MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 45/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 45         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

2. - Hotărāre privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor īn care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul Romāniei

 

3. - Hotărāre privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Romān de Informaţii

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

4. - Hotărāre privind validarea unor mandate de deputat

 

5. - Hotărāre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor īn care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul Romāniei

 

6. - Hotărāre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

75. - Decizie privind numirea domnului Marian Vasiliev īn funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

76. - Decizie privind numirea domnului Dan Dumitrescu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

77. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Pugna īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

78. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului īn domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu

 

79. - Decizie pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală īn funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Justiţiei

 

80. - Decizie pentru numirea doamnei Sofia Mariana Moţ īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

81. - Decizie pentru numirea domnului Constantin Sima īn funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Justiţiei

 

82. - Decizie pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

83. - Decizie privind numirea domnului Cătălin Ştefan Rotea īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

84. - Decizie privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

86. - Decizie privind numirea domnului Virgil-Alin Chirilă īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

87. - Decizie pentru numirea doamnei Luminiţa Zezeanu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

88. - Decizie pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gādea īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor īn care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul Romāniei

 

Īn temeiul art. 100 şi 102 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 4/1992, republicat, cu modificările ulterioare, şi al art. 76 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi banei a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului, denumite īn continuare comisii, a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor īn care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul Romāniei.

Art. 2. - Pentru īndeplinirea obiectivelor anchetei parlamentare, cele două comisii trebuie să identifice răspunsurile la următoarele īntrebări:

a) Care este modul īn care s-au constituit veniturile potenţiale pentru a se putea efectua o rectificare pozitivă?

b) Care sunt instituţiile statului care au făcut previziuni asupra acestor venituri şi care a fost nivelul propus al veniturilor de către fiecare instituţie īn parte?

c) Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la data de 31 decembrie 2016?

d) Cāt au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016?

e) Cāt au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 10 august (prima rectificare)?

f) Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 iunie (primul semestru)?

g) Cāt au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 23 noiembrie (cea de-a două rectificare)?

h) Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 septembrie (după 3 trimestre)?

i) Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat īn luna decembrie 2016?

j) Care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat pe primele 11 luni ale anului?

k) Cu cāt au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general consolidat īn decembrie 2016 faţă de decembrie 2015?

l) Care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale ale bugetului general consolidat la prima şi la a două rectificare?

m) Cāt este venitul nerealizat la 31 decembrie 2016, din sume de la UE 2014-2020, comparativ cu venitul din sume de la UE 2014-2020 estimat la 23 noiembrie., data celei de-a două rectificări?

n) Care sunt sumele rămase necheltuite atāt din bugetul propriu, cāt şi din fonduri europene, pe fiecare minister īn parte? Raportarea se va face la cheltuielile care ar fi trebuit să fie făcute, conform rectificării din 23 noiembrie.

o) Care sunt investiţiile/programele care au fost bugetate, dar nu au fost realizate, pe fiecare minister īn parte?

p) Care sunt motivele nerealizării investiţiilor/programelor de către ministere? Se va prezenta o situaţie pentru fiecare investiţie/program īn parte.

q) Care este suma care a rămas necheltuită la sfārşitul anului 2016 la capitolul cheltuieli de personal?

Art. 3. - Mijloacele necesare desfăşurării anchetei parlamentare sunt:

a) citarea, īn vederea audierii a oricărui demnitar, funcţionar sau oricărei persoane care a lucrat sau lucrează īn cadrul Guvernului sau īn cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care cunoaşte fapte sau īmprejurări īn legătură cu obiectul cercetării ori care deţine un mijloc de probă, aceştia fiind obligaţi să le aducă la cunoştinţă sau să le īnfăţişeze la termenele stabilite. Persoanele citate sunt obligate să se prezinte īn faţa comisiilor;

b) invitarea oricărei alte persoane care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o īmprejurare care să servească Sa aflarea adevărului īn cauză;

c) solicitarea de informaţii de la orice instituţie, organizaţie, care sunt obligate, īn condiţiile legii, să răspundă īn termenul stabilit de comisii;

d) solicitarea de sinteze/expertize, rapoarte, precum şi orice alte documente necesare finalizării anchetei parlamentare, aceste īnscrisuri putānd fi transmise atāt īn format electronic, cāt şi pe suport hārtie,

Art. 4. - Ancheta parlamentară este efectuată de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului, componenţa nominală a acestora fiind prezentată īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5. - Īn situaţia īn care unul dintre membrii celor două comisii se află īn imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar din care face parte deputatul sau senatorul care absentează va desemna un īnlocuitor.

Art. 6. - (1) Convocarea şedinţelor comune ale celor două comisii se face cu cel puţin 24 de ore īnainte de către unul dintre cei doi preşedinţi.

(2) Şedinţele vor fi prezidate alternativ de către fiecare dintre cei doi preşedinţi.

Art. 7. - (1) Pentru ca şedinţele comune ale celor două comisii să aibă loc este necesară participarea majorităţii membrilor care le compun.

(2) Membrii celor două comisii adoptă hotărāri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 8. - Lucrările şedinţelor comune ale celor două comisii sunt publice, cu excepţia cazurilor īn care membrii acestora stabilesc altfel.

Art. 9. - Īn cazul īn care este necesară prezenţa unor experţi pentru lămurirea unor fapte sau īmprejurări īn vederea aflării adevărului, comisiile pot dispune efectuarea de expertize.

Art. 10. - Īmpiedicarea, īn orice fel, a activităţilor comisiilor īn īndeplinirea atribuţiilor lor se sancţionează potrivit legii penale.

Art. 11. - (1) Constatările, propunerile şi concluziile anchetei parlamentare efectuate de cele două comisii vor face obiectul unui raport, care va fi depus la birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului īn termen de 10 zile de la data aprobării prezentei hotărāri.

(2) După primirea raportului, birourile permanente reunite īl vor pune la dispoziţia grupurilor parlamentare pentru īnscrierea pe ordinea de zi.

(3) Raportul asupra anchetei parlamentare se va supune dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului īntr-o şedinţă special dedicată acestui scop.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului

 

1. Deputat Leonardo Badea (Grupul parlamentar al PSD), preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

2. Deputat Bogdan-Iulian Hutucă (Grupul parlamentar al PNL), vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

3. Deputat Sorin Lazăr (Grupul parlamentar al PSD), vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

4. Deputat Iuliu Nosa (Grupul parlamentar al PSD), vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

5. Deputat Dragoş-Petruţ Bārlădeanu (Grupul parlamentar al PSD), secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

6. Deputat Marilen-Gabriel Pirtea (Grupul parlamentar al PNL), secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

7. Deputat Ioana Bran (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

8. Deputat Marius-Constantin Budăi (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

9. Deputat Cosette-Paula Chichirău (Grupul parlamentar al USR), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

10. Deputat Mircea-Titus Dobre (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

11. Deputat Erdei Dolóczki Istvįn (Grupul parlamentar al UDMR), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

12. Deputat Iulius Marian Firczak (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

13. Deputat Lucian-Ovidiu Heiuş (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

14. Deputat Marius-Ionel Iancu (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

15. Deputat Miron Ignat (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

16. Deputat Laurentiu-Dan Leoreanu (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

17. Deputat Călin-Vasile-Andrei Matei (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

18. Deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (Grupul parlamentar al USR), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

19. Deputat Nicolae Neagu (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

20. Deputat Andrei Pop (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

21. Deputat Robert-Ionatan Sighiartău (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

22. Deputat Viorel Ştefan (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

23. Deputat Adrian-Mihăiţă Todoran (Grupul parlamentar al PMP), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

24. Deputat Dan Vīlceanu (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

25. Deputat Varujan Vosganian (Grupul parlamentar ALDE), membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci

26. Senator Viorel Arcaş (Grupul parlamentar al PSD), preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

27. Senator Florin-Vasile Cīţu (Grupul parlamentar al PNL), vicepreşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

28. Senator Ştefan Mihu (Grupul parlamentar al PSD), secretarul Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

29. Senator Niculae Bădălău (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

30. Senator Nicoleta-Ramona Dinu (Grupul parlamentar al USR), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

31. Senator Iulian Dumitrescu (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

32. Senator Eleonora-Carmen Hărău (Grupul parlamentar al PNL), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

33. Senator Ilie Niţă (Grupul parlamentar ALDE), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

34. Senator Roxana-Natalia Paţurcă (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

35. Senator Tįnczos Barna (Grupul parlamentar al UDMR), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

36. Senator Eugen-Orlando Teodorovici (Grupul parlamentar al PSD), membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Romān de Informaţii

 

Īn temeiul art. 1 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Romān de Informaţii,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aleg membri ai Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Romān de Informaţii următorii senatori şi deputaţi:

1. Ţuţuianu Adrian, senator - Grupul parlamentar PSD;

2. Fedorovici Doina-Elena, senator - Grupul parlamentar PSD;

3. Babuş Radu, deputat - Grupul parlamentar PSD;

4. Nasra Gabriel-Horia, deputat - Grupul parlamentar PSD;

5. Chirteş Ioan-Cristian, senator - Grupul parlamentar PNL;

6. Preda Cezar-Florin, deputat - Grupul parlamentar PNL;

7. Costescu Manuel, deputat - Grupul parlamentar USR;

8. Verestóy Attila, senator - Grupul parlamentar UDMR;

9. Cucşa Marian-Gheorghe, deputat - Grupul parlamentar ALDE.

Art. 2. - Se aleg preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul

Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Romān de Informaţii, după cum urmează:

- preşedinte - Ţuţuianu Adrian, senator;

- vicepreşedinte - Cucşa Marian-Gheorghe, deputat;

- secretar - Verestóy Attila, senator.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 3.

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind validarea unor mandate de deputat

 

Īn temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 7, 10 şi 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, şi avānd īn vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al doamnei Cosma Andreea, Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Partidul Social Democrat;

- mandatul de deputat al domnului Ursu Răzvan-Ion, Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Partidul Social Democrat;

- mandatul de deputat al domnului Suciu Matei, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 īn Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, pe lista Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Dobra Călin-Ionel;

- mandatul de deputat al doamnei Radu Anişoara, declarată supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 īn Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea, pe lista Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Luca Andaluzia.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 16 ianuarie 2017.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor īn care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul Romāniei

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (3) din Constituţia Romāniei, republicată, şi al dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Camera Deputaţilor cere Curţii de Conturi să efectueze un control pentru verificarea condiţiilor īn care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul Romāniei.

Art. 2. - Obiectivele controlului sunt cele prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3. - Raportul cuprinzānd concluziile controlului Curţii de Conturi va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor pānă cel tārziu la data de 15 februarie 2017.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

Aspectele ce vor fi urmărite īn cadrul controlului Curţii de Conturi

 

1. Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 31 decembrie 2016

2. Cāt au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016

3. Cāt au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 10 august (prima rectificare)

4. Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 iunie (primul semestru)

5. Cāt au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 23 noiembrie (cea de-a două rectificare)

6. Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 septembrie (după 3 trimestre)

7. Cāt au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat īn luna decembrie 2016

8. Care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat pe primele 11 luni ale anului

9. Cu cāt au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general consolidat īn decembrie 2016 faţă de decembrie 2015

10. Care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale ale bugetului general consolidat la prima şi la a două rectificare

11. Cāt este venitul nerealizat la 31 decembrie 2016, din sume de la UE 2014-2020, comparativ cu venituri din sume de la UE 2014-2020 estimat la 23 noiembrie, data celei de a două rectificări

12. Care sunt sumele rămase necheltuite atāt din bugetul propriu, cāt şi din fonduri europene, pe fiecare minister īn parte Raportarea se va face la cheltuielile care ar fi trebuit să fie făcute, conform rectificării din 23 noiembrie.

13. Care sunt investiţiile/programele care au fost bugetate, dar nu au fost realizate, pe fiecare minister īn parte

14. Care sunt motivele nerealizării investiţiilor/programelor de către ministere Se va prezenta o situaţie pentru fiecare investiţie/program īn parte.

15. Care este suma care a rămas necheltuită la sfārşitul anului 2016 la capitolul cheltuieli de personal

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017

 

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 245.617 mii lei, din care 235.764 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 9.853 mii lei la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”.

(2) La capitolul 51.01, suma de 235.764 mii lei a fost repartizata astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, īn sumă de 234.092 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, īn sumă de 222.615 mii lei;

- cheltuieli de capital, īn sumă de 11.477 mii lei;

b) cheltuieli pentru funcţionarea Institutului Romān pentru Drepturile Omului, īn sumă de 1.672 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, īn sumă de 1.655 mii lei;

- cheltuieli de capital, īn sumă de 17 mii iei.

(3) Detalierea bugetului pe anul 2017 este prezentată īn anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente, īn sumă de 222.615 mii lei, necesare īn vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi īntreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, īn sumă de 177.320 mii lei;

b) Cheltuieli pentru bunuri şi servicii, īn sumă de 44.035 mii lei;

c) cheltuieli pentru transferuri (contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), īn sumă de 1.260 mii iei.

(2) La titlul „Cheltuieli curente” sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru īntreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Romāni, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) Cheltuielile de īntreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate īn scopul exercitării mandatului de către deputaţi īn circumscripţiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital sunt īn sumă de 11.494 mii lei, din care 3.746 mii lei pentru active fixe şi 7.748 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe.

(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2017 este prezentată īn anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lāngă Camera Deputaţilor īn anul 2017 cuprinde, atāt la resurse, cāt şi la cheltuieli, suma de 20.900 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfārşitul anului se vor reporta īn anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea īncasărilor īn lei sau īn valută şi pentru alte destinaţii, īn condiţiile legii.

(3) Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, īn funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute īn bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai īn cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor īn anul 2017 este prezentată īn anexa nr. 3.

Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru īncadrarea īn alocaţiile bugetare prevăzute īn prezenta hotărāre.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 16 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 6.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr.1

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2017

Detalierea pe alineate de cheltuieli

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Cod

Program 2017

din care pentru:

 

Camera Deputaţilor

Institutul Romān pentru Drepturile Omului

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+88.01)

50.01

245.617

243.945

1.672

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

51.01

235.764

234.092

1.672

CHELTUIELI CURENTE

01

224.270

222.615

1.655

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

178.664

177.320

1.344

Cheltuieli salariate īn bani

10.01

154.014

153.074

940

Salarii de bază

10.01.01

106.314

105.414

900

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

3.859

3.859

 

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii (colaboratori şi indemnizaţii de vārstă)

10.01.12

328

328

 

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

43.513

43.473

40

Cheltuieli salariate īn natură

10.02

1.232

1.032

200

Tichete de vacanţă

10.02.06

1.232

1.032

200

Contribuţii

10.03

23.418

23.214

204

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

16.452

16.310

142

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

562

557

5

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

10.03.03

5.337

5.290

47

şi boli profesionale

10.03.04

164

162

2

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10,03.06

903

895

8

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

20

44.333

44.035

298

Bunuri şi servicii

20.01

15.476

15.275

201

Furnituri de birou

20.01.01

205

202

3

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

374

372

2

Īncălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

6.601

6.561

40

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

1.806

1.803

3

Carburanţi şi lubrifianţi

20,01.05

1.642

1.627

15

Piese de schimb

20.01.06

829

819

10

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

657

639

18

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

1.802

1.702

100

Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

20.01.30

1.560

1.550

10

Reparaţii curente

20.02

5.045

5.045

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

497

492

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

497

492

5

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

20.341

20.301

40

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

18.929

18.909

20

Deplasări īn străinătate

20.06.02

1.412

1.392

20

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

41

38

3

Pregătire profesională

20.13

96

89

7

Protecţia muncii

20.14

226

223

3

Alte cheltuieli

20.30

2.611

2.572

39

Protocol şi reprezentare

20.30.02

1.233

1.231

2

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

500

496

4

Chirii

20.30.04

33

 

33

Fondul Preşedintelui

20,30.07

205

205

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

640

640

 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

1.273

1.260

13

Transferuri curente īn străinătate (către organizaţii internaţionale)

55.02

1.273

1260

13

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

1.273

1.260

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11.494

11.477

17

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

11.494

11.477

17

Active fixe

71.01

3.746

3.729

17

Construcţii

71.01.01

1.642

1.642

 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

499

499

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

905

890

15

Alte active fixe

71.01.30

700

698

2

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

7.748

7.748

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.01

9.853

9.853

 

CHELTUIELI CURENTE

01

9.853

9.853

 

TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

9.853

9.853

 

Ajutoare sociale

57.02

411

411

 

Ajutoare sociale īn numerar

57.02.01

411

411

 

Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului

57.03

9.442

9.442

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investiţii, alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale

(numărul şi data aprobării documentaţiei de investiţii)

Program*)

 

TOTAL, din care:

11.494

I.

Active fixe (A+B+C)

11.494

 

Obiective de investiţii (A+B), din care:

 

A.

Lucrări īn continuare:

 

 

1. Obiectivul “Definitivarea şi amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului”

 

 

- numărul şi data aprobării documentaţiei: Hotărārea Guvernului nr.672/1994

 

B.

Lucrări noi:

 

 

Alte cheltuieli de investiţii, din care:

11.494

 

1. Construcţii

1.642

 

2. Maşini, echipamente şi mijloace de transport

499

 

3. Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

905

 

4. Alte active fixe

700

 

5. Reparaţii capitale

7.748


*) Īn funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate să aprobe modificări īn structura cheltuielilor de capital, cu īncadrarea īn valoarea totală aprobată.

 

ANEXA Nr. 3

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al activităţilor finanţata integral din venituri proprii pe anul 2017

 

 

- mii lei -

Indicatori

Cod

Prevederi 2017

1. Disponibil la finele anului precedent

 

11.500

2. Venituri īn anul bugetar *)

 

9.400

3. TOTAL RESURSE (1+2)

 

20.900

4. Cheltuieli īn anul bugetar

 

20.900

5. Excedent la finele anului bugetar

 

0

- Detalierea cheltuielilor -

 

 

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+88.10)

50.10

20.900

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

51.10

20.700

CHELTUIELI CURENTE

01

20.364

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11.397

Cheltuieli salariate īn bani

10.01

9.284

Salarii de bază

10.01.01

7.694

Spor pentru condiţii de muncă

10.01.05

600

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

900

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

90

Cheltuieli salariate īn natură

10.02

160

Tichete de vacanta

10.02.06

160

Contribuţii

10.03

1.953

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.352

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

43

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

445

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

şi boli profesionale

10.03.04

13

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

100

TITLUI II - BUNURI ŞI SERVICII

20

8.967

Bunuri şi servicii

20.01

5.650

Furnituri de birou

20.01.01

48

Materiale pentru curăţenie

20.01.02

147

īncălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

2,368

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

130

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

85

Piese de schimb

20.01,06

27

Transport

20.01.07

25

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

40

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

2.500

Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

20.01.30

280

Reparaţii curente

20.02

322

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

149

Uniforme şi echipament

20.05.01

29

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

88

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

18

Deplasări īn străinătate

20.06.02

70

Pregătire profesională

20.13

18

Protecţia muncii

20.14

60

Alte cheltuieli

20.30

2.680

Protocol şi reprezentare

20.30.02

50

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

5

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

2.625

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

336

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

336

Active fixe

71.01

336

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

89

Mobilier, aparatură birotică şi alta activa corporale

71.01.03

232

Alta activa fixa

71.01.30

15

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

08.01

200

CHELTUIELI CURENTE

01

200

TITLUL VIII - ASISTENŢA SOCIALĂ

57

200

Ajutoare sociale

57.02

200

Ajutoare sociale īn numerar

57.02.01

200


*) Veniturile provin din: vānzări produse, prestări servicii şi alimentaţia publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobānzi, penalităţi etc.)

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Marian Vasiliev īn funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Vasiliev se numeşte īn funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 75.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Dumitrescu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Dumitrescu se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 76.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Pugna īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Pugna se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 77.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului īn domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului īn domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu.

Art. 2. - Activitatea domnului Marian Neacşu este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 78.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală īn funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Justiţiei

 

Avānd īn vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărārea nr. 4 din 5 ianuarie 2017 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori, precum şi Adresa Ministerului Justiţiei nr. 3.527 din 16 ianuarie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/369 din 16 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Andrea Schmidt-Hăineală se numeşte īn funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Sofia Mariana Moţ īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Avānd īn vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărārea nr. 2 din 11 ianuarie 2017 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători, precum şi Adresa Ministerului Justiţiei nr. 3.527 din 16 ianuarie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministru lui cu nr. 5/369 din 16 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Sofia Mariana Moţ se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 80.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Constantin Sima īn funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Justiţiei

 

Avānd īn vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărārea nr. 5 din 11 ianuarie 2017 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori, precum şi Adresa Ministerului Justiţiei nr. 3.527 din 16 ianuarie 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/369 din 16 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Sima se numeşte īn funcţia de secretar de stat īn cadrul Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti. 16 ianuarie 2017.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian-Marius Dobre se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 82.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cătălin Ştefan Rotea īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Ştefan Rotea se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Laurenţiu Adrian Neculaescu se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 84.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Virgil-Alin Chirilă īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil-Alin Chirilă se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Luminiţa Zezeanu īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Luminiţa Zezeanu se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 87.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gādea īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ionuţ Gādea se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 88.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.