S-au gasit 831 rezultate in 0.2190 secunde.
Inapoi

1476801. O. BNR 10/31 decembrie 2018 - M. Of. nr. 05 - 03.I.2019
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit

1474202. H. G 709/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 794 - 17.IX.2018
privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al statului si în administrarea Universitătii "Aurel Vlaicu” din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

1474013. OUG. G 82/13 septembrie 2018 - M. Of. nr. 791 - 14.IX.2018
pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

1470434. O. BNR 6/10 august 2018 - M. Of. nr. 708 - 14.VIII.2018
privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entitătilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Nationale a României

1461285. H. G 497/05 iulie 2018 - M. Of. nr. 594 - 12.VII.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată în subordinea Băncii Nationale a României

1454506. L. P 124/07 iunie 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internationale de Investitii

1454517. D. PRES 444/06 iunie 2018 - M. Of. nr. 478 - 11.VI.2018
pentru promulgarea Legii privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internationale de Investitii

1453268. H. G 367/24 mai 2018 - M. Of. nr. 453 - 31.V.2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

1450169. O. BNR 3/30 aprilie 2018 - M. Of. nr. 406 - 11.V.2018
pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităti de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2013

14491110. Circ. BNR 12/07 mai 2018 - M. Of. nr. 391 - 07.V.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

14464711. H. G 221/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 345 - 19.IV.2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functie publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

14413412. O. BNR 1/13 martie 2018 - M. Of. nr. 258 - 23.III.2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 22/2011 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

14402713. N. BNR 1/14 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piată monetară efectuate de către Banca Natională a României prin intermediul licitatiei si facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

14402814. N. BNR 2/14 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat si a Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 7/2016 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

14402915. O. BNR 2/14 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

14338016. R. BNR 1/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 141 - 14.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2012 privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

14263617. Circ. BNR 1/08 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 19 - 09.I.2018
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

14224618. R. BNR 3/17 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 1018 - 22.XII.2017
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscului de Credit

14057919. R. BNR 1/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

14031420. H. G 636/30 august 2017 - M. Of. nr. 719 - 05.IX.2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată în subordinea Băncii Nationale a României

14005721. O. BNR 8/11 august 2017 - M. Of. nr. 683 - 23.VIII.2017
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010

13912822. DEC. ICCJ 18/30 mai 2017 - M. Of. nr. 545 - 11.VII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „Dacă, în sensul legii penale, functionarul bancar, angajat al unei societăti bancare cu capital integral privat, autorizată si aflată sub supravegherea Băncii Nationale a României, este sau nu functionar public, în acceptiunea art. 175 alin. (2) din Codul penal.”

13801723. O. MFP 344/22 februarie 2017 - M. Of. nr. 377 - 19.V.2017
al ministrului finantelor publice pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informatiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la bănci

13693624. H. P 24/22 martie 2017 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2017
pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finante si bănci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de către Guvernul României

13676025. H. G 126/16 martie 2017 - M. Of. nr. 193 - 20.III.2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

13663926. O. BNR 3/06 martie 2017 - M. Of. nr. 176 - 10.III.2017
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2014, si a Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2014

13611527. H. P 4/06 februarie 2017 - M. Of. nr. 105 - 07.II.2017
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finante si bănci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de către Guvernul României

13541028. N. BNR 1/21 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1059 - 29.XII.2016
pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 7/2016 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

13504129. O. MADR 994/12 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1003 - 14.XII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind actualizarea Băncii nationale de date analitice pentru fiecare an de productie

13491630. D. PRES 1043/28 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 984 - 07.XII.2016
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiintarea Băncii Internationale de Investitii si a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana si semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

13369031. R. BNR 8/07 octombrie 2016 - M. Of. nr. 807 - 13.X.2016
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

13307232. D. PRES 798/08 septembrie 2016 - M. Of. nr. 705 - 12.IX.2016
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiintarea Băncii Internationale de Investitii si a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana si semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

13276333. R. BNR 3/12 august 2016 - M. Of. nr. 652 - 25.VIII.2016
privind activele eligibile pentru participarea la operatiunile de piată monetară ale Băncii Nationale a României si acordarea de facilităti permanente de către Banca Natională a României

13255834. O. BNR 6/10 august 2016 - M. Of. nr. 621 - 12.VIII.2016
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entitătilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Nationale a României

13187735. O. MJ 2385/23 iunie 2016 - M. Of. nr. 509 - 06.VII.2016
al ministrului justitiei pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în conditiile legii, către Agentia Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situatia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanta procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instantei de judecată, precum si a dobânzilor acumulate

13104336. O. BNR 3/05 mai 2016 - M. Of. nr. 381 - 19.V.2016
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităti de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2013

13018037. H. G 228/30 martie 2016 - M. Of. nr. 259 - 06.IV.2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

12806838. O. BNR 10/10 decembrie 2015 - M. Of. nr. 952 - 22.XII.2015
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre, si a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile Institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

12354639. O. BNR 1/15 aprilie 2015 - M. Of. nr. 270 - 22.IV.2015
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

12354740. O. BNR 2/15 aprilie 2015 - M. Of. nr. 270 - 22.IV.2015
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

12355341. Circ. BNR 15/09 aprilie 2015 - M. Of. nr. 271 - 22.IV.2015
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României

12235642. Circ. BNR 5/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 95 - 05.II.2015
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

12183943. Circ. BNR 1/07 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 14 - 08.I.2015
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

11918444. H. G 640/31 iulie 2014 - M. Of. nr. 583 - 05.VIII.2014
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 si la 14 noiembrie 2013 si la Bucuresti la 13 septembrie 2013 si la 25 noiembrie 2013 dintre Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

11895245. O. MS 854/17 iulie 2014 - M. Of. nr. 546 - 23.VII.2014
al ministrului sănătătii privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane si utilizatori de celule reproductive, acordată Societătii Comerciale “Policlinica Athena” - S.R.L. - Departamentul de fertilizare în vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

11895346. R. BNR 3/09 iulie 2014 - M. Of. nr. 546 - 23.VII.2014
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2008 privind începerea activitătii si modificările în situatia institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

11828447. O. BNR 3/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 445 - 18.VI.2014
pentru modificarea si completarea anexei II la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plăti TARGET 2 - România

11825948. H. G 490/11 iunie 2014 - M. Of. nr. 442 - 17.VI.2014
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României" din subordinea Băncii Nationale a României

11826949. H. P 27/16 iunie 2014 - M. Of. nr. 443 - 17.VI.2014
pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

11795950. O. BNR 2/16 mai 2014 - M. Of. nr. 392 - 28.V.2014
privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

11784651. R. BNR 2/08 mai 2014 - M. Of. nr. 374 - 21.V.2014
privind abrogarea alin. (3) al art. 9 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

11712452. O. BNR 1/28 martie 2014 - M. Of. nr. 256 - 09.IV.2014
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităti de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2013

11646553. H. G 138/06 martie 2014 - M. Of. nr. 167 - 07.III.2014
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind conditiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si numirea guvernatorului si a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori si guvernatori supleanti ai acestora în cadrul Fondului Monetar International si Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii

11627354. N. BNR 1/14 februarie 2014 - M. Of. nr. 139 - 25.II.2014
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României' nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2012 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

11599455. R. BNR 1/27 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

11599556. R. ASF 9/18 decembrie 2013 - M. Of. nr. 92 - 06.II.2014
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

11598057. Circ. BNR 7/04 februarie 2014 - M. Of. nr. 90 - 05.II.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

11537058. Circ. BNR 1/08 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 14 - 09.I.2014
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

11517059. H. G 1065/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 833 - 24.XII.2013
privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

11520460. R. BNR 6/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 836 - 24.XII.2013
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

11521161. O. BNR 5/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
pentru abrogarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 16/2011 privind raportarea situatiei pozitiilor pe valută si pe aur

11521262. O. BNR 6/20 decembrie 2013 - M. Of. nr. 837 - 24.XII.2013
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 15/2012 privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

11476163. O. MDRAP 3466/06 decembrie 2013 - M. Of. nr. 778 - 12.XII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administratiei publice, privind inventarierea clădirilor încălzite si/sau răcite, detinute si ocupate de administratia publică centrală, si punerea inventarului la dispozitia publicului, precum si constituirea unor bănci de date specifice privind eficienta energetică

11430664. O. BNR 4/22 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 729 - 27.XI.2013
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2011

11432065. L. P 313/21 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 731 - 27.XI.2013
privind aderarea României la Asociatia Internatională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

11432166. D. PRES 906/20 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 731 - 27.XI.2013
pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Asociatia Internatională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

11393367. O. MAE 1475/15 octombrie 2013 - M. Of. nr. 686 - 08.XI.2013
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare

11391068. Circ. BNR 33/05 noiembrie 2013 - M. Of. nr. 683 - 06.XI.2013
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

11248869. H. G 521/24 iulie 2013 - M. Of. nr. 481 - 01.VIII.2013
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

11170570. O. MS 793/20 iunie 2013 - M. Of. nr. 379 - 26.VI.2013
al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

10982771. O. BNR 2/20 februarie 2013 - M. Of. nr. 125 - 07.III.2013
pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 27/2010

10845072. O. BNR 15/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 866 - 20.XII.2012
privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

10827573. O. MFP 1659/07 decembrie 2012 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2012
al viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

10844374. O. BNR 16/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 865 - 12.XII.2012
privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor referitoare la determinarea fondurilor proprii în contextul abrogării Ordinului Băncii Nationale a României nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

10798875. R. BNR 15/19 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 808 - 03.XII.2012
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

10761776. O. BNR 12/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 763 - 13.XI.2012
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

10761877. R. BNR 14/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 763 - 13.XI.2012
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

10715978. O. MFP 1330/09 octombrie 2012 - M. Of. nr. 706 - 16.X.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

10707279. R. BNR 13/18 septembrie 2012 - M. Of. nr. 694 - 09.X.2012
pentru abrogarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2012 privind procedura de solutionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată si prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Natională a României

10690480. O. MAE 1444/13 septembrie 2012 - M. Of. nr. 671 - 25.IX.2012
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei nr. 138 a Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare

10627581. O. BNR 10/02 august 2012 - M. Of. nr. 570 - 10.VIII.2012
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entitătilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Nationale a României

10619682. H. G 748/25 iulie 2012 - M. Of. nr. 555 - 07.VIII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

10597883. L. P 151/23 iulie 2012 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2012
pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezolutia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994

10597984. D. PRES 521/20 iulie 2012 - M. Of. nr. 519 - 26.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezolutia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994

10594685. H. G 724/18 iulie 2012 - M. Of. nr. 514 - 25.VII.2012
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României” din subordinea Băncii Nationale a României

10588486. O. MS 712/13 iulie 2012 - M. Of. nr. 507 - 24.VII.2012
al ministrului sănătătii pentru acreditarea în domeniul transplantului a unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

10565487. O. BNR 6/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 474 - 12.VII.2012
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2011

10565788. O. BNR 8/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 475 - 12.VII.2012
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiară, aplicabile institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 3/2011

10563889. O. BNR 9/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 470 - 11.VII.2012
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 25/2011 privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

10564490. R. BNR 10/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 471 - 11.VII.2012
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

10518391. M. Of. nr. 411 - 20.VI.2012
pentru modificarea art. 11 din Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ

10515692. R. BNR 8/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 408 - 19.VI.2012
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

10512693. H. CIFGA 84/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 404 - 18.VI.2012
privind abrogarea Hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008 pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-1/O)

10479594. O. BNR 5/28 mai 2012 - M. Of. nr. 363 - 29.V.2012
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

10453895. O. MFP 664/14 mai 2012 - M. Of. nr. 341 - 19.V.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României

10453996. R. BNR 6/09 mai 2012 - M. Of. nr. 341 - 19.V.2012
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

10413097. O. MS 437/03 mai 2012 - M. Of. nr. 305 - 08.V.2012
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

10351398. Circ. BNR 12/29 martie 2012 - M. Of. nr. 213 - 30.III.2012
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

10324899. D. PRES 290/16 martie 2012 - M. Of. nr. 181 - 21.III.2012
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentului aprobat la cea de-a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezolutia nr. 131 adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiintare a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994

102851100. R. BNR 4/14 februarie 2012 - M. Of. nr. 123 - 20.II.2012
de modificare a Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

102494101. Circ. BNR 5/02 februarie 2012 - M. Of. nr. 88 - 03.II.2012
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

102314102. O. BNR 2/12 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 55 - 24.I.2012
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

102334103. O. BNR 3/12 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 58 - 24.I.2012
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

101780104. R. BNR 30/20 decembrie 2011 - M. Of. nr. 920 - 23.XII.2011
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare

101656105. O. BNR 25/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 903 - 20.XII.2011
privind raportarea situatiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustărilor prudentiale de valoare, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012

101493106. H. G 1205/06 decembrie 2011 - M. Of. nr. 884 - 14.XII.2011
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 si la Bucuresti la 18 august 2011 între Guvernul României si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internatională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internatională, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005
Rectificare - M. Of. nr. 328 - 15.V.2012

100774107. O. BNR 18/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

100775108. O. CNVM 82/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/11/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

100776109. O. BNR 20/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

100777110. O. CNVM 85/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 800 - 11.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/14/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

100747111. O. BNR 19/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

100748112. O. CNVM 84/21 octombrie 2011 - M. Of. nr. 797 - 10.XI.2011
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

100629113. Circ. BNR 37/02 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 780 - 03.XI.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României

99017114. R. BNR 10/22 iulie 2011 - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

98980115. Circ. BNR 25/01 august 2011 - M. Of. nr. 544 - 01.VIII.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2011

98908116. H. G 735/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 534 - 28.VII.2011
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018 - 147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

98888117. H. G 737/20 iulie 2011 - M. Of. nr. 531 - 27.VII.2011
pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Nationale a României

98656118. O. MS 1143/07 iulie 2011 - M. Of. nr. 501 - 14.VII.2011
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de transplant de tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic

98091119. O. MS 1029/14 iunie 2011 - M. Of. nr. 419 - 15.VI.2011
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

97825120. Circ. BNR 18/01 iunie 2011 - M. Of. nr. 383 - 01.VI.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2011

97243121. Circ. BNR 15/02 mai 2011 - M. Of. nr. 300 - 02.V.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2011

96739122. Circ. BNR 12/01 aprilie 2011 - M. Of. nr. 230 - 01.IV.2011
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2011

94830123. O. BNR 26/13 decembrie 2010 - M. Of. nr. 886 - 29.XII.2010
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008

94639124. O. BNR 25/10 decembrie 2010 - M. Of. nr. 860 - 22.XII.2010
privind raportarea situatiilor referitoare la expunerile din credite înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, care au făcut obiectul prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

94610125. R. BNR 25/10 decembrie 2010 - M. Of. nr. 856 - 21.XII.2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora

94618126. O. MS 1494/16 decembrie 2010 - M. Of. nr. 857 - 21.XII.2010
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic
Rectificare - M. Of. nr. 891 - 30.XII.2010

94452127. O. BNR 1191/29 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 836 - 14.XII.2010
pentru completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

94246128. H. G 1185/24 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 812 - 06.XII.2010
privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătătii pentru contractarea si implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritătile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unitătile de transfuzie - din spitale si utilizarea terapeutică a tesuturilor si celulelor umane

94007129. O. MS 1345/21 octombrie 2010 - M. Of. nr. 783 - 23.XI.2010
al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

93772130. O. BNR 23/23 octombrie 2010 - M. Of. nr. 756 - 12.XI.2010
al Băncii Nationale a României privind raportarea expunerilor mari de către institutiile de credit

93522131. O. BNR 11/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

93523132. O. CNVM 76/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

93524133. O. BNR 12/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

93525134. O. CNVM 77/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

93526135. O. BNR 13/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

93527136. O. CNVM 89/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

93528137. O. BNR 14/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

93529138. O. CNVM 75/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

93530139. O. BNR 15/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

93531140. O. CNVM 74/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

93532141. O. BNR 16/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

93533142. O. CNVM 72/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 725 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

93534143. O. BNR 17/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

93535144. O. CNVM 73/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

93536145. O. BNR 18/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

93537146. O. CNVM 87/18 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

93538147. O. BNR 19/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

93539148. O. CNVM 90/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

93540149. O. BNR 20/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

93541150. O. CNVM 91/25 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

93542151. O. BNR 21/30 septembrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

93543152. O. CNVM 78/08 octombrie 2010 - M. Of. nr. 726 - 01.XI.2010
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

93554153. Circ. BNR 36/01 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 727 - 01.XI.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2010

91218154. Circ. BNR 22/01 iulie 2010 - M. Of. nr. 447 - 01.VII.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2010

89762155. H. G 325/31 martie 2010 - M. Of. nr. 256 - 20.IV.2010
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii Nationale a României

89501156. H. G 247/24 martie 2010 - M. Of. nr. 220 - 08.IV.2010
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

89498157. H. G 246/24 martie 2010 - M. Of. nr. 218 - 07.IV.2010
privind numirea guvernatorului si a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

89339158. O. BNR 4/19 martie 2010 - M. Of. nr. 196 - 29.III.2010
pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

89001159. L. P 39/09 martie 2010 - M. Of. nr. 157 - 11.III.2010
pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

89002160. D. PRES 355/05 martie 2010 - M. Of. nr. 157 - 11.III.2010
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare propus prin Rezolutia nr. 596 din 30ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

88777161. Circ. BNR 8/01 martie 2010 - M. Of. nr. 136 - 01.III.2010
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2010

87506162. Circ. BNR 48/21 decembrie 2009 - M. Of. nr. 912 - 24.XII.2009
privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG

87012163. O. BNR 10/20 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 847 - 08.XII.2009
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

87013164. O. BNR 11/20 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 847 - 08.XII.2009
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

86985165. O. BNR 9/20 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 843 - 07.XII.2009
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

85439166. D. PRES 1370/02 octombrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentului la Statutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, propus prin Rezolutia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

85446167. O. BNR 8/28 septembrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind abrogarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

85447168. O. ANPC 499/08 septembrie 2009 - M. Of. nr. 675 - 08.X.2009
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

85313169. H. G 1060/23 septembrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

85321170. R. BNR 19/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

84675171. Circ. BNR 32/01 septembrie 2009 - M. Of. nr. 603 - 01.IX.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2009

84669172. O. BNR 6/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

84670173. O. CNVM 43/13 august 2009 - M. Of. nr. 602 - 31.VIII.2009
al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

84633174. D. PRES 1319/26 august 2009 - M. Of. nr. 594 - 28.VIII.2009
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie semnat între statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat fntre statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

84100175. N. BNR 8/23 iulie 2009 - M. Of. nr. 526 - 30.VII.2009
privind modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

83628176. N. BNR 7/03 iulie 2009 - M. Of. nr. 468 - 07.VII.2009
privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

82607177. Circ. BNR 18/01 iunie 2009 - M. Of. nr. 367 - 01.VI.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2009

82114178. O. BNR 3/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

82115179. O. CNVM 24/27 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009
al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

79743180. N. BNR 3/13 februarie 2009 - M. Of. nr. 114 - 25.II.2009
pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Nationale a României nr. 4/2008 privind cecul

79744181. N. BNR 4/13 februarie 2009 - M. Of. nr. 114 - 25.II.2009
pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Nationale a României nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin

79412182. Circ. BNR 5/04 februarie 2009 - M. Of. nr. 75 - 09.II.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2009

78821183. Circ. BNR 1/05 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 27 - 14.I.2009
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2009

78605184. Circ. BNR 44/24 decembrie 2008 - M. Of. nr. 898 - 31.XII.2008
privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG

77585185. O. BNR 12/17 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 811 - 04.XII.2008
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

77623186. Circ. BNR 40/28 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 814 - 04.XII.2008
pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar

75567187. Circ. BNR 27/01 septembrie 2008 - M. Of. nr. 639 - 05.IX.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2008

75568188. H. G 893/20 august 2008 - M. Of. nr. 640 - 05.IX.2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

75342189. O. MEF 2448/18 august 2008 - M. Of. nr. 619 - 25.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit

75343190. O. BNR 3/22 iulie 2008 - M. Of. nr. 619 - 25.VIII.2008
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit

75344191. O. BNR 9/19 august 2008 - M. Of. nr. 619 - 25.VIII.2008
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

75345192. O. BNR 7/18 august 2008 - M. Of. nr. 620 - 25.VIII.2008
privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

75319193. O. BNR 6/15 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

75320194. O. CNVM 99/19 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

75321195. N. BNR 9/19 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

75322196. R. BNR 11/19 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

75157197. O. BNR 5/05 august 2008 - M. Of. nr. 602 - 12.VIII.2008
pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

75067198. Circ. BNR 23/01 august 2008 - M. Of. nr. 589 - 06.VIII.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2008

74857199. N. BNR 8/26 iunie 2008 - M. Of. nr. 569 - 29.VII.2008
ale guvernatorului Băncii Nationale a României privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj de credite în conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici si mijlocii, unitătilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfăsoară în mod independent activităti economice

74315200. N. BNR 7/05 iunie 2008 - M. Of. nr. 512 - 08.VII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

74330201. O. MSP 1225/01 iulie 2008 - M. Of. nr. 514 - 08.VII.2008
al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic.

74284202. Circ. BNR 19/01 iulie 2008 - M. Of. nr. 507 - 07.VII.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2008

74293203. N. BNR 6/05 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 7/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

73613204. Circ. BNR 16/02 iunie 2008 - M. Of. nr. 427 - 06.VI.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iunie 2008

73354205. R. BNR 8/14 mai 2008 - M. Of. nr. 391 - 23.V.2008
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

73088206. N. BNR 3/06 mai 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

73032207. N. BNR 2/29 aprilie 2008 - M. Of. nr. 350 - 07.V.2008
privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

73037208. Circ. BNR 12/02 mai 2008 - M. Of. nr. 351 - 07.V.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna mai 2008

72472209. Circ. BNR 9/01 aprilie 2008 - M. Of. nr. 278 - 09.IV.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2008

71743210. Circ. BNR 6/03 martie 2008 - M. Of. nr. 180 - 10.III.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2008

71524211. R. BNR 4/18 februarie 2008 - M. Of. nr. 146 - 26.II.2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

71265212. H. CIFGA 167/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 113 - 13.II.2008
pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0)
Abrogat prin:
-H. CIFGA 84/05 iunie 2012 - M. Of. nr. 404 - 18.VI.2012

71157213. N. BNR 1/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 97 - 07.II.2008
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

71114214. Circ. BNR 3/01 februarie 2008 - M. Of. nr. 89 - 05.II.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2008

71076215. R. BNR 1/30 martie 2000 - M. Of. nr. 84 - 01.II.2008
Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili - republicare

70856216. O. BNR 1/14 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 52 - 23.I.2008
privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

70449217. Circ. BNR 1/03 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 18 - 10.I.2008
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2008

70251218. O. BNR 20/24 decembrie 2007 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2007
pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

70045219. O. BNR 17/13 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

70046220. O. CNVM 146/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 868 - 19.XII.2007
privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

69756221. Circ. BNR 31/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 841 - 08.XII.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2007

69083222. Circ. BNR 28/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 762 - 09.XI.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2007

68722223. R. BNR 7/05 octombrie 2007 - M. Of. nr. 719 - 24.X.2007
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile)

68342224. Circ. BNR 25/01 octombrie 2007 - M. Of. nr. 677 - 04.X.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2007

68242225. O. MADR 797/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 666 - 28.IX.2007
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru constituirea băncii de date analitice în vederea creării cazierului vinicol pentru fiecare an de productie

68210226. O. BNR 15/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

68211227. O. CNVM 98/10 septembrie 2007 - M. Of. nr. 661 - 27.IX.2007
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/8/2007 privind completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

68180228. N. BNR 13/14 septembrie 2007 - M. Of. nr. 654 - 25.IX.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar

68070229. H. G 1091/11 septembrie 2007 - M. Of. nr. 638 - 18.IX.2007
privind numirea reprezentantilor în Consiliul Băncii Internationale de Colaborare Economică (B.I.C.E.) si în Consiliul Băncii Internationale de Investitii (B.I.I.), cu sediile la Moscova

66673230. N. BNR 9/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si a Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

66674231. N. BNR 10/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare

66676232. Circ. BNR 15/02 iulie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2007

66476233. R. BNR 5/25 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

66477234. N. BNR 8/25 iunie 2007 - M. Of. nr. 434 - 28.VI.2007
privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

66288235. N. BNR 6/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 414 - 20.VI.2007
pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară, cu modificările ulterioare

66151236. N. BNR 7/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 400 - 14.VI.2007
pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2005 privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar

65982237. C. BNR 12/01 iunie 2007 - M. Of. nr. 381 - 06.VI.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2007

65827238. H. G 467/23 mai 2007 - M. Of. nr. 363 - 28.V.2007
privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii

65320239. C. BNR 10/02 mai 2007 - M. Of. nr. 305 - 08.V.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2007

65241240. L. P 113/27 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

65242241. D. PRES 496/26 aprilie 2007 - M. Of. nr. 298 - 04.V.2007
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

64918242. L. P 96/02 iunie 2000 - M. Of. nr. 260 - 18.IV.2007
privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. -republicare

64728243. R. BNR 2/09 martie 2007 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2007
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

64729244. C. BNR 8/02 aprilie 2007 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2007

64252245. N. BNR 5/12 martie 2007 - M. Of. nr. 191 - 20.III.2007
privind modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

64236246. R. BNR 4/12 martie 2007 - M. Of. nr. 189 - 19.III.2007
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

64102247. H. G 218/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 176 - 13.III.2007
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Agnita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Agnita, judetul Sibiu

64037248. C. BNR 5/01 martie 2007 - M. Of. nr. 165 - 08.III.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2007

63669249. O. BNR 4/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

63670250. N. BNR 2/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

63671251. N. BNR 3/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidentă

63672252. N. BNR 4/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

63484253. C. BNR 3/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
privind modificarea unor prevederi din Circulara Băncii Nationale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii si preschimbarea vechilor însemne monetare

63485254. C. BNR 4/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 93 - 06.II.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2007

63135255. O. BNR 1/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 47 - 22.I.2007
pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

63136256. N. BNR 1/10 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 47 - 22.I.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

62822257. C. BNR 1/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 17 - 10.I.2007
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2007

62538258. R. BNR 12/11 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2006
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

62539259. N. BNR 27/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2006
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor financiare nebancare

62461260. O. BNR 18/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare
Modificari si completari:
-O. BNR 3/21 aprilie 2009 - M. Of. nr. 320 - 14.V.2009

62462261. O. CNVM 115/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare

62464262. O. BNR 19/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

62465263. O. CNVM 116/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii

62466264. O. BNR 20/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

62467265. O. CNVM 117/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritătile competente pentru verificarea si evaluarea acestora

62468266. O. BNR 21/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

62469267. O. CNVM 118/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational

62470268. O. BNR 22/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

62471269. O. CNVM 119/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1035 - 28.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

62523270. O. BNR 24/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1042 - 28.XII.2006
privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

62416271. OUG. G 112/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006
privind abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea mentinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, vărsată în monedă natională si existentă în contul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la Banca Natională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

62427272. O. BNR 10/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

62428273. O. CNVM 107/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

62429274. O. BNR 11/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

62430275. O. CNVM 108/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

62431276. O. BNR 12/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

62432277. O. CNVM 109/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

62433278. O. BNR 13/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

62434279. O. CNVM 110/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1033 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

62447280. O. BNR 14/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

62448281. O. CNVM 111/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii

62449282. O. BNR 15/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

62450283. O. CNVM 112/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

62451284. O. BNR 16/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

62452285. O. CNVM 113/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii

62453286. O. BNR 17/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

62454287. O. CNVM 114/14 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1034 - 27.XII.2006
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă

62301288. H. G 1690/29 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1015 - 20.XII.2006
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

62304289. O. BNR 9/08 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1015 - 20.XII.2006
privind deschiderea în evidentele Băncii Nationale a României a contului în euro pe numele Comisiei Europene

62305290. N. BNR 24/11 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1015 - 20.XII.2006
pentru abrogarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

62306291. N. BNR 25/11 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1015 - 20.XII.2006
pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către băncile străine

62224292. N. BNR 23/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României iir. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare

62107293. C. BNR 25/04 decembrie 2006 - M. Of. nr. 995 - 13.XII.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2006

61690294. O. BNR 6/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 954 - 27.XI.2006
privind abrogarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare

61321295. C. BNR 21/01 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 908 - 08.XI.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2006

61176296. DEC. CC 657/09 octombrie 2006 - M. Of. nr. 890 - 01.XI.2006
referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

60932297. R. BNR 7/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 861 - 20.X.2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările si completările ulterioare

60756298. C. BNR 19/02 octombrie 2006 - M. Of. nr. 835 - 10.X.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2006

60701299. H. G 1316/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 830 - 09.X.2006
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni detinut de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

60702300. L. P 383/09 octombrie 2006 - M. Of. nr. 831 - 09.X.2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

60703301. D. PRES 1162/09 octombrie 2006 - M. Of. nr. 831 - 09.X.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A

60510302. R. BNR 5/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 800 - 22.IX.2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operatiunilor în conturi de depozit în moneda natională (leu)

60511303. N. BNR 20/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 800 - 22.IX.2006
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

60266304. H. G 1160/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 770 - 11.IX.2006
privind aprobarea unor documente necesare încheierii procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

60212305. C. BNR 18/01 septembrie 2006 - M. Of. nr. 763 - 07.IX.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2006

60082306. O. CNVM 68/07 august 2006 - M. Of. nr. 743 - 31.VIII.2006
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

60083307. O. BNR 4/07 august 2006 - M. Of. nr. 743 - 31.VIII.2006
privind aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Băncii Nationale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agentilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

59969308. H. G 1087/16 august 2006 - M. Of. nr. 725 - 24.VIII.2006
pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

59925309. O. MFP 1347/14 august 2006 - M. Of. nr. 718 - 22.VIII.2006
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

59926310. O. BNR 5/14 august 2006 - M. Of. nr. 718 - 22.VIII.2006
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

59720311. R. BNR 4/01 august 2006 - M. Of. nr. 695 - 15.VIII.2006
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările si completările ulterioare, precum si abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

59721312. C. BNR 15/01 august 2006 - M. Of. nr. 695 - 15.VIII.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2006

59544313. OG. G 33/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

59093314. N. BNR 10/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 604 - 12.VII.2006
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine

59017315. H. G 818/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 594 - 10.VII.2006
privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de date urbane

59007316. C. BNR 12/03 iulie 2006 - M. Of. nr. 590 - 07.VII.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2006

58961317. N. BNR 9/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 586 - 06.VII.2006
pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

58962318. N. BNR 11/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 586 - 06.VII.2006
privind modificarea si completarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

58963319. N. BNR 12/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 586 - 06.VII.2006
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii
Modificari si completari:
-N. BNR 9/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 586 - 06.VII.2006

58711320. O. MSP 722/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 551 - 27.VI.2006
al ministrului sănătătii publice privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

58355321. N. BNR 5/11 mai 2006 - M. Of. nr. 499 - 08.VI.2006
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

58309322. C. BNR 10/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 492 - 07.VI.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iunie 2006

58231323. H. G 643/18 mai 2006 - M. Of. nr. 481 - 02.VI.2006
privind trecerea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Băncii Nationale a României - Sucursala Arad în administrarea Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

58232324. H. G 644/18 mai 2006 - M. Of. nr. 481 - 02.VI.2006
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României - Sucursala Arges în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

57810325. L. P 165/15 mai 2006 - M. Of. nr. 430 - 18.V.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

57811326. D. PRES 697/11 mai 2006 - M. Of. nr. 430 - 18.V.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

57578327. C. BNR 9/02 mai 2006 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2006

57367328. H. G 555/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 389 - 05.V.2006
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României“

57330329. O. MFP 600/17 aprilie 2006 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2006
al ministrului finantelor publice privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informatiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la bănci

57331330. O. BNR 1/24 martie 2006 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2006
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informatiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la bănci

56838331. C. BNR 8/03 aprilie 2006 - M. Of. nr. 309 - 05.IV.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2006

56298332. C. BNR 4/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 227 - 13.III.2006
pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

56199333. C. BNR 5/01 martie 2006 - M. Of. nr. 216 - 09.III.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2006

56064334. L. P 33/01 martie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
privind băncile de credit ipotecar

56065335. D. PRES 221/28 februarie 2006 - M. Of. nr. 200 - 03.III.2006
pentru promulgarea Legii privind băncile de credit ipotecar

55523336. O. MFP 144/31 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 111 - 06.II.2006
al ministrului finantelor publice privind stabilirea Listei băncilor agreate a emite scrisori de garantie în baza art. 11 alin. (1) din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole

55524337. O. BNR 46/25 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 111 - 06.II.2006
privind procedura de decontare a operatiunilor în lei ale institutiilor de credit în faliment care au cont deschis în evidentele Băncii Nationale a României

55484338. C. BNR 2/01 februarie 2006 - M. Of. nr. 104 - 03.II.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2006

54996339. N. BNR 13/29 decembrie 2005 - M. Of. nr. 30 - 12.I.2006
în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

54942340. C. BNR 1/03 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 18 - 09.I.2006
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2006

54800341. R. BNR 13/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

54716342. H. G 1719/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1187 - 29.XII.2005
pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

53858343. C. BNR 39/02 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1101 - 07.XII.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2005

53303344. OUG. 146/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1003 - 11.XI.2005
pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Modificari si completari:
-L. P 165/15 mai 2006 - M. Of. nr. 430 - 18.V.2006

53176345. C. BNR 36/01 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 981 - 04.XI.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2005

53182346. H. G 1333/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 982 - 04.XI.2005
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

52779347. H. G 1170/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 904 - 10.X.2005
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

52752348. C. BNR 35/03 octombrie 2005 - M. Of. nr. 901 - 07.X.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2005

52595349. R. BNR 9/23 septembrie 2005 - M. Of. nr. 881 - 30.IX.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor

52531350. C. BNR 33/23 septembrie 2005 - M. Of. nr. 868 - 27.IX.2005
pentru suspendarea aplicabilitătii unor prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului, cu modificările ulterioare

52362351. R. BNR 8/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 840 - 16.IX.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

52364352. N. BNR 12/13 septembrie 2005 - M. Of. nr. 840 - 16.IX.2005
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

52265353. H. G 1030/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 825 - 13.IX.2005
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

52178354. C. BNR 30/01 septembrie 2005 - M. Of. nr. 807 - 06.IX.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2005

51981355. O. MFP 1141/10 august 2005 - M. Of. nr. 768 - 24.VIII.2005
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

51982356. O. BNR 4/09 august 2005 - M. Of. nr. 768 - 24.VIII.2005
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

51698357. C. BNR 28/26 iulie 2005 - M. Of. nr. 716 - 08.VIII.2005
pentru abrogarea art. I pct. 1 alin. 3 si pct. 2 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 2/2002 privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare, si abrogarea unor prevederi ale Circularei Băncii Nationale a României nr. 42/1995

51699358. C. BNR 29/01 august 2005 - M. Of. nr. 716 - 08.VIII.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2005

51617359. O. BNR 38/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 702 - 03.VIII.2005
privind sanctionarea băncii ABN AMRO BANK (ROMÂNIA) - S.A.

51618360. O. BNR 39/21 iulie 2005 - M. Of. nr. 702 - 03.VIII.2005
privind sanctionarea băncii HVB BANK ROMÂNIA - S.A.

51481361. R. BNR 7/26 iulie 2005 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

51483362. C. BNR 26/26 iulie 2005 - M. Of. nr. 683 - 29.VII.2005
privind abrogarea Circularei Băncii Nationale a României nr. V/200/1991 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe, a Circularei Băncii Nationale a României nr. 2/1993 pentru elaborarea balantei creantelor si angajamentelor externe si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 7/1994 pentru elaborarea balantei de plăti externe

51232363. H. G 760/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

51145364. R. BNR 6/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar si a Normei Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operatiunilor valutare

51090365. C. BNR 22/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 628 - 19.VII.2005
pentru suspendarea aplicabilitătii prevederilor art. 3 alin. (6) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru efectuarea operatiunilor de depunere si retragere de numerar ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei Statului

51038366. C. BNR 24/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005
pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea anexelor la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

50883367. H. G 577/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 595 - 11.VII.2005
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Vălenii de Munte si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vălenii de Munte, judetul Prahova

50911368. C. BNR 23/01 iulie 2005 - M. Of. nr. 597 - 11.VII.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2005

50540369. L. P 186/15 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

50541370. D. PRES 510/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 532 - 23.VI.2005
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

50433371. C. BNR 20/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 508 - 15.VI.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

50441372. C. BNR 19/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 509 - 15.VI.2005
privind decontarea transferurilor de fonduri ale institutiilor de credit, ale Băncii Nationale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada aferentă denominării monedei nationale

50411373. C. BNR 18/29 martie 2005 - M. Of. nr. 504 - 14.VI.2005
pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

50307374. C. BNR 16/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iunie 2005

50308375. C. BNR 17/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005
pentru modificarea limitei pozitiei nete totale a tranzactiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară

50127376. H. G 467/26 mai 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

49887377. O. MFP 568/04 mai 2005 - M. Of. nr. 419 - 18.V.2005
al ministrului finantelor publice privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

49888378. O. BNR 3/04 mai 2005 - M. Of. nr. 419 - 18.V.2005
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

49746379. C. BNR 15/03 mai 2005 - M. Of. nr. 401 - 12.V.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2005

49272380. O. BNR 2/06 aprilie 2005 - M. Of. nr. 326 - 18.IV.2005
al guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

49274381. C. BNR 12/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 326 - 18.IV.2005
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea "125 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României"

49027382. C. BNR 10/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2005

49028383. C. BNR 11/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005
pentru abrogarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Natională a României si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare

48651384. H. G 153/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 217 - 15.III.2005
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome de interes national din subordinea Băncii Nationale a României

48618385. O. BNR 1/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 211 - 14.III.2005
pentru modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

48534386. C. BNR 8/01 martie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2005

48535387. C. BNR 9/01 martie 2005 - M. Of. nr. 195 - 08.III.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu completările ulterioare

48438388. L. P 13/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

48439389. D. PRES 70/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 182 - 02.III.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

48389390. H. G 118/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 174 - 28.II.2005
privind modificarea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A., prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 326/2001

48213391. C. BNR 6/11 februarie 2005 - M. Of. nr. 141 - 16.II.2005
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum si pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.
Modificari si completari:
-C. BNR 24/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005

48169392. OUG. 5/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 133 - 14.II.2005
pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

48096393. C. BNR 5/01 februarie 2005 - M. Of. nr. 116 - 04.II.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2005

47737394. C. BNR 2/05 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 31 - 11.I.2005
privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999

47637395. C. BNR 1/03 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 14 - 05.I.2005
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2005

47432396. N. BNR 14/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1259 - 27.XII.2004
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor

47382397. C. BNR 30/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1249 - 24.XII.2004
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit

47413398. C. BNR 31/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1253 - 24.XII.2004
privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale institutiilor de credit, ale Băncii Nationale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2004

46825399. C. BNR 27/02 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1157 - 07.XII.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2004

46693400. C. BNR 26/19 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1140 - 02.XII.2004
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

46540401. H. G 2008/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1115 - 27.XI.2004
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

46428402. N. BNR 11/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1099 - 25.XI.2004
privind modificările în situatia băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor institutiilor de credit străine

46345403. L. P 468/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1086 - 23.XI.2004
pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României si a Băncii Nationale a României din 22 iunie 2004 si Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar International din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice si financiare pentru perioada 2004-2006, precum si a Memorandumului tehnic de întelegere
Memorandum de politici economice si financiare pentru perioada 2004-2006

46346404. D. PRES 887/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1086 - 23.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International, convenit la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României si a Băncii Nationale a României din 22 iunie 2004 si Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar International din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice si financiare pentru perioada 2004-2006, precum si a Memorandumului tehnic de întelegere

46261405. R. BNR 6/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1073 - 18.XI.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat

46262406. N. BNR 12/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1073 - 18.XI.2004
privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, cu modificările si completările ulterioare

46218407. H. G 1864/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României"

45900408. C. BNR 25/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1020 - 04.XI.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2004

45811409. OUG. 85/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1005 - 01.XI.2004
privind modificarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

45685410. L. P 427/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004
pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezolutia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din 30 ianuarie 2004

45686411. D. PRES 807/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 989 - 27.X.2004
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezolutia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din 30 ianuarie 2004

45665412. L. P 440/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 985 - 26.X.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

45666413. D. PRES 820/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 985 - 26.X.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

45443414. N. BNR 10/27 septembrie 2004 - M. Of. nr. 945 - 15.X.2004
privind autorizarea băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine
Modificari si completari:
-N. BNR 10/29 iunie 2006 - M. Of. nr. 604 - 12.VII.2006

45279415. C. BNR 24/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 911 - 06.X.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2004

45160416. H. P 16/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 893 - 30.IX.2004
pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

45103417. O. MTCT 804/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 882 - 27.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice, obtinute pe clădiri instrumentate seismic în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-055-04

45104418. O. MTCT 805/28 aprilie 2004 - M. Of. nr. 882 - 27.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CDROM) cuprinzând înregistrări ale miscărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 si 1990, obtinute în reteaua seismică natională INCERC”, indicativ GT-054-04

44793419. C. BNR 22/01 septembrie 2004 - M. Of. nr. 829 - 08.IX.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2004

44627420. R. BNR 5/26 august 2004 - M. Of. nr. 799 - 30.VIII.2004
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România

44569421. N. BNR 9/20 august 2004 - M. Of. nr. 786 - 26.VIII.2004
pentru completarea si modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit
Rectificare - M. Of. nr. 1017 - 04.XI.2004

44339422. N. BNR 8/10 august 2004 - M. Of. nr. 747 - 17.VIII.2004
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit

44203423. O. BNR 5/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 723 - 11.VIII.2004
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit

44155424. C. BNR 18/02 august 2004 - M. Of. nr. 716 - 09.VIII.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2004

44083425. N. MMSSF 2560/18 iunie 2004 - M. Of. nr. 706 - 05.VIII.2004
privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj de credite în conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici si mijlocii, unitătilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfăsoară în mod independent activităti economice, elaborate de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si de guvernatorul Băncii Nationale a României

44084426. N. BNR 6/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 706 - 05.VIII.2004
privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru somaj de credite în conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici si mijlocii, unitătilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfăsoară în mod independent activităti economice, elaborate de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si de guvernatorul Băncii Nationale a României

43713427. D. PRES 614/16 iulie 2004 - M. Of. nr. 661 - 22.VII.2004
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptării amendamentului la Acordul de înfiintare a Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezolutia nr. 90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare din 30 ianuarie 2004

43627428. H. G 1096/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 650 - 19.VII.2004
privind unele măsuri de administrare a disponibilitătilor încasate ca urmare a finalizării vânzării pachetelor de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

43433429. O. MFP 948/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004
al ministrului finantelor publice privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

43434430. O. BNR 4/11 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare

43440431. C. BNR 14/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 621 - 08.VII.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2004

43182432. L. P 312/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 582 - 30.VI.2004
privind Statutul Băncii Nationale a României
Modificari si completari:
-OG. G 94/26 august 2004 - M. Of. nr. 803 - 31.VIII.2004

43183433. D. PRES 532/26 iunie 2004 - M. Of. nr. 582 - 30.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind Statutul Băncii Nationale a României

42869434. C. BNR 12/11 iunie 2004 - M. Of. nr. 541 - 16.VI.2004
pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit
Abrogat prin:
-N. BNR 9/20 august 2004 - M. Of. nr. 786 - 26.VIII.2004

42613435. C. BNR 11/01 iunie 2004 - M. Of. nr. 501 - 03.VI.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2004

42583436. H. G 832/27 mai 2004 - M. Of. nr. 495 - 02.VI.2004
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

42584437. H. G 833/27 mai 2004 - M. Of. nr. 495 - 02.VI.2004
privind majorarea limitei angajamentelor extrabilantiere pentru care se acordă garantia statului în conditiile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

42525438. L. P 227/28 mai 2004 - M. Of. nr. 484 - 28.V.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

42526439. D. PRES 395/28 mai 2004 - M. Of. nr. 484 - 28.V.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.

42088440. C. BNR 10/03 mai 2004 - M. Of. nr. 418 - 11.V.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2004

42076441. C. BNR 9/30 aprilie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

41454442. OUG. 18/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 317 - 09.IV.2004
pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A.
Modificari si completari:
-OUG. 85/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1005 - 01.XI.2004
-L. P 227/28 mai 2004 - M. Of. nr. 484 - 28.V.2004
-OG. G 33/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 668 - 03.VIII.2006

41430443. C. BNR 7/06 aprilie 2004 - M. Of. nr. 313 - 08.IV.2004
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare

41374444. C. BNR 6/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 303 - 06.IV.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2004

40610445. C. BNR 5/15 martie 2004 - M. Of. nr. 250 - 22.III.2004
privind abrogarea unor articole din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/1996 cu privire la operatiunile cu numerar, cu modificările ulterioare

40280446. C. BNR 3/27 februarie 2004 - M. Of. nr. 202 - 08.III.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor

40260447. C. BNR 4/01 martie 2004 - M. Of. nr. 199 - 05.III.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2004

40182448. O. BNR 3/13 februarie 2004 - M. Of. nr. 184 - 03.III.2004
pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001

40157449. L. P 6/18 februarie 2004 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2004
pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si a Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice si financiare si prin Memorandumul tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si la Washington, prin Scrisoarea părtii române din 3 octombrie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 15 octombrie 2003

40158450. D. PRES 54/16 februarie 2004 - M. Of. nr. 180 - 02.III.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si a Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice si financiare si prin Memorandumul tehnic de întelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si la Washington, prin scrisoarea părtii române din 3 octombrie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 15 octombrie 2003

40013451. O. BNR 2/5 februarie 2004 - M. Of. 163 - 25.II.2004
Ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea unor reglementări contabile aplicabile institutiilor de credit
Modificari si completari:
-O. BNR 6/30 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 10 - 05.I.2005

40029452. R. BNR 2/17 februarie 2004 - M. Of. 165 - 25.II.2004
Regulament al Bancii Nationale a Romaniei privind utilizarea codurilor IBAN în România
Modificari si completari:
-R. BNR 5/26 august 2004 - M. Of. nr. 799 - 30.VIII.2004

39871453. N. BNR 1/12 ianuarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39872454. N. CNVM 3/11 februarie 2004 - M. Of. 141 - 17.II.2004
ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

39786455. N. BNR 3/30 ianuarie 2004 - M. Of. 127 - 12.II.2004
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

39692456. C. BNR 2/02 februarie 2004 - M. Of. 111 - 05.II.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2004

39626457. H. BNR 2/27 ianuarie 2004 - M. Of. 98 - 02.II.2004
a Bancii Nationale a Romaniei privind prelungirea activitătii de administrare specială la Cooperativa de credit “Cetătuia” Luncavita

39528458. DEC. CC 1/07 ianuarie 2004 - M. Of. 75 - 29.I.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, astfel cum a fost modificat si completat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 597/2002

39400459. H. G 1622/23 decembrie 2003 - M. Of. 49 - 20.I.2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, pentru Guvernul României, si de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Zagreb la 12 august 2003 si la Bucuresti la 5 septembrie 2003, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

39315460. O. MFP 1250/22 septembrie 2003 - M. Of. 32 - 15.I.2004
al Ministrului Finantelor Publice privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau închise de titularii acestora

39316461. O. BNR 6/13 noiembrie 2003 - M. Of. 32 - 15.I.2004
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau închise de titularii acestora

39317462. O. BNR 1/13 ianuarie 2004 - M. Of. 32 - 15.I.2004
al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si completarea dispozitiilor Ordinului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar
Abrogat prin::
-R. BNR 5/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005

39221463. C. BNR 1/05 ianuarie 2004 - M. Of. 21 - 12.I.2004
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2004

38944464. C. BNR 39/18 decembrie 2003 - M. Of. 928 - 23.XII.2003
privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

38898465. N. BNR 13/15 decembrie 2003 - M. Of. 921 - 22.XII.2003
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoastere a clientelei

38751466. H. G 1462/11 decembrie 2003 - M. Of. 902 - 17.XII.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale regiilor autonome de interes national din subordinea Băncii Nationale a României
Modificari si completari:
-H. G 1864/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004

38170467. C. BNR 36/2 decembrie 2003 - M. OF. 867 - 5.XII.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna decembrie 2003

37878468. L. P 450/12 noiembrie 2003 - M. OF. 821 - 20.XI.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

37879469. D. PRES 710/10 noiembrie 2003 - M. OF. 821 - 20.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

37707470. H. G 1248/24 octombrie 2003 - M. OF. 792 - 11.XI.2003
pentru aprobarea bugetelor rectificate de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României

37639471. C. BNR 31/31 octombrie 2003 - M. OF. 781 - 6.XI.2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

37640472. C. BNR 32/3 noiembrie 2003 - M. OF. 781 - 6.XI.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2003

37171473. C. BNR 29/1 octombrie 2003 - M. OF. 698 - 6.X.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2003

36747474. C. BNR 25/1 septembrie 2003 - M. OF. 628 - 2.IX.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2003

36518475. O. BNR 5/8 august 2003 - M. OF. 580 - 14.VIII.2003
privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3/2000

36502476. O. MFP 999/5 august 2003 - M. OF. 578 - 13.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit
Modificari si completari:
-O. MFP 1141/10 august 2005 - M. Of. nr. 768 - 24.VIII.2005

38589477. O. BNR 3/1 august 2003 - M. OF. 578 - 13.VIII.2003
al Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit
Modificari si completari:
-O. BNR 4/09 august 2005 - M. Of. nr. 768 - 24.VIII.2005

36492478. O. BNR 4/5 august 2003 - M. OF. 576 - 12.VIII.2003
al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Institutului National de Statistică privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

38591479. O. INS 24555/6 august 2003 - M. OF. 576 - 12.VIII.2003
al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Institutului National de Statistică privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

36434480. N. BNR 8/1 august 2003 - M. OF. 568 - 7.VIII.2003
privind modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare

36415481. C. BNR 24/1 august 2003 - M. OF. 566 - 6.VIII.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2003

36310482. C. BNR 22/3 iulie 2003 - M. OF. 546 - 30.VII.2003
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare
Rectificare
Rectificare - M. Of. nr. 350 - 21.IV.2004

36200483. C. BNR 21/3 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
pentru modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/2001 privind functionarea Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României

36019484. H. G 772/3 iulie 2003 - M. OF. 506 - 14.VII.2003
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 467/26 mai 2005 - M. Of. nr. 453 - 27.V.2005
-H. G 759/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005

35896485. C. BNR 20/1 iulie 2003 - M. OF. 476 - 3.VII.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2003

35886486. L. P 291/27 iunie 2003 - M. OF. 473 - 2.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

35887487. D. PRES 420/26 iunie 2003 - M. OF. 473 - 2.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

35837488. OUG. 55/25 iunie 2003 - M. OF. 462 - 28.VI.2003
pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

35802489. DEC. CSJ 3/31 martie 2003 - M. OF. 455 - 26.VI.2003
privind recursul în interesul legii referitor la aplicarea dispozitiilor art. 201 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

35764490. N. BNR 7/13 iunie 2003 - M. OF. 450 - 25.VI.2003
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

35421491. C. BNR 18/2 iunie 2003 - M. OF. 390 - 5.VI.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2003

34890492. C. BNR 17/2 mai 2003 - M. OF. 298 - 6.V.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2003

34833493. OUG. 28/18 aprilie 2003 - M. OF. 289 - 25.IV.2003
privind vânzarea unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

34768494. C. BNR 15/17 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudentă bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor finanicare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001

34481495. C. BNR 6/20 februarie 2003 - M. OF. 237 - 8.IV.2003
privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru institutiile de credit si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, si a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, cu modificările si completările ulterioare, si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la institutiile de credit

34416496. O. MFP 188/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modificării si completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, precum si a modificării si completării Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

34419497. O. BNR 2/12 februarie 2003 - M. OF. 228 - 4.IV.2003
privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001
Modificari si completari:
-O. BNR 1/25 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 211 - 14.III.2005

38647498. O. BNR 1/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea modificării si completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, precum si a modificării si completării Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

34384499. C. BNR 8/26 martie 2003 - M. OF. 222 - 3.IV.2003
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

34407500. C. BNR 10/1 aprilie 2003 - M. OF. 226 - 3.IV.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2003

34355501. DEC. CC 78/25 februarie 2003 - M. OF. 217 - 2.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001

34316502. O. BNR 51/19 martie 2003 - M. OF. 209 - 31.III.2003
al viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar “Oscar Exchange Office” - S.R.L.

34110503. N. BNR 3/5 martie 2003 - M. OF. 181 - 24.III.2003
pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor

33810504. C. BNR 7/3 martie 2003 - M. Of. 139 - 4.III.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2003

33585505. N. BNR 1/12 februarie 2003 - M. Of. 96 - 17.II.2003
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate

39076506. O. 125/20 ianuarie 2003 - M. Of. 92 - 14.II.2003
al presedintelui Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A. pentru modificarea si completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului

33525507. C. BNR 3/3 februarie 2003 - M. Of. 83 - 11.II.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2003

33376508. H. G 1601/18 decembrie 2002 - M. Of. 56 - 31.I.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României

33145509. N. BNR 20/27 decembrie 2002 - M. Of. 17 - 13.I.2003
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare

33117510. C. BNR 1/7 ianuarie 2003 - M. Of. 9 - 10.I.2003
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2003

32835511. H. G 1503/18 decembrie 2002 - M. Of. 963 - 28.XII.2002
privind aprobarea plătii obligatiilor ce revin României din reevaluarea soldului Contului de capital al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Natională a României

32856512. O. BNR 6/19 decembrie 2002 - M. Of. 964 - 28.XII.2002
privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3 din 19 septembrie 2000

32857513. C. BNR 47/19 decembrie 2002 - M. Of. 964 - 28.XII.2002
privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

32817514. H. G 1499/18 decembrie 2002 - M. Of. 957 - 27.XII.2002
pentru stabilirea destinatiei bunurilor achizitionate cu caracter definitiv cu ocazia organizării la Bucuresti a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană

32726515. C. BNR 49/18 decembrie 2002 - M. Of. 943 - 23.XII.2002
pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003

32727516. C. BNR 50/18 decembrie 2002 - M. Of. 943 - 23.XII.2002
pentru modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

32485517. R. BNR 7/3 decembrie 2002 - M. Of. 906 - 13.XII.2002
privind modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia

32272518. C. BNR 44/2 decembrie 2002 - M. Of. 872 - 3.XII.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2002

32254519. H. G 1333/27 noiembrie 2002 - M. Of. 869 - 2.XII.2002
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României

32105520. DEC. CC 289/5 noiembrie 2002 - M. Of. 847 - 25.XI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si a dispozitiilor art. 60 din Lege

31977521. L. P 596/29 octombrie 2002 - M. Of. 827 - 18.XI.2002
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

31978522. D. PRES 859/28 octombrie 2002 - M. Of. 827 - 18.XI.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

31979523. L. P 597/29 octombrie 2002 - M. Of. 827 - 18.XI.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

31980524. D. PRES 860/28 octombrie 2002 - M. Of. 827 - 18.XI.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

31916525. C. BNR 41/1 noiembrie 2002 - M. Of. 819 - 13.XI.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna noiembrie 2002

31697526. DEC. CC 174/12 iunie 2002 - M. Of. 784 - 29.X.2002
cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., cu modificările ulterioare, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 702/2001, în ansamblul său, precum si a dispozitiilor art. 1, 2, 6, 7, 8 si 9 din aceeasi ordonantă
Opinie separată

40034527. O. MFP 1282/01 octombrie 2002 - M. Of. 761 - 18.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, în vederea aplicării acestora si de către organizatiile cooperatiste de credit

40035528. O. BNR 4/13 septembrie 2002 - M. Of. 761 - 18.X.2002
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, în vederea aplicării acestora si de către organizatiile cooperatiste de credit

31337529. C. BNR 38/1 octombrie 2002 - M. Of. 721 - 3.X.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna octombrie 2002

31228530. C. BNR 37/17 septembrie 2002 - M. Of. 700 - 25.IX.2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 22/1999
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

31233531. C. BNR 33/21 august 2002 - M. Of. 701 - 25.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie si a Normelor tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

31193532. C. BNR 32/21 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

38638533. O. BNR 2984/28 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

31113534. N. BNR 16/2 septembrie 2002 - M. Of. 683 - 16.IX.2002
privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine
Abrogare prin:
N. BNR 11/15 decembrie 2003 - M. Of. 17 - 09.I.2004
privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii

31114535. C. BNR 31/21 august 2002 - M. Of. 683 - 16.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

31048536. N. BNR 15/21 august 2002 - M. Of. 669 - 9.IX.2002
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

31011537. C. BNR 34/2 septembrie 2002 - M. Of. 663 - 6.IX.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2002

30867538. N. BNR 12/22 iulie 2002 - M. Of. 626 - 23.VIII.2002
pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Modificari si completari:
-R. BNR 13/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
-N. BNR 5/12 martie 2007 - M. Of. nr. 191 - 20.III.2007

30875539. H. G 889/22 august 2002 - M. Of. 628 - 23.VIII.2002
pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană

30831540. N. BNR 11/1 iulie 2002 - M. Of. 610 - 16.VIII.2002
pentru completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor

30802541. H. G 830/31 iulie 2002 - M. Of. 606 - 15.VIII.2002
privind regimul deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare

30813542. C. BNR 29/12 august 2002 - M. Of. 607 - 15.VIII.2002
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

30729543. C. BNR 27/1 august 2002 - M. Of. 586 - 7.VIII.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna august 2002

30700544. COM. FGD 01/6 august 2002 - M. Of. 580 - 6.VIII.2002
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar referitor la lista cuprinzând băncile ai căror deponenti persoane fizice beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

30630545. R. BNR 6/24 iulie 2002 - M. Of. 566 - 1.VIII.2002
privind regimul rezervelor minime obligatorii
Rectificare - M. Of. 635 - 28.VIII.2002
Modificari si completari:
C. BNR 9/30 aprilie 2004 - M. Of. nr. 416 - 10.V.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
-C. BNR 26/19 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1140 - 02.XII.2004
-C. BNR 6/11 februarie 2005 - M. Of. nr. 141 - 16.II.2005
-C. BNR 24/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005

30454546. L. P 446/8 iulie 2002 - M. Of. 531 - 22.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A. Decret nr. 615 din 4 iulie privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

30125547. C. BNR 20/1 iulie 2002 - M. Of. 482 - 5.VII.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2002

30044548. O. BNR 62/25 iunie 2002 - M. Of. 466 - 28.VI.2002
al viceGuvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale “Aldo Exchange Office ‘93” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Natională a României

29986549. L. P 407/20 iunie 2002 - M. Of. 455 - 27.VI.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

29987550. D. PRES 563/19 iunie 2002 - M. Of. 455 - 27.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

29859551. O. MFP 808/18 iunie 2002 - M. Of. 435 - 21.VI.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind autorizarea Băncii Agricole - Raiffeisen - S.A. ca detinător de certificate de trezorerie cu dobândă în valută seria VAL 1 PF USD 2003 pentru suma de 307.000 dolari S.U.A., reprezentând dublarea unor oferte detinute de persoanele fizice subscriitoare

29801552. L. P 359/6 iunie 2002 - M. Of. 424 - 18.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

29802553. D. PRES 504/4 iunie 2002 - M. Of. 424 - 18.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

29718554. H. G 571/5 iunie 2002 - M. Of. 407 - 12.VI.2002
privind aprobarea strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, inclusă în cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) - componenta “Privatizarea a 5 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii”
Abrogat prin:
-OUG. 33/28 aprilie 2005 - M. Of. nr. 404 - 13.V.2005

29609555. C. BNR 18/3 iunie 2002 - M. Of. 387 - 6.VI.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2002

29555556. O. MFP 764/29 mai 2002 - M. Of. 376 - 4.VI.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare

40819557. O. BNR 3/09 mai 2002 - M. Of. nr. 376 - 04.VI.2002
al Guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare

40820558. O. CNVM 84/29 mai 2002 - M. Of. nr. 376 - 04.VI.2002
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, cu modificările ulterioare

29265559. DEC. CC 79/14 martie 2002 - M. Of. 320 - 15.V.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 240/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca “Renasterea Creditului Românesc” - S.A - Credit Bank

29276560. H. BNR 37/30 aprilie 2002 - M. Of. 321 - 15.V.2002
privind retragerea autorizatiei de functionare si declansarea procedurii falimentului Băncii Turco-Române - S.A.

29252561. C. BNR 16/7 mai 2002 - M. Of. 317 - 14.V.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna mai 2002

29122562. H. G 387/18 aprilie 2002 - M. Of. 294 - 30.IV.2002
privind aprobarea desemnării Băncii de Investitii “DAIWA Securities SMBC Europe Limited” în calitate de firmă specializată pentru continuarea activitătii de consultantă destinată finalizării la termen a raportului de evaluare si a studiului de fezabilitate pentru implementarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

29045563. N. BNR 4/8 aprilie 2002 - M. Of. 283 - 26.IV.2002
pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor

29046564. N. BNR 5/8 aprilie 2002 - M. Of. 283 - 26.IV.2002
pentru modificarea si completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor

29050565. H. G 406/25 aprilie 2002 - M. Of. 284 - 26.IV.2002
pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2002 privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Român de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finantate din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană

29030566. L. P 201/16 aprilie 2002 - M. Of. 280 - 25.IV.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

29031567. D. PRES 307/12 aprilie 2002 - M. Of. 280 - 25.IV.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

28907568. O. MFP 395/2 aprilie 2002 - M. Of. 263 - 18.IV.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

40785569. O. BNR 2/01 aprilie 2002 - M. Of. nr. 263 - 18.IV.2002
al Guvernatorului Băncii Nationale a României privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

40786570. O. CNVM 5/02 aprilie 2002 - M. Of. nr. 263 - 18.IV.2002
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Procedurilor de lucru în aplicarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

28759571. H. G 301/28 martie 2002 - M. Of. 241 - 10.IV.2002
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2001 pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

28693572. H. BNR 28/29 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
privind retragerea autorizatiei de functionare a Băncii de Investitii si Dezvoltare (B.I.D.) - S.A.

28684573. C. BNR 10/1 aprilie 2002 - M. Of. 225 - 3.IV.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna aprilie 2002

28604574. DEC. CC 45/12 februarie 2002 - M. Of. 209 - 28.III.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

28455575. H. G 217/7 martie 2002 - M. Of. 183 - 18.III.2002
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Băncii Nationale a României

28393576. L. P 102/5 martie 2002 - M. Of. 173 - 13.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

28394577. D. PRES 163/4 martie 2002 - M. Of. 173 - 13.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

28403578. O. MIR 427/13 decembrie 2001 - M. Of. 175 - 13.III.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrică” Ordin nr. 428 din 13 decembrie al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-73/362 - Măsuri de lungime” Rectificare la Regulamentul nr. 1/2002 al Băncii Nationale a României

28371579. C. BNR 7/1 martie 2002 - M. Of. 169 - 11.III.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna martie 2002

28372580. H. BNR 21/28 februarie 2002 - M. Of. 169 - 11.III.2002
privind retragerea autorizatiei de functionare a Bancii Române de Scont - S.A.

28243581. OUG. 17/20 februarie 2002 - M. Of. 146 - 26.II.2002
privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

28192582. O. MFP 180260/18 februarie 2002 - M. Of. 136 - 21.II.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

38658583. O. BNR 1/18 februarie 2002 - M. Of. 136 - 21.II.2002
al Guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

38659584. O. CNVM 22/18 februarie 2002 - M. Of. 136 - 21.II.2002
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

28181585. N. BNR 1/11 februarie 2002 - M. Of. 133 - 20.II.2002
privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

28182586. N. BNR 2/14 februarie 2002 - M. Of. 133 - 20.II.2002
pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit

28188587. C. BNR 4/1 februarie 2002 - M. Of. 135 - 20.II.2002
privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate, întocmirea unor situatii financiar-contabile si măsuri referitoare la încheierea exercitiilor financiare la bănci

28012588. C. BNR 3/1 februarie 2002 - M. Of. 100 - 5.II.2002
privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna februarie 2002

27878589. H. G 52/17 ianuarie 2002 - M. Of. 71 - 31.I.2002
privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

27813590. H. G 39/17 ianuarie 2002 - M. Of. 60 - 28.I.2002
privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale “Alprom” - S.A. Slatina, inclusă în proiectul componenta de “Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii”, din cadrul PSAL (Programul pentru ajustarea sectorului privat)

27781591. L. P 702/3 decembrie 2001 - M. Of. 54 - 25.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

27580592. C. BNR 2/11 ianuarie 2002 - M. Of. 27 - 17.I.2002
privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasari si plati cu si fara numerar, cu modificarile si completarile ulterioare, si abrogarea unor prevederi ale Circularei Bancii Nationale a României
Modificari si completari:
-C. BNR 28/26 iulie 2005 - M. Of. nr. 716 - 08.VIII.2005

27587593. L. P 780/29 decembrie 2001 - M. Of. 28 - 17.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a României si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca „Dacia Felix” - S.A.

27588594. D. PRES 1123/28 decembrie 2001 - M. Of. 28 - 17.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situatiei creantelor Bancii Nationale a Romaniei si Casei de Economii si Consemnatiuni fata de Banca „Dacia Felix” - S.A.

27609595. H. G 4/10 ianuarie 2002 - M. Of. 30 - 17.I.2002
privind organizarea la Bucuresti, în perioada 18-24 mai 2002, a Reuniunii anuale a guvernatorilor Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a Forumului de Afaceri, a Forumului Roman de Investitii si a Reuniunii ministrilor de finante din tarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana

27492596. L. P 790/29 decembrie 2001 - M. Of. 17 - 15.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

27493597. D. PRES 1133/28 decembrie 2001 - M. Of. 17 - 15.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

27405598. H. G 1302/27 decembrie 2001 - M. Of. 849 - 29.XII.2001
privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Nationale a României", aflată sub autoritatea Băncii Nationale a României

27384599. H. BNR 179/20 decembrie 2001 - M. Of. 847 - 28.XII.2001
privind instituirea administrării speciale a Băncii Române de Scont - S.A.

27315600. O. BNR 8/21 decembrie 2001 - M. Of. 837 - 27.XII.2001
privind modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3 din 19 septembrie 2000

27213601. L. P 727/4 decembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

27214602. D. PRES 1029/30 noiembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

27215603. L. P 728/4 decembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

27216604. D. PRES 1030/30 noiembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

27217605. L. P 729/4 decembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

27218606. D. PRES 1031/30 noiembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

27219607. L. P 730/4 decembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

27220608. D. PRES 1032/30 noiembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

40131609. C. BNR 30/12 decembrie 2001 - M. Of. nr. 810 - 17.XII.2001
privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

40534610. L. P 736/04 decembrie 2001 - M. Of. nr. 806 - 17.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară si operatională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

40535611. D. PRES 1038/30 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 806 - 17.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară si operatională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării

27134612. L. P 726/4 decembrie 2001 - M. Of. 796 - 13.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

27135613. D. PRES 1058/30 noiembrie 2001 - M. Of. 796 - 13.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

27141614. L. P 718/4 decembrie 2001 - M. Of. 797 - 13.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

27142615. D. PRES 1020/30 noiembrie 2001 - M. Of. 797 - 13.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

27151616. L. P 723/4 decembrie 2001 - M. Of. 797 - 13.XII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

27152617. D. PRES 1025/30 noiembrie 2001 - M. Of. 797 - 13.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării

27092618. H. G 1224/6 decembrie 2001 - M. Of. 792 - 12.XII.2001
pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

26443619. OUG. 147/9 noiembrie 2001 - M. Of. 748 - 23.XI.2001
pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

26453620. L. P 634/16 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

26454621. D. PRES 901/14 noiembrie 2001 - M. Of. 749 - 23.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetătenii români în contul Băncii Române de Comert Exterior - S.A., potrivit legislatiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989

26411622. L. P 627/7 noiembrie 2001 - M. Of. 740 - 20.XI.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

26412623. D. PRES 882/6 noiembrie 2001 - M. Of. 740 - 20.XI.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.

26402624. O. MFP 2212/14 noiembrie 2001 - M. Of. 738 - 19.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

40765625. O. BNR 6/15 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 738 - 19.XI.2001
al Guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

40766626. O. CNVM 12703/16 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 738 - 19.XI.2001
al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

26298627. C. BNR 24/31 octombrie 2001 - M. Of. 714 - 9.XI.2001
privind abrogarea unor prevederi ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1995 si ale Ordinului Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 37/1997

26299628. O. BNR 72/27 septembrie 2001 - M. Of. 714 - 9.XI.2001
al viceGuvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale "Arizona Exchange" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României

26246629. L. P 590/31 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

26247630. D. PRES 843/30 octombrie 2001 - M. Of. 708 - 7.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

40739631. O. BNR 5/08 octombrie 2001 - M. Of. nr. 694 - 01.XI.2001
al Guvernatorului Bancii Nationale a României pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit
Modificari si completari:
-O. MFP 948/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 620 - 08.VII.2004

26039632. OUG. 136/18 octombrie 2001 - M. Of. 671 - 24.X.2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României

26041633. OUG. 138/18 octombrie 2001 - M. Of. 671 - 24.X.2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor

26045634. L. P 578/24 octombrie 2001 - M. Of. 672 - 24.X.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A.

26046635. D. PRES 828/23 octombrie 2001 - M. Of. 672 - 24.X.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A.

25979636. H. G 1017/8 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Bancii Comerciale Române - S.A.

25793637. N. BNR 4/25 septembrie 2001 - M. Of. 631 - 8.X.2001
privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor

25762638. H. G 947/27 septembrie 2001 - M. Of. 622 - 3.X.2001
pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Bancii Române pentru Dezvoltare - S.A.

25757639. C. BNR 20/25 septembrie 2001 - M. Of. 621 - 2.X.2001
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Nationala a României la facilitatile permanente acordate bancilor

25692640. L. P 479/24 septembrie 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

25693641. D. PRES 700/21 septembrie 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

25694642. L. P 480/24 septembrie 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri remergatoare privatizarii bancilor

25695643. D. PRES 701/21 septembrie 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

25696644. L. P 481/24 septembrie 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

25697645. D. PRES 702/21 septembrie 2001 - M. Of. 609 - 27.IX.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

25642646. H. G 895/13 septembrie 2001 - M. Of. 598 - 24.IX.2001
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Bancii Nationale a României

25469647. H. G 847/28 august 2001 - M. Of. 553 - 5.IX.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Bancii Nationale a României în administrarea Ministerului Administratiei Publice

25282648. H. G 736/26 iulie 2001 - M. Of. 492 - 23.VIII.2001
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul Bancii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

25248649. O. MFP 1469/1 august 2001 - M. Of. 480 - 21.VIII.2001
al Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Bancii Nationale a României pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

25219650. N. BNR 3/6 august 2001 - M. Of. 470 - 16.VIII.2001
pentru modificarea Normelor Bancii Nationale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor

25128651. O. MFP 875/21 mai 2001 - M. Of. 450 - 8.VIII.2001
al Ministrului Finantelor Publice, al Guvernatorului Bancii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializata

25098652. C. BNR 15/30 iulie 2001 - M. Of. 440 - 6.VIII.2001
privind întocmirea de catre banci a situatiei financiar-contabile - Indicatori de activitate-mod. 4090

24859653. L. P 420/18 iulie 2001 - M. Of. 402 - 20.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bancii Nationale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24860654. D. PRES 572/17 iulie 2001 - M. Of. 402 - 20.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bancii Nationale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24813655. L. P 409/17 iulie 2001 - M. Of. 398 - 19.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

24814656. D. PRES 607/17 iulie 2001 - M. Of. 398 - 19.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

24744657. L. P 371/10 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999

24745658. D. PRES 516/9 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999

24631659. L. P 349/6 iulie 2001 - M. Of. 373 - 10.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2000 privind unele masuri pentru asanarea financiara a activitatii Bancii Agricole - S.A., în vederea privatizarii

24632660. D. PRES 487/4 iulie 2001 - M. Of. 373 - 10.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2000 privind unele masuri pentru asanarea financiara a activitatii Bancii Agricole - S.A., în vederea privatizarii

24603661. H. BNR 150/9 iulie 2001 - M. Of. 368 - 9.VII.2001
150. - Hotarâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Bancii Comerciale “Unirea” - S.A.

24614662. L. P 341/6 iulie 2001 - M. Of. 370 - 9.VII.2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României

24615663. D. PRES 479/4 iulie 2001 - M. Of. 370 - 9.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României

24531664. OUG. 106/27 iunie 2001 - M. Of. 353 - 30.VI.2001
pentru finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A.

24450665. L. P 319/18 iunie 2001 - M. Of. 333 - 21.VI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Româna - S.A.

24451666. D. PRES 437/15 iunie 2001 - M. Of. 333 - 21.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Româna - S.A

24035667. L. P 240/16 mai 2001 - M. Of. 263 - 22.V.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank

24036668. D. PRES 321/15 mai 2001 - M. Of. 263 - 22.V.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2000 privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank

23998669. OUG. 68/17 mai 2001 - M. Of. 256 - 18.V.2001
privind reglementarea situatiei creantelor Băncii Nationale a României si Casei de Economii si Consemnatiuni fată de Banca "Dacia Felix" - S.A.

24005670. O. BNR 241/8 mai 2001 - M. Of. 258 - 18.V.2001
privind modificarea Ordinului Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

23973671. H. G 446/3 mai 2001 - M. Of. 244 - 14.V.2001
privind aprobarea plătii obligatiilor ce revin României din reevaluarea soldului Contului de capital al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre deschis la Banca Natională a României

23834672. O. BNR 2/26 aprilie 2001 - M. Of. 219 - 27.IV.2001
privind perioada de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3 din 19 septembrie 2000

23773673. C. BNR 9/23 aprilie 2001 - M. Of. 212 - 26.IV.2001
privind functionarea Societătii Nationale de Transfer de Fonduri si Decontări TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Nationale a României
Modificari si completari:
-C. BNR 21/3 iulie 2003 - M. OF. 527 - 22.VII.2003
Abrogat prin:
-C. BNR 11/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005

23814674. O. MFP 6104/9 aprilie 2001 - M. Of. 210 - 25.IV.2001
al Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea Metodolgiei de înregistrare în contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiară a Comunitatii Europene

23733675. N. BNR 1/9 aprilie 2001 - M. Of. 201 - 20.IV.2001
Norme privind lichiditatea bancilor

23673676. L. P 177/11 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

23674677. D. PRES 235/10 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului

23585678. C. BNR 7/3 aprilie 2001 - M. Of. 177 - 6.IV.2001
privind întocmirea de către bănci a situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului"

23467679. L. P 115/29 martie 2001 - M. Of. 162 - 30.III.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex ­S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

23468680. D. PRES 167/28 martie 2001 - M. Of. 162 - 30.III.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finaliza­rea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziu­nea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.

23431681. H. G 344/22 martie 2001 - M. Of. 157 - 29.III.2001
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

23452682. L. P 122/29 martie 2001 - M. Of. 160 - 29.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole – S.A. în vederea privatizării

23453683. D. PRES 174/29 martie 2001 - M. Of. 160 - 29.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole – S.A. în vederea privatizării

23346684. H. G 326/22 martie 2001 - M. Of. 145 - 23.III.2001
pentru stabilirea componentei Comisiei de privatizare a Bancii Comerciale Române - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 2008/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1115 - 27.XI.2004
-H. G 118/24 februarie 2005 - M. Of. nr. 174 - 28.II.2005
-H. G 1030/08 septembrie 2005 - M. Of. nr. 825 - 13.IX.2005
-H. G 1333/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 982 - 04.XI.2005

23225685. C. BNR 5/12 martie 2001 - M. Of. 130 - 15.III.2001
pentru modificarea Normelor Bancii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancilor

23157686. L. P 40/7 martie 2001 - M. Of. 122 - 12.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al bancilor cu capital majoritar privat

23158687. D. PRES 75/5 martie 2001 - M. Of. 122 - 12.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al bancilor cu capital majoritar privat

22856688. H. G 224/1 februarie 2001 - M. Of. 72 - 12.II.2001
pentru stabilirea componentei comisiei de privatizare a Bancii Agricole - S.A

22682689. COM. FGD /18 ianuarie 2001 - M. Of. 32 - 18.I.2001
Comunicat privind modificarea plafonului de garantare de catre fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la bancile care intra sub incidenta prevederilor legale

41108690. M. Of. nr. 681 - 20.XII.2000
privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin conturile curente ale băncilor si ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2000

41078691. OUG. 273/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 677 - 19.XII.2000
pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

41081692. H. G 1298/07 decembrie 2000 - M. Of. nr. 677 - 19.XII.2000
privind modificarea Hotărării Guvernului nr. 669/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

8716693. H. G 1256/7 decembrie 2000 - M. Of. 649 - 12.XII.2000
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietatii de Stat în vederea vânzarii pachetului de actiuni detinut din capitalul social al Bancii Agricole - S.A

8652694. H. G 1176/28 noiembrie 2000 - M. Of. 628 - 5.XII.2000
privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 469/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bancii Comerciale Române - S.A

7428695. COM. FGD 01/30 noiembrie 2000 - M. Of. 620 - 30.XI.2000
privind lista cuprinzand bancile ai caror deponenti persoane fizice beneficiaza de garantarea rambursarii depozitelor constituite la acestea, in conditiile si in limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996

21999696. OUG. 210/15 noiembrie 2000 - M. Of. 601 - 23.XI.2000
privind recapitalizarea Bancii Agricole - S.A. în vederea privatizarii

8528697. H. G 1032/26 octombrie 2000 - M. Of. 555 - 8.XI.2000
privind aprobarea strategiei de privatzare a Societătii Comerciale "Sidex" - S.A Galati, inclusă în componenta "Privatizarea caz cu caz a 4 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii" din cadrul PSAL (Programl pentru ajustarea sectorului privat)

261698. N. BNR 11/11 octombrie 2000 - M. Of. 542 - 1.XI.2000
privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale

8418699. H. G 909/5 octombrie 2000 - M. Of. 506 - 16.X.2000
privind emiterea garantiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăsurată de Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comertului
Modificari si completari:
-H. G 832/27 mai 2004 - M. Of. nr. 495 - 02.VI.2004

8357700. H. G 847/28 septembrie 2000 - M. Of. 482 - 3.X.2000
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Române de Dezvoltare - S.A.

8358701. H. G 848/28 septembrie 2000 - M. Of. 482 - 3.X.2000
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 469/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A.

256702. N. BNR 5/4 septembrie 2000 - M. Of. 474 - 29.IX.2000
privind fuziunea si divizarea băncilor

258703. N. BNR 8/7 septembrie 2000 - M. Of. 474 - 29.IX.2000
pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1999 privind modificările în situatia băncilor

259704. N. BNR 9/7 septembrie 2000 - M. Of. 474 - 29.IX.2000
privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine

41717705. H. G 790/14 septembrie 2000 - M. Of. nr. 468 - 26.IX.2000
privind aprobarea strategiei de privatizare a societătilor comerciale "Alro"-S.A. si "Alprom"-S.A. Slatina, inclusă în componenta "Privatizarea, caz cu caz, a 4 mari societăti comerciale prin intermediul băncilor de investitii" din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

8080706. H. G 713/17 august 2000 - M. Of. 416 - 31.VIII.2000
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale regulor autonome de interes national aflate sub autoritatea Băncii Nationale a României

8088707. H. G 721/22 august 2000 - M. Of. 402 - 28.VIII.2000
privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

2109708. DEC. CC 89/9 mai 2000 - M. Of. 383 - 16.VIII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39t1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex- S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată

278709. C. BNR 20/2 august 2000 - M. Of. 379 - 15.VIII.2000
privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net, precum si din rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în devize reprezentând capital de dotare în devize

7427710. COM. FGD 1/26 iulie 2000 - M. Of. 349 - 26.VII.2000
privind modificarea plafonului de garantare de catre Fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la bancile care intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996

253711. N. BNR 2/7 aprilie 2000 - M. Of. 316 - 7.VII.2000
pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

2079712. DEC. CC 54/21 martie 2000 - M. Of. 310 - 5.VII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., modificată si completată

1586713. H. S 17/26 iunie 2000 - M. Of. 297 - 30.VI.2000
privind prelungirea datei de depunere a Raportului Comisiei pentru buget, finante si bănci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

287714. H. BNR 4/11 mai 2000 - M. Of. 294 - 28.VI.2000
privind retragerea autorizatiei de functionare a Băncii „Columna“ - S.A.

7851715. H. G 469/9 iunie 2000 - M. Of. 276 - 19.VI.2000
pentru aprobarea majorarii contributiei României la capitalul Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei

4119716. D. PRES 213/1 iunie 2000 - M. Of. 250 - 6.VI.2000
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

19145717. L. P 96/2 iunie 2000 - M. Of. 250 - 6.VI.2000
privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Modificari si completari:
-L. P 440/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 985 - 26.X.2004
Republicare:
-L. P 96/02 iunie 2000 - M. Of. nr. 128 - 10.II.2005
Modificari si completari:
-OUG. 5/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 133 - 14.II.2005
-OUG. 146/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1003 - 11.XI.2005
Republicare:
-L. P 96/02 iunie 2000 - M. Of. nr. 260 - 18.IV.2007

275718. C. BNR 14/11 mai 2000 - M. Of. 210 - 12.V.2000
privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

7426719. COM. 196/5 mai 2000 - M. Of. 196 - 5.V.2000
privind lista cuprinzand bancile ai caror deponenti, persoane fizice, beneficiaza de garantarea rambursarii depozitelor constituite la acestea

21854720. OUG. 45/2 mai 2000 - M. Of. 192 - 4.V.2000
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999

247721. O. BNR 1/13 aprilie 2000 - M. Of. 162 - 18.IV.2000
al Bancii Nationale a Romaniei privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar
Abrogat prin:
-R. BNR 5/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005

271722. C. BNR 10/5 aprilie 2000 - M. Of. 156 - 14.IV.2000
privind reflectarea unor operatiuni în contabilitate si întocmirea unor situatii financiar-contabile de către bănci

262723. R. BNR 1/30 martie 2000 - M. Of. 142 - 5.IV.2000
Regulament nr. 1 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor
Republicare:
-R. BNR 1/30 martie 2000 - M. Of. nr. 84 - 01.II.2008

21835724. OUG. 26/30 martie 2000 - M. Of. 141 - 3.IV.2000
privind autorizarea Băncii Nationale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renasterea Creditului Romănesc" - S.A. Credit Bank

8255725. H. G 118/18 februarie 2000 - M. Of. 78 - 22.II.2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de acordare, de utilizare si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii a 70% din volumul dobânzii datorate de împrumutat, aferenta creditelor bancare acordate de bancile comerciale în vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii pentru irigat din productia interna, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 190/1999

1576726. H. S 7/3 februarie 2000 - M. Of. 58 - 8.II.2000
privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finante si bănci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru BANCOREX

2030727. DEC. CC 5/18 ianuarie 2000 - M. Of. 56 - 4.II.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 si ale art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186/1999

252728. N. BNR 1/24 ianuarie 2000 - M. Of. 40 - 31.I.2000
N. BNR privind procedura de decontare a operatiunilor interbancare ale băncilor aflate în regim special de decontare
Abrogat prin:
-N. BNR 9/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005

21188729. OG. G 61/30 ianuarie 2000 - M. Of. 49 - 31.I.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
Rectificare - M. OF. 244 - 9.IV.2003

267730. C. BNR 5/24 ianuarie 2000 - M. Of. 32 - 27.I.2000
pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 15/1995

265731. C. BNR 3/10 ianuarie 2000 - M. Of. 23 - 24.I.2000
privind înregistrarea în contabilitatea băncilor a operatiunilor de leasing

248732. O. BNR 27/18 ianuarie 2000 - M. Of. 19 - 20.I.2000
Ordin BNR pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

302733. N. BNR 10/20 decembrie 1999 - M. Of. 5 - 10.I.2000
pentru modificarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor

303734. N. BNR 11/20 decembrie 1999 - M. Of. 5 - 10.I.2000
pentru modificarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor

17496735. H. G 1056/28 decembrie 1999 - M. Of. 643 - 29.XII.1999
pentru aprobarea bugetelor rectificate de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Bancii Nationale a României

22407736. OUG. 195/9 decembrie 1999 - M. Of. 612 - 15.XII.1999
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A

343737. H. BNR 13/10 decembrie 1999 - M. Of. 607 - 13.XII.1999
privind retragerea autorizatiei Sucursalei Bucuresti a Bancii Société Générale Paris

22405738. OUG. 193/9 decembrie 1999 - M. Of. 604 - 10.XII.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

41289739. OUG. 193/09 decembrie 1999 - M. Of. nr. 604 - 10.XII.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor

334740. C. BNR 31/30 noiembrie 1999 - M. Of. 601 - 9.XII.1999
privind decontarea operatiunilor de plati si incasari prin conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1999

292741. O. BNR 475/11 noiembrie 1999 -M. Of. 556 - 15.XI.1999
privind constituirea Comitetului de administrare a Băncii Agricole - S.A.

22376742. OUG. 163/28 octombrie 1999 - M. Of. 533 - 2.XI.1999
privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole - S.A. în vederea privatizarii

22368743. OUG. 154/19 octombrie 1999 - M. Of. 510 - 21.X.1999
pentru modificarea Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A

7264744. D. PRES 329/8 octombrie 1999 - M. Of. 500 - 18.X.1999
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României

18913745. L. P 156/12 octombrie 1999 - M. Of. 500 - 18.X.1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a României

329746. C. BNR 26/27 septembrie 1999 - M. Of. 487 - 8.X.1999
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

38375747. N. BNR 9/27 septembrie 1999 - M. Of. 472 - 30.IX.1999
pentru calculul valorii activului si pasivului băncilor în vederea stabilirii stării de insolvabilitate a acestora, precum si pentru modificarea si completarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1524/362/1998

20948748. O. CNS 229/19 august 1999 - M. Of. 469 - 28.IX.1999
pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice si constructiile

38420749. O. APL 19/a/7910/19 august 1999 - M. Of. 469 - 28.IX.1999
pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice si constructiile

38419750. O. MLPAT 58/N/19 august 1999 - M. Of. 469 - 28.IX.1999
pentru aprobarea Metodologiei privind actualizarea trimestrială a băncii de date cuprinzând lucrările publice si constructiile

344751. PZ. BNR 2/31august 1999 - M. Of. 462 - 24.IX.1999
pentru reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea bancilor

325752. C. BNR 22/10 septembrie 1999 - M. Of. 449 - 15.IX.1999
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Bancii Nationale a României nr. 7/1998 si nr. 25/1998
Abrogat prin:
R. BNR 1/30 ianuarie 2004 - M. Of. 117 - 10.II.2004

22343753. OUG. 126/10 septembrie 1999 - M. Of. 441 - 10.IX.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Româna - S.A., modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

21733754. OG. G 54/24 august 1999 - M. Of. 405 - 26.VIII.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

21742755. OG. G 63/24 august 1999 - M. Of. 402 - 24.VIII.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Româna

342756. H. BNR 9/31 iulie 1999 - M. Of. 369 - 2.VIII.1999
privind retragerea autorizatiei de functionare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

21718757. OG. G 39/29 iulie 1999 - M. Of. 363 - 30.VII.1999
privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Româna - S.A.

318758. C. BNR 15/25 iunie 1999 - M. Of. 326 - 9.VII.1999
pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat

1689759. H. S 12/30 iunie 1999 - M. Of. 318 - 2.VII.1999
privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru buget, finante si banci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitatii alocarii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

22335760. OUG. 115/30 iunie 1999 - M. Of. 312 - 30.VI.1999
privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.
Modificari si completari:
-OG. G 38/29 iulie 1999 - M. Of. 363 - 30.VII.1999

22340761. OUG. 123/30 iunie 1999 - M. Of. 314 - 30.VI.1999
privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

39255762. C. BNR 11/10 iunie 1999 - M. Of. 305 - 30.VI.1999
privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre banci

41302763. OUG. 120/30 iunie 1999 - M. Of. nr. 313 - 30.VI.1999
privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole - S.A.

16981764. H. G 502/24 iunie 1999 - M. Of. 297 - 25.VI.1999
privind autorizarea Bancii Agricole - S.A. si Banc Post - S.A. de a actiona in calitate de agent al statului in operatiunile de vânzare, inregistrare si plata a obligatiunilor de tezaur denominate in valuta, emise de Ministerul Finantelor, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F si 10F

16938765. H. G 456/10 iunie 1999 - M. Of. 285 - 21.VI.1999
privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 670/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bancii Române pentru Dezvoltare - S.A.

16951766. H. G 469/10 iunie 1999 - M. Of. 273 - 16.VI.1999
pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bancii Comerciale Române - S.A.

16952767. H. G 470/10 iunie 1999 - M. Of. 273 - 16.VI.1999
pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

22318768. OUG. 89/11 iunie 1999 - M. Of. 269 - 11.VI.1999
privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.
Modificari si completari:
-OG. G 38/29 iulie 1999 - M. Of. 363 - 30.VII.1999

1687769. H. S 10/10 iunie 1999 - M. Of. 266 - 10.VI.1999
privind initierea unei anchete (analize) de catre Comisia pentru buget, finante si banci a Senatului asupra oportunitatii alocarii unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Româna de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

300770. N. BNR 8/26 aprilie 1999 - M. Of. 245 - 1.VI.1999
privind limitarea riscului de credit al bancilor

22293771. OUG. 64/18 mai 1999 - M. Of. 225 - 20.V.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

340772. H. BNR 5/13 mai 1999 - M. Of. 215 - 17.V.1999
privind retragerea autorizatiei de functionare si introducerea cererii de declansare a procedurii falimentului Bancii Comerciale "Albina" - S.A.

16855773. H. G 365/10 mai 1999 - M. Of. 215 - 17.V.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes national aflate sub autoritatea Bancii Nationale a României

22291774. OUG. 62/14 mai 1999 - M. Of. 211 - 14.V.1999
privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

299775. N. BNR 7/16 aprilie 1999 - M. Of. 206 - 12.V.1999
privind fondurile proprii ale bancilor
Abrogare prin:
N. BNR 11/15 decembrie 2003 - M. Of. 17 - 09.I.2004
privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii

16841776. H. G 350/6 mai 1999 - M. Of. 198 - 7.V.1999
privind autorizarea Bancii Agricole - S.A. si Banc Post - S.A. de a actiona in calitate de agent al statului in operatiunile de vânzare, inregistrare si plata a obligatiunilor de tezaur denominate in valuta, emise de Ministerul Finantelor, seriile VAL 1999 - 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1D, 2D, 3D, 4D si 5D

339777. H. BNR 4/29 aprilie 1999 - M. Of. 195 - 5.V.1999
privind prelungirea administrarii speciale a Bancii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

298778. N. BNR 6/16 aprilie 1999 - M. Of. 182 - 28.IV.1999
pentru modificarea Normelor nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor

309779. C. BNR 6/8 martie 1999 - M. Of. 175 - 26.IV.1999
privind constituirea de catre banci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neincasate la scadenta, precum si pentru unele categorii de credite acordate si plasamente constituite la alte banci

7069780. D. PRES 130/21 aprilie 1999 - M. Of. 172 - 22.IV.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publica interna a sumei datorate de catre Curtea Suprema de Justitie, cu titlu de despagubire, Bancii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat in Municipiul Bucuresti, str. Batistei nr. 25, sectorul 2

18824781. L. P 67/22 aprilie 1999 - M. Of. 172 - 22.IV.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/1998 privind preluarea la datoria publica interna a sumei datorate de catre Curtea Suprema de Justitie, cu titlu de despagubire, Bancii Române de Comert Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat in Municipiul Bucuresti, str. Batistei nr. 25, sectorul 2

16764782. H. G 265/8 aprilie 1999 - M. Of. 165 - 20.IV.1999
pentru modificarea pct. 8 din Normele metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998-200, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 649/1998

297783. N. BNR 5/15 martie 1999 - M. Of. 157 - 15.IV.1999
privind capitalul social minim al bancilor

22273784. OUG. 44/9 aprilie 1999 - M. Of. 149 - 9.IV.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiara a Bancii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A., in vederea privatizarii

16754785. H. G 252/1 aprilie 1999 - M. Of. 138 - 2.IV.1999
privind autorizarea Bancii Agricole - S.A. si a Banc Post - S.A. de a actiona in calitate de agent al statului in operatiunile de vânzare, inregistrare si plata a obligatiunilor de tezaur denominate in valuta, emise de Ministerul Finantelor

7026786. D. PRES 87/18 martie 1999 - M. Of. 122 - 24.III.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor

18798787. L. P 41/22 martie 1999 - M. Of. 122 - 24.III.1999
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor

41255788. R. BNR 4/16 iulie 1998 - M. Of. nr. 121 - 24.III.1999
al Băncii Nationale a României privind regimul rezervelor minime obligatorii - republicare

296789. N. BNR 4/2 martie 1999 - M. Of. 116 - 22.III.1999
ale Bancii Nationale a Romaniei privind reevaluarea de catre banci a cladirilor, constructiilor speciale si a terenurilor

338790. H. BNR 1/26 februarie 1999 - M. Of. 84 - 1.III.1999
privind instituirea administrarii speciale a Bancii Române de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.

289791. O. BNR 2/1 februarie 1999 - M. Of. 58 - 10.II.1999
privind depasirea problemei aferente modului de stocare, reprezentare si utilizare a datei calendaristice corespunzatoare perioadei anului 2000 in cadrul sistemelor informatice ale bancilor, persoane juridice române, si ale sucursalelor bancilor, persoane juridice straine

294792. N. BNR 2/22 ianuarie 1999 - M. Of. 58 - 10.II.1999
privind autorizarea bancilor
Rectificare - M. Of. 162 - 19.IV.1999
Modificari si completari:
N. 6/16 aprilie 1999 - M. Of. 182 - 28.IV.1999
Republicare: N. BNR 2/22 ianuarie 1999 - M. Of. 887 - 9.XII.2002
Modificari si completari:
-N. BNR 10/27 septembrie 2004 - M. Of. nr. 945 - 15.X.2004

295793. N. BNR 3/22 ianuarie 1999 - M. Of. 58 - 10.II.1999
privind modificarile in situatia bancilor
Rectificare - M. Of. 162 - 19.IV.1999
Republicare:
N. BNR 3/1999 - M. Of. 887 - 9.XII.2002
Abrogat prin:
-N. BNR 11/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1099 - 25.XI.2004

288794. O. BNR 1/21 ianuarie 1999 - M. Of. 57 - 9.II.1999
privind obiectul de activitate al bancilor

7420795. COM. FGD/5 februarie 1999 - M. Of. 52 - 5.II.1999
Comunicat privind lista bancilor ai caror deponenti beneficiaza da garantarea rambursarii depozitelor

21706796. OG. G 27/29 ianuarie 1999 - M. Of. 42 - 29.I.1999
privind reglementarea reluarii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

22223797. OUG. 66/29 decembrie 1998 - M. Of. 515 - 30.XII.1998
privind regularizarea unor credite acordate Bancii Agricole - S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 si a dobânzilor aferente acestor credite

22224798. OUG. 67/29 decembrie 1998 - M. Of. 515 - 30.XII.1998
privind restructurarea financiara a Bancii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. in vederea privatizarii
Modificari si completari:
-OUG. 44/9 aprilie 1999 - M. Of. 149 - 9.IV.1999
-OG. G 38/29 iulie 1999 - M. Of. 363 - 30.VII.1999

224799. C. BNR 21/11 decembrie 1998 - M. Of. 490 - 18.XII.1998
privind decontarea operatiunilor de plati si incasari prin conturile curente ale bancilor si trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1998

6903800. D. PRES 451/17 decembrie 1998 - M. Of. 488 - 18.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Bancii Nationale a României de a pune in circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase

18575801. H. P 50/16 decembrie 1998 - M. Of. 489 - 18.XII.1998
privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României

18576802. H. P 51/16 decembrie 1998 - M. Of. 489 - 18.XII.1998
privind desemnarea membrilor Comisiei de cenzori a Bancii Nationale a României

20239803. L. P 244/17 decembrie 1998 - M. Of. 488 - 18.XII.1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Bancii Nationale a României de a pune in circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase

22208804. OUG. 51/15 decembrie 1998 - M. Of. 482 - 15.XII.1998
privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor
Modificari si completari:
OUG. 64/18 mai 1999 - M. Of. 225 - 20.V.1999
Republicare:
OUG. 51/1998 - M. Of. 948 - 24.XII.2002
Modificari si completari:
-OUG. 207/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1193 - 30.XII.2005
-L. P 292/07 iulie 2006 - M. Of. nr. 596 - 11.VII.2006
-OUG. 66/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 782 - 15.IX.2006

66805. N. BNR 7/20 octombrie 1998 - M. Of. 425 - 11.XI.1998
privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile, dobândite ca urmare a executarii silite a creantelor

39233806. O. BNR 362/20 iulie 1998 - M. Of. 353 - 10.XI.1998
al Băncii Nationale a României privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

22184807. OUG. 27/12 octombrie 1998 - M. Of. 388 - 13.X.1998
privind preluarea la datoria publica interna a sumei datorate de catre Curtea Suprema de Justitie, cu titlu de despagubire, Bancii Române de Comert Exterior - S.A. pentru exproprierea imobilului situat in Municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
Modificari si completari:
Legea nr. 67/22 aprilie 1999 - M. Of. 172 - 22.IV.1999

65808. N. BNR 6/5 octombrie 1998 - M. Of. 386 - 12.X.1998
privind notificarea deschiderii in România de reprezentante de catre bancile straine

240809. H. BNR 2/2 octombrie 1998 - M. Of. 386 - 12.X.1998
a Bancii Nationale a Romaniei privind retragerea autorizatiei Anglo-Romanian Bank Ltd. Londra - Sucursala Bucuresti

16228810. H. G 649/26 septembrie 1998 - M. Of. 367 - 28.IX.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea si decontarea prin bancile comerciale a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000
Modificari si completari:
-H. G 265/8 aprilie 1999 - M. Of. 165 - 20.IV.1999

16157811. H. G 572/7 septembrie 1998 - M. Of. 345 - 11.IX.1998
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Bancii Nationale a României

20520812. O. MF 1524/20 iulie 1998 - M. Of. 343 - 10.IX.1998
al Ministrului finantelor privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

21678813. OG. G 130/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor
Modificari si completari:
Legea nr. 41/22 martie 1999 - M. Of. 122 - 24.III.1999
Abrogat prin:
OUG. 45/2 mai 2000 - M. Of. 192 - 4.V.2000

21639814. OG. G 91/26 august 1998 - M. Of. 316 - 27.VIII.1998
privind acoperirea si restituirea diferentelor de curs valutar pentru sumele in valuta depuse de cetatenii români in contul Bancii Române de Comert Exterior - S.A., portrivit legislatiei in vigoare, pâna la data de 31 decembrie 1989

218815. C. BNR 14/11 august 1998 - M. Of. 298 - 14.VIII.1998
privind deconturile operatiunilor interbancare ale Bancii "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank

64816. N. BNR 5/28 iulie 1998 - M. Of. 291 - 7.VIII.1998
pentru completarea articolului 9 din Normele Bancii Nationale a României nr. 3/1998

217817. C. BNR 13/31 iulie 1998 - M. Of. 288 - 6.VIII.1998
privind Statutul Băncii Nationale a României

63818. N. BNR 4/21 iulie 1998 - M. Of. 280 - 29.VII.1998
privind capitalul social minim al bancilor
Abrogat prin:
N. BNR 5/15 martie 1999 - M. Of. 157 - 15.IV.1999

21593819. OG. G 45/28 iulie 1998 - M. Of. 279 - 28.VII.1998
privind abilitarea Bancii Nationale a României de a pune in circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase

18549820. H. P 24/8 iulie 1998 - M. Of. 257 - 9.VII.1998
privind mandatul membrilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României
Modificari si completari:
-H. P 45/26 noiembrie 1998 - M. Of. 459 - 30.XI.1998

244821. COM. FGD 2/8 iunie 1998 - M. Of. 211 - 8.VI.1998
privind lista bancilor, ai caror deponenti, persoane fizice, beneficiaza de garantarea depozitelor constituite la acestea

6629822. D. PRES 174/25 mai 1998 - M. Of. 203 - 1.VI.1998
pentru promulgarea Legii privind Statutul Bancii Nationale a României

20097823. L. P 101/26 mai 1998 - M. Of. 203 - 1.VI.1998
privind Statutul Bancii Nationale a României
Abrogat prin:
-L. P 312/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 582 - 30.VI.2004

20582824. O. MPRIV 133/20 mai 1998 - M. Of. 196 - 27.V.1998
pentru aprobarea Instructiunilor privind anuntul publicitar pentru vânzarea, prin negociere directa, a actiunilor emise de societatile comerciale care se privatizeaza, conform contractelor incheiate intre Fondul Proprietatii de Stat si banci de investitii sau institutii financiare internationale

6584825. D. PRES 129/15 aprilie 1998 - M. Of. 159 - 22.IV.1998
pentru promulgarea Legii privind procedura falimentului bancilor

20079826. L. P 83/15 aprilie 1998 - M. Of. 159 - 22.IV.1998
Lege privind procedura falimentului bancilor

41307827. O. BNR 27/23 ianuarie 1998 - M. Of. nr. 102bis - 06.III.1998
al Bancii Nationale a Romaniei pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

239828. H. BNR 1/22 ianuarie 1998 - M. Of. 47 - 3.II.1998
a Bancii Nationale a Romaniei privind interzicerea detinerii de catre domnul Alexandru Dinulescu a calitatii de fondator, administrator, director sau cenzor al societatilor bancare timp de 5 ani

204829. C. BNR 30/12 noiembrie 1997 - M. Of. 342 - 4.XII.1997
privind completarea si modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de incasari si plati cu si fara numerar

20374830. L. P 118/4 decembrie 1995 - M. Of. 282 - 5.XII.1995
privind abilitarea Ministerului Finantelor si Bancii Nationale a României de a efectua imprumuturi externe pe termen mediu si lung, precum si aprobarea plafonului de indatorare publica externa pe anul 1996
Modificari si completari:
ORD. G 35/27 august 1996 - M. Of. 202 - 29.VIII.1996
-L. P 38/31 martie 1997 - M. Of. 54 - 1.IV.1997
Republicare: M. Of. 177 - 13.V.1998

105655831. O. BNR 7/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 474 - 12.VII.2012
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informatii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 2/2011


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi