S-au gasit 54 rezultate in 0.1571 secunde.
Inapoi

1449331. O. MTU 798/18 aprilie 2018 - M. Of. nr. 394 - 08.V.2018
al ministrului turismului pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 65/2013

1330982. O. ANTU 415/05 septembrie 2016 - M. Of. nr. 708 - 13.IX.2016
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publică, a licentelor si brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Turism nr. 65/2013

1134543. H. G 728/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 617 - 03.X.2013
privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Dezvoltării Rurale si Alimentatiei din Republica Elena în domeniul agriculturii, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011
Memorandum din 28 iunie 2011 între Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Dezvoltării Rurale si Alimentatiei din Republica Elena în domeniul agriculturii

1077254. H. G 1102/14 noiembrie 2012 - M. Of. nr. 778 - 19.XI.2012
privind aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Belarus, semnat la Minsk la 15 septembrie 2011
Acord de cooperare în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Belarus

614535. O. ANSVSA 245/11 octombrie 2006 - M. Of. nr. 926 - 15.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002

503496. O. MAPDR 392/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 495 - 13.VI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor, cu modificările ulterioare

383127. O. MAPAM 1013/8 decembrie 2003 - M. OF. 890 - 13.XII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru modificarea art. 1 din Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 391/2003 privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor

377418. H. G 1250/24 octombrie 2003 - M. OF. 797 - 12.XI.2003
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii, Silviculturii si Alimentatiei din Republica Slovenia privind cooperarea în domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2003
Acord între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii, Silviculturii si Alimentatiei din Republica Slovenia privind cooperarea în domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii

365069. O. MAPAM 487/25 iulie 2003 - M. OF. 579 - 13.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animală, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică

3649710. O. MAPAM 479/23 iulie 2003 - M. OF. 577 - 12.VIII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăăurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, cu modificările si completările ulterioare

3566111. O. MAAP 391/10 iunie 2003 - M. OF. 430 - 19.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind predarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, care face obiectul vânzării de către Regia Natională a Pădurilor
Modificari si completari:
-O. MAPDR 392/01 iunie 2005 - M. Of. nr. 495 - 13.VI.2005

3543712. O. MAAP 258/8 aprilie 2003 - M. OF. 392 - 6.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală si de sănătate publică, precum si certificarea veterinară pentru activitătile de import de carne tocată si carne preparată din tări terte

3538613. H. G 575/21 mai 2003 - M. OF. 385 - 4.VI.2003
privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov, si trecerea fără plată a obiectivului de investitii “Păstrăvăria Gârcin” din patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor în patrimoniul Universitătii “Transilvania” din Brasov

3515114. O. MAP 224/9 mai 2003 - M. OF. 347 - 21.V.2003
al Ministrului Administratiei Publice pentru modificarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei Publice si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 127/202/2002

3869615. O. MAAP 294/08 mai 2003 - M. Of. 347 - 21.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Administratiei Publice si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 127/202/2002

3512116. O. MAAP 337/14 mai 2003 - M. OF. 341 - 20.V.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea punctului II.1 din Instructiunile de organizare si desfăsurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitatie publică deschisă cu preselectie, anexă la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 233/2003

3478817. O. MAAP 231/26 martie 2003 - M. OF. 280 - 22.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile specifice de sănătate publică pentru punerea pe piată a unor tipuri de ouă

3462018. O. MAAP 559/4 decembrie 2002 - M. OF. 257 - 14.IV.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică si de sănătate a animalelor, care reglementează producerea si comercializarea cărnii de iepure si a cărnii de vânat de crescătorie

3397819. O. MAAP 119/14 februarie 2003 - M. Of. 159 - 12.III.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală si de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic si la comercializarea cărnii de vânat sălbatic

3373120. O. MAAP 105/10 februarie 2003 - M. Of. 121 - 26.II.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de evaluare a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului prin achizitionare de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de negociere a contractelor de vânzare-cumpărare ce urmează să fie încheiate pentru includerea în fondul forestier proprietate publică a statului a terenurilor achizitionate prin Regia Natională a Pădurilor

3370221. O. MAAP 98/6 februarie 2003 - M. Of. 115 - 24.II.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor, precum si a modelului de contract de concesiune
Abrogat prin:
-O. MAPDR 7/17 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 91 - 27.I.2005

3270422. O. MAAP 577/9 decembrie 2002 - M. Of. 940 - 23.XII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea Instructiunilor privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii si autorizarea functionării structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând comunelor, oraselor si municipiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 116/2002

3208323. O. MAAP 516/5 noiembrie 2002 - M. Of. 841 - 21.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2003 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

3168924. O. MAAP 461/7 octombrie 2002 - M. Of. 782 - 28.X.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării pe destinatii a volumului de masă lemnoasă aprobat pentru recoltare în anul 2002 din pădurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

3121625. O. MAAP 420/17 septembrie 2002 - M. Of. 698 - 24.IX.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea modelelor de acte aditionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în temeiul Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

3077426. O. MAAP 303/15 iulie 2002 - M. Of. 599 - 13.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002

3077527. O. MAAP 319/19 iulie 2002 - M. Of. 599 - 13.VIII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii
Abrogat prin:
-O. MAPDR 1306/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 32 - 13.I.2006

3024028. H. G 697/3 iulie 2002 - M. Of. 499 - 11.VII.2002
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei

3013529. O. MAAP 247/12 iunie 2002 - M. Of. 484 - 5.VII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea licitatiei publice cu strigare ca metodă de privatizare a societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă

2997830. H. G 588/13 iunie 2002 - M. Of. 454 - 27.VI.2002
pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, semnat la Manila la 19 februarie 2002
Memorandum de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine

2947631. O. MAP 127/8 mai 2002 - M. Of. 359 - 29.V.2002
al Ministrului Administratiei Publice si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

3862132. O. MAAP 202/8 mai 2002 - M. Of. 359 - 29.V.2002
al Ministrului Administratiei Publice si al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare

2888033. H. G 327/4 aprilie 2002 - M. Of. 258 - 17.IV.2002
privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia sanitară veterinară Ilfov

2883734. H. G 324/4 aprilie 2002 - M. Of. 254 - 16.IV.2002
privind transmiterea fără plată a unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

2867335. O. MAAP 130/22 martie 2002 - M. Of. 224 - 3.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animală, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor si sănătatea publică

2860636. O. MAAP 116/13 martie 2002 - M. Of. 209 - 28.III.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii si autorizarea functionării structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând comunelor, oraselor si municipiilor

2807837. O. MAAP 50/5 februarie 2002 - M. Of. 109 - 8.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală

2783338. O. MAAP 33/24 ianuarie 2002 - M. Of. 64 - 29.I.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată si a celor proprietate publică apartinând comunelor, oraselor si municipiilor

2737639. H. G 1289/20 decembrie 2001 - M. Of. 845 - 28.XII.2001
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt, semnat la Cairo la 28 iunie 2001
Acord privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt

2642240. O. MAAP 400/23 octombrie 2001 - M. Of. 742 - 21.XI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală

2618441. O. MAAP 388/15 octombrie 2001 - M. Of. 693 - 31.X.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind aprobarea repartizării volumului de masă lemnoasă pe picior, care se va recolta în anul 2001, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si din păsunile împădurite si pădurile aflate în administrarea persoanelor juridice, altele decât Regia Natională a Pădurilor

2588442. O. MAAP 326/21 august 2001 - M. Of. 646 - 16.X.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind abilitarea oficiilor de studii pedologice si agrochimice judetene si a directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sa îndeplineasca atributiile prevazute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicata

2571743. H. G 929/20 septembrie 2001 - M. Of. 613 - 28.IX.2001
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Public, prin Parchetul de pe lânga Judecatoria Craiova, în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului Dolj

2546544. H. G 818/23 august 2001 - M. Of. 553 - 5.IX.2001
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii din Republica Slovaca privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
Acord între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii din Republica Slovaca privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare

2535645. H. G 812/23 august 2001 - M. Of. 519 - 30.VIII.2001
privind transmiterea, fara plata, a unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Oficiul judetean de consultanta agricola Gorj, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea "Constantin Brâncusi" din Târgu Jiu

858146. H. G 1100/9 noiembrie 2000 - M. Of. 611 - 28.XI.2000
pentru aprobarea închirierii unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

854947. H. G 1058/6 noiembrie 2000 - M. Of. 566 - 15.XI.2000
privind darea în folosintă gratuită Fundatiei Umanitare "Columna", pe o perioadă de 5 ani, a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Directia Judeteană pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Neamt

799948. H. G 630/13 iulie 2000 - M. Of. 353 - 28.VII.2000
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti, în administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, pentru Directia fitosanitară a Municipiului Bucuresti

780849. H. G 422/19 mai 2000 - M. Of. 237 - 30.V.2000
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabã Sirianã privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Damasc la 29 august 1999
Acordîntre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabã Sirianã privind cooperarea în domeniul agriculturii

769950. H. G 310/19 aprilie 2000 - M. Of. 187 - 2.V.2000
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Albania, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 1999
Acord privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare între Ministerul
Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Republica Albania

2064351. O. MAA 4/13 ianuarie 2000 - M. Of. 62 - 11.II.2000
pentru completarea anexei „Norma sanitara veterinara privind conditiile si procedura de avizare sanitara veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animala, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica“ la Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 70/1998

2063852. O. MAA 140/12 noiembrie 1999 - M. Of. 648 - 30.XII.1999
privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de imbunatatiri funciare, in scopul participarii acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii si a executarii lucrarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publica din domeniul agricol, organizate potrivit legii, aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 30/1998

1739953. H. G 951/15 noiembrie 1999 - M. Of. 568 - 22.XI.1999
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Industriei Prelucrãtoare din Republica Moldova privind colaborarea economicã si tehnico-stiintificã în domeniul agriculturii si industriei alimentare, semnat la Bucuresti la 31 august 1999

1729754. H. G 843/14 octombrie 1999 - M. Of. 510 - 21.X.1999
privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turistice


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi