MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 418/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 418         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 iunie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

344. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

144. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ca urmare a comasării şi înscrierii acestora în cartea funciară, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea adresei unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 344.

 

ANEXA Nr.: 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a centrelor judeţene din subordinea acesteia, ale căror valori de inventar se actualizează

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Administratorul Imobilului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

8.29.08

107503

Clădire cu 3 etaje

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CIF16517187

Sc = 838 mp; Sd = 4.649 mp; curte = 100 mp; zidărie

Ţara: România;

municipiul Bucureşti;

sectorul 2;

bd. Carol I nr. 17

30.126.051

2

8.29.08

153255

Sediu sucursală Caraş-Severin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CIF 16517187

Sc = Sd = 80 mp, parter

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

municipiul Reşiţa;

Piaţa Republicii nr. 28

176.995

3

8.29.08

153348

Centrul Local Berceni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CIF 16517187

Sc = Sd = 807 mp, etaj 4

Ţara: România;

municipiul Bucureşti;

sectorul 4;

Intrarea Binelui nr. 1A

122.502

4

8.28,03

36609

Laboratoare + birouri + magazii

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba CIF 20715107

Sc = 687 mp; Sd = 426 mp, S curte = 5,580 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

str. Transilvaniei nr. 171

1.147.735

5

8.29.08

152104

Sediu Centru Local Sebeş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba CIF 20715107

Sc = Sd = 76 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Sebeş;

str. Călugăreni nr. 1 A

7.459

6

8.29.08

152106

Sediu Centru Local Aiud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba CIF 20715107

Sc = Sd = 43 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

str. Transilvaniei nr. 171

17.810

7

8.29,08

153241

Clădire sediu sucursală Alba

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba CIF 20715107

Sc = 645 mp, et. 4 + 5, mansardă

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Alba Iulia;

Calea Moţilor nr. 112

1.171.903

8

8.29.08

156628

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Alba CIF 20715107

2.519 mp:

CF nr. 70332 Baia de Arieş;

Nr. cadastral 70332

Ţara: România;

judeţul: Alba;

oraşul Baia de Arieş;

str. Piaţa Băii nr. -

59.943

9

8.29.08

27561

Sediu sucursală Arad

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc = 475,80 mp; S + P + 1; Sd = 951,6 mp;

S curte = 836 mp; cărămidă, lemn

Ţara: România;

judeţul: Arad;

municipiul Arad;

str. Petru Rareş nr. 3

252.049

10

8.29.08

27566

Corp clădire I

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc = 80 mp; Sd = 80 mp; cărămidă

Ţara; România;

judeţul; Arad: oraşul Chişineu-Criş;

str. Gării nr. 39

32.621

11

8.29.08

27574

Clădire sediu Ineu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc = 71 mp, Sd = 71 mp; S curte = 3,938 mp; cărămidă

Ţara; România;

judeţul: Arad;

oraşul Ineu;

sos. Aradului nr. 6

104.123

12

8.29.08

27912

Centrul Local Lipova

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc = 261 mp;

S curte = 539 mp; cărămidă, piatră, ţiglă;

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Lipova;

Calea Ardealului nr446

203.967

13

8.29.08

27914

Centrul Local Ineu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc=231 mp; Scurta -129 mp; cărămidă, lemn, ţiglă

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Ineu; calea Traian nr. 27

187.802

14

8.29.08

27916

Centrul Local Chişineu-Criş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc = 220 mp; cărămidă, lemn, ţiglă

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Chişineu-Criş;

str. Înfrăţirii nr. 155A

52.454

15

8.29.08

154474

Sediu Centrul Local Gurahonţ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

Sc = 149 mp; Sd = 298 mp, P +1; Steren = 782 mp;

CF 300219 Gurahonţ

Ţara: România;

judeţul: Arad; corn. Gurahonţ;

Gelu Ranoiu nr. 17A

1.110.408

16

8.05.01

156256

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

1.014 mp teren înscris la CF nr. 301047 (nr. vechi 4.295) Chişineu-Criş nr. cadastral 1.398

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Chişineu-Criş;

str. Ştefan Octavian Iosif nr.

59.949

17

8.05.01

156257

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -

Centrul Judeţean Arad CIF 20715212

1.696 mp teren înscris la CF nr. 300.372 Sântana, nr. cadastral 300.732

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Sântana;

str. Căprioarei nr. 130 A

51.604

18

8.29,08

34463

Clădire, sediu central

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

Sc= 152 mp; Sd = 152 mp; S curte = 2.532 mp

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

municipiul Piteşti; calea Câmpulung nr. -

189.642

19

8.28.10

34468

Magazie pesticide

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

Sc= 170 mp; Sd = 170 mp;

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

MRJ Piteşti; calea Câmpulung nr. -

80.735

20

8.29.08

153242

Sediu Centrul Local Argeş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

Sc = 227.84 mp;

Sd = 227.84 mp; et. 1

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

MRJ Piteşti;

str. Armând Călinescu nr. 44

362.088

21

8.29,08

153531

Centrul Local Piteşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

et. 1 + et. 2: Sd = 1.270 mp

Ţara: România;

judeţul: Argeş; MRJ Piteşti nr. -

827.770

22

8.29.08

154475

Sediu Centrul Local Costeşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

Sc = 153 mp; Sd = 306 mp; P + 1; S teren = 525 mp;

CF - 80612 Costeşti

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

oraşul Costeşti; str. Pieţii nr. 15

528.933

23

8.29,08

154476

Sediu Centrul Local Câmpulung

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

$c = 153 mp; Sd = 306 mp; P+1; S teren = 1000 mp;

CF = 81891 Câmpulung

Ţara; România;

judeţul: Argeş;

municipiul Câmpulung nr. 108; DN 73

636.871

24

8.29.08

154477

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

S = 767 mp

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

comuna Vedea nr. -

6.923

25

8.29.08

154576

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş CIF 23134320

Sc= 147,18 mp

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

satul Domneşti nr. -

102.515

26

8.29.08

28356

Centrul Local Podu Turcului

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 169 mp; P+1;

S curte = 300 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Podu Turcului nr. -

397.079

27

8.29.08

28357

Centrul Local Răcăciuni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 60 mp; P;

S curte - 240 mp; cărămidă, ţiglă

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Răcăciuni nr. -

94.989

28

8.29.08

28358

Centrul Local Moineşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 65 mp; S curte = 100 mp; cărămidă, ţiglă

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

municipiul Moineşti;

str. Obor nr. -

199.468

29

8.29.08

35713

Centrul Local Sascut

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 72 mp;

Scurte -1.625 mp; cărămidă, fundaţie beton

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Sascut nr. -

101.145

30

8.29.08

153243

Sediu Centrul Local Bacău

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 233,43 mp;

Sd = 233,43 mp; parter

Ţara: România;

judeţul: Bacău; MRJ Bacău;

str. Şoimului nr. 5

331.725

31

8.29.08

153246

Centrul Local Bacău 2

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 38 mp, Sd = 38 mp, parter

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

MRJ Bacău;

str. Bucovinei nr. 21

57.560

32

8.29.08

153247

Centrul Local Bacău

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 20 mp (garaj)

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

MRJ Bacău;

str. George Bacovia nr. 20

29.847

33

8.29 08

154482

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

S = 700 mp

Ţara: România;

judeţul; Bacău;

comuna Stănişeşti nr. -

4.282

34

8.29.08

154483

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

municipiul Moineşti;

str. G-ral Eremia Grigorescu nr. -

81.090

35

8.28,13

96962

Casă tip piatră

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău CIF 20746669

Sc = 60,28 mp; Sd = 60,28 mp;

S curte = 200 mp

Ţara: România;

judeţul Bacău;

comuna Vultureni

232.277

36

8.29.08

37426

CTARZ Beiuş sediu + gard

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc= 100 mp;

S curte = 1.190 mp; bir. lab.

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Beiuş;

str. Târgul Mare nr. -

131.227

37

8.29.08

37428

CTARZ Ţinea sediu + gard

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc = 150 mp; Sd = 115 mp; Scurte = 618 mp; bir. lab.

Ţara: România;

judeţul; Bihor;

comuna Ţinea;

str. Ştefan cel Mare nr. 1

74.196

38

8.29,08

37431

CTARZ Marghita sediu + gard

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc = 150 mp; Sd -115 mp; S curte -461 mp; birouri; laborat.

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Marghita;

str. Ion Luca Caragiale nr. -

102.381

39

8.28.10

38110

Magazie pesticide

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc= 140 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Marghita; Calea Republicii nr. -

13.264

40

8.29.08

38112

Clădire administrativă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc= 110 mp

Ţara; România;

judeţul; Bihor;

municipiul Marghita; Calea Republicii nr. -

37.611

41

8.28.13

38113

Grajd + WC + şopron + împrejm. + adăpost meteo + podeţ + poartă - bordei + canalizare + drum

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270309

Sc = 80 mp;

S curte = 2.500 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Marghita; Calda Republicii ni. -

98.902

42

8.28.13

38116

Magazie utilaje

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc - 45 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Salonta;

str. Oradiei nr. 48

2.710

43

8.28.13

38117

Mag. piese + WC + fântână + gard + pivniţă + puţ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc = 25 mp;

S curte = 3.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Salonta;

str. Oradiei nr. 48

37.948

44

8.29.08

153248

Centru Sucursală Bihor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc - 419 mp; Sd - 419 mp;

et. 1

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea;

str. Matei Corvin nr. 1

365.982

45

8.29.08

153293

Centrul Local Beiuş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agriculturii - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc - 50 mp

(provine din nr. MF 37426)

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Beiuş;

str. Târgul Mare nr. 7

25.278

46

8.29.08

154486

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

S = 300 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Marghita;

str. Eroilor nr. -

13.196

47

8.29.08

154487

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

S = 505 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

municipiul Beiuş;

str. Târgul Mare nr. 7

15.572

48

8.29.08

156293

Sediu UARZ Bihor + punct termic

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Supraf. constr. = 163,12 mp; parter

Ţara: România;

judeţul: Bihor:

MRJ Oradea;

str. Matei Corvin nr. 1

167.130

49

8.29.08

160408

Sediu UARZ Bihor + punct termic

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc = Sd = 183,88 mp, P, suprafaţă curte = 2.300 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea;

str. Matei Corvin nr. 1

348.879

 

50

8.28,08

160416

Garaj auto

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bihor CIF 23270909

Sc = Sd = 90 mp, parter

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea:

str. Matei Corvin; nr. -

50.235

51

8.29.08

39235

Sediu sucursală Bistriţa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc= 380 mp; P+1; cărămidă;

Sd = 760 mp;

S curte = 3,818 mp

Ţara; România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa;

str. Tărpiului nr. 21

1 726.758

52

8.29.08

39240

Sediu Centrul Local Năsăud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc = 120.65 mp; P+1; cărămidă;

Ţara: România: judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Năsăud;

str. Griviţei nr. 2

485.588

53

8.29.08

40358

Clădire sediu Beclean

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc = 300 mp; Sd = 1.986 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul; Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean: Coldău nr. 131

182.307

54

8.29.08

121438

Sediu CTARZ Beclean

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc = 226.65 mp; P+1; cărămidă

Ţara; România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean;

Aleea Ghiocelului nr. 2A

483.864

55

8.28.10

144749

Padocuri plimbare animale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc = 360 mp; ţeava metalică

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa;

str. Tărpiuiui nr. 21

3.198

56

8.29.08

153249

Centrul Local Teaca

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc = 66.80 mp; Sd = 66,80 mp; parter

Ţara: România;

judeţul; Bistriţa-Năsăud;

comuna Teaca nr. 658

213.189

57

8.29.08

153250

Sediu sucursală Bistriţa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

Sc= 108 mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud; MRJ Bistriţa;

str. Tărpiuiui nr. 21

65.635

58

8.29.08

154484

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Teaca nr. 598

47.190

59

8.29.08

154485

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud CIF 20702948

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Lechiruţa nr. -

70.787

60

8.29.08

27173

Pavilion tehnic administrativ CRSA Darabani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885

Sc = 71,10 mp; Sd = 144 mp; S curte = 3.700 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Darabani;

str.1 Decembrie nr. 286

66.783

61

8.29.08

153251

Centrul Local Darabani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885

Sc = 80,70 mp;

Sd = 80,70 mp; et. 1; S curte = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; oraş Darabani;

str. 1 Decembrie nr. 266

41.174

62

8.29.08

153253

Centrul Local Săveni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885

Sc = 66,72 mp; Sd = 66,72 mp; parter parţial;

S curte = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Săveni;

str. Avram Iancu nr. 4

41.373

63

8.29.08

153254

Centru Sucursală

Botoşani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885

Sc = 614 mp (parter);

Sc= 188.89 mp,

Sd = 377,78 mp; Et.2+3; Garaj 100 mp;

S curte = 480 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

MRJ Botoşani;

Calea Naţională nr. 81

2.110.334

64

8.29.03

154489

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885

Steren = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi;

str. Constantin Dobrogeanu Gherea; nr. -

60.057

65

8.29,08

154491

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885

Steren = 491 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Flămânzi DN 29B

3.219

66

8.29.08

156294

Sediu Direcţia Agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885”

Supraf. desfăs. 207 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

MRJ Botoşani;

Calea Naţională nr. 81

349.941

67

8.29.08

154493

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Braşov CIF 20716277

S = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

municipiul Făgăraş;

str. Azotului nr. 1

30.576

68

8.29.08

154494

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Braşov CIF 20716277

S = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

comuna Târlungeni nr. 1; Zizinului

33.888

69

8.29,08

156253

Imobil cu destinaţia birouri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Braşov CIF 20716277

Construcţie parter;

Sc - 511 mp, Sd = 511 mp, Suprafaţa terenului 889 mp; CF 100312 Rupea/Braşov

Ţara: România: judeţul: Braşov;

oraşul Rupea;

str. Republicii nr. 166

411.292

70

8.29,08

156311

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Braşov CIF 20716277

Sc = 553 mp, Teren curţi construcţii 2074 mp,

CF 107396

Ţara; România;

judeţul: Braşov;

MRJ Braşov;

str. Ecaterina Teodoroiu

nr. 38A

4 054.695

71

8.29.08

39153

Centrul Local Brăila

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sc = 262,74 mp; P:

Sd = 262,74 mp;

Scc = 2824 mp; beton

Ţara: România: judeţul: Brăila;

MRJ Brăila;

Fdt. Râmnicu Sărat; nr. -

288.373

72

8.29.08

39159

Sediu Centrul Local Făurei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sc = 215mp; P;

Sd = 215 mp;

Scurte - 6530 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

oraşul Făurei;

str. Mecanizatorilor nr. 47

514.626

73

8.29.08

39160

Sediu Centrul Local Făurei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sc = 50 mp; P; Sd = 50 mp: cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

oraşul Făurei;

str. Mecanizatorilor nr. 47

14.597

74

8.28.10

39161

Clădire Viziru

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sc= 120 mp; P;

Sd = 120 mp; Scc = 902 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

comuna Viziru; nr. -

30.656

75

8.29.08

39165

Sediu Centrul Local Făurei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sc = 30 mp; D;

Sd = 30 mp; beton

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

oraşul Făurei;

str. Mecanizatorilor nr. 47

12.512

76

8.29.08

151251

Clădire administrativă, structură zidărie, sediu sistem Viziru - utilitate publică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sediu sistem Viziru; structură zidărie

Ţara: România;

judeţul: Brăila; nr. -

341.696

77

8.29.08

152097

Clădire sediu sucursală Brăila

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sc = Sd = 1287,77 mp; et. 2 Scurte = 474 mp

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

MRJ Brăila;

Calea Călăraşi km 10 nr. 58

2.237.401

78

8.29 08

154492

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -

Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

comuna Cireşu; nr. -

7.683

79

8.29.08

154582

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Brăila CIF 20737415

Sd - 382 mp; P+1; S teren = 1.500 mp

Ţara: România: judeţul: Brăila;

satul Movila Miresii; nr. -

181.558

80

8.29.08

35905

Sediu Centrul Local Buzău

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău CIF 23122511

Sc = Sd = 102 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

municipiul Râmnicu Sărat str. Balta Alba nr. 61

73.624

81

8.29,08

154495

Construcţie şi teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău CIF 23122511

Sc= 174,36 mp; Scurte = 1138 mp

Ţara; România;

judeţul: Buzău;

comuna Beceni; nr. - Gura Dimienii

159.374

82

8.29.08

154496

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău CIF 23122511

S teren = 1552,50 mp

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

oraşul Pogoanele; nr. -

32.852

83

8.29,08

154497

Sediu Centrul Local Mihăileşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Buzău CIF 23122511

Sc = 135 mp. Sd = 270 mp; P+1; S teren = 500 mp;

CF = 20120; 20120-C1 Mihăileşti

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Mihăileşti; nr. - cvartal 1 CV1 P32

1.189.674

84

8.29,08

27188

Clădire

sediu+laboratoare

OARZ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc= Sd = 761,06 mp:

P (parţial)

Scurte = 2.818 mp; beton

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

Prelungirea Dobrogei nr. 4

283.833

85

8.29.08

27191

Centrul Local Budeşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc= 110 mp; P; Scurte = 2.000 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

oraşul Budeşti;

str. Gării nr. 7

824.225

86

8.29.08

27192

Centrul Local Mitreni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc= 112 mp; P;

Scurte = 2709 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

comuna Mitreni; nr. -

38.391

87

8.29.08

152098

Sediu Sucursală Călăraşi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc= 177,5 mp;

Sd = 177,5 mp;

et. 3; parţial, tronson 3;

Sc - 168 mp; Sd -168 mp; et. 3, tronson 2

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

Prelungirea Bucureşti nr. 26

678.003

88

8.29.08

152153

Centrul Local Călăraşi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc = Sd = 90 mp; parter; Scurte = 182 mp;

Sc = Sd = 138 mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei nr. 4

455.066

89

8.29.08

152154

Sediu Centrul Local Ciocăneşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc = 273 mp+154 mp;

Sd = 273 mp+308 mp; P; P+1;Steren = 1526 mp; CF = 20022 Ciocăneşti

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

comuna Ciocăneşti; nr. -

1.046.034

90

8.29.08

152155

Centrul Local Lehliu-Gară

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sc = Sd = 340 mp; Scurte = 1.150 mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

oraşul Lehliu-Gară;

str. Valea Argovei; nr. -

572.871

91

8.29.08

153532

Centrul Local Călăraşi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Sd = 38,94 mp; P (parţial); Sd = 325 mp el 1

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi; Prelungirea Dobrogei; nr. -

291.453

92

8.29.08

156295

Sediu administrativ DADR, OCAOTA, DFJ, ITCSMS, OJSPA, OJCA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Călăraşi CIF 20771824

Supraf. desf. 301,40 mp;

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

Prelungirea Bucureşti nr. 26

428.806

93

8.29.08

153256

Centrul Local Caransebeş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin CIF 20771905

Sc = Sd = 240 mp, Scurte = 997 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

str. Subdeal nr. 4

189.455

94

8.29.08

153258

Sediu Centrul Local Moldova Nouă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin CIF 20771905

Sc = Sd = 80 mp; Scurte = 1.645 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

oraşul Moldova Nouă;

str. Unirii nr. 142

88.634

95

8.29.08

154498

Sediu Centrul Local Domaşnea

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin CIF 20771905

Sc= 175 mp Sd = 350 mp; P+1; S teren = 720 mp;

CF 30191 Domaşnea

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin;

comuna Domaşnea; nr. -

897.338

96

8.29.08

164499

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin CIF 20771905

S = 1.000 mp

Ţara; România;

judeţul: Caraş-Severin;

comuna Bozovici; nr. -

17.373

97

8.29.08

154500

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Caraş-Severin CIF 20771905

S = 1.000 mp

Ţara: România: judeţul: Caraş-Severin;

oraşul Oraviţa; nr. -

45.425

98

8.29.08

106312

Centrul Local Huedin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Sc= 164 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

oraşul Huedin;

str. Horea nr. 101

351.860

99

8.29.08

153260

Sediu Centrul Local Mihai Viteazu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Sc = Sd = 445,57 mp; Scurte = 500 mp

Ţara; România;

judeţul: Cluj;

comuna Mihai Viteazu;

str. Principală nr. 9

476.994

 

100

8.29.08

153261

Sediu Centrul Local Dej

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Sc = Sd - 411,71 mp; Scurte = 800 mp

Ţara; România;

judeţul: Cluj;

municipiul Dej;

str. Dumbrava Roşie nr. 11

167.761

101

8.29.08

153262

Sediu Centrul Local Gherla

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Sc = Sd - 123,7 mp, parter. Scurte = 200 mp

Ţara: România; judeţul: Cluj;

municipiul Gherla;

str. Codrului nr. 1

32.416

102

8.29.08

153533

Centrul Judeţean Cluj

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Sc = 289,47 mp;

Sd = 439 mp;

Subsol (parţial), parter

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Fagului; nr. -

278.042

103

8.29.08

153534

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Scurte = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Fagului nr. 1

29.895

104

8.29.08

154501

Sediu Centrul Local Gherla

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Sc = 155 mp; Sd = 310 mp; P+1; S teren = 1.000 mp; CF 51206

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Gherla;

str. Codrului nr. 2A

453.145

105

8.29.08

158626

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj CIF 20800954

Suprafaţă teren = 1.440 mp;

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Sobarilor nr. 36A

262.719

106

8.29.08

39451

Sediu Centrul Local Medgidia

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa CIF 20822596

Sc = Sd = 136 mp; P; Scurte = 1.800 mp; beton+cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

municipiul Medgidia;

Bd. Independenţei nr. 71

160.419

107

8.29.08

154502

Sediu Centrul Local Cogealac

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa CIF 20822596

Sc = 152 mp; Sd = 307 mp; P+1 ;S teren = 500 mp;

CF 102226 şi 10226-C1 Cogealac

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

comuna Cogealac;

str. Mare nr. 104A

897.408

108

8.29 08

154503

Sediu Centrul Local

Băneasa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanta CIF 20822596

Sc = *174 mp; Sd - 326 mp; P+1; $ teren = 1000 mp;

CF 100308 Băneasa

Ţa-ra: România;

judeţul; Constanţa;

oraşul Băneasa;

str. Trandafirilor nr. 55; lot 2

613.853

109

8.29.08

154504

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanţa CIF 20822596

S = 759 mp

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

oraşul Negru Vodă;

str. Gladiolelor nr. 1A

31.533

110

8.29,08

154505

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Constanta CIF 20822596

$ = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul; Constanţa;

oraşul Hârşova;

str. Prospectul Dunării; Nr.: -

61.095

111

8.29,08

154506

Sediu Centrul Local întorsura Buzăului

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Covasna CIF 20822642

Sc = 150 mp; Sd = 300 mp; P+1; S teren = 1000 mp;

CF 23726 întorsura Buzăului

Ţara: România: judeţul: Covasna;

oraşul întorsura Buzăului;

str. Rândunelelor nr. 2

829.425

112

8.29.08

154507

Teren

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Covasna CIF 20822642

S = 525 mp

Ţara: România;

judeţul; Covasna;

oraşul Baraolt; nr. -

62.246

113

8.29,08

154508

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Covasna CIF 20822642

S = 950 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Kanta nr. 25A

123.938

114

8.29,08

34291

Sediu Sucursală Târgovişte

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

Sc = 301 mp; Sd = 903 mp; 2 etaje; zidărie, ţiglă;

Scurte = 1790 mp

Ţara: România;

judeţul; Dâmboviţa;

MRJ Târgovişte;

bd. Ion C. Brătianu nr. 36

1.737.813

115

8.29,08

34296

Centrul Local Găeşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

S = 100 mp; zidărie portantă, ţiglă

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

oraşul Găeşti;

Nicolae Titulescu nr. 163-165

267.857

116

8.29,08

34304

Centrul Local Titu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

S = 48 mp; zidărie portantă, ţiglă

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

oraşul Titu; nr. - satul Salcuta

125.920

117

8.29.08

147558

Centrul Local Pucioasa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

zid cărămidă, înveliş ţiglă, Sc = 189 mp; Sd = 217 mp; Scurte = 2.064 mp,

S totala teren = 2.253 mp

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

oraşul Pucioasa;

str. Republicii nr. 181

936.943

118

8.29.08

152066

Sediu UFS

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

Sc = 240 mp; P; Sd = 240 mp; Scc = 4.800 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

MRJ Târgovişte;

calea Câmpulung nr. 152

772.912

119

8.29.08

154509

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

S - 691 mp

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

municipiul Moroni;

str. Petrolului; nr. -

8.599

120

8.29.08

156595

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa CIF 20853223

1.350 mp; CF nr. 70237 Titu; Nr. cadastral 70237

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

oraşul Titu;

str. Cuza Vodă nr. 155 bis

78.482

121

8.29.08

37178

Sediu sucursală Craiova

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765788

Sc = 530 mp; P; Sd = 715 mp; Scurte = 400 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

municipiul Craiova;

bd. Nicolae Romanescu nr. 35

1.030.051

122

8.29.08

37179

Sediu Centrul Local Segarcea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765768

Sc -140 mp; Sd -189 mp; Scurte = 800 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

oraşul Segarcea;

str. Dealul Viilor; nr. -

100.942

123

8.28.10

37181

Clădire Băileşti - locuinţă de serviciu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765768

Sc = 80 mp; P:

Sd = 108 mp;

Scurte = 300 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

municipiul Băileşti;

str. Mărăşeşti; Nr. 3A

198.299

124

8.29,08

37199

Sediu Centrul Local Craiova

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765768

Sc = 50 mp; P. Sd = 60 mp; BCA

Ţara; România;

judeţul: Dolj;

municipiul Craiova;

bd. Nicolae Romanescu

nr. 35

16.211

125

8.29.08

100888

Sediu Sucursală Craiova

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765768

beton armat

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

municipiul Craiova;

bd. Nicolae Romanescu nr. 35

1.713

126

8.29.08

163265

Sediu Centrul Local Bechet

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765768

Sc = Sd = 100 mp; Scurte = 200 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

oraşul Bechet;

str. nr. -

91.977

127

8.29.08

154510

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dolj CIF 20765768

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

oraşul Segarcea;

str. Unirii nr. 41

27.219

128

8.28.10

26974

Sediu QARZ-CTARZ Târgu Bujor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi CIF 20738801

Sc= 192,19 mp;

S totală = 748,58 mp

Ţara; România;

judeţul: Galaţi;

oraşul Târgu Bujor; nr. -

206.133

129

8.29.08

26975

Sediu Centrul Local Cudalbi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi CIF 20738801

S teren = 900 mp; CF= 101076 Cudalbi

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Cudalbi; nr. cvartal 35 P14

11.265

130

8.29.08

164511

Sediu Centrul Local Bereşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi CIF 20738801

Sc = 156 mp, Sd = 260,31 mp; P+1, S teren = 1.000 m;

CF = 100059 Bereşti

Ţara; România;

judeţul: Galaţi;

oraşul Bereşti;

str. Culturii nr. 1A; cvartal CV32-P13

924.068

131

8.29.08

154512

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi CIF 20738801

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

oraşul Târgu Bujor;

str. Pieţii nr. -

119.615

132

8.29.08

154513

Sediu Centrul Local

Tecuci

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi CIF 20738801

Sc -150 mp, Sd = 300 mp, P+1, Steren = 857 mp;

CF = 101293 Tecuci

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

municipiul Tecuci;

str. Gheorghe Petraşcu nr. 66-68

953.727

133

8.28.10

160411

Sediu OARZ-CTARZ Tecuci

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Galaţi CIF 20738801

Sc = Sd = 277,06 mp; P; Steren = 1.280 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

municipiul Tecuci; nr. -

438.011

134

8.29.08

39894

Pavilion administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc = 130 mp; Sd = 130 mp; Steren = 3.127 mp

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

comuna Comana; nr. -

34.001

135

8.29.08

152156

Centrul Local Comana

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc = 80 mp; Sd = 80 mp; parter; Scurte = 1.200 mp

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

comuna Comana; nr. -

18.381

136

8.29.08

152157

Centrul Local Naipu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc = Sd = 90 mp

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

satul Naipu; nr. -

62.543

137

8.29.08

152158

Centrul Local Valea

Plopilor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc = Sd = 39 mp,

Sc = 57,25 mp; Scurte = 1.980 mp

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

satul Valea Plopilor; nr. -

78.264

138

8.29.08

152159

Centrul Local Bolintin-Vale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc = Sd = 31 mp

Ţara; România;

judeţul: Giurgiu;

oraşul Bolintin-Vale; nr. -

23.028

139

8.29.08

153266

Sediu Centrul Local Giurgiu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc= 176,20 mp;

Sd = 251,83 mp; parter+parţial et. 1; Sc = Sd = 99,30 mp, Scurte = 3.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

Şos. Ghizdarului nr. 2

160.651

140

8.29.08

160537

Cădire sediu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836

Sc = 320 mp

Ţara: România: judeţul: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

Bd. Independenţei nr. 107; bloc 107, scara A, 1 mezanin

1.150.457

141

8.29,08

38297

Centrul Local Motru

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Gorj CIF 20793792

Sc = Sd = 179 mp; Scurte = 1.000 mp; cărămidă

Ţara: România: judeţul: Gorj;

municipiul Motru;

str. Ceferistului nr. 1

174.449

142

8.29.08

38299

Sediu Centrul Local Târgu Cărbuneşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Gorj CIF 20793792

Sc= 121+145 mp;

Sd = 121+290 mp; P+1; Steren = 3.197 mp;

CF = 35593 Târgu Cărbuneşti

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

oraşul Târgu Cărbuneşti;

str. Blahniţei nr. 11

761.843

143

8.29.08

40206

Sediu Centrul Local Târgu Jiu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Gorj CIF 20793792

Sc= 184 mp; bloc 6, ap.; P+1: Sd = 368 mp; Scurte = 1.836 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

str. Tismana nr. 2; Bârseşti

404.170

144

8.29.08

154514

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Gorj CIF 20793792

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

oraşul Turceni; nr. -

24.390

145

8.29.08

154515

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Gorj CIF 20793792

S = 770 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

oraşul Novaci;

Aleea Gruiului; nr. -

18.857

146

8.28.03

156296

Clădire laborator filială Gorj+gard împrejmuire

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Gorj CIF 20793792

Et.1Sd = 125,33 mp; anexe = 30,51 mp; supraf. constr. gard 110 ml; supraf. curţii 1.424,47 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 532

367.543

147

8.29.08

35002

Clădire Centrul Local Miercurea-Ciuc

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Sc - 32 mp; Sd = 32 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

MRJ Miercurea-Ciuc;

str. Progresului nr. 22

20.398

148

8.29.08

152110

Sediu Centrul Local Gheorgheni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Sc = Sd = 93,55 mp; et. 1 parţial

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

municipiul Gheorgheni;

str. Stadionului nr. 3

331.995

149

8.29.08

153267

Sediu Centrul Local Miercurea-Ciuc

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Sc = Sd = 200,76 mp, parter, Scurte = 988 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita; MRJ Miercurea-Ciuc;

str. Progresului nr. 2

356.774

 

150

8.29.08

153268

Sediu Sucursală Miercurea-Ciuc

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Sc = 406 mp, Sd = 812 mp, P+1

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

MRJ Miercurea-Ciuc;

str. Progresului nr. 16

1.324.144

151

8.29.08

153535

Centrul Local Gheorgheni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Sc = 40 mp; et. 1; Sc anexe = 46 mp; Scurte - 840 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

municipiul Gheorgheni;

str. Stadionului nr. 3

73.460

152

8.28.10

156297

Birouri, grup social (magazie, anexe demonstrativ pomicol cu bazin betonat)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Supraf. curţii = 150 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

municipiul Odorheiu Secuiesc;

str. II. Rákóczi Ferenc nr. 84

5.479

153

8.28,13

156298

Magazie + garaj

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929

Supraf. constr. = 26,25 mp; Supraf. desf. 26,25 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

municipiul Odorheiu Secuiesc;

str. II. Rákóczi Ferenc nr. 84

15.956

154

8.29.08

40131

Sediu Sucursală Deva

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc= 1.025 mp, P+1, Sd = 1.137 mp, Scurte = 7.970 mp, cărămidă, BCA, canalizare

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; MRJ Deva;

Bd. 22 Decembrie; nr. -

1 747.812

155

8.29.08

40133

Sediu Centrul Local Deva

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc = 98 mp; cărămidă+BCA

Ţara: România: judeţul: Hunedoara;

MRJ Deva;

Bd. 22 Decembrie nr. 222

137.272

156

8.29.08

40138

Garaj auto

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc = 52 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

comuna Santămăria-Orlea; nr. -

484.404

157

8.29.08

152737

Centrul Local Hunedoara

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc = 170 mp; Sd = 170 mp, Scurte = 1.500 mp

Ţara: România;

judeţul; Hunedoara;

municipiul Hunedoara;

str. 9 Mai nr. 9

271.117

158

8.29.08

152738

Centrul Local Brad

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc = 293 mp. Sd = 293 mp, Scurte = 2.000 mp, parter

Ţara; România;

judeţul: Hunedoara;

municipiul Brad:

str. Horia nr. 6

240.904

159

8.29.08

153285

Centrul Local Orăştie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc = 221 mp; Sd - 238 mp; et. 1+parţial P

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

municipiul Orăştie;

str. Plantelor nr. -

252.505

160

8.29.08

154518

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

3 = 600,21 mp

Ţara: România;

judeţul; Hunedoara;

comuna Ilia;

str. Ştefan cel Mare; nr. -

15.131

161

8.29.08

154519

Sediu Centrul Local Petroşani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Hunedoara CIF 20772552

Sc = 148 mp, Sd = 296 mp, P+1, cărămidă, Steren = 1.000 mp, CF = 61092 Petrila

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

oraşul Petrila;

str. Republicii nr. -

1.122.545

162

8.29.08

34623

Sediu Centrul Local Andrăşeşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc = 46 mp; P; Scc = 22.043 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

comuna Andrăşeşti; nr. -

87.864

163

8.29.08

34624

Clădire Centrul Local Feteşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc = 34 mp; Scc= 12.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

municipiul Feteşti;

str. Călăraşi; nr. -

35.344

164

8.29.08

34625

Clădire Centrul Local Ţăndărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc - 33 mp;

Scc = 10.000 mp.

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

oraşul Ţăndărei;

sos. Brăilei nr. 129

9.662

165

8.29.08

96727

Sediu Centrul Local Slobozia

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc = Sd = 680 mp; P; Scurte = 1.120 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia;

str. Lacului; nr. -

37.803

166

8.29.08

96731

Sediu Sucursală Urziceni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc = Sd = 100 mp; P; Scurte - 257 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

municipiul Urziceni;

str. 1 Dec 1918; nr. -

20.307

167

8.29.08

96732

Sediu Centrul Local Urziceni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc= Sd = 197 mp;P; Scurte = 357 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

municipiul Urziceni;

str. 1918: nr. -

708.014

168

8.29.08

101429

Centrul Local Ţăndărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc = 57 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

oraşul Ţăndărei;

sos. Brăilei nr. 129

13.154

169

8.29.08

152142

Sediu Sucursală Slobozia

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sc= 1.038 mp (R 307 mp. et. 1 685 mp, et. 3 46 mp) Scurte = 400 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa: MRJ Slobozia;

Bd. Chimiei nr. 19

1.081.398

170

8.05.01

156259

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

1.000 mp teren înscris în CF nr. 20.214; nr. cadastral 425

Ţara: România: judeţul: Ialomiţa;

oraşul Căzăneşti; Căzăneşti; nr.; Dr. jud. 144

20.336

171

8.29.06

160887

Clădire sediu AFP (Căzăneşti)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa CIF 20692062

Sd = 104, P,

suprafaţă teren = 111,36 mp, CF = 20717

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

oraşul Căzăneşti nr. 284

71.182

172

8.29.08

152100

Sediu Sucursală Iaşi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi CIF 20692348

Sc = Sd = 108,20 mp; parter parţial

Ţara: România;

judeţul; Iaşi; MRJ Iaşi;

Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 47-49

111.528

173

8.29.08

153536

Centrul Local Hârlău

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi CIF 20692348

Sc = Sd = 160 mp; Scurte = 3.000 mp

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

oraşul Hârlău;

str. Nicolae Iorga nr. 76

275.444

174

8.29.08

154520

Sediu Centrul Local Răducăneni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi CIF 20692348

Sc = 153 mp; Sd = 306 mp; P+1; Steren = 755 mp;

CF = 60290; 60290-C1 Răducăneni

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

comuna Răducăneni; nr. -

708.583

175

8.29.08

154521

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi CIF 20692348

S = 2.650 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Grajduri; nr. -

35.833

176

8.29.08

160885

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi CIF 20692348

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

municipiul Paşcani;

str. Gării nr. 42 C

55.982

177

8.29.08

154522

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ilfov CIF 20664577

S = 600 mp

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

oraşul Buftea;

str. Şcolii nr. 2-4

73.302

178

8.29.08

156629

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ilfov CIF 20664577

S = 500 mp; CF nr. 8794; Nr. cadastral 2765/2

Ţara: România;

judeţul: Ilfov;

oraşul Măgurele;

str. Călugăreni nr. 6

327.841

179

8.28.13

27443

Magazie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc= 163,3 mp;

Sd = 163,3 mp; P; piatră

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

municipiul Sighetu Marmaţiei;

str. 22 Decembrie nr. 4

61.421

180

8.29.08

27465

Garaj

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc = 43 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

str. Liviu Rebreanu nr. 79

27.211

181

8.29.08

152115

Sediu Centrul Local Târgu Lăpuş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc = Sd = 426 mp; Scurte = 3.355 m;

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

str. Liviu Rebreanu nr. 79

1.728.396

182

8.29 08

152116

Sediu Centrul Local

Vişeu de Sus

Agenţia de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc = Sd = 70 mp;

Scurte = 930 mp

Ţa-ra: România;

judeţul; Maramureş;

oraşul Vişeu de Sus;

str. Bogdan Vodă nr. 81

361.514

183

8.29.08

152117

Sediu Centrul Local Sighetu Marmaţiei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc = Sd = 31 mp; Scurte = 650 mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

municipiul Sighetu Marmaţiei;

str. 22 Decembrie nr. 4

312.379

184

8.29.08

152118

Sediu Centrul Local Şomcuta Mare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc = Sd = 108 mp; Scurte = 500 mp

Ţara; România;

judeţul; Maramureş;

oraşul Şomcuta Mare;

str. -; nr. 4

86.510

185

8.29,08

152141

Centrul Local Sighetu Marmaţiei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Sc = Sd = 51 mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

municipiul Sighetu Marmaţiei;

str. 22 Decembrie nr. 4

9.551

186

8.29.08

154523

Teren

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Scurte - 1.612 mp

Ţara: România;

judeţul; Maramureş;

oraşul Ulmeni;

str. nr. -

97.609

187

8.29,08

154524

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

S = 1.064 mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Ocna Şugatag;

str. Dragoş Vodă nr. 9A

136.696

188

8.29,08

156254

Imobil cu destinaţie birouri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Maramureş CIF 20739190

Construcţie P+1;

Sc = 68 mp; Sd = 133,48 mp; Steren = 99 mp;

CF 50492 Şomcuta Mare

Ţara: România;

judeţul; Maramureş;

oraşul Şomcuta Mare;

str. Republicii nr. 10/18E

645.930

189

8.29.08

150099

Atelier garaje DADR

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mehedinţi CIF 20738852

Sc = 46,33 mp, zidărie planşee beton

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

str. Crişan nr. 87

24.496

190

8.28.01

150923

Sediu sistem Aurora - neutilitate publică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mehedinţi CIF 20738852

 

Ţara; România;

judeţul: Mehedinţi; nr. -

29.080

191

8.29.08

153269

Sediu Sucursală Drobeta-Turnu Severin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mehedinţi CIF 20738852

Sc = 526,5 mp,

Sd = 634,37 mp, et. 3 total, et. 2 parţial (383,67 mp la et. 2 şi 3, 14 mp la parter)

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

str. Crişana nr. 87

641.114

192

8.29.08

153270

Centru Sucursală Drobeta-Turnu Severin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mehedinţi CIF 20738852

Sc - 50 mp

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

str. Crişan nr. 87

26.483

193

8.29.08

156300

Sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mehedinţi CIF 20738852

etaj 2,

supraf. desf. = 160 mp

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

str. Crişan nr. 87

57.135

194

8.29.08

36807

Clădire Centrul Local Reghin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş CIF 23143514

Sc = 137 mp; Sd = 137 mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

municipiul Reghin;

str. Gării; nr. -

600.021

195

8.29.08

153271

Centru Sucursală Târgu Mureş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş CIF 23143514

Sc = 325 mp;

Sd = 1.788 mp, PH Steren = 4.360 mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş;

str. Insulei nr. 2

3.771.560

196

8.28.10

26117

Magazie sediu CRSA Târgu Neamţ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ CIF 20775907

Sc = 35 mp; P; scândură; Sd = 35 mp;

Scurte = 1.352 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ; nr. -

121.089

197

8.29 08

153272

Centru Sucursală Piatra Neamţ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ CIF 20775907

Sc = 280 mp, Sd - 280 mp, Scurte = 3.100 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

str. Mihai Viteazu nr. 32

1825.337

198

8.29.08

154527

Sediu Centrul Local Bicaz

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ CIF 20775907

Sc = 105 mp; Sd = 210 mp; P+M: Steren = 498 mp;

CF = 50524; 50524-C1 Bicaz

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

oraşul Bicaz; nr. - Pct. Piaţă Bicaz

623.440

199

8.29.08

154528

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ CIF 20775907

S = 417 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul Roman;

str. Victor Hugo nr. 13

118.887

 

200

8.28,10

156291

Sală şedinţe

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Neamţ CIF 20775907

Sc = Sd = 116 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

str. Mihai Eminescu nr. 26

162.168

201

8.29.08

39021

Clădire sediu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939

Sc= 162 mp; P;

Scurte = 790 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Olt;

MRJ Slatina;

str. Tudor Vladimirescu

nr. 163

210.167

202

8.29,08

39026

Centrul Local Caracal

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939

$c = 64 mp, P; cărămidă

Ţara; România;

judeţul: Olt;

municipiul Caracal;

str. Gheorghe Doja nr. 171

23.352

203

8.29.08

153273

Sediu Centrul Local Scorniceşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939

Sc= Sd = 186 mp, et. 1

Ţara; România;

judeţul: Olt;

oraşul Scorniceşti;

str. Pompierilor nr. 10

355.496

204

8.29.08

153274

Sediu Sucursală Slatina

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939

Sc = Sd = 367,15 mp, et. 2

Ţara: România;

judeţul: Olt; MRJ Slatina;

str. Arcului nr. 20

1,093.756

205

8.29.08

156301

Clădire sediu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Olt CIF 20652939

etaj 1,

supraf. desf. = 172,37 mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

oraşul Scorniceşti;

str. Pompierilor nr. 10

100.486

206

8.29.08

154529

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova CIF 20803756

S =700 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

oraşul Urlaţi;

str. 30 Decembrie; nr. -

42.522

207

8.29.08

154530

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova CIF 20803756

S = 600 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Câmpina;

str. Petrolistului; nr. -

94.493

208

8.29.08

159697

Sediu Centrul Judeţean Prahova

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova CIF 20803756

Sc = Sd = 834 mp P; Suprafaţa teren = 615,53 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Ploieşti;

str. Independenţei nr. 12

1.206.509

209

8.29.08

27960

Centrul Local Ardud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 83 mp; P; Sd = 83 mp; Scurte = 2.717 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Ardud;

str. Bucureştiului nr. 132

165.621

210

8.27.07

27981

Grajd animale - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 406 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

49.184

211

8.28.10

27982

Magazie foraje - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 187 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

44.713

212

8.28.10

27983

Magazie cereale - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 77 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

165.946

213

8.27.07

27984

Grajd animale - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 28 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

10.435

214

8.28.10

27985

Magazie lemne - UARZ Cărei

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 33 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

165.946

215

8.27.07

27987

Saivan oi - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 414 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

72.678

216

8.27.07

27988

Saivan oi - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 360 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei;

Calea Armatei Române; nr. -

63.197

217

8.27,07

27989

Saivan oi - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 378 mp: cărămidă

Ţara: România;

judeţul; Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

66.358

218

8.28.10

27993

Platformă fân - UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 660 mp;

lemn acoperită cu şarpantă

Ţara; România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

17.885

219

8.28.10

27994

Magazie pentru gheaţă UARZ Cărei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 20 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Cărei,

Calea Armatei Române; nr. -

129.069

220

8.29.08

28000

Sediu DADR - Satu Mare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 623,83 mp; P+1; cărămidă; Sd = 824,65 mp; Scurte = 1.119.17 mp

Ţara: România;

judeţul; Satu Mare;

MRJ Satu Mare;

str. 1 Decembrie 1918 nr. 13

802.647

221

8.29.08

28001

Garaje DADR (3 boxe)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Sc = 53,36 mp; beton; Sd= 53,35 mp; Scurte = 1.043 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare;

str. 1 Decembrie 1918 nr. 15

42.303

222

8.29.08

154533

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Turţ; nr. -

42.591

223

8.29.08

150807

Centrul Local Cehu Silvaniei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Construcţie P+E, suprafaţa curţi construcţii = 3.141 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; nr. -

256.844

224

8.29.08

150809

Centrul Local Crasna

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Construcţie P+E, suprafaţa curţi construcţii - 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

comuna Crasna; nr. -

126.920

225

8.29.08

150811

Centrul Local Jibou

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Construcţie P+E, suprafaţa curţi construcţii = 2.328 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; nr. -

336.642

226

8.29.08

153275

Sediu Sucursală Zalău

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Sc = Sd = 347,76 mp, et. 2, Teren aferent

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Corneliu Coposu nr. 79 A

650.003

227

8.2908

154531

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

S - 700 mp

Ţara: România:

judeţul: Sălaj;

satul Ileanda; nr. .

12.758

228

8.29.08

154532

Sediu Centrul Local Şimleu Silvaniei

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Sc = 150 mp; Sd = 318 mp; P+1, Steren = 1.000 mp;

CF = 51926 Şimleu Silvaniei

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

oraşul Şimleu Silvaniei;

str. Nicolae Bălcescu; nr. -

625.583

229

8.28,03

160414

Clădire laborator ORSA Zalău

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Sc= Sd = 103,05 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Corneliu Coposu; nr. -

91.221

230

8.27.07

160415

Grajd tauri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sălaj CIF 20719184

Sc= Sd = 154 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Corneliu Coposu; nr. -

55.453

231

8.29.08

107492

Sediu sucursală Sibiu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu CIF 20820048

Sc = 582 mp;

Sd = 1,164 mp;

St = 2.753 mp; Scurte = 2.171 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Bieltz Eduard Albert; nr. -

2.681.676

232

8.29.08

107496

Clădire CTARZ Mediaş administrativ, laboratoare; depozit; inst. încălzire; apă canal, platformă betonată pt. maşini

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu CIF 20820048

Sc = Sd = 141.26 mp; Scurte = 161 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

municipiul Mediaş;

str. Cronicar Ion Neculce; nr. -

115.462

233

8.29.08

107499

Clădire CTARZ Agnita administrativ, laboratoare; depozit recipient azot

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu CIF 20820048

Sc = Sd = 262 mp; Scurte = 1.863 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Agnita;

str. izvorului; nr. -

96.529

234

8.29.08

153537

Centrul Local Agnita

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu CIF 20820048

Sc = Sd = 75 mp; P (parţial); Scurte = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Agnita;

str. Izvorului; nr. -

90.207

235

8.29.08

153538

Centrul Local Mediaş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu CIF 20820048

Sc = Sd = 70.74 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

municipiul Mediaş;

str. Cronicar Ion Neculce nr. 2

118.752

236

8.29.08

153539

Centrul Local Sibiu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Sibiu CIF 20820048

Sd = 415 mp; et. 2

Tara. România;

judeţul: Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Someşului nr. 49

937.391

237

8.29.08

152103

Sediu Centru Sucursală Suceava

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 353,85 mp; et. 2

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

MRJ Suceava;

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 3

576.053

238

8.29.08

152120

Sediu Centrul Local Suceava

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 55 mp; Scurte = 50 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava; MRJ Suceava;

str. Slătioarei nr. 31

53.712

239

8.29.08

152121

Sediu Centrul Local

Câmpulung

Moldovenesc

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 47 mp; Scurte = 50 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Câmpulung Moldovenesc;

str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 4A

47.981

240

8.29.08

152122

Sediu Centrul Local Şiret

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 55 mp; Scurte = 50 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

oraşul Şiret;

str. Eroilor nr. 1A

61.224

241

8.29.08

153277

Sediu Centrul Local Fălticeni

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 55 mp, Scurte = 100 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Fălticeni;

str. Pleşeşti Gane nr. 10

145.824

242

8.29,08

153278

Sediu Centrul Local Rădăuţi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 55 mp, Scurte = 50 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Rădăuţi;

str. Putnei nr. 178

82.773

243

8.29.08

153540

Centrul Judeţean Suceava

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc= Sd = 180 mp; Scurte = 3.500 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava; MRJ Suceava;

str. Slătioarei nr. 31

659.996

244

8.29.08

153541

Centrul Local Gura Humorului

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 75 mp; parter (parţial); Scurte - 50 mp

Ţara: România: judeţul: Suceava;

oraşul Gura Humorului;

str. Mănăstirea Humorului nr. 162

74.173

245

8.29.08

153542

Centrul Local Suceava

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = Sd = 157,2 mp; et.2 (parţial)

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

MRJ Suceava:

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 3

255.914

246

8.05.01

156262

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

405 mp teren înscris în CF nr. 31.846, nr. cad, 31.846

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

oraşul Gura Humorului;

bd. Bucovina; nr. -

47.981

247

8.29.08

156302

Pavilion tehnic administrativ + Laborator probă lapte

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc. = 180 mp; Sd = 180 mp

Ţara; România;

judeţul: Suceava; MRJ Suceava;

str. Slătioarei nr. 31

213.771

248

8.28,10

156303

Pavilion tehnic administrativ, Centru de

reproducţie şi selecţie Rădăuţi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = 185 mp; Sd = 185 mp, parter

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Rădăuţi;

str. Fundătura Putnei nr. 178

151.851

249

8.28,10

156304

Pavilion tehnic administrativ, Centru de reproducţie şi selecţie Şiret

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Suceava CIF 20741726

Sc = 95 mp; Sd = 140,7 mp, parter

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

oraşul Şiret;

str. Eroilor nr. 1A

44.995

 

250

8.29.08

39132

Centrul Local Videle

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman CIF 20751460

Sc = Sd = 88 mp, parter; Scurte = 1.400 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

oraşul Videle;

str. Petrolului nr. 13

39.528

251

8.29.08

153543

Centrul Local Zimnicea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman CIF 20751460

P (parţial); et. 1; Sc = 112 mp;

Sd - 514 mp

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

oraşul Zimnicea;

str. Alexandriei nr. 6

127.363

252

8.29.08

154538

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman CIF 20751460

S = 520 mp

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

oraşul Videle;

str. Florilor nr. 46

14.603

253

8.29.08

156292

Clădire sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Teleorman CIF 20751460

Sc = 587,70 mp; Sd = 629,20 mp; Scurte = 1.268 mp

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

MRJ Alexandria;

str. Constantin Brâncoveanu; nr. -

372.218

254

8.29.08

153279

Sediu Centrul Local Timişoara

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş CIF 20779321

Sc = Sd = 351 mp, parter, Scurte = 2.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 28

2.353.968

255

8.29.08

154539

Sediu Centrul Local Recaş

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş CIF 20779321

Sc -149 mp; Sd = 298 mp; P+1; S teren = 1.019 mp; CF = 400128 Recaş

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

oraşul Recaş;

str. Plopilor nr. 6

865.055

256

8.29.08

154540

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş

CIF 20779321

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

oraşul Sănnicolau Mare;

aleea Miron Costin nr. 4

56.674

257

8.29,08

156305

Clădire cu anexe ORSA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş CIF 20779321

Supraf. curţii = 1,234 mp

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Grigore Alexandrescu nr. 28

151.512

258

8.29.08

153329

Sediu Centrul Local Tulcea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea CIF 20751118

Sd = Sc = 82 mp. et. 3

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Mahmudiei nr. 8

260.112

259

8.29.08

154644

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea CIF 20751118

S = 580 mp

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

satul Horia; nr. -

8.065

260

8.29.08

154546

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea CIF 20751118

S = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

satul Topolog; -; nr. -

25.186

261

8.29.08

28271

Centrul Local Vaslui

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Sc = 360 mp. cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi;

str. Albiţa nr. 16

176.824

262

8.29,08

153281

Centru sucursală Vaslui

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Sc = Sd = 337 mp, et. 2. Sc = Sd = 485 mp, et. 1, Scurte = 1.000 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui:

MRJ Vaslui;

str. Cuza Vodă nr. 41

692.812

263

8.29.08

153282

Sediu Centrul Local Vaslui

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Sc = Sd = 65 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Cuza Vodă nr. 41

45.631

264

8.29.08

153283

Sediu Centrul Local Vaslui

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Garaje 3 buc.,

Sc = Sd = 43,5 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Cuza Vodă nr. 41

30.886

265

8.29.08

154547

Sediu Centrul Local Negreşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Sc = 150 mp; Sd = 300 mp; P +1; Steren = 600 mp;

CF = 70978; 70978-C1 Negreşti

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti;

str. Ion Creangă nr. 2

856.812

266

8.29.08

154548

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

S = 770 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Murgeni; nr. -;

str. Emil Juvara

36.419

267

8.29.08

156255

Imobil cu destinaţia birouri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Clădire administrativă P + 2; Sc= 131,13 mp;

Sd = 393,39 mp; cabină poartă; Sc - 43,61 mp; depozit carburanţi Sc = 11,13 mp suprafaţa teren-construcţii = 1.880,03 mp, CF 71281 Bârlad

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad;

Bd. Republicii nr. 320

917.670

268

8.29.08

156307

Clădire administrativă + laborator

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agriculturii - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Parter; Sc = 140,68 mp; Sd= 140,68 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

Şoseaua Naţională nr. 96; sub Moara Grecilor

153.438

269

8.28.10

156308

Magazie + garaje pesticide

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Parter; supraf. constr. =56,88 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

Şoseaua Naţională nr. 96;

sub Moara Grecilor

31.825

270

8.28.03

156309

Laborator ORSA Vaslui + centrală termică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Parter; Sc - 144,94 mp; Sd = 144,94 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Cuza Vodă nr. 41

69.997

271

8.28.03

160412

Laborator ORSA Vaslui + centrală termică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vaslui CIF 20720359

Sc = Sd = 97.20 mp, parter. CF = 73413, C1-U3

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Cuza Vodă nr. 41

137.267

272

8.28.10

26081

Magazie fitosanitară

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476

Sc = 90 mp; Sd = 90 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Băbeni; nr. -

15.713

273

8.28.01

153280

Sediu sucursală Râmnicu Vâlcea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476

Sc = Sd = 322,52 mp, et. 2

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Oituz nr. 7

1.366.901

274

8.29.08

154549

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476

S = 530,41 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Brezoi; nr. -

57.423

275

8.29.08

154550

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476

S = 829,49 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

satul Bălceşti; nr. -

47.212

276

8.29.08

154551

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476

S = 240 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Horezu: nr. -

24.484

277

8.29.08

156306

Sediu administrativ filiala Vâlcea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea CIF 23082476

Parter -

supraf. constr. 125,96 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Oituz nr. 7

83.455

278

8.28.10

37515

OARZ Focşani - magazie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 85 mp; P: cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

MRJ Focşani;

bd. Brăilei; nr. -

38.169

279

8.29.08

37517

OARZ Focşani - pavilion central + gard

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 412 mp; Sd - 412 mp;

et. 1

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

MRJ Focşani;

bd. Brăilei; nr. -

1.125.505

280

8.28.10

37518

CTARZ Panciu - gheţărie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 28 mp; S; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

oraşul Panciu;

str. Mareşal Antonescu

349

281

8.27.07

37519

CTARZ Adjud - grajd tauri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 30 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Cuza; nr. -

22.968

282

8.27.07

37520

CTARZ Adjud - grajd cai

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc-189 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Cuza; nr. -

26.640

283

8.27.07

37521

CTARZ Adjud - grajd; magazie cereale

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 79 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Cuza; nr. -

17.916

284

8.28.10

37522

CTARZ Adjud - pavilion recoltare + împrejmuiri + puţ + rezervor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = Sd 1.631 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Guza

nr. 338

119.171

285

8.27.07

37523

CTARZ Adjud - saivan berbeci

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 648 mp; P; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 338

39.045

286

8.28.10

37524

CTARZ Adjud - gheţărie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 28 mp; P. cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 338

320

287

8.29.08

37525

CTARZ Panciu - pavilion central

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc= 135 mp; P;

Scc - 2.697 mp;

S, curte = 2 562 mp; cărămidă

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

oraşul Panciu str. N. Titulescu: nr. -

114.839

288

8.28,10

37526

CTARZ Panciu - remiză

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 116 mp; P; cărămidă

Ţara: România: judeţul: Vrancea;

oraşul Panciu;

str. Mareşal Antonescu; nr. -

1.029

289

8.05,03

150128

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

S = 1,0897 ha, intravilan, parcele 375, 376

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

oraşul Panciu; nr. .

137.806

290

8.05,03

150129

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

S = 1,54 ha, tarla 48. parcela 1917.1918

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul Adjud; nr. -

514.045

291

8.29.08

152160

Centrul Local Adjud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = Sd = 120 mp; P

Ţara; România;

judeţul; Vrancea;

municipiul Adjud;

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 338

427.047

292

8.29.08

152739

Pavilion central + gard OARZ Focşani

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Sc = 412 mp,

Sd = 1.236 mp; S+P+1, Steren =2.145 mp

Ţara: România;

judeţul; Vrancea; MRJ Focşani:

Bd. Brăilei nr. 121

2715.576

293

8.29.08

153350

Centrul Local Panciu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

Parter (parţial) Sc = 120 mp Scurte = 2.000 mp

Ţara; România;

judeţul: Vrancea;

oraşul Panciu;

str. Nicolae Titulescu; nr. -

476.279

294

8.29.08

154552

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

S teren - 540 mp

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Vidra; nr. -

23.786

295

8.29.08

154553

Teren

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea CIF 20795092

S teren = 576 mp

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Vulturu; nr. -

28.544

 

ANEXA Nr.: 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură rezultate ca urmare a comasării şi înscrierii acestora în cartea funciară

 

Nr. crt.

Cod de clasificare şi nr. M.F.P. pentru imobilele comasate

Denumirea bunului

Administratorul imobilului

Adresa

Cod da clasificare şi nr. M.F.P. pentru imobilele care se comasează

Datele de identificare ale Imobilelor rezultate după înscrierea în cartea funciară

Adresa

Valoarea da inventar actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

8.29.08

153244

Sediu Centru

Local Oneşti

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bacău

CIF 20746669

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

municipiul Oneşti;

str. Buciumului nr. 3

8.29.08

28355

8.29.08

153244

Sc = 164 mp;

Sd = 328 mp;

P+1;

Scurte = 265 mp;

CF nr. 62369 Oneşti

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

municipiul Oneşti;

str. Buciumului nr. 3

545.663

2

8.29.08

152119

Centrul Local

Târgu Neamţ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Neamţ

CIF 20775907

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

oraşul: Târgu Neamţ;

Aleea Eternităţii nr. 1

8.29.08

152119

8.29.08

121446

8.28.13

150104

8.28.10

150105

Sc = 191 mp;

Sd = 355 mp;

P + M;

CF nr. 52256

Târgu Neamţ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

oraşul Târgu Neamţ;

str. Tudor

Vladimirescu nr. 1

152.321

 

ANEXA Nr. 3

 

Modificarea adresei unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare

 

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Administrator

Adresa

8.29.08

27960

Centrul Local Ardud

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul: Ardud;

str. Bucureştiului nr. 148

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control nr. 244.237 din 20.04.2017,

în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare, ale art. 53, alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, precum şi ale art. 8-18 din Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă documentele-tip pentru evidenţa producţiei vitivinicole, respectiv declaraţia de stocuri, declaraţia de recoltă şi declaraţia de producţie, situaţia operatorilor la care s-au vinificat, s-au vândut struguri şi/sau musturi şi situaţia provenienţei strugurilor şi/sau musturilor pentru obţinerea vinurilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2a), 3 şi 3a), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care produc, depozitează, achiziţionează şi comercializează produse vitivinicole au obligaţia, după caz, de a întocmi şi de a depune în termen documentele prevăzute la art. 1.

(2) Documentele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2a), 3 şi 3a) se depun şi se înregistrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în trei exemplare, după cum urmează:

a) un exemplar se transmite către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol în vederea verificării şi centralizării datelor înscrise;

b) un exemplar, în cazul producerii vinurilor cu denumire de origine controlată, denumite în continuare vinuri cu D.O.C., vinurilor cu indicaţie geografică, denumite în continuare vinuri cu /.G., a vinurilor varietale, aşa cum sunt definite în art. 17 alin. (1) din Legea nr. 164/2015, se transmite la inspectoratul teritorial al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.);

c) un exemplar se păstrează la declarant.

Art. 3. - (1) Declaraţia de stocuri de vinuri şi musturi, prevăzuta în anexa nr. 1, se întocmeşte şi se depune de către producătorii, depozitarii şi comercianţii de vinuri şi alte produse vinicole, alţii decât comercianţii cu amănuntul, până la data de 15 august a fiecărui an, pentru producţia aflată în stoc la data de 31 iulie a anului în curs.

(2) Declaraţia de stocuri nu include produsele vitivinicole obţinute din strugurii recoltaţi în acelaşi an calendaristic.

(3) Sunt scutiţi de întocmirea şi depunerea declaraţiei de stocuri comercianţii a căror activitate economică constă în vânzarea produselor vinicole în cantităţi mici, direct către consumatori, cu excepţia celor care utilizează depozite specializate sau comercializează într-un an o cantitate mai mare de 2.0001 de produse vinicole.

Art. 4. - (1) Producătorii de struguri, persoane fizice sau juridice, întocmesc şi depun la sfârşitul campaniei de recoltare a strugurilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcţiile pentru agricultură din judeţul pe raza căruia se găsesc plantaţiile de viţă-de-vie, declaraţia de recoltă a strugurilor şi situaţia operatorilor la care s-au vinificat, s-au vândut struguri şi/sau musturi, cuprinse în anexele nr. 2 şi 2a).

(2) Sunt scutiţi să completeze şi să depună această declaraţie următorii producători de struguri persoane fizice sau juridice:

a) producătorii de struguri a căror producţie totală este destinată consumului în stare neprelucrată sau este destinată uscării sau transformării directe în suc de struguri;

b) producătorii care deţin până la 0,1 ha suprafaţă de plantaţie de viţă-de-vie, iar întreaga producţie de struguri obţinută o procesează în propria cramă sau la terţi, în nume propriu, iar întreaga producţie de vin obţinută nu face obiectul comercializării:;

c) viticultorii care deţin până la 0,1 ha şi care livrează întreaga recoltă,

Art. 5. - (1) Producătorii de vin şi/sau alte produse vitivinicole completează şi depun la sfârşitul campaniei de vinificare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcţiile pentru agricultură din judeţul în care se găsesc centrele de vinificaţie, declaraţia de producţie şi situaţia provenienţei strugurilor şi/sau musturilor pentru obţinerea vinurilor, conform anexelor nr. 3 şi 3a).

(2) Sunt scutite de întocmirea şi depunerea declaraţiei de producţie persoanele fizice sau juridice care obţin prin vinificare proprie sau încredinţată altui procesator până la 10 hl vin, care este destinat consumului familial.

(3) Producătorii de vin şi/sau alte produse vitivinicole care procesează strugurii prin contracte de prestări servicii înregistrează în propria declaraţie de producţie datele legate de produsele şi cantităţile obţinute în urma procesării.

(4) Cantităţile de vin sau alte produse vitivinicole, valorificate până la data întocmirii declaraţiei de producţie, se vor include în totalul produselor rezultate în urma campaniei de vinificaţie.

(5) Cantitatea de vin ce se include în declaraţia de producţie este cantitatea totală obţinută la încheierea fermentaţiei alcoolice, inclusiv drojdia de vin.

Art. 6. - (1) Consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din judeţele în care se depun şi se înregistrează declaraţiile prevăzute la art. 1 verifică corectitudinea datelor înscrise în declaraţii şi respectarea termenelor de depunere şi înregistrare a acestora.

(2) Pentru nedepunerea în termen sau înscrierea eronată ori incompletă a datelor în conţinutul declaraţiilor, consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol vor aplic» sancţiunile prevăzute în art. 66 lit. a) pentru contravenţia prevăzută în art. 65 alin. (1) lit. s) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicol© nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - (1) Informaţiile prevăzute în declaraţiile menţionate la art. 1 vor fi centralizate de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din judeţele în care se depun şi se înregistrează acestea şi vor li transmise structurii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la data expirării termenelor de depunere.

(2) După verificare şi centralizare, declaraţiile prevăzute la art. 1 vor fi înaintate consilierului cu atribuţii de operare în Registrul plantaţiilor viticole din judeţul respectiv, în vederea operării lor în Sistemul informatic naţional al viei şi vinului, în termen de 90 de zile de la depunerea acestora.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2004.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 144.

 

ANEXA Nr.: 1

 

Nr. ............/..............................

 

DECLARAŢIE DE STOCURI DE VINURI ŞI MUSTURI

 

A. Datele declarantului ce deţine produsele

B. Datele cramei sau depozitului

 

 

CNP/CUI ............................................

 

Numele şi prenumele/Denumirea

Numele şi prenumele/Denumirea

............................................................

............................................................

Localitatea ..........................................

Localitatea ..........................................

Judeţul ................................................

Judeţul ................................................

Tel./Fax ..............................................

Tel./Fax ..............................................

 

Produsul

Categoria de produse

Stocuri totale

- hl -

din care roşu şi roze

- hl -

din care alb

- hl -

Observaţii

Vinuri

A. Stocuri de vinuri vrac:

- Vinuri cu D.O.C. Total .........................., din care pe soiuri:

.....................

.....................

.....................

.......................................

 

 

 

 

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

- Vinuri cu I.G. Total .........................., din care pe soiuri:

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

- Vinuri varietale. Total .........................., din care pe soiuri:

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

- Vinuri

.....................

.....................

.....................

.......................................

Total ..........................

.....................

.....................

.....................

.......................................

 

Produsul

Categoria de produse

Stocuri totale

- hl -

din căra roşu şi raze

- hl -

din care alb

- hl -

Observaţii

Vinuri

- Alte vinuri. Total ..........................,

.....................

.....................

.....................

.......................................

din care pe tipuri de vin

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

 

 

 

 

.................................................................................

 

 

 

 

.................................................................................

 

 

 

 

Total A - vinuri vrac

.....................

.....................

.....................

.......................................

 

.....................

.....................

.....................

.......................................

 

 

 

 

 

 

.....................

.....................

.....................

.......................................

 

.....................

.....................

.....................

.......................................

 

.....................

.....................

.....................

.......................................

B. Stocuri de vinuri îmbuteliate:

- Vinuri cu D.O.C. Total .........................., din care pe soiuri:

 

 

 

 

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

 

 

 

 

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................

.................................................................................

.....................

.....................

.....................

.......................................