MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 286/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 286         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 martie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

44. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

 

45. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

46. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L.

 

47. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A.

 

48. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

49. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ EST - S.A.

 

50. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

 

51. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

52. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

53. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

54. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

55. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

56. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

 

57. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 22,72 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 48,59 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1 Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

49,77

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şt 116,28 MWh

47,84

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

46,10

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

43,58

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 56/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 44.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea COVICONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 20,71 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 18,70 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

19,36

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

18,76

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

17,94

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

17,44

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 40/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 410 din 31 mai 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 45.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie, realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 36,64 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 36,98 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1 Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

43,48

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

41,62

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

38,55

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

37,48

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

31,98

 

(2) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie de tranzit a gazelor naturale:

 

 

- lei/MWh -

Tarif de distribuţie de tranzit

2,69

 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(4) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 60/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 46.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DELGAZ GRID - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 79 şi 80 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementare pentru serviciile de distribuţie īn sectorul gazelor naturale, īncepānd cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie īn sectorul gazelor naturale, īncepānd cu a treia perioadă de reglementare, şi privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate īn sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru anii 2013-2017, respectiv 0,92%.

Art. 2. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 29,49 lei/MWh şi venitul total unitar de 29.43 lei/MWh aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DELGAZ GRID - S.A. pentru anul 2013.

Art. 3. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 30,41 lei/MWh şi venitul total unitar de 31,59 lei/MWh aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DELGAZ GRID - S.A. pentru anul 2014.

Art. 4. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 30,62 lei/MWh şi venitul total unitar de 30,32 lei/MWh aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DELGAZ GRID - S.A. pentru anul 2015.

Art. 5. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 30,89 lei/MWh şi venitul total unitar de 30,75 lei/MWh aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DELGAZ GRID - S.A. pentru anul 2016.

Art. 6. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 32,78 lei/MWh şi venitul total unitar de 26.44 lei/MWh aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DELGAZ GRID - S.A. pentru anul 2017.

Art. 7. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 34,87 lei/MWh şi venitul total unitar de 29,99 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DELGAZ GRID - S.A. pentru anul 2018.

Art. 8. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Tarife de distribuţie - lei/MWh -

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

31,13

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

30,06

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

29,54

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

29,11

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

28,49

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

25,70

 

(2) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie de tranzit a gazelor naturale:

 

 

- lei/MWh -

Tarif de distribuţie de tranzit

2,69

 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DELGAZ GRID - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(4) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A. Art. 9. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 10. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 21/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMĀNIA - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 329 din 28 aprilie 2016.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 47.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 25,29 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 25,50 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Tarife de distribuţie - lei/MWh -

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

33,56

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

33,54

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

31,94

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

30,66

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

28,58

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

16,41

 

(2) Se aprobă tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuţie de proximitate pentru clienţii care se īncadrează la următoarea categorie de consum:

 

Categoria de clienţi

Tarif de proximitate - lei/MWh -

B.6.1. Cu un consum anual peste 250.000 MWh

5,21

 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(4) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 21/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2017.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 48.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ EST - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 23,53 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZ EST - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 38,53 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZ EST - S.A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

39,26

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

38,57

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

37,92

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

36,68

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea GAZ EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 57/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 49.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 14,80 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 25,38 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZ NORD EST - S A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

26,99

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

24,55

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

23,34

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

19,68

 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 71/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 50.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 36,26 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 40,31 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZMIR IAŞI - SRL. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

41,65

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

41,03

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

40,43

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

39,86

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

39,30

 

(2) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie de tranzit a gazelor naturale:

 

 

- lei/MWh -

Tarif de distribuţie de tranzit

1,89

 

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(4) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 5/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 51.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 12,63 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea NORD GAZ - S R L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 16,85 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

19,05

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

18,02

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

17,20

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

16,45

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

15,91

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea NORD GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă; art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 10/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 52.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 29,06 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 43,58 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

45,47

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

44,69

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

43,14

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

42,43

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

40,82

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2„ art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 41/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 408 din 30 mai 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 53.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 14,83 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 9,89 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

10,80

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

10,53

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

9,50

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

8,51

B.5. Cu un consum anual īntre 11,627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

7,66

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea OTTO GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 11/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 54.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 28,82 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 31,80 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

32,95

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,63

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

31,97

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

31,02

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 13/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 55.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea SALGAZ - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 25,43 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea SALGAZ - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 22,34 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea SALGAZ - S,A, pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

23,86

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

22,06

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

21,26

B.4. Cu un consum anual īntre 1 162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

20,66

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea SALGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale Sa data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia,

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 59/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea SALGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 56.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 39,84 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 47,72 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se īncadrează īn următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

48,96

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

48,23

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

47,53

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

46,85

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, art. 2, art. 4, precum şi anexa nr. 1, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 90/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 aprilie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 57.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.