MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 638/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 638         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 august 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

531. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” - AMWD ca fiind de utilitate publică

 

533. - Hotărâre privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

534. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

 

536. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

537. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

539. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

543. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

545. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

894. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.017. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” - AMWD ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” - AMWD, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, Str. Diamantului nr. 186, sc. 1, et. 1, ap. 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 531.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice, după caz, şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 533.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor la care se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi valoarea de inventar ca urmare a reevaluării conform Raportului de evaluare a bunurilor imobile de natura construcţii şi teren aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificaţie, cf. anexei nr. 3 la OMFP nr. 1.718/2011

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar reevaluată (lei)

Descrierea tehnică

Adresa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

37811

8.25.01

Teren

Teren aferent policlinică, spital şi anexe

S teren = 3.371 mp

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

219.115

2

37812

8.25.01

Clădire spital + policlinică

Sc = 1.077 mp

Clădire policlinică: S+P+E Clădire spital: S+P+3E

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

4.597.076

3

37813

8.28.08

Clădire garaj

Corp garaje, compusă din: garaje ambulante, cameră sterilizare, cameră şoferi şi magazie

Sc = 125 mp

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

30.938

4

37814

8.28.13

Staţie clorinare

Staţie clorinare compusă din cameră clorinare şi magazie

Sc = 21 mp

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

6.150

5

37815

8.28.13

Magazie grup electrogen

Clădire compusă din cameră generatoare

Sc = 17 mp

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

7.069

6

37816

8.28.13

Depozit combustibil

Depozit carburanţi

Sc = 15 mp

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

1.317

7

37817

8.28.13

Depozit carburanţi

Centrală termică compusă din cameră centrală şi magazie

Sc = 75 mp

C.F. nr. 62767

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

41.210

8

37818

8.29.08

Teren

Teren clădire administrativă şi garaj

S teren = 393 mp

C.F. 62768

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

25.545

9

37819

8.29.08

Clădire administrativă

Clădire administrativă

Sc = 194 mp

C.F. nr. 62768

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

215.904

10

37820

8.28.08

Garaj

Clădire tip parter Sc = 31 mp

C.F. nr. 62768

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 26

4.695

11

37821

8.25.07

Teren

Teren aferent clădire dispensar medical staţie

CF Simeria

S teren = 833 mp

C.F. nr. 62771

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Victoriei nr. 3

54.145

12

37822

8.25.07

Clădire dispensar medical staţie CF Simeria

Clădire dispensar medical staţie

CF Simeria S+P+1E

Sc = 113 mp

C.F. nr. 62771

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Victoriei nr. 3

193.536

13

37823

8.25.07

Teren

Teren aferent clădire fizioterapie

S teren = 146 mp

C.F. nr. 62769

Teren aferent depozit de carburanţi

S teren = 102 mp

C.F. nr. 62770

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 3

16.120

14

37824

8.25.07

Clădire fizioterapie + depozit carburanţi

Clădire fizioterapie

S+P+2E

Sc = 146 mp

C.F. nr. 62769

Clădire depozit carburanţi

Sc = 69 mp

C.F. nr. 62770

Judeţul Hunedoara, Simeria,

str. Avram Iancu nr. 3

273.961

15

37825

8.28.07

Teren

Teren aferent clădire dispensar medical

CF Deva

S teren = 291 mp

C.F. nr. 63484

Judeţul Hunedoara, Deva,

str. Gh. Bariţiu nr. 9

38.412

16

37826

8.25.07

Clădire dispensar medical CF Deva

Clădire dispensar medical CF Deva

S+P+E

Sc = 280 mp

C.F. nr. 63484

Judeţul Hunedoara, Deva,

str. Gh. Bariţiu nr. 9

196.014

17

37827

8.25.07

Teren

Teren aferent dispensar medical staţie CF Petroşani

S teren = 167 mp

C.F. nr. 64065

Judeţul Hunedoara, municipiul Petroşani,

str. Titu Maiorescu nr. 2A

7.348

18

37828

8.25.07

Clădire dispensar medical staţie CF Petroşani

Clădire dispensar medical staţie CF Petroşani S+P+1E

Sc = 111 mp

C.F. nr. 64065

Judeţul Hunedoara, municipiul Petroşani,

str. Titu Maiorescu nr. 2A

135.078

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 534.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru care se actualizează suprafeţele desfăşurate pentru construcţii şi terenuri

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Suprafaţă nouă conform noilor măsurători (mp)

Descrierea tehnică

Adresa

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

37122

8.25.01

Clădire Policlinica CF Craiova

Clădire din BA S+P+6

Sconstr. = 333 mp

 Sdesf. = 3.053 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

333

2.

37123

8.25.01

Clădire Spital Clinic CF Craiova

Clădire din cărămidă P+1

Sconstr. = 973 mp

 Sdesf. = 1.901 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

973

3.

37124

8.25.07

Clădire bloc alimentar

Clădire din cărămidă S+P

Sconstr. = 157 mp

 Sdesf. = 248 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

157

4.

37125

8.25.07

Clădire staţie de oxigen, morgă, laborator patologie

Clădire din cărămidă P

Sconstr. = 105 mp

 Sdesf. = 105 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

105

5.

37126

8.25.07

Clădire anexă, garaje, depozit

Clădire din cărămidă P

Sconstr. = 273 mp

 Sdesf. = 273 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

273

6.

37127

8.25.07

Clădire depozit semiîngropat

Clădire din cărămidă P

Sconstr. = 20 mp

 Sdesf. = 20 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

20

7.

37128

8.25.07

Clădire cabină poartă

Clădire din cărămidă P

Sconstr. = 31 mp

 Sdesf. = 31 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

31

8.

37129

8.25.07

Clădire crematoriu

Clădire din cărămidă P

Sconstr. = 4 mp

 Sdesf. = 4mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

4

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru care se actualizează valoarea de Inventar

 

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar veche

(lei)

Valoarea de inventar reevaluată

(Raportul de evaluare nr. 155/11.01.2016)

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

37121

8.25.01

Teren aferent Spital CF Craiova

S = 4.225,8 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

3.340.600

4.717.205

2.

37122

8.25.01

Clădire Policlinica CF Craiova

Clădire din BA S+P+6 S = 458,9 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

2.105.800

15.510.271

3.

37123

8.25.01

Clădire Spital Clinic CF Craiova

Clădire din cărămidă P+1

S = 983,33 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

1.966.115

6.202.593

4.

37124

8.25.07

Clădire bloc alimentar

Clădire din cărămidă S+P

S= 125,82 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

612.081

569.851

5.

37125

8.25.07

Clădire staţie de oxigen, morgă, laborator patologie

Clădire din cărămidă P

S = 105 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

951.695

93.728

6.

37126

8.25.07

Clădire anexă, garaje, depozit

Clădire din cărămidă P

S = 273,39 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

191.333

539.487

7.

37127

8.25.07

Clădire depozit semiîngropat

Clădire din cărămidă P

S = 19,5 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

4.738

7.800

8.

37128

8.25.07

Clădire cabină poartă

Clădire din cărămidă P

S = 30,79 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

15.400

51.635

9.

37129

8.25.07

Clădire crematoriu

Clădire din cărămidă P

S = 4,69 mp

C.F. nr. 221927

Judeţul Dolj, Craiova,

bd. Ştirbei Vodă nr. 6

1.963

1.559

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.- (1) Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Naţională de Pensii Publice.

(2) Predarea-preluarea părţii din imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul

Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 536.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - Casa Naţională de Pensii Publice

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa

Administratorul de la care se transferă bunul

Administratorul la care se transferă bunul

Caracteristici tehnice ale bunului care se transmite

Valoare

- lei -

160529

8.29.08

Bloc nr. 2

Municipiul Bucureşti, sectorul 6,

str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti

CU113601150

Casa Naţională de Pensii Publice

CUI 13574005

S+P+4E

Sc = 616,51 mp

Sd = 3.699,06 mp

Steren = 616,51 mp CF 200285

4.534.880

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modificarea descrierii tehnice şi adresei bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 537.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se modifică descrierea tehnică şi adresa şi se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. crt.

Cod de clasificare şi nr. M.F.P.

Administrator (denumire, CUI)

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1.

Cod 8.29.08

M.F. 36007

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt

CUI-4286542

Clădire administrativă

Suprafaţa construită - 320 mp;

D + P; suprafaţa desfăşurată - 640 mp, suprafaţă teren - 2.067 mp, CF nr. 53933, nr. cad. 53933-C1

Municipiul Caracal,

str. Iancu Jianu nr. 16, judeţul Olt

1.465.619

2.

Cod 8.28.10

M.F. 36008

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt

CUI-4286542

Magazie din lemn

Suprafaţa construită - 202 mp; P;

CF nr. 53933, nr. cad. 53933-C2

Municipiul Caracal,

str. Iancu Jianu nr. 16, judeţul Olt

101.544

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile:

- art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

- pct. 2 alin. 3 din Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă radierea poziţiei cu nr. M.F.P. 159341, ca urmare a comasării acesteia cu poziţia nr. M.F.P. 149190, din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorită înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.

(2) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu nr. M.F.P. 120861, 62597 şi 149190 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ca urmare a intabulării, înscrierii în cartea funciară, reevaluării acestor bunuri, actualizării denumirii şi a bazei legale, precum şi înregistrării corecte a codului de clasificare pentru imobilul cu nr. 149190, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 539.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

26369185

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

2. Ordonator secundar de credite

 

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Grupa 8 Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune închiriat/Dat cu titlu gratuit

120861

8.29.06

Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Clădire beton armat Tronson 1

(P+M+4 E)

Suprafaţă utilă totală = 3.947,17 mp,

din care:

S utilă parter = 645,57 mp

S utilă mezanin = 636,98 mp

S utilă etaj 1 = 756,11 mp

S utilă etaj 2 = 614,67 mp

S utilă etaj 3 = 630,06 mp

S utilă etaj 4 = 663,78 mp

St parter = 684,46 mp

St mezanin = 673,87 mp

St etaj 1 = 791,62 mp

St etaj 2 = 650,64 mp

St etaj 3 = 666,23 mp

St etaj 4 = 699,86 mp

Nr. CF 227909-C1-U2

UAT Bucureşti, sector 5

Ministerul Finanţelor Publice

Ţara: România, municipiul Bucureşti,

sector 5,

Bulevardul Libertăţii nr. 16

2001

8.479.267,07

Hotărârea Guvernului nr. 119/1993,

Hotărârea Guvernului nr. 337/1996,

Hotărârea Guvernului nr. 520/2001,

Hotărârea Guvernului nr. 911/2010,

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017

În administrare

 

imobil

62597

8.29.06

Clădire administrativă - sediul administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Clădire beton armat

Tronson 5-6 (etaje 4, 5)

Suprafaţă utilă totală = 1.442,50 mp,

din care:

S utilă etaj 4 = 689,65 mp

S utilă etaj 5 = 752,85 mp

Nr. CF 218037-C1-U2

UAT Bucureşti, sector 5

Ministerul Mediului, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

Ţara: România, municipiul Bucureşti, sector 5, Bulevardul Libertăţii nr. 14

2003

5.320.715,00

Hotărârea Guvernului nr. 911/2010,

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017

În administrare

 

imobil

149190

8.29.06

Clădire administrativă - sediu administrativ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Clădire beton armat

Tronson 5-6 (Etaje 4,5)

Suprafaţa utila totală - 1.128,31 mp,

din care:

S utilă etaj 4 = 105,25 mp

S utilă etaj 5 = 1.023,06 mp

Nr. CF 227909-C1-U3

UAT Bucureşti, sector 5

Ministerul Finanţelor Publice,

Ministerul Justiţiei,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Ţara: România, municipiul Bucureşti, sector 5, Bulevardul Libertăţii nr. 16

2013

2.596.462,00

Hotărârea Guvernului nr. 846/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2013,

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017

În administrare

 

imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, şi a datelor de identificare ale unor imobile, ca urmare a recepţiei unor lucrări de reparaţii, aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 543.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare, ca urmare a recepţiei unor lucrări de reparaţii

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificaţie

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridica

Tipul imobilului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

106134

8.29.13

Palat administrativ

Str. Unirii nr. 19,

municipiul Craiova, judeţul Dolj

Clădire

Suprafaţă construită = 2.546 mp

Suprafaţă desfăşurată = mp

Regim de înălţime S+P+E

Suprafaţă utilă = mp

CF 203097

9.030.354 lei

Raport de evaluare nr. 102/21.11.2016

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4332118

Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

imobil

115082

8.29.13

Teren 64-55

Str. Unirii nr. 19,

municipiul Craiova, judeţul Dolj

Suprafaţa teren = 3.237 mp

CF: 203097

4.302.319 lei

Raport de evaluare nr. 102/21.11.2016

în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4332118

Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

152341

8.29.13

Clădire şi teren 64-56

Str. Amaradiei nr. 93-95,

municipiul Craiova, judeţul Dolj

Clădire

Suprafaţă construită = 1.190 mp

Suprafaţă desfăşurată =

Regim de înălţime D+P+3 etaje şi extinderea P+2

Suprafaţă teren = 5.034 mp

CF: 224849

13.437.245 lei

Raport de reevaluare nr. 11/martie 2017

în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4332118

Hotărârea Guvernului nr. 706/1994

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 101.260, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 545.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

101.260

8.29.13

Teren+construcţii

Strada Aurelian nr. 86,

municipiul Drobeta-Turnu Severin,

judeţul Mehedinţi

1. Teren:

suprafaţă: 495 mp

CF 59046

2. Pavilion administrativ:

S.c. = S.d. = 171 mp

CF 59046

3. Depozit C3:

S.c. = S.d. = 136,02 mp

CF 56821-C2

1. Teren: valoare: 130.792 lei

2. Pavilion administrativ: valoare: 192.480 lei

3. Depozit: valoare: 23.399 lei

Total valoare imobil = 346.671 lei

Raport de evaluare nr. 3.442/ 28.03.2017

În administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4222174

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Valoarea bunului care trece în domeniul privat al statului

101.260

(parţial)

8.29.13

Depozit C3

Strada Aurelian nr. 86,

municipiul Drobeta-Turnu Severin,

judeţul Mehedinţi

Instituţia Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI: 4222174

Nr. construcţii: 1

Depozit C3

S.c. = 136,02 mp

S.d. = 136,02 mp

CF 56821-C2

23.399 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI,

COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

- art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de antreprenoriat şi programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

 

Bucureşti, 31 iulie 2017.

Nr. 894.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 3.07.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L., cu sediul social în municipiul Alba Iulia, strada Regimentul 5 Vânători nr. 32, judeţul Alba, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J1/276/2009, cod unic de înregistrare 25370840/2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK - 578/2009, reprezentată de către doamna Cosma Ana, având funcţia de conducător executiv al societăţii,

si a constatat următoarele:

1. Societatea ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a menţinut „Jurnalul asistenţilor în brokeraj persoane fizice şi juridice şi nu a radiat din registrele proprii, în termen de 5 zile lucrătoare, asistenţii în brokeraj persoane fizice şi juridice, care nu deţineau certificate de pregătire profesională valabile şi care nu au mai desfăşurat activitate cu societatea începând cu anul 2014.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. i) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile aii, 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi l) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a pus la dispoziţia echipei de control înregistrările contabile şi tehnico-operative care să evidenţieze şi să explice operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării activităţii de intermediere în asigurări.

Fapta sus-menţionată încalcă prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. e) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a încasat anumite sume din derularea unor operaţiuni/prestarea unor servicii care nu sunt în concordanţă cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. d) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. b) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în sumă de 10.000 lei (zece mii lei) şi cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Alba Iulia, strada Regimentul 5 Vânători nr. 32, judeţul Alba, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J1/276/2009, cod unic de înregistrare 25370840/2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK - 578/2009, reprezentată de către doamna Cosma Ana, având funcţia de conducător executiv al societăţii.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50% şi se achită în termen de 15 zile de la comunicare, în contul IBAN R01OTREZ0022035010102XXX, deschis la Trezoreria Alba Iulia, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în contul IBAN R074TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea acesteia.

(4) în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Ovidiu Răzvan Wlassopol

 

Bucureşti, 25 iulie 2017.

Nr. 1.017.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.