S-au gasit 170 rezultate in 0.1676 secunde.
Inapoi

1459851. DEC. CC 75/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 573 - 06.VII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. d) si art. 42 alin. (1) lit. m) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1456702. O. MAP 627/13 iunie 2018 - M. Of. nr. 514 - 22.VI.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

1453003. O. MAP 524/08 mai 2018 - M. Of. nr. 450 - 30.V.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1451564. O. MAP 540/15 mai 2018 - M. Of. nr. 426 - 18.V.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

1445985. O. MAP 319/26 martie 2018 - M. Of. nr. 335 - 17.IV.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

1431896. O. MAP 1620/27 decembrie 2017 - M. Of. nr. 111 - 05.II.2018
al ministrului apelor si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vânătoare

1422037. L. P 256/19 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1422048. D. PRES 1179/18 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1013 - 21.XII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

1422389. OUG. G 105/20 decembrie 2017 - M. Of. nr. 1017 - 21.XII.2017
pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

14145310. DEC. ICCJ 72/16 octombrie 2017 - M. Of. nr. 901 - 16.XI.2017
privind pronuntării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul silvic), prin raportare la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol, respectiv dacă în transformarea daunelor cominatorii în daune-interese instanta este tinută exclusiv de dispozitiile art. 62 alin. (3) din Codul silvic, de cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată de o persoană fizică într-un an, ori poate avea în vedere si dispozitiile art. 62 alin. (1) si (2) din Codul silvic, respectiv cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi exploatată ca urmare a unui contract de exploatare, si dacă poate avea în vedere si materialele nelemnoase ori produsele cinegetice

14128111. O. MAP 1397/23 octombrie 2017 - M. Of. nr. 873 - 07.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

14130212. O. MAP 1391/21 octombrie 2017 - M. Of. nr. 877 - 07.XI.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 2.020/2016

13948813. L. P 184/24 iulie 2017 - M. Of. nr. 593 - 25.VII.2017
pentru modificarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13948914. D. PRES 756/21 iulie 2017 - M. Of. nr. 593 - 25.VII.2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13844715. L. P 139/13 iunie 2017 - M. Of. nr. 444 - 14.VI.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13844816. D. PRES 538/12 iunie 2017 - M. Of. nr. 444 - 14.VI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13793417. O. MAP 428/12 mai 2017 - M. Of. nr. 363 - 16.V.2017
al ministrului apelor si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017- 14 mai 2018

13677818. O. MAPME 177/17 martie 2017 - M. Of. nr. 194 - 20.III.2017
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistret pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova si Republica Ucraina

13662619. OUG. G 20/08 martie 2017 - M. Of. nr. 175 - 10.III.2017
pentru completarea art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea art. 26 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13519420. O. MMAP 2298/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 1028 - 21.XII.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

13493421. L. P 242/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 988 - 08.XII.2016
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) si k) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13493522. D. PRES 1041/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 988 - 08.XII.2016
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) si k) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13487723. OUG. G 88/29 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 976 - 06.XII.2016
pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c)din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13426124. O. MMAP 2020/18 octombrie 2016 - M. Of. nr. 888 - 07.XI.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice

13380525. O. MMAP 1927/05 octombrie 2016 - M. Of. nr. 823 - 18.X.2016
al ministrului mediului, apelor si pãdurilor pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul cinegetic

13330426. O. MMAP 1751/12 septembrie 2016 - M. Of. nr. 752 - 27.IX.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016 - 14 mai 2017

13253827. DEC. CC 295/11 mai 2016 - M. Of. nr. 616 - 11.VIII.2016
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

13129928. O. MMAP 958/23 mai 2016 - M. Of. nr. 419 - 03.VI.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

13112529. O. MMAP 951/19 mai 2016 - M. Of. nr. 394 - 24.V.2016
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016 - 14 mai 2017

12985130. L. P 34/22 martie 2016 - M. Of. nr. 219 - 24.III.2016
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice si a Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

12985231. L. P 34/22 martie 2016 - M. Of. nr. 219 - 24.III.2016
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice si a Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

12985332. D. PRES 317/21 martie 2016 - M. Of. nr. 219 - 24.III.2016
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice si a Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

12925033. O. MMAP 222/11 februarie 2016 - M. Of. nr. 134 - 22.II.2016
al ministrului mediului, apelor si padurilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vânatoare si pentru aprobarea modelelor de acte aditionale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

12805434. OUG. G 60/16 decembrie 2015 - M. Of. nr. 951 - 22.XII.2015
pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) si k) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

12536335. O. MMAP 1115/16 iulie 2015 - M. Of. nr. 558 - 27.VII.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

12467436. L. P 149/16 iunie 2015 - M. Of. nr. 453 - 24.VI.2015
privind modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

12467537. D. PRES 544/15 iunie 2015 - M. Of. nr. 453 - 24.VI.2015
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

12394938. O. MMAP 818/14 mai 2015 - M. Of. nr. 333 - 15.V.2015
al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015- 14 mai 2016

12143639. O. MDAPP 982/08 decembrie 2014 - M. Of. nr. 921 - 18.XII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

11889940. O. MDAPP 635/14 iulie 2014 - M. Of. nr. 537 - 18.VII.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

11775941. DEC. CC 161/20 martie 2014 - M. Of. nr. 359 - 15.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46^1 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii si a protectiei fondului cinegetic

11771042. O. MDAPP 359/07 mai 2014 - M. Of. nr. 353 - 14.V.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2014- 14 mai 2015

11733343. O. MDAPP 286/27 martie 2014 - M. Of. nr. 294 - 22.IV.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

11628244. O. MDAPP 87/13 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
al ministrului delegat pentru ape, păduri si piscicultura pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vă narea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

11358845. O. MMSC 2181/20 septembrie 2013 - M. Of. nr. 635 - 15.X.2013
al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

11239346. O. MMSC 1770/16 iulie 2013 - M. Of. nr. 474 - 31.VII.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

11164047. O. MMSC 1554/19 iunie 2013 - M. Of. nr. 370 - 21.VI.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

11128648. DEC. CC 199/09 aprilie 2013 - M. Of. nr. 317 - 31.V.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

11092849. O. MMSC 1225/13 mai 2013 - M. Of. nr. 272 - 15.V.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

10953150. O. MMSC 195/05 februarie 2013 - M. Of. nr. 90 - 12.II.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

10888851. O. MMSC 44/11 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 27 - 12.I.2013
al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor si capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

10798452. H. G 1140/27 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 808 - 03.XII.2012
privind desfiintarea Muzeului Cinegetic al Carpatilor „Posada”, sectie din cadrul Muzeului National Peles

10655153. O. MMP 2630/20 iulie 2012 - M. Of. nr. 614 - 27.VIII.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

10548054. O. MMP 2487/29 iunie 2012 - M. Of. nr. 450 - 05.VII.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru practicarea vânătorii în fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

10490655. O. MMP 1255/23 aprilie 2012 - M. Of. nr. 376 - 05.VI.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

10460456. O. MMP 1291/27 aprilie 2012 - M. Of. nr. 347 - 22.V.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012

10436357. O. MMP 1355/04 mai 2012 - M. Of. nr. 323 - 14.V.2012
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

10284358. O. MMP 821/10 februarie 2012 - M. Of. nr. 122 - 20.II.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si 6 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

10235059. O. MMP 90/20 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr 2 si 6 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 1 5 mai 2011 - 14 mai 2012

10231160. O. MMP 26/10 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 54 - 23.I.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor 107, 139 si "Total tară" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

10179961. O. MMP 2890/15 decembrie 2011 - M. Of. nr. 922 - 27.XII.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 734, 742, 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 si “Total tară” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

10122862. O. MMP 2772/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 855 - 05.XII.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 1757, 1763, 1772 si “TOTAL TARA” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

10122963. O. MMP 2787/28 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 855 - 05.XII.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

10016064. O. MMP 2266/14 septembrie 2011 - M. Of. nr. 707 - 06.X.2011
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1, 3 si 4 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

9856865. DEC. CC 715/31 mai 2011 - M. Of. nr. 487 - 08.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46^1 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

9769666. O. MMP 1431/20 mai 2011 - M. Of. nr. 362 - 24.V.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vânătoare

9748767. O. MMP 1384/11 mai 2011 - M. Of. nr. 333 - 13.V.2011
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012

9745568. L. P 66/10 mai 2011 - M. Of. nr. 329 - 12.V.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

9745669. D. PRES 464/06 mai 2011 - M. Of. nr. 329 - 12.V.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

9461970. O. MMP 2265/16 decembrie 2010 - M. Of. nr. 857 - 21.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.221/2010

9456671. O. MMP 2213/09 decembrie 2010 - M. Of. nr. 850 - 20.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

9451572. O. MMP 2195/03 decembrie 2010 - M. Of. nr. 844 - 16.XII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 1589, 1590 si “TOTAL TARĂ” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011

9422273. OUG. G 102/17 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 810 - 03.XII.2010
pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

9374974. DEC. CC 1055/16 septembrie 2010 - M. Of. nr. 754 - 11.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) si art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

9329975. O. MMP 1688/14 octombrie 2010 - M. Of. nr. 703 - 21.X.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 118, 192 si “Total tară” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 -14 mai 2011

9256976. O. MMP 1221/11 august 2010 - M. Of. nr. 608 - 27.VIII.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

9019377. O. MMP 713/06 mai 2010 - M. Of. nr. 308 - 12.V.2010
al ministrului mediului si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 - 14 mai 2011

9016478. L. P 80/06 mai 2010 - M. Of. nr. 300 - 10.V.2010
pentru modificarea pct. 3 al lit. B „Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

9016579. D. PRES 466/04 mai 2010 - M. Of. nr. 300 - 10.V.2010
privind promulgarea Legii pentru modificarea pct. 3 al lit. B „Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

8979580. O. MMP 544/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 261 - 22.IV.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. II din Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 294/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

8904281. O. MMP 294/03 martie 2010 - M. Of. nr. 165 - 15.III.2010
al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

8463982. O. MAPDR 533/18 august 2009 - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind atribuirea în gestiune către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad" din Iasi a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 Frasin, judetul Suceava

8464183. O. MAPDR 540/25 august 2009 - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

8281684. O. MAPDR 352/02 iunie 2009 - M. Of. nr. 392 - 10.VI.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009-14 mai 2010

8218085. O. MAPDR 299/07 mai 2009 - M. Of. nr. 326 - 15.V.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 218/2008

8210486. O. MAPDR 287/06 mai 2009 - M. Of. nr. 318 - 13.V.2009
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009-14 mai 2010

7856087. H. G 1679/10 decembrie 2008 - M. Of. nr. 890 - 29.XII.2008
privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

7738088. OUG. G 154/12 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 787 - 25.XI.2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice si a Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

7699089. L. P 215/24 octombrie 2008 - M. Of. nr. 757 - 10.XI.2008
pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

7699190. D. PRES 996/23 octombrie 2008 - M. Of. nr. 757 - 10.XI.2008
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

7263991. O. MADR 219/01 aprilie 2008 - M. Of. nr. 297 - 16.IV.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafata fondurilor de vânătoare

7251992. O. MADR 218/31 martie 2008 - M. Of. nr. 285 - 11.IV.2008
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice
Modificari si completari:
-O. MAPDR 299/07 mai 2009 - M. Of. nr. 326 - 15.V.2009

6933093. O. MADR 917/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 789 - 21.XI.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului-cadru al actului aditional care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

6672994. L. P 197/02 iulie 2007 - M. Of. nr. 472 - 13.VII.2007
pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

6673095. D. PRES 663/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 472 - 13.VII.2007
privivind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

6559996. O. MAPDR 364/14 mai 2007 - M. Of. nr. 331 - 16.V.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2007-14 mai 2008

6160197. L. P 407/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 944 - 22.XI.2006
Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic

6160298. D. PRES 1258/08 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 944 - 22.XI.2006
privind promulgarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic

5976999. O. MAPDR 558/11 august 2006 - M. Of. nr. 705 - 17.VIII.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 315/2006 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2006 - 14 mai 2007

57695100. L. P 130/12 mai 2006 - M. Of. nr. 419 - 15.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

57696101. D. PRES 650/10 mai 2006 - M. Of. nr. 419 - 15.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

57663102. O. MAPDR 315/11 mai 2006 - M. Of. nr. 414 - 12.V.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2006 - 14 mai 2007

56496103. O. MAPDR 185/14 martie 2006 - M. Of. nr. 259 - 22.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru împuternicirea personalului silvic din cadrul administratiilor parcurilor nationale si parcurilor naturale în vederea constatării, pe raza acestora, a faptelor ce constituie contraventii si infractiuni prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a contraventiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 748/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat

56347104. O. MAPDR 133/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 236 - 16.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările Ulterioare

55087105. O. MAPDR 7/12 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 45 - 18.I.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 343/2005 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2005 14 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru judetul Giurgiu

54596106. OUG. 193/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1179 - 28.XII.2005
pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

54243107. O. MAPDR 1274/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1139 - 16.XII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare

53294108. O. MAPDR 1203/09 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1001 - 11.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea capturării de exemplare din speciile de păsări cuprinse în anexele la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, pe fondurile de vânătoare din cuprinsul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării“, precum si pe fondurile de vânătoare din judetele unde există suspiciunea influentei aviare

53167109. O. MAPDR 1132/28 octombrie 2005 - M. Of. nr. 978 - 03.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 343/2005 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2005 - 14 mai 2006

50857110. O. MAPDR 509/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea în gestiune, precum si modificarea si completarea art. 17 din anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

50546111. O. MAPDR 462/13 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare

49765112. O. MAPDR 343/11 mai 2005 - M. Of. nr. 403 - 12.V.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2005 - 14 mai 2006
Modificari si completari:
-O. MAPDR 1132/28 octombrie 2005 - M. Of. nr. 978 - 03.XI.2005

47270113. DEC. CC 465/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1229 - 21.XII.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 alin. (5) liniuta a treia din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

46934114. O. MAAP 918/08 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1173 - 10.XII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare

45571115. DEC. CC 345/21 septembrie 2004 - M. Of. nr. 967 - 21.X.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

44714116. O. MAPDR 615/23 august 2004 - M. Of. nr. 817 - 03.IX.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

43675117. O. MAPDR 490/09 iulie 2004 - M. Of. nr. 655 - 21.VII.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru înlocuirea anexelor nr. 1, 2, 3 si 4, pentru gestionarii: AJVPS Tulcea, AVPS “Diana” Bucuresti, AVPS “Delta Club” Bucuresti, AVPS “Bradul” Bucuresti si AJVPS Constanta pentru fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” si al judetului Tulcea, la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 297/2004 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004-14 mai 2005

42134118. O. MAPDR 297/07 mai 2004 - M. Of. nr. 427 - 12.V.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004 - 14 mai 2005
Modificari si completari:
-O. MAPDR 490/09 iulie 2004 - M. Of. nr. 655 - 21.VII.2004

40200119. O. MAPAM 126/18 februarie 2004 - M. Of. nr. 188 - 04.III.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată
Modificari si completari:
-O. MAPDR 509/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2005

37427120. DEC. CC 345/18 septembrie 2003 - M. OF. 746 - 24.X.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 15 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

35565121. L. P 242/6 iunie 2003 - M. OF. 415 - 13.VI.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor

35566122. D. PRES 353/6 iunie 2003 - M. OF. 415 - 13.VI.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor

35584123. O. MAAP 387/9 iunie 2003 - M. OF. 417 - 13.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionarea fondurilorde vânătoare

35157124. O. MAAP 262/9 aprilie 2003 - M. OF. 349 - 22.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

35158125. O. MAAP 338/14 mai 2003 - M. OF. 349 - 22.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2003-14 mai 2004

40862126. O. MAPME 533/09 aprilie 2003 - M. Of. nr. 349 - 22.V.2003
al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”

34445127. H. G 343/27 martie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului” - S.A. Bucuresti în proprietatea publică a statului si în administrarea Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic Timis

34166128. O. MAAP 147/25 februarie 2003 - M. OF. 187 - 25.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

33866129. O. MAAP 146/25 februarie 2003 - M. Of. 147 - 6.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru desemnarea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic ca responsabile cu controlul calitătii materialelor forestiere de reproducere utilizate în cultură
Abrogat prin:
-O. MAPDR 528/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 805 - 01.IX.2004

33204130. OG. G 2/9 ianuarie 2003 - M. Of. 28 - 20.I.2003
privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor

31216131. O. MAAP 420/17 septembrie 2002 - M. Of. 698 - 24.IX.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea modelelor de acte aditionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în temeiul Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

29709132. O. MAAP 207/14 mai 2002 - M. Of. 405 - 12.VI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003, precum si a conditiilor de realizare a cotelor aprobate

19735133. L. P 103/23 septembrie 1996 Republicare - M. Of. 328 - 17.V.2002
Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului
A fost publicata prima data in M. Of. 235 - 27.IX.1996
Modificari si completari:
-OUG. 65/29 decembrie 1998 - M. Of. 515 - 30.XII.1998
-OUG. 78/4 iunie 1999 - M. Of. 258 - 4.VI.1999 [modificarea art. 47 alin. (1) si (2)]

29315134. L. P 103/1996 Republicare - M. Of. 328 - 17.V.2002
Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului

29249135. O. MAAP 193/30 aprilie 2002 - M. Of. 317 - 14.V.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare
Modificari si completari:
-O. MAPDR 615/23 august 2004 - M. Of. nr. 817 - 03.IX.2004
-O. MAAP 918/08 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1173 - 10.XII.2004

29226136. O. MAAP 154/11 aprilie 2002 - M. Of. 312 - 13.V.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind recoltarea prin împuscare a unor exemplare din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, în situatii exceptionale

26457137. L. P 654/20 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26458138. D. PRES 923/19 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26279139. L. P 602/31 octombrie 2001 - M. Of. 713 - 8.XI.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26280140. D. PRES 855/30 octombrie 2001 - M. Of. 713 - 8.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26291141. L. P 609/31 octombrie 2001 - M. Of. 713 - 8.XI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26292142. D. PRES 862/30 octombrie 2001 - M. Of. 713 - 8.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26244143. L. P 589/31 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26245144. D. PRES 842/30 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26248145. L. P 591/31 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26249146. D. PRES 844/30 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26250147. L. P 592/31 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

26251148. D. PRES 845/30 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

25233149. O. MAAP 279/24 iulie 2001 - M. Of. 473 - 17.VIII.2001
privind împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a elibera autorizatia pentru confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure

25190150. O. MAAP 168/17 mai 2001 - M. Of. 466 - 15.VIII.2001
privind Atributiile oficiilor cinegetice care functioneaza în structura inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic

25127151. O. MAAP 167/17 mai 2001 - M. Of. 449 - 8.VIII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind nominalizarea fondurilor de vânatoare care se atribuie unitatilor de învatamânt si cercetare stiintifica în domeniul cinegetic, precum si a celor care se constituie ca fonduri de vânatoare pentru protectia fondului genetic valoros

24943152. L. P 439/18 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

24944153. D. PRES 591/17 iulie 2001 - M. Of. 411 - 25.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

24397154. O. MAAP 161/14 mai 2001 - M. Of. 324 - 15.VI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna salbatica de interes cinegetic, la care vânarea este permisa, pentru sezonul de vânatoare 15 mai 2001-14 mai 2002

23233155. O. MAAP 43/26 februarie 2001 - M. Of. 131 - 15.III.2001
pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contractele de gestionare a fondurilor de vânatoare

23088156. OUG. 35/26 februarie 2001 - M. Of. 114 - 6.III.2001
privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996

24906157. O. MAPM 1656/1 noiembrie 2000 - M. Of. 553 - 8.XI.2000
al Ministrului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului nr. 999/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de vânătoare atribuite unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecărei categorii de fonduri de vânătoare

2155158. DEC. CC 135/11 iulie 2000 - M. Of. 466 - 25.IX.2000
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2000

21935159. OUG. 132/14 septembrie 2000 - M. Of. 465 - 25.IX.2000
privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

2114160. DEC. CC 94/11 mai 2000 - M. Of. 444 - 8.IX.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (1) teza finală si ale art. 35 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 10311996

21878161. OUG. 69/6 iunie 2000 - M. Of. 268 - 14.VI.2000
privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

8230162. H. G 92/7 februarie 2000 - M. Of. 60 - 10.II.2000
privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite si a cuantumului amenzilor, prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

3685163. DEC. CC 156/12 octombrie 1999 - M. Of. 10 - 12.I.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 5, art. 26 alin. (2) si (6) si ale art. 27 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 129/1999

20701164. O. MAPM 999/8 noiembrie 1999 - M. Of. 651 - 30.XII.1999
pentru aprobarea Regulamantului privind gestionarea fondurilor de vânatoare atribuite unitatilor de invatamânt si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din România si a rezervatiilor de genofond si pentru aprobarea contractelor-cadru de gestionare specifice fiecarei categorii de fonduri de vânatoare

20697165. O. MAPM 949/19 octombrie 1999 - M. Of. 573 - 24.XI.1999
privind aprobarea fondurilor de vanatoare ce urmeaza sa fie atribuite unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica in domeniul cinegetic, precum si a celor care sunt constituite ca rezervatii de genofond

22346166. OUG. 129/10 septembrie 1999 - M. Of. 445 - 14.IX.1999
pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

22307167. OUG. 78/4 iunie 1999 - M. Of. 258 - 4.VI.1999
pentru modificarea art. 47 alin. (1) si (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

22222168. OUG. 65/29 decembrie 1998 - M. Of. 515 - 30.XII.1998
pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic si protectia vânatului nr. 103/1996

3399169. DEC. CC 56/24 martie 1998 - M. Of. 182 - 18.V.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 5 alin. (2) si ale art. 47 alin. (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

16339170. H. G 82/18 februarie 1998 - M. Of. 97 - 2.III.1998
privind reactualizarea cuantumului despagubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi