27 martie 2013 - M. Of. nr. 176 - 01.IV.2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

109465249. DEC. ANARC 117/06 februarie 2013 - M. Of. nr. 85 - 08.II.2013
privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

108601250. DEC. PM 561/22 decembrie 2012 - M. Of. nr. 883 - 22.XII.2012
pentru eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informatională

108373251. DEC. ANARC 987/06 decembrie 2012 - M. Of. nr. 853 - 18.XII.2012
privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

108374252. D. PRES 891/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 854 - 18.XII.2012
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

108375253. D. PRES 892/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 854 - 18.XII.2012
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

108376254. D. PRES 893/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 854 - 18.XII.2012
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

108377255. D. PRES 894/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 854 - 18.XII.2012
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

108378256. D. PRES 895/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 854 - 18.XII.2012
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

108380257. D. PRES 896/18 decembrie 2012 - M. Of. nr. 854 - 18.XII.2012
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

108006258. O. MTI 1530/15 octombrie 2012 - M. Of. nr. 810 - 03.XII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul III „Sisteme de comunicatii”, partea I - Sisteme digitale pentru comunicatii de date, partea II - Sisteme de comunicatii de voce, editia 1/2012

107693259. O. STS 271/08 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 774 - 16.XI.2012
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

107694260. O. STS 272/08 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 774 - 16.XI.2012
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

107631261. O. MCSI 782/23 octombrie 2012 - M. Of. nr. 765 - 14.XI.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind desemnarea reprezentantilor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România

107635262. DEC. ANARC 892/07 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 765 - 14.XI.2012
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 168/2010 pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvente radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz

107396263. L. P 189/30 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

107397264. D. PRES 657/26 octombrie 2012 - M. Of. nr. 736 - 31.X.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

107267265. H. G 1004/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 718 - 23.X.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

107252266. O. ORNISS 108/12 octombrie 2012 - M. Of. nr. 716 - 22.X.2012
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate - INFOSEC 13

107180267. H. P 39/16 octombrie 2012 - M. Of. nr. 708 - 17.X.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pe anul 2012

107172268. H. G 986/10 octombrie 2012 - M. Of. nr. 707 - 16.X.2012
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

107125269. DEC. ANARC 801/04 octombrie 2012 - M. Of. nr. 699 - 11.X.2012
privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

106944270. L. P 154/28 septembrie 2012 - M. Of. nr. 680 - 01.X.2012
privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

106945271. D. PRES 601/28 septembrie 2012 - M. Of. nr. 680 - 01.X.2012
pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

106847272. H. G 884/23 august 2012 - M. Of. nr. 665 - 21.IX.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ministerul Industriei si Tehnologiei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Beijing la 13 ianuarie 2011
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ministerul Industriei si Tehnologiei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

106825273. DEC. PM 475/18 septembrie 2012 - M. Of. nr. 661 - 19.IX.2012
pentru numirea domnului Teodor Gheorghe Negrut în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

106654274. DEC. PM 460/04 septembrie 2012 - M. Of. nr. 633 - 04.IX.2012
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Artopolescu din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

106434275. O. MTI 1273/03 august 2012 - M. Of. nr. 598 - 21.VIII.2012
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS „Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul IV „Sisteme de supraveghere si de evitare a coliziunii”, editia 1/2012

106098276. H. G 739/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 539 - 02.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri ţi cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor ţi Societătii Informationale îndeplineţte atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

106071277. H. G 738/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 533 - 01.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Natională „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

106022278. O. MCSI 501/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 527 - 30.VII.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

105905279. O. MADN 301/25 mai 2012 - M. Of. nr. 509 - 24.VII.2012
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

105865280. L. P 140/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 505 - 23.VII.2012
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice

105866281. D. PRES 505/16 iulie 2012 - M. Of. nr. 505 - 23.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice

105869282. DEC. PM 421/23 iulie 2012 - M. Of. nr. 505 - 23.VII.2012
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Radu Bogdan Savonea

105808283. L. P 139/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 496 - 19.VII.2012
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

105809284. D. PRES 504/16 iulie 2012 - M. Of. nr. 496 - 19.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

105755285. O. MCSI 350/22 mai 2012 - M. Of. nr. 490 - 17.VII.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti din coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

105360286. O. MCSI 384/31 mai 2012 - M. Of. nr. 428 - 28.VI.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, din coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

105137287. L. P 82/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2012
privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

105138288. D. PRES 419/12 iunie 2012 - M. Of. nr. 406 - 18.VI.2012
pentru promulgarea Legii privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

105115289. H. G 591/13 iunie 2012 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

104778290. H. G 377/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 361 - 29.V.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si societătii informationale, semnat la Skopje la 27 mai 2010
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si societătii informationale

104743291. DEC. PM 300/25 mai 2012 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2012
pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionicã în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societãtii Informationale

104684292. MSJ. MCSI 213/23 martie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului comunicatiilor si societãtii informationale pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii

104685293. O. MAN 36/13 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului apãrãrii nationale pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii

104686294. O. MECTS 3790/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii

104687295. O. STS 203/02 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii

104688296. MSJ. SRI 6118/10 aprilie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al directorului Serviciului Român de Informatii pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii

104689297. O. SIE 154/28 martie 2012 - M. Of. nr. 352 - 24.V.2012
al directorului Serviciului de Informatii Externe pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii

104521298. DEC. PM 209/17 mai 2012 - M. Of. nr. 340 - 18.V.2012
pentru eliberarea domnului Marius-Constantin Fecioru din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

104523299. DEC. PM 210/17 mai 2012 - M. Of. nr. 340 - 18.V.2012
pentru eliberarea domnului Iosif Moldovan din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

104524300. DEC. PM 211/17 mai 2012 - M. Of. nr. 340 - 18.V.2012
pentru numirea domnului Ovidiu Artopolescu în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

104204301. H. G 298/11 aprilie 2012 - M. Of. nr. 315 - 11.V.2012
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti ia 28 iunie 2011
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

103943302. OUG. G 13/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 277 - 26.IV.2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

103944303. DEC. ANARC 392/23 aprilie 2012 - M. Of. nr. 277 - 26.IV.2012
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 666/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii st Tehnologia Informatiei

103952304. H. G 373/24 aprilie 2012 - M. Of. nr. 279 - 26.IV.2012
privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, la titlul „Cheltuieli de personal", pentru piata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar

103911305. O. MCSI 235/06 aprilie 2012 - M. Of. nr. 273 - 25.IV.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială personalului din Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si personalului din cadrul institutiilor aflate în subordinea si coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale finantate integral de la bugetul de stat

103640306. H. G 264/03 aprilie 2012 - M. Of. nr. 236 - 09.IV.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societătii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R." - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

103651307. O. ORNISS 23/28 martie 2012 - M. Of. nr. 238 - 09.IV.2012
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Metodologiei de acreditare a entitătilor pentru evaluarea produselor de securitate IT si a sistemelor informatice si de comunicatii - INFOSEC 12

103420308. H. G 205/20 martie 2012 - M. Of. nr. 201 - 27.III.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

103364309. H. G 185/20 martie 2012 - M. Of. nr. 192 - 23.III.2012
pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul serviciilor postale dintre Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta, semnat la Bucuresti la 9 iunie 2011
Acord de cooperare în domeniul serviciilor postale între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta, denumit Ordinul Suveran Militar de Malta

103220310. O. MECTS 3389/29 februarie 2012 - M. Of. nr. 178 - 20.III.2012
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist”, nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „servicii”, calificarea profesionala „tehnician în activităti de secretariat” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Comunicatii „Nicolae Vasilescu Karpen” din municipiul Bacău

103116311. H. G 126/06 martie 2012 - M. Of. nr. 161 - 12.III.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

102661312. O. MDRT 2706/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 9l8/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102662313. O. MDRT 17/04 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 9l8/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102663314. O. MFP 128/02 februarie 2012 - M. Of. nr. 108 - 10.II.2012
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 9l8/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Accesibilitate”, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră” pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

102417315. O. MCSI 27/16 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 75 - 30.I.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 488/2009 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

102354316. O. MCSI 58/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 62 - 25.I.2012
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 492/2009 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

102303317. DEC. ANARC 34/16 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 53 - 23.I.2012
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

102179318. O. MCSI 1062/19 octombrie 2011 - M. Of. nr. 34 - 16.I.2012
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind desemnarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO ca autoritate de avizare, verificare si control, organism de analiză, evaluare si interventie în domeniul securitătii cibernetice

101898319. OUG. G 117/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 940 - 30.XII.2011
privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

101874320. DEC. ANARC 1813/22 decembrie 2011 - M. Of. nr. 935 - 29.XII.2011
privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

101817321. OUG. G 111/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 925 - 27.XII.2011
privind comunicatiile electronice

101718322. D. PRES 976/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 912 - 22.XII.2011
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

101708323. H. G 1249/21 decembrie 2011 - M. Of. nr. 911 - 21.XII.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

101554324. O. MECTS 5629/10 octombrie 2011 - M. Of. nr. 892 - 16.XII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “transporturi”, calificarea profesională “tehnician transporturi auto interne si internationale” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi si Telecomunicatii “Ion I. O Brătianu” din municipiul Satu Mare

101585325. O. MADN 601/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 894 - 16.XII.2011
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

101436326. O. MCSI 1167/25 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 877 - 12.XII.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

101126327. O. STS 441/18 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 848 - 30.XI.2011
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

101127328. O. STS 442/18 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 848 - 30.XI.2011
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

101152329. D. PRES 883/29 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 850 - 30.XI.2011
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

101110330. O. MCSI 610/29 mai 2011 - M. Of. nr. 847 - 29.XI.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor

101111331. O. MAN 46/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 847 - 29.XI.2011
al ministrului apărării nationale privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor

101112332. O. MECTS 4380/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 847 - 29.XI.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor

101113333. O. MADN 265/24 mai 2011 - M. Of. nr. 847 - 29.XI.2011
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor

101114334. O. SRI 10201/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 847 - 29.XI.2011
al directorului Serviciului Român de Informatii privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor

101115335. O. SIE 149/30 mai 2011 - M. Of. nr. 847 - 29.XI.2011
al directorului Serviciului de Informatii Externe privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor

100841336. H. G 1113/09 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 809 - 16.XI.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

100588337. H. G 1075/26 octombrie 2011 - M. Of. nr. 774 - 02.XI.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

100529338. DEC. ANARC 1640/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 765 - 31.X.2011
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009

100300339. O. MTI 750/27 septembrie 2011 - M. Of. nr. 727 - 14.X.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul II “Proceduri de comunicatii”, editia 1/2011

100236340. O. MCSI 888/05 septembrie 2011 - M. Of. nr. 717 - 12.X.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

99949341. DEC. PM 98/26 septembrie 2011 - M. Of. nr. 682 - 26.IX.2011
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Radu Bogdan Savonea

99774342. DEC. PM 89/15 septembrie 2011 - M. Of. nr. 663 - 16.IX.2011
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Ionut Cristian Negrescu

99348343. O. MECTS 4813/10 august 2011 - M. Of. nr. 598 - 24.VIII.2011
al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “informatică”, calificarea profesională “administrator retele locale si de telecomunicatii” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Postă si Telecomunicatii “Gheorghe Airinei” din municipiul Bucuresti

99321344. H. G 815/10 august 2011 - M. Of. nr. 594 - 23.VIII.2011
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe si al Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea unor cheltuieli privind înfiintarea unui serviciu de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică si postă electronică, prin care să fie oferite informatii si consiliere lucrătorilor români din Spania si celor care doresc informatii despre noile reglementări privind piata muncii din Spania

98976345. O. MCSI 585/09 mai 2011 - M. Of. nr. 544 - 01.VIII.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

98737346. O. STS 13026/23 iunie 2011 - M. Of. nr. 510 - 19.VII.2011
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică natională - “Securitate natională”

98595347. O. MTI 244/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 492 - 11.VII.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” - S.A.

98596348. O. MFP 2196/17 iunie 2011 - M. Of. nr. 492 - 11.VII.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” - S.A.

98597349. O. MMFPS 1210/30 martie 2011 - M. Of. nr. 492 - 11.VII.2011
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Telecomunicatii CFR” - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” - S.A.

98577350. H. G 574/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 489 - 08.VII.2011
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

98238351. D. PRES 603/20 iunie 2011 - M. Of. nr. 439 - 23.VI.2011
privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 191 Logistică pentru Comunicatii si Informatică

98098352. H. G 558/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 421 - 16.VI.2011
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Iasi în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale - Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

98013353. D. PRES 526/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 408 - 10.VI.2011
privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului comunicatiilor si informaticii

98021354. H. G 444/04 mai 2011 - M. Of. nr. 409 - 10.VI.2011
pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigatia pe Rin, pe de o parte, si Ministerul Transporturilor, Inovatiei si Tehnologiei din Republica Austria, Ministerul Transporturilor, Administratia Maritimă din Republica Bulgaria, Ministerul Dezvoltării Nationale din Republica Ungară, Ministerul Infrastructurii, Unitatea de Sigurantă a Navigatiei din Republica Polonă, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România, Ministerul Transporturilor al Republicii Cehe, Ministerul Transporturilor, Postei si Telecomunicatiilor din Republica SIovacă, pe de altă parte, semnat la Strasbourg la 8 decembrie 2010
Acord administrativ privind recunoasterea reciprocă a carnetelor de serviciu

97927355. H. P 13/31 mai 2011 - M. Of. nr. 397 - 07.VI.2011
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2011

97555356. O. MTI 260/06 aprilie 2011 - M. Of. nr. 341 - 17.V.2011
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere”, volumul V “Utilizarea spectrului de radiofrecvente aeronautice”, editia 1/2011

97379357. DEC. ANARC 1167/21 aprilie 2011 - M. Of. nr. 321 - 10.V.2011
privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului
Rectificare - M. Of. nr. 368 - 26.V.2011
Abrogat prin:
-DEC. ANARC 333/14 mai 2013 - M. Of. nr. 319 - 03.VI.2013

97135358. O. MCSI 518/11 aprilie 2011 - M. Of. nr. 284 - 21.IV.2011
al ministrului comunicatiilor si societãtii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucuresti

97057359. L. P 41/04 aprilie 2011 - M. Of. nr. 267 - 15.IV.2011
privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internationale a telecomunicatiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007

97058360. D. PRES 411/01 aprilie 2011 - M. Of. nr. 267 - 15.IV.2011
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007

96876361. O. MCSI 404/17 februarie 2011 - M. Of. nr. 243 - 07.IV.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului deveniturisi cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Nationale "Posta Română" - S.A

96861362. H. G 315/23 martie 2011 - M. Of. nr. 241 - 06.IV.2011
privind înfiintarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii

96743363. H. G 281/23 martie 2011 - M. Of. nr. 231 - 01.IV.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

96506364. O. MCSI 439/10 martie 2011 - M. Of. nr. 203 - 24.III.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

96514365. H. G 238/16 martie 2011 - M. Of. nr. 204 - 24.III.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

96455366. O. CONC 424/04 martie 2011 - M. Of. nr. 197 - 22.III.2011
pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurentă acordurilor de acces din sectorul de comunicatii electronice - cadrul general, piete relevante si principii

96142367. L. P 4/01 martie 2011 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumãtate de unitate contributivã, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor ce se va desfãsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

96143368. D. PRES 243/28 februarie 2011 - M. Of. nr. 158 - 04.III.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumãtate de unitate contributivã, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilorce se va desfãsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

96051369. OUG. G 19/23 februarie 2011 - M. Of. nr. 146 - 28.II.2011
privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice

96035370. H. G 104/09 februarie 2011 - M. Of. nr. 144 - 25.II.2011
privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de date de arie extinsă

96015371. DEC. ANARC 828/04 februarie 2011 - M. Of. nr. 140 - 24.II.2011
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

95989372. H. G 123/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 137 - 23.II.2011
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

95965373. H. G 121/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 132 - 22.II.2011
privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Inspectia Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

95438374. O. MCSI 168/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 74 - 28.I.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

95442375. O. MCSI 173/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 75 - 28.I.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

95181376. DEC. ANARC 7/04 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2011
privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice
Rectificare - M. Of. nr. 89 - 03.II.2011

95136377. H. G 1400/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 31 - 13.I.2011
pentru aprobarea regulamentului de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfăsurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale si a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare si avansare în functii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea acestuia

95037378. DEC. ANARC 6/04 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 16 - 07.I.2011
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzãtoare serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pânã la si inclusiv 2 Mbps

95043379. H. G 1399/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 17 - 07.I.2011
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societãtii Informationale

94763380. D. PRES 1262/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 874 - 28.XII.2010
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Actelor finale ale Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007

94706381. D. PRES 1250/21 decembrie 2010 - M. Of. nr. 869 - 27.XII.2010
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

94707382. D. PRES 1251/21 decembrie 2010 - M. Of. nr. 869 - 27.XII.2010
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

94692383. H. G 1315/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 868 - 24.XII.2010
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

94506384. D. PRES 1145/26 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 844 - 16.XII.2010
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

94530385. O. MECMA 2687/30 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 846 - 16.XII.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 632/2008 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii în vederea accesului la broadband si la serviciile conexe”, aferentă operatiunii 3.1.1 “Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”, domeniul major de interventie 3.1 “Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei”, axa prioritară 3 “Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

94453386. D. PRES 1144/26 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 837 - 14.XII.2010
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

94360387. O. MTI 922/18 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 826 - 10.XII.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere” - volumul I “Mijloace de radionavigatie”, editia 1/2010

94179388. DEC. ANARC 861/23 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 802 - 30.XI.2010
privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă
Rectificare - M. Of. nr. 849 - 17.XII.2010

94126389. O. MCSI 1000/26 octombrie 2010 - M. Of. nr. 797 - 29.XI.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

94013390. O. STS 434/31 august 2010 - M. Of. nr. 783 - 23.XI.2010
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

93787391. H. G 1093/03 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 758 - 12.XI.2010
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea fn domeniul comunicatiilor si societătii informationale, semnat la Bucuresti la 10 iunie 2010
Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si societătii informationale

93200392. O. MCSI 953/23 septembrie 2010 - M. Of. nr. 688 - 13.X.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor radio “izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM Pocket R10, izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM R50, izolator video GDT007 bruiaj cameră wireless mini R10, transceiver Kewood TK 1118, Kit GDT007 microcameră în nasture wireless 500 m, Kit GDT007 microcameră wireless Pix 100 m+receiver USB”, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 - S.R.L.

93095393. OUG. G 89/29 septembrie 2010 - M. Of. nr. 672 - 04.X.2010
privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor ce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

92868394. DEC. ANARC 626/10 septembrie 2010 - M. Of. nr. 645 - 16.IX.2010
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură

92752395. O. MCSI 701/30 iulie 2010 - M. Of. nr. 629 - 07.IX.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 789/2009

92753396. O. MCSI 886/30 august 2010 - M. Of. nr. 629 - 07.IX.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor destinate pentru bruierea semnalului GSM/3G (jammere), introduse pe piata din România de către Societatea Comercială SPYSHOP - S.R.L.

92639397. H. G 878/18 august 2010 - M. Of. nr. 615 - 31.VIII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

92649398. H. G 880/18 august 2010 - M. Of. nr. 616 - 31.VIII.2010
privind aprobarea reprezentării României la Conferinta Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor din Statele Unite Mexicane

92623399. H. G 879/18 august 2010 - M. Of. nr. 612 - 30.VIII.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

92397400. DEC. ANARC 532/05 august 2010 - M. Of. nr. 583 - 17.VIII.2010
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

92098401. O. MADN 350/23 iulie 2010 - M. Of. nr. 554 - 06.VIII.2010
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană

91912402. DEC. PM 203/27 iulie 2010 - M. Of. nr. 527 - 28.VII.2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Ionut Cristian Negrescu

91824403. O. STS 24/14 iulie 2010 - M. Of. nr. 515 - 23.VII.2010
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea declasificării corespondentei Partidului Comunist Român nr. 4985/4921 clasificată sub nr. 03652/13.12.1972

91692404. DEC. ANARC 480/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 497 - 19.VII.2010
privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră în competenta Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

91016405. L. P 113/16 iunie 2010 - M. Of. nr. 416 - 22.VI.2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

91017406. D. PRES 594/15 iunie 2010 - M. Of. nr. 416 - 22.VI.2010
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

91001407. H. G 540/09 iunie 2010 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2010
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

90930408. H. G 496/19 mai 2010 - M. Of. nr. 403 - 17.VI.2010
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România si Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor din Republica Bulgaria cu privire la cooperarea în domeniul furnizării serviciilor de navigatie aeriană si pentru înfiintarea unui bloc functional de spatiu aerian, care să cuprindă spatiul aerian national al României, spatiul aerian national al Republicii Bulgaria si spatiul aerian aflat sub incidenta obligatiilor juridice internationale asumate de către România si Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 26 februarie 2010
Memorandum de întelegere între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din România si Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor din Republica Bulgaria cu privire la cooperarea în domeniul furnizării serviciilor de navigatie aeriană si pentru înfiintarea unui bloc functional de spatiu aerian, care să cuprindă spatiul aerian national al României, spatiul aerian national al Republicii Bulgaria si spatiul aerian aflat sub incidenta obligatiilor juridice internationale asumate de către România si Republica Bulgaria

90890409. DEC. CC 666/18 mai 2010 - M. Of. nr. 398 - 16.VI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si h) si art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, precum si a dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

90881410. H. G 447/28 aprilie 2010 - M. Of. nr. 397 - 15.VI.2010
pentru declasificarea partială a Decretului Prezidential nr. 306/1982 privind aprobarea notei de comandă pentru obiectivul „C.T.G. - R.M." - Centrul de Telecomunicatii Guvernamentale si Radiocomunicatii Mobile, precum si a unor măsuri pentru realizarea acestei investitii

90742411. H. P 28/07 iunie 2010 - M. Of. nr. 380 - 08.VI.2010
privind constituirea si găzduirea pe teritoriul statului român a modulului NATO al sistemului de comunicatii si informatic dislocabil - DCM „E" NATO al Batalionului II din cadrul Agentiei pentru Servicii ale Sistemelor de Comunicatii si Informatice

90675412. D. PRES 558/04 iunie 2010 - M. Of. nr. 372 - 04.VI.2010
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

90694413. D. PRES 577/04 iunie 2010 - M. Of. nr. 372 - 04.VI.2010
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

90695414. D. PRES 578/04 iunie 2010 - M. Of. nr. 372 - 04.VI.2010
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

90696415. D. PRES 579/04 iunie 2010 - M. Of. nr. 372 - 04.VI.2010
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

90480416. DEC. ANARC 338/04 mai 2010 - M. Of. nr. 347 - 26.V.2010
privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

90422417. H. G 456/05 mai 2010 - M. Of. nr. 339 - 21.V.2010
privind aprobarea Programului de modernizare, reorganizare si reducere a cheltuielilor Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

90365418. H. G 469/12 mai 2010 - M. Of. nr. 331 - 19.V.2010
pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 511/2009 privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe „Retele fixe de telecomunicatii feroviare"

89948419. H. G 331/31 martie 2010 - M. Of. nr. 283 - 30.IV.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

89813420. H. P 23/20 aprilie 2010 - M. Of. nr. 264 - 22.IV.2010
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2010

89718421. H. G 315/31 martie 2010 - M. Of. nr. 249 - 19.IV.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

89669422. H. G 333/07 aprilie 2010 - M. Of. nr. 243 - 16.IV.2010
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Azerbaidjan în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Azerbaidjan în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

89612423. DEC. ANARC 226/31 martie 2010 - M. Of. nr. 235 - 14.IV.2010
pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România

89521424. DEC. ANARC 199/18 martie 2010 - M. Of. nr. 222 - 08.IV.2010
pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal

89334425. O. MCSI 322/19 martie 2010 - M. Of. nr. 195 - 29.III.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

89345426. O. MCSI 340/24 martie 2010 - M. Of. nr. 198 - 29.III.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

89272427. O. MTI 180/04 martie 2010 - M. Of. nr. 189 - 25.III.2010
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R." - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

89273428. O. MFP 831/19 martie 2010 - M. Of. nr. 189 - 25.III.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R." - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

89274429. O. MMFPS 222/09 martie 2010 - M. Of. nr. 189 - 25.III.2010
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R." - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

89219430. O. MCSI 259/24 februarie 2010 - M. Of. nr. 185 - 23.III.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

88938431. H. G 163/03 martie 2010 - M. Of. nr. 151 - 09.III.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

88711432. O. MCSI 171/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 131 - 26.II.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L.

88712433. O. MCSI 172/05 februarie 2010 - M. Of. nr. 131 - 26.II.2010
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, QA705401APE, Qubs, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L.

88189434. DEC. ANARC 54/26 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 80 - 05.II.2010
privind modificarea si completarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România, aprobat prin Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005

88141435. L. P 378/10 decembrie 2009 - M. Of. nr. 75 - 02.II.2010
privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

88142436. D. PRES 1854/08 decembrie 2009 - M. Of. nr. 75 - 02.II.2010
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Actelor finale ale Conferintei Regionale de Radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

87970437. DEC. PM 41/21 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 50 - 21.I.2010
pentru numirea domnului Iosif Moldovan în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

87492438. O. MCSI 921/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 910 - 24.XII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială VALMARI 93 - S.R.L.

87430439. O. MDRL 918/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 901 - 23.XII.2009
al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

87431440. O. MFP 3366/11 decembrie 2009 - M. Of. nr. 901 - 23.XII.2009
al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

87373441. H. G 1443/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 894 - 21.XII.2009
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

87268442. D. PRES 1701/17 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 884 - 17.XII.2009
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

87201443. DEC. ANARC 995/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 875 - 15.XII.2009
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, precum si ale serviciilor de acces la puncte fixe la retelele publice de telefonie

87106444. DEC. ANARC 955/27 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 862 - 10.XII.2009
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

86894445. O. MCSI 789/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 834 - 03.XII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio

86846446. D. PRES 1740/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 828 - 02.XII.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

86821447. D. PRES 1803/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 825 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general-maior cu două stele unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86822448. D. PRES 1804/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 825 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86823449. D. PRES 1805/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 825 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86824450. D. PRES 1806/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 825 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86825451. D. PRES 1807/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 825 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86826452. D. PRES 1808/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 826 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86827453. D. PRES 1809/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 826 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86828454. D. PRES 1810/30 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 826 - 30.XI.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86683455. D. PRES 1700/17 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 813 - 27.XI.2009
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

86731456. O. STS 697/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 819 - 27.XI.2009
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

86564457. DEC. CC 1256/08 octombrie 2009 - M. Of. nr. 798 - 23.XI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

86446458. O. MCTI 773/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 781 - 16.XI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicatii neconforme de tip KX-TEB 308BX si KX-TDA100BX, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.

86345459. DEC. ANARC 891/03 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 771 - 11.XI.2009
privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

86293460. H. G 1298/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 766 - 10.XI.2009
privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

85710461. DEC. PM 734/19 octombrie 2009 - M. Of. nr. 704 - 20.X.2009
pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

85169462. DEC. PM 683/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 652 - 02.X.2009
pentru eliberarea domnului Costel Topcian din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

84803463. H. G 921/12 august 2009 - M. Of. nr. 619 - 15.IX.2009
privind aprobarea realizării de către Ministerul Sănătătii în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

84787464. H. G 966/26 august 2009 - M. Of. nr. 618 - 14.IX.2009
privind aprobarea realizării de către Consiliul Concurentei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

84642465. O. STS 53/18 august 2009 - M. Of. nr. 595 - 28.VIII.2009
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Procedurii operationale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice

84269466. D. PRES 1245/03 august 2009 - M. Of. nr. 550 - 07.VIII.2009
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

84088467. H. G 444/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 525 - 30.VII.2009
privind aprobarea Strategiei guvernamentale de dezvoltare a comunicatiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009-2015

83977468. O. ME 958/13 mai 2009 - M. Of. nr. 510 - 24.VII.2009
al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

83978469. O. MCSI 469/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 510 - 24.VII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

83979470. O. DAE 1531/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 510 - 24.VII.2009
al sefului Departamentului pentru Afaceri Europene privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

83961471. H. G 802/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 508 - 23.VII.2009
privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

83757472. O. MCSI 488/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 487 - 14.VII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

83758473. O. MCSI 500/18 iunie 2009 - M. Of. nr. 487 - 14.VII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

83691474. O. MCSI 501/18 iunie 2009 - M. Of. nr. 478 - 10.VII.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

83641475. DEC. PM 579/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 470 - 08.VII.2009
privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Cezar Manole Armeanu din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale în functia publică de inspector guvernamental

83642476. DEC. PM 580/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 470 - 08.VII.2009
privind promovarea temporară a domnului Kalapis Adrian Frantz în functia publică de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

83649477. O. ME 1193/12 iunie 2009 - M. Of. nr. 470 - 08.VII.2009
al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

83515478. D. PRES 1121/30 iunie 2009 - M. Of. nr. 459 - 02.VII.2009
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

83279479. O. MCSI 492/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 433 - 25.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

83314480. O. MCSI 489/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 435 - 25.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

83315481. H. P 25/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 436 - 25.VI.2009
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2009

83321482. O. MCSI 420/25 mai 2009 - M. Of. nr. 436 - 25.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

83277483. O. MCSI 493/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 432 - 24.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

83220484. H. G 701/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 425 - 22.VI.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

83144485. H. G 661/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 414 - 17.VI.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2008
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale

83116486. O. MCSI 461/27 mai 2009 - M. Of. nr. 411 - 16.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

83117487. O. MCSI 473/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 411 - 16.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

82933488. L. P 232/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

82934489. D. PRES 930/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

82935490. L. P 233/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

82936491. D. PRES 931/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 403 - 15.VI.2009
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

82949492. D. PRES 924/09 iunie 2009 - M. Of. nr. 404 - 15.VI.2009
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Actelor finale ale Conferintei regionale de radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 Mhiz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

82967493. O. MCSI 467/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 405 - 15.VI.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti

82844494. L. P 222/05 iunie 2009 - M. Of. nr. 395 - 11.VI.2009
pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare

82845495. D. PRES 915/05 iunie 2009 - M. Of. nr. 395 - 11.VI.2009
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare

82766496. H. G 511/26 aprilie 2009 - M. Of. nr. 386 - 09.VI.2009
privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe „Retele fixe de telecomunicatii feroviare"

82694497. DEC. ANARC 379/29 mai 2009 - M. Of. nr. 378 - 04.VI.2009
pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

82363498. H. G 582/13 mai 2009 - M. Of. nr. 340 - 21.V.2009
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar unic

82207499. O. STS 28/14 aprilie 2009 - M. Of. nr. 329 - 18.V.2009
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea continutului-cadru, întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii si lucrărilor de interventii cuprinse în programul de investitii al Serviciului de Telecomunicatii Speciale

81674500. H. G 460/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 277 - 28.IV.2009
pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de a desfăsura procedura de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunt de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achizitia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumpărare

81293501. O. MCSI 268/31 martie 2009 - M. Of. nr. 245 - 13.IV.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

80899502. D. PRES 509/01 aprilie 2009 - M. Of. nr. 212 - 02.IV.2009
privind numirea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

80869503. DEC. PM 458/31 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
privind constatarea încetării mandatului de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al domnului Dorin-Liviu Nistoran

80870504. DEC. PM 459/31 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
privind constatarea încetării mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita

80871505. DEC. PM 460/31 martie 2009 - M. Of. nr. 210 - 01.IV.2009
privind constatarea încetării mandatului de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii al doamnei Meran Codruta Georgeta

80779506. O. MCSI 134/11 martie 2009 - M. Of. nr. 205 - 31.III.2009
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

80556507. L. P 38/13 martie 2009 - M. Of. nr. 182 - 24.III.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

80557508. D. PRES 421/13 martie 2009 - M. Of. nr. 182 - 24.III.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

80442509. DEC. PM 167/10 martie 2009 - M. Of. nr. 171 - 19.III.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile

80477510. OUG. G 22/11 martie 2009 - M. Of. nr. 174 - 19.III.2009
privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

80186511. DEC. ANC 127/20 februarie 2009 - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale
Rectificare - M. Of. nr. 360 - 28.V.2009

80166512. DEC. ANC 154/03 martie 2009 - M. Of. nr. 149 - 10.III.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune

79654513. L. P 2/17 februarie 2009 - M. Of. nr. 105 - 20.II.2009
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Naionale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

79655514. D. PRES 308/16 februarie 2009 - M. Of. nr. 105 - 20.II.2009
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

79525515. DEC. ANC 77/05 februarie 2009 - M. Of. nr. 88 - 13.II.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului
Rectificare - M. Of. nr. 293 - 05.V.2009

79071516. H. G 12/16 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 51 - 28.I.2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

78975517. DEC. ANC 35/19 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 43 - 26.I.2009
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

78861518. D. PRES 11/15 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2009
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

78785519. O. MCTI 693/12 decembrie 2008 - M. Of. nr. 22 - 12.I.2009
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

78799520. DEC. PM 94/12 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 25 - 12.I.2009
pentru numirea domnului Marius-Constantin Fecioru în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

78768521. DEC. PM 76/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
pentru eliberarea domnului Zoltán Somodi din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

78769522. DEC. PM 77/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
pentru eliberarea domnului Constantin Teodorescu din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

78770523. DEC. PM 78/09 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 21 - 10.I.2009
pentru numirea domnului Costel Topcian în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

78538524. O. STS 71/14 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 888 - 29.XII.2008
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

78424525. DEC. ANC 1228/18 decembrie 2008 - M. Of. nr. 877 - 24.XII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

78257526. DEC. ANC 1131/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 861 - 20.XII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

78082527. H. G 1609/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 847 - 16.XII.2008
privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”

78093528. O. MCTI 690/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 847 - 16.XII.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă „e-Crestere!”

78035529. OUG. G 211/04 decembrie 2008 - M. Of. nr. 842 - 15.XII.2008
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

77876530. DEC. ANRC 1130/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 831 - 10.XII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

77652531. D. PRES 1187/01 decembrie 2008 - M. Of. nr. 817 - 05.XII.2008
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

77653532. D. PRES 1188/01 decembrie 2008 - M. Of. nr. 817 - 05.XII.2008
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

77654533. D. PRES 1189/01 decembrie 2008 - M. Of. nr. 817 - 05.XII.2008
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

77655534. D. PRES 1190/01 decembrie 2008 - M. Of. nr. 817 - 05.XII.2008
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

77617535. H. G 1556/25 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
privind transmiterea unor spatii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală
Rectificare - M. Of. nr. 858 - 19.XII.2008

77441536. D. PRES 1106/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 792 - 26.XI.2008
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

77449537. D. PRES 1107/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 793 - 26.XI.2008
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Rectificare - M. Of. nr. 842 - 15.XII.2008

77393538. H. G 1451/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 788 - 25.XI.2008
pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

77255539. L. P 298/18 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 780 - 21.XI.2008
privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

77256540. D. PRES 1128/17 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 780 - 21.XI.2008
pentru promulgarea Legii privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

77221541. DEC. ANC 1129/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 777 - 20.XI.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz

77027542. H. G 1399/04 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 761 - 11.XI.2008
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

76956543. DEC. ANC 896/02 octombrie 2008 - M. Of. nr. 754 - 07.XI.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală
Rectificare - M. Of. nr. 805 - 02.XII.2008

76859544. O. MADN 28748/21 iulie 2008 - M. Of. nr. 747 - 05.XI.2008
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

76862545. O. STS 596/28 iulie 2008 - M. Of. nr. 747 - 05.XI.2008
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

76662546. DEC. ANC 1023/24 octombrie 2008 - M. Of. nr. 734 - 30.X.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind realizarea comunicatiilor către Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă

76344547. H. G 1304/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 710 - 20.X.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

76203548. DEC. ANC 888/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 699 - 14.X.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică
Abrogat prin:
-O. MCSI 488/15 iunie 2009 - M. Of. nr. 487 - 14.VII.2009

76156549. H. G 1224/01 octombrie 2008 - M. Of. nr. 696 - 13.X.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea serviciului de Telecomunicatii Speciale

76036550. DEC. ORDA 181/29 septembrie 2008 - M. Of. nr. 683 - 06.X.2008
pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul intemetului sau al altor retele de comunicatii de date

75956551. H. G 1193/24 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

75957552. DEC. PM 190/29 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
pentru numirea doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

75958553. DEC. PM 191/29 septembrie 2008 - M. Of. nr. 675 - 01.X.2008
pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

75876554. DEC. ORDA 178/22 septembrie 2008 - M. Of. nr. 667 - 25.IX.2008
pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si/sau comunicare publică, prin punere la dispozitia publicului prin internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si remuneratiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor

75771555. DEC. PM 182/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

75765556. OUG. G 106/18 septembrie 2008 - M. Of. nr. 659 - 18.IX.2008
privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

75713557. O. MCTI 432/26 august 2008 - M. Of. nr. 653 - 16.IX.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

75685558. O. ORNISS 198/07 august 2008 - M. Of. nr. 650 - 12.IX.2008
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic si de implementare privind identificarea si autentificarea în sistemele informatice si de comunicatii care vehiculează informatii clasificate - DS 11

75686559. O. ORNISS 199/07 august 2008 - M. Of. nr. 650 - 12.IX.2008
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Politicii de interconectare a sistemelor informatice si de comunicatii care vehiculează informatii UE clasificate - INFOSEC 8

75598560. O. MCTI 412/19 august 2008 - M. Of. nr. 642 - 08.IX.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă «e-crestere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoastere»", finantat de Banca Mondială si Guvernul României

75483561. D. PRES 844/26 august 2008 - M. Of. nr. 632 - 01.IX.2008
privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

75311562. DEC. PM 168/20 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

75330563. DEC. ANRCTI 732/15 august 2008 - M. Of. nr. 618 - 22.VIII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz

75256564. DEC. PM 165/18 august 2008 - M. Of. nr. 613 - 20.VIII.2008
privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

74933565. DEC. ANRCTI 585/28 iulie 2008 - M. Of. nr. 577 - 31.VII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe

74900566. DEC. ANRCTI 572/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 574 - 30.VII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Rectificare - M. Of. nr. 605 - 14.VIII.2008

74872567. DEC. ORDA 134/14 iulie 2008 - M. Of. nr. 570 - 29.VII.2008
pentru completarea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008

74809568. O. MEF 2229/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 565 - 28.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

74773569. O. MEF 2159/11 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultantă si instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investitii în domeniul e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

74776570. O. MEF 2241/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 562 - 25.VII.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor” si în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

74706571. H. G 781/16 iulie 2008 - M. Of. nr. 558 - 23.VII.2008
privind aprobarea realizării de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă pentru Jandarmeria Română

74512572. DEC. ORDA 128/07 iulie 2008 - M. Of. nr. 536 - 16.VII.2008
pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor

74314573. DEC. ANRCTI 520/30 iunie 2008 - M. Of. nr. 512 - 08.VII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

74228574. DEC. ANRCTI 500/20 iunie 2008 - M. Of. nr. 496 - 02.VII.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice

73849575. H. G 634/11 iunie 2008 - M. Of. nr. 462 - 20.VI.2008
pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

73590576. O. MCTI 235/20 mai 2008 - M. Of. nr. 423 - 05.VI.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

73386577. H. G 528/21 mai 2008 - M. Of. nr. 397 - 27.V.2008
pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 si 2007 referitoare la Conferintele Regionale de Radiocomunicatii, organizate sub egida Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT)

73308578. O. MCTI 229/14 mai 2008 - M. Of. nr. 386 - 21.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

73205579. O. MCTI 104/07 martie 2008 - M. Of. nr. 374 - 16.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008

73206580. O. MEF 1040/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 374 - 16.V.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008

73216581. OUG. G 60/07 mai 2008 - M. Of. nr. 375 - 16.V.2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

73218582. O. MCTI 151/28 martie 2008 - M. Of. nr. 375 - 16.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

73219583. O. MEF 1006/28 martie 2008 - M. Of. nr. 375 - 16.V.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

73225584. O. MCTI 152/31 martie 2008 - M. Of. nr. 376 - 16.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

73226585. O. MEF 1025/31 martie 2008 - M. Of. nr. 376 - 16.V.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

73181586. O. MCTI 190/21 aprilie 2008 - M. Of. nr. 371 - 15.V.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

73107587. H. G 469/07 mai 2008 - M. Of. nr. 362 - 12.V.2008
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

72975588. L. P 304/04 iulie 2003 - M. Of. nr. 343 - 05.V.2008
pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice republicare

72842589. DEC. ANRCTI 321/15 aprilie 2008 - M. Of. nr. 328 - 25.IV.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

72507590. O. MEF 724/13 martie 2008 - M. Of. nr. 283 - 11.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de interventie 1 – Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor si al operatiunilor 3.3.1 si 3.3.2 din cadrul domeniului major de interventie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

72282591. L. P 53/19 martie 2008 - M. Of. nr. 248 - 31.III.2008
pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

72283592. D. PRES 387/18 martie 2008 - M. Of. nr. 248 - 31.III.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

72238593. DEC. ANRCTI 241/24 martie 2008 - M. Of. nr. 242 - 28.III.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

72263594. DEC. ANRCTI 258/27 martie 2008 - M. Of. nr. 246 - 28.III.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

71899595. O. MEF 632/04 martie 2008 - M. Of. nr. 202 - 17.III.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii în vederea accesului la broadband si la serviciile conexe”, aferentă operatiunii 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”, domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

71847596. L. P 23/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 194 - 13.III.2008
pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
Instrumente de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994), de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) si de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002) 2–12 310. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

71856597. D. PRES 310/29 februarie 2008 - M. Of. nr. 194 - 13.III.2008
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

71579598. H. G 199/27 februarie 2008 - M. Of. nr. 154 - 28.II.2008
privind preluarea de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a competentelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004

71541599. DEC. CC 105/14 februarie 2008 - M. Of. nr. 150 - 27.II.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48^1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

71412600. D. PRES 273/19 februarie 2008 - M. Of. nr. 131 - 20.II.2008
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

71415601. D. PRES 276/19 februarie 2008 - M. Of. nr. 131 - 20.II.2008
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

71335602. O. MCTI 68/08 februarie 2008 - M. Of. nr. 122 - 15.II.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Procedurii si a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

71046603. H. G 61/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2008
privind procedura de selectie pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

70820604. DEC. ANRCTI 31/14 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 46 - 21.I.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

70806605. DEC. ANRCTI 25/10 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 43 - 18.I.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

70809606. DEC. ANRCTI 3444/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 44 - 18.I.2008
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitătii numerelor

70768607. O. MCTI 9/10 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 38 - 17.I.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

70444608. O. MCTI 769/17 decembrie 2007 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

70445609. O. MEF 2471/21 decembrie 2007 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

70457610. O. MCTI 768/17 decembrie 2007 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2008
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale “Posta Română” – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

70458611. O. MEF 3/03 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 20 - 10.I.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale “Posta Română” – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

70381612. O. MT 1351/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

70382613. O. MEF 2472/21 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

70383614. O. MMFES 1102/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 11 - 07.I.2008
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

70231615. DEC. ANRCTI 3442/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 893 - 28.XII.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

70187616. DEC. ANRCTI 3443/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 887 - 27.XII.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitătii numerelor

70012617. D. CC 1025/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 865 - 18.XII.2007
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

70018618. D. PRES 1024/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 866 - 18.XII.2007
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

69747619. H. P 82/05 decembrie 2007 - M. Of. nr. 841 - 08.XII.2007
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

69526620. O. MT 1137/02 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 811 - 28.XI.2007
al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

69527621. O. MEF 2027/14 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 811 - 28.XI.2007
al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

69528622. O. MMFES 957/07 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 811 - 28.XI.2007
al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeste sume de la bugetul de stat

69405623. DEC. ANRCTI 3284/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 798 - 23.XI.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

69379624. DEC. CC 789/27 septembrie 2007 - M. Of. nr. 794 - 22.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

69216625. D. PRES 988/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 777 - 15.XI.2007
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002 de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

69068626. DEC. CC 880/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 760 - 09.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48^1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor  

69070627. DEC. CC 905/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 760 - 09.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48^2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

69015628. D. PRES 947/31 octombrie 2007 - M. Of. nr. 755 - 07.XI.2007
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

68808629. DEC. ANRCTI 3173/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 730 - 29.X.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România

68809630. DEC. ANRCTI 3174/10 octombrie 2007 - M. Of. nr. 730 - 29.X.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România

68638631. H. P 76/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 713 - 22.X.2007
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

68320632. DEC. ANRCTI 3096/20 septembrie 2007 - M. Of. nr. 674 - 03.X.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

68306633. O. STS 92/12 iulie 2007 - M. Of. nr. 673 - 02.X.2007
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

68058634. D. PRES 845/14 septembrie 2007 - M. Of. nr. 638 - 18.IX.2007
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

67999635. H. P 63/12 septembrie 2007 - M. Of. nr. 631 - 13.IX.2007
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

67801636. DEC. ANRCTI 2858/07 august 2007 - M. Of. nr. 608 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

67802637. DEC. ANRCTI 2892/14 august 2007 - M. Of. nr. 608 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de determinare a anumitor obligatii financiare ale furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii postale către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

67803638. DEC. ANRCTI 2895/15 august 2007 - M. Of. nr. 608 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind Planul national de numerotatie

67808639. DEC. ANRCTI 2896/15 august 2007 - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie
Rectificare - M. Of. nr. 641 - 20.IX.2007

67809640. DEC. ANRCTI 2897/15 august 2007 - M. Of. nr. 609 - 04.IX.2007
a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie

67317641. DEC. PM 222/08 august 2007 - M. Of. nr. 550 - 13.VIII.2007
pentru numirea domnului Constantin Teodorescu în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

67297642. O. MCTI 426/26 iulie 2007 - M. Of. nr. 546 - 10.VIII.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind notificarea echipamentelor radio care functionează în benzi de frecvente radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană

67057643. H. G 758/11 iulie 2007 - M. Of. nr. 517 - 01.VIII.2007
privind aprobarea realizării de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

66865644. DEC. PM 203/23 iulie 2007 - M. Of. nr. 492 - 23.VII.2007
pentru eliberarea domnului Bálint Márton Porcsalmi din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

66866645. DEC. PM 204/23 iulie 2007 - M. Of. nr. 492 - 23.VII.2007
pentru numirea domnului Zoltán Somodi în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

66829646. O. MCTI 389/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 485 - 19.VII.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor intemet-banking, home-banking sau mobile-banking

66779647. H. G 88/23 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 477 - 17.VII.2007
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora - republicare

66711648. H. G 655/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 470 - 12.VII.2007
privind aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării la Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră [Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06)] si la Conferinta regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinte organizate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (U.I.T.) în anul 2006

66103649. H. P 46/07 iunie 2007 - M. Of. nr. 395 - 12.VI.2007
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

65924650. H. P 41/23 mai 2007 - M. Of. nr. 372 - 31.V.2007
privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

65786651. H. G 415/04 mai 2007 - M. Of. nr. 357 - 25.V.2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

65774652. L. P 133/11 mai 2007 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

65775653. D. PRES 544/10 mai 2007 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale

65755654. DEC. PM 149/22 mai 2007 - M. Of. nr. 351 - 23.V.2007
privind eliberarea domnului Bejan Florin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

65684655. DEC. CC 411/03 mai 2007 - M. Of. nr. 342 - 21.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

65494656. D. PRES 539/09 mai 2007 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2007
privind acordarea gradului de general, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

65495657. D. PRES 540/09 mai 2007 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2007
privind acordarea gradului de general, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

65512658. O. MCTI 225/03 mai 2007 - M. Of. nr. 322 - 14.V.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

65093659. H. P 26/24 aprilie 2007 - M. Of. nr. 280 - 26.IV.2007
pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor
Modificari si completari:
-H. P 76/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 713 - 22.X.2007

64828660. DEC. PM 76/12 aprilie 2007 - M. Of. nr. 250 - 13.IV.2007
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cătălin Marinescu din functia de presedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

64726661. H. G 326/28 martie 2007 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2007
privind aprobarea realizării de către Ministerul Finantelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

64617662. H. G 322/28 martie 2007 - M. Of. nr. 226 - 03.IV.2007
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "LG-97 - Dezvoltare Sediu administrativ al Serviciului de Telecomunicatii Speciale”, prevăzuti în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997

64329663. H. G 274/21 martie 2007 - M. Of. nr. 201 - 26.III.2007
privind desemnarea semnatarului Acordului de exploatare al Organizatiei Internationale de Comunicatii Spatiale - „Intersputnik"

64296664. DEC. IGCTI 210/13 martie 2007 - M. Of. nr. 195 - 21.III.2007
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei de anulare a procedurii de selectie comparativă pentru acordarea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii mobile de bandă largă în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

64243665. H. G 249/07 martie 2007 - M. Of. nr. 190 - 20.III.2007
privind aprobarea realizării de către Secretariatul General al Guvernului, prin Institutul National de Statistică, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

64044666. O. MCTI 109/01 martie 2007 - M. Of. nr. 168 - 09.III.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

63979667. O. MCTI 103/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2007

63980668. O. MFP 325/26 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2007

63938669. D. PRES 135/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
privind înaintarea în gradul următor a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

63949670. O. MTCT 300/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63950671. O. MFP 295/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63951672. O. MMSSF 136/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 155 - 05.III.2007
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

63851673. O. MCTI 93/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 144 - 28.II.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti pe anul 2007

63852674. O. MCTI 94/22 februarie 2007 - M. Of. nr. 144 - 28.II.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti pe anul 2007

63805675. H. G 109/07 februarie 2007 - M. Of. nr. 137 - 26.II.2007
privind constituirea comisiilor pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor în vederea exproprierii unor imobile pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

63826676. H. G 183/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 140 - 26.II.2007
privind aprobarea realizării de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin Garda Natională de Mediu, respectiv Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

63744677. H. G 165/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 128 - 21.II.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

63605678. DEC. PM 25/12 februarie 2007 - M. Of. nr. 110 - 14.II.2007
pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta tn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

63344679. O. MCTI 21/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2007
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

63019680. DEC. PM 8/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
pentru eliberarea domnului Călin Ovidiu-Vasile din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

63020681. DEC. PM 9/16 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 33 - 17.I.2007
pentru numirea domnului Balint Marton Porcsalmi în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

62810682. H. G 1877/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

62751683. H. G 1880/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 12 - 08.I.2007
privind aprobarea realizării de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională Antidrog, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

62628684. D. PRES 1421/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2007
privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

62629685. D. PRES 1422/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2007
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

62641686. H. G 1816/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1 - 03.I.2007
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

62664687. DEC. PM 234/29 decembrie 2006 - M. Of. nr. 3 - 03.I.2007
privind numirea domnului Dan Cristian Georgescu în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

62665688. DEC. PM 235/29 decembrie 2006 - M. Of. nr. 3 - 03.I.2007
privind numirea doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

62553689. OUG. G 134/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1046 - 29.XII.2006
privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

62582690. H. G 1907/22 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1051 - 29.XII.2006
pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

62238691. L. P 437/27 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1006 - 18.XII.2006
pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 si intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale „Intersputnik”, încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972
Protocol privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea Sistemului International si a Organizatiei de Comunicatii Spatiale -INTERSPUTNIK

62239692. D. PRES 1322/24 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1006 - 18.XII.2006
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 si intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului international si a Organizatiei de telecomunicatii spatiale „Intersputnik”, încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972

62198693. H. G 1786/13 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1003 - 15.XII.2006
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

62015694. H. G 1724/06 decembrie 2006 - M. Of. nr. 986 - 11.XII.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

62034695. H. G 1698/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 987 - 11.XII.2006
privind realizarea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

61973696. O. STS 92/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 981 - 08.XII.2006
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

61826697. O. MCTI 506/10 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 968 - 04.XII.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

61639698. D. PRES 1225/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 948 - 24.XI.2006
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61592699. D. PRES 1224/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 942 - 22.XI.2006
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61520700. H. G 1562/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 936 - 20.XI.2006
privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare pentru privatizarea Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A

61292701. O. MCTI 453/12 octombrie 2006 - M. Of. nr. 905 - 07.XI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru stabilirea activelor aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Băneasa" - S.A. Voluntari a căror dobândire se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la care statul detine actiuni

60918702. DEC. IGCTI 836/16 octombrie 2006 - M. Of. nr. 859 - 19.X.2006
presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Procedurii de selectie comparativă pentru acordarea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii mobile de bandă largă în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

60879703. H. G 1406/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 854 - 18.X.2006
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

60809704. O. MCTI 414/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 842 - 12.X.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronicã

60773705. O. AVAS 7155/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru modificarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

60774706. O. MCTI 415/25 septembrie 2006 - M. Of. nr. 836 - 11.X.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

60776707. L. P 370/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 837 - 11.X.2006
pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

60777708. D. PRES 1146/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 837 - 11.X.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

60780709. L. P 375/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 837 - 11.X.2006
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

60781710. D. PRES 1151/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 837 - 11.X.2006
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

60581711. O. MCTI 395/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 813 - 03.X.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

60564712. OUG. G 70/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 810 - 02.X.2006
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale
Rectificare - M. Of. nr. 899 - 06.XI.2006

60399713. O. MCTI 397/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 786 - 18.IX.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind exploatarea benzii de frecvente 410-415 MHz/420-425 MHz, în scopul furnizării de servicii de comunicatii mobile în bandă largă

60369714. D. PRES 1099/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 782 - 15.IX.2006
privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

60304715. H. G 1207/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 774 - 13.IX.2006
privind realizarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

60309716. D. PRES 1094/08 septembrie 2006 - M. Of. nr. 776 - 13.IX.2006
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

60326717. O. MCTI 396/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 777 - 13.IX.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

59653718. DEC. CC 556/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 685 - 10.VIII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

59400719. H. G 935/19 iulie 2006 - M. Of. nr. 647 - 26.VII.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

59145720. DEC. CC 463/06 iunie 2006 - M. Of. nr. 612 - 14.VII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice nr. 304/2003

59075721. DEC. IGCTI 689/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 602 - 12.VII.2006
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

59020722. DEC. PM 88/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 594 - 10.VII.2006
pentru eliberarea domnului Aurel Netin din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

59022723. DEC. PM 90/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 594 - 10.VII.2006
pentru numirea domnului Călin Ovidiu-Vasile în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

58884724. L. P 272/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 576 - 04.VII.2006
pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

58885725. D. PRES 894/28 iunie 2006 - M. Of. nr. 576 - 04.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

58488726. H. G 741/14 iunie 2006 - M. Of. nr. 519 - 15.VI.2006
pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2006 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene - eTEN

58438727. DEC. IGCTI 572/31 mai 2006 - M. Of. nr. 511 - 13.VI.2006
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Listei orientative si neexhaustive de echipamente sau tipuri de echipamente

58393728. O. MCTI 262/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 507 - 12.VI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, potrivit Directivei 1999/5/CE

58374729. H. G 699/31 mai 2006 - M. Of. nr. 503 - 09.VI.2006
privind modificarea anexei nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii în toate zonele tării, în conformitate cu Programul de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitătii înfiintării unei retele de perdele forestiere de protectie în judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitătilor de crestere si exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003

58303730. DEC. IGCTI 563/30 mai 2006 - M. Of. nr. 492 - 07.VI.2006
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia
Modificari si completari:
-DEC. IGCTI 689/05 iulie 2006 - M. Of. nr. 602 - 12.VII.2006

58287731. O. MCTI 220/16 mai 2006 - M. Of. nr. 489 - 06.VI.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005
Modificari si completari:
-O. MCTI 21/22 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 76 - 31.I.2007
-O. MCSI 134/11 martie 2009 - M. Of. nr. 205 - 31.III.2009

58159732. H. G 535/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 472 - 31.V.2006
pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

58120733. D. PRES 774/24 mai 2006 - M. Of. nr. 467 - 30.V.2006
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

58037734. D. PRES 753/19 mai 2006 - M. Of. nr. 456 - 25.V.2006
privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

57976735. D. PRES 752/19 mai 2006 - M. Of. nr. 447 - 24.V.2006
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

57862736. H. G 616/10 mai 2006 - M. Of. nr. 435 - 19.V.2006
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale

57669737. H. G 609/10 mai 2006 - M. Of. nr. 415 - 15.V.2006
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

57688738. H. G 569/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 417 - 15.V.2006
privind aprobarea Conditiilor de închiriere a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice

57298739. H. G 526/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 379 - 03.V.2006
privind echivalarea functiilor militare din Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Pază cu functii civile

57235740. D. PRES 434/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 369 - 27.IV.2006
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

57259741. DEC. ANRC 151/17 aprilie 2006 - M. Of. nr. 361 - 25.IV.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

57129742. DEC. ANRC 144/10 aprilie 2006 - M. Of. nr. 352 - 19.IV.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind implementarea portabilitătii numerelor

57070743. DEC. CC 258/14 martie 2006 - M. Of. nr. 341 - 17.IV.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

57001744. DEC. IGCTI 345/07 aprilie 2006 - M. Of. nr. 332 - 13.IV.2006
presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă

56951745. H. G 425/29 martie 2006 - M. Of. nr. 326 - 11.IV.2006
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

56840746. DEC. ANRC 113/22 martie 2006 - M. Of. nr. 305 - 05.IV.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinării obligatiilor financiare către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de către furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale

56764747. H. G 377/22 martie 2006 - M. Of. nr. 296 - 03.IV.2006
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

56729748. DEC. ICCJ 2/16 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 291 - 31.III.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de însusire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si componente de comunicatii

56698749. O. MCTI 130/22 martie 2006 - M. Of. nr. 287 - 30.III.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

56709750. H. G 364/22 martie 2006 - M. Of. nr. 288 - 30.III.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

56719751. O. MCTI 131/22 martie 2006 - M. Of. nr. 289 - 30.III.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

56675752. O. ORNISS 171/10 martie 2006 - M. Of. nr. 285 - 29.III.2006
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice si de comunicatii - DS 13

56636753. DEC. CC 131/21 februarie 2006 - M. Of. nr. 279 - 28.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

56592754. DEC. CC 160/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 273 - 27.III.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

56538755. O. MCTI 103/13 martie 2006 - M. Of. nr. 266 - 24.III.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

56539756. O. ORNISS 172/10 martie 2006 - M. Of. nr. 266 - 24.III.2006
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informatii nationale clasificate - INFOSEC 13

56563757. DEC. PM 29/22 martie 2006 - M. Of. nr. 269 - 24.III.2006
privind eliberarea domnului Virgil Popa din functia de vicepresedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

56564758. DEC. PM 30/22 martie 2006 - M. Of. nr. 269 - 24.III.2006
privind numirea domnului Gabriel-Dan Mocanu în functia de vicepresedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

56473759. D. PRES 323/20 martie 2006 - M. Of. nr. 256 - 22.III.2006
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

56270760. O. ORNISS 167/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 223 - 10.III.2006
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a entitătilor pentru evaluarea produselor de securitate IT si a sistemelor informatice si de comunicatii - INFOSEC 12

55984761. O. MCTI 2/06 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 186 - 27.II.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informatiilor la nivel national între Compartimentul pentru schimb de informatii pentru reglementări tehnice, autoritătile administratiei publice centrale si alte autorităti cu functie de reglementare

55943762. H. G 236/16 februarie 2006 - M. Of. nr. 181 - 24.II.2006
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul operării statiilor de radiocomunicatii

55778763. O. MCTI 470/06 decembrie 2005 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55779764. O. MAI 1149/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 152 - 17.II.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55599765. O. MCTI 52/03 februarie 2006 - M. Of. nr. 126 - 09.II.2006
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

55554766. H. G 84/19 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 113 - 07.II.2006
privind autorizarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale de a încheia contracte de achizitie externă pentru realizarea unor programe necesare îndeplinirii obiectivelor specifice

55432767. H. G 133/29 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

55361768. DEC. CC 699/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 89 - 31.I.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

55253769. DEC. IGCTI 48/23 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 73 - 26.I.2006
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind modificarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

55149770. H. G 19/05 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 56 - 20.I.2006
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

55130771. DEC. IGCTI 699/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 52 - 19.I.2006
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România

54936772. D. PRES 7/09 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2006
privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul Grad

54720773. D. PRES 1308/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1188 - 29.XII.2005
privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

54721774. D. PRES 1309/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1188 - 29.XII.2005
privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

54444775. H. G 1658/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1163 - 22.XII.2005
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

54463776. DEC. IGCTI 686/13 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1166 - 22.XII.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

54427777. H. G 1576/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1161 - 21.XII.2005
privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba“

54214778. O. IGCTI 660/30 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1137 - 15.XII.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România

54121779. D. PRES 1258/07 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1129 - 14.XII.2005
privind înaintarea în gradul următor a unui general din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si trecerea sa în rezervă cu noul grad

54059780. H. G 1562/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1119 - 12.XII.2005
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

54024781. O. BRML 321/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1115 - 09.XII.2005
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 050-05 "Sisteme/ echipamente de măsurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice si comunicatiilor telex"

53844782. DEC. IGCTI 658/28 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1090 - 05.XII.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio

53646783. D. PRES 1123/21 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1066 - 29.XI.2005
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade echivalente de ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

53662784. D. PRES 1124/21 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1073 - 29.XI.2005
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

53578785. H. G 1437/17 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1051 - 25.XI.2005
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în domeniul public al judetului Hunedoara si în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

53583786. O. MCTI 435/18 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1052 - 25.XI.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de selectare a procesatorilor de plăti on-line cu carduri în vederea operationalizării sistemului “Ghiseu virtual de plăti“

53532787. DEC. CC 517/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1041 - 23.XI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

53314788. O. MCTI 410/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1006 - 14.XI.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind experimentarea tehnologiei de comunicatii electronice Personal Handyphone System (PHS)

53250789. H. G 1352/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 994 - 09.XI.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

53202790. O. MCTI 401/31 octombrie 2005 - M. Of. nr. 987 - 08.XI.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si stingerea incendiilor în cadrul Companiei Nationale “Posta Română“ - S.A.

53110791. DEC. IGCTI 590/25 octombrie 2005 - M. Of. nr. 968 - 01.XI.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind stabilirea termenului de punere în functiune a retelelor de comunicatii electronice în banda de frecvente radio 3410-3600 MHz

52978792. H. G 1213/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 943 - 21.X.2005
privind realizarea de către institutiile din sistemul judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

52872793. D. PRES 997/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 921 - 14.X.2005
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

52873794. D. PRES 998/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 921 - 14.X.2005
privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

52823795. L. P 268/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 912 - 12.X.2005
pentru ratificarea Conventiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicatii pentru atenuarea efectelor dezastrelor si actiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
Conventia de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicatii pentru atenuarea efectelor dezastrelor si actiuni umanitare

52824796. D. PRES 970/05 octombrie 2005 - M. Of. nr. 912 - 12.X.2005
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicatii pentru atenuarea efectelor dezastrelor si actiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998

52415797. H. G 1056/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 851 - 21.IX.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 515/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date “Roedunet”

52354798. O. MADN 38/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 839 - 16.IX.2005
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

52238799. DEC. ANRC 1298/06 septembrie 2005 - M. Of. nr. 822 - 12.IX.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

52136800. O. MCTI 320/30 august 2005 - M. Of. nr. 800 - 02.IX.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor

52053801. O. MCTI 318/22 august 2005 - M. Of. nr. 781 - 29.VIII.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

51880802. DEC. IGCTI 373/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 746 - 17.VIII.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Procedurii de supraveghere a pietei echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii, precum si a altor echipamente electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

51706803. DEC. IGCTI 385/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 718 - 09.VIII.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

51728804. DEC. ANRC 187/20 iunie 2005 - M. Of. nr. 721 - 09.VIII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, precum si a modelului legitimatiei de executor fiscal

51655805. H. G 814/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 710 - 05.VIII.2005
privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor de a achizitiona echipamentele, software-ul, investitiile, serviciile si materialele destinate modernizării si dezvoltării retelelor proprii de comunicatii si informatică - etapa a III-a

51452806. H. G 774/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 679 - 28.VII.2005
privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.
Rectificare - M. Of. nr. 766 - 23.VIII.2005
Modificari si completari:
-H. G 535/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 472 - 31.V.2006

51378807. H. G 771/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 669 - 27.VII.2005
pentru aprobarea plătii contributiei restante a României la Uniunea Internatională pentru Telecomunicatii (UIT)

51293808. L. P 239/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 663 - 26.VII.2005
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

51294809. D. PRES 625/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 663 - 26.VII.2005
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

51262810. H. G 715/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 658 - 25.VII.2005
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Békéscsaba“

51243811. H. G 698/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 653 - 22.VII.2005
pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2005

51095812. H. G 666/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 629 - 19.VII.2005
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

50796813. H. G 613/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 579 - 05.VII.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.059/2004 privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT)

50698814. DEC. ANRC 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 563 - 30.VI.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie

50559815. O. MCTI 221/16 iunie 2005 - M. Of. nr. 534 - 23.VI.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale
Abrogat prin:
-O. MCSI 500/18 iunie 2009 - M. Of. nr. 487 - 14.VII.2009

50301816. H. G 465/19 mai 2005 - M. Of. nr. 485 - 08.VI.2005
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

50151817. D. PRES 460/23 mai 2005 - M. Of. nr. 458 - 30.V.2005
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

49785818. O. MTCT 177/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 406 - 13.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicatie cu folii din mase plastice“, indicativ NE 031-04

49597819. O. ORNISS 149/18 aprilie 2005 - M. Of. nr. 383 - 06.V.2005
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea activitătii în situatii de urgentă pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC) care vehiculează informatii clasificate - DS 7

49515820. H. G 348/21 aprilie 2005 - M. Of. nr. 369 - 03.V.2005
privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

49351821. H. G 305/14 aprilie 2005 - M. Of. nr. 337 - 21.IV.2005
privind aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2005 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene - eTEN

49212822. H. G 267/31 martie 2005 - M. Of. nr. 320 - 15.IV.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

49245823. O. STS 3167/21 martie 2005 - M. Of. nr. 322 - 15.IV.2005
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru stabilirea structurilor cu responsabilităti în organizarea si desfăsurarea ceremonialurilor funerare, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004

49181824. O. MCTI 112/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 312 - 13.IV.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind punerea în functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

48969825. D. PRES 179/25 martie 2005 - M. Of. nr. 277 - 04.IV.2005
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

48970826. D. PRES 180/25 martie 2005 - M. Of. nr. 277 - 04.IV.2005
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

48920827. DEC. ANRC 57/18 martie 2005 - M. Of. nr. 264 - 30.III.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate

48907828. O. MCTI 99/22 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 366/2002 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

48892829. DEC. CNA 200/15 martie 2005 - M. Of. nr. 257 - 28.III.2005
privind aprobarea procedurii si conditiilor de acordare a licentei audiovizuale si a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe prin retele de telecomunicatii
Abrogat prin:
-DEC. CNA 403/30 iunie 2005 - M. Of. nr. 595 - 11.VII.2005

48605830. O. MCTI 54/14 februarie 2005 - M. Of. nr. 209 - 11.III.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura acordării, suspendării si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

48559831. H. G 135/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 201 - 09.III.2005
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Informatiei si Comunicatiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Budapesta la 14 ianuarie 2005
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Informatiei si Comunicatiilor din Republica Ungară privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

48530832. H. G 133/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004
Memorandum de întelegere în domeniul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Delegat al Industriei din Republica Franceză

48531833. H. G 136/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

48547834. H. G 134/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 197 - 08.III.2005
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2004
Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Industriei Informatiei din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

48492835. H. G 148/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 189 - 07.III.2005
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

48425836. OUG. 11/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 179 - 02.III.2005
pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

48246837. O. MCTI 42/07 februarie 2005 - M. Of. nr. 150 - 21.II.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii
Abrogat prin:
-O. MCTI 262/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 507 - 12.VI.2006

48205838. DEC. IGCTI 62/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 138 - 15.II.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă

47914839. O. ORNISS 3/05 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 74 - 21.I.2005
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind analiza naturii si proportiilor amenintărilor si vulnerabilitătilor la adresa sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) - DS 4

47915840. O. ORNISS 4/05 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 74 - 21.I.2005
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului general de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii - DS 5

47860841. O. MCTI 203/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 62 - 18.I.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor

47745842. O. MCTI 540/23 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti

47668843. DEC. IGCTI 1/30 decembrie 2004 - M. Of. nr. 23 - 07.I.2005
a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind termenul de depunere a cererilor pentru emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

47635844. H. G 2461/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 14 - 05.I.2005
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

47418845. H. G 2305/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1255 - 27.XII.2004
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

47335846. H. G 2334/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1243 - 23.XII.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare

47320847. O. MCTI 533/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1239 - 22.XII.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

47131848. D. PRES 1148/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1207 - 16.XII.2004
privind rechemarea în activitate a unui general în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

47132849. D. PRES 1149/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1207 - 16.XII.2004
privind înaintarea în gradul următor a unui general în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si rechemarea acestuia în activitate cu noul grad

47134850. D. PRES 1155/15 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1207 - 16.XII.2004
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea (similar) unor colonei (similari) din Ministerul Apărării Nationale si Serviciul de Telecomunicatii Speciale

47045851. H. G 2165/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1194 - 14.XII.2004
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2005

46883852. H. G 2102/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1167 - 09.XII.2004
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

46647853. H. G 2059/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1134 - 01.XII.2004
privind plata cheltuielilor prilejuite de organizarea în România a Conferintei Europene a Administratiilor de Postă si Telecomunicatii (CEPT)
Modificari si completari:
-H. G 613/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 579 - 05.VII.2005

46591854. DEC. ANRC 1301/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1125 - 30.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii postale

46635855. DEC. ANRC 1311/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1132 - 30.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie

46431856. L. P 506/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1101 - 25.XI.2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

46432857. D. PRES 946/15 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1101 - 25.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

46322858. L. P 510/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1082 - 22.XI.2004
privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Modificari si completari:
-OUG. 17/09 martie 2005 - M. Of. nr. 229 - 18.III.2005

46323859. D. PRES 955/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1082 - 22.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

46291860. O. MCTI 494/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1077 - 19.XI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind termenul de valabilitate a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice

46313861. D. PRES 828/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1081 - 19.XI.2004
privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

46314862. D. PRES 829/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1081 - 19.XI.2004
privind conferirea Semnului onorific În serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

46315863. O. ORNISS 386/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1081 - 19.XI.2004
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii nationale care vehiculează informatii NATO - DS 8

46316864. O. ORNISS 387/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1081 - 19.XI.2004
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic si de implementare pentru protejarea sistemelor informatice si de comunicatii împotriva programelor informatice nocive - DS 9

46318865. O. ORNISS 389/11 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1081 - 19.XI.2004
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice si de comunicatii care stochează, procesează sau transmit informatii clasificate - DS 3

46249866. O. MCTI 497/2 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1071 - 18.XI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele locale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz

46279867. H. G 1934/10 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1075 - 18.XI.2004
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

46220868. H. G 1899/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

46135869. D. PRES 918/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1058 - 15.XI.2004
privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestora în rezervă cu noul grad

46136870. D. PRES 919/09 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1058 - 15.XI.2004
privind înaintarea în gradul de generalmaior a unor generali de brigadă în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în rezervă din Serviciul de Telecomunicati Speciale si din Ministerul Administratiei si Internelor

46029871. H. G 1872/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1040 - 10.XI.2004
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

45898872. O. MCTI 1620/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice

45700873. H. G 1692/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 990 - 27.X.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

45101874. O. MCTI 398/27 august 2004 - M. Of. nr. 882 - 27.IX.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind publicarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană cu privire la participarea României în cadrul Programului comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene (eTEN)

45000875. H. G 1501/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 860 - 21.IX.2004
privind plata contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2004 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene - eTEN

44884876. O. ANRC 1188/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 843 - 15.IX.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

44730877. H. G 1357/26 august 2004 - M. Of. nr. 821 - 06.IX.2004
pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în statia 400 kV Oradea-Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba”

44733878. DEC. ANRC 1124/17 august 2004 - M. Of. nr. 821 - 06.IX.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

44350879. DEC. ANRC 1074/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 750 - 18.VIII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice
Modificari si completari:
-O. ANRC 1188/13 septembrie 2004 - M. Of. nr. 843 - 15.IX.2004

44020880. O. MCTI 273/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 698 - 03.VIII.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

44021881. O. MCTI 274/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 698 - 03.VIII.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

44032882. H. G 1165/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 699 - 03.VIII.2004
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2002 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

43934883. H. G 1146/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 686 - 30.VII.2004
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2004

43919884. O. STS 17/02 iunie 2004 - M. Of. nr. 684 - 29.VII.2004
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

43844885. O. MCTI 222/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 675 - 27.VII.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind punerea în functiune a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă la nivelul municipiului Bucuresti

43733886. H. G 1104/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 663 - 23.VII.2004
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din România si Ministerul Comunicatiilor din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul transporturilor rutiere, maritime si pe căile navigabile interioare si a constructiei de infrastructuri asociate, semnat la Bucuresti la 13 mai 2004
Memorandum de întelegere între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din România si Ministerul Comunicatiilor din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul transporturilor rutiere, maritime si pe căile navigabile interioare si a constructiei de infrastructuri asociate

43655887. DEC. ANRC 153/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 653 - 20.VII.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

43616888. H. G 994/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 648 - 19.VII.2004
pentru aprobarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii în toate zonele tării, în conformitate cu Programul de înfiintare a perdelelor forestiere de protectie a căilor de comunicatie împotriva înzăpezirii si pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesitătii înfiintării unei retele de perdele forestiere de protectie în judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman si pe terenurile unitătilor de crestere si exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003

43590889. O. MCTI 236/21 iunie 2004 - M. Of. nr. 644 - 16.VII.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării unei retele nationale de comunicatii electronice în banda de frecvente 3410-3600 MHz

43161890. O. MCTI 218/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 579 - 30.VI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologie informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor Internet-banking, home-banking sau mobile-banking

43118891. O. MCTI 189/20 mai 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

43024892. H. G 927/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 561 - 24.VI.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Rectificare - M. Of. nr. 637 - 14.VII.2004

42674893. O. MCTI 184/20 mai 2004 - M. Of. nr. 508 - 07.VI.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

42500894. DEC. ANRC 137/20 mai 2004 - M. Of. nr. 479 - 28.V.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 140/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

42262895. O. MCTI 180/11 aprilie 2004 - M. Of. nr. 449 - 19.V.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind punerea în functiune de test a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă la nivelul municipiului Bucuresti

42120896. O. MCTI 168/05 mai 2004 - M. Of. nr. 423 - 12.V.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de preschimbare a actelor administrative prin care s-au acordat drepturi de utilizare a spectrului

41745897. O. MCTI 137/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 357 - 23.IV.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 423/2003 privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora

41707898. DEC. ANRC 88/08 aprilie 2004 - M. Of. nr. 355 - 22.IV.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale
Modificari si completari:
-DEC. ANRC 153/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 653 - 20.VII.2004

41575899. H. G 459/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 333 - 16.IV.2004
privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale
Rectificare - M. Of. nr. 345 - 20.IV.2004
Modificari si completari:
-H. G 616/10 mai 2006 - M. Of. nr. 435 - 19.V.2006

41473900. H. G 467/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 320 - 13.IV.2004
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

41436901. D. PRES 213/02 aprilie 2004 - M. Of. nr. 314 - 09.IV.2004
pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

41408902. DEC. CONC 85/09 martie 2004 - M. Of. nr. 309 - 07.IV.2004
privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franta prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII-S.R.L. Otopeni

41357903. L. P 77/26 martie 2004 - M. Of. nr. 300 - 06.IV.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

41358904. D. PRES 178/24 martie 2004 - M. Of. nr. 300 - 06.IV.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

41069905. O. MCTI 118/22 martie 2004 - M. Of. nr. 278 - 30.III.2004
al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

40347906. H. G 268/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 216 - 11.III.2004
privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator în vederea realizării unei retele de comunicatii pentru interconectarea Casei Radio Bucuresti cu studiourile regionale, locale si diferite puncte de transmisie din Bucuresti si din tară

40275907. H. G 250/26 februarie 2004 - M. Of. nr. 202 - 08.III.2004
privind transmiterea unui imobil, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului si din administrarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei în patrimoniul Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

40207908. H. G 236/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 191 - 04.III.2004
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

40147909. O. MCTI 70/20 februarie 2004 - M. Of. nr. 177 - 02.III.2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

40003910. L. P 2/16 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

40004911. D. PRES 49/12 februarie 2004 - M. Of. 162 - 25.II.2004
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

39701912. O. MCTI 447/23 decembrie 2003 - M. Of. 114 - 06.II.2004
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2003 ale unor institute nationale aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

39629913. O. MCTI 403/22 noiembrie 2003 - M. Of. 100 - 03.II.2004
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

39488914. OG. G 4/08 ianuarie 2004 - M. Of. 65 - 26.I.2004
privind acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România

39180915. O. MCTI 438/19 decembrie 2003 - M. Of. 13 - 08.I.2004
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de frecvente 24,5-26,5 GHz

39104916. H. G 1534/18 decembrie 2003 - M. Of. 04 - 06.I.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii

38870917. O. MTCT 1005/10 decembrie 2003 - M. Of. 917 - 20.XII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind identificarea si clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicatie”, indicativ GT-061-03

38877918. H. G 1504/18 decembrie 2003 - M. Of. 918 - 20.XII.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. si Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

38784919. H. G 1466/11 decembrie 2003 - M. Of. 909 - 19.XII.2003
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

38310920. O. MCTI 423/8 decembrie 2003 - M. OF. 890 - 13.XII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind categoriile de frecvente radioelectrice a căror utilizare este liberă si regimul armonizat de utilizare a acestora
Modificari si completari:
O. MCTI 137/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 357 - 23.IV.2004
Abrogat prin:
-DEC. IGCTI 62/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 138 - 15.II.2005

38275921. DEC. ANRC 1351/EN/27 noiembrie 2003 - M. OF. 885 - 12.XII.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

38290922. O. STS 3497/29 octombrie 2003 - M. OF. 886 - 12.XII.2003
al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

38213923. O. ORNISS 484/21 noiembrie 2003 - M. OF. 874 - 9.XII.2003
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind managementul INFOSEC pentru sisteme informatice si de comunicatii - INFOSEC 3

38214924. O. ORNISS 485/21 noiembrie 2003 - M. OF. 874 - 9.XII.2003
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Directivei INFOSEC tehnice si de implementare pentru interconectarea sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) - INFOSEC 7

37903925. DEC. ANRC 811/EN/2 octombrie 2003 - M. OF. 826 - 21.XI.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind organizarea activitătii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

38159926. O. ORNISS 488/21 noiembrie 2003 - M. OF. 866 - 5.XII.2003
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentatiei cu cerintele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC) - DS 1

38160927. O. ORNISS 489/21 noiembrie 2003 - M. OF. 866 - 5.XII.2003
al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului privind structura si continutul Procedurilor Operationale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice si de comunicatii (SIC) - DS 2

38141928. L. P 482/18 noiembrie 2003 - M. OF. 865 - 5.XII.2003
pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
Instrument de amendare a Conventiei pentru înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor

38142929. D. PRES 757/17 noiembrie 2003 - M. OF. 865 - 5.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor (BER), încheiată la Haga la 23 iunie 1993

37759930. DEC. ANRC 1333/EN/5 noiembrie 2003 - M. OF. 802 - 14.XI.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

37859931. O. MCTI 384/13 noiembrie 2003 - M. OF. 817 - 19.XI.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

37732932. DEC. ANRC 1334/5 noiembrie 2003 - M. OF. 795 - 11.XI.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale

37688933. DEC. ANRC 1331/30 octombrie 2003 - M. OF. 789 - 10.XI.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră în competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

37689934. DEC. ANRC 1332/30 octombrie 2003 - M. OF. 789 - 10.XI.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

38017935. D. PRES 689/30 octombrie 2003 - M. OF. 844 - 26.XI.2003
privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

38018936. D. PRES 690/30 octombrie 2003 - M. OF. 844 - 26.XI.2003
privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

37433937. OUG. 100/14 octombrie 2003 - M. OF. 747 - 26.X.2003
pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane si răspundere civilă în Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor

37167938. H. G 1140/25 septembrie 2003 - M. OF. 698 - 6.X.2003
pentru modificarea lit. a) a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

37168939. H. G 1141/25 septembrie 2003 - M. OF. 698 - 6.X.2003
pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

37093940. O. MCTI 298/24 septembrie 2003 - M. OF. 689 - 1.X.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
Modificari si completari:
-O. MCTI 203/07 iunie 2004 - M. Of. nr. 62 - 18.I.2005
Abrogat prin:
-O. MCTI 320/30 august 2005 - M. Of. nr. 800 - 02.IX.2005

37077941. H. G 1117/25 septembrie 2003 - M. OF. 686 - 30.IX.2003
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 546/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea sistemului de telecomunicatii al Societătii Nationale a Căilor Ferate Române”

36842942. O. MCTI 286/4 septembrie 2003 - M. OF. 643 - 10.IX.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind modificarea Ordinului Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

36830943. O. MCTI 225/18 iulie 2003 - M. OF. 641 - 9.IX.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale

36831944. O. MCTI 232/31 iulie 2003 - M. OF. 641 - 9.IX.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă

36765945. D. PRES 531/1 septembrie 2003 - M. OF. 631 - 3.IX.2003
privind înaintarea în gradul de general de corp de armată a unui general de divizie din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă

36617946. H. G 943/14 august 2003 - M. OF. 603 - 26.VIII.2003
privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului privind trecerea, cu plată, a unor bunuri imobile din patrimoniul Societătii de Constructii CCCF Bucuresti - S.A. în domeniul public al Municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

36333947. L. P 304/4 iulie 2003 - M. OF. 551 - 31.VII.2003
pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

36334948. D. PRES 437/30 iunie 2003 - M. OF. 551 - 31.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

36336949. O. MCTI 209/30 iunie 2003 - M. OF. 551 - 31.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

36270950. O. MCTI 210/30 iunie 2003 - M. OF. 539 - 28.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

36265951. O. MCTI 208/30 iunie 2003 - M. OF. 538 - 25.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii
Modificari si completari:
-O. MCTI 42/07 februarie 2005 - M. Of. nr. 150 - 21.II.2005

36173952. D. PRES 508/15 iulie 2003 - M. OF. 524 - 21.VII.2003
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Conventiei privind înfiintarea Biroului European de Radiocomunicatii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993

36060953. L. P 317/8 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

36061954. D. PRES 452/7 iulie 2003 - M. OF. 510 - 15.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

38697955. O. MCTI 181/05 iunie 2003 - M. Of. 502 - 11.VII.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitătii electromagnetice care adoptă standardele europene armonizate
Modificari si completari:
-O. MCTI 1620/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004

35966956. H. G 744/3 iulie 2003 - M. OF. 494 - 9.VII.2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Rectificare - M. OF. 543 - 29.VII.2003
Modificari si completari:
-H. G 927/10 iunie 2004 - M. Of. nr. 561 - 24.VI.2004
-H. G 1692/14 octombrie 2004 - M. Of. nr. 990 - 27.X.2004
-H. G 1899/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
-OUG. 17/09 martie 2005 - M. Of. nr. 229 - 18.III.2005
-H. G 267/31 martie 2005 - M. Of. nr. 320 - 15.IV.2005
-H. G 133/29 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 98 - 01.II.2006
-H. G 1877/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 13 - 09.I.2007
-H. G 165/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 128 - 21.II.2007

35831957. O. MCTI 198/18 iunie 2003 - M. OF. 460 - 28.VI.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

35512958. H. G 632/29 mai 2003 - M. OF. 407 - 11.VI.2003
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

35380959. O. MCTI 164/21 mai 2003 - M. OF. 384 - 4.VI.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Modificari si completari:
-O. MCTI 274/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 698 - 03.VIII.2004

35097960. DEC. ANRC 174/EN/13 mai 2003 - M. OF. 338 - 19.V.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

34921961. O. MCTI 127/17 aprilie 2003 - M. OF. 305 - 7.V.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării de retele nationale de comunicatii electronice punct-multipunct în banda de 3,5 GHz

34886962. O. MCTI 136/23 aprilie 2003 - M. OF. 298 - 6.V.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru modificarea Ordinului Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

34752963. O. MCTI 126/14 aprilie 2003 - M. OF. 276 - 19.IV.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru modificarea unor anexe la Ordinul Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

34765964. O. MCTI 125/14 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru adoptarea unor măsuri privind importul sau comercializarea telefoanelor mobile

34672965. OUG. 24/10 aprilie 2003 - M. OF. 266 - 16.IV.2003
privind suspendarea plătii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale

34346966. O. MCTI 73/10 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecventelor radioelectrice

34347967. O. MCTI 74/10 martie 2003 - M. OF. 216 - 2.IV.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru modificarea Ordinului Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

34332968. DEC. ANRC 118/19 martie 2003 - M. OF. 212 - 1.IV.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale
Modificari si completari:
-DEC. ANRC 153/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 653 - 20.VII.2004

34323969. O. MCTI 86/18 martie 2003 - M. OF. 210 - 31.III.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei nformatiei privind adoptarea unor reglementări tehnice comune europene ca reglementări tehnice nationale

34152970. H. G 284/13 martie 2003 - M. OF. 186 - 25.III.2003
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

33890971. H. G 227/27 februarie 2003 - M. Of. 150 - 7.III.2003
privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, întretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru înfiintarea unei activităti pe lângă Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantată integral din venituri proprii

33648972. O. MCTI 16/24 ianuarie 2003 - M. Of. 107 - 20.II.2003
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul aplicatiilor Internet-banking sau home-banking
Abrogat prin:
-O. MCTI 218/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 579 - 30.VI.2004

33575973. H. G 88/23 ianuarie 2003 - M. Of. 94 - 14.II.2003
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora
Republicare:
-H. G 88/23 ianuarie 2003 - M. Of. nr. 477 - 17.VII.2007

33326974. H. G 1594/18 decembrie 2002 - M. Of. 47 - 28.I.2003
privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
Abrogat prin:
-L. P 510/17 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1082 - 22.XI.2004

33216975. L. P 21/13 ianuarie 2003 - M. Of. 30 - 21.I.2003
privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

33217976. D. PRES 26/10 ianuarie 2003 - M. Of. 30 - 21.I.2003
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

33227977. H. G 1577/18 decembrie 2002 - M. Of. 31 - 21.I.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. si Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

33177978. DEC. ANRC 141/16 decembrie 2002 - M. Of. 25 - 17.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

33164979. D. PRES 23/9 ianuarie 2003 - M. Of. 21 - 16.I.2003
privind chemarea din rezervă în activitate la Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unui general de divizie

33157980. DEC. ANRC 138/16 decembrie 2002 - M. Of. 20 - 15.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului

33158981. DEC. ANRC 139/16 decembrie 2002 - M. Of. 20 - 15.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră în competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

33159982. DEC. ANRC 140/16 decembrie 2002 - M. Of. 20 - 15.I.2003
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind adoptarea Planului national de numerotatie
Modificari si completari:
DEC. ANRC 137/20 mai 2004 - M. Of. nr. 479 - 28.V.2004

33133983. H. G 1551/18 decembrie 2002 - M. Of. 13 - 10.I.2003
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1260/2002 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

32567984. O. MCTI 365/30 noiembrie 2002 - M. Of. 921 - 17.XII.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
Isi Inceteaza Aplicabilitatea prin::
-DEC. IGCTI 385/27 iulie 2005 - M. Of. nr. 718 - 09.VIII.2005

32588985. O. MCTI 366/30 noiembrie 2002 - M. Of. 923 - 17.XII.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune
Modificari si completari:
-O. MCTI 99/22 martie 2005 - M. Of. nr. 260 - 29.III.2005

32535986. DEC. ANRC 136/12 decembrie 2002 - M. Of. 916 - 16.XII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice
Modificari si completari:
-DEC. ANRC 1124/17 august 2004 - M. Of. nr. 821 - 06.IX.2004

32536987. DEC. ANRC 137/12 decembrie 2002 - M. Of. 916 - 16.XII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată

32537988. DEC. ANRC 137/12 decembrie 2002 - M. Of. 916 - 16.XII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată

32510989. H. G 1378/6 decembrie 2002 - M. Of. 911 - 14.XII.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

32486990. DEC. ANRC 131/9 decembrie 2002 - M. Of. 907 - 13.XII.2002
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

32310991. H. G 1337/27 noiembrie 2002 - M. Of. 880 - 6.XII.2002
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

32251992. H. G 1330/27 noiembrie 2002 - M. Of. 869 - 2.XII.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificat, al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

32222993. D. PRES 949/27 noiembrie 2002 - M. Of. 865 - 29.XI.2002
pentru înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale, Serviciul Român de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale

32223994. D. PRES 950/27 noiembrie 2002 - M. Of. 865 - 29.XI.2002
pentru înaintarea în gradul de general de divizie (rezervă) a unui general de brigadă (rezervă) din Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si pentru acordarea gradului de general de brigadă, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Nationale

32152995. H. G 1277/13 noiembrie 2002 - M. Of. 852 - 26.XI.2002
privind aprobarea alocării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 a sumei necesare plătii dobânzilor si comisioanelor aferente creditelor externe angajate în vederea retehnologizării echipamentelor de radiocomunicatii puse la dispozitia Societătii Române de Radiodifuziune de către Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

32027996. H. G 1260/7 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A

31968997. D. PRES 873/30 octombrie 2002 - M. Of. 826 - 15.XI.2002
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

31969998. D. PRES 874/30 octombrie 2002 - M. Of. 826 - 15.XI.2002
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

40906999. O. MCTI 320/28 octombrie 2002 - M. Of. nr. 784 - 31.X.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

317381000. O. MCTI 259/24 septembrie 2002 - M. Of. 788 - 30.X.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

317461001. L. P 591/29 octombrie 2002 - M. Of. 791 - 30.X.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Modificari si completari:
-OUG. 134/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1046 - 29.XII.2006

317471002. D. PRES 854/28 octombrie 2002 - M. Of. 791 - 30.X.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

315781003. H. G 1113/10 octombrie 2002 - M. Of. 763 - 17.X.2002
privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia
Modificari si completari:
-H. G 1165/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 699 - 03.VIII.2004

314911004. H. CD 18/8 octombrie 2002 - M. Of. 748 - 14.X.2002
pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 3/2001 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, cu modificările ulterioare

314251005. O. MCTI 253/16 septembrie 2002 - M. Of. 736 - 8.X.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind desemnarea Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligatiilor care decurg din ratificarea de către România a Conventiei Uniunii Postale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale postei si a regulamentelor lor de aplicare

312141006. O. MCT 248/12 septembrie 2002 - M. Of. 698 - 24.IX.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind termenele si conditiile de scoatere din functiune a unor tipuri de echipamente terminale de comunicatii

310781007. H. G 987/10 septembrie 2002 - M. Of. 676 - 11.IX.2002
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

309891008. H. G 880/16 august 2002 - M. Of. 660 - 5.IX.2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, precum si a unor măsuri pentru desfăsurarea activitătii acesteia

308791009. H. G 837/31 iulie 2002 - M. Of. 630 - 26.VIII.2002
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

308241010. DEC. CNA 79/8 august 2002 - M. Of. 609 - 16.VIII.2002
privind cedarea licentei de emisie pentru comunicatie audiovizuală pe cale radioelectrică

307841011. O. MCTI 173/13 iunie 2002 - M. Of. 601 - 14.VIII.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

307871012. L. P 527/17 iulie 2002 - M. Of. 602 - 14.VIII.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

307881013. D. PRES 710/16 iulie 2002 - M. Of. 602 - 14.VIII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

307221014. O. CNAS 129/7 mai 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383511015. O. OPSNAJ 509/26 aprilie 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383521016. O. MAN 50/M/8 mai 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383531017. O. MJ 369/DT/9 mai 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383541018. O. STS 10/15 mai 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383551019. O. SPP 400/13 iunie 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383561020. O. MI 274/7 iunie 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

383571021. O. SRI 5186/16 mai 2002 - M. Of. 585 - 7.VIII.2002
al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Ministrului Apărării Nationale, al Ministrului de Interne, al Ministrului Justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

303241022. H. G 717/3 iulie 2002 - M. Of. 509 - 15.VII.2002
privind aprobarea Contractului de acordare a unei finantări nerambursabile în valoare de 50.000 dolari S.U.A. pentru evaluarea gradului de pregătire în vederea implementării infrastructurii IT dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare - Programul de informare pentru dezvoltare si România, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2001

299911023. OUG. 79/13 iunie 2002 - M. Of. 457 - 27.VI.2002
privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Modificari si completari:
-L. P 591/29 octombrie 2002 - M. Of. 791 - 30.X.2002
-OUG. 11/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 179 - 02.III.2005
-L. P 239/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 663 - 26.VII.2005
-OUG. 134/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1046 - 29.XII.2006

297601024. L. P 332/31 mai 2002 - M. Of. 418 - 17.VI.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

297611025. D. PRES 472/30 mai 2002 - M. Of. 418 - 17.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

295731026. L. P 317/27 mai 2002 - M. Of. 380 - 5.VI.2002
privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

295741027. D. PRES 452/24 mai 2002 - M. Of. 380 - 5.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

294481028. H. G 499/16 mai 2002 - M. Of. 354 - 28.V.2002
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii, semnat la Bucuresti la 25 februarie 2002
Acord între Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii

292701029. H. G 431/25 aprilie 2002 - M. Of. 321 - 15.V.2002
privind completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicatii

292381030. H. G 354/15 aprilie 2002 - M. Of. 315 - 13.V.2002
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Acreditare de Securitate, Agentiei de Securitate pentru Informatică si Comunicatii si Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic

292391031. H. G 354/15 aprilie 2002 - M. Of. 315 - 13.V.2002
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Acreditare de Securitate, Agentiei de Securitate pentru Informatică si Comunicatii si Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic

291431032. H. G 376/18 aprilie 2002 - M. Of. 297 - 7.V.2002
pentru aprobarea Declaratiei de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International, semnată la Washington D.C. la 31 octombrie 2001
Declaratie de intentie pentru a coopera în vederea promovării avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicatii între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Departamentul pentru Comert al Statelor Unite ale Americii, Administratia Comertului International

290531033. H. G 375/18 aprilie 2002 - M. Of. 285 - 29.IV.2002
privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru facilitarea transferului de informatii si a comunicării între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si ministerele similare din Republica Albania, Republica Cipru, Republica Elenă, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Federală Iugoslavia, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2001
Memorandum de întelegere Decizie nr. 32 din 2 aprilie privind scoaterea la concurs, în sesiunea din anul 2002, a frecventelor pentru statii locale de radiodifuziune (putere mică) si a canalelor pentru statii locale de televiziune (putere mică)

290511034. H. G 408/25 aprilie 2002 - M. Of. 284 - 26.IV.2002
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei receptii la sediul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) din Geneva, Elvetia

407811035. O. MCTI 76/13 martie 2002 - M. Of. nr. 195 - 21.III.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

407821036. O. MFP 352/14 martie 2002 - M. Of. nr. 195 - 21.III.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

285141037. H. G 235/13 martie 2002 - M. Of. 190 - 20.III.2002
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”, Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale “Posta Română’ - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

283261038. H. G 180/28 februarie 2002 - M. Of. 158 - 5.III.2002
privind înfiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”

280991039. OUG. 7/30 ianuarie 2002 - M. Of. 116 - 12.II.2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

279721040. OG. G 34/30 ianuarie 2002 - M. Of. 88 - 2.II.2002
privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

278281041. O. MCTI 555/27 decembrie 2001 - M. Of. 62 - 29.I.2002
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul compatibilitătii electromagnetice

278141042. H. G 40/17 ianuarie 2002 - M. Of. 60 - 28.I.2002
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

275231043. H. G 1323/27 decembrie 2001 - M. Of. 20 - 15.I.2002
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., care functioneaza sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei informatiei

274251044. DEC. CC 265/25 septembrie 2001 - M. Of. 4 - 7.I.2002
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) si ale art. 30 alin. (2) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

273711045. H. G 1290/20 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale

273001046. O. MCTI 500/30 noiembrie 2001 - M. Of. 834 - 27.XII.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aprobarea specificatiei tehnice nationale privind echipamentele si sistemele ce utilizează tehnologia CDMA 450

273131047. O. MCTI 463/16 noiembrie 2001 - M. Of. 837 - 27.XII.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind modificarea Planului National de Numerotare

272881048. H. G 1263/13 decembrie 2001 - M. Of. 831 - 21.XII.2001
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

271571049. L. P 676/21 noiembrie 2001 - M. Of. 800 - 14.XII.2001
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor

271581050. D. PRES 945/20 noiembrie 2001 - M. Of. 800 - 14.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor

271061051. D. PRES 971/26 noiembrie 2001 - M. Of. 794 - 13.XII.2001
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

271071052. D. PRES 872/26 noiembrie 2001 - M. Of. 794 - 13.XII.2001
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

271231053. L. P 697/3 decembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999)

271241054. D. PRES 999/30 noiembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeană de telecomunicatii prin satelit “EUTELSAT”, adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părtilor (Cardiff, mai 1999)

271251055. L. P 698/3 decembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

271261056. D. PRES 1000/30 noiembrie 2001 - M. Of. 795 - 13.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

271391057. H. G 1212/27 noiembrie 2001 - M. Of. 796 - 13.XII.2001
privind modificarea cuantumului unor taxe si amenzi în domeniul telecomunicatiilor

270611058. L. P 700/3 decembrie 2001 - M. Of. 788 - 12.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998)

270621059. D. PRES 1002/30 noiembrie 2001 - M. Of. 788 - 12.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internatională de telecomunicatii maritime prin sateliti laINMARSATŇ, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării părtilor (Londra, aprilie 1998)

270631060. L. P 701/3 decembrie 2001 - M. Of. 788 - 12.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti laINTELSATŇ, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000)

270641061. D. PRES 1003/30 noiembrie 2001 - M. Of. 788 - 12.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internatională de Telecomunicatii prin Sateliti laINTELSATŇ, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunării părtilor (Washington, noiembrie 2000)

268611062. D. PRES 956/26 noiembrie 2001 - M. Of. 759 - 28.XI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor la Conventia privind Organizatia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunarii partilor (Londra, aprilie 1998)

268621063. D. PRES 957/26 noiembrie 2001 - M. Of. 759 - 28.XI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999)

268711064. D. PRES 960/26 noiembrie 2001 - M. Of. 759 - 28.XI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internationala de Telecomunicatii prin Sateliti "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunarii partilor (Washington, noiembrie 2000)

268751065. D. PRES 955/26 noiembrie 2001 - M. Of. 759 - 28.XI.2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

264351066. O. MMSS 661/6 noiembrie 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale, al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale, al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 4079/268/1480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

264371067. O. SRI 4640/23 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

386681068. O. MCTI 444/1 noiembrie 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale, al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale, al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 4079/268/1480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

386701069. O. SIE 827/16 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

386691070. O. MFP 2196/7 noiembrie 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale, al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale, al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 4079/268/1480/2001 privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

386711071. O. SPP 762/24 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

386721072. O. MFP 1512/10 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

386731073. O. STS 46/24 august 2001 - M. Of. 746 - 22.XI.2001
al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Protectie si Pază, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentând indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

264191074. H. G 1115/9 noiembrie 2001 - M. Of. 742 - 21.XI.2001
privind actualizarea anexei la Legea nr. 327/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale

261271075. L. P 560/17 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

261281076. D. PRES 794/16 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

259551077. H. G 981/4 octombrie 2001 - M. Of. 657 - 19.X.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin licitatie a bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

259651078. L. P 541/11 octombrie 2001 - M. Of. 658 - 19.X.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strainatate, necesare în vederea înzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

259661079. D. PRES 771/9 octombrie 2001 - M. Of. 658 - 19.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strainatate, necesare în vederea înzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

259811080. H. G 1019/11 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

259491081. H. G 1015/8 octombrie 2001 - M. Of. 656 - 18.X.2001
privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii

258191082. H. G 966/27 septembrie 2001 - M. Of. 634 - 10.X.2001
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Companiei Nationale "Posta Română" - S.A., Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti si Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

256461083. O. MCTI 318/21 august 2001 - M. Of. 600 - 25.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind avizarea realizarii si autorizarea functionarii retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune

256471084. O. MCTI 340/5 septembrie 2001 - M. Of. 600 - 25.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind unele masuri tranzitorii în vederea armonizarii utilizarii frecventelor

256481085. O. MCTI 345/10 septembrie 2001 - M. Of. 600 - 25.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind autorizarea si furnizarea serviciilor de telecomunicatii liberalizate

256301086. O. MCTI 315/16 august 2001 - M. Of. 594 - 21.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

255911087. H. G 878/6 septembrie 2001 - M. Of. 584 - 18.IX.2001
pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 546/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de telecomunicatii al Societatii Nationale a Cailor Ferate Române"

255611088. O. MCTI 173/20 aprilie 2001 - M. Of. 574 - 14.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind modificarea caracteristicilor tehnice de emisie ale statiilor de radiodifuziune si televiziune

255331089. O. MCTI 263/5 iulie 2001 - M. Of. 570 - 12.IX.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie de programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecventa 2.290-2.335 MHz

254011090. OG. G 58/30 august 2001 - M. Of. 536 - 1.IX.2001
pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

254051091. OG. G 40/21 august 2001 - M. Of. 537 - 1.IX.2001
pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internationala de Telecomunicatii prin Sateliti "INTELSAT", adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunarii partilor (Washington, noiembrie 2000)

253811092. OG. G 45/21 august 2001 - M. Of. 528 - 31.VIII.2001
pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999)

253971093. OG. G 59/30 august 2001 - M. Of. 534 - 31.VIII.2001
pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti "INMARSAT", adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunarii partilor (Londra, aprilie 1998)

251061094. O. MMSS 4079/23 iulie 2001 - M. Of. 441 - 6.VIII.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritatii sociale, Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

386651095. O. MCTI 268/10 iulie 2001 - M. Of. 441 - 6.VIII.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritatii sociale, Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

386661096. O. MFP 1480/2 august 2001 - M. Of. 441 - 6.VIII.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritatii sociale, Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministrului Finantelor Publice privind încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator

249801097. L. P 450/18 iulie 2001 - M. Of. 416 - 26.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare

249811098. D. PRES 602/17 iulie 2001 - M. Of. 416 - 26.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare

249591099. D. PRES 633/20 iulie 2001 - M. Of. 412 - 25.VII.2001
privind înaintarea în gradul următor, în mod exceptional, a unui general în retragere din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

248771100. L. P 433/18 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2001 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

248781101. D. PRES 585/17 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2001 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

247041102. O. MCTI 137/22 martie 2001 - M. Of. 383 - 13.VII.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice sectorului radiocomunicatii

247061103. O. MCTI 260/2 iulie 2001 - M. Of. 383 - 13.VII.2001
al Ministrului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizatiilor tehnice de functionare a statiilor de radiocomunicatii care functioneaza în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz

245531104. L. P 327/27 iunie 2001 - M. Of. 356 - 3.VII.2001
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strainatate, necesare în vederea înzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

245541105. D. PRES 464/28 iunie 2001 - M. Of. 356 - 3.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strainatate, necesare în vederea înzestrarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

244931106. D. PRES 449/25 iunie 2001 - M. Of. 342 - 27.VI.2001
privind trecerea în rezerva a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

241401107. D. PRES 367/29 mai 2001 - M. Of. 282 - 30.V.2001
privind trecerea în rezerva a unui general din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

239581108. H. CSAT 48/26 aprilie 2001 - M. Of. 239 - 10.V.2001
a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind unele măsuri referitoare la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

238631109. D. PRES 297/27 aprilie 2001 - M. Of. 225 - 3.V.2001
privind trecerea în rezerva a unor generali din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

228831110. H. CSAT 25/12 februarie 2001 - M. Of. 77 - 14.II.2001
a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind unele masuri referitoare la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

226591111. OUG. 5/11 ianuarie 2001 - M. Of. 28 - 16.I.2001
privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

225121112. H. CD 3/10 ianuarie 2001 - M. Of. 20 - 12.I.2001
privind aprobarea componentei nomi­nale a Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor

225031113. H. G 20/4 ianuarie 2001 - M. Of. 16 - 10.I.2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

87731114. H. G 1368/20 decembrie 2000 - M. Of. 705 - 29.XII.2000
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului NATOnal de Studii si Cercetări pentru Comunicatii I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicati si Informatică

87751115. H. G 1371/20 decembrie 2000 - M. Of. 703 - 29.XII.2000
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. care functionează în coordonarea Ageniiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

43981116. D. PRES 534/1 decembrie 2000 - M. Of. 669 - 16.XII.2000
privind conferirea unor decoratii nationale personalului din subordinea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

43761117. D. PRES 511/30 noiembrie 2000 - M. Of. 631 - 6.XII.2000
privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă în rezervă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

43031118. D. PRES 421/26 octombrie 2000 - M. Of. 546 - 6.XI.2000
privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

43051119. D. PRES 423/26 octombrie 2000 - M. Of. 546 - 6.XI.2000
privind înaintarea în gradul următor a unor generali de brigadă din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

42881120. D. PRES 405/20 octombrie 2000 - M. Of. 525 - 25.X.2000
privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă

17671121. O. ANCI 221/12 iulie 2000 - M.Of. 513 - 19.X.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică nr. 398/1999

15551122. H. CD 37/10 octombrie 2000 - M. Of. 504 - 13.X.2000
referitoare la Raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii si servicii cu privire la Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A

83481123. H. G 836/21 septembrie 2000 - M. Of. 485 - 4.X.2000
aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

80821124. H. G 715/17 august 2000 - M. Of. 417 - 31.VIII.2000
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Societătii Nationale "Radiocomunicatii - S A si Companiei Nationale "Posta Română" - S.A aflate sub autoritatea sau în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

79631125. H. G 592/6 iulie 2000 - M. Of. 337 - 20.VII.2000
privind modificarea cuantumului taxelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

218901126. OUG. 81/19 iunie 2000 - M. Of. 291 - 27.VI.2000
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

41171127. D. PRES 211/31 mai 2000 - M. Of. 259 - 9.VI.2000
privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei în retragere din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

17661128. O. ANCI 106/15 martie 2000 - M. Of. 343 - 24.V.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind aprobarea aplicarii reglementarilor tehnice europene pentru echipamentele terminale de telecomunicatii

17651129. O. ANCI 136/12 aprilie 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 122/1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic

15401130. H. CD 21/15 aprilie 2000 - M. Of. 218 - 18.V.2000
pentru prelungirea termenului de depunere de către Comisia pentru industrii si servicii a Raportului referitor la ancheta cu privire la Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

40841131. D. PRES 178/8 mai 2000 - M. Of. 211 - 15.V.2000
privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

40421132. D. PRES 133/20 aprilie 2000 - M. Of. 180 - 26.IV.2000
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

191151133. L. P 65/24 aprilie 2000 - M. Of. 180 - 26.IV.2000
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse si echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

76561134. H. G 267/17 aprilie 2000 - M. Of. 174 - 24.IV.2000
privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 947/1999 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea cãtre asociatia formatã din salariatii si pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Nationalã de Telecomunicatii „Romtelecom“ - S.A. a unui pachet de actiuni detinute de stat la Societatea Nationalã de Telecomunicatii „Romtelecom“ - S.A.

15371135. H. CD 18/3 aprilie 2000 - M. Of. 144 - 6.IV.2000
pentru prelungirea termenului de depunere de către Comisia pentru industrii si servicii a Raportului referitor la ancheta cu privire la Societatea Natională de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

20021136. DEC. CONC 75/2 februarie 2000 - M. Of. 134 - 30.III.2000
privind achizitionarea de catre Societatea Natională de Tefecomunicatii "Romtelecom" - S:A. prin contractul de cesiune de actiuni încheiat la data de 26 noiembrie 1997, de la TELEFONICA INTERNATIONAL HOLDING B.V., a 335.014 actiuni, reprezentând 59,9985% din totalul stocului de actiuni emise si valide ale Societătii Comerciale "Telefonica România" S.A

17641137. O. ANCI 398/29 decembrie 1999 - M. Of. 108 - 10.III.2000
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind aprobarea Procedurii de tarifare si a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" în exercitarea atributiilor ce îi revin conform legislatiei în vigoare

174821138. H. G 1042/17 decembrie 1999 - M. Of. 631 - 24.XII.1999
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate, ale Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

73591139. D. PRES 424/10 decembrie 1999 - M. Of. 620 - 17.XII.1999
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

210681140. O. MT 439/16 august 1999 - M. Of. 604 - 10.XII.1999
pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe
aeroporturi/RACR-AD-COMSS

412901141. O. MT 439/16 august 1999 - M. Of. nr. 604 - 10.XII.1999
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile privind organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS

17631142. O. ANCI 341/2 decembrie 1999 - M. Of. 592 - 6.XII.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "Trunked"

73381143. D. PRES 403/29 noiembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

73391144. D. PRES 404/29 noiembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

189371145. L. P 180/2 decembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

189381146. L. P 181/2 decembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

73211147. D. PRES 386/29 noiembrie 1999 - M. Of. 583 - 30.XI.1999
privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

173951148. H. G 947/15 noiembrie 1999 - M. Of. 562 - 17.XI.1999
pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietatii de Stat privind vânzarea cãtre asociatia formatã din salariatii si pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. a unui pachet de actiuni detinute de stat la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

17611149. O. ANCI 189/4 iunie 1999 - M. Of. 548bis - 9.XI.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind utilizarea statiilor de radiocomunicatii profesionale pentru comunicatii la mica distanta

17621150. O. ANCI 190/4 iunie 1999 - M. Of. 548bis - 9.XI.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică pentru aprobarea Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru în banda de frecvente 26.960-27.410 kHz

173151151. H. G 861/18 octombrie 1999 - M. Of. 521 - 27.X.1999
pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructura din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apararii Nationale, respectiv de Ministerul de Interne si de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicatii

169691152. H. G 488/17 iunie 1999 - M. Of. 326 - 9.VII.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A., Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflate sub autoritatea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

169131153. H. G 429/28 mai 1999 - M. Of. 247 - 1.VI.1999
privind autorizarea difuzarii programelor I.B.B.-Engineering-Voice of America de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A.

168981154. H. G 410/24 mai 1999 - M. Of. 240 - 28.V.1999
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 574/1998 privind infiintarea unei comisii interdisciplinare pentru evaluarea unui sistem de monitorizare, teledetectie si comunicatii de urgenta

17591155. O. ANCI 104/7 aprilie 1999 - M. Of. 201 - 10.V.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind aprobarea Tabelului national al atribuirii benzilor de frecventa pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 105 GHz, completat si modificat pentru spectrul radioelectric de la 9 kHz la 30 GHz

168211156. H. G 323/23 aprilie 1999 - M. Of. 197 - 6.V.1999
privind transmiterea unui activ din proprietatea Societatii Comerciale "Intreprinderea pentru intretinerea si repararea utilajelor de calcul" - I.I.R.U.C. - S.A. in proprietatea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor"

222861157. OUG. 57/29 aprilie 1999 - M. Of. 190 - 30.IV.1999
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor produse si echipamente importate pentru inzestrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

17601158. O. ANCI 123/15 aprilie 1999 - M. Of. 182 - 28.IV.1999
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind reducerea cu 50% a tarifelor de utilizare spectru datorate de către Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

70301159. D. PRES 91/24 martie 1999 - M. Of. 127 - 26.III.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma si privatizarea telecomunicatiilor), incheiat la Washington la 29 mai 1998

187991160. L. P 42/26 martie 1999 - M. Of. 127 - 26.III.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma si privatizarea telecomunicatiilor), incheiat la Washington la 29 mai 1998

17571161. O. ANCI 32/9 februarie 1999 - M. Of. 117 - 22.III.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pentru completarea Ordinului Ministrului Comunicatiilor nr. 326/1997 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" pentru serviciile prestate

17581162. O. ANCI 33/9 februarie 1999 - M. Of. 117 - 22.III.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica privind nominalizarea retelei de radiocomunicatii a Companiei Nationale "Apele Române" - S.A. ca beneficiara a prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 32/1999 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

210231163. O. MT 31/25 ianuarie 1999 - M. Of. 92 - 3.III.1999
privind aprobarea Programului de restructurare a Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A. Constanta

17561164. O. ANCI 31/9 februarie 1999 - M. Of. 89 - 2.III.1999
al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică privind majorarea tarifelor de radiocomunicatii

216961165. OG. G 17/28 ianuarie 1999 - M. Of. 39 - 29.I.1999
privind constituirea, organizarea si functionarea "Serviciului public de radiocomunicatii navale de apel, pericol si salvare"

167121166. H. G 973/23 decembrie 1998 - M. Of. 527 - 31.XII.1998
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

204211167. O. MCOM 295/21 decembrie 1998 - M. Of. 526 - 31.XII.1998
pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 326/1997 privind aprobarea listei tarifelor practicate de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" pentru serviciile prestate

69151168. D. PRES 463/21 decembrie 1998 - M. Of. 515 - 30.XII.1998
privind conferirea ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

69281169. D. PRES 476/26 decembrie 1998 - M. Of. 516 - 30.XII.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 110/1998 pentru ratificarea Conventiei privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO), adoptata la Copenhaga la 1 septembrie 1996

202461170. L. P 251/30 decembrie 1998 - M. Of. 516 - 30.XII.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 110/1998 pentru ratificarea Conventiei privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO), adoptata la Copenhaga la 1 septembrie 1996

68831171. D. PRES 431/2 decembrie 1998 - M. Of. 473 - 9.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizatiilor internationale de telecomunicatii prin sateliti "INTELSAT", "EUTELSAT" si "INMARSAT"

202241172. L. P 229/4 decembrie 1998 - M. Of. 473 - 9.XII.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/1998 privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizatiilor internationale de telecomunicatii prin sateliti "INTELSAT", "EUTELSAT" si "INMARSAT"

222021173. OUG. 45/2 decembrie 1998 - M. Of. 466 - 4.XII.1998
privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

204191174. O. MCOM 222/15 octombrie 1998 - M. Of. 452 - 26.XI.1998
privind autorizarea retelelor si serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu

204201175. O. MCOM 227/21 octombrie 1998 - M. Of. 452 - 26.XI.1998
pentru completarea Ordinului Ministrului Comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente

165681176. H. G 823/19 noiembrie 1998 - M. Of. 450 - 25.XI.1998
privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli ale Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" si Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor

165441177. H. G 792/10 noiembrie 1998 - M. Of. 430 - 12.XI.1998
pentru modificarea si completarea mandatului Fondului Proprietatii de Stat privind conditiile de negociere pentru privatizarea Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 338/1998

165451178. H. G 793/12 noiembrie 1998 - M. Of. 430 - 12.XI.1998
pentru completarea cadrului dezvoltarii in continuare a sectorului telecomunicatiilor si al finalizarii procesului de privatizare a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
Rectificare - M. Of. 445 - 23.XI.1998

165011179. H. G 740/22 octombrie 1998 - M. Of. 407 - 27.X.1998
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a racordului de telecomunicatii FilIasi, inclusiv a mijloacelor fixe aferente acestuia, din patrimoniul Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara - RATMIL in patrimoniul Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

68081180. D. PRES 356/17 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importante pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

201871181. L. P 192/21 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importante pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

67941182. D. PRES 342/12 octombrie 1998 - M. Of. 394 - 16.X.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg si la Bucuresti la 12 si, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor

201831183. L. P 188/14 octombrie 1998 - M. Of. 394 - 16.X.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg si la Bucuresti la 12 si, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor

162481184. H. G 670/30 septembrie 1998 - M. Of. 379 - 5.X.1998
privind modul de stabilire si de ajustare a tarifelor practicate de catre Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. pentru furnizarea serviciilor de telecomunicatii de baza

161741185. H. G 591/14 septembrie 1998 - M. Of. 376 - 1.X.1998
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la finantarea nerambursabila a studiului de fezabilitate pentru planul Societatii Nationale a Cailor Ferate Române de acces pe o piata concurentiala a telecomunicatiilor, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 1997
Acord de finantare nerambursabila

162111186. H. G 632/24 septembrie 1998 - M. Of. 371 - 30.IX.1998
privind modificarea articolului 7 alineatul (2) din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 338/1998 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietatii de Stat privind conditiile de negociere pentru privatizarea Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

161591187. H. G 574/10 septembrie 1998 - M. Of. 347 - 14.IX.1998
privind infiintarea unei comisii interdisciplinare pentru evaluarea unui sistem de monitorizare, teledetectie si comunicatii de urgenta
Abrogat prin:
-H. G 410/24 mai 1999 - M. Of. 240 - 28.V.1999

161331188. H. G 546/28 august 1998 - M. Of. 341 - 10.IX.1998
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de telecomunicatii al societatii nationale a Cailor Ferate Române"

161121189. H. G 525/24 august 1998 - M. Of. 339 - 9.IX.1998
privind finfiintarea Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A.

216581190. OG. G 110/27 august 1998 - M. Of. 323 - 29.VIII.1998
pentru fratificarea Conventiei privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO), adoptata la Copenhaga la 1 septembrie 1996
Conventie privind infiintarea Biroului European de Telecomunicatii (ETO)

216711191. OG. G 123/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si industriei de aparare

216421192. OG. G 94/26 august 1998 - M. Of. 320 - 28.VIII.1998
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

216461193. OG. G 98/27 august 1998 - M. Of. 321 - 28.VIII.1998
privind desemnarea semnatarilor acordurilor de exploatare ale organizatiilor internationale de telecomunicatii prin sateliti "INTELSAT", "EUTELSAT" si "INMARSAT"
Modificari si completari:
Legea nr. 229/4 decembrie 1998 - M. Of. 473 - 9.XII.1998

161021194. H. G 515/21 august 1998 - M. Of. 312 - 27.VIII.1998
privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date "Roedunet"

216361195. OG. G 88/25 august 1998 - M. Of. 314 - 27.VIII.1998
pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma si privatizarea telecomunicatiilor), incheiat la Washington la 29 mai 1998

204181196. O. MCOM 175/5 august 1998 - M. Of. 307 - 24.VIII.1998
privind interconectarea retelelor de telecomunicatii

160111197. H. G 414/23 iulie 1998 - M. Of. 277 - 24.VII.1998
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A. Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" si Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflate in coordonarea si/sau sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor

204171198. O. MCOM 158/29 iunie 1998 - M. Of. 271 - 21.VII.1998
privind aprobarea Programului activitatilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998 - 2000 in sectorul de posta si telecomunicatii

159711199. H. G 372/3 iulie 1998 - M. Of. 251 - 6.VII.1998
privind infiintarea Societatii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicatii"

159371200. H. G 338/29 iunie 1998 - M. Of. 243 - 3.VII.1998
pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietatii de Stat privind conditiile de negociere pentru privatizarea Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 632/24 septembrie 1998 - M. Of. 371 - 30.IX.1998
H. G 792/10 noiembrie 1998 - M. Of. 430 - 12.XI.1998

204151201. O. MCOM 98/27 aprilie 1998 - M. Of. 171 - 5.V.1998
privind autorizarea activitatilor de proiectare, instalare si intretinere a retelelor de telecomunicatii, precum si de instalare, intretinere si conectare a echipamentelor de telecomunicatii

204141202. O. MCOM 73/31 martie 1998 - M. Of. 164 - 27.IV.1998
privind organizarea licitatiei in vederea obtinerii licentelor de operare pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 - 28,3 GHz

65321203. D. PRES 73/2 martie 1998 - M. Of. 102 - 4.III.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1997 privind contractarea de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru achizitionarea de hardware, software, elemente de comunicatie si asistenta tehnica pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finantelor publice

200431204. L. P 47/2 martie 1998 - M. Of. 102 - 4.III.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1997 privind contractarea de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru achizitionarea de hardware, software, elemente de comunicatie si asistenta tehnica pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finantelor publice

204131205. O. MCTI 27/13 februarie 1998 - M. Of. 101 - 3.III.1998
cu privire la majorarea tarifelor de radiocomunicatii

204121206. O. MCOM 14/30 ianuarie 1998 - M. Of. 86 - 23.II.1998
privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente
Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei
Modificari si completari:
-O. MCOM 227/21 octombrie 1998 - M. Of. 452 - 26.XI.1998

65261207. D. PRES 67/16 februarie 1998 - M. Of. 82 - 20.II.1998
privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia in rezerva

163131208. H. G 54/2 februarie 1998 - M. Of. 73 - 17.II.1998
pentru modificarea art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 39/1991 privind autorizarea functionarii unei filiale a Societatii Internationale de Telecomunicatii Aeronautice - S.I.T.A. in România

204111209. O. MCOM 8/22 ianuarie 1998 - M. Of. 51 - 5.II.1998
privind autorizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" de a elibera autorizatii de tip pentru unele tipuri de echipamente

215661210. OG. G 18/30 ianuarie 1998 - M. Of. 42 - 30.I.1998
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg si la Bucuresti la 12 si, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor
Acord de imprumut intre România, Banca Europeana de Investitii si Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

215791211. OG. G 31/30 ianuarie 1998 - M. Of. 41 - 30.I.1998
pentru aprobarea scutirii de la plata texei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii Externe si industriei de aparare
Modificari si completari:
-OG. G 123/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
Legea nr. 192/21 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
-OUG. 45/2 decembrie 1998 - M. Of. 466 - 4.XII.1998

64921212. D. PRES 33/17 ianuarie 1998 - M. Of. 29 - 27.I.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

200271213. L. P 31/20 ianuarie 1998 - M. Of. 29 - 27.I.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996

495891214. O. MCOM 326/05 noiembrie 1997 - M. Of. nr. 20bis - 22.I.1998
privind aprobarea listei tarifelor practicate de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" pentru serviciile prestate

Modificari si completari:
-O. 295/21 decembrie 1998 - M. Of. 526 - 31.XII.1998
-O. 32/9 februarie 1999 - M. Of. 117 - 22.III.1999

64291215. D. PRES 640/22 decembrie 1997 - M. Of. 6 - 12.I.1998
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

221161216. OUG. 52/22 septembrie 1997 - M. Of. 251 - 24.IX.1997
privind contractarea de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru achizitionarea de hardware, software, elemente de comunicatie si asistenta tehnica pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finantelor publice

495841217. H. G 129/15 aprilie 1997 - M. Of. nr. 71 - 21.IV.1997
privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor

56411218. D. PRES 274/11 iulie 1996 - M. Of. 156 - 22.VII.1996
pentru promulgarea Legii telecomunicatiilor

197061219. L. P 74/12 iulie 1996 - M. Of. 156 - 22.VII.1996
Legea telecomunicatiilor
Modificari si completari:
-OUG. 54/24 septembrie 1997 - M. Of. 254 - 26.IX.1997
-ORD. G 94/26 august 1998 - M. Of. 320 - 28.VIII.1998

1299761220. DEC. PM 112/29 martie 2016 - M. Of. nr. 235 - 30..
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Stefan-Dorel Cojoacă a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi