MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 583/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

652. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

653. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

654. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

655. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

656. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

657. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

658. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

659. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

660. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

661. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

662. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

663. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

664. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

665. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

666. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

667. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

668. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

669. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

670. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 176 din 21 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.877/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a tarifului pentru aceste activităţi

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

782. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cezar-Manole Armeanu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Kazahstan, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Kârgâză, cu reşedinţa la Astana.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 652.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdan Badea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Thailandei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 653.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Constantin Borănescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Africa de Sud, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Lesotho, în Republica Mozambic şi în Republica Zambia, cu reşedinţa la Pretoria.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 654.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 739/2017,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - La data de 21 iulie 2017, doamna Margareta Maghiaru, judecător la Tribunalul Bacău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 655.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 766/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena-Ivona Ştefănescu-Lunca, judecător la Judecătoria Babadag, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 656.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 689/2017,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - La data de 1 august 2017, domnul Gheorghe Maruşcă, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 657.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 693/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2017, domnul Ion Anghel, judecător la Judecătoria Oneşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 658.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 643/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2017, domnul Dumitru Guran, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 659.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 638/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2017, domnul Vasilică Pintea, judecător la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017,

Nr. 660.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 767/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Viorel Cazacu, judecător la Judecătoria Olteniţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 661.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 763/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nicoleta Mărăşoiu, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 662.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 758/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 august 2017, domnul Gheorghe Casandrescu, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dâmboviţa, delegat la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 663.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 765/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Angelica-Vali Vamvu, judecător la Judecătoria Medgidia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017,

Nr. 664.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 746/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius-Vasile Felecan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 665.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 757/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Pinteală, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 666.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 764/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 26 iulie 2017, domnul Fănel Mihalcea, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 667.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 787/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Sorin Curpăn, judecător suspendat din funcţie la Judecătoria Bacău, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 668.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 786/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Eugenia Carmen Marinescu, judecător şi preşedinte suspendat din funcţie al Tribunalului Olt, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 669.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 704/2017,

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Traian Eduard Nedelcuţă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 670.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 176

din 21 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona~Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Ştefan Sandu, în Dosarul nr. 4.835/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 185D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, consilierul juridic în cadrul Direcţiei juridice, Mihai Ionescu, cu delegaţie depusă la dosar, lipsind autorul excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită,

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, reiterând, pe larg, susţinerile cuprinse în punctul de vedere formulat şi depus în faţa instanţei judecătoreşti, care a însoţit încheierea de sesizare a Curţii, aflat la dosarul cauzei. În plus, solicită menţinerea jurisprudenţei Curţii în materie.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, faţă de practica Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 17 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 4.835/2/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. Excepţia a fost ridicată de Ştefan Sandu într-o cauză având ca obiect acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii, promovată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul excepţiei susţine, în esenţă, că oricărui ofiţer/subofiţer sau angajat al fostei Securităţi şi Miliţii - chiar fără să fie verificat dacă a desfăşurat sau nu activităţi prin care ar fi suprimat sau îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului - îi este lezat dreptul la integritate psihică prin faptul că asupra sa se exercită permanent o tortură psihică mentală fiind intimidat şi culpabilizat pentru că se presupune că ar fi săvârşit acte „de teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale”. Prin urmare, arată că pedeapsa aplicată fostelor cadre ale Securităţii (sau Miliţiei cu sarcini pe linie de securitate) pentru presupuse „acte de teroare” nu are caracter penal - până în prezent -. dar este evidentă pedepsirea acestora prin tortură mentală concretizată în inducerea ideii prezumţiei de vinovăţie pentru toţi angajaţii fostei Securităţi (sau Miliţiei cu sarcini pe linie de securitate), ca urmare a apartenenţei la această structură.

7. De asemenea, autorul excepţiei arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2003 urmăreşte deconspirarea prin consemnarea publică a acestor persoane, fără să promoveze răspunderea juridică şi politică a acestora şi fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală şi juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informaţii, în condiţiile lipsei de vinovăţie şi a vreunei încălcări a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Însă, apreciază că această „consemnare publică” îi încalcă dreptul la propria imagine publică.

8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2004, nu se încalcă prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) şi art. 30 alin. (6) din Constituţia României, întrucât, pe de o parte, procedura de verificare şi constatare nu poate prin ea însăşi să afecteze integritatea psihică a unei persoane, întrucât, în mod cert, procedura se poate finaliza şi cu o adeverinţă de neapartenenţă la structurile de securitate, iar, pe de alta parte, procedura presupune o analiză administrativă şi una judiciară, în care sunt prevăzute toate garanţiile procedurale, astfel încât persoana vizată poate să îşi formuleze toate apărările şi probele pe care le apreciază utile, pertinente şi concludente cauzei.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este, în principal, inadmisibilă şi, în subsidiar, neîntemeiată. Astfel, referitor la inadmisibilitatea excepţiei, susţine că nu se poate reţine existenţa unei legături între toate textele actului normativ criticat şi soluţionarea cauzei în care a fost invocată, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 reglementează accesul la propriul dosar, deconspirarea Securităţii, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, proceduri de verificare a persoanele care candidează pentru diferite funcţii publice, cercetarea ştiinţifică şi valorificarea patrimoniului arhivistic etc. Cu privire la netemeinicia excepţiei apreciază, în esenţă, că derularea unei proceduri judiciare, care urmăreşte cunoaşterea istoriei recente, precum şi administrarea şi valorificarea istorică a arhivelor fostei Securităţi, în sensul stabilirii existenţei sau nu a calităţii de lucrător ori a celei de colaborator al Securităţii, nu aduce atingere demnităţii, onoarei, vieţii particulare a unei persoane sau dreptului la propria imagine, valori la care se referă art. 30 alin. (6) din Constituţie, cu atât mai mult cu cât hotărârea judecătorească cu care se finalizează procedura judiciară nu constituie o manifestare a libertăţii de exprimare, ci rezultatul administrării unui probatoriu în condiţiile legii.

11. Avocatul Poporului susţine că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, având în vedere că procedura instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, cu modificările şi completările ulterioare, răspunde, în ansamblul său, cerinţelor constituţionale, dar şi celor din jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, revenind instanţei judecătoreşti rolul de a aprecia cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare.

15. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 22 a in. (1) şi (2), potrivit căruia dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate şi nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant, precum şi art. 30 alin. (6) care statuează că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare, prin numeroase decizii respingând excepţiile de neconstituţionalitate. În acest sens sunt, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 543 din 12 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 15 septembrie 2016, Decizia nr. 643 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 decembrie 2015, şi Decizia nr. 159 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015.

17. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat, ca apreciere generală, că, faţă de Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, declarată neconstituţională prin Decizia nr. 51 din 31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, a produs o modificare substanţială a regimului juridic aplicabil persoanelor în legătură cu care s-a constatat că sunt colaboratori sau lucrători ai Securităţii. Curtea a reţinut că actul normativ criticat urmăreşte deconspirarea prin consemnarea publică a acestor persoane, fără să promoveze răspunderea juridică şi politică a acestora şi fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală şi juridică colectivă, pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informaţii, în condiţiile lipsei de vinovăţie şi de vreo încălcare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 436 din 15 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 9 iunie 2010, şi Decizia nr. 760 din 7 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 20 septembrie 2011).

18. De asemenea, Curtea a observat că, urmărind să înlăture orice echivoc de natură să genereze interpretări speculative, susceptibile de a aduce atingere onoarei şi demnităţii persoanei, legiuitorul a înţeles să dedice întregul articol 2 din ordonanţa de urgenţă definirii termenilor cu care aceasta operează (a se vedea Decizia nr. 1.074 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 14 octombrie 2009).

19. Totodată, Curtea a reţinut că aprecierea întrunirii cumulative a condiţiilor prevăzute de lege pentru constatarea calităţii de lucrător sau colaborator al Securităţii revine instanţei judecătoreşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, întrucât asemenea aspecte reprezintă probleme ce ţin exclusiv de interpretarea şi aplicarea legii, fiind de competenţa instanţei judecătoreşti, iar nu a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată (a se vedea, în sensul celor de mai sus, Decizia nr. 27 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 21 martie 2013).

20. Curtea a constatat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 dau expresie opţiunii legiuitorului, reprezentând o consacrare la nivel legislativ a dreptului fundamental la informaţie în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Sub acest aspect. Curtea a reţinut că exigenţele unei vieţi democratice, aşa cum transpar ele din ansamblul reglementărilor legale, impun ca persoanele vizate de prevederile legale criticate să poată fi identificate şi cunoscute de opinia publică (a se vedea Decizia nr. 980 din 25 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009).

21. În aceeaşi ordine de idei, reţinând că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 a realizat o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuţii jurisdicţionale, ale cărei acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securităţii sunt supuse controlului instanţelor judecătoreşti, Curtea a constatat că reglementările supuse controlului de constituţionalitate implică garanţii adecvate şi suficiente pentru evitarea oricăror ingerinţe arbitrare.

22. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefan Sandu în Dosarul nr. 4.835/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi

 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 şi 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă tariful pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va elabora modelul cererii de furnizare, precum şi orice alt document care se impune în activităţile desfăşurate conform prezentului ordin.

Art. 4. - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică în termen de 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 14 iulie 2017.

Nr. 1.877/C.

 

ANEXA Nr.1

 

Modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

 

1. Activitatea de editare şi consultare în sistem electronic a culegerilor de practică şi a revistelor În domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă se desfăşoară de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Furnizarea culegerilor de practică şi a revistelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă se face per culegere/revistă, pe bază de abonament lunar, trimestrial, anual, prin servicii online dedicate, după caz.

Modalitatea de obţinere a culegerilor de practică şi a revistelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, formalităţile aferente desfăşurării activităţii şi procedura operaţională se aprobă prin decizie a directorului general.

2. Activitatea de organizare a seminarelor şi conferinţelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea se desfăşoară de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, inclusiv în sistem online, după caz.

Cererea pentru participare la seminare şi conferinţe în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, respectiv de efectuare de studii, proiecte şi altele asemenea, formalităţile aferente desfăşurării activităţii şi procedura operaţională se aprobă prin decizie a directorului general.

3. Activitatea de realizare a lucrărilor statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe criterii, în domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă, se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la nivel naţional şi teritorial.

Modalitatea de obţinere a lucrărilor statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă, care va cuprinde şi tipurile de lucrări statistice, formalităţile aferente desfăşurării activităţii şi procedura operaţională, se aprobă prin decizie a directorului general.

4. Activitatea de realizare a analizelor/rapoartelor specializate, analizelor generale, sectoriale sau de conjunctură, în domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă, pentru mediul de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate, se desfăşoară de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la nivel naţional şi teritorial.

Modalitatea de obţinere a analizelor/rapoartelor specializate, analizelor generale, sectoriale sau de conjunctură, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, pentru mediul de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate, care va cuprinde şi tipurile de analize/rapoarte specializate, analize generale, sectoriale sau de conjunctură, formalităţile aferente desfăşurării activităţii şi procedura operaţională se aprobă prin decizie a directorului general.

5. Din veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţilor reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii se finanţează cheltuieli de capital, de dezvoltare a aplicaţiilor/programelor informatice utilizate/alte servicii similare, cu menţiunea că veniturile încasate din activitatea de organizare de seminare şi conferinţe în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă finanţează şi cheltuieli necesare organizării evenimentelor şi remunerării lectorilor, astfel:

- cheltuieli de capital:

- maşini, echipamente (hardware) şi mijloace de transport, alte active fixe (software);

- cheltuieli cu bunuri şi servicii:

- materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional;

- obiecte de inventar;

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii;

- cheltuieli de personal:

- alte drepturi salariale în bani.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFUL

pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Nivel de tarifare*)

(lei)

1

Editarea şi consultarea în sistem electronic a culegerilor de practică şi a revistelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă

- Culegere/revistă

- Abonament:

- lunar

- trimestrial

- anual

 

25/buc.

 

100/lunar

250/trimestrial

800/anual

2

Organizarea seminarelor şi conferinţelor în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă: efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea

400/persoană/eveniment/studiu/proiect

3

Realizarea lucrărilor statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe criterii, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă

 

 

a) Realizarea lucrărilor statistice sintetice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă**)

10/tip de selecţie

 

b) Realizarea lucrărilor statistice analitice, pe două sau mai multe tipuri de selecţie, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă***)

5/firmă/debitor/ tip de selecţie

4

Realizarea analizelor/rapoartelor specializate, analizelor generale, sectoriale sau de conjunctură, în domeniul registrului comerţului şi al buletinului procedurilor de insolvenţă, pentru mediul de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate

50/an cuprins în analiză/raport


*) Tariful include T.V.A.

**) Pentru lucrările statistice sintetice cu peste 10 tipuri de selecţie, nivelul de tarifara se reduce cu 20%.

***) Pentru lucrările statistice analitice, nivelul de tarifare se reduce astfel:

- Între 101 şi 10.000 de firme/debitori - cu 40%;

- peste 10.000 de firme/debitori - cu 60%.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 345 din 10.07.2017 şi al Direcţiei generale medic-şef nr. MSSM 2.157 din 10.07. 2017 din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 179 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 28 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul anexelor 8-a şi 8-b sintagma „pensionari 0-700 lei” se înlocuieşte cu sintagma „pensionari 0-900 lei”.

2. În tot cuprinsul anexelor 8-a şi 8-b sintagma „prescripţiilor 0-700 lei” se înlocuieşte cu sintagma „prescripţiilor 0-900 lei”.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii iulie 2017.

Art. III.. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 10 iulie 2017.

Nr. 782

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.