MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 409/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 409         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 mai 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

 

292. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

 

310. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

311. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

325. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

 

Având în vedere situaţia geopolitică din regiunea Orientului Mijlociu, în special de perpetuare a conflictelor din Siria şi Irak ce au ca efect deplasarea internă sau internaţională a unui număr important de persoane,

în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate pe plan internaţional şi european cu privire la relocarea intra - şi extra - UE a persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională,

în contextul în care fluxul migrator ilegal a devenit tot mai provocator la adresa României, în anul 2017, manifestându-se printr-o creştere continuă a numărului cererilor de azil,

dat fiind că sistemul de azil şi migraţie din România este supus unei presiuni constante şi ascendente, cu repercusiuni atât asupra capacităţii de cazare, recepţie şi procesare a cererilor de azil, cât şi a centrelor de custodie publică,

în condiţiile creşterii numărului cererilor de azil, începând cu a două jumătate a lunii martie a anului 2017, care a generat depăşirea capacităţii de cazare disponibile, de 900 de locuri, în cursul lunilor mai, august şi septembrie, înregistrând un maxim de 106,3% la data de 22.09.2017,

pe fondul depăşirii capacităţii normale de cazare a IGI de 900 de locuri, înregistrate şi pe parcursul lunilor octombrie, respectiv noiembrie, sistemul de azil din România fiind supus, în continuare, unei presiuni constante asupra capacităţii de cazare a solicitanţilor de azil, având în vedere situaţia la frontiera cu Serbia, existând, astfel, un risc continuu în acest sens,

apreciind că cele de mai sus constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce ar putea afecta imaginea României în plan internaţional, precum şi a nemulţumirilor ce ar putea fi generate în rândul societăţii civile din România,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit dispoziţiilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează dreptul de folosinţă exclusivă al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” asupra imobilelor prevăzute Sa art. 1, constituit prin Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Regimul juridic al imobilelor prevăzute la art. 1 se supune dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Debelka Boglarka Lilla,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 38.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”, care se transmit în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări

 

Adresa

Codul de clasificară

Nr. M.F.

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea de inventar a imobilului

Caracteristicile tehnice ale Imobilului care se transmite

Codul de clasificaţie/ Denumirea bunului după transfer

1

2

3

4

5

6

7

6

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

62072

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

1.164.508,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Amfiteatru

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C11/1 Regim de înălţime: P +1 Suprafaţa desfăşurată: 1.490 mp Suprafaţa construită: 745 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

62073

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

242.612,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Atelier mecanic

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C12 Regim de înălţime: P +1 Suprafaţa desfăşurată: 1.050 mp Suprafaţa construită: 938 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

6.29.06

62074

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

788.812,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Cămin

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C8 Regim de înălţime: P + 4E Suprafaţa desfăşurată: 915 mp Suprafaţa construită: 183 mp

Se va atribui de MAI.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

104888

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

901.133,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Cămin

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C9 Regim de înălţime: P + 4E Suprafaţa desfăşurată: 930 mp Suprafaţa construită: 186 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

104893

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru imigrări CUI 22084517

2.399.898,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Cămin/Club

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C5 Regim de înălţime: P + 4E Suprafaţa desfăşurată: 2.450 mp Suprafaţa construită: 445 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

104899

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CU110688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

1.233.293,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Cămin, cramă, bufet CF: 73444, nr. cadastral 1519-C14 Regim de înălţime: S+ P + 2E + M Suprafaţa desfăşurată: 2.000 mp Suprafaţa construită: 770 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

104902

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului

Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru imigrări CUI 22084517

5.563,00

Copertină

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C3 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 337 mp Suprafaţa construită: 337 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

104906

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

1.492.591,00

Construcţie administrativă şi social-culturală - Pavilion scoală

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C11 Regim de înălţime: P + 2E Suprafaţa desfăşurată: 1.764 mp Suprafaţa construită: 588 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163537

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al sfatului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru imigrări CUI 22084517

18.958,00

Cabină poartă,

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C1 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 34 mp Suprafaţa construită: 34 mp

Se va atribui de MAI.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163538

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al stalului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru imigrări CUI 22084517

42.347,00

Imobil

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C2 Regim de înălţime: P +1 Suprafaţa desfăşurată: 88 mp Suprafaţa construită: 44 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163539

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al sfatului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

794.218,00

Sală de sport

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C4 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 838 mp Suprafaţa construită: 838 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

6.29.06

163540

Domeniul public al statului, n administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

68.042,00

Centrală termică

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C10 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 136 mp Suprafaţa construită: 136 mp

Se va atribui de MAI.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163547

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

20.569,00

Lăcaş de cult (capelă)

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C13 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 45 mp Suprafaţa construită: 45 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163541

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CU110688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru imigrări CUI 22084517

3.206,00

Terasă,

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C15 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 141 mp Suprafaţa construită: 141 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163542

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

3.550,00

Foişor

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C16 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 46 mp Suprafaţa construită: 46 mp

Se va atribui de MAI.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163543

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

1.795.028,00

Cantină

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C17 Regim de înălţime: D + P + 1 E Suprafaţa desfăşurată: 1.900 mp Suprafaţa construită: 722 mp

Se va atribui de M.A.I.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163544

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

4.885,00

Decantor,

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C18 Regim de înălţime: P Suprafaţa desfăşurată: 23 mp Suprafaţa construită: 23 mp

Se va atribui de MAI.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163545

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

3.703.00

Fosă septică,

CF: 73444, nr. cadastral 1519-C19 Regim de înălţime: S Suprafaţa desfăşurată: 19 mp Suprafaţa construită: 19 mp

Se va atribui de MAI.

Ţara: România, judeţul: Dâmboviţa,

comuna: Crevedia

8.29.06

163546

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, CUI 4266863 şi în folosinţa exclusivă a Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni CUI 10688013

Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Afacerilor interne - Inspectoratul General pentru Imigrări CUI 22084517

2.566.500,00

CF: 73444, nr. cadastral 1519 Suprafaţă teren: 32.254 mp

Se va atribui de MAI.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 672 din 3 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Subprogramele din cadrul programului prevăzut la alin. (1) care nu au fost finanţate vor fi reluate în anii următori şi vor fi derulate în funcţie de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne.

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Bugetul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 27.715 mii lei.”

3. În anexă, la litera A, subprogramul I, Măsuri de implementare, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) reducerea influenţei factorilor de risc şi creşterea influenţei factorilor de protecţie în rândul populaţiei şcolare, prin implementarea unor proiecte de prevenire a consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;”.

4. În anexă, la litera A, subprogramul I, Măsuri de implementare, litera d) se abrogă.

5. În anexă, la litera A, subprogramul I, Măsuri de implementare, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) facilitarea schimbului de bune practici între profesioniştii implicaţi în prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar, prin organizarea unei conferinţe naţionale.”

6. În anexă, la litera A, subprogramul I, Rezultate, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

„b) minimum 20% din populaţia şcolară, beneficiari ai acestor proiecte;

c) minimum 10% din totalul cadrelor didactice beneficiari ai acestor proiecte;”.

7. În anexă, la litera A, subprogramul III, Măsurile de implementare vor avea următorul cuprins:

„Măsuri de implementare:

a) sensibilizarea şi conştientizarea părinţilor în legătură cu rolul factorilor familiali de risc şi de protecţie în consumul de droguri, prin implementarea unei campanii naţionale de prevenire în familie;

b) informarea, sensibilizarea şi educarea populaţiei generale în legătură cu efectele consumului de droguri, prin implementarea unei campanii naţionale media de reducere a stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;

c) informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei şcolare în legătură cu efectele şi riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, corelativ cu promovarea alternativelor sănătoase de viaţă şi petrecere a timpului liber, prin implementarea unei campanii naţionale media de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în mediul şcolar;

d) informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei generale în legătură cu efectele şi riscurile consumului de canabis, corelativ cu promovarea alternativelor sănătoase de viaţă şi petrecere a timpului liber, prin implementarea unei

campanii naţionale media de prevenire a consumului de canabis;

e) promovarea, în comunitate şi în mediul privativ de libertate, a circuitului integrat de asistenţă a consumatorilor de droguri, inclusiv a intervenţiilor de prevenire a supradozei ca abordare de sănătate publică, prin implementarea unei campanii naţionale de informare;

f) reducerea riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri, inclusiv consumului injectabil, ca abordare de sănătate publică, prin implementarea unei campanii de informare şi reducere a riscurilor în mediile recreaţionale de risc - concerte, festivaluri şi pe litoral.”

8. În anexă, la litera A, subprogramul III, Rezultatele vor avea următorul cuprins:

„Rezultate:

a) o campanie naţională media de prevenire a consumului de canabis în cadrul populaţiei generale;

b) o campanie naţională media de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în cadrul populaţiei şcolare;

c) o campanie de reducere a riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri, implementată în mediile recreaţionale (concerte, festivaluri şi pe litoral);

d) o campanie naţională de prevenire a consumului de droguri adresată părinţilor;

e) o campanie naţională de informare şi promovare a serviciilor destinate consumatorilor de droguri;

f) o campanie naţională media de reducere a stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;

g) populaţia generală informată;

h) 60% beneficiari direcţi aparţinând populaţiei generale predispuse la riscul consumului de droguri.”

9. În anexă, la litera B Asistenţă integrată acordată consumatorilor de droguri, titlul subprogramului V.1 Asistenţa consumatorilor de droguri prin centrele de prevenire, evaluare şi asistenţă antidrog va avea următorul cuprins:

„V.1. Asistenţa consumatorilor de droguri prin centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog”.

10. În anexă, la litera B, titlul subprogramului V.2 Furnizarea de servicii de asistenţă consumatorilor de droguri în cadrul comunităţilor terapeutice Bălan şi Dejani, denumite în continuare CT Bălan şi CT Dejani, va avea următorul cuprins:

„V.2. Asigurarea funcţionării programelor tip comunitate terapeutică Bălan şi Dejani*

11. În anexă, la litera B, subprogramul V.2, Rezultatele vor avea următorul cuprins:

„Rezultate:

a) un program tip comunitate terapeutică în satul Dejani, cu o capacitate de 30 de locuri;

b) un program tip comunitate terapeutică în oraşul Bălan, cu o capacitate de 30 de locuri.”

12. În anexă, la litera B, titlul subprogramului V.3 Furnizarea de servicii de asistenţă consumatorilor de droguri în cadrul Centrului de zi pentru consumatori de droguri, cu o capacitate de 10 locuri, în Bucureşti va avea următorul cuprins:

„V.3. Asigurarea funcţionării unui program tip centru de zi pentru consumatori de droguri, accesibil inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, cu o capacitate de 10 locuri, în municipiul Bucureşti

13. În anexă, la litera B, subprogramul V.3, Măsuri de implementare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) asigurarea de utilaje, echipamente şi bunuri, precum şi active corporale şi necorporale, necesare realizării serviciilor furnizate în cadrul programului tip centru de zi, în funcţie de specificul acestora.”

14. În anexă, la litera B, subprogramul V.3, Rezultatele vor avea următorul cuprins:

„Rezultate:

- un program tip centru de zi pentru consumatori de droguri operaţional şi accesibil pentru furnizarea serviciilor de integrare socială la o capacitate de 10 locuri.”

15. În anexă, la litera B, titlul subprogramului V.4 Amenajarea şi dotarea unui centru de zi pentru adolescenţii şi tinerii consumatori de droguri, cu capacitate de 30 de locuri, în Bucureşti, va avea următorul cuprins:

„V.4. Asigurarea funcţionării unui program tip centru de zi adaptat inclusiv la nevoile persoanelor cu dizabilităţi, pentru adolescenţii şi tinerii consumatori de droguri, cu capacitate de 30 de locuri, în municipiul Bucureşti”.

16. În anexă, la litera B, subprogramul V.4, Măsurile de implementare vor avea următorul cuprins:

„Măsuri de implementare:

a) amenajarea, inclusiv accesibilizarea locaţiei destinate funcţionării programului tip centru de zi pentru minorii consumatori de droguri;

b) dotarea locaţiei destinate programului tip centru de zi adecvat furnizării de servicii individuale şi de grup de tip psihologic, social, de terapie ocupaţională, educative, sportive, de recreere, de socializare, culturale, vocaţionale, accesibile inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;

c) furnizarea de servicii de asistenţă psihosocială pentru beneficiari şi familiile acestora, cum ar fi servicii psihologice, sociale, de terapie ocupaţională, educative, sportive, de recreere, de socializare, culturale şi vocaţionale, individuale şi de grup, accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi;

d) facilitarea accesării, de către beneficiarii programului, a programelor educaţionale, de alfabetizare/reluare a studiilor;

e) asigurarea de pachete alimentare şi pachete de îngrijire a sănătăţii pentru beneficiarii programului;

f) asigurarea serviciilor de promovare şi marketing, cum ar fi cele tipografice şi publicitare, imprimate, articole de hârtie şi papetărie, tricouri, şepci şi altele asemenea;

g) asigurarea de utilaje, echipamente şi bunuri, precum şi active corporale şi necorporale necesare realizării serviciilor furnizate în centrul de zi, în funcţie de specificul acestora.”

17. În anexă, la litera B, subprogramul V.4, Rezultatele vor avea următorul cuprins:

„Rezultate:

- un program tip centru de zi funcţional, adaptat inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, cu o capacitate de 30 de locuri, în municipiul Bucureşti.”

18. În anexă, la litera B, subprogramul VI.1, Măsurile de implementare vor avea următorul cuprins:

„Măsuri de implementare:

a) dezvoltarea şi implementarea unor sisteme moderne de învăţare de tip e-learning (învăţare Online), blended learning (învăţare din mai multe surse);

b) facilitarea sistemului de învăţare reciprocă în domeniul formării continue în sfera drogurilor şi dependenţei de droguri, inclusiv prin platforme de dialog on-line;

c) diversificarea formelor proprii de formare profesională a adulţilor în domeniul drogurilor şi dependenţei de droguri.”

19. În anexă, la litera B, subprogramul VI.1, Rezultatele vor avea următorul cuprins:

„Rezultate:

a) minimum 200 de beneficiari ai sistemelor modeme de învăţare;

b) minimum 10 furnizori de formare iniţială şi continuă de la nivel naţional, activi în cadrul platformei de dialog;

c) minimum 8 sesiuni de formare implementate.”

20. În anexă, la litera B, subprogramul VI.1, Bugetul va avea următorul cuprins:

„Buget: 145 mii lei”.

21. În anexă, la litera B, subprogramul VI.2, Măsurile de implementare vor avea următorul cuprins:

„Măsuri de implementare:

a) implementarea de proiecte în domeniul informării şi documentării în sfera drogurilor şi dependenţei de droguri, în parteneriat cu bibliotecile şcolare, universitare, judeţene, naţionale şi centrele de informare şi documentare, pentru populaţia aflată sau nu într-o formă de învăţământ;

b) dezvoltarea unei reţele de persoane-resursă pentru comunitate, capabilă să disemineze informaţii credibile la nivelul comunităţilor locale şi să dezvolte programe de informare şi intervenţii pentru comunităţile locale.”

22 în anexă, la litera B, subprogramul VI.2, Rezultatele vor avea următorul cuprins:

„Rezultate:

a) minimum 4 proiecte în domeniul informării şi documentării în sfera drogurilor şi dependenţei de droguri, implementate la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivel naţional până în 2018;

b) minimum un ghid de informare şi comunicare elaborat, tipărit inclusiv în formate accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi şi diseminat în cadrul reţelei de persoane-resursă formate.”

23. În anexă, la litera B, subprogramul VI, paragrafele Bugetul şi Bugetul total subprogramul VI vor avea următorul cuprins:

„Buget: 70 mii lei

BUGETUL TOTAL SUBPROGRAMUL VI: 215 mii lei”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 3 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se realizează în baza evaluării şi selecţiei proiectelor elaborate de furnizorii de proiecte de prevenire a consumului de droguri, inclusiv alcool şi tutun, şi furnizorii autorizaţi de servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială acordate consumatorilor de droguri, în nume propriu sau în parteneriat.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Subprogramele din cadrul programului de interes naţional, care nu au fost finanţate, vor fi reluate în anii următori şi se vor derula în funcţie de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne cu această destinaţie.”

3. În anexă, la litera B Reducerea riscurilor, subprogramul III va avea următorul cuprins:

„Subprogramul III. Dezvoltarea serviciilor sociale tip adăpost pentru consumatorii de droguri

Obiectiv general:

Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum

Obiectivul specific:

Dezvoltarea de servicii sociale tip adăpost, adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, adresate consumatorilor de droguri

Indicatori fizici:

a) minimum un serviciu social tip adăpost/an, adresat

consumatorilor de droguri;

b) număr de beneficiari ai serviciului dezvoltat;

c) o procedură specifică pentru asistenţa consumatorilor de droguri în serviciul social tip adăpost.

indicatori de eficienţă:

a) creşterea nivelului de informare a beneficiarilor cu privire la reţeaua comunitară de servicii adresate consumatorilor de droguri;

b) facilitarea contactului beneficiarilor cu serviciile de asistenţă specializată;

c) creşterea accesului specialiştilor în domeniu la instrumente de lucru adaptate specificului activităţii desfăşurate.

Buget: 2.140 mii lei”.

4. În anexă, la litera B Reducerea riscurilor, subprogramul IV va avea următorul cuprins:

„Subprogramul IV. Dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri

Obiectiv general:

Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de droguri, care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată

Obiectiv specific:

Dezvoltarea de servicii de outreach. în Bucureşti, adresate persoanelor consumatoare de droguri, adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată

indicatori fizici:

a) minimum un serviciu mobil de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri dezvoltat în municipiul Bucureşti/an, adresat persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată;

b) număr de beneficiari ai serviciului - 300 beneficiari unici/lună;

c) o metodologie de lucru elaborată;

d) număr de prezervative, seringi şi alte materiale necesare injectării sigure, distribuite;

e) număr de seringi utilizate, colectate.

indicatori de eficienţă:

a) creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a beneficiarilor serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, dezvoltate cu privire la reducerea riscurilor de transmitere a infecţiei cu HIV/HVB/HVC/TBC şi a altor boli asociate consumului de droguri;

b) creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a beneficiarilor serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri dezvoltate, cu privire la prevenirea supradozelor cauzate de consumul de droguri;

c) reducerea riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri pentru beneficiarii serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri dezvoltate, prin distribuire de prezervative, seringi şi alte materiale necesare injectării sigure;

d) creşterea gradului de îndrumare a beneficiarilor către alte

servicii specializate pentru tratamentul dependenţei de droguri, pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor asociate consumului de droguri, precum şi pentru alte servicii medicale, educaţionale sau sociale sau în vederea obţinerii de prestaţii de securitate socială, potrivit legii, obţinerea de acte de identitate, a indemnizaţiei de şomaj, obţinerea unei calificări/recalificări profesionale şi altele asemenea.

Buget: 5.000 mii lei”.

5. În anexă, la litera B, subprogramul VII, Obiectivul general, obiectivul specific 1 şi indicatorii fizici vor avea următorul cuprins:

„Obiectiv general:

Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată

Obiectivul specific:

Dezvoltarea de centre sociale pentru copiii consumatori de droguri, într-o zonă de risc pentru consumul de droguri

Indicatori fizici:

a) minimum un centru social pentru copiii consumatori de droguri/an, funcţional;

b) număr de beneficiari;

c) metodologie de lucru realizată;

d) număr de îndrumări către alte servicii specializate;

e) număr de intervenţii servicii de ergoterapie, servicii de socializare şi recreere;

f) număr de intervenţii de asistenţă medicală primară, asistenţă socială, inclusiv în mediul stradal, şi asistenţă psihologică;

g) număr de intervenţii servicii de suport pentru aparţinători.”

Art. III. - Perioadele de implementare a programelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 684/2015 şi art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 se prorogă până în anul 2020.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 292.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 310.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A.

Constanţa, localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3

Cod unic de înregistrare: 11121156

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

07 70,04

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5745,64

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

2835,00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

30,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

5775,64

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

5748,89

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

594,50

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

112,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2317,39

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

2216,42

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

2181,42

 

 

 

C2

bonusuri

14

35,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

50,75

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

50,22

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2725,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

26,75

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2724,00

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

0,00

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2724,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

60

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

62

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2932,02

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2463,97

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

92,67

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

46,95

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1000,00

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

250,00

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 311.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE „S.A.A.F.” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de înregistrare 11059950

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

1.250,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.250,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

 

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1.280,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.250,00

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

183,19

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

24,55

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

898.36

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

866,48

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

866,48

 

 

 

C2

bonusuri

14

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

12.38

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

19,50

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

143,90

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

16

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

13

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.554,35

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.114,36

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

96,15

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

96,15

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.000,00

9

 

Plăţi restante

56

25,000.00

10

 

Creanţe restante

57

20 887,50

 

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (105) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, denumit în continuare Regulament-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În aplicarea prezentei hotărâri, prin act administrativ, ordonatorii principali de credite pot emite proceduri interne de aplicare a Regulamentului-cadru.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 325.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

 

CAPITOLUL I

Condiţii de înfiinţare a posturilor în afara organigramei

 

Art. 1. - Instituţiile şi/sau autorităţile publice beneficiare ale proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile pot înfiinţa posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituţiei/autorităţii publice, în limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanţare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul din care este finanţat acesta;

b) în urma evaluării posturilor existente şi a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituţiei şi/sau autorităţii publice beneficiare prin care se constată că personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă se află în imposibilitatea de a prelua atribuţii suplimentare sau nu există suficient personal de specialitate cu competenţele necesare desfăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului;

c) toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului şi se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul.

Art. 2. - Înfiinţarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei şi/sau autorităţii publice şi va conţine cel puţin numărul şi denumirea posturilor, precum şi nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanţare de către autoritatea finanţatoare care gestionează programul din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat,

Art. 3. - Personalul/Persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi încadrate în afara organigramei se angajează în instituţiile şi/sau autorităţile publice, peste numărul maxim de posturi aprobat, din sursă externă, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială

 

Art. 4. - (1) Personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului, după cum urmează:

a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;

b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;

c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;

d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;

e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.

(2) în primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect, se stabileşte procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect”, în înţelesul art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Pentru personalul prevăzut la art. 4 care îşi desfăşoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.

Art. 6. - Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi vi ce primarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:

a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;

b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;

c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.