S-au gasit 81 rezultate in 0.1943 secunde.
Inapoi

1460581. H. G 487/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

1395352. H. G 515/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 600 - 26.VII.2017
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016

1334313. H. S 123/26 septembrie 2016 - M. Of. nr. 769 - 30.IX.2016
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană si Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveste reformele structurale, prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum si rezultatele bilanturilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final

1332744. H. CD 79/20 septembrie 2016 - M. Of. nr. 746 - 26.IX.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European - Europa investeste din nou - Bilantul Planului de investitii pentru Europa si etapele următoare COM(2016) 359

1319685. H. G 473/06 iulie 2016 - M. Of. nr. 522 - 12.VII.2016
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

1308986. H. CD 45/10 mai 2016 - M. Of. nr. 365 - 12.V.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de tară al României pentru 2016, inclusiv un bilant aprofundat privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91

1262277. H. CD 69/09 septembrie 2015 - M. Of. nr. 697 - 15.IX.2015
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană si Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de crestere, prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice si rezultatele bilanturilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2015) 85, împreună cu Raportul de tară al României pentru 2015, inclusiv un bilant aprofundat privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD (2015) 42

1250648. H. G 499/01 iulie 2015 - M. Of. nr. 514 - 10.VII.2015
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

1200299. H. S 44/30 septembrie 2014 - M. Of. nr. 722 - 02.X.2014
cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor: Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii - COM (2014) 130 final

11987010. O. ANRE 86/17 septembrie 2014 - M. Of. nr. 696 - 23.IX.2014
pentru abrogarea Deciziei presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare si analiză a bilanturilor energetice

11852711. H. G 514/26 iunie 2014 - M. Of. nr. 483 - 30.VI.2014
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

11819112. H. CD 29/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 431 - 12.VI.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Bilantul Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii COM (2014) 130

11214113. H. G 458/10 iulie 2013 - M. Of. nr. 436 - 17.VII.2013
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

10546714. H. G 644/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 448 - 05.VII.2012
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011

9863315. H. G 683/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 498 - 13.VII.2011
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

9174816. H. G 646/07 iulie 2010 - M. Of. nr. 505 - 21.VII.2010
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

8710117. N. BNR 10/25 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 861 - 10.XII.2009
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32)

8502718. O. MMED 1218/22 septembrie 2009 - M. Of. nr. 647 - 01.X.2009
al ministrului mediului privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

8439219. O. MMED 1026/27 iulie 2009 - M. Of. nr. 562 - 12.VIII.2009
al ministrului mediului privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvată

8396620. H. G 777/08 iulie 2009 - M. Of. nr. 509 - 24.VII.2009
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

7436421. H. G 700/02 iulie 2008 - M. Of. nr. 521 - 10.VII.2008
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

6834022. N. BNR 12/13 septembrie 2007 - M. Of. nr. 677 - 04.X.2007
privind raportarea statistică a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

6687923. H. G 709/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 493 - 24.VII.2007
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

6656424. O. MMDD 1032/21 iunie 2007 - M. Of. nr. 449 - 03.VII.2007
al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, cu modificările si completările ulterioare

6114925. O. MMGA 1165/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 888 - 31.X.2006
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, cu modificările si completările ulterioare

5962326. N. BNR 13/20 iulie 2006 - M. Of. nr. 679 - 08.VIII.2006
privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilantului monetar

5941727. H. G 923/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 649 - 27.VII.2006
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

5246028. O. MMGA 835/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 857 - 22.IX.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

5120829. H. G 685/12 iulie 2005 - M. Of. nr. 648 - 21.VII.2005
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004

4886530. O. MMGA 160/11 martie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii

4372531. O. MMGA 199/24 iunie 2004 - M. Of. nr. 662 - 22.VII.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii
Modificari si completari:
-O. MMGA 160/11 martie 2005 - M. Of. nr. 253 - 25.III.2005

4343932. H. G 1026/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 621 - 08.VII.2004
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003

4262833. O. MMGA 97/18 mai 2004 - M. Of. nr. 504 - 04.VI.2004
al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

4258434. H. G 833/27 mai 2004 - M. Of. nr. 495 - 02.VI.2004
privind majorarea limitei angajamentelor extrabilantiere pentru care se acordă garantia statului în conditiile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

3910135. O. MAPAM 978/02 decembrie 2003 - M. Of. 03 - 05.I.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu
Modificari si completari:
-O. MMGA 97/18 mai 2004 - M. Of. nr. 504 - 04.VI.2004

3770936. DEC. ARCE 56/28 mai 2003 - M. OF. 792 - 11.XI.2003
a presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea Ghidului de elaborare si analiză a bilanturilor energetice

3623937. H. G 831/10 iulie 2003 - M. OF. 534 - 24.VII.2003
privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului pe anul 2002

3563438. DEC. ARCE 59/28 mai 2003 - M. OF. 426 - 18.VI.2003
a presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activitătilor de elaborare a bilanturilor energetice

3563139. DEC. ARCE 57/28 mai 2003 - M. OF. 425 - 17.VI.2003
a presedintelui Agentiei Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea Ghidului de pregătire si examinare a cursantilor în domeniul elaborării bilanturilor energetice

3205440. O. MIR 245/20 iunie 2002 - M. Of. 836 - 20.XI.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul să realizeze bilanturi energetice si a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii în domeniul gestiunii energiei

2984841. H. G 600/13 iunie 2002 - M. Of. 432 - 20.VI.2002
privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001

2729842. DCL. G 1/22 decembrie 2001 - M. Of. 833 - 22.XII.2001
Declaratia de politică generală a Guvernului privind bilantul primului an de guvernare

2477443. L. P 407/10 iulie 2001 - M. Of. 392 - 18.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/1998 privind masuri pentru oprirea subcapitalizarii prin rectificarea bilantului contabil pe anul 1997 la Banca Româna de Comert Exterior - S.A. (Bancorex)

2477544. D. PRES 552/9 iulie 2001 - M. Of. 392 - 18.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/1998 privind masuri pentru oprirea subcapitalizarii prin rectificarea bilantului contabil pe anul 1997 la Banca Româna de Comert Exterior - S.A. (Bancorex)

4052645. O. MFP 1291/19 iunie 2001 - M. Of. nr. 344 - 28.VI.2001
al ministrului finantelor publice privind îmbunătătirea activitătii de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

2436746. H. G 533/7 iunie 2001 - M. Of. 318 - 14.VI.2001
privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2000

2296647. O. MFP 167/14 februarie 2001 - M. Of. 90 - 22.II.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

2297148. DEC. CC 200/17 octombrie 2000 - M. Of. 92 - 22.II.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate în categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 166/1998

864549. H. G 1169/28 noiembrie 2000 - M. Of. 628 - 5.XII.2000
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996

864650. H. G 1170/28 noiembrie 2000 - M. Of. 628 - 5.XII.2000
pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996

212951. DEC. CC 109/13 iunie 2000 - M. Of. 444 - 8.IX.2000
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/1998

809952. H. G 733/22 august 2000 - M. Of. 418 - 1.IX.2000
pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilitătii, verificarea si certificarea bilantului contabil în baza prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991

2081253. O. MF 1013/10 iulie 2000 - M. Of. 344 - 25.VII.2000
privind procurarea stampilelor si regimul special al evidentei mărcilor alocate structurilor proprii care efectuează certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară

797454. H. G 603/6 iulie 2000 - M. Of. 334 - 19.VII.2000
privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999

368055. DEC. CC 151/12 octombrie 1999 - M. Of. 3 - 7.1.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "Pierdere" la Banca Agricolã - S.A., aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 166/1998

202756. DEC. CC 2/18 ianuarie 2000 - M. Of. 90 - 29.II.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 166/1998

375657. DEC. CC 227/14 decembrie 1999 - M. Of. 54 - 3.II.2000
referitoare la exceptia de neeonstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenrã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "Pierdere" la Banca Agricolã - S.A., aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 166/1998

366358. DEC. CC 134/5 octombrie 1999 - M. Of. 624 - 21.XI.1999
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 166/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21 din 28 septembrie 1998

1712659. H. G 657/12 august 1999 - M. Of. 440 - 10.IX.1999
privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1998

363760. DEC. CC 108/6 iulie 1999 - M. Of. 354 - 27.VII.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/1998

718061. D. PRES 241/10 iulie 1999 - M. Of. 340 - 16.VII.1999
privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola

1888262. L. P 125/14 iulie 1999 - M. Of. 340 - 16.VII.1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola

358863. DEC. CC 59/8 aprilie 1999 - M. Of. 262 - 9.VI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria <<pierdere>>la Banca Agricola - S.A.

360464. DEC. CC 75/11 mai 1999 - M. Of. 264 - 9.VI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, coroborat cu art. 5, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria ,<<pierderi>>la Banca Agricola - S.A.

357165. DEC. CC 42/23 martie 1999 - M. Of. 222 - 20.V.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola" - S.A.

358666. DEC. CC 57/13 aprilie 1999 - M. Of. 216 - 17.V.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 coroborat cu art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.

357067. DEC. CC 41/16 martie 1999 - M. Of. 213 - 14.V.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.

356568. DEC. CC 36/9 martie 1999 - M. Of. 178 - 26.IV.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A., aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998

5560969. H. G 213/25 martie 1999 - M. Of. nr. 133 - 31.III.1999
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996

353270. DEC. CC 3/2 februarie 1999 - M. Of. 103 - 11.III.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.

352171. DEC. CC 180/17 decembrie 1998 - M. Of. 99 - 9.III.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola" - S.A. cu modificarile ulterioare

352272. DEC. CC 181/17 decembrie 1998 - M. Of. 65 - 16.II.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola" - S.A.

2217873. OUG. 21/28 septembrie 1998 - M. Of. 368 - 29.IX.1998
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Modificari si completari:
Legea nr. 125/14 iulie 1999 - M. Of. 340 - 16.VII.1999

344274. DEC. CC 101/9 iulie 1998 - M. Of. 340 - 9.IX.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/1997

2167575. OG. G 127/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
privind masuri pentru oprirea subcapitalizarii prin rectificarea bilantului contabil pe anul 1997 la Banca Româna de Comert Exterior - S.A. (Bancorex)

674976. D. PRES 297/1 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "perdere" la Banca Agricola - S.A., precum si pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997

2016177. L. P 166/17 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., precum si pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997

1594678. H. G 347/30 iunie 1998 - M. Of. 242 - 3.VII.1998
privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997

2211279. OUG. 48/10 septembrie 1997 - M. Of. 239 - 12.IX.1997
privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Abrogat prin:
Legea nr. 166/17 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998

2210780. OUG. 43/10 iulie 1997 - M. Of. 153 - 14.VII.1997
pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate in categoria "Pierdere" la Banca Agricola - S.A.
Modificari si completari:
-OUG. 48/10 septembrie 1997 - M. Of. 239 - 12.IX.1997
Legea nr. 166/17 august 1998 - M. Of. 304 - 20.VIII.1998
-DEC. CC 101/9 iulie 1998 - M. Of. 340 - 9.IX.1998
-OUG. 21/28 septembrie 1998 - M. Of. 368 - 29.IX.1998

1350281. H. G 252/10 aprilie 1996 - M. Of. 75 - 11.04.1996
privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996
Modificari si completari:
-H. G 213/25 martie 1999 - M. Of. 133 - 31.III.1999


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi