MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 700/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 700         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 august 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.124/M.88. - Ordin al ministrului afacerilor externe şi al ministrul apărării naţionale privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

 

1.164. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

 

1.165. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

4.554. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş

 

4.555. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci

 

4.556. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa

 

4.557. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov

 

4.558. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti

 

4.559. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti

 

4.560. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti

 

4.561. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angel s Academy” din municipiul Bucureşti

 

4.562. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti

 

4.595. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 1.124 din 13 iulie 2017

Nr. M.88 din 9 august 2017

 

ORDIN

privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

având în vedere prevederile art. III paragraful 4 şi ale art. II paragraful 5 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006, corelate cu prevederile art. XI paragraful 2 lit. c) din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011,

ţinând cont de Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale Statelor Unite şi României privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare şi managementul proprietăţii mobiliare pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România referitor la activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, actualizat cu amendamentul semnat la Bucureşti la 29 iunie 2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe şi ministrul apărării naţionale emit prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Aranjamentul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Ministrul apărării naţionale,

Teodor Meleşcanu

Adrian Ţuţuianu

 

ARANJAMENT

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România

 

În temeiul prevederilor art. III paragraful 4 şi art. II paragraful 5 din „Acordul dintre Statele Unite ale Americii şi România privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României” (DCA), semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, corelat cu art. XI (2).c). din „Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România”, semnat la Washington la 13 septembrie 2011; ţinând cont de „Aranjamentul de implementare dintre autorităţile desemnate ale Statelor Unite şi României privind operaţiunile cu proprietăţi imobiliare şi managementul proprietăţii mobiliare pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România referitor la activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României”, actualizat cu amendamentul semnat la Bucureşti la 29 iunie 2012, părţile, prin autorităţile lor desemnate pentru implementarea prezentului aranjament, stabilesc următoarele.

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Scopul acestei proceduri este de a oferi îndrumare pentru o planificare detaliată şi punere în aplicare a Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă (HNP), stabilind termenii şi condiţiile, furnizând procedurile şi punctele de contact (POCs), delimitând responsabilităţile părţilor de a efectua instalarea, operarea şi întreţinerea elementelor de infrastructură ce vin în sprijinul activităţilor Marinei SUA dislocate în facilităţile militare româneşti, reglementate de Subcomitetul româno-american pentru management şi operaţiuni imobiliare.

Art. 2. - Pentru încheierea prezentului aranjament autorităţile desemnate de părţi sunt:

- pentru partea română: preşedintele Subcomitetului româno-american pentru management şi operaţiuni imobiliare;

- pentru partea americană: şeful Statului Major al Comandamentului Marinei SUA din Europa;

Art. 3. - Sprijinul financiar oferit de partea americană se referă la rambursarea cheltuielilor părţii române care au fost convenite sau la susţinerea proiectului prin participare cu o parte din costuri, plătind partea convenită a facturilor părţii române pentru implementarea unui proiect specific.

Art. 4. - Fondurile părţii americane vor fi furnizate în conturile (IBAN) menţionate de autoritatea română autorizată.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 5. - Suportul naţiunii gazdă - asistenţă civilă şi militară pronunţată la pace, criză şi război de o naţiune gazdă pentru forţele aliate şi organizaţii ale NATO, care sunt situate pe sau în tranzit pe teritoriul naţiunii gazdă. Bazele unei astfel de asistenţe sunt angajamentele care decurg din Alianţa NATO sau din acordurile bilaterale/multilaterale încheiate între naţiunea gazdă, organizaţiile NATO şi naţiunea gazdă ce are forţe care operează pe teritoriul său. Există două tipuri de sprijin, planificat şi ad-hoc, denumit HNS.

Art. 6. - Programul Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă - un program financiar pentru a sprijini efortul naţiunii gazdă privind dotarea, operarea şi mentenanţa la standarde înalte a infrastructurii, a facilităţilor şi elementelor de protecţie a forţelor, pentru a susţine misiunea trupelor forţelor Marinei Statelor Unite dislocate pe teritoriul ţării gazdă, denumit HNP.

 

CAPITOLUL III

Planificarea HNP

 

Art. 7. - Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă şi copreşedintele român al Subcomitetului româno-american pentru operaţiuni şi management imobiliar vor efectua, la mijlocul şi sfârşitul fiecărui an, planificarea partajării costurilor, care va defini domeniul de aplicare a sprijinului acordat de partea americană părţii române pe tot parcursul anului calendaristic. Tot sprijinul oferit de partea americană este pentru utilizarea exclusivă a scopului declarat şi aprobat.

Art. 8. - În fiecare an, până la 15 decembrie, partea română va furniza părţii americane un plan de dezvoltare pentru 5 ani, care să prezinte potenţiale proiecte anuale în care vor trebui să fie furnizate un cost şi o justificare. Anul 1 şi 2 ai planului de 5 ani vor include elemente detaliate care să descrie proiectele propuse (vezi art. 14). Planul pentru anii rămaşi va include informaţii generale similare cu fisele cu date ale proiectelor NATO.

Acest plan de 5 ani va fi un document ajustabil, în care se pot schimba proiecte neprevăzute ce sunt identificate pe tot parcursul anului calendaristic.

Art. 9. - Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă şi copreşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar sau delegaţii acestora vor discuta despre repartizarea costurilor până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an calendaristic.

Art. 10. - Partea română este responsabilă pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor şi/sau avizelor necesare proiectului/ serviciului promovat, care urmează să fie pus în aplicare.

Art. 11. - Pentru a îmbunătăţi calitatea personalului, suplimentar, vor fi identificate şi luate în considerare proiecte de instruire/cursuri de specializare.

 

CAPITOLUL V

Etape pentru repartizarea costurilor HNP

 

Art. 12. - Partea română propune pentru consultare proiecte ce conţin lucrări/servicii/dotări. Toate propunerile trebuie să îndeplinească cel puţin standardele NATO de calitate, cu excepţia cazului în care a fost aprobat altfel. Materialele trebuie să îndeplinească standardele de certificare corespunzătoare.

Art. 13. - Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă şi copreşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar stabilesc de comun acord necesitatea, calendarul şi oportunitatea propunerii.

Art. 14. - Partea română oferă detaliile necesare pentru fiecare propunere, astfel:

a) cadrul legal (acorduri, aranjamente, legi, reglementări);

b) justificare operaţională;

c) justificare pentru finanţarea comună;

d) definirea scopului;

e) perioada de realizare a proiectului;

f) detalii tehnice, definirea cerinţelor

g) estimarea costurilor, contribuţia română şi propunerea de partajare a costurilor;

h) posibilităţile pieţei locale;

i) propunerea procedurii de achiziţie.

Art. 15. - Pentru implementarea proiectelor HNP este recomandată folosirea trupelor specializate.

Art. 16. - Partea americană recomandă ca autoritatea desemnată din România să ia în considerare şi utilizarea Agenţiei de Sprijin pentru Achiziţii a NATO (NSPA) pentru unele procurări de proiecte. Atunci când aceasta este utilizată, Marina SUA va plăti direct în contul IBAN al NSPA, conform indicaţiilor reprezentantului român desemnat.

Art. 17. - Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă va analiza propunerile şi implicaţiile financiare pentru partea americană şi va furniza un răspuns prin mijloace electronice.

Art. 18. - a) Pentru proiectele care sunt calificate pentru finanţare HNP, partea română va efectua un studiu de piaţă privind posibilităţile de implementare (posibili furnizori, preţuri, oferte, termene etc.), ale cărui concluzii vor fi prezentate partenerului american pentru decizie. La solicitarea partenerului american, partea română va furniza un proiect de contract, exceptând cazurile în care cererea/aprobarea părţii americane prevede altfel.

b) Pentru motive de compatibilitate şi/sau în vederea menţinerii unui standard ridicat de calitate, pentru anumite bunuri şi servicii, partea americană poate indica direct modelul/producătorul/furnizorul acestora.

c) Partea americană poate propune proiecte ce sunt în sprijinul misiunii Marinei SUA, indicând standardele de calitate, modelul/producătorul/furnizorul acestora. Pentru implementarea acestor proiecte va fi necesar un acord preliminar al părţii române.

d) Principalele responsabilităţi ale echipei de comandă a bazei române (sau a unităţii desemnate) pentru implementarea contractelor ce se referă la HNP sunt următoarele:

- să fie menţionat faptul că plata se va efectua de biroul specializat al Marinei SUA dislocate în Europa, iar moneda plăţii este euro;

- să efectueze o verificare de securitate rapidă a subcontractorilor propuşi;

- să asigure acces rapid la zona de construire personalului şi echipamentelor contractorului;

- să predea zona/terenul/clădirea unde va fi implementat proiectul, inclusiv, dar nu limitat la accesul şi zone de depozitare temporare;

- să pună la dispoziţie, fără niciun cost, accesul la utilităţile bazei identificate a fi necesare pentru implementarea proiectului;

- la cerere, va desemna specialişti pentru participarea la inspecţiile din şantier în vederea confirmării cantităţilor şi calităţii lucrărilor executate;

- să ia în primire proiectul atunci când a fost declarat îndeplinit, să actualizeze dosarul tehnic al cazărmii şi evidenţele contabile, asigurând costurile pentru operare şi mentenanţa necesare păstrării standardului de calitate.

e) Pentru efectuarea studiilor de piaţă şi atribuirea contractelor, partea americană poate angaja/folosi consultanţi specializaţi.

Art. 19. - Contribuţia anuală aprobată de partea americană pentru participarea la repartizarea costurilor pentru operaţiunile curente nu va fi depăşită cu mai mult de 10%, fără aprobarea prealabilă a reprezentantului Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă.

Art. 20. - Partea americană va analiza ofertele comerciale/tehnice, propunerile de contracte sau acorduri şi va oferi feedbackul prin intermediul preşedintelui român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar. Scrisoarea oficială a reprezentantului Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă reprezintă Acordul financiar şi angajamentul SUA de a-şi îndeplini susţinerea financiară a proiectelor pentru a sprijini misiunile Marinei americane în interiorul facilităţilor militare româneşti. Dacă va fi aprobat, partea română va începe procedurile pentru procurare.

Art. 21. - Scrisoarea/Documentul oficial de aprobare reprezintă mandatul acordat părţii române pentru semnarea contractului/comenzii de cumpărare, garanţia rezervării fondurilor necesare (credite de angajament) şi folosirea acestora pentru procurarea acceptată.

Art. 22. - România va documenta progresul proiectului/serviciilor, va indica valoarea fondurilor necesare şi IBAN-ul conturilor unde pot fi transferate fondurile. Acest document trebuie să fie înregistrat şi semnat de preşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar, putând fi ataşată şi solicitarea autorităţii de procurare menţionând acordul de plată.

Art. 23. - Plata/Rambursarea se va face de către Marina SUA în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru plată a preşedintelui român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar.

Art. 24. - Solicitările care nu sunt conforme cu scopul agreat/con venit, cu cantităţile, calitatea, calendarul, clauzele contractuale şi/sau procedurile de procurare agreate anterior pot face obiectul unui refuz de plată şi nu vor fi transmise Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă. Refuzul de plată va fi motivat, dar nu face obiectul unor negocieri.

Art. 25. - Partea americană va furniza preşedintelui român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar copii ale documentelor de plată.

Art. 26. - La cerere, preşedintele român al Subcomitetului pentru operaţiuni şi management imobiliar va furniza documente privind procurarea, inspecţiile şi alte certificări corespunzătoare, considerate necesare de către ambele părţi.

Art. 27. - Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă poate vizita în orice moment locaţia unui proiect/serviciu pentru a determina dacă serviciile/lucrările au fost furnizate în calitatea şi cantitatea declarate şi dacă sunt utilizate în scopul declarat.

Art. 28. - Toate bunurile obţinute prin implementarea proiectelor HNP sunt/intră în proprietatea statului român. Partea americană nu va ridica pretenţii ulterioare asupra proprietăţii bunurilor dobândite prin implementarea proiectelor HNP.

Art. 29. - Partea română va întreţine clădirile, bunurile sau consumabile achiziţionate, la standarde NATO sau superioare, cu excepţia faptului când reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susţinere a naţiunii gazdă va considera aceasta un subiect al partajării costurilor de mentenanţă.

Art. 30. - Toate comunicările din România către SUA vor include o traducere în limba engleză pentru a accelera procesul de transmitere.

Art. 31. - Toate documentele referitoare la această procedură de repartizare a costurilor vor fi înseriate/înregistrate şi arhivate pentru minimum 5 ani calendaristici.

 

CAPITOLUL VI

Lista generală a elementelor ce pot face obiectul unui proiect HNP

(Lista poate fi ajustată cu acordul părţilor)

 

Art. 32. - Cazare:

a) încartiruiri şi locuinţe;

b) spaţii administrative;

c) magazii şi depozite;

d) ateliere, parcuri de vehicule, parcuri de armament;

e) platforme, drumuri şi de amenajare a teritoriului;

f) facilităţi şi echipamente medicale normale şi de urgenţă;

g) depozitare şi distribuţie a combustibilului, interoperabilitatea echipamentelor de alimentare CL;

h) echipamente de stingere a incendiilor;

i) utilizarea în comun a capabilităţilor;

j) depozitarea armelor şi muniţiilor;

k) vehicule pentru transport/echipamente de control al traficului;

l) infrastructuri pentru securitate;

m) poligoane de tragere;

n) facilităţi şi zone de antrenament şi cursuri;

o) facilităţi şi zone de recreere;

р) spălătorie şi curăţătorie.

Art. 33. - Întreţinere:

a) facilităţi de cazare şi încartiruire;

b) vehicule şi echipamente;

с) amenajare a teritoriului;

d) infrastructura pentru securitate;

e) drumuri (inclusiv îndepărtarea zăpezii);

f) facilităţile de urgenţă pentru vehiculele şi echipamentele vizitatorilor;

g) evacuarea răniţilor, a vehiculelor şi echipamentelor avariate;

h) principalele capacităţi de producţie de utilităţi/purificare, depozitare şi distribuţie;

Art. 34. - Operarea: toate articolele de la pct. 1 şi 2.

 

CAPITOLUL VII

Intrarea în vigoare, durata şi încetarea

 

Art. 35. - Prezentul aranjament operează în susţinerea tuturor misiunilor Marinei SUA în bazele militare ale României, se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi modificat în scris, în orice moment, prin acordul comun al autorităţilor desemnate.

Art. 36. - Prezentul aranjament intră în vigoare la data semnării şi poate fi denunţat de către reprezentanţii unei părţi prin notificări scrise. Data încetării va fi în termen de 6 luni de la primirea notificării. În orice situaţie, prezentul aranjament nu mai produce efecte după data încetării Acordului (DCA), dacă aceasta va avea loc.

Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul Aranjament între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinului logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP).

Încheiat la Napoli, astăzi, 18 mai 2017, în dublu exemplar, în limbile română şi engleză, ambele texte având valoare de original.

 

Pentru autoritatea română desemnată

Pentru autoritatea desemnată a Marinei SUA

Preşedintele Subcomitetului Ro-SUA pentru management şi operaţiuni imobiliare,

Şeful Statului Major al Forţelor Navale dislocate în Europa,

Col. ing. Nicu Tiperciuc

Căpitan (marină) Daniel W. Dwyer

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţia nr. 4 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 6 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 1.164.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. al 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţia nr. 32 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 33 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 22 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziţia nr. 2 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 23 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

c) poziţiile nr. 13, 14, 21 şi 24 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 14, 15, 22 şi 25 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

d) poziţiile nr. 1 şi 3 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 2 şi 4 la Ordinul directorului generai al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.207/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 12 octombrie 2016;

e) poziţia nr. 8 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 9 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 11 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

f) poziţia nr. 2 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.327/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 19 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 1.165.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.073/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Rad Med Farm Speranţa” din localitatea Corunca pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa”, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, Strada Libertăţii nr. 36A, judeţul Mureş, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoana juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Rad Med Farm Speranţa” din comuna Corunca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Med Farm Speranţa” din municipiul Târgu Mureş, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.554.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.073/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.212/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei „Inimi Slujitoare” din municipiul Tecuci pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Benthal” din municipiul Tecuci,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Benthal”, cu sediul în municipiul Tecuci, strada Ştefan Octavian Iosif nr. 2D, judeţul Galaţi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia „Inimi Slujitoare” din municipiul Tecuci, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Benthal” din municipiul Tecuci, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.555.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.212/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Şcolare „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan”, cu sediul în municipiul Constanţa, Strada Eliberării nr. 1 A, judeţul Constanţa, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „preşcolar” autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „preşcolar” acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Asociaţia „Şcoala Gimnazială Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Wilhelm Moldovan” din municipiul Constanţa, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.556.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.375/2009*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Garden Planet” din municipiul Braşov pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,.

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney”, cu sediul în municipiul Braşov, Strada Busuiocului nr. 10, judeţul Braşov, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018,

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Garden Planet” din municipiul Braşov, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Disney” din municipiul Braşov, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.557.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.375/2009 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.480/2013* *) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Kids Palace - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kids Palace” din municipiul Bucureşti,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.633/2014**) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Kids Palace - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kids Palace” din municipiul Bucureşti,

luând În considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kids Palace”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Obolului nr. 10, sectorul 4, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Kids Palace - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Kids Palace” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.558.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.480/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.633/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.259/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Arici Pogonici - S.R.L.-D. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Aurel Perşu nr. 117, sectorul 4, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normai” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Grădiniţa Arici Pogonici - S.R.L., din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Arici Pogonici” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.559.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.259/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.220/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Diana & Matei” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada General Ioan Culcer nr. 49, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Diana & Matei” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Marchengarten” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.560.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.220/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angel’s Academy” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.255/2011*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţia „Grădiniţa Angel’s Academy” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Angel s Academy” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angel’s Academy”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Măgura Vulturului nr. 38, sectorul 2, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angel’s Academy” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017- 2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angel s Academy” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Angel’s Academy” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Angel s Academy” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Grădiniţa Angel s Academy” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Angel’s Academy” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.561.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.255/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.847/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Veravis Top - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Îngeraşii” din municipiul Piteşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii”, cu sediul în municipiul Piteşti, strada Dârzu nr. 28, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Veravis Top - S.R.L. din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit “Îngeraşii” din municipiul Piteşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră În vigoare la data publicării în Monitorul Oficiai al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 august 2017.

Nr. 4.562.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.847/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.839/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei pentru Educaţie din municipiul Mediaş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP) nr. 3 din 24.04.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 3 martie-7 aprilie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului”, cu sediul în municipiul Mediaş, Piaţa Regele Ferdinand I nr. 13, judeţul Sibiu, pentru nivelul de învăţământ „primar I” (Alternativa Montessori)t limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia pentru Educaţie din municipiul Mediaş, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Montessori „Acoperământul Maicii Domnului” din municipiul Mediaş, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar. Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.595.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.839/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.