MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1041/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1041         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

947. - Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

948. - Hotărâre privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. şi AMROMCO ENERGY - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.530. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010

 

4.140. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră Cecheşti, judeţul Harghita, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 11597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 18 octombrie 2004, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră Eremieni, judeţul Mureş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 18 octombrie 2004, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de exploatare petrolieră Frasin - Gura Humorului, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.390/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră Luduş, judeţul Mureş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 18 octombrie 2004, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră Strugureni, judeţul Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 18 octombrie 2004, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. - Actele adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare, prevăzute la art. 1-5, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7 - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pentru numerele curente 18,41,56 şi 85 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 18 octombrie 2004, data expirării acordurilor petroliere se modifică din 2017 în 16 decembrie 2027.

Art. 9. - Pentru numărul curent 3 de la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.390/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 22 de perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, anul expirării se modifică din 2017 în 16 decembrie 2027.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general adjunct al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 947.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1041 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. şi AMROMCO ENERGY - S.R.L.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 764/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş şi Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră Roşioru, judeţul Buzău, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 764/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A., Mediaş şi Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare petrolieră Strâmba, judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 764/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş şi Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Actele adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare, prevăzute la art. 1-3, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pentru numerele curente 4, 8 şi 9 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 764/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş şi Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, data expirării acordurilor petroliere se modifică din 2017 în 16 decembrie 2027.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general adjunct al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

p, Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 948.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1041 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. FB 13.370 din 13.12.2017, având în vedere prevederile pct. 9 din anexa III la Directiva (UE) 2016/1.106 a Comisiei din 7 iulie 2016 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, precum şi prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4 „Afecţiuni cardiovasculare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Boli cardiovasculare:

4.1. Afecţiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcţiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranţa rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

4.2. În cazul următoarelor afecţiuni cardiovasculare, candidaţilor sau conducătorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecţiunea în cauză a fost efectiv tratată şi sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie şi, după caz, prin efectuarea unui control medical periodic:

a) bradiaritmii - boală de nod sinusal şi tulburări de conducere şi tahiaritmii, aritmii supra ventricul a re şi ventriculare, cu antecedente sau cu episoade de sincopă cauzate de tulburările de ritm cardiac; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

b) bradiaritmii - boală de nod sinusal şi tulburări de conducere cu bloc atrioventricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc atrioventricular de grad III sau bloc de ramură alternant; această prevedere se aplică numai în cazul grupei 2;

c) tahiaritmii supraventriculare şi ventriculare cu:

(i) cardiopatie structurală şi tahicardie ventriculară susţinută; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

(ii) tahicardii ventriculare polimorfe nesusţinute, tahicardii ventriculare susţinute sau cu indicaţie pentru un defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

d) simptome de angină; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

e) implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

f) implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un şoc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

g) pierdere tranzitorie a stării de conştientă şi a tonusului postural, caracterizată prin debut rapid, durată scurtă şi revenire spontană din cauza unei hipoperfuzii cerebrale globale, suspectată a fi de origine reflexă, din cauze necunoscute, fără semne de boli cardiace subiacente; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

h) sindrom coronarian acut; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

i) angină stabilă, dacă simptomele nu sunt declanşate de un efort fizic uşor; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

j) intervenţie coronariană percutanată; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

k) operaţie de bypass coronarian cu grefă; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

l) infarct sau accident ischemic tranzitoriu; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

m) stenoză semnificativă de arteră carotidă; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

n) diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

o) insuficienţă cardiacă:

(i) clasele NYHA I, II, III; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

(ii) clasele I şi II, cu condiţia ca fracţia de ejecţie a ventriculului stâng să fie de cel puţin 35%; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

p) transplant de cord; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

q) dispozitiv de asistenţă cardiacă; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

r) chirurgie valvulară; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

s) hipertensiune arterială malignă - creştere a tensiunii arteriale sistolice mai mare sau egală cu 160 mm Hg sau a tensiunii arteriale diastolice mai mare sau egală cu 110 mm Hg asociată cu o deteriorare iminentă sau progresivă a organelor; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

t) tensiune arterială grad III - tensiune arterială diastolică mai mare sau egală cu 110 mm Hg şi/sau tensiune arterială sistolică mai mare sau egală cu 180 mm Hg; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

u) cardiopatie congenitală; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

v) cardiomiopatie hipertrofică fără sincope; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

w) sindrom de QT lung însoţit de sincope, torsada vârfurilor sau QTc mai mare de 500 ms; această prevedere se aplică în cazul grupei 1.

4.3. În cazul următoarelor afecţiuni cardiovasculare, candidaţilor sau conducătorilor auto din grupele indicate nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere:

a) implantare a unui defibrilator, această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

b) boli vasculare periferice - anevrism aortic toracic şi abdominal, atunci când diametrul maxim al aortei este de natură să predispună la un risc semnificativ de ruptură bruscă şi, prin urmare, la un risc de apariţie a unui eveniment invalidant subit; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;

c) insuficienţă cardiacă:

(i) clasa NYHAIV; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

(ii) clasele NYHA III şi IV; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

d) dispozitive de asistenţă cardiacă; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

e) cardiopatie valvulară însoţită de regurgitare aortică, stenoză aortică, regurgitare mitrală sau stenoză mitrală, dacă se estimează capacitatea funcţională la clasa NYHA IV sau dacă au existat episoade de sincopă; această prevedere se aplică în cazul grupei 1;

f) cardiopatie valvulară de clasa NYHA III sau IV sau fracţia de ejecţie mai mică de 35%, stenoză mitrală şi hipertensiune pulmonară severă sau cu stenoză aortică severă evaluată ecocardiografie sau stenoză aortică care provoacă sincope; cu excepţia stenozei aortice severe complet asimptomatice, în cazul în care se îndeplinesc cerinţele testului de toleranţă la efort; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

g) cardiomiopatii structurale şi electrice - cardiomiopatie hipertrofică cu antecedente de sincopă sau atunci când sunt prezente două sau mai multe dintre următoarele condiţii: grosimea peretelui ventriculului stâng (VS) mai mare de 3 cm, tahicardie ventriculară nesusţinută, antecedente familiale de moarte subită la o rudă de gradul I, tensiune arterială care nu creşte la efort fizic; această prevedere se aplică numai în cazul grupei 2;

h) sindrom de QT lung însoţit de sincope, torsada vârfurilor şi QTc mai mare de 500 ms; această prevedere se aplică în cazul grupei 2;

i) sindrom Brugada cu episoade de sincopă sau revenire din moarte cardiacă subită; această prevedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2.

4.4. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz cardiologie şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauza este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.

4.5. Alte cardiomiopatii: se evaluează riscul de producere a unor evenimente invalidante subite prezentat de candidaţii sau de conducătorii auto cu cardiomiopatii cunoscute - de exemplu, cardiomiopatia aritmogenică a ventriculului drept, cardiomiopatia spongiformă, tahicardia ventriculară polimorfă catecolaminergică şi sindrom QT scurt sau noi cardiomiopatii care ar putea fi descoperite; este necesară o evaluare atentă efectuată de specialişti, luându-se în considerare factorii de pronostic ai respectivei cardiomiopatii.

4.6. Prin ordin al ministrului sănătăţii se pot stabili şi alte boli cardiovasculare care restricţionează eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere.”

2. La punctul 5 „Diabetul zaharat”, subpunctele 5.2.1 şi 5.2.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„5.2.1. Un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat şi care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înţelege riscurile hipoglicemiei şi că este capabil să ţină sub control aceste episoade; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere auto în cazul solicitanţilor sau conducătorilor auto care nu au primit informaţii referitoare la aceste riscuri şi nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile hipoglicemiei.

5.2.2. În căzui în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se eliberează şi nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidaţilor sau conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă decât dacă solicitările sunt susţinute de un aviz al medicului diabetolog şi de efectuarea unor controale medicale periodice; în cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoieşte numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.

5.2.2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător prin aviz medical diabetologie şi să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranţă, ţinând seama de efectele afecţiunii respective.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere auto şi a conducătorilor auto vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2016/1.106/UE a Comisiei din 7 iulie 2016, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 8.07,2016, de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 1.530.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

 

Având în vedere dispoziţiile art. 148 alin. (2), (3) şi (5), art. 151 alin. (1) şi (2), art. 170 alin. (2), (4) şi (6) şi art. 174 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 716.199 din 27.12.2017,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin;

b) „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, precum şi anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

Art. 3. - Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, începând cu anul fiscal 2018.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului de la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 5. - În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 4.140.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE

privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

600

 

pentru anul

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

Nume

Iniţiala tatălui

 

Cod de identificare fiscală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenume

 

 

Banca

Strada

Număr

 

 

 

 

Bloc:

Scara

Etaj

Ap.

Judeţ/sector

Cont bancar (IBAN)

 

 

 

 

 

 

Localitate

 

Cod poştal

 

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

II. DATE NECESARE PENTRU STABILIREA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

II.1. DATE PRIVIND CONDIŢIILE DE ÎNCADRARE ÎN CATEGORIA PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ASUPRA CĂRORA SE DATOREAZĂ CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

Declar că realizez venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, şi datorez contribuţia de asigurări sociale prin îndeplinirea următoarelor condiţii, după caz. potrivit art. 148 aţin.(2) din Codul fiscal:

 



venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu ari 68 din Codul fiscal, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale. raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe tară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia.



venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin (1) din Codul fiscal este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal.



valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute te art. 69 din Codul fiscal este cel puţin egală cu nivelul şatenului de bază minim brut pe ţară În vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe oază de norme de venit;



venitul net lunar realizai în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 din Codul fiscal, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor ari 72 şi 73 din Codul fiscal

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

 

II.2. OPŢIUNEA PERSOANELOR FIZICE CARE OBŢIN VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI ŞI PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE PENTRU ANUL ÎN CURS

 



Declar ca am realizat în anul fiscal precedent venituri cumulate din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţara şi optez pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste nivelul salariului minim brut pe ţară. potrivit art. 148 alin. (7) din Codul fiscal

 

ATENŢIE! Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 151 alin. (3) din Codul fiscal.

 

11.3. VENIT BAZA LUNARĂ DE CALCUL AL CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE*)

 

Luna

Venit ales pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale

1. Ianuarie

 

2. Februarie

 

3. Martie

 

4. Aprilie

 

5. Mai

 

6. lume

 

7. Iulie

 

8. August

 

9. Decembrie

 

10. Octombrie

 

11. Noiembrie

 

12. Decembrie

 

TOTAL

 


*) Venitul ales pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se stabileşte contribuţia.

 

II.4. CERERE ÎN VEDEREA STOPĂRII OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REPREZENTÂND CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

Declar ca începând cu data de: zi   luna   an   mă încadrez în una din situaţiile de mai jos şi solicit stoparea obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale, potrivit art. 151 alin. (3) din Codul fiscal, după caz:

 



a) Exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale ca urmare a dobândim calităţii de

 pensionar

 persoană fizica asigurată în sistem propriu de asigurări sociale care nu are obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii



b) Suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie



c) încetare a activităţii 002094^93

 

Pentru atestarea încadrării în una din situaţiile prevăzute mai sus, anexez următoarele documente justificative:

 

 

Copie de pe decizia de pensionare

 

Copie de pe certificatul de radiere din registrul oficiului comerţului / copie de pe certificatul constatator


**) se completează cu ane documente prevăzute de lege

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

III. DATE NECESARE PENTRU STABILIREA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

III.1. DATE PRIVIND ÎNCADRAREA VENITURILOR REALIZATE DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, DIN ASOCIERE CU O PERSOANĂ JURIDICĂ, CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR, INVESTIŢII, AGRICULTURĂ, SILVICULTURA ŞI PISCICULTURA, ALTE SURSE, PENTRU CARE SE DATOREAZĂ CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ÎN PLAFONUL MINIM

 

Declar ca nu mă încadrez în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 154 din Codul fiscal, şi îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

 am realizat în anul fiscal precedent venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri, astfel:

venituri din activităţi independente

venituri din asocierea cu o persoană juridică. contribuabil potrivit titlurilor II. III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016

venituri din cedarea folosinţei bunurilor

venituri din investiţii

venituri din activităţi agricole piscicultura silvicultură

   venituri din alte surse

 încep să desfăşor activitate sau încep sa realizez venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 din Codul fiscal, din una sau mai multe surse de venit, este cel puţin egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile

 

III.2. OPŢIUNEA CONTRIBUABILILOR PENTRU DEPUNEREA DECLARAŢIEI ŞI PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL ÎN CURS

 



Declar că am realizat pentru anul fiscal precedent venituri cumulate prevăzute la art. 155 alin. (2) din Codul fiscal (categoriile de la subcap II11). sub nivelul şatenului de baza minim brut pe ţară şi optez pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste nivelul şatenului minim brut pe ţară potrivit art. 170 alin (7) din Codiri fiscal

 

ATENŢIEI Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din Codul fiscal.

 

III.3. CERERE ÎN VEDEREA STOPĂRII OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REPREZENTÂND CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

 

Declar ca începând cu data de: zi   luna   an   mă încadrez în una din situaţiile de mai jos şi solicit stoparea obligaţiilor de plata reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 174 alin. (3) din Codul fiscal, după caz:

 



a) Încetare a activităţii



b) Suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie

 

Pentru atestarea încadrării în una din situaţiile prevăzute mai sus. anexez următoarele documente justificative:

 

 

Copie de pe certificatul de radiere din registrul oficiului comerţului t copie de pe certificatul constatai or

 

***)

 


***) se completează cu alte documente prevăzute de lege.

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

 

Mume, prenume/Denumire

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

Strada

Număr

Bloc

Scară

Etaj

Ap

 

 

 

 

 

 

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal

 

 

 

Telefon

Fax

E-mail

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătură contribuabil

 

Semnătură împuternicit

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

 

Nr. Înregistrare

 

Data:

 

 

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

ANEXA Nr. 2

 

Siglă

DGRFP

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..........................................

Unitatea fiscală *) ..........................................

 

610

 

 

Nr. Înregistrare

 

 

 

Data ................./................./.................

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA

contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice

 

 

Către:

 

Cod de identificare fiscală:

Nume: ........................................................................

 

 

 

Prenume:

 

 

 

Domiciliul fiscal: Localitate: ..................................

 

În baza art. 148 alin. (3). art. 1S1 alin. (1) ţi alin. (2), art. 170 alin. (4) şi a ari 174 alin. (l) şi alin. (2) din Legea nr. 2277015 pricind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Declaraţiei privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se stabilesc contribuţia de asigurări .sociale şi-sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate, după cum urmează.

Str. ............................................................................

 

Nr. ......., Bl. ......, Sc. ......, Etaj ......, Ap. ......

 

Judeţ sector: ..................................

 

 

1  Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale ţi contribuţii de asigurări sociale de sănătate:

 

Denumire indicator

Decizie anterioară

Decizie curentă

Total venit bază de calcul CAS** (anexa)

 

 

Total CAS (anexa)

 

 

Total bară de calcul CASS*** (anexa)

 

 

Total CASS (anexa)

 

 

 

**) contribuţie de asigurări sociale

***) contribuţie de asigurări sociale de sănătate

 

II. Repartizarea contribuţiei de asigurări sociale ţi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe termene de plată

 

Termen de plata

Decizie anterioară

Decizie curentă

Obligaţii de plată

Obligaţii de plată

CAS

CASS

CAS

CASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

Pentru obligaţiile de pluta stabilite prin prezenta, neachitate puni la termenele arătate mai sus. se vor calcula obligaţii fiscale accesorii, conform legii.

Decizia. de impunere reprezintă litiu de creanţă ţi constituie înştiinţare de plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art.2bX, 270 şt 272 din Legea nr. 207-7015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Iu organul fiscal competent,

 

*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent

 

Număr de operator de date cu caracter personal ..........

 

Dale necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Obligaţii de plata

CAS

CASS

Beneficiar

 

 

Cod de identificare fiscală beneficiar

 

 

Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată

 

 

Contul IBAN aferent contului de venituri bugetare

 

 

Explicaţii

 

 

Suma (lei)

 

 

 

Informaţii privind modalităţile de plat» a contribuţiei de asinii rări Nodale şi a contribuţiei de asigurări viciate de sănătate:

Achitarea sumelor datorate bugetului de asigurări sociale de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, poate fi efectuată prin una din următoarele modalităţi

 

- în numerar, la unitatea Trezoreriei stalului ...................................................................;

- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate în unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro;

- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A. ;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip,”Internet banking”;

- prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe sile-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

 

Aprobat

Verificat

Întocmit:

Am primit un exemplar

Funcţie .......................................

Funcţie.......................................

Funcţie.......................................

Semnătură contribuabil.......................................

Nume/P renume

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Data ........./........./........ sau numărul şi data confirmării de primire

Data ........./........./........

Data ........./........./........

Data ........./........./........

 

 

ANEXĂ

la formularul 610

 

CNP/NIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIE

privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

Luna

Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale

Stabilirea contribuţiei de asigurări sociala da sănătate

Decizie anterioară

Decizie curentă

Decizie anterioară

Decizie curentă

Venit bază de calcul

Contribuţia de asigurări sociale

Venit bază de calcul*

Contribuţia de asigurări sociale

Venit bază de calcul

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Venit bază de calcul***

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

1. Ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Martie

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

8. August

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Octombrie

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta constituie anexă la formularul „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” nr. ............................... pe anul ..............

 

*) Venitul bază de calcul nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care sa stabileşte contribuţia.

**) Venitul bază de calcul este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează.

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

 

1. Depunerea declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţie de asigurări sociale şi/sau contribuţie de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, după cum urmează:

1.1. În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale:

Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prevederilor art. 150 din Codul fiscal, care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, datorează contribuţia de asigurări sociale dacă îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68 din Codul fiscal, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul fiscal este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care îşi încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal;

c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 din Codul fiscal, este cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 din Codul fiscal, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73 din Codul fiscal.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi independente sub nivelul plafonului minim, respectiv sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere, nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale. Prin excepţie, acestea pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celor care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activităţi independente.

1.2. În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 154 din Codul fiscal, datorează contribuţia dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

a) venituri din activităţi independente;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal:

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

d) venituri din investiţii;

e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

f) venituri din alte surse.

Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opţiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

Persoanele fizice obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate depun declaraţia la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

2. Organul fiscal central competent

Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit art. 31 alin. (1)lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Completarea declaraţiei

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2018).

Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit, se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal central competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

 

CAPITOLUL I

Date de identificare a contribuabilului

 

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit, se înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă a contribuabilului, conform legii.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

 

CAPITOLUL II

Date necesare pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale

 

SUBCAPITOLUL 11.1

Date privind condiţiile de încadrare în categoria persoanelor care realizează venituri din activităţi independente asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale

 

Se bifează căsuţa corespunzătoare condiţiei pe care o îndeplineşte contribuabilul care se încadrează în categoria persoanelor obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse, asupra cărora se datorează contribuţia, potrivit legii.

 

SUBCAPITOLUL II.2

Opţiunea persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs

 

Se bifează căsuţa corespunzătoare de către persoanele fizice care au realizat în anul fiscal precedent venituri cumulate din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţară şi care optează pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste nivelul salariului minim brut pe ţară.

 

SUBCAPITOLUL II.3

Venit bază lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale

 

Venitul bază de calcul este venitul ales de contribuabil pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

Pentru persoanele care încep să desfăşoare o activitate în cursul anului fiscal, rubrica venit bază de calcul se completează începând cu luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, potrivit legii.

 

SUBCAPITOLUL II.4

Cerere în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale

 

Persoanele fizice care în cursul anului fiscal se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, care intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale, potrivit declaraţiei, în care bifează căsuţa corespunzătoare condiţiei pe care o îndeplineşte contribuabilul. Declaraţia va fi însoţită de documente justificative care atestă faptul că persoana se încadrează în una din situaţiile prevăzute de lege, cum ar fi:

- copie de pe certificatul de radiere din registrul oficiului comerţului/copie de pe certificatul constatator;

- copie de pe decizia de pensionare;

- alte documente prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Date necesare pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

 

SUBCAPITOLUL III.1

Date privind încadrarea veniturilor realizate din activităţi Independente, din asociere cu o persoană Juridică, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, agricultură, silvicultură şi piscicultură,

alte surse, pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în plafonul minim

 

Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit, în situaţia în care persoana a îndeplinit condiţia prevăzută de lege (a realizat venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse).

Pentru persoanele care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal se bifează rubrica corespunzătoare condiţiei privind estimarea realizării unui venit lunar, din una sau mai multe surse de venit, cei puţin egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile,

 

SUBCAPITOLUL III.2

Opţiunea contribuabililor pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs

 

Se bifează căsuţa corespunzătoare de către persoanele care au realizat, în anul fiscal precedent, venituri cumulate sub nivelul

salariului minim brut pe ţară şi care optează pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri peste nivelul salariului minim brut pe ţară.

 

SUBCAPITOLUL III.3

Cerere în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate

 

Persoanele fizice care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit declaraţiei, în care bifează căsuţa corespunzătoare condiţiei pe care o îndeplineşte contribuabilul. Declaraţia va fi însoţită de documente justificative care atestă faptul că persoana se încadrează în una din situaţiile prevăzute de lege, respectiv copie de pe certificatul de radiere din registrul oficiului comerţului/copie de pe certificatul constatator sau alte documente prevăzute de lege, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Date de identificare a împuternicitului

 

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care declaraţia se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului, conform legii

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

 

A. Denumire; „Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la declararea de către contribuabil a veniturilor pe baza cărora organul fiscal central competent stabileşte contribuţia de asigurări sociale sau/şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

5. Se întocmeşte în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire „Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la stabilirea sumelor cu titlu de contribuţie de asigurări sociale sau/şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice.

5. Se întocmeşte în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: Anexa „Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit,

4. Se utilizează la stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.