MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 177 din 29 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

Decizia nr. 428 din 21 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

258. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 177

din 29 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.563/330/2016 al Judecătoriei Urziceni şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.760 D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.790 D/2016, nr. 2.808 D/2016, nr. 2.822 D/2016, nr. 2.829 D/2016, nr. 2.850 D/2016, nr. 2.857 D/2016, nr. 2.870 D/2016, nr. 2.871 D/2016, nr. 2.897 D/2016, nr. 2.900 D/2016, nr. 2.933 D/2016, nr. 2.938 D/2016, nr. 2.943 D/2016, nr. 2.948 D/2016, nr. 2.979 D/2016, nr. 2.981 D/2016, nr. 2.983 D/2016, nr. 2.993 D/2016, nr. 3.025 D/2016, nr. 3.032 D/2016, nr. 3.089 D/2016, nr. 3.090 D/2016, nr. 3.096 D/2016, nr. 3.097 D/2016, nr. 3.109 D/2016, nr. 3.113 D/2016, nr. 3,137 D/2016, nr. 3.140 D/2016, nr. 3.143 D/2016, nr. 3.144 D/2016, nr. 3.160 D/2016, nr. 3.183 D/2016, nr. 3.229 D/2016. nr. 3.240 D/2016, nr. 3.263 D/2016, nr. 3.265 D/2016, nr. 3.266 D/2016, nr. 3.268 D/2016, nr. 3.281 D/2016, nr. 3.282 D/2016, nr. 3.285 D/2016, nr. 3.299 D/2016. nr. 3.303 D/2016, nr. 3.304 D/2016, nr. 3.492 D/2016, nr. 3.508 D/2016, nr. 3.509 D/2016, nr. 3.510 D/2016 şi nr. 3.537 D/2016, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate parţial identice, ridicate de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 11.516/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 19.498/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 10.801/1748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 21.627/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.559/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 13.618/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 12.234/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 12.236/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 14.317/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.532/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.316/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 18.561/300/2016, al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.136/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam în Dosarul nr. 11.238/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.557/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S,A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 18.039/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în calitate de mandatar al Societăţii Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14.392/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14.242/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 15.090/212/2016/a1, al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 27.111/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.800/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.147/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 10.905/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.771/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. În Dosarul nr. 7.049/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.296/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti, în Dosarul nr. 14.060/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 26.709/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 27.657/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA din Bucureşti, în Dosarul nr. 9.687/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 13.494/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 11.847/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 20.881/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 2.023/254/2016 al Judecătoriei Mangalia, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14.139/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 13.817/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. şi Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A., în Dosarul nr. 13.913/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - SA în Dosarul nr. 17.014/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A., în Dosarul nr. 16.474/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. În Dosarul nr. 17.490/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. În Dosarul nr. 5.877/306/2016 al Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. În Dosarul nr. 19.863/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A., în Dosarul nr. 8.686/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. În Dosarul nr. 6.231/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.480/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 22.145/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 32.554/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 38.348/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.872/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.760 D/2016, nr. 2.790 D/2016, nr. 2.808 D/2016, nr. 2.822 D/2016, nr. 2.829 D/2016, nr. 2.850 D/2016, nr. 2.857 D/2016, nr. 2.870 D/2016, nr. 2.871 D/2016, nr. 2.897 D/2016, nr. 2.900 D/2016, nr. 2.933 D/2016, nr. 2.938 D/2016, nr. 2.943 D/2016, nr. 2.948 D/2016, nr. 2.979D/2016, nr. 2.981 D/2016, nr. 2.983 D/2016, nr. 2.993 D/2016, nr. 3.025 D/2016, nr. 3.032 D/2016, nr. 3.089 D/2016, nr. 3.090 D/2016, nr. 3.096 D/2016, nr. 3.097 D/2016, nr. 3.109 D/2016, nr. 3.113 D/2016, nr. 3.137 D/2016, nr. 3.140 D/2016, nr. 3.143 D/2016, nr. 3.144 D/2016, nr. 3.160 D/2016, nr. 3.183 D/2016, nr. 3.229 D/2016, nr. 3.240 D/2016, nr. 3.263 D/2016, nr. 3.265 D/2016, nr. 3.266 D/2016, nr. 3.268 D/2016, nr. 3.281 D/2016, nr. 3.282 D/2016, nr. 3.285 D/2016, nr. 3.299 D/2016, nr. 3.303 D/2016, nr. 3.304 D/2016, nr. 3.492 D/2016, nr. 3.508 D/2016, nr. 3.509 D/2016, nr. 3.510 D/2016 şi nr. 3.537 D/2016 au obiect parţial identic, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.790 D/2016, nr. 2.808 D/2016, nr. 2.822 D/2016, nr. 2.829 D/2016, nr. 2.850 D/2016, nr. 2.857 D/2016, nr. 2.870 D/2016, nr. 2.871 D/2016, nr. 2.897 D/2016, nr. 2.900 D/2016, nr. 2.933 D/2016, nr. 2.938 D/2016, nr. 2.943 D/2016, nr. 2.948 D/2016, nr. 2.979 D/2016, nr. 2.981 D/2016, nr. 2.983 D/2016, nr. 2.993 D/2016, nr. 3025 D/2016, nr. 3.032 D/2016, nr. 3.089 D/2016, nr. 3.090 D/2016, nr. 3.096 D/2016, nr. 3.097 D/2016, nr. 3.109 D/2016, nr. 3.113 D/2016, nr. 3.137 D/2016, nr. 3.140 D/2016, nr. 3.143 D/2016, nr. 3.144 D/2016, nr. 3.160 D/2016, nr. 3.183 D/2016. nr. 3.229 D/2016, nr. 3.240 D/2016, nr. 3.263 D/2016, nr. 3.265 D/2016, nr. 3.266 D/2016, nr. 3.268 D/2016, nr. 3.281 D/2016, nr. 3.282 D/2016, nr. 3.285 D/2016, nr. 3.299 D/2016, nr. 3.303 D/2016, nr. 3.304 D/2016, nr. 3.492 D/2016, nr. 3.508 D/2016, nr. 3.509 D/2016, nr. 3.510 D/2016 şi nr. 3.537 D/2016 la Dosarul nr. 2.760 D/2016, care este primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

9. Prin încheierea din 3 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2,563/330/2016, Judecătoria Urziceni a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.760 D/2016.

10. Prin încheierea din 14 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.516/211/2016, Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.790 D/2016.

11. Prin încheierea din 21 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 19.498/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţionali cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.808 D/2016.

12. Prin încheierea din 11 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.801/1748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. *3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.822 D/2016.

13. Prin încheierea din 1 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 21.627/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a Legii nr. 77/2016 în integralitatea sa. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.829 D/2016.

14. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.559/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.850 D/2016.

15. Prin încheierea din 8 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.618/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.857 D/2016.

16. Prin încheierea din 21 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.234/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.870 D/2016.

17. Prin încheierea din 21 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.236/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.871 D/2016.

18. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.317/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, precum şi a Legii nr. 77/2016 în integralitatea sa. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.897 D/2016.

19. Prin încheierea din 4 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.532/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.900 D/2016.

20. Prin încheierea din 19 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.316/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.933 D/2016.

21. Prin încheierea din 8 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.561/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.938 D/2016.

22. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.136/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.943 D/2016.

23. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.238/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.948 D/2016.

24. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.557/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.979 D/2016.

25. Prin încheierea din 14 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 18.039/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.981 D/2016.

26. Prin încheierea din 31 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.392/302/2016, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.983 D/2016.

27. Prin încheierea din 15 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.242/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), ari. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.993 D/2016.

28. Prin încheierea nr. 16.336 din 27 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.090/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.025 D/2016.

29. Prin încheierea din 18 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 27 111/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.032 D/2016.

30. Prin încheierea din 16 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.800/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.089 D/2016.

31. Prin încheierea din 16 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.147/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.090 D/2016.

32. Prin încheierea din 9 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.905/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.096 D/2016.

33. Prin încheierea din 9 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.771/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.097 D/2016.

34. Prin încheierea din 20 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7,049/231/2016, Judecătoria Focşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.109 D/2016.

35. Prin încheierea din 12 octombrie 2016, pronunţata în Dosarul nr. 15.296/211/2016, Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.113 D/2016.

36. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.060/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.137 D/2016.

37. Prin încheierea din 18 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 26.709/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.140 D/2016.

38. Prin încheierea din 1 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 27.657/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin, (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.143 D/2016.

39. Prin încheierea din 7 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.687/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.144 D/2016.

40. Prin încheierea nr. 16.889 din 7 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.494/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.160 D/2016.

41. Prin încheierea din 17 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.847/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.183 D/2016.

42. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 20.881/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.229 D/2016.

43. Prin încheierea din 30 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.023/254/2016, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.240 D/2016.

44. Prin încheierea din 10 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.139/212/2016, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.263 D/2016.

45. Prin încheierea din 28 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.817/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.265 D/2016.

46. Prin încheierea din 29 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.913/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.266 D/2016.

47. Prin încheierea din 28 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.014/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.268 D/2016.

48. Prin încheierea din 6 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.474/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.281 D/2016.

49. Prin încheierea din 8 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.490/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.282 D/2016.

50. Prin încheierea din 29 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.877/306/2016, Judecătoria Sibiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 77/2016, precum şi a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.285 D/2016.

51. Prin încheierea din 9 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 19.863/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.299 D/2016.

52. Prin încheierea din 25 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.686/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.303 D/2016.

53. Prin încheierea din 23 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.231/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 6 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.304 D/2016.

54. Prin încheierea din 15 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 15.480/197/2016, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.492 D/2016.

55. Prin încheierea din 15 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 22.145/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.508 D/2016.

56. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 32.554/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 în ansamblul său precum şi a art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.509 D/2016.

57. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 38.348/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 în ansamblul său şi a art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.510 D/2016.

58. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.872/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.537 D/2016.

59. Excepţiile de neconstituţionalitate au fost ridicate de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în cauze având ca obiect acţiuni întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 77/2016.

60. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se arată, în esenţă, că Legea nr. 77/2016 contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, prin consacrarea dreptului debitorilor de a da în plată imobilul ipotecat în favoarea creditorului, în acest mod fiind încurajată „intenţia frauduloasă de a nu plăti o datorie angajată în condiţii de libertate contractuală, pe o durată îndelungată de timp”.

61. Referitor la încălcarea art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, se susţine că prevederile art. 3, art. 4, art. 6-8 din Legea nr. 77/2016 încalcă principiul constituţional al statului de drept, respectiv securitatea juridică, deoarece modificarea/reaşezarea riscurilor asumate prin contract sau chiar modificarea preţului agreat de părţi nu poate avea loc printr-o ingerinţă a legiuitorului în contract. Art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 77/2016 nu corespund exigenţelor constituţionale de securitate juridică, prin aceea că stabilesc un domeniu de reglementare amplu şi neclar al procedurii speciale privind darea în plată. Totodată, art. 7 din Legea nr. 77/2016 încalcă exigenţele privind siguranţa circuitului civil, claritatea şi previzibilitatea legii. Astfel, nu este definită noţiunea de „locuinţă”, nu este stabilit în sarcina cărei persoane vor fi puse cheltuielile de executare silită, nu este stabilit domeniul de aplicare în ce priveşte utilizarea noţiunii „contract de credit”. Legea este imprevizibilă deoarece instituie o derogare de la prevederile Codului civil, fără a preciza care sunt dispoziţiile legale de la care se derogă. De asemenea nu este precizat modul în care prevederile sale se vor corobora cu dispoziţiile din alte acte normative, şi nu se face nicio precizare cu privire la regimul aplicabil contractelor încheiate sub imperiul Codului civil din 1864. Totodată, în expunerea de motive a legii se precizează că scopul acesteia este protejarea debitorilor aflaţi într-o stare de dificultate financiară, aspect ce nu se regăseşte în dispoziţiile cuprinse în lege.

62. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 11 şi 20 din Constituţie, se consideră că legea criticată nu respectă principiul securităţii juridice şi cerinţele de calitate a legii, astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

63. Referitor la critica privind încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, se arată că, prin dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 77/2016, se modifică raporturile juridice anterioare intrării în vigoare a legii. Astfel, legea criticată reglementează un mecanism de intervenţie forţată, exterioară, care modifică raporturi contractuale preexistente, prin schimbarea obiectului obligaţiei şi a regimului juridic contractual, fiind aplicabilă contractelor de credit încheiate anterior intrării sale în vigoare, precum şi executărilor silite demarate anterior acestui moment, indiferent de stadiul lor. Referitor la principiul neretroactivităţii, sunt invocate cele reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 26 din 18 ianuarie 2012, nr. 101 din 28 februarie 2013 şi nr. 745 din 3 noiembrie 2015.

64. Se mai susţine că prevederile art. 3, art. 6 şi art. 8 din legea criticată contravin art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens se arată că în urma stingerii creanţei prin darea în plată, creditorul ipotecar diligent, care şi-a constituit o garanţie, dobândeşte o situaţie juridică inferioară altor creditori (creditorii chirografari), care, deşi nu au o garanţie, pot urmări bunuri mobile şi imobile prezente şi viitoare ale debitorilor, până la satisfacerea întregii creanţe. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, pentru un tratament echitabil al creditorilor, este necesar ca urmărirea bunurilor debitorilor să fie realizată în mod coordonat, în cadrul procedurii concursuale a insolvenţei, în reglementarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Totodată, creditorul este pus într-o poziţie de inferioritate câtă vreme transferul dreptului de proprietate nu este condiţionat de acordul său.

65. Pe de altă parte, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 77/2016 nu asigură garanţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) şi art. 24, deoarece stabilesc termene procedurale scurte şi instituie o procedură de urgenţă în soluţionarea contestaţiilor, fără a fi asigurate şi garanţiile procesuale necesare derulării unui proces echitabil, deşi de la data notificării şi pe tot parcursul procesului operează suspendarea plăţilor şi a procedurilor judiciare şi extrajudiciare.

66. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţie, autorii arată că actul normativ criticat restrânge dreptul de proprietate şi libertatea contractuală a creditorilor, fără să existe niciuna dintre justificările cuprinse în art. 53 din Constituţie. Se arată, în acest sens, că statul are rolul de a garanta că legea părţilor va avea aceleaşi efecte pentru viitor ca şi actele emise de legiuitor, iar acesta nu poate transforma norme contractuale în norme legislative, nu poate schimba natura juridică a unor contracte aflate deja în executare, şi nu poate crea un conflict de drepturi, respectiv între dreptul de proprietate şi libertatea economică a creditorilor, pe de o parte, şi dreptul de protecţie specială a consumatorilor, pe de altă parte.

67. Se apreciază că art. 8 din legea criticată, si, în special, alin. (5), încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, al legalităţii şi al statului de drept, precum şi dreptul de proprietate, deoarece consacră posibilitatea debitorilor de a obţine concursul justiţiei, pentru refuzul de a-şi executa obligaţiile asumate contractual prin liber consimţământ şi de a le fi iertată datoria, în detrimentul şi prin prejudicierea creditorilor.

68. Referitor la dreptul de proprietate privată al creditorului, se mai arată că dispoziţiile legale prin care se prevede recuperarea creanţei numai în limita valorii imobilului adus în garanţie şi supus transferului forţat de proprietate echivalează cu o expropriere, fără a exista o cauză de utilitate publică, expropriere care nu este compensată de o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Creditorul este obligat prin lege să suporte plata creanţei cu un bun de o valoare inferioară şi să-şi vadă creanţa redusă la valoarea respectivului bun sau să suporte stingerea creanţei În contul preţului obţinut la adjudecarea bunului, în cadrul executării silite. Legea împiedică executarea integrală a creanţei atunci când există alte bunuri în patrimoniul debitorului, ceea ce reprezintă o atingere adusă dreptului de proprietate. Când obiectul dreptului de creanţă este înlocuit, altfel decât prin voinţa creditorului, are loc o ingerinţă în dreptul de proprietate, în sensul primei teze a paragrafului 1 din art. 1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Mai mult, atunci când dreptul de creanţă poartă asupra unei valori inferioare celei iniţiale, are loc o expropriere în sensul tezei a două din paragraful 1 anterior evocat.

69. Autorii excepţiei arată că prevederile Legii nr. 77/2016 încalcă libertatea economică a creditorilor, astfel cum aceasta este protejată prin dispoziţiile art. 45 din Constituţie corelate cu cele ale art. 135 din Legea fundamentală. Prin instituirea unei obligaţii în sarcina creditorilor, de a se conforma dreptului debitorilor, exercitat în baza legii, în mod unilateral, de a schimba preţul unui contract deja executat sau în curs de executare, statul aduce ingerinţe nejustificate libertăţii creditorilor la activitate economică şi liberă iniţiativă. Libertatea contractuală a părţilor nu presupune doar libertatea de a-şi asuma obligaţii şi de a dobândi drepturi, într-un mecanism contractual agreat de acestea, ci şi libertatea de a-şi asuma riscuri ale contractului, care pot fi deopotrivă juridice, precum şi economice. Constrângerea creditorului de a accepta o dare în plată încalcă în mod vădit libertatea contractuală şi libera iniţiativă. Statul, în calitatea sa de garant al contractului şi de garant al ordinii publice, nu poate adopta măsuri distructive/de infirmare faţă de ceea ce a fost asumat şi executat sau urmează să fie executat.

De asemenea, Legea nr. 77/2016 schimbă natura juridică a activităţii instituţiilor de credit şi instituţiilor financiar nebancare, din comerţul cu bani în comerţul cu imobile. Darea în plată a fost transformată dintr-o situaţie excepţională într-o regulă, prin instituirea unui drept unilateral, potestativ al consumatorului şi a unei obligaţii corelative a creditorului, sub sancţiunea pronunţării unei hotărâri de către instanţa de judecată, ceea ce aduce atingere drepturilor constituţionale anterior invocate. Se mai arată că actul normativ criticat contravine dispoziţiilor art. 135 din Constituţie, prin consacrarea dreptului discreţionar al debitorului de a modifica întinderea obligaţiilor asumate prin contracte deja executate, încălcând în acest mod „dreptul de proprietate, dreptul la profit şi la menţinerea status quo-ului contractual”, precum şi „dreptul creditorilor garantaţi la diferenţă”, prin crearea unei situaţii juridice inferioare pentru creditorul ipotecar diligent, care şi-a constituit o garanţie, faţă de creditorii chirografari.

70. Se mai susţine că art. 3 şi art. 4 din legea criticată încalcă dispoziţiile art. 53 alin. (2) din Constituţie, întrucât Legea Nr. 77/2016 nu are un scop legitim, şi nu păstrează un raport legitim de proporţionalitate între realitatea socială şi măsura propusă, care nu este nici rezonabilă, nici echitabilă, deoarece restrânge dreptul de proprietate al instituţiilor bancare şi nebancare creditoare. Se mai arată că restrângerea nu este justificată de un scop legitim de salvgardare a Intereselor publice şi nu este conformă standardului de protecţie oferit de rolul de garant al statului. De asemenea, măsura legislativă instituită prin art. 4 din lege nu este proporţională, deoarece nu este corelată cu prevederile Legii nr. 151/2015, şi nu este limitată la cazurile sociale, care să justifice ingerinţa excepţională a legiuitorului în contract. Mai exact, în opinia autorilor excepţiei, prevederile art. 3 şi ale art. 4 din legea criticată ar fi trebuit să limiteze exercitarea dreptului debitorului de a da în plată, la situaţii de dificultate financiară şi de criză a contractului.

71. Se arată că Legea nr. 77/2016 încalcă dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie, deoarece a fost adoptată cu procedura aplicabilă legilor ordinare, dar Codul civil, de la care aceasta derogă, este lege organică. Sunt invocate, în acest sens, considerentele cuprinse în Decizia Curţii Constituţionale nr. 442 din 10 iunie 2015.

72. În final, referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 148 din Constituţie, este invocat caracterul contrar al legii cu Directiva 2014/17/UE şi, în special, cu art. 43 alin. (1) din aceasta.

73. Judecătoria Urziceni, în Dosarul nr. 2.760D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

74. Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.790D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

75. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.808D/2016, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

76. Judecătoria Cornetu, în Dosarul nr. 2.822D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

77. Judecătoria Braşov - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.829D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

78. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.850D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

79. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, în Dosarul nr. 2.857D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

80. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.870D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

81. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.871D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

82. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.897D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

83. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.9Q0D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

84. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.933D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

85. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.938 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

86. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.943 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

87. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.948 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

88. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.979 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

89. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.981 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

90. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, în Dosarul nr. 2.983 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

91. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 2.993 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

92. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.025 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

93. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.032 D/2016, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

94. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.089 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

95. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.090 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

96. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.096 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

97. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.097 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

98. Judecătoria Focşani - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.109 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

99. Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.113 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

100. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.137 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

101. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.140 D/2016, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

102. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.143 D/2016, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

103. Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.144 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

104. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.160 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

105. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.183 D/2016, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate făcând doar referire la o soluţie ce ar putea fi adoptată de Curtea Constituţională.

106. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.229 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

107. Judecătoria Mangalia, în Dosarul nr. 3.240 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

108. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.263 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

109. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.265 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

110. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.266 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată,

111. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.268 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

112. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.281 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

113. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.282 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

114. Judecătoria Sibiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.285 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

115. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.299 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

116. Judecătoria Târgu-Jiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.303 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

117. Judecătoria Râmnicu-Vâlcea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.304 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

118. Judecătoria Braşov - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.492 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

119. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.508 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

120. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.509 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

121. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 3.510 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

122. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 3.537 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

123. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

124. Guvernul a transmis punctul sau de vedere în dosarele nr. 2.948 D/2016 şi nr. 3.537 D/2016, în sensul respingerii criticilor de neconstituţionalitate ca neîntemeiate sau inadmisibile, în acord cu jurisprudenţa instanţei constituţionale, şi anume Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016.

125. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

126. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

127. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din concluziile autorilor, îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, precum şi legea în ansamblul său.

128. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept şi alin, (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 privind tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin. (3) lit. m) privind reglementarea prin lege organică a regimului general al proprietăţii şi al moştenirii, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) referitor la caracterul inviolabil al proprietăţii private, art. 148 alin. (2) privind actele obligatorii ale Uniunii Europene, precum şi prevederilor art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a celor ale art. 17 privind dreptul de proprietate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

129. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că toate contractele de credit au fost încheiate între bănci şi consumatori înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011, dată anterioară intrării în vigoarea Legii nr. 77/2016, Totodată, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992: „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [..

130. Curtea constată, în primul rând, că autorii excepţiei au invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze în mod distinct la cele două teze ale acestuia, respectiv teza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil [„Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”]ş\ apoi teza care vizează aplicabilitatea Codului civil din 1864. În aceste condiţii, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, nefiind îndeplinită condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei.

131. Curtea observă că toate contractele de credit ce fac obiectul cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016, ceea ce este relevant în examinarea admisibilităţii excepţiei de neconstituţionalitate a tezei a două a art. 11 din Legea nr. 77/2016, potrivit căreia Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. În aceste condiţii, Curtea va respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016, ca inadmisibilă, nefiind îndeplinită condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei.

132. Curtea va respinge, ca inadmisibilă, şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, deoarece, din datele transmise în dosarele Curţii Constituţionale, rezultă că niciunul dintre consumatorii care sunt parte la contractele de credit nu a fost supus executării silite a imobilului ipotecat (a se vedea, ad similis, paragraful 40 din Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 8 august 2017).

133. Curtea reţine că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, ulterior sesizării Curţii Constituţionale în prezentele cauze, a constatat că sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, cuprinsă în art. *11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, este neconstituţională şi că prevederile din art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 din Legea nr. 77/2016, sunt constituţionale în măsura în care instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii. Având În vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, Curtea va respinge, în primul rând, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate privind sintagma „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, din cuprinsul art. 11 teza întâi, din Legea nr. 77/2016.

134. Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6) şi art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 prin raportare la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 24 şi aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, având în vedere faptul că autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică exact înţelesul normelor legale, care a fost constatat neconstituţional prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016. În aceste condiţii, potrivit jurisprudenţei Curţii, în temeiul Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, conform art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 9 martie 2015, paragraful 18, Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragrafele 19-23, sau Decizia nr. 365 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 22 august 2016, paragraful 40).

135. Prin Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, paragraful 28, Curtea a statuat, făcând referire la jurisprudenţa sa, în esenţă, că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 este o decizie interpretativă, or, în cazul deciziilor interpretative, în măsura în care aspectele de neconstituţionalitate deduse din motivarea autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate nu vizează înţelesul normelor juridice, care a fost exclus din sfera cadrului constituţional, nu este incident art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, instanţa de contencios constituţional urmând să analizeze fondul excepţiei de neconstituţionalitate (a se vedea şi Decizia nr. 92 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 8 august 2017, paragraful 48).

136. Pornind de la aceste considerente, Curtea va analiza excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte prevederi din Legea nr. 77/2016, precum şi a legii în ansamblul său, din perspectiva jurisprudenţei sale anterioare în materie, pretinsa contrarietate dintre principiile şi dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea prezentei excepţii de neconstituţionalitate, pe de o parte, şi celelalte dispoziţii ale Legii nr. 77/2016 criticate, pe de altă parte.

137. Astfel, în paragrafele 107-108 ale Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, referitor la critica de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea a reţinut că Legea nr. 77/2016 reglementează situaţii specifice, care nu se referă la regimul general al proprietăţii, deoarece vizează doar o modalitate de executare a unor obligaţii derivate din contractul de credit în ipoteza intervenirii impreviziunii. Chiar dacă aplicarea Legii nr. 77/2016 are drept efect un transfer de proprietate, acest lucru nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu jurisprudenţa sa (Decizia nr. 5 din 14 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992), Curtea a constatat că regimul juridic general al proprietăţii, publică sau privată, vizează, ca esenţă, cele trei elemente ale dreptului de proprietate: posesia, folosinţa şi dispoziţia, fiind preponderent un regim de drept privat. Regimul proprietăţii şi al dreptului de proprietate, şi încă la nivel general, reprezintă o realitate juridică care guvernează raporturile juridice de o valoare socială semnificativă, ce reclamă reglementarea printr-o lege organică, pe când regulile specifice pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate reprezintă o altă realitate juridică, de o importanţă mai mică, putând fi stabilită prin legi ordinare sau, după caz, prin ordonanţe. De altfel, legiuitorul a mai adoptat reglementări care au un impact asupra dreptului de proprietate prin intermediul unor legi ordinare, cum ar fi Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015) care, în art. 348, reglementează confiscările dispuse potrivit legii.

138. Curtea a reţinut că anumite critici formulate referitor la art. 1 alin. (5) din Constituţie vizează chestiuni ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii sau se referă la corelarea unor prevederi din acte normative diferite, analiza acestora excedând competenţei sale.

139. De asemenea, cu privire la criticile potrivit cărora prevederile legale criticate nu sunt coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat, în mod constant, că nu se poate pronunţa asupra neconcordanţelor dintre diferite norme juridice, ci numai asupra înţelesului dispoziţiilor legale criticate în raport cu prevederile şi principiile constituţionale, De exemplu, prin Decizia nr. 495 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 19 ianuarie 2005, şi Decizia nr. 463 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, Curtea a reţinut că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie, la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Prin urmare, o astfel de situaţie nu constituie un veritabil argument pe care să se întemeieze neconstituţionalitatea prevederilor criticate, ci o eventuală contrarietate între norme legale din acelaşi domeniu sau din domenii pe care autorii excepţiei de neconstituţionalitate le apreciază ca fiind similare. Or, coordonarea legislaţiei în vigoare, sub aspectele menţionate, este de competenţa autorităţii legiuitoare (a se vedea Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 111).

140. În ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut că, indiferent de textul legal specific în baza căruia au fost încheiate contractele până la data de 1 octombrie 2011, ele se supun reglementării de drept comun, Codul civil din 1864, care, în mod evident, permitea aplicarea teoriei impreviziunii, în temeiul art. 969 şi art. 970. Având în vedere că Legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, prevederile acesteia nu retroactivează (a se vedea Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 115).

141. Cu privire la critica raportată la art. 16 din Constituţie, referitor la principiul egalităţii, pe lângă cele reţinute de Curte în paragraful 112 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, prin care a constatat conformitatea cu acest standard constituţional a prevederilor criticate, Curtea observă şi Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 10 mai 2017 (paragraful 64), în care a reiterat jurisprudenţa sa constantă, potrivit căreia noţiunea fundamentală de egalitate în faţa legii nu presupune că stabilirea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii distincte este discriminatorie. Dimpotrivă, în acest fel, se asigură deplina respectare a acestui principiu constituţional. Astfel, în Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005, Curtea a precizat că egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi, deci, instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrariu, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat. Curtea a mai reţinut, în Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2017, că deosebirile obiective dintre categoria profesioniştilor şi cea a consumatorilor sunt suficient de relevante şi semnificative încât să justifice opţiunea legiuitorului de a le aplica un regim juridic distinct.

142. În ceea ce priveşte criticile formulate din perspectiva prevederilor art. 44 din Constituţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale se impune reiterarea celor reţinute în paragraful 128 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, Astfel, în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014, paragraful 19), Curtea a statuat că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate (în acest sens, a se vedea şi Decizia nr. 19 din 8 aprilie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 24 mai 1993). De asemenea, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constituţie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Aşadar, textul art. 44 din Constituţie cuprinde, expres, în cadrul alin. (1), o dispoziţie specială, în temeiul căreia legiuitorul are competenţa de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Curtea a reţinut că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă, limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate. Statul protejează dreptul de proprietate în condiţiile exercitării sale cu bună-credinţă (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 20 iulie 2016, paragrafele 59-60). Dreptul de proprietate al instituţiilor de credit nu cunoaşte nicio limitare în condiţiile impreviziunii, adaptarea/Încetarea contractelor neînsemnând nici măcar limitarea dreptului de proprietate.

143. De asemenea, prin Decizia nr. 93 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 22 mai 2017, paragrafele 39, 41 şi 47, Curtea a constatat că, reglementând procedura dării în plată, ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului Obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit. Curtea a constatat că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului. Este o măsură provizorie prin natura sa, întrucât, în cazul în care este admisă contestaţia creditorului, debitorul obligaţiei va trebui să execute în continuare contractul de credit, plata sumelor de bani aferente perioadei de suspendare urmând a fi reluată. Mai mult, Curtea a reţinut că, în condiţiile în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată de profesionist, prestaţiile băneşti datorate în temeiul contractului de credit trebuie executate întocmai, creditorul obligaţiei, în acest caz, având dreptul şi la repararea prejudiciului, în măsura în care instanţa judecătorească a constatat reaua-credinţă a debitorului în exercitarea dreptului său la notificarea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 77/2016.

144. Cu referire la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016, formulate din perspectiva art. 45 şi art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, Curtea a reţinut, în Decizia nr. 35 din 17 ianuarie 2017, paragraful 65, că prin art. 45 din Constituţie se garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora, în condiţiile legii. Or, dispoziţiile criticate din Legea nr. 77/2016 se pot încadra în această categorie - în condiţiile legii -, legiuitorul constituant însuşi acordându-i legiuitorului ordinar prerogativa de a stabili condiţiile exercitării accesului liberal persoanei la o activitate economică, precum şi pe cel al liberei iniţiative. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit, în Decizia nr. 282 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014, paragraful 16, că principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.

145. Cu privire la criticile formulate din perspectiva prevederilor art. 53 din Constituţie, Curtea observă că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă.

146. Cu privire la invocarea art. 148 din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 129, Curtea a reţinut că, în cauzele deduse judecăţii, prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, nu au legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referindu-se la conversia creditelor în valută. Prin urmare, acestea nu au incidenţă în cauză.

147. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, a prevederilor art. 8 alin. (5), precum şi a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 2.563/330/2016 al Judecătoriei Urziceni, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 11.516/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 19.498/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 10.801/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 21.627/197/2016 al Judecătoriei Braşov, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.559/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 13.618/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 12.234/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 12.236/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 14.317/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.532/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.316/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 18.561/300/2016, al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - SA din Bucureşti în Dosarul nr. 11.136/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam în Dosarul nr. 11.238/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 14.557/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) SA din Bucureşti, în Dosarul nr. 18.039/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în calitate de mandatar al Societăţii Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14.392/302/2016 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14.242/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 15.090/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 27.111/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.800/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.147/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - SA. din Bucureşti, în Dosarul nr. 10.905/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.771/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. În Dosarul nr. 7.049/231/2016 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.296/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 14.060/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 26.709/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda prin mandatar Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 27.657/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 9.687/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 13.494/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe ipotecar IFN - SA. din Bucureşti, în Dosarul nr. 11.847/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 20.881/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti, în Dosarul nr. 2.023/254/2016 al Judecătoriei Mangalia, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi de Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 14,139/212/2016 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 13.817/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin mandatar Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. şi Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A., în Dosarul nr. 13.913/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. În Dosarul nr. 17.014/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A., în Dosarul nr. 16.474/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. În Dosarul nr. 17.490/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. În Dosarul nr. 5.877/306/2016 al Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. în Dosarul nr. 19,863/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A., în Dosarul nr. 8.686/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. În Dosarul nr. 6.231/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe ipotecar IFN - S A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 15.480/197/2016 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 22.145/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 32 554/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea Credit Europe Bank (România) - SA. din Bucureşti, în Dosarul nr. 38.348/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.872/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6) şi ale art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a sintagmei „precum şi din devalorizarea bunurilor imobile”, cuprinse în art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi, în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceleaşi părţi, în aceleaşi dosare, ale aceloraşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi legea în ansamblul său sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

 

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Urziceni, Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Cornetu, Judecătoriei Braşov, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă. Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Focşani - Secţia civilă, judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, Judecătoriei Mangalia, Judecătoriei Sibiu - Secţia civilă, Judecătoriei Târgu Jiu - Secţia civilă, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 428

din 21 iunie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1,2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Societatea „Genei Internaţional” - S R L. din Rebrea, judeţul Bistriţa-Năsăud, în Dosarul nr. 1.435/85/2016*/a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.670D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea civilă nr. 938 din 13 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.435/85/2016*/a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 4-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea „Genei Internaţional” - S.R.L. din Rebrea, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu ocazia soluţionării cererii de reexaminare a încheierii prin care a fost respinsă cererea de acordare a ajutorului public judiciar.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia consideră, în esenţă, că actul normativ criticat a fost emis cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, care impun existenţa unei situaţii extraordinare pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă, ceea ce, în opinia sa, nu există în cazul de faţă. Apreciază, totodată, că, deşi prin art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală se stipulează că ordonanţele de urgenţă nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, totuşi, prin conţinutul său normativ, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 afectează însuşi dreptul fundamental la apărare, prin limitarea accesului la un apărător din oficiu pentru părţile care sunt persoane juridice, împrejurare contrară art. 24 alin. (2) din Constituţie.

6. În acest context apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 instituie o măsură discriminatorie şi injustă faţă de persoanele juridice aflate în imposibilitatea de a plăti un apărător, întrucât, deşi art. 24 alin. (2) din Constituţie prevede că „în tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”, acest drept fundamental este îngrădit/viciat prin prevederile criticate pentru persoana juridică, parte într-un proces, care se află în imposibilitatea de plăti un apărător datorită popririi conturilor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cum este cazul speţei de faţă. Arată, astfel, că deşi art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 precizează că ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de statoare are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, articolele criticate din actul normativ menţionat restricţionează, în mod neconstituţional, acest drept fundamental la asistenţă judiciară numai pentru persoanele fizice, excluzându-le pe cele juridice, cu încălcarea art. 21 şi art. 24 alin. (2) din Constituţie.

7. În fine, raportat la jurisprudenţa în materie a instanţei de contencios constituţional, susţine că „interpretările greşite ale Curţii Constituţionale contravin dispoziţiilor art. 6 pct. 3 lit. c)din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 şi 8 şi completată prin Protocolul nr. 2, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950.”

8. Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2), art. 24 şi art. 115 din Constituţie.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. Raportat la susţinerile autoarei excepţiei privind încălcarea art. 6 pct. 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale arată că, aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii europene, Convenţia nu obligă statele să acorde ajutor judiciar în toate cauzele civile. Există, astfel, o distincţie clară între conţinutul art. 6 pct. 3, care garantează dreptul la ajutor judiciar gratuit în anumite condiţii în procedurile penale, şi cel al art. 6 pct. 1, care nu face nicio referire la ajutorul judiciar (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 26 februarie 2002, paragraful 30, pronunţată în Cauza Essaadi contra Franţei).

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 115 referitoare la delegarea legislativă.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, şi anume a imposibilităţii unei persoane juridice de a beneficia de acordarea ajutorului public judiciar, reglementat de actul normativ mai sus menţionat, critici formulate de aceeaşi autoare ca şi în prezenta cauză, respectiv Societatea „Genei Internaţional” - S R L.

16. Relevantă, în acest sens, este Decizia nr. 374 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 594 din 8 august2014, prin care, raportat la criticile de neconstituţionalitate extrinseca formulate, Curtea a reţinut că reglementarea criticată îndeplineşte exigenţele prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie, fiind, de asemenea, în concordanţă şi cu dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală.

17. Referitor la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea a constatat că, potrivit prevederilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, ajutorul public judiciar în materie civilă este un sprijin acordat de stat pentru persoanele fizice care sunt sau care urmează să devină parte într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor române sau al altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române ca un mijloc de a permite tuturor persoanelor un acces efectiv la justiţie. Prin urmare, legiuitorul şi-a propus să reglementeze instituţia ajutorului public judiciar în materie civilă ca o formă de asistenţă acordată de stat în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil şi garantării accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii Prin reglementarea cadrului legal al ajutorului public judiciar se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii.

18. În jurisprudenţa sa, Curtea a subliniat, de exemplu, prin Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, că stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul efectiv la justiţie.

19. De asemenea, prin Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013, Curtea a reţinut că, în nicio situaţie, o persoană juridică nu poate fi beneficiare ajutorului public judiciar. Pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a arătat că prevederile legale supuse controlului, potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezintă opţiunea legiuitorului român, în concordanţă cu transpunerea, în dreptul intern, a prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Aşa fiind, Curtea a constatat că reglementările criticate nu conţin norme de natură să îngrădească accesul liber la justiţie şi să afecteze echitabilitatea procesului, fiind conforme scopului stabilit de Directiva 2003/8/CE şi fiind, totodată, în deplină concordanţă cu normele constituţionale sau convenţionale invocate. Totodată, chiar dacă au calitatea de părţi în cadrul unui litigiu, persoanele juridice şi cele fizice nu se pot compara sub aspectul situaţiei juridice în care se află. Pe de altă parte, art. 4 din Constituţie, stabilind criteriile de discriminare, printre care şi cel de avere, se referă la cetăţenii României, deci la categoria persoanelor fizice, şi nu juridice. De aceea, raţiunea întregului act normativ criticat constă în înlesnirea accesului la justiţie al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.

20. Curtea arată, totodată, că, aşa cum s-a statuat prin Decizia nr. 749 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015, sau Decizia nr. 671 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 10 februarie 2017, numai persoanele fizice pot beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, acest act normativ vizând exclusiv persoanele fizice, nu şi persoanele juridice. Aceste consideraţii sunt în concordanţă şi cu cele statuate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, în jurisprudenţa sa, a subliniat că dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu obligă la acordarea de ajutor judiciar în toate contestaţiile în materie civilă (Hotărârea din 26 februarie 2002, pronunţată în Cauza Essaadi împotriva Franţei, paragraful 30). Însă, în temeiul art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în cazul persoanelor juridice instanţa poate acorda, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, iar în mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Aşa fiind, persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de piaţa taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilităţi legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eşalonarea sau amânarea plăţii acesteia. Această măsură legislativă reprezintă, însă, opţiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispoziţiile Legii fundamentale.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia pronunţată în deciziile menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea „Genei Internaţional” - S.R.L. În Dosarul nr. 1.435/85/20167a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 1,2,4,6-10,12,14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 iunie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

Având în vedere propunerea formulată de Administraţia Prezidenţială - Departamentul relaţii cu autorităţile publice şi societatea civilă prin Adresa nr. DRA/254/2018, comunicată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Adresa nr. MDRAP-88.911/2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/15.644/A.I.L./2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) lit. d), alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 9 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 24 aprilie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„9.

Administraţia Prezidenţială

Cosmin Gabriel Popp

membru titular”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 10 septembrie 2018.

Nr. 258.