MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 394/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

113. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România

 

496. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România

 

114. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

 

497. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 158 din 14 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

356. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

428. - Decizie privind numirea doamnei Anişoara-Geanina Ojog în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

19. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 29 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 6 decembrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 mai 2017.

Nr. 113.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 496.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 20 ianuarie 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licenţe de traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare şi în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanţelor judecătoreşti nu se prevede altfel.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 mai 2017.

Nr. 114.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, În cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 497.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 158

din 14 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin (2) şi (3), art. 17, 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, excepţie ridicată de Marin Ţuluş în Dosarul nr. 3,370/104/2015/a1 al Tribunalului Olt - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 614D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, Marin Ţuluş, autor al excepţiei de neconstituţionalitate. Lipseşte partea Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul domnului Marin Ţuluş, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care reiterează, în esenţă, argumentele expuse pe larg în cuprinsul notelor scrise aflate la dosar.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 129 din 13 martie 2014 şi Decizia nr. 412 din 8 octombrie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea nr. 11 din 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.370/104/2015/a1, Tribunalul Olt - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Excepţia a fost ridicată de Marin Ţuluş într-o cauză având ca obiect pretenţii.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că Legea nr. 51/1995 încalcă drepturile cetăţenilor şi nu conferă cadrul legal pentru exercitarea profesiei de avocat în acord cu prerogativele ei, de libertate şi independenţă. În acest sens, arată că Legea nr. 51/1995 nu defineşte procedura de înfiinţare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR) şi nu stabileşte care este situaţia juridică a acesteia, dacă este instituţie de stat sau asociaţie de tip privat. Apreciază că Legea nr. 51/1995 reprezintă un act de înfiinţare al UNBR, cu toate că legea nu poate avea decât un caracter universal, ce acordă drepturi şi libertăţi pentru toţi cetăţenii, în caz contrar, aceasta având un caracter discriminatoriu, abuziv, ce îngrădeşte drepturile fundamentale ale omului, în speţă dreptul la demnitate, dreptul la muncă, dreptul de asociere, dreptul la exercitarea unei activităţi economice, dreptul la viaţă de familie, privată şi la bunăstare. Autorul excepţiei, arată că actul normativ criticat „a fost modificat prin acte de corupţie” „cu scopul de a discrimina, de a confisca această profesie”, iar „această situaţie a fost ignorată de statul român prin instituţiile sale care nu au dorit să stabilească modul de dobândire a profesiei de avocat în acord cu prevederile Constituţiei şi ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale.”

8. Cu privire la dreptul de asociere şi, mai ales la dreptul la muncă şi de alegere a profesiei, arată că Legea nr. 51/1995 trebuie să fie clară, să prevadă cu exactitate modul în care se poate înfiinţa UNBR şi barourile, şi să existe libertatea fiecărui cetăţean cu studii juridice de acces la profesia de avocat pe baza studiilor, fără restricţii.

9. În concluzie, susţine că Legea nr. 51/1995 este una abuzivă care are drept scop, printre altele, menţinerea discriminării, marginalizarea unei importante categorii a populaţiei (absolvenţii de studii juridice), obstrucţionarea concurenţei şi dezvoltării profesiei de avocat.

10. Tribunalul Olt - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, iar prin Legea nr. 51/1995 nu a fost îngrădit dreptul la muncă sau la alegerea profesiei, fiind necesară îndeplinirea anumitor condiţii pentru exercitarea profesiei de avocat în cadrul barourilor constituite conform acestor dispoziţii legale.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17,50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 412 din 8 octombrie 2013, Decizia nr. 155 din 17 martie 2015 sau Decizia nr. 509 din 30 iunie 2015.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011. Prevederile de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 1 alin. (2): „Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

(3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept, Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.”;

- Art. 17: „(1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R.. cel puţin anual şi la nivel naţional potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat

(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia naţională de examen.

(4) Comisia naţională de examen este formată cu precădere din avocaţi - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

(5) Dispoziţiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, precum şi judecătorilor de la instanţele internaţionale.

- Art. 50: „(1) Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din municipiul Bucureşti. Sediul baroului este în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti.

(2) Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.

(3) Contribuţia avocaţilor la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului.

(4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii.”

- Art. 60 alin. (2): „U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu şi buget proprii.[...]

(6) Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”;

- Art. 113 alin. (1): „La data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

(2) De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activităţi de consultanţă, reprezentare şi asistenţă juridică contrare dispoziţiilor prezentei legi.”

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, reglementarea criticată contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), art. 15,16,20,26,32,40,41,45,53,124 şi 131.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că soluţia legislativă criticată a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, în acest sens, fiind, spre exemplu, Decizia nr. 379 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 27 noiembrie 2013, Decizia nr. 412 din 8 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 20 noiembrie 2013, Decizia nr. 129 din 13 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 22 aprilie 2014, Decizia nr. 155 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 17 aprilie 2015, sau Decizia nr. 509 din 30 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 3 august 2015, decizii prin care Curtea a statuat că aceasta este conformă cu Legea fundamentală.

18. Astfel, Curtea a constatat că soluţia legislativă adoptată nu contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, întrucât „nu creează discriminări între cetăţeni pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială, criterii ale egalităţii în drepturi prevăzute atât la art. 4 alin. (2) din Constituţie, cât şi la art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.”

19. De asemenea, Curtea a reţinut că, în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege. Această opţiune a legiuitorului nu poate fi considerată ca neconstituţională, având în vedere că scopul ei este asigurarea unei asistenţe juridice calificate, iar normele în baza cărora funcţionează nu contravin principiilor constituţionale. Faptul că accesul la profesia de avocat este condiţionat do satisfacerea anumitor cerinţe nu poate fi privit ca o îngrădire a dreptului la muncă sau a alegerii libere a profesiei.

20. Aşa fiind, Curtea a menţionat că, potrivit art. 1 alin. (2) şi

(3) din Legea nr. 51/1995, republicată, profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R., constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. fiind interzisă, iar actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. De asemenea, potrivit art. 26 alin. (1) din acelaşi act normativ, exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. Curtea a reţinut că organizarea avocaţilor în barouri şi a barourilor în Uniunea Naţională a Barourilor din România nu contravine normelor din Constituţie. Organizarea exercitării prin lege a profesiei de avocat, ca de altfel a oricărei alte activităţi ce prezintă interes pentru societate, este firească şi necesară, în vederea stabilirii competenţei, a mijloacelor şi a modului în care se poate exercita această profesie, precum şi a limitelor dincolo de care s-ar încălca drepturile altor persoane sau categorii profesionale. Prin urmare, normele în baza cărora funcţionează Uniunea Naţională a Barourilor din România „nu contravin principiilor constituţionale, cei care doresc să practice această profesie fiind datori să respecte legea şi să accepte regulile impuse de aceasta”.

21. În jurisprudenţa sa în materie, Curtea a statuat că dreptul de asociere se poate exercita numai cu respectarea legii, şi nu împotriva ei, astfel că nici acest drept, specific prin natura lui profesiilor liberale, nici dispoziţiile cuprinse în art. 40 din Constituţie nu sunt nesocotite. Curtea a reţinut totodată că, deşi avocatura este o profesie liberală şi independentă, exercitarea sa trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat, în conformitate cu reguli prestabilite, a căror respectare trebuie asigurată inclusiv prin aplicarea unor măsuri coercitive, raţiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare şi prohibirea constituirii în paralel a altor structuri destinate practicării aceleiaşi activităţi, fără suport legal. O atare soluţie legislativă nu poate fi calificată, însă, ca venind în contradicţie cu dreptul de asociere.

22. În ceea ce priveşte critica referitoare la prevederile art. 60 alin. (2) şi (6) din Legea nr. 51/1995, republicată, instanţa de contencios constituţional a subliniat că scopul acestei legi este asigurarea unei asistenţe juridice calificate, cei care doresc să practice această profesie fiind datori să respecte legea şi să accepte regulile impuse de aceasta. Curtea a reţinut că incriminarea şi sancţionarea faptelor de exercitare fără drept a unor profesii sau activităţi, pentru care se cere o anumită pregătire şi, în consecinţă, sunt supuse autorizării, exprimă necesitatea apărării unor valori sociale de o importanţă deosebită, inclusiv viaţa şi integritatea fizică şi psihică ale persoanei, precum şi interesele patrimoniale ale acesteia. Societatea nu poate îngădui ca anumite profesii, precum aceea de medic, de farmacist sau de stomatolog, să fie practicate de persoane fără calificare şi fără răspunderea necesară în caz de urmări periculoase ori păgubitoare. Faptul că aceleaşi cerinţe, cu aceleaşi consecinţe juridice, au fost impuse şi profesiei de avocat este o opţiune a legiuitorului, determinată de o anumită oportunitate, care intră în activitatea de legiferare a Parlamentului.

23. Curtea a reţinut că, deşi avocatura este o profesie liberală şi independentă, exercitarea sa trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat, în conformitate cu reguli prestabilite, a căror respectare trebuie asigurată inclusiv prin aplicarea unor măsuri coercitive, raţiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare şi prohibirea constituirii în paralel a altor structuri destinate practicării aceleiaşi activităţi, fără suport legal (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 129 din 13 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 22 aprilie 2014). Curtea a constatat, astfel, că instituirea, prin legea care reglementează exercitarea profesiei de avocat, a unor obligaţii pentru cei în cauză, precum şi a unor măsuri sancţionatoare faţă de cei ce încalcă regulile prevăzute nu încalcă sub niciun aspect dispoziţiile constituţionale invocate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 472 din 28 iunie 2016).

24. Aşa fiind, Curtea a constatat că prevederile de lege criticate din Legea nr. 51/1995, republicată, au fost edictate de legiuitor cu scopul de a proteja relaţiile sociale referitoare la exercitarea unei profesii liberale, respectiv profesia de avocat, astfel încât aceasta, ca de altfel şi alte profesii reglementate de norme speciale, se poate exercita numai cu respectarea legii, şi nu împotriva ei.

25. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează aplicabilitatea şi în prezenta cauză.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marin Ţuluş în Dosarul nr. 3.370/104/2015/a1 al Tribunalului Olt - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 1 alin, (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin, (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Olt - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

praf. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

 

 

PROGRAMUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2017 1)

privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

A. EXECUŢIE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE

A.1. Municipiul Bucureşti

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Calea Victoriei nr. 101, corp A + B

sectorul 1

1938

S + P + 10E

95

7.572

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34

sectorul 1

1935

S + P + 9E

45

6.996

3

Str. Boteanu nr. 3A-3B

sectorul 1

1935/1936

S + P + 8E + Ms/7E

90

10.593

4

Intr. Victor Eftimiu nr. 9

sectorul 1

1935

S + P + 8E

88

7.905

5

Str. Ştirbei Vodă nr. 20

sectorul 1

1935

S + P + 6E + Ms

33

4.250

6

Str. Ion Câmpineanu nr. 9

sectorul 1

1937

S + P + 6E + Ms

17

1.870

7

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19

sectorul 1

1930

S + P + 6E + Ms

14

2.970

8

Str. Dl Mendeleev nr. 17/P-ţa Amzei nr. 15

sectorul 1

1935

S + P + 6E

44

4.579

9

Str. Dionisie Lupu nr. 55

sectorul 1

1936

S + P + 5E

13

1.222

10

Str. George Enescu nr. 21

sectorul 1

1932

S + P + 5E + MS

12

1.331

11

Str. Biserica Enei nr. 14

sectorul 1

1936

S + P + 5E

26

2.849

12

Str. Ion Brezoianu nr. 38

sectorul 1

1935

S + P + 5E

9

1.542

13

Str. Batiste nr. 5

sectorul 2

1933

2S + P+10E

26

3.065

14

Str. Speranţei nr. 24

sectorul 2

1940

S + P + 6E

11

1.600

15

Str. Armenească nr. 28-28A/Str. Semilunei nr. 8

sectorul 2

1935

S + P + 5E + MS/5E/5E

20

3.945

16

Calea Moşilor nr. 96

sectorul 2

1900

S + P + 5E + MS

11

1.803

17

Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 3

sectorul 2

1935

Ds + P + 5E

19

2.120

18

Bd. Carol I nr. 63

sectorul 2

1937

S + P + 5E + MS

18

1.769

19

Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 12C

sectorul 2

1933

S + P + 4E + MS

11

864

20

Str. Spătarului nr. 36

sectorul 2

1934

S + P + 4E

19

2131

21

Piaţa Pache Protopopescu nr. 11

sectorul 2

1935

S + P + 3E + Ms

10

1.410

22

Calea Victoriei nr. 2-4

sectorul 3

1928

S + P + 8E

72

11.782

23

Str. Franceză nr. 9

sectorul 3

1910

S + P + 6E

45

4.356

24

Str. Sfânta Vineri nr. 5

sectorul 3

1933

S + P + 4E + MS

12

1.762

25

Str. Eforiei nr. 8

sectorul 5

1940

S + P + 8E + Ms

58

5.917

26

Calea Plevnei nr. 1

sectorul 5

1930

S + P + 8E

52

6.022

27

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51

sectorul 5

1929

S + P + 7E

43

7.353

28

Str. Mihai Vodă nr. 15

sectorul 5

1914

S + P + 6E

15

1.878

29

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30, corp A + B

sectorul 5

1922

S + P + 4E + Ms

37

4.501

30

Bd. Schitu Măgureanu nr. 3

sectorul 5

1891

S + P + 4E + Ms

31

4.076


1) Program elaborat în baza propunerilor Primăriei Municipiului Bucureşti şi consiliilor judeţene, cu avizul prefectului municipiului Bucureşti şi prefecţilor judeţelor, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor pentru situaţii de urgenţă, şi avizat de Comisia Naţională de Inginerie Seismică organizată pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

2) Valori de calcul pentru acceleraţia „ag” cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.

 

A.2. Municipiul Câmpina, judeţul Prahova

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Schelelor nr. 3, bloc A6

1965

P+ 10E

176

15.040

 

A.3. Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,25 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Isaccei, bloc I 3

1962

P + 4E

30

2.905

2

Str. Isaccei, bloc I 4

1962

P + 4E

30

2.905

 

A.4. Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Dealului nr. 11, bloc 25

1976

P + 10E

69

5.952

 

B PROIECTARE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE

B.1. Municipiul Bacău, judeţul Bacău

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Mărăşeşti nr. 4

1961

P + 4E

102

13.125

2

Str. Mărăşeşti nr. 7

1961

P + 4E

61

7.500

3

Str. Mărăşeşti nr. 9

1961

P + 4E

48

5.625

4

Str. Mărăşeşti nr. 10

1961

P + 4E

63

9.375

5

Str. Mărăşeşti nr. 12

1961

P + 4E

76

11.250


2) Valori de calcul pentru acceleraţia „ag” cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.

 

B.2. Municipiul Bucureşti

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Calea Victoriei nr. 95

sectorul 1

1938

S + P+11E

37

4.167

2

Calea Victoriei nr. 112

sectorul 1

1939

S + P + MZ + 8E

27

5.212

3

Str. Gării de Nord nr. 6-8, bloc A, corp principal

sectorul 1

1959

S + P + 9E

414

12.900

4

Bd. Gheorghe Magheru nr. 12-14

sectorul 1

1929/1931

S + P + 7E/9E

54

7.600

5

Bd. Gheorghe Magheru nr. 27

sectorul 1

1935

S + P + 8E + Ms

49

4.302

6

Str. Ion Câmpineanu nr. 22

sectorul 1

1938

S + P + 8E

59

1.583

7

Str. Alexandru Xenopol nr. 3

sectorul 1

1940

S + P + 8E

37

4.250

8

Str. Şipotul Fântânilor nr. 5

sectorul 1

1948

S + P + 7E

21

1.697

9

Str. Nicolae Iorga nr. 22

sectorul 1

1939

S + P + 6E + MS

31

3.140

10

Calea Dorobanţilor nr. 99, corp A + B

sectorul 1

1935

S + P + 6E/6E

24

2.702

11

Str. Ion Brezoianu nr. 38 A

sectorul 1

1936

S + P + 6E

12

2.599

12

Bd. Dacia nr. 43

sectorul 1

1930

S + P + 5E + Ms

6

1.344

13

Str. Poiana Narciselor nr. 7

sectorul 1

1902

S + P + 4E

17

2.120

14

Str. Academiei nr. 15

sectorul 1

1890

S + P+ 3E

10

675

15

Str. Tudor Arghezi nr. 26/Str. Batiste nr. 17

sectorul 2

1939

S + P + 8E

76

7.970

16

Str. Tudor Arghezi nr. 54

sectorul 2

1924

S + P + 7E

19

2.612

17

Calea Moşilor nr. 133

sectorul 2

1938

S + P + 7E

22

1.979

18

Calea Moşilor nr. 131

sectorul 2

1938

S + P + 5E + Ms

29

2.028

19

Str. Jean Louis Calderon nr. 2

sectorul 2

1910

S + P + Mz + 5E

22

3.745

20

Calea Moşilor nr. 149

sectorul 2

1934

S + Ds + P + 4E

12

1.084

21

Str. Armenească nr. 17A

sectorul 2

1932

S + P + 3E + Ms

11

1.438

22

Str. Doamnei nr. 5

sectorul 3

1934

P+ 10E + MS

25

3.930

23

Str. Franceză nr. 52

sectorul 3

1934

S + P + 5E + Ms

25

4.140

24

Str. Doamnei nr. 3

sectorul 3

1890

P + 4E/3E + Ms

26

4.040

25

Str. Şelari nr. 22

sectorul 3

1900

S + P + 3E + Ms

16

570

26

Str. Alexandru Beldiman nr. 1

sectorul 5

1940

S + P + 9E

82

9.062

27

Str. Ion Brezoianu nr. 6

sectorul 5

1936

S + P + 8E

29

1.465

28

Str. Sapienţei nr. 1

sectorul 5

1930

S + P + 5E

15

2.189

29

Str. Mihai Vodă nr. 13

sectorul 5

1935

P + 4E

14

1.624

30

Şos. Panduri nr. 36

sectorul 5

1938

S + P + 4E

11

602

 

B.3. Municipiul Câmpina, judeţul Prahova

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0, 35 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Mihai Eminescu nr. 6

1960

P + 3E

32

1.054

2

Str. Mihai Eminescu nr. 8

1960

P + 3E

16

471

3

Str. Mihai Eminescu nr. 10

1960

P + 3E

32

2.125

 

B.4. Municipiul laşi, judeţul laşi

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0, 25 g 2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Şos. Naţională nr. 184, bloc A1

1965

P + 4E

90

6.672

2

Şos. Naţională nr. 182, blocA2

1965

P + 4E

90

6.672

3

Şos. Naţională nr. 186, bloc C1

1963

P + 4E

40

2.590

4

Şos. Naţională nr. 188, bloc C2

1963

P + 4E

40

2.590

5

Şos. Naţională nr. 190, bloc C3

1965

P + 4E

40

2.590

6

Şos. Naţională nr. 192, bloc C4

1965

P + 4E

40

2.590


2) Valori de calcul pentru acceleraţia „ag” cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.

 

B.5. Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Aleea Brebenei nr. 1, bloc 2

1962

P + 4E

30

2.285

2

Şos. Nordului nr. 3, bloc 4

1962

P + 4E

60

4.100

3

Şos. Nordului nr. 5, bloc 11

1962

P + 4E

60

4.100

4

Şos. Nordului nr. 7, bloc 12

1962

P + 4E

60

4.100

5

Str. Târnava nr. 4, bloc A4

1962

P + 4E

60

4.287

6

Str. Târnava nr. 4, bloc A5

1962

P + 4E

60

4.287

7

Str. Târnava bloc A2

1962

P + 4E

60

4.287

 

B.6. Municipiul Suceava, judeţul Suceava

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Mărăşeşti bloc nr. 48 A, tronson 2

1970

P + 4E

60

856

 

B.7. Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,15 g2)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Nicolae Grigorescu nr. 4

1962

P + 4E

60

3.932


2) Valori de calcul pentru acceleraţia rag” cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Anişoara-Geanina Ojog în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

În temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anişoara-Geanina Ojog se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 428.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

ORDIN

pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări

 

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 11.236 din 3.05.2017 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, respectiv nr. 17.830 din 28.04.2017 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi prevederile Notei Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 217.541 din 1.02.2017,

în baza prevederilor;

- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831/16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204.671 din 17.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 761/2016 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de piaţă şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26.05.2015, cu modificările ulterioare;

- Acordului de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26431(ANSVSA)59285(AMPNDR) din 12.07.2012 pentru implementarea măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, prin care s-a stabilit cadrul juridic, administrativ şi operaţional în temeiul căruia APDRP deleagă către APIA implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare, recuperare datorii, iar către ANSVSA, în calitate de autoritate competentă, realizarea controlului pe teren al cerinţelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari pentru măsura 215 - Plăţi pentru bunăstarea animalelor;

- art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Se aprobă prelungirea perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, după cum urmează:

a) până la 31.12.2017 - pentru sesiunea 1, pachet a) porcine şi pachet b) păsări;

b) până la 31.12.2019 - pentru sesiunea 3 pachet a) porcine şi sesiunea 2 pachet b) păsări.

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 10 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, subsecţiunea 3: „Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată Măsura 215 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor - Perioada de referinţă an de angajament M215 - a) porcine - cereri sprijin/plată/documente justificative” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2, subsecţiunea 3: „Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată Măsura 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor - Perioada de referinţă an de angajament M215 - b) păsări - cereri sprijin/plată/documente justificative” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 bis - Formular de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin

4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 bis - Formular de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. III, - Vor depune formularele de rectificare a cererilor de plată, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la prezentul ordin, beneficiarii măsurii 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de plată în anul 2017 în conformitate cu prevederile:

a) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine (sesiunea 1), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 iulie 2012;

b) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor (sesiunea 2), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2013;

c) Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

(sesiunea 3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014;

d) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor-pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 1 iunie 2016.

Art. IV. - Vor depune formulare de rectificare a cererilor de plată conform modelului prevăzut la anexa nr. 4 la prezentul ordin beneficiarii măsurii 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, care au depus cereri de plată în anul 2017 în conformitate cu prevederile:

a) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014;

c) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor, pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 10 iunie 2016.

Art. V. - Pentru anul 2017, beneficiarii prevăzuţi la art. III şi IV vor depune formularele de rectificare a cererilor de plată până la data maximă (limită) prevăzută de regulamentele europene în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI. - Cererile de plată rectificate depuse în anul 2017 vor acoperi efectivul estimat a fi realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

Art. VII. - Beneficiarii măsurii 215 din sesiunea 3 pachet a) porcine şi din sesiunea 2 pachet b) păsări vor depune cerere de plată pentru ultimul an de angajament pentru perioada 101.2019-31.12.2019, în intervalele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. VIII. - Pentru angajamentele aflate în derulare în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) porcine şi pachet b) păsări şi pentru sesiunea 3 pachet a) porcine şi sesiunea 2 pachet b) păsări, perioadele de referinţă privind ultimii ani de angajament, precum şi perioadele de depunere a deconturilor justificative prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 se modifică şi se completează conform prevederilor art. I, respectiv în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 (a prezentul ordin.

Art. IX. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 155.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1. subsecţiunea 3. la Ordinul nr. 826/2016)

 

Subsecţiunea 3: Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată măsura 215 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

Perioadă de referinţă (inclusiv perioada extinsă) an de angajament M215 - a) porcine - cereri sprijin/plată/documente justificative

 

Sesiune/An de angajament

Perioadă de referinţă an de angajament

Perioada depunere cerere de plată

Categorie

Perioada pentru care se va depune decontul

Perioada depunere decont

Observaţii

Sesiunea 1

An V

1 lan 2016-31 dec 2016

1 iun 2016-15 iun 2016

Porci graşi Scrofiţe

1 ian 2016 - 31 martie 2016

DEPUS, restructurare informaţii

12 luni

1 apr 2016 - 30 iun 2016

1 iul 2016- 15 iul 2016

1 iul 2016 - 30 sept 2016

3 oct 2016 - 17 oct 2016

1 oct 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Scroafe

1 ian 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Sesiunea 1

An V.I

1 lan 2017-31 dec 2017

Până la termenul limită prevăzut

de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Porci graşi Scrofiţe

1 ian 2017 - 31 mar 2017

3 apr 2017-18 apr 2017- decont depus

12 luni

1 apr 2017 - 30 iun 2017

3 iul 2017- 18 iul 2017

1 iul 2017 - 30 sept 2017

1 oct 2017- 16 oct 2017

1 oct 2017-31 dec 2017

3 ian 2017-18 lan 2018

Scroafe

1 ian 2017 - 31 dec 2017

3 ian 2018 - 18 ian 2018

Sesiunea 2

An IV

1 ian 2016-31 dec 2016

1 iun 2016 - 15 iun 2016

Porci graşi Scrofiţe

1 ian 2016 - 31 martie 2016

DEPUS, restructurare informaţii

12 luni

1 apr 2016 - 30 iun 2016

1 iul 2016- 15 iul 2016

1 iul 2016 - 30 sept 2016

3 oct 2016- 17 oct 2016

1 oct 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Scroafe

1 ian 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Sesiunea 2

An V

1 lan 2017-17 febr 2018

3 ian 2017-31 ian 2017

Porci graşi Scrofiţe

1 ian 2017-31 mart 2017

3 apr 2017-18 apr 2017

aprox. = 13,5 luni, 4 deconturi, ultimul 4,5 luni

1 apr 2017 - 30 iun 2017

3 iul 2017-18 iul 2017

1 iul 2017 - 30 sept 2017

1 oct 2017- 16 oct 2017

1 oct 2017- 17 feb 2018 19 febr 2018 - 5 mar 2018

Scroafe

1 ian 2017 - 17 febr 2018

19 febr 2018-5 mar 2018

Sesiunea 3

An III

1 ian 2016-31 dec 2016

1 iun 2016 - 15 iun 2016

Porci graşi

Scrofiţe

1 ian 2016 - 31 mart 2016

DEPUS

12 luni

1 apr 2016 - 30 iun 2016

1 iul 2016-15 iul 2016

1 iul 2016 - 30 sept 2016

3 oct 2016 - 17 oct 2016

1 oct 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Scroafe

1 ian 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017-20 ian 2017

Sesiunea 3

An IV

1 ian 2017-31 dec 2017

3 ian 2017 - 31 ian 2017

Porci graşi

Scrofiţe

1 ian 2017 - 31 mart 2017

3 apr 2017-18 apr 2017

12 luni

1 apr 2017 - 30 iun 2017

3 iul 2017 - 18 iul 2017

1 iul 2017 - 30 sept 2017

1 oct 2017 - 16 oct 2017

1 oct 2017- 31 dec 2017

3 ian 2018 -18 ian 2018

Scroafe

1 ian 2017 - 31 dec 2017

3 ian 2018-18 ian 2018

Sesiunea 3

An V

1 ian 2018-31 dec 2018

3 ian 2018-31 ian 2018

Porci graşi

Scrofiţe

1 ian 2018 - 31 mart 2018

2 apr 2018-17 apr 2018

12 luni

1 apr 2018 - 30 iun 2018

2 iul 2018-17 iul 2018

1 iul 2018 - 30 sept 2018

1 oct 2018 - 16 oct 2018

1 oct 2018 - 31 dec 2018

3 ian 2019-18 ian 2019

Scroafe

1 ian 2018 - 31 dec 2018

3 ian 2019-18 ian 2019

Sesiunea 3

An V.I

1 ian 2019-31 dec 2019

Nu se aplică. Se va depune Cerere de Plată pentru perioada de referinţă extinsă în termenul:

3 ian 2019 - 31 ian 2019

Porci graşi

Scrofiţe

1 ian 2019 - 31 mart 2019

1 apr 2019 -16 apr 2019

12 luni

1 apr 2019 - 30 iun 2019

1 iul 2019-16 iul 2019

1 iul 2019 - 30 sept 2019

1 oct 2019- 16 oct 2019

1 oct 2019 - 31 dec 2019

1 ian 2020- 17 ian 2020

Scroafe

1 ian 2019 - 31 dec 2019

1 ian 2020 - 17 ian 2020

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2. subsecţiunea 3. la Ordinul nr. 826/2016)

 

Subsecţiunea 3: Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată măsura 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

Perioada de referinţă (inclusiv perioada extinsă) an de angajament M215 - b) păsări - cereri sprijin/plată/documente justificative

 

Sesiune/An de angajament

Perioadă de referinţă an de

angajament

Perioada depunere cerere de plată

Categoria

Perioada pentru care se va depune decontul

Perioada depunere decont

Observaţii

S1 An V

1 ian 2016 - 31 dec 2016

1 iun 2016 - 15 iun 2016

Pui de carne

Pui de curcă

1 ian 2016 - 31 mart 2016

DEPUS, restructurare informaţii

12 luni

1 apr 2016 - 30 iun 2016

1 iul 2016 - 15 iul 2016

1 iul 2016 - 30 sept 2016

3 oct 2016 -17 oct 2016

1 oct 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Găini ouătoare

Găini rase grele

1 ian 2016-31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

S1 An V.1

1 ian 2017-31 dec 2017

Până la termenul limită

prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Pui de carne

Pui de curcă

1 ian 2017 - 31 mart 2017

3 apr 2017-18 apr 2017 - decont depus

12 luni

1 apr 2017 - 30 iun 2017

3 iul 2017-18 iul 2017

1 iul 2017 - 30 sept 2017

1 oct 2017 -16 oct 2017

1 oct 2017- 31 dec 2017

3 ian 2018 -18 ian 2018

Găini ouătoare

Găini rase grele

1 ian 2017 - 31 dec 2017

3 ian 2018 -18 ian 2018

S2 An III

1 ian 2016 - 31 dec 2016

1 iun 2016 - 15 iun 2016

Pui de carne

Pui de curcă

1 ian 2016 . 31 mart 2016

DEPUS

12 luni

1 apr 2016 - 30 iun 2016

1 iul 2016 - 15 iul 2016

1 iul 2016 - 30 sept 2016

3 oct 2016 -17 oct 2016

1 oct 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

Găini ouătoare

Găini rase grele

1 ian 2016 - 31 dec 2016

3 ian 2017 - 20 ian 2017

S2 An IV

1 ian 2017 - 31 dec 2017

3 ian 2017 - 31 ian 2017

Pui de carne

Pui de curcă

1 ian 2017 - 31 mart 2017

3 apr 2017-18 apr 2017

12 luni

1 apr 2017 - 30 iun 2017

3 iul 2017-18 iul 2017

1 iul 2017 - 30 sept 2017

1 oct 2017 -16 oct 2017

1 oct 2017 - 31 dec 2017

3 ian 2018 -18 ian 2018

 

 

 

Găini ouătoare

Găini rase grele

1 ian 2017 - 31 dec 2017

3 ian 2018 -18 ian 2018

S2 An V

1 ian 2018 - 31 dec 2018

3 ian 2018 - 31 ian 2018

Pui de carne

Pui de curcă

1 ian 2018 - 31 mart 2018

2 apr 2018 -17 apr 2018

12 luni

1 apr 2018 - 30 iun 2018

2 iul 2018-17 iul 2018

1 iul 2018 - 30 sept 2018

1 oct 2018-16 oct 2018

1 oct 2018 - 31 dec 2018

3 ian 2019-18 ian 2019

Găini ouătoare

Găini rase grele

1 ian 2018 - 31 dec 2018

3 ian 2019-18 ian 2019

S2 An V.1

1 ian 2019 - 31 dec 2019

Nu se aplica. Se va depune Cerere de plată pentru perioada de referinţă extinsă în termenul: 3 ian 2019 - 31 ian 2019

Pui de carne

Pui de curcă

1 ian 2019 - 31 mart 2019

1 apr 2019 -16 apr 2019 -

12 luni

1 apr 2019 - 30 iun 2019

1 iul 2019 -16 iul 2019

1 iul 2019 - 30 sept 2019

1 oct 2019 -16 oct 2019

1 oct 2019- 31 dec 2019

1 ian 2020 - 17 ian 2020

Găini ouătoare

Găini rase grele

1 ian 2019 - 31 dec 2019

1 iul 2020 - 17 ian 2020

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 bis la Ordinul nr. 826/2016)

 

Modelul formularului de rectificare a cererilor de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

 

Centrul Judeţean APIA

Nr. Formular şi data din Registrul intrări-ieşiri de înregistrare al cererilor M215

ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean APIA)

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO .....................................

Nr. cerere de plată unică , dacă este cazul .....................................

 

FORMULAR DE RECTIFICARE A CERERII DE PLATĂ nr. .......................

privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

 

SECŢIUNEA I:

Pate de identificare solicitant

 

PERSOANE JURIDICE ŞI PFA / ÎI/ ÎF*)

 

01, Denumire exploataţie Pi/ PFA/ ÎI/ ÎF*)

 

 

02, Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CIF)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Nume administrator/ reprezentant*)

04. Prenume administrator/ reprezentant*)

05. CNP administrator/ reprezentant*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.Cod ţară şi nr. act identitate (pt. altă cetăţenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)

 

07. Judeţ*) /Sector *)

08. Localitate*)

09. Sat *)/ Strada*)

10. Nr. *)

11. Cod poştal*)

12. Bl.

13. Sc.

14. Ap.

15. Telefon mobil *)

15. Telefon/Fax*)

17. E-mail

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

18. Nume

 

19. Prenume

20. CNP

 

21. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

22. Nr. şi data cererii de plată 2017

 

 

Note:

Câmpurile notate cu „*” sunt OBLIGATORIU de completat.

Câmpurile notate cu „**” sunt obligatoriu de completat, la alegere (de exemplu, 07 sau 08, obligatoriu unul din ele).

Câmpurile „|ˉ|”se completează prin bifare.

 

 

SECŢIUNEA a II-a

Exploataţii cu cod ANSVSA deţinute

(se va completa pentru toate exploataţiile deţinutei, indiferent de sesiunea în care au fost încheiate angajamentele)

 

1.

 

23. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........................................... data ...................

 

2.

 

23. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........................................... data ...................

 

3.

 

23. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........................................... data ...................

 

Rectific şi solicit plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de porci din categoria/categoriile ................... (pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA se va completa câte o anexă - modelul din anexa nr. 1, Iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2).

 

Anexa nr. 1 - Formular de rectificare a cererii de plată nr. ...........

Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA .................................

 

Pachetul

Specificare

Porci graşi

Scrofiţe

Scroafe

Total

Coeficient conversie în UVM

0,3

0,3

0,5

X

Subpachetul 1a) Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete)

 

 

 

X

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachetul 2a) Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux

Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de (nr. de capete)

 

 

 

X

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachetul 3a) îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului

Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament în limita a 2,3 cicluri (nr. de capete)**)

 

 

 

X

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachetul 4a) Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă

Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete)

 

 

 

X

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachetul 5a) Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete)

 

 

 

X

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachetul 6a) îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete)

 

 

 

X

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Efectivul rectificat aferent perioadei de referinţă nouă, 01.01.2017-31.12.2017, reprezintă:

- pentru categoriile porci graşi - efectivul livrat în perioada anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi livrărilor estimate până la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017 (porci pentru îngrăşat de la o greutate în viu de maximum 30 kg proveniţi din cumpărări/transfer);

- pentru categoriile scrofiţe - efectivul livrat şi transferat (efectivul intrat la turma de bază) în perioada anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi livrărilor estimate până la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017;

- pentru categoriile scroafe - efectivul mediu estimat a fi realizat aferent anului de angajament ajustat conform perioadei menţionate în anexa nr. 3.

Calcul efectiv mediu rectificat:

Zaf an de angajament = a + b - c

a = efectivul de animale de la începutul anului x nr. zile aferent perioadei de angajament

b = total intrări în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament

c = total ieşiri în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament

Efectivul mediu an de angajament =

Zaf an de angajament

nr. zile aferent perioadei de angajament

Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie se ia în considerare ca efectiv la începutul anului de angajament efectivul primei populări a lotului, respectiv de când animalele sunt furajate.

În vederea uniformizării metodologiei de calcul al primei compensatorii pentru subpachetul 3a) - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului, toţi beneficiarii care au solicitat acest subpachet vor declara numărul de cicluri realizate în anul de angajament, cu excepţia fermelor cu circuit închis. Pentru acestea, calculul efectivului se va efectua astfel: efectivul transportat total (calculat astfel: efectivul conform avizelor din care se scade efectivul neeligibil transportat reprezentat de efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului, efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport) se raportează la numărul de cicluri realizate. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu 2,3 cicluri/an de angajament. Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat prin prezentul formular şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea. Pentru a asigura respectarea condiţiei prevăzute în fişa măsurii se vor efectua verificări la finalul anului de angajament, iar prima compensatorie se va acorda pentru maximum 2,3 cicluri pe an categoria porci graşi şi scrofiţe, iar pentru categoria scroafe numai în limita procentului anual de înlocuire a acestora de maximum 30% din capacitatea maximă a fermei.

Efectivele care depăşesc numărul maxim de cicluri de producţie/an de angajament menţionate anterior nu vor fi luate în considerare la calculul procentajului în funcţie de care se stabilesc sancţiunile administrative în ceea ce priveşte numărul de animale declarate.

 

Data ................................

Semnătura şi ştampila ...............................

 

Anexa nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate din toate exploataţiile

 

Nr. crt.

 

Exploataţia cu cod ANSVSA

Efectiv rectificat (UVM)

 

Porci graşi

Scrofiţe

Scroafe

1.

 

RO ................................

 

 

 

2.

 

RO ................................

 

 

 

3.

 

RO ................................

 

 

 

4.

 

RO ................................

 

 

 

 

 

RO ................................

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

 

SECŢIUNEA a III-a

Declaraţii şi angajamente

 

Subsemnatul, ......................................, legitimat cu BI/CI nr. ......................................, seria................, eliberat de ......................................, la data de ......................................, şi CNP ......................................, titular/administrator/reprezentant legal al ...................................... (denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale),

având în vedere obligativitatea adaptării sistemului de implementare pentru M 215 la noul cadru legislativ aplicabil măsurilor de dezvoltare rurală, au fost necesare unele ajustări ale angajamentelor în derulare pentru a acoperi în ultimul an de angajament perioada de referinţă 1 ianuarie-31 decembrie cu scopul:

- conformării la prevederile introduse prin art. 13 din Regulamentul nr. 809/2014, conform cărora tuturor măsurilor IACS (inclusiv măsurilor tranzitorii) li se aplică regulile referitoare la termenul-limită de depunere a cererilor de plată până la data 15 mai 2017, precum şi

- conformării la prevederile art. 40 alin. (3) al Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 privind perioada de referinţă a angajamentelor derulate în cadrul Măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, în baza cărora plăţile sunt anuale,

sunt de acord cu:

- modificarea perioadei aferente ultimului an de angajament, respectiv mărirea acesteia conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine cu respectarea angajamentului voluntar de minim 5 ani asumat prin cererea de ajutor pe toată perioada ajustată;

- perioada de referinţă a anului de angajament aferentă cererii de plată depuse în anul 2017 pentru cererile de plată aferente sesiunilor care se ajustează, conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine, respectiv se va mări până la data de 31.12.2017;

- modificarea efectivului prin formularul de rectificare a cererii de plată aferente anului 2017 se va face în sensul indicării unui efectiv care să acopere perioada întreagă conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine (01.01-31.12.2017) ;

- la calculul ZAF se va ţine cont de numărul de zile aferente perioadei anului de angajament ajustat conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine. Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie se ia în considerare ca efectiv de la începutul anului de angajament efectivul primei populări a lotului, respectiv de când animalele sunt furajate;

- extinderea, prin excepţie, a perioadei de referinţă a ultimului an de angajament pentru sesiunea 2 pachet a) stabilită conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 nu se modifică;

- obligativitatea desfăşurării activităţii de creştere şi/sau reproducţie a porcilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament (inclusiv livrări pentru porc gras şi scrofiţe) pe perioada de referinţă aferentă anului 2017 ajustată conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine. Perioada de activitate de producţie minimă este definită pentru categoria porc gras ca fiind un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin perioada cuprinsă de la montă la fătare. Perioadele de activitate minimă (ciclu/trimestru) includ obligatoriu şi livrări/mutaţii/transferuri, după caz (pentru porc gras şi scrofiţe). Prin excepţie, pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită de finalizare a angajamentelor prevăzută de regulile aplicabile până la acest moment (respectarea condiţiei de desfăşurare a activităţii minime cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 iul. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.1 <1 ian. 2017-15 iulie 2017>):

- se va lua în considerare activitatea minimă desfăşurată în intervalul aferent anului ajustat 2015 (16 iul. 2015-31 dec. 2015) împreună cu anul final ajustat (1 ian. 2017-31 dec. 2017). În acest caz beneficiarul poate depune formularul de rectificare a cererii de plată şi deconturi justificative pentru perioada ajustată cu efectiv solicitat zero;

- în cazul în care condiţia de activitate minimă în anul 2015 ajustat conform clauzei de revizuire iniţiale nu a fost respectată, beneficiarul trebuie să asigure cel puţin o perioadă de activitate de producţie/reproducţie minimă pe durata anului 2017 (01.01-31.12.2017) şi să depună documentele aferente;

- prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la dată-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, iar anumite documente aferente exploataţiei respective sunt valabile până la finalul perioadei iniţiale de angajament, se consideră îndeplinită condiţia de eligibilitate până la finalul perioadei de referinţă a ultimului an de angajament menţionată în anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine;

- pentru subpachetul 3a), în cazul porcilor graşi şi scrofiţelor, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum

2.3 cicluri pe an de angajament, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente popularii sau depopulării pentru fiecare ciclu. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu

2.3 cicluri/an de angajament. Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat conform prezentului document şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea;

- prima compensatorie la transport pentru categoria scroafe poate fi acordată numai în limita procentului anual de înlocuire a acestora de maximum 30% din capacitatea maximă a fermei;

- pentru subpachetul 4a), beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta numărul total de buletine de analiză prevăzute în fişa măsurii;

- pentru subpachetul 5a) beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta documentul care atestă determinarea pe an a valorilor noxelor pe fiecare hală pe întreaga perioadă de referinţă menţionată, conform fişei măsurii;

- prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, respectarea condiţiilor privind numărul de buletine prevăzut de fişa măsurii pentru pachetul 4a), precum şi buletinul de analiză pentru noxe pentru subpachetul 5a) trebuie îndeplinite cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 iul. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.1 <1 ian. 2017- 15 iulie 2017>;

- pentru cazurile la care s-au prevăzut excepţii (perioadă de activitate redusă), pentru categoria scroafe se va deconta o sumă proporţională cu raportul dintre numărul de zile de activitate şi perioada unui an calendaristic. Pentru situaţiile în care există livrări totale în cursul perioadei de activitate, relevate în documentele depuse la decontul justificativ, şi în urma cărora calculul ZAF şi efectivului mediu este redus la jumătate din această cauză, nu se va aplica calculul proporţional al sumei decontate.

 

Anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) – porcine

 

Sesiune/an angajament

Perioadă de referinţă conform OMADR nr. 826/2016

Durată perioadă an de referinţa de angajament conform OMADR nr. 826/2016

Sesiune/an angajament

Perioadă de referinţă extinsă pentru ultimul an de angajament

Durată perioadă an de referinţă ultimul an de angajament

Perioada de depunere formular de rectificare a cererii de plată

Observaţii

Sesiunea 1 An V.1

1 ian. 2017- 15 iulie 2017

6,5 luni

Sesiunea 1 An V.1

1 ian. 2017- 31 dec. 2017

12 luni

Până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare

extindere 5,5 luni

 

SECŢIUNEA a IV-a

Instrucţiuni de completare

 

Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 emis cu scopul adaptării acestora la noul cadru juridic aplicabil măsurii 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcine se depune până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare

Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 va fi completat pe format hârtie şi depus la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare/la care a fost depusă cererea de plată. Beneficiarul va completa formularul de rectificare lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.

Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţii lor autorizate sanitar-veterinar, deţinute de beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea.

ATENŢIE!

Câmpurile notate cu „*)” sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile „[]” se completează prin bifare.

Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul cererii şi data din Registrul de intrări/ieşiri, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul de rectificare, precum şi semnătura funcţionarului care primeşte formularul) sunt completate de către funcţionarul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermă, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre).

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT - PERSOANE JURIDICE/PFA (PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE)/îl (ÎNTREPRINDERE AUTORIZATĂ)/ÎF (ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ)

Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri:

01 - Denumirea exploataţiei;

02 - Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/Codul de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală;

03, 04, 05, 06 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv codul ţării şi numărul actului identitate pentru altă cetăţenie.

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF

Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF:

07 - judeţ/sector;

08 - localitate;

09 - sat/strada;

10 - număr;

11 - cod poştal;

12 - bloc;

13 - scară;

14 - apartament;

15 - numărul de telefon mobil;

16 - numărul de telefon/fax;

17 - e-mail

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)

În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente:

18, 19, 20 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului;

21 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale;

22 - nr. cererii de plată pentru care se modifică în urma accesării clauzei de revizuire, depusă la APIA în perioada 01 ian.-31 ian. 2017.

 

II. EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA

Beneficiarul va completa datele în câmpurile 23-26 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, pentru care s-au solicitat plăţi în favoarea bunăstării animalelor, după cum urmează:

23 - codul ANSVSA;

24 - numărul autorizaţiei sanitar-veterinare;

25 - se va completa cu numărul de cicluri preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat (01.01.2017-31.12.2017)

ANEXA Nr. 1 - Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA  .........................

Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită rectificarea cererii de plată.

Se va completa cu întreg efectivul preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat, respectiv efectivul care va fi livrat/efectivul mediu pe perioada an de angajament ajustat) - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM.

ANEXA Nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate din toate exploataţiile

Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, efectivul rectificat total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 bis /a Ordinul nr. 826/2016)

 

Modelul formularului de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 

Centrul Judeţean APIA

Nr. Formular şi data din Registrul intrări-ieşiri de înregistrare al cererilor M215

ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean APIA)

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO......................................

Nr. cerere de plată unică, dacă este cazul ......................................

Nr. cerere de ajutor ...................................... data ......................................

 

FORMULAR DE RFCTTFICARF A CERERII DE PLATĂ nr. ....................

privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 

SECŢIUNEA l:

Date de identificare solicitant

PERSOANE JURIDICE şi PFA /ÎI/ ÎF:*)

 

01. Denumire exploataţie PJ/ PFA/ ÎI / ÎF*)

 

02. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CIF)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. Nume administrator/ reprezentant*)

04. Prenume administrator/ reprezentant*)

05. CNP administrator/ reprezentant*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.Cod ţară şi nr. act identitate (pt. altă cetăţenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF:*)

 

07. Judeţ*) /Sector *)

08. Localitate*)

09, Sat *)/ Strada*)

10. Nr. *)

11. Cod poştal*)

12. Bl.

13, Sc.

14. Ap.

15. Telefon mobil *)

16. Telefon/Fax*)

17. E-mail

 

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

18. Nume

19. Prenume

20. CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

22. Nr. şi data cererii de plată 2017

 

Note:

Câmpurile notate cu “* “ sunt OBLIGATORIU de completat.

Câmpurile notate cu “**” sunt obligatoriu de completat, la alegere (de exemplu, 07 sau 08, obligatoriu unul din ele).

Câmpurile „” se completează prin bifare.

 

SECŢIUNEA a II-a

Exploataţii cu cod ANSVSA deţinute

(se va completa pentru toate exploataţiile deţinute, indiferent de sesiunea în care au fost încheiate angajamentele)

 

1.

23. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........................................... data ...................  

25. Nr. de serii de producţie rectificat/perioada de referinţă a angajamentului pentru cererea de plată depusă în anul de angajament ajustat (prelungit conform perioadelor din anexa nr. 3): - pui de came:

26. Durata seriei:

- pui de carne ................... zile

- pui de curcă:

- pui de curcă: ................... zile

 

2.

 

23. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........................................... data ................... 

25. Nr. de serii de producţie rectificat/perioada de referinţă a angajamentului pentru cererea de plată depusă în anul de angajament ajustat (prelungit conform perioadelor din anexa nr. 3):

- pui de carne:

26. Durata seriei:

- pui de carne ................... zile

- pui de curcă:

- pui de curcă: ................... zile

 

3.

 

23. Cod ANSVSA*)

R

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........................................... data ................... 

25. Nr. de serii de producţie rectificat/perioada de referinţă a angajamentului pentru cererea de plată depusă în anul de angajament ajustat (prelungit conform perioadelor din anexa nr. 3): - pui de carne:

26. Durata seriei:

- pui de carne ................... zile

- pui de curcă:

- pui de curcă: ................... zile

 

Rectific şi solicit plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de păsări din categoria/categoriile (pentru fiecare exploataţie cu nr. autorizaţie sanitar-veterinară se va completa câte o anexă - modelul din anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2).

 

Anexa nr. 1 - Formular de rectificare a cererii de plată nr. ...........

Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA .................................

 

Subpachetul

Specificare

Pui de carne

Pui de curcă

Găini ouătoare

Găini de reproducţie rase grele

Coeficient conversie în UVM

0.003

0.003

0.014

0.014

Subpachet 1 b

Asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi:

- timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie din rase grele

- timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare

Efectiv rectificat (nr. de capete)

 

 

 

 

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachet 2 b

Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de pasări

Efectiv rectificat (nr. de capete)

 

 

 

 

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachet 3 b

îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului

Efectiv rectificat (nr. de capete)

 

 

 

 

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachet 4b

Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată

Efectiv rectificat (nr. de capete)

 

 

 

 

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

Subpachet 5b

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Efectiv rectificat (nr. de capete)

 

 

 

 

Efectiv (UVM)

 

 

 

 

 

Data ................................

Semnătura şi ştampila ...............................

 

Efectivul rectificat aferent perioadei de referinţă nouă, 01.01.2017-31.12.2017, reprezintă:

- pentru categoria pul came - efectivul livrat în perioada de referinţă a anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi a livrărilor estimate până la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017;

- pentru categoria pui curcă - efectivul livrat în perioada anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi a livrărilor estimate pana la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017;

- pentru categoriile găini ouătoare şi găini de reproducţie din rase grele, dacă beneficiarul nu livrează păsări în perioada de referinţă a anului de angajament ajustat, pentru subpachetele 1 b), 2b), 4b) şi 5b) se calculează efectivul rectificat după următoarea formulă:

Calcul efectiv mediu rectificat:

 

Efectiv la începutul perioadei

(cap.)

Total intrări

(cap.)

Efectiv iniţial plus intrări

(cap.)

Total ieşiri

(cap.)

Efectiv la sfârşitul perioadei

(cap.)

Zile animale furajate

(Zaf)

Efectivul mediu an de angajament

 

Zaf an de angajament = a + b - c

a = efectivul de animale de la începutul anului x nr. zile aferent perioadei de angajament

b = total intrări în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament

c = total ieşiri în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament

 

Efectivul mediu an de angajament =

 

Zaf an de angajament

nr. zile aferent perioadei de angajament

 

În situaţia popularii pentru găinile ouătoare şi găinile de reproducţie din cursul anului, efectivul mediu realizat se calculează având în vedere următoarele:

a = efectivul de păsări de la data populării x nr. de zile rămase de la populare până la sfârşitul anului de angajament;

b = total intrări de la populare până la sfârşitul anului x 1/a nr. de zile de la data populării până la sfârşitul anului de angajament;

c = total ieşiri din an x œ din nr. de zile de la începutul populării până la sfârşitul anului de angajament.

Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie se ia în considerare ca efectiv de la începutul anului de angajament, efectivul primei populări a lotului de când păsările sunt furajate;

În vederea uniformizării metodologiei de calcul a primei compensatorii pentru subpachetul 3b) - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului, toţi beneficiarii care au solicitat acest subpachet vor declara numărul de cicluri realizate în anul de angajament, cu excepţia fermelor cu circuit închis. Pentru acestea, calculul efectivului se va efectua astfel: efectivul transportat total (calculat astfel: efectivul conform avizelor din care se scade efectivul neeligibil transportat reprezentat de efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului, efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport) se raportează la numărul de cicluri realizate. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu numărul maxim de cicluri prevăzut de fişa măsurii (6,5 cicluri/an de angajament pentru puii de carne, respective 3,7 cicluri/an de angajament pentru puii de curcă). Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat prin prezentul formular şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea.

Pentru a asigura respectarea condiţiei prevăzute în fişa măsurii se vor efectua verificări la finalul anului de angajament, iar prima compensatorie se va acorda pentru maximum 6,5 serii pe an categoria pui de carne şi 3,7 serii/ an pentru categoria pui de curcă.

Efectivele de pui care nu beneficiază de sprijin conform Sistemului de sancţiuni aprobat fiind sub vârsta seriei (35 de zile pentru pui came, 71 de zile pentru pui de curcă), nu vor fi luate în considerare la calculul procentajului în funcţie de care se stabilesc sancţiunile administrative în ceea ce priveşte numărul de animale declarate.

 

Data ................................

Semnătura şi ştampila ...............................

 

Anexa nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate

 

Nr. crt.

Exploataţia cu autorizaţie sanitar-veterinară

Efectiv rectificat

(UVM)

Pui de came

Pui de curcă

Găini ouătoare

Găini de reproducţie rase grele

1.

Nr./data

 

 

 

 

2.

Nr./data

 

 

 

 

3.

Nr. / data

 

 

 

 

4.

Nr./data

 

 

 

 

 

Nr./data

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

 

 

SECŢIUNEA a III-a

Declaraţii ş/ angajamente

 

Subsemnatul, ......................................, legitimat cu BI/CI nr. ......................................, seria................, eliberat de ......................................, la data de ......................................, şi CNP ......................................, titular/administrator/reprezentant legal al ...................................... (denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), având în vedere obligativitatea adaptării sistemului de implementare pentru M 215 la noul cadru legislativ aplicabil măsurilor de dezvoltare rurală, au fost necesare unele ajustări ale angajamentelor în derulare pentru a acoperi în ultimul an de angajament perioada de referinţă 1 ianuarie-31 decembrie cu scopul:

- conformării la prevederile introduse prin art. 13 din Regulamentul nr. 809/2014, conform cărora tuturor măsurilor IACS (inclusiv măsurilor tranzitorii) li se aplică regulile referitoare la termenul-limită de depunere al cererilor de plată până la data de 15 mai 2017, precum şi

- conformării la prevederile art. 40 alin. (3) al Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 privind perioada de referinţă a angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, în baza cărora plăţile sunt anuale,

sunt de acord cu:

- modificarea perioadei aferente ultimului an de angajament, respectiv mărirea acesteia conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări, cu respectarea angajamentelor voluntare asumate prin cererea de ajutor pe toată perioada ajustată;

- perioada de referinţă a anului de angajament aferentă cererii de plată depusă În anul 2017 pentru cererile de plată aferente sesiunilor care se ajustează, se extinde conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări, respectiv se va extinde până la data de 31 12.2017;

- modificarea efectivului prin formularul de rectificare a cererii de plată aferentă anului 2017 se va face în sensul indicării unui efectiv care să acopere perioada întreagă conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări (01.01- 31.12.2017;

- la calculul ZAF se va ţine cont de numărul de zile aferente anului de angajament ajustat; Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie, se ia în considerare ca efectiv de la începutul anului de angajament efectivul primei populări a lotului de când păsările sunt furajate;

- obligativitatea desfăşurării activităţii de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament (inclusiv livrări) pe perioada de referinţă aferentă anului 2017 ajustată conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări. Perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele reprezintă un trimestru. Perioadele de activitate minimă (serie/trimestru) includ obligatoriu şi livrări, după caz. Prin excepţie, pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită de finalizare a angajamentelor prevăzută de regulile aplicabile până la acest moment (respectarea condiţiei de desfăşurare a activităţii minime cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 oct. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.1 <1 ian. 2017-15 oct. 2017>),

- se va lua în considerare activitatea minimă desfăşurată cumulat în intervalul aferent anului ajustat 2015 (16 oct. 2015- 31 dec. 2015) împreună cu anul final ajustat (1 ian. 2017- 31 dec. 2017). În acest caz beneficiarul poate depune formularul de rectificare a cererii de plată şi deconturi justificative pentru perioada ajustată cu efectiv solicitat zero;

- în cazul în care condiţia de activitate minimă în anul 2015 ajustat conform clauzei de revizuire iniţiale nu a fost respectată, beneficiarul trebuie să asigure cel puţin o perioadă de activitate de producţie/reproducţie minimă pe durata anului 2017 (01.01-31.12.2017) pentru sesiunea 1 şi să depună documentele aferente;

- prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, iar anumite documente aferente exploataţiei respective sunt valabile până la finalul perioadei iniţiale de angajament, se consideră îndeplinită condiţia de eligibilitate până la finalul perioadei de referinţă a ultimului an de angajament menţionată în anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări.

- pentru subpachetul 3b), în cazul puilor de carne şi puilor de curcă, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 6,5 cicluri pe an de angajament pentru puii de carne, respectiv pentru 3,7 cicluri pe an de angajament pentru puii de curcă, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente populării sau depopulării pentru fiecare ciclu. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu 6,5 cicluri/an de angajament pentru puii de carne, respectiv 3,7 cicluri/an de angajament pentru puii de curcă. Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat în cererea de plată şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea;

- pentru subpachetul 4b), beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta numărul total de buletinele de analiză prevăzute în fişa măsurii;

- pentru subpachetul 5b), beneficiarii ai căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta documentul care atestă determinarea pe an a valorilor noxelor pe fiecare hală conform fişei măsurii pe întreaga perioadă de referinţă menţionată în anexa nr. 3;

- prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, respectarea condiţiilor privind numărul de buletine prevăzut de fişa măsurii pentru pachetul 4b) precum şi buletinul de analiză pentru noxe pentru subpachetul 5b) trebuie îndeplinite cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 oct. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.1 <1 ian. 2017- 15 oct. 2017>;

- pentru cazurile la care s-au prevăzut excepţii (perioadă de activitate redusă), pentru categoria găini ouătoare şi găini rase grele se va deconta o sumă proporţională cu raportul dintre numărul de zile de activitate şi perioada unui an calendaristic. Pentru situaţiile în care există livrări totale în cursul perioadei de activitate, relevate în documentele depuse la decontul justificativ, şi în urma cărora calculul ZAF şi efectivului mediu este redus la jumătate din această cauză, nu se va aplica calculul proporţional al sumei decontate.

 

Anexa nr. 3-Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări

 

Sesiune/an angajament

Perioadă de referinţă conform OMÂDR nr. 826/2016

Durată perioadă an de referinţă de angajament conform OMADR nr. 826/2016

Sesiune/an angajament

Perioadă de referinţă extinsă pentru ultimul an de angajament

Durată perioadă an de referinţă ultimul an de angajament

Perioada de depunere cerere de plată modificată

Observaţii

Sesiunea 1

An V.1

1 ian. 2017- 15 oct. 2017

9,5 luni

Sesiunea 1 An V.1

1 ian. 2017- 31 dec. 2017

12 luni

Până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare

extindere 2,5 luni

 

SECŢIUNEA a IV-a

Instrucţiuni de completare

 

Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 emis cu scopul adaptării acestora la noul cadru juridic aplicabil măsurii 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor se depun până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1,306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 va fi completat pe format hârtie şi depus la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare/la care a fost depusă cererea de plată. Beneficiarul va completa formularul de rectificare lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar.

Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor autorizate sanitar-veterinar, deţinute de beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea.

ATENŢIEI

Câmpurile notate cu „*)” sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile „[]” se completează prin bifare.

Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul cererii şi data din Registrul de intrări/ieşiri, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul de rectificare, precum şi semnătura funcţionarului care primeşte formularul) sunt completate de către funcţionarul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermă, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre)

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT - PERSOANE JURIDICE/PFA (PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE)/îl (ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ)/ÎF (ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ)

Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri:

01 - Denumirea exploataţiei;

02 - Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/Codul de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală;

03,04,05,06 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv codul ţării şi numărul actului de identitate pentru altă cetăţenie.

SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF

Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF:

07 - judeţ/sector;

08 - localitate;

09 - sat/strada;

10 - număr;

11 - cod postai;

12 - bloc;

13 - scară;

14 - apartament;

15 - numărul de telefon mobil;

16 - numărul de telefon/fax;

17 - e-mail

ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)

în cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/ titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/ procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/ titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente:

18, 19, 20 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului;

21 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale;

22 - nr. cererii de plată pentru care se modifică în urma accesării clauzei de revizuire, depusă la APIA în perioada 01 ian.-31 ian. 2017.

II. EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA

Beneficiarul va completa datele în câmpurile 23-26 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, pentru care s-au solicitat plăţi în favoarea bunăstării animalelor, după cum urmează:

23 - codul ANSVSA;

24 - numărul autorizaţiei sanitar-veterinare;

25 - se va completa cu numărul de serii preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat (01.01.2017-31.12.2017).

Anexa nr. 1 - Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA .............................

Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită rectificarea cererii de plată.

Se va completa cu întreg efectivul preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat, respectiv efectivul care va fi livrat/efectivul mediu pe perioada an de angajament ajustat) - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM.

Anexa nr. 2- Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate

Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, efectivul rectificat total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora

 

Având în vedere dispoziţiile art. 20-22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora dispoziţiile acestei legi privind secţiile de votare se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale,

ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) şi art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2016,

văzând că datele şi informaţiile privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare din Registrul secţiilor de votare sunt publice,

în temeiul art. 21 alin. (2) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, se abrogă.

 

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE DE AVIZARE

a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează procedura de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora.

Art. 2. - Prin actualizarea delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora se înţelege înfiinţarea, modificarea sau desfiinţarea secţiilor de votare, precum şi schimbarea sediilor acestora.

Art. 3. - (1) Direcţia management electoral emite avize conforme pentru înfiinţarea unor secţii de votare noi în următoarele cazuri:

a) numărul de alegători din unitatea administrativ-teritorială a crescut, fără a exista posibilitatea arondării acestora, conform legii, la secţiile de votare deja existente în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

b) distanţa dintre sediile secţiilor de votare dintr-o unitate administrativ-teritorială şi domiciliile/reşedinţele a mai mult de 50 de alegători arondaţi acestora depăşeşte 3 kilometri, cu condiţia formulării unor cereri scrise motivate de către aceştia privind înfiinţarea unei noi secţii de votare.

(2) Secţiile de votare noi pot fi înfiinţate până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării.

(3) Sediile secţiilor de votare noi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, respectiv să permită funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (1), fondurile necesare înfiinţării şi dotării sediilor secţiilor de votare noi trebuie să fie prevăzute în bugetele locale la data solicitării avizului conform,

Art. 4. - Direcţia management electoral emite avize conforme pentru modificarea delimitării secţiilor de votare în următoarele cazuri:

a) apariţia, desfiinţarea sau redenumirea arterelor;

b) emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi;

c) emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi;

d) modificarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;

e) rectificarea unor omisiuni sau erori privind elementele teritoriale arondate unei secţii de votare;

f) rectificarea sau modificarea menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actele de identitate ale alegătorilor;

g) emiterea unor acte de identitate noi.

Art. 5. - Direcţia management electoral emite avize conforme pentru desfiinţarea secţiilor de votare cărora le sunt arondaţi mai puţin de 50 de alegători.

Art. 6. - (1) Direcţia management electoral emite avize conforme pentru schimbarea sediilor secţiilor de votare în următoarele situaţii;

a) în cazul în care acestea nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016;

b) în cazul în care primarul poate asigura condiţii şi dotări de o calitate superioară celor existente în alte imobile;

c) când este necesară reducerea distanţei dintre sediile secţiilor de votare şi domiciliile/reşedinţele alegătorilor arondaţi la acestea şi există cereri scrise motivate din partea acestora privind schimbarea sediului secţiei de votare.

(2) Schimbarea sediului unei secţii de votare, cu mai puţin de 30 de zile înaintea datei votării, se poate realiza numai în cazuri de forţă majoră.

Art. 7. - (1) Primarul unităţii administrativ-teritoriale transmite Autorităţii Electorale Permanente, prin poştă, fax sau e-mail, proiectul de dispoziţie privind modificarea delimitării secţiilor de votare şi a sediilor acestora.

(2) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă, în mod cumulativ, cel puţin următoarele elemente:

a) descrierea situaţiei care reclamă modificarea delimitării secţiei de votare şi/sau a sediului acesteia, dacă este cazul;

b) numărul şi codul unic al secţiei de votare pentru care se solicită modificarea, conform înregistrărilor existente în Registrul secţiilor de votare la data solicitării;

c) noua delimitare a secţiei de votare şi noul sediu al acesteia, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) numărul alegătorilor arondaţi la secţia de votare, în cazul în care acesta se modifică;

e) menţiuni referitoare la încadrarea în criteriile prevăzute de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de o fişă tehnică, pe suport hârtie şi în format electronic editabil, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, precum şi de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie.

(4) Prin documentele justificative prevăzute de alin. (3) se înţelege, cu titlu de exemplu, fotografii, schiţe, note, avize tehnice, planuri urbanistice, planuri cadastrale, declaraţii sau liste de inventariere şi hotărâri ale consiliilor locale.

(5) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin, (1) şi fişa tehnică vor fi certificate prin aplicarea ştampilei primăriei pe fiecare pagină fără a se suprapune pe text; acestea vor fi însoţite de o adresă de înaintare care va indica documentele transmise.

Art. 8. - (1) Direcţia management electoral emite avize conforme pentru proiectele de dispoziţie prevăzute la art. 7 alin. (1) care îndeplinesc condiţiile legale.

(2) Avizul conform prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie, a fişei tehnice, precum şi a documentelor justificative.

(3) în cazul neîndeplinirii condiţiilor legale, refuzul de emitere a avizului conform este emis de Direcţia management electoral în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie şi a fişei tehnice.

(4) în cazul proiectelor de dispoziţie care privesc stabilirea unor noi sedii ale secţiilor de votare, avizul conform poate fi emis numai după efectuarea verificărilor la faţa locului de către filiala sau biroul Autorităţii Electorale Permanente în a cărei rază teritorială se află sediul propus.

(5) în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul verificărilor necesare şi de urgenţa solicitării, termenele prevăzute la alin. (2)-(3) pot fi prelungite la 20 de zile lucrătoare.

(6) Direcţia management electoral poate solicita de la autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor orice documente sau informaţii suplimentare privind secţiile de votare.

Art. 9. - (1) Dispoziţia primarului privind actualizarea delimitării secţiei de votare şi stabilirea sediului acesteia se comunică persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Modificările de orice natură ale delimitării secţiilor de votare şi ale sediilor acestora, precum şi ale arondării alegătorilor la secţiile de votare sunt operate în Registrul electoral de către persoanele autorizate, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziţiei primarului.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

MODELUL FIŞEI TEHNICE

 

A. Fişă tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din artere, segmente ale acestora, numere administrative ori imobile distincte

 

Judeţul:

Municipiul Bucureşti/Sectorul:

Cod SIRUTA 1:

Municipiul:

Oraşul:

Comuna:

Cod SIRUTA 2:

Localitate componentă 3:

Sat aparţinător:

Sat:

Cod SIRUTA 4:

Nr. SV/ Cod unic RSV unde va fi inclusă noua delimitare

Nr. SV/

Cod unic RSV unde a fost inclusă delimitarea

ARTERE

Observaţii 5

Tip

Denumire

Cod arteră

Integral

Segmente

Numere administrative7

Bloc

(denumire. nr. etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Se completează codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.

2 Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.

3 Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.

4 Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.

5 Se completează inclusiv numărul şi data hotărârii consiliului local de înfiinţare, desfiinţare, atribuire a denumirii sau modificare a acestora.

6 Se precizează numerele care delimitează intervalul (număr început - număr sfârşit).

7 Se completează în situaţiile în care numerele administrative menţionate nu formează un segment (nu sunt consecutive).

 

B. Fişă tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din localităţi componente şi/sau sate aparţinătoare (la municipii şi oraşe), respectiv sate (la comune) 8 9 10 8 9 10

 

Judeţul:

Municipiul Bucureşti/Sectorul:

Cod SIRUTA 8:

Municipiul:

Oraşul:

Comuna:

Cod SIRUTA 9:

Nr. SV/ Cod unic RSV unde va fi inclusă noua delimitare

Nr. SVI Cod unic RSV unde a fost indusă delimitarea

Localitate componentă ori sat aparţinător (la municipii şi oraşe), respectiv sat (la comune)

 

Observaţii

Tip

Denumire

Cod

SIRUT 10

Localitate componentă/ Sat aparţinător/

Sat arondat integral

Localitate componentă/ Sat aparţinător/

Sat arondat integral cu detalierea delimitării la nivel de artere/segmente etc.

Alt tip de arondare

(alfabetic, reper geografic etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.

9 Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.

10 Se completează codul SI RUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.

 

C. Fişă tehnică privind modificarea sediilor secţiilor de votare:

 

Judeţul:

Municipiul Bucureşti/Sectorul:

Cod SIRUTA 11:

Municipiul:

Oraşul:

Comuna:

Cod SIRUTA 12:

Nr. SV/ Cod unic RSV conform Registrului electoral

 

Localitate componentă/ Sat aparţinător/ Sat 13

Cod SIRUTA 14

Adresa

(stradă, număr, telefon, fax)

Denumirea exactă a instituţiei care funcţionează în clădirea în care este organizată secţia de votare sau, după caz, elementele de identificare exactă a imobilului respectiv

Precizări suplimentare, cameră, corp clădire etc. Observaţii

1.

 

Sediu actual

 

 

 

 

 

 

Sediu propus

 

 

 

 

 

 

Motiv schimbare:

2.

 

Sediu actual

 

 

 

 

 

 

Sediu propus

 

 

 

 

 

 

Motiv schimbare:

.n.

 

Sediu actual

 

 

 

 

 

 

Sediu propus

 

 

 

 

 

 

Motiv schimbare:

a) SECŢIE nou-înfiinţată

 

Sediu propus

 

 

 

 

 

 

Motiv înfiinţare:

b) SECŢIE desfiinţată 15

 

Sediu actual

 

 

 

 

 

 

 

Motiv desfiinţare:


11 Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.

12 Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.

13 Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.

14 Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.

13 Toate elementele teritoriale ale secţiei desfiinţate vor fi enumerate într-un tabel de forma celui de la pct. I, pentru a asigura cuprinderea lor în delimitarea celorlalte secţii de votare.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

 

Denumirea partidului politic: Erdelyi Magyar Neppárt - Partidul Popular Maghiar din Transilvania Sediul partidului politic: Cluj-Napoca, strada Suceava nr. 17, judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Organizaţia/

Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în anul 2016

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1.

central

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630

 

Cuantumul total

630 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Szilágyi Zsolt

Semnătura

 

Data întocmirii

28.04.2017

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.