MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 august 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

749. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

750. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

751. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

752. - Decret privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit

 

753. - Decret privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 234 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

583. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

795/2.834/1.919. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

765. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EKO LEASING SOLUTIONS IFN - S.A.

 

801. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii LEGALCREDIT IFN - S.A.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă şi Medalia Virtutea Maritimă, cu modificările ulterioare,

cu prilejul Zilei Marinei Române, în semn de apreciere deosebită pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate, pentru operativitatea şi precizia dovedite în executarea misiunilor, aducându-şi contribuţia la promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului Forţelor Navale şi ale Armatei României,

Preşedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer, cu însemn de pace, pentru militari Drapelului de luptă al Statului Major al Forţelor Navale.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 749.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită a serviciilor pe care le-a adus instituţiei militare, a rezultatelor remarcabile obţinute în procesul de instruire şi a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn de pace, pentru militari domnului viceamiral Mîrşu Costică Alexandru.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 750.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. 2 lit. c), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă şi Medalia Virtutea Maritimă, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită a serviciilor pe care le-au adus instituţiei militare, a rezultatelor remarcabile obţinute în procesul de instruire şi a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer, cu însemn de pace, pentru militari domnului contraamiral de flotilă Căpăţână Nicolai Daniel.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari:

- domnului contraamiral de flotilă Condur Costache Ion;

- domnului comandor Pîrvu Gheorghe Petrică.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 751.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Naţionale Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere a serviciilor pe care le-a adus instituţiei militare, a rezultatelor remarcabile obţinute în procesul de instruire şi a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu însemn de pace, pentru militari domnului maistru militar principal Niţu Dumitru Ştefan.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 752.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicata, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă şi Medalia Virtutea Maritimă, cu modificările ulterioare,

pentru serviciile deosebite pe care le-au adus instituţiei militare, pentru rezultatele remarcabile obţinute în procesul de instruire şi înaltul profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa I, cu însemn de pace, pentru militari domnului maistru militar principal Crăciun Vasile Costel.

Art. 2. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a II-a, cu însemn de pace, pentru militari:

- domnului maistru militar principal Berei Atilla Ciobi-Sandu;

- domnului plutonier adjutant Stere Marin Gheorghe.

Art. 3. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn de pace, pentru militari domnului maistru militar principal Caraenache Ion Marian.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti. 13 august 2018.

Nr. 753.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 234

din 19 aprilie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Adriana Dumitriu în Dosarul nr. 22.363/4/2015 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.767D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care, în principal, pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, prin susţinerile formulate, se tinde la modificarea textului legal criticat, nefiind o veritabilă critică de neconstituţionalitate.

4. În susbsidiar solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile legale criticate nu sunt de natură a aduce atingere prevederilor constituţionale invocate, în condiţiile în care reglementarea de drept comun în această materie consacră posibilitatea obţinerii unei copii de pe notele grefierului şi a unei copii electronice a înregistrării şedinţei de judecată, precum şi posibilitatea corectării, chiar în şedinţa respectivă, a notelor de şedinţă după citirea lor, dar şi ulterior contestării, a completării sau rectificării lor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 5 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 22.363/4/2015, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Adriana Dumitriu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de restituire a cauţiunii achitate pentru suspendarea provizorie a executării silite.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât sunt imprevizibile şi lipsite de claritate, în lipsa unor specificaţii, enumerate, cu privire la modul de desfăşurarea a operaţiunii stabilite de text.

7. Se susţine că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale în măsura în care grefierul are obligaţia de a citi notele de şedinţă de îndată ce această cerere i-a fost adresată, va arăta părţii ce a scris, iar preşedinţii de complet sprijină efectiv operaţiunea de citire, asigurând solemnitatea şedinţei.

8. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate nu sunt de natură să aducă atingere prevederilor constituţionale invocate, în condiţiile în care reglementarea de drept comun în materie procesual civilă consacră posibilitatea obţinerii unei copii de pe notele grefierului şi a unei copii electronice a înregistrării şedinţei de judecată, precum şi posibilitatea corectării, chiar în şedinţa de judecată respectivă, a notelor de şedinţă, după citirea lor, dar şi, ulterior, a contestării şi, dacă este cazul, a completării/rectificării notelor de şedinţă, inclusiv pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată.

11. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât susţinerile autorului excepţiei tind la completarea textului legal, prin adăugirea unor drepturi şi obligaţii aferente operaţiunii descrise.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorii l-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 231 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Grefierul care participă la şedinţă este obligat să la note în legătură cu desfăşurarea procesului, care vor fi vizate de către preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor si. dacă este cazul, corectarea lor

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) în componenta referitoare la calitatea şi previzibilitatea legii şi ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autoarea acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, urmărind, în realitate, completarea textului criticat cu specificaţii referitoare la: momentul când se poate cere citirea de către părţi, persoana căreia i se adresează cererea de citire, dacă aceasta poate fi respinsă, stabilirea căii de atac, modul în care trebuie efectuată citirea sau momentul în care se realizează citirea. Aceste solicitări sunt rezultatul modului în care dispoziţiile legale criticate au fost aplicate de instanţa în faţa căreia a solicitat citirea notelor grefierului

17. Acceptarea unor astfel de critici ar transforma instanţa constituţională într-un legislator pozitiv, contrar prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie potrivit cărora „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.”. Având în vedere că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

18. Mai mult, Curtea reţine că o eventuală interpretare şi aplicare greşită a normei legale criticate la cazul de speţă nu pot constitui temei pentru constatarea acesteia ca fiind neconstituţională.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (1) teza a două din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Adriana Dumitriu în Dosarul nr. 22.363/4/2015 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c)-e) şi art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui bun imobil rezultat dintr-o investiţie pusă în funcţiune, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă transferul unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3

(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile retrocedate persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii, de către Serviciul Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune.

Art. 6, - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a regularizării şi restituirii către investitor în anul 2017 a unei sume plătite în cadrul unei lucrări de investiţii pusă în funcţiune.

Art. 7. - Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Răzvan Ionescu

 

Bucureşti, 2 august 2018.

Nr. 583.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204291

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credita

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publica de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Descrierea

tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

floarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/

concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Bacău

2017

273.072

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.248 din 14.12.2017

Administrare

2

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Bacău

2017

345.919

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.309 din 20.12.2017

Administrare

3

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Bacău

2013

101.974

Contract de donaţie nr. 280 din 11.02.2013

Administrare

4

-

8.19.01.

Imobil

Cabinet medical

 

 

Judeţul Bistriţa

2017

326.492

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.623 din 16.06.2017

Administrare

5

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Braşov

2017

701.100

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.541 din 19.12.2017

Administrare

6

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Braşov

2017

653.351

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.549 din 20.12.2017

Administrare

7

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Braşov

2017

417.549

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.569 din 21.12.2017

Administrare

8

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Cluj

2017

120.000

Contract de donaţie nr. 366 din 17.03.2017

Administrare

9

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Cluj

2017

416.483

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.521 din 19.12.2017

Administrare

10

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Cluj

2017

612.037

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.650 din 27.12.2017

Administrare

11

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Cluj

2017

728.458

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.523 din 19.12.2017

Administrare

12

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

463.487

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.251 din 22.12.2017

Administrare

13

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

912.513

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.250 din 22.12.2017

Administrare

14

-

8.19.01.

Imobil

Cabinet medical

 

 

Judeţul Covasna

2017

256.105

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.083 din 17.11.2017

Administrare

15

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Dolj

2017

505.416

Contract de vânzare-cumpărare nr. 46 din 22.12.2017

Administrare

16

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Dolj

2017

538.224

Contract de vânzare-cumpărare nr. 47 din 22.12.2017

Administrare

17

-

8.19.01.

Imobil

Cabinet medical

 

 

Judeţul Hunedoara

2017

294.091

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.862 din 29.11.2017

Administrare

18

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Iaşi

2017

420.812

Contract de vânzare-cumpărare nr. 14.530 din 19.12.2017

Administrare

19

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Iaşi

2017

450.303

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.600 din 15.12.2017

Administrare

20

-

8.19.01.

Imobil

Sediu

 

 

Judeţul Maramureş

2017

264.203

Contract de donaţie nr. 2.359 din 27.03.2017

Administrare

21

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Mureş

2017

333.388

Contract de vânzare-cumpărare nr. 378 din 21.12.2017

Administrare

22

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Mureş

2017

549.612

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.104 din 21.12.2017

Administrare

23

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Prahova

2017

312,098

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.583 din 22.12.2017

Administrare

24

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Prahova

2017

406.489

Contract de vânzare* cumpărare nr. 3.584 din 22.12.2017

Administrare

25

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Prahova

2017

524.686

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.585 din 22.12.2017

Administrare

26

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Timiş

2017

608.408

Contract de vânzare-cumpărare nr. 606 din 20.12.2017

Administrare

27

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Timiş

2017

378.005

Contract de vânzare-cumpărare nr. 608 din 20.12.2017

Administrare

28

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Timiş

2017

413.586

Contract de vânzare-cumpărare nr. 609 din 21.12.2017

Administrare

29

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2016

140.872

Contract de donaţie nr. 5.995 din 22.11.2016

Administrare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil rezultat dintr-o investiţie pusă în funcţiune care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii cu valoarea corespunzătoare cheltuielilor din fonduri publice efectuate

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal da credita

4204291

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei  -

Situaţia juridică

Baza legală

Administrare/

concesiune

-

8.19.01.

Imobil

Sediu

Parte de construcţie

 

Municipiul Bucureşti

2017

17.274.464

Hotărârea Guvernului nr. 241/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997;

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.103 din 26.05.2015;

Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 762.958 din 3 07 2017/1184806 din 12.06.2017

Administrare

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204291

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA S: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Baza legală

Administrară/

concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Alba

2017

74.100

Contract de donaţie nr. 2,300 din 29.08,2017

Administrare

2

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Albă

2017

333.990

Contract de donaţie nr. 1.327 din 22.09.2017

Administrare

3

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

98.138

Contract de donaţie nr. 1.865 din 20.06.2017

Administrare

4

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

75.667

Contract de donaţie nr. 1.864 din 20.06.2017

Administrare

5

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

83.265

Contract de donaţie nr. 1.275 din 12.05.2017

Administrare

6

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

70.526

Contract de donaţie nr. 1.276 din 12.05.2017

Administrare

7

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Constanţa

2017

141.960

Contract de donaţie nr. 1.106 din 3.05.2017

Administrare

8

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Cluj

2016

257.460

Contract de donaţie nr. 2.726 din 22.12.2016

Administrare

9

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Harghita

2017

140.785

Contract de donaţie nr. 708 din 26.05.2017

Administrare

10

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Iaşi

2017

125.000

Contract de donaţie nr. 1.968 din 26.06.2017

Administrare

11

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Vâlcea

1994

22.684

Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.532 din 4.11.1994

Administrare

12

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Judeţul Vâlcea

1998

60.045

Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.033 din 27.11.1998

Administrare

13

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2007

223.111

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.734 din 20.04.2007

Administrare

14

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2017

177.108

Contract de donaţie nr. 945 din 27.02,2017

Administrare

15

-

8,19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2017

98.602

Contract de donaţie nr. 1.032 din 27,07.2017

Administrare

16

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2017

132.768

Contract de donaţie nr. 1.409 din 6.10.2017

Administrare

17

-

8.19.01.

Imobil

Locuinţă de intervenţie

 

 

Municipiul Bucureşti

2017

165.913

Contract de donaţie nr. 1.481 din 20.10.2017

Administrare

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Numărul M.F.P./Codul de clasificare/ Denumirea bunului/ Anul dobândirii

Denumirea bunului şi adresa

Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei -

Valoarea de inventar care iese din domeniul public

- lei -

Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public

- lei -

Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului

Descrierea tehnică a bunului care iese din domeniul public

Ordonatorul/ Administratorul da la care se scoate bunul din

domeniul public al statului

1

105.511

(parţial)/

8.19.01./

Sediu/1956

Teren/

Judeţul Dolj

3.265.415

45.731

3.219.684

Sentinţa civilă nr. 66 din 23.01.2017 a Tribunalului Bucureşti, definitivă; Dispoziţia de restituire în natură nr. 72 din 22.06.2017 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă

Teren cu suprafaţa de 97,30 mp,

reprezentând cota de 22,840% deţinută de Serviciul Român de Informaţii din terenul în suprafaţă de 426 mp

Serviciul Român de Informaţii (CUI 4204291)

2

150.292

(parţial)/

8.19.01./

Sediu/1972

Sediu/

Judeţul Vâlcea

77.395.298

7.293.056

70.102.242

Sentinţa civilă nr. 361 din 17.06.2003 a Tribunalului Vâlcea, definitivă; Proces-verbal de punere în posesie nr. 1233831 din 6.04.2017

Teren cu suprafaţa de 68.086 mp (67.533,36 mp din măsurători)

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor la care se majorează valorile de Inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de Investiţii puse în funcţiune

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204291

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

1

105.936

8.19.01.

Sediu

Municipiul Bucureşti

69.985.358

Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 0040/1.302/4.124, 0040/1.302/4.125 şi 0040/1.302/4.126 din 8.03.2017

2

105.991

8.19.01.

Sediu

Municipiul Bucureşti

15.644.065

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.135 din 8.08.2017

3

144.742

8.19.01.

Sediu

Municipiul Bucureşti

50.292.110

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.022 din 25 01.2017

4

105.256

8.19.01.

Sediu

Judeţul Bacău

7.914.489

Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 0040/1.303/4.128 şi 0040/1.303/4.129 din 14.04.2017

5

105.436

8.19.01.

Sediu

Judeţul Constanţa

1.285.547

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.131 din 31.05,2017

6

114.270

8.19.01.

Sediu

Judeţul Constanţa

835.284

 

ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului la care se diminuează valoarea de inventar, ca urmare a regularizării şi restituirii către investitor în anul 2017 a unei sume plătite în cadrul unei lucrări de investiţii puse în funcţiune

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4204291

Serviciul Român de Informaţii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

CLASA 8: Bunuri publice de stat

GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

105.716

8.19.01.

Sediu

Judeţul Neamţ

6.044.772

Factura fiscală nr. 5900594670 din 14.07.2017 a Societăţii Comerciale Delgaz Grid - S.A.;

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.117 din 24.05.2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 795 din 27 iunie 2018

Nr. 2.834 din 8 august 2018

Nr. 1.919din 16 iulie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dănuţ Andruşcă

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Şos. Ploieşti-Târgovişte, km 8, judeţul Prahova

Cod unic de înregistrare RO 14361269

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

35.419

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35.409

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

10

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

33.917

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33.897

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

14.294

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

602

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16.990

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

16.264

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

14.293

 

 

 

C2

bonusuri

14

TT57T

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

352

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

374

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.012

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.502

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.501

 

1

 

Rezerve legale

25

82

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.419

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

142

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

781

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

255

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

555

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

638

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.617

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

1.200

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.617

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

300

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

290

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

4.525

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.677

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

124

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

124

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

958

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

35

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EKO LEASING SOLUTIONS IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulata de către Societatea EKO LEASING SOLUTIONS IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 1.000/17 din 5.03.2018, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii EKO LEASING SOLUTIONS IFN - S.A., cu sediul în Piteşti, bulevardul Ion C. Brătianu nr. 48-52, etaj 7, ap. 707A, judeţul Argeş, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J03/1644/2003, având codul unic de înregistrare 15978050, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-03-080103, la secţiunea h) - Leasing financiar.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 765.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii LEGALCREDIT IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către Societatea LEGALCREDIT IFN - S.A. prin Adresa înregistrată la Banca Naţională a României cu nr. 14.402 din 9.07.2018, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României cu nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin;

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute la Banca Naţională a României, a Societăţii LEGALCREDIT IFN - S.A., cu sediul în Constanţa. Strada Nehoiului nr. 4, parter, camera 1, judeţul Constanţa, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J13/93/2011, având codul unic de înregistrare 27925076, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-14-110270 din data de 7.11.2011, respectiv în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RS-PJR-14-110093 din data de 16.02.2018, la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 801.