MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 656         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

146. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

147. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

148. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.

 

149. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

150. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

151. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

152. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

153. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

154. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

155. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA – S.A.

 

156. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE COMISIEI DE DISCIPLINĂ PENTRU ÎNALŢII FUNCŢIONARI PUBLICI

 

966. - Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

60. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ - SA. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2017 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 146.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

3.058

Venitul unitar

lei/MWh

4,28

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

152,23

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

147,44

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2017 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 147.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

14.800

Venitul unitar

lei/MWh

6,26

 

ANEXA Nr. 2

 

Preturile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şl-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

155,82

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

155,09

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea SALGAZ - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 3. - Societatea SALGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2017 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 148.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea SALGAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

34.517

Venitul unitar

lei/MWh

7,17

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,58

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,78

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

128,98

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TIMGAZ - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea TIMGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării În vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 149.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

24.773

Venitul unitar

lei/MWh

0,66

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

147,11

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

145,67

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea TULCEA GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2017 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 150.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

98.468

Venitul unitar

lei/MWh

2,36

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici care nu şl-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

129,93

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,99

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

128,37

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizata de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea VEGA 93 - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 151.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

21.416

Venitul unitar

lei/MWh

3,14

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

140,44

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

139,16

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea WIROM GAS - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea WIROM GAS - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2018 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 152.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

402.513

Venitul unitar

lei/MWh

5,52

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,35

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

133,39

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

132,51

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 3. - Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2017 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000- S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 31 mai 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 153.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale În regim reglementat realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

203.590

Venitul unitar

iei/MWh

3,16

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,44

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,84

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

130,02

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

129,52

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 32 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 30 martie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 61/2018)

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON CAZ FURNIZARE - S.A. pentru clienţii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

A. Clienţi conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

110,62

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

141,75

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

140,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

140,16

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

139,73

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 32 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2018 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 30 martie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 155.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 60/2018)

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

135,89

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

135,87

B.3, Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

134,27

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

132,99

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2018 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2018 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemul de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 30 mai 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale prevăzuţi la art. I-III vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 156.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2015)

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CONI - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,19

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,42

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 103/2018)

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,25

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,98

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

119,71

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa la Ordinul nr. 104/2018)

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

106,76

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

106,66

 

ACTE ALE COMISIEI DE DISCIPLINĂ PENTRU ÎNALŢII FUNCŢIONARI PUBLICI

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ÎNALŢII FUNCŢIONARI PUBLICI

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

În temeiul art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează normele de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici.

Art. 2. - Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este constituită la nivel naţional pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor cu privire la faptele înalţilor funcţionari publici ca abateri disciplinare şi pentru a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.

 

CAPITOLUL II

Norme privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile membrilor şi ale secretariatului tehnic al Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

Art. 3. - Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, denumită în continuare Comisia, îndeplineşte atribuţiile administrative şi funcţionale prevăzute la art. 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici elaborează formatul standard al adreselor Comisiei către instituţiile publice şi/sau private şi către reprezentanţii acestora, precum şi către persoane fizice sau juridice cu care Comisia schimbă corespondenţă, valabilă în Anul Centenarului, prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Art. 5. - (1) Activitatea Comisiei este condusă de preşedintele acesteia.

(2) Preşedintele Comisiei este desemnat dintre membrii acesteia, prin vot secret, pe baza a cel puţin două propuneri formulate de către membrii Comisiei.

Art. 6. - (1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei;

b) stabileşte locul, data şi ora şedinţelor Comisiei;

c) înainte de începerea fiecărei întruniri reaminteşte celor prezenţi prevederile referitoare la conflictul de interese aplicabil membrilor Comisiei şi secretarului acesteia;

d) deschide, conduce şi închide şedinţele Comisiei;

e) coordonează activitatea Comisiei şi a secretarului acesteia;

f) semnează, alături de ceilalţi membri ai Comisiei şi de secretarul acesteia, documentele rezultate din activitatea sa;

g) întocmeşte recomandări cu caracter general la finalizarea procedurilor de cercetare administrativă;

h) întocmeşte rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea Comisiei, pe care le înaintează prim-ministrului.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Comisiei are dreptul la un singur vot în procesul de luare a deciziilor în cadrul acesteia.

Art. 7. - În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d), preşedintele:

a) face prezenţa membrilor Comisiei şi apelul părţilor citate, dacă este cazul, la începutul fiecărei şedinţe. Prezenţa se consemnează în procesul-verbal de şedinţă;

b) conduce dezbaterile, dă cuvântul părţilor, precum şi celorlalţi membri ai Comisiei;

c) asigură disciplina şedinţei.

Art. 8. - (1) Preşedintele Comisiei organizează evidenţa şi circuitul documentelor gestionate de aceasta.

(2) Documentele primite, întocmite pentru uz intern, precum şi cele expediate de Comisie se înregistrează într-un registru de evidenţă a documentelor.

(3) Documentele deţinute, create sau primite de Comisie se păstrează în dosare organizate pentru fiecare cauză primită pentru soluţionare, precum şi pentru fiecare problematică stabilită de către aceasta.

Art. 9. - (1) Persoanele care asigură secretariatul tehnic al Comisiei au următoarele atribuţii:

a) primesc şi înregistrează documentele adresate Comisiei în registrul de evidenţă a documentelor;

b) convoacă membrii Comisiei, precum şi orice altă persoană, la solicitarea preşedintelui acesteia;

c) redactează şi semnează toate documentele emise de Comisie, alături de membrii acesteia, şi ţin evidenţa acestor documente;

d) primesc şi transmit corespondenţa Comisiei;

e) păstrează arhiva Comisiei;

f) efectuează alte lucrări necesare desfăşurării activităţii Comisiei, din dispoziţia preşedintelui acesteia.

(2) Registrul de evidenţă a documentelor prevăzut la art. 8 alin. (2) va fi conceput şi completat astfel încât să reflecte, pentru fiecare document înregistrat, numărul curent şi data intrării-ieşirii la/de la Comisie, expeditorul sau destinatarul, numărul de înregistrare acordat de expeditor, după caz, conţinutul pe scurt, precum şi alte elemente considerate necesare.

(3) Secretarul Comisiei nu are drept de vot.

Art. 10. - (1) Lucrările fiecărei şedinţe a Comisiei se consemnează într-un proces-verbal distinct şi pot fi înregistrate şi pe suport audiovideo, la solicitarea oricărei persoane participante la şedinţă, cu acordul celorlalte persoane prezente, consemnat în scris.

(2) Procesul-verbal de şedinţă se redactează în timpul şedinţei şi se semnează la final de toţi membrii prezenţi şi de secretar.

(3) Audierea se consemnează într-un proces-verbal distinct, care conţine întrebările formulate de membrii Comisiei sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi răspunsurile persoanei audiate.

(4) Procesele-verbale de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la audieri.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile şi obligaţiile membrilor şi ale secretariatului tehnic al Comisiei

 

Art. 11.-în desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii Comisiei de disciplină, precum şi persoanele din cadrul secretariatului tehnic au dreptul de acces la informaţiile şi datele necesare soluţionării sesizărilor adresate Comisiei.

Art. 12. - (1) Membrii Comisiei, persoanele din cadrul secretariatului tehnic, precum şi celelalte persoane care efectuează procedura de cercetare administrativă sunt remunerate pentru activitatea lor, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Sediul şi logistica necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei şi a secretariatului tehnic al acesteia sunt asigurate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

(3) Cheltuielile legate de citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi alte cheltuieli care au legătură cu îndeplinirea atribuţiilor secretariatului tehnic al Comisiei, în vederea desfăşurării activităţii acesteia, se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art. 13. - În desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii Comisiei şi persoanele din cadrul secretariatului tehnic au următoarele obligaţii:

a) de a efectua cercetarea administrativă numai în baza unei sesizări formulate în scris, în limitele şi raportat la obiectul acesteia;

b) dea respecta principiile independenţei, stabilităţii în cadrul Comisiei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea deciziilor;

c) de a respecta şi aplica legislaţia în vigoare, principiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedura disciplinară prevăzută în capitolul III din hotărârea Guvernului sus-menţionată;

d) de a respecta regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi de a aplica prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese;

e) dea depune la prima şedinţă a Comisiei pentru analizarea oricărei sesizări adresate acesteia o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

f) de a actualiza declaraţia pe propria răspundere prevăzută la lit. e) potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

g) de a participa la şedinţele de lucru ale Comisiei;

h) de a respecta confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;

i) de a nu îşi exprima public opiniile cu privire la procedurile aflate în derulare;

j) de a evita, pe durata procedurii de cercetare administrativă, orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

k) de a aduce la cunoştinţa preşedintelui Comisiei de disciplină orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea.

Art. 14. - (1) Prezenţa membrilor Comisiei la locul, data şi ora stabilite pentru fiecare şedinţă de lucru a acesteia este obligatorie.

(2) Fiecărui membru titular al Comisiei îi corespunde un membru supleant, în ordinea desemnării acestora prin decizia prim-ministrului privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici. Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa membrului titular corespunzător din Comisia de disciplină, în condiţiile art. 4 alin. (2) şi art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Membrii Comisiei au obligaţia informării preşedintelui acesteia cu privire la absenţa din motive obiective de la şedinţele de lucru. Informarea se depune în scris cu cel puţin două zile înaintea şedinţei la secretariatul tehnic al Comisiei.

(4) în cazul în care membrul Comisiei care absentează din motive obiective nu depune informarea în termenul prevăzut la alin. (3), şedinţa Comisiei se amână pentru o altă dată şi oră care vor fi stabilite şi comunicate conform prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului regulament.

Art. 15. - (1) Membrii Comisiei au obligaţia de a-şi exprima opinia prin vot în cadrul activităţilor Comisiei, atunci când deciziile se iau prin vot.

(2) Membrii Comisiei au obligaţia de a participa la procesul decizional.

(3) Opiniile separate exprimate de membrii Comisiei sunt redactate şi semnate de către aceştia, cu prezentarea considerentelor pe care acestea se sprijină,

Art. 16. - În cadrul şedinţelor Comisiei, persoanele participante au obligaţia de:

a) a respecta disciplina şedinţelor şi de a lua cuvântul numai în ordinea stabilită de preşedintele Comisiei;

b) a evita folosirea unor expresii jignitoare şi calomnioase, precum şi dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici,

Georgeta Gavrilă

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 966.

 

ANEXĂ

la regulament

 

SIGLA

COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ÎNALŢII FUNCŢIONARI PUBLICI

100

GUVERN

DECIZIA PRIM-MINISTRULUI PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA

ROMÂNIA

 

 

1918 2018  |  SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

 

 

 

 

 

Nr. ................... /ZZ. LL.AAAA

 

 

DENUMIREA INSTITUŢIEI/AUTORITĂŢII PUBLICE/ALT DESTINATAR

DOMNULUI/DOAMNEI FUNCŢIA PRENUMELE NUMELE

 

STIMATE DOMNULE/STIMATĂ DOAMNĂ FUNCŢIA,

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

Secretarul Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, tronson III, sectorul 3, Bucureşti

Tel./Fax: 0374112845

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 

Având în vedere că la data de 15 Iulie 2018 a expirat de drept, potrivit efectelor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, delegarea activităţilor către Camera Auditorilor Financiari din România stabilite prin art. 52 din legea menţionată,

luând în considerare Procesul-verbal nr. 4.039 din data de 19.07.2018 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

în temeiul prevederilor:

- art. 90 alin. (1) şi art. 95 alin. (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) lit. b-e), art. 5 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin (3), (4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. j) teza a doua, art. 15 alin. (1), (2), (3) şi (4), art. 17 alin. (4) şi art. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 60.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.