MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 773/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Vineri, 29 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

65. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2016

 

66. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

 

70. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

71. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 

72. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

73. - Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune

 

74. - Hotărâre privind numirea unui membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului

 

75. - Hotărâre privind numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

 

DECRETE

 

876. - Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

 

877. - Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

 

878. - Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

879. - Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

880. - Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

881. - Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

696. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.061. - Ordin al ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

 

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

9. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului sănătății nr. 966/2017

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate și a Contului de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune

pe anul 2016

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) și ale art. 46 alin. (3) și (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se resping Raportul de activitate și Contul de execuție bugetară ale Societății Române de Televiziune pe anul 2016.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat Pi ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 65.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, și ale art. 20 alin. (1) și (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se desemnează în Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 septembrie 2017, membrii titulari și membrii supleanți prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

 

I. Membri titulari

II. Membri supleanți

Severin Georgică

Florea Ancuța Doina

Săraru Ruxandra Ileana

Zărescu Cristian

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae

Horăscu Ioan Laurențiu

Teodorescu Cristian-George

Popp Adriana

Muram Iulian Alexandru

Chiorean Ioan

Feldman Radu Alexandru

Ichim Laurențiu

Mitchievici Angelo-Nicolae

Vancu Mihai-Radu

Demeter András István

Románszki Zsuzsa

Pătlăgeanu Dragoș-Gabriel Țoghină Maria

Ilie Camelia-Tatiana

Moise Adrian Valentin

Bălăci Nicoleta Viorica

Basarabescu Gabriel George

Pușcaș Constantin

Manyura Milan Miroslav

Gheorghe Roxana Georgeta

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanențe a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul 5, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, Grupul parlamentar PNL, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Bode Lucian Nicolae, Grupul parlamentar PNL.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 70.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 11 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea

- domnul deputat Gherman Dumitru, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului lacomi Iulian;

- la punctul 16 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda

- doamna deputat Teiș Alina, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo;

- la punctul 20 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă

- domnul deputat Balint Liviu-Ioan, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Văcaru Alin Vasile, neafiliat;

- la punctul 27 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Letonia

- domnul deputat Gherman Dumitru, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei Coste Marina-Adelina;

- la punctul 28 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania

- domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului lacomi Iulian;

- la punctul 33 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos (Olanda)

- domnul deputat Todor Adrian, Grupul parlamentar PSD. o înlocuiește, în calitatea de membru, pe doamna deputat Gavriliță Bianca-Miruna, Grupul parlamentar PSD;

- la punctul 38 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

- doamna deputat Gilia Claudia, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo;

- la punctul 40 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia

- domnul deputat Petric Octavian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de președinte în locul domnului deputat Ponta Victor-Viorel, neafiliat;

- domnul deputat Balint Liviu-Ioan, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în calitatea de membru, pe domnul deputat Petric Octavian, Grupul parlamentar PSD;

- la punctul 43 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică și Populară

- doamna deputat Gilia Claudia, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei Coste Marina-Adelina;

- la punctul 49 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia

- domnul deputat Șova Lucian, Grupul parlamentar PSD, o înlocuiește, în calitatea de membru, pe doamna deputat Furtună Mirela, Grupul parlamentar PSD;

- la punctul 52 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Serbia

- doamna deputat Teiș Alina, Grupul parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru în locul domnului deputat Ponta Victor-Viorel, neafiliat;

- la punctul 56 - Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina

- domnul deputat Havrici Emanuel-Iuliu, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de secretar în locul domnului deputat Văcaru Alin Vasile, neafiliat;

- domnul deputat Mușoiu Ștefan, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în calitatea de membru, pe domnul deputat Havrici Emanuel-Iuliu, Grupul parlamentar PSD;

- la punctul 70 - Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite

- doamna deputat Presură Alexandra, Grupul parlamentar PSD, II înlocuiește, în funcția de secretar, pe domnul deputat Todor Adrian, Grupul parlamentar PSD;

- doamna deputat Gavriliță Bianca-Miruna, Grupul parlamentar PSD, o înlocuiește, în calitatea de membru, pe doamna deputat Presură Alexandra, Grupul parlamentar PSD;

- la punctul 73 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Guineea

- domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de secretar, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo;

- la punctul 79 - Grupul parlamentar de prietenie cu Malaezia

- domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Trușcă Constantin;

- la punctul 91 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului

- domnul deputat Gherman Dumitru, Grupul parlamentar PSD, este desemnat în funcția de vicepreședinte, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului lacomi Iulian;

- la punctul 93 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam

- doamna deputat Furtună Mirela, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuiește, în calitatea de membru, pe domnul deputat Șova Lucian, Grupul parlamentar PSD.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 71.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul 24, domnul deputat Steriu Valeriu-Andrei, Grupul parlamentar PMP, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Turcescu Robert-Nicolae, Grupul parlamentar PMP.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 72.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3) și ale art. 26 alin. (4) și având în vedere dispozițiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Doamna Doina Gradea se numește în funcția de director general interimar al Societății Române de Televiziune, începând cu data de 27 septembrie 2017, până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de administrație al Societății Române de Televiziune și a președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 2. - Directorul general interimar al Societății Române de Televiziune va exercita atribuțiile prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 73.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului

 

În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Manciu Cristiana Narcisa se numește în calitatea de membru supleant în Consiliul Național al Audiovizualului, la propunerea Președintelui României, pe locul devenit vacant prin demisia doamnei Bârsan Daniela, în completarea mandatului început la data de 9 februarie 2015.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat Pi ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 74.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (7) și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Severin Georgică se numește în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 75.

 

DECRETE

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 34 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 854/2017,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2017, domnul judecător Nicolaie Rotea, președinte, cu delegație, al Judecătoriei Balș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017,

Nr. 876.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin, (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 834/2017,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2017, doamna Maria Codrea, judecător la Tribunalul Maramureș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării,

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 877.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 803/2017,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Graure, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul teritorial Ploiești, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS\

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 878.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 851/2017,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2017, domnul Sorin Sava, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu, în prezent delegat în funcția de prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 879.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 813/2017,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2017, doamna Otilia Abram, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării,

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 880.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI\

 

DECRET

privind eliberarea din funcție a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 806/2017,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2017, doamna Nicoleta Florentina Baltă, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 881.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabilește ziua de duminică, 5 noiembrie 2017, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în circumscripțiile electorale prevăzute în anexa care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 2 octombrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Președintele Autorității Electorale Permanente,

Constantin-Florin Mîtulețu-Buică

 

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 696.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscripțiile electorale în care se organizează alegeri locale parțiale

 

I. Circumscripțiile electorale în care se organizează alegeri locale parțiale pentru primari:

 

Județul Arad

1. Comuna Bocsig

Județul Botoșani

2. Comuna Nicșeni

Județul Cluj

3. Comuna Călărași

Județul Constanța

4. Comuna Pantelimon

5. Comuna Bărăganu

Județul Gorj

6. Comuna Telești

Județul Hunedoara

7. Municipiul Deva

Județul lași

8. Comuna Balș

Județul Sibiu

9. Comuna Bârghiș

Județul Suceava

10, Comuna Drăgoiești

Județul Teleorman

11. Comuna Cervenia

12. Comuna Poeni

13. Comuna Salcia

Județul Timiș

14. Comuna Checea

Județul Vaslui

15. Comuna Oșești

Județul Vâlcea

16. Comuna Vlădești

 

II. Circumscripția electorală în care se organizează alegeri locale parțiale pentru consiliul local:

 

Județul Constanța 1. Comuna Mereni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. i) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcția minorități, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă și Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul educației naționale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

 

București, 26 septembrie 2017,

Nr. 5.061.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE-CADRU

privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie-cadru reglementează cadrul general în vederea asigurării omologării mijloacelor de învățământ de către Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în sistemul național de învățământ preuniversitar.

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii-cadru se definesc următorii termeni după cum urmează:

a) mijloacele de învățământ sunt un ansamblu de resurse materiale și instrumente didactice complementare, produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative ale procesului de învățământ. Având un anumit potențial pedagogic și funcții specifice, acestea facilitează dobândirea competențelor specifice de către elevi;

b) omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar reprezintă confirmarea îndeplinirii criteriilor necesare dobândirii de către preșcolari și elevi a competențelor specifice conform programelor școlare aprobate de MEN.

Art. 3. - Omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează prin decizia secretarului de stat cu atribuții în domeniu, în conformitate cu art. 94 alin. (2) lit. i) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta metodologie-cadru reglementează:

a) categoriile de mijloace de învățământ pentru care se solicită obținerea omologării în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar;

b) comisiile de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar și atribuțiile acestora;

c) criteriile pedagogice necesare pentru obținerea omologării în vederea utilizării mijloacelor de învățământ în sistemul de învățământ preuniversitar.

Art. 5. - (1) Solicitantul omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant autorizat, furnizor autorizat sau alte instituții recunoscute care au ca obiect de activitate învățământul/educația/formarea și colaborează cu cadre didactice și specialiști în domeniul în care se solicită omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar

(2) Pentru obținerea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar, prevăzută la alin. (1), solicitanții completează formularul din anexa nr. 2, care se depune la Registratura MEN.

 

CAPITOLUL II

Categorii de mijloace de învățământ. Generalități

 

Art. 6. - Mijloacele de învățământ pentru care se poate solicita omologarea în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar sunt clasificate în următoarele categorii:

a) materiale grafice: planșe, portrete, tablouri/postere, atlase, hărți, globuri pământești;

b) materiale audiovizuale: CD-uri, DVD-uri care cuprind înregistrări sonore, filme didactice, jocuri didactice;

c) programe informatice educaționale: interactive de predare-învățare-evaluare, de simulare, jocuri educative, platforme de învățare de tip e-learning;

d) aparate, truse de laborator, echipamente, incluziuni și preparate microscopice;

e) jocuri și jucării didactice;

f) mobilier școlar;

g) echipamente, instalații și aparatură sportivă.

Art. 7. - (1) Pentru omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar este necesar ca acestea să vizeze formarea la elevi a competențelor generale și a celor specifice, să corespundă cerințelor programelor școlare pentru curriculumul național obligatoriu și pentru curriculumul opțional și standardelor de realizare a fiecărui tip de mijloc de învățământ în parte.

(2) Pentru omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar este necesar ca acestea să respecte cerințele esențiale referitoare la protecția sănătății, securitatea utilizatorilor și protecția mediului, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 8. - (1) Pentru categoriile de mijloace de învățământ reglementate prin această metodologie-cadru, conformitatea produselor cu cerințele esențiale poate fi atestată prin:

a) declarația de conformitate întocmită de producător;

b) rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare sau de organisme de certificare alese de producător, conform procedurilor de evaluare;

c) marcajul de conformitate (Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015);

d) instrucțiuni, ghiduri de utilizare (după caz).

(2) Pentru obținerea omologării în vederea utilizării în sistemul de învățământ preuniversitar, în cazul aparatelor/ truselor de laborator/echipamentelor, mobilierului școlar și echipamentelor, instalațiilor și aparaturii sportive, dosarul va cuprinde, după caz, și alte documente:

a) fișa de prezentare a prototipului/modelului (mobilier, aparate, echipamente, instalații și aparatură sportivă);

b) principalele elemente/desene ale documentației de execuție prototip/model referitoare la construcția și funcționalitatea prototipului/modelului (echipamente, instalații și aparatură sportivă);

c) referat de experimentare (echipamente, instalații și aparatură sportivă și aparate);

d) avizul Ministerului Sănătății (mobilier școlar, jucării didactice);

e) avizul federației sportive de specialitate (echipamente, instalații și aparatură sportivă).

Art. 9. - Pentru evaluarea materialelor grafice, audiovizuale și a programelor informatice educaționale se va utiliza anexa nr. 1.

Art. 10. - Fiecărui mijloc de învățământ pentru care se solicită omologarea în vederea utilizării în sistemul de învățământ preuniversitar i se va atribui un titlu (denumire), conform datelor de identificare ale mijlocului de învățământ, prevăzute în anexa nr. 3

 

CAPITOLUL III

Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar

 

Art. 11. - Ministerul Educației Naționale organizează comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar.

Art. 12. - (1) în cadrul procesului de omologare a mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea comisiile de asigurare a omologării pe niveluri de învățământ/discipline/domenii de pregătire/activități educative.

(2) Comisiile de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar sunt constituite din următoarele categorii de personal: inspectori și specialiști din Ministerul Educației Naționale, Institutul de Științe ale Educației, de la inspectoratele școlare, precum și din cadre didactice care fac parte din comisiile naționale de specialitate sau alte cadre didactice cu experiență în domeniu, recomandate de reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art. 13. - Comisiile de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar pe discipline/domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ sunt constituite prin decizia secretarului de stat cu atribuții în domeniu.

Art. 14. - (1) Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar are următoarea componență:

a) președinte: reprezentant al Ministerului Educației Naționale;

b) vicepreședinte: reprezentant al Ministerului Educației Naționale;

c) 3 membri: cadre didactice care fac parte din comisiile naționale de specialitate, cadre didactice și/sau inspectori de specialitate din Inspectoratul Școlar al Municipiului București și/sau inspectoratele școlare județene;

d) secretar: reprezentant al Ministerului Educației Naționale.

(2) în cazul în care mijloacele de învățământ sunt elaborate în limba de predare a minorităților naționale, cei trei membri ai comisiei de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.

(3) Membrii comisiei de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar semnează un angajament, prevăzut în anexa nr. 4, prin care declară că nu se află în conflict de interese și nici în incompatibilitate cu statutul de membru.

Art. 15. - (1) Comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar are următoarele atribuții:

a) elaborează procedura de lucru a comisiei;

b) evaluează solicitările de omologare a mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar;

c) întocmește documentația de omologare în vederea utilizării mijloacelor de învățământ în sistemul de învățământ;

d) transmite rezoluția către solicitant.

(2) Cadrele didactice care fac parte din comisia de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar se selectează în baza unei proceduri elaborate de MEN.

Art. 16. - Membrii comisiilor de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar primesc, prin secretarul comisiei, adeverințe care specifică participarea și îndeplinirea atribuțiilor în cadrul comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

 

Art. 17. - Modalitatea de utilizare a mijloacelor de învățământ omologate de către unitățile de învățământ preuniversitar și folosirea lor în procesul instructiv-educativ se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Art. 18. - (1) Omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în unitățile de învățământ preuniversitar își încetează efectele, după caz, la momentul completării/revizuirii/ modificării curriculumului național corespunzător.

(2) Ministerul Educației Naționale elaborează o procedură prin care se stabilesc modalitatea de omologare a mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar și calendarul activităților. Înaintarea solicitărilor și verificarea criteriilor de conformitate a mijloacelor de învățământ în scopul utilizării acestora în învățământul preuniversitar se vor realiza pe tot parcursul anului școlar.

Art. 19. - Prevederile prezentei metodologii-cadru se duc la îndeplinire de către direcțiile generale din cadrul Ministerului Educației Naționale, Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile aflate în subordine sau coordonare.

Art. 20. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

 

ANEXA Nr.1

la metodologia-cadru

 

CRITERII DE CONFORMITATE

ale mijloacelor de învățământ

(materiale grafice, audiovizuale și programe informatice educaționale)

 

CRITERII DE CONFORMITATE

Conform/ Neconform

 

1. Mijlocul de învățământ are caracter etic, moral și nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

 

 

2. Mijlocul de învățământ conține informații care nu aduc atingere identității și valorilor naționale, nu conține elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naționalist-extremiste.

 

 

3. Utilizarea mijloacelor de învățământ facilitează activitățile desfășurate de profesor și elevi pentru dezvoltarea/dobândirea/formarea competențelor prevăzute de programa școlară, permițând înțelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea/extinderea conținuturilor.

 

 

4. Respectă corectitudinea științifică a conținuturilor, în acord cu programa/curriculumul, precum și formularea clară, completă și corectă a cerințelor activităților propuse.

 

 

5. Permite formarea de deprinderi și abilități corespunzătoare nivelului de învățământ/activităților educative/domeniului de pregătire în care se află elevii/preșcolarii.

 

 

6. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul critic și flexibil.

 

 

7. Conține teme care să permită transferul competențelor în contexte din viața cotidiană.

 

 

8. Materialul documentar și materialul grafic sunt variate și atractive.

 

 

9. Modul de exprimare este corect și coerent și se raportează la specificul disciplinei/disciplinelor ariilor curriculare.

 

 

10. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor și exigențelor didactice ale disciplinei/disciplinelor ariilor curriculare.

 

 

 

NOTĂ:

Pentru ca un mijloc de învățământ să fie omologat în vederea utilizării lui în sistemul de învățământ preuniversitar este necesar să îndeplinească minimum 9 criterii de conformitate.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologia-cadru

 

SOLICITARE

de omologare a mijlocului de învățământ în vederea utilizării în sistemul de învățământ preuniversitar

 

Subsemnatul(a), ................................. legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........... nr. ....................... în calitate de ....................................... al ....................................... cu sediul în .......................................

............................................................................................................................................

vă solicit omologarea mijlocului de învățământ (mijloacelor de învățământ) în vederea utilizării în sistemul de învățământ preuniversitar cu titlul/titlurile:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Menționez că documentele propuse spre omologare respectă curriculumul național în vigoare în conformitate cu prevederile legale.

 

Data

Semnătura

...........................

...........................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologia-cadru

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijlocului de învățământ

 

1. Denumirea mijlocului de învățământ1 .......................................................

2. Tipul2 .......................................................

3. Forma de prezentare3 .......................................................

4. Programe școlare suport4 .......................................................

5. Discipline la care poate fi aplicat5 .......................................................

6. Aria curriculară6 .......................................................

7. Clasele la care poate fi aplicat/Nivelul de vârstă7 .......................................................

8. Grupul-țintă la care poate fi aplicat8 .......................................................

9. Autorii și editura/producătorul/comerciantul9 .......................................................

Pentru aparate, truse de laborator și echipamente se va completa cu următoarele poziții:

10. Lista experimentelor care se realizează cu aparatul, trusa sau echipamentul respectiv10 .......................................................

11. Principalele caracteristici ale mijlocului de învățământ11 .......................................................

 

Data

Semnătura

...........................

...........................


1 Se va preciza titlul mijlocului de învățământ.

2 Se va preciza categoria din care face parte mijlocul de învățământ.

3 Se vor preciza suportul fizic al mijlocului de învățământ (hârtie, CD. DVD etc.) și stadiul de realizare a mijlocului de învățământ (machetă, prototip sau produs finit).

4 Se va/vor preciza programa sau programele-suport (în vigoare) care au stat la baza elaborării și realizării mijlocului de învățământ

5 Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor la care poate fi folosit mijlocul de învățământ.

6 Se va/vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat.

7 Se va preciza nivelul clasei/claselor sau vârsta copiilor din învățământul preșcolar.

8 Se vor face precizările referitoare la grupul-țintă, deoarece un mijloc de învățământ poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-țintă cum ar fi: preșcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstrații efectuate de profesor).

9 Se vor preciza numele autorilor și editurii/producătorului/comerciantului.

10 Cerințele pedagogice care rezultă din utilizarea mijlocului/mijloacelor de învățământ pentru a facilita dezvoltarea/dobândirea/formarea competențelor generale și specifice prevăzute de programa școlară în vigoare.

11 Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcționale și de exploatare ale materialului didactic.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologia-cadru

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a), ................................., domiciliat(ă) în ................................., posesor/posesoare al/a C.I./ B.I. seria ........... nr. ......................., eliberat(ă) de ................................., la data de ................................., codul numeric personal ................................., număr de telefon ................................., în calitate de membru al Comisiei de asigurare a omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar, denumită în continuare Comisie,

declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informații legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind omologarea mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar, informații de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfășor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educației Naționale (MEN),

Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.061/2017, respectând termenele stabilite, și mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activității desfășurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate ale mijloacelor de învățământ.

Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activității desfășurate și declar că am luat cunoștință de faptul că sunt obligat(ă) să păstrez confidențialitatea lucrărilor Comisiei până în momentul în care sunt făcute publice de către MEN.

Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii/producătorului/furnizorului a/al cărui mijloc de învățământ este evaluat de Comisie și nici dintre autorii/producătorii mijlocului de învățământ propus.

Declar că NU am participat la activități în vederea elaborării/proiectării/editării mijlocului de învățământ analizat, în calitate de referent științific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conținut științific.

În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declarații) din Codul penal. Sunt conștientă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecția informațiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura și gravitatea faptei.

 

Data

Semnătura

...........................

...........................

 

(numele, prenumele și semnătura)

 

ACTE ALE AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 20.09.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Orice persoană fizică poate să devină conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-FIN dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;

b) a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licență;

c) dispune de o bună reputație;

d) are pregătire profesională în soluționarea alternativă a litigiilor, atestată/certificată de către un organism legal abilitat în acest sens;

e) deține competențe profesionale în domeniul soluționării alternative a litigiilor și în domeniul în care își va desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital; dovada acestor competențe profesionale se face printr-un certificat de competențe emis de Institutul de Studii Financiare în urma examinării și/sau evaluării candidatului;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru alte infracțiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare, probată prin certificat de cazier judiciar;

g) nu a fost sancționată în ultimii 5 ani de A.S.F. cu retragerea aprobării/avizului pentru ocuparea funcției/poziției deținute;

h) nu este asociat sau acționar, nu desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/de colaborare, în cadrul societăților de asigurare și/sau de reasigurare, al societăților de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare, societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor;

i) nu este membru în organele de conducere ale asociațiilor sau al altor forme asociative care au ca scop protecția consumatorului;

j) a depus cererea de înscriere tip împreună cu toate documentele solicitate, conform prezentului alineat;

k) a fost validată, prin vot, de către Colegiul de coordonare, ca urmare a analizării documentelor ce au stat la baza cererii și susținerii interviului cu membrii Colegiului de coordonare, conform art. 7 alin. (4).

(2) înregistrarea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se realizează de către SAL-FIN, după aprobarea acestora de către Consiliul A.S.F., la propunerea Colegiului de coordonare, conform art. 9 alin. (1) lit. c).”

2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Registrul conciliatorilor se constituie conform prevederilor prezentului regulament.

(2) înscrierea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se face cu specificarea activității profesionale desfășurate de fiecare conciliator și a domeniului de competențe în care poate soluționa litigiile.

(3) încetarea calității de conciliator și radierea acestuia din Registrul conciliatorilor se fac în condițiile prevăzute la art. 14.

(4) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil și pe pagina de internet a SAL-FIN.

(5) Conciliatorii trebuie să fie independenți față de părțile în litigiu, să nu fie remunerați direct sau indirect de către acestea și să nu se afle într-o cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părțile în litigiu în cauzele în care au fost desemnați.

(6) Conciliatorii înscriși în Registrul conciliatorilor sunt obligați să urmeze, anual, o formă de pregătire profesională continuă agreată de Colegiul de coordonare SAL-FIN.

(7) Conciliatorul este incompatibil cu soluționarea unui litigiu, indiferent de procedura aleasă, dacă:

a) a pronunțat o hotărâre prin care s-a soluționat un alt litigiu dintre cele două părți;

b) a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecător, avocat, magistrat, asistent, mediator într-un litigiu purtat între cele două părți sau și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani în cadrul profesionistului parte în litigiu;

c) el, soțul, rudele sau afinii până la gradul II inclusiv au fost remunerați de una dintre părți în ultimii 2 ani;

d) este rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu consumatorul parte în litigiu;

e) el, soțul, rudele sau afinii săi până la gradul II inclusiv sunt asociați sau membri în organele de conducere executivă ale profesionistului parte în litigiu;

f) cunoaște sau ar fi trebuit să cunoască orice alte circumstanțe de natură a-i afecta independența și imparțialitatea.

(8) Colegiul de coordonare SAL-FIN poate solicita conciliatorilor informații și/sau documente relevante pentru a se asigura de integritatea și imparțialitatea acestora în cazurile administrate.

(9) Conciliatorii înscriși în Registrul conciliatorilor sunt obligați să informeze de îndată cu privire la apariția oricărei stări de incompatibilitate sau conflict de interese și să mențină condițiile prevăzute la art. 12 pe toată durata înscrierii în Registrul SAL-FIN.

(10) Conciliatorii înscriși în Registrul conciliatorilor sunt recuzați în condițiile prevăzute la alin. (7) și (9) și potrivit dispozițiilor cuprinse în procedurile SAL adoptate de Colegiul de coordonare.”

Art. II. - (1) Conciliatorii înregistrați în Registrul conciliatorilor sunt obligați ca în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament să se conformeze prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) și h) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările aduse prin prezentul regulament, fără a mai achita taxa de reînscriere.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), conciliatorii sunt radiați din Registrul conciliatorilor și li se va restitui taxa de înscriere achitată doar în cazul în care nu au soluționat niciun litigiu până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.

 

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

 

București, 22 septembrie 2017.

Nr. 9.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 966/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 5 septembrie 2017, se fac următoarele rectificări:

- în anexă, la poziția „Membri”, în loc de: „- prof. dr. farm. Elena Chiriț㔠se va citi: „- prof. dr. farm. Ileana Cornelia Chiriț㔠și în loc de: „- prof. dr. Aurel Ardelean” se va citi: „.- acad. prof. dr. Aurel Ardelean”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.