S-au gasit 618 rezultate in 0.0012 secunde.
Inapoi

1478101. O. MFP 3899/27 decembrie 2018 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2019
al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare prin POS

1475332. R. FGDB 2/11 septembrie 2018 - M. Of. nr. 816 - 24.IX.2018
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare întocmirii listei compensatiilor de plătit si a celor necesare în procesul determinării contributiilor anuale ale institutiilor de credit

1473583. O. BNR 891/24 august 2018 - M. Of. nr. 780 - 11.IX.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general si, implicit, din Registrul special Institutii Financiare Nebancare a societătii MINDI IFN - S.A.

1471974. O. BNR 827/08 august 2018 - M. Of. nr. 734 - 24.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii STEINER & CO LEASING IFN - S.A.

1470675. O. BNR 765/12 iulie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii EKO LEASING SOLUTIONS IFN - S.A.

1470686. O. BNR 801/26 iulie 2018 - M. Of. nr. 710 - 14.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general si Registrul special Institutii Financiare Nebancare a Societătii LEGALCREDIT IFN - S.A.

1466537. O. BNR 754/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general si Registrul special Institutii Financiare Nebancare, precum si din Registrul institutiilor de plată a Societătii CETELEM IFN - S.A.

1466548. O. BNR 755/06 iulie 2018 - M. Of. nr. 677 - 03.VIII.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii DIRECT FACTOR IFN - S.A.

1462819. DEC. ICCJ 37/04 iunie 2018 - M. Of. nr. 624 - 18.VII.2018
privind următoarea problema de drept: „Dispozitiile Legii nr. 77/2016, în situatia prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. c) teza a ll-a; «(1) Pentru stingerea creantei izvorând dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele conditii: c) (...) indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil având destinatia de locuintă» raportat la dispozitiile art. 1 alin. (1) si (3) din acelasi act normativ; «(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor. (...) (3) Dispozitiile prezentei legi se aplică si în cazul în care creanta creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori» se aplică si în ipoteza în care debitorul principal - împrumutatul titular al contractului de credit nu este consumator, respectiv este profesionistă”

14593810. O. BNR 5/25 iunie 2018 - M. Of. nr. 564 - 05.VII.2018
privind deschiderea în evidentele Băncii Nationale a României a contului în lei pe numele Fondului de garantare a depozitelor bancare

14517911. DEC. ICCJ 11/16 aprilie 2018 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
privind recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov referitor la următoarea problemă de drept: „dacă în interpretarea dispozitiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin poprirea înfiintată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligatiilor ce revin tertului poprit în ce priveste sumele cu scadentă viitoare, existente la data adresei de înfiitare a popririi, sau si asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înfiintare a popririi".

14411812. O. BNR 251/13 martie 2018 - M. Of. nr. 254 - 22.III.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii ACORD LEASING IFN - S.A.

14346613. H. S 7/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 154 - 19.II.2018
la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări si pensii ocupationale), a Regulamentului (UE:) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investitii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizati ca indici de referintă în cadrul instrumentelor financiare si al contractelor financiare sau pentru a măsura performantele fondurilor de investitii si a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piată reglementată - COM (2017) 536 final

14345614. R. FGDB 1/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 151 - 16.II.2018
pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

14292315. O. BNR 44/10 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 63 - 22.I.2018
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii TOTAL LEASING IFN - S.A.

14285616. DEC. ICCJ 87/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 52 - 18.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: din coroborarea dispozitiilor art. 1.489 alin. (2) din Codul civil, art. 8 alin. (3) si art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 13/2011), rezultă că pot fi acordate de instantă doar dobânzi la dobânzile remuneratorii prevăzute într-un contract sau, dimpotrivă, că pot fi acordate si dobânzi la dobânzile penalizatoare prevăzute de lege (dobânda legală)

14101517. DEC. ICCJ 22/14 septembrie 2017 - M. Of. nr. 823 - 18.X.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept:
„a) Dacă angajatii unei persoane juridice de drept privat - societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat au calitatea de functionari publici potrivit art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1969.
b) Dacă persoana juridică de drept privat - societate cu activitate financiar bancară cu capital de stat este o unitate la care se referă art. 145 din Codul penal de la 1969.“

14094418. O. BNR 940/26 septembrie 2017 - M. Of. nr. 815 - 16.X.2017
privind publicarea efectuãrii radierii din registrele general si special Institutii Financiare Nebancare a Societãtii ASSET LEASING IFN - S.A.

14066719. R. ASF 9/22 septembrie 2017 - M. Of. nr. 773 - 29.IX.2017
pentru modificarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitătii de Solutionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

14057920. R. BNR 1/13 septembrie 2017 - M. Of. nr. 760 - 25.IX.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

14051621. O. BNR 827/31 august 2017 - M. Of. nr. 751 - 20.IX.2017
privind publicarea efectuãrii radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societãtii EASY CREDIT 2 ALL IFN - S.A.

13967522. O. BNR 723/20 iulie 2017 - M. Of. nr. 623 - 01.VIII.2017
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii financiare nebancare a Societătii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

13918523. H. CAFR 57/12 iulie 2017 - M. Of. nr. 556 - 13.VII.2017
pentru aprobarea remiterii scrisorii de garantie bancară contractate la ING BANK, în favoarea Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5

13911524. L. P 165/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispozitia acestora după închiderea schemelor de garantare finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si încheierea conventiilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13911625. D. PRES 626/10 iulie 2017 - M. Of. nr. 544 - 11.VII.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice] sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispozitia acestora după închiderea schemelor de garantare finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, respectiv Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si încheierea conventiilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13912826. DEC. ICCJ 18/30 mai 2017 - M. Of. nr. 545 - 11.VII.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „Dacă, în sensul legii penale, functionarul bancar, angajat al unei societăti bancare cu capital integral privat, autorizată si aflată sub supravegherea Băncii Nationale a României, este sau nu functionar public, în acceptiunea art. 175 alin. (2) din Codul penal.”

13865727. DEC. ICCJ 7/03 aprilie 2017 - M. Of. nr. 476 - 23.VI.2017
privind interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 147 raportate la cele ale art. 145 din Codul penal anterior, în sensul de a stabili dacă functionarul bancar angajat într-o societate bancară pe actiuni (CEC Bank - S.A.), actiunile apartinând în proportie de 100% statului român, se încadrează ori nu în categoria functionarilor publici

13858128. O. BNR 525/26 mai 2017 - M. Of. nr. 462 - 20.VI.2017
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare tinut la Banca Natională a României a Societătii ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. - S.A.

13815529. DEC. PM 436/26 mai 2017 - M. Of. nr. 400 - 26.V.2017
pentru înfiintarea Consiliului interinstitutional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare

13719030. DEC. ICCJ 1/30 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 247 - 10.IV.2017
privind pronuntarea unei hotãrâri prealabile pentru dezlegarea urmãtoarei chestiuni de drept:
1) dacã prevederile art. 45 si art. 48 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor si art. 6 lit. b) din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, se circumscriu obligatiei legale a bãncii în faza precontractualã de informare privind riscul ratei de schimb valutar;
2) dacã dispozitiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacrã principiul nominalismului monetar, sunt aplicabile într-o cauzã în care se sustine cã, desi creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a trage creditul contractat în moneda acordatã, deoarece moneda nu exista la momentul tragerii creditului decât scriptic;
3) dacã dispozitiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori impun obligativitatea pentru o institutie bancarã de a insera într-un contract de credit în valutã a unei clauze clare si inteligibile privind riscul valutar.

13693631. H. P 24/22 martie 2017 - M. Of. nr. 215 - 29.III.2017
pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finante si bănci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de către Guvernul României

13684932. OUG. G 22/16 martie 2017 - M. Of. nr. 202 - 23.III.2017
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispozitia acestora după închiderea schemelor de garantare finantate din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operational pentru pescuit 2007-2013, si încheierea conventiilor cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

13651633. O. MADR 50/02 martie 2017 - M. Of. nr. 160 - 03.III.2017
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea lit. b) a pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea finantării de către acestea a activitătilor curente ale beneficiarilor plătilor derulate prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

13647034. R. FGDB 1/22 februarie 2017 - M. Of. nr. 155 - 02.III.2017
pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

13622835. O. BNR 76/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 122 - 14.II.2017
privind publicarea efectuării radierii din registrele general si special Institutii Financiare Nebancare a Societătii ERSTE GROUP IMMORENT ROMÂNIA IFN - S.A.

13622936. O. ASF 77/27 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 122 - 14.II.2017
privind publicarea efectuării radierii din registrele general si special Institutii Financiare Nebancare a Societătii CYPRUS LEASING (ROMÂNIA) IFN - S.A.

13623037. O. ASF 83/01 februarie 2017 - M. Of. nr. 122 - 14.II.2017
privind publicarea efectuării radierii din registrele general si special Institutii Financiare Nebancare a Societătii PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN - S.A.

13611538. H. P 4/06 februarie 2017 - M. Of. nr. 105 - 07.II.2017
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finante si bănci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de către Guvernul României

13576839. H. P 2/16 ianuarie 2017 - M. Of. nr. 45 - 16.I.2017
privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finante si bănci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de către Guvernul României

13564340. Circ. BNR 24/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 26 - 10.I.2017
privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare

13559841. O. ANAF 3731/29 decembrie 2016 - M. Of. nr. 17 - 09.I.2017
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informatii între Agentia Natională de Administrare Fiscală si institutiile financiare nebancare

13539242. R. BNR 10/05 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1057 - 28.XII.2016
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

13535943. R. FGDB 4/20 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1050 - 27.XII.2016
privind organizarea exercitiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare

13518244. O. MFP 2852/14 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1027 - 21.XII.2016
al ministrului finantelor publice privind aprobarea criteriilor de selectie si a modalitătii de organizare a concursului de ocupare a functiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finantelor Publice

13518345. O. MAE 2237/14 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1027 - 21.XII.2016
al ministrului afacerilor externe privind aprobarea criteriilor de selectie si a modalitătii de organizare a concursului de ocupare a functiei contractuale de consilier financiar bancar din cadrul Ministerului Finantelor Publice

13509346. ST. FGDB 1/12 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1011 - 16.XII.2016
Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare

13399247. O. MFP 2435/12 octombrie 2016 - M. Of. nr. 850 - 26.X.2016
al ministrului finantelor publice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi plãtite prin intermediul cardurilor bancare în sistem Online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plãti

13341248. H. G 677/19 septembrie 2016 - M. Of. nr. 766 - 30.IX.2016
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plată cu cardul

13334249. O. BNR 731/06 septembrie 2016 - M. Of. nr. 757 - 28.IX.2016
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii RSL LEASING IFN - S.A.

13334350. O. BNR 732/06 septembrie 2016 - M. Of. nr. 757 - 28.IX.2016
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A.

13334451. O. BNR 733/06 septembrie 2016 - M. Of. nr. 757 - 28.IX.2016
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

13289652. DEC. PM 289/01 septembrie 2016 - M. Of. nr. 678 - 01.IX.2016
privind înfiintarea Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor

13253253. O. MFP 1376/05 august 2016 - M. Of. nr. 614 - 10.VIII.2016
al ministrului finantelor publice privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cârdurilor bancare în sistem Online prin Intermediul Sistemului National Electronic de Plăti

13196154. H. CAFR 38/07 iulie 2016 - M. Of. nr. 520 - 11.VII.2016
pentru aprobarea contractării plafonului de emitere a unei scrisori de garantie bancară de la ING BANK, în favoarea Directiei de Taxe si Impozite Locale Sector 5

13186855. O. MADR 839/29 iunie 2016 - M. Of. nr. 508 - 06.VII.2016
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea finantării de către acestea a activitătilor curente ale beneficiarilor plătilor derulate prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

13182056. O. MFP 943/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 501 - 05.VII.2016
al ministrului finantelor publice privind tipurile de creante fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

13105957. R. ASF 4/27 aprilie 2016 - M. Of. nr. 383 - 19.V.2016
privind organizarea si functionarea Entitătii de Solutionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

13045258. R. FGDB 3/31 martie 2016 - M. Of. nr. 300 - 20.IV.2016
pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare întocmirii listei compensatiilor de plătit si a celor necesare în procesul determinării contributiilor anuale ale institutiilor de credit

13026359. H. CD 34/06 aprilie 2016 - M. Of. nr. 274 - 12.IV.2016
privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor „Către finalizarea Uniunii bancare COM (2015) 587

12981260. H. S 26/07 martie 2016 - M. Of. nr. 213 - 23.III.2016
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor „Către finalizarea Uniunii Bancare” COM (2015) 587 final

12963761. O. BNR 152/24 februarie 2016 - M. Of. nr. 187 - 14.III.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare si din Registrul special Institutii Financiare Nebancare a Societătii FORTIS LEASE ROMANIAIFN - S.A.

12915562. R. FGDB 2/05 februarie 2016 - M. Of. nr. 120 - 16.II.2016
privind determinarea si plata contributiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în functie de gradul de risc

12885863. O. BNR 14/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a S.C. AVANTAJ EXPERT CREDIT IFN - S.A.

12885964. O. BNR 15/14 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 67 - 29.I.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general si Registrul special ale institutiilor financiare nebancare a S.C. INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN - S.A.

12874965. R. FGDB 1/07 ianuarie 2016 - M. Of. nr. 47 - 21.I.2016
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informatiilor necesare întocmirii listei compensatiilor de plătit si a celor necesare în procesul determinării contributiilor anuale ale institutiilor de credit

12844366. O. BNR 1181/18 decembrie 2015 - M. Of. nr. 24 - 13.I.2016
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DBR FACTOR IFN - S.A.

12825567. O. BNR 1172/11 decembrie 2015 - M. Of. nr. 979 - 30.XII.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a S.C. EXPRESS LEASING FINANCIAL SERVICES IFN - S.A.

12778868. L. P 311/04 decembrie 2015 - M. Of. nr. 918 - 11.XII.2015
privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare

12778969. D. PRES 924/03 decembrie 2015 - M. Of. nr. 918 - 11.XII.2015
pentru promulgarea Legii privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare

12763170. O. BNR 1084/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 903 - 04.XII.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GIF LEASING IFN - S.A.

12728671. COM. FGDSB 3/12 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 857 - 18.XI.2015
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

12699072. O. BNR 959/09 octombrie 2015 - M. Of. nr. 819 - 03.XI.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A.

12641673. DEC. ICCJ 14/22 iunie 2015 - M. Of. nr. 728 - 29.IX.2015
privind recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii formulate de Avocatul Poporului si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, privind:
I. interpretarea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatiile bănesti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările si completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanta Guvernului nr. 9/2000), ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile bănesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare (denumită, în continuare, Ordonanta Guvernului nr. 13/2011), ale art. 994 din Codul civil de la 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 si ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
II. interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2000, ale dispozitiilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, ale dispozitiilor art. 120 alin. (7) si art. 124 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în referire la dobânda ce se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare si taxă pe emisiile poluante, restituite prin hotărâri judecătoresti.
III. interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 994 din Codul civil din anul 1864, ale art. 1.535 din Codul civil, ale art. 124 alin. (1) si ale art. 70 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată si completată, în referire la momentul de la care curge dobânda pentru sumele încasate cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare si taxă pe emisiile poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătoresti.

12613474. COM. FGDSB 2/02 septembrie 2015 - M. Of. nr. 681 - 08.IX.2015
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

12500475. DEC. ICCJ 17/08 iunie 2015 - M. Of. nr. 503 - 08.VII.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:
„Conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008), raportat la prevederile art. 1 si art. 2 din Actul constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare (Actul constitutiv al FNGCIMM), raportat la art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare (Legea nr. 93/2009) si la art. 3, art. 7 pct. 10 si pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare (Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006), în forma în vigoare în perioada 2009-2011, prin notiunea de societăti financiar-bancare legiuitorul a înteles si institutiile financiar-nebancare constituite ca societăti comerciale pe actiuni, la care statul este actionar unic sau majoritară".

12468176. DEC. ICCJ 14/12 mai 2015 - M. Of. nr. 454 - 24.VI.2015
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: “dacă fapta inculpatului, care, în calitate de lucrător bancar (ofiter credite), în exercitarea atributiilor de serviciu, încălcând aceste atributii, a participat la întocmirea adeverintei de venit pe numele persoanei solicitante a creditului, completând o parte din adeverintă cu date nereale, si, cunoscând că datele completate în adeverinta de venit sunt nereale, a primit cererea de credit si a înaintat-o comisiei spre aprobare, actiune ce a avut ca urmare aprobarea creditului solicitat, producând băncii un prejudiciu, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la infractiunea de înselăciune sau elementele constitutive ale infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.”

12431977. O. MFP 624/28 mai 2015 - M. Of. nr. 394 - 05.VI.2015
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

12381578. COM. FGDSB 1/04 mai 2015 - M. Of. nr. 312 - 07.V.2015
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

12372779. PZ. BNR 341/17 aprilie 2015 - M. Of. nr. 301 - 04.V.2015
privind dispunerea radierii din registrele general si special ale institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ING COMMERCIAL FINANCE IFN - S.A.

12356880. DEC. ASF 607/30 martie 2015 - M. Of. nr. 273 - 23.IV.2015
privind sanctionarea ASOCIATIEI CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI SI ÎN DOMENIUL BANCAR cu revocarea aprobării acordate si radierea din Registrul furnizorilor de programe educationale

12259281. O. BNR 101/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 138 - 24.II.2015
privind dispunerea radierii institutiei financiare nebancare Societatea Comercială IFN BIACO LEASING - S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare

12259382. O. BNR 102/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 138 - 24.II.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale I.F.N. GENERAL LEASING - S.A.

12253883. D. PRES 283/18 februarie 2015 - M. Of. nr. 128 - 19.II.2015
privind acordarea Drapelului de luptă Unitătii Speciale 76 Jandarmi Protectie institutională “Institutii Financiar-Bancare” Bucuresti

12243984. O. BNR 48/20 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 110 - 11.II.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CREDIT SERVICE ROMÂNIA IFN - S.A.

12244085. O. BNR 49/20 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 110 - 11.II.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PPFHOME CREDIT IFN - S.A.

12237186. H. G 61/04 februarie 2015 - M. Of. nr. 98 - 06.II.2015
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

12225087. O. MFP 98/29 ianuarie 2015 - M. Of. nr. 80 - 30.I.2015
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

12179488. O. BNR 1213/18 decembrie 2014 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2015
privind dispunerea radierii institutiei financiare nebancare Societatea Comercială DOMENIA CREDIT I.F.N. - S.A. din Registrul general si Registrul special

12179589. O. BNR 1215/19 decembrie 2014 - M. Of. nr. 08 - 07.I.2015
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale METROPOLITAN 10 IMPEXIFN - S.A.

12090290. O. BNR 1091/12 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 858 - 25.XI.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a SOCIETĂTII DE INVESTITII MOLDOVA I.F.N. - S.A.

12010891. O. MB 1346/02 octombrie 2014 - M. Of. nr. 733 - 07.X.2014
al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fideiusiune si a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN în numele si în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

11951892. O. BNR 682/13 august 2014 - M. Of. nr. 641 - 01.IX.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PRACTIC LEASING IFN - S.A.

11951993. O. BNR 688/19 august 2014 - M. Of. nr. 641 - 01.IX.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INSTITUTIA FINANCIARă NEBANCARă GABRIEL FINANCE - S.A.

11915494. O. BNR 608/18 iulie 2014 - M. Of. nr. 579 - 04.VIII.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DUNăREA IFN - S.A

11915595. O. BNR 609/18 iulie 2014 - M. Of. nr. 579 - 04.VIII.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale KIRA CREDITO & CAUZIONI IFN - S.A.

11831096. O. MB 813/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 448 - 19.VI.2014
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul programului “Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

11822897. DEC. ICCJ 4/14 aprilie 2014 - M. Of. nr. 437 - 16.VI.2014
privind sesizarea formulată de Tribunalul specializat Cluj în Dosarul nr. 18.785/211/2013 privind pronuntarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care cererea de încuviintare a executării silite a unui contract de credit este formulată de asigurătorul subrogat în drepturile creditorului institutie bancară

11798898. O. BNR 343/06 mai 2014 - M. Of. nr. 395 - 28.V.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARA NEBANCARĂ - S.A.

11782799. O. BNR 342/06 mai 2014 - M. Of. nr. 371 - 20.V.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GENERAL CREDIT IFN - S.A.

117828100. O. BNR 344/06 mai 2014 - M. Of. nr. 371 - 20.V.2014
privind dispunerea radierii din registrele general si special ale institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ING LEASE ROMÂNIA IFN - S.A.

117664101. O. MB 656/07 mai 2014 - M. Of. nr. 345 - 12.V.2014
al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a împrumuturilor de la Guvern

117292102. O. BNR 252/28 martie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AGORA LEASE IFN - S.A.

117293103. O. BNR 253/28 martie 2014 - M. Of. nr. 283 - 17.IV.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale TOTAL FINANCE IFN - S.A.

117304104. COM. FGDSB 1/10 aprilie 2014 - M. Of. nr. 286 - 17.IV.2014
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

116701105. O. BNR 157/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 198 - 20.III.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EUROLEASE AUTO IFN - S.A.

116279106. H. CD 6/25 februarie 2014 - M. Of. nr. 141 - 26.II.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operatiunile de plată pe bază de card - COM (2013) 550

116187107. H. CD 4/18 februarie 2014 - M. Of. nr. 124 - 19.II.2014
privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme si a unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor întreprinderi de investitii în cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancară si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului COM (2013) 520

116100108. O. MB 194/07 februarie 2014 - M. Of. nr. 108 - 12.II.2014
al ministrului delegat pentru buget pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

115568109. O. BNR 1/03 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN — S.A.

115569110. O. BNR 2/03 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 51 - 21.I.2014
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN - S.A.

115382111. H. G 3/07 ianuarie 2014 - M. Of. nr. 15 - 10.I.2014
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

115162112. H. G 1070/11 decembrie 2013 - M. Of. nr. 831 - 24.XII.2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cârdul bancar

115091113. O. BNR 1235/10 decembrie 2013 - M. Of. nr. 820 - 21.XII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A.

113985114. H. BNR 15/31 octombrie 2013 - M. Of. nr. 692 - 13.XI.2013
privind radierea Societătii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN – S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare

114003115. O. BNR 1110/31 octombrie 2013 - M. Of. nr. 694 - 13.XI.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN ROTLINES LEASING INTERNATIONAL - S.A.

113863116. H. G 837/30 octombrie 2013 - M. Of. nr. 677 - 04.XI.2013
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

113840117. O. BNR 1061/16 octombrie 2013 - M. Of. nr. 672 - 01.XI.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale BAVARIA LEASING IFN – S.A.

113612118. O. BNR 989/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 637 - 15.X.2013
privind dispunerea radierii din registrul general al institutiilor financiare nebancare a societătii comerciale BT MEDICAL LEASING IFN - S.A.

113613119. O. BNR 990/03 octombrie 2013 - M. Of. nr. 637 - 15.X.2013
privind dispunerea radierii din registrul general al institutiilor financiare nebancare a societătii comerciale DEL FIN LEASING IFN - S.A.

113252120. COM. FGDSB 1/10 septembrie 2013 - M. Of. nr. 589 - 18.IX.2013
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

113007121. O. MDISCSDT 4911/28 august 2013 - M. Of. nr. 558 - 03.IX.2013
al ministrului delegat pentru învătământ superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universitătii Financiar-Bancare din Bucuresti

112944122. O. BNR 766/13 august 2013 - M. Of. nr. 549 - 29.VIII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale FER LEASING IFN - S.A.

112718123. O. BNR 746/31 iulie 2013 - M. Of. nr. 521 - 20.VIII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MERCUR LEASING IFN - SA.

112719124. O. BNR 750/05 august 2013 - M. Of. nr. 521 - 20.VIII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EURO LEASING IFN - S.A.

112720125. O. BNR 751/05 august 2013 - M. Of. nr. 521 - 20.VIII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SICARO LEASING IFN - S.A.

112578126. O. BNR 693/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 496 - 07.VIII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CAMAD LEASING IFN - S.A.

112567127. O. MFP 970/12 iulie 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului delegat pentru buget privind completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

112568128. O. MFE 648/22 iulie 2013 - M. Of. nr. 495 - 06.VIII.2013
al ministrului fondurilor europene privind completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

112347129. O. MADR 703/23 iulie 2013 - M. Of. nr. 466 - 26.VII.2013
privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în vederea finantării de către acestea a activitătilor curente ale beneficiarilor plătilor derulate prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

112034130. O. BNR 631/18 iunie 2013 - M. Of. nr. 421 - 11.VII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PRIME LEASING IFN - S.A.

112042131. O. BNR 655/28 iunie 2013 - M. Of. nr. 423 - 11.VII.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ANI LEASING IFN - S.A.

111999132. O. MB 959/08 iulie 2013 - M. Of. nr. 416 - 10.VII.2013
al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

111987133. DEC. CC 252/21 mai 2013 - M. Of. nr. 415 - 09.VII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

111927134. L. P 192/26 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

111928135. D. PRES 610/25 iunie 2013 - M. Of. nr. 403 - 04.VII.2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

111291136. O. BNR 489/15 mai 2013 - M. Of. nr. 318 - 03.VI.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale FRIGO LEASING IFN - S.A.

111292137. O. BNR 490/15 mai 2013 - M. Of. nr. 318 - 03.VI.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IMOBILIAR LEASING INVEST IFN - S.A.

111216138. DEC. CC 104/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 308 - 29.V.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

111190139. DEC. CSA 223/26 aprilie 2013 - M. Of. nr. 301 - 27.V.2013
privind autorizarea ca furnizor de programe educationale în domeniul asigurărilor a Asociatiei Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări si în Domeniul Bancar

110550140. O. BNR 260/20 martie 2013 - M. Of. nr. 227 - 19.IV.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTERNATIONAL LEASING INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARĂ - S.A.

110123141. O. BNR 241/14 martie 2013 - M. Of. nr. 168 - 28.III.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN - S.A.

109927142. O. BNR 209/05 martie 2013 - M. Of. nr. 136 - 14.III.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale BCR PARTENER IFN - S.A.

109033143. DEC. CC 1024/29 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 48 - 22.I.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, art. 120 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedură civilă

109007144. O. BNR 1/03 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 44 - 21.I.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN LEASING HOUSE - S.A.

108732145. O. BNR 1242/14 decembrie 2012 - M. Of. nr. 05 - 04.I.2013
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PARTENER LEASING IFN - S.A.

108395146. O. MFP 1697/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 856 - 18.XII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

108354147. DEC. CC 938/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 851 - 17.XII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

108276148. O. BNR 1206/03 decembrie 2012 - M. Of. nr. 838 - 12.XII.2012
privind radierea din Registrul general al Institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EUROPEAN BOND COMPANY - E.B.C. IFN - SA.

108443149. O. BNR 16/12 decembrie 2012 - M. Of. nr. 865 - 12.XII.2012
privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor referitoare la determinarea fondurilor proprii în contextul abrogării Ordinului Băncii Nationale a României nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

107999150. O. BNR 1116/14 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 809 - 03.XII.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială MIT MOTORS INTERNATIONAL LEASING IFN - S.A.

107449151. O. BNR 892/18 septembrie 2012 - M. Of. nr. 742 - 02.XI.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PARTENER IFN - S.A.

107293152. COM. FGDSB 3/16 octombrie 2012 - M. Of. nr. 722 - 24.X.2012
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

107118153. O. BNR 891/18 septembrie 2012 - M. Of. nr. 698 - 11.X.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MOTECO SCONT IFN - S.A.

106932154. R. FGD 1/10 septembrie 2012 - M. Of. nr. 677 - 28.IX.2012
privind plata contributiilor si cotizatiilor de către institutiile de credit, precum si verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

106684155. COM. FGDSB 2/27 august 2012 - M. Of. nr. 637 - 07.IX.2012
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

106318156. DEC. CC 674/26 iunie 2012 - M. Of. nr. 577 - 13.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 atin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

106240157. O. BNR 729/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 563 - 09.VIII.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ROMANIAN LEASING IFN - S.A.

106241158. O. BNR 730/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 563 - 09.VIII.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LEON CARS LEASING IFN - S.A.

106242159. O. BNR 731/26 iulie 2012 - M. Of. nr. 563 - 09.VIII.2012
privind dispunerea radierii din registrele general si special ale institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IMMOCONSULT LEASING ROMÂNIA IFN - S.A.

105742160. O. MFP 983/12 iulie 2012 - M. Of. nr. 488 - 17.VII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului înscrisului prevăzut ia art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN în numele si în contul statului român în cadrul masurilor de sprijin

105743161. O. MECMA 1250/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 488 - 17.VII.2012
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului înscrisului prevăzut ia art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. – IFN în numele si în contul statului român în cadrul masurilor de sprijin

105759162. O. BNR 678/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 490 - 17.VII.2012
privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ULPIATRAIANA LEASING IFN - SA.

105760163. O. BNR 679/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 490 - 17.VII.2012
privind dispunerea radierii din registrele general si special ale institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ITALO ROMENA LEASING IFN - S.A.

105761164. O. BNR 680/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 490 - 17.VII.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SUEDLEASING ROMÂNIA IFN - S.A.

105583165. O. MFP 965/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 461 - 09.VII.2012
al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind stabilirea nivelului unor comisioane de analiză si/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si al Programului privind cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor

105257166. O. BNR 605/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 417 - 22.VI.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială MUNTENIA TRANZACTII IFN - S.A.

105156167. R. BNR 8/11 iunie 2012 - M. Of. nr. 408 - 19.VI.2012
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

104947168. H. G 557/30 mai 2012 - M. Of. nr. 381 - 07.VI.2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiintarea Institutului Bancar Român

104728169. COM. FGDSB 1/15 mai 2012 - M. Of. nr. 355 - 24.V.2012
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare â depozitelor în sistemul bancar ai cãror deponenti beneficiazã de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

104559170. DEC. CC 204/06 martie 2012 - M. Of. nr. 344 - 21.V.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară si ale prevederilor art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

104503171. O. BNR 457/09 mai 2012 - M. Of. nr. 338 - 18.V.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor f nanei are nebancare a Societătii Comerciale IMOLEASING IFN - S.A..

104504172. O. BNR 458/09 mai 2012 - M. Of. nr. 338 - 18.V.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MICROIMO IFN - SA.

104368173. O. BNR 326/06 aprilie 2012 - M. Of. nr. 323 - 14.V.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MASTER FINANCE GROUP IFN - SA

103867174. O. BNR 327/06 aprilie 2012 - M. Of. nr. 267 - 23.IV.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AX CONSULTING IFN - S.A.

103577175. H. BNR 3/20 martie 2012 - M. Of. nr. 225 - 04.IV.2012
privind radierea Societătii Comerciale DENMARK FINANCIAL LEASING IFN - S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare  

103578176. H. BNR 4/20 martie 2012 - M. Of. nr. 225 - 04.IV.2012
privind radierea Societătii Comerciale SOCIETATE DE MICROFINANTARE TOMIS IFN - S.A din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare

103579177. H. BNR 5/20 martie 2012 - M. Of. nr. 225 - 04.IV.2012
privind radierea Societătii Comerciale TOTAL CAR LEASING IFN - S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare

103580178. H. BNR 6/20 martie 2012 - M. Of. nr. 225 - 04.IV.2012
privind radierea Societătii Comerciale ROYAL LEASING IFN - S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare

103379179. H. G 169/13 martie 2012 - M. Of. nr. 195 - 26.III.2012
privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

103266180. L. P 43/19 martie 2012 - M. Of. nr. 183 - 21.III.2012
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar

103267181. D. PRES 303/16 martie 2012 - M. Of. nr. 183 - 21.III.2012
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

103231182. L. P 29/16 martie 2012 - M. Of. nr. 180 - 20.III.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare

103232183. D. PRES 279/15 martie 2012 - M. Of. nr. 180 - 20.III.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare

102803184. O. MDRT 275/08 februarie 2012 - M. Of. nr. 115 - 14.II.2012
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit

102389185. O. BNR 20/10 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 68 - 27.I.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MIDAL LEASING IFN - S.A.

101973186. O. BNR 1266/19 decembrie 2011 - M. Of. nr. 09 - 05.I.2012
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EXCLUSIVE FINANCE IFN - S.A.

101931187. O. MFP 3026/28 decembrie 2011 - M. Of. nr. 04 - 04.I.2012
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

101849188. O. BNR 28/27 decembrie 2011 - M. Of. nr. 931 - 29.XII.2011
pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

101657189. O. BNR 26/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 903 - 20.XII.2011
privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudentă bancară în contextul modificărilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiară la nivel individual ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012

101578190. L. P 287/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 894 - 16.XII.2011
privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

101579191. D. PRES 965/14 decembrie 2011 - M. Of. nr. 894 - 16.XII.2011
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la organizarea activitătii de punere în executare a creantelor apartinând institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare

101602192. O. CNVM 107/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 896 - 16.XII.2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2011 de completare a reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări si pensii ocupationale) si ale Autoritătii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare si piete)

101494193. O. ANPC 228/09 decembrie 2011 - M. Of. nr. 884 - 14.XII.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare

101439194. Circ. BNR 43/07 decembrie 2011 - M. Of. nr. 877 - 12.XII.2011
privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară

101015195. O. BNR 1124/08 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 832 - 24.XI.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTEROMEGA IFN - S.A.

100795196. O. BNR 1052/27 octombrie 2011 - M. Of. nr. 802 - 14.XI.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN - S.A.

100662197. COM. FGDSB 2/17 octombrie 2011 - M. Of. nr. 786 - 04.XI.2011
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

100341198. L. P 177/14 octombrie 2011 - M. Of. nr. 730 - 17.X.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului national unic de plată a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

100342199. D. PRES 754/13 octombrie 2011 - M. Of. nr. 730 - 17.X.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului national unic de plată a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

99531200. O. BNR 760/05 august 2011 - M. Of. nr. 629 - 02.IX.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale PROFI CREDIT ROMÂNIA IFN - S.A.

99493201. O. ANPC 164/30 august 2011 - M. Of. nr. 620 - 01.IX.2011
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societătile financiare bancare si nebancare

99470202. H. G 864/24 august 2011 - M. Of. nr. 615 - 31.VIII.2011
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010

99421203. OG. G 13/24 august 2011 - M. Of. nr. 607 - 29.VIII.2011
privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Rectificare - M. Of. nr. 694 - 30.IX.2011

99266204. O. BNR 7/05 august 2011 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2011
privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

99044205. O. BNR 736/22 iulie 2011 - M. Of. nr. 554 - 04.VIII.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale QUICK LEASING IFN - S.A.

99016206. R. BNR 9/21 iulie 2011 - M. Of. nr. 549 - 03.VIII.2011
privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor emitente de monedă electronică

98644207. O. FGDSB 1/30 iunie 2011 - M. Of. nr. 499 - 13.VII.2011
pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

98362208. O. MFP 2222/28 iunie 2011 - M. Of. nr. 456 - 29.VI.2011
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

98026209. L. P 82/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 411 - 10.VI.2011
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

98027210. D. PRES 539/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 411 - 10.VI.2011
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

97972211. L. P 76/06 iunie 2011 - M. Of. nr. 403 - 08.VI.2011
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

97973212. D. PRES 533/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 403 - 08.VI.2011
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

98045213. R. BNR 5/26 mai 2011 - M. Of. nr. 400 - 08.VI.2011
privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor de plată

97855214. R. FGDSB 3/26 mai 2011 - M. Of. nr. 386 - 02.VI.2011
privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a cotizatiilor anuale si suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

97256215. OUG. G 42/27 aprilie 2011 - M. Of. nr. 303 - 03.V.2011
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare

97119216. O. BNR 301/30 martie 2011 - M. Of. nr. 281 - 21.IV.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general si din Registrul special al institutiilor financiare nebancare a Societãtii Comerciale ING CREDIT IFN - S.A.

96527217. OUG. G 30/20 martie 2011 - M. Of. nr. 205 - 24.III.2011
privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului national unic de plată a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

96137218. O. BNR 107/16 februarie 2011 - M. Of. nr. 157 - 04.III.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societãtii Comerciale TRAKIA CREDIT IFN - S.A.

95927219. H. G 108/09 februarie 2011 - M. Of. nr. 125 - 18.II.2011
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

95438220. O. MCSI 168/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 74 - 28.I.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

95439221. O. MAI 14/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 74 - 28.I.2011
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

95440222. O. MFP 95/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 74 - 28.I.2011
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

95442223. O. MCSI 173/19 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 75 - 28.I.2011
al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

95341224. O. MFP 76/14 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2011
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din drepturile care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, precum si de retinere si gestionare a cheltuielilor legale

95361225. O. BNR 12/06 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 64 - 25.I.2011
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale COFIDIS - INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA - S.A

95159226. Circ. FGDSB 1/07 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 35 - 14.I.2011
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

94871227. O. MFP 2872/23 decembrie 2010 - M. Of. nr. 889 - 30.XII.2010
al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, în numele si în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

94899228. OUG. G 131/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 893 - 30.XII.2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

94830229. O. BNR 26/13 decembrie 2010 - M. Of. nr. 886 - 29.XII.2010
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008

94462230. H. G 1235/06 decembrie 2010 - M. Of. nr. 838 - 14.XII.2010
privind aprobarea realizării Sistemului national electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar

94394231. O. BNR 1194/29 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 828 - 10.XII.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.

93951232. O. BNR 1039/27 octombrie 2010 - M. Of. nr. 777 - 19.XI.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN FINGROUP CREDIT - S.A.

93952233. O. BNR 1069/02 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 777 - 19.XI.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN STERLING FACTOR - S.A.

92810234. O. MFP 2179/25 august 2010 - M. Of. nr. 637 - 10.IX.2010
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN în numele si în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

92811235. O. MECMA 1528/25 august 2010 - M. Of. nr. 637 - 10.IX.2010
al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Conventiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN în numele si în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

92774236. O. BNR 819/26 august 2010 - M. Of. nr. 633 - 08.IX.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale GALANT LEASING - IFN S.A

92488237. O. BNR 737/09 august 2010 - M. Of. nr. 593 - 20.VIII.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale REAL LEASING - IFN S.A.

92420238. O. MFP 2057/02 august 2010 - M. Of. nr. 585 - 18.VIII.2010
al ministrului finantelor publice privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

92398239. R. FGDSB 5/13 iulie 2010 - M. Of. nr. 583 - 17.VIII.2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

92315240. O. MDRT 1937/03 august 2010 - M. Of. nr. 572 - 12.VIII.2010
al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Conventiei privind plata dobânzii subventionate aferente creditelor bancare cu garantie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

91984241. H. G 736/21 iulie 2010 - M. Of. nr. 537 - 02.VIII.2010
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală
Rectificare - M. Of. nr. 564 - 10.VIII.2010

91737242. O. BNR 642/02 iulie 2010 - M. Of. nr. 502 - 20.VII.2010
privind dispunerea radierii din Registru general al institutiilor financiare nebancare a Societăti Comerciale EASY LEASING IFN - S.A

91232243. R. FGDSB 3/31 mai 2010 - M. Of. nr. 449 - 02.VII.2010
pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

91193244. OUG. G 69/30 iunie 2010 - M. Of. nr. 443 - 01.VII.2010
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

91003245. H. BNR 26/10 iunie 2010 - M. Of. nr. 413 - 21.VI.2010
privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială NATIONAL LEASING IFN - S.A.

90601246. O. BNR 436/20 mai 2010 - M. Of. nr. 363 - 02.VI.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SINDLEASING IFN - S.A.

90602247. O. BNR 437/20 mai 2010 - M. Of. nr. 363 - 02.VI.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DUCAT - SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN - S.A.

90603248. O. BNR 438/20 mai 2010 - M. Of. nr. 363 - 02.VI.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SI-FACTOR IFN - S.A.

90544249. H. BNR 15/04 mai 2010 - M. Of. nr. 354 - 28.V.2010
privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale PLATINUM INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARĂ - S.A.

90466250. O. BNR 396/04 mai 2010 - M. Of. nr. 345 - 25.V.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale COMPANIA DE FACTORINGIFN - S.A.

89932251. R. BNR 5/21 aprilie 2010 - M. Of. nr. 281 - 29.IV.2010
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

89355252. L. P 44/19 martie 2010 - M. Of. nr. 200 - 30.III.2010
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

89356253. D. PRES 362/18 martie 2010 - M. Of. nr. 200 - 30.III.2010
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

89339254. O. BNR 4/19 martie 2010 - M. Of. nr. 196 - 29.III.2010
pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007

88992255. O. MFP 225/12 februarie 2010 - M. Of. nr. 156 - 11.III.2010
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

88800256. COM. FGDSB 1/26 februarie 2010 - M. Of. nr. 139 - 02.III.2010
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

88508257. O. BNR 120/02 februarie 2010 - M. Of. nr. 103 - 15.II.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ROMANIA LEASING IFN - S.A.

88168258. O. BNR 92/22 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 78 - 04.II.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AGROPARTNERS LEASING IFN - S.A.

88169259. O. BNR 96/26 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 78 - 04.II.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general si din Registrul special ale institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale CREDEX FINANTĂRI IFN - S.A.

88100260. O. BNR 93/22 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 68 - 29.I.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale AUTO LEASING CO IFN - S.A.

88055261. O. BNR 56/14 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 59 - 26.I.2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale IFN DUNĂREA LEASING - S.A.

87879262. R. BNR 2/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 39 - 18.I.2010
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare

87582263. O. BNR 16/23 decembrie 2009 - M. Of. nr. 921 - 29.XII.2009
privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008

87539264. O. BNR 1052/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 916 - 28.XII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SWISS INVEST IFN - S.A.

87540265. O. BNR 1053/15 decembrie 2009 - M. Of. nr. 916 - 28.XII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LEASING SI CREDIT DIRECT IFN - S.A

87308266. O. BNR 1043/10 decembrie 2009 - M. Of. nr. 888 - 18.XII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale C.C.A. LEASING IFN - S.A.

86864267. O. BNR 990/19 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 830 - 03.XII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING -S.A.

85743268. R. BNR 20/13 octombrie 2009 - M. Of. nr. 707 - 21.X.2009
Regulament privind institutiile financiare nebancare
Modificari si completari:
-R. BNR 2/12 ianuarie 2010 - M. Of. nr. 39 - 18.I.2010

85284269. COM. FGDSB 2/29 septembrie 2009 - M. Of. nr. 662 - 05.X.2009
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea

85217270. O. BNR 766/25 septembrie 2009 - M. Of. nr. 658 - 03.X.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ALT VEST LEASING IFN - S.A.

84971271. O. BNR 741/15 septembrie 2009 - M. Of. nr. 640 - 29.IX.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LEASING ROM IFN - S.A.

84972272. O. BNR 742/15 septembrie 2009 - M. Of. nr. 640 - 29.IX.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale EURO VICTORIA LEASING IFN - S.A.

84973273. O. BNR 743/15 septembrie 2009 - M. Of. nr. 640 - 29.IX.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si din Registrul special al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale ARAD LEASING IFN - S.A.

84659274. R. FGDSB 3/27 august 2009 - M. Of. nr. 599 - 31.VIII.2009
privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

84660275. R. FGDSB 4/27 august 2009 - M. Of. nr. 599 - 31.VIII.2009
privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate în alte state membre

84572276. O. MFP 2531/20 august 2009 - M. Of. nr. 587 - 24.VIII.2009
al ministrului finantelor publice privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situatii exceptionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plătii compensatiilor aferente depozitelor garantate

84346277. O. BNR 619/28 iulie 2009 - M. Of. nr. 557 - 11.VIII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale MBB LEASING IFN - S.A.

84347278. O. BNR 620/28 iulie 2009 - M. Of. nr. 557 - 11.VIII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale DODITĂ CREDIT IFN - S.A.

83877279. O. BNR 566/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 499 - 20.VII.2009
privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale International Financial Services - IFN - S.A.

83666280. L. P 274/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 473 - 09.VII.2009
privind înfiintarea Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti

83667281. D. PRES 1155/06 iulie 2009 - M. Of. nr. 473 - 09.VII.2009
pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti

83423282. OUG. G 80/24 iunie 2009 - M. Of. nr. 449 - 30.VI.2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

82387283. R. BNR 8/12 mai 2009 - M. Of. nr. 343 - 22.V.2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

82375284. N. BNR 6/22 aprilie 2009 - M. Of. nr. 341 - 21.V.2009
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

81947285. L. P 146/05 mai 2009 - M. Of. nr. 303 - 08.V.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

81948286. D. PRES 752/04 mai 2009 - M. Of. nr. 303 - 08.V.2009
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

81450287. L. P 93/08 aprilie 2009 - M. Of. nr. 259 - 21.IV.2009
privind institutiile financiare nebancare

81451288. D. PRES 609/07 aprilie 2009 - M. Of. nr. 259 - 21.IV.2009
pentru promulgarea Legii privind institutiile financiare nebancare

81136289. N. BNR 5/30 martie 2009 - M. Of. nr. 229 - 08.IV.2009
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

78871290. COM. FGDSB 1/12 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 33 - 16.I.2009
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

78441291. O. BNR 13/19 decembrie 2008 - M. Of. nr. 879 - 24.XII.2008
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

78292292. O. MEF 3689/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 864 - 22.XII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

76587293. N. BNR 12/24 octombrie 2008 - M. Of. nr. 727 - 28.X.2008
pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

76210294. OUG. G 129/14 octombrie 2008 - M. Of. nr. 700 - 15.X.2008
pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

76072295. DEC. ICCJ 85/10 decembrie 2007 - M. Of. nr. 685 - 07.X.2008
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la competenta materială de solutionare a actiunilor formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente si Plăti din cadrul Băncii Nationale a României

75804296. R. BNR 12/16 septembrie 2008 - M. Of. nr. 661 - 22.IX.2008
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

75775297. N. BNR 10/16 septembrie 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
privind modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 7/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societătide credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

75776298. N. BNR 11/16 septembrie 2008 - M. Of. nr. 660 - 19.IX.2008
privind modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificata prin Legea nr. 83/1994

75607299. O. MEF 2467/20 august 2008 - M. Of. nr. 642 - 08.IX.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Procedurilor si modalitătilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.259/2007

75346300. O. BNR 8/18 august 2008 - M. Of. nr. 620 - 25.VIII.2008
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

75321301. N. BNR 9/19 august 2008 - M. Of. nr. 617 - 22.VIII.2008
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

75333302. COM. FGDSB 2/06 august 2008 - M. Of. nr. 618 - 22.VIII.2008
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

75089303. O. MEF 2246/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 591 - 06.VIII.2008
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

74315304. N. BNR 7/05 iunie 2008 - M. Of. nr. 512 - 08.VII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

74293305. N. BNR 6/05 iunie 2008 - M. Of. nr. 509 - 07.VII.2008
pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 7/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

73810306. DEC. CC 502/06 mai 2008 - M. Of. nr. 455 - 18.VI.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

73354307. R. BNR 8/14 mai 2008 - M. Of. nr. 391 - 23.V.2008
pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

73088308. N. BNR 3/06 mai 2008 - M. Of. nr. 358 - 09.V.2008
pentru completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

73004309. O. ANAF 718/25 aprilie 2008 - M. Of. nr. 347 - 06.V.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare

71801310. Rap. AEP 188/12 martie 2008 - M. Of. nr. 188 - 12.III.2008
Cuantumul total al veniturilor provenite din cotizatii si dobânzi bancare în anul 2007 ale Partidului Conservator - Filiala Municipiului Bucuresti

71153311. COM. FGDSB 1/01 februarie 2008 - M. Of. nr. 95 - 06.II.2008
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

70420312. O. BNR 18/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 15 - 09.I.2008
pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

70369313. H. G 1584/19 decembrie 2007 - M. Of. nr. 10 - 07.I.2008
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiintarea Institutului Bancar Român

70251314. O. BNR 20/24 decembrie 2007 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2007
pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

70061315. N. BNR 15/14 decembrie 2007 - M. Of. nr. 870 - 19.XII.2007
privind declararea zilei de 31 decembrie 2007 ca zi nebancară si criteriile de desfăsurare a compensării multilaterale a plătilor pe suport hârtie efectuate cu instrumente de plată de debit în perioada sfârsitului de an 2007

69338316. DEC. CC 930/18 octombrie 2007 - M. Of. nr. 790 - 21.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

69024317. DEC. CC 855/09 octombrie 2007 - M. Of. nr. 756 - 07.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

68997318. N. BNR 14/01 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 751 - 06.XI.2007
pentru modificarea si completarea Normei nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

68670319. O. MEF 1259/19 septembrie 2007 - M. Of. nr. 716 - 23.X.2007
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Procedurilor si modalitătilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională
Abrogat prin:
-O. MFP 76/14 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2011

68384320. COM. FGDSB 3/30 august 2007 - M. Of. nr. 682 - 08.X.2007
privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenti beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

68340321. N. BNR 12/13 septembrie 2007 - M. Of. nr. 677 - 04.X.2007
privind raportarea statistică a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

67122322. O. MEF 762/18 iulie 2007 - M. Of. nr. 524 - 02.VIII.2007
al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

67024323. O. MJ 1661/27 iunie 2007 - M. Of. nr. 512 - 31.VII.2007
al ministrului justitiei privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare

66673324. N. BNR 9/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si a Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

66674325. N. BNR 10/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 463 - 10.VII.2007
pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare

66288326. N. BNR 6/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 414 - 20.VI.2007
pentru abrogarea Normei Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară, cu modificările ulterioare

64728327. R. BNR 2/09 martie 2007 - M. Of. nr. 240 - 06.IV.2007
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

64311328. O. MFP 296/21 februarie 2007 - M. Of. nr. 199 - 22.III.2007
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA
Modificari si completari:
-O. MFP 225/12 februarie 2010 - M. Of. nr. 156 - 11.III.2010

63669329. O. BNR 4/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

63670330. N. BNR 2/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

63672331. N. BNR 4/01 februarie 2007 - M. Of. nr. 119 - 16.II.2007
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

63535332. O. BNR 3/18 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 100 - 09.II.2007
pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare
Abrogat prin:
-O. BNR 13/30 iulie 2007 - M. Of. nr. 703 - 18.X.2007

63074333. DEC. CC 851/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 37 - 18.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

62988334. DEC. CC 853/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 31 - 17.I.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanta ele urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

62661335. COM. FGDSB 2/03 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2007
Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

62539336. N. BNR 27/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2006
pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor financiare nebancare

61591337. R. BNR 8/07 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 941 - 21.XI.2006
privind standardele de cunoastere a clientelei institutiilor financiare nebancare

61046338. R. FGDSB 4/16 iunie 2006 - M. Of. nr. 874 - 25.X.2006
pentru modificarea si completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si a unor reglementări emise de acesta

60457339. H. G 1277/20 septembrie 2006 - M. Of. nr. 794 - 20.IX.2006
privind mandatarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru încheierea unor acte aditionale la Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni în Banca Comercială Română - S.A. si la documentele contractuale încheiate în cadrul procesului de privatizare a acestei societăti bancare

60270340. N. BNR 16/05 septembrie 2006 - M. Of. nr. 770 - 11.IX.2006
privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

60271341. N. BNR 17/05 septembrie 2006 - M. Of. nr. 770 - 11.IX.2006
privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare

60272342. N. BNR 18/05 septembrie 2006 - M. Of. nr. 770 - 11.IX.2006
privind organizarea si controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum si desfăsurarea activitătii de audit intern a institutiilor financiare nebancare

59613343. DEC. ICCJ 13/20 martie 2006 - M. Of. nr. 677 - 07.VIII.2006
privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, în cazul contractelor de credit bancar încheiate înainte de data intrării în vigoare a acestei legi.

59392344. O. BNR 3/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 643 - 26.VII.2006
pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

59058345. L. P 280/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 600 - 11.VII.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

59059346. D. PRES 906/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 600 - 11.VII.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

58308347. O. BNR 2/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 492 - 07.VI.2006
privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare
Modificari si completari:
-O. BNR 20/24 decembrie 2007 - M. Of. nr. 896 - 28.XII.2007

58317348. N. BNR 7/01 iunie 2006 - M. Of. nr. 493 - 07.VI.2006
privind modificările în situatia institutiilor financiare nebancare

57930349. N. BNR 6/18 mai 2006 - M. Of. nr. 442 - 23.V.2006
privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

57700350. L. P 131/12 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

57701351. D. PRES 651/10 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

57332352. N. BNR 2/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2006
privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

57334353. N. BNR 4/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 381 - 03.V.2006
privind procedura de notificare si înscrierea în registre a institutiilor financiare nebancare
Modificari si completari:
-N. BNR 27/19 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1044 - 29.XII.2006

56630354. OUG. 23/22 martie 2006 - M. Of. nr. 278 - 28.III.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Modificari si completari:
-L. P 280/06 iulie 2006 - M. Of. nr. 600 - 11.VII.2006

56298355. C. BNR 4/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 227 - 13.III.2006
pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

55936356. DEC. CC 11/10 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 180 - 24.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

55568357. R. FGD 1/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 120 - 08.II.2006
pentru modificarea si completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar si a unor reglementări emise de acesta

55477358. DEC. CC 662/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 100 - 02.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

54765359. H. G 1723/21 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1192 - 29.XII.2005
privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

53201360. H. G 1334/03 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 987 - 08.XI.2005
privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

53217361. DEC. CC 474/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 990 - 08.XI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1718 din Codul civil, art. 376, art. 488 si art. 494 din Codul de procedură civilă si ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

52839362. O. MFP 1407/22 septembrie 2005 - M. Of. nr. 915 - 13.X.2005
al ministrului finantelor publice cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA

52403363. DEC. CC 379/07 iulie 2005 - M. Of. nr. 848 - 20.IX.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, precum si ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 si art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă

51383364. L. P 238/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 672 - 27.VII.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

51384365. D. PRES 624/15 iulie 2005 - M. Of. nr. 672 - 27.VII.2005
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

51142366. DEC. CC 246/10 mai 2005 - M. Of. nr. 636 - 20.VII.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1718 din Codul civil, ale art. 376, ale art. 488 si ale art. 494 din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

50506367. H. G 538/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 523 - 20.VI.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiintarea Institutului Bancar Român

50433368. C. BNR 20/08 iunie 2005 - M. Of. nr. 508 - 15.VI.2005
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

50308369. C. BNR 17/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 486 - 09.VI.2005
pentru modificarea limitei pozitiei nete totale a tranzactiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară

49293370. DEC. CC 82/10 februarie 2005 - M. Of. nr. 327 - 19.IV.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si ale art. 27 pct. 5 si 9, precum si ale art. 88 din Codul de procedură civilă

49082371. N. BNR 3/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 297 - 08.IV.2005
privind functionarea pietei valutare interbancare

48815372. DEC. CC 81/08 februarie 2005 - M. Of. nr. 246 - 24.III.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

48763373. L. P 48/16 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante
Modificari si completari:
-OUG. 113/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006

48764374. D. PRES 135/16 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante

47930375. L. P 58/05 martie 1998 - M. Of. nr. 78 - 24.I.2005
Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară - republicare
Modificari si completari:
-L. P 131/12 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
-L. P 343/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 662 - 01.VIII.2006

46571376. N. BNR 13/19 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1120 - 29.XI.2004
privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

46261377. R. BNR 6/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1073 - 18.XI.2004
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat

45989378. L. P 443/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1035 - 09.XI.2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară

45990379. D. PRES 845/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1035 - 09.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară

45827380. L. P 439/25 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1009 - 02.XI.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

45828381. D. PRES 819/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1009 - 02.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

44885382. O. FGD 1/03 septembrie 2004 - M. Of. nr. 844 - 15.IX.2004
privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Modificari si completari:
-R. FGDSB 4/16 iunie 2006 - M. Of. nr. 874 - 25.X.2006

44887383. R. FGD 1/31 august 2004 - M. Of. nr. 844 - 15.IX.2004
privind stabilirea, declararea si plata contributiei initiale de către institutiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

44888384. R. FGD 2/31 august 2004 - M. Of. nr. 844 - 15.IX.2004
privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Rectificare - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005

44889385. R. FGD 3/31 august 2004 - M. Of. nr. 844 - 15.IX.2004
privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Rectificare - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005

44890386. R. FGD 4/31 august 2004 - M. Of. nr. 844 - 15.IX.2004
privind informatiile care trebuie furnizate de institutiile de credit deponentilor cu privire la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Modificari si completari:
-R. FGD 1/10 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 120 - 08.II.2006

44842387. L. P 360/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 838 - 10.IX.2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

44843388. D. PRES 675/07 septembrie 2004 - M. Of. nr. 838 - 10.IX.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

44291389. R. BNR 4/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 739 - 16.VIII.2004
privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

44142390. H. G 1208/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 715 - 06.VIII.2004
privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

43341391. COM. FGD 1/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 606 - 06.VII.2004
privind intrarea în vigoare a Legii nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

42557392. L. P 178/17 mai 2004 - M. Of. nr. 489 - 01.VI.2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

42558393. D. PRES 339/14 mai 2004 - M. Of. nr. 489 - 01.VI.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

42572394. OUG. 40/27 mai 2004 - M. Of. nr. 492 - 01.VI.2004
privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

42343395. H. G 746/14 mai 2004 - M. Of. nr. 459 - 21.V.2004
privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997

42090396. H. G 658/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 419 - 11.V.2004
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

41750397. OUG. 23/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 359 - 23.IV.2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Modificari si completari:
-L. P 360/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 838 - 10.IX.2004

40349398. DEC. CC 39/29 ianuarie 2004 - M. Of. nr. 217 - 12.III.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată
Opinie separată

39689399. H. G 71/29 ianuarie 2004 - M. Of. 111 - 05.II.2004
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

38846400. L. P 557/18 decembrie 2003 - M. Of. 916 - 20.XII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

38847401. D. PRES 870/17 decembrie 2003 - M. Of. 916 - 20.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

38219402. L. P 485/18 noiembrie 2003 - M. OF. 876 - 10.XII.2003
pentru modificarea si completarea Legii Bancare nr. 58/1998

38220403. D. PRES 760/17 noiembrie 2003 - M. OF. 876 - 10.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Bancare nr. 58/1998

38186404. L. P 518/28 noiembrie 2003 - M. OF. 870 - 8.XII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

38187405. D. PRES 809/26 noiembrie 2003 - M. OF. 870 - 8.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

37924406. C. BNR 34/21 noiembrie 2003 - M. OF. 829 - 22.XI.2003
pentru declararea zilelor de 29, 30 si 31 decembrie 2003 ca zile bancare

37893407. H. G 1320/13 noiembrie 2003 - M. OF. 823 - 20.XI.2003
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

37739408. DEC. CC 358/30 septembrie 2003 - M. OF. 797 - 12.XI.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

37706409. DEC. CC 371/2 octombrie 2003 - M. OF. 792 - 11.XI.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, cu modificările ulterioare

37444410. OUG. G 111/24 octombrie 2003 - M. OF. 748 - 26.X.2003
privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante
Modificari si completari:
-L. P 48/16 martie 2005 - M. Of. nr. 239 - 22.III.2005
-OUG. 113/21 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1031 - 27.XII.2006

37325411. OUG. 95/14 octombrie 2003 - M. OF. 727 - 17.X.2003
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate
Modificari si completari:
-L. P 557/18 decembrie 2003 - M. Of. 916 - 20.XII.2003

37120412. L. P 381/30 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

37121413. D. PRES 576/26 septembrie 2003 - M. OF. 692 - 3.X.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

36864414. H. G 1043/28 august 2003 - M. OF. 647 - 11.IX.2003
privind transmiterea fără plată a unui imobil situat în Municipiul Suceava din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Comandamentul de Jandarmi Judetean Suceava

36474415. H. G 889/29 iulie 2003 - M. OF. 574 - 11.VIII.2003
privind desemnarea membrilor Comitetului de coordonare a restructurării, constituit potrivit art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

36372416. DEC. CC 260/24 iunie 2003 - M. OF. 561 - 5.VIII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

36327417. DEC. CC 203/15 mai 2003 - M. OF. 550 - 31.VII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

36288418. DEC. CC 267/24 iunie 2003 - M. OF. 542 - 29.VII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 alin. 2 si 3 din Legea bancară nr. 58/1998

36176419. COM. FGD 1/21 iulie 2003 - M. OF. 524 - 21.VII.2003
Comunicat al presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

35540420. DEC. CC 174/6 mai 2003 - M. OF. 411 - 12.VI.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, devenit art. 21 după republicare

35462421. OUG. 42/29 mai 2003 - M. OF. 399 - 9.VI.2003
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executa­rea garantiei emise pentru împrumutul extern acor­dat Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare" ­S.A.

35315422. L. P 232/31 mai 2003 - M. OF. 373 - 31.V.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-bancară

35316423. D. PRES 348/31 mai 2003 - M. OF. 373 - 31.V.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-bancară

35253424. DEC. CC 189/13 mai 2003 - M. OF. 363 - 28.V.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată

35169425. L. P 204/16 mai 2003 - M. OF. 351 - 22.V.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

35170426. D. PRES 298/15 mai 2003 - M. OF. 351 - 22.V.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

34902427. OUG. 31/24 aprilie 2003 - M. OF. 303 - 6.V.2003
privind unele măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăti comerciale de pe platformele industriale Arad si Harghita

34767428. C. BNR 14/17 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003

34768429. C. BNR 15/17 aprilie 2003 - M. OF. 277 - 19.IV.2003
privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudentă bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor finanicare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001

34416430. O. MFP 188/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea modificării si completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, precum si a modificării si completării Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

38647431. O. BNR 1/11 februarie 2003 - M. OF. 227 - 4.IV.2003
al Guvernatorului Băncii Nationale a României pentru aprobarea modificării si completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1982/5/2001, precum si a modificării si completării Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

34393432. DEC. CC 92/4 martie 2003 - M. OF. 224 - 3.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare

34354433. DEC. CC 60/11 februarie 2003 - M. OF. 217 - 2.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată

34092434. H. G 259/4 martie 2003 - M. OF. 179 - 21.III.2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

33988435. N. BNR 2/21 februarie 2003 - M. Of. 160 - 13.III.2003
privind determinarea si raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar

33614436. DEC. CC 285/30 octombrie 2002 - M. Of. 101 - 18.II.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1916 alin. (2) si ale art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001
- Opinie separată

33294437. D. PRES 35/10 ianuarie 2003 - M. Of. 41 - 24.I.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

33293438. L. P 30/13 ianuarie 2003 - M. Of. 41 - 24.I.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

32857439. C. BNR 47/19 decembrie 2002 - M. Of. 964 - 28.XII.2002
privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului de Stat, Ministrul Finantelor, si al Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

32726440. C. BNR 49/18 decembrie 2002 - M. Of. 943 - 23.XII.2002
pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 43/2002 privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002-3 ianuarie 2003

32600441. DEC. CC 315/19 noiembrie 2002 - M. Of. 925 - 18.XII.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

32513442. OUG. 173/27 noiembrie 2002 - M. Of. 913 - 14.XII.2002
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

32175443. C. BNR 43/22 noiembrie 2002 - M. Of. 855 - 26.XI.2002
privind declararea unor zile nebancare în perioada 27 decembrie 2002 - 3 ianuarie 2003

32104444. DEC. CC 231/10 septembrie 2002 - M. Of. 847 - 25.XI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă si ale art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001

31986445. L. P 589/29 octombrie 2002 - M. Of. 828 - 18.XI.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

31987446. D. PRES 852/28 octombrie 2002 - M. Of. 828 - 18.XI.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

31803447. DEC. CC 210/10 iulie 2002 - M. Of. 803 - 5.XI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) si (2), art. 10, 11, 12, art. 13 alin. (1), art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii, precum si ale art. 1, art. 53 alin. (1), art. 1920 alin. (1), art. 1922 alin. (3) si ale art. 1923 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare

31758448. OUG. 140/17 octombrie 2002 - M. Of. 793 - 31.X.2002
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agentiei Nationale pentru Locuinte, respectiv în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

31672449. L. P 576/23 octombrie 2002 - M. Of. 779 - 25.X.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

31673450. D. PRES 837/22 octombrie 2002 - M. Of. 779 - 25.X.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

31648451. H. G 1123/10 octombrie 2002 - M. Of. 773 - 24.X.2002
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare din Codul Penal

40034452. O. MFP 1282/01 octombrie 2002 - M. Of. 761 - 18.X.2002
al Ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, în vederea aplicării acestora si de către organizatiile cooperatiste de credit

40035453. O. BNR 4/13 septembrie 2002 - M. Of. 761 - 18.X.2002
al guvernatorului Băncii Nationale a României privind modificarea si completarea planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si a modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările si completările ulterioare, în vederea aplicării acestora si de către organizatiile cooperatiste de credit

31482454. N. BNR 18/4 octombrie 2002 - M. Of. 745 - 11.X.2002
privind registrul bancar si registrul organizatiilor cooperatiste de credit

31421455. H. G 1073/25 septembrie 2002 - M. Of. 734 - 8.X.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

31193456. C. BNR 32/21 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

38638457. O. BNR 2984/28 august 2002 - M. Of. 694 - 23.IX.2002
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

30700458. COM. FGD 01/6 august 2002 - M. Of. 580 - 6.VIII.2002
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar referitor la lista cuprinzând băncile ai căror deponenti persoane fizice beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

30500459. L. P 510/12 iulie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

30501460. D. PRES 687/11 iulie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

30497461. DEC. CC 178/18 iunie 2002 - M. Of. 538 - 23.VII.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 lit. c) din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, si ale art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni

30479462. COM. FGDB 1/22 iulie 2002 - M. Of. 533 - 22.VII.2002
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar privind noul plafon de garantare

30443463. H. G 718/3 iulie 2002 - M. Of. 530 - 19.VII.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

30376464. C. BNR 22/1 iulie 2002 - M. Of. 521 - 18.VII.2002
privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

30393465. L. P 466/9 iulie 2002 - M. Of. 523 - 18.VII.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism
Modificari si completari:
-L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004

30394466. D. PRES 639/8 iulie 2002 - M. Of. 523 - 18.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism

30120467. L. P 420/27 iunie 2002 - M. Of. 482 - 5.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

30121468. D. PRES 579/27 iunie 2002 - M. Of. 482 - 5.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

30011469. H. G 627/20 iunie 2002 - M. Of. 460 - 28.VI.2002
privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Modificari si completari:
-H. G 837/27 mai 2004 - M. Of. nr. 503 - 03.VI.2004

29915470. L. P 357/6 iunie 2002 - M. Of. 446 - 25.VI.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii Bancare nr. 58/1998

29916471. D. PRES 502/4 iunie 2002 - M. Of. 446 - 25.VI.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii Bancare nr. 58/1998

29888472. OUG. 83/20 iunie 2002 - M. Of. 441 - 24.VI.2002
privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

29818473. DEC. CC 140/30 aprilie 2002 - M. Of. 426 - 19.VI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1935 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001

29762474. L. P 333/31 mai 2002 - M. Of. 418 - 17.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

29763475. D. PRES 473/30 mai 2002 - M. Of. 418 - 17.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

29764476. D. PRES 473/30 mai 2002 - M. Of. 418 - 17.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

29559477. OUG. 61/30 mai 2002 - M. Of. 377 - 4.VI.2002
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

29541478. H. G 520/23 mai 2002 - M. Of. 373 - 3.VI.2002
privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

29447479. H. G 493/16 mai 2002 - M. Of. 354 - 28.V.2002
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

29453480. OUG. 56/16 mai 2002 - M. Of. 355 - 28.V.2002
privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

29174481. L. P 246/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii Bancare nr. 58/1998

29175482. D. PRES 362/29 aprilie 2002 - M. Of. 304 - 9.V.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii Bancare nr. 58/1998

29113483. H. G 399/18 aprilie 2002 - M. Of. 292 - 30.IV.2002
privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investitii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989

28903484. OUG. 44/4 aprilie 2002 - M. Of. 263 - 18.IV.2002
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

28805485. H. G 310/4 aprilie 2002 - M. Of. 250 - 15.IV.2002
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

28477486. L. P 108/8 martie 2002 - M. Of. 185 - 18.III.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar

28478487. D. PRES 172/6 martie 2002 - M. Of. 185 - 18.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar

28361488. DEC. CC 35/5 februarie 2002 - M. Of. 167 - 8.III.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

28269489. DEC. CC 28/30 ianuarie 2002 - M. Of. 152 - 1.III.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si ale art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9, 10, 11, 12, ale art. 13 alin. (1), ale art. 14, 15 si 17 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecintelor încetării răscumpărării de unităti de fond de către Fondul National de Investitii, precum si ale art. 1, 5 3 , art. 19 20 alin. (1), art. 19 22 alin. (3) si ale art. 19 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare

21474490. OG. G 39/28 august 1996 republicare - M. Of. 141 - 25.II.2002
privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
A fost publicata prima data in M. Of. 206 - 30.VIII.1996
Modificari si completari:
-L. P 178/17 mai 2004 - M. Of. nr. 489 - 01.VI.2004
-CODFIS. P/22 decembrie 2003 - M. Of. 927 - 23.XII.2003
Republicare:
-OG. G 39/28 august 1996 - M. Of. nr. 587 - 19.VIII.2010
Modificari si completari:
-OUG. G 131/28 decembrie 2010 - M. Of. nr. 893 - 30.XII.2010

28162491. OUG. 12/7 februarie 2002 - M. Of. 129 - 18.II.2002
privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom”-S.A. Slatina

27770492. L. P 69/16 ianuarie 2002 - M. Of. 52 - 25.I.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

27771493. D. PRES 77/15 ianuarie 2002 - M. Of. 52 - 25.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

27694494. COM. FGDB 1/22 ianuarie 2002 - M. Of. 42 - 22.I.2002
Comunicat al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare privind plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice

27382495. O. ANRM 151/28 septembrie 2001 - M. Of. 847 - 28.XII.2001
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în Programul de conformare si în planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere
Abrogat prin:
O. ANRM 58/25 februarie 2004 - M. Of. nr. 408 - 06.V.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

27383496. N. BNR 5/21 decembrie 2001 - M. Of. 847 - 28.XII.2001
privind documentatia necesară în vederea autorizării operatiunilor financiar-bancare, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001

40771497. O. MAPM 22740/18 octombrie 2001 - M. Of. nr. 847 - 28.XII.2001
al Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în Programul de conformare si în planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere
Abrogat prin:
O. ANRM 58/25 februarie 2004 - M. Of. nr. 408 - 06.V.2004
al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

27221498. L. P 731/4 decembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

27222499. D. PRES 1033/30 noiembrie 2001 - M. Of. 816 - 18.XII.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

40539500. H. G 1217/27 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 806 - 17.XII.2001
privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Abrogat prin:
-H. G 837/27 mai 2004 - M. Of. nr. 503 - 03.VI.2004

27162501. OUG. 159/27 noiembrie 2001 - M. Of. 802 - 14.XII.2001
pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism
Abrogat prin:
-L. P 535/25 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1161 - 08.XII.2004

27024502. L. P 688/28 noiembrie 2001 - M. Of. 784 - 11.XII.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

27025503. D. PRES 982/26 noiembrie 2001 - M. Of. 784 - 11.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nrs 99/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nrs 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

26922504. L. P 643/16 noiembrie 2001 - M. Of. 768 - 3.XII.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

26923505. D. PRES 910/14 noiembrie 2001 - M. Of. 768 - 3.XII.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

26869506. OUG. 157/27 noiembrie 2001 - M. Of. 759 - 28.XI.2001
privind garantarea unui plasament interbancar

26203507. DEC. CC 219/30 iulie 2001 - M. Of. 700 - 5.XI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, modificată

26119508. L. P 556/17 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să vândă actiunile Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, detinute de acesta la Societatea Comercială "Santierul Naval" - S.A. Constanta, inclusă în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

26120509. D. PRES 790/16 octombrie 2001 - M. Of. 684 - 30.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să vândă actiunile Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, detinute de acesta la Societatea Comercială "Santierul Naval" - S.A. Constanta, inclusă în proiectul componenta lePrivatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

26040510. OUG. 137/18 octombrie 2001 - M. Of. 671 - 24.X.2001
pentru modificarea si completarea Legii Bancare nr. 58/1998

25985511. L. P 521/9 octombrie 2001 - M. Of. 661 - 22.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

25986512. D. PRES 749/8 octombrie 2001 - M. Of. 661 - 22.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

25983513. H. G 1021/11 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
privind transmiterea fara plata a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

25916514. L. P 515/9 octombrie 2001 - M. Of. 653 - 17.X.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

25917515. D. PRES 743/8 octombrie 2001 - M. Of. 653 - 17.X.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

25920516. L. P 519/9 octombrie 2001 - M. Of. 653 - 17.X.2001
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

25921517. D. PRES 747/8 octombrie 2001 - M. Of. 653 - 17.X.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

25903518. L. P 514/9 octombrie 2001 - M. Of. 648 - 16.X.2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

25904519. D. PRES 742/8 octombrie 2001 - M. Of. 648 - 16.X.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

25778520. OUG. 120/27 septembrie 2001 - M. Of. 625 - 4.X.2001
pentru completarea art. 19 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

25459521. DEC. CC 214/3 iulie 2001 - M. Of. 552 - 4.IX.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

25189522. DEC. CC 141/8 mai 2001 - M. Of. 466 - 15.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, modificata

25153523. H. G 744/26 iulie 2001 - M. Of. 457 - 10.VIII.2001
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare

25156524. DEC. CC 158/15 mai 2001 - M. Of. 458 - 10.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, modificata

24859525. L. P 420/18 iulie 2001 - M. Of. 402 - 20.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bancii Nationale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24860526. D. PRES 572/17 iulie 2001 - M. Of. 402 - 20.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2000 pentru autorizarea Bancii Nationale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24865527. L. P 425/18 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar

24866528. D. PRES 577/17 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar

24883529. L. P 437/18 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancara nr. 58/1998

24884530. D. PRES 589/17 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancara nr. 58/1998

24887531. COM. FGD 1/18 iulie 2001 - M. Of. 404 - 20.VII.2001
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24744532. L. P 371/10 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999

24745533. D. PRES 516/9 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2000 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999

24365534. OUG. 84/7 iunie 2001 - M. Of. 318 - 14.VI.2001
privind mandatarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sa vânda actiunile Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare, detinute de acesta la Societatea Comerciala "Santierul Naval" - S.A. Constanta, inclusa în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societati comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

24342535. L. P 301/7 iunie 2001 - M. Of. 313 - 12.VI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24343536. D. PRES 406/6 iunie 2001 - M. Of. 313 - 12.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

24294537. L. P 303/7 iunie 2001 - M. Of. 308 - 11.VI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/20000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997 si ulterior modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/1999

24295538. D. PRES 408/6 iunie 2001 - M. Of. 308 - 11.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată si modificată prin Legea nr. 88/1997 si ulterior modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/1999

24311539. L. P 299/7 iunie 2001 - M. Of. 309 - 11.VI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

24312540. D. PRES 404/6 iunie 2001 - M. Of. 309 - 11.VI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar

24132541. DEC. CC 48/8 februarie 2001 - M. Of. 280 - 30.V.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

24005542. O. BNR 241/8 mai 2001 - M. Of. 258 - 18.V.2001
privind modificarea Ordinului Guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

23700543. DEC. CC 37/6 februarie 2001 - M. Of. 194 - 18.IV.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

23465544. L. P 114/29 martie 2001 - M. Of. 162 - 30.III.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea pre­vederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

23466545. D. PRES 166/28 martie 2001 - M. Of. 162 - 30.III.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1998 pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 pri­vind majorarea capitalului social al societătilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

22983546. DEC. CC 268/19 decembrie 2000 - M. Of. 94 - 23.II.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancara nr. 58/1998

22797547. DEC. CC 182/10 octombrie 2000 - M. Of. 60 - 05.II.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

22693548. DEC. CC 155/19 septembrie 2000 - M. Of. 36 - 19.I.2001
din 19 septembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperforrnante preluate la datoria publica interna

22061549. OUG. 296/30 decembrie 2000 - M. Of. 707 - 30.XII.2000
privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Abrogat prin:
OUG. 23/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 359 - 23.IV.2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

41123550. DEC. CC 242/23 noiembrie 2000 - M. Of. nr. 687 - 21.XII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

20937551. O. MJ 2628/C/8 noiembrie 1999 - M. Of. 565 - 19.XI.2000
pentru aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari

21967552. OUG. 166/13 octombrie 2000 - M. Of. 523 - 24.X.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

8355553. H. G 843/21 septembrie 2000 - M. Of. 482 - 3.X.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

255554. N. BNR 4/4 septembrie 2000M. Of. 448 - 11.IX.2000
privind autorizarea societătilor pe actiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizatiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca bancă în conditiile Legii Bancare nr. 58/1998

2146555. DEC. CC 126/4 iulie 2000 - M. Of. 447 - 11.IX.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă

8029556. H. G 662/10 august 2000 - M. Of. 384 - 17.VIII.2000
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare

21923557. OUG. 118/30 iunie 2000 - M. Of. 305 - 4.VII.2000
pentru autorizarea Bãncii Nationale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

21893558. OUG. 84/22 iunie 2000 - M. Of. 288 - 26.VI.2000
privind garantarea unui plasament interbancar

21865559. OUG. 56/19 mai 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
pentru completarea art. 41 din Legea bancarã nr. 58/1998

21854560. OUG. 45/2 mai 2000 - M. Of. 192 - 4.V.2000
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr. 41/1999

7715561. H. G 326/27 aprilie 2000 - M. Of. 182 - 27.IV.2000
pentru modificarea art. 1 lit. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare

7637562. H. G 245/10 aprilie 2000 - M. Of. 150 - 11.IV.2000
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

21834563. OUG. 25/30 martie 2000 - M. Of. 141 - 3.IV.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silitã a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publicã internã

21829564. OUG. 20/23 martie 2000 - M. Of. 129 - 28.III.2000
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 8811997 si ulterior modificatã si completata prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 110/1999

8255565. H. G 118/18 februarie 2000 - M. Of. 78 - 22.II.2000
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de acordare, de utilizare si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii a 70% din volumul dobânzii datorate de împrumutat, aferenta creditelor bancare acordate de bancile comerciale în vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii pentru irigat din productia interna, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 190/1999

8256566. H. G 119/18 februarie 2000 - M. Of. 77 - 21.II.2000
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 458/1997

252567. N. BNR 1/24 ianuarie 2000 - M. Of. 40 - 31.I.2000
N. BNR privind procedura de decontare a operatiunilor interbancare ale băncilor aflate în regim special de decontare
Abrogat prin:
-N. BNR 9/01 aprilie 2005 - M. Of. nr. 288 - 06.IV.2005

248568. O. BNR 27/18 ianuarie 2000 - M. Of. 19 - 20.I.2000
Ordin BNR pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Riscurilor Bancare

8167569. H. G 29/13 ianuarie 2000 - M. Of. 17 - 18.I.2000
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 387/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

22424570. OUG. 212/29 decembrie 1999 - M. Of. 650 - 30.XII.1999
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

304571. R. BNR 1/21 mai 1999 - M. Of. 614 - 16.XII.1999
privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare

7358572. D. PRES 423/9 decembrie 1999 - M. Of. 613 - 15.XII.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studentii din invatamantul de stat

18950573. L. P 193/10 decembrie 1999 - M. Of. 613 - 15.XII.1999
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studentii din invatamantul de stat

21734574. OG. G 55/24 august 1999 - M. Of. 412 - 27.VIII.1999
privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

17089575. H. G 620/30 iulie 1999 - M. Of. 374 - 5.VIII.1999
privind suplimentarea bugetului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare pe anul 1999 de la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

17090576. H. G 621/30 iulie 1999 - M. Of. 374 - 5.VIII.1999
pentru suplimentarea parcului comun de autoturisme al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

7195577. D. PRES 256/16 iulie 1999 - M. Of. 345 - 21.VII.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar

18894578. L. P 137/20 iulie 1999 - M. Of. 345 - 21.VII.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar

17022579. H. G 544/8 iulie 1999 - M. Of. 334 - 15.VII.1999
pentru modificarea art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare

17001580. H. G 522/29 iunie 1999 - M. Of. 322 - 6.VII.1999
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 458/1997

41299581. OUG. 110/30 iunie 1999 - M. Of. nr. 313 - 30.VI.1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

22313582. OUG. 84/10 iunie 1999 - M. Of. 270 - 11.VI.1999
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

16875583. H. G 387/18 mai 1999 - M. Of. 224 - 20.V.1999
privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

22294584. OUG. 65/18 mai 1999 - M. Of. 225 - 20.V.1999
privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

22265585. OUG. 36/2 aprilie 1999 - M. Of. 137 - 2.IV.1999
privind garantarea unui plasament interbancar

22253586. OUG. 24/25 martie 1999 - M. Of. 130 - 31.III.1999
pentru modificarea Legii Bancare nr. 58/1998

42318587. H. G 116/01 martie 1999 - M. Of. nr. 90 - 02.III.1999
privind actualizarea limitei creditelor bancare acordate pentru investitii cu caracter productiv, prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

7421588. COM. FGD/5 februarie 1999 - M. Of. 52 - 5.II.1999
Comunicat privind plafonul de garantare a depozitelor bancare

293589. N. BNR 1/7 ianuarie 1999 - M. Of. 12 - 19.I.1999
privind registrul bancar

6927590. D. PRES 475/26 decembrie 1998 - M. Of. 516 - 30.XII.1998
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România in societate bancara pe actiuni

20245591. L. P 250/30 decembrie 1998 - M. Of. 516 - 30.XII.1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România in societate bancara pe actiuni

22206592. OUG. 49/8 decembrie 1998 - M. Of. 473 - 9.XII.1998
pentru modificarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

16531593. H. G 776/29 octombrie 1998 - M. Of. 426 - 11.XI.1998
privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 458/1997

21647594. OG. G 99/27 august 1998 - M. Of. 321 - 28.VIII.1998
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar

21653595. OG. G 105/27 august 1998 - M. Of. 321 - 28.VIII.1998
privind acordarea de credite bancare pentru studentii din invatamântul de stat

218596. C. BNR 14/11 august 1998 - M. Of. 298 - 14.VIII.1998
privind deconturile operatiunilor interbancare ale Bancii "Renasterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank

21596597. OG. G 48/3 august 1998 - M. Of. 286 - 4.VIII.1998
privind majorarea capitalului social al societatilor comerciale bancare la care statul este actionar majoritar
Modificari si completari:
-OG. G 99/27 august 1998 - M. Of. 321 - 28.VIII.1998
-OUG. G 49/8 decembrie 1998 - M. Of. 473 - 9.XII.1998

7418598. COM. FGD/23 iulie 1998 - M. Of. 274 - 23.VII.1998
Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

6545599. D. PRES 86/4 martie 1998 - M. Of. 121 - 23.III.1998
pentru promulgarea Legii Bancare

20054600. L. P 58/5 martie 1998 - M. Of. 121 - 23.III.1998
Legea bancara
Modificari si completari:
-OUG. 24/25 martie 1999 - M. Of. 130 - 31.III.1999
-OUG. 56/19 mai 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
Republicare:
-L. P 58/05 martie 1998 - M. Of. nr. 78 - 24.I.2005
Modificari si completari:
-L. P 131/12 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
-L. P 343/17 iulie 2006 - M. Of. nr. 662 - 01.VIII.2006

41307601. O. BNR 27/23 ianuarie 1998 - M. Of. nr. 102bis - 06.III.1998
al Bancii Nationale a Romaniei pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

41306602. O. MF 15515/23 ianuarie 1998 - M. Of. nr. 102bis - 04.III.1998
al Ministerului Finantelor pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare

239603. H. BNR 1/22 ianuarie 1998 - M. Of. 47 - 3.II.1998
a Bancii Nationale a Romaniei privind interzicerea detinerii de catre domnul Alexandru Dinulescu a calitatii de fondator, administrator, director sau cenzor al societatilor bancare timp de 5 ani

2660604. DEC. CC 24/4 februarie 1997 - M. Of. 18 - 20.I.1998
referitoare la excceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara

3090605. DEC. CC 465/18 noiembrie 1997 - M. Of. 18 - 20.I.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara

7413606. COM. FGD 01/4 decembrie 1997 - M. Of. 342 - 4.XII.1997
privind lista societatilor bancare ai caror deponenti, persoane fizice, beneficiaza de garantarea rambursarii depozitelor constituite la acestea

15256607. H. G 458/15 august 1997 - M. Of. 206 - 25.VIII.1997
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Modificari si completari:
-H. G 776/29 octombrie 1998 - M. Of. 426 - 11.XI.1998
-H. G 522/29 iunie 1999 - M. Of. 322 - 6.VII.1999

19858608. L. P 83/21 mai 1997 - M. Of. 98 - 23.V.1997
pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Modificari si completari:
-DEC. CC 114/15 mai 1997
-H. G458/15 august 1997 - M. Of. 206 - 25.VIII.1997
-OUG. 59/27 septembrie 1997 - M. Of. 267 - 6.X.1997
-OUG. 88/23 decembrie 1997 - M. Of. 381 - 29.XII.1997
-OUG. 84/10 iunie 1999 - M. Of. 270 - 11.VI.1999
-H. G 1209/29 iulie 2004 - M. Of. nr. 809 - 02.IX.2004

61609. N. BNR 8/15 mai 1997 - M. Of. 94 - 20.V.1997
privind capitalul social minim al societatilor bancare
Abrogat prin:
N. BNR 4/21 iulie 1998 - M. Of. 280 - 29.VII.1998

49588610. H. BNR 2/16 aprilie 1997 - M. Of. nr. 71 - 21.IV.1997
privind retragerea autorizatiei Societătii Bancare “Dacia Felix” - S.A.

191611. C. BNR 14/27 martie 1997 - M. Of. 52 - 28.III.1997
privind inlocuirea anexei nr. 3 la C. BNR 10/1997 privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare
Abrogat prin:
N. BNR 8/26 aprilie 1999 - M. Of. 245 - 1.VI.1999

187612. C. BNR 10/6 martie 1997 - M. Of. 49 - 21.III.1997
privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare
Modificari si completari:
-C. BNR 14/27 martie 1997 - M. Of. 52 - 28.III.1997
N. BNR 7/16 aprilie 1999 - M. Of. 206 - 12.V.1999
N. BNR 8/26 aprilie 1999 - M. Of. 245 - 1.VI.1999

19698613. Lege 66/3 iulie 1996 Republicare - M. Of. 28 - 26.I.1999
privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România in societate bancara pe actiuni
A fost publicata prima data in M. Of. 140 - 5.VII.1996
Modificari si completari:
-L. P 146/24 iulie 1997 - M. Of. 173 - 29.VII.1997
-OUG. 85/23 decembrie 1997 - M. Of. 378 - 29.XII.1997
-L. P 250/30 decembrie 1998 - M. Of. 516 - 30.XII.1998
Rectificare - M. Of. 242 - 31.V.1999

52614. N. BNR 16/24 octombrie 1995 - M. Of. 262 - 14.XI.1995
privind fondurile proprii ale societatilor bancare
Modificari si completari:
-C. 10/6 martie 1997 - M. Of. 49 - 21.III.1997
Abrogat prin:
N. BNR 7/16 aprilie 1999 - M. Of. 206 - 12.V.1999

12568615. H. G 335/16 mai 1995 - M. Of. 100 - 24.V.1995
privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare
Modificari si completari: O. 1459/7 august 1995 - M. Of. 208 - 8.IX.1995
Republicare: M. Of. 87 - 29.IV.1996
Modificari si completari:
-H. G 192/22 martie 1996 - M. Of. 64 - 29.III.1996
-H. G 544/8 iulie 1999 - M. Of. 334 - 15.VII.1999

40616. N. BNR 4/24 februarie 1994 - M. Of. 72 - 22.III.1994
privind solvabilitatea societatilor bancare
Modificari si completari:
C. BNR 9/11 martie 1994 - M. Of. 72 - 22.III.1994
Abrogat prin:
N. BNR 8/26 aprilie 1999 - M. Of. 245 - 1.VI.1999

34617. N. BNR 7/13 decembrie 1993 - M. Of. 310 - 28.XII.1993
privind deschiderea de unitati teritoriale de catre societatile bancare
Abrogat prin:
N. BNR 3/22 ianuarie 1999 - M. Of. 58 - 10.II.1999

23618. N. BNR 2/6 aprilie 1992 - M. Of. 60 - 7.IV.1992
privind modificarea situatiei societatilor bancare
Modificari si completari:
N. BNR 7/13 decembrie 1993 - M. Of. 310 - 28.XII.1993
Abrogat prin:
N. BNR 3/22 ianuarie 1999 - M. Of. 58 - 10.II.1999


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.
Inapoi