MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 302/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 302         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 aprilie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

27. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015

 

28. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016

 

29. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

33. - Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

370. - Decizie privind numirea domnului Zsolt Molnar, prin detaşare, în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

371. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2013 şi Contul de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

Contul de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

 

 

- lei -

Denumire indicator

Cod

Prevederi

Realizări la 31.12.2013

Aprobate iniţial 2013

Definitive 2013

A

 

1

2

3

Total cheltuieli bugetul de stat

50.01

186.094.000

186.094.000

185.271.456

Cultură, recreere şi religie

67.01

186.094.000

186.094.000

185.271.456

Cheltuieli curente

67.01.01

186.094.000

186.094.000

185.271.456

Titlul II - Bunuri şi servicii

67.01.20

159.519.000

159.519.000

159.519.000

Bunuri şi servicii

20.01

159.519.000

159.519.000

159.519.000

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01.09

159.519.000

159.519.000

159.519.000

Plata pentru închirierea staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor

 

159.519.000

159.519.000

159.519.000

Titlul VII - Alte transferuri (cod 55.01+55.02+55.03)

67.01.55

26.575.000

26.575.000

25.752.456

A. Transferuri interne

55.01

26.575.000

26.575.000

25.752.456

Alte transferuri curente interne

55.01.18

26.575.000

26.575.000

25.752.456

- Funcţionarea Direcţiei Radio România Internaţional

 

9.773.000

9.473.000

9.162.825

- Funcţionarea Direcţiei Formaţii Muzicale

 

14.810.000

15.552.000

15.426.857

- Funcţionarea postului de radio „Radio Chişinău”

 

1.992.000

1.550.000

1.162.774

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.01.70

0

0

0

Titlul XII - Active nefinanciare

67.01.71

0

0

0

Active fixe

71.01

0

0

0

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85)

84

0

0

0

Titlul XVII - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85.01)

85

0

0

0

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

85.01

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei

67.01.50

186.094.000

186.094.000

185.271.456

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2014 şi Contul de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

Contul de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

 

 

- lei -

 

 

Prevederi

Realizări la 31.12.2014

Denumire indicator

Cod

Aprobate iniţial 2014

Definitive 2014

A

 

1

2

3

Total cheltuieli bugetul de stat

50.01

188.783.000

207.633.000

207.632.56

Cultură, recreere şi religie

67.01

188,783.000

207.633.000

207.632,56

Cheltuieli curente

67.01.01

188.783.000

207.633.000

207,632,56

Titlul II - Bunuri şi servicii

67.01.20

164.783.000

181.783.000

181.782.56

Umiliri şi servicii

20.01

164.783.000

181.783.000

181.782.56

Materiale şi prestări de servicii eu caracter funcţional

20.01.00

164,783,000

181.783.000

181,782.56

Plata pentru închirierea staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor

 

164.783,000

181,783.000

181,782,56

Titlul VII - Alte transferuri (cod 55.01+55.02+55.03)

67.01.55

24.000.000

25.850.000

25.850.00

A, Transferuri interne

55.01

24.000.000

25.850.000

25.850.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

24.000,000

25.850.000

25.850,06

- Funcţionarea Direcţiei Radio România Internaţional

 

8.600.000

0.050.000

9.050.00

- Funcţionarea Direcţiei Formaţii Muzicale

 

14.200.000

15.600.000

15.600.00

- Funcţionarea postului de radio ..Radio Chişinău”

 

1.200.000

1.200.000

1.200.00

Cheltuieli de capital

67.01.70

0

0

 

Titlul XII - Active nefinanciare

67.01.71

0

0

 

Active fise

71.0Î

0

0

 

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

0

0

 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85)

84

0

0

 

Titlul XVH - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (cod 85.01)

85

0

0

 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

85.01

0

0

 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei

67.01.50

188.783.000

207.633.000

207.63236

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se resping Raportul de activitate şi Contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se resping Raportul de activitate şi Contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 28.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

                                                                                                                                        HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 23 iunie 1993, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, înaintea alineatului (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de informaţii, denumită în continuare comisia.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Comisia veghează la îndeplinirea de către Serviciul Român de Informaţii a misiunilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi efectuează un control concret şi permanent asupra activităţilor Serviciului Român de Informaţii.”

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Membrii comisiei nu pot face parte, în acelaşi timp, din alte comisii parlamentare permanente.”

4. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Calitatea de membru al comisiei este incompatibilă cu celelalte funcţii şi calităţi prevăzute de lege.

(42) Nu pot fi membri ai comisiei parlamentarii care:

a) au fost condamnaţi penai, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni contra securităţii naţionale:

b) au făcut parte din organele de securitate, ca poliţie politică, sau au colaborat cu acestea.”

5. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Membrii comisiei nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.”

6. Articolul 3 se abrogă.

7. La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 5. - Controlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii se exercită de către comisie, astfel:”.

8. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) verifică dacă, în exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte acte normative;”.

9. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) verifică modul în care Serviciul Român de Informaţii asigură respectarea, în cadrul activităţii de informaţii, a drepturilor şi libertăţilor persoanelor;”.

10. La articolul 5, litera c) sa modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) analizează şi cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere, sesizările cetăţenilor care se consideră lezaţi în drepturile şi libertăţile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind securitatea naţională; examinează şi soluţionează celelalte plângeri şi sesizări ce îi sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul Român de Informaţii;”.

11. La articolul 5, după litera h) sa introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:

„i) hotărăşte asupra rapoartelor, informărilor şi explicaţiilor scrise, documentelor, datelor şi informaţiilor care urmează a fi solicitate Serviciului Român de Informaţii, precum şi a personalului militar şi civil din cadrul acestuia ce va fi audiat;

j) întocmeşte şi prezintă birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului rapoarte cu privire la constatările şi concluziile rezultate în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.”

12. Articolele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în exercitarea controlului concret şi permanent asupra Serviciului Român de Informaţii, comisia:

a) se informează permanent şi sistematic cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului Român de Informaţii prin:

(i) examinarea documentelor de planificare şi reglementare a activităţii de informaţii;

(ii) verificarea modului în care sunt respectate normele legale în domeniul operaţional, pe baza rapoartelor sau informărilor transmise de Serviciul Român de Informaţii;

(iii) analizarea situaţiilor statistice privind destinaţia informărilor realizate şi structura tematică a acestora, în funcţie de ameninţările, riscurile, vulnerabilităţile, disfuncţiile, precum şi natura problemelor semnalate, după caz;

(iv) analizarea raportului statistic trimestrial privind punerea în aplicare a autorizărilor judecătoreşti pentru acte de culegere a informaţiilor prin operaţiuni care implică restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale, în care se vor menţiona natura motivelor în funcţie de ameninţări, durata restrângerilor, relevanţa şi destinaţia informaţiilor obţinute;

(v) examinarea raportului statistic anual privind indicatorii activităţii informativ-operative desfăşurate;

(vi) analizarea situaţiei statistice referitoare la notificările persoanelor ale căror drepturi sau libertăţi au fost afectate prin activităţile autorizate, cu privire la activităţile desfăşurate faţă de acestea şi perioadele în care s-au desfăşurat;

b) verifică concordanţa activităţii Serviciului Român de Informaţii cu Strategia naţională de apărare, precum şi cu politicile şi strategiile de securitate aprobate;

c) monitorizează modul de îndeplinire de către Serviciul Român de Informaţii a cerinţelor legale în ceea ce priveşte măsurile care presupun restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; în situaţia respingerii unor astfel de solicitări de către instanţele competente, conform legii, comisia verifică oportunitatea şi temeinicia propunerii unor astfel de măsuri;

d) analizează buletinele informative, sintezele informative tematice, notele de evenimente transmise cu regularitate de către Serviciul Român de Informaţii care privesc securitatea naţională;

e) examinează proiectul de buget al Serviciului Român de Informaţii şi modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin buget, constituirea şi destinaţia fondurilor şi mijloacelor extrabugetare;

f) examinează rapoartele de audit intern realizate la nivelul Serviciului Român de Informaţii;

g) analizează rapoartele şi deciziile Curţii de Conturi care privesc Serviciul Român de Informaţii şi unităţile subordonate;

h) evaluează anual situaţia statistică şi rapoartele privind activităţile comisiilor de disciplină, consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată.

(2) în vederea informării, membrii comisiei primesc din partea Serviciului Român de Informaţii materiale cu scop documentar care privesc domeniul securităţii naţionale şi al activităţii serviciilor de informaţii, elaborate sistematic de către acesta, ca urmare a exploatării specializate a surselor deschise ori rezultate din cercetarea ştiinţifică cu caracter sistematic.

(3) Atribuţiile de control ale comisiei pot fi exercitate inclusiv prin controale la sediile unităţilor Serviciului Român de Informaţii, cu notificarea prealabilă a perioadei şi tematicii de control. Comisia poate hotărî şi realizarea unor controale inopinate.

(4) Comisia poate iniţia proiecte de legi în domeniul securităţii naţionale.

(5) Comisia examinează proiectele şi propunerile legislative ce i-au fost transmise de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în vederea elaborării rapoartelor şi/sau avizelor.

(6) Comisia îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl supune aprobării birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar.

(7) Comisia poate reprezenta Camera Deputaţilor şi Senatul în activităţi de diplomaţie parlamentară, cum ar fi întrevederi cu reprezentanţi ai comisiilor omoloage din alte ţări ale Uniunii Europene sau state membre ale Alianţei Nord-Atlantice, precum şi la alte consultări parlamentare în cadrul cărora se dezbat teme specifice activităţii comisiei.

Art. 7. - (1) în realizarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită Serviciului Român de Informaţii, prin intermediul directorului acestuia, rapoarte, informări, explicaţii, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.

(2) Serviciul Român de Informaţii este obligat să pună la dispoziţia comisiei, în timp util, rapoartele, informările, explicaţiile, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să permită audierea personalului militar şi civil indicat de comisie.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) documentele, datele şi informaţiile în legătură cu acţiunile informative privind securitatea naţională, aflate în curs sau care urmează a fi executate, precum şi informaţiile care pot conduce la deconspirarea calităţii reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor şi mijloacelor de muncă concrete folosite în activitatea de informaţii. Nu fac obiectul excepţiei acele situaţii în care un organ judiciar a constatat încălcarea unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti.

(4) Comisia se poate sesiza din oficiu cu privire la acele acţiuni care ar putea afecta activitatea Serviciului Român de Informaţii sau ar crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia.

(5) Comisia poate sesiza, după caz, Preşedintele României, organele de cercetare penală şi alte instituţii, precum: Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ministere, în situaţia în care se constată posibile încălcări ale legii de către Serviciul Român de Informaţii.

(6) Serviciul Român de Informaţii, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că imparţialitatea sau reputaţia instituţiei este afectată, în orice mod.

(7) Comisia apără onoarea şi demnitatea cadrelor instituţiei lezate de afirmaţii sau acţiuni prin care se nasc suspiciuni asupra integrităţii lor morale.

(8) Comisia poate dispune efectuarea de verificări pentru clarificarea aspectelor prevăzute la alin. (1)-(3) şi prezintă public concluziile acestora.

(9) Comisia poate solicita Serviciului Român de Informaţii, în vederea realizării atribuţiilor de control parlamentar, punerea la dispoziţie de mijloace specifice necesare, cu respectarea standardelor de protecţie a informaţiilor clasificate.

(10) La solicitarea comisiei, Serviciul Român de Informaţii poate asigura, în condiţiile legii, protecţia membrilor acesteia.”

13. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Anual, în şedinţa comună a celor două Camere, comisia prezintă un raport referitor la activitatea desfăşurată de către aceasta. Raportul se prezintă în termen de 5 luni de la încheierea anului anterior.”

14. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Concluziile cuprinse în rapoartele comisiei sunt autorizate de a fi făcute publice prin hotărârea birourilor permanente reunite a celor două Camere.”

15. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9 - Comisia poate să invite la şedinţele sale preşedinţii birourilor permanente ale celor două Camere, preşedinţii comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai altor organisme, precum şi specialişti în domeniu.”

16. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Solicitările adresate Serviciului Român de Informaţii de către senatori, deputaţi, precum şi de oricare dintre comisiile parlamentare se realizează prin intermediul comisiei.

(3) Răspunsurile Serviciului Român de Informaţii la solicitările prevăzute la alin. (2) se realizează prin intermediul comisiei.”

17. Articolele 11-14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, comisia poate colabora cu specialişti în domeniu.

(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să:

a) îndeplinească condiţiile de acces la informaţie clasificate;

b) aibă o bună reputaţie profesională şi experienţă în domeniul securităţii naţionale;

c) respecte interdicţiile prevăzute la art. 1 alin. (42).

(3) Specialiştii prevăzuţi la alin, (1) sunt obligaţi să respecte dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate şi să protejeze datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă.

(4) încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 12. - (1) în exercitarea atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre, lucrările comisiei se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(2) Comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 13. - (1) Lucrările şi actele comisiei fac parte din categoria informaţiilor clasificate, cu excepţia concluziilor cuprinse în rapoartele comisiei care sunt autorizate a fi făcute publice de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

(2) Membrii comisiei au obligaţia să respecte reglementările legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate în legătură cu toate documentele, datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor ce le revin, asigurând deplina protejare a acestora, conform legii.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage de drept încetarea calităţii de membru al comisiei.

Art. 14. - Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 şi art. 13 alin. (1) şi (2), sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de prevenire a scurgerii de informaţii, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, care vor prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile şi propunerile ce se impun.”

18. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Comisia are dreptul de a accesa oricare dintre documentele din arhiva preluată de la comisiile anterioare.”

19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile aplicabile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din Regulamentul Senatului, precum şi din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.”

Art. II. - Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 23 iunie 1993, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 29.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3) şi ale art. 26 alin. (4) şi având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - (1) Domnul Georgică Severin se numeşte în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, începând cu data de 26 aprilie 2017, până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 2. - Directorul general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune va exercita atribuţiile prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2017.

Nr. 33.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Zsolt Molnar, prin detaşare, în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 45 şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 2 mai 2017, domnul Zsolt Molnar se numeşte, prin detaşare, în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, pentru o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor, formulată prin Adresa nr. 14.363 din 19 aprilie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 22.537/22.239/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai George Dionisie exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 371.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.