MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 701         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2019

 

SUMAR

 

DECRETE

 

668. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

669. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

607. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

608. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti

 

609. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

 

612. - Hotărâre pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional .Autostrada Sebeş-Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.381. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca

 

4.384. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „designer vestimentar”, respectiv nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş

 

4.389. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” din municipiul Olteniţa

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

15.814. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal cu ocazia referendumului naţional din data de 26 mai 2019

 

15.955. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Populară - sediul central

 

16.551. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Mişcarea Populară, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

16.553. - Raport privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUTILOR DIN ROMÂNIA

 

9. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 542/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2019, domnul Ioan Florentin Lumperdean, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul teritorial Bistriţa-Năsăud, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 august 2019.

Nr. 668.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.238/2019,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2019, doamna Florentina Vasilăţeanu, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 august 2019.

Nr. 669.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 2300, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106816 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării unei părţi din acesta şi a reevaluării, în condiţiile legii, precum şi a adresei poştale a imobilului în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3530, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 161394 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul 3530, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 607.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2300, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a retrocedării unei părţi din acesta, în condiţiile legii, şi a reevaluării, conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat imobilul, în urma intabulări în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar a unei părţi din bunul imobil care a fost retrocedată în condiţiile legii

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)

Administratorul bunului/CUI

106816

8.19.01

Imobil 2300

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

strada Străulesti nr. 2,

CF 267218, nr. cad. 267218,267218-C1, 267218-C2,

CF 267219, nr. cad. 267219

Construcţii şi teren*

2.571.765

Total valoare parte de imobil - 304.614.68 lei

518.437,75**

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat SE bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciala şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

** Valoarea actualizată a imobilului 2300, ca urmare a retrocedării unei părţi din acesta în condiţiile legii şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 3530, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării, conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)

Administratorul

bunului/CUI

161394

8.19.01

Imobil 3530

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

Calea Plevnei nr. 114,

CF 270808. nr. cad. 270808,

CF 270809, nr. cad. 270809

Construcţii şi teren*

76.287.686

22.711.213,34**

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizatei bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

** Valoarea actualizată a imobilului 3530, ca urmare a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 3530, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trece din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Nr.

M.F.P.

Codul

de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrala

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul trecerii în domeniul privat al statului (lei)

Valoarea părţii bunului imobil care face obiectul trecem în domeniul privat al statului (tei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei)

Administratorul

bunului/CUI

161394

parţial

8.19.01

Imobil 3530 parţial

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 114, CF 270808, nr. cad. 270808

Amenajări la terenuri şi teren*

22.711.213,34

3.938.239,04

18.772.974,3

Ministerul Apărării Naţionale CUI-4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile legii şi a dezmembrării acestora pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, constituite în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 7. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 7, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 8. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 608.


*) Anexele nr. 1-7 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilului identificat cu nr. MFP 155755 (parţial), aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 609.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, care trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor/CUI: 7551740

155755 parţial

8.25.07

Clădire şi teren,

SAJ Bihor-Staţia Oradea

C1 = S +P

S construită sol = 279 mp

S desfăşurată = 543 mp

CF 180766

Str. Sucevei nr. 24,

municipiul Oradea,

judeţul Bihor

296.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (8) şi al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000- km 17+000, cu suma totală de 151,23 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84,01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM)”, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională” - FEDR.

Art. II. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - lot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 10 august 2017, se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent 13 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare şi a sumei individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. - (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justei despăgubiri pentru imobilul prevăzut la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor imobilului, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. IV. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 612.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” - iot 1 secţiunea B, km 14+000-km 17+000 pe raza localităţilor Aibă Julia şi Sântimbru din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Poziţie Hotărârea Guvernului nr. 5853017

Judeţ

U.A.T.

Nume proprietari deţinător teren

Tarta

Parcelă

Categoria de folosinţă

Nr. cad/topo

Nr.CF

Suprafaţă totală acte [mp]

Suprafaţa de expropriat

[mp]

Suprafaţă construcţie amprentă la sol

[mp]

Intravilan/

Extravilan

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 2553010

(lei)

1

13

Alba

Alba Iulia

PUICAN SIMION, TRIPSALIVIA, RADU SUSANA

 

283/2

Arabil

 

 

2.300,00

2.280,00

 

Intravilan

182.970,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.716/2015*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 14.05.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 28 martie-12 aprilie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Camigo”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Alexandru Vlahuţă nr. 31-31A, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Camigo” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Camigo” din municipiul Cluj- Napoca, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 3 iulie 2019.

Nr. 4.381.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.716/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de clase şcolarizate/ Numărul de elevi

1.

Grădiniţa cu program prelungit „Camigo”

08/26.03.2019

Asociaţia „Camigo”

Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuţă nr. 31-31A, tel.: 0740/377718 camigogradinita@gmail.com

Preşcolar

 

 

 

Română

PP

5/90

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 5 formaţiuni de studiu într-un schimb


*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „designer vestimentar”, respectiv nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.469/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 17.04.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 14-29 martie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „designer vestimentar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă”, respectiv nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1, cu sediul în oraşul Balş, strada Nicolae Bălcescu nr. 213, judeţul Olt, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „designer vestimentar”, respectiv nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în gastronomie”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări”, domeniul „textile-pielărie”, calificarea profesională „designer vestimentar”, respectiv nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesionala „tehnician în gastronomie”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Olt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 3 iulie 2019.

Nr. 4.384.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.469/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Olt

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei

Juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ |

Numărul de clase şcolarizate/ Numărul de elevi

1.

Liceul Tehnologic nr. 1

6/13.03.2019

 

Oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 213,

tel.: 0249/451287

Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Mecanică

 

Tehnician proiectant în construcţia de maşini

Română

Cu frecvenţă

1/28

Electronică automatizări

 

Tehnician electronist echipamente de automatizări

Română

Cu frecvenţă

2/46

Textile-pielărie

 

Designer vestimentar

Română

Cu frecvenţă

2/56

Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 cu modificările şi completările ulterioare)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă

4/101

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 60 de formaţiuni de studiu în două schimburi (30 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi 30 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)


*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” din municipiul Olteniţa

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.567/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6 din 14.05.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 28 martie-12 aprilie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica”, cu sediul în municipiul Olteniţa, strada Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Călăraşi, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „preşcolar”, autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „preşcolar”, acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” din municipiul Olteniţa.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D, Ghica” din municipiul Olteniţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” din municipiul Olteniţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” din municipiul Olteniţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 3 iulie 2019.

Nr. 4.389.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.567/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Călăraşi

 

Nr.

crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel,/fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de baza

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învățământ

Numărul de clase  școlarizate/

Numărul de elevi

1.

Şcoala Gimnazială „Alexandru D. Ghica”

10/08.04.2019

 

Municipiul Olteniţa, str. Mihai Eminescu nr. 17,

scoala.ghica@yahoo.com

Preşcolar

 

 

 

Română

PN

2/47

Capacitate maximă de școlarizare*) - 24 de formațiuni de studiu în două schimburi (maximum 12 formațiuni de studiu/schimb)

 

“) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal cu ocazia referendumului naţional din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-1.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile electorale înregistrate de Partidul Naţional Liberal cu ocazia referendumului naţional din data de 26 mai 2019.

Constatări:

Ca urmare a verificării documentelor justificative, depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, s-a constatat că Partidul Naţional Liberal a înregistrat:

- contribuţii electorale în valoare de 2.600.000,93 lei, provenite din transferuri ale fondurilor obţinute din subvenţii de la bugetul de stat;

- cheltuieli electorale în valoare de 2.282.558,75 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (12) şi art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal a fost sancţionat potrivit art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 2 august 2019.

Nr. 15.814.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Populară - sediul central

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 3.12.2018-1.02.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Mişcarea Populară - sediul central, din perioada 1.01.2015-31.12.2017.

I. Constatări:

în anul 2015 veniturile lunare înregistrate în contabilitate pentru Partidul Mişcarea Populară - sediul central au fost în valoare totală de 296.579,53 lei, astfel: 185.392,32 lei venituri din cotizaţii, 25.800,00 lei venituri din chirii, 85.387,00 lei venituri din cote-părţi, 0,21 lei venituri din dobânzi.

În anul 2015 cheltuielile înregistrate de Partidul Mişcarea Populară - sediul central au fost în valoare totală de 649.734,26 lei.

În anul 2016 veniturile lunare înregistrate în contabilitate pentru Partidul Mişcarea Populară - sediul central au fost în valoare totală de 421.209,00 lei, astfel: 378.419,00 lei venituri din cotizaţii, 9.980,00 lei venituri din chirii, 32.460,00 lei venituri din cote-părţi, 350,00 lei venituri din donaţii.

În anul 2016 cheltuielile înregistrate de Partidul Mişcarea Populară - sediul central au fost în valoare totală de 8.343.406,51 lei.

În anul 2017 veniturile lunare înregistrate în contabilitate pentru Partidul Mişcarea Populară - sediul central au fost în valoare totală de 1.276.386,72 lei, astfel: 216.600,00 lei venituri din cotizaţii, 44.548,44 lei venituri din chirii, 1.310,00 lei venituri din activităţi diverse, - 1.500,00 lei resurse de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 50.000,10 lei venituri din cote-părţi, 965.428,18 lei venituri din subvenţii pentru investiţii.

În anul 2017 cheltuielile înregistrate de Partidul Mişcarea Populară - sediul central au fost în valoare totală de 2.746.217,92 lei.

În anii 2015-2016, Partidul Mişcarea Populară - sediul central nu a încasat subvenţii de la bugetul de stat.

În anul 2017, Partidul Mişcarea Populară - sediul central a încasat subvenţii de la bugetul de stat, prin Autoritatea Electorală Permanentă, în sumă totală de 1.273.390,71 lei, soldul necheltuit din subvenţii la 31.12.2017 fiind de 307.962,53 lei.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 10, art. 16 alin. (1) lit. h) şi alin. (3), art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Pentru aceste fapte, entitatea verificată a fost sancţionată potrivit art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor de aplicare ale Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;

- publicarea corectă în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informaţiilor privind veniturile conform prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 6 august 2019.

Nr. 15.955.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Mişcarea Populară, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin, (1) şi ale art. 44 alin, (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-9.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Mişcarea Populară, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 4.482.749,63 lei, astfel: 3.201.960,13 lei contribuţii provenite din venituri proprii, 1.280.789,50 lei contribuţii provenite din împrumuturi;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 4.482.094,12 lei.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 4.482.094,08 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 4.482.094,12 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 4.480.794,08 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral şi a invalidat suma de 1.300,00 lei în baza prevederilor art. 48 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 3 alin. (2) lit. a) şi art. 28 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 16.551.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-12.08.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare ia verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019:

- contribuţiile electorale au fost în cuantum de 9.234.715,00 lei, astfel: 1.556.515,00 lei contribuţii provenite din venituri proprii, 4.243.200,00 lei contribuţii provenite din împrumuturi, 1.935.000,00 lei transferuri provenite din fonduri obţinute în afara perioadei electorale şi 1.500.000,00 lei transferuri provenite din subvenţii primite;

- cheltuielile electorale au fost în cuantum de 7.989.549,25 lei, astfel: 6.892.720,68 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţare privată şi 1.096.828,57 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanţarea publică.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 6.893.880,93 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 6.892.720,68 lei.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 6.755.421,94 lei aferentă cheltuielilor electorale pe care o propune în vederea rambursării către competitorul electoral şi a invalidat suma de 138.458,99 lei în baza prevederilor art. 48 alin. (11) lit. c) şi alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (2), art. 36 alin. (3) lit. a)-c), art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 59 alin. (4) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, şi art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 13 august 2019.

Nr. 16.553.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUTILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din august 2019 a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevederile art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 11.08.2019, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 11 august 2019.

Nr. 9.