MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 august 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

775. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

776. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

777. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

778. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

779. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

780. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

781. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

782. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 341 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 

1.290. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ,13 din 16 iunie 2017

 

1.301. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

2.528. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea parţială a monumentului istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-I-s-B-17865 şi a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: T-0; NM şi LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii”:

- Colegiului de Educaţie pentru Copii „Juan de Austria”, Alcalá de Henares, Regatul Spaniei;

- Şcolii „IC Corrado Melone din Ladispoli”, Republica Italiană.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 775.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria E „Patrimoniul cultural naţional”:

- Liceului „Mihai Eminescu”, Carapciu, Regiunea Cernăuţi, Ucraina;

- Liceului „Mihai Eminescu”, Solotvino, Regiunea Transcarpatia, Ucraina;

- Şcolii elementare „2 Octombrie”, Nicolinţ, Republica Serbia;

- Şcolii Generale „3 Octombrie”, Sân Mihai, Republica Serbia;

- Şcolii româneşti, Milne Valley, Canada;

- Şcolii româneşti, Republica Cipru.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 776.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru rezultatele obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria E „Patrimoniul cultural naţional”, Liceului „Mihai Eminescu”, Sofia, Republica Bulgaria.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 777.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

cu ocazia aniversării a 90 de ani de viaţă, în semn de apreciere şi recunoaştere deosebită a valorii profesionale, pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii din cadrul comunităţilor româneşti din diaspora,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, categoria F „Promovarea culturii”, domnului profesor universitar dr. Alexandru Niculescu, specialist în lingvistică romanică şi românească.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 778.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. 2 lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea şi conservarea educaţiei în limba română, pentru dăruirea cu care s-au implicat în menţinerea identităţii culturale în rândul comunităţilor româneşti din diaspora,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii”:

1. doamnei Roxana Magdalena Bârlea, lector doctor de limba română la Universitatea Aix-Marseille, Republica Franceză;

2. doamnei Ancuţa Corina Borzási, profesor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Dublin, Irlanda;

3. doamnei Elena De Chiara, profesor, Şcoala românească de pe lângă Parohia Ortodoxă Română Sf. Grigorie Teologul din Schiedam, Regatul Ţărilor de Jos;

4. doamnei Rodica Adriana Covaci, profesor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Lisabona, Republica Portugheză;

5. doamnei Georgeta Laura Dachin, profesor, coordonator al Şcolilor de limbă română din Aarhus şi Faarvang, Regatul Danemarcei;

6. doamnei Coralia Ditvall, lector doctor de limba română la Universitatea Lund, Regatul Suediei;

7. doamnei Cecile Folschweiller, profesor doctor, responsabilă de studiile de limba română şi director adjunct al Departamentului Europa al Institutului Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale, Republica Franceză;

8. doamnei Georgiana Gălăţeanu Fârnoagă, lector doctor, Universitatea California din Los Angeles, Statele Unite ale Americii;

9. doamnei Ramona Gonczol, profesor de limba română la University College London, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;

10. doamnei Vivianne Gherghel, profesor, Regiunea Toscana, Republica Italiană;

11. doamnei Ana-Maria Gîrleanu-Guichard, conferenţiar,

director al Departamentului de Studii Româneşti, Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză;

12. doamnei Minodora Grigorescu, profesor, Toronto, Canada;

13. doamnei Lucreţia Manolache, profesor, Şcoala Românească din Eindhoven, Regatul Ţărilor de Jos;

14. doamnei Maria Mihaleia Marton, profesor de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Regatul Spaniei;

15. doamnei Angela Nicoară, profesor, Şcoala „IC Corrado Melone din Ladispoli”, Republica Italiană;

16. doamnei Ileana Alexandra Orlich, profesor doctor, Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite ale Americii;

17. doamnei Iuliana Elena van Peppen, profesor, Şcoala Românească din Haga şi Şcoala Românească din Amsterdam, Regatul Ţărilor de Jos;

18. domnului Dorin Perie, profesor universitar doctor, Universitatea Amsterdam, Regatul Ţărilor de Jos;

19. doamnei Zinaida Pinteac, profesor, Şcoala generală din Frumuşica Veche, Raionul Sărata, Regiunea Odesa, Ucraina;

20. doamnei Livia Popa, profesor, Toronto, Canada;

21 doamnei Andreia Roman, fost conferenţiar la Institutul Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale, Republica Franceză;

22. domnului Nicolae Stanciu, profesor, Lectoratul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Universitatea de Stat din Karaganda, Republica Kazahstan;

23. doamnei Una Vasiljevic, profesor de limba română, Centrul de cultură românească din Boljevac, Republica Serbia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 779.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relaţiilor româno-germane, precum şi la promovarea imaginii comunităţii româneşti în Germania,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Thomas Geisel, primarul oraşului Dusseldorf, Republica Federală Germania.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 780.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea schimburilor academice dintre România şi Germania, pentru dăruirea cu care s-a implicat în promovarea culturii, limbii şi civilizaţiei române,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului profesor doctor Werner Schaal, Republica Federală Germania.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 781.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la promovarea culturii române în Germania, pentru activitatea susţinută de promovare a patrimoniului cultural al saşilor transilvăneni,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturali n grad de Ofiţer, categoria F „Promovarea culturii”, domnului dr. Matthias Buth, poet şi publicist, Republica Federală Germania.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 782.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 341

din 22 mai 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal, excepţie ridicată de Leonard Neamu în Dosarul nr. 3.450/292/2016 al Judecătoriei Roşiori de Vede şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.876D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia compară, de fapt, dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală cu cele ale art. 127 din Codul penal, cu scopul de a deduce o pretinsă neconstituţionalitate a acestor texte de lege. În subsidiar, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 450 din 28 iunie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea nr. 322 din 27 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.450/292/2016, Judecătoria Roşiori de Vede a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal. Excepţia a fost ridicată de Leonard Neamu cu ocazia soluţionării unor cereri privind revocarea măsurii arestării preventive şi, respectiv, înlocuirea acesteia cu altă măsură preventivă.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal încalcă prevederile constituţionale ale art. 23 alin. (12) şi (13) privind legalitatea pedepsei şi caracterul penal al sancţiunii privative de libertate, întrucât permit arestarea preventivă a unui minor, în condiţiile în care, potrivit art. 114 din Codul penal, faţă de minor se poate lua numai o măsură educativă. În acest sens, arată că noul Cod penal, spre deosebire de Codul penal din 1969, nu mai prevede pedeapsa închisorii - ca sancţiune penală - pentru infracţiunile săvârşite în perioada minorităţii, ci stabileşte numai măsuri educative, neprivative sau privative de libertate, care sunt sancţiuni de drept penal şi se execută după rămânerea definitivă a hotărârii prin care au fost dispuse. Consideră că „reţinerea şi arestarea preventivă fac parte din pedeapsa închisorii, ca sancţiune penală”, astfel că acestea nu ar trebui să se deducă, în condiţiile art. 72 din Codul penal, din durata măsurilor educative privative de libertate - sancţiuni de drept penal.

6. Judecătoria Roşiori de Vede apreciază că dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal sunt constituţionale. Menţionează în acest sens că, potrivit art. 114 alin. (2) lit. b) din Codul penal, faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă privativă de libertate atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că reţinerea şi arestarea preventivă constituie măsuri preventive, iar nu pedepse. Mai mult - contrar celor susţinute de autorul excepţiei -, în conformitate cu dispoziţiile art. 127 din Codul penai, în cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător. Prin urmare, în acest caz sunt incidente prevederile art. 72 din Codul penal referitoare la computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate.

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal sunt constituţionale. În acest sens menţionează că dispoziţiile de lege criticate trebuie corelate cu prevederile art. 114 din Codul penal, care stabilesc că faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se poate lua o măsură educativă privativă de libertate dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat, sau atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că aprecierea limitelor rezonabile ale unei detenţii provizorii se face luându-se în considerare circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, pentru a se vedea în ce măsură există indicii precise cu privire la periclitarea unui interes public real şi care, fără a aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie, are o pondere mai mare decât cea a regulii generale a judecării în stare de libertate (Hotărârea din 27 iunie 1968, pronunţată în Cauza Wemhoff împotriva Germaniei). Prin urmare, instanţa este obligată să vegheze la un just echilibru între măsura privării de libertate şi interesul public de protecţie a cetăţenilor împotriva comiterii de infracţiuni grave, dedus atât din modul de săvârşire a faptei cu privire la care există indicii că a avut loc cu participarea inculpatului, cât şi din consecinţele acesteia. De asemenea, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală, şi anume deciziile nr. 50 din 16 februarie 2016 şi nr. 450 din 28 iunie 2016.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală, modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din data de 23 mai 2016, precum şi dispoziţiile art. 127 din Codul penal Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală: „Reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse faţă de un minor în mod excepţional, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii. “,

- Art. 127 din Codul penal: „În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispoziţiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.”

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 23 alin. (12) şi (13) privind legalitatea pedepsei şi caracterul penal al sancţiunii privative de libertate.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi prevederi din Legea fundamentală - invocate şi în prezenta cauză - şi faţă de critici similare.

15. Astfel, prin Decizia nr. 50 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 336 din 3 mai 2016, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 223 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală, măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, în cursul judecăţii. Conform prevederilor art. 223 alin. (1) teza a două din Codul de procedură penală, arestarea preventivă poate fi dispusă atunci când inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; când inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament; când inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta; precum şi atunci când există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni (paragrafele 13 şi 14).

16. De asemenea, Curtea observă că, potrivit dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală - astfel cum acestea au fost modificate, ulterior pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 50 din 16 februarie 2016, prin Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 2 martie 2018) -, măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică

17. În considerentele Deciziei nr. 50 din 16 februarie 2016, mai sus menţionată, Curtea a reţinut că scopul măsurii arestării preventive este acela al realizării instrucţiei penale, prin prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat, prevenirea sustragerii acestuia de la urmărirea penală sau de la judecată, prevenirea distrugerii sau a ascunderii probelor, a influenţării martorilor etc. Aşa fiind, dispoziţiile art. 243 din Codul de procedură penală nu prevăd, cu privire la dispunerea măsurii arestării preventive faţă de minori, condiţii speciale referitoare la infracţiunile săvârşite, cum ar fi cele cu privire la limitele maxime ale pedepselor, arătând doar că reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse şi faţă de un minor, în mod excepţional, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii (paragrafele 15 şi 16).

18. Pornind de la cele reţinute prin decizia citată anterior, Curtea constată că, în condiţiile asigurării proporţionalităţii între efectele pe care această măsură le poate avea asupra personalităţii şi dezvoltării minorului şi scopul urmărit, arestarea preventivă poate fi dispusă faţă de inculpatul minor ori de câte ori judecătorul de drepturi şi libertăţi (în cursul urmăririi penale), judecătorul de cameră preliminară (în procedura de cameră preliminară) sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza (în cursul judecăţii) consideră că este nevoie. Posibilitatea dispunerii arestării preventive în cazul infractorilor minori, prevăzută de dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală, apare ca fiind justificată în raport cu finalitatea urmărită prin luarea măsurii arestării preventive, respectiv realizarea instrucţiei penale şi apărarea ordinii şi a siguranţei publice. Astfel, aşa cum a reţinut Curtea în jurisprudenţa sa, prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora „România este stat de drept impun legiuitorului obligaţia de a lua măsuri în vederea apărării ordinii şi a siguranţei publice, prin adoptarea instrumentelor legale necesare în scopul reducerii fenomenului infracţional, inclusiv a delincvenţei juvenile, cu excluderea oricăror reglementări de natură să ducă la încurajarea acestui fenomen. Prin urmare, legiuitorul trebuie să asigure un just echilibru între interesul individual al minorului şi interesul general al societăţii de a-i găsi şi trage la răspundere penală pe autorii infracţiunilor şi de a-i preveni atingerile ce pot fi aduse ordinii şi siguranţei publice, echilibru care este absolut necesar în scopul apărării valorilor constituţionale (Decizia nr. 44 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 21 aprilie 2016, paragraful 22).

19. Cu privire la măsurile educative ce pot fi dispuse în cazul infractorilor minori, Curtea reţine că prevederile art. 114 alin. (1) din Codul penal instituie regula conform căreia faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. De la această regulă, dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi art. 114 din Codul penal reglementează două excepţii, prevăzând că faţă de infractorul minor pot fi luate măsuri educative privative de libertate în următoarele cazuri: dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat; şi atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. Măsurile educative neprivative de libertate ce pot fi luate faţă de infractorii minori sunt, conform prevederilor art. 115 alin. (1) pct. 1 din Codul penal, stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână şi asistarea zilnică Măsurile educative privative de libertate care pot fi luate faţă de minori sunt, potrivit dispoziţiilor art. 115 alin. (1) pct. 2 din Codul penal, internarea într-un centru educativ şi internarea într-un centru de detenţie. Măsurile educative, privative sau neprivative de libertate, anterior arătate, sunt dispuse de către instanţa de judecată în scopul tragerii la răspundere penală a minorului care a săvârşit infracţiuni.

20. Analizând regimul juridic al răspunderii penale a minorilor, Curtea, prin Decizia nr. 50 din 16 februarie 2016, citată anterior, a constatat că în privinţa infractorilor minori care nu au mai săvârşit infracţiuni pot fi dispuse măsuri educative privative de libertate doar în cazul săvârşirii de către aceştia a unor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. Acest ultim aspect nu implică însă condiţionarea aplicării măsurii arestării preventive în cazul minorilor de îndeplinirea condiţiei săvârşirii unei infracţiuni pedepsite de legea penala cu închisoarea de cel puţin 7 ani sau cu detenţiunea pe viaţă, întrucât măsura arestării preventive are un rol specific, diferit de cel al măsurilor educative (paragraful 22).

21. Astfel, măsura arestării preventive poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, în cursul judecăţii, în timp ce măsura educativă este luată de către instanţa de judecată în urma constatării săvârşirii de către minor a unei infracţiuni. Măsura arestării preventive are ca scop realizarea instrucţiei penale şi apărarea ordinii şi a siguranţei publice, în timp ce măsurile educative sunt luate în scopul tragerii la răspundere penală a minorilor care săvârşesc infracţiuni. Aşa fiind, măsurile analizate fac parte din categorii diferite şi au finalităţi diferite.

22. Din cele reţinute prin decizia mai sus menţionată reiese că, deşi regimul sancţionator aplicabil infractorului minor trebuie să fie diferit faţă de cel aplicabil infractorului major - minorul beneficiind de o anumită clemenţă din partea legiuitorului, care derivă din starea de minoritate, respectiv din discernământul aflat în formare la momentul săvârşirii infracţiunii -, în ceea ce priveşte însă posibilitatea dispunerii măsurii arestării preventive a inculpatului minor, interesul particular al acestuia trebuie pus în balanţă cu interesul general al statului de a-i ocroti pe cetăţenii săi, având în vedere că nu este exclus ca un inculpat minor să prezinte un grad de pericol social concret la fel de ridicat ca şi un inculpat major care a săvârşit o infracţiune similară şi a fost arestat preventiv.

23. Mai mult, Curtea observă că prin inculpat minor se înţelege, aşa cum reiese din art. 134 alin. (1) din Codul penal, inculpatul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, chiar dacă el împlineşte vârsta de 18 ani anterior soluţionării definitive a cauzei penale. Aşadar, dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală se aplică şi inculpatului - arestat preventiv pentru o infracţiune săvârşită în timpul minorităţii - care devine major anterior momentului pronunţării hotărârii definitive prin care se dispune luarea unei măsuri educative.

24. Pe de altă parte, Curtea reţine că măsura arestării preventive poate fi dispusă faţă de un inculpat minor numai în mod excepţional, şi anume cu verificarea condiţiei instituite de art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală, aceea ca efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării inculpatului minor să nu fie disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii. Totodată, luarea unei noi măsuri de arestare preventivă faţă de inculpatul minor care a mai fost arestat preventiv în aceeaşi cauză se poate dispune, potrivit art. 243 alin. (1) coroborat cu art. 238 alin. (3) din Codul de procedură penală, numai dacă au intervenit temeiuri noi care fac necesară privarea sa de libertate.

25. Având în vedere, pe de o parte, garanţiile instituite de Codul de procedură penală în materia arestării preventive a inculpatului minor, iar, pe de altă parte, faptul că lăsarea în libertate a unui inculpat minor poate crea o stare de pericol pentru ordinea şi siguranţa publică, Curtea constată că prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie privind statul de drept, în componentele sale referitoare la apărarea ordinii publice şi a siguranţei publice, reclamă ca judecătorul de drepturi şi libertăţi (în cursul urmăririi penale), judecătorul de cameră preliminară (în procedura de cameră preliminară) sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza (în cursul judecăţii) să poată aprecia dacă există temeiuri care justifică luarea măsurii arestării preventive a inculpatului minor şi să poată dispune o atare măsură, în condiţiile reglementate de dispoziţiile art. 243 din Codul de procedură penală. Astfel, alin. (3) al acestui text de lege prevede că, la stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive, se are în vedere vârsta inculpatului de la data când se dispune asupra luării, prelungirii sau menţinerii acestei măsuri.

26. Aşa fiind, Curtea constată că dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal - care permit dispunerea măsurii arestării preventive faţă de un minor - nu aduc nicio atingere prevederilor art. 23 din Constituţie, întrucât există situaţii care justifică arestarea inculpatului minor, iar în cazul soluţionării cauzei penale prin luarea unei măsuri educative privative de libertate devin aplicabile dispoziţiile art. 72 din Codul penal cu privire la computarea duratei măsurii preventive privative de libertate.

27. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 450 din 28 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 11 noiembrie 2016. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat această soluţie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

28. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi ai art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Leonard Neamu în Dosarul nr. 3.450/292/2016 al Judecătoriei Roşiori de Vede şi constată că dispoziţiile art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Roşiori de Vede şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

Pronunţată în şedinţa din data de 22 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 11.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) sumele necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului.”

2. La articolul 20, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii depăşeşte suma avansului. Garanţia este eliberată şi atunci când avansul nejustificat a fost restituit AFIR în procent de 110% din valoarea nejustificată de către beneficiar, în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării notificării de restituire a avansului nejustificat, potrivit procedurilor de lucru ale AFIR, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 7

(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (5) sau nerestituite de beneficiar în condiţiile prevăzute la alin. (4) vor fi recuperate de AFIR prin executarea scrisorilor de garanţie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.”

3. La articolul 20, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Solicitanţii/Beneficiarii PNDR 2007-2013 ale căror proiecte sunt cofinanţate public integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita AFIR un avans care nu poate depăşi 50% din contribuţia publică naţională, cu respectarea condiţiilor legislaţiei naţionale în vigoare.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, partea introductivă şi literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt entităţi care nu desfăşoară activitate economică prin proiectul pentru care deţin contract de finanţare încheiat cu AFIR, astfel:

a) comunele, oraşele, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;

e) organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare - persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate acestora în depozite bancare sau titluri de stat vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligaţiilor ce decurg din executarea garanţiilor acordate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de AFIR.

(4) Valoarea creanţelor recuperate de fondurile de garantare reîntregeşte sursa din care a fost efectuată plata.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de AFIR depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din sursele MADR.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor se stabileşte anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se aplică pentru scrisorile de garanţie acordate în favoarea AFIR în anul respectiv şi nivelul comisioanelor rămâne acelaşi pe toată perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie.

(2) Comisionul de garantare se datorează la valoarea scrisorii de garanţie emise de fondurile de garantare în favoarea AFIR pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Comisionul de garantare se facturează şi se încasează la acordarea/prelungirea garanţiei pentru anul în curs şi ulterior, anual, până la data de 1 aprilie pe perioada valabilităţii scrisorii de garanţie, proporţional cu numărul de luni de garantare din an.

(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii scrisorilor de garanţie sunt venituri ale fondurilor de garantare.

(4) Pentru plata comisionului de garantare, beneficiarii vor emite acorduri de garantare a comisionului datorat, prevăzut la alin. (2), care reprezintă titluri executorii.

(5) În cazul neachitării comisionului până la termenul prevăzut la alin. (2), fondurile de garantare execută beneficiarii în baza acordului de garantare a comisionului prevăzut la alin. (4).”

5. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Creanţele rezultate din scrisorile de garanţie executate de AFIR în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se execută de către fondurile de garantare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor procedurilor de insolvenţă, iar sumele recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

(2) Executarea creanţelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanţiilor către AFIR se efectuează în temeiul acordurilor de garantare, încheiate între beneficiarii scrisorilor de garanţie şi fondurile de garantare, care sunt titluri executorii conform legii.

(3) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la ari. 3 lit. d) şi e), aceştia vor emite în favoarea fondurilor de garantare un bilet la ordin de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanţie, avalizat de reprezentantul legal şi care reprezintă titlu executoriu.”

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 23, alineatele (5) şi (10)-(12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevăzute în contractul de finanţare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. AFIR va

notifica beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanţare.

(10) în cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în procedurile de lucru, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sumelor prin plată voluntară sau prin executarea scrisorilor de garanţie ori a poliţelor de asigurare, după caz, de către AFIR se face cu perceperea de dobânzi calculate şi datorate prin aplicarea ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României la contravaloarea avansului nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificării beneficiarului conform alin. (51) şi data recuperării integrale a acestuia.

(11) Procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, emis de AFIR, constituie titlu de creanţă şi este act administrativ În sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta se comunică debitorului şi se transmite la ANAF în vederea recuperării.

(12) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

2. La articolul 23 alineatul (20), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii, de la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în acesta;”,

3. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 40 lei.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.”

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

„t) supracompensare/plăţi în exces - diferenţa dintre cuantumul unitar calculat iniţial şi cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, ca urmare a reinterogării sistemului informatic.”

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăţilor pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăţi efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăţi în exces către fermieri.

(5) Sumele suplimentare faţă de plafoanele prevăzute la alin. (4) se asigură prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul capitolului 83.01 «Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare», titlul «Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă», cu încadrarea în plafonul naţional prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.272 al Comisiei din 14 iulie 2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(6) Sumele prevăzute la alin. (5) se recuperează de la beneficiarii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (4) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăţi în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar şi a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal şi zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

(2) în situaţia în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a beneficiarilor, iar plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic care se acordă pentru anul de cerere 2017 sunt utilizate integral prin plăţi efective, acestea pot fi majorate cu sumele determinate ca fiind plăţi în exces către fermieri.

(3) Sumele suplimentare faţă de plafonul prevăzut la alin. (1) se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2018 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».

(4) Sumele prevăzute la alin. (3) se recuperează de la beneficiarii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) până la data de 31 decembrie 2018, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Responsabilitatea asupra modului de determinare a sumelor reprezentând plăţi în exces către fermieri pentru anul de cerere 2017, dar şi a derulării procedurilor de recuperare a acestora revine în exclusivitate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.”

Art. V. - Scrisorile de garanţie eliberate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi stabilirea nivelului comisioanelor de garantare pentru scrisorile de garanţie aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se supun prevederilor legale în vigoare la data acordării acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 10.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.184 din 2.05.2018 şi Referatul de aprobare nr. 1.382 din 16.03.2018, întocmite de Direcţia generali sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale art. 10 Ist. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 pentru organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a

bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, capitolul III - Supravegherea sanitar-veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale veterinare

 

Tipul unității

Frecvență

Precizări de execuție

1

2

3

Unitate pentru producerea, ambalarea, divizarea și condiționarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar

Conform Programului de evaluare a fabricanților/ importatorilor de produse medicinale veterinare din România(1) și ori de câte ori este necesari)

Direcția de specialitate din cadrul ANSVSA, ICPBMV

Controlul calității produselor medicinale veterinare - conform Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România(3)

1. Prelevarea probelor se realizează de către reprezentanții ICPBMV. 2. Testarea probelor se realizează în cadrul laboratoarelor ICPBMV. 3. ICPBMV raportează rezultatele testelor de laborator către ANSVSA.

Deținătorul autorizației de comercializare, denumit în continuare DAC

Eliberarea oficială a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice pe baza evaluării protocoalelor de producție și control(4), conform cerințelor art. 85 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare

1. Înaintarea la ICPBMV a documentelor necesare eliberării oficiale a seriilor pentru produsele medicinale veterinare imunologice 2. Evaluarea documentelor în vederea eliberării oficiale a seriilor pentru produsele medicinale veterinare imunologice - ICPBMV 3. ICPBMV raportează rezultatele evaluărilor către ANSVSA, deținătorul autorizației de comercializare și Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (European Directorate for the Quality of Medicines - EDQM).

Eliberarea oficială a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice pe baza testării de laborator(5), conform cerințelor art. 86 din Norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare

1. Înaintarea la ICPBMV a documentelor și a probelor necesare testării și eliberării oficiale a seriilor pentru produsele medicinale veterinare imunologice 2. Evaluarea documentelor și testarea probelor în vederea eliberării oficiale a seriilor pentru produsele medicinale veterinare imunologice - ICPBMV 3. ICPBMV raportează rezultatele testării către ANSVSA, DAC și EDQM.

Unitate pentru producerea, ambalarea, divizarea și condiționarea produselor medicinale veterinare, altele decât cele imunologice

Conform Programului de evaluare a fabricanților/ importatorilor de produse medicinale veterinare din România(1) și ori de câte ori este necesari)

Direcția de specialitate din cadrul ANSVSA și la solicitarea acesteia, ICPBMV

Controlul calității produselor medicinale veterinare - conform Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România(3)

1. Prelevarea probelor se realizează de către reprezentanții DSVSA. 2. Testarea probelor se realizează în cadrul laboratoarelor ICPBMV. 3. ICPBMV raportează rezultatele testelor de laborator către ANSVSA.

Importatori produse medicinale veterinare imunologice

Conform Programului de evaluare a fabricanților/ importatorilor de produse medicinale veterinare din România(1) și ori de câte ori este necesari)

Direcția de specialitate din cadrul ANSVSAși, la solicitarea acesteia, ICPBMV

Controlul calității produselor medicinale veterinare - conform Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România(3)

1. Prelevarea probelor se realizează de către reprezentanții DSVSA. 2. Testarea probelor se realizează în cadrul laboratoarelor ICPBMV. 3. ICPBMV raportează rezultatele testelor de laborator către ANSVSA.

Importatori produse medicinale veterinare, altele decât cele imunologice

Conform Programului de evaluare a fabricanților/ importatorilor de produse medicinale veterinare din România(1) și ori de câte ori este necesari)

Direcția de specialitate din cadrul ANSVSA și, la solicitarea acesteia, ICPBMV

Controlul calității produselor medicinale veterinare - conform Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România(3)

1. Prelevarea probelor se realizează de către reprezentanții DSVSA. 2. Testarea probelor se realizează în cadrul laboratoarelor ICPBMV. 3. ICPBMV raportează rezultatele testelor de laborator către ANSVSA.

Distribuitori produse medicinale veterinare imunologice

Unitate - trimestrial și ori de câte ori este necesar(2)

DSVSA

Controlul calității produselor medicinale veterinare - conform Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România(3)

1. Prelevarea probelor se realizează de către reprezentanții DSVSA. 2. Testarea probelor se realizează în cadrul laboratoarelor ICPBMV. 3. ICPBMV raportează rezultatele testelor de laborator către ANSVSA.

 

NOTE:

(1) Programul de evaluare a fabricanților/importatorilor de produse medicinale veterinare din România se întocmește de către direcția de specialitate din cadrul ANSVSA la începutul lunii ianuarie a anului pentru care este elaborat și se aprobă de către președintele ANSVSA.

Programul de evaluare a fabricanților/importatorilor de produse medicinale veterinare din România se elaborează în conformitate cu prevederile art. 84 și 100 din Norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, urmărind cerințele Ghidului Agenției Europene a Medicamentelor - EMA referitor la elaborarea programului de inspecții la fabricanții de produse medicinale pe baza evaluării riscului.

(2) În toate cazurile în care:

a) se înregistrează reacții adverse postvaccinale/postterapeutice;

b) se suspicionează lipsa de eficacitate;

c) se constată defecte de calitate;

d) se constată deficiențe privind condițiile de depozitare,

se recoltează probe din seriile de produse medicinale veterinare respective și se trimit la ICPBMV, pentru testare.

Numărul de flacoane de produse medicinale veterinare/probă și cantitatea de produse medicinale veterinare/probă se stabilesc de către ICPBMV conform prevederilor Farmacopeei Europene.

DSVSA transmite rezultatele controalelor la direcția de specialitate din cadrul ANSVSA.

(3) 1. Controlul calității produselor medicinale veterinare se realizează pe baza Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România, întocmit de către ICPBMV și aprobat de ANSVSA, care are ca scop asigurarea faptului că produsele medicinale veterinare aflate pe piață corespund specificațiilor aprobate.

2. Obiectivele Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România sunt următoarele:

a) supravegherea calității produselor medicinale veterinare plasate pe piață;

b) verificarea conformității produselor medicinale veterinare plasate pe piață cu specificațiile autorizate;

c) verificarea calității produsului finit pe întreg lanțul de distribuție (depozite, farmacii, puncte farmaceutice etc.), pe întreaga perioadă de valabilitate autorizată;

d) asigurarea că metodele de control menționate de către deținătorul autorizației de comercializare în documentația de autorizare sunt corespunzătoare;

e) investigarea, când este cazul, a defectelor de calitate suspicionate.

3. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresia de mai jos au următoarele semnificații:

risc - posibilitatea de apariție a unui defect de calitate, precum și severitatea urmărilor acestui posibil defect la produsul medicinal veterinar în cauză;

incidență - posibilitatea ca produsul medicinal veterinar să aibă un defect de calitate; în mod normal, acești indicatori sunt corelați cu modul de fabricare al produsului;

expunere - gradul de distribuție a produsului medicinal veterinar, care reflectă numărul potențial de animale expuse unui produs cu defect;

efecte secundare adverse (nocive) - anticiparea severității consecințelor la utilizarea unui produs cu defecte de calitate.

4. Planul de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România se desfășoară în 4 etape:

a) selectarea produselor medicinale și întocmirea Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România;

b) prelevarea de pe întreg lanțul de distribuție a produselor medicinale veterinare selectate;

c) testarea produselor medicinale veterinare;

d) raportarea rezultatelor obținute.

a) Selectarea produselor medicinale și întocmirea Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România

Selectarea inițială a produselor medicinale autorizate și includerea lor în Planul anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România se efectuează pentru toate produsele care au o autorizație de comercializare validă, cu excepția produselor medicinale veterinare imunologice supuse eliberării oficiale a loturilor conform prevederilor art. 85 și 86 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și a produselor medicinale veterinare imunologice utilizate în acțiuni obligatorii de imunoprofilaxie și diagnostic in vivo, la care controlul de laborator se efectuează pentru fiecare serie în parte.

Selectarea și includerea în Planul anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România se efectuează pe baza analizei de risc, astfel încât toate produsele medicinale veterinare să fie testate de mai multe ori în timpul ciclului de viață al produsului medicinal veterinar, la intervale de maximum 10 ani, în funcție de rezultatul analizei de risc. La întocmirea Planului anual de prelevare și testare sunt selectate cu prioritate produsele medicinale veterinare incluse în Planul de prelevare și testare din anii anteriori, dar care nu au fost prelevate, împreună cu cele la care au fost constatate defecte de calitate.

Planul anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România este constituit din trei capitole, după cum urmează:

Capitolul I: Produse autorizate prin procedura națională - producători interni;

Capitolul II: Produse autorizate prin procedura națională - producători din UE;

Capitolul III: Produse autorizate prin procedură națională producători din țări terțe.

Clasificarea produselor medicinale și evaluarea riscurilor asociate defectelor produsului se fac pe baza factorilor asociați proprietăților farmaceutice și a datelor legate de producător și de procesul de fabricare, utilizarea clinică a produsului și distribuția pe piață.

Factorii sunt împărțiți în funcție de influența lor asupra posibilității apariției unui defect de calitate, de efectele secundare adverse date de acest defect sau de gradul de expunere la un eventual defect. Atribuirea unui risc pentru un produs medicinal se face printr-un sistem de notare care se aplică fiecărui indicator în parte, astfel cum este prevăzut în tabelul de mai jos.

Scorul total bazat pe combinarea scorurilor fiecărui indicator individual pentru un produs va stabili dacă acel produs prezintă un risc înalt, mediu sau minim și acest lucru va sta la baza aprecierii gradului de prioritate în controalele de supraveghere a pieței.

Determinarea riscului presupune, în aceste condiții, însumarea scorului alocat pentru fiecare factor în parte, pentru toate elementele: incidență, expunere și efecte nocive.

b) Prelevarea produselor medicinale veterinare

Specialiștii desemnați din cadrul ICPBMV și/sau inspectorii autorității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor desemnați din cadrul DSVSA recoltează/prelevează probe de produse medicinale veterinare de pe întreg lanțul de distribuție al produselor medicinale veterinare conform Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România și inițiază testarea de laborator numai după încheierea perioadei de recoltare stabilite în Planul respectiv.

Dacă în timpul acțiunii de prelevare se constată că produsele medicinale veterinare incluse în plan nu sunt în stoc, inspectorii informează imediat ICPBMV. Consecutiv informării, ICPBMV notifică deținătorul autorizației de comercializare și DSVSA pentru efectuarea prelevării acestor produse de la distribuitorii primari.

Recoltarea probelor se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 125/2016 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare și transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator și cu specificațiile produselor referitoare la condițiile de transport și conservare.

c) Testarea produselor prelevate

Laboratoarele oficiale de control din cadrul ICPBMV testează produsul pe baza specificațiilor cuprinse în documentația tehnică de autorizare, respectiv în Farmacopeea Europeană sau pe baza altor metode validate conform cerințelor europene aplicabile Laboratoarelor oficiale de control pentru medicamente, elaborate de către Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (LOCM - EDQM).

d) Raportarea rezultatelor obținute

La sfârșitul controlului de laborator se emite un buletin de analiză în care sunt înscrise toate rezultatele obținute la testare.

Buletinul de analiză se trimite deținătorului autorizației de comercializare. În cazul în care rezultatele sunt necorespunzătoare, ICPBMV informează ANSVSA în maximum 24 ore de la emiterea buletinului de analiză.

După finalizarea controlului de laborator, ICPBMV actualizează baza de date a produselor medicinale testate sub aspectul calității, autorizate prin procedura națională cu rezultatele testărilor pentru toate probele analizate.

5. Planul anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România se aprobă de către ANSVSA și se postează pe site-ul ICPBMV (http://www.icbmv.ro/ro/).

6. Deținătorii autorizațiilor de comercializare, precum și DSVSA sunt informați de către ICPBMV asupra modului de derulare a Planului anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România.

7. Toate modificările apărute în Planul anual de prelevare și testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România, ulterior aprobării acestuia, trebuie aprobate de către ANSVSA. ICPBMV va comunica DSVSA și deținătorului autorizației de comercializare toate modificările Planului de prelevare și testare. Aceste modificări se vor regăsi ca anexă la Planul de prelevare și testare aprobat inițial.

 

Tabel

Sistem de notare pentru atribuirea riscului, pe baza recomandărilor cuprinse în ghidul european "Supravegherea produselor medicinale aflate pe piață pe baza analizei riscului"

Lista extinsă a factorilor de risc pentru produsele medicinale incluse în Planul de prelevare și testare. Pentru atribuirea scorului la factorii E-J și R sunt necesare rapoartele inspecțiilor și dosarele de fabricație ale produsului.

 

Factor

Factori asociați incidenței

Opțiuni de notare

A

Produs medicinal generic sau original

0, 2

B

Produse cu stabilitate sensibilă

0, 2

C

Complexitatea calității unui produs

0, 1, 2

D

Produs recent autorizat

0, 1

E

Sursele materiei prime

0, 2

F

Modificare recentă la specificații

0, 1

G

Un loc nou de fabricare sau un nou producător

0, 1, 2

H

Concluziile inspecțiilor BPF

0, 1, 2

I

Retrageri de pe piață a unui produs recent

0, 1, 2

J

Nr. părților implicate în producția MP și PMV

0, 1

TOTAL INCIDENȚĂ

0-17

Factori asociați expunerii

K

Gradul de distribuție al produsului

0, 1, 2

L

Circumstanțe economice speciale

0, 2

TOTAL EXPUNERE

0-4

Factori asociați efectelor secundare adverse

M

Cale de administrare

0, 1

N

Indicații terapeutice limitate

0, 1, 2

O

Pericol asupra vieții în caz de deviere a dozei

0, 2

P

Tratament de lungă durată

0, 1

Q

Populație țintă vulnerabilă

0, 1

R

Impuritate toxică

0, 2

TOTAL EFECTE SECUNDARE

0-9

Model 1 D = incidență + expunere + efecte secundare

Model 2 D = (incidență + expunere) x efecte secundare

Model 3 D = incidență x expunere x efecte secundare

A, B, C, D, K, L, M, N, O, P, Q: Factori de risc obligatorii în atribuirea riscului

E, F, G, H, I, J, R: Factori de risc suplimentari în atribuirea riscului

 

NOTĂ:

BPF - bună practică de fabricație; MP - materii prime; PMV - produse medicinale veterinare.

 

(4) 1. Eliberarea oficială a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice se realizează pe baza evaluării protocoalelor de producție și control, conform Procedurii administrative de aplicare armonizată a prevederilor art. 81 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare - Official Batch Protocol Review (OBPR), respectiv art. 85 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde următoarele etape:

a) ICPBMV informează deținătorii autorizațiilor de comercializare că produsele medicinale veterinare imunologice vor fi supuse procedurii de eliberare oficială a seriilor prin evaluarea protocoalelor de producție și control;

b) deținătorul autorizației de comercializare înștiințează persoana de contact din cadrul ICPBMV despre fiecare serie care urmează să fie comercializată pe teritoriul României;

c) deținătorul autorizației de comercializare înaintează documentele relevante către ICPBMV în vederea eliberării oficiale a seriilor;

d) evaluarea de către ICPBMV a documentelor înaintate;

e) eliberarea certificatului și înștiințarea deținătorului autorizației de comercializare și ANSVSA;

f) completarea Raportului anual pentru informarea EDQM.

2. ICPBMV finalizează eliberarea oficială a seriei în 15 zile lucrătoare de la primirea setului complet de documente și emite Certificatul European Standard pentru eliberarea oficială a seriei după achitarea tarifului corespunzător de către deținătorul autorizației de comercializare.

3. Dacă deținătorul autorizației de comercializare are intenția să comercializeze pe teritoriul României o serie de produs medicinal veterinar imunologic, controlat într-un alt stat membru al UE, pentru care deține o autorizație de comercializare în România, se aplică procedura prevăzută la art. 85 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare; în acest caz, deținătorul autorizației de comercializare trebuie să înștiințeze ICPBMV și să trimită copie după Certificatul European Standard de conformitate emis de statul membru care a efectuat eliberarea oficială în baza evaluării rapoartelor de producție și control sau control oficial de laborator. După trimiterea acestor documente la ICPBMV, deținătorul autorizației de comercializare poate comercializa seria în România, în condițiile în care, într-un interval de 7 zile lucrătoare, ICPBMV nu a formulat nicio obiecție.

4. ICPBMV efectuează eliberarea oficială a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice, autorizate pentru comercializare în România, pe baza evaluării protocoalelor de producție și control pentru toate seriile de vaccinuri inactivate contra rabiei, vaccinuri inactivate contra rujetului și vaccinuri inactivate contra bolii Bluetongue.

5. Procedura de eliberare oficială a unei serii de produs medicinal veterinar imunologic, pe baza evaluării protocoalelor de producție și control, utilizată de ICPBMV este postată pe site-ul ICPBMV (http://www.icbmv.ro/ro/).

(5) 1. Eliberarea oficială a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice se realizează în baza testării de laborator, conform Procedurii administrative de aplicare armonizată a prevederilor art. 82 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare - Official Control Authority Batch Release (OCABR), respectiv art. 86 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, și cuprinde următoarele etape:

a) ICPBMV informează deținătorul autorizației de comercializare care sunt tipurile de produse medicinale veterinare imunologice supuse procedurii de eliberare oficială a seriilor prin testare de laborator, conform ghidurilor elaborate de EDQM;

b) deținătorul autorizației de comercializare înștiințează persoana de contact din cadrul ICPBMV despre fiecare serie care urmează să fie comercializată pe teritoriul României;

c) deținătorul autorizației de comercializare înaintează documentele relevante către ICPBMV și eșantioane relevante din seria care urmează să fie comercializată în România, în vederea eliberării oficiale a seriilor;

d) testarea produsului de către ICPBMV conform ghidurilor elaborate de EDQM;

e) eliberarea Certificatului European Standard și înștiințarea deținătorului autorizației de comercializare și ANSVSA;

f) completarea Raportului anual pentru informarea EDQM.

2. ICPBMV finalizează eliberarea oficială a seriei în termen de 60 zile de la primirea rapoartelor de producție și de control, precum și a probelor pentru teste de laborator și emite Certificatul European Standard după achitarea tarifului de către deținătorul autorizației de comercializare.

3. Dacă deținătorul autorizației de comercializare are intenția să comercializeze pe teritoriul României o serie de produs medicinal veterinar imunologic, controlat într-un alt stat membru al UE, care aplică procedura OCABR, prevăzută la art. 86 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care are autorizație de comercializare în România, trebuie să înștiințeze ICPBMV și să trimită copie după Certificatul European Standard de conformitate emis de statul membru care a efectuat controlul oficial împreună cu sumarul rapoartelor de producție și control. După trimiterea acestor documente la ICPBMV, deținătorul autorizației de comercializare poate comercializa seria în România, în condițiile în care, într-un interval de 7 zile lucrătoare, ICPBMV nu a formulat nicio obiecție.

4. ICPBMV eliberează oficial seriile de produse medicinale veterinare imunologice, autorizate pentru comercializare în România, în baza testării de laborator pentru toate seriile de vaccinuri vii contra rabiei și de vaccinuri vii contra pseudopestei aviare.

5. Procedura administrativă pentru implementarea armonizată a prevederilor art. 86 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eliberării oficiale a seriilor de produse medicinale veterinare imunologice prin controlul de laborator și ghidurile de testare specifice, pentru care ICPBMV efectuează eliberarea oficială a seriei prin control de laborator, sunt postate spre informare pe site-ul ICPBMV (http://www.icbmv.ro/ro/)."

 

2. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea 1, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Boala

Strategia și conduita de execuție

Precizări tehnice***

1

2

3

4

"2.

Campilobacterioza

I. Animale vii Bovinele, ovinele, porcinele și păsările se supun inspecției ante-mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. II. Carne 1. Inspecția post-mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial. 2. Recoltarea de probe de piele de pe gât, de la carcasele de păsări domestice (pui la îngrășare), după refrigerarea carcaselor, de către medici veterinari oficiali, la nivelul abatoarelor, pentru testarea Campylobacter spp., conform programului specific elaborat de ANSVSA.

I. Animale vii - bovine, ovine, porcine, păsări Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile capitolului I din anexa nr. 1. II. Carne Recoltarea de probe din abatoarele de păsări, pentru testarea Campylobacter spp. ca criteriu de igienă a procesului tehnologic De la carcasele de păsări domestice - pui la îngrășare - se recoltează, la nivelul abatoarelor, probe de piele de pe gât, după refrigerarea carcaselor, pentru testarea Campylobacter spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 privind criteriile microbiologice aplicabile alimentelor, cu amendamentele ulterioare. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DSVSA, și analiza acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, denumit în continuare IISPV, și în cadrul laboratoarelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV. III. Măsuri 1. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme 2. Evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine și porcine 3. În abatoarele de păsări, în caz de neconformitate pentru Campylobacter spp. ca criteriu de igienă a procesului tehnologic, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol și a procedurilor specifice. 4. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare și colecție."

 

3. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea 4, literele A și B se modifică și vor avea următorul cuprins:

"A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală, introduse pe piață și din import, aflate în perioada de valabilitate**

Criterii microbiologice de siguranță a alimentelor de origine animală

În caz de neconformitate, se aplică măsuri directe asupra produselor de origine animală, conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Nr. crt.

Categoria de alimente(4)

Nr. unități (eșantioane)/ probă(3)

Criterii

Metoda analitică de referință(1)

Referențial interpretare rezultate(2)

Etapa căreia i se aplică criteriul de siguranță a alimentelor(29)

1.

Alimente gata pentru consum destinate sugarilor și produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale(7)

10

Listeria monocytogenes

EN ISO 11290-1 (absent în 25 g)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

2.

Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea Listeriei monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale

5

Listeria monocytogenes

EN ISO 11290-2 (100 cfu/g)(30)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

EN ISO 11290-1 (absent în 25 g)(31)

Înainte ca produsul alimentar să fi ieșit de sub controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care l-a produs

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

3.

Alimente gata pentru consum care nu permit dezvoltarea Listeriei monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale(7) (8)

5

Listeria monocytogenes

EN ISO 11290-2 (100 cfu/g)(30)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

4.

Carne tocată și carne preparată destinate consumului în stare crudă

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

5.

Carne tocată și carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

6.

Carne tocată și carne preparată provenite de la alte specii decât pasăre, destinate să fie consumate gătite

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

7.

Carne separată mecanic(13)

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

8.

Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

9.

Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

10.

Gelatină și colagen

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață și din import în timpul perioadei lor de conservare PIF Constanța Sud

11.

Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare(20)

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

12.

Lapte praf și zer praf

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

Enterotoxina stafilococică

Metoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulaza pozitiv(19)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

13.

Înghețată(16), cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

14.

Produse din ouă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

15.

Produse alimentare gata pentru consum conținând ouă crude, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

16.

Crustacee și moluște tratate termic

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

17.

Moluște bivalve vii și echinoderme, tunicate și gasteropode vii

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Gasteropode vii din import PIF Halmeu PIF Moravița

5(18)

E. coli (12)

ISO/TS 16649-3

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

18.

Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

Enterotoxina stafilococică

Metoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulaza pozitiv(19)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

19.

Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

5

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

Enterotoxina stafilococică

Metoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulaza pozitiv(19)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Brânzeturi maturate din import PIF Moravița

20.

Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

5

Enterotoxina stafilococică

Metoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulaza pozitiv(19)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

21.

Lapte praf pentru sugari și alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate copiilor sub 6 luni(17)

30

Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)

ISO/TS 22964

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

22.

Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

30

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

23.

Formule de continuare deshidratate

30

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

24.

Carne proaspătă de pasăre(21)

5

Salmonella typhimurium(22) Salmonella enteritidis

EN ISO 6579 (pentru detecție) Sistemul White- Kaufmann - Le Minor (pentru serotipizare)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

25.

Produse din pescuit din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină (25)

9

Histamină(26)

HPLC

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Produse din pescuit din import PIF Constanța Sud

26.

Produse din pescuit care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină(25)

9

Histamină(26)

HPLC

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare

 

B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare

Criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricație a alimentelor de origine animală

În caz de neconformitate, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol, a procedurilor specifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

 

Nr. crt.

Categoria de alimente(4)

Nr. de unități (eșantioane)/ probă(3)

Criterii

Metoda analitică de referință(1)

Referențial interpretare rezultate(2)

Etapa căreia i se aplică criteriul de igienă a procesului tehnologic

1.

Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline(9)

5

Număr total de germeni

ISO 4833

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Carcase după toaletare, dar înainte de refrigerare

5

Enterobacteriaceae

ISO 21528-2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Carcase după toaletare, dar înainte de refrigerare

50(10)

Salmonella

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Carcase după toaletare, dar înainte de refrigerare

2.

Carcase de păsări, respectiv broileri și curcani

50(10)

Salmonella/25 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor

EN ISO 6579

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Carcase după refrigerare

3.

Carne tocată

5

Număr total de germeni(11)

ISO 4833

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

E. coli(12)

ISO 16649-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

4.

Carne separată mecanic(13)

5

Număr total de germeni

ISO 4833

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

E. coli(12)

ISO 16649-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

5.

Carne preparată

5

E. coli(12)

ISO 16649-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

6.

Lapte pasteurizat și alte produse lactate lichide pasteurizate(14)

5

Enterobacteriaceae

ISO 21528-2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

7.

Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic

5

E. coli(15)

ISO 16649-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

În timpul procesului de fabricație, când se preconizează că numărul de E. coli este cel mai ridicat.

8.

Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea

5

Stafilococi coagulazo- pozitivi

EN ISO 6888-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

În timpul procesului de fabricație, când se preconizează că numărul de stafilococi este cel mai ridicat.

9.

Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

5

Stafilococi coagulazo- pozitivi

EN ISO 6888-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

În timpul procesului de fabricație, când se preconizează că numărul de stafilococi este cel mai ridicat.

10.

Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea

5

Stafilococi coagulazo- pozitivi

EN ISO 6888-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

11.

Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare

5

E. coli(15)

ISO 16649-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

12.

Lapte praf și zer praf(14)

5

Enterobacteriaceae

ISO 21528-2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

Stafilococi coagulazo- pozitivi

EN ISO 6888-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

13.

Înghețată(16) și deserturi lactate congelate

5

Enterobacteriaceae

ISO 21528-2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

14.

Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni

10

Enterobacteriaceae

ISO 21528-1

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

5

Bacillus cereus prezumtiv

EN ISO 7932

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

15.

Formule de continuare deshidratate

5

Enterobacteriaceae

ISO 21528-1

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

16.

Produse din ouă

5

Enterobacteriaceae

ISO 21528-2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

17.

Produse decorticate și fără cochilie din crustacee și moluște tratate termic

5

E. coli

ISO 16649-3

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

Stafilococi coagulazo- pozitivi

EN ISO 6888-1 sau 2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Sfârșitul procesului de fabricație

18.

Carcase de pui pentru îngrășare

50(10)

Campylobacter spp./26 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor Campylobacter spp./10 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor

EN ISO 10272-2

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Carcase după refrigerare"

 

4. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea 4, nota de subsol (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (10) Instrucțiunile tehnice pentru recoltarea probelor și interpretarea rezultatelor la parametrul Campylobacter spp./26 grame se vor transmite ulterior prin nota de serviciu la toate DSVSA în vederea implementării. Cele 50 de probe sunt prelevate în cursul a 10 sesiuni de prelevare probe consecutive, cu o frecvență săptămânală de 5 probe din aceeași sesiune de tăiere."

 

5. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea 4, după nota de subsol (29) se introduc două noi note de subsol, notele de subsol (30) și (31), cu următorul cuprins:

" (30) Acest criteriu se aplică numai atunci când producătorul este în măsură să demonstreze că produsul nu va depăși limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare. Operatorul poate stabili limite intermediare, în timpul prelucrării, care trebuie să fie suficient de scăzute pentru a garanta că limita de 100 ufc/g nu se depășește la încheierea perioadei de conservare.

(31) Acest criteriu se aplică produselor alimentare «gata pentru consum», înainte ca acestea să fi părăsit controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care le-a produs, atunci când acesta nu este în măsură să demonstreze că produsul nu va depăși limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare. Medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor va preciza în cererea de analiză informații privind studiile efectuate de operator, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005."

 

6. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea 10, după subsecțiunea 10.2 se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 10.3, cu următorul cuprins:

" 10.3. Monitorizarea unor parametri și agenți zoonotici în alimentele de origine animală, în conformitate cu cerințele pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în Statele Unite ale Americii

Nr. crt.

Categoria de alimente

Nr. de unități (eșantioane)/ probă

Criteriile

Metoda analitică de referință(1)

Referențial interpretare rezultate(2)

Unitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul

1.

Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile

1

Determinarea speciei de proveniență a cărnii

Metoda USDA-FSIS Metoda ELISA

-

Unități certificate pentru operațiuni de export în SUA

2.

Carcase de bovine și porcine

1

E. coli generic

ISO 16649-3

-

Unități certificate pentru operațiuni de export în Statele Unite ale Americii

3.

Produse din carne

1

Determinarea speciei de proveniență a cărnii (1)

Metoda USDA-FSIS Metoda ELISA

-

Unități certificate pentru operațiuni de export în Statele Unite ale Americii

1

Salmonella/325 g produs din carne

Metoda FSIS Microbiological Laboratory Methods for the Analysis of the Ready-to-Eat Products for the Presence of Salmonella (MLG 4 and 4C)

Reglementările USDA-FSIS

Unități certificate pentru operațiuni de export în Statele Unite ale Americii

5

Listeria monocytogenes

EN ISO 11290-1 (absent în 25 g) (2)

Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

Unități certificate pentru operațiuni de export în Statele Unite ale Americii


(1) Aceste criterii se aplică loturilor de produse din carne de ungulate domestice sau care conțin carne de ungulate domestice - porc, inclusiv loturilor de conserve din carne de ungulate domestice, sau care conțin carne de ungulate domestice - porc, ce sunt destinate exportului în Statele Unite ale Americii.

(2) În vederea derulării operațiunilor de export cu produse din carne «gata pentru consum» în Statele Unite ale Americii, operatorii din domeniul alimentar au obligația de a pune în aplicare programele de autocontrol, bazate pe prelevarea de probe, pentru determinarea Listeria monocytogenes ca criteriu de siguranță a alimentelor; în acest caz, analizele de laborator se efectuează în conformitate cu prelevările EN ISO 11290-1, iar criteriul de siguranță aplicat loturilor de produse din carne «gata pentru consum», destinate exportului în Statele Unite ale Americii, este Listeria monocytogenes absentă în 25 g produs."

 

7. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Bovine”, numerele curente 1, 2, 3, 4, 5, 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Bovine

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul

de prelevare

Categoria de animale

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Urină

Exploataţii

Viţei

Tineret bovin Vaci

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE a Comisiei din 11 ianuarie 2005 de stabilire a standardelor armonizate privind testele pentru detectarea anumitor reziduuri în produsele de origine animală importate din ţări terţe

Muşchi

Abator

2.

A2

Urină

Exploataţii

Viţei

Tineret bovin Vaci

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Tiroidă

Abator

3.

A3

Urină

Ser

Exploataţii

Viţei

Tineret bovin Vaci

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Urină

Muşchi

Abator

4.

A4

Urină

Exploataţii

Viţei

Tineret bovin Vaci

Decizia 2005/34/CE

Urină

Ficat

Muşchi

Rinichi

Abator

5.

A5

Urină

Exploataţii

Viţei

Tineret bovin Vaci

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Ficat

Abator

 

 

11.

B2d

Rinichi

Muşchi

Abator

Tineret bovin

Vaci

Viţei

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare

Decizia 2005/34/CE

 

 

17.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator

Tineret bovin

Viţei

Vaci

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală”

 

8. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Porcine”, numerele curente 1,2, 3, 4, 5, 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Porcine

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Urină

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Muşchi

Abator

2.

A2

Urină

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Tiroidă

Abator

3.

A3

Urină

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Urină

Muşchi

Ficat

Abator

4.

A4

Urină

Exploataţii

Decizia 2005/34/CE

Ficat

Muşchi

Rinichi

Abator

5.

A5

Urină

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Ficat

Abator

 

 

11.

B2d

Rinichi

Muşchi

Abator

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

 

 

17.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007”

 

9. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Ovine/Caprine”, numerele curente 1,2,3,5,11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Ovine/Caprine

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

2.

A2

Urină

Tiroidă

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

3.

A3

Urină

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

 

 

5.

A5

Urină

Ficat

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Decizia 2005/34/CE

 

 

11.

B2d

Rinichi

Muşchi

Abator

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

 

 

17.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator,

PIF

Constanţa

Sud

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007 care transpune Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare”

 

10. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Cabaline”, numerele curente 1, 2, 3, 4, 5,11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Cabaline

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Urină

Exploataţii

2.

A2

Urină

Abator

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

3.

A3

Urină

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Urină

Muşchi

Abator

4.

A4

Urină

Exploataţii

Decizia Comisiei 2005/34/CE

Urină

Ficat

Muşchi

Rinichi

Abator

5.

A5

Urină

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

Urină

Ficat

Abator

 

 

11.

B2d

Rinichi

Muşchi

Abator

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

 

 

17.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007 care transpune Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare”

 

11. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Păsări”, numerele curente 1, 2, 3, 4, 5,10 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Păsări

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Muşchi

Abator Exploataţii PIF Şiret

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

2.

A2

Muşchi

Abator Exploataţii PIF Halmeu PIF Şiret

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

3.

A3

Muşchi

Ficat

Abator

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVS Anr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

4.

A4

Ficat

Muşchi

Abator

Exploataţii

PIF

Constanţa

Sud

Decizia 2005/34/CE

5.

A5

Ficat

Abator

Exploataţii

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare Decizia 2005/34/CE

 

 

10.

B2c

Muşchi

Grăsime

Abator PIF Şiret

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare

 

 

16.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007”

 

12. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Păsări”, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17, cu următorul cuprins:

„Păsări

 

17.

B3f

Grăsime

Abator

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare”

 

13. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Acvacultura”, numerele curente 1, 2, 3, 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Acvacultura

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Peşte

Exploataţie

piscicolă

PIF

Constanţa

Sud

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

2.

A3

Peşte

Exploataţie

piscicolă

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

3.

A4

Peşte

Exploataţie piscicolă

Decizia 2005/34/CE

 

 

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

9.

B3d

Peşte

Exploataţie

piscicolă

PIF

Constanţa

Sud

Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007, care transpune Directiva 96/23/CE, cu

amendamentele ulterioare

10.

B3e

Peşte

Exploataţie

piscicolă

PIF

Constanţa

Sud

Decizia 2004/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2003 de modificare a Deciziei 2002/657/CE în ceea ce priveşte stabilirea limitelor de performanţe minime cerute (LPMC) pentru anumite reziduuri din alimentele de origine animală”

           

14. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Lapte de bovine şi de la alte specii”, numerele curente 2 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Lapte de bovine şi de la alte specii

 

Nr.

crt.

Grupa de

substanţe

Matrice

Locul de

prelevare

Referenţial interpretare rezultate

2.

A6

Lapte materie primă

Exploataţie

Decizia 2003/181 /CE

 

 

5.

B2e

Lapte materie primă

Exploataţie

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare Regulamentul (CE) nr. 582/2009, cu amendamentele ulterioare”

 

15. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11, subsecţiunea „Ouă de găină/Ouă de prepeliţă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Ouă de găină şi de la alte specii de păsări

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A6

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Decizia 2003/181/CE

2.

B1

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare

3.

B2a

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare

4.

B2b

Ouă

Exploataţie

Centru colectare/Centru de ambalare

Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare

5.

B2c

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare

6.

B3a

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare

7.

B3b

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare

8.

B3f

Ouă

Exploataţie Centru colectare/ Centru de ambalare

Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare”

 

16. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Leporide”, numerele curente 1, 2, 3, 4, 5 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Leporide

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

2.

A2

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

3.

A3

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

4.

A4

Muşchi

Abator

Decizia 2005/34/CE

5.

A5

Ficat

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare

Decizia 2005/34/CE

 

 

14.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007, care transpune Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare”

 

17. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „Vânat de crescătorie”, numerele curente 1, 2, 3, 4, 5 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Vânat de crescătorie

 

Nr.

crt.

Grupa de substanţe

Matrice

Locul de prelevare

Referenţial interpretare rezultate

1.

A1

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

2.

A2

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

3.

A3

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

4.

A4

Ficat

Muşchi

Abator

Decizia 2005/34/CE

5.

A5

Ficat

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/22/CE, cu amendamentele ulterioare Decizia 2005/34/CE

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

14.

B3d

Ficat

Muşchi

Abator

Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 95/2007, care transpune Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare”

 

18. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „posturile de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor” şi „posturile de inspecţie la frontieră ale ANSVSA” se înlocuiesc cu sintagma „posturile de inspecţie la frontieră”.

19. În tot cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „din bugetul DSVSA, respectiv a posturilor de inspecţie la frontieră ale ANSVSA” se înlocuieşte cu sintagma „din bugetul DSVSA”.

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

 

Bucureşti, 22 august 2018.

Nr. 124.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017

 

Având în vedere referatul Direcţiei transport naval nr. 18.296/909 din data de 7.05.2018 privind publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017,

ţinând seama de prevederile regulii 1/1 paragraful 2 pct. 2 şi 4 din anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992,

luând în considerare prevederile art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 4 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se publică amendamentele la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 27 august 2018.

Nr. 1.290.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ

 

STCW.6/Circ.13

16 iunie 2017

 

Amendamente la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea

serviciului de cart (Codul STCW)

 

1 Comitetul de siguranţă maritimă, la a nouăzeci şi opta sesiune a sa (între 7 şi 16 iunie 2017), a adoptat următoarele amendamente la partea B din Codul STCW.

2 În secţiunea B-V/f, la sfârşitul titlului existent se adaugă o notă de subsol după cum urmează:

„Secţiunea B-V/f

 

Îndrumări privind instruirea şi experienţa pentru personalul care operează sistemele de poziţionare dinamică *


* Se face referire la MSC.1/Circ.738/Rev.2 privind Liniile directoare pentru instruirea operatorilor sistemului de poziţionare dinamică (DP) pentru instruirea şi experienţa personalului principal al DP.

 

3 Părţile la Convenţia STCW şi toate celelalte părţi interesate sunt invitate să ia notă de cele de mai sus şi să ia măsurile pe care le consideră adecvate.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor 1.6,1.23,11.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 325.628 din 17.07.2018,

în baza prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamente/or (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor 1,6,1.23, II.2, IV. 4 din Programul Operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 476 şi 476 bis din 23 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dănuţ Alexandru Potor,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2018.

Nr. 1.301.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind declasarea parţială a monumentului istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-l-s-B-17865 şi a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1’- 0; NM şi LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

Având în vedere Referatul nr. 4.306 din 15 Iunie 2018 a proiectului Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti, parte a monumentului istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-l-s-B-17865 şi a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1’- 0; NM şi LK(*),

în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c) coroborate cu art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se declasează din Lista monumentelor istorice, parţial, monumentul istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-l-s-B-17865 şi componentele sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1’- 0; NM şi LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv se declasează imobilul situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti.

Art. 2. - Se păstrează statutul de monument istoric pentru perimetrul în care se încadrează monumentul istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-l-s-B-17865 şi componentele sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1’- 0; NM şi LK(*), mai puţin pentru imobilul situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Alexandru Pugna,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 iunie 2018.

Nr. 2.528.