MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 41/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

21. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

38. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

22. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

 

39. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

 

23. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

40. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

24. - Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

41. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.592/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

1.651/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii  lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din judeţul Galaţi şi în unitatea administrativ-teritorială Jijila din judeţul Tulcea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE Gl REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

1.112/2017. - Decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 8 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

«c) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare agricolă şi/sau Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi din fondurile publice naţionale aferente acestora se vor compensa debitul şi penalităţile aferente schemei sau măsurii de finanţare afectate şi deblocarea diferenţelor de sume pentru celelalte scheme sau măsuri de finanţare neafectate.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2018.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 24 august 2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti. 15 ianuarie 2018.

Nr. 22.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţi lor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 9 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 10 august 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2018.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicata,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 28 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor prin care se constituie garanţia sau se acordă creditul, cu excepţia garanţiei/marjei/colateralului constituite/constituit pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate stabilite prin normele Autorităţii de Supraveghere Financiară, utilizate doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului.”

Art. II. - La articolul 90 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor prin care se constituie garanţia sau se acordă creditul, cu excepţia garanţiei/ marjei/colateralului constituite/constituit pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate stabilite prin normele Autorităţii de Supraveghere Financiară, utilizate doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2018.

Nr. 24.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin, (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 799 din 11 octombrie 2016, se modifică după cum urmează;

1. La anexa nr. 1, nr. crt. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Motoşeni

Bacău

64, 65”

 

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.592.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.222/2016)

 

Reprezentarea grafică a sectorului cadastral în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică Sectorul nr. 64, 65

UAT Motoşeni,

Judeţul Bacău

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din judeţul Galaţi şi în unitatea administrativ-teritorială Jijila din judeţul Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vârlezi din judeţul Galaţi şi în unitatea administrativ-teritorială Jijila din judeţul Tulcea, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Vârlezi din judeţul Galaţi şi al unităţii administrativ-teritoriale Jijila din judeţul Tulcea.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.651.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. c), art. 4 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. a) şi c), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 51 alin. (2) lit. c), art. 60 alin. (5) şi art. 61 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. d) şi art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2.120/2015 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis şi de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii şi a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect:

a) stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi a parametrilor aferenţi acestor indicatori (denumiţi în continuare parametri de calitate):

b) impunerea, în sarcina furnizorilor de servicii de acces la internet (denumiţi în continuare furnizori), a obligaţiei de a publica şi de a include în contractele încheiate cu utilizatorii finali şi în condiţiile generale de furnizare a serviciilor pentru care plata se realizează în avans (denumite în continuare condiţiile generale) valorile parametrilor de calitate pentru serviciul furnizat;

c) stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de publicare de către furnizori a valorilor parametrilor de calitate, astfel încât utilizatorii finali să beneficieze de informaţii relevante, complete, corecte, comparabile şi uşor accesibile.

(2) Informaţiile pe care furnizorii au obligaţia de a le transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, de a le publica sau de a le include în contractele încheiate cu utilizatorii finali sau, după caz, în condiţiile generale conform prevederilor prezentei decizii trebuie să fie corecte, complete, comparabile, inteligibile şi uşor accesibile.

Art. 2. - (1) Furnizorii au obligaţia de a publica valorile parametrilor de calitate administrativi corespunzătoare cel puţin ultimelor două semestre încheiate, în condiţiile stabilite în secţiunea A din anexă, prin afişarea pe propriul site, în cazul furnizorilor care deţin o pagină de internet sau prin afişarea la toate punctele de lucru, în cazul furnizorilor care nu deţin o pagină de internet.

(2) Furnizorii care deţin o pagină proprie de internet au obligaţia de a afişa pe pagina principală a propriului site, la loc uşor vizibil, un link direct către secţiunea dedicată unde sunt publicate valorile parametrilor de calitate administrativi.

(3) Furnizorii care, conform prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, au raportat un număr de cel puţin 5.000 de conexiuni pentru serviciile de acces la internet au obligaţia de a transmite ANCOM, cu respectarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 4, valorile parametrilor de calitate administrativi, în condiţiile stabilite în secţiunea A din anexă, prin intermediul aplicaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1).

(4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) se transmit ANCOM ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(5) Prezentul articol nu se aplică ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.

Art. 3. - Furnizorii au obligaţia de a păstra înregistrări complete şi corecte ale datelor măsurate pentru obţinerea şi publicarea valorilor parametrilor de calitate administrativi, cel puţin pentru perioada corespunzătoare ultimelor două semestre încheiate, precum şi informaţii detaliate cu privire la procedura de măsurare a parametrilor de calitate şi modul de efectuare a măsurătorilor.

Art. 4. - (1) Publicarea valorilor parametrilor de calitate prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi, după caz, transmiterea acestor valori către ANCOM se realizează de către furnizori astfel:

a) până la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie;

b) până la data de 10 februarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie şi 31 decembrie.

(2) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care vor dobândi dreptul de a furniza servicii de acces la internet după intrarea în vigoare a prezentei decizii au obligaţia de a publica valorile parametrilor de calitate prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi, după caz, de a transmite către ANCOM aceste valori, până cel târziu la data prevăzută la alin. (1) aferentă următoarei perioade de raportare.

Art. 5. - Valorile parametrilor tehnici de calitate se stabilesc de către furnizori cu respectarea condiţiilor prevăzute în secţiunea B din anexa la prezenta decizie.

Art. 6. - (1) ANCOM realizează, administrează şi pune la dispoziţia publicului, pe o pagină proprie de internet, aplicaţia interactivă Netograf, prin intermediul căreia, pe de o parte, utilizatorii finali pot măsura parametrii de calitate tehnici prevăzuţi la secţiunea B din anexă, iar, pe de altă parte, se afişează valorile parametrilor de calitate administrativi transmise de furnizori potrivit art. 2 alin. (3), precum şi statistici privind parametrii de calitate tehnici. Determinarea valorilor parametrilor de calitate tehnici măsuraţi se realizează prin utilizarea unui server de test amplasat într-un nod de conectare internet interexchange public.

(2) Furnizorii care, conform prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi

Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, au raportat un număr de cel puţin 5.000 de conexiuni pentru serviciile de acces la internet vor transmite ANCOM, până la data de 31 mai 2018, prin intermediul aplicaţiei prevăzute la alin. (1), informaţii privind parametrii tehnici asociaţi fiecărei oferte comerciale destinate publicului pentru furnizarea serviciului de acces la internet, cu excepţia ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe, prin completarea câmpurilor prevăzute de aplicaţie, precum şi plajele de adrese IP utilizate în furnizarea serviciului, respectiv în termen de 30 de zile de la data la care s-a raportat atingerea pragului de 5.000 de conexiuni pentru serviciile de acces la internet, dacă aceasta este ulterioară termenului de 1 mai 2018.

(3) în cazul în care furnizorii menţionaţi la alin. (2) lansează o nouă ofertă comercială, o modifică pe cea existentă sau renunţă la o ofertă, aceştia au obligaţia de a transmite ANCOM informaţiile corespunzătoare, în condiţiile alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data lansării, modificării sau renunţării la ofertă.

(4) în cazul în care furnizorii menţionaţi la alin. (2) dobândesc o nouă plajă de adrese IP pentru furnizarea serviciului de acces la internet sau renunţă la o plajă deja introdusă în cadrul aplicaţiei, aceştia au obligaţia de a transmite ANCOM informaţiile corespunzătoare în condiţiile alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data dobândirii sau renunţării la aceasta.

(5) Informaţiile prevăzute la alin. (2)-(4) se transmit ANCOM ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat califi cat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(6) Valorile parametrilor de calitate tehnici măsuraţi vor fi publicate de ANCOM prin intermediul aplicaţiei prevăzute la alin. (1) şi pot face obiectul unor analize şi rapoarte periodice.

Art. 7. - (1) Furnizorii au obligaţia de a se conecta direct, indirect prin intermediul nodului de conectare internet interexchange public sau prin intermediul altui furnizor, cu serverul de test al aplicaţiei interactive prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) Furnizorii care efectuează măsurători prin intermediul aplicaţiei interactive prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligaţia de a transmite către sediul central al ANCOM o informare în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii fiecărei perioade de raportare specificate în cadrul art. 4 alin. (1), pentru perioada cuprinsă în respectivul interval de timp.

(3) Informarea prevăzută la alin. (2) va conţine cel puţin motivul pentru care s-au efectuat măsurătorile, data şi ora efectuării măsurătorilor, numărul acestora, adresele IP aferente măsurătorilor.

(4) Furnizorii au obligaţia de a nu taxa, deduce din traficul aferent planului tarifar, limita sau bloca traficul de date consumat de utilizatorii finali dinspre şi înspre aplicaţia interactivă prevăzuta la art. 6 alin. (1).

(5) Furnizorii au obligaţia de a afişa pe pagina principală a propriului site, la loc uşor vizibil, un link direct, cu o denumire adecvată, către aplicaţia prevăzută la art. 6 alin. (1).

Art. 8. - Furnizorii au obligaţia de a include în contractele încheiate cu utilizatorii finali şi, după caz, în condiţiile generale, valorile aferente parametrilor asumaţi, indicaţi la lit. A secţiunile A1, A5 şi A6 din anexa la prezenta decizie, precum şi valorile parametrilor asumaţi, indicaţi la lit. B secţiunea B.1 pct. B.1.2 subpct. I din anexa la prezenta decizie, împreună cu informaţiile asociate acestora din urmă, prevăzute în cuprinsul pct. B.1.2 subpct. II din secţiunea B a anexei la prezenta decizie.

Art. 9. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 27 februarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 157/2015, precum şi definiţiile relevante din legislaţia secundară adoptată de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi.”

2. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) în cazul serviciilor de acces la internet prin reţele fixe, valoarea vitezei minime, a celei disponibile în mod normal, a cetei maxime şi a celei promovate de transfer al datelor; în cazul serviciilor de acces la internet prin reţele mobile, valoarea vitezei maxime estimate şi a celei promovate de transfer al datelor;”.

3. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) în cazul contractării unui serviciu de acces la internet prin reţele fixe, informaţii privind valoarea vitezei minime, a celei disponibile în mod normal, a celei maxime şi a celei promovate de transfer al datelor, iar, în cazul contractării unui serviciu de acces la internet prin reţele mobile, informaţii privind valoarea vitezei maxime estimate şi a celei promovate de transfer al datelor;1.

4. La articolul 12 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) modalităţile prin care utilizatorul final poate înainta O reclamaţie (de exemplu, telefon, fax, poştă electronică, serviciu poştal) cu indicarea numerelor de telefon/fax, cel puţin a unei adrese stabilite în acest scop, însoţite, dacă este cazul, de adresa paginii de internet a furnizorului unde se regăseşte lista cu celelalte locaţii unde se pot depune reclamaţii, precum şi termenul în care aceasta va fi înregistrată;”.

5. La articolul 15 alineatul (2) punctul II, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) în cazul unui serviciu de acces la internet prin reţele fixe, valoarea vitezei minime, a celei disponibile în mod normal, a cetei maxime şi a celei promovate de transfer al datelor; în cazul unui serviciu de acces la internet prin reţele mobile, valoarea vitezei maxime estimate şi a celei promovate de transfer al datelor;”.

6. La anexa nr. 1 litera A secţiunea II, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. valorile parametrilor de calitate tehnici (viteza minimă de transferai datelor, viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal, viteza maximă de transfer al datelor, viteza promovată de transfer al datelor, pentru serviciile de acces la internet prin reţele fixe, respectiv viteza maximă estimată de transfer al datelor şi viteza promovată de transfer al datelor, pentru serviciile de acces la internet prin reţele mobile) şi informaţiile asociate acestora, parametri determinaţi în condiţiile prevăzute de legislaţia secundară adoptată de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi.”

7. La anexa nr. 1 litera A secţiunea II, după punctul 3 se Introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins:

„31. o explicaţie clară şi inteligibilă a remediilor aflate la dispoziţia consumatorilor în conformitate cu legislaţia naţională în cazul oricărei diferenţe permanente sau care se repetă la intervale regulate, între performanţa reală a serviciului de acces la internet în ceea ce priveşte viteza sau alţi parametri de calitate a serviciului şi performanţa indicată în contract;

32. procedura pe care consumatorii o pot urma pentru a măsura performanţa reală a serviciului de acces la internet şi pentru a constata eventuale diferenţe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, între performanţa reală a serviciului de acces la internet în ceea ce priveşte viteza sau alţi parametri tehnici de calitate a serviciului şi performanţa indicată în contractul încheiat cu aceştia;”.

8. La anexa nr. 2 secţiunea II, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) în cazul serviciilor de acces la internet prin reţele fixe, valoarea vitezei minime, a celei disponibile în mod normal, a celei maxime şi a celei promovate de transfer al datelor, iar în cazul serviciilor de acces la internet prin reţele mobile, valoarea vitezei maxime estimate şi a celei promovate de transfer al datelor;”.

Art. 10. - Anexa „Indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet” face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 11. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2018, cu excepţia dispoziţiilor art. 5, art. 7 alin. (4) şi (5), art. 8, art. 9 pct. 1-3,5-8 care intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.201/2011 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 20 mai 2011, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017,

Nr. 1.112.

 

ANEXĂ

 

Indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet

 

A. Indicatori de calitate administrativi

A.1. Termenul de furnizare a serviciului de acces la internet

A.1.1. Definiţie

Termenul de furnizare a serviciului de acces la internet reprezintă intervalul de timp, calculat în zile calendaristice, cuprins între momentul primirii de către un furnizor a unei cereri de furnizare a serviciului de acces la internet şi momentul în care serviciul este funcţional şi devine disponibil pentru utilizatorul final cu care furnizorul a încheiat contractul.

În sensul acestui indicator, momentul primirii de către un furnizor a unei cereri de furnizare reprezintă momentul încheierii contractului în cazul serviciului de acces la internet furnizat pe bază de abonament sau momentul unei acţiuni a utilizatorului, a furnizorului sau a unui terţ care declanşează procedura de furnizare a serviciului în cazul serviciului de acces la internet furnizat pe bază de cartelă preplătită.

A. 1.2. Parametri specifici

Se stabilesc şi se calculează valorile următorilor parametri:

a) termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, asumat de furnizor;

b) durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid soluţionate cereri;

c) durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid soluţionate cereri;

d) durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid soluţionate cereri;

e) procentajul cererilor soluţionate în termenul asumat de furnizor.

Termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, asumat de furnizor, reprezintă termenul maxim de furnizare a serviciului de acces la internet inclus în contractele încheiate cu utilizatorii finali, precum şi în condiţiile generale.

Parametrul „durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid soluţionate cereri” include cei mai buni 20% timpi de furnizare a serviciului, prin intermediul acestui parametru fiind oferită o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii favorabile.

Parametrul „durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid soluţionate cereri” oferă o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii obişnuite.

Parametrul „durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid soluţionate cereri” exclude 20% din cei mai mari timpi de furnizare a serviciului, prin intermediul acestui parametru fiind oferită o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii defavorabile.

Procentajul cererilor soluţionate în termenul asumat de furnizor este raportul dintre numărul cererilor soluţionate în termenul asumat de furnizor şi numărul total al cererilor de furnizare a serviciului de acces la internet şi reprezintă o măsură a respectării angajamentului furnizorului.

A 1.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Strângerea datelor se realizează prin monitorizarea înregistrărilor reale din perioada de raportare. În calculul parametrilor vor fi incluse toate conexiunile furnizate sau activate în perioada de raportare, indiferent de momentul primirii cererii de furnizare a serviciului de acces la internet. Durata de soluţionare a cererilor se calculează în zile calendaristice.

Stabilirea, calculul şi publicarea valorilor parametrilor specifici prevăzuţi la pct. A. 12 lit. b)-e) se realizează în mod defalcat, pentru fiecare din termenele de furnizare a serviciului de acces la internet, asumate de furnizor.

Parametrii prevăzuţi la pct. A.1.2 lit. b)-d) se măsoară astfel:

- se sortează termenele măsurate pentru furnizarea serviciului de acces la internet în ordine crescătoare;

- x% din numărul total de măsurători efectuate reprezintă un număr „n” care va fi rotunjit prin lipsă;

- al „n”-lea termen din lista de măsurători ordonată crescător va fi parametrul „durata în care se încadrează x% din cel mai rapid soluţionate cereri”.

În vederea asigurării posibilităţii de verificare a valorilor parametrilor specifici, furnizorii vor păstra înregistrările referitoare la indicatorul „termenul de furnizare a serviciului de acces la internet care vor cuprinde momentul primirii cererii de furnizare a serviciului de acces la internet, precum şi data recepţionării sau punerii în funcţiune a serviciului.

Cazuri particulare

Dacă serviciul este funcţional şi devine disponibil utilizatorului final în ziua primirii cererii de furnizare, atunci termenul de furnizare a serviciului de acces la internet se consideră o zi.

În cazul conectărilor multiple derulate în etape, fiecare termen de furnizare convenit se va contoriza ca o înregistrare separată.

În cazul în care utilizatorul final solicită furnizarea serviciului în locaţii diferite, fiecare termen de furnizare, aferent fiecărei locaţii, se contorizează ca o înregistrare separată.

În cazul în care furnizorii îşi asumă termene diferite de furnizare a serviciului de acces la internet în funcţie de diverse criterii (de exemplu, în funcţie de tipul serviciului - fix sau mobil, de tipul utilizatorului - persoană fizică sau persoană juridică), statisticile vor fi realizate şi publicate separat,

în cazul în care nu au existat cereri de furnizare în perioada de raportare şi, prin urmare, nu a fost încheiat niciun contract în acest sens, furnizorul va completa cu sintagma „nu au existat cereri de furnizare” în dreptul parametrilor specifici prevăzuţi la pct. A.1.2 lit. b)-e).

Următoarele cazuri vor fi incluse în calculul parametrilor:

a) cererile de furnizare a serviciului prin instalarea unei noi linii de acces;

b) cererile de furnizare a serviciului prin intermediul unei linii de acces existente (de exemplu, prin tehnologie xDSL, incluzând utilizarea serviciului de acces la bucla locală).

Nu se includ în caicului parametrilor:

a) cererile de conectare anulate de solicitant;

b) cazurile în care utilizatorul final nu a permis, în termenele asumate, accesul în locaţia de furnizare a serviciului în vederea realizării operaţiunilor de instalare;

c) pentru parametrii stabiliţi la pct. A.1.2 lit. b)-d), cazurile în care întârzierile de instalare sunt rezultatul unei cereri exprese a utilizatorului final, aceste cazuri fiind însă incluse în calculul parametrului prevăzut la pct. A.1.2 lit. e).

A.2. Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final

A.2.1. Definiţie

Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final reprezintă numărul de reclamaţii înregistrate per conexiune activă, în perioada de raportare.

A.2.2. Parametri specifici

Se calculează valoarea parametrului „numărul de reclamaţii înregistrate la 1000 de conexiuni active”.

A.2.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor în calculul parametrilor vor fi incluse toate reclamaţiile primite în perioada de raportare, indiferent de validitate, subiect sau orice alt element invocat în reclamaţie. Furnizorul are obligaţia de a întocmi şi de a actualiza permanent un registru în care vor fi înscrise toate reclamaţiile primite de la utilizatorii finali, evidenţiindu-se separat reclamaţiile referitoare la deranjamente, respectiv cele privind corectitudinea facturării. Pentru fiecare reclamaţie primită, furnizorul comunică utilizatorului final un număr de înregistrare. Informaţiile despre reclamaţii vor include cel puţin data şi ora primirii reclamaţiei, data şi ora remedierii reclamaţiei, data şi ora comunicării răspunsului la reclamaţie, informaţii succinte privind subiectul şi modul de soluţionare a reclamaţiei.

Numărul de reclamaţii înregistrate la 1000 de conexiuni active se calculează prin multiplicarea de 1000 de ori a raportului între numărul total de reclamaţii înregistrate în perioada de raportare şi numărul de conexiuni active ale serviciului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de raportare.

 ,

unde: Nr1000 reprezintă numărul de reclamaţii înregistrate la 1000 de conexiuni active, în perioada de raportare;

Nrt reprezintă numărul total de reclamaţii înregistrate în perioada de raportare, iar

Nca reprezintă numărul de conexiuni active ale serviciului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de raportare.

Cazuri particulare

Furnizorii care au mai puţin de 1000 de conexiuni vor aplica aceeaşi formulă de calcul.

În cazul în care acelaşi utilizator final transmite furnizorului mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect, fiecare caz se contorizează şi se numără separat.

Dacă utilizatorul final transmite o nouă reclamaţie cu subiect identic cu cel al reclamaţiei transmise iniţial, înainte de soluţionarea acesteia din urmă, reclamaţia ulterioară nu se contorizează separat, ci este tratată împreună cu reclamaţia iniţială, nesoluţionată.

A.3. Frecvenţa reclamaţiilor referitoare (a deranjamente

A.3.1. Definiţii

Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente reprezintă numărul de reclamaţii cauzate de deranjamente valide, înregistrate per conexiune activă, în perioada de raportare.

Deranjament valid constă într-o întrerupere sau degradare a serviciului, acceptată ca fiind justificată de către furnizor în urma unei reclamaţii a unui utilizator final şi atribuită reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet, necesitând efectuarea de reparaţii sau alte măsuri specifice de restabilire a serviciului la parametrii tehnici de calitate prevăzuţi în contract sau, după caz, în condiţiile generale.

A.3.2. Parametri specifici

Se calculează valoarea parametrului „numărul de reclamaţii referitoare la deranjamente valide, înregistrate la 1000 de conexiuni active”.

A.3.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Calculul parametrilor va include toate reclamaţiile referitoare la deranjamente valide, primite în perioada de raportare.

Numărul de reclamaţii referitoare la deranjamente valide, înregistrate la 1000 de conexiuni active se calculează prin multiplicarea de 1000 de ori a raportului între numărul total de reclamaţii referitoare la deranjamente valide, înregistrate în perioada de raportare şi numărul de conexiuni active ale serviciului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de raportare.

unde: Nrd1000 reprezintă numărul de reclamaţii referitoare la deranjamente valide, înregistrate la 1000 de conexiuni active, în perioada de raportare;

Nrd reprezintă numărul total de reclamaţii referitoare la deranjamente valide, înregistrate în perioada de raportare, iar

Nca reprezintă numărul de conexiuni active ale serviciului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de raportare.

Cazuri particulare

În cazul în care utilizatorul nu are acces la serviciu din cauza unei defecţiuni într-o reţea din upstream, interconectată cu reţeaua furnizorului, deranjamentul respectiv este considerat valid.

Nu se vor include în calculul parametrilor deranjamentele cauzate de echipamente aflate în posesia utilizatorului final, altele decât cele puse la dispoziţie de către furnizor.

În cazul deranjamentelor remediate, reclamaţiile ulterioare formulate de alţi utilizatori finali care reclamă aceleaşi deranjamente sunt luate în considerare în calculul parametrului.

În cazul în care acelaşi utilizator final transmite furnizorului mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect, fiecare caz se contorizează şi se numără separat.

Dacă utilizatorul final transmite o nouă reclamaţie cu subiect identic cu cel al reclamaţiei transmise iniţial, înainte de soluţionarea acesteia din urmă, reclamaţia ulterioară nu se contorizează separat, ci este tratată împreună cu reclamaţia iniţială, nesoluţionată.

Dacă furnizorul nu poate identifica cu certitudine:

a) deranjamentele produse în propria reţea;

b) deranjamentele produse în alte reţele, dar care afectează propriii utilizatori;

c) deranjamentele produse din cauza echipamentelor aflate în posesia utilizatorului final, altele decât cele puse la dispoziţie de către furnizor;

d) deranjamentele nevalide, atunci va lua în considerare numărul total de reclamaţii referitoare la deranjamente primite de la utilizatorii finali, cu precizarea acestui lucru.

A.4. Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării

A.4.1. Definiţie

Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării reprezintă numărul reclamaţiilor cu privire la corectitudinea facturării înregistrate per conexiune activă, în perioada de raportare.

O reclamaţie privind corectitudinea facturării reprezintă expresia dezacordului utilizatorului final în ceea ce priveşte obligaţia de plată raportată la serviciile de acces la internet efectiv furnizate. Dezacordul exprimat de utilizatorul final poate privi, de exemplu, perioada de tarifare, tariful perceput pentru conectare/instalare/ reconectare/deconectare, gratuităţile/reducerile tarifare de care utilizatorul final a beneficiat, traficul suplimentar generat prin depăşirea limitei de trafic incluse în planul tarifar (abonament sau cartelă preplătită), suma totală tarifată ori alte asemenea elemente ce determină întinderea obligaţiei de plată.

A.4.2. Parametri specifici

Se calculează valoarea parametrului „numărul de reclamaţii privind corectitudinea facturării, înregistrate la 1000 de conexiuni active”.

A.4.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Datele se centralizează pe parcursul perioadei de raportare prin contorizarea numărului de reclamaţii, cu privire la corectitudinea facturării, primite de la utilizatorii finali.

Calculul parametrilor va include toate reclamaţiile cu privire la corectitudinea facturării primite în perioada de raportare, indiferent de validitatea acestora, data furnizării serviciului de acces la internet sau orice alte elemente invocate în reclamaţie.

Numărul de reclamaţii privind corectitudinea facturării, înregistrate la 1000 de conexiuni active se calculează prin multiplicarea de 1000 de ori a raportului între numărul total de reclamaţii privind corectitudinea facturării, înregistrate în perioada de raportare şi numărul de conexiuni active ale serviciului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de raportare.

  ,

unde: Nrf1000 reprezintă numărul de reclamaţii privind corectitudinea facturării, înregistrate la 1000 de conexiuni active, în perioada de raportare;

Nrf reprezintă numărul total de reclamaţii privind corectitudinea facturării, înregistrate în perioada de raportare, iar

Nca reprezintă numărul de conexiuni active ale serviciului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de raportare.

În cazul în care furnizorii oferă servicii de acces la internet atât pe bază de abonament, cât şi pe bază de cartelă preplătită, statisticile vor fi realizate şi publicate separat.

A.5. Termenul de remediere a deranjamentelor

A.5.1. Definiţie

Termenul de remediere a deranjamentelor reprezintă intervalul de timp, calculat în ore, cuprins între momentul recepţionării de către un furnizor a unei reclamaţii privind un deranjament valid şi momentul în care serviciul de acces la internet reclamat a fost restabilit la parametrii tehnici de calitate prevăzuţi în contract şi în condiţiile generale.

A.5.2. Parametri specifici

Se stabilesc şi se calculează valorile următorilor parametri:

a) termenul de remediere a deranjamentelor, asumat de furnizor;

b) durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid remediate deranjamente valide;

c) durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid remediate deranjamente valide;

d) durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid remediate deranjamente valide;

e) procentajul deranjamentelor remediate în termenul asumat de furnizor.

În cazul existenţei unor circumstanţe deosebite (condiţii meteo nefavorabile, drumuri închise sau impracticabile etc.), furnizorii pot oferi suplimentar nivelurilor parametrilor de calitate specifici menţionaţi şi valori ale acestor parametri de calitate care exclud întârzierile datorate acestor circumstanţe. În acest caz se vor explica diferenţele dintre cele două valori.

„Termenul de remediere a deranjamentelor, asumat de furnizor” este termenul maxim de remediere a deranjamentelor inclus în contractele încheiate cu utilizatorii finali, precum şi în condiţiile generale.

Parametrul „durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid remediate deranjamente valide” include cei mai buni 20% timpi de remediere a serviciului, prin intermediul acestui parametru fiind oferită o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii favorabile. Parametrul „durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid remediate deranjamente valide1 oferă o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii obişnuite. Parametrul „durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid remediate deranjamente valide” exclude 20% din cei mai mari timpi de remediere a serviciului, prin intermediul acestui parametru fiind oferită o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii defavorabile. Procentajul deranjamentelor remediate în termenul asumat de furnizor este raportul dintre numărul deranjamentelor remediate în termenul asumat de furnizor şi numărul total al deranjamentelor valide şi reprezintă o măsură a respectării angajamentului furnizorului.

A.5.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Durata de remediere a deranjamentelor se măsoară în ore.

Stabilirea, calculul şi publicarea valorilor parametrilor specifici prevăzuţi la pct. A.5.2 lit. b) - e) se realizează în mod defalcat, pentru fiecare din termenele de remediere a deranjamentelor, asumate de furnizor.

Calculul parametrilor va include toate reclamaţiile privind deranjamentele valide remediate în perioada de raportare, indiferent de momentul în care a fost sesizat deranjamentul. Măsurătorile acestor parametri se vor face prin monitorizarea tuturor înregistrărilor privind remedierea deranjamentelor valide, primite în perioada de raportare.

Parametrii prevăzuţi la pct. A.5.2 lit. b)-d) se calculează astfel:

- se sortează termenele măsurate pentru remedierea deranjamentelor în ordine crescătoare;

- x% din numărul total de măsurători efectuate reprezintă un număr „n” care va fi rotunjit prin lipsă;

- al „n”-lea termen din lista de măsurători ordonată crescător va fi parametrul „durata în care se încadrează x% din cel mai rapid remediate deranjamente valide”.

Cazuri particulare

În calculul parametrilor nu se vor include cazurile referitoare la deranjamentele pentru a căror remediere este necesară intervenţia în alte reţele de comunicaţii electronice, interconectate cu cea a furnizorului, cu privire la care acesta nu poate primi informaţii privind remedierea problemei apărute. De asemenea nu se vor include cazurile în care se primesc reclamaţii pentru deranjamente care au fost deja remediate şi nici deranjamentele reclamate datorate echipamentelor aflate în posesia utilizatorului final, altele decât cele puse la dispoziţie de către furnizor.

Dacă utilizatorul final transmite o nouă reclamaţie cu subiect identic cu cel al reclamaţiei transmise iniţial, înainte de soluţionarea acesteia din urmă, reclamaţia ulterioară nu se contorizează separat, ci este tratată împreună cu reclamaţia iniţială, nesoluţionată.

În cazul în care furnizorii îşi asumă termene maxime de remediere a deranjamentelor în funcţie de diverse criterii (de exemplu, în funcţie de tipul serviciului --fix sau mobil, de tipul utilizatorului - persoană fizică sau persoană juridică), statisticile vor fi realizate şi publicate separat.

În cazul în care utilizatorul nu are acces la serviciu din cauza unei defecţiuni într-o reţea din upstream, interconectată cu reţeaua furnizorului, deranjamentul respectiv este considerat valid.

În cazul în care nu au existat reclamaţii privind deranjamentele în perioada de raportare, furnizorul va completa în dreptul parametrilor specifici prevăzuţi la pct. A.5.2 lit. b)-e) cu sintagma „nu au existat reclamaţii privind deranjamentele”.

Din calculul parametrilor pot fi excluse cazurile în care:

a) remedierea deranjamentului depinde de accesul la locaţia utilizatorului final, iar părţile nu reuşesc să convină asupra momentului efectuării remedierii;

b) utilizatorul final solicită amânarea remedierii deranjamentului.

La determinarea termenului de remediere a deranjamentelor, furnizorii care aleg să includă în calculul parametrilor cazurile sus-menţionate pot extrage din termenul contorizat întârzierile datorate utilizatorului final.

Dacă furnizorul nu poate identifica cu certitudine:

a) deranjamentele produse în propria reţea;

b) deranjamentele produse în alte reţele, dar care afectează propriii utilizatori;

c) deranjamentele produse din cauza echipamentelor aflate în posesia utilizatorului final, altele decât cele puse la dispoziţie de către furnizor;

d) deranjamentele nevalide, atunci va utiliza pentru toţi parametrii numărul total de reclamaţii referitoare la deranjamente, raportate de utilizatorii finali, cu precizarea acestui lucru.

A.6. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente

A.6.1. Definiţii

Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente reprezintă intervalul de timp, calculat în zile, cuprins între momentul primirii de către un furnizor a unei reclamaţii valide, care nu se referă la deranjamente, şi momentul comunicării răspunsului la această reclamaţie.

O reclamaţie validă care nu se referă la deranjamente poate fi o reclamaţie privind corectitudinea facturării sau orice altă reclamaţie care nu priveşte întreruperea sau degradarea serviciului de acces la internet, acceptată ca fiind justificată de către furnizor.

A.6.2. Parametri specifici

Se stabilesc şi se calculează valorile următorilor parametri:

a) termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, asumat de furnizor;

b) durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente;

c) durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente;

d) durata În care se încadrează 80% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente;

e) procentajul reclamaţiilor, altele decât cele referitoare la deranjamente, soluţionate în termenul asumat de furnizor.

„Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, asumat de furnizor” este termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, inclus în contractele încheiate cu utilizatorii finali, precum şi în condiţiile generale.

Parametrul „durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente” include cei mai buni 20% timpi de soluţionare, prin intermediul acestui parametru fiind oferită o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii favorabile. Parametrul „durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente” oferă o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii obişnuite. Parametrul „durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente” exclude 20% din cei mai mari timpi de soluţionare, prin intermediul acestui parametru fiind oferită o perspectivă asupra valorilor obţinute în condiţii defavorabile. Procentajul reclamaţiilor, altele decât cele referitoare la deranjamente, soluţionate în termenul asumat de furnizor este raportul între numărul reclamaţiilor, altele decât cele referitoare la deranjamente, soluţionate în termenul asumat de furnizor şi numărul total al reclamaţiilor valide, altele decât cele referitoare la deranjamente şi reprezintă o măsură a respectării angajamentului furnizorului.

A.6.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Durata de soluţionare a reclamaţiilor se calculează în zile.

Calculul valorilor parametrilor specifici prevăzuţi la pct. A.6.2 lit. b)-e) se realizează în mod defalcat, pentru fiecare din termenele de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, asumate de furnizor. În calculul parametrilor se vor include toate reclamaţiile valide, altele decât cele referitoare la deranjamente, soluţionate în perioada de raportare, indiferent de data primirii reclamaţiilor.

În cazul în care furnizorul îşi asumă termene diferite de remediere a reclamaţiilor în funcţie de tipul acestora (de exemplu, reclamaţii privind facturarea şi alte tipuri de reclamaţii, excluzând pe cele referitoare la deranjamente), valorile parametrilor specifici vor fi realizate şi publicate separat pentru fiecare tip de reclamaţie.

Parametrii stabiliţi la pct. A.6.2 lit. b)-d) se calculează astfel:

- se sortează termenele măsurate pentru soluţionarea reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali în ordine crescătoare;

- x% din numărul total de măsurători efectuate reprezintă un număr „n” care va fi rotunjit prin lipsă;

- al „n”-lea termen din lista de măsurători ordonată crescător va fi parametrul „durata în care se încadrează x% din cel mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decât cele referitoare la deranjamente”.

Cazuri particulare

În cazul în care acelaşi utilizator final transmite furnizorului mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect, fiecare caz se contorizează şi se numără separat.

Dacă utilizatorul final transmite o nouă reclamaţie cu subiect identic cu cel al reclamaţiei transmise iniţial, înainte de soluţionarea acesteia din urmă, reclamaţia ulterioară nu se contorizează separat, ci este tratată împreună cu reclamaţia iniţială, nesoluţionată.

La determinarea termenului de soluţionare a reclamaţiilor, furnizorul poate extrage din termenul contorizat întârzierile datorate utilizatorului final.

Dacă termenul de soluţionare a unei reclamaţii este amânat deoarece este necesară colaborarea cu utilizatorul final, iar aceasta nu poate fi obţinută într-un timp rezonabil, respectiva reclamaţie poate fi exclusă din calculul parametrilor.

B. Indicatori de calitate tehnici

B.1. Viteza de transfer al datelor

B.1.1. Definiţie

Viteza de transferai datelor reprezintă rata de transmitere a datelor, măsurată în megabiţi/secundă (Mbps), realizată separat pentru transmiterea fişierelor de test specificate pentru sensul de descărcare (downstream), respectiv încărcare (upstream), între echipamentul terminal al utilizatorului final şi un server de test.

Viteza de transfer al datelor este determinată pe baza informaţiei utile a protocolului nivelului transport.

B.1.2. Parametri specifici

I. Furnizorii stabilesc pentru sensul de descărcare (downstream) şi, respectiv, încărcare (upstream) valorile următorilor parametri:

Pentru servicii de acces la internet prin reţele fixe:

a) Viteza minimă de transfer a datelor

Viteza minimă de transfer a datelor reprezintă cea mai mică rată de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta în accesarea serviciului, potrivit prevederilor contractului sau ale condiţiilor generale, după caz. În principiu, viteza reală, experimentată de utilizatorul final, nu trebuie să fie mai mică decât viteza minimă de transferai datelor, cu excepţia cazurilor de întrerupere a serviciului.

b) Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal

Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal reprezintă rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta în cea mai mare parte a timpului de accesare a serviciului, pe o perioadă de timp definită.

c) Viteza maximă de transfer al datelor

Viteza maximă de transfer al datelor reprezintă rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta cel puţin o dată într-un interval de timp definit.

d) Viteza promovată de transfer al datelor

Viteza promovată de transfer al datelor reprezintă rata de transmitere a datelor pe care furnizorul o utilizează în informările cu scop comercial, în promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer al datelor nu trebuie să depăşească viteza maximă de transfer al datelor.

Pentru servicii de acces la internet prin reţele mobile:

a) Viteza maximă estimată de transfer al datelor

Viteza maximă estimată de transferai datelor reprezintă rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta în condiţii reale. Această viteză va fi specificată separat, pe tip de tehnologii de reţea.

b) Viteza promovată de transfer al datelor

Viteza promovată de transfer al datelor reprezintă rata de transmitere a datelor pe care furnizorul o utilizează în informările cu scop comercial, în promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer al datelor nu trebuie să depăşească viteza maximă estimată de transfer al datelor.

II. În vederea asigurării posibilităţii de evaluare a calităţii serviciului oferit, parametrii de calitate tehnici vor fi însoţiţi de următoarele informaţii asociate:

- descrierea condiţiilor în care se pot obţine: viteza minimă de transfer al datelor, viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal şi viteza maximă de transfer al datelor, în cazul serviciilor de acces la internet prin reţele fixe;

- descrierea metodologiei de determinare a vitezei maxime estimate de transfer al datelor şi a factorilor care influenţează obţinerea vitezei maxime estimate de transferai datelor, în cazul serviciilor de acces la internet prin reţele mobile.

III. Se măsoară şi se publică prin Intermediul aplicaţiei ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (1) din decizie, în mod defalcat, pentru sensul de descărcare (downstream) şi, respectiv, încărcare (upstream), pentru servicii de acces la internat prin reţele fixe şi mobile, valorile vitezei măsurate de transfer al datelor.

Viteza măsurată de transfer al datelor reprezintă rata de transmitere a datelor măsurată prin intermediul unei aplicaţii puse la dispoziţia utilizatorului final de către ANCOM.

B.1.3. Reguli de colectare al datelor şi calculul parametrilor

Viteza de transfer al datelor măsurată prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorului final de către ANCOM se calculează în timp real, prin împărţirea dimensiunii fişierului de test la durata de transfer necesară unei transmisii fără eroare. Rezultatul se afişează utilizatorului după efectuarea măsurătorii. Măsurătoarea este efectuată la marginea reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet (de exemplu, la locaţia utilizatorului în cazul accesului fix sau prin intermediul reţelei de acces radio în cazul accesului mobil). Serverul detest este situat în afara reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul de acces la internet. Măsurătoarea utilizează conexiuni TCP multiple pentru a satura calea măsurată.

B.2. Întârzierea de transfer al pachetelor de date

B.2.1. Definiţie

Întârzierea de transfer al pachetelor de date reprezintă intervalul de timp, calculat în milisecunde, dintre momentul în care primul bit al pachetului trece în linia de acces a echipamentului terminal-sursă spre serverul de test şi momentul în care ultimul bit al aceluiaşi pachet revine de la serverul de test la echipamentul terminal-sursă.

B.2.2. Parametri specifici

Întârzierea de transfer al pachetelor de date măsurată reprezintă întârzierea de transfer măsurată şi afişată utilizatorului în timp real prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorilor finali de către ANCOM, după efectuarea măsurătorii.

B.2.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Întârzierea de transfer al pachetelor de date măsurată prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorilor finali de către ANCOM se calculează în timp real prin utilizarea de pachete de test. Pentru stabilirea valorii măsurate se vor transmite cel puţin 10 pachete de test. Valoarea parametrului se calculează ca medie aritmetică a rezultatelor obţinute pentru pachetele de test transmise. Rezultatul se afişează utilizatorului după efectuarea măsurătorii.

B.3. Variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date

B.3.1. Definiţie

Variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date reprezintă diferenţa, calculată în milisecunde, între întârzierile de transfer (indicatorul prevăzut la secţiunea B.2) realizate de două pachete de test consecutive.

B.3.2. Parametri specifici

Variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date măsurată reprezintă variaţia întârzierii de transfer măsurată şi afişată în timp real prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorilor finali de către ANCOM, după efectuarea măsurătorii.

B.3.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Variaţia întârzierii de transfer al pachetelor de date măsurată prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorilor finali de către ANCOM se calculează în timp real prin utilizarea de pachete de test. Pentru stabilirea valorii măsurate se folosesc pachetele de test utilizate pentru măsurarea întârzierii de transfer al pachetelor de date. Se calculează diferenţa (exprimată în milisecunde) între întârzierile de transfer realizate de două pachete consecutive. Valoarea parametrului se calculează ca medie aritmetică a rezultatelor obţinute pentru pachetele de test transmise. Rezultatul se afişează utilizatorului după efectuarea măsurătorii.

B.4. Rata pierderii de pachete de date

B.4.1. Definiţie

Rata pierderii de pachete de date reprezintă raportul procentual dintre numărul de pachete de date expediate, dar nerecepţionate sau incomplet recepţionate la destinaţie, şi numărul total de pachete de date expediate de sursă.

B.4.2. Parametri specifici

Rata pierderii de pachete de date măsurată reprezintă rata pierderii de pachete de date măsurată şi afişată în timp real prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorilor finali de către ANCOM, după efectuarea măsurătorii.

B.4.3. Reguli de colectare a datelor şi calculul parametrilor

Rata pierderii de pachete de date măsurată prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţia utilizatorilor finali de către ANCOM se calculează în timp real prin utilizarea de pachete de test. Pentru stabilirea valorii măsurate se vor transmite cel puţin 100 de pachete de test.

Valoarea ratei pierderii de pachete se determină ca raport procentual între numărul de pachete expediate, dar nerecepţionate sau recepţionate incomplet la destinaţie, şi numărul total de pachete expediate între echipamentul terminal al unui utilizator final şi serverul de test. Rezultatul se afişează utilizatorului după efectuarea măsurătorii.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.