MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 156/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 2 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Hotărâre pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

72. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

76. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

77. - Hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

78. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

735. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

 

3.367. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş, înscris la poziţia cu nr. M.F.P. 147538.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş.

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. - Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 449/2011)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş

 

Nr. M.F.P.

Persoana juridică care administrează imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventar

Valoarea de inventar (lei)

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

147.532

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Mureş

CUI 4323055

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş

C.U.I. 23143514

Platformă gunoi

Construcţie beton

454

Municipiul Târgu Mureş,

Str. Insulei nr. 2,

judeţul Mureş

147.533

Depozit carburanţi

Cărămidă acoperită cu ţiglă

21

147.534

Depozit zgură

Lemn acoperit cu ţiglă

10

147.535

Corp de legătură

Cărămidă acoperită cu ţiglă

239

147.536

împrejmuire laterală

Teren joc, împrejmuire stadion

69.566

147.537

Centrală

Construcţie beton

23.905

147.539

Panou tub oţel

Set compus din 12 buc.

465

147.540

Panou tub oţel

Set compus din 8 buc.

218

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru anumite părţi din acestea, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru anumite părţi din acesta, în condiţiile legii

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare a imobilului la care s-a transmis imobilul

Adresa

imobilului

Caracteristici tehnice ale părţii care se transferă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Nr. MFP pentru partea de imobil care îşi schimbă unitatea de administrare

37657

(parţial)

8.19.01

45-44

Ministerul Afacerilor interne - UM 0520 Timişoara

Cod unic de identificare (CUI) 4358096

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0805 Timişoara

Cod unic de identificare (CUI) 34560827

Judeţul Timiş

Teren în suprafaţă de 3.037 mp (cotă-parte de 13,598%)

CF 443551

765.293,63

Se va atribui

de către MFP.

Pavilion 45-44-04 Sc = 1.296 mp Sd = 2.592 mp

2.580.169,93

Pavilion 45-44-13 Sc = 106,53 mp Sd = 106,53 mp

170.503,30

Pavilion 45-44 - depozit combustibil solid Sc = 127 mp; Sd = 127 mp

16.122,60

101501

(parţial)

8.19.01

45-45

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timişoara

Cod unic de identificare (CUI) 4358096

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0805 Timişoara

Cod unic de identificare (CUI) 34560827

Teren în suprafaţă de 5.640 mp (cotă-parte de 10,291%)

CF 419203

1.421.223,60

Se va atribui

de către MFP.

Pavilion” 45-4S-03 Sc = 329 mp Sd = 329 mp

228.473,90

Pavilion 45-45-05 Sc = 257 mp Sd - 257 mp

100.068,49

Pavilion 45-45-06 Sc = 134 mp Sd = 134 mp

30.624,62

Pavilion 45-45-12 Sc = 144 mp Sd = 144 mp

24.931,64

Pavilion 45-45-22 Sc = 305 mp Sd = 305 mp

98.768,69

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii şi amenajări aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 76.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a cărui situaţie se actualizează

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(actualizată)

- lei -

105182

8.19.01

49-336

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Judeţul Maramureş

165.577,2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a părţilor care ies din domeniul public

(lei)

105182

parţial

8.19.01

Imobil

49-336

Câmpulung la Tisa, judeţul Maramureş

CF nr. 50441

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

„grajd” Sc = 69 mp

„bordei zarzavat” Sc = 54 mp

„padoc porci” Sc = 23 mp

„şopron lemne” Sc = 32 mp

„padoc câini” Sc = 6 mp

„garaj auto” Sc = 163 mp

„magazie muniţie” Sc = 10 mp

„filigorie” Sc = 11 mp

„pilon antenă” Sc = 1 mp

„împrejmuire beton” Sc = 40 m

„împrejmuire sârmă” Sc = 222 m

58.615,28

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei construcţii aflate În administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 77.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău care trece din domeniul public al statului În domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Nr. de înregistrare al imobilului la M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul şi CUI

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor

Valoare totală a bunului imobil

(lei)

Valoarea părţii bunului care iese din domeniul public

(lei)

Valoarea părţii bunului care rămâne

(lei)

101.061

(parţial)

8.19.01

45-50

Bacău,

Judeţul Bacău

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0836 Bacău

C.U.I. 4278590 CF 81327

Pavilion

45-50-17

15.573.868,23

71.138,55

15.502.729,68

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 78.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, a cărui situaţie se actualizează

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(actualizată)

- lei -

112516

8.19.01

15-39

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

CUI 4279790

Judeţul Dâmboviţa

12.953.793,52

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Număr de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a părţilor care ies din domeniul public

(lei)

112516

parţial

8.19.01

Imobil

15-39

Municipiul Târgovişte, bulevardul Regele Carol I nr. 64,

judeţul Dâmboviţa

CF nr. 78164

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

CUI 4279790

C12 = bloc alimentar militari în termen (Sc = 163 mp)

235.187,38

C13 = bucătărie (Sc = 35 mp)

C15 - depozit (Sc = 28 mp)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALA A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

 

Având în vedere dispoziţiile art. 22, 23 şi 26-28 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8-11 şi art. 13-18, 250, 251 şi 254 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, 12 şi 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, art. 24-^-27, art. 29-48 şi art. 52 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv ale art. 55 lit. (e) şi (f), art. 56 alin. (3) şi (4), art. 57 alin. (3), (4) şi (5), art. 58-72 şi art. 108-111 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit unional/comun,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.003/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 21 decembrie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 14 februarie 2017.

Nr. 735.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către Direcţia Generală a Vămilor a utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi de autorizare a utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană.

Art. 2. - În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înţelege:

a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

d) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;

e) Convenţia privind regimul de tranzit comun - Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,

 

CAPITOLUL II

Autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

 

Art. 3. - (1) Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se acordă operatorilor economici, la cerere, În condiţiile prevăzute la art. 24, 25, 29 şi 30 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 57 alin. (4) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

(2) în aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. c) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, se consideră că un titular utilizează frecvent regimul de tranzit unional/comun în situaţia în care efectuează/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit unional/comun într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. d) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv ale art. 57 alin. (4) lit. (d) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, autorizaţia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi.

Art. 4. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine următoarele informaţii:

a) denumirea întreprinderii feroviare şi sediul social al acesteia, numărul de telefon/fax şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării acesteia;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal întreprinderea feroviară: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon/fax şi e-mail;

e) datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a întreprinderii feroviare operatorului economic;

f) biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit unional/comun;

g) numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz.

(2) Cererea se transmite în format letric la registratura Direcţiei Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal întreprinderea feroviară în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) copia licenţei de transport feroviar;

e) copia certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;

f) document conţinând datele privind centrul sau centrele contabile (adresa, număr de telefon/fax, persoane de contact);

g) document care atestă că întreprinderea feroviară este membru al Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate;

h) declaraţie-angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;

i) specimene ale scrisorilor de trăsură CIM, scrisorilor de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisorilor de trăsură combinate CIM/SMGS.

(3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Art. 5. - (1) în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), Direcţia Generală a Vămilor stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.

(2) Direcţia Generală a Vămilor acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 6. - (1) Autorizaţia se eliberează de către Direcţia Generală a Vămilor, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.

(2) Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor. Numărul autorizaţiei se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de Direcţia Generală a Vămilor.

Art. 7. - (1) Direcţia Generală a Vămilor suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizaţia în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 şi 28 din Codul vamal al Uniunii, la art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, respectiv la art. 65 alin. (2) şi (3) şi art. 67-69 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

(2) în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, Direcţia Generală a Vămilor comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii.

(3) Operatorul economic îşi poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(4) împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie şi pe baza unul manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

 

Art. 8. - (1) Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se acordă, la cerere, companiei aeriene, în condiţiile prevăzute la art. 24, 26, 27, 29 şi 46 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv la art. 55 lit. (e), art. 57-72 şi 108-111 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun.

(2) Prevederile art. 3 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător, în aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 27 alin. (1) lit. c) şi d) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Art. 9. - (1) Cererea de autorizare se întocmeşte în scris de către compania aeriană şi conţine următoarele date:

a) denumirea companiei aeriene şi sediul social al acesteia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz;

e) datele de identificare ale persoanei care angajează legal compania aeriană: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon/fax şi e-mail;

f) datele de identificare ale persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a operatorului economic;

g) datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere;

h) aeroporturile şi birourile de plecare şi de destinaţie unde mărfurile se plasează/sosesc sub regim de tranzit unional/comun.

(2) Cererea se transmite în format letric la registratura Direcţiei Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente;

a) certificatul de înregistrare a companiei aeriene, în copie;

b) actul constitutiv al companiei aeriene, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal compania aeriană în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) licenţa de transport aerian, în copie;

e) modelul manifestului aerian pe suport hârtie sau în format electronic, după caz;

f) document conţinând datele privind locaţiile unde compania aeriană păstrează evidenţele privind operaţiunile de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană (adresă, număr telefon/fax, persoane de contact);

g) declaraţie-angajament, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;

h) documente doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 27 alin (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 (numai pentru autorizaţia de utilizare a regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic).

(3) Prevederile alin. (2) lit. c) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 29 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Art. 10. - (1) Prevederile art. 5-7 se aplică în mod corespunzător.

(2) în aplicarea art. 46 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv art. 108 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, o copie certificată a autorizaţiei se transmite de către compania aeriană fiecărui birou vamal din aeroporturile menţionate în autorizaţie.

(3) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 11. - Autorizaţiile pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi autorizaţiile pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun pentru mărfurile transportate pe calea aerului (nivel 1/nivel 2) acordate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice rămân valabile până la expirarea termenelor prevăzute la art. 250 şi 251 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Art. 12. - Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, Regulamentului delegat (UE) 2016/341 şi Convenţiei privind regimul de tranzit comun.

Art. 13 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

 

Societatea .........................................., CUI .........................................., cu sediul în .........................................., reprezentată de .........................................., în calitate de .........................................., membră a Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate, având codul .........................................., deţinătoare a Licenţei de transport pe calea ferată nr. .........................................., pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată prevăzut la art. 24 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv la art. 55 lit. (f) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, depune următorul angajament în faţa autorităţii vamale:

- îşi asumă toate responsabilităţile în calitate de titular al regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoţite de o scrisoare de trăsură CIM, o scrisoare de trăsură CIM pentru transport combinat sau o scrisoare de trăsură combinată CIM/SMGS;

- se angajează să nu utilizeze alte scrisori de trăsură CIM, scrisori de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisori de trăsură combinată CIM/SMGS decât cele conforme reglementărilor internaţionale feroviare şi să informeze autoritatea vamală despre proiectul de modificare a acestor scrisori de trăsură;

- să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracţiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit unional/comun;

- să pună la dispoziţia autorităţii vamale toate documentele în vederea efectuării controalelor periodice în centrul contabil;

- să achite la cererea autorităţii vamale cuantumul datoriei vamale şi al altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parţială a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate.

Numele şi prenumele persoanei care reprezintă legal societatea ..........................................

Funcţia ................................................

Semnătura ..........................................

Data ....................................................

Locul ..................................................

 

ANFXA Nr. 2

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Vămilor

 

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată nr. ...................

 

În baza prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv ale art. 55 lit. (f) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006,

Societatea .........................................., CUI .........................................., cu sediul în ..........................................,  este autorizată să utilizeze regimul de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

Prezenta autorizaţie este valabilă în toate birourile vamale cu activitate feroviară.

Modificările aduse autorizaţiei se menţionează în formularul prevăzut în anexa la prezenta autorizaţie.

 

..............................................................................................................................................................

(funcţia, numele, semnătura directorului general şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor)

 

 

ANEXA

la Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată nr. ...........

 

MODIFICARE

Data modificării autorizaţiei

Tipul modificării

Semnătura conducătorului şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

 

Societatea .........................................., CUI .........................................., cu sediul în .........................................., reprezentată de  .........................................., în calitate de deţinătoare a Licenţei de transport pe cale aeriană nr. .........................................., pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie şi pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană prevăzut la art. 24 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, respectiv art. 55 lit. (e) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, depune următorul angajament în faţa autorităţii vamale:

- îşi asumă toate responsabilităţile în calitate de titular al regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile pe care le acceptă la transport însoţite de manifestul aerian;

- să informeze autoritatea vamală în legătură cu orice infracţiune sau neregulă constatată cu privire la derularea operaţiunilor de tranzit unional/comun;

- să pună la dispoziţia autorităţii vamale toate evidenţele deţinute în vederea efectuării controalelor ulterioare;

- să achite la cererea autorităţii vamale cuantumul datoriei vamale şi al altor taxe devenite exigibile, în caz de neexecutare totală sau parţială a angajamentelor luate în calitate de titular al operaţiunilor de tranzit şi de beneficiar al procedurii simplificate.

Numele şi prenumele persoanei care reprezintă legal societatea ..........................................

Funcţia ................................................

Semnătura ..........................................

Data ....................................................

Locul ..................................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală a Vămilor

 

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană (pe suport hârtie şi pe baza unui manifest electronic) nr. ...........

 

1. Obiectul autorizaţiei

Compania aeriană .........................................., cu sediul în ............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

este prin prezenta autorizată, sub rezerva unei posibile revocări în orice moment, să utilizeze regimul de tranzit unional/comun conform art. 26 şi 27 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei şi art. 55 lit. (e) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006.

2. Scopul

Utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie sau pe baza manifestului electronic acoperă transportul tuturor mărfurilor efectuate pe cale aeriană, de către Compania .........................................., între aeroporturile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie.

3. Documente necesare transportului

În cazul în care este utilizat regimul de tranzit unional/comun, manifestul care conţine informaţiile prevăzute 1h apendicele 3 din anexa 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională ţine loc de declaraţie de tranzit unional/comun, cu condiţia să conţină menţiunile indicate în art. 47 şi 52 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv art. 109 şi art. 111 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Procedura la aeroportul de încărcare (biroul vamal de plecare):

Compania aeriană consemnează statutul T1, T2*. TF, C (echivalentul documentului T2L) sau X tuturor transporturilor în evidenţele sale comerciale şi indică pe manifest statutul fiecărui transport, cu excepţia cazului când acesta poartă menţiunea „consolidare” (eventual sub o formă prescurtată) pentru transporturile în grupaj.

În cazul în care un transport a fost deja plasat sub un regim de tranzit, compania aeriană înscrie codul TD (semnificând document de tranzit) pe manifest. În acest caz tipul, numărul, data şi biroul de plecare din declaraţia de tranzit utilizată trebuie să figureze pe scrisoarea de transport aerian corespondentă.

Identificarea transporturilor va fi asigurată prin mijloace de etichetare aplicate de către compania aeriană pe fiecare transport, conţinând numărul scrisorii de transport aerian; dacă un transport constituie o unitate de încărcare, numărul unităţii de încărcare trebuie indicat.

În acord cu art. 34 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun/art. 297 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, termenul-limită pentru prezentarea mărfurilor la biroul vamal de destinaţie este de ................................. .

Înregistrarea numărului manifestului/declaraţiei de tranzit va cuprinde cel puţin numărul zborului indicat pe manifest şi data zborului.

Compania aeriană care transportă mărfurile înscrise în manifest devine titular al regimului de tranzit pentru aceste operaţiuni de transport.

Compania aeriană va prezenta, în cazul în care se solicită, o copie pe suport hârtie a manifestului electronic autorităţii competente de pe aeroportul de plecare, în situaţia în care acest lucru nu se efectuează pe parcursul schimbului de informaţii, în scopul controlului, toate scrisorile de transport referitoare la transporturile înscrise pe manifest trebuie să fie făcute disponibile autorităţilor competente.

5.1. Procedura la biroul de descărcare (biroul de destinaţie), în situaţia utilizării manifestului pe suport hârtie:

Un exemplar al manifestului trebuie prezentat autorităţilor vamale de pe aeroportul de destinaţie.

Autorităţile vamale de pe fiecare aeroport de destinaţie transmit lunar către autorităţile vamale ale fiecărui aeroport de plecare, după autentificare, lista întocmită de companiile aeriene cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente.

Descrierea fiecărui manifest din această listă cuprinde următoarele informaţii:

a) numărul de referinţă al manifestului;

b) sigla de identificare ca declaraţie de tranzit în conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/341, respectiv art. 109 alin. (1) lit. a) şi b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun;

c) numele (eventual abreviat) al companiei aeriene care a transportat mărfurile;

d) numărul zborului;

e) data zborului.

5.2. Procedura la biroul de descărcare (biroul de destinaţie), în situaţia utilizării manifestului electronic

Manifestul electronic prezentat la biroul de încărcare şi transmis prin sistemul de schimb de date trebuie să devină manifestul electronic al aeroportului de descărcare

Procedura simplificată pe baza manifestului electronic se consideră încheiată de îndată ce datele din manifestul electronic sunt disponibile autorităţilor competente de pe aeroportul de descărcare şi transporturile înscrise în manifest sunt prezentate acestor autorităţi.

O copie a manifestului electronic va fi prezentată la solicitarea autorităţilor competente ale aeroportului de descărcare, dacă acest lucru nu se efectuează în timpul schimbului de date propriu-zis; autorităţile competente pot, în scopul controlului, să solicite toate scrisorile de transport corespunzătoare transporturilor înscrise pe manifeste.

6. Nereguli/Discrepanţe

Compania aeriană notifică autorităţilor vamale orice neregulă sau discrepanţă constatată. Ea este de asemenea obligată să contribuie la clarificarea şi înlăturarea neregulilor sau discrepanţelor constatate de autorităţile competente din aeroporturile de încărcare şi de descărcare.

Autorităţile vamale din aeroportul de destinaţie notifică, îndată ce este posibil, orice neregulă sau discrepanţă autorităţilor vamale din aeroportul de plecare, precum şi autorităţii emitente a autorizaţiei.

7. Responsabilităţile companiei aeriene

Compania aeriană .........................................., este obligată să informeze înainte birourile vamale din incinta aeroporturilor internaţionale

despre intenţia sa de a recurge la procedura simplificată de tranzit.

Compania aeriană  trebuie, de asemenea:

- să prezinte o copie certificată conformă a autorizaţiei, autorităţilor vamale din fiecare aeroport unde îşi desfăşoară activitatea;

- să păstreze arhivele care permit autorităţilor competente să verifice operaţiunile la plecare şi la destinaţie;

- să pună toate evidenţele la dispoziţia autorităţilor vamale şi să se angajeze în faţa autorităţilor vamale că va îndeplini obligaţiile ce îi revin şi va contribui la înlăturarea oricărei nereguli sau discrepanţe.

8. Dispoziţii finale

Prezenta autorizaţie este valabilă fără a prejudicia efectuarea formalităţilor, la plecare şi la sosire, care îi revin companiei aeriene în ţările de plecare şi de destinaţie.

La prezenta autorizaţie se anexează modelul manifestului aerian.

Modificările aduse autorizaţiei se menţionează în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta autorizaţie.

Autorizaţia intră în vigoare la: ....................................

 

..............................................................................................................................................................

(funcţia, numele, semnătura directorului general şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor)

 

* Se aplică în cazul tranzitului comun.

 

ANEXA Nr. 1

la Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie/pe baza manifestului electronic pentru mărfurile transportate pe calea aeriană nr. ..............

 

Nr. crt.

Ţară

Aeroport

Birou vamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listă actualizată la data de: ..........................................,

 

..............................................................................................................................................................

(funcţia, numele, semnătura directorului general şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor)

 

ANEXA Nr. 2

la Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie/pe baza manifestului electronic pentru mărfurile transportate pe calea aeriană nr. ...............

 

MODIFICARE

Data modificării autorizaţiei

Tipul modificării

Semnătura conducătorului şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

 

În baza prevederilor art. 242 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop dezvoltarea competenţelor, cunoştinţelor şi expertizei individuale şi se realizează ca dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Ansamblul activităţilor de formare continuă cuprinde:

a) programe de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, inclusiv cercuri psihopedagogie, inspecţii speciale şi interasistenţe la clasă;

b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;

c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I; gradele didactice pot fi obţinute la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator,

d) programe de conversie profesională;

e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă;

f) sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe, ateliere, seminare în domeniul educaţional;

g) programe de schimburi de experienţă în reţele de educaţie naţionale şi internaţionale.”

3. La articolul 37 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul conţinut:

„c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratele şcolare sau un cadru didactic metodist, cu delegaţie, cu specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică, precum şi gradul didactic I în învăţământul preuniversitar.”

4. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:

„(2) Inspecţia specială se susţine la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu sau la una dintre disciplinele pe care candidatul cu specializarea respectivă le poate preda conform Centralizatorului şi pe care are încadrare.”

5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar care a obţinut titlul ştiinţific de doctor şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 242* alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I în domeniul ştiinţific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competenţelor certificate prin diplomă de licenţă/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul ştiinţelor educaţiei, în următoarele condiţii:

a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ;

b) a obţinut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;

c) în anul şcolar premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul «foarte bine».”

6. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) în stabilirea vechimii efective la catedră necesară pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se vor avea în vedere următoarele:

a) condiţiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;

b) cadrele didactice încadrate în învăţământul particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesară pentru obţinerea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea de învăţământ respectivă, conform legislaţiei în vigoare;

c) perioada de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului nu se consideră vechime la catedră;

d) perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră;

e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea definitivării în învăţământ. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4.”

7. La articolul 42 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) Adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de vechime prevăzute la alin (1) lit. a).”

8. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere, inclusiv cele de vechime, şi supune spre aprobare consiliului de administraţie.”

9. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat, pentru fiecare candidat, însoţite de documentele menţionate la art. 42 alin. (2) lit. b)-k).”

10. La articolul 43 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabilă 6 luni, iar, la propunerea obiectiv întemeiată şi argumentată a centrelor de perfecţionare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba o prelungire de încă două luni.

(7) în situaţia în care centrul de perfecţionare nu programează inspecţia specială în perioada de valabilitate a aprobării comisiei sau candidatul nu efectuează inspecţia specială, candidatul pierde dreptul de obţinere a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor prin demersul iniţiat şi trebuie să reia toate etapele.”

11. La articolul 44, alineatele (8), (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(8) Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi şi pot relua procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor în anul şcolar următor.

..........................................................................................................................................

(10) După transmiterea de către centrele de perfecţionare a raportului de inspecţie specială consemnat în registrul de procese-verbale al unităţii şcolare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat inspecţia, Ministerul Educaţiei Naţionale finalizează procedura de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor prin emiterea ordinului ministrului.

..........................................................................................................................................

 (12) Ordinul ministrului educaţiei naţionale se transmite titularului de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti în exemplar original. Ministerul Educaţiei Naţionale informează centrele de perfecţionare cu privire la emiterea ordinului ministrului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor.”

Art. II. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 3.367.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.