S-au gasit 376 rezultate in 0.0006 secunde.
Inapoi

1473631. H. G 699/05 septembrie 2018 - M. Of. nr. 783 - 12.IX.2018
privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobileior proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Apărarea împotriva inundatiilor a localitătii Babadag, judetul Tulcea"

1473802. DEC. PM 261/12 septembrie 2018 - M. Of. nr. 785 - 12.IX.2018
privind eliberarea domnului Mircea Dusa, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare si relatii internationale din cadrul Ministerului Apărării Nationale  

1471443. DEC. CC 350/22 mai 2018 - M. Of. nr. 722 - 22.VIII.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si ale art. 28 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

1460534. H. P 30/04 iulie 2018 - M. Of. nr. 585 - 10.VII.2018
privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională a Camerei Deputatilor împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională a Senatului

1456195. L. P 139/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 507 - 20.VI.2018
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin! (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)

1456206. D. PP 480/18 iunie 2018 - M. Of. nr. 507 - 20.VI.2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

1451307. OUG. G 40/16 mai 2018 - M. Of. nr. 423 - 17.V.2018
pentru modificarea si completarea Legii nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1447028. H. G 230/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 356 - 24.IV.2018
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

1446019. DEC. CC 843/14 decembrie 2017 - M. Of. nr. 336 - 17.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

14441710. DEC. CC 790/05 decembrie 2017 - M. Of. nr. 306 - 05.IV.2018
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

14396111. L. P 61/09 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

14396212. D. PRES 271/08 martie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

14396513. O. MAP 79/06 februarie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
al ministrului apelor si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, NTLH-071

14396614. O. MADR 26/12 februarie 2018 - M. Of. nr. 227 - 14.III.2018
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor, NTLH-071

14379615. OUG. G 9/01 martie 2018 - M. Of. nr. 198 - 05.III.2018
privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilitătii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

14055416. DEC. ICCJ 35/15 mai 2017 - M. Of. nr. 757 - 22.IX.2017
privind vederea pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „în interpretarea art. 9 alin. (2) si alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor similare ale art. 11 alin. (2)-(4) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3)-(5) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 11 alin. (1)-(6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, perioada cât un politist a fost elev sau student al unei institutii de învătământ din sistemul de apărare si securitate natională si care constituie vechime în muncă conform art. 3 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare, si art. 3 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare, poate fi luată în calcul la stabilirea gradatiilor prevăzute de lege pentru această categorie de personal”

14041617. H. G 637/07 septembrie 2017 - M. Of. nr. 735 - 13.IX.2017
pentru organizarea si functionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Nationale de Apărare

13929618. DEC. CC 270/27 aprilie 2017 - M. Of. nr. 576 - 19.VII.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13888819. OUG. G 47/30 iunie 2017 - M. Of. nr. 506 - 30.VI.2017
pentru prorogarea unui termen si pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13874820. L. P 146/26 iunie 2017 - M. Of. nr. 491 - 28.VI.2017
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

13874921. D. PRES 565/26 iunie 2017 - M. Of. nr. 491 - 28.VI.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

13774222. L. P 95/05 mai 2017 - M. Of. nr. 334 - 08.V.2017
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13774323. D. PRES 448/05 mai 2017 - M. Of. nr. 334 - 08.V.2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii ia operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13750224. O. MAN 30/10 aprilie 2017 - M. Of. nr. 296 - 26.IV.2017
al ministrului apărării nationale pentru abrogarea art. 136 alin. (4) din Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 53/2015

13696825. DEC. CC 759/13 decembrie 2016 - M. Of. nr. 218 - 30.III.2017
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13619226. OUG. G 15/09 februarie 2017 - M. Of. nr. 118 - 13.II.2017
pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de apărare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

13612127. DEC. ICCJ 42/21 noiembrie 2016 - M. Of. nr. 105 - 07.II.2017
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (3) si art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 1 alin. (1) si ari. 3 pct. 6 din acelasi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale

13276828. OG. G 17/24 august 2016 - M. Of. nr. 653 - 25.VIII.2016
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

13003029. DEC. PM 122/31 martie 2016 - M. Of. nr. 240 - 31.III.2016
pentru numirea domnului Stefan-Alexandru Sinea în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

12741130. DEC. CC 652/13 octombrie 2015 - M. Of. nr. 877 - 24.XI.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

12590031. DEC. CC 540/14 iulie 2015 - M. Of. nr. 644 - 25.VIII.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

12295432. L. P 45/17 martie 2015 - M. Of. nr. 184 - 18.III.2015
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare si reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

12295533. D. PRES 337/16 martie 2015 - M. Of. nr. 184 - 18.III.2015
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare si reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

12282834. H. G 140/04 martie 2015 - M. Of. nr. 167 - 10.III.2015
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

12231235. DEC. CC 782/18 decembrie 2014 - M. Of. nr. 90 - 03.II.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionali ta te a dispozitiilor art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, precum si ale art. 1 si art. 5 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011

12188536. DEC. CC 711/27 noiembrie 2014 - M. Of. nr. 21 - 12.I.2015
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

11904937. DEC. CC 344/17 iunie 2014 - M. Of. nr. 565 - 30.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională si ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011

11889438. DEC. CC 261/06 mai 2014 - M. Of. nr. 536 - 18.VII.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) si art. 9 lit. b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum si ale legii în ansamblul său, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, ale art. 3 alin. (1) si (3) lit. c), art. 6 si art. 7 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

11857539. O. ANAF 1731/27 iunie 2014 - M. Of. nr. 489 - 01.VII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare si reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

11797140. D. PRES 427/26 mai 2014 - M. Of. nr. 394 - 28.V.2014
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 15 la Conventia privind apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de România la 24 iunie 2013

11785841. OUG. G 25/13 mai 2014 - M. Of. nr. 377 - 21.V.2014
privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare si reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

11764642. DEC. CC 149/18 martie 2014 - M. Of. nr. 343 - 09.V.2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si siguranta natională, precum si ale art. 3 alin. (1) din anexa nr. 3 la această ordonantă de urgentă

11695543. H. G 228/26 martie 2014 - M. Of. nr. 234 - 02.IV.2014
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

11671544. L. P 477/12 noiembrie 2003 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014
privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare - republicare

11648145. DEC. PM 84/10 martie 2014 - M. Of. nr. 169 - 10.III.2014
pentru numirea domnului Valeriu Nicut în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru Politica de Apărare si Planificare la Ministerul Apărării Nationale

11645246. DEC. PM 77/06 martie 2014 - M. Of. nr. 164 - 06.III.2014
privind eliberarea, la cerere, a domnului Sebastian Huluban din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

11468947. DEC. CC 446/29 octombrie 2013 - M. Of. nr. 770 - 10.XII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1) – (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, precum si ale art. 3 alin. (1) si art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011

11426848. DEC. CC 353/24 septembrie 2013 - M. Of. nr. 725 - 26.XI.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 7 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

11135049. O. MAN 49/20 mai 2013 - M. Of. nr. 327 - 05.VI.2013
al ministrului apărării nationale pentru stabilirea coordonatelor pozitiei punctului de referintă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

11063050. H. G 193/23 aprilie 2013 - M. Of. nr. 239 - 25.IV.2013
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

10981451. L. P 20/04 martie 2013 - M. Of. nr. 125 - 07.III.2013
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10981552. D. PRES 264/28 februarie 2013 - M. Of. nr. 125 - 07.III.2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10977253. DEC. CC 25/24 ianuarie 2013 - M. Of. nr. 121 - 05.III.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-5, art. 7 si 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum si ale art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10787054. DEC. CC 772/25 septembrie 2012 - M. Of. nr. 798 - 28.XI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si siguranta natională

10782255. DEC. CC 747/20 septembrie 2012 - M. Of. nr. 789 - 23.XI.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10767656. L. P 213/13 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 772 - 15.XI.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesională initială din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

10767757. D. PRES 702/12 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 772 - 15.XI.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesională initială din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

10750758. L. PRES 201/01 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 750 - 07.XI.2012
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea si prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2012

10750959. D. PRES 676/31 octombrie 2012 - M. Of. nr. 750 - 07.XI.2012
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea si prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2012

10693160. O. MMP 3404/10 septembrie 2012 - M. Of. nr. 677 - 28.IX.2012
al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor si a îndrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundatiilor

10631261. DEC. CC 684/28 iunie 2012 - M. Of. nr. 575 - 13.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publica si sigurantă natională

10623262. DEC. CC 661/19 iunie 2012 - M. Of. nr. 562 - 08.VIII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10620263. H. G 703/11 iulie 2012 - M. Of. nr. 557 - 07.VIII.2012
pentru stabilirea activitătilor prevăzute de art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară aceste activităti, precum si pentru modificarea anexelor nr. 4 si 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002

10582264. DEC. CC 407/03 mai 2012 - M. Of. nr. 498 - 19.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10576465. L. P 128/12 iulie 2012 - M. Of. nr. 491 - 18.VII.2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare

10576566. D. PRES 482/12 iulie 2012 - M. Of. nr. 491 - 18.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare

10561167. DEC. CC 406/03 mai 2012 - M. Of. nr. 466 - 10.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10562868. DEC. CC 541/24 mai 2012 - M. Of. nr. 469 - 10.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10554669. L. P 112/04 iulie 2012 - M. Of. nr. 457 - 06.VII.2012
pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10554770. D. PRES 461/03 iulie 2012 - M. Of. nr. 457 - 06.VII.2012
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10547171. DEC. CC 553/24 mai 2012 - M. Of. nr. 449 - 05.VII.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10549872. OUG. G 42/05 iulie 2012 - M. Of. nr. 452 - 05.VII.2012
pentru ratificarea Protocolului privind amendarea si prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, semnat la Bucuresti la 5 iulie 2012
Protocol privind amendarea si prelungirea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998

10542773. OUG. G 37/27 iunie 2012 - M. Of. nr. 441 - 03.VII.2012
pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesională initială din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

10475574. O. MAN 52/18 mai 2012 - M. Of. nr. 358 - 28.V.2012
al ministrului apărării nationale pentru completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale si pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale si în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 109/2011

10444175. O. MAN 49/11 mai 2012 - M. Of. nr. 331 - 16.V.2012
al ministrului apărării nationale pentru completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

10417976. DEC. PM 146/09 mai 2012 - M. Of. nr. 311 - 09.V.2012
pentru eliberarea domnului Viorel Oancea din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

10418077. DEC. PM 147/09 mai 2012 - M. Of. nr. 311 - 09.V.2012
pentru numirea domnului Sebastian Huluban în functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare la Ministerul Apărării Nationale

10387678. D. PRES 361/19 aprilie 2012 - M. Of. nr. 270 - 24.IV.2012
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 184 Apărare Antiaeriană „Timis”

10385679. DEC. CC 153/23 februarie 2012 - M. Of. nr. 266 - 23.IV.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

10365380. O. MAI 88/02 aprilie 2012 - M. Of. nr. 239 - 09.IV.2012
al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii în vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

10329981. L. P 49/19 martie 2012 - M. Of. nr. 185 - 22.III.2012
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

10330082. D. PRES 309/16 martie 2012 - M. Of. nr. 185 - 22.III.2012
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

10300283. DEC. CC 36/24 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 144 - 05.III.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12^6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

10247584. O. MAN 7/25 ianuarie 2012 - M. Of. nr. 85 - 02.II.2012
al ministrului apărării nationale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.59/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind mentenanta tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol

10220485. DEC. CC 1364/18 octombrie 2011 - M. Of. nr. 39 - 17.I.2012
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12^6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

10215786. DEC. CC 1439/25 octombrie 2011 - M. Of. nr. 31 - 13.I.2012
referitoare la exceptia de ne constitutionalitate a dispozitiilor art. 12^6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

10073487. D. PRES 787/07 noiembrie 2011 - M. Of. nr. 796 - 10.XI.2011
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

9867988. DEC. CC 919/06 iulie 2011 - M. Of. nr. 504 - 15.VII.2011
asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

9855789. DEC. CC 465/12 aprilie 2011 - M. Of. nr. 485 - 08.VII.2011
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12^6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

9810690. O. MAN 45/03 iunie 2011 - M. Of. nr. 421 - 16.VI.2011
al ministrului apărării nationale privind resubordonarea Universitătii Nationale de Apărare “Carol I”

9323991. L. P 184/14 octombrie 2010 - M. Of. nr. 695 - 18.X.2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

9324092. D. PRES 949/12 octombrie 2010 - M. Of. nr. 695 - 18.X.2010
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

9300393. O. MAI 211/23 septembrie 2010 - M. Of. nr. 663 - 28.IX.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere si spatii de întretinere si reparatii

9212094. O. MAI 166/27 iulie 2010 - M. Of. nr. 559 - 09.VIII.2010
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente

9122495. D. PRES 621/29 iunie 2010 - M. Of. nr. 449 - 02.VII.2010
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista"

8988196. OUG. G 38/14 aprilie 2010 - M. Of. nr. 274 - 27.IV.2010
privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

8977197. H. G 338/07 aprilie 2010 - M. Of. nr. 258 - 21.IV.2010
privind participarea a doi ofiteri ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la Cursul postuniversitar de management al resurselor de apărare pentru personalul de conducere, organizat la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare de la Brasov, în anul 2010

8949198. DEC. ICCJ 37/14 decembrie 2009 - M. Of. nr. 217 - 07.IV.2010
privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 13 din acelasi act normativ, cu referire la posibilitatea acordării indemnizatiei de dispozitiv lunare în cuantum de 25% din salariul de bază tuturor functionarilor publici si personalului contractual care îsi desfăsoară activitatea în domeniul administratiei publice locale

8877199. OUG. G 7/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 136 - 01.III.2010
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

88527100. H. G 99/10 februarie 2010 - M. Of. nr. 108 - 17.II.2010
pentru aprobarea organizării de către Colegiul National de Apărare din România a modulului 4 din Cursul de nivel înalt în domeniul politicii europene de securitate si apărare în cadrul Colegiului European de Securitate si Apărare

85315101. O. MAN 104/05 octombrie 2009 - M. Of. nr. 667 - 06.X.2009
al ministrului apărării nationale privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, precum si delegarea competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

83954102. DEC. CC 1008/07 iulie 2009 - M. Of. nr. 507 - 23.VII.2009
referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

82281103. L. P 174/13 mai 2009 - M. Of. nr. 335 - 20.V.2009
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

82282104. D. PRES 799/12 mai 2009 - M. Of. nr. 335 - 20.V.2009
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publica si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

82175105. O. MAI 14/16 martie 2009 - M. Of. nr. 326 - 15.V.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spatii închise sau în aer liber

80674106. O. MAN 34/24 martie 2009 - M. Of. nr. 194 - 27.III.2009
al ministrului apărării nationale privind delegarea către secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

80289107. O. MAN 25/03 martie 2009 - M. Of. nr. 158 - 13.III.2009
al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind reglementarea activitătilor în cadrul Ministerului Apărării Nationale care vizează problematica Agentiei Europene de Apărare

79867108. H. G 184/25 februarie 2009 - M. Of. nr. 123 - 27.II.2009
pentru aprobarea organizării de către Colegiul National de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme de politică europeană de securitate si apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate si Apărare

79723109. DEC. CC 47/13 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 112 - 25.II.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare

78608110. OUG. G 224/30 decembrie 2008 - M. Of. nr. 899 - 31.XII.2008
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

78490111. DEC. CC 1311/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 884 - 29.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009

78249112. O. MA 111/11 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 860 - 20.XII.2008
al ministrului apărării pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării

77584113. Ins. ANP 569/27 octombrie 2008 - M. Of. nr. 811 - 04.XII.2008
ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind desfăsurarea activitătilor de apărare împotriva incendiilor în sistemul administratiei penitenciare

75537114. DEC. CC 827/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 636 - 03.IX.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

75041115. D. PRES 827/30 iulie 2008 - M. Of. nr. 588 - 05.VIII.2008
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 228 Apărare Antiaeriană din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa"

74483116. L. P 141/10 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

74484117. D. PRES 747/09 iulie 2008 - M. Of. nr. 533 - 15.VII.2008
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

74361118. O. MA 59/23 iunie 2008 - M. Of. nr. 520 - 10.VII.2008
al ministrului apărării pentru aprobarea Instructiunilor privind mentenanta tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol

73537119. O. MEF 1661/27 mai 2008 - M. Of. nr. 414 - 03.VI.2008
al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea categoriilor de pensionari din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cu domiciliul în municipii si orase, exceptati de la prevederile art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

73235120. H. G 487/07 mai 2008 - M. Of. nr. 378 - 19.V.2008
privind transmiterea obiectivului „Amenajarea râului Arges pentru apărare împotriva inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, precum si a unor bunuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Natională Administratia Canalelor Navigabile - S.A. Constanta, pentru realizarea unei căi navigabile de la Bucuresti la Dunăre

72995121. O. MA 39/24 aprilie 2008 - M. Of. nr. 346 - 06.V.2008
al ministrului apărării pentru delegarea către seful Directiei management resurse umane a competentei îndeplinirii atributiilor privind coordonarea si controlul Universitătii Nationale de Apărare „Carol I”
Rectificare - M. Of. nr. 388 - 22.V.2008

71663122. DEC. CC 97/07 februarie 2008 - M. Of. nr. 169 - 05.III.2008
asupra cererii formulate de Presedintele României, domnul Traian Băsescu, privind existenta unui conflict juridic de natură constitutională între Guvernul României si Consiliul Suprem de Apărare a Tăriii

71437123. H. G 166/20 februarie 2008 - M. Of. nr. 136 - 21.II.2008
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2008 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

71192124. D. PRES 212/05 februarie 2008 - M. Of. nr. 104 - 11.II.2008
privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa”

71045125. OG. G 8/30 ianuarie 2008 - M. Of. nr. 78 - 31.I.2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

69711126. L. P 336/03 decembrie 2007 - M. Of. nr. 839 - 07.XII.2007
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

69712127. D. PRES 1032/30 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 839 - 07.XII.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

68681128. DEC. CC 754/18 septembrie 2007 - M. Of. nr. 717 - 23.X.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si art. 55 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

66598129. L. P 203/02 iulie 2007 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

66599130. D. PRES 669/28 iunie 2007 - M. Of. nr. 454 - 05.VII.2007
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

66128131. D. PRES 605/11 iunie 2007 - M. Of. nr. 397 - 13.VI.2007
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

66076132. L. P 157/06 iunie 2007 - M. Of. nr. 394 - 12.VI.2007
privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

66077133. D. PRES 588/04 iunie 2007 - M. Of. nr. 394 - 12.VI.2007
pentru promulgarea Legii privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine pubtică si sigurantă natională

66059134. DEC. CC 372/17 aprilie 2007 - M. Of. nr. 391 - 11.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tãrii

65958135. H. G 506/30 mai 2007 - M. Of. nr. 378 - 04.VI.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare dig de apărare de la Dunăre, închidere bresă, reabilitare infrastructură de îmbunătătiri funciare afectată de inundatii. închiderea bresei la digul longitudinal de apărare de la Dunăre km 731+000 + km 730+000 de la incinta Ghidici-Rast-Bistret”, judetul Dolj

64547136. O. MAI 163/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 216 - 29.III.2007
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

64278137. L. P 51/12 martie 2007 - M. Of. nr. 194 - 21.III.2007
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

64279138. D. PRES 187/12 martie 2007 - M. Of. nr. 194 - 21.III.2007
privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

64000139. H. G 211/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 163 - 07.III.2007
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2007 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

63688140. H. G 147/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 120 - 19.II.2007
pentru aprobarea plătii contributiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agentiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene si Mecanismului Athena al Uniunii Europene

63700141. H. G 144/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2007
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 272/2006 privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii economici din industria de apărare, pentru personalul care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

63351142. OG. G 15/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

62216143. L. P 477/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

62217144. D. PRES 1395/12 decembrie 2006 - M. Of. nr. 1004 - 18.XII.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

62036145. L. P 446/30 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 990 - 12.XII.2006
privind pregătirea populatiei pentru apărare

62037146. D. PRES 1333/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 990 - 12.XII.2006
pentru promulgarea Legii privind pregătirea populatiei pentru apărare

61921147. L. P 444/30 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2006 privind cresterile salariate ce se vor acorda personalului militar si functionarilor publici cu statut special din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

61922148. D. PRES 1331/28 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 978 - 07.XII.2006
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar si functionarilor publici cu statut special din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

61318149. H. G 1507/25 octombrie 2006 - M. Of. nr. 908 - 08.XI.2006
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.333/2004 pentru aplicarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

61264150. DEC. CC 630/03 octombrie 2006 - M. Of. nr. 903 - 07.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 122 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

60834151. L. P 381/05 octombrie 2006 - M. Of. nr. 846 - 13.X.2006
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

60835152. D. PRES 1157/04 octombrie 2006 - M. Of. nr. 846 - 13.X.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

60585153. O. MAI 1436/18 septembrie 2006 - M. Of. nr. 814 - 03.X.2006
al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea activitătii de avizare a normelor si reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale

60437154. H. G 1247/13 septembrie 2006 - M. Of. nr. 790 - 19.IX.2006
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României”

60119155. H. G 1101/30 august 2006 - M. Of. nr. 750 - 04.IX.2006
pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea NATO- Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetării si tehnologiilor

60097156. OG. G 56/30 august 2006 - M. Of. nr. 746 - 31.VIII.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

59468157. H. G 955/26 iulie 2006 - M. Of. nr. 655 - 28.VII.2006
pentru aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii si a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2006

59425158. L. P 357/25 iulie 2006 - M. Of. nr. 650 - 27.VII.2006
pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

59426159. D. PRES 1007/21 iulie 2006 - M. Of. nr. 650 - 27.VII.2006
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

59292160. L. P 307/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 633 - 21.VII.2006
privind apărarea împotriva incendiilor
Rectificare - M. Of. nr. 788 - 18.IX.2006
Modificari si completari:
-OUG. G 52/03 noiembrie 2015 - M. Of. nr. 828 - 05.XI.2015

59294161. D. PRES 936/11 iulie 2006 - M. Of. nr. 633 - 21.VII.2006
pentru promulgarea Legii privind apărarea împotriva incendiilor

58752162. DEC. PM 78/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 556 - 27.VI.2006
privind eliberarea domnului Ion-Mircea Plângu din functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale

58754163. DEC. PM 80/26 iunie 2006 - M. Of. nr. 556 - 27.VI.2006
privind numirea domnului Corneliu Dobritoiu în functia de secretar de stat pentru integrare euroatlantică si politica de apărare la Ministerul Apărării Nationale

58679164. H. G 802/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 547 - 26.VI.2006
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor la Dunăre, incinta Oltenita-Surlari-Dorobantu, km 422-426“, judetul Călărasi

58618165. H. G 784/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 537 - 21.VI.2006
privind aprobarea încheierii de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor acte aditionale la Contractul de vânzarecumpă rare de actiuni în Banca Comercială Română - S.A. si la Contractul de garantie si asistare la plată si drepturi de coparticipare la apărare

57995166. H. G 614/10 mai 2006 - M. Of. nr. 450 - 24.V.2006
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.424/2004 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază si aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protectie si Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

57703167. OUG. 36/10 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

57576168. H. G 583/03 mai 2006 - M. Of. nr. 403 - 10.V.2006
privind schimbarea denumirii Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare din subordinea Universitătii Nationale de Apărare “Carol I” în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

57321169. L. P 103/25 aprilie 2006 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2006
pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale

57322170. D. PRES 441/20 aprilie 2006 - M. Of. nr. 375 - 02.V.2006
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

57098171. H. G 459/05 aprilie 2006 - M. Of. nr. 344 - 17.IV.2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

56511172. H. G 360/22 martie 2006 - M. Of. nr. 261 - 23.III.2006
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru realizarea în regim de urgentă a unor lucrări de apărare si de prevenire a inundatiilor

56340173. O. MFP 292/22 februarie 2006 - M. Of. nr. 234 - 15.III.2006
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată către fortele armate ale statelor străine membre NATO care iau parte la efortul de apărare comun
Abrogat prin:
-O. MEF 616/29 iunie 2007 - M. Of. nr. 568 - 17.VIII.2007

56089174. H. G 272/02 martie 2006 - M. Of. nr. 203 - 06.III.2006
privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii economici din industria de apărare, pentru personalul care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
Modificari si completari:
-H. G 144/14 februarie 2007 - M. Of. nr. 122 - 19.II.2007

55820175. D. PRES 178/15 februarie 2006 - M. Of. nr. 164 - 21.II.2006
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

55722176. H. G 182/09 februarie 2006 - M. Of. nr. 145 - 15.II.2006
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren

55306177. OG. G 19/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 83 - 30.I.2006
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar si functionarilor publici cu statut special din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

55145178. L. P 21/11 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 56 - 20.I.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

55146179. D. PRES 24/10 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 56 - 20.I.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

55040180. L. P 19/11 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2006
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

55041181. D. PRES 22/10 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 38 - 16.I.2006
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

54143182. H. G 1566/08 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1131 - 14.XII.2005
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

53833183. L. P 334/29 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1090 - 05.XII.2005
pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională-

53834184. D. PRES 1151/25 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1090 - 05.XII.2005
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională

52112185. H. G 969/25 august 2005 - M. Of. nr. 793 - 31.VIII.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviatiei si Apărării Antiaeriene “Henri Coandă“ din Brasov si a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

51233186. H. G 765/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005
pentru modificarea si completarea art. 16 din Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001

51167187. OG. G 30/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 640 - 20.VII.2005
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

51171188. OG. G 31/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 641 - 20.VII.2005
pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
Modificari si completari:
-L. P 21/11 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 56 - 20.I.2006

50657189. H. G 584/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 555 - 29.VI.2005
privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

50596190. L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50597191. D. PRES 521/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50421192. L. P 169/09 iunie 2005 - M. Of. nr. 506 - 15.VI.2005
pentru aderarea României la Acordul privind protectia reciprocă a secretului inventiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, si la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informatiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
Acord privind protectia reciprocă a secretului inventiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare
Acord privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informatiilor tehnice

50422193. D. PRES 491/07 iunie 2005 - M. Of. nr. 506 - 15.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul privind protectia reciprocă a secretului inventiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, si la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informatiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970

49531194. DEC. CC 149/17 martie 2005 - M. Of. nr. 375 - 04.V.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3, art. 77 pct. 1 lit. a) si ale art. 78 lit. c) din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

49155195. L. P 83/07 aprilie 2005 - M. Of. nr. 309 - 13.IV.2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

49156196. D. PRES 205/05 aprilie 2005 - M. Of. nr. 309 - 13.IV.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

48789197. L. P 39/17 martie 2005 - M. Of. nr. 238 - 22.III.2005
privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Conventiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
Protocolul nr. 14 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Conventiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004

48790198. D. PRES 126/16 martie 2005 - M. Of. nr. 238 - 22.III.2005
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Conventiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004

48009199. OG. G 13/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 98 - 28.I.2005
privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională
Modificari si completari:
-OUG. G 63/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 568 - 01.VII.2005

47969200. O. MFP 1711/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 86 - 26.I.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si întocmirea bugetului de stat pentru război

47785201. H. G 2424/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 42 - 13.I.2005
pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protectie si Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

47641202. H. G 2333/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 15 - 05.I.2005
pentru aplicarea de către Ministerul Administratiei si Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

47567203. H. G 2336/14 decembrie 2004 - M. Of. nr. 2 - 03.I.2005
pentru aplicarea de către Serviciul Român de Informatii a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

47443204. H. G 2297/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1262 - 28.XII.2004
privind aprobarea numărului mediu maxim lunar de persoane pe anul 2005 pentru agentii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

47199205. OUG. 130/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Modificari si completari:
-L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005

47171206. D. PRES 1127/10 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1211 - 16.XII.2004
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 14 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Conventiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004

46897207. L. P 562/07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1169 - 09.XII.2004
privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare
Modificari si completari:
-L. P 174/13 mai 2009 - M. Of. nr. 335 - 20.V.2009
Republicare:
-L. P 562/07 decembrie 2004 - M. Of. nr. 764 - 10.XI.2009

46898208. D. PRES 1048/06 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1169 - 09.XII.2004
pentru promulgarea Legii privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

46214209. L. P 458/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

46215210. D. PRES 867/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1069 - 17.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004

45995211. L. P 460/01 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1035 - 09.XI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

45996212. D. PRES 869/29 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1035 - 09.XI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

45273213. H. G 1584/30 septembrie 2004 - M. Of. nr. 910 - 06.X.2004
privind recunoasterea Fundatiei Colegiului National de Apărare ca fiind de utilitate Publică

44063214. H. G 1075/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 702 - 04.VIII.2004
pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme si/sau alunecări de teren

43781215. L. P 345/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 668 - 26.VII.2004
pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950

43782216. D. PRES 587/12 iulie 2004 - M. Of. nr. 668 - 26.VII.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950

43235217. L. P 292/28 iunie 2004 - M. Of. nr. 592 - 01.VII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

43236218. D. PRES 510/25 iunie 2004 - M. Of. nr. 592 - 01.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

43267219. OUG. 58/25 mai 2004 - M. Of. nr. 596 - 01.VII.2004
pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

43017220. L. P 254/16 iunie 2004 - M. Of. nr. 561 - 24.VI.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

43018221. D. PRES 446/14 iunie 2004 - M. Of. nr. 561 - 24.VI.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

42734222. H. G 865/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 519 - 09.VI.2004
privind organizarea în România a Reuniunii anuale a Consortiului PfP al Academiilor de Apărare si Institutelor de Studii de Securitate

42181223. D. PRES 305/11 mai 2004 - M. Of. nr. 436 - 17.V.2004
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

42126224. OUG. 29/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 427 - 12.V.2004
pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

42137225. L. P 146/05 mai 2004 - M. Of. nr. 425 - 12.V.2004
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

42138226. D. PRES 295/04 mai 2004 - M. Of. nr. 425 - 12.V.2004
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

41865227. L. P 127/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 377 - 29.IV.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

41866228. D. PRES 255/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 377 - 29.IV.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

41769229. OUG. 22/15 aprilie 2004 - M. Of. nr. 361 - 26.IV.2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

41182230. H. G 370/18 martie 2004 - M. Of. nr. 287 - 01.IV.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

40975231. H. G 414/23 martie 2004 - M. Of. nr. 274 - 29.III.2004
privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de priorităti si alocare a resurselor pentru apărare

39840232. OUG. 2/05 februarie 2004 - M. Of. 137 - 16.II.2004
pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

39729233. H. G 87/29 ianuarie 2004 - M. Of. 120 - 10.II.2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

39739234. H. G 99/29 ianuarie 2004 - M. Of. 121 - 10.II.2004
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care desfăsoară în anul 2004 activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

38741235. L. P 532/11 decembrie 2003 - M. Of. 901 - 16.XII.2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

38742236. D. PRES 827/09 decembrie 2003 - M. Of. 901 - 16.XII.2003
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

37895237. L. P 477/12 noiembrie 2003 - M. OF. 824 - 20.XI.2003
privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare
Republicare:
-L. P 477/12 noiembrie 2003 - M. Of. nr. 201 - 21.III.2014

37896238. D. PRES 737/10 noiembrie 2003 - M. OF. 824 - 20.XI.2003
pentru promulgarea Legii privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

36858239. H. G 1027/28 august 2003 - M. OF. 646 - 11.IX.2003
privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

36131240. L. P 354/10 iulie 2003 - M. OF. 519 - 18.VII.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

36132241. D. PRES 497/9 iulie 2003 - M. OF. 519 - 18.VII.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

36025242. L. P 328/8 iulie 2003 - M. OF. 507 - 15.VII.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

36026243. D. PRES 463/7 iulie 2003 - M. OF. 507 - 15.VII.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

35640244. H. G 676/12 iunie 2003 - M. OF. 428 - 18.VI.2003
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1598/2002 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

35134245. OUG. 32/8 mai 2003 - M. OF. 344 - 20.V.2003
pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

34678246. L. P 131/11 aprilie 2003 - M. OF. 267 - 17.IV.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

34679247. D. PRES 205/10 aprilie 2003 - M. OF. 267 - 17.IV.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

34436248. L. P 105/2 aprilie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

34437249. D. PRES 170/1 aprilie 2003 - M. OF. 232 - 5.IV.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

34237250. L. P 89/18 martie 2003 - M. OF. 196 - 26.III.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

34238251. D. PRES 134/17 martie 2003 - M. OF. 196 - 26.III.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

34090252. L. P 74/12 martie 2003 - M. OF. 179 - 21.III.2003
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

34091253. D. PRES 117/11 martie 2003 - M. OF. 179 - 21.III.2003
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

33625254. O. MIR 645/18 decembrie 2002 - M. Of. 103 - 19.II.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea numărului maxim de salariati ai agentilor economici din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările si completările ulterioare

40938255. O. MMSS 555/18 decembrie 2002 - M. Of. nr. 103 - 19.II.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind aprobarea numărului maxim de salariati ai agentilor economici din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările si completările ulterioare

33351256. L. P 44/21 ianuarie 2003 - M. Of. 51 - 29.I.2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

33352257. D. PRES 58/20 ianuarie 2003 - M. Of. 51 - 29.I.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

33305258. H. G 1597/18 decembrie 2002 - M. Of. 42 - 27.I.2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

33306259. H. G 1598/18 decembrie 2002 - M. Of. 42 - 27.I.2003
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

33192260. L. P 7/9 ianuarie 2003 - M. Of. 27 - 20.I.2003
pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
Protocolul nr. 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea

33193261. D. PRES 8/7 ianuarie 2003 - M. Of. 27 - 20.I.2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002

32709262. OUG. 189/12 decembrie 2002 - M. Of. 942 - 23.XII.2002
privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională
Modificari si completari:
L. P 146/05 mai 2004 - M. Of. nr. 425 - 12.V.2004
-L. P 354/10 iulie 2003 - M. OF. 519 - 18.VII.2003
-OG. G 30/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 640 - 20.VII.2005
-OUG. 36/10 mai 2006 - M. Of. nr. 420 - 16.V.2006

32710263. OUG. 190/12 decembrie 2002 - M. Of. 942 - 23.XII.2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

32593264. OUG. 180/6 decembrie 2002 - M. Of. 924 - 18.XII.2002
privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

32509265. OUG. 175/27 noiembrie 2002 - M. Of. 911 - 14.XII.2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

32211266. H. G 1297/20 noiembrie 2002 - M. Of. 864 - 29.XI.2002
privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale pentru prevenirea si apărarea împotriva efectelor seismice si alunecărilor de teren, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 438/1996

31819267. H. G 1191/24 octombrie 2002 - M. Of. 804 - 5.XI.2002
privind înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, care va functiona în structura Colegiului Baltic de Apărare

31669268. DEC. CC 255/24 septembrie 2002 - M. Of. 778 - 25.X.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

31629269. OUG. 132/10 octombrie 2002 - M. Of. 770 - 23.X.2002
pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

31352270. D. PRES 771/26 septembrie 2002 - M. Of. 723 - 3.X.2002
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002

30568271. H. G 764/18 iulie 2002 - M. Of. 554 - 29.VII.2002
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

30286272. L. P 457/8 iulie 2002 - M. Of. 505 - 12.VII.2002
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

30287273. D. PRES 626/4 iulie 2002 - M. Of. 505 - 12.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

30189274. L. P 415/27 iunie 2002 - M. Of. 494 - 10.VII.2002
privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

30190275. D. PRES 574/27 iunie 2002 - M. Of. 494 - 10.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

30173276. L. P 404/20 iunie 2002 - M. Of. 493 - 9.VII.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

30174277. D. PRES 560/19 iunie 2002 - M. Of. 493 - 9.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

30057278. H. G 649/20 iunie 2002 - M. Of. 468 - 1.VII.2002
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

30029279. OUG. 95/20 iunie 2002 - M. Of. 463 - 28.VI.2002
privind industria de apărare

29982280. L. P 403/20 iunie 2002 - M. Of. 455 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

29983281. D. PRES 559/19 iunie 2002 - M. Of. 455 - 27.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

29933282. L. P 380/13 iunie 2002 - M. Of. 448 - 26.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

29934283. D. PRES 533/11 iunie 2002 - M. Of. 448 - 26.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

29881284. H. G 590/13 iunie 2002 - M. Of. 439 - 24.VI.2002
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

29836285. L. P 388/13 iunie 2002 - M. Of. 429 - 20.VI.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

29837286. D. PRES 542/11 iunie 2002 - M. Of. 429 - 20.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

29274287. H. G 444/9 mai 2002 - M. Of. 321 - 15.V.2002
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

28532288. H. G 234/13 martie 2002 - M. Of. 193 - 21.III.2002
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1295/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

28533289. H. G 252/13 martie 2002 - M. Of. 193 - 21.III.2002
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

28288290. L. P 79/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

28289291. D. PRES 136/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

28216292. OUG. 15/14 februarie 2002 - M. Of. 143 - 25.II.2002
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

27920293. L. P 50/16 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

27921294. D. PRES 58/14 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

27401295. H. G 1295/20 decembrie 2001 - M. Of. 849 - 29.XII.2001
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare

27366296. OUG. 169/13 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

27367297. OUG. 170/13 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

27207298. H. G 1186/27 noiembrie 2001 - M. Of. 815 - 18.XII.2001
pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională si a listei aferente acestora
Modificari si completari:
-H. G 765/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005
Abrogat prin:
-OUG. 34/19 aprilie 2006 - M. Of. nr. 418 - 15.V.2006

27101299. O. MFP 2249/26 noiembrie 2001 - M. Of. 793 - 13.XII.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001

40768300. O. MMSS 690/26 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 793 - 13.XII.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001

26146301. L. P 565/19 octombrie 2001 - M. Of. 688 - 30.X.2001
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

26147302. D. PRES 8022/17 octombrie 2001 - M. Of. 688 - 30.X.2001
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare

25978303. OUG. 126/11 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale

25709304. OUG. 118/20 septembrie 2001 - M. Of. 612 - 28.IX.2001
pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare

25673305. O. MI 138/5 septembrie 2001 - M. Of. 606 - 26.IX.2001
al Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005
Modificari si completari:
-O. MAI 349/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004

25543306. O. MI 85/14 iunie 2001 - M. Of. 573 - 13.IX.2001
al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare împotriva incendiilor
Modificari si completari:
-O. MAI 349/01 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004

25002307. H. G 665/12 iulie 2001 - M. Of. 419 - 27.VII.2001
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Companiei Nationale “Apele Române” - S.A., Directia Apelor Jiu Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lucrării hidrotehnice “Apărare de inundatii a Municipiului Craiova de apele provenite de pe versantii limitrofi”

24871308. L. P 431/18 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea împotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta în caz de dezastre

24872309. D. PRES 583/17 iulie 2001 - M. Of. 403 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unitatilor militare de protectie civila de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 pri vind apararea împotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civila pentru interventie de urgenta în caz de dezastre

24755310. L. P 390/10 iulie 2001 - M. Of. 389 - 17.VII.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

24756311. D. PRES 535/9 iulie 2001 - M. Of. 389 - 17.VII.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

24559312. H. G 565/14 iunie 2001 - M. Of. 356 - 3.VII.2001
privind transferul unor societati comerciale din cadrul sectorului productiei de aparare din portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

24296313. L. P 304/7 iunie 2001 - M. Of. 308 - 11.VI.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

24297314. D. PRES 409/6 iunie 2001 - M. Of. 308 - 11.VI.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

23961315. DEC. CC 74/6 martie 2001 - M. Of. 240 - 11.V.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 11 alin. 1 si 2 din anexa nr. 7 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

23958316. H. CSAT 48/26 aprilie 2001 - M. Of. 239 - 10.V.2001
a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind unele măsuri referitoare la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

23690317. H. G 375/4 aprilie 2001 - M. Of. 192 - 17.IV.2001
privind trecerea unor societăti comer­ciale din cadrul sectorului productiei de apărare, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

23677318. L. P 179/11 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

23678319. D. PRES 237/10 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

23511320. L. P 126/3 aprilie 2001 - M. Of. 170 - 4.IV.2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

23512321. D. PRES 179/30 martie 2001 - M. Of. 170 - 4.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

23437322. L. P 101/26 martie 2001 - M. Of. 158 - 29.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar si a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

23438323. D. PRES 149/23 martie 2001 - M. Of. 158 - 29.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar si a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională

23332324. H. CSAT 40/19 martie 2001 - M. Of. 144 - 23.III.2001
a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind demisia directorului adjunct al Serviciului de Informatii Externe

23220325. OUG. 38/8 martie 2001 - M. Of. 129 - 15.III.2001
pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

23111326. L. P 29/5 martie 2001 - M. Of. 116 - 7.III.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/1999 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

23112327. D. PRES 64/2 martie 2001 - M. Of. 116 - 7.III.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/1999 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

22882328. H. CSAT 24/12 februarie 2001 - M. Of. 77 - 14.II.2001
a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind numirea directorului Serviciului de Informatii Externe

22883329. H. CSAT 25/12 februarie 2001 - M. Of. 77 - 14.II.2001
a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind unele masuri referitoare la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

22455330. DEC. CC 244/23 noiembrie 2000 - M. Of. 02 - 05.I.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 11 alin. 1 si 2 din anexa nr. 7 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, nrecum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

39138331. H. G 1183/28 noiembrie 2000 - M. Of. 627 - 25.XII.2000
privind recunoasterea Organizatiei pentru Apărarea Drepturilor Omului – O.A.D.O. ca fiind de utilitate publică

8569332. H. G 1088/9 noiembrie 2000 - M. Of. 619 - 30.XI.2000
pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă

22021333. OUG. 232/24 noiembrie 2000 - M. Of. 613 - 29.XI.2000
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizeaza produse si presteaza servicii pentru institutiile publice din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

22016334. OUG. 227/24 noiembrie 2000 - M. Of. 606 - 25.XI.2000
pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

8511335. H. G 1008/26 octombrie 2000 - M. Of. 552 - 8.XI.2000
privind programul-cadru de restructurare a sectorului productiei de apărare

21979336. OUG. 179/26 octombrie 2000 - M. Of. 535 - 31.X.2000
privind trecerea unitătilor militare de protectie civilă de la Ministerul Apărării Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilă pentru interventie de urgentă în caz de dezastre

21968337. OUG. 167/13 octombrie 2000 - M. Of. 523 - 24.X.2000
privind unele măsuri de protectie socială a personalului din sectorul productiei de apărare

8354338. H. G 842/21 septembrie 2000 - M. Of. 483 - 3.X.2000
pentru aprobarea Acordului specific dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Portugalia privind cooperarea în domeniul materialelor pentru aparare semnat la Bucuresti la 3 iunie 2000
Acord specific între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării Nationale din Portugalia privind cooperarea în domeniul materialelor pentru apărare

21241339. OG. G 114/31 august 2000 - M. Of. 425– 1.IX.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

7908340. H. G 532/22 iunie 2000 - M. Of. 306 - 4.VII.2000
pentru completarea si modificarea Hotărării Guvernului nr. 174/2000 privind unele măsuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr.78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apărare

8311341. H. G 174/13 martie 2000 - M. Of. 111 - 14.III.2000
privind unele masuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare

7338342. D. PRES 403/29 noiembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

7339343. D. PRES 404/29 noiembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

18937344. L. P 180/2 decembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

18938345. L. P 181/2 decembrie 1999 - M. Of. 590 - 3.XII.1999
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 123/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

20695346. O. MAPM 782/1 septembrie 1999 - M. Of. 572bis - 24.XI.1999
privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare împotriva inundatiilor

22362347. OUG. 145/30 septembrie 1999 - M. Of. 481 - 5.X.1999
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

41276348. OUG. 145/30 septembrie 1999 - M. Of. nr. 481 - 05.X.1999
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

17107349. H. G 638/5 august 1999 - M. Of. 385 - 13.VIII.1999
pentru aprobarea Regulamentului de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa împotriva inundatiilor si gheturilor

7196350. D. PRES 257/19 iulie 1999 - M. Of. 347 - 22.VII.1999
pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

18895351. L. P 138/20 iulie 1999 - M. Of. 347 - 22.VII.1999
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii
Modificari si completari:
-OG. G 56/30 august 2006 - M. Of. nr. 746 - 31.VIII.2006
-OG. G 15/31 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 81 - 01.II.2007

16948352. H. G 466/10 iunie 1999 - M. Of. 289 - 23.VI.1999
privind infiintarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Aparare pe lânga Academia Aviatiei si Apararii Antiaeriene "Henri Coanda" din Brasov

7123353. D. PRES 184/1 iunie 1999 - M. Of. 255 - 3.VI.1999
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la Washington la 30 martie 1998

18857354. L. P 100/2 iunie 1999 - M. Of. 255 - 3.VI.1999
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la Washington la 30 martie 1998

22267355. OUG. 38/5 aprilie 1999 - M. Of. 140 - 6.IV.1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare

41254356. H. G 179/18 martie 1999 - M. Of. nr. 121 - 24.III.1999
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Tărilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Haga la 13 noiembrie 1998
Memorandum de întelegere între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Tărilor de Jos privind schimbul de date si cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare

21682357. OG. G 3/25 ianuarie 1999 - M. Of. 28 - 26.I.1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la Washington la 30 martie 1998
Acord intre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in domeniul contracararii proliferarii armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare

6940358. D. PRES 1/5 ianuarie 1999 - M. Of. 4 - 13.I.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

18758359. L. P 1/7 ianuarie 1999 - M. Of. 4 - 13.I.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

22202360. OUG. 45/2 decembrie 1998 - M. Of. 466 - 4.XII.1998
privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

16538361. H. G 786/10 noiembrie 1998 - M. Of. 430 - 12.XI.1998
privind stabilirea normelor de consum de combustibil si a stocurilor normate de combustibil pentru institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

6808362. D. PRES 356/17 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importante pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

20187363. L. P 192/21 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importante pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare

22183364. OUG. 26/9 octombrie 1998 - M. Of. 387 - 12.X.1998
privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

21671365. OG. G 123/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si industriei de aparare

21590366. OG. G 42/24 iulie 1998 - M. Of. 278 - 27.VII.1998
privind majorarea soldelor personalului militar si a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

38381367. OG. G 26/1994 Republicare - M. Of. 144 - 9.IV.1998
privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

6552368. D. PRES 97/18 martie 1998 - M. Of. 120 - 20.III.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1997 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

20058369. L. P 62/20 martie 1998 - M. Of. 120 - 20.III.1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1997 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

21579370. OG. G 31/30 ianuarie 1998 - M. Of. 41 - 30.I.1998
pentru aprobarea scutirii de la plata texei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Român de Informatii Externe si industriei de aparare
Modificari si completari:
-OG. G 123/29 august 1998 - M. Of. 328 - 29.VIII.1998
Legea nr. 192/21 octombrie 1998 - M. Of. 405 - 23.X.1998
-OUG. 45/2 decembrie 1998 - M. Of. 466 - 4.XII.1998

40487371. L. P 135/24 iulie 1997 - M. Of. nr. 172 - 28.VII.1997
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

40488372. D. PRES 443/23 iulie 1997 - M. Of. nr. 172 - 28.VII.1997
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

6071373. D. PRES 133/2 aprilie 1997 - M. Of. 58 - 8.IV.1997
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri pentru protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

19821374. L. P 46/4 aprilie 1997 - M. Of. 58 - 8.IV.1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/1996 privind unele masuri pentru protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

19678375. L. P 46/5 iunie 1996 - M. Of. 120 - 11.VI.1996
privind pregatirea populatiei pentru aparare
Modificari si completari:
-OUG. 38/5 aprilie 1999 - M. Of. 140 - 6.IV.1999
-OUG. 50/15 iunie 2004 - M. Of. nr. 595 - 01.VII.2004

21346376. ORD. G 26/22 iulie 1994 republicare - M. Of. 144 - 9.IV.1998
privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
A fost publicata prima data in M. Of. 198 - 29.VII.1994
Rectificare: - M. Of. 242/29 august 1994
Modificari si completari:
OUG. 23/2 iunie 1997 - M. Of. 111 - 4.VI.1997


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi