MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 208/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 208         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 martie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 817 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

93. - Decizie privind eliberarea domnului Cezar Stancu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

94. - Decizie pentru numirea domnului Remus Munteanu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

95. - Decizie pentru numirea domnului Tudor Buzatu īn funcţia de secretar de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romāniei

 

96. - Decizie privind eliberarea domnului Florian Udrea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

97. - Decizie privind numirea domnului George-Ionuţ-Răzvan Fazacaş īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

98. - Decizie privind revocarea doamnei Doina Catrinoiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

99. - Decizie privind numirea domnului Radu Roca īn funcţia de vicepreşedinte, Cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

100. - Decizie pentru eliberarea domnului Marian Păun din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

 

101. - Decizie pentru numirea domnului Gigi Gavrilă īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

 

102. - Decizie privind eliberarea domnului Paul-Claudiu Cotīrleţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

103. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

104. - Decizie privind eliberarea domnului Ovidiu-Cristian Iane din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni

 

105. - Decizie privind numirea doamnei Debelka Boglarka Lilla īn funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni

 

106. - Decizie pentru eliberarea domnului Stetco Istrate din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

107. - Decizie pentru numirea domnului Ilie Covrig īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

108. - Decizie pentru numirea domnului Constantin-Dan Deleanu īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

109. - Decizie privind numirea doamnei Dorojan Gabriela īn funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

110. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Şoavă a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar generai adjunct al Ministerului Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.574. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 817

din 7 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Gregor Aufhauser, Kathrin Brettschneider şi Societatea Companiilor Hoteliere Grand - SRL. din Bucureşti īn Dosarul nr. 39.279/3/2016/a1 (722/2017) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penala şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.325D/2017.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru autorii excepţiei, doamna avocat Georgeta Voicu, din cadrul Baroului Bucureşti, cu īmputernicire avocaţială depusă la dosar. Lipseşte partea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, faţă de care procedura de citare este legal īndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că la dosar au fost comunicate concluzii scrise de către partea care lipseşte, prin care se solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. Totodată, precizează că, īn vederea asigurării traducerii pentru autorii excepţiei, persoane fizice, avānd cetăţenie austriacă, la solicitarea Curţii, s-a prezentat doamna Ane-Mari Androniceanu, traducător şi interpret autorizat de limba germană.

3. Cauza fiind īn stare de judecată, preşedintele acordă cuvāntul avocatului prezent care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, reiterānd susţinerile cuprinse īn notele scrise aflate la dosar.

4. Reprezentantul Ministerului Public, avānd cuvāntul, solicita respingerea, ca neīntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, īn acest sens reţinānd că, īn temeiul art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, oricare dintre īncheierile intermediare pronunţate īn camera preliminară pentru care legiuitorul nu a prevăzut, īn mod expres, o cale de atac separată, pot fi atacate, cu contestaţie, odată cu īncheierea prin care se constată legalitatea sesizării instanţei sau se admit cereri şi excepţii. Consideră că textul de lege criticat nu este ambiguu şi permite invocarea oricăror altor critici īn afara cererilor şi excepţiilor referitoare la legalitatea sesizării instanţei, īn acest sens fiind folosită, īn text, conjuncţia „şi”.

CURTEA,

avānd īn vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin īncheierea din 24 martie 2017, pronunţată īn Dosarul nr. 39.279/3/2016/a1 (722/2017), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Gregor Aufhauser, Kathrin Brettschneider şi Societatea Companiilor Hoteliere Grand - S.R.L. Īn soluţionarea contestaţiilor formulate de autori īmpotriva īncheierilor din datele de 22 noiembrie 2016 şi 17 februarie 2017, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală īn Dosarul nr. 39.279/3/2016/a1. Prin īncheierea din 22 noiembrie 2016, judecătorul de cameră preliminară a respins cererea formulată de inculpaţii Gregor Aufhauser şi Kathrin Brettschneider, prin care s-a solicitat o traducere adecvată, īn limba germană, a rechizitoriului. Prin īncheierea din 17 februarie 2017, īn temeiul art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară a respins cererile formulate, a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus īnceperea judecăţii īn cauză.

6. Īn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii susţin, īn esenţă, că textul de lege criticat este redactat īn mod deficitar şi ridică probleme de previzibilitate şi accesibilitate, īntrucāt destinatarul normei juridice nu are suficiente date pentru a īnţelege care este conduita de urmat īn legătură cu toate īncheierile pronunţate de judecătorul de cameră preliminară. Referindu-se la īncheierile ce pot fi pronunţate īn camera preliminară, reţin că se face distincţie īntre īncheierile premergătoare sau intermediare - pronunţate potrivit art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală - şi īncheierile finale, prin care se dispune īnceperea judecăţii sau restituirea cauzei la parchet. Precizează că, īn cauză, este vorba despre o īncheiere care nu vizează cereri sau excepţii īn legătură cu obiectul camerei preliminare, ci priveşte soluţionarea unor cereri formulate īn etapa „măsurilor premergătoare”, deci o categorie distinctă de īncheieri ce pot fi pronunţate de judecătorul de cameră preliminară. Īntrucāt astfel de īncheieri nu se comunică, autorii excepţiei īşi pun īntrebarea dacă acestea pot fi contestate şi dacă textul de lege potrivit căruia „Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor” - care nu distinge cu privire la natura cererilor formulate sau invocate din oficiu - se referă şi la alte cereri decāt cele strict īn legătură cu obiectul camerei preliminare. Arată că, īn măsura īn care textul de lege criticat ar putea fi interpretat că se poate formula contestaţie şi īmpotriva altor tipuri de īncheiere, rămāne de interpretat dacă astfel de īncheieri se pot ataca separat, după comunicarea īncheierii finale (astfel cum s-a procedat īn cauză) sau se aplică, prin analogie, dispoziţiile art. 408 alin. (2) şi alin. (3) din Codul de procedură penală, care face posibilă contestarea acestor īncheieri odată cu īncheierea finală. Autorii excepţiei apreciază că soluţia constă īn intervenţia legiuitorului, īn caz contrar, prin interpretarea şi aplicarea textului de lege criticat de către instanţele de judecată, s-ar ajunge la crearea unei practici neunitare, pe de o parte, iar, pe de altă parte, la īncălcarea principiului separaţiei puterilor īn stat, īntrucāt atributul de interpretare a legii aparţine exclusiv autorităţii legislative.

7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neīntemeiată. Reţine că autorii excepţiei susţin că textul de lege criticat interzice acestora să critice măsurile administrative luate de judecătorul de cameră preliminară īn cadrul acestei proceduri, cum ar fi, īn cauza de faţă, soluţia dispusă de acesta cu privire la modul de traducere a rechizitoriului comunicat inculpaţilor avānd cetăţenia austriacă. Instanţa consideră că modul īn care judecătorul de cameră preliminară rezolvă orice chestiune de ordin procedural, altele decāt cele invocate pe calea cererilor sau excepţiilor privind legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, cum ar fi incidente privind efectuarea procedurii de citare, stabilirea persoanelor necesar a fi citate īn cauză, termenul īn care părţile şi persoana vătămată pot formula cereri şi invoca excepţii, pot şi trebuie analizate cu ocazia soluţionării contestaţiei formulate īn baza art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală. Precizează că aceasta este semnificaţia art. 347 alin. (1) teza a două din Codul de procedură penală, potrivit căruia contestaţia poate privi şi „modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor”. Consideră că orice altă interpretare a textului de lege criticat contravine Constituţiei şi Codului de procedură penală.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neīntemeiată. Īn acest sens, arată că, īn soluţionarea contestaţiei declarate īn temeiul art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate este obligat să analizeze şi criticile aduse de contestatori cu privire la legalitatea procedurii de cameră preliminară īn primă instanţă. Referitor la reglementarea căilor de atac, invocă jurisprudenţa instanţei de control constituţional potrivit căreia, īn conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul are competenţa exclusivă de a institui, īn considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, semnificaţia liberului acces la justiţie nefiind aceea a accesului, īn toate cazurile, la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac.

10. Avocatul Poporului precizează că a transmis punctul său de vedere, īn sensul constituţionalităţii textelor de lege criticate, īn dosarele Curţii nr. 374D/2014, nr. 291D/2015 şi nr. 1.166D/2015, fiind reţinut īn deciziile Curţii nr. 663 din 11 noiembrie 2014, nr. 472 din 16 iunie 2015 şi nr. 35 din 9 februarie 2016.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile scrise depuse la dosar, concluziile apărătorului prezent, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin, (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate īl constituie dispoziţiile art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016, cu următorul conţinut: „Īn termen de 3 zile de la comunicarea īncheierilor prevăzute la art. 346 alin. (1)-(4), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.”

14. Īn susţinerea neconstituţionalităţii normei penale criticate, autorii excepţiei invocă īncălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor īn cadrul democraţiei constituţionale, respectiv principiul legalităţii, art. 15 alin. (1) referitor la universalitate, art. 20 privind tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părţilor la un proces echitabil, art. 126 alin. (2) potrivit căruia competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege şi art. 129 referitor la folosirea căilor de atac. Totodată, invocă dispoziţiile art. 6 paragrafele (1) şi (3) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinānd excepţia de neconstituţionalitate, faţă de susţinerile autorului, Curtea reţine că procedura īn fond a camerei preliminare a fost reglementată, ca regulă, īntr-o structură tripartită - etapa măsurilor premergătoare (art. 344 din Codul de procedură penală), etapa soluţionării cererilor şi excepţiilor invocate („Procedura īn camere preliminară - art. 345 din Codul de procedură penală) şi etapa soluţionării obiectului procedurii īn camera preliminară („Soluţiile”- art. 346 din Codul de procedură penală) (īn acest sens, Decizia nr. 521 din 6 iulie 2017, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 864 din 1 noiembrie 2017, paragraful 18). Īn cadrul măsurilor premergătoare procedurii de judecată īn camera preliminară au loc repartizarea aleatorie a dosarului, asigurarea asistenţei juridice a inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate, comunicarea cu toţi aceşti participanţi, comunicarea cu parchetul, stabilirea termenului īn care părţile şi persoana vătămată pot formula cereri şi invoca excepţii, efectuarea procedurii de citare, soluţionarea altor incidente procedurale.

16. Īn etapa a două a fondului camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate ori excepţiile ridicate din oficiu, īn şedinţă nepublică, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror īnscrisuri noi prezentate, ascultānd concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului. Īn acest sens, potrivit art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară pronunţă o īncheiere intermediară care se comunică de īndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate. Constatările pe care le poate face judecătorul de cameră preliminară, īn această etapă, privesc eventuale neregularităţi ale actului de sesizare, īncălcarea legii īn efectuarea urmăririi penale, administrarea unor probe prin īncălcarea principiului loialităţii şi principiului legalităţii, ipoteză īn care exclude una sau mai multe probe. Potrivit art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, īn cazul īn care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau īn cazul īn care sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu īncălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, īn termen de 5 zile de la comunicarea īncheierii, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere īn judecată ori solicită restituirea cauzei. Aşadar, īn ipoteza constatării unor neregularităţi ale actului de sesizare, ca şi īn ipoteza sancţionării actelor de urmărire penală şi a excluderii unor probe administrate, judecătorul de cameră preliminară pronunţă o īncheiere intermediară care se va comunica parchetului īn vederea remedierii neregularităţilor actului de sesizare ori pentru a decide asupra menţinerii dispoziţiei de trimitere īn judecată sau, după caz, asupra posibilităţii de a cere restituirea cauzei.

17. Curtea reţine că īncheierea pronunţată īn aceste condiţii nu poate fi atacată separat cu contestaţie. Īn acest sens a statuat Curtea, īn paragraful 15 al Deciziei nr. 18 din 17 ianuarie 2017, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 312 din 2 mai 2017, reţinānd c㠄dispoziţiile art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, īn redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 75/2016, prevăd posibilitatea de a ataca pe calea contestaţiei, separat sau cumulativ, două paliere distincte ale soluţiilor pronunţate īn procedura de cameră preliminară. Un prim palier īl reprezintă modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, caz īn care contestatorul critică maniera īn care cererile şi excepţiile au fost, după caz, admise sau respinse de către judecătorul de cameră preliminară prin īncheierea intermediară pronunţată īn temeiul art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală - īn condiţiile īn care pentru această īncheiere intermediară nu există o cale de atac separată, ea putānd face obiectul analizei īn contestaţie numai odată cu atacarea īncheierii finale - ori prin īncheierea finală prevăzută de art. 346 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală. Maniera de reformare a acestei soluţii poate influenţa soluţionarea fazei de cameră preliminară a procesului penal, īn sensul reţinerii unei alte soluţii decāt cea a judecătorului de cameră preliminară de la instanţa de fond.”

18. După parcurgerea procedurii nepublice, contradictorii şi orale prin care sunt soluţionate cererile şi excepţiile formulate de părţi, de persoana vătămată, sau invocate din oficiu, respectiv după epuizarea etapei eventuale a comunicării către parchet a īncheierii interlocutorii menţionate, judecătorul de cameră preliminară va proceda la soluţionarea problemelor ce fac obiectul camerei preliminare - cea de-a treia etapă a fondului camerei preliminare - īn care va pronunţa o īncheiere motivată, soluţiile ce pot fi pronunţate fiind, potrivit art. 346 din Codul de procedură penală, īnceperea judecăţii, restituirea cauzei la parchet sau declinarea competenţei pn acest din urmă caz, īncheierea fiind definitivă, īn acord cu dispoziţiile art. 50 alin. (4) din Codul de procedură penală, īn care se arată că hotărārea de declinare a competenţei nu este supusă căilor de atac].

19. Prin excepţie de la regula potrivit căreia procedura īn fond a camerei preliminare are o structură tripartită, legiuitorul a stabilit, īn vederea asigurării celerităţii procedurii īn camera preliminară, ca, atunci cānd nu se invocă cereri sau excepţii de către inculpat (personal sau prin apărător) sau nu se invocă excepţii de către judecător, din oficiu, cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, la expirarea termenului stabilit conform art. 344 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, judecătorul să treacă direct la etapa soluţionării obiectului procedurii īn camera preliminară şi să dispună, prin īncheiere, īnceperea judecăţii, fără citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi fără participarea procurorului. Aceasta, īntrucāt părţile şi persoana vătămată nu au formulat nicio obiecţie (cerere/excepţie) cu privire la aspectele menţionate ce ar rezulta din actul de sesizare şi nici judecătorul nu a invocat, din oficiu, vreo excepţie, astfel īncāt să fie necesar a se dezbate īn faţa judecătorului, īn contradictoriu, pretenţii, apărări, susţineri. Īncheierea prin care se dispune īnceperea judecăţii va fi comunicată părţilor, persoanei vătămate şi procurorului īn vederea formulării contestaţiei, īn temeiul art. 347 din Codul de procedură penală, īn vederea asigurării unui control de legalitate al acesteia (īn acest sens, Decizia nr. 521 din 6 iulie 2017, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 864 din 1 noiembrie 2017, paragraful 18).

20. Curtea reţine īnsă că, indiferent dacă au fost sau nu formulate cereri sau excepţii, īn etapa soluţionării obiectului procedurii īn camera preliminară, judecătorul de cameră preliminară va pronunţa o īncheiere motivată prin care va decide fie soluţia de īncepere a judecăţii [cānd nu s-au ridicat excepţii cu privire la actul de sesizare sau la actele de urmărire penală; dacă au fost respinse toate excepţiile; dacă au fost excluse probe, īnsă procurorul şi-a menţinut dispoziţia de trimitere īn judecată - Īn această ipoteză, potrivit art. 346 alin. (5) din Codul de procedură penală, probele excluse nu vor fi avute īn vedere la soluţionarea cauzei; judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, dar pot fi deduse obiectul şi limitele judecăţii], fie restituirea cauzei la parchet [cānd rechizitoriul este neregulamentar īntocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror īn termenul prevăzut la art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii; dacă judecătorul de cameră preliminară a exclus toate probele administrate īn cursul urmăririi penale; dacă procurorul solicită restituirea cauzei, īn condiţiile art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală, ori nu răspunde īn termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii].

21. Potrivit art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, īncheierea (finală) prin care judecătorul de cameră preliminară soluţionează cauza, īn sensul īnceperii judecăţii ori restituirii cauzei la parchet, va fi comunicată părţilor, persoanei vătămate şi procurorului īn vederea formulării contestaţiei, īn termen de 3 zile de la comunicare. Dispoziţiile procesual penale precitate stabilesc că pot fi atacate cu contestaţie atāt soluţiile propriu-zise ale procedurii de cameră preliminară (īnceperea judecăţii ori restituirea cauzei la parchet), cāt şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor (prin īncheierea intermediară pronunţată īn temeiul art. 345 din Codul de procedură penală). Or, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2017, precitată, paragraful 19, c㠄pe calea contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală se asigură controlul de legalitate cu privire la o serie de īncheieri finale pronunţate īn procedura camerei preliminare, ca o garanţie a respectării cerinţelor principiului legalităţii procesului penal consacrat de art. 2 din Codul de procedură penală, care īşi are, la rāndul său, temeiul īn prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie referitor la principiul legalităţii. Scopul contestaţiei īn procedura de cameră preliminară este acela de a īndrepta erorile de drept comise de judecătorul de cameră preliminară la verificarea, după trimiterea īn judecată, a legalităţii sesizării instanţei, precum şi a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, erori care trebuie remediate īn cadrul aceleiaşi faze procesuale, avānd īn vedere raţiunile pentru care a fost instituită procedura camerei preliminare. Asemenea erori de drept pot interveni, īn egală măsură, īn acele situaţii īn care īn procedura de cameră preliminară nu s-au formulat cereri şi excepţii şi nici nu s-au ridicat din oficiu excepţii.”

22. Īn aceste condiţii, avānd īn vedere cele reţinute anterior, dar şi considerentele deciziilor precitate, Curtea constată că norma procesual penală criticată este suficient de clară şi precisă pentru a putea fi aplicată şi pentru a permite persoanelor interesate, care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist, să prevadă īntr-o măsură rezonabilă, īn circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.

23. De altfel, Curtea reţine că, īn soluţionarea contestaţiei formulate, īn temeiul art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, analizānd legalitatea şi temeinicia soluţiilor dispuse īn fondul camerei preliminare şi, eventual, modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor invocate de părţi şi persoana vătămată, este evident că judecătorul de la instanţa ierarhic superioară va avea īn vedere toate criticile invocate de contestatori cu privire la desfăşurarea concretă a procedurii de cameră preliminară īn primă instanţă, inclusiv aspectele referitoare la măsurile administrative luate de judecătorul de cameră preliminară īn cadrul acestei proceduri (cum este, īn speţă, soluţia dispusă cu privire la modul de traducere a rechizitoriului comunicat inculpaţilor avānd cetăţenia austriacă), modul īn care judecătorul de cameră preliminară a rezolvat orice chestiune de ordin procedural, altele decāt cele invocate pe calea cererilor sau excepţiilor formulate de părţi şi persoana vătămată, de vreme ce aceste aspecte stau la baza legalităţii soluţiilor dispuse prin īncheierile prevăzute de art. 345 şi art. 346 din Codul de procedură penală. Prin urmare, Curtea nu poate reţine că norma procesual penală criticată aduce atingere dreptului constituţional şi convenţional la un proces echitabil.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neīntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gregor Aufhauser, Kathrin Brettschneider şi Societatea Companiilor Hoteliere Grand - S.R.L. din Bucureşti īn Dosarul nr. 39.279/3/2016/a1 (722/2017) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi constată că dispoziţiile art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale īn raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Pronunţată īn şedinţa din data de 7 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cezar Stancu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

Avānd īn vedere cererea domnului Cezar Stancu, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului nr. 5/1.338 din 5 martie 2018,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Cezar Stancu se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Remus Munteanu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Remus Munteanu se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 94.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Tudor Buzatu īn funcţia de secretar de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romāniei

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romāniei,

īn temeiul art. 19 şi art. 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. a1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor Buzatu se numeşte īn funcţia de secretar de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romāniei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Florian Udrea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Florian Udrea se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 96.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului George-Ionuţ-Răzvan Fazacaş īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul George-Ionuţ-Răzvan Fazacaş se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 97.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea doamnei Doina Catrinoiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate īn subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Doina Catrinoiu se revocă din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 98.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Radu Roca īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate īn subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Roca se numeşte īn funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 99.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Marian Păun din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul transporturilor prin Adresa nr. 9.374 din 1 martie 2018, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/3.650/A.I.L. din 1 martie 2018,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind īnfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Păun se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 100.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gigi Gavrilă īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul transporturilor prin Adresa nr. 9.376 din 1 martie 2018, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/3.651/A.I.L. din 1 martie 2018,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind īnfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Gigi Gavrilă se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Paul-Claudiu Cotīrleţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Avānd īn vedere Adresa Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 1.541 din 7 martie 2018, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.374 din 7 martie 2018,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Paul-Claudiu Cotīrleţ se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 102.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, formulată prin Adresa nr. 1.423 din 2 martie 2018, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.286 din 2 martie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 15.485/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către domnul Sorin Cristian Giuvelea,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Cristian Giuvelea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ovidiu-Cristian Iane din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu-Cristian Iane se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 104.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Debelka Boglarka Lilla īn funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Debelka Boglarka Lilla se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Romānii de Pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Stetco Istrate din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Stetco Istrate se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 106.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mie Covrig īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ilie Covrig se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Constantin-Dan Deleanu īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Dan Deleanu se numeşte īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 108.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Dorojan Gabriela īn funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul mediului,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Dorojan Gabriela se numeşte īn funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 53/2018 pentru exercitarea atribuţiilor comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 99 din 1 februarie 2018, īşi īncetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Şoavă a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Energiei, formulată prin Adresa nr. 100,742/AA din 23 februarie 2018, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/3.417/A.I.L. din 26 februarie 2018,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Şoavă a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 110.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF

 

Īn temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea īn aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile:

- Deciziei 2016/1897/PESC a Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea īn aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive īmpotriva Siriei;

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.856/2011*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice īn domeniul sancţiunilor internaţionale sau de revocare a măsurii dispuse, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) 2016/1893 al Consiliului din 27.10.2016 de modificare a Regulamentului (UE) 2012/36, potrivit căruia cetăţeanul sirian AMMAR SHARIF a fost introdus īn lista persoanelor pentru care se aplică măsuri restrictive, respectiv īn anexa II, poziţia 212, la Regulamentul (UE) 2012/36,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute sau avute sub control de persoana desemnată AMMAR SHARIF, avānd calitatea de administrator la Societatea Comercială DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801) astfel:

- 25 părţi sociale, īn valoare totală de 92 500 lei, echivalentul a 35.577 USD, reprezentānd 50% din capitalul social al Societăţii Comerciale DOMICILUM - S.R.L., deţinute de ROCK INVEST HOLDING SAL;

- orice alte fonduri sau resurse economice deţinute de Societatea Comercială DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801).

Art. 2. - Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 1.574.


*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.856/2011 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.