MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 493/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

393. - Hotărâre privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

400. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Constanţa

 

401. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara (U.M. 0451 Deva)

 

406. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

413. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 

416. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Variantă de ocolire Suceava”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

105. - Ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din Legea

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 1059, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiul Târgu Jiu nr. 458/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 421/2017.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 393.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 1059, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a trecerii acestuia în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 458/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 421/2017

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar (în lei)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana Juridică la care se transmite imobilul/CUI

*

8.19.01

Imobil 1059

Judeţul Gorj,

municipiul Târgu Jiu,

Str. Narciselor

1. Construcţii:

Pavilion A

- Suprafaţă construită - 77 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 77 mp

- Valoare contabilă - 5.579 lei

Pavilion B

- Suprafaţă construită - 33 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 33 mp

- Valoare contabilă - 408,40 lei

Pavilion C

- Suprafaţă construită - 123 mp

- Suprafaţă desfăşurată -123 mp

- Valoare contabilă - 25.085,20 lei

Pavilion D

- Suprafaţă construită - 172 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 172 mp

- Valoare contabilă - 18.084,70 lei

Pavilion E

- Suprafaţă construită - 172 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 172 mp

- Valoare contabilă - 18.084,70 lei

Pavilion F

- Suprafaţă construită - 123 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 123 mp

- Valoare contabilă - 1.514,66 iei

Pavilion G

- Suprafaţă construită - 38 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 38 mp

- Valoare contabilă - 7.778,40 lei

Pavilion H

- Suprafaţă construită - 123 mp

- Suprafaţă desfăşurată -123 mp

- Valoare contabilă - 25.085,20 lei

Pavilion I

- Suprafaţă construită - 123 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 123 mp

- Valoare contabilă - 7.625,65 lei

Pavilion J

- Suprafaţă construită - 220 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 220 mp

- Valoare contabilă - 18.303,02 lei

Pavilion K

- Suprafaţă construită - 228 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 228 mp

- Valoare contabilă - 46.475,80 lei

Pavilion L

- Suprafaţă construită - 9 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 9 mp

- Valoare contabilă - 1.979,54 lei

Pavilion M

- Suprafaţă construită - 415 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 415 mp

- Valoare contabilă - 343.492,80 lei

5.705.592,53

Municipiul Târgu Jiu, domeniul public, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu CUI - 4956065

Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

 

* Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar (falei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

 

 

 

 

Pavilion L12

- Suprafaţă construită - 4,00 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 4,00 mp

- Valoare contabilă - 0,27 lei

Pavilion L13

- Suprafaţă construită - 4,00 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 4,00 mp

- Valoare contabila - 0,27 lei

Pavilion N

- Suprafaţă construită - 271 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 271 mp

- Valoare contabila -196.481,52 lei

Pavilion O

- Suprafaţă construită - 216 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 216 mp

- Valoare contabila - 67.126,56 lei

Pavilion 01

- Suprafaţă construită - 268 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 268 mp

- Valoare contabila -259.310,64 lei

Pavilion O 2

- Suprafaţă construită - 511 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 511 mp

- Valoare contabila - 492.689,28 lei

Pavilion P

- Suprafaţă construită - 31 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 31 mp

- Valoare contabilă - 21.935,04 lei

Total suprafaţă construită: 3.161 mp

Total suprafaţă desfăşurată: 3.161 mp

Total valoare contabilă construcţii: 1.557.040,65 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Reţea de alimentare cu apă - 40 ml

- Valoare contabilă -141,52 lei

- Reţea energie electrică aeriană - 500 ml

- Valoare contabilă - 20.983,04 lei

- Reţea canalizare - 10 ml

- Valoare contabilă - 238,13 lei

- Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton pe un rând - 1.404 ml

- Valoare contabilă - 558,50 lei

- Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton pe 2 rânduri - 1.165 ml

- Valoare contabilă - 508,32 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri: 22.429,51 lei

3. Teren

- Suprafaţa terenului - 12,3886 ha

- Valoare contabilă - 4.120.064,56 lei

Total valoare contabilă teren:

4.120.064,56 lei

4. Alte active fixe

- Rezervor metalic capacitate - 50.000 litri

Valoare contabilă - 3.000 lei

- Perdea protecţie nuci - 1 buc.

Valoare contabilă - 23,40 iei

- Perdea consolidare pomi diferiţi - 1 buc.

Valoare contabilă - 2.928,66 lei

- Perdea protecţie, meri, peri şi duzi - 1 buc.

Valoare contabila - 84,75 lei

- Perdea protecţie vişini - 1 buc.

Valoare contabila - 21 lei

Total valoare contabilă alte active fixe: 6.057,81 lei

Nr. CF: 40857

Nr. cadastral: 40857

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit anexei nr. 2, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean.

(2) Imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza pentru înfiinţarea Compartimentului de îngrijiri paliative în cadrul Secţiei de oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 298 din 28.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) în cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2), imobilul revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, în condiţiile legii.

(2) Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa va monitoriza păstrarea destinaţiei imobilului.

Art. 4 - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Dan Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 400.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, ale cărui date de identificare şi valoare se actualizează

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa (CUI 4301073)

100880

8.29.11

Clădire - contract asociere Fundaţie Casa Soarelui - spital

Suprafaţa construită:

C1, Sc = 402 mp

C2, Sc = 65 mp

Suprafaţa desfăşurată:

C1, Sd = 1.316 mp

C2, Sd = 65 mp

Regimul de înălţime: C1 =S + P+1E + M

C2 = P

S teren = 2.516 mp

CF nr. 248038 CF nr. 247249

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

MRJ Constanţa;

str. Piatra Craiului nr. 4

2.967.595

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana Juridică de la care se transmite bunul/CUI

Persoana Juridică la care se transmite bunul/CUI

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

8

100880

8.29.11

Clădire - contract asociere Fundaţie Casa Soarelui - spital

Suprafaţa construită:

C1, Sc = 402 mp

C2, Sc = 65 mp

Suprafaţa desfăşurată:

C1,Sd = 1.316 mp

C2, Sd = 65 mp

Regimul de înălţime:

C1 = S + P + 1E + M

C2 = P

Steren = 2.516 mp

CF nr. 248038 CF nr. 247249

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

MRJ Constanţa;

str. Piatra Craiului nr. 4

2.967.595

Statul român, din administrarea Ministerului Sănătăţii/ CUI 4266456 prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanta/ CUI 4301073

Judeţul Constanţa, domeniul

public/ CUI 2981739

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara (U.M. 0451 Deva)

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F.P. 39248, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal Hunedoara (U.M. 0451 Deva), ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 401.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara (U.M. 0451 Deva), a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

39248

8.19.01

45-197

Judeţul Hunedoara

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara (U.M. 0451 Deva) CUI 4634493

619.028,21

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările

ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale,Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

36904099

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnica

Adresa

Valoare de inventar actualizată

(lei)

1

63769

8.03.10

Canale de derivaţie DA Argeş-Vedea

Canale şi derivaţii lungime = 45,7 km

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

-; -; Nr.: -; DA Argeş-Vedea

44.132.001

2

63772

8.03.10

Canale de derivaţie

(priză Sabar Jilava şi aducţiune priză Jilava)

Aducţiune priză Jilava lungime = 1 km,

1 bucată priză

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

-; -; Nr.: -; DA Argeş-Vedea

42.305

3

64094

8.17.03

Acumulare Snagov

V = 22,6 mii. mc„ S = 592 ha,

Vat - 5.0 mii. mc

Ţara: România;

judeţul: Ilfov; comuna Snagov;

-; Nr.: -; DAAV

6.759.825

4

64311

8.16.01

Baraj priză Pojorâta - captare Râul Târgului

Q = 1.6 mc/s

Ţara: România;

judeţul: Argeş; comuna Lereşti;

-; Nr.: -; DAAV

1.867.492

5

64578

8.17.02

Baraj priză de apă şi st. pompare Câmpulung Râul Târgului

Q = 0.6 mc/s Râul Târgului

Ţara: România;

judeţul: Argeş; municipiul Câmpulung;

-; Nr.: -; DAAV

1.032.859

6

159579

8.30

Staţie automată hidrometrică 109 Budeşti pe râul Argeş

Staţie automată cu senzori

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti;

-; Nr.: -;

169.014

7

159588

8.30

Staţie automată hidrometrică 140 Poenari

Staţie automată cu senzori

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu; satul Poenari;

-; Nr.: -;

111.146

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale.

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 413.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Către: D         l. Dr. Thierry Poirel,

                        Director general

                        Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331 47 55 37 52

 

19 decembrie 2017

 

Subiect: FP 1566 (2006) - Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie

 

Stimate dl Poirel,

În cadrul proiectului de mai sus au fost depuse pentru finanţare 187 de potenţiale subproiecte, dintre care 107 au fost excluse de la finanţare din diferite motive (respingerea subproieetelor din cauza lipsei capacităţii administrative sau evaluării din teren sau deciziei comitetului de selecţie, renunţarea de către beneficiari la implementarea subproieetelor, anularea contractelor de finanţare).

În prezent, cele 80 de subproiecte rămase în proiect au fost finalizate la 30 septembrie 2017,

Pe baza celor de mai sus şi în conformitate cu raportul de finalizare a proiectului transmis la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei de către Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, vă rugăm să fiţi de acord cu modificările la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, prin modificarea unor paragrafe din Anexa 1 la acord, pentru a fi citit aşa cum este menţionat mai jos, care vor avea următorul conţinut, restul Anexei 1 rămânând neschimbat:

Anexa 1. Descrierea Proiectului

...................................................................................................................................

II. Domenii de intervenţii. Lucrările planificate.

Proiectul va susţine înfiinţarea a aproximativ 80 de centre de dimensiuni mici (ce pot asista 8-15 copii fiecare) destinate unui număr de aproximativ 1.271 de copii cu risc de abandon. Sumele împrumutului vor fi utilizate pentru: (i) achiziţionarea de terenuri pentru subproiecte (unde este cazul); (ii) ridicarea nivelului de informare a publicului, întocmirea de studii de fezabilitate; (iii) construcţii şi lucrări civile; (iv) achiziţionarea de bunuri şi servicii.

...................................................................................................................................

Costul total al proiectului

8.406.573 euro

Defalcarea orientativă a costurilor:

euro

Finalizarea lucrărilor civile şi achiziţionarea de bunuri

5.492.465

Administrarea proiectului pe parcursul implementării

330.442

Furnizarea de clădiri şi terenuri

2.135.423

Proiecte tehnice, autorizaţii şi specificaţii

148.692

întocmirea de studii de fezabilitate

127.638

Pregătirea şi elaborarea de subproiecte

144.933

Total

8.406.573

...................................................................................................................................

Plan de finanţare

5.000.000 euro

BDCE

59,50%

 

848.536 euro

Guvernul României

10,10%

 

2.558.037 euro

Autorităţi locale şi alţi donatori

30,40%

...................................................................................................................................

IV. Efecte sociale: (pe domenii de intervenţie)

...................................................................................................................................

Numărul total de beneficiari finali ai programului va fi de aproximativ 1.271 de copii cu risc ridicat de a fi abandonaţi de către familiile lor sau care sunt deja separaţi de familie.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Attila Gyorgy,

secretar de stat (semnătură indescifrabilă)

 

BDCE, BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

D-lui Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Bd. Libertăţii nr. 16,

Bucureşti, sectorul 5, 050706 ROMÂNIA

 

Paris, 26 februarie 2018

 

Subiect: F/P 1566 (2006) -                  Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie

                                                Amendarea Acordului-cadru de împrumut datat 9 februarie 2007

Suma aprobată a împrumutului: 10.000.000 euro

Stimate dl. Gyorgy,

Ca urmare solicitării dumneavoastră, datată 19 decembrie 2017, pentru amendarea Anexei 1 la Acordul-cadru de Împrumut mai sus menţionat, BDCE nu are nicio obiecţie privind modificările propuse şi ia act de faptul că:

- Lucrările planificate:

Proiectul va susţine înfiinţarea a aproximativ 80 de centre de dimensiuni mici destinate unui număr de aproximativ 1,271 de copii cu risc de abandon. Sumele împrumutului vor fi utilizate pentru: (i) achiziţionarea de terenuri pentru subproiecte (unde este cazul); (ii) ridicarea nivelului de informare al publicului, întocmirea de studii de fezabilitate; (iii) construcţii şi lucrări civile; (iv) achiziţionarea de bunuri şi servicii.

 

- Costul total al proiectului este în valoare de

8.406.573 euro.

 

- Defalcarea orientativă a costurilor este actualizată după cum urmează (în euro):

 

 

Finalizarea lucrărilor civile şi achiziţionarea de bunuri

5.492.465

 

Administrarea proiectului pe parcursul implementării

330.422

 

Furnizarea de clădiri şi terenuri

2.135.423

 

Proiecte tehnice, autorizaţii şi specificaţii

175.692

 

Întocmirea de studii de fezabilitate

127.638

 

Pregătirea şi elaborarea de subproiecte

144.933

 

Total

8.406.573

 

- Pianul de finanţare al Proiectului se actualizează după cum urmează:

 

 

euro

%

BDCE

5.000.000

59,5

Guvernul României

848,536

10,1

Autorităţi locale şt alţi donatori

2.558.037

30,4

 

- Efectele sociale ale Proiectului sunt modificate în funcţie de beneficiarii estimaţi: numărul total de beneficiari finali ai programului va fi de aproximativ 1.271 de copii cu risc ridicat de a fi abandonaţi de către familiile lor sau care sunt deja separaţi de familie.

 

Cu stimă,

(semnătură indescifrabilă)

(semnătură indescifrabilă)

Director de departament,

Director general,

Melanie Wieschollek-Lacroix

Thierry Poirel

 

În copie: doamnei Carmen Ghiţă,

Ministerul Finanţelor Publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Variantă de ocolire Suceava”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Variantă de ocolire Suceava”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 416.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 445/2007)

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Suceava”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Amplasament: Judeţul Suceava

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

399.935

mii lei

 

(1 euro = 4,5945 lei/01.09.2017)

 

 

 

din care C+M:

354.898

mii lei

 

Din care rest de executat:

113.869

mii lei

 

din care (C+M)

104.306

mii lei

 

Capacităţi:

 

 

 

Lungime drum

12,429

km

 

Lăţime platformă

10,00

m

 

- parte carosabilă

2 x 3,50

m

 

- acostamente consolidate

2 x 0,75

m

 

- benzi de încadrare

2 x 0,75

m

 

Noduri rutiere

3

buc

 

Intersecţie la nivel tip giraţie

1

buc

 

Structuri (lucrări de artă)

18

buc

 

Durata de realizare pentru rest de executat:

9

luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2013.

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţie se realizează de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) şi ale art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulile generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) în termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, fiecare titular al licenţei de administrare a pieţei centralizate are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, spre aprobare, o listă a produselor standardizate care urmează să fie tranzacţionate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, definite în anexa la prezentul ordin, administrate de către aceştia.

(2) Lista centralizată a produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung aprobată, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, poate fi actualizată la solicitarea oricăruia dintre titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate.

Art. 3. - În termen de maximum 60 de zile de la data aprobării listei centralizate a produselor standardizate tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate au obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, spre aprobare, regulamentele proprii privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale revizuite în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate, participanţii la pieţele centralizate şi direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Art. 6. - La data de 31 decembrie 2018 se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 17 iulie 2013, cu modificările ulterioare, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., publicat în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 468 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 30 iunie 2017,

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 6 iunie 2018.

Nr. 105.

 

ANEXA

 

REGULI GENERALE

privind pieţele centralizate de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele reguli au ca scop stabilirea principiilor şi cerinţelor legale care se aplică pe pieţele centralizate de gaze naturale, în vederea tranzacţionării gazelor naturale în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.

Art. 2. - (1) Piaţa centralizată de gaze naturale din România cuprinde următoarele segmente:

a) Piaţa produselor standardizate pe termen scurt;

b) Piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung. (2) Piaţa produselor standardizate pe termen scurt reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unor tranzacţii cu executare imediată, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în Punctul Virtual de Tranzacţionare (denumit în continuare „PVT”), pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil orar constant, în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere în curs la data încheierii tranzacţiei sau în ziua gazieră următoare datei încheierii tranzacţiei.

(3) Piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza:

a) unor contracte standard de vânzare-cumpărare cu termen suspensiv de minimum 2 (două) zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil zilnic constant, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;

b) unor contracte standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie sau contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, cu termen suspensiv de minimum 2 (două) zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior şi care urmează a fi livrate în PVT, în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră.

Art. 3. - Titularii licenţei de administrare a pieţelor centralizate organizează şi administrează în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare tranzacţiile derulate în cadrul segmentelor pieţei centralizate de gaze naturale prevăzute la art. 2 în care doresc să îşi desfăşoare activitatea.

Art. 4. - Tranzacţiile în cadrul oricărui segment al pieţei centralizate de gaze naturale prevăzut la art. 2 se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al fiecărui titular de licenţă de administrare a pieţelor centralizate privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, regulament care se aprobă prin ordin de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

Art. 5. - La elaborarea regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, fiecare titular al licenţei de administrare a pieţei centralizate urmăreşte respectarea principiilor/cerinţelor prevăzute la art. 6-8, specifice fiecărui segment al pieţelor centralizate de gaze naturale în cadrul căruia îşi propune să îşi desfăşoare activitatea.

Art. 6. - (1) Pe piaţa produselor standardizate pe termen scurt, fie operatorul pieţelor centralizate, fie o terţă parte desemnată de către acesta îşi asumă rolul de contraparte în cadrul tuturor tranzacţiilor încheiate. Executarea tranzacţiilor încheiate este garantată de către contraparte, direct sau prin intermediul unei terţe părţi, în condiţiile legii; participarea efectivă la tranzacţionare este permisă în limita garanţiilor existente la începutul zilei de tranzacţionare, respectiv a garanţiilor actualizate în cursul zilei de tranzacţionare în funcţie de tranzacţiile încheiate/garanţiile suplimentare constituite în cursul zilei, în favoarea contrapărţii/terţei părţi care asigură garantarea.

(2) Pe piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung se pot încheia tranzacţii fie direct între participanţi, fie prin intermediul unei contrapărţi, care poate fi operatorul pieţelor centralizate sau o terţă parte desemnată de acesta. Executarea tranzacţiilor încheiate este garantată după cum urmează:

a) în cazul produselor tranzacţionate prin mecanismul cu contraparte, de către contraparte, în conformitate cu regulile specifice ale acesteia, în condiţiile legii;

b) în cazul produselor tranzacţionate direct între participanţi, prin intermediul clauzelor privind garanţiile de bună execuţie/ plată prevăzute în contractele standard de vânzare-cumpărare, avizate de către ANRE sau prevăzute în contractele EFET/ contractele preagreate/contractele propuse de către iniţiator, după caz.

Art. 7. - (1) Principiile/cerinţele specifice pieţei produselor standardizate pe termen scurt sunt următoarele:

a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de fumizare care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport a gazelor naturale;

b) participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorului de transport şi de sistem, în scopul întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a sistemului de transport;

c) participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinam şi clienţilor finali care au obţinut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale, aceştia având doar dreptul de a cumpăra gaze naturale;

d) produsele tranzacţionate sunt produse standard atât în ceea ce priveşte durata livrărilor de gaze naturale, respectiv produse în cursul zilei gaziere şi produse pentru ziua gazieră următoare, cât şi în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT;

e) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru sunt avizate de către ANRE şi nu pot fi modificate de către părţile semnatare ale acestuia;

f) elementele care pot fi modificate de către părţi în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul, exprimat în lei/kWh, şi cantitatea tranzacţională, exprimată în kWh/h;

g) tranzacţiile încheiate se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta;

h) preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii încheiate nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei;

i) titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) lit. d), pentru efectuarea, de către OTS, a tranzacţiilor având ca obiect livrarea de gaze naturale în punctele de intrare/ieşire în/din sistemul de transport, altele decât PVT, în scopul echilibrării fizice a sistemului de transport, OTS poate defini produse locaţionale, temporale şi locaţional-temporale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, iar titularii de licenţe de administrare a pieţelor centralizate organizează platforme de tranzacţionare distincte, conform unor reguli specifice agreate cu OTS şi avizate de ANRE. Accesul la tranzacţionarea produselor locaţionale, temporale şi locaţional-temporale definite de către OTS se face prin emiterea de ordine de răspuns la ordinele iniţiate de către OTS şi este permis oricărui participant înregistrat la platformele de tranzacţionare dezvoltate în acest sens care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare la acestea.

Art. 8. - Principiile/cerinţele specifice pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung sunt următoarele:

a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;

b) participarea la tranzacţionare este permisă OTS în scopul cumpărării gazelor naturale necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi pentru constituirea stocului minim obligatoriu de gaze naturale, precum şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali, cu condiţia obţinerii, de către aceştia din urmă, a acordului prealabil al OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport a gazelor naturale. Participanţii menţionaţi mai sus au doar dreptul de a cumpăra gaze naturale;

c) produsele tranzacţionate sunt produse standard în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, şi durata livrărilor de gaze naturale, aceasta fiind corelată cu produsele de capacitate de transport oferite de OTS, respectiv pentru multiplu de zile gaziere, luna gazieră, trimestrul gazier şi anul gazier;

d) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi, după caz, a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă, în situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru sunt avizate de către ANRE şi nu pot fi modificate de către părţile semnatare ale acestuia;

e) participarea efectivă la tranzacţionare este permisă sub condiţia îndeplinirii, de către participantul Sa piaţa centralizată de gaze naturale, a condiţiilor prevăzute în convenţia de participare/ acordul-cadru, după caz;

f) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractelor standard avizate de către ANRE în conformitate cu prevederile prezentelor reguli generale, clauzele contractelor de vânzare-cumpărare aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi;

g) pentru produsele tranzacţionate direct între participanţi în baza contractelor standard avizate de către ANRE, obiectul tranzacţiei este reprezentat de un contract standard sau un multiplu de contracte standard, iar elementele care pot fi modificate de către părţile interesate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul per contract standard şi numărul de contracte standard tranzacţionate;

h) în cazul tranzacţiilor încheiate direct între participanţi, preţul şi numărul de contracte standard aferente unei tranzacţii încheiate rămân fixe pe perioada derulării contractului standard;

i) în cazul produselor tranzacţionate prin mecanismul cu contraparte, elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare de către participanţii la piaţa centralizată sunt preţul, exprimat în lei/MWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în MWh/zi;

j) în cazul tranzacţiilor încheiate prin mecanismul cu contraparte, preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii nu pot fi modificate ulterior datei încheierii acesteia;

k) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România sau în baza unor contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie, fiecare dintre participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale care au preagreat un astfel de contract informează titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate cu privire la includerea celuilalt participant în lista de eligibilitate cuprinzând participanţii cu care acesta va putea încheia tranzacţii. În această situaţie, accesul la tranzacţionarea produselor respective, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant care se află pe lista de eligibilitate a participantului iniţiator, cu condiţia ca în această listă să se regăsească minimum 8 participanţi;

l) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate are obligaţia publicării produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare, înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;

m) clauzele contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la lit. k) şi I), aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Preţul este exprimat în lei/MWh, cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este exprimată în MWh/zi, în profilul constant stabilit prin contract şi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei;

n) tranzacţiile încheiate prin mecanismul cu contraparte se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta; tranzacţiile încheiate direct între participanţi se notifică OTS fie de către părţile implicate în tranzacţie, fie de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacţia, dacă acesta a fost mandatat în acest sens de către părţile implicate în tranzacţie;

o) titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice conform unui orar stabilit de către acesta şi publicat pe pagina proprie de internet;

p) titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate publică şi actualizează permanent pe pagina proprie de internet calendarul de tranzacţionare a produselor standard supuse tranzacţionării pe fiecare dintre pieţele centralizate organizate şi administrate subscrise pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung.

Art. 9, - Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale elaborat de către fiecare titular al licenţei de administrare a pieţelor centralizate conţine cel puţin următoarele:

a) segmentele pieţei centralizate de gaze naturale pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;

b) datele de identificare ale entităţii care îşi asumă rolul de contraparte în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi/sau al pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, după caz;

c) descrierea produselor destinate tranzacţionării în cadrul fiecărui segment al pieţei centralizate pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) contractul standard/acordul standard utilizat în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi al pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung;

e) mecanismele de garantare a tranzacţiilor încheiate în cadrul fiecărui segment al pieţei centralizate pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;

f) cadrul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de tranzacţionare;

g) mecanismele de tranzacţionare utilizate;

h) informaţiile publicate/actualizate zilnic în conformitate cu prevederile art. 19;

i) metodele de determinare a preţului de închidere şi a preţului la sfârşitul zilei de tranzacţionare.

Art. 10. - În termen de maximum 90 de zile de la obţinerea licenţei, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate transmit ANRE, spre aprobare/avizare, regulamentul propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate din administrarea proprie şi convenţiile de participare la piaţă.

Art. 11. - (1) Regulamentul propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale aprobat în condiţiile art. 4 se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate avizate de către ANRE se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la primirea avizului.

Art. 12. - Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale şi titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia să respecte prevederile regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale aprobat de ANRE şi procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate avizate de ANRE.

Art. 13. - (1) Orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate se transmit ANRE pentru aprobare sau avizare, după caz.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau de la primirea avizului, după caz.

Art. 14. - Pentru a deveni participant la piaţa centralizată este necesar ca un operator economic din sectorul gazelor naturale/client final să fie înregistrat de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate respective, în conformitate cu prevederile art. 15.

Art. 15. - Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată titularului licenţei de administrare a pieţelor centralizate respective, prin încheierea cu acesta a unei convenţii de participare la piaţă. Convenţiile de participare la piaţă sunt elaborate de către titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate şi avizate de către ANRE şi reflectă drepturile şi obligaţiile titularului licenţei de administrare a pieţelor centralizate şi ale participantului la piaţa centralizată semnatar, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate prevăzute la art. 4 şi 10. Orice modificări şi/sau completări aduse convenţiei de participare se transmit pentru avizare ANRE şi produc efecte ulterior avizării.

Art. 16. - Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate publică convenţiile de participare pe paginile lor de internet, după avizarea acestora de către ANRE, în termen de maximum 24 ore de la primirea avizului.

Art. 17. - Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţa centralizată în baza unei înştiinţări scrise, semnate de reprezentantul legal al participantului la piaţă.

Art. 18. - Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate vor proceda la suspendarea sau excluderea unui operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile convenţiei de participare, ale regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate.

Art. 19. - (1) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia să publice, pe pagina proprie de internet, următoarele informaţii:

a) volume tranzacţionale pentru ziua următoare şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens;

b) volumele tranzacţionate pentru restul zilei gaziere şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;

c) preţul minim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;

d) preţul maxim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;

e) preţul mediu - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată;

f) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;

g) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;

h) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.

(2) Titularii licenţelor de administrare a pieţelor publică cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) la fiecare două ore şi zilnic cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f)-h).

(3) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a publica zilnic, la sfârşitul intervalului de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, cel puţin următoarele informaţii:

a) volumele tranzacţionate şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;

b) preţui minim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;

c) preţul maxim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;

d) preţul mediu al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată;

e) preţul mediu actualizat - pentru fiecare produs în parte - pentru produsele tranzacţionabile în cadrul unui interval mai larg de timp, calculat ca medie ponderată a tuturor tranzacţiilor efectuate de la începutul intervalului de tranzacţionare a produsului respectiv până la sfârşitul zilei de tranzacţionare;

f) variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu/actualizat al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;

g) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;

h) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;

i) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.

(4) La solicitarea OTS, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a transmite acestuia informaţiile zilnice prevăzute la alin. (1) referitoare la tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, în conformitate cu un protocol de transmitere a informaţiilor agreat de comun acord.

Art. 20. - Operatorii pieţelor centralizate pot dezvolta, în afara pieţelor centralizate, platforme pentru produse nestandardizate pe baza unor regulamente şi proceduri elaborate de către aceştia şi publicate pe paginile proprii de internet pentru a asigura condiţii de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială.

Art. 21. - Titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate transmit lunar ANRE informaţii detaliate cu privire la fiecare tranzacţie încheiată atât pe piaţa centralizată de gaze naturale, cât şi pe platformele dezvoltate pentru produse nestandardizate, din fiecare sesiune de tranzacţionare, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, conform reglementărilor ANRE.

 

CAPITOLUL II

Tarife

 

Art. 22. - (1) Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate au dreptul să perceapă participanţilor la piaţa centralizată tarife şi comisioane, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Tarifele şi comisioanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, să asigure recuperarea costurilor prudent efectuate, fiind interzisă subvenţia încrucişată între diferitele platforme de tranzacţionare operate de către acelaşi titular al licenţei de administrare a pieţei centralizate.

Art. 23. - Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet toate tarifele şi comisioanele aplicabile.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.