MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 711/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 711         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

87. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

60. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

61. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

62. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

63. - Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat

 

64. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.629. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat

 

4.631. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, respectiv nivelul „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al PSD

2. Manda Iulian-Claudiu - Grupul parlamentar al PSD

3. Popa Cornel - Grupul parlamentar al PNL

4. Goţiu Remus Mihai - Grupul parlamentar al USR

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Oprea Ştefan-Radu - Grupul parlamentar al PSD

2. Pavel Marian - Grupul parlamentar al PSD

3. Vela Ion-Marcel - Grupul parlamentar al PNL

4. Ganea Ion - Grupul parlamentar al PMP

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Federovici Doina-Elena - Grupul parlamentar al PSD

2. Stănescu Paul - Grupul parlamentar al PSD

3. Popa Ion - Grupul parlamentar al PNL

4. Tánczos Barna - Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 87.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere faptul ca, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului Truşcă Constantin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi, ca urmare a demisiei, începând cu data de 17 iulie 2017, data înscrisă în demisie,

în baza art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 235 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul deputat Truşcă Constantin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2017. cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 60.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, ca urmare a demisiei, începând cu data de 4 iulie 2017, data înscrisă în demisie,

în baza art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 235 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul deputat Badea Leonardo, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 61.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 1 septembrie 2017, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al doamnei Coste Marina-Adelina, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, ca urmare a decesului la data de 13 august 2017, data înscrisă în certificatul de deces seria D.10 nr. 067705 din 14 august 2017,

în baza art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 235 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de doamna Coste Marina-Adelina, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 62.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui loc de deputat

 

Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului lacomi Iulian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, ca urmare a demisiei, începând cu data de 7 iulie 2017, data înscrisă în demisie,

în baza art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 235 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul deputat lacomi Iulian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 63.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Florin Iordache Grupul parlamentar al PSD

Carmen-Ileana Mihălcescu Grupul parlamentar al PSD

Petru-Gabriel Vlase Grupul parlamentar al PSD

Ben-Oni Ardelean Grupul parlamentar al PNL

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Ioana Bran Grupul parlamentar al PSD

Georgian Pop Grupul parlamentar al PSD

Cristian Buican Grupul parlamentar al PNL

Liviu-Ionuţ Moşteanu Grupul parlamentar al USR

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Mircea-Gheorghe Drăghici Grupul parlamentar al PSD

Seres Denes Grupul parlamentar UDMR

Andrei-Dominic Gerea Grupul parlamentar ALDE

Dragoş-Gabriel Zisopol  Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 64.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.187/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Promovarea Valorilor Autentice din municipiul Râmnicu Sărat pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu”, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, Strada Toamnei nr. 4, judeţul Buzău, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Autentice din municipiul Râmnicu Sărat, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Colegiul „Nicolae Păulescu” din municipiul Râmnicu Sărat, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin Intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.629.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.187/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, respectiv nivelul „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9*18/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare.

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.198/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „gimnazial”, nivelul „liceal”, profilul „umanist”, specializările „filologie”, „ştiinţe sociale”, profilul „servicii”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea profesională „tehnician în turism”, profilul „resurse naturale şi protecţia mediului”, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician analize produse alimentare”, domeniul „agricultură”, calificările profesionale „tehnician în agricultură ecologică”, „tehnician în agroturism”, profilul „teologic”, calificările profesionale „preot”, „ghid turism religios”, profilul „sportiv”, calificarea profesională „instructor sportiv”, nivelul „postliceal”, domeniul „agricultură”, calificarea profesională „tehnician cadastru funciar-topograf, domeniul „industrie alimentară”, calificarea profesională „tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare”, domeniul „protecţia mediului”, calificarea profesională „tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului”, domeniul „servicii”, calificarea profesională „detectiv particular”, domeniul „turism şi alimentaţie”, calificările profesionale „agent de turism-ghid”, „asistent manager unităţi hoteliere”, „tehnician nutriţionist”, „organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii”, domeniul „producţie media”, calificările profesionale „designer pentru publicitate”, „redactor pentru publicitate”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical de radiologie”, „asistent medical de laborator”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din municipiul Piteşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3 conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „umanist”, specializarea „ştiinţe sociale”, limba de predare „română”, forma de învăţământ„cu frecvenţă (zi)/cu frecvenţă (redusă)”, respectiv nivelul „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistentă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical general ist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, CU sediul în municipiul Piteşti, Bulevardul Republicii nr. 226, judeţul Argeş, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din Piteşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „ştiinţe sociale”, nivelul „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal”, specializarea „ştiinţe sociale”, nivelul „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, acreditate, în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din Piteşti.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din Piteşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Asociaţia Româno-Franceză „Argessis” din Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” din Piteşti, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.631.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.198/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.