S-au gasit 594 rezultate in 0.2046 secunde.
Inapoi

1469941. O. ANAF 1960/06 august 2018 - M. Of. nr. 700 - 10.VIII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activitătii de distributie si comercializare angro de băuturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1460022. O. ANAF 1627/29 iunie 2018 - M. Of. nr. 575 - 06.VII.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016

1451783. O. MFP 2045/14 mai 2018 - M. Of. nr. 430 - 21.V.2018
al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor privind plătitorii de impozite si taxe înregistrati (agenti economici si institutii publice

1446284. O. MT 401/02 aprilie 2018 - M. Of. nr. 341 - 19.IV.2018
al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL -RNTR-6

1440265. O. ANAF 627/08 martie 2018 - M. Of. nr. 238 - 19.III.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agentia Natională de Administrare Fiscală

1430496. O. ANAF 146/18 ianuarie 2018 - M. Of. nr. 87 - 30.I.2018
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

1426207. DEC. ICCJ 83/20 noiembrie 2017 - M. Of. nr. 17 - 08.I.2018
privind pronuntarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: „în interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice, cu modificările ulterioare (Legea nr. 22/1969), contractul individual de muncă al persoanei angajate ca gestionar sau având si atributii de gestionar, care a fost condamnată definitiv pentru una din infractiunile prevăzute de textul indicat la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii penale de condamnare?
În ipoteza unui răspuns afirmativ, textul legal - art. 4 din Legea nr. 22/1969 - reglementează un caz special, distinct de încetare de drept a raporturilor de muncă sau încetarea de drept operează prin interpretarea si aplicarea extensivă a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul muncii), fiind, în consecintă, obligatorie si emiterea unei decizii potrivit art. 56 alin. (2) din Codul muncii?”

1351588. O. ANAF 3619/16 decembrie 2016 - M. Of. nr. 1023 - 20.XII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializeazã în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

1325829. O. ANAF 2329/05 august 2016 - M. Of. nr. 626 - 16.VIII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activitătii de distributie si comercializare angro de băuturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

13181610. O. ANAF 1886/24 iunie 2016 - M. Of. nr. 500 - 05.VII.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane
Rectificare - M. Of. nr. 601 - 08.VIII.2016

13164111. O. ANAF 1849/17 iunie 2016 - M. Of. nr. 474 - 24.VI.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

13107412. O. ANAF 1510/09 mai 2016 - M. Of. nr. 387 - 20.V.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, precum si a modelului si continutului unor formulare

12956413. O. ANAF 829/23 februarie 2016 - M. Of. nr. 179 - 10.III.2016
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatiile EMCS-RO de control al miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize si de depunere online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile

11857514. O. ANAF 1731/27 iunie 2014 - M. Of. nr. 489 - 01.VII.2014
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare si reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

11342015. H. G 733/25 septembrie 2013 - M. Of. nr. 612 - 02.X.2013
pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori“, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.“ - S. A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

11291416. H. G 637/21 august 2013 - M. Of. nr. 546 - 29.VIII.2013
pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." — S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

11231417. DEC. CC 308/13 iunie 2013 - M. Of. nr. 461 - 25.VII.2013
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) teza a două si cea finală, ale art. 11 alin. (3) teza finală si ale art. 14 alin. (2) si din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

10728218. H. G 1003/17 octombrie 2012 - M. Of. nr. 720 - 24.X.2012
pentru aprobarea listei cuprinzând 4 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.”- S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

10641719. O. ANAF 1834/08 august 2012 - M. Of. nr. 595 - 20.VIII.2012
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile

10354120. H. G 236/27 martie 2012 - M. Of. nr. 219 - 02.IV.2012
pentru aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50 000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

10301221. O. ANAF 208/24 februarie 2012 - M. Of. nr. 145 - 05.III.2012
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile

10297622. O. MADR 41/28 februarie 2012 - M. Of. nr. 140 - 01.III.2012
al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole

10045123. H. G 1017/12 octombrie 2011 - M. Of. nr. 750 - 25.X.2011
pentru aprobarea unui obiectiv de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

10009624. O. ANAF 3139/16 septembrie 2011 - M. Of. nr. 699 - 03.X.2011
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, a modelului si continutului formularului “Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat”, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat

9931225. H. G 829/17 august 2011 - M. Of. nr. 592 - 22.VIII.2011
privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucuresti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

9914126. H. G 780/03 august 2011 - M. Of. nr. 567 - 10.VIII.2011
pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, si a caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

9753427. H. G 474/11 mai 2011 - M. Of. nr. 339 - 16.V.2011
pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

9544828. O. ANAF 90/26 ianuarie 2011 - M. Of. nr. 77 - 31.I.2011
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea onlinea declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrărilor de produse accizabile

9443529. H. G 1247/08 decembrie 2010 - M. Of. nr. 834 - 13.XII.2010
privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

9418630. O. ANAF 7630/18 noiembrie 2010 - M. Of. nr. 804 - 02.XII.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

9382531. DEC. CC 1156/28 septembrie 2010 - M. Of. nr. 764 - 16.XI.2010
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24-26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

9295832. O. ANAF 2491/15 septembrie 2010 - M. Of. nr. 656 - 23.IX.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

9276333. H. G 929/01 septembrie 2010 - M. Of. nr. 632 - 08.IX.2010
pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

9163234. O. ANAF 6504/08 iulie 2010 - M. Of. nr. 493 - 16.VII.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

8937435. O. ANAF 1667/25 martie 2010 - M. Of. nr. 201 - 30.III.2010
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Procedurii si conditiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009

8773736. O. ANAF 3652/24 decembrie 2009 - M. Of. nr. 14 - 11.I.2010
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

8727237. H. G 1545/09 decembrie 2009 - M. Of. nr. 884 - 17.XII.2009
pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

8651438. O. ANAF 1673/18 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 792 - 19.XI.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009

8644239. H. G 1338/11 noiembrie 2009 - M. Of. nr. 781 - 16.XI.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8617840. O. ME 1918/26 octombrie 2009 - M. Of. nr. 750 - 04.XI.2009
al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de către agentii economici cu activitate industrială

8619141. H. G 1275/28 octombrie 2009 - M. Of. nr. 752 - 04.XI.2009
pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu b populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

8533342. O. ANAF 2578/01 octombrie 2009 - M. Of. nr. 669 - 07.X.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicatia natională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului

8528043. O. MTI 866/18 august 2009 - M. Of. nr. 662 - 05.X.2009
al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

8490844. H. G 1017/09 septembrie 2009 - M. Of. nr. 633 - 24.IX.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Brăila, municipiul Brăila, Str. Viilor - str. Vadul Catagatei, etapa IM", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8454045. O. ANAF 1378/28 iulie 2009 - M. Of. nr. 585 - 24.VIII.2009
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

8419446. H. G 828/22 iulie 2009 - M. Of. nr. 543 - 05.VIII.2009
pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A., în calitate de agentie de implementare

8370747. O. ANAF 1614/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 481 - 13.VII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO

8365648. O. ANAF 1627/24 iunie 2009 - M. Of. nr. 471 - 08.VII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS)

8347049. O. ANAF 1615/22 iunie 2009 - M. Of. nr. 454 - 01.VII.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

8325350. O. ANAF 1554/18 iunie 2009 - M. Of. nr. 429 - 24.VI.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

8315051. H. G 694/10 iunie 2009 - M. Of. nr. 415 - 17.VI.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8291152. DEC. CC 524/09 aprilie 2009 - M. Of. nr. 401 - 12.VI.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilorcu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

8284153. H. G 676/03 iunie 2009 - M. Of. nr. 394 - 11.VI.2009
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

8153754. O. MAI 58/15 aprilie 2009 - M. Of. nr. 269 - 24.IV.2009
al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind abrogarea Ordinului ministrului de interne nr. 90/2001 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de îndrumare, control si constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

8050355. DEC. CC 257/24 februarie 2009 - M. Of. nr. 173 - 19.III.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

7967956. O. ANAF 691/18 februarie 2009 - M. Of. nr. 106 - 20.II.2009
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea si identificare operatorilor economici stabiliti în România

7906357. DEC. CC 29/13 ianuarie 2009 - M. Of. nr. 50 - 28.I.2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si ale art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

7849058. DEC. CC 1311/02 decembrie 2008 - M. Of. nr. 884 - 29.XII.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Rectificare - M. Of. nr. 151 - 11.III.2009

7836659. H. G 1686/17 decembrie 2008 - M. Of. nr. 872 - 23.XII.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7813860. O. ANAF 7898/12 decembrie 2008 - M. Of. nr. 851 - 18.XII.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

7746561. H. G 1487/19 noiembrie 2008 - M. Of. nr. 795 - 27.XI.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7553762. DEC. CC 827/08 iulie 2008 - M. Of. nr. 636 - 03.IX.2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) si (3), art. 5 si art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

7526863. H. G 827/13 august 2008 - M. Of. nr. 614 - 20.VIII.2008
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7522664. H. G 825/13 august 2008 - M. Of. nr. 609 - 18.VIII.2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

7498865. O. ANAF 5823/23 iulie 2008 - M. Of. nr. 581 - 01.VIII.2008
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel national
Abrogat prin:
-O. ANAF 1599/22 octombrie 2009 - M. Of. nr. 876 - 16.XII.2009

7323666. O. ANAF 800/12 mai 2008 - M. Of. nr. 378 - 19.V.2008
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, al autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si a instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat

7272167. O. MT 343/12 martie 2008 - M. Of. nr. 309 - 21.IV.2008
al ministrului transporturilor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

7272268. O. MEF 1064/07 aprilie 2008 - M. Of. nr. 309 - 21.IV.2008
al ministrului economiei si finantelor pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

6938369. DEC. CC 989/06 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 794 - 22.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6920570. H. G 1363/12 noiembrie 2007 - M. Of. nr. 776 - 15.XI.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6908971. DEC. CC 897/16 octombrie 2007 - M. Of. nr. 763 - 12.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6897872. DEC. CC 825/02 octombrie 2007 - M. Of. nr. 750 - 05.XI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6776473. H. G 994/28 august 2007 - M. Of. nr. 606 - 03.IX.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II”

6776574. H. G 995/28 august 2007 - M. Of. nr. 606 - 03.IX.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6677075. H. G 715/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 477 - 17.VII.2007
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului rir. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6676276. H. G 722/04 iulie 2007 - M. Of. nr. 475 - 16.VII.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6668777. O. ANAF 6538/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 466 - 11.VII.2007
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS)

6665778. DEC. CC 571/07 iunie 2007 - M. Of. nr. 464 - 10.VII.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6644579. DEC. CC 529/31 mai 2007 - M. Of. nr. 431 - 28.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

6640980. H. G 611/20 iunie 2007 - M. Of. nr. 427 - 27.VI.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6638281. DEC. CC 530/31 mai 2007 - M. Of. nr. 423 - 25.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6633782. DEC. CC 507/29 mai 2007 - M. Of. nr. 418 - 22.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza apărate de marcat electronice fiscale

6622483. DEC. CC 508/29 mai 2007 - M. Of. nr. 410 - 19.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control si art. 10 lit. 0 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6622584. DEC. CC 509/29 mai 2007 - M. Of. nr. 410 - 19.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6622685. DEC. CC 510/29 mai 2007 - M. Of. nr. 410 - 19.VI.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6581286. DEC. CC 459/15 mai 2007 - M. Of. nr. 361 - 28.V.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6500087. DEC. CC 272/22 martie 2007 - M. Of. nr. 271 - 24.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6498888. DEC. CC 209/13 martie 2007 - M. Of. nr. 269 - 20.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6491389. DEC. CC 219/13 martie 2007 - M. Of. nr. 260 - 18.IV.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6446490. DEC. CC 161/27 februarie 2007 - M. Of. nr. 213 - 29.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 10 IfL b) si c), art 11 alin. (1) lit. a)- b) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6397891. H. G 212/28 februarie 2007 - M. Of. nr. 160 - 07.III.2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

6398792. DEC. CC 146/20 februarie 2007 - M. Of. nr. 162 - 07.III.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (3) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6371593. DEC. CC 27/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 125 - 20.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6341494. DEC. CC 39/11 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 88 - 05.II.2007
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (3) si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6323595. O. MTCT 20/12 ianuarie 2007 - M. Of. nr. 60 - 25.I.2007
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea lit. d) a alin. (1) al art 5 din anexa nr. 2 - „Criteriile de autorizare a agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturi si pe căi navigabile, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin” - la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

6227996. DEC. CC 813/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1012 - 20.XII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6225097. DEC. CC 817/09 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 1007 - 19.XII.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

6161998. O. ANRE 31/20 noiembrie 2006 - M. Of. nr. 946 - 23.XI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2005 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

6148499. DEC. CC 667/10 octombrie 2006 - M. Of. nr. 931 - 16.XI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

60513100. O. MEC 4940/18 august 2006 - M. Of. nr. 801 - 25.IX.2006
al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

60295101. H. G 1174/06 septembrie 2006 - M. Of. nr. 773 - 12.IX.2006
pentru modificarea si completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004

59774102. H. CIGCCE 15301/03 august 2006 - M. Of. nr. 705 - 17.VIII.2006
privind aprobarea Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile, în numele si în contul statului, de compensare partială a dobânzii plătite de agentii economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/1)

59746103. O. MTCT 1303/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 698 - 15.VIII.2006
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval

59368104. O. MFP 1214/18 iulie 2006 - M. Of. nr. 641 - 25.VII.2006
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agentilor economici

59288105. DEC. ANRG 849/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 632 - 21.VII.2006
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

58772106. O. ANRE 16/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 559 - 28.VI.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005

58777107. O. MAPDR 431/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 560 - 28.VI.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea pozitiei 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.126/2005 privind numirea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si a criteriilor de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

58591108. H. CIGCCE 15273/30 mai 2006 - M. Of. nr. 531 - 20.VI.2006
pentru aprobarea Normelor privind operatiunile, în numele si în contul statului, de compensare partială a dobânzii plătite de agentii economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/0)

58337109. DEC. CC 355/02 mai 2006 - M. Of. nr. 497 - 08.VI.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) si ale art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

57838110. O. CONC 119/08 mai 2006 - M. Of. nr. 432 - 18.V.2006
al presedintelui Consiliului Concurentei privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul exceptării pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

57283111. O. MAPDR 284/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 377 - 03.V.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 462/2003 privind evidenta agentilor economici care cultivă plante modificate genetic

56026112. O. MAPDR 127/27 februarie 2006 - M. Of. nr. 194 - 01.III.2006
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind abrogarea lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 256/2003 pentru aprobarea modelului de stampilă, precum si a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspectii din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a lit. b) a pct. 8 din anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003

55845113. DEC. CC 91/07 februarie 2006 - M. Of. nr. 166 - 21.II.2006
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

54866114. O. ANRE 54/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 5 - 04.I.2006
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

54785115. DEC. ANRG 1144/20 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1194 - 30.XII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

54799116. H. G 1823/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

54445117. O. ANRE 48/14 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1163 - 22.XII.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si decontare pe piata angro de energie electrică, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

53633118. DEC. CC 548/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 1061 - 28.XI.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24, art. 25, art. 26 si art. 27 alin. (2) din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

53480119. H. G 1085/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1030 - 21.XI.2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului î38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii“, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

53203120. O. MAPDR 1126/25 octombrie 2005 - M. Of. nr. 987 - 08.XI.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind numirea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si a criteriilor de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră
Modificari si completari:
-O. MAPDR 431/21 iunie 2006 - M. Of. nr. 560 - 28.VI.2006

53207121. O. MTCT 1366/17 august 2005 - M. Of. nr. 988 - 08.XI.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

53208122. O. MECO 577/14 octombrie 2005 - M. Of. nr. 988 - 08.XI.2005
al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteză, precum si normele de autorizare a agentilor economici care verifică, montează si/sau repară tahografe si limitatoare de viteză

53164123. O. MMGA 1001/18 octombrie 2005 - M. Of. nr. 978 - 03.XI.2005
al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind procedurile de raportare, de către agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice

53165124. O. MECO 552/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 978 - 03.XI.2005
al ministrului economiei si comertului privind procedurile de raportare, de către agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice

52889125. O. ANPC 484/11 octombrie 2005 - M. Of. nr. 923 - 17.X.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

52726126. O. MAPDR 997/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 898 - 07.X.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare

52578127. DEC. CC 439/15 septembrie 2005 - M. Of. nr. 880 - 30.IX.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

52227128. O. MTCT 1315/08 august 2005 - M. Of. nr. 819 - 09.IX.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

52149129. Lista. MFP 6/10 august 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, si a Normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată

52150130. Lista. MFP 6/10 august 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005
cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

51719131. O. MS 838/03 august 2005 - M. Of. nr. 720 - 09.VIII.2005
al ministrului sănătătii privind sanctiunile aplicate agentilor economici care nu transmit datele referitoare la cantitătile de substante stupefiante si psihotrope importate/exportate, consumate sau utilizate în procesul de fabricatie

51035132. DEC. ANRG 551/11 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

50812133. O. MFP 918/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 582 - 06.VII.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agentilor economici
Abrogat prin:
-O. MFP 1214/18 iulie 2006 - M. Of. nr. 641 - 25.VII.2006

50777134. L. P 205/29 iunie 2005 - M. Of. nr. 575 - 05.VII.2005
privind reglementarea situatiei financiare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare“ - S.A., a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si a altor agenti economici si institutii publice care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004

50778135. D. PRES 539/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 575 - 05.VII.2005
pentru promulgarea Legii privind reglementarea situatiei financiare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, a Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare“ - S.A., a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii si a altor agenti economici si institutii publice care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004

50589136. O. ANRE 26/14 iunie 2005 - M. Of. nr. 543 - 27.VI.2005
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei electrice, precum si pentru decontare pe piata angro de energie electrică, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

50596137. L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50597138. D. PRES 521/21 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici

50069139. O. MECO 175/13 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005
al ministrului economiei si comertului privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de către agentii economici cu activitate industrială

50070140. O. MFP 504/20 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

50071141. O. MTCT 501/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

49572142. O. MFP 483/18 aprilie 2005 - M. Of. nr. 380 - 05.V.2005
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

49573143. O. MTCT 67/27 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 380 - 05.V.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

49514144. DEC. CC 126/01 martie 2005 - M. Of. nr. 369 - 03.V.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

49471145. O. MAPDR 217/15 aprilie 2005 - M. Of. nr. 360 - 27.IV.2005
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru înlocuirea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 257/2004 privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

49441146. O. MECO 12/14 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 354 - 26.IV.2005
al ministrului economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

49442147. O. MFP 480/15 aprilie 2005 - M. Of. nr. 354 - 26.IV.2005
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

49421148. H. G 479/18 aprilie 2003 - M. Of. nr. 348 - 25.IV.2005
Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - republicare

49164149. O. MFP 418/06 aprilie 2005 - M. Of. nr. 310 - 13.IV.2005
al ministrului finantelor publice privind unele precizări contabile aplicabile agentilor economici

49002150. Lista. G 5/23 martie 2005 - M. Of. nr. 283 - 05.IV.2005
cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările si completările ulterioare

49003151. Lista. G 5/23 martie 2005 - M. Of. nr. 283 - 05.IV.2005
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările si completările ulterioare

48950152. O. MECO 51/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 273 - 01.IV.2005
al ministrului economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

48951153. O. MFP 340/25 martie 2005 - M. Of. nr. 273 - 01.IV.2005
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

48877154. H. G 184/09 martie 2005 - M. Of. nr. 255 - 28.III.2005
privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării si atragere de investitii pentru agentii economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului pentru anul 2005, precum si a unor măsuri pentru aplicarea acesteia

48537155. H. G 142/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 196 - 08.III.2005
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Modificari si completari:
-H. G 1823/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 1195 - 30.XII.2005

48488156. H. G 145/28 februarie 2005 - M. Of. nr. 188 - 04.III.2005
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Natională a Căilor Ferate “C.F.R.” - S.A., precum si a unor programe ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

48489157. H. G 146/28 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 188 - 04.III.2005
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati, care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

48261158. O. MFP 128/15 februarie 2005 - M. Of. nr. 153 - 21.II.2005
al ministrului finantelor publice privind unele reglementări contabile aplicabile agentilor economici
Modificari si completari:
-O. MFP 418/06 aprilie 2005 - M. Of. nr. 310 - 13.IV.2005

47918159. H. G 2398/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 75 - 21.I.2005
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

47921160. Lista. MFP 4/11 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 75 - 21.I.2005
cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

47923161. OUG. 28/25 martie 1999 - M. Of. nr. 75 - 21.I.2005
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - republicare
Modificari si completari:
-OG. G 53/25 august 2005 - M. Of. nr. 796 - 01.IX.2005
-L. P 116/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 353 - 22.IV.2004
-OG. G 28/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 89 - 31.I.2006

47899162. Lista. MFP 4/11 ianuarie 2005 - M. Of. nr. 69 - 20.I.2005
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

47881163. O. MECO 856/13 decembrie 2004 - M. Of. nr. 66 - 19.I.2005
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

47882164. O. MFP 1963/28 decembrie 2004 - M. Of. nr. 66 - 19.I.2005
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

47747165. O. MTCT 2270/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară, cu modificările si completările ulterioare

47639166. DEC. CC 446/26 octombrie 2004 - M. Of. nr. 15 - 05.I.2005
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritătilor sau institutiilor publice

47443167. H. G 2297/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1262 - 28.XII.2004
privind aprobarea numărului mediu maxim lunar de persoane pe anul 2005 pentru agentii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

47365168. O. ANRE 38/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1247 - 23.XII.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifului de decontare pe piata angro de energie electrică, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Rectificare - M. Of. nr. 117 - 07.II.2005

47199169. OUG. 130/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1216 - 17.XII.2004
privind unele măsuri pentru vânzarea de către societătile comerciale, companiile si societătile nationale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale si al industriei de apărare, precum si de către alti agenti economici din subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acesti agenti economici
Modificari si completari:
-L. P 189/23 iunie 2005 - M. Of. nr. 545 - 27.VI.2005

46944170. O. MECO 780/16 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1175 - 13.XII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

46945171. O. MFP 1762/24 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1175 - 13.XII.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

46126172. L. P 462/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1057 - 15.XI.2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităti de productie oprite ale agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

46127173. D. PRES 881/02 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1057 - 15.XI.2004
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2004 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităti de productie oprite ale agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

45901174. DEC. ANRG 1342/22 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1017 - 04.XI.2004
a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale
Modificari si completari:
-L. P 236/13 iulie 2005 - M. Of. nr. 620 - 16.VII.2005
-DEC. ANRG 849/12 iulie 2006 - M. Of. nr. 632 - 21.VII.2006

45858175. O. MECO 700/08 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1014 - 03.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

45859176. O. MFP 1571/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1014 - 03.XI.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

45860177. O. MECO 711/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1014 - 03.XI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

45791178. DEC. CC 319/14 septembrie 2004 - M. Of. nr. 1002 - 01.XI.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare

45815179. H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005

45740180. H. G 1757/21 octombrie 2004 - M. Of. nr. 995 - 28.X.2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

45600181. O. MFP 1491/04 octombrie 2004 - M. Of. nr. 971 - 22.X.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întretinerea, repararea si construirea de drumuri locale
Abrogat prin:
-O. MFP 504/20 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005

45601182. O. MTCT 1627/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 971 - 22.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întretinerea, repararea si construirea de drumuri locale
Abrogat prin:
-O. MTCT 501/08 aprilie 2005 - M. Of. nr. 442 - 25.V.2005

45613183. O. ANRE 24/12 octombrie 2004 - M. Of. nr. 972 - 22.X.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic
Abrogat prin:
-O. ANRE 54/22 decembrie 2005 - M. Of. nr. 5 - 04.I.2006

45505184. L. P 401/11 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

45506185. D. PRES 760/07 octombrie 2004 - M. Of. nr. 956 - 19.X.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

45522186. Lista. G 3/04 octombrie 2004 - M. Of. nr. 957 - 19.X.2004
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

45523187. Lista. G 3/04 octombrie 2004 - M. Of. nr. 957 - 19.X.2004
cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

45291188. O. MECO 654/10 septembrie 2004 - M. Of. nr. 915 - 07.X.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

45292189. O. MFP 1452/28 septembrie 2004 - M. Of. nr. 915 - 07.X.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

45267190. O. MTCT 1628/08 septembrie 2004 - M. Of. nr. 909 - 06.X.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

45268191. O. MFP 1428/27 septembrie 2004 - M. Of. nr. 909 - 06.X.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

45027192. H. G 1506/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 867 - 23.IX.2004
pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Rectificare - M. Of. nr. 1068 - 17.XI.2004

45004193. O. MTCT 1502/24 august 2004 - M. Of. nr. 861 - 21.IX.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

45005194. O. MFP 1366/16 septembrie 2004 - M. Of. nr. 861 - 21.IX.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

44752195. H. G 1367/26 august 2004 - M. Of. nr. 823 - 07.IX.2004
privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială “Electrocentrale” - S.A. Bucuresti si agentii economici ai autoritătilor administratiei publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizitiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi si cărbune, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale si realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005
Modificari si completari:
-H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004
-H. G 1794/28 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1007 - 01.XI.2004

44615196. OG. G 88/26 august 2004 - M. Of. nr. 796 - 27.VIII.2004
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităti de productie oprite ale agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului
Modificari si completari:
-L. P 462/04 noiembrie 2004 - M. Of. nr. 1057 - 15.XI.2004

44564197. O. MECO 550/10 august 2004 - M. Of. nr. 785 - 26.VIII.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

44565198. O. MFP 1229/18 august 2004 - M. Of. nr. 785 - 26.VIII.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

44465199. O. MTCT 1355/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 769 - 23.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

44466200. O. MFP 1230/18 august 2004 - M. Of. nr. 769 - 23.VIII.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

44479201. O. MECO 537/03 august 2004 - M. Of. nr. 771 - 23.VIII.2004
al ministrului economiei si comertului privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere si Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului anexele tehnice si dependintele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agentii economici care au avut în administrare sau în concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003

44417202. O. MTCT 1358/27 iulie 2004 - M. Of. nr. 761 - 19.VIII.2004
al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate - RNTR 4

44336203. O. MECO 549/09 august 2004 - M. Of. nr. 747 - 17.VIII.2004
al ministrului economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

44337204. O. MFP 1192/09 august 2004 - M. Of. nr. 747 - 17.VIII.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

44109205. DEC. CC 286/01 iulie 2004 - M. Of. nr. 712 - 06.VIII.2004
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

43973206. OG. G 54/23 iulie 2004 - M. Of. nr. 691 - 30.VII.2004
pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

43828207. L. P 338/08 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

43829208. D. PRES 567/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 674 - 27.VII.2004
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

43735209. O. MECO 373/16 iulie 2004 - M. Of. nr. 663 - 23.VII.2004
al ministrului economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

43736210. O. MFP 1019/06 iulie 2004 - M. Of. nr. 663 - 23.VII.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

43718211. H. G 1103/15 iulie 2004 - M. Of. nr. 661 - 22.VII.2004
privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

43458212. O. MFP 947/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 623 - 09.VII.2004
al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agentilor economici
Abrogat prin:
-O. MFP 918/28 iunie 2005 - M. Of. nr. 582 - 06.VII.2005

43113213. O. ANRE 11/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Abrogat prin:
-O. ANRE 38/20 decembrie 2004 - M. Of. nr. 1247 - 23.XII.2004

42974214. Lista. MFP 2/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 554 - 22.VI.2004
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

42975215. Lista. MFP 2/22 iunie 2004 - M. Of. nr. 554 - 22.VI.2004
cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

42805216. O. MECO 178/25 martie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42806217. O. MFP 461/25 martie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42807218. O. MMSSF 132/25 martie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42809219. O. MS 247/05 martie 2004 - M. Of. nr. 533 - 14.VI.2004
al ministrului sănătătii privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42770220. O. MECO 293/17 mai 2004 - M. Of. nr. 526 - 10.VI.2004
al ministrului economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42771221. O. MFP 855/02 iunie 2004 - M. Of. nr. 526 - 10.VI.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42693222. O. ANRE 9/28 mai 2004 - M. Of. nr. 512 - 08.VI.2004
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

42621223. OUG. 44/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 503 - 04.VI.2004
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

42532224. O. MECO 241/27 aprilie 2004 - M. Of. nr. 485 - 31.V.2004
al ministrului economiei si comertului privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42533225. O. MFP 764/14 mai 2004 - M. Of. nr. 485 - 31.V.2004
al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

42193226. O. CONC 78/14 aprilie 2004 - M. Of. nr. 437 - 17.V.2004
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare
Modificari si completari:
-O. CONC 119/08 mai 2006 - M. Of. nr. 432 - 18.V.2006

42151227. O. CONC 79/14 aprilie 2004 - M. Of. nr. 430 - 13.V.2004
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor în aeroporturi, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

41957228. O. MAPDR 257/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 392 - 04.V.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră
Modificari si completari:
-O. MAPDR 217/15 aprilie 2005 - M. Of. nr. 360 - 27.IV.2005

41990229. H. G 632/29 aprilie 2004 - M. Of. nr. 396 - 04.V.2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

41836230. H. G 536/07 aprilie 2004 - M. Of. nr. 371 - 28.IV.2004
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2004, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

41618231. H. G 484/01 aprilie 2004 - M. Of. nr. 338 - 19.IV.2004
privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat

40973232. H. G 393/18 martie 2004 - M. Of. nr. 274 - 29.III.2004
pentru aprobarea listelor cuprinzând agentii economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Rectificare - M. Of. nr. 291 - 01.IV.2004

39969233. H. G 182/12 februarie 2004 - M. Of. 159 - 24.II.2004
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului “38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii”, derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
Modificari si completari:
-H. G 1085/15 noiembrie 2005 - M. Of. nr. 1030 - 21.XI.2005

39984234. Lista. MFP 1/26 ianuarie 2004 - M. Of. 160 - 24.II.2004
Lista emisa de Ministerul Finantelor Publice cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/2002, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

39985235. Lista. MFP 1/26 ianuarie 2004 - M. Of. 160 - 24.II.2004
Lista emisa de Ministerul Finantelor Publice cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

39959236. DEC. CC 49/12 februarie 2004 - M. Of. 156 - 23.II.2004
Decizie a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

39737237. H. G 85/29 ianuarie 2004 - M. Of. 121 - 10.II.2004
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici
Rectificare - M. Of. 164 - 25.II.2004

39739238. H. G 99/29 ianuarie 2004 - M. Of. 121 - 10.II.2004
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care desfăsoară în anul 2004 activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

39618239. O. MAPM 71/23 ianuarie 2004 - M. Of. 97 - 02.II.2004
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole

39115240. Lista. G 01/06 ianuarie 2004 - M. Of. 05 - 06.I.2004
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

39003241. O. ANRE 36/19 decembrie 2003 - M. Of. 934 - 24.XII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Abrogat prin:
-O. ANRE 11/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 573 - 29.VI.2004

38897242. O. MECT 5442/11 noiembrie 2003 - M. Of. 921 - 22.XII.2003
al Ministrului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

38923243. H. G 1525/18 decembrie 2003 - M. Of. 923 - 22.XII.2003
privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută de art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat

38781244. Lista. G 908/19 decembrie 2003 - M. Of. 908 - 19.XII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

38564245. H. G 1453/11 decembrie 2003 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, rectificate, ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

38565246. H. G 1454/11 decembrie 2003 - M. Of. 895 - 15.XII.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

38324247. H. G 1455/11 decembrie 2003 - M. OF. 892 - 13.XII.2003
pentru scutirea la plată a obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2003 ale unor agenti economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

38137248. Lista. 2/4 decembrie 2003 - M. OF. 863 - 4.XII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

38104249. Lista. 2/2 decembrie 2003 - M. OF. 856 - 2.XII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37974250. O. MTCT 830/12 noiembrie 2003 - M. OF. 836 - 25.XI.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară

37769251. Lista. 1/14 noiembrie 2003 - M. OF. 803 - 14.XI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37805252. O. MAPAM 920/12 noiembrie 2003 - M. OF. 807 - 17.XI.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice

37700253. H. G 1252/24 octombrie 2003 - M. OF. 791 - 10.XI.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului
Modificari si completari:
-H. G 1529/23 septembrie 2004 - M. Of. nr. 889 - 29.IX.2004

37665254. Lista. 2/7 noiembrie 2003 - M. OF. 785 - 7.XI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37666255. Lista. 1/7 noiembrie 2003 - M. OF. 785 - 7.XI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37586256. H. G 1223/14 octombrie 2003 - M. OF. 772 - 4.XI.2003
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1561/2002 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom” si a anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1552/2002 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

37989257. DEC. CC 407/4 noiembrie 2003 - M. OF. 839 - 25.XI.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum si a prevederilor art. 10 lit. b) si art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

37310258. Lista. 1/16 octombrie 2003 - M. OF. 723 - 16.X.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37267259. Lista. 1/14 octombrie 2003 - M. OF. 715 - 14.X.2003
cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 1 octombrie 2003, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate si produse intermediare, conform Legii nr. 521/2002, cu modificările si completările ulterioare

37221260. Lista. 1/10 octombrie 2003 - M. OF. 708 - 10.X.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37239261. H. G 1183/9 octombrie 2003 - M. OF. 710 - 10.X.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate, pe anul 2003, ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

37180262. DEC. CC 319/9 septembrie 2003 - M. OF. 701 - 7.X.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum si a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/2002

37163263. H. G 1135/25 septembrie 2003 - M. OF. 698 - 6.X.2003
privind măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale aprobate pentru trimestrele III si IV din anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

37111264. Lista. 1/2 octombrie 2003 - M. OF. 691 - 2.X.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

37082265. O. MTCT 343/19 septembrie 2003 - M. OF. 688 - 1.X.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară
Modificari si completari:
-O. MTCT 2270/09 decembrie 2004 - M. Of. nr. 33 - 11.I.2005

36998266. Lista. 01/24 septembrie 2003 - M. OF. 675 - 24.IX.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 privind instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36913267. O. MTCT 229/8 septembrie 2003 - M. OF. 659 - 17.IX.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care execută montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

36880268. Lista. 1/12 septembrie 2003 - M. OF. 650 - 12.IX.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36885269. H. G 1068/11 septembrie 2003 - M. OF. 651 - 12.IX.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003, modificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

36713270. Lista. 1/30 august 2003 - M. OF. 619 - 30.VIII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36678271. O. ANRE 23/25 august 2003 - M. OF. 614 - 29.VIII.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

36573272. O. MTCT 62/12 august 2003 - M. OF. 592 - 20.VIII.2003
al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitătii tehnice si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările si completările ulterioare

36568273. Lista. 1/19 august 2003 - M. OF. 590 - 19.VIII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36521274. DEC. CC 299/8 iulie 2003 - M. OF. 581 - 14.VIII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

36361275. DEC. CC 285/3 iulie 2003 - M. OF. 558 - 4.VIII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

36290276. O. MAPAM 462/15 iulie 2003 - M. OF. 542 - 29.VII.2003
al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind evidenta agentilor economici care cultivă plante modificate genetic
Abrogat prin:
-O. MAPDR 284/26 aprilie 2006 - M. Of. nr. 377 - 03.V.2006

36301277. Lista. 1/29 iulie 2003 - M. OF. 544 - 29.VII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36231278. Lista. 1/24 iulie 2003 - M. OF. 532 - 24.VII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36125279. O. MFP 815/2 iulie 2003 - M. OF. 518 - 17.VII.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agentilor economici
Abrogat prin:
-O. MFP 947/23 iunie 2004 - M. Of. nr. 623 - 09.VII.2004

36073280. Lista. 1/16 iulie 2003 - M. OF. 512 - 16.VII.2003
cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 1 iulie 2003, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate, băuturi alcoolice distilate si produse intermediare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

36090281. Lista. 514/16 iulie 2003 - M. OF. 514 - 16.VII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

36094282. Lista. 515/16 iulie 2003 - M. OF. 515 - 16.VII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

35941283. DEC. MFP 1/11 iunie 2003 - M. OF. 484 - 7.VII.2003
a Comisiei de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale pentru stabilirea Graficului de reconfirmare a avizelor privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale obtinute de agentii economici (societăti comerciale) până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

35914284. DEC. CC 223/3 iunie 2003 - M. OF. 477 - 4.VII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici

35919285. Lista. 477/4 iulie 2003 - M. OF. 477 - 4.VII.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

35861286. DEC. CC 241/5 iunie 2003 - M. OF. 469 - 1.VII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

35865287. DEC. CC 234/5 iunie 2003 - M. OF. 470 - 1.VII.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare si a dispozitiilor art. IV pct. 7 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici

35783288. O. MAAP 240/27 martie 2003 - M. OF. 452 - 25.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

40805289. O. MDP 118/12 mai 2003 - M. Of. nr. 452 - 25.VI.2003
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

40806290. O. MFP 763/12 iunie 2003 - M. Of. nr. 452 - 25.VI.2003
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

35739291. Lista. 01/23 iunie 2003 - M. OF. 444 - 23.VI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35640292. H. G 676/12 iunie 2003 - M. OF. 428 - 18.VI.2003
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1598/2002 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

35602293. Lista. 1/16 iunie 2003 - M. OF. 420 - 16.VI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

35488294. L. P 237/2 iunie 2003 - M. OF. 403 - 10.VI.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

35489295. D. PRES 343/29 mai 2003 - M. OF. 403 - 10.VI.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

35496296. O. MAAP 357/26 mai 2003 - M. OF. 404 - 10.VI.2003
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare
Modificari si completari:
-O. MAPDR 997/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 898 - 07.X.2005

35451297. Lista. 394/6 iunie 2003 - M. OF. 394 - 6.VI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

35419298. O. MIR 335/30 mai 2003 - M. OF. 390 - 5.VI.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind obligativitatea dotării cu mijloace de măsurare a agentilor economici detinători de depozite speciale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003

35369299. Lista. 380/2 iunie 2003 - M. OF. 380 - 2.VI.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

35307300. O. ANRE 16/22 mai 2003 - M. OF. 371 - 30.V.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2003

35285301. L. P 222/22 mai 2003 - M. OF. 367 - 29.V.2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

35286302. D. PRES 320/21 mai 2003 - M. OF. 367 - 29.V.2003
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

35265303. Lista. 02/28 mai 2003 - M. OF. 364 - 28.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35212304. Lista. 1/26 mai 2003 - M. OF. 356 - 26.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale

35219305. Lista. 3/26 mai 2003 - M. OF. 357 - 26.V.2003
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale), avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002, nr. 806 din 6 noiembrie 2002 si nr. 98 din 17 februarie 2003
Modificari si completari:
Lista 3/17 aprilie 2000 - M. Of. nr. 363 - 28.IV.2005

35191306. Lista. 01/22 mai 2003 - M. OF. 352 - 22.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35145307. Lista. 01/21 mai 2003 - M. OF. 345 - 21.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35152308. O. MLTL 657/8 mai 2003 - M. OF. 347 - 21.V.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitătii tehnice si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4

35067309. Lista. 01/16 aprilie 2003 - M. OF. 332 - 16.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35081310. Lista. 01/16 mai 2003 - M. OF. 334 - 16.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35059311. Lista. 01/15 aprilie 2003 - M. OF. 330 - 15.V.2003
agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale
Rectificare - M. OF. 691 - 2.X.2003

35002312. H. G 479/18 aprilie 2003 - M. OF. 319 - 12.V.2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Modificari si completari:
-H. G 2398/21 decembrie 2004 - M. Of. nr. 75 - 21.I.2005
Republicare:
-H. G 479/18 aprilie 2003 - M. Of. nr. 348 - 25.IV.2005

34822313. O. MLTL 287/27 februarie 2003 - M. OF. 287 - 24.IV.2003
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval
Modificari si completari:
-O. MTCT 1303/14 iulie 2006 - M. Of. nr. 698 - 15.VIII.2006

34603314. H. G 394/2 aprilie 2003 - M. OF. 254 - 12.IV.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

34581315. DEC. CC 132/3 aprilie 2003 - M. OF. 251 - 11.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

34517316. Lista. 1/1 aprilie 2003 - M. OF. 242 - 9.IV.2003
cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 1 aprilie 2003, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate

34487317. O. ANRE 10/31 martie 2003 - M. OF. 239 - 8.IV.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

34422318. DEC. CC 23/21 ianuarie 2003 - M. OF. 229 - 4.IV.2003
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

33900319. O. ANPC 12/14 februarie 2003 - M. Of. 151 - 10.III.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

33920320. O. ANRE 3/11 februarie 2003 - M. Of. 153 - 10.III.2003
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2003

33625321. O. MIR 645/18 decembrie 2002 - M. Of. 103 - 19.II.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea numărului maxim de salariati ai agentilor economici din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările si completările ulterioare

33633322. O. MIR 22/16 ianuarie 2003 - M. Of. 104 - 19.II.2003
al Ministrului Industriei si Resurselor pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de către agentii economici din industrie
Abrogat prin:
-O. MECO 552/29 septembrie 2005 - M. Of. nr. 978 - 03.XI.2005

40938323. O. MMSS 555/18 decembrie 2002 - M. Of. nr. 103 - 19.II.2003
al Ministrului Muncii si Solidaritătii Sociale privind aprobarea numărului maxim de salariati ai agentilor economici din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 124 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002, cu modificările si completările ulterioare

33602324. Lista. 98/17 februarie 2003 - M. Of. 98 - 17.II.2003
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002 si nr. 806 din 6 noiembrie 2002

33413325. OG. G 34/30 ianuarie 2003 - M. Of. 62 - 1.II.2003
privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

33306326. H. G 1598/18 decembrie 2002 - M. Of. 42 - 27.I.2003
privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2003 de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

33284327. Lista. 01/2003 - M. Of. 39 - 23.I.2003
cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate

33176328. H. G 1552/18 decembrie 2002 - M. Of. 25 - 17.I.2003
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

33131329. H. G 1560/18 decembrie 2002 - M. Of. 12 - 10.I.2003
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

33130330. H. G 1558/18 decembrie 2002 - M. Of. 12 - 10.I.2003
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

32815331. H. G 1497/18 decembrie 2002 - M. Of. 957 - 27.XII.2002
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

32703332. O. ANRE 38/14 decembrie 2002 - M. Of. 940 - 23.XII.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

32458333. H. G 1387/6 decembrie 2002 - M. Of. 904 - 12.XII.2002
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

32377334. H. G 1342/27 noiembrie 2002 - M. Of. 893 - 10.XII.2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare si de participare la pregătirea persoanelor cu functii de conducere în sistemul autoritătilor administratiei publice, a conducătorilor agentilor economici si ai institutiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apărării Nationale

32096335. O. MLTL 1867/14 noiembrie 2002 - M. Of. 844 - 22.XI.2002
al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru abrogarea art. 6 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agentilor economici care prestează servicii în porturi, pe căi si canale navigabile, cu modificările ulterioare, si a alin. (2) al art. 2 din normele metodologice prevăzute în anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 595/2000

40910336. O. MFP 1499/08 noiembrie 2002 - M. Of. nr. 833 - 19.XI.2002
al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

32019337. L. P 615/13 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

32020338. D. PRES 911/12 noiembrie 2002 - M. Of. 832 - 19.XI.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

32048339. O. MAAP 462/7 octombrie 2002 - M. Of. 833 - 19.XI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

40909340. O. MDP 5251/21 octombrie 2002 - M. Of. nr. 833 - 19.XI.2002
al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

31930341. H. G 1081/2 octombrie 2002 - M. Of. 821 - 13.XI.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru dobândirea de către agentii economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Natională a Pădurilor

31890342. H. G 1213/31 octombrie 2002 - M. Of. 816 - 11.XI.2002
privind unele măsuri suplimentare pentru încadrarea în obiectivele salariale pe anul 2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2002, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

31832343. Lista. 806/6 noiembrie 2002 - M. Of. 806 - 6.XI.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002 si nr. 598 din 13 august 2002

31794344. O. ANRE 28/23 octombrie 2002 - M. Of. 799 - 4.XI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic
Rectificare - M. Of. 826 - 15.XI.2002

31752345. DEC. CC 271/22 octombrie 2002 - M. Of. 792 - 30.X.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

31532346. Lista. 1/16 octombrie 2002 - M. Of. 754 - 16.X.2002
cuprinzând autorizatiile, în vigoare la data de 30 septembrie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate

31457347. DEC. CC 242/17 septembrie 2002 - M. Of. 742 - 11.X.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

31481348. O. MIR 440/23 septembrie 2002 - M. Of. 745 - 11.X.2002
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale
Abrogat prin:
-O. MECO 711/20 octombrie 2004 - M. Of. nr. 1014 - 03.XI.2004

30802349. H. G 830/31 iulie 2002 - M. Of. 606 - 15.VIII.2002
privind regimul deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale băncilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare

30772350. Lista. 1/13 august 2002 - M. Of. 598 - 13.VIII.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002 si nr. 349 din 24 mai 2002

30670351. DEC. CC 196/27 iunie 2002 - M. Of. 576 - 5.VIII.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici

30500352. L. P 510/12 iulie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

30501353. D. PRES 687/11 iulie 2002 - M. Of. 539 - 24.VII.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

30461354. O. MEC 3589/29 aprilie 2002 - M. Of. 531 - 22.VII.2002
al Ministrului Educatiei si Cercetării pentru aprobarea Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

30443355. H. G 718/3 iulie 2002 - M. Of. 530 - 19.VII.2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

30377356. Lista. 52/18 iulie 2002 - M. Of. 521 - 18.VII.2002
cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase

30286357. L. P 457/8 iulie 2002 - M. Of. 505 - 12.VII.2002
privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

30287358. D. PRES 626/4 iulie 2002 - M. Of. 505 - 12.VII.2002
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 232/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

30074359. O. MAAP 253/14 iunie 2002 - M. Of. 472 - 2.VII.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor

29928360. O. MAAP 249/14 iunie 2002 - M. Of. 447 - 26.VI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor

29933361. L. P 380/13 iunie 2002 - M. Of. 448 - 26.VI.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

29934362. D. PRES 533/11 iunie 2002 - M. Of. 448 - 26.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

29955363. O. ANRE 14/19 iunie 2002 - M. Of. 451 - 26.VI.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

29836364. L. P 388/13 iunie 2002 - M. Of. 429 - 20.VI.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

29837365. D. PRES 542/11 iunie 2002 - M. Of. 429 - 20.VI.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

29657366. O. MAAP 214/21 mai 2002 - M. Of. 397 - 10.VI.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind statiile de pompare din sistemele de irigatii si desecări, cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor de irigatii din administrarea Societătii Nationale "Îmbunătătiri Funciare” - S.A., precum si cele din administrarea altor agenti economici si institutii publice si cele preluate prin protocol de la Societatea Natională "Îmbunătătiri Funciare” - S.A. de către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii

29599367. DEC. CC 86/19 martie 2002 - M. Of. 385 - 6.VI.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si a dispozitiilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995

29453368. OUG. 56/16 mai 2002 - M. Of. 355 - 28.V.2002
privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

29422369. Lista. 1/24 mai 2002 - M. Of. 349 - 24.V.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001 si nr. 182 din 18 martie 2002

28905370. O. ANRE 10/8 aprilie 2002 - M. Of. 263 - 18.IV.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2002 privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

28894371. H. G 344/4 aprilie 2002 - M. Of. 260 - 17.IV.2002
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002 pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866/2001

28847372. Lista. 1/16 aprilie 2002 - M. Of. 255 - 16.IV.2002
cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 31 martie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase

28808373. DEC. CC 68/5 martie 2002 - M. Of. 251 - 15.IV.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si pct. 7 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

28689374. O. MAAP 114/12 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

28695375. O. ANRM 8/1 aprilie 2002 - M. Of. 228 - 4.IV.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

38653376. O. MDP 71/18 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

38654377. O. MFP 381/26 martie 2002 - M. Of. 227 - 4.IV.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, al Ministrului Dezvoltării si Prognozei si al Ministrului Finantelor Publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

28644378. DEC. CC 52/19 februarie 2002 - M. Of. 219 - 2.IV.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

28585379. L. P 135/21 martie 2002 - M. Of. 205 - 26.III.2002
pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agentilor economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase si băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si fondurile speciale

28586380. D. PRES 219/19 martie 2002 - M. Of. 205 - 26.III.2002
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agentilor economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase si băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si fondurile speciale

28449381. Lista. 1/18 martie 2002 - M. Of. 182 - 18.III.2002
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001 si nr. 668 din 24 octombrie 2001

28416382. H. G 208/28 februarie 2002 - M. Of. 177 - 14.III.2002
privind finantarea restantelor aferente aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 297/2001 pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumpărare al semintelor certificatedin productia internă, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la însământări în campania agricolă din primăvara anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizării sumelor reprezentând reducerea pretului de cumpărare al semintelor certificate folosite în campania agricolă din primăvara anului 2001

28294383. L. P 82/26 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

28295384. D. PRES 139/25 februarie 2002 - M. Of. 154 - 4.III.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

28268385. O. ANRE 3/20 februarie 2002 - M. Of. 151 - 28.II.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2001 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic Ordin nr. 52 din 22 februarie al Ministrului Dezvoltării si Prognozei pentru modificarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării si Prognozei nr. 305/2001

28207386. H. G 131/14 februarie 2002 - M. Of. 139 - 22.II.2002
pentru stabilirea nivelului maxim al reducerii pretului de cumpărare a semintelor certificate din productia internă, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la însământări în campania agricolă din primăvara anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizării sumelor reprezentând reducerea pretului de cumpărare a semintelor certificate folosite în campania agricolă din primăvara anului 2002

28131387. DEC. CC 352/19 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

28132388. DEC. CC 352/19 decembrie 2001 - M. Of. 123 - 15.II.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate în cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite în productia proprie a unor agenti economici, aprobată prin Legea nr. 59/1995, si art. 188 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României

28010389. O. MAAP 37/28 ianuarie 2002 - M. Of. 99 - 5.II.2002
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind modificarea Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice

28001390. L. P 64/16 ianuarie 2002 - M. Of. 97 - 4.II.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Rectificare - M. Of. 287 - 29.IV.2002

28002391. D. PRES 72/14 ianuarie 2002 - M. Of. 97 - 4.II.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

27920392. L. P 50/16 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

27921393. D. PRES 58/14 ianuarie 2002 - M. Of. 75 - 31.I.2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

27805394. DEC. CC 325/27 noiembrie 2001 - M. Of. 59 - 28.I.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare

27734395. O. ANRE 1/9 ianuarie 2002 - M. Of. 48 - 24.I.2002
al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2002

27720396. DEC. CC 275/2 octombrie 2001 - M. Of. 46 - 23.I.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

27569397. H. G 1434/27 decembrie 2001 - M. Of. 26 - 17.I.2002
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrailor Publice, Transporturilor si Locuintei

27570398. H. G 1434/27 decembrie 2001 - M. Of. 26 - 17.I.2002
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2001 ale unor agenti economici din domeniul transportului feroviar care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

27571399. H. G 1435/27 decembrie 2001 - M. Of. 26 - 17.I.2002
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si a unor programe ale Societatii Comerciale „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM” - S.A.

27572400. H. G 1436/27 decembrie 2001 - M. Of. 26 - 17.I.2002
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale unor agenti economici din domeniul transportului feroviar care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

27543401. DEC. CC 271/2 octombrie 2001 - M. Of. 22 - 16.I.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare

27499402. DEC. CC 276/2 octombrie 2001 - M. Of. 18 - 15.I.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare

27489403. Lista. 1/14 ianuarie 2002 - M. Of. 16 - 14.I.2002
cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 31 decembrie 2001, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producatori interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricola si de bauturi alcoolice spirtoase

27464404. DEC. CC 333/27 noiembrie 2001 - M. Of. 12 - 10.I.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV, pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

27434405. DEC. CC 274/2 octombrie 2001 - M. Of. 5 - 8.I.2002
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare

27410406. D. PRES 1082/21 decembrie 2001 - M. Of. 2 - 4.I.2002
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităti fiscale agentilor economici

27366407. OUG. 169/13 decembrie 2001 - M. Of. 844 - 28.XII.2001
privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare

27351408. O. MAAP 487/17 decembrie 2001 - M. Of. 841 - 27.XII.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice

27101409. O. MFP 2249/26 noiembrie 2001 - M. Of. 793 - 13.XII.2001
al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001

40768410. O. MMSS 690/26 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 793 - 13.XII.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritătii sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001

26934411. H. G 1155/21 noiembrie 2001 - M. Of. 771 - 4.XII.2001
pentru modificarea alin. (5) al articolului unic din Hotararea Guvernului nr. 398/2001 privind unele masuri de redresare financiara a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

26494412. L. P 646/16 noiembrie 2001 - M. Of. 758 - 28.XI.2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

26495413. D. PRES 913/14 noiembrie 2001 - M. Of. 758 - 28.XI.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 277/2000 privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

26354414. DEC. CC 222/3 iulie 2001 - M. Of. 727 - 15.XI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995

26296415. O. MAAP 396/1 noiembrie 2001 - M. Of. 714 - 9.XI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

40742416. O. MDP 3267/05 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 714 - 09.XI.2001
O. MDP 3267/5 noiembrie 2001 - M. Of. 714 - 9.XI.2001 al Ministrului Dezvoltării si Prognozei privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

40743417. O. MFP 2182/05 noiembrie 2001 - M. Of. nr. 714 - 09.XI.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale

26204418. DEC. CC 220/3 iulie 2001 - M. Of. 700 - 5.XI.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

26210419. H. G 1071/25 octombrie 2001 - M. Of. 701 - 5.XI.2001
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale agentilor economici din domeniul transportului feroviar care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

26178420. OUG. 139/25 octombrie 2001 - M. Of. 693 - 31.X.2001
privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

26024421. Lista. 1/30 septembrie 2001 - M. Of. 667 - 24.X.2001
cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 30 septembrie 2001, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producatori interni de alcool etilic rafinat

26028422. Lista. 1/24 octombrie 2001 - M. Of. 668 - 24.X.2001
cuprinzând agentii economici (societati comerciale) avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001 si nr. 315 din 13 iunie 2001

26031423. O. MFP 2121/13 octombrie 2001 - M. Of. 669 - 24.X.2001
al Ministrului Finantelor Publice privind modul de întocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati în lista aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 866/2001

40736424. O. MMSS 5521/23 octombrie 2001 - M. Of. nr. 669 - 24.X.2001
al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale privind modul de întocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati în lista aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 866/2001

25978425. OUG. 126/11 octombrie 2001 - M. Of. 659 - 19.X.2001
privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale

25787426. O. ANRE 23/21 septembrie 2001 - M. Of. 629 - 8.X.2001
pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

25771427. H. G 949/27 septembrie 2001 - M. Of. 624 - 3.X.2001
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si a unor programe ale Societatii Comerciale “Compania Nationala de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

25751428. H. G 948/27 septembrie 2001 - M. Of. 620 - 2.X.2001
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare a semintelor de grâu din productia interna, provenite de la agentii economici autorizati, folosite în campania agricola din toamna anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentând reducerea pretului de cumparare a semintelor de grâu folosite în campania agricola din toamna anului 2001

25592429. O. MI 90/22 iunie 2001 - M. Of. 584 - 18.IX.2001
al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului ethnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de îndrumare, control si constatare a încalcarii legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

25586430. H. G 866/30 august 2001 - M. Of. 582 - 17.IX.2001
pentru aprobarea Listei cuprinzând agentii economici prevazuti la art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Abrogat prin:
H. G 393/18 martie 2004 - M. Of. nr. 274 - 29.III.2004

25346431. DEC. CC 196/19 iunie 2001 - M. Of. 518 - 30.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995 si modificata prin Legea nr. 105/1997

25347432. DEC. CC 197/19 iunie 2001 - M. Of. 518 - 30.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995

25310433. DEC. CC 198/19 iunie 2001 - M. Of. 505 - 27.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind msuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995

25243434. DEC. CC 150/8 mai 2001 - M. Of. 479 - 21.VIII.2001
referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare
Opinie separata

25237435. DEC. CC 151/8 mai 2001 - M. Of. 475 - 20.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare
Opinie separata

25238436. DEC. CC 167/22 mai 2001 - M. Of. 475 - 20.VIII.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare

25234437. O. MAAP 283/25 iulie 2001 - M. Of. 473 - 17.VIII.2001
privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati în domeniul productiei de produse alimentare

25110438. O. MLTL 1006/10 iulie 2001 - M. Of. 442 - 7.VIII.2001
al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum si evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere - RNTR 4

24990439. Lista. 1/30 iunie 2001 - M. Of. 417 - 27.VII.2001
cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2001, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni de alcool etilic rafinat

24845440. L. P 412/18 iulie 2001 - M. Of. 401 - 20.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

24846441. D. PRES 564/17 iulie 2001 - M. Of. 401 - 20.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

24724442. L. P 376/10 iulie 2001 - M. Of. 386 - 16.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din industrie

24725443. D. PRES 521/9 iulie 2001 - M. Of. 386 - 16.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din industrie

24748444. L. P 377/10 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

24749445. D. PRES 522/9 iulie 2001 - M. Of. 388 - 16.VII.2001
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

24584446. O. ANRE 11/28 iunie 2001 - M. Of. 364 - 6.VII.2001
privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

24353447. Lista. 1/7 iunie 2001 - M. Of. 315 - 13.VI.2001
cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000 si nr. 127 din 14 martie 2001

24261448. O. MAAP 145/30 aprilie 2001 - M. Of. 303 - 8.VI.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind statiile de pompare din sistemele de irigatii si desecări, cu consumurile specifice de energie electrică si randamentul sistemelor, aflate în administrarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., precum si cele din administrarea altor agenti economici si institutii publice pentru care cheltuielile cu energia electrică se suportă din subventii de la bugetul de stat

24160449. O. MAAP 158/11 mai 2001 - M. Of. 287 - 31.V.2001
al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în teren, în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor si a autorizării agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si a tarifelor pentru analizele de laborator ale semintelor si materialului săditor

24027450. L. P 236/16 mai 2001 - M. Of. 263 - 22.V.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

24028451. D. PRES 317/15 mai 2001 - M. Of. 263 - 22.V.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

24031452. L. P 238/16 mai 2001 - M. Of. 263 - 22.V.2001
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

24032453. D. PRES 319/15 mai 2001 - M. Of. 263 - 22.V.2001
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

23936454. H. G 431/25 aprilie 2001 - M. Of. 233 - 9.V.2001
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 995/1999 privind aprobarea concesionarii activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes national, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si darea în folosinta gratuita agentilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publica a statului

23737455. L. P 208/20 aprilie 2001 - M. Of. 213 - 26.IV.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare unor agenti economici din minerit

23738456. D. PRES 271/18 aprilie 2001 - M. Of. 213 - 26.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind apro­barea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/1999 pentru abordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare unor agenti economici din minerit

23813457. H. G 398/19 aprilie 2001 - M. Of. 210 - 25.IV.2001
privind unele măsuri de redresare financiară a agentilor economici cu capital integral de stat din sistemul energetic, petrol, gaze si minier

23667458. L. P 174/11 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la consti­tuirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

23668459. D. PRES 232/10 aprilie 2001 - M. Of. 189 - 13.IV.2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

23655460. O. ANRE 6/9 aprilie 2001 - M. Of. 187 - 12.IV.2001
privind aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

23617461. Lista. 182/31 martie 2001 - M. Of. 182 - 10.IV.2001
cuprinzând autorizatiile de comercializare, în vigoare la data de 31 martie 2001, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni de alcool etilic rafinat

23583462. O. MAAP 68/20 martie 2001 - M. Of. 177 - 6.IV.2001
privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Agriculturii si Alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul productiei de produse alimentare

23311463. H. G 306/8 martie 2001 - M. Of. 142 - 22.III.2001
privind practicarea de catre agentii economici din turism si de catre institutiile de cultura de tarife si taxe nediscriminatorii pentru turistii si vizitatorii români si straini

23252464. H. G 297/8 martie 2001 - M. Of. 133 - 19.III.2001
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare al semintelor certificate din productia interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la însamântari în campania agricola din primavara anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentând reducerea pretului de cumparare al semintelor certificate folosite în campania agricola din primavera anului 2001

23209465. Lista. 1/5 martie 2001 - M. Of. 127 - 14.III.2001
cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societati comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000 si nr. 561 din 13 noiembrie 2000

23085466. O. MIR 15/26 ianuarie 2001 - M. Of. 112 - 6.III.2001
al Ministrului Industriei si Resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare si executie în sectorul gazelor naturale

22896467. DEC. CC 209/25 octombrie 2000 - M. Of. 80 - 15.II.2001
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995

22847468. H. G 221/1 februarie 2001 - M. Of. 69 - 08.II.2001
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

22846469. O. ANRE 1/30 ianuarie 2001 - M. Of. 69 - 08.II.2001
privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2001

22790470. O. MT 924/5 decembrie 2000 - M. Of. 55 - 01.II.2001
al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementarilor si normelor tehnice privind modificarea instalatiilor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR 6

22483471. Lista. 1/10 ianuarie 2001 - M. Of. 09 - 10.I.2001
cuprinzand autorizatiile de comercializare in vigoare la data de 31 decembrie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producatori interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat*)

20832472. O. MF 1633/14 decembrie 2000 - M. Of. 701 - 28.XII.2000
privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1567/2000pentru aprobarea Normelor metodologice feferitoare la aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1074/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare ale unor agenti economici care au suferit pierderi, datorită blocării navigatiei în trafic international pe Dunăre, în perioada 1 aprilie 1999-30 iunie 2000

41112473. OUG. 277/13 decembrie 2000 - M. Of. nr. 682 - 20.XII.2000
privind compensarea unor obligatii ale unor agenti economici din domeniul transporturilor feroviare

8749474. H. G 1297/7 decembrie 2000 - M. Of. 675 - 18.XII.2000
pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii agentilor economici care platesc în valuta energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A

8659475. H. G 1190/28 noiembrie 2000 - M. Of. 621 - 30.XI.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agentii economici producători a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat si alcool tehnic, preluarea cantitătilor de alcool de către stat, precum si metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica si documentele fiscale necesare

22021476. OUG. 232/24 noiembrie 2000 - M. Of. 613 - 29.XI.2000
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizeaza produse si presteaza servicii pentru institutiile publice din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

21119477. O. MT 825/2 noiembrie 2000 - M. Of. 583 - 20.XI.2000
privind modificarea si completarea art. 6 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agentilor economici care prestează servicii în porturi, pe căi si canale navigabile

8559478. H. G 1074/9 noiembrie 2000 - M. Of. 574 - 17.XI.2000
privind stingerea unor obligatii bugetare ale unor agenti economici care au suferit pierderi, datorită blocării navigatiei în trafic international pe Dunăre, în perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000

24919479. Lista. ASAS/26 octombrie 2000 - M. Of. 56 - 3.XI.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000 si nr. 470 din 27 septembrie 2000

2142480. DEC. CC 122/27 iunie 2000 - M. Of. 549 - 7.XI.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3-7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri de întărire a disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 12/1995

21965481. OUG. 164/13 octombrie 2000 - M. Of. 514 - 19.X.2000
privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agentilor economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase si băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligatiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si fondurile speciale

1976482. Lista. ASAS/27 septembrie 2000 cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie ASAS999, nr. 64ASAS din 29 decembrie ASAS999, nr. 60 din ASAS0 februarie 2000, nr. ASAS58 din ASAS7 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000 si nr. 340 din 2ASAS iulie 2000 - M. Of. 470 - 27.IX.2000

20678483. O. MAA 148/25 august 2000 - M. Of. 454 - 14.IX.2000
privind statiile de pompare de irigatii si de desecări, din administrarea Societătii Nationale "Îmbunătătiri Funciare" S.A., cu consumurile specifice de energie electrică si randamentele sistemelor, si statiile de pompare din sistemele de irigatii si sistemele de desecare, ale agentilor economici si institutiilor publice care au sisteme de irigatii si de desecări în afara celor administrate de Societatea Natională "Îmbunătătiri Funciare" - S.A., cu consumurile specifice de energie electrică

21108484. O. MT 538/26 iulie 2000 - M. Of. 419 - 1.IX.2000
privind modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatii sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

8083485. H. G 716/17 august 2000 - M. Of. 417 - 31.VIII.2000
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2000 ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor precum si a unor programe ale Societătii Comerciale "Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

21209486. OG. G 82/24 august 2000 - M. Of. 413– 30.VIII.2000
privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere
Modificari si completari:
-L. P 222/22 mai 2003 - M. OF. 367 - 29.V.2003
-OG. G 36/14 iulie 2005 - M. Of. nr. 652 - 22.VII.2005

21114487. O. MT 595/23 august 2000 - M. Of. 405 - 29.VIII.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agentilor economici care prestează servicii în porturi, pe căi si canale navigabile

8029488. H. G 662/10 august 2000 - M. Of. 384 - 17.VIII.2000
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societătilor bancare

2110489. DEC. CC 90/9 mai 2000 - M. Of. 383 - 16.VIII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 12/1995

2124490. DEC. CC 104/6 iunie 2000 - M. Of. 383 - 16.VIII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici aprobată cu modificări, prin Legea nr. 12/1995 si modificat prin Legea nr. 105/1997

20816491. O. MF 1065/20 iulie 2000 - M. Of. 377– 14.VIII.2000
pentru aprobarea modificării Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităti fiscale agentilor economici

7988492. H. G 618/13 iulie 2000 - M. Of. 371 - 10.VIII.2000
pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agentilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum si a Normelor metodologice de programare, de calcul, de raportare si de control referitoare la acest fond special

1818493. O. ANRE 1/4 august 2000 - M. Of. 369 - 9.VIII.2000
pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, altii decât cei eligibili, si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

20665494. O. MAA 87/24 mai 2000 - M. Of. 370 - 9.VIII.2000
privind modificarea si completarea Ordinului nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati în domeniul productiei de produse alimentare

2104495. DEC. CC 84/4 mai 2000 - M. Of. 367 - 8.VIII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, ale art. 10 alin. 2, coroborate cu cele ale art. 23 si 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 108/1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, precum si ale art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 12/1995

1975496. Lista. 340/21 iulie 2000 - M. Of. 340 - 21.VII.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000 si nr. 226 din 23 mai 2000

7915497. H. G 539/22 iunie 2000 - M. Of. 337 - 20.VII.2000
privind actualizarea taxelor pentru autorizatiile de transport ce se eliberează agentilor economici cu sediul în România, care efectuează transporturi internationale de mărfuri cu autovehicule

20813498. O. MF 1017/11 iunie 2000 - M. Of. 338 - 20.VII.2000
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizatiile comerciale în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producători interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat

2094499. DEC. CC 70/18 aprilie 2000 - M. Of. 334 - 19.VII.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 12/1995

21918500. OUG. 111/29 iunie 2000 - M. Of. 313 - 6.VII.2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitãti fiscale agentilor economici

21904501. OUG. 95/29 iunie 2000 - M. Of. 307 - 4.VII.2000
privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizeazã produse si presteazã servicii pentru institutiile publice din sistemul de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã

2059502. DEC. CC 34/24 februarie 2000 - M. Of. 290 - 27.VI.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, precum si ale pct. III.20 din Precizările privind unele măsuri referitoare la încheierea excercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2242/1997

20787503. O. MF 616/4 mai 2000 - M. Of. 286 - 26.VI.2000
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de către agentii economici

1809504. DEC. ANRE 99/6 iunie 2000 - M. Of. 263 - 13.VI.2000
pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor si subconsumatorilor finali, altii decât cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

3681505. DEC. CC 152/12 octombrie 1999 - M. Of. 3 - 7.1.2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 12/1995

1974506. Lista. 226/23 mai 2000 - M. Of. 226 - 23.V.2000
cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societati comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 si nr. 158 din 17 aprilie 2000
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

21863507. OUG. 54/19 mai 2000 - M. Of. 227 - 23.V.2000
pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurãrilor sociale ale agricultorilor

7715508. H. G 326/27 aprilie 2000 - M. Of. 182 - 27.IV.2000
pentru modificarea art. 1 lit. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii si deductibilitãtii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societãtilor bancare

1973509. Lista. 158/17 aprilie 2000 - M.Of.158 - 17.IV.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completari la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999 si nr. 60 din 10 februarie 2000
Modificari si completari:
Lista 158/17 aprilie 2000 - M. Of. nr. 363 - 28.IV.2005
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

1803510. DEC. ANRE 29/3 martie 2000 - M. Of. 118 - 16.III.2000
privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pentru emiterea reglementărilor, altele decât licentele si autorizatiile, pe anul 2000

20759511. O. MF 279/18 februarie 2000 - M. Of. 81 - 23.II.2000
pentru aprobarea Precizarilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferentelor de curs valutar la sumele în valuta detinute de agentii economici la data de 31 decembrie 1999

8260512. H. G 123/18 februarie 2000 - M. Of. 77 - 21.II.2000
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale unor agenti economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1749513. Lista. 60/10 februarie 2000 - M. Of. 60 - 10.II.2000
cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

20755514. O. MF 177/3 februarie 2000 - M. Of. 57 - 7.II.2000
pentru completarea Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2627/1998 privind documentatia necesară pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată agentilor economici înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată

21184515. OG. G 57/30 ianuarie 2000 - M. Of. 41 - 31.I.2000
pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agentilor economici producători de bunuri materiale destinate comercializării si acordarea permisului de operare

8172516. H. G 34/19 ianuarie 2000 - M. Of. 21 - 21.I.2000
privind modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 113/2000 pentru stabilirea nivelului reducerii preturilor de cumpãrare ale semintelor din productia internã, provenite de la agentii economici autorizati, folosite în campaniile agricole din anul 2000

20906517. O. MIC 1/7 ianuarie 2000 - M. Of. 12 - 14.I.2000
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea agentilor economici de a executa lucrări la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparate consumatoare de combustibili CR 2-99

1972518. Lista. 641/29 decembrie 1999 - M.Of. 641 - 29.XII.1999
cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

17485519. H. G 1045/23 decembrie 1999 - M. Of. 635 - 27.XII.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate, pe anul 1999 ale unor agenti economici din transportul feroviar de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

1971520. Lista. 596/07 decembrie 1999 - M.Of. 596 - 7.XII.1999
cuprinzând agentii economici avizati sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale
Modificari/5 septembrie 2005 - M. Of. nr. 803 - 05.IX.2005

17432521. H. G 992/2 decembrie 1999 - M. Of. 595 - 7.XII.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate pe anul 1999, ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum si a unor programe ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A

17435522. H. G 995/2 decembrie 1999 - M. Of. 592 - 6.XII.1999
privind aprobarea concesionarii activitatii de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere, serviciu public de interes national, de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si darea in folosinta gratuita agentilor economici concesionari a unor terenuri, proprietate publica a statului

17422523. H. G 980/24 noiembrie 1999 - M. Of. 578 - 26.XI.1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valuta la achitarea obligatiilor de plata in valuta ale Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

3652524. DEC. CC 123/28 septembrie 1999 - M. Of. 532 - 1.XI.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru întarirea discipli- nei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

20891525. O. MIC 275/8 octombrie 1999 - M. Of. 531 - 1.XI.1999
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a permiselor de operare agentilor economici producatori de bunuri materiale destinate comercializarii din domeniul industriei

21070526. O. MT 508/16 septembrie 1999 - M. Of. 528 - 29.X.1999
transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agentilor economici care prestează servicii în porturi
Abrogat prin:
-O. MT 595/23 august 2000 - M. Of. 405 - 29.VIII.2000

41266527. H. G 748/13 septembrie 1999 - M. Of. nr. 457 - 21.IX.1999
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valută la importul de gaze naturale si păcură livrate de Compania Natională de Electricitate - S.A. în anul 1999

22345528. OUG. 128/10 septembrie 1999 - M. Of. 445 - 14.IX.1999
pentru modificarea Ordonantei de urgentA a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

21763529. OG. G 84/30 august 1999 - M. Of. 423 - 30.VIII.1999
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din constructii

21778530. OG. G 99/30 august 1999 - M. Of. 423 - 30.VIII.1999
privind atestarea agentilor economici producatori de bunuri materiale destinate comercializarii si acordarea permisului de operare
Abrogat prin:
OG. G 57/30 ianuarie 2000 - M. Of. 41 - 31.I.2000

21056531. O. MT 342/28 iunie 1999 - M. Of. 396 - 19.VIII.1999
pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare apartinând agentilor economici

3630532. DEC. CC 101/29 iunie 1999 - M. Of. 357 - 28.VII.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

3634533. DEC. CC 105/1 iulie 1999 - M. Of. 352 - 26.VII.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995

7192534. D. PRES 253/16 iulie 1999 - M. Of. 345 - 21.VII.1999
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici

18891535. L. P 134/20 iulie 1999 - M. Of. 345 - 21.VII.1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici

3623536. DEC. CC 94/17 iunie 1999 - M. Of. 336 - 15.VII.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

17022537. H. G 544/8 iulie 1999 - M. Of. 334 - 15.VII.1999
pentru modificarea art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare

20629538. O. MAA 58/25 iunie 1999 - M. Of. 331 - 13.VII.1999
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la amendarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

16958539. H. G 477/15 iunie 1999 - M. Of. 301 - 28 .VI.1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Abrogat prin:
-H. G 479/18 aprilie 2003 - M. Of. nr. 348 - 25.IV.2005

41609540. O. MF 561/02 iunie 1999 - M. Of. nr. 292 - 24.VI.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităti fiscale agentilor economici

41610541. O. MF 642/17 iunie 1999 - M. Of. nr. 292 - 24.VI.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea în contabilitatea ordonatorilor principali de credite si a agentilor economici a operatiunilor de finantare a proiectelor si programelor de restructurare si reformă din Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare

16927542. H. G 444/3 iunie 1999 - M. Of. 279 - 17.VI.1999
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale unor agenti economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, precum si a unor programe ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene române - Tarom" - S.A.
Rectificare - M. Of. 354 - 27.VII.1999

21034543. O. MT 170/25 martie 1999 - M. Of. 224 - 20.V.1999
pentru completarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatii sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 536/1997

16862544. H. G 372/13 mai 1999 - M. Of. 221 - 19.V.1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor bugetare unor agenti economici din minerit

3564545. DEC. CC 35/9 martie 1999 - M. Of. 158 - 15.IV.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

22257546. OUG. 28/25 martie 1999 - M. Of. 131 - 31.III.1999
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Republicare:
OUG. 28/1999 - M. Of. 381 - 5.VI.2002
Modificari si completari:
-L. P 116/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 353 - 22.IV.2004
-OUG. 44/03 iunie 2004 - M. Of. nr. 503 - 04.VI.2004
-OG. G 94/26 august 2004 - M. Of. nr. 803 - 31.VIII.2004
-OG. G 53/25 august 2005 - M. Of. nr. 796 - 01.IX.2005
-OG. G 28/26 ianuarie 2006 - M. Of. nr. 89 - 31.I.2006

3539547. DEC. CC 10/9 februarie 1999 - M. Of. 115 - 19.III.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alineatul final si ale art. 13 din Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar, republicata

3541548. DEC. CC 12/9 februarie 1999 - M. Of. 104 - 11.III.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

20685549. O. MAPM 71/1 februarie 1999 - M. Of. 104 - 11.III.1999
pentru aprobarea Regulamentului privind confectionarea si folosirea dispozitivelor de marcat material lemnos de lucru care se exploateaza si se transporta din padure catre agenti economici atestati si de structurile administratiei silvice a padurilor proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor sau proprietate privata
Abrogat prin:
-O. MAPDR 758/18 octombrie 2004 - M. Of. nr. 980 - 25.X.2004

20684550. O. MAPM 70/1 februarie 1999 - M. Of. 95 - 5.III.1999
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici in activitatea de exploatare forestiera, in vederea participarii acestora la licitatiile si negocierile directe de vânzare a masei lemnoase pe picior
Abrogat prin:
O. MAPDR 257/19 aprilie 2004 - M. Of. nr. 392 - 04.V.2004
al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind componenta Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră

22242551. OUG. 13/1 martie 1999 - M. Of. 89 - 2.III.1999
pentru acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor bugetare unor agenti economici din minerit

41236552. H. G 113/25 februarie 1999 - M. Of. nr. 86 - 01.III.1999
pentru stabilirea nivelului reducerii preturilor de cumpărare ale semintelor din productia internă, provenite de la agentii economici autorizati, folosite în campaniile agricole din anul 1999

22240553. OUG. 11/24 februarie 1999 - M. Of. 79 - 25.II.1999
privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici
Modificari si completari:
Legea nr. 134/20 iulie 1999 - M. Of. 345 - 21.VII.1999
O. MF 561/02 iunie 1999 - M. Of. nr. 292 - 24.VI.1999
al ministrului finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităti fiscale agentilor economici

20744554. N. MF 350249/15 februarie 1999 - M. Of. 73 - 23.II.1999
ale ministerului finantelor privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

40676555. N. CNS 1223/10 februarie 1999 - M. Of. nr. 73 - 23.II.1999
ale Comisiei Nationale pentru Statistica privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar pentru regularizarea valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

20904556. O. MIC 20/12 februarie 1999 - M. Of. 69 - 18.II.1999
al Ministrului Industriei si Comertului privind verificarea potentialului tehnic si uman al agentilor economici ofertanti pentru executarea lucrarilor de inchidere a minelor/carierelor si de reconstructie ecologica a zonelor afectate

39239557. O. MMPS 87/12 februarie 1999 - M. Of. 69 - 18.II.1999
al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale privind verificarea potentialului tehnic si uman al agentilor economici ofertanti pentru executarea lucrarilor de inchidere a minelor/carierelor si de reconstructie ecologica a zonelor afectate

39240558. O. MAPM 111/12 februarie 1999 - M. Of. 69 - 18.II.1999
al Ministrului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului privind verificarea potentialului tehnic si uman al agentilor economici ofertanti pentru executarea lucrarilor de inchidere a minelor/carierelor si de reconstructie ecologica a zonelor afectate

3515559. DEC. CC 174/10 decembrie 1998 - M. Of. 65 - 16.II.1999
cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar

3527560. DEC. CC 186/17 decembrie 1998 - M. Of. 52 - 5.II.1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

21698561. OG. G 19/28 ianuarie 1999 - M. Of. 40 - 29.I.1999
privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

21704562. OG. G 25/29 ianuarie 1999 - M. Of. 42 - 29.I.1999
privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinând agentilor economici din industrie

20514563. O. MF 2627/24 decembrie 1998 - M. Of. 34 - 28.I.1999
privind documentatia necesara pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata agentilor economici inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata

3498564. DEC. CC 157/10 noiembrie 1998 - M. Of. 3 - 11.I.1999
privind exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

3502565. DEC. CC 161/10 noiembrie 1998 - M. Of. 3 - 11.I.1999
privind exceptia de neconstitutionalitate a art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

16733566. H. G 994/29 decembrie 1998 - M. Of. 522 - 31.XII.1998
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1998 ale unor agenti economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

16652567. H. G 912/17 decembrie 1998 - M. Of. 494 - 22.XII.1998
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici la care statul este actionar majoritar

16627568. H. G 885/9 decembrie 1998 - M. Of. 478 - 14.XII.1998
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind evidenta, declararea, virarea si urmarirea incasarii contributiei datorate de catre agentii economici Fondului cinematografic national, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 312/1998

16500569. H. G 739/22 octombrie 1998 - M. Of. 407 - 27.X.1998
pentru modificarea art. 1 si 2 din Hotarârea Guvernului nr. 401/1998 privind acordarea unor reduceri la decontarea energiei electrice si termice livrate de Compania Nationala de Electricitate - S.A. agentilor economici

16458570. H. G 695/8 octombrie 1998 - M. Of. 395 - 19.X.1998
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare catre Regia Nationala a Padurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici

6778571. D. PRES 326/7 octombrie 1998 - M. Of. 389 - 14.X.1998
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

20174572. L. P 179/9 octombrie 1998 - M. Of. 389 - 14.X.1998
pentru aprobarea ordonantei Guvernului nr. 11/1997 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

16170573. H. G 587/14 septembrie 1998 - M. Of. 361 - 24.IX.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe detinute de agentii economici, necesar stabilirii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare pe anul 1998

16115574. H. G 528/25 august 1998 - M. Of. 333 - 4.IX.1998
privind modul de acordare a imprumuturilor prevazute in bugetul de stat pe anul 1998 unor agenti economici pentru acoperirea arieratelor catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. si catre Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
Modificari si completari:
-H. G 801/13 noiembrie 1998 - M. Of. 440 - 19.XI.1998

3454575. DEC. CC 113/22 iulie 1998 - M. Of. 287 - 5.VIII.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici si ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

16033576. H. G 439/30 iulie 1998 - M. Of. 285 - 3.VIII.1998
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1998 ale agentilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

3430577. DEC. CC 89/25 iunie 1989 - M. Of. 282 - 31.VII.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 2, pct. 3 alin. 2 si 3, pct. 4 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata din Legea nr. 12/1995

15999578. H. G 401/16 iulie 1998 - M. Of. 270 - 20.VII.1998
privind acordarea unor reduceri la decontarea energiei electrice si termice livrate de Compania Nationala de Electricitate - S.A. agentilor economici
Modificari si completari:
-H. G 739/22 octombrie 1998 - M. Of. 407 - 27.X.1998

15913579. H. G 312/12 iunie 1998 - M. Of. 221 - 17.VI.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, calcularea, retinerea, declararea, virarea si urmarirea incasarii contributiei datorate de catre agentii economici Fondului cinematografic national
Modificari si completari:
-H. G 885/9 decembrie 1998 - M. Of. 478 - 14.XII.1998

3406580. DEC. CC 64/14 aprilie 1998 - M. Of. 220 - 16.VI.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 3 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995

3411581. DEC. CC 69/16 aprilie 1998 - M. Of. 188 - 21.V.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 43/1993, devenit art. 11 alin. 2 in Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar, republicata

3402582. DEC. CC 60/31 martie 1998 - M. Of. 183 - 18.V.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici

16384583. H. G 135/18 martie 1998 - M. Of. 163 - 23.IV.1998
privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursabile la scadenta ale agentilor economici

3219584. DEC. CC 594/9 decembrie 1997 - M. Of. 83 - 20.II.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici

3230585. DEC. CC 605/9 decembrie 1997 - M. Of. 80 - 19.II.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si ale art. 11 din Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar

1343586. O. MCU 2069/10 decembrie 1997 - M. Of. 75 - 17.II.1998
pentru aplicarea in institutiile publice muzeale a prevederilor art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor
Modificari si completari:
-O. MCU 4029/17 martie 1999 - M. Of. 201 - 10.V.1999

2908587. DEC. CC 274/26 iunie 1997 - M. Of. 50 - 4.II.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, pct. 3 alin. 1 si 2 si pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995
-Definitiva prin nerecurare.

2927588. DEC. CC 301/1 iulie 1997 - M. Of. 38 - 29.I.1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7, art. 10 si art. 11 din Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar, republicata
- Definitiva prin nerecurare

16285589. H. G 22/23 ianuarie 1998 - M. Of. 34 - 29.I.1998
privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitate a agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare
Modificari si completari:
-L. P 82/24 decembrie 1991 - M. Of. nr. 48 - 14.I.2005

1499590. O. MT 536/2 decembrie 1997 - M. Of. 348 - 9.XII.1997
pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor utilizate la vehicule rutiere si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii si reparatii sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere
Anexa: Reglementari si norme tehnice in transporturile rutiere
Completare:
- O. MT 170/25 martie 1999 - M. Of. 224 - 20.V.1999

21490591. ORD. G 11/4 august 1997 - M. Of. 185 - 5.VIII.1997
privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
Modificari si completari:
Legea nr. 179/9 octombrie 1998 - M. Of. 389 - 14.X.1998

13222592. H. G 838/19 octombrie 1995 - M. Of. 245 - 26.X.1995
privind conditiile pentru acordarea compensatiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariatilor disponibili cu ocazia restructurarii agentilor economici cu capital majoritar privat
Abrogat prin:
-OUG. 98/24 iunie 1999 - M. Of. 303 - 29.VI.1999

12568593. H. G 335/16 mai 1995 - M. Of. 100 - 24.V.1995
privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare
Modificari si completari: O. 1459/7 august 1995 - M. Of. 208 - 8.IX.1995
Republicare: M. Of. 87 - 29.IV.1996
Modificari si completari:
-H. G 192/22 martie 1996 - M. Of. 64 - 29.III.1996
-H. G 544/8 iulie 1999 - M. Of. 334 - 15.VII.1999

21338594. ORD. G 18/21 ianuarie 1994 - M. Of. 28 - 28.I.1994
privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici
Modificari si completari:
-L. 12/1995 - M. Of. 27 - 7.II.1995)
-I. 1/2 martie 1994 - M. Of. 68 - 15.III.1994
-C. BNR 13/5 aprilie 1994 - M. Of. 104 - 25.IV.1994
-ORD. G 70/29 august 1994 - M. Of. 246 - 31.VIII.1994
-L. P 105/24 iunie 1997 - M. Of. 136 - 30.VI.1997


Copyright 1998-2015 DSC.NET
All rights reserved.
Inapoi