MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 64/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 64         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

122. - Decizie privind eliberarea domnului Cristian Buşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

123. - Decizie privind numirea domnului Iulian Robert Tudorache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

124. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Mărăcineanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

 

125. - Decizie pentru numirea doamnei Diana Severin în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

 

126. - Decizie pentru numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

127. - Decizie privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

128. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

129. - Decizie privind aplicarea mobilităţii domnului Cezar Manole Armeanu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

130. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

131. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyözö-István Bárczi din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

132. - Decizie privind eliberarea domnului Marin Florian, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cristian Buşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Buşu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Iulian Robert Tudorache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iulian Robert Tudorache se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 123.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Mărăcineanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

 

Având în vedere cererea domnului Daniel Mărăcineanu, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.375/M.B. din 25 ianuarie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Mărăcineanu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Diana Severin în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Diana Severin se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 125.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gabriel Li viu Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Liviu Ispas se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Magdalena Grigore se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 127.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul prin Adresa nr. 249 din 18 ianuarie 2017, înregistrată la Cabinetul

prim-ministrului cu nr. 5/449 din 18 ianuarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 4.780/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Dulceaţă exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIMAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii domnului Cezar Manole Armeanu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat formulată prin Adresa nr. 146/FNJ din 19 ianuarie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/498 din 19 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Cezar Manole Armeanu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Apelor şi Pădurilor formulată prin Adresa nr. 88/AP din 18 ianuarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.077/MB din 19 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), al art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ion Anghel i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 130.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyözö-István Bárczi din funcţia publică de secretar generai adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Apelor şi Pădurilor formulată prin Adresa nr. 89/AP din 18 ianuarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.076/MB din 19 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin.(1) lit. a), al art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Gyözö-István Bárczi i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017,

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marin Florian, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere cererea domnului Marin Florian, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/552 din 20 ianuarie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Florian se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 132.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.